03.05.2018

Hanna blogikuva

Eurooppalaisten ekosysteemien syrjästä kiinni 

MOTI on täällä! Teatterin ja esitystaiteen kansainvälisyysohjelmamme käynnistyy nyt. Kolmivuotista ohjelmaa ryhdytään toteuttamaan seuraavien ryhmien kanssa: Hirvanen ja Valkeapää, Jalostamo², Oblivia, sadsongskomplex:fi ja W A U H A U S.

Kansainvälisten asioiden päällikkömme Jukka Hyde Hytin ja tiedottajamme Sari Havukaisen kysymys-vastaus -sessio kiteyttää ohjelmasta olennaisen.

Miten tähän on tultu? Meillä oli TINFOssa vedenkirkas visio, joka oli muotoutunut esittävän taiteen kentän toimijoiden kanssa vuoropuhelussa, tekijöiden ääniä kuunnellessa Hyden klinikoilla ja mentorointisessioissa. Meillä oli ideat ja käytännön ratkaisuehdotuksia. Liikkuvuuspoliittinen ohjelmamme ei iskenyt tulta tai konkreettisesti sanottuna: rahaa ei sen toteuttamiseen saatu. Nyökyttelyä ja hiljaista hyväksyntää kyllä tuli, mutta sillä ei vielä käännytä actioniksi. Turhautuminen oli lähellä. Suomalaiset rahoitusrakenteet eivät juurikaan tunnistaneet kansainvälistymistä.

Suomen Kulttuurirahaston Taide toiseen -ohjelmalta saatu rahoitus on kuin deus ex machina. Tässä tapauksessa se ei ole epäuskottava juonenkäänne, jossa liikkuvuuden ongelman ratkaisisi ulkopuolinen tekijä. Yhdenlainen jumala koneesta SKR:n muodossa kansainvälisen liikkuvuuden näyttämölle kuitenkin laskeutui. SKR:n rahoitus ratkaisee tilanteita ja kuljettaa aiemmin kehiteltyjä liikkuvuuden suunnitelmia eteenpäin.

Kansainvälinen liikkuvuus ei ole mikään lisä, kakun koriste tai loppumatkan krouvi vaan koko taiteellis-tuotannollista prosessia ohjaava periaate, jos halutaan tehdä muutakin kuin satunnaisia pistokeikkoja. Vielä viisi-kuusi vuotta sitten tuntui siltä, että ryhmien kaikki energia kului esityksen loppuun saattamiseen. Paukkuja ei riittänyt muuhun ja kv-juna oli jo karannut. Eikä nälkääkään välttämättä ollut. Tilanne on nyt radikaalisti toinen. Sen osoittivat jo ohjelmaan tulleet 28 hakemusta.

Mikä ohjelmassa sitten on merkittävää? Jalkautuminen, ryhmä/taiteilijalähtöinen räätälöinti toimivimman mahdollisen mentoroinnin järjestäminen. Kukaan ei tule ylhäältä ja ulkopuolelta mestaroimaan vaan kunkin ryhmän kanssa sovitaan yksilölliset kansainvälistymispolut. MOTI-ohjelman tarjoama apu kohdistetaan sinne, missä ryhmät apua ja tukea tuntevat tarvitsevansa. Jo arviointiprosessissa luotiin vuoropuhelu merkittäviin ulkomaisiin kuraattoreihin, joista mahdollisesti osa toimii myös mentoreina.

Arvokkainta kansainvälisten arvioijien palautteessa: lahjomaton kriittinen asiantuntijuus, jolla he hakemuksia tarkastelivat. Kilpailu on kovaa, täytyy löytyä sellaista laatua ja sisältöä, joka on potentiaalisesti kiinnostavaa, on rakennettava kumppanuuksia, sitoumuksia, yleisöjä, on uskaltauduttava prosessin kuluessa yhteisölliseen vuoropuheluun ja uusille rajapinnoille, on uskallettava katsoa myös oman tekemisensä sokeita pisteitä.  Useat kansainvälisen liikkuvuuden ja esitysten saavutettavuuden esteitä koskevat selvitykset kiertyvät usein yhteen samaan: henkilökohtaiset suhteet ja verkostoituminen. Tästä lähdetään matkalla ekosysteemeihin.  

Ja meille TINFOssa ei ole olemassa hakijoiden mappi-Ö:tä. Meillä on tarjota kansainvälistymiseen liittyvää palvelua. Ja MOTI on jo nyt muuttanut myös meidän tapaamme toimia.
 

EU:n kulttuuribudjettiesitys – 1 % kulttuuriin

EU:n kulttuuribudjettiesitys vuosille 2021-2027 lupaa jatkoa Creative Europe -ohjelmalle ja pientä lisärahoitusta, mikä on enemmän kuin tarpeen. Helpotuksen huokaus, koska uhkakuvissa väikkyi jopa ohjelman yhdistäminen muihin kokonaisuuksiin, mikä yhdessä Britannian Brexitin kanssa olisi merkinnyt melkoista suoneniskua. Culture Action Europe  kuitenkin muistuttaa, että vielä ollaan kaukana tavoitteesta, jossa halutaan kulttuurin mahdollisuuksien toteutuvan kunnolla. Kulttuuri kytkeytyy useisiin eri politiikka-alueisiin, mitä tervehditään ilolla. Kulttuuri ei ole sivussa vaan keskiössä! 

Ja muistutus: 1 % kulttuurille! Culture Action Europe kehottaa meitä kaikkia tekemään paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla työtä. Tuki kulttuurille on tuki Euroopalle! Allekirjoita vetoomus 1 % kulttuuriin
 

Taiteen edistämiskeskus kuuntelee! Kiitos!

Eilen pölähti sähköpostissa pyyntö esittää ehdokkaita Taiteen edistämiskeskuksen toimikuntien jäseniksi, ja deadline on järkyttävän lyhyt: ehdotukset toukokuun loppuun mennessä. Soitto Esa Rantaselle. Onko deadline absoluuttinen?  Ei onneksi. Taike oli tiedostanut ongelman, tieto aikataulusta tuli nyt kriittisen hetken verran liian myöhään. Joustoa siis on, eikä kokousaikataulua tarvitse rukata uusiksi. Kiitokset, tämä on asiakaskeskeisyyttä!
 

Tietosuoja-asetusta soveltamaan

25.5.2018 on h-hetki, jolloin tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) ryhdytään soveltamaan henkilötietojen käsittelyyn. Esimerkiksi TINFO ei ole riittävä asiantuntijataho antamaan käytännön ohjeita ja suosituksia. Sen verran silti voi sanoa, että terveellä järjellä selviää jo pitkälle. Kysehän on nyt velvollisuudesta laatia kirjallinen kuvaus tavasta, jolla kukin toimija henkilötietoja käsittelee.

Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta saa hyvää ohjeistusta. Sieltä löytyy myös Excel-mallipohja rekisterinpitäjälle.

 

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät