31.03.2021

Svenska nu: Call for Contributions

Vill du samarbeta med Svenska nu som inspirerar finskspråkiga barn och ungdomar att lära sig svenska? I april 2021 ordnar vi ett öppet upprop där aktörer kan föreslå nya program till vår verksamhet. Uppropet är öppet 1-30.4.2021.
 
Svenska nu har samarbetat med kulturaktörer från Sverige och Finland sedan 2007 för att erbjuda levande möten med svenskan och Sverige i skolans värld. Ett program kan vara t.ex. en workshop, en föreställning, musikprogram, en konsert eller annat roligt och intressant. Vårt syfte är att motivera och inspirera finskspråkiga barn och ungdomar i hela landet att våga använda svenska. Svenska nu betalar en ersättning för program. Läs mera om oss, vår verksamhet och vår strategi här.

Saker att tänka på vid planering av ditt program:
•    Våra största målgrupper är högstadieelever och gymnasister som börjat läsa svenska i årskurs 6 samt språkbadselever.
•    Programmet ska kunna anpassas till skolornas timlängd 45-75 minuter.
•    Språket ska kunna anpassas till elevernas kunskapsnivå. Ett för svårt program motiverar sällan.
•    Interaktion är ofta ett välkommet tillägg för programmet, men är inte nödvändigt och fungerar inte med alla programformer.
•    Våra skolprogram har oftast ett förhandsmaterial som stöder språket och förbereder eleverna inför besöket. Vid behov hjälper vi gärna till att planera och producera material.

Tidtabell:
•    april: Uppropet är öppet 1-30.4.2021.
•    maj: Genomgång av förslag av Svenska nu-teamet.
•    juni: Svenska nu kontaktar alla som lämnat in ett förslag. Vi piloterar några program under höstterminen 2021. Vi kommer inte att kunna pilotera alla förslag.
•    hösten: Pilotering i form av skolbesök/turnéer.
Om du har frågor berättar vi gärna mera om oss och vår verksamhet. Kontakta oss: svenskanu@hanaholmen.fi
 
Call for contributions 2021 (lyyti.fi)

 

Det här kan också intressera dig

Avoimet haut