11.03.2014

TINFO e-Nytt 2 / 2014

ANTECKNINGAR UR HANNA HELAVUORIS JOBBDAGBOK

TINFO AKTUELLT

NYHETER

EVENEMANG

ANSÖKNINGAR

UNDERVISNING


ANTECKNINGAR UR HANNA HELAVUORIS JOBBDAGBOK


INFORMATIONSCENTER PÅ KONSTOMRÅDEN – VARFÖR BEHÖVS VI? OCH VILKEN BETYDELSE HAR INTERNATIONALITET?

TINFO och de övriga informationscentren träffade denna vecka tjänstemän från undervisnings- och kulturministeriet, nästa vecka träffar man ännu statssekreteraren. Man diskuterade verksamhetsunderstöd till informationscentren (samtliga verksamhetsunderstöd skars ner för 2014 i högre grad än väntat). Hopp! Måttlighet och rättvisa! Svarsanbudet underlättar. Jag tror att denna lilla motgång kommer att förbättra vår verksamhetskultur: även vi kommer att delta i diskussioner om målsättningar och resultat. Och en glädjande nyhet: TINFO erhöll ett korrigerat beslut om verksamhetsunderstöd: vi har fortfarande rätt att dela ut 25 000 euro i bidrag till översättning av pjäser!

Det finns nu en möjlighet för en viktig kultur- och konstpolitisk diskussion. Vi kan nu kommunicera ännu tydligare om vad vi gör och får till stånd, samt betydelsen av vara internationella, av internationell växelverkan och mobilitet och ömsesidig mobilitet. Vårt arbete är av verklig betydelse på gräsrotsnivå för konstnärer, i en tid som kännetecknas av dystra framtidsutsikter. I en värld, där ställningarna är allt mer låsta. Nu kan vi visa betydelsen av vårt arbete och våra bidrag, samt hur små bäckar blir en stor å med finansiering via flera kanaler, samarbetsprojekt och bidrag. Relativt sett leder en liten satsning till mer. Det går inte att förneka att samhället, konsten och konstnärerna behöver syre för att överleva.  


MINNA CANTHS DAG – HAR VI ALLA SAMMA UTGÅNGSLÄGE DÅ DET GÄLLER JÄMLIKET

Minna Canths dag eller jämställdhetsdagen närmar sig (19.3). Återigen kan vi fråga oss hur man synliggör och eliminerar förtryckande maktstrukturer inom teatern. Det finns även anledning att överväga, om utbildningen för konstnärer är tillräckligt könssensitiv och verkligen frigörande. Beaktar vi inom teatern tillräckligt mångfalden inom kön och sexualitet? Kan vi erkänna och uppmuntra, ge en röst till alla? Hur kan vi uppmärksamma mångfalden inom kön, sexualitet och etnicitet inom teatern?  I hur hög grad har vi könsojämlika och i övrigt icke-jämlika verksamhetsmodeller? Fäster vi inom teatern, i repertoarerna och verksamhetskulturerna tillräckligt med uppmärksamhet vid samhälleliga maktstrukturer i anslutning till kön och övriga identiteter?  


EN FÖRESTÄLLNING FÖR EN GENERATION

Lappo-operan, Pete Q, Skavabölen pojat, … Kaspar Hauser. Stämningen och upplevelsen vid Q-teaterns premiärföreställning av Kaspar Hausen gjorde det omöjligt att ta miste på föreställningens framtid. Föreställningen kommer att bli en kultföreställning för sin generation. Det är ett privilegium att få dela denna upplevelse. Föreställningen fick mig att fundera. Den hade redan tidigare satts upp av Teater Takomos Eldorado. Under veckoslutet läste jag Johannes Ekholms Graafinen suunnittelu. Käytännöt, tekniikat, strategiat -teoksen (Tsto 2013) för att bättre komma in en värld av upplevelser som jag inte är särskilt bekant med. Ett generationscredo ur Ekholms verk: ”Just nu, just här fordras hela tiden av oss mer ”närvaro” i sociala medier, vi borde skapa och hela tiden förfina vårt eget brand, vi borde finslipa vårt hisstal och rekommendera varandra på LinkedIn, synas i tidningen och på tv.” Det är denna värld som beskrivs av Kaspar Hauser, en intensiv och otrolig audiovisuell föreställning med tre skådespelare.


RESULTATKRITERIERNA FÖR TEATRARNA SOM OMFATTAS AV TEATER- OCH ORKESTERLAGEN

Jag funderar även på resultatkriterierna för teatrarna som omfattas av teater- och orkesterlagen, där antalet besökare är praktiskt taget det främsta kriteriet. Exemplet med Q-teatern visar nu konkret att detta innebär utrymme. Teatern har plats för en publik på 182 personer, inte fler. Väggarna kan inte flyttas. Nu har man fyra föreställningar i veckan, de extra föreställningarna i maj såldes slut på två timmar. Teatern kan inte utnyttja sin framgång fullt ut. Även om salongen skulle vara fylld till max under hela året, uppnår man med en salong av denna storlek endast högst 15 av maximala 41 resultatpoäng.  Finns inte mycket att göra åt det. Orättvist! Det finns även andra orättvisor.  


KOMPANJONSKAP MED HUNDAR OCH VÄXTER, PÅ VARGSAFARI OCH ZOO

I slutet av denna vecka får jag testa mitt urbana kompanjonskap med djur i Esitystaiteen keskus. Vilket slags förhållande har jag till hunden och växter – mina närmaste artfränder? Tuija Kokkonens Kronopolitik med hundar och växter ger mig en möjlighet att uppleva vad som händer då jag kommunicerar med en hund eller växt. Jag kommer väl ihåg den starka upplevelsen under en tidigare Kronopolitik, då jag läste ett uråldrigt epos för en sten. Jag tänkte, att stenen lyssnade. Jag upplevde att jag genom kontakten med stenen var en del av ett längre kontinuum och naturens processer. Omskakande.

Jag har deltagit i Toisissa tiloissa-gruppens hemliga omutbildningsläger, jag har letat efter en bil inuti mig själv. Nu ska jag om ett par veckor delta i den vandrande föreställningen Vargsafari, eftersom jag för en stund vill sätta mig i vargens ställning och se på världen ur vargens perspektiv. Jag har redan förberett mig genom att avlägga jägarexamen. Jag lärde mig om vargen. Jag är nervös. Jag vet inte var vårt revir ligger. Nå, jag är iallafall inte den fertila honan, honvargen, som tillsammans med den ledande hanvargen leder flocken. Vilken ställning och roll kommer månntro de äldre vargarna att ha i flocken och var kommer vårt revir att ligga?
Ja, och så ännu ZOO

 

TINFO AKTUELLT


TINFO-stipendium för översättning av pjäser


Teaterinfo Finland (TINFO) delar ut stipendier för översättning av finländska pjäser.
År 2013 delar TINFO ut 25 000 euro. Vid bedömningen läggs tonvikten på framförandet av pjäsen utomlands.

Man kan fortgående ansöka om ett TINFO-stipendium. Den expertgrupp som beslutar om TINFO-stipendiet sammankommer 4–5 gånger per år. Sökande kan vara till exempel dramatiker, agenturer, teatrar, festivaler eller översättare.

TINFO-stipendiet betalas direkt till översättaren.

Läs mer: www.tinfo.fi/stipendium


TINFOs verktygslåda för internationell mobilitet


Har ni fått inbjudan till att gästspela utomlands? Behöver ni råd? Vad ska man beakta när man vill ut på internationella teaterscener?

TINFO bjuder på en verktygslåda för mobilitet underlättar starten genom att ge konkreta exempel på avtal och budgetar samt andra beprövade metoder.


Anmäla din världsteaterdagens evenemang


Den 27 mars varje år firas världsteaterdagen runt om i hela världen. Dagen uppmärksammar det unika i teaterkonsten och dess universella roll för människor i alla delar av världen.

Vänligen anmäla oss om evenemang och andra händelser för världsteaterdagen den 27 mars.

Listan kommer att visas här.

tinfo(at)tinfo.fi


NYHETER


Viirus är Årets Teater – en teater med äkta puls


Skådespelaren Seela Sella har utsett Viirus till vinnare av tävlingen Årets Teater 2014. Sella beskriver sin prismotivering så här:
 
”Min förhoppning är att teatrarna allt mer ska öppna sina dörrar och fönster från Finland utåt mot Europa, ta kontakt med andra konstnärer och konstriktningar, i hemlandet med andra scener och med olika nya publikgrupper samt djärvare spränga alla språkliga gränser. Viirus representerar med sin pionjäranda allt detta och arbetar i god vi-anda för teaterfältets mångsidighet och öppenhet. Teatern har en äkta puls.”
 
Teater Viirus i Helsingfors har genom åren envist hållit sin konstnärliga ribba högt. Derasmålsättning är att göra konst med samhällelig påverkan, som alltid grundat sig på en aktualitetssynvinkel. Viirus gör föreställningar om det finländska ursitt eget perspektiv. År 2013 gjorde teatern sju produktioner, av vilka fem var helt nya.
 
Viirus har satsat på teaterns tillgänglighet. Genom att texta sina föreställningar öppnar de kontakterna till en finskspråkig publik, till hörselskadade och till åskådare med annan språkbakgrund. Det här suddar ut onödiga gränser mellan språken. Teatern utför en mängd publikarbete och skådespelarna fungerar bl.a. som faddrar till någon given skola. Denna lilla teater sysselsätter en betydande mängd skådespelare, regissörer samt andra konstnärer och aktörer inom teaterbranschen. Viirus har utformat en jämställdhetsplan, som hålls uppe vid varje produktion.
 
Regionalt är Viirus en viktig svenskspråkig aktör för såväl barn som fullvuxna. Samarbete och samproduktioner med andra teatrar är för Viirus en naturlig del av verksamheten, liksom också gästspel till andra inhemska och utländska scener. Strävan efter att öppna dörrar och skapa kontakter i riktning mot Europa har gett resultat, vilket huvudansvaret för EU-projektet Meeting the Odyssey är en bekräftelse på. Under projektet kommer skådespelare och organisationer frånolika länder i Europa att under åren 2014–2016 turnera i områden kring Östersjön och Medelhavet.
 
I finalen tävlade dessutom Kokkolan kaupunginteatteri, Seinäjoen kaupunginteatteri och Jojo -Oulun Tanssin Keskus. Till juryn som utsåg finalisterna hörde styrelseordföranden för förra årets vinnare, Teatteri Jurkka, Pasi Lampela, Tampereen Työväen Teatteris konstnärliga ledare Maarit Pyökäri, Turun kaupunginteatteris konstnärliga ledare Mikko Kouki samt Finlands Teatrar rf:s verksamhetsledare Tommi Saarikivi. Vinnaren utsågs söndagen 9.3. vid den kvällsfest som anordnas i samband med Teaterdagarna i Restaurang Kaisaniemi. Finlands Teatrar rf har delat ut priset Årets Teater till meriterade teatrar sedan år 1997.
 
Tilläggsuppgifter:

Finlands Teatrar rf
Organisationssekreterare Taija Lähdetie
tfn 09 2511 2150
taija.lahdetie(at)suomenteatterit.fi

Verkställande direktör Tommi Saarikivi
tfn 09 2511 2151, 040 153 1415
tommi.saarikivi(at)suomenteatterit.fi

www.suomenteatterit.fi


Världsteaterdagen 27.3.2014 budskap från Brett Bailey


Den 27 mars varje år firas världsteaterdagen runt om i hela världen. Årets världsteaterbudskap är skrivet av den sydafrikanske dramatikern och regissören Brett Bailey.

”Överallt där mänskligheten skapar samhällen manifesterar sig vår okuvliga lust att gestalta.

Under träd i oansenliga byar, framför högteknologiska scener i världsstäder, i skolaulor, på öppna fält och i tempel, i kåkstäder och gallerior, i föreningshus och källarlokaler samlas människor och upplever  gemensamt de flyktiga sceniska världar vi skapar. För att med dem uttrycka mångfalden och rikedomen och sårbarheten hos vår mänsklighet, som i gestaltningen skänks form genom kroppar, röster och levande själ.

Vi samlas för att skratta och gråta, minnas och reflektera; lära, fantisera och söka bekräftelse. För att förundras över teknik på toppnivå – och anta skepnad av gudar. För att gemensamt häpna över all den skönhet och medkänsla och ondska vi kan rymma. Vi samlas för att fyllas av energi, av känslan att äga makt. För att hylla rikedomen i våra olika kulturer, utplåna de gränser som skiljer oss.

Överallt där mänskligheten skapar samhällen manifesterar sig vår okuvliga lust att gestalta. Född ur vår mänskliga gemenskap klär den lusten sig i masker och dräkter och scenkostymer från alla slags skiftande traditioner. Den skänker kontur och fokus åt våra språk, rytmer och gester, den bereder sig ett rum mitt ibland oss.

Och vi – vi konstnärer som verkar utifrån denna uråldriga lust – låter den springa fram ur våra hjärtan, våra tankar och kroppar, och därmed återge våra olika verkligheter, i deras enkelhet och i deras skimrande mysterium.

Men nu, i denna tid där miljoner människor kämpar för att överleva, miljoner människor lider under förtryckarregimer och roffarkapitalism, miljoner och åter miljoner tvingas fly från strider och omänskliga levnadsvillkor; nu i denna tid där våra privatliv kränks av hemliga säkerhetstjänster och våra ord censureras av känslolösa myndigheter, där skogar kalhuggs, djur och växter utrotas och världshaven förgiftas – vad är det i denna vår tid som vi egentligen vill rycka slöjan av?

I vår värld av ojämn maktfördelning – där ett otal dominanta röster vill intala oss att en nation, en ras, ett kön, en sexuell läggning, en religion, en ideologi eller en enda form av kultur är överlägsna alla andra – kan vi i den världen verkligen hävda att konsten inte bör agera socialt?

Är det så att vi, scenens och arenans konstnärer, underkastar oss marknadens krav på anpassning? Eller tar vi oss den frihet som faktiskt är vår: att bereda oss ett rum i vårt samhälles hjärta och själ, att samla människor omkring oss, att inspirera, förtrolla och upplysa – och därmed skapa en värld präglad av hopp och av samarbete med öppet hjärta?”

Brett Bailey

Översättning från engelska Leif Janzon

Läs mer om världsteaterdagen.


Nya Rampens Conte d'Amour i Toronto


Nya Rampen kommer att delta vid World Stage, som hålls vid Harbourfront Centre i Toronto, Kanada. Föreställningen Conte d'Amour spelas på festivalen den 1,2,4 & 5.4.2014.

World Stage's hemsida:
http://www.harbourfrontcentre.com/worldstage/contedamour/

www.nyarampen.fi


Oblivia på turné


Under våren är Oblivia ute på turné i Tyskland med Super B:

29.3. PACT Zollverein, Essen
11.–12.4. PATHOS München
26.4. Heidelberger Stückemarkt, Heidelberg

Mera Oblivias aktuella nyheter.

www.oblivia.fi


EVENEMANG


Don Giovanni Giocoso – i samarbete med tre konstuniversitet 15.3.2014, Helsingfors


Teaterhögskolan och Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet i samarbete med Högskolan för konst, design och arkitektur vid Aalto-universitetet

DON GIOVANNI GIOCOSO
– fritt efter Mozarts originalopera

Don Giovanni Giocoso är maskerad. 
Don Giovanni Giocoso är förförande förödande.
Don Giovanni Giocoso går ej att undvika.
Dresskod: Korsett! Gratis Champagne!

Libretto: Lorenzo Da Ponte
Svensk översättning av libretto: Erik Lindegren

Skådespelare: Per-Magnus Barlaug (Norwegian Theatre Academy), Emil Grudemo El Hayek, Jon Henriksen, Peter Hildén, Mari-Helen Hyvärinen, Julia Högnabba, Samuel Karlsson, Stella Laine, Elisa Makarevitch, Dennis Nylund, Amanda Nyman, Lilian Pettersson, Tom Rejström (tredje årskursens studerande vid det svenskspråkiga utbildningsprogrammet i skådespelarkonst).
Musiker: Jesper Eklund, Lotta Ahlbeck, Jessica Lång (SibA) och Sarah Devoyon (Espoon musiikkiopisto)

Regi och koreografi: Jakob Höglund (gäst)
Kompositör och musikaliskt ansvarig: Stefan Johansson (gäst)
Scenografi: Suvituuli Saari (Aalto ARTS)
Kostym: Sofia Pantouvaki (Aalto ARTS, konstnärlig forskning)
Ljusplanering: Alexander Salvesen (V2)
Ljudteknik: Björn Karlsson (gäst)
Kostymassistent: Liisa Pesonen (Aalto ARTS)
Peruk: Tuulia Lautamaja (Yrkesinstitutet Tavastia, lärdomsprov)
Sånginstudering: Jesper Eklund, Kristian Nyman (gäst)

Premiär lö 15.3.2014 kl. 19.00
Övriga föreställningar: må 17.3 kl. 19, ti 18.3 kl. 19, ons 19.3 kl. 19,to 20.3 kl. 13 & kl. 19 och  fre 21.3 kl. 19

Teaterhögskolan, Studio 4, Aspnäsgatan 6, Helsingfors

Biljetter: 15 €/7€, www.piletti.fi


Bravo! – Teaterfestivalen för barn och ungdom 21.–30.3.2014, Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla


Bravo! hänför sin unga publik för åttonde gången!

Teaterfestivalen för barn och ungdom Bravo! arrangeras i huvudstadsregionens kulturhus och bjuder på glädje och upplevelser för mindre och större åskådare. Festivalen presenterar ett mångsidigt urval internationell barn- och ungdomsteater. Det kompletterande programmet innehåller liksom tidigare föreställningar med medlemsteatrarna, barnarådet samt evenemang riktad till professionella.

För produktionen av festivalen Bravo! 2014 står Assitej Finland i samarbete med kulturcentralerna i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Liksom tidigare år fortsätter Bravo!-festivalen även samarbetet med Dockteatermönstring.

Varmt välkomna både stora och små! Låt oss njuta av festivalen!

Nea Granlund
festivalproducent
e-post: nea.granlund(at)assitejfi.org
tel: +358 (0) 41 519 7003

FINSKA ASSITEJ CENTER
Meritullinkatu 33
00180 Helsinki, Finland
info(at)assitejfi.org
tel. + 358 (0)44 0866 355
www.assitejfi.org

www.bravofinland.org


Dockteatermönstring 21.–23.3.2014, Helsingfors

Festival full av dockteaterpärlor och -diamanter för både barn och vuxna: föreställningar, utställning, verkstäder och ett seminarium. Med denna festival firar Unima Finland sitt
30-årsjubileum. I samarbete med Assitej Finlands Bravo! -festivalen och Kulturhuset Stoa.

Festivalpass för alla föreställningar: 40 €.
Info: www.unima.fi, www.stoa.fi, www.bravofinland.org
Biljetter vid Stoa (09) 310 12000 eller Lippupalvelu 0600 10 800.


Produforum Åbolands aktörsträffar och avslutningsfest, mars/april, Åbo


Aktörslunch i Åbo fredagen den 28.3 kl.12–15, Gillessalen, Gillesgården, Auragatan 1, Åbo.
Produforum riks informatör Greta Storlund informerar om den nya versionen Fyrk.fi: hur du hittar fram till rätta stipendier och understöd och ger några råd på vägen när du gör ansökningar. Vi informerar även om Kulturpost.fi och Kulturforum.fi.

Anmäl dig senast den 26.3 och meddela då också eventuella matallergier till: marina.saanila(at)produforum.fi

*****

Advisory ring!

Vi ordnar Advisory Rings enligt efterfrågan i Pargas, Kimito eller Åbo under vintern-våren.  
Dela med dig av din idé och låt den växa. Advisory ring metoden är en effektiv metod för idéutveckling. Flera människor tänker mer och bättre än en. Metoden har presenterats i Finland av äventyraren Pata Degerman.

Om du är intresserad av delta, kontakta Marina så fort som möjligt så kommer vi överens om tidpunkt.

*****

Produforum Åbolands avslutningsfest

Vi håller vår avslutningsfest i Gillesgården i Åbo fredagen den 4.4 kl.15–
15:00 – Välkommen! Produforum -nätverket och framtiden
15:30 – Gränslöst samarbete? Om att överleva i den kreativa ekonomin, Nina Kivinen, ED, Åbo Akademi
16:15 – Bubbel och mingel
16:30 – Produforum aktörer presenterar sig i Pecha Kucha stil
17:30 – Buffé i Källarsalen en trappa ner
18:30 – Festen fortsätter med musik, dans och program av kulturaktörer

Mera info om programmet och inbjudan finns i bilagan (PDF)!
Anmälningar senast den 24.3.2014 till: marina.saanila(at)produforum.fi,
tfn 044 422 1211. Meddela också om eventuella matallergier.

Tillställningen är öppen och gratis för alla intresserade!

Hjärtligt välkommen!

Kristin Mattsson
projektchef
Sydkustens landskapsförbund
Strandvägen 24, 21600 Pargas
tfn +358 44 022 4470
kristin.mattsson(at)produforum.fi

Marina Saanila
projektkoordinator
tfn +358 (0)44 422 1211
marina.saanila(at)produforum.fi

www.produforum.fi


Berättarworkshop 11.–12.4.2014, Åbo


Den skotska berättaren Claire Hewitt besöker Finland i april och håller en berättarworkshop för alla intresserade fredag-lördag 11.–12.4. Under verkstaden, som hålls på engelska, blir det både teori och praktiska övningar.

När: Fre, 11.4. 16-20 och Lö, 12.4, 10–15
Var: Novia University of Applied Sciences, Nunnankatu 4, Turku
Pris: 20€
Anmälningar senast 7.4.

Anmälningar och information:
Lena Långbacka, lena.langbacka(at)sydkusten.fi, 044-544 3348

Mera info i bilagan (PDF)

Välkommen!


ANSÖKNINGAR


Fyrk till kulturverksamhet


I webbtjänsten http://fyrk.fi kan du kolla ansökningstider för både kulturverksamhet och många andra ändamål.


Undervisnings- och kulturministeriets understöd


Understöd till export av finländska föreställningar: Edinburgh Fringe, "From Start to Finnish" 2014

I statsminister Katainens regeringsprogram betonas bl.a. att man skall bygga nya tillväxtområden inom industri, tjänster och inom kreativa branscher. Enligt regeringsprogrammet skall man därutöver främja marknadskompetensen inom kulturexport och kreativa branscher. Enligt denna allmänna målsättning stöder undervisnings- och kulturministeriet den finländska teaterns internationalisering.

Ansökningstiden går ut: 31.3.2014

Ytterligare information:
Konsultative tjänstemannen Kimmo Aulake, tfn 0295 3 30067, fornamn.efternamn(at)minedu.fi

******

Utvecklingsprojekt inom konst och kultur i kommunerna och regionerna

Målet före år 2020 är enligt undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi (2009) att ärenden som gäller kultur har blivit en del av den regionala och övriga utvecklingen av samhället, tillgången och tillgängligheten i fråga om kulturtjänster är lika för alla, konstinstitutionernas utvecklingsverksamhet är aktiv, olika befolkningsgruppers delaktighet och utövningsmöjligheter förverkligas och medborgarna deltar aktivt i kulturlivet.

Ansökningstiden går ut: 17.4.2014

Ytterligare information:
Kirsi Kaunisharju tel. 0295 3 30144, fornamn.efternamn(at)minedu.fi

******

Riksomfattande scenkonstorganisationer

Statsunderstöden är avsedda för organisationer som främjar finländsk yrkesverksamhet, forskning, utbildning och hobbyverksamhet inom scenkonstområdet.

Understöd beviljas enbart sammanslutningar som har rättshandlingsförmåga, inte enskilda personer.

Ansökningstiden går ut: 31.10.2014

Ytterligare information:
Katri Santtila tfn 0295 3 30285, e-post: fornamn.efternamn(at)minedu.fi

******

Informationscentra på konstområden och kulturtidningar som riktar sig till utlandet

Syftet med understödet är att stödja den verksamhet som informationscentren inom konstområdena bedriver, projekt inom kulturexporten och kulturtidskrifter som riktar sig utomlands samt att skapa förutsättningar för den verksamhet som stödnätverket för kulturexport bedriver.

Understöd för projekt inom kulturexporten ansöks i samband med ansökan om verksamhetsunderstöd. Verksamhetsunderstödet och projektbidraget för kulturexport beviljas som ett beslut till informationscentren inom konstområdena och som en del av deras verksamhetsunderstöd. En organisation som är snarlik ett informationscenter inom konstområdena men som inte från detta anslagsmoment ansöker om verksamhetsunderstöd kan göra upp en ansökan om specialunderstöd för projektbidrag inom kulturexport.

Ansökningstiden går ut: 25.11.2014

Ytterligare information:
Kultursekreterare Iina Berden, tfn 0295 3 30069, fornamn.efternamn(at)minedu.fi


Centret för konstfrämjandes stipendier och bidrag


Konstnärsstipendier för scenkonst

Scenkonstkommissionen beviljar årligen fem-, tre-, ett- och halvårsstipendier åt yrkeskonstnärer.

För speciellt meriterade konstnärer finns dessutom två 10-årsstipender, som kan beviljas som även femåriga. Under stipendieperioden har den som tilldelats detta stipendium rätt att använda titeln konstnärsprofessor. Konstnärsprofessurstipendieperioden inleds från början av 2015. Ansökningstiden är i mars 2014.

Ansökningstid: 01.03.2014 - 31.03.2014

******

Residensstipendier för privatpersoner

Residensstipendierna är avsedda för rese- och levnadskostnader åt konstnärer som är accepterade att delta i utomlands agerande internationella konstnärsutbytesprogram. Vistelsen bör vara i minst två månader.

Stipendiet ges inte för vistelse i

  • finländska aktörers residenser
  • residens för endast finländska konstnärer
  • följande residens: Cité i Paris, Finlands Aten-instituts konstnärslägenhet, Finlands konstnärsförbunds ateljéfonds residens i Marbella, Grassina och Petersburg, Villa Lante, Finlands New Yorks Kulturinstituts fond, Oaxaca i Mexico, Villa Karo i Benin, Circolo Scandinavo i Rom
  • Centret för konstfrämjandes residens.

Ansökningstid: 01.03.2014 - 31.03.2014

Information:
tfn 0295 330 700
taike-asiakaspalvelu(at)minedu.fi


Nordiska Kulturfonden, ansöka senast 1.4.


För ansökningar upp till 300 000 danska kronor:
Sista ansökningsdatum: 1 april
Beslutsdatum: 22 maj

För ansökningar över 300 000 danska kronor:
Sista ansökningsdatum: 1 april
Beslutsdatum: 3 juni

Det projekt som ansökan gäller, eller de specifika aktiviteter som ansökan gäller, får inte ha påbörjats innan styrelsen fattat sitt beslut.

Webbansökningar godkänns till och med klockan 12:00 dansk tid (GMT +1) på den sista ansökningsdagen. Vi rekommenderar dock att du skickar in din ansökan i god tid. Sekretariatet svarar på frågor gällande webbansökan endast under kontorstid.    
    
www.nordiskkulturfond.org


Bidrag för strategiska projekt inom teaterkonst


Utöver sin normala utdelning satsar Svenska kulturfonden på tre specialprogram 2014–2016: Program för gymnasiet, Program för teaterkonst och Ung på svenska. Ur programmen kan bidrag beviljas för såväl strategiska projekt som förberedande av strategiskt projekt. Projekten ska ha anknytning till programmet, primärt vara av nationell betydelse (minst regional betydelse) och gärna omfatta samarbete mellan flera aktörer och sektorer.

Programmet för teaterkonst fokuserar på tre utvecklingsområden:
Efterfrågan på och intresset för finlandssvensk dramatik; Kvalitet och kompetens inom hela teaterfältet; Teaterfältets mobilitet och tillgänglighet. Efter den första ansökningstiden beviljades totalt 354 800 euro. Två sökande fick bidrag för strategiska projekt: Mad House ystävät ry – Mad House vänner rf (50 000) och Wasa Teater (160 000). Två sökande fick därtill bidrag för utveckling av sina projektförslag. För förberedande projekt dvs. planering av strategiskt projekt beviljades elva bidrag, totalt 99 800 euro. En förteckning finns på http://www.kulturfonden.fi/specialprogram.

Nästa ansökningstid infaller 1.–15.4.2014. Sista ansökningstiden för treåriga strategiska projekt är hösten 2014. Ansökningar inlämnade under åren 2015 och 2016 kan endast gälla projekt om två respektive ett år.

Ansökningsanvisningar och -formulär finns på http://www.kulturfonden.fi/specialprogram.

För mer information, kontakta Annika Pråhl, tfn 050 566 6474 eller annika.prahl(a)kulturfonden.fi, eller Karoline Berg, tfn 0400 386 916 eller karoline.berg(a)kulturfonden.fi.

www.kulturfonden.fi


Centret för visuell konst Frame, ansökningstid 10.–31.3.2014


Centret för visuell konst Frame delar ut stipendier för främjande av internationaliseringen av den visuella konsten i Finland.

Frames förfarande för stipendier baserar sig på stiftelsens årliga statsbidrag från undervisnings- och kulturministeriet. Beslut om beviljandet av stipendier fattas av styrelsen för stiftelsen Frame.

Ansökningstiden i mars börjar måndagen den 10 mars klockan 9.00. Ansökningstiden går ut måndagen den 31 mars klockan 24.00 (tiden i Finland). Ansökan fylls i elektroniskt på frame.apurahat.net.

Frame meddelar stipendiebesluten för sökandena inom 6–8 veckor efter att ansökningstiden har gått ut både på Frames webbplats och via e-post till sökandena.

Anvisningar för sökande

Mer information:
Karoliina Korpilahti, tfn +358 (0) 44 728 99 14, vardagar klockan 10.00–12.00.

UNDERVISNING


Yoga Camp for Performers – August 2014, Wales, UK


This 10-day program provides training for actors and performers from around the world, who may wish to explore the benefits and discipline which Yoga practice can offer. Great importance is given to the cleansing of the system (mind, emotions, body) and collaboration of mind and body.  The performer becomes a clear medium for the play’s message, successfully transmitting positive life-changing concepts to the audience. In order to achieve this, the performer is trained to focus on maintaining high levels of energy on stage, so that they can keep the audience engrossed and in high mental states during the performance. A vegan diet, Yoga, meditation, body training and devised theatre are essential elements of the course. At the end of the nine day training, a certificate for the foundation course will be offered.
 
Theatro Transcendental is a theatre company based in Cyprus, founded by actress and Yoga teacher, Korina Kontaxaki. To find out more about the company, its founder, and the Summer course in Wales, please visit: www.theatrotranscendental.com.[http://www.theatrotranscendental.com/]
 
Cost: (includes accommodation, classes and meals for 10 days) 600 GBP
Deadline for applications: Sunday 30th March
Program Dates: Friday 8th – Sunday 17th August 2014
 
The working language of the course is English.
 
Performers of various artistic genres, actors, dancers, directors and Instructors from around the world can find out more and apply for participation HERE.
 
Facebook: https://www.facebook.com/events/1399474463637691/


The Prague Summer Theatre School 9.–27.6.2014


The Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague (DAMU) is pleased to announce its fifth annual summer theatre school.

The Prague Summer Theatre School (PSTS) will run from June 9th to June 27th 2014. Courses are in English and will take place at DAMU, located in the heart of Prague’s historical center.
The PSTS provides a range of options for those who come and stay awhile as well as for those who prefer a shorter, intensive experience. Choose from three-week or three-day courses in applied theatre, authorial performance, performing with masks, crafting and performing puppets, (Inter)acting with the Inner Partner, stage design, site-specific theatre and more.

Applications are being accepted from January 13th to April 30th, 2014. The PSTS admits qualified students on a first-come, first-served basis. Students may be eligible for financial aid.

For more information, please see our website:
www.damu.cz/international/the-prague-summer-theatre-school

Feel free to contact Alexander Komlosi alexander.komlosi(at)damu.cz, or Irena Feithová, irena.feith(at)gmail.com, Communications Coordinator.


International Directing Workshop, 16–24 May 2014, Italy & 7–12 July 2014, Austria


If you are a practicing director at the start of your career or feel the need to refresh and refill your directing arsenal, our intensives offer a great chance to improve skills, to find new international network and collaboration. Share and exchange your ideas with colleagues from different parts of the world, gain new helpful tools and professional tips under the competent guidance.

The programme includes intensive practical training with the Russian theatre director and teacher. The workshop is open to theatre directors working in various techniques and genres who are interested to acquire reliable toolkit to create contemporary professional productions. Participants will learn some of the effective techniques and approaches towards contemporary performance practice in the context of the short rehearsal time and multicultural creative team.
 
Moreover, the International Directing intensive opens the door towards unique professional development opportunities for directors - practical acquaintance with the Russian Theatre Tradition, participation in collaboration projects and practice during performance productions with professional actors at Russian repertory theatres.

The workshop working language is English.

The number of spots is limited, the groups are forming quickly.

Read more:
16–24 May 2014, Tuscany, Italy

7–12 July 2014, Styria, Austria


Autonomy of the Actor 23.6.–31.10.2014, Paris, France / Cappadocia, Turkey


From training to creation
Autonomy of the actor
Beyond borders and disciplines

This 584 hours training aims to allow 7 performing arts professionals to improve themselves and to gain new practical abilities in the frame of their career development, in an international way.

The training program have been created in 2006, by the French-Turkish stage director Ali Ihsan Kaleci. This new session is open to international participants, from all kinds of performing arts.
This training is meant for professional performing arts artists, from all disciplines.

Read more (PDF)

Workshop i berattande

Produforum_inbjudan