TINFO är en sakkunnigorganisation inom scenkonstfältet. TINFO ansvarar för sammanställningen av fältets statistik, renodlar och analyserar information och gör kartläggningar. Genom verksamheten ökar TINFO kunskapen om scenkonst och dramatik i Finland, och som mentor erbjuder TINFO vägar ut till internationella scenkonstfält.