17.11.2021

Världen på scenen 

Suomen Kulttuurirahasto finansierar ett projekt om omfattar stöd till översättningar av pjäser till finska och produktionsbidrag för att sätta upp dem på teatrar i Finland.  
 
Världen på scenen är ett översättningsprojekt som stöder översättning av verk till finska och att verken produceras på teatrar i Finland. Målet är att få översättningar och urpremiärer av skådespel från små språkområden som ofta hamnar i skymundan. Stöd kan också ges till turnéverksamhet med dessa föreställningar.  
 
Som en del av projektet Världen på scenen finansierar Svenska kulturfonden översättningar till svenska av världens pjäser att uppföras på svenska i Finland. 
 

Det här kan också intressera dig

Dramatik Ansökningar Projekt