TINFO-stipendium för översättning

TINFO-stipendium för översättning

Teaterinfo Finland (TINFO) delar ut 22 000 euro som stipendier för översättning av finska pjäser och dramatiseringar. Det är möjligt att få stipendier också för översättande av textning till föreställningar.

Expertgruppen som besluter om TINFO-stipendiet sammanträder fyra gånger per år.

För nästa ansökningsomgång bör ansökningar med bilagor skickas in senast den 12.11.2023.

Syftet med stipendierna är att göra finsk dramatik känd utomlands. Urvaldsmetoden för översättningsstipendierna är kollegial utvärdering.

Om det i anslutning till översättningprojektet finns en produktion eller en avsiktsförklaring för en kommande produktion, kan TINFO-stipendiet endast finansiera en del av översättningen. Den framförande teaterns eller festivalens ställning i det berörda landet är av betydelse då ett TINFO-stipendium beviljas.

En urpremiär av texten i Finland är inte en förutsättning för att få ett översättningsstipendium. TINFO-stipendiet vill man också använda för att stöda unga dramatiker och översättning av sådana finländska verk som inte tidigare har funnits på något annat språk.

Om TINFO-stipendiet ansöker man med formuläret nedan. Sökande kan vara till exempel dramatiker, agenturer, teatrar, festivaler eller översättare. TINFO-stipendiet betalas direkt till översättaren. TINFO-stipendiet utgör i allmänhet endast en del av finansieringen av översättningsarbetet.

Översättaren bör ha som modersmål det språk som hen översätter till. Vi förutsätter att översättaren har tidigare erfarenhet av att översätta skönlitteratur, gärna också dramatik. Den som vill anlita en pjäsöversättare som inte är professionell eller infödd språkbrukare bör särskilt motivera sitt val i ansökan. Översättarens kompetens avgörs av juryn enligt de uppgifter de har till hands.

TINFO-stipendiet kan inte beviljas retroaktivt eller för att översätta halvfärdiga pjäser. Råöversättningar kan inte heller understödas, TINFO-stipendiet är ämnat för genomarbetade översättningar av litterära texter.

TINFO delar inte ut stipendier för publicering av pjäsöversättningar i antologier e.d. utan stöder pjäser som framförs internationellt. Det är fortfarande möjligt att ansöka om stipendier för tryckta publikationer genom FILI

OBS! Översättningen bör bli färdig senast sex (6) månader efter att avtalet ingåtts.

Fyll i och sänd sökformuläret, länken finns nedan.

Förfrågningar om TINFO-stipendiet kan sändas per e-post till adressen haku (a) tinfo.fi.

Sökformulär

Det här kan också intressera dig

Stipendier Dramatik Ansökningar