Kansainvälinen toiminta

MOTI – Liikkuvuus- ja mentorointiohjelma
LUO – Mukana eurooppalaisissa tuotantoekosysteemeissä
TAKO – Suomalaisvenäläistä teatteritaontaa
Neuvonta ja mentorointi
Asiantuntijavieraat
Festivaalit ja seminaarit
TINFO Suomen ITI-keskuksena

Kun tekijät ja esitykset eivät pääse liikkumaan, mielikuvitus vie reissuun. TINFO on hankekumppaneineen kehitellyt vuoden aikana uusia tapoja pitää kansainvälisiä suhteita yllä ja uudistanut samalla kansainvälisen liikkuvuuden neuvonta- ja mentorointipalveluja. Ontuvista digiloikista on edetty säännölliseen digitaaliseen viestintään ja vuoropuheluun.

TINFO pyörittää hanketoimintaansa edelleen ilman erikseen palkattua hankehallintoa, joten tuet suuntautuvat suoraan teatterintekijöiden ja tuotantojen liikuttamiseen.
 
Toiminnan ohjenuorana on ollut loppuvuonna valmistunut kansainvälisen liikkuvuuden strategia (2021–2025). Kansainvälistymisemme lähialueille on jo nyt lisääntynyt, ja yhteistyö tulee tulevaisuudessa tiivistymään entisestään.   
Ontuvista digiloikista on edetty säännölliseen digitaaliseen viestintään ja vuoropuheluun.

MOTI – Liikkuvuus- ja mentorointiohjelma

 
Suomen Kulttuurirahaston tukemassa MOTI-kansainvälisyysohjelmassa ovat mukana ulkomaisen asiantuntijaraadin valitsemat ryhmät: Hirvanen & Valkeapää, Jalostamo2 (nyk. Studio Total), Oblivia, sadsongskomplex:fi ja W A U H A U S. TINFO on palkannut kullekin ryhmälle sopivimman mahdollisen mentorin, joka on neuvonut ja opastanut tekijöitämme kansainvälisille kentille valmistautumisessa – kunhan rajat avautuvat yhteistuotannoille ja esitys- ja kiertuetoiminta taas sallitaan.

Hirvanen & Valkeapään esitys Life as we know it sai ensi-iltansa Tampereen Työväen Teatterissa 3.9. Esitys nähtiin englanniksi 20.–21.11. Baltic Circle -festivaalilla Espoon Kaupunginteatterissa (tekstitys suomeksi ja ruotsiksi).

Jalostamo2 -ryhmän esitys RadioLove sai ensi-iltansa Theater Aufbau Kreuzberg -teatterissa 13.3., juuri ennen kun Berliinin teatterit sulkivat ovensa Covid-19 -pandemian vuoksi. Esitystä oli mahdollista myöhemmin keväällä vuokrata suoratoistona ryhmän kotisivuilta. Syksyllä ryhmä vaihtoi nimensä Studio Totaliksi. Ryhmän uusimman teoksen suunniteltu ensi-ilta Dreams for Sale Kansallismuseossa jouduttiin perumaan marraskuussa uusien yleisörajoitusten vuoksi.
 
Oblivian Verdrängen Verdrängen Verdrängen -teoksen maailman ensi-ilta 7.–15.2. ECLAT-festivaalilla Stuttgartissa, Saksassa. Esityksen ehdittiin nähdä Salzburgissa, Itävallassa 6.–7.3. niin ikään juuri ennen pandemian todellista puhkeamista. Suomen ensi-iltansa esitys sai Espoon Kaupunginteatterin Louhisalissa 23.10.

Sadsongskomplex:fi löysi uusia yhteistyökumppaneita Espanjasta, mutta sen jälkeen rajat sulkeutuivat. Esitystoimintaa ryhmällä oli Sloveniassa, Venäjällä ja Georgiassa.

W A U H A U S suuntasi taidekatseensa Viroon, Latviaan ja Norjaan. Säännöllinen MOTI-mentorointi Eva Neklyaevan ja Lisa Gilardinon kanssa on lisännyt kansainvälisen toiminnan suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä.  
 

Oblivia Verdrängen

Oblivia: Verdrängen Verdrängen Verdrängen (2020). Kuva: Daniela Wolf.

LUO – Mukana eurooppalaisissa tuotantoekosysteemeissä

Kytkeytyminen eurooppalaisiin esittävien taiteiden ekosysteemeihin luo lisätyötilaisuuksia tekijöille, pidentää esitysten elinkaaria ja lisää saavutettavuutta löytämällä omintakeiselle suomalaiselle teatterille ja esitystaiteelle uusia eurooppalaisia yleisöjä. Tuotantojen pitkäjänteinen suunnittelu ja alan merkittävimpien vierailunäyttämöiden, festivaalien ja agentuurien sitouttaminen jo tuotantojen alkuvaiheessa osaksi koko prosessia luo uudenlaista tuotantoajattelua ja -kulttuuria.  

Suomesta ei toistaiseksi löydy montaa teatteriesityksiin erikoistunutta agentuuria. Hankkeen nimen mukaisesti suomalaisia teatterintekijöitä viedään ulkomaisten tahojen luo kahdella sektorilla: draamapohjaiset teokset ja esitystaide.

Tieto ulkomaisista alan agentuureista lisääntyy. LUO-kehittämishankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään myös Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten PRAGMA Helsinki -agentuurihankkeen kanssa.

LUO-kehittämishanke on luontevaa jatkoa kansainvälisen liikkuvuuden neuvonta- ja mentorointipalveluille, joita TINFO tarjoaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemassa kehittämishankkeessa ovat olleet vuonna 2020 mukana Turunen Company, Näytelmäkulma – Nordic Drama Corner oy (Laura Ruohosen lastenmusikaali Yökyöpelit taiteilijoineen), Todellisuuden tutkimuskeskus ja Toisissa tiloissa -kollektiivi. Vuoden aikana ryhmiä on mentoroitu ja tuotantojen suunnittelua valmisteltu aikavälille 2021–2022.   


TAKO – Suomalaisvenäläistä teatteritaontaa


Vuodesta 2013 käynnistynyt säännöllinen rajat ylittävä yhteydenpito on synnyttänyt suomalaisvenäläisiä yhteistuotantoja ja mahdollistanut useiden suomalaisten esitysten vierailut eri puolille Venäjää. TINFOsta on muodostunut Suomen ja Venäjän teatterisuhteiden asiantuntija.  

TINFOn koordinoima suomalaisvenäläinen teatteriyhteistyö jatkuu opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen turvin vuoteen 2021. TAKO-hanke syventää suhteita ja saattaa yhteen yhä enemmän teatterintekijöitä molemmissa maissa. Hanke vie suomalaista teatteria ja sen tekijöitä Venäjälle, järjestää asiantuntijavierailuja ja kohtaamisia molemmissa maissa ja päivittää kahdenvälisiä tuotantotyökaluja (sopimuspohjia, tekijänoikeuskorvausten käytäntöjä, budjetointia) suomeksi ja venäjäksi.  

Hankkeessa ovat olleet mukana: Toisissa tiloissa / Jaakko Ruuska, Black&White -teatterifestivaali, DuvTeatern, VikArt-laboratorio, Ruska Ensemble, Vapaa vyöhyke, Johanna Freundlich company, European theatre collective (R.E.A.D.), sadsongskomplex:fi, InterLab ry ja Aura of Puppets.
Venäläiskumppaneista koronasiirtoja ovat tehneet Dostojevski-festivaali, Raduga-festivaali, Ljubimovka-festivaali ja Dostojevski-museo. Yhteistuotannot ja ensi-illat Venäjällä siirtyvät vuodella. Suomalais-venäläinen Kuolema työssä -esitys nähtiin ProContra-festivaalilla (Szczecin, Puola) videotaltiointina ja englanniksi tekstitettynä. Pandemiavuoden aikana on käyty neuvotteluita seuraavien vuosien yhteistyöstä eri tahojen kanssa.
 

Neuvonta ja mentorointi


Neuvonnan ja mentoroinnin merkitys korostui pandemiavuonna. Digitaalisuus jopa lisäsi palveluiden saavutettavuutta. Vuoden aikana tarjottiin 86 neuvonta- ja mentorointitilaisuutta esittävän taiteen kentälle; määrä oli huomattavasti edellistä vuotta enemmän. Etäluennot hankekumppaneille järjestettiin Eläketurvakeskuksen, Kelan ja Verohallinnon liikkuvuusasiantuntijoiden kanssa.

Mentoroinnin tukena ovat erilaiset TINFO-tietokannat ja kansainvälisen liikkuvuuden verkko-oppaat.

 

Asiantuntijavieraat

TINFO kutsuu joka vuosi kansainvälisiä festivaali- ja teatterijohtajia, kuraattoreita ja tuottajia Suomeen seuraamaan suomalaista esittävää taidetta, tai mentoroimaan TINFOn hankkeisiin osallistuvia esittävän taiteen tekijöitä ja ryhmiä. Asiantuntijavierailut järjestetään usein yhteistyössä festivaalien, Suomen kulttuuri-instituuttien ja ulkoministeriön kanssa. Koronapandemian vuoksi fyysiset vierailut jäivät vähäisiksi muun muassa festivaalien peruuntumisten vuoksi.
 

TINFOn asiantuntijavieraat 2020

Barbara van Lindt (Hollanti/Belgia)
Life as we know it / Baltic Circle -festivaali (MOTI-mentori).  
Laura McLeod (Kanada)
Suomalaisen teatterin esittely /
Nordic Bridges -festivaali
(Harbourfront Centre, Toronto).
Lucinda Dawkins (Iso-Britannia)
New Nordics -festivaalin (Lontoo) ja
Korjaamo-näytelmän ohjaajan
Suomi-teatterimatka.
Morna Young & Beth Morton (Iso-Britannia)
Skotlantilaissuomalainen
lastenteatteriyhteistyö.
TINFO kätilöi kohtaamiset.
Kevin Doyle (Yhdysvallat/Suomi)
Irlantilaisamerikkalainen näytelmäkirjailija. TINFO mentoroi.
Bek Berger (Australia/Latvia)
Homo Novus -festivaalin taiteellinen johtaja. TINFO-yhteistyö 2021.
Ehsan Hemat (Iran/Belgia)
Koreografi-ohjaaja / Zodiak-yhteistyö.


Festivaalit ja seminaarit

New Nordics -festivaali kokosi uusia pohjoismaisia näytelmiä Lontooseen. Päätuottaja Cut the Cord -teatteri oli valinnut Suomesta Korjaamo-näytelmän tuotannokseen. Ohjaajana oli Suomeen teatterimatkan tehnyt Lucinda Dawkins.

Puola näytelmissä -lukudraamatapahtuman 7.–8.10. päätuottajina olivat Adam Mickiewicz-instituutti (Puola) & Espoon kaupunginteatteri (Suomi). Lukudraamatapahtuman aikana kuultiin Anna Wakulikin Teidän korkeutenne (suom. Päivi Paloposki), Marek Pruchniewskin Minun ruumiini (suom. Päivi Paloposki) sekä Artur Pałygan Isä meidän (suom. Niklas Salmi) näytelmät. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu vastasi esityksistä.  

Lukudraamatapahtuman yhteydessä pidettiin myös seminaari Drama – From Local to Global and Beyond 8.10., jonka paneeliin kansainvälisestä yhteystyöstä, rakenteista ja todellisuuksista osallistui Linnea Stara. TINFO koordinoi ja hoiti viestintää yhteistyössä puolalaisen kumppanin ja Espoon Kaupunginteatterin kanssa.

TINFO osallistui Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten johdolla Performing HEL 2021 -katselmuksen suunnitteluun koordinoimalla katselmuksen teatteriohjelmaa ja vastaamalla kansainvälistymisluennon Työkalut-osiosta. TINFO on myös tapahtuman pääjärjestäjien viestintäkumppani.

Suomen ulkomailla sijaitsevien kulttuuri-instituuttien kanssa oli vireillä joitain hankkeita, ja TelepART liikkuvuustukea jaettiin koronan sallimissa puitteissa. Oslossa tapahtuva suomalaisnorjalainen kahden taidekollektiivin työpajatapaaminen siirtyi seuraavaan vuoteen (hankekumppaneina Oslo Internasjonal Teaterfestival / Black Box Teater ja kulttuuri-instituutti Finno.no).

Festivaaliyhteistyötä tehtiin pääosin verkkoympäristössä. Tampereen Teatterikesä ja sen yhteyteen suunniteltu Future is Present -katselmus siirtyivät tulevaan vuoteen. Yhteistyökumppanina ovat ulkoministeriö ja sitä kautta Suomen edustustot ulkomailla.

Festivaalijohtajien ja muiden kollegojen kanssa kohdattiin säännöllisesti virtuaalisilla festivaaleilla ja online-katselmuksissa.
 

TINFO Suomen ITI-keskuksena

TINFO on Unescon alaisen Kansainvälisen teatteri-instituutin (ITI) Suomen-keskus. ITI pyysi syksyllä 2020 jokaista maakeskusta valmistamaan videotervehdyksen tai reaaliajassa tapahtuvan puheenvuoron viisipäiväistä General Assembly: Special Edition -tapahtumaa varten 10.-15.12.2020. Tapahtuman teemana oli We, act together! For empowering the performing arts and artists!. TINFO tuotti tapahtumaa varten viisiminuuttisen videon, jossa esiteltiin suomalaista teatteria ja esitystaidetta ja pandemian vaikutuksia vuoden aikana. Video on katsottavissa ITI:n Facebook-sivulla ja TINFO YouTube -kanavassa. Tallennetta on katsottu 1 300 kertaa.

Sinua voisi kiinnostaa

Kansainvälisyys TINFO