29.03.2022

Svenska Teatern söker en Ateljéchef för syateljén samt hår- och maskavdelningen

Som ateljéchef ansvarar du för avdelningarnas personal och ekonomi, inklusive materialinköp och arbetstidsplanering.

Skicka din fritt formulerade ansökan, CV och ditt löneanspråk till jobb@svenskateatern.fi senast måndagen den 18.4.2022.

Mera information hittar du på vår hemsida svenskateatern.fi 


Svenska Teatern etsii Puvuston sekä naamiointiosaston ateljeepäällikköä

Ateljeepäällikkönä vastaat osastojen henkilöstöstä ja taloudesta, mukaan lukien materiaalihankinnat ja työajan suunnittelu.

Lähetä vapaasti muotoiltu hakemuksesi, CV:si ja palkkatoivomuksesi osoitteeseen jobb@svenskateatern.fi, viimeistään maanantaina 18.4.2022.

Lisätietoa löydät kotisivuiltamme: svenskateatern.fi

Det här kan också intressera dig

Ilmoitukset Työpaikat Jobb