27.10.2022

Luckan

Seminarium om upphovsrätt

Nov 17 2022 10:00- 12:00
Verandan, Luckan i Helsingfors
Georgsgatan 27 00100 Helsingfors

Beskrivning

Eu-projektet Smartkultur i Nyland arrangerar ett seminarium om upphovsrätt på svenska.
Jurist Risto Kurki-Suonio från TTVK (Upphovsrättens informations- och övervakningscentral rf) berättar om utmaningar och fallgropar och hur man skall undvika dem, speciellt då man digitalt distribuerar kulturinnehåll som teater, film, diskussioner eller något annat som innehåller olika former av upphovsrättsbelagt innehåll. Seminariet passar dig som jobbar med kulturinnehåll oberoende av genre.

Du kan gärna ställa konkreta frågor på förhand i denna enkät, så försöker vi svara på dem under seminariet.

Evenemanget går även att delta i på distans. Anmälningar till smartkultur@luckan.fi (berätta om du deltar på plats eller på distans)

Läs mer

Det här kan också intressera dig

Tapahtumat Evenemang