24.05.2023

TIU projekt 2023

Slutresultat av TIU-projektet

Teater i undervisningen (TIU) har varit ett utvecklings- och forskningsprojekt på Wasa Teater under åren 2020–2023. TIU är en konstform där teater och pedagogik förenas och blir en ämnesöverskridande integrerad del i undervisningen som stöder elevernas lärprocess inom ett tema.

Varje år under projekttiden har ett TIU-program producerats med avstamp i läroplanen, utgående från lärarnas och skolornas önskemål om innehåll och tematik. Programmet produceras kollaborativt tillsammans med det konstnärliga teamet, eleverna, pedagogerna, utvalda forskare/experter och olika samhällsaktörer (företag eller organisationer). Syftet med projektet har varit att främja utvecklingen av ett teaterpedagogiskt kompetenscentrum där teater, utbildning och forskning samverkar.

Projektet och forskningen har producerat en mångvetenskaplig modell för att samproducera konst som en integrerad del av lärandet i skolan med olika samhällsaktörer. TIU har potential att bli en mötesplats för vår tids stora frågor, ett demokratiskt rum där vi kan känna delaktighet och få vår röst hörd.

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som ger perspektiv och förståelse för världen.

Slutrapport av TIU projektet på Wasa Teater - En modell för hur konst- och kulturinstitutioner samproducerar konst som en integrerad del av lärandet i skolan med olika samhällsaktörer.

Det här kan också intressera dig

Uutiset Julkaisut Aktuellt Nyheter