10.10.2019

Hanna uusi blogikuva

Periferioiden kulttuurit näkyviin

Culture Action Europen liikkuvassa konferenssissa ja työpajoissa, tullaan pohtimaan kulttuuria syrjäseuduilla kaupunkikeskusten ulkopuolella. Parempaa paikkaa kuin Kreuzlingen ja Konstanz tuskin voi kuvitella. Kreuzlingen Sveitsissä ja Konstanz Saksan puolella ovat rajakaupunkeja. Kreuzlingenin 22 000 asukkaasta yli puolet ovat muita kuin Sveitsin kansalaisia. Saksan ja Sveitsin suurten kaupunkikeskittymien näkökulmasta ne ovat periferiaa. Nyt siellä pohditaan, mitä kulttuuri täällä tarkoittaa ja miten se on organisoitunut. Järjestäjät uskovat, että luovuus sikiää myös urbaanien keskusten ulkopuolella, mutta sitä ei tunnisteta ja sen merkitystä aliarvioidaan.

Mitä tarkoittaa työskentely taiteilijana? Mitä olisi opittavissa näiden yhteisöjen taiteilijoilta ja muilta toimijoilta, jotka luovat toisenlaisia osallistumisen muotoja ja representaatioita ja vahvistavat yhteisöjen kestävyyttä. Rajaseudulla mietitään myös ihmisten liikkuvuutta ja nomadismia.

Miksi minä nyt tällaisesta keuhkoan? Ehkä siksi, että ajattelen esimerkiksi Suomen suurinta kuntaa Inaria. Inarin väkiluku kasvaa vuoteen 2040 väestöennusteen mukaan neljällä prosentilla. Ajattelen koko Saamenmaata pohjoissaameksi Sámeeana(n), inarinsaameksi Sämieennâm ja koltansaameksi Sää´mjânnam.

Sápmi -klubeilua

Nuoren Voiman Saame-teemaisella klubilla 25.10. nähdään Marja Helanderin teos Maan sisällä linnut, Niillas Holmberg ja Petra Laiti keskustelevat saamelaisesta kirjallisuudesta. Kritiikistä, taiteesta ja aktivismista keskustelemassa ovat Pauliina Feodoroff, Kukka Ranta ja Maaria Ylikangas.
 

Kapinaan ihmisarvon puolesta

Milo Rau tekee Italian Materassa elokuvaa Uusi Evankeliumi. Rau on aktivisti nytkin. Elokuvan tekoon liittyen hän laati manifestin ihmisarvon kapinastaJulistuksen voi käydä allekirjoittamassa.

Raun mukaan Euroopan Unioni on perussopimuksessaan sitoutunut arvoihin vapaudesta, tasa-arvosta ja ihmisarvosta, jotka nyt on korvannut pelon, syrjäytymisen ja hyväksikäytön politiikka. Voittoja tavoittelevat eurooppalaisyritykset tuhoavat alueita pakottaen asukkaita pakenemaan tehden miljoonista ihmisistä maattomia ja kodittomia.

Julistus on kuin päivitetty ja politisoitu versio YK:n ihmisoikeuksien julistuksesta tai Matteuksen evankeliumin 5. luvusta. Raun julistus vaatii ihmisille inhimillisiä työoloja ja oikeudenmukaista palkkaa vailla syrjintää. Se vaatii rankaisemaan yrityksiä, jotka rikkovat näitä periaatteita. Tuotteiden hintojen tulisi heijastaa työvoiman käyvää arvoa, eikä Euroopassa tai muualla maailmassa tulisi kuluttaa tavaroita, joiden valmistaminen on perustunut inhimillisen työvoiman hyväksikäyttöön. Ihmisarvoa ei voi erottaa luonnon arvosta.

Manifesti päättyy kapinakäskyyn: ”Nouskaamme ihmisarvon nimissä ja nykyisten ja kaikkien tulevien sukupolvien puolesta! Kun epäoikeudenmukaisuudesta tulee laki, vastarinnasta tulee velvollisuus!”

Kunnioitus – Respect

Miten kunnioitus toimii? Miten kunnioitusta ilmaistaan tai miksi koemme kunnioituksen puutetta? Tällaisia ihmisarvoon liittyviä periaatteellisia kysymyksiä pohditaan Glims & Glomsin / Tuomo Railon esseemäisessä näyttämötutkielmassa Kunnioitus – Respect. Viisihenkinen esiintyjäjoukko koostuu Suomessa syntyneistä ja Euroopan ulkopuolelta Suomeen muuttaneista taiteilijoista.

Tärkeää!
 

Työkalupakki auttaa työn saavuttamisessa

Vammaisista ani harvalla on mahdollisuus työhön. Britanniassa tehdään työtä kaikenlaisten esteiden poistamiseksi, jotta osatyökykyiset vammaiset pääsisivät kiinni töihin. Pyrkimyksenä on luoda työskentelymalleja, jotka poikkeavat normista.

Disability Arts Online on luonut työkalupakin Access to work, jossa on omat osionsa työnantajille, työntekijöille ja itsensätyöllistäjille.
 

Taiteilijaksi Suomessa?

Joulukuun 3. päivänä vietetään vammaisten päivää. 11.12. keskustellaan taiteesta, taiteilijoista ja vammaisuudesta tilaisuudessa, jonka Kulttuuria kaikille järjestää yhdessä Kiasman ja DiDa-tapahtumakokonaisuuden osana. DiDa on ilmainen, raja-aitoja rikkova ja esteetön Disability Day Art & Action -verkostofestivaali Helsingissä.  
 

“Jos et itse käytä valtaa, joku käyttää sitä puolestasi.”

Performanssipäiville Turkuun kokoontui kolmisenkymmentä alan taiteilijaa, kuraattoria ja muita alan ammattilaisia. Tulemme laatimaan päivästä raportin, jossa julkaisemme työpajan tuotokset, sekä keskustelut ja Antti Majavan (BIOS, Mustarinda) alustuksen.

En malta kuitenkaan olla välittämättä joitain osia Majavan alustuksesta, joka herätti myös vastustusta. Majava kehotti taidekenttää pitämään huolta myös rakenteista ja olemaan tietoinen vallasta, luopumaan punk-asenteesta ja kehittämään työelämätaitoja, osallistumaan yhteiskuntaan sekä olemaan yhteydessä päätöksentekijöihin. Hänen mukaansa meidän taiteenlajiemme taiteilijoilla on heiveröinen rooli suhteessa taideinstituutioiden käyttämään valtaan.

Antti Majava kävi lävitse New Public Managementin managerialistisen kurimuksen, joka luikerteli yliopistoihin ja osittain myös taideinstituutioihin kaiken laskettavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden muodoissa korvaten perinteisen tieteen ja taiteen asiantuntijat ulkopuolisilla hallintoasiantuntijoilla. Majavan mielestä taiteilijoilla on heikot työelämävalmiudet ja ryhmätyökyvyt. Kritiikki ei riitä, on esitettävä myös vaihtoehtoja.

Toiveikkaasti Majava ajatteli, että taiteilijat voisivat ottaa vastuun ja haltuunsa taidekentän toiminnan. Tulisi pystyä rakentamaan uusi käsitys taiteellisesta asiantuntijuudesta. Päätöksentekoa ei pidä jättää vain Kauppakorkeasta valmistuneille. Mustarinda-yhteisössä taiteilijat ovat pystyneet luomaan omat taidelähtöiset toimintakäytäntönsä, irrottautuneet projektien pakkovallasta ja ulkoa tulevista epäolennaisista toimintasäännöistä. Mustarindan synnytti havainto talouden tuhoavasta vaikutuksesta ekologisiin ja kulttuurisiin järjestelmiin.

Majava kyseenalaisti myös outouttamisen relevanttina avantgardistisena strategiana ja oudon teoretisoinnin taiteellisena strategiana. Hänen mukaansa taiteen tulee puhua suoraan. Tällainen parresia (Michel Foucault) on luonteeltaan poliittista ja eettistä. Parresia tarkoittaa myös poliittista toimijuutta ja tässä tapauksessa taiteilijoiden suhdetta vallanpitäjiin.
 

Arvo ruumiilliselle tiedolle

Huomaan tällä viikolla vapaassa leijunnassa liikkuneeni keskustojen ulkopuolella. Sattumaa vai johdatusta? Huomiot kiinnittyivät syrjässä olemiseen. Mieli poimi sellaisia asemointeja, joissa ollaan vailla valtaa ja joissa ei edes tavoitella valtaa. Mieli poimi myös sen todellisuuden, jossa ihmiset ovat ulos suljettuja vallasta.

Performanssipäivillä valtaan tarttumisen vaade ja tietoisesti valitun vallattomuuden konflikti oli läsnä. Näille vaihtoehtoisille strategioille tulisi olla tilaa.

Ruumiillinen tieto on rankasti aliarvostettua. Pilvi Porkolan sanoin tiedontuotannossa tulisi antaa arvoa myös materiaalisille prosesseille, affekteille, ruumiillisuudelle. Tästä Pilvi puhui. Tässä ajattelua Laundry Casen ympäriltä. 

Valta tai sen poissaolo koskettaa jokaista ihmistä, jotka on suljettu ulos ihmisoikeuksista. Me olemme epäinhimillistäneet pakolaisuuden ja samalla menettäneet kykymme myötätuntoon. Siitä puhuu Milo Raun manifesti. Siitä puhui Hannah Arendt.
 

Onnellisten saaresta myöhemmin

Tunnen suurta tarvetta pohtia Okko Leon Onnellisten saarta, joka sai ensi-iltansa Ryhmäteatterissa. Odotan saavani käsiini näytelmän. Pohdin keskiluokan kapinaa ja ahdistusta, mietin Juha Siltalan Keskiluokan nousu, lasku ja pelot -teosta.

Historiallisesti olemme nähneet monta kertaa kehityksen, jossa asemastaan suistunut tai sen uhan alaiseksi joutunut keskiluokka radikalisoituu ja etääntyä tai suorastaan hylkää perustavanlaatuiset demokraattiset arvot.” Lausunto tulevaisuusvaliokunnalle 29.1.2019 johtaja Markku Kangaspuro, Aleksanteri-instituutti, Helsingin yliopisto VNS 5/2018 vp Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa Ratkaisuja työn murroksessa.
 

Hyvää Aleksis Kiven päivää!

TINFOssa on laskettu kuuden Aleksis Kiven teosten esityskerrat eri vuosikymmeninä. Pyysimme teatteritieteen professori Hanna Korsbergia kommentoimaan tuloksia.

 

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät