18.12.2018

TINFO-tiedote 42 / 18.12.2018

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Kulttuurinen moninaisuus sekoittuu helposti kansainvälisyyteen. Syitä kulttuurisen moninaisuuden puuttumiseen selitetään sillä, ettei löydy ammatti-ihmisiä. Keskustelu tasa-arvosta herättää vahvoja tunteita.

JOULUTERVEHDYS

Joulutervehdyksenä universumin kaikille eläville TINFO on ostanut 300 neliön palan Kuusimukkaa.

TINFO PALVELEE

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Matkalla täysivaltaiseen toimijuuteen

Kulttuuria kaikille -verkoston, Cuporen ja Globe Art Pointin yhteishankkeella Avaus. Toimijaksi suomalaisella taide- ja kulttuurikentällä saatetaan ulkomaalaissyntyisiä taiteilijoita ja kulttuurialan ammattilaisia yhdenvertaisiksi osallisiksi taide- ja kulttuurikentästä. Hankkeen moninaisuuskouluttaja Martina Marti on harjoittanut job shadow -havainnointia kulttuuri- ja taidealan organisaatioissa ja havaintojen pohjalta kouluttanut henkilökuntaa.

Alustavat havainnot osoittavat, että kulttuurinen moninaisuus ei näy, tai jos se näkyy henkilökunnassa, se ei välttämättä näy sisällöissä, tai sitten toisin päin, sisällöissä löytyy kulttuurista moninaisuutta, mutta ei sitten henkilökunnassa. Kulttuurinen moninaisuus myös helposti sekoittuu kansainvälisyyteen. Syitä kulttuurisen moninaisuuden puuttumiseen selitetään sillä, ettei löydy ammatti-ihmisiä. Keskustelu tasa-arvosta herättää vahvoja tunteita. Henkilökunta ei välttämättä ole sitoutunut kulttuuriseen moninaisuuteen, ja henkilökunnan sisäiset konfliktitkin vaikuttavat.

Vielä yksi lisäongelma. “Kuka saa, kuka saa, kulttuurista moninaisuutta kouluttaa?” Martina Marti muotoilee asian diplomaattisesti, mutta viesti on selvä. Onko moninaisuuskouluttajankin kelvatakseen oltava se ”ehta” Suomessa syntynyt, valkoisten vanhempien lapsi. Huhhuh.
 

Hyvää tarkoittavaa valkopesua

Martina Martin alustus innoitti meitä Kulttuuria kaikille -hallituksessa pohtimaan edustuksellisuutta ja representaatiota. Hallituksen puheenjohtaja Tiina Rosenberg muistutti tärkeästä brittiteoksesta, josta olisi opiksi meillekin, meille valkoisille etuoikeutetuille, joiden on vaikea tunnistaa malkaa omassa silmässä.

Brittijournalisti ja feministi, Reni Eddo-Lodge on kirjoituksissaan kiinnittänyt huomiota rakenteelliseen rasismiin. Kyse ei ole vain laitaoikeistosta, niistä toisista, vaan meidän ihan kunniallisina itseämme pitävien hienovaraisista ennakkoluuloista. Eddo-Lodgen kirja Why I´m No Longer talking to White People about Race puhuu siitä kokemuksesta, jota me valkoiset emme halua nähdä tai kuulla. Meidän ihonvärimme on normi, josta muut poikkeavat. Mehän edustamamme universaalia, meidän kokemuksemmekin siis ovat universaaleja. Kuinka hyviä me olemmekaan poisselittämään kaiken toisenlaisen kokemuksen.

Ei minun ole koskaan tarvinnut miettiä valtapositioiden näkökulmasta, mitä tarkoittaa olla valkoinen. Miten käydä keskustelua, jos me valkoiset emme edes tunnista rakenteellista rasismia, ja keskusteluista tosiasiallinen yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus ovat vielä kaukana. Valkoisesta normista poikkeavien on edelleenkin otettava huomioon meidän valkoisten tunteet.

Briteissä tätä ilmiötä kutsutaan valkoiseksi hauraudeksi. Ei ole pelkästään mansplainia, on myös whitesplainia. Se on sitä, missä me etuoikeutetut, hyvää tarkoittavat valkoiset olemme hyviä, selittämään ja kommentoimaan toisenväristen puolesta asioita yläviistosta: kyllähän me tiedämme, miltä rasismi tuntuu.
 

Kulttuurisen moninaisuuden ilmastoraportti

Rodun näkemisestä ja näkyväksi tekemisestä se lähtee, järjestelmän ja rakenteiden muuttaminen. Kiitos työstä, jota Ruskeat tytöt tekevät.

Cupore selvittää parhaillaan, miten paljon ulkomaalaissyntyisiä taiteilijoita meillä kulttuuri- ja taidekentällä työskentelee. Tuloksia saadaan ensi keväänä.


Ruotsin kansallinen musta teatteri ja arabiteatteri

Pieni vertailukohta naapurimaahan. Ruotsiin on perustettu kansallinen musta teatteri. Myös arabiyhteisöllä on Ruotsissa oma teatteri. 

Naisten oikeus taiteelliseen vapauteen

Freemuse julkaisi marraskuun loppupuolella raportin naisten taiteellisesta vapaudesta tai pikemminkin sen puutteesta. Tämä raportti on ensimmäinen lajissaan käsitellessään naistaiteilijoihin ja heidän yleisöihinsä kohdistuvaa epätasa-arvoa, syrjintää ja häirintää, sukupuolittunutta hiljentämistä. Se pitää sisällänsä 20 eri osapuolille suunnattua politiikkasuositusta.
 

Itsetuhon mestarit

Vasta nyt alkoi olla aikaa ja sisäistä energiaa ja uskallusta lukea ekologi ja ympäristöaktivisti Maria Katajavuoren teos Kuoleman ja elämän kysymys – Miten yksilöt, lajit ja yhteiskunnat altistavat itsensä tuholle. Se olkoon nyt ravisuttava päätös ilmastonmuutostietoisuusvuodelle 2018.

Kulutusyhteiskunnan aikaansaama ympäristötuho on aikamme puhutuimpia itsetuhoisuuksia: Ihmislaji voi kuljettaa itsensä tuhoon sekä kieroutuneiden ylätason hallintojärjestelmien että alemman tason yrityskilpailun kautta, samoin kuin säilyttää itsensä ylemmän tason kansainvälisillä ympäristösopimuksilla ja paikallisyhteisöjen itsekkään elinympäristön puolustuksen avulla.”

Historia on tuntenut kansoja, jotka uskoivat vuorensisäisiin lohikäärmeisiin, puuhenkiin ja riistajumaliin, ---Me panemme uskomme vinksahtaneeseen markkinamekanismiin, talouskasvuun ja innovaatioiden autuuteen, ja resurssienkäyttömme kulkee päin helvettiä.”

Kaikesta huolimatta rauhaisaa joulua ja parempaa uutta vuotta!

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät
 

twitter.com/tinfotweets

JOULUTERVEHDYS

Joulutervehdyksenä universumin kaikille eläville TINFO on ostanut 300 neliön palan Kuusimukkaa.

Ivalojoen Vasikkaniemessä sijaitsevassa Kuusimukassa kasvaa yksi pohjoisimmista kuusimetsistä. Kyseessä on Luonnonperintösäätiön hankkima 20 hehtaarin maa-alue, josta ollaan parhaillaan perustamassa luonnonsuojelualuetta.

Joulutervehdys 2018

Olethan huomannut TINFO-joulukalenterin Instagramissa?

Tutustu tästä linkistä ja ryhdy seuraajaksi: www.instagram.com/theatreinfofinland/

TINFO PALVELEE

Toimistomme lomailee 19.12.2018-6.1.2019

TINFOn toimisto on kiinni joululomien ajan 19.12.2018-6.1.2019. Seuraava TINFO-tiedote ilmestyy torstaina 10.1.2019. Toivotamme kaikille oikein rauhaisaa ja onnellista joulun ja uudenvuoden aikaa.

TINFO-joulukalenteria voit seurata jouluaattoon saakka: www.instagram.com/theatreinfofinland/


Joululomilla on aikaa pohtia tärkeitä kysymyksiä. Vastaa kyselyyn Valta, vastuu, vinoutumat

Valta, vastuu, vinoutumat – kysely tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta esittävien taiteiden alalla.

Kyselyyn toivomme vastauksia kaikilta teatterin, tanssin ja sirkuksen parissa työskenteleviltä. Kysely on auki 15.11.2018-15.1.2019.

Kysymykset voi valita vastattavakseen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Näitä asioita selvitämme

 • Kohdellaanko jokaista tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti riippumatta sukupuolesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, äidinkielestä, ulkonäöstä, taustassa tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta?
 • Minkälaista ja miten paljon esiintyy syrjintää, häirintää, kiusaamista, epäasiallista käyttäytymistä, yliolkaista tai vähättelevää suhtautumista työkumppaneiden tai johdon taholta?
 • Miten paljon joutuu kohtaamaan sukupuoli- ja muita stereotypioita – kaikenlaisia kaavamaisia oletuksia? 
 • Toiminko minä, toimiiko työkumppani, toimiiko esimies/johtaja yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti?  Miten toimin tilanteissa, joissa tasa-arvoa tai yhdenvertaisuutta loukataan? Puutunko, olenko huomaamatta vai hiljaa?

Tällä kyselyllä selvitämme alalla vallitsevan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilaa. Jotta vinoutumat ja vääristymät saadaan korjatuksi, tarvitaan tietoa siitä, miten teatterin, tanssin ja sirkuksen alalla erilaisissa asemissa ja työtehtävissä toimivien tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat työn arjessa ja käytännöissä.  

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat yhteisiä asioita

Emme tee kyselyä vain kyselyn vuoksi. Teemme julkaisun, nostamme kyselyn tulokset esiin seminaareissa, keskusteluissa ja kirjoituksissa. Tuotamme yhdessä toimenpide-ehdotuksia ja -suosituksia, joilla rakennetaan nykyistä yhdenvertaisempaa ja tasa-arvoisempaa työtä. Seuraamme toimenpiteiden vaikuttavuutta. 

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen on (itse)kriittistä hereillä oloa ja valppautta, jatkuva prosessi.

Kyselyssä yhteistyökumppaneita ovat Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) rinnalla Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer (CEFISTO), Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto (Teme), Suomen Näyttelijäliitto, Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat (Sunklo), Teatterikeskus, Suomen Teatterit (STEFI), Globe Art Point sekä Tanssin tiedotuskeskus ja Sirkuksen tiedotuskeskus.

Tule mukaan tekemään asioita näkyviksi työpaikoilla vastaamalla tähän kyselyyn!

https://www.webropolsurveys.com/S/68DC97C09C920EC5.par

Power, Responsibility and Equal Treatment – a survey. In English

Makt, ansvar och jämställdhet. Svara på enkäten.

Kyselyä koskevat tiedustelut:

TINFO / tutkimus- ja hallintokoordinaattori Mikko Karvinen, mikko(a)tinfo.fi tai                                                 
TINFO / johtaja Hanna Helavuori, hanna(a)tinfo.fi

UUTISIA

Teatterimuseon vastuukenttä laajenee – sirkus ja esitystaide museon vastuulle

Teatterimuseon säätiön hallitus on kokouksessaan 27.8.2018 päättänyt laajentaa museon vastuualuetta ja toimintakenttää. Teatterimuseon säätiön ylläpitämän museon vastuulla tulevat jatkossa olemaan suomalainen teatteri, tanssi, ooppera sirkus ja esitystaide. Päätöstä edelsivät neuvottelut Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Museoviraston kanssa.

Teatterimuseon säätiö on perustettu vuonna 1962 ja sen tehtäväksi määriteltiin tuolloin Teatterimuseon ylläpitäminen ja suomalaisen teatterikulttuurin tutkimuksen, opetuksen ja tuntemuksen edistäminen. Museon tallennusvastuulla on tähän saakka ollut suomalainen ammattimainen teatteri, tanssi ja ooppera.

Esittävien taiteiden kenttä on sittemmin muuttunut ja monimuotoistunut, ja raja-aidat taidemuotojen välillä madaltuneet tai poistuneet. Tarve toimintakentän laajentamiselle ja huoli erityisesti sirkusaineistojen säilymisestä on tiedostettu sekä Teatterimuseossa että taidekentällä jo pitkään. Keskustelua sirkuskokoelmien kohtalosta on käyty koko 2000-luvun ajan ja huoli ainutlaatuisten aineistojen säilymisestä tuotu toistuvasti esille.

Teatterimuseon säätiön hallituksen Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston ohjauksessa tekemä päätös vastaa taiteen kentällä tapahtuvaan kehitykseen. Nykyisen Teatterimuseon muuttuminen tulevaksi koko esittävien taiteiden kentän kattavaksi museoksi ei tule tapahtumaan silmänräpäyksessä, mutta ensimmäiset askeleet siihen suuntaan on otettu. Päätöksen myötä edessä on suuria muutoksia sekä näyttely- että kokoelmatyössä. Edessä on luultavasti myös museon nimen vaihtaminen paremmin vastuualueen moninaisuutta vastaavaksi.

Laajentumisen valmistelutyö on käynnistynyt. Kaapelitehtaalla sijaitsevien näyttelyiden uudistus- ja laajentamissuunnitelmat ovat alkaneet ja ne toteutetaan rahoituksesta riippuen lähivuosien aikana. Tulevissa näyttelyissä ja näyttelypolitiikassa kaikki museon edustamat taiteenlajit tullaan ottamaan aikaisempaa kattavammin esille.

Kokoelmien puolella suurin paine tulee kohdistumaan sirkusaineistojen vastaanottamiseen. Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa on tänä syksynä käynnistetty yksityishenkilöiden hallussa olevien sirkuskokoelmien kartoitus. Seuraavassa vaiheessa hahmotellaan miten sirkusaineistojen museokokoelma tulee muodostumaan ja millaisilla askeleilla ja aikataululla aineistoja voidaan ryhtyä vastaanottamaan.

Nykyaikaisen museon rakentaminen ei onnistu meiltä yksin, vaan edellyttää yhteistyötä museon ja esittävien taiteiden kentän taiteilijoiden, tiedotuskeskusten ja toimijoiden kanssa. Ensimmäinen kaikille avoin keskustelutilaisuus Teatterimuseon tulevaisuudesta järjestettiin viime maaliskuussa ja vuoropuhelu jatkuu. Toivomme ja uskomme hedelmälliseen yhteistyöhön ja vuoropuheluun kentän kanssa myös jatkossa.

Lisätiedot:

Raija-Liisa Seilo, museonjohtaja, raija-liisa.seilo(a)teatterimuseo.fi
Ilona Kemppainen, tiedottaja, ilona.kemppainen(a)teatterimuseo.fi

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


TeaKin Alumniklubi: Lux Helsinki -valoteosten esittely | 9.1.2019, Helsinki

Teatterikorkeakoulun Alumnit ry:n alumniklubisarjassa Lux Helsinki -valoteosten esittely

Lux Helsinki -festivaalin kuraattori Ilkka Paloniemi esittelee vuoden 2019 festivaalin valoteoksia.

ke 9.1.2019 klo 19.00-20.30
Paikka: Nervanderinkatu 13, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian toimipisteen ravintolatila/viereinen sali (ravintolassa ei ole tarjoilua iltaisin)

Tilaisuuden järjestää Teatterikorkeakoulun Alumnit ry

Vapaa pääsy, avoin kaikille kiinnostuneille.  

Tervetuloa!


Onko suomalainen taidekenttä monimuotoinen ja tasa-arvoinen? | 15.1.2019, Helsinki

Taiteilijoiden ja kansanedustajien Arkadia-seura järjestää yhteistyössä Globe Art Point ry:n, Kulttuuria kaikille -palvelun ja Cuporen kanssa seminaarin, kuuluuko kulttuuri kaikille. Tavoitteena on herättää keskustelua niin kulttuuripalveluista kuin taiteentekemisen edellytyksistä maahanmuuttajille/vammaisille. 

Kulttuuria kaikille, Cupore ja Globe Art Point ovat seuranneet, kuinka vuodesta 2014 voimassa ollut yhdenvertaisuuslaki toteutuu kulttuurilaitoksissa. Suomessa asuu n. 1500 maahanmuuttajataustaista taiteilijaa ja sen lisäksi vammaistaiteilijat. Kulttuurilaitoksissa maahanmuuttajataiteilijoiden läsnäolo on pieni. Suomessa kulttuuritarjonta on suunnattu lähes kokonaan suomalaisille tai suomenruotsalaisille. Integroimisesta puhutaan usein talouden näkökulmasta ja kulttuurinen mukaan pääseminen unohtuu. Monikulttuuriset kulttuurikeskukset auttavat yläpitämään omaa kulttuuriperintöä, mutta edistävätkö ne integroitumista yhteiskuntaan. 

Aika     Tiistai 15.1.2019, 16:00–18:30
Paikka     Pikkuparlamentti
Osoite     Arkadiankatu 3, Helsinki

Eduskunnan turvakäytäntöjen vuoksi välttämätön ennakkoilmoittautuminen

Ohjelma

klo 16.00 Avaus, Arkadia-seuran puheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) 

klo 16.10 Mitä tasa-arvo merkitsee kulttuuri-instituutioissa? toiminnanjohtaja Rita Paqvalen, Kulttuuria kaikille -palvelu

klo 16.25 Puheenvuorot ja keskustelu: taiteellinen johtaja-teatteriohjaaja Noora Karjalainen, kuvataiteilija-tohtorikoulutettava Sepideh Rahaa ja kansanedustaja Johanna Karimäki (vihr.) 

klo 17.20 Toimijaksi suomalaisella kulttuurikentällä -projektin tuloksia, tutkija Emmi Lahtinen, Cupore

klo 17.35 Puheenvuorot ja keskustelu: teatteriohjaaja, Globe Art Point ry:n puheenjohtaja David Kozma ja kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.)

18.30 Päätös

Juontajana kulttuurituottaja Rose-Marie Kivijärvi.

Tilaisuus on osin englanninkielinen.

www.facebook.com/events/583022645475558


Culture Tourism for City Breakers kutsuu taiteen ja kulttuurin ammattilaisia

Culture Tourism for City Breakers - uusia yleisöjä taide- ja kulttuurisisällöille!

Haluatko löytää teoksellesi tai tapahtumallesi uusia yleisöjä? Etsitkö uusia yhteistyökumppaneita? Oletko tullut ajatelleeksi, että vastaus voisi löytyä kasvavilta kansainvälisiltä matkailumarkkinoilta?

Onko sinulla työryhmä, idean poikanen tai valmis teos, jolle etsit yleisöä ja toimintamahdollisuuksia? Oletko kulttuurikentän freelancer, kulttuuriyrittäjä, tuottaja, taiteilija, taiteilija-tuottaja? Tule mukaan Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumiin helmi-huhtikuussa 2019!

Culture Tourism for City Breakers - Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumi - kutsuu taiteen ja kulttuurin ammattilaisia mukaan ideasparraukseen, tuotteistamispajaan, markkinointiklinikalle sekä verkostoitumaan kohti kulttuurimatkailumarkkinoilla häämöttäviä uusia mahdollisuuksia.

Kehittäjäfoorumi- päivissä kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja kulttuurimatkailun ajankohtaisista ilmiöistä, tutustutaan alan johtaviin toimijoihin ja hyviin käytänteisiin. Kiinnostavien Key note- puheenvuorojen lisäksi tarjolla on maksuttomia sparrauspajoja kulttuuri- ja matkailualan ammattilaisille.

27.2. Kulttuurimatkailu ja yhteisöllinen kaupunkikulttuuri
13.3. Tapahtumat ja festivaalit matkailupalveluina
27.3. Esittävä taide kulttuurimatkailumarkkinoilla
10.4. Kulttuurimatkailun tulevaisuuden trendit

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄJÄFOORUMIN PAJAT

Ideasta eteenpäin -sparrauspaja

Onko sinulla idea, hahmotelma, haave pöytälaatikossa? Taide/kulttuurisisältöistä osaamista, jonka yleisöksi voisit ajatella kansainvälisiä matkailijoita? Etkö tiedä miten lähtisit viemään ideaa eteenpäin kohti toteutusta ja matkailumarkkinoita? Oletko esimerkiksi taiteilija, taiteilija-tuottaja, kulttuurituottaja, tapahtumatuottaja, työpari? Tämä paja on sinulle/teille!

Tuotteistamispaja "Teoksesta/tuotteesta matkailupalveluksi"

Onko sinulla valmis teos / esitys / ohjelmakokonaisuus, jonka haluat tuotteistaa matkailumarkkinoille? Etsitkö uusia yleisöjä ja/tai yhteistyökumppaneita teoksellesi tai tapahtumallesi? Oletko esimerkiksi freelancer-taiteilija, taiteilija-tuottaja, taiteellisen työryhmän tuottaja, manageri, agentti, kulttuuritalon tuottaja/markkinointihenkilö. Tämä paja on sinulle/edustamallesi yhteisölle.

Kulttuurimatkailupalvelujen kv- markkinat ja jakelukanavat

Haluatko tietää lisää (kulttuuri)matkailupalvelujen kansainvälisistä markkinoista ja jakelukanavista. Mitkä ovat ajankohtaisimmat jakelukanavat, myyntialustat ja miten niihin pääsee mukaan? Tämä klinikka on sinulle.

Speed Meeting: kulttuuri- & matkailutoimijoiden treffit

Etsitkö lisää yhteistyökumppaneita, haluatko verkostoitua monialaisesti tavoitteenasi hyötyä kasvavista kv-matkailumarkkinoista? Haluatko kurkistaa oman kuplasi ulkopuolelle? Olet kulttuurikentän tai matkailukentän toimija. Nämä treffit ovat sinulle!

CTCB Helsingin Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumipäivät järjestetään Arabiassa, Metropolian  kulttuurikampuksella, Hämeentie 135D. Tapahtumiin ja pajoihin on vapaa pääsy.

Lue lisää

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Ajankohtaiset apurahahaut löydät Apurahavahdista


Pohjoismaisen kulttuuripisteen alkuvuoden haut

 • NORDBUK-tukiohjelma: 1.1.–1.2.2019
 • Liikkuvuustuki: 3.1.–4.2.2019
 • Residenssikeskusten tuki: 8.1.–7.2.2019
 • Verkostotuki (lyhytaikainen ja pitkäaikainen): 16.1.–18.2.2019
 • Kulttuuri- ja taideohjelma: 4.2.–4.3.2019

Kaikki vuoden 2019 hakuajat


Petra Uexküllin rahaston apurahat | Haku 1.-31.1.2019

Petra Uexküllin rahasto julistaa haettavaksi kahdesti vuodessa jaettavan apurahan. Se on suunnattu alle 35-vuotiaille suomalaisille näyttelijöille. Apurahan suuruus on 4000 euroa, ja se myönnetään kahdelle hakijalle / hakukerta.

Rahasto on Petra Uexküllin testamenttilahjoituksella perustettu rahasto, jota hallinnoi Ida Aalberg -säätiö.

Apuraha myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • näyttelijän henkilökohtaisena palkkatukena teatteriproduktioon
 • itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn
 • taiteellisiin jatko-opintoihin.

Vuoden 2019 ensimmäinen hakuaika on 1.–31.1.2019 ja toinen 1.–30.9.2019.

Ohjeet hakemuksen täyttämiseksi ja lähettämiseksi

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja ja työpajoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Workshop on Non-Human Acting, Helsinki | Application period 14 Jan - 17 Feb 2019

OPEN CALL Workshop on Non-Human Acting, 25–30 March 2019

Posthuman Theatre is an experimental performance project organised in collaboration between LUST Association and the Other Spaces Live Art collective during the year 2019. The facilitator of the project is Esa Kirkkopelto, performing artist, philosopher and the founding member of the Other Spaces collective.

The aim of the project is to develop the idea of the non-human acting in practice: how is it possible, what does it require from a performer and what kind of theatre will it produce? The topic and its mode of implementation correspond to the ethical and ecological challenges performing arts face today. The project is motivated by a view according to which performing arts should shift towards a less anthropocentric direction and take place in the future between different kinds of bodies, phenomena and creatures. Before non-human theatre becomes possible, one has to solve a series of problems, the most fundamental of them being the physical limits of the human body as well as the anthropomorphism which tends to dominate our imagination. Non-human acting requires new kinds of body techniques, new kind of corporeal thinking and dramaturgy. The project aims at inventing, developing and demonstrating these kinds of means.

The project – addressed to the professionals in performing arts, actors, dancers and performance artists – starts by a 6-day-long workshop on 25–30 March (Mon-Fri 17–21; Sat 10–15). The workshop is free of charge and it will take place in Ilmaisuverstas rehearsal studio in Helsinki. The working language will be English. The maximum amount of participants is 16 persons.

The call for applications opens on 14 Jan 2019 and closes on 17 Feb. The applications in Swedish, Finnish or English, including a letter of motivation + a short cv / portfolio as one pdf file, are addressed to lustrf(a)gmail.com with the subject Posthuman theatre, application. The selection is announced by the end of February. Queries about the Workshop or the project: esa.kirkkopelto(a)uniarts.fi (English / Finnish), tel. 0400-792594.

Continuation of the project: On the basis of the workshop 8 participants are selected who will take charge of the continuation of the project. It includes: a second workshop organised at the turn of June–July 2019, individual work, plus a third workshop organised in November at the Kiasma Theatre. The outcomes of the project will be demonstrated in connection to the workshop at Kiasma. The project has applied for funding in order to cover the salaries of the participants for the summer and autumn workshops and the performances.

LUST association is a non-profit organization working to develop the professional theatre field in Finland through the Swedish-language theatre.

The open call online: toisissatiloissa.net/ihmisen-jalkeinen-teatteri
The open call in Swedish: www.lust.fi/?p=1351


TERO Repertoire Intensive | 18-22 Feb 2019

TSC’s winter intensive 2019 focuses on Tero Saarinen’s choreographic work. Set to take place on week 8 (winter break, hiihtoloma, in Helsinki), the 5-day course gives a comprehensive overview of TERO Technique and the philosophy behind it. This year’s winter intensive’s special emphasis is in the technique’s transformation into choreography.
   
Participants will have a unique chance to immerse themselves in Tero Saarinen’s choreographies: extensive repertoire exercises will feature material from Saarinen’s creations, including recent works such as Morphed and Kullervo. The course is for professional dancers and students in professional training only.
   
TERO Repertoire Intensive 2019 will be held by David Scarantino. New Yorker by origin, David has danced with TSC since 2013 and is remembered from creations such as Morphed,  Zimmermann Trio and the part of Kimmo in Kullervo. On top of his work as a dancer, David is TSC’s Training Activities Coordinator and teaches TERO technique regularly, in Finland and abroad. 
   
DATES: 18-22 February, 10am–1pm daily
PLACE: Alexander Theatre, Helsinki, Finland
TEACHER: David Scarantino
LANGUAGE: English
LEVEL: Professional dancers and students in professional training
PRICE: 240 ¤, payment upon registration (incl. VAT 24%)
SIGN-UP: Book your place online at varaaheti.fi. by Feb 11, 2019
   
Payment return policy: Pre-paid entry fees will be returned, if the Intensive is cancelled by TSC. Customers have the right to cancel a booking and get refunded before Feb 11, 2019. Reservations and payments are binding after Feb 11. After this, entry fees can be returned only via  a medical certificate from the customer. info(a)terosaarinen.com
   
Read more:  
terosaarinen.com/en/training/tero-technique
terosaarinen.com/en/training/teachers
terosaarinen.com

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja

 


Haemme Rovaniemen Teatteriin laulu- ja tanssitaitoista naisnäyttelijää

Ohjelmistoomme on tulossa monipuolista tekemistä draamasta musikaaliin.

Olemme Suomen pohjoisin ammattiteatteri, joka täyttää vuodenvaihteessa 70 vuotta. Teatterimme koti sijaitsee Alvar Aallon suunnittelemassa Lappia-talossa, jossa teemme esityksiä kolmeen saliin: suurelle näyttämölle, vinttinäyttämölle sekä omaan ravintolateatteriimme. Olemme myös Lapin Alueteatteri ja viemme esityksiämme vierailulle Lapin kuntiin. Teatterissamme työskentelee lähemmäs 50 henkilöä ja tuotamme vuosittain kuusi ensi-iltaa. Näytösten lisäksi tarjoamme yleisötyötä ja koulutuspalveluita sekä järjestämme erilaisia tapahtumia perhejuhlista kansainvälisiin konferensseihin. Meillä käy vuosittain reilut 50.000 vierasta.

Toivomme sinulta
- ensisijaisesti ylempää korkeakoulutasoista näyttelijäntyönkoulutusta tai muutoin hankittua vastaavaa pätevyyttä.
- alle 40 vuoden ikää tulevien roolien luonteen mukaisesti.

Työsuhteen kesto on 1.8.2019-31.7.2020 tai sopimuksen mukaan. Toiveena on, että voit olla mukana harjoituksissa jo toukokuussa 2019.

Lisätietoja saat Miika Muraselta: posti(a)miikamuranen.com (taiteellinen johtaja 1.8.2019 alkaen) ja toiminnanjohtaja Sari Alatalolta; sari.alatalo(a)rovaniementeatteri.fi 0400 282 483.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja kuvallinen CV 7.1.2019 mennessä osoitteeseen sari.alatalo(a)rovaniementeatteri.fi.

Lue lisää


Lappeenrannan kaupunginteatteri etsii miesnäyttelijää | Haku 18.1.2019 mennessä

Lappeenranta on yli 70 000 asukkaan yliopistokaupunki Etelä-Karjalassa Saimaan rannalla kahden tunnin junamatkan päässä Helsingistä. 

Uusi Lappeenrannan kaupunginteatteri avattiin 2016 Kauppakeskus IsoKristiinan kolmanteen kerrokseen. Teatterissamme on 160-paikkainen Pieni näyttämö ja 440-paikkainen Suuri näyttämö. Teemme vuosittain noin kuusi omaa ensi iltaa, henkilökuntaa teatterissamme on keskimäärin 50.   Haemme iloiseen, taitavaan ja innokkaaseen joukkoomme (1-)2 vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen näyttämöiältään 25-40-vuotiasta laulutaitoista miesnäyttelijää 1.8.2019 alkaen. Syksyn 2019 ensi-iltanäytelmien harjoitukset alkavat kevätkaudella ja tehtävään valittavalta edellytetään osallistumista harjoituksiin sopimuksen mukaan.  

Hakemukset, valokuva ja cv pyydetään toimittamaan 18. tammikuuta 2019 mennessä osoitteeseen iiris.rannio(a)gmail.com   Lisätiedot:  Iiris Rannio  050 571 9163 iiris.rannio(a)gmail.com

Lue koko ilmoitus


Teatteri Imatra hakee miesnäyttelijää | Haku 31.1.2019 mennessä

Haemme Imatran teatteriin 25-35-vuotiasta laulu- ja tanssitaitoista miesnäyttelijää määräaikaiseen 1-2 vuoden työsuhteeseen. Työsuhde alkaa 1.11.2019 ja päättyy 31.10.2020 tai sopimuksen mukaan.  

Hakijalta edellytetään alan koulutusta ja/tai alalta hankittua pätevyyttä, mm. laulu- ja tanssitaitoa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen mukaan.

Toimita hakemuksesi torstaihin 31.1.2019 kello 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisenä oheisen Kuntarekryn linkin kautta. Tarvittaessa voit lähettää hakemuksen, cv:n ja valokuvan postitse osoitteella Imatran kaupunki, Kirjaamo, Virastokatu 2, 55100 Imatra. Myös kirjallisena toimitetut hakemukset tallennetaan sähköiseen Kuntarekry-järjestelmään, josta tietoja käytetään vain tämän tehtävän täytössä. Opinto- ja työtodistuksia ei liitetä hakemukseen, niihin tutustumme haastattelun yhteydessä. Teatteri Imatra järjestää koe-esiintymiset myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Lisätietoja antaa teatterinjohtaja Timo Rissanen, p. 020 617 6645 (tiedustelut 15.1.2019 klo 14.30-17.00), timo.rissanen(a)imatra.fi

MUITA ILMOITUKSIA

Ryhmämuotoisisten teattereiden tiedot listalla – tarkista  

Ryhmämuotoiset teatterit ja teatterin tuotantotalot 1960-luvulta tähän päivään, apuanne tarvitaan.

Ryhmämuosen teatterin historiaa ja nykypäivää käsittelevässä teoksessa listataan suomalaisia, rekisteröityneitä teatteritoimijoita 1960-luvulta lähtien aina tähän päivään. Koska tietoa eri toimijoista on internetissä suhteellisen vähän, teoksen kirjoittaja Maaria Kuukorento tarvitsee apuanne saadakseen tiedot talteen teatterin tekijöiltä ja erilaisilta toimijoilta.

Tiedätkö yhdistysmuotoisen teatterin ammattiyhteisön, jota ei löydy alla olevasta listasta? Löydätkö listasta korjattavaa, esim. aloitusvuosien osalta? Onko listalla jokin sellainen toimija, joka mielestäsi ei kuulu listalle? Miksi?

Ole ystävällinen ja ilmianna teatteri/ryhmä/toimija, joka listalta puuttuu. Tee se lähettämällä viestiä maaria.kuukorento(a)gmail.com tai messengerin kautta Facebookissa. 

Ns vapaan kentän toimijoista olen listannut erikseen sooloteattereita (yhden taiteilijan teatteri). Jos tiedät sellaisen teatterin vuosikymmenien varrelta, laita viestiä ja kerro millainen teatteri on kyseessä, onko se yhdistysmuotoinen vai työryhmä, jne. 

Terveisin, Maaria Kuukorento

Yhdistysmuotoiset teatterin ammattiyhteisöt

Vapaan kentän sooloteatterit


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.