Teaterutbildning

Konstuniversiteten

Konstuniversitetets Teaterhögskola
 
Tammerfors Universitet, Institution för skådespelarkonst

Aalto-universitet: Konstindustri

Drama- och konstforskning

Helsingfors Universitet
Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning

University of Jyväskylä
Department of Teacher Education, Drama education

University of Oulu
Faculty of Humanities: Film Studies

University of Tampere
School of Communication, Media and Theatre
The School of Communication, Media and Theatre includes the disciplines of Journalism and Mass Communication, Theatrical Arts, Speech Communication, and Theatre and Drama Research.

University of Turku
Faculty of Humanities: School of History, Culture and Arts Studies

Yrkeshögskolor

Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

Turku AMK – Turku University of Applied Sciences

Tampere University of Applied Sciences

Lahti University of Applied Sciences

HUMAK University of Applied Sciences

Novia University of Applied Sciences

Folkhögskolor och andra läroinrättningar

Haapaveden Opisto

Jamilahden kansanopisto

Jyväskylän kristillinen opisto

Lahden kansanopisto

Länsi-Suomen opisto

Oriveden opisto

Suomen Teatteriopisto

Svefi

Työväen akatemia

Varsinais-Suomen kansanopisto

Västra Nylands Folkhögskola

Pohjois-Karjalan Opisto


Theatre schools around the world

Theatre schools in Europe and around the world: 
ITI - International Theatre Institute (under World Theatre Directory)

Theatre schools in UK: www.drama.ac.uk

Theatre schools in USA: www.univsource.com/thea.htm

Theatre schools in Canada:
National Theatre School of Canada, Montreal www.ent-nts.qc.ca

Theatre schools in Russia:
Russian Academy of Theatre Arts (GITIS)
Moscow Art Theatre School (MHAT)
Boris Shchukin Theatre Institute
St. Petersburg State Theatre Arts Academy
Ekaterinburg State Theatre Institute
Yaroslavl State Theatre Institute
 

Information om studera i Finland och utomlands:

Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO, www.cimo.fi

Study in Finland

On-the-move.org is a web site dedicated to international mobility opportunities and information in theatre, dance, music and other contemporary performing arts disciplines. It is intended for artists and performing arts professionals from Europe and beyond.