03.12.2019

Hanna uusi blogikuva

Pelkkä hyvän toivottaminen ei riitä – tekoja tarvitaan

Tänään 3.12. vietetään kansainvälistä vammaisten päivää. Me haluamme nostaa esiin vammaisten ja viittomakielisten kuurojen oikeudet taiteilijoina ja katsojina.

Matkalla Inkluusiopäivään ja kaikkien osallisuuteen

Tänään kansainvälisenä vammaisten päivänä aloitamme matkan kohti Inkluusiopäivää. Meitä on monta, TINFO yhdessä Kulttuuria kaikille -palvelun, Ursa Minorin, DuvTeaternin, Globe Art Pointin ja Suomen Teatterit Stefi ry:n tulee viettämään Maailman teatteripäivänä 27.3.2020 myös Inkluusiopäivää. Me kohdistamme kutsun jokaiselle osallistua yhdenvertaisuustyöhön ja tekemään moninaisempaa teatteria.

Me tulemme yhdessä kampanjoimaan inklusiivisemman teatterin puolesta. Inklusiivisuus koskee sekä taidetyön tekijöitä, taiteilijoita ja kaikkia ammattiryhmiä, ja yleisöjä. Inklusiivisuus tarkoittaa sitä, että näyttämöllä nähdään toimintakyvyltään moninaisia näyttelijöitä ja teatterin muissa tehtävissä moninaisia taidetyön tekijöitä. Toiseuden, ulkopuolisuuden ja syrjinnän kierteen on katkettava niin näyttämöllä kuin sen takanakin. Ja teatteriesitysten tulee olla saavutettava ja esteetön moninaisille yleisöille.

Noora Karjalaisen blogista voi ottaa vauhtia yhdenvertaisuus- ja moninaisuustekoihin.

Me pidämme lasikattoa yllä

Lasikatto teatteritaiteilijan ammattiin on yhä paksu ja sitä ylläpitää opetusjärjestelmän lisäksi koko taiteen ja kulttuurin kenttä.

Noora Karjalaisen analyyttinen blogi on yhtä aikaa surullista ja kylmäävää luettavaa. Karjalainen kirjoittaa lasikatosta: näennäisesti inklusiivisen teatterikentän arjen käytännöissä käytännön monimuotoisuutta edistävät työkalut, strategiat, tekijät ja taiteelliset ratkaisut huutavat poissaolollaan.

Haluan tulevaisuudessa mennä teatteriin ilman, että joudun lämpiössä rauhoittelemaan viittomakielen tulkkeja tai harrastamaan silmäjumppaa hankalissa olosuhteissa. Haaveissani voin mennä ystävieni kanssa teatteriin ja saada taiteellisesti yhtä laadukkaan elämyksen kuin kuulevatkin.

Haluan olla mukana tekemässä teatteria, joka tunnustaa yleisönsä moninaisuuden ja juhlistaa sitä rohkeasti. Inkluusio kun voi olla myös esityksellinen tai taiteellinen vipuvoima.

Vielä on niin pitkä matka siihen, mistä Karjalainen haaveilee.

”On aina oltava 200 % parempi”

Kulttuuria kaikille -palvelun hankekoordinaattori-saavutettavuusasiantuntija Outi Salonlahden opinnäytetyö valottaa suomalaisen taidekentän yhdenvertaisuutta vammaisuuden ja kuurouden näkökulmasta. Tulokset ja viesti ovat samat kuin Noora Karjalaisella. Suomalainen taidekenttä ei ole yhdenvertainen.

Salonlahti esittää myös joukon toimenpide-ehdotuksia. Koulutusjärjestelmää tulisi mukauttaa kaikille sopivaksi. Kuuroja ja vammaisia tulisi saada taiteen portinvartijoiksi: rahoituksesta päättämään, toimittajiksi, kriitikoiksi, taidealan opetukseen, taidelaitosten johtajiksi, galleristeiksi, kuraattoreiksi, tuottajiksi.

Tarvitaan positiivista erityiskohtelua, taiteilijoille suunnattu mentorointiohjelma, jota OKM:n työryhmä esitti jo vuonna 2014. Tilastointi ja muu tiedontuotanto auttaisivat seurantaa. Tarvitaan vähemmistötaiteilijoiden työllistymistä edistäviä hankkeita, korkeakouluissa tulisi olla esteettömyyden vastuuhenkilö ja taidekentälle tulisi suunnata koulutusta, rekrytointiin ja työnhakuun liittyviä pelkoja ja ennakkoluuloja tulisi poistaa, vammaiset taiteilijat tarvitsisivat omia sparrausverkostoja. Sosiaaliturva/ työeläkkeet ja työ tulisi olla yhdistettävissä.

Tässä ja nyt

Duvteaternin I det stora landskapet juhlii moninaisuutta Svenska Teaternissa. Espoon kaupunginteatterissa nähtiin Sanaton rakkaus.

DiDa – Disability Day Art & Actionin juhlinta huipentuu tänään Helsingin kaupunginmuseossa.

Ilmaisuyhteisöt ja stigmat

Inkluusiopäivän vauhdinottoon sopii myös Suomen Kansallisteatterin Kiertuenäyttämöä kehittäneen teatterin taiteellisen suunnittelijan Jussi Lehtosen blogi Taiken sivuilla.

”Uskaltaisin väittää, että yhteisöjen kuvitteleminen on yksi teatteritaiteen kohtalonkysymyksistä. On olennaista, kuinka teatteri-instituutio kuvittelee oman yhteisönsä: tietenkin sen yhteisön, joka tekee teatteria, mutta ennen kaikkea sen, jolle teatteria tehdään. Millä ominaisuuksilla varustettu henkilö pääsee teatterin ovesta sisään? Ja kuka täten jää ulkopuolelle? Kenen tarinoita kerrotaan, ja kenellä on tekijänoikeus?”

Lehtonen kirjoittaa stigmasta, myös yhteisöllisestä stigmasta, joka antaa syyn yksittäisen ihmisen tai ihmisryhmän marginalisointiin ja toiseuttamiseen. Vangin ja pakolaisen stigmat istuvat tiukassa – samoin vammaisten. Lehtonen uskoo, että Kiertueteatterin kaltaisessa ilmaisuyhteisössä tai kuvitellussa yhteisössä stigmat voivat hetkeksi menettää merkityksensä.

Tänään saa ensi-iltansa Porttiteatterin Koulutie.

Digipalvelujen selkokieltä, saavutettavuutta, esteettömyyttä

Viime keväänä astui voimaan laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Laki velvoittaa valtiota, kuntia, viranomaisia ja yliopistojen kaltaisia julkisoikeudellisia organisaatioita. Saavutettavuusvaatimusten piiriin julkisoikeudellisiksi yhteisöiksi katsotaan myös sellaiset organisaatiot, jotka saavat viranomaiselta (kuten ministeriöltä) toimintansa rahoittamiseksi vähintään puolet koko rahoituksesta. 

Laki velvoittaa siis useita meitä. Tällaisten toimijoiden verkkosivustojen, verkkopalveluiden ja julkaisujen tulee olla saavutettavia tiettyjen määräaikojen puitteissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutustilaisuuden tallenteesta ja Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivustolta saa lisää tietoa.

Saavutettavuus ja esteettömyys velvoittavat TINFOn kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa. Kirjoitan tätä auki tietäen, että verkkosivustomme eivät suinkaan ole kauttaaltaan teknisesti ja sisällöiltään saavutettavia, vaikkakin testin mukaan hyvällä tolalla tämän suhteen. Teemme asian eteen työtä.

Kansainvälisenä vammaisten päivänä ja irtiottona kohti inkluusiopäivää 27.3. kannattaa miettiä omaa asennetta lain velvoitusten sijaan:

·         Saavutettavuus on asenne.

·         Saavutettavuus on toiminnan lähtökohta.

·         Saavutettavuus on sitä, että huomioidaan ihmisten moninaisuus.

·         Saavutettavuus on sitä, että ymmärretään, että palveluidemme käyttäjillä on erilaisia tarpeita ja rajoitteita.

 

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät 

Sinua voisi kiinnostaa

Inkluusio