12.11.2019

TINFO e-Nytt 4 / 2019

TEATERNYTT I FINLAND

TINFO BETJÄNAR

EVENEMANG


STIPENDIER OCH BIDRAG


OPEN CALLS

LEDIGA JOBB

ÖVRIGT

twitter.com/tinfotweets

TEATERNYTT I FINLAND

Dockteatern – en global medståndsrörelse
Genrens hållbarhet förutsätter politiska beslut.

Den självklara scenen för finsk kontemporär dockteater ligger i Åbo; där finns branschens yrkesutbildning men också en livskraftig yrkeskår. Dockteaterkonstnärernas nätverk, Aura of Puppets, har producerat en internationell dockteaterfestival, TIP-Fest, som firar sin 10-åriga existens och skissar upp riktlinjerna för en hållbar framtid i en tid av ekologiskt återuppbyggande.

I festivalens workshoppar framträdde en stark tro på dockteatern som en konstart med egenvärde, som ett arbete man kan försörja sig på och som en smedja för nya politisk-estetiska värden och strategier.

Dockteatern kommer att ha en stark ställning i den samhälleliga värdediskussionen då man omdefinierar och återuppbygger begrepp som humanism och mänsklighet. Dockteatern kommer att växa till en ”global medståndsrörelse”. Dockteatern kan visa riktningen då man talar om ”kollektivt ägande, delande och multipla roller”, sammanfattade Roosa Halme, Marko Koskela och Venla Luoma.

På framtidsseminariet diskuterade man dockteaterns hållbarhet. Vad förutsätter dockteaterns ekologiska, sociala, konstnärliga och ekonomiska hållbarhet? Hur kan informationsproduktion främja dockteaterns och dockteaterkonstnärernas ställning och status? Dockteatern och dess upphovsmän har fortfarande förhållandevis dålig synlighet. Arbetet för att öka kunskapen och aktningen för branschen förutsätter ett allt mer målmedvetet samarbete, en emanciperad kunskapspolitik – som en del av en aktiv medståndsrörelse.

Framtiden är på dockteaterns sida.  Dockteatern bör öppna sig mot fenomen inom vetenskap och konst och exponera sig för kritisk diskussion. Kollektiv kraft får dockteatern genom att allt mer sälla sig till intressebevakningen på det fria scenkonstfältet.  Det är uppenbart att dockteaterkonstnärerna har kreativa, smidiga lösningar också i en situation där resurserna inte ökar.

Hållbarheten förutsätter dock att man bygger en enhetlig studiegång som innefattar även konstnärlig forskning”, påminner skådespelaren Mikko Bredenberg, som arbetar som regissör på Teater Mukamas.

Den mångformiga moderna dockteatern utvecklar nya tekniker och samarbetsformer och har stärkt sin ställning bland nutidsteaterns uttrycksformer genom att bredda och berika de konstnärliga praktikerna. Dockteaterkonstnärernas fantasiförmåga och mångfacetterade professionella kunnande behövs, när man vill testa och utveckla nya uttrycksformer.

Musik- och dockteaterpjäsen Kalevala på Åbo Svenska Teater och Spelman på taket på Wasa Teater utnyttjar till fullo dockteaterkunnandet. På stadsteatern i Åbo blir det snart premiär på Babe – den modiga grisen, där fantasin byggs genom skådespelarnas och dockteaterproffsens samarbete. Babe och många andra karaktärer är dockor, och verket regisseras av en dockregissör, en koreograf och en teaterregissör.
 

TINFO / Hanna Helavuori 10.11.2019


Vad finns i sikte?
Den ekologiska återuppbyggnadserans paradigmskiften

Då man ser teaterföreställningar, performanceverk, läser pjäser, lyssnar på konstnärer och deltar i olika sammankomster står paradigmskiftet klart. Den ekologiska krisen som globalt hot syns i numera i skådespelares praxis, etik och konstnärlig-politiska aktivism. Paradigmskiftet som klimatkrisen drivit fram syns i verkens tematik och i affekternas behandling. Det syns i nya förhållningssätt till rummet och materialen. Vi är nära det mänskliga, det ansvarstagande, omsorgen och empatin. Det handlar också om hopp.

Pietu Wikström är en av de skådespelare som i sitt arbete kombinerar ett antal olika handlingsmönster. ”Verken måste innehålla sådant jag upplever som viktigt, vare sig det handlar om miljöfrågor eller breddning av könsuppfattningen.” Skådespelarna talar om att ge plats i stället för att ta plats.

Wikström ifrågasätter föreställningens konventioner: Den väsentliga frågan hänför sig, enligt mig, till uppbyggandet och det därpå ofrånkomligt påföljande förstörandet. Vill vi skapa något annat, föreställningens egen värld, i utrymmet? Och om vi vill det, vilka strategier använder vi för att göra det? Och vilket slag av byggande (och förstörande) kräver den här föreställningens värld? Wikström vill allt mer koncentrera sig på det som ”redan finns” i sina föreställningar och uppträdanden. Ur denna synvinkel visar sig platser och utrymmen som gemensamma, jämställda materialiteter.

Dramaturgen Ronja Louhivuoris och skådespelare, föreställningskonstnär Laura Marleena Halonens Ilmastokirkko (Klimatkyrkan) är ett religiöst obundet performanceprojekt och löst sammansatt kollektiv, som undersöker förhållandet mellan den ekologiska krisen och det heliga. Man anordnar workshoppar och evenemang. Enligt dem handlar ”klimatkatastrofen om en så stor sak att den på sätt och vis är omöjlig att förstå. Kyrkan har kommit till på motsvarande sätt, för att finnas intill det ogripbara. Den möjliggör en upplevelsemässig och emotionell närhet till saken.

New Performance Turku-festivalen koncentrerade man sig på framtider. Enligt festivalens konstnärliga ledare, Leena Kela, undersökte festivalen klimatförändringen som en omständighet, inte som ett tema. ”Det kändes viktigt att komma åt det landskap där vi just nu befinner oss. För att vi ska kunna tänka på framtider, måste vi först känna efter vilka känslor som det faktiska läget väcker i oss.”

Behandlingen av de känslor som den ekologiska krisen väcker är inte bara plåster på såren. Leena Kela: ”Snarare river vi upp det där såret och tittar på det. Vi bortförklarar inte och slätar inte över. I programmet bemöter vi förvirringen, vi bemöter den som en svårighet.

(Performance)konstens möjligheter är störst då det gäller den mentala och sociala ekologin, som Felix Guattari har konstaterat. Gemensamt för många verk är frågorna kring våra kollektiva fantasier, hur vi delar tid, i vilka utrymmen och i hurdan växelverkan. Att se verk är att bära och att utöva medlidande. Gränsöverskridande konstnärer gör gränsöverskridande föreställningar, frågande, prövande, genom att bryta ner och utvidga gränsen mellan föreställning och publik.
 

TINFO / Hanna Helavuori 8 november 2019


Ett nytt Textens hus planeras till Helsingfors


Elva föreningar specialiserade inom litteratur, manusförfattande, författarutbildning, översättning av litteratur, yttrandefrihet och forskning har grundat föreningen Tekstin talo – Textens hus i Helsingfors.

Föreningens målsättning är att få ett Textens hus till Helsingfors. Idén bakom Textens hus är att vara en mötesplats och ett hem för konstnärer, och skapa synergier mellan konstnärligt skapande, utbildning, forskning och utveckling. Till huset planeras arbetsrum för skribenter, mångsidig föreställnings- och undervisningsverksamhet, kontor för branschföreningar och organisationer, samt cafétjänster.

Föreningen grundades av Helsinki Poetry Connection, Kriittinen korkeakoulu, Finlands översättar- och tolkförbund, Labbet, Nuoren Voiman Liitto, Poesia, Runoyhdistys Nihil Interit, Finlands dramatiker och manusförfattare, Finlands PEN, Teaterinfo Finland TINFO och Tutkijaliitto.

Textens hus är en plats för skapande och ett öppet kollektiv för skribenter, till vilken man lätt kan ansluta sig till. Huset sänker även tröskeln mellan författare och läsare, och samlar textskapare och textintresserade under samma tak.

- Ett hus som det här är attraktivt också internationellt. Vi kommer att nätverka internationellt med andra liknande hus, visionerar Textens hus ordförande Laura Serkosalo (på bilden).

- Utrymmesfrågan är ännu öppen. Vi kartlägger utrymmen för tillfället och bygger samarbeten med staden, olika aktörer och finansiärer, säger vice ordförande Jari Nikkola.

Styrelseordförande för den nya föreningen är Laura Serkosalo (Nuoren Voiman Liitto) och vice ordförande Jari Nikkola (Nihil Interit).

Mer information:
Laura Serkosalo, tel. 044 207 4650, e-post: laura.serkosalo(a)nuorenvoimanliitto.fil
Jari Nikkola, tel. 040 566 0405, e-post: tjnihilinterit(a)gmail.com
Clas Zilliacus, tel. 040 545 1856, e-post: clas.zilliacus(a)abo.fi
 


Leapriset till Pipsa Lonka för Den andra naturen 

Pipsa Lonkas  Den andra naturen har vunnit Leapriset i år. Lonkas prisbelönta pjäs hade urpremiär på svenska på Viirus.   

"En modig och mästerlig pjäs om det viktigaste av alla ämnen", motiverar regissören och dramaturgen Aili Lavaste som valt vinnaren. 

Den andra naturen hade urpremiär i mars 2018. Pipsa Lonka skrev pjäsen på finska men den uruppfördes i Sofia Aminoffs svenska översättning.  

De övriga finalisterna var Heini Junkkaala för pjäsen Homoäiti och Okko Leo för pjäsen Ateria.  

Det är Finlands dramatiker och manusförfattare rf som delar ut Leapriset för den årets bästa uruppförda pjäsen.

Finland dramatiker och manusförfattare, Sunklo r.f.
 


Mikaela Hasán och Christel Pettersson gjorde skillnad


- i år får två personer det nya priset Skillnaden.
Svenska Teaterns Skillnaden-pris delas ut på Svenska dagen-festen.  

Priset tilldelas personer, som gjort en skillnad på det svenska scenkonstfältet i Finland. Att göra skillnad kan vara att gå mot strömmen, utforska olika dimensioner av scenkonst, att
blottlägga strukturer eller att arbeta hårt för en sak. Prissumman är 10.000 euro. I år tilldelas priset åt två personer.  
 
Stipendie- och fördelningsnämnden tilldelar Mikaela Hasán och Christel Pettersson priset Skillnaden 2019 med följande motiveringar:
 
Mikaela Hasán tilldelas priset Skillnaden för sitt såväl unikt personliga som mångsidiga arbete för scenkonsten på svenska och andra språk i Finland. Genom att själv inte göra skillnad på vare sig människor eller förutsättningar, har Hasán gjort stor skillnad i produktioner och projekt i allt från de minsta till de största rummen. I Hasáns teater är lyssnande, inkludering och gränsöverskridande arbete genuina förutsättningar för det konstnärliga skapandet.
 
Christel Pettersson tilldelas priset Skillnaden för sitt mångåriga arbete som teaterkritiker på Svenska Yle.
Pettersson har under sin karriär haft en imponerande förmåga att i recension efter recension närma sig varje verk utifrån dess egenart, att kärnfullt verbalisera det som ofta verkat omöjligt att fånga i ord och att aldrig ge avkall på ett etiskt förhållningssätt till sitt yrke.
Denna förmåga har gjort henne till en djupt respekterad kritiker på det finländska teaterfältet.
 
I expertgruppen/juryn: Cefisto, Konstuniversitetets teaterhögskola, Lust r.f., Labbet r.f., Finlands Svenska Skådespelarförbund r.f samt Artistföreningen vid Svenska Teatern

Tillfrågningar: Svenska Teatern, informatör David Lindström, d.lindstrom(a)svenskateatern.fi

Läs mer

 


Hangö Teaterträff får ny konstnärlig ledning  
 

Hangö Teaterträffs höstmöte den 23.10.2019 avgick den sittande styrelsen (bestående av Anni Klein, Tom Rejström, Jonas Welander, Sinna Virtanen, Rasmus Slätis, Annina Blom och Kira-Emmi Pohtokari) efter en treårig mandatperiod. Detta till förmån för en ny organisationsstruktur där styrelsearbetet och festivalens programplanering skiljs åt. Från och med nu kommer en konstnärlig ledning bestående av tre personer att leda festivalens utformning, tillsammans med verksamhetsledaren Jonatan Fogelholm.

Den nyvalda styrelsen arbetar i sin tur med festivalens långsiktiga planering. Den konstnärliga ledningen 2020-2022 består av regissören Anni Klein, skådespelaren Tom Rejström och producenten Jonas Welander.

Hangö Teaterträff genomgick år 2016 en gedigen reform då festivalens grundare och mångåriga eldsjälar Antonia Ringbom och Erik Pöysti meddelade att ge över den snart 30-åriga festivalen till en yngre generations festivalledning. 

Hangö Teaterträff har åren 2017-2019 letts av en programmerande styrelse som utvecklat festivalen med fokus på samtida finlandssvensk teater som inte har ett naturligt utrymme i de mer etablerade sammanhangen. Samtidigt har det gjorts stora satsningar på internationella och konstnärligt ambitiösa gästspel, nordiska samproduktioner, inhemska urpremiärer och på ett gediget diskursivt program. Efter en period på tre år fann däremot den sittande styrelsen att en ordentlig omorganisering i festivalledningen är nödvändig, för att Hangö Teaterträff skall ytterligare kunna utvecklas till en internationellt relevant och lokalt intressant teaterfestival.  
 
- Den här reformen är behövlig, så att vi kan arbeta mer fokuserat på att Hangö Teaterträff är ett riktgivande organ för den finlandssvenska teaterns utveckling i stort, säger Tom Rejström. 

Som Hangö Teaterträffs nya styrelseordförande tillträder Annika Tudeer, konstnärlig ledare för teatergruppen Oblivia. Övriga nya styrelsemedlemmar är Ville Sandqvist från Konstuniversitets Teaterhögskola, Pro Artibus kuratorn Juha-Heikki Tihinen, Hangö stads turismchef Jon Lindström och specialplaneraren Nina Gran från Helsingfors kulturcentral. Hangö Teaterträff ordnas för 29:e gången det första veckoslutet i juni 2020. 

För mer information:  
Tom Rejström, Hangö Teaterträffs konstnärliga ledning 040-5484238 tom.rejstrom(a)gmail.com

TINFO BETJÄNAR 

Enkät om sommarteaterföreställningarnas publiksiffror 2019

Teaterinfo Finland önskar igen få information om publiksiffrorna för sommaren 2019. Det går lätt och snabbt att delta i enkäten.

Tack vare dessa fakta kan vi svara mot det växande behovet av information gällande sommarteaterverksamheten i Finland.  

Svarsanvisningar  

 • ”Antalet besökare”: Om det exakta antalet besökare inte är tillgängligt, ange en uppskattning av säsongens slutliga besökarantal.
 • ”Kommentarer”: På sista sidan kan du ange ytterligare uppgifter om din sommarteatersäsong eller om enskilda föreställningar.
 • På samma frågeformulär kan du ange uppgifterna för sammanlagt fyra sommarteaterföreställningar.  

Genom att svara bidrar du till att göra sommarteatern synlig!

Stort tack redan i förväg för att du deltar!

Du hittar frågeformuläret här

Kontakt: tinfo(a)tinfo.fi


Informera om premiärer på TINFOs nätsidor

Teaterinfo Finland TINFO samlar information om teatrarnas premiärer såväl på professionella teatrar som på amatörteatrarna. Du kan anmäla premiärerna på TINFOs databas med premiärer med ett nätformulär. Ifall din teater inte finns med på teaterlistan kan du anmäla din teater med detta formulär.

Du kan även uppdatera information om teatern på samma formulär eller meddela om uppdateringar per e-post till: tinfo(a)tinfo.fi


Stipendievakten

Stipendievakten (Apurahavahti på finska) ser till att du är informerad om ansökningstiderna för stipendier och bidrag. Stipendievakten sänder dig ett e-postmeddelande när ansökningstiden börjar. Du får också info ifall något stipendium har uppdaterats eller ifall vakten har utökats med ett nytt stipendium.

Kolla även www.fyrk.fi. Där finner du info om alla stipendier och bidrag på svenska, men de är inte grupperade enligt kulturområde eller konstnärlig inriktning.

Mer ansökningar (på finska): www.tinfo.fi/fi/hakuja

www.tinfo.fi/fi/Apurahavahti

EVENEMANG

DiDa – Disability Day Art & Action 2019

DiDa – Disability Day Art & Action 2019 har ett mångsidigt konst- och kulturprogram med ställningstagande diskussioner, uppträdanden och verkstäder.  Programmet sträcker sig runtom Helsingfors under hösten. Festivalen når sin kulmen på den Internationella dagen för personer med funktionsnedsättning den 3.12. DiDa erbjuder glädje, gemenskap och konstnjutningar samt diskussioner om allas rätt till kultur och hur samhället bidrar till att främja eller motverka detta. DiDa ordnas år 2019 för fjärde året i rad.

Varmt välkommen till DiDas digra program! Vi har fritt inträde till allt program.

Evenemanget genomsyras av glädje men det finns även annat i bakgrunden. Vi vill utmana attityder och öka medvetenhet angående frågor om kulturella och mänskliga rättigheter samt frågor om jämnlikhet. Konstnärer med olika funktionsvariationer, konstentusiaster, konst som behandlar funktionsvariationer och alla som är intresserade av dessa frågor välkomnas varmt att delta i festivalen. DiDa vill uppmuntra alla att använda sin frihet till att uttrycka sig och lämna sina egna spår.

DiDa önskar dig hjärtligt välkommen som publik, deltagare, konstnär, artist, volontär eller som en allmän supporter på DiDa 2019 -festivalen.

Kolla in årets program här (på finska).

Läs mer


Baltic Circle -teaterfestivalen | 12-17.11.2019, Helsingfors

Internationella teaterfestivalen Baltic Circle ordnas igen i Helsingfors den 12-17.11 2019. Festivalens föreställningar öppnar synvinklar till det okända och det förändrande. Programmet inkluderar också ett seminarium som handlar om det samiska folkets rättigheter och det industriella utnyttjandet av Sápmi, och ett nytt journalistiskt verk.

Performancekonstnär och skådespelare Emilia Kokkos verk granskar det som finns bakom vetandets kanon och olika maktstrukturer. how to host something as a cloud som har sin urpremiär under festivalen föreslår queera framtider där det finns plats för olika könsupplevelser.

Festivalens andra inhemska urpremiär, Matter av Samuli Laine, Mitja Nylund och Olga Palo, kanaliserar längtan till det ordlösa, kroppsliga, och konkreta. I dess centrum ligger olika element: kroppar, mylla, ljus och ljud. Performancekonstnär och koreograf Masi Tiittas La Mer är en föreställning som kan observeras som havet: den skapar plats till att stanna, lyssna och sjunka.

Baltic Circles program inkluderar tre ​internationella​ ​gästföreställningar​. In Many Hands av Kate McIntosh bjuder publiken till att testa, röra, lyssna, söka och vädra – utan ord. Francesca Grilli, som besöker Finland för första gången, skapar i sin föreställning Sparks ett utrymme där de traditionella maktförhållanden mellan barn och vuxen vänds upp och ner. Barnen blir orakel, bärare av mystisk kännedom och utövare av magiska krafter. Borborygmus, eller fragment av tankar och känslor om liv, död och matsmältningssystemet, presenteras av Mazen Kerbaj, Lina Majdalanie och Rabih Mroué, vars verk Riding on a Cloud presenterades på Baltic Circle år 2016.

Halt Colonial Powers!-seminar biter​ ​sig fast​ ​i​ ursprungsbefolkningens​ ​rättigheter​, olika former av solidaritet och konstens roll som en väsentlig del av motståndet och konstens roll i aktivism, speciellt under tiden då olika byggnadsprojekt riskerar samernas traditionella näringsfång och belastar de allt mer sårbara arktiska ekosystemen. Diskussion inleds av konstnär Britta Marakatt-Labba, kurator Raisa Porsanger och Sini Harkki, landschef för Greenpeace Finland. Diskussionen modereras av berättare Suvi West.

Kehä IIII är ett nytt journalistiskt verk som har blivit inspirerad av teman i Baltic Circles verk, men som är självständig och har en egen röst. Nätpublikationen består av fyra långa artiklar som tar itu med kön, natur, trafik och framtider. Som huvudredaktör verkar Tero Kartastenpää. Artiklarna publiceras en och en längs hösten på www.kehanelja.fi.

Läs mer


XS – Festival for New Dance and Performance | 27-30 Nov 2019, Turku

Ehkä-production’s annual Festival for New Dance and Performance, XS brings light to November! The festival has been organized at Kutomo already since 2009. This year you can experience the XS at Kutomo and Titanik Gallery from Wednesday to Saturday 27-30 November 2019. 

Festival programme: 

Fri 29.11. at 7 pm | Kutomo
W A U H A U S: Fluids

Tickets per performance evening: 15/10¤ | Free entry to the performance at Titanik.

The festival is supported by the Regional Dance Centre of Western Finland.


Encounters in Art III 2019 | 28-30 Nov 2019, Joensuu

Encounters in Art III – Art and the Body in Multilingual and Multicultural Contexts

Joensuu, 28–30 November 2019
Joensuu City Theatre, Great Stage / Art Center Ahjo

We wish you warmly welcome to the third national Encounters in Art seminar (suomenkielinen ohjelma täällä). Our theme this year is the body in multilingual and multicultural contexts, especially community arts and language education. Art as a line on paper, the movement of dance, or the rhythm of music is the product of embodied action. It gives an opportunity to deal with subjective feelings, observations and sensations free from the rules of rational thinking and reflective knowledge. At its best, art offers new ways of connecting with the self, with other people and the world.

Our invited speakers on Friday are professor of dance pedagogy and leader of the Arts@School research group of the ArtsEqual project Eeva Anttila from the University of the Arts Helsinki, and leader of the project Crossing Borders, professor of applied linguistics Sari Pöyhönen from the University of Jyväskylä. On Saturday, the program continues with talks, interactive posters and workshops by scholars and artists.

The seminar will be conducted bilingually in Finnish and English. It is open to the public and aimed especially for community artists, researchers, and actors in the arts, culture, wellbeing and education in the public and third sectors. Please register for the seminar by filling in the form below!

Program


Panel discussion about art, artists and disability | 11 Dec 2019, Helsinki

Time: Wednesday 11.12. at 15.00-16.30

Place: Museum of Contemporary Art Kiasma, Seminaari room, 1st floor. Address: Mannerheiminaukio 2, 00100 Helsinki.

We will discuss for example about the following topics:

How do art zines, disability and feminism connect to each other? What are the opportunities for disabled or Deaf people to become artists or work as artists? How could art residencies be made accessible for all? 

The panelists are dancer, performer and writer Maija Karhunen, and Jemina Lindholm, Taru Perälä and Outi Salonlahti, who have studied the intersection of arts and disability in their recent theses. The discussion is moderated by Sanni Purhonen, who is Communications Officer of The Threshold Association and poet.

The panel discussion is organised by Culture for All Service and Museum of Contemporary Art Kiasma. The discussion is part of DiDa festival. More information about DiDa.

The discussion is in Finnish.


Bravo International Theatre Festival for Young Audiences | 14–22 March 2020 

The next Bravo! Festival will take place on March 2020 at the cultural centres of the Helsinki Metropolitan area. The festival programme is aimed for children, youth and families.

The programme is released by the end of the year 2019. 

www.bravofestivaali.fi

STIPENDIER OCH BIDRAG

Centret för konstfrämjande: Stipendier | Ansök senast 14.11.2019

Stipendier för främjande av kulturell mångfald
Ansökningstid: 1.10.2019 - 14.11.2019

Projektstipendier
Ansökningstid: 1.10.2019 - 14.11.2019

Mobilitetsstipendier
Ansökningstid: 9.9.2019 - 14.11.2019


Svenska Kulturfonden: Novemberansökan | Ansök senast 30.11.2019

Svenska kulturfondens uppgift är att stödja den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och verksamhet på svenska i Finland. Det gör vi genom att bevilja stipendier och bidrag till privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer. Vi tar också själva initiativ till projekt och hjälper andra att utveckla projektidéer.


Kulturfonden för Sverige och Finland: Bidrag och stipendier | Ansök senast 1.2.2020

Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar och förnyar samarbetet mellan Sverige och Finland inom bland annat kultur, språk, media, forskning och utbildning. Aktivitetsbidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet som främjar de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland.

Ansökningstiden: Den 1 februari för projekt under innevarande kalenderår. Alla sökanden får skriftligt beslut i april/maj.

Läs mer


Kulturfonden för Finland och Danmark | Ansökningstid  1–28.2.2020

Kulturfonden för Finland och Danmark skall främja kontakterna och kulturutbytet mellan Finland och Danmark samt öka den ömsesidiga kännedomen om respektive länder.

Fonden beviljar bidrag till enskilda personer, organisationer och föreningar för olika samhälls- och kulturprojekt. Bidrag beviljas för samarbete inom konst och kultur, för vetenskaplig forskning (särskilt inom humaniora och samhällsvetenskaper), för student- och skolgruppers studieresor samt för studier av kulturella, sociala och ekonomiska förhållanden i det andra nordiska landet.

Fonden har sin nästa ansökningstid i Finland 1–28.2.2020.

Läs mer


Kulturfonden för Finland och Norge | Ansökningstid 1–28.2.2020

Kulturfonden för Finland och Norge skall främja kontakterna och kulturutbytet mellan Finland och Norge samt öka den ömsesidiga kännedomen om respektive länder.

Fonden beviljar bidrag till enskilda personer, organisationer och föreningar för olika samhälls- och kulturprojekt. Bidrag beviljas för samarbete inom konst och kultur, för vetenskaplig forskning (särskilt inom humaniora och samhällsvetenskaper), för student- och skolgruppers studieresor samt för studier av kulturella, sociala och ekonomiska förhållanden i det andra nordiska landet.

Fonden har sin nästa ansökningstid i Finland och Norge 1–28.2.2020.

Läs mer


Kulturfonden Island-Finland | Ansökningstid 1.2.-31.3.2020

Kulturfonden Island-Finland skall främja kontakterna och kulturutbytet mellan Finland och Island samt öka den ömsesidiga kännedomen om respektive länder.

Fonden beviljar bidrag till enskilda personer, organisationer och föreningar.

Bidrag beviljas för samarbete inom konst och kultur, för vetenskaplig forskning (särskilt inom humaniora och samhällsvetenskaper), för student- och skolgruppers studieresor samt för studier av kulturella, sociala och ekonomiska förhållanden i det andra nordiska landet. Fonden har också egen verksamhet.

Fonden har sin nästa ansökningstid 1.2–31.3.2020.

Läs mer


Nordisk kulturkontakt : Fyra stödprogram

Nordisk kulturkontakt administrerar fyra stödprogram, vilka är uppdelade i sex olika stödformer. Stödprogrammen ger möjligheter till att skapa kultur, genomföra projekt och skapa möten mellan konstnärer samt kulturarbetare i Norden och Baltikum.

Det gemensamma för alla projekt som stöds är att de har en stark nordisk koppling och utvecklar kulturvärlden. Det finns stödprogram för barn, ungdomar och vuxna.  

Vänligen notera att ansökningstiderna för samtliga program utgår kl. 15:59, finsk tid.

NORDBUK stödprogram

Programmet stöder barn och ungas egna projekt och vill stärka deras organisering, inflytande och deltagande i politiska, kulturella och sociala aktiviteter.

Ansöknings­tider:  
02.01.2020 – 03.02.2020 15:59
03.04.2020 – 04.05.2020 15:59
03.09.2020 – 02.10.2020 15:59  

Läs mer

Mobilitetsstöd

Mobilitetsstödet är till för professionella konstnärers eller kulturarbetares resor och vistelse inom nordiska och/eller baltiska länder.

Ansöknings­tider:  
03.01.2020 – 04.02.2020 15:59
03.03.2020 – 03.04.2020 15:59
17.07.2020 – 17.08.2020 15:59
18.09.2020 – 19.10.2020 15:59  

Läs mer

Stöd till residenscentra

Detta program möjliggör konstnärsresidens i det nordisk-baltiska området. Dessa residens är platser som ska kunna ta emot professionella konstnärer och kulturarbetare från andra nordiska eller baltiska länder.  

Ansöknings­tider:  
08.01.2020 – 07.02.2020 15:59  

Läs mer

Långvarigt nätverks­stöd

Nätverksstöd möjliggör perioder för samarbete, utbyte av idéer och kunskap mellan professionella konstnärer samt kulturarbetare i Norden och/eller Baltikum.

Ansöknings­tider:  
22.01.2020 – 21.02.2020 15:59  

Läs mer

Kortvarigt nätverks­stöd

Nätverksstöd möjliggör perioder för samarbete, utbyte av idéer och kunskap mellan professionella konstnärer samt kulturarbetare i Norden och/eller Baltikum.

Ansöknings­tider:  
22.01.2020 – 21.02.2020 15:59
09.09.2020 – 09.10.2020 15:59  

Läs mer
 

Kultur- och konst­programmet

Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig och/eller kulturell kvalité som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden.

Ansöknings­tider:  
05.02.2020 – 05.03.2020 15:59
10.08.2020 – 10.09.2020 15:59  

Läs mer

OPEN CALLS

Fler aktuella stipendier och bidrag: Stipendievakten (på finska) och Fyrk.fi.


Art & Science Residency Climate Whirl, Finland  | Deadline 18 Nov 2019

Are you an artist or part of an artist group? Are you interested in multi-disciplinary research related to forests and the atmosphere? The Climate Whirl art programme at the University of Helsinki offers artists an opportunity to work at a scientific research station and related measuring stations in dialogue with researchers and utilising the research infrastructure and data of the station. The residency will be realized in 2020.

The artist-in-residence will live in either a log building or the course centre with a shared kitchen and sanitary facilities. The station area includes historical log buildings from the early 1900s, which can be used for accommodation from May to September. Shared flats in the more modern course centre are used for winter accommodation.

The artist(s)-in-residence are selected by an expert jury comprising representatives from the worlds of science and the arts.

Conditions of the residency

 • A fee of ¤3,000 will be paid to the selected artist or group of artists.  
 • Max. ¤3,000 will be contributed towards the production costs of the new work of art.                                                                                                   
 • The residency covers the accommodation costs.                                                                                                                                         
 • Reasonable travel costs to the station from Finland or Europe will be covered to a maximum amount of ¤500. The organisers encourage applicants to travel to Hyytiälä by land or water!

The artist-in-residence or group of artists may stay at the station for a maximum of six weeks during 2020. In the case of a group, the residency must be agreed according to the accommodation capacity of the station.  

Deadline: 18 November 2019

Read more


JoJo – Oulu Dance Centre guest performances and OuDance Festival | Deadline 24 Nov 2019

JoJo – Oulu Dance Centre opened call for applications for production and guest performances for 2021 and OuDance Festival 2020! The applications are invited on 14th October – 24th November 2019.

JoJo is looking for interesting dance performances based on different dance forms, performance ideas and guest performances, performances in theatre venues, in public spaces and audience work ideas. Please note that applying to the production and guest performance is done by using separate forms.

For more information:

14th – 18th Oct and 28th Oct – 7th Nov and 22nd Nov
Helena Lindqvist, Managing Director
helena.lindqvist (a) jojo.fi /  +358 (0) 50 46 44 880

Read more and apply!


Residency at Our Festival 2020 | Deadline 1 Dec 2019

Globe Art Point and Meidän Festivaali – Our Festival are opening a joint call for a residency at Our Festival 2020, 26.7.–1.8.2020. We are seeking for a group of people of 3 to 6 persons where both Finnish and non-Finnish-born artists are represented. You can answer the call as an already formed group or as an individual willing to collaborate in a group. The call is part of the Globe Art Point program G.A.P. Lab Program, a project supported by Finnish Cultural Foundation.

Applicants are called from any artistic discipline. Your background could be in anything from music, poetry, visual arts, circus, performance arts, or any form or shape of art that can fit the description of chamber art: intimate and within-touch arts experience. We welcome cross-disciplinary artistic ideas and are open to unforeseen concepts. 

The outcome of the residency includes one or more public representations of your work as a part of Our Festival 2020 program and could include also the opening of the process that leads to the final outcome to Our Festival audience (for example in the form of open rehearsals). The representation could be anything from a full concert event to half a concert or side program at festival venues.

The Festival provides full accommodation and catering for an agreed time period to create the work in residency during the Festival week 26th July to 1st August 2020 and prior to the Festival if needed. The Festival provides needed materials, PA, lighting, tech, backline and production-comms and covers mutually agreed travel costs. Globe Art Point provides a fee that’s agreed upon in the later stage as the final form and scope of the project is settled.

Read more

Further information:

Petra Piiroinen
Executive Director, Our Festival
petra.piiroinen(a)meidanfestivaali.fi

Jaana Simula
Managing Director, Globe Art Point
jaana.simula(a)globeartpoint.fi


The Festival of Instant Choreography | Deadline 12 Dec 2019

The Festival of Instant Choreography has opened a call for applications to their program in 2020. The festival will be held on 17.-19.4.2020 at Höyhentämö, Helsinki. The aim of the festival is to present new aspects of performance dramaturgy and ways of making and thinking choreography. Your proposal may be a light-structured performance, a demo, a workshop or an innovative audience-participatory concept. The festival offers a venue, technical resources and payments for performances and leading a workshop or a concept.

NOTE! As you are making your application, please pay attention to Höyhentämö’s spatial and technical restrictions. Proposals for spaces outside of Höyhentämö will be accepted gladly as well.

The performance application must include the following information:

 • Title and maker(s) of the piece/workshop
 • Description of the piece/workshop
 • Number of people attending the festival and their job descriptions
 • The artist’s/working group’s CV(s)
 • Duration of the performance/workshop
 • Technical needs
 • Estimation of the set up and unloading times
 • A link to the documentation if a piece
 • Other material (trailers, pictures, texts)
 • Workshop proposal, duration and content
 • Anything else worth mentioning
 • Contact person’s information (name, email, phone number)

Please send your application by email to ficfestival at hoyhentamo.fi by Thursday 12.12.2019.

Read more

More information: ficfestival(a)hoyhentamo.fi

For technical questions, please turn to:
Juha Sääski juha.saaski at hoyhentamo.fi
+358 415116867


FINFR!NGE-festival Artist Call | Deadline 6 Jan 2020

The second ever FINFR!NGE-festival runs from 13th-17th of May 2020 in beautiful City of Turku, Finland.
The venues are also unique: Åbo Svenska Teater and Turku City Theatre.

Our ARTIST CALL is now open for your creative talent, please submit your artistic proposals FROM November 6th 2019 until the DEADLINE January 6th 2020.

This is the deadline FB-event for you to remember, yes the deadline.

Now take notice: You are welcome to apply also in 6 other festivals in 5 countries in our Nordic Fringe Network (NFN) artist call.

Those are: CPH STAGE, Reykjavik Fringe, Lahti Fringe Festival,
Gothenburg Fringe Festival, Bergen Fringe Festival, Stockholm Fringe Festival.

FINFR!NGE offers you multi-genre performing arts possibilities, eco sustainability, diversity, great fringe-community and spring crazy audiences!

Your info package: https://www.finfringe.fi

LEDIGA JOBB

Åbo Svenska Teater (ÅST) anställer en frisör/maskör  | Ansök senast 14.11.2019

Personen vi söker bör ha lämplig utbildning, erfarenhet från teater- eller filmbranschen samt grundläggande kunskaper i informationsteknik. Arbetsspråken är främst svenska och finska, kunskaper i engelska är också nödvändiga.  

Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör att verka som frisör och maskör i teaterns produktioner, inkluderande bl.a. planering av frisyr och mask samt tillverkning och underhåll av peruker. Arbetsuppgifterna förutsätter förmåga till självständigt arbete, kreativitet, stresstålighet samt förmåga att anpassa sig till snabbt växlande situationer.  

Vi erbjuder en stadigvarande arbetsplats i Finlands äldsta teaterhus, på en teater som är känd för sin goda arbetsgemenskap. Lönen bestäms enligt teaterbranschens kollektivavtal. Arbetsförhållandet inleds 1.1.2020 och fortgår tillsvidare. Prövotiden är sex månader.  

Har du de kvalifikationer vi söker och ett brinnande intresse för att få jobba med teater? Skicka då din ansökan jämte CV till ÅST senast 14.11.2019 kl. 14, e-post tina.grabber(a)abosvenskateater.fi. Tilläggsuppgifter fås av maskavdelningens förman Sabina Segerström, tel. 044 277 5594, e-post sabina.segerstrom(a)abosvenskateater.fi.

abosvenskateater.fi

ÖVRIGT

Magisteravhandling om verksamhetsmöjligheterna för konstnärer med funktionsnedsättningar och för döva konstnärer

Outi Salonlahti utredar i sin magisteravhandling, hurdana verksamhetsmöjligheter och konstnärstigar konstnärer med funktionsnedsättningar och döva konstnärer har. Den kvalitativa undersökningen ”Jag måste alltid vara 200 % bättre”. Verksamhetsmöjligheterna och konstnärstigar för konstnärer med funktionsnedsättningar och för döva konstnärer behandlar konstfältets jämlikhet ur funktionsvariationers och dövhetens synvinkel.

Undersökningens material utgörs av Livsberättelser av konstnärer med funktionsnedsättningar och döva konstnärer -materialet, som samlades för denna undersökning samt DuvTeaterns konstnärsarkiv. Totalt 21 konstnärer deltog i undersökningen. Materialet har indelats i områden utifrån teman, som utbildning, arbete och uppehälle samt familj. Ytterligare behandlas till exempel konstnärers barndomshobbyer, attityder och de fördomar de har mött, deras deltagande i funktionshinderpolitisk verksamhet och organisationer samt betydelsen av kön. Tre typer av utbildnings- och karriärstigar gestaltades för konstnärer: en typisk konstnärstig, en ”speciell” konstnärstig och att bli funktionsnedsatt utlöser till att bli konstnär.

Undersökningens resultat visar att många konstnärer med funktionsnedsättning och många döva konstnärer möter många utmaningar och rentav diskriminering under olika faser av deras konstnärstigar. Bland annat påverkar konstfältets tillgänglighet, ableistiska attityder och fördomar, utbildningssystem och tjänster för människor med funktionsnedsättningar deras möjligheter. I ljuset av resultaten blir konstnärer inte likabehandlade på det finska konstfält.

Magisteravhandlingen är på finska, men innehåller ett sammandrag på svenska.

”Jag måste alltid vara 200 % bättre” (PDF)

Publikationens permanenta adress. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201910114389

Mer information:
Outi Salonlahti
outi.salonlahti(a)cultureforall.fi
+358 40 963 9908


twitter.com/tinfotweets