TINFO är en sakkunnigorganisation inom scenkonstfältet. TINFO ansvarar för sammanställningen av fältets statistik, renodlar och analyserar information och gör kartläggningar. Genom verksamheten ökar TINFO kunskapen om scenkonst och dramatik i Finland, och som mentor erbjuder TINFO vägar ut till internationella scenkonstfält.

Esityksiä

17 772
föreställningar

Teatteritoimijoita

258
aktörer

Katsojia

2 845 332
åskådare

Valtion tuki

130 780 197 €
statsbidrag

Omat tulot

71 104 340 €
egna intäkter

Källa: Statistisk årsbok 2022 för det finska scenkonstfältet. Förläggare: Teaterinfo Finland TINFO