27.11.2014

TINFO e-Nytt 8 / 2014

ANTECKNINGAR UR HANNA HELAVUORIS JOBBDAGBOK

TINFO AKTUELLT

ITI AKTUELLT

NYHETER

EVENEMANG

STIPENDIER OCH BIDRAG

ANSÖKNINGAR twitter.com/tinfotweets

 

ANTECKNINGAR UR HANNA HELAVUORIS JOBBDAGBOK

 
”ALLMÄN EKONOMISK POLITIK DRAR MEDAN KONSTPOLITIK KNAPPT MÄRKS” – TOPPMÖTE FÖR FINLÄNDSK KONSTPOLITIK

Länge leve konsten, aktivismen och politiken! Jag missade tyvärr den unika händelsen, Baltic Circle festivalens toppmöte för finländsk konstpolitik som hölls i Helsingfors stadshus festsal. Det var en performativ konstpolitisk föreställning, där gjordes konst och politik samtidigt på samma scen, och där publiken krävde konkretiseringar av politikerna genom att titt som tätt lyfta sina blå lappar. Jag var i Tallinn på arbetsresa. 

Men även om man inte var där kan man få uppleva stämningen. Jag har hört deltagare berätta, läst tweets och textmeddelanden. Jag har också läst om händelsen på diskussionsbloggen Luutii och följt med Otso Kantokorpis och JP Koskinens bloggar. Jag har läst artikeln i Helsingin Sanomat och på HS-webbsida kan man se dansen Hymni (Hymn).

I YLE Radio 1:s radioprogram Kultakuume (Guldfeber) kommenterade forskaren Pauli Rautiainen toppmötet. Min rubrik är hämtad från Rautiainens sammanfattning av händelsen.

Tidningen Iltalehti rubricerade sin ledare (12.11.2014) så här Bara smulor av kulturkakan till konstnärerna – Konstens idé är att man inte ska dra nytta av den.

Outi Alanko-Kahiluoto uppmanar oss att kliva upp på barrikaderna för konsten och basinkomsten.

Det är skrämmande om bara några få vet och kan nånting om konst och konstpolitik, och allt bara blir ett allmänt kulturprat. Det är skrämmande om politikerna inte är intresserade av konst. Vem är det då som använder makten och på vilket sätt? Finansministeriets tjänstemän?


HUR MYCKET KOSTAR ARBETSLÖSHETEN KOMMUNERNA?

Arbetslösheten stiger också inom teaterbranschen. Jag har hopp om att ganska snart få de exakta siffrorna. Också ur det här mikroperspektivet är det intressant att få veta hur mycket arbetslösheten kostar kommunerna. Ren matematik. Om nånting dras bort, måste något annat läggas till. Arbetsmarknadsstöd är betalas till personer som inte har varit i arbetslivet tillräckligt länge, eller som har stämplat ut, dvs. att deras 500 dagar med fullt inkomstrelaterat arbetslöshetsunderstöd är förbrukade.

Förra året betalade kommunerna ut 215 miljoner euro i arbetsmarknadsstöd från Folkpensionsanstalten, i år kommer summan att stiga till 250 miljoner. Lägg till 420 miljoner som kommunerna använde till olika sysselsättningsåtgärder. Man kan läsa mera om utgifterna för olika sysselsättningsåtgärder i Kommuntidningens nyhetsbrev.

Jag hittade också Pekka Tiainens betraktelser (från år 2013). Tiainen forskar i arbetslöshet och är konsultativ tjänsteman vid Arbets- och näringsministeriet. Jag tror att jag ska ta kontakt med Tiainen och be om uträkningarna för hur mycket en arbetslös person kostar en kommun. I mina uträkningar är den här ena arbetslösa personen en teaterarbetare. Återkommer till den här ekvationen senare. 


DEN INHEMSKA DRAMATIKEN BJÖD PÅ ODÖDLIGA ÖGONBLICK

Min rubrik är patetisk, men låt gå. Jag skäms inte. Jag skäms inte över hur känslosamt jag reagerar på dramatikerna och deras pjäser. Jag upplevde några odödliga ögonblick under Teksti rf:s Festival för inhemsk dramatik. Jag är fortfarande helt tagen av Salla Viikkas pjäs Aukko (ungefär Tomrummet), likaså av Emilia Pöyhönens Prinsessan Hamlet och Marie Kajavas Lullaby, vars uruppförande jag såg på Teaterhögskolan våren 2013. Jag tänker på de väldiga världar pjäserna innehåller och den mångfacetterade gestaltningen. Hur pjäsen Aukko genom att visa på osynliggörandet och att inte kunna nå fram till en annan människa når ett högre metafysiskt plan. Jag tänker på hur man i Lullaby rör sig under huden och sårskorporna, rör vid minnen så att det gör ont, och jag tänker på pjäsens inre monolog som tar form av en medvetandeström. 

Jag upprepar här det jag sa redan i fredags under festivalen angående Prisessan Hamlet. Do not forget. Vi har fått uppleva en av de finaste texterna inom vår nutidsdramatik. Den svingar sig till så hisnande höjder och tränger igenom så många skikt i såväl samhället som i människans psyke. Språket är så starkt, så poetiskt vackert och fysiskt konkret, att det bara går rätt igenom en. Och samtidigt är det fullt av grotesk komik. Det att Emilia Pöyhönen använt Hamlet som förlaga till sin pjäs är inte ett brott mot Hamlet. Det rättfärdigar användandet av Hamlet. Att använda Hamlet som förlaga när man skriver om galenskap och vänskap, samt om maktens hänsynslöshet, är rent av genialt.

Otroligt att vi har författare som de här, och en hel rad andra därtill.

Jag vill ännu påminna om Juha Jokelas invigningstal för festivalen. Det var en dramatikers monolog. ”TÄSTÄ NÄIN” (ungefär ”Om Detta”) som handlar om det som ännu inte finns, det som dramatikern osäkert famlar efter, försöker fånga. Det som bara liknar ett tomrum mellan dramatikerns framsträckta händer. Var kan man få läsa den texten? I Teatteri & Tanssi? På Tekstis hemsida? (13.11.2014 kl 14.39 skickade Juha den, den är här. Tack!)

Åh, så jag älskar dramatiker.


DIGITAL ENGAGERANDE TEATER I WALES

Wales nationalteater gör en online- och live-föreställning Bordergame, där man behandlar immigration och kolonialism. I Bordergame är Cymry är en självständig republik, som försvarar sina gränser mot inflyttning från England, mot personer som illegalt tar sig över gränsen på väg från Bristol till Newport.

Människor inbjuds att bli ”active citizens”, att registrera sig som medborgare i republiken och bli delaktiga aktörer. Bordergame har förverkligats i samarbete med asylsökande och flyktingar, som nu bor i Wales. Wales nationalteater är rörlig i ordets alla betydelser.

 twitter.com/tinfotweets

 

TINFO AKTUELLT


Teaterfolkets anteckningsbok och kalender 2015 är en utmärkt presentidé


Vi har fått många önskemål om en kalender som är större än en fickkalender och som har mycket plats för anteckningar. Denna önskan har nu hörsammats: tidernas första anteckningsbok och kalender för teaterfolk – Teatermänniskans anteckningsbok och kalender 2015 – finns nu att beställa. Boken, i pocketstorlek, kostar 19 euro/st. (för studerande och arbetslösa är priset 12 euro/st.)

Teatermänniskans anteckningsbok och kalender 2015 är även en utmärkt presentidé. Tänk på dina vänner!

Kompiserbjudande i november:
Om du beställer två böcker, skickar vi den andra till din kompis utan extra porto!
(Du betalar postningskostnader för bara ett ex. 2,93 € i st.f. normalt för två ex. 4,46 €)"

Du kan beställa Teaterfolkets anteckningsbok i TINFOs webbutik eller genom att kontakta vår byrå: tinfo(a)tinfo.fi / +358 9 2511 2120

Se bilder på Teaterfolkets anteckningsbok.


Beställ adressbok Teatterialan Avain 2014/2015


Teatterialan Avain 2014/2015 – den elektroniska publikationen med kontaktuppgifter – har publicerats. Publikationen innehåller kontaktuppgifter gällande teaterbranschen och till aktörer som kan vara användbara inom teaterområdet. Det är enkelt att göra sökningar efter olika namn i Teatterialan Avain, e-post- och webbplatslänkar gör att arbetet går snabbare. Nyhet: nu även med länkar till sociala medier!

Priset för Teatterialan Avain bestäms utifrån antalet användare per beställande teater/sammanslutning.

 • 1–2 användare: licensen kostar 29 euro.
 • 3–9 användare: licensen kostar 85 euro.
 • fler än 9 användare: licensen kostar 125 euro.

Studerande inom teaterområdet och arbetslösa betalar endast 12 euro. Företag och sammanslutningar utanför teaterbranschen betalar 175 euro.

Du kan göra en beställning i TINFOs webbutik:
www.tinfo.fi/verkkokauppa
per e-post: tinfo(at)tinfo.fi
eller per telefon +358 09 2511 2120


Den finländska teatern i siffror – Teaterstatistik 2013


I Teaterinfo Finlands (TINFO) Teaterstatistik presenteras den finländska teatern i siffror. Verket har 150 sidor och ger en heltäckande bild av det finländska teaterområdet.

Statistiken är tillgänglig för alla: www.tinfo.fi/tilastot. Teaterstatistiken kan även beställas i bokformat till ett pris om 40 euro. Vid beställningar på över 10 exemplar är bokens pris 30 euro: www.tinfo.fi/verkkokauppa.

Teaterstatistik 2013, axplock ur innehållet:

Av direktör Hanna Helavuori:
FÖRORD
STATISTIKÖVERSIKT
ENGLISH SUMMARY

STATSANDELAR, BIDRAG OCH ANSLAG
STATISTIK ÖVER TEATRAR SOM FÅR STATSANDELAR, FINLANDS NATIONALTEATER OCH NATIONALOPERAN 2013

 • Ekonomisk statistik
 • Personalstatistik
 • Lönestatistik
 • Statistik över föreställnings- och åskådarantal
 • Programstatistik

STATISTIK ÖVER YRKESTEATRAR OCH -GRUPPER UTANFÖR FINANSIERINGSLAGEN 2013
ÅSKÅDARSTATISTIK FÖR DANS 2013
ÅSKÅDARSTATISTIK FÖR CIRKUS 2013
***
Statistiken över teaterbranschen har förts sedan Centralförbundet för Finlands Teaterorganisationer grundades år 1942. Från år 1944 publicerade Centralförbundet statistiken i sina årsberättelser. Den första tryckta statistikboken var Teatteritilastot 1985 (Teaterstatistik 1985). Statistikföringen övergick till Teaterinfo Finland (TINFO) år 1994.


Meddela om kommande premiärer våren 2015


Vi samlar in information om de professionella teatrarnas premiärer under våren 2015 för att publicera på vår webbsida.

E-mejla till oss uppgifterna om premiärer på din teater, adressen är tinfo(a)tinfo.fi och skriv som rubrik ”premiärer”. Den information vi vill ha är föreställningens namn, premiärdatum, författare, regissör, dramaturg eller annan information om arbetsgruppen, samt en kort beskrivning av innehållet. Nämn särskilt om föreställningen är ett uruppförande av en inhemsk pjäs, barn- eller ungdomsteater eller en samproduktion.

Se listan över premiärer på TINFO-webbsida: www.tinfo.fi/ensi-illat


Vilken föreställning förtjänar Thalia-priset


Har du sett en bra teaterföreställning? Berätta om det för oss. Thalia-priset delas ut vart annat år till den bästa finländska teater-, dans- eller cirkusföreställningen eller en föreställning som kombinerar dessa. Du kan påverka genom att föreslå en föreställning du har sett och motivera ditt förslag. Mottagaren av nästa Thalia-pris väljs bland föreställningar som har haft eller kommer att ha premiär mellan november 2012 och november 2014.

Thalia-priset delas ut av Teaterinfo Finland (TINFO)

Rösta här


TINFO e-nytt utkommer nästa gång den 3 februari 2015


Det här är årets sista TINFO e-Nytt. Vi återkommer den 3 februari 2015. Skicka material till TINFO via e-post tinfo(at)tinfo.fi senast den 30 januari.


ITI AKTUELLT


ITI:s världskongress i Yerevan 17-22.11.2014


International Theatre Institute (ITI) håller världskongress i Yerevan 17-22.11.2014. Huvudtalare i generalförsamlingen är den svenska kompositören och kulturpolitiska opinionsbildaren Alfons Karabuda, som kommer att tala utgående från FN-rapporten The Right to freedom of Artistic expression and creativity.

Den finska delegationen under ITI-kongressen består av Riitta Seppälä, sedan tidigare hedersmedlem i organisationen, teaterregissör Raija-Sinikka Rantala som kommer att utnämnas till hedersmedlem under kongressen i Yerevan, samt Hanna Helavuori, chef för Teaterinfo Finland (TINFO). I kongressen deltar sammanlagt cirka 250 representanter för teaterfältet i 50 länder. Det finns nationella ITI-center i nästan hundra länder, i Afrika (21), i arabländerna, Asien (16),  Latinamerika, Europa (30) och USA.  

Programmet för ITI:s världskongress i Yerevan 17-22.11.2014 finns här (PDF).

Finlands ITI-center är TINFO, vilket betyder att TINFO fungerar som forum och kontaktpunkt för internationellt samarbete och utbyte inom scenkonsten, samt sprider information om finsk teater.

www.iti-worldwide.org


Teaterregissör Raija-Sinikka Rantala kallad till hedersmedlem i ITI


Teaterregissör Raija-Sinikka Rantala kallas till hedersmedlem i Internationella Teater-institutet i samband med avslutningsceremonin av kongressen i Yerevan lördagen den 22.11.2014.  Rantala var medlem i ITI:s styrelse 1996-2009, ITI:s konstnärliga ledare 2006-2008 och styrelseordförande för Teaterinfo Finland (TINFO) under åren 1996-2009. Personer kallas till hedersmedlemmar i ITI som erkänsla för insatser organisationen till fromma.

Övriga finländare som erhållit hedersmedlemskap i ITI är Riitta Seppälä. Det är professor Arvi Kivimaas förtjänst att vi årligen firar Världsteaterdagen (27.3).


”Teater är medmänsklig grundvaluta” – intervju med Raija-Sinikka Rantala


-    När vi inom teatern gör konst av livet och människorna, ger det oss en möjlighet att åtminstone förstå varandra, även om vi inte alltid accepterar allt det andra gör.  Att öka förståelsen för varandra är medmänsklig grundvaluta för alla oss som har medlemskort i mänskligheten.

-    Som konstnärer har vi också ett globalt ansvar. Jag tror starkt på att det är viktigt att också inom teatern satsa på utbildning, ännu viktigare än att bygga infrastruktur. Det mest värdefulla är det som sitter mellan öronen. Det går inte att förgöra, säger Raija-Sinikka Rantala.

Teaterregissör Raija-Sinikka Rantala har en lång erfarenhet av internationellt samarbete inom teatern. Rantala har ansvarat för och undervisat under fortbildningar i social intervention inom teatern i Burkina Faso i ITI:s regi, hon har utbildat kvinnliga regissörer i Elfenbenskusten samt föreläst i Kongo och Kamerun. Rantala påminner också om vilken viktig roll ITI spelar i kampen för mänskliga rättigheter och konstnärers yttrandefrihet.

Man kan också säga att Raija-Sinikka Rantala har varit teaterns internationella ambassadör och ”fredsarbetare”, hon var konstnärlig ledare för ITI under dess kritiska år 2006-2008.

-    Under den tiden innebar uppgiften som konstnärlig ledare för ITI att stärka förtroendet mellan medlemsländerna, att utöka möjligheterna till samarbete och att delta i planerandet av globala teaterhändelser.


NYHETER


Kjell Westös Hägring 38 blir pjäs


Kjell Westös roman Hägring 38, som nyligen tilldelades Nordiska rådets litteraturpris, blir pjäs.

Hägring 38 sätts upp på Finlands Nationalteater våren 2017 och ingår i teaterns 100-års jubileumsrepertoar. Dramatiseringen görs av Michael Baran och för regin svarar Mikaela Hasan.

Huvudstadsbladet 4.11.2014


Iscensatt premiärläsning av Emilia Pöyhönens pjäs den 22 november i UusiTeatteri, Stockholm

”Vem som helst kan när som helst, vilken dag som helst, mitt i vilken vardaglig syssla som helst falla utanför tiden och krossas. Vem som helst av oss är ett slags inre dokument, ett försök att fånga den mentala resa vi slungas in i när sorgen och det oförutsedda drabbar oss.”
Christel Pettersson, Svenska YLE

Vem som helst av oss är en pjäs om sorgen efter att ha förlorat en anhörig i en olycka. Texten följer ingen traditionell dramaturgi och även om det är ett tungt ämne finns här plats för humor Det är en text som låter, luktar och känns. Det som gestaltas är en inre resa.

Originaltiteln är Kuka tahansa meistä och texten framförs på denna läsning för första gången på svenska. I Finland har Vem som helst av oss spelats på Helsingfors järnvägsstation. Mer om läsningen på www.uusiteatteri.se

Dramaten, Riksteatern, Sveriges Regissörsförening, Turteatern och UusiTeatteri bjuder in till en iscensatt läsning av pjäsen Vem som helst av oss av den finländska dramatikern Emilia Pöyhönen inom ramen för samarbetet FINNDrama som presenterar ny finsk dramatik i Sverige. Mer info om projektet och de översatta texterna finns på www.riksteatern.se/finndrama.

Text: Emilia Pöyhönen
Regi: Tatu Hämäläinen
Skådespelare: Sannah Nedergårdh, Maria Selbing och Camaron Silverek

www.uusiteatteri.se


Áillohaš – solens son turnerar i Sverige


Áillohaš – solens son turnerar i Sverige 26.11.-6.12.2014. Turnén startar i Kiruna och slutar i Stockholm på Finlands självständighetsdag. Se turnéplan.

Áillohaš är andra delen i en trilogi som har skrivits och regisserats av  Ari-Pekka Lahti. Det är ett ljust konstnärsporträtt och en hyllning till samernas nationalpoet, Nils-Aslak Valkeapää. 

Samproduktion med Beaivváš Sámi Našunálateáhter, Finlands Nationalteater och Ruska ensemble i samarbete med Riksteatern. Föreställningen spelas på finska och samiska, textas i scenografin till svenska och i app till finska, samiska, norska och engelska.

Föreställningen ingår i Scen utan gränser - Rajaton näyttämö, en plattform för samarbete och branschutveckling inom scenkonst i Sverige och Finland.


Statspriset i scenkonst till dramatikersamfundet Teksti


Årets statspris i scenkonst gick till dramatikersamfundet Teksti. Priset delades ut av kultur- och bostadsminister Pia Viitanen på tisdagen den 4 november i Helsingfors. Varje pris är värt 15 000 euro. Prisen beviljas ur tipsmedel.

Statsprisen beviljas som erkänsla för förtjänstfullt arbete som blivit färdigt under de senaste tre åren eller för långvarig och förtjänstfull verksamhet inom respektive konstområde.

Statspriset i musik gick till Helsingfors domkyrkas gosskör Cantores Minores och danskonstnären Mirja-Liisa Herhi fick statspriset i danskonst.

www.minedu.fi


Evenemang för alla! En ny checklista


Evenemang för alla!

En ny checklista hjälper evenemangsarrangörer att utvärdera och utveckla den egna verksamheten

I somras gav Kultur för alla i samarbete med Finland Festivals rf ut en finskspråkig tillgänglighetshandbok för de finländska kulturfestivalerna och -evenemangen – Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen. Nu har checklistan för tillgänglighet och mångfald vid festivaler, som fanns med som en bilaga i handboken, getts ut separat och även översatts till svenska.

Att främja tillgängligheten på festivaler innebär att öppna möjligheten för alla att ta del av dem både som besökare och som artist. Med hjälp av checklistan kan arrangörer lätt utvärdera tillgängligheten och mångfalden på det egna evenemanget samt de områden som bör utvecklas. Checklistan fungerar även som en minneslista, tankeväckare och idéspruta. Listan hjälper aktörer att undersöka hur väl evenemanget fungerar utgående från besökarnas och de uppträdandes behov.

Frågorna på checklistan ansluter sig till strategiarbete och planering, uppmärksammandet av mångfald, kommunikation, prissättning, service och biljettförsäljning, evenemangsområdet och -utrymmen samt inredning och programutbudets tillgänglighet.

Checklista gällande tillgängligheten och mångfalden vid evenemang finns tillgänglig på svenska och finska i PDF- och DOC-version på servicen Kultur för allas hemsida:

På svenska på adressen: www.kulttuuriakaikille.fi/tillganglighet_checklistor
På finska på adressen:
www.kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus_tarkistuslistat_arvioinnin_tueksi_tapahtumat

Checklistan kompletteras av den finskspråkiga handboken Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen som ger arrangörerna konkreta tips och exempel på olika lösningar. Handboken hittas i PDF- och DOC-version på servicen Kultur för allas hemsida:
www.kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus_tietopaketit_ja_oppaat_festivaalit.

Checklistan har producerats av servicen Kultur för alla. Servicen Kultur för alla främjar kulturtjänster som tar hänsyn till olika slags besökare och aktörer. Servicen stöder kulturfältet i frågor gällande tillgänglighet och mångfald genom bland annat information, kunskap och konkreta redskap. Servicen drivs av föreningen För kultur på lika villkor rf.

Mer information:
Planerare Outi Salonlahti
Servicen Kultur för alla
outi.salonlahti(a)cultureforall.fi
tel. 040 963 9908

www.kulttuuriakaikille.fi
www.kulturforalla.fi
www.cultureforall.fi

www.facebook.com/kulttuuriakaikille


Maria Romantschuk blir programchef på Hanaholmen


Maria Romantschuk har utnämnts till programchef på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland. Hon ansvarar för planering och genomförande av Hanaholmens programverksamhet.

Maria Romantschuk har tidigare arbetat som kommunikationsdirektör på Bonnier Books Finland samt kommunikationschef på bokförlaget Tammi, informationsdirektör för Fortum, pressråd på Finlands ambassad i Stockholm samt presschef hos republikens president.

Romantschuk har också en bakgrund som journalist på Hufvudstadsbladet och Yleisradio.

Som direktionsmedlem för Hanaholmen sedan 2010 har Romantschuk god inblick i Hanaholmens verksamhet. Detta uppdrag lämnar hon nu.

Hanaholmens verkställande direktör Gunvor Kronman ser fram emot ett fruktbart samarbete med Maria Romantschuk. ”Maria Romantschuks långa och mångsidiga erfarenhet och goda nätverk i både Finland och Sverige tillför Hanaholmen ytterligare en välkommen förstärkning av programverksamheten.”

Romantschuk tillträder i december.

Tilläggsinformation: verkställande direktör Gunvor Kronman, (gunvor.kronman(a)hanaholmen.fi), +358 40 745 1738.

www.hanaholmen.fi


New Plays from Finland Database


New Plays from Finland database offers a selection of Finnish plays, please take a look!

“I often set things in ‘wrong’ proportion to each other. This is what is surprising. I also try to say aloud things that are often kept hidden, that people are ashamed of. For example, “I wish I’d come across a grief like yours. When people break up, they lose weight.”

Minna Nurmelin, a playwright, on the humour in her plays

www.tinfo.fi/newplays


EVENEMANG


Mer om aktuella evenemang (på finska): www.tinfo.fi/minnemenna
Glöm inte kolla: Produforum


Eskus-klubi #1 22 Nov 2014, Helsinki


 #1! The first Eskus-klubi activates the senses on Saturday 22.11.2014 at 18–22 at the Eskus premises in Suvilahti, Helsinki. The programme of the evening is provided by the new Eskus member groups Circus Maximus and Quo Vadis Theatre, and will consist of demos and ready performances and both live and DJ music.

In addition, Tambor Vivo association creates an Afro-brazilian dimension to the evening. Brazilian dance, music and food to be provided.

The event is free of charge. Welcome!

TIMETABLE

Studio 1

18:30 – Sabotanic Garden (performance group)
19:00 – Introduction to Circus Maximus
19:15 – Quo Vadis Theater: performances etc.
20:45 – Sami Vehmersuo: music etc.
21:15 – Arkaainen verenhimo: music

Studio 3

17:00–22:00 – Tambor Vivo: Brazilian dance and music – Samba de roda, jongo & capoeira

*****
[ Eskus-klubi is an experimental event which will be organized four times a year (2 x in the fall, 2 x in the spring). It consists of demo performances, ready performances, discussions and music, among other things. The concept is flexible and open to proposals. ]

www.eskus.fi
http://circusmaximus.fi/
http://quovadisteatteri.wordpress.com/
www.tamborvivo.org


Et interkulturelt Norden -seminar 26.11.2014, Helsingfors


Det interkulturelle Norden er et af temaerne i Nordisk Ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbejde 2013-2020. Målet er, at "alle indbyggere i Norden føler sig hjemme og er kulturelt delagtige i Norden".

Kulturkontakt Nord ønsker at udfordre og diskutere dette tema og mål. Derfor inviterer vi dig til at deltage i seminaret Et interkulturelt Norden om interkulturalitet og kulturel mangfoldighed i Norden.

Afspejler kulturlivet i Finland og resten af Norden de multikulturelle samfund, vi lever i? Og (hvordan) kan vi gøre det bedre? Seminaret vil også give inspiration til kunstnere, kulturaktører og kuratorer, som arbejder - eller gerne vil arbejde - med interkulturelle projekter.

På seminaret kommer du til at møde:

 • Pasi Saukkonen (FI), direktør, CUPORE
 • Ida Burén (SE), administrerende direktør, Intercult & Bella Lawson (FI/TG/SE), kultursekreterare och ansvarig för mångkulturkonsulentverksamheten, Region Västerbotten
 • Anna-Maria Liukko (FI), direktør, Cultura Foundation
 • Niels Righolt (DK), centerleder, Center for Kunst og Interkultur
 • Petr Potchinchtchikov (FI/RU), freelancer og ekspert i interkultur
 • Henrik Melius (SE/UK), administrerende direktør, Spiritus Mundi med Takura Matswetu (FI/ZW). immigrationsrådgiver, Tammerfors By & Grace Elonga (FI/CD), ung projektdeltager, Your Choice
 • Kristian Meisingset (NO), medredaktør, Minerva

Moderator vil være Cátia Suomalainen Pedrosa (FI/PO), direktør, Interkult Kassandra.

Sted: TING-salen, Kulturkontakt Nord, Kajsaniemigatan 9, 00171 Helsingfors, Finland
Sprog: Finsk, engelsk og skandinavisk med simultantolkning

Program
Præsentation af oplægsholdere
Abstracts af oplæg

Vi glæder os til at se dig!

Yderligere info:
Rådgiver Søren Staun, soren.staun(a)kulturkontaktnord.org
Seniorrådgiver Tarja Terävä, tarja.terava(a)kulturkontaktnord.org

Reservér dagen eller tilmeld dig allerede nu ved at bruge dette link.

www.kulturkontaktnord.org


International Conference for Research of Stage Animation 27-28 Nov 2014, Tampere

The event will offer the fields of research in question, the spectatorship of stage animation, an opportunity of a high level presentation. The notion of stage animation is not well known in Finland and understanding puppet theatre is, still, often restricted only to a narrow sector of the whole genre. All the presentations (scientific, artistic) will be documented. The conference proceedings will be published with the speakers’ / performers’ permission by the UNIMA Research Commission in its publication that will be launched during the UNIMA World Congress in San Sebastian (Spain) in 2016.

Programme (PDF)

The language of the event is English. No registration fees.
Enrolments: by 23rd November to: kati(at)kiito.fi

Organisers:
UNIMA – Union Internationale de la Marionnette (www.unima.org) / Research Commission
University of Tampere, School of Communication, Media and Theatre CMT / The Centre for Practise as Research in Theatre (www.uta.fi/cmt/en/index.html, http://t7.uta.fi/en/)
UNIMA Finland (www.unima.fi)
Along with the arrangements: Cultural Co-operative Kiito (www.kiito.fi)


Berättä ditt liv – kurs med Lina Teir och Camilla Hellberg 29.11.2014, Helsingfors


Genom självbiografiskt berättande, med hjälp av dramaturgiska grundbegrepp, kan du synliggöra drivkrafter, mönster och mål i ditt liv och frigöra energi för att växa.

Under workshopen ”Berätta ditt liv” får du både verktyg för att iscensätta muntligt berättande, kunskap om dramaturgi och verktyg för att synliggöra din egen livsberättelse.Du får verktyg och inspiration för ditt eget berättande och får ta del av den metod Lina Teir och Camilla Hellberg utvecklat under arbetet med föreställningen ”Hur nära vill du vara?” både praktiskt och teoretiskt.

Lina Teir är regissör, dramaturg, berättare, kompositör och musiker. Camilla Hellberg är skådespelare, röstlärare, healer och båda är aktuella med berättarföreställningen Hur Nära Vill Du Vara? och som grundare av SPIRA.

Workshopen hålls på Brändö i Helsingfors. Exakt adress fås vid anmälan. Max 12 deltagare.

Datum: 29.11.2014
Tidpunkt: Kl 10-15
Pris: 40 euro
Anmälan och förfrågningar till spirakollektiv(a)gmail.com

Arr: SPIRA (www.spirakollektiv.com)

https://www.facebook.com/hurnaravillduvara
https://www.facebook.com/events/827014707350105/
https://www.facebook.com/spirakollektiv


STIPENDIER OCH BIDRAG


Fler aktuella stipendier och bidrag: www.tinfo.fi/hakuja, TINFO-websidor (på finska), Fyrk.fi, Svenska kulturfonden


Kulturkontakt Nords ansökningstider för år 2015

 
Ansökningarna kan sändas in endast när ansökningsrundan är öppen.

Ansökningstider 2015

www.kulturkontaktnord.org


Svenska Kulturfondens allmänna ansökningsperiod 1.-30.11.2014

Svenska kulturfondens uppgift är att stöda den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland. Det gör vi genom att bevilja stipendier och bidrag till privatpersoner, arbetsgrupper och samfund. Dessutom hjälper fonden till att utveckla projektidéer och tar också själv initiativ till och bereder projekt inom fondens verksamhetsområden.

Novemberomgången
Huvuddelen av Kulturfondens stipendier och bidrag lediganslås årligen i november och delas ut följande vår.

Specialfonder med utdelning 2015  

www.kulturfonden.fi


Centret för konstfrämjande: Resestipendier | ansökningstid 1.11.-1.12.2014

 
Resestipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer, professionella och arbetsgrupper inom olika konstarter för att täcka resekostnader utomlands i samband med förverkligandet av konstnärligt betydande projekt.

Det finns fyra ansökningstider per år: i februari, i april, i augusti (för samma års resor) och i november (för samma och följande års resor).

Centret för konstfrämjande förutsätter att den sökande har insatt sig i ansökningsinformationen och -anvisningarna före ansökningen ifylls.

Ansökningen ska alltid inlämnas före resan äger rum.

Ytterligare information

www.taike.fi

 


Samuel Hubers konststiftelses stipendier för år 2015 | Ansökningsperiod 1-31.12. 2014 

Samuel Hubers Konststiftelse delar årligen ut konststipendier till enskilda konstnärer och grupper som sysslar med musik, teater, dans, cirkus eller performance. Produktionen som ansökan gäller skall också kunna betraktas som nutidskonst. Bidrag beviljas för inhemska projekt på alla språk och för icke-verbala projekt och är främst ämnat för frilanskonstnärer.

Stipendierna är avsedda för finansiering av yrkeskonstnärers projekt. Stiftelsen finansierar inte amatörproduktioner, utbildningsverksamhet eller studiearbeten. Stipendierna är projektstipendium, dvs. ansökan ska gälla en bestämd produktion. Endast en ansökan per produktion. Obs! Bolag eller företag kan inte beviljas stipendium.

Till enskilda sökande beviljas högst 1.500 €. Grupper kan beviljas högst 2.500 €.

Ansökningstiden är 1 - 31. december och besluten publiceras i slutet av februari följande år.

Stipendier kan endast ansökas via nedanstående länk.

www.hubersaatio.fiANSÖKNINGAR


Fler aktuella ansökningar (på finska): www.tinfo.fi/hakuja


Casting/Audition: The Art of Peace Theater 22-23 Nov 2014, Helsinki


The Art of Peace Theater - Casting for new Ensemble - 9 Years Project

Musicians, sound designers, dancers, actors, martial artists, circus artists, poets, story tellers, textile artists, make up artists, body artists, visual artists, media artists, tribal artists, plastic artists, digital artists, light artists.

As well script  writers, dramaturges, choreographs, stage designers

22nd & 23rd November, from 9:00 - 21:00
Venue:
Kynnys ry. Pantterisali. Siltasaarenkatu 4, 5th floor
00530 Helsinki
Finland

We would like to build up a professional Ensemble for national and international performances and peace activism projects.

Ensemble members will receive continues education (Performing arts for peace); as well will have also the opportunity and possibility to collaborate in the design and creative production.

It is a 9+ Years Theater for peace community project. 100% dedication to the project is prefered.

Monthly wages and more benefits will be described for the artists candidates along the days of the casting.

  a.. Along 3 days casting audition, we will choose the crew for The Art of Peace Ensemble. The first two days will be the 22nd & 23rt of November
  b.. Training will be given, artists must apply training by integrating it to their art form and presenting it the same day. It is
2 complete days training and casting process.

More infomation here

Contact information
For more information please register:  welcome(a)luisdanielmaldonadofonken.info


Hanaholmen culturcentrum söker en projektassistent till Nätverket Svenska nu

Nätverket Svenska nu arbetar för att öka språkkunskaperna, kulturkännedomen och studiemotivationen. Nätverket stöder språkundervisning, ordnar skolning för lärare, informerar om betydelsen av kunskaper i svenska samt förmedlar svensk ungdomskultur och levande möten med det svenska språket i Finland. Nätverket Svenska nu koordineras av Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland.

På grund av omorganiseringar i ansvarsuppgifterna inom vårt team, söker vi nu en ny medarbetare – en projektassistent för perioden 2.1- 31.12.2015.

Till projektassistentens arbete hör olika administrativa uppgifter samt praktiska arrangemang och planering kring skolturnéer och lärarfortbildningar. Det är bra om du känner till skolvärlden från tidigare, men det är inte en förutsättning. Du skall självständigt kunna producera löpande text på båda inhemska språken. Arbetsspråken är både svenska och finska. Erfarenhet av liknande uppgifter ses som en fördel. Vi hoppas att du innehar hög social kompetens, du är van att samarbeta och ser fram emot att arbeta i ett dynamiskt, rörligt och mångkunnigt team. En av våra medarbetare har kontor i Vasa.

För anställningen förutsätts

 • goda skriftliga och muntliga kunskaper i både svenska och finska, övriga språkkunskaper är till fördel.
 • ett systematiskt, noggrant och flexibelt arbetssätt samt förmåga att prioritera och arbeta med flera uppgifter parallellt
 • god kännedom av olika IKT-system och vana att använda sociala medier.

Vi erbjuder

 • intressanta och varierande arbetsuppgifter i ett dynamiskt team
 • en internationell arbetsmiljö vid havet i Esbo, ett stenkast från Helsingfors

Mer information om anställningen får du av vår projektledare Annamari Kajasto, annamari.kajasto(a)hanaholmen.fi, tfn. 040-536 5416 eller 09-4350 2426.

Skicka in din ansökan med CV per epost till rekry(a)hanaholmen.fi senast 28.11.2014.

www.svenskanu.fi | www.hanaholmen.fi


Påminnelse: Lilla Teaterns pjästävling


Lilla Teatern i Helsingfors har utlyst en pjästävling, där det vinnande bidraget belönas med ett pris på 15 000 euro. Dessutom reserverar teatern möjligheten att sätta upp de tre bästa bidragen på Lilla Teatern de kommande åren.

Bidraget ska vara inskickat 31 december 2014.

Läs mera om reglerna och om hur man deltar på deras hemsida!


Open Call: InterKultFEST 2015 | ansöka senast 31.1.2015

InterKultFEST år 2015 ordnas 9–12.9.2015 i Stoa och Nordhuset, liksom föregående år, off-programmet InterKultYOUTH 11.9.2015 i Stoa och skolorna i östra Helsingfors samt InterKultSEMINAR 10.9.2015 i kulturcentret Caisa. Programmet publiceras i sin helhet i maj 2015.

Interkult Kassandra gick 29.10.2014 ut med en öppen inbjudan i syfte att hitta tre inhemska festivaluppsättningar. Det som efterlyses är verk som består av högklassig dans-, teater-, cirkus- eller musikkonst, eller som i sig kombinerar olika genrer, och framförs av en professionell ensemble. Vi hoppas på frejdigt provokativa verk med interkulturalistiskt tema.

En fritt formulerad ansökan märkt InterKultFEST 2015 kan före 31.1.2015 skickas till festival(at)kassandra.fi. Bifoga gärna bild- och videomaterial som ger mer information om uppsättningen. Festivalföreställningarna kurateras av en grupp konstnärliga rådgivare, som gör sitt val våren 2015.

www.kassandra.fiOpen Call: 2015 Internation Festival of Ancient Greek Drama, Cyprus | deadline 9 Jan 2015

The Cyprus Centre of the International Theatre Institute, the Ministry of Education and Culture, Cultural Services and the Cyprus Tourism Organization announce the 2015 International Festival of Ancient Greek Drama, which will be held during the whole month of July 2015 in Cyprus.

The International Festival of Ancient Greek Drama has been established as an outstanding institution, which is characterized by its international identity. The selected performances are presented in open-air amphitheatres, such as the Paphos Ancient Odeon, the Curium Ancient Theatre and the Makarios III Amphitheatre in Nicosia.

The proposed performances must be based on the original text of the tragedians and comedians of antiquity. The Festival aims to present performances of Ancient Greek Drama that will project the specific nature of ancient drama, based on the original text.

All proposals from theatre groups or individuals expressing interest in participating in the 2015 International Festival of Ancient Greek Drama should be submitted using the form available at www.greekdramafest.com

The deadline for submitting the interest to participate is 9 January 2015. If a proposal is mailed, the official post office stamp will be applied. Envelopes containing the proposals should be titled “2015 International Festival of Ancient Greek Drama” and should be sent to:
Cyprus Centre of the International Theatre Institute
38 Regaena Street, 1010, Nicosia, Cyprus

Submission of a proposal is equal to acceptance of ALL terms and conditions of the Organizers.

For more information please visit Festival’s website www.greekdramafest.com or contact: tel: +357 22674920 [10:00 – 13:00 and 15:00 – 17:00 (Monday until Thursday) and 10:00 – 13:00 (Friday)] or by email to ccoiti(a)cytanet.com.cy twitter.com/tinfotweets

tampere2_programme