17.03.2021

Symposium om flerspråkig scenkonst

SKH bjuder in till symposium om flerspråkig scenkonst

De senaste åren har antalet flerspråkiga föreställningar och scenkonstprojekt ökat i Sverige och Norden, och så även diskussionen och forskningen om fältet. Institutionen för scenkonst på Stockholms konstnärliga högskola (SKH) är en av de aktörer som forskar och utbildar i ämnet. 29-30 mars bjuder de in studenter, doktorander, lärare och scenkonstnärer till ett tvådagars symposium för att presentera, diskutera och undersöka flerspråkig scenkonst ur olika perspektiv.

Flerspråkig scenkonst 29-30 mars

Symposiet direktströmmas på SKH:s webbplats uniarts.se 29 och 30 mars kl 10:00-15:30.

Första dagen består programmet av exempel på flerspråkiga föreställningar i Sverige och Norden samt presentationer om flerspråkig scenkonst och dess koppling till makt, identitet, dramaturgi och musikalitet utifrån ett forskningsperspektiv.

Dag två fokuserar på flerspråkighet som konstnärligt verktyg - arbetssätt, möjligheter och utmaningar.

Under symposiet hålls samtal och det ges tillfälle att kommentera och ställa frågor till de medverkande.

Symposiet är kostnadsfritt och endast parallella programpunkter under andra dagen behöver förbokas.

Symposiet arrangeras av Institutionen för scenkonst vid Stockholms konstnärliga högskola (SKH) i samarbete med Unga Klara och Riksteatern Crea och Institutionen för skådespeleri vid SKH.

Några av de medverkande:

  • Annica Styrke och Karin Wiklund, danspedagoger, koreografer och verksamhetsledare för Johanssons pelargoner och dans
  • Bernt och Kristin Bjørn, konstnärliga ledare Ferske scener, Tromsö, Norge
  • Carla Jonsson, professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet
  • Dan Henriksson, konstnärlig ledare Klockriketeatern, Helsingfors, Finland
  • Gustav Deinoff, regissör och konstnärlig ledare Unga Klara
  • Josette Bushell-Mingo, prefekt skådespeleri SKH
  • Kasia Lech, forskare, skådespelare, berättare, dockspelare och lektor vid Canterbury Christ Church University.
  • Mindy Drapsa, konstnärlig ledare Riksteatern Crea

Här finns all information om symposiet, samt detaljerat program och själva sändningen.

Det här kan också intressera dig

Tapahtumat Ilmoitukset