kenenteatteri

Kampanj på sociala medier #vemsteater #kenenteatteri #whosetheatre

Kampanjens frågor syftar på scenkonstnärernas mångfald och konstens innehåll samt kravet på att upphovsmännen och verken bättre än förr ska spegla vårt mångformiga samhälle. Är scenkonstnärerna tillräckligt mångskiftande som grupp? Hurdana föreställningar ser vi på teatern och vad och vem handlar de om?

Läs mera

 

Det här kan också intressera dig

Inclusion