19.03.2021

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner stipendier

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner, som grundades för att slå vakt om Vivica Bandlers andliga arv, offentliggör stipendieansökningen för unga teaterarbetare samt av studerande och forskare inom teater- och danskonst samt i miljövårdsvetenskap för delfinansiering av konstproduktioner och forskningsprojekt. Storleken på de enskilda stipendierna är 1 000 – 2 000 euro. Stipendier beviljas inte för ersättning av rese- eller studieutgifter eller för projekt som i sin helhet utförs utomlands.

Ur de fritt formulerade skriftliga ansökningarna skall i korthet framgå

–      uppgifter om projektet för vilket stipendiet ansöks
–      hur projektet når sin målgrupp
–      tidtabell för projektet
–      projektbudgeten, inberäknat och specificerat ansökta och redan beviljade stipendier samt övriga finansieringskällor
–      koncis sammanfattning av den eller de sökandens verksamhet på det egna konstnärsområdet eller inom den egna forskningen hittills, samt
–      den eller de sökandes person- och kontaktuppgifter

Den som beviljas ett stipendium förutsätts skriva en rapport om hur det beviljade stipendiet har använts. Stiftelsen förbehåller sig rätten att publicera information om beviljade stipendier och projekt som erhållit understöd.

Ansökningarna riktas till stiftelsens styrelse och bör vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021. Ansökningarna med möjliga bilagor (1-3 bilagor) sänds till stiftelsens ombudsman per e-post:
asiamies@vivicasvanner.fi.

Läs mer

Det här kan också intressera dig

Stipendier