11.02.2016

TINFO-tiedote 5 / 11.2.2016

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFON ILMOITUKSIA

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA 

TYÖPAIKKOJA

 

twitter.com/tinfotweets

 

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Riihimäen teatterin tulevaisuus

”Emme voi tietää, mitä riihimäkeläiset ja toiminta-alueemme asukkaat toivovat tulevaisuuden teatteritoiminnalta, ellemme kysy sitä heiltä suoraan. Henkilökohtaisesti minua kiinnostaa, millainen arvo Riihimäen Teatterilla nähdään olevan omassa arjessa ja yksittäisten ihmisten näkökulmasta. Lähtökohtanamme on kehittää teatterista kiinnostava paikallinen toimija, jolla on lämmin ja avoin suhde oman toiminta-alueensa ihmisiin", sanoo Riihimäen Teatterin toimitusjohtaja Matti Arnkil.

On hienoa, että teatteri pakkoraossa haluaa ja uskaltaa hahmotella erilaisia toimintavaihtoehtoja ja osallistaa kuntalaisiaan ja päättäjiään pohtimaan teatterinsa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Riihimäen teatteri järjestää kaksi avointa keskustelutilaisuutta

Riihimäen Teatteri on yksi VOS-teattereista. Sen itsensä esittämät mallit: Taiteilijavetoinen, vailla vakinaista tilaa toimiva teatteri, nykyisessä tilassaan toimiva vierailu- ja residenssiteatteri, nykyisen toiminnan supistaminen 25-50 %, yhdistyminen Hämeenlinnan Teatterin kanssa.

Talvi ANTIa – Miten ilmasto muokkaa identiteettiämme

Yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki! En taaskaan pääse. ANTI – Contemporary Art Festival on jälleen tulossa, nyt Talvi ANTIna Tahkon matkailukeskuksessa. Teemoina ovat pimeys, kylmyys, jää ja lumi – pohjoisen talven ainutlaatuisuus. Se jatkaa kokeilevaa toimintakonseptiaan ja liittoutuu ei-taiteellisten toimijoiden kanssa. Haluaisin osallistua seminaariin, jossa sään asiantuntijat, teatterin ja kulttuurin tutkijat, taiteilijat ja kirjoittajat pohtivat yhdessä sään ja mielikuvituksen suhdetta. ”Missä määrin ilmasto – jossa asumme, vierailemme tai jota seuraamme kaukaa – muokkaa jaettua ja yksilöllistä kulttuurista identiteettiämme?” Kiehtovaa!

Teatterin jediritarien 25-vuotinen tarina

Marja Louhija on kirjannut teatteri-ilmaisun ohjaajan koulutuksen eri vaiheita, oppisisältöjä ja taiteellis- pedagogista ajattelua 1990-luvulta 2010-luvulle. Julkaisu Paluu TIO-tulevaisuuteen. Soveltavan teatterin synnyt (Metropolia) on ohittamaton osa suomalaista kirjoittamatonta teatterihistoriaa, ammattien ja ammattikuvien ja identiteettien kehitystä. Se antaa lisäymmärrystä nykyhetken teatterille. On todella arvokasta, että alan pioneeri Marja Louhija on kerännyt hiljaisen tiedon, kokemukset ja näkemykset sekä konkreettiset oppisisällöt ja tulokset yksien kansien väliin. Tuloksena on kaikkea muuta kuin kuolonkankealla byrokratiakielellä tuotettua pakkopullaa. Louhija kirjoittaa taiteilijana, soveltavan teatterin eetikkona ja poliitikkona lihallisesti koko siitä vaiheesta, jossa teatterilähtöisiä menetelmiä ryhdyttiin soveltamaan ja niitä on kehitelty. Tuolloin luotiin uudenlaista taiteilijakuvaa. Taide lähti mustista laatikoistaan ulos maailmaan erilaisin tehtävänasetteluin ja tavoittein. 25-vuotistaival on ollut myös oman identiteetin puolesta taistelua ja toiseuden positiosta irtipyristelyä. Miten huima työ koulutuksessa onkaan tehty alueen oikeutetuksi tekemisessä ja sisältöjen artikuloimisessa! Se, mikä 90-luvulla oli valtavirtateatterissa ja teattereiden ammattikuvissa vielä ufoa, on nyt jo onneksi sisällä, teatteria, sen työmenetelmiä ja yleisösuhdetta monimuotoistaen ja rikastaen. Mutta savottaa riittää edelleen!   

Teoksessa on lisäksi noin 30 teatteri-ilmaisun ohjaajaksi Turussa (TuTVO) tai Helsingissä (HKI_AMK/Stadia, Metropolia) kouluttautuneiden mainioita haastattelukatkelmia. Teoksen lopussa on heistä jokaisesta lyhyet tiedot. Jokainen voi näiden jediritarien toiminnasta lukiessaan pohtia, kuinka paljon köyhempi ja yksipuolisempi oli käsityksemme siitä, mitä teatteri ja esitykset ovat ja millaisin menetelmin teatterissa työskennellään.

Surullista ja irvokasta, että tämä koulutus nyt sitten on lakkautettu.

Pro Soveltavan Taiteen Tila ry:n verkkosivuilta voi seurata sitä, mitä teatteri-ilmaisun ohjaajat tekevät, mitä kaikkea tapahtuu.

Paratiisin jälkipohdintaa: Piileviä hierarkioita

Kirjoitin juuri Teatteri&Tanssi -lehteen juttua piilohierarkioista. Sain itseni kiinni siitä, että en maininnut Teatterikorkeakoulun Paratiisin yhteydessä näyttelijöitä Ella Lahdenmäkeä ja Verneri Liljaa ja näyttelijäntyötä. Ehkä helvetissä on varattu erityinen paikka niille ihmisille, jotka jättävät huomiotta näyttelijän!

Miten esittää vilpittömyyttä olematta naiivi, miten olla läsnä, havaitsemassa, aistimassa ja leikkisänläheisessä suhteessa toiseen näyttelijään ja tilaan ja meihin. Lahdenmäki ja Lilja osasivat luoda tilanteen, joka toimii ilman, että se vaikuttaisi keinotekoiselta. Millainen ihmettelyn ja tekeillä olemisen tila syntyi näyttelijöiden tavasta työskennellä: tässä ja nyt – keveää aineettomuutta, vähän kuin perhosen siiven värähdyksiä. Näyttelijät tuottivat kesäpäivän auvon, pilvet ja lintujen ääniä. Hetken magiaa. Ja näyttelijät tuottavat idyllin mummosta ja papasta kesämökkinsä rannassa. Minimalistisin keinoin viritetty idylli. Siihen uskoo. Se toimii.

Mikä oli opetus?

Näyttelijä joutuu ilmiselvästi Suomessa edelleen elämään sisäänrakennettujen, sukupuolistettujen ja luonnollistettujen käsitysten ja rakenteiden pakkopaidassa ja panttivankeuden tilassa. Tämä tarkoittaa pahimmillaan piilohierarkioita, hyssyttelyä ja mykistämistä, näyttelijään itseensä kohdistamaa epäilyä omasta ammattitaidosta ja osaamisesta. Minkälaisiin yksioikoisiin ruumisnormeihin näyttelijät joutuvat sovittautumaan? Millaista sukupuolitapaisuutta teatteri tulee tuottaneeksi?

Feminismi ja valta

Feminismistä ja vallasta keskustellaan tänään. Pitäisikö feminismin olla yhteiskuntakelpoista vai yhteiskuntakelvotonta. Keskustelijoina Suvi Auvinen ja Tiina Rosenberg. Hitto, en pääse.

Mitä kaikkia hierarkioita ja tapaisuuksia?

Voisi kysyä laajemmin, minkälaista tapaisuutta teatteri tulee tuottaneeksi? Onko yksi tapaisuus itsepintaisesti sellainen, että näyttelijät/esiintyjät joutuvat kerta toisensa jälkeen kohtaamaan esimerkiksi seuraavanlaisia piilohierarkioita: näyttelemistä/esiintymistä ja näyttelijän/esiintyjän työtä ei tunnisteta. Sitä ei kyetä artikuloimaan. Se sysitään syrjään ja puhutaan/kirjoitetaan muusta: tekstistä, ohjaajantyöstä. Saman piilohierarkian iskemiä ovat usein valo- ja äänisuunnittelijat. Tapaisuuden yhtenä lajina näyttäytyy myö se pakkomielteinen ammattilokerointi ja yksilösuoritusten korostus (siis meidän ei-tekijöiden keskuudessa). Ryhmälähtöinen, hierarkiaton esitys, jossa ammatti-identiteetit ovat liikkeessä, on jonkinlainen ongelma. 

Miten osallistutaan arjessa?

Briteissä kansalaisten osallistuminen taiteeseen ja taiteen saavutettavuus ovat jatkuvasti agendalla. Liekö sitten luokkayhteiskunnalla suurempi tarve ja paine kaventaa osallistumiskuiluja.

Understanding Everyday Participation - Articulating Cultural Values on viisivuotinen hanke, joka jatkuu vielä vuoden 2017 puolelle. Hanke pyrkii laajentamaan koko osallistumisen käsitettä. Kyse ei ole vain kapeassa mielessä vierailuista eri instituutioihin. Nyt halutaan tutkia sitä, miten kulttuuri vaikuttaa ihmisten merkityssisältöihin, miten ihmisten elämä on kulttuurin läpäisemä ja miten yhteisöjä rakentuu kulttuurisen osallistumisen kautta. Yksi hankkeen tärkeä tulos tähän mennessä on ollut havainto siitä, että tärkein taiteesta nauttimiseen este on se, ettei taidetta ole lähellä ja ettei se ole tullut tutuksi. Niinpä! Eläköön Suomi (ainakin toistaiseksi!). Omakohtainen harrastaminen helpottaa saavutettavuutta. Se madaltaa kynnystä. Eläköön siis myös suomalainen harrastajateatteri kaikissa muodoissaan!

Manchesterissa konferenssissa siitä, miten osallistumista tulisi tutkia.

Kevytyrittäjät

Kumma sana tuo kevytyrittäjä. Laskutuspalvelut lisääntyvät. Tällaisia ”kevytyrittäjiä”, tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että näyttämötaiteilija myy omaa osaamistaan ja laskuttaa työsuoritteet laskutuspalvelun kautta. Työttömyysturvajärjestelmässä tämä tarkoittaa ns. omaa työtä, joka ei kerrytä oikeutta työttömyyspäivärahaan, koska työtä ei tehdä yrittäjäasemassa eikä työntekijänä.

Löysin tällaisen gradun itsensä työllistäjän henkilöriskeistä. Henkilöriskeihin liittyviä riskejä olivat alivakuuttaminen, pienet ja epäsäännölliset tulot, pakollisen työtapaturmavakuutuksen puuttuminen, työttömyysturvan haasteet sivutoimisella yrittäjällä, työttömän itsensä työllistäjän määritelmä, itsensä työllistäjän sairastuminen ja näennäisyrittäjyyteen liittyvät haasteet. Siinä sitä. Sitten ovat vielä kaikki mahdolliset oman työn hinnoitteluun, oman osaamisen markkinointiin, verotukseen ja byrokratiaan (ja niiden ulkoistamiseen) liittyvät kysymykset. Koulutusta antavat jo nyt laskutuspalvelut itse, tarvittaisiinko muidenkin antamaan koulutusta?

Vihdoin Algernon, Kuriton Company palaa työryhmäksi

Onneksi Kuriton Companyn Algernon – mielen odysseia jatkaa vielä kiertue-esityksenä. Lisäesityksiä on vielä luvassa syksylläkin. Kuriton Company jatkaa tulevaisuudessa työryhmänä. Algernon on ihmislajin hybriksen auditiivis-tilallinen matka, Terhi Suorlahden muodonmuutosten ja muusikkojen kanssa. Suorlahti ei pelkästään ruumiillista Charlien geenimanipuloitua vaiheittain tapahtuvaa matkaa huippuälykkääksi tiedemieheksi ja takaisin vaan tekee myös muut henkilöhahmot, myös kertojan ja laulajan. Kubrickin avaruusodysseia näytti ihmiskunnan haaksirikkoisen matkan tämän yrittäessä tavoittaa jotain ”itseään suurempaa”. Kuriton Companyn mielen odysseia tekee saman.

Muumiriippuvaisia – Tartu Tovesta kiinni ja päästä irti

Joka nainen/ihminen on napanuoralla kiinni Tove Janssonissa ja muumeissa! Idolista tulee pallotteluseinä oman elämän prosesseille, sukupolvien ketjun, äiti- ja isäsuhteiden, seksuaalisen identiteetin, riippuvuuksien ja taiteilijaksi tulon pohdinnalle. Toimii! Avoimien ovien Majakanvartijan (Anna Krogerus ja työryhmä, ohjaus Sakari Kirjavainen, valo- ja äänisuunnittelu Janne Auvinen) Anu Koskinen, Eeva Putro ja Eila Pyhältö ovat kertakaikkisen hulvattomia, itseironisia, älykkäitä kepeyden ja kipeyden välittäviä näyttämöhahmoja. Muumiriippuvaisten terapeuttisen vertaistukiryhmän kokoukset (AA) ovat huippu, Anu Koskisen Hemulin Muumi-väitös jää historiaan! Ja ah, valo ja ääni intensifioivat, ovat materiaa, miltei voisi koskettaa.

Luottamus katkolla – Nyt on opittava nopeasti

Leena Malkki, Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston tutkimusjohtaja, on kirjoittanut viisaan ja ajankohtaiseen artikkeliin Mitä tapahtui lintukodolle? Malkki analysoi globaalin Suomen tilannetta, jossa ei enää eletä eristyksissä. Meilläkin tuntuvat jihaditerrorismin roiskeet ja laajempi poliittisen tyytymättömyyden ja protestoinnin aalto (maahanmuuttokriittinen ja nationalistinen aalto). Keskeisintä on kuitenkin Malkin mukaan se, että luottamus on haurastunut ja katkolla. Poliittisen väkivallan taustalla on pettymys perinteisiin poliittisen vaikuttamisen keinoihin ja epäluottamus valtiovaltaa kohtaan. Meillä on sellaisia rakenteellisia tekijöitä ja epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia, joista tällainen väkivalta sikiää. Myös vääränlainen puuttuminen protestointiin vain aiheuttaa lisää väkivaltaa. Lisäksi on tahoja, jotka puheellaan luovat kertomusta, joka antaa oikeutusta väkivallalle ja pitää sitä jopa oikeutettuna. Nyt olisi Malkin mukaan viranomaisten opittava nopeasti, miten toimitaan.

Olen naiivi, kun ajattelen, että suomalainen teatteri osallistuu tähän opettamiseen näyttämöllistäessään tuota epäluottamuksen ja epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia. Parhaimmillaan teatteriesityksissä tehdään syvätarkkoja havaintoja nykytodellisuudesta.

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

 

TINFON ILMOITUKSIA

Maailman teatteripäivä 27.3.2016 tulee, oletko valmis?


Kansainvälisen teatteri-instituutin (ITI) julistamaa Maailman teatteripäivää on vietetty 27. maaliskuuta aina vuodesta 1961 lähtien. Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) on Suomen ITI-keskus.

Aloitteen Maailman teatteripäivästä teki professori Arvi Kivimaa Kansainvälisen teatteri-instituutin (ITI) kongressissa Suomessa 1959. Kansainväliseksi juhlapäiväksi valittiin maaliskuun 27. päivä, koska se oli Pariisiin perustetun Kansojen teatteri -näyttämön avajaispäivä.

Juhlinnan perinteisiin kuuluu Maailman teatteripäivän julistus, jonka kirjoittajaksi ITI valitsee vuosittain maineikkaan teatterintekijän jostakin jäsenmaastaan.

Lue lisää Maailman teatteripäivästä  ja aiempien vuosien juhlamenoista.

Ilmoita meille Maailman teatteripäivän kunniaksi suunnitellusta tapahtumastanne osoiteeseen tinfo(a)tinfo.fi. Listaamme tapahtumia Teemapäiviä-sivullemme.


TINFO palvelee: Näytelmäkäännöstietokanta

TINFOn Näytelmäkäännöstietokannasta voit hakea suomalaisten näytelmien käännöksiä eri kielille. Tietokannasta löytyy yli 1300 käännöksen tiedot yli 700 alkuperäisnäytelmälle.

Hakujen tekeminen Näytelmäkäännöstietokannasta on nyt entistä helpompaa. Hakuja voi tehdä kirjoittajan, kääntäjän tai vaikka kielen mukaan.

Käy tutustumassa Näytelmäkäännöstietokantaan: www.tinfo.fi/fi/Naytelmakaannostietokanta

UUTISIA

Suomalaiset performanssitaiteilijat vieraana Uudessa-Seelannissa 

Turkulainen performanssi- ja esitystaiteen festivaali New Performance Turku Festival taiteilijoineen vierailee Aucklandissa, Uudessa-Seelannissa 10-.13.2.2016. They Come from Far Away -festivaali kokoaa yhteen performanssitaiteilijoita Suomesta, Englannista ja Uudesta Seelannista. Tapahtuman keskuspaikka on Aucklandin aluegalleria Te Uru Waitakere Contemporary Gallery, minkä ohella performansseja toteutetaan myös kaupunkitilassa ja luontoympäristössä. Esitysten lisäksi esillä on videoteoksia ja taiteilijapuheenvuoroja. Suomalaistaiteilijat ovat työskennelleet kaupungissa 1-2 viikkoa ennen festivaalia ja toteuttaneet projekteja yhteistyössä paikallisten asukkaiden, taiteilijoiden ja alueen järjestöjen kanssa.
 
Festivaalin ovat kuratoineet New Performance Turku Festivalin taiteelliset johtajat Leena Kela ja Christopher Hewitt sekä aucklandilainen taiteilija-kuraattori Mark Harvey. Festivaalilla esiintyvät suomalaistaiteilijat ovat Antti Laitinen, Pilvi Porkola, Eero Yli-Vakkuri ja Leena Kela sekä esitystaideryhmä Oblivia, jonka Suomessa esitettävä teos nähdään Aucklandissa videostreamauksena. Ryhmän englantilainen taiteilija on Joshua Sofaer ja paikallistaiteilijoista nähdään Mark Harvey, Stephen Bain, Sean Curham, Matthew Cowan, Nisha Madhan, Claire O'Neil sekä val smith. Tapahtuma pohjaa New Performance Turku Festivalin ja Mark Harveyn vuonna 2014 käynnistämään yhteistyöhön. Harvey vieraili tuolloin Turussa yhdessä neljän muun uusiseelantilaistaiteilijan kanssa.
  
Suomalaistaiteilijoiden vierailua ovat tukeneet FRAME, Taiteen edistämiskeskus ja Teatterin tiedotuskeskus (TINFO).

Lisätiedot:
toiminnanjohtaja Anni Välimäki
 info(a)newperformance.fi
+358 400 510 730

New Performance Turku Festival
3.-9.10.2016, Turku
www.newperformance.fi


Kamran Shahmardanin ohjaus Kemerovon alueen draamateatterissa

Mustan ja Valkoisen Teatterin taiteellisen johtajan Kamran Shahmardanin ohjaaman, Bertolt Brechtin musikaalisen komedian Kolmen pennin ooppera sai ensi-iltansa tammikuussa Kemerovon (Keski-Siperia) Draamateatterissa. Näytelmä on ohjattu kabareeteatteriksi ja näytelmässä esitetään Kurt Weillin alkuperäismusiikkia, jota näyttämöllä esittävät muusikot ja laulajat. Kolmen pennin oopperan esitykset jatkuvat Kemerovossa aina toukokuulle asti.

Kamran Shahmardan kertoo:

”Sankarimme ovat varkaita ja ilotyttöjä. He varastavat ja myyvät vartaloaan elääkseen. Me toistamme näytelmän alkuperäistekstiä:

Elämää rikkoo ihmisiä, ja ihmiset joutuvat sopeutumaan vahvimpien vallan alle. Huonolta elämältä ei kannata odottaa hyvyyttä, eikä se anna kenellekään mitään. Kaikki täytyy saavuttaa itse, löytää ongelmat omasta päästään ja ratkaista ne itse huumorilla. Kolmen pennin ooppera on lauluooppera - zong-ooppera, jossa laulavat ei-ammattilaiset draamanäyttelijät ja mielestäni hyvin laulavatkin.

Komediakin on hieman liioiteltu kuvaus - kuin vääristyneessä peilissä.

Jos teatteri on yhteiskunnan peili, niin Brechtin teatteri on vääristynyt peili. Minulle Brecht on hyvin kiinnostava. Palaan häneen vielä uudelleen!”

Kolmen pennin ooppera on viides ja viimeinen Kuzbass – Suomi-projektin raameissa toteutettu näytelmä. Aikaisemmin Kemerovossa on toteutettu näytelmät Beckett (Samuel Beckett), Muistelmia kuolleesta talosta (Fjodor Dostojevski), Naimapuuhat (Nikolai Gogol), Macbeth (William Shakespeare).

Mustan ja Valkoisen Teatteri
Theatre of Black and White
+358 46 5538 413
mustanjavalkoisenteatteri(a)gmail.com

http://blackandwhitetheatre.net/

http://www.kemdrama.ru


Taina Mäki-Ison haMEmo-esitys vierailee Arabiemiraateissa helmikuussa

Taina Mäki-Ison sooloesitys haMEmo on valittu teatterifestivaaleille Arabiemiraatteihin. Fujairah International Monodrama Festival järjestetään nyt helmikuussa (19.-29.2.2016) seitsemännen kerran. Joka toinen vuosi järjestettävillä festivaaleilla nähdään sooloesityksiä sekä Lähi-idästä että ympäri maailmaa. Tänä vuonna tapahtuma on osa isompaa taidefestivaalia (Fujairah International Arts Festival). Teatterin lisäksi Fujairahin teattereissa ja kaduilla nähdään mm. musiikki- ja tanssiesityksiä. Festivaalin yhteydessä on myös erilaisia kansainvälisiä työpajoja ja keskustelutilaisuuksia. Festivaalia suojelee emiraatin hallitsija, sheikki Hamad bin Mohammad Al Sharqi.

Mäki-Ison ohjaama ja esittämä haMEmo on kaikenikäisille suunnattua nykyklovneriaa. Esitys käsittelee muistamista ja unohtamista. Siinä Klovni Tapikka ihmettelee ihmisen eri ikävaiheita ja elämänsä ihanuuksia valmistautuen samalla jättämään niille jäähyväiset. haMEmo on valmistunut vuonna 2013 ja  on tällä hetkellä Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön ohjelmistossa. Mäki-Iso on fyysiseen teatteriin ja klovneriaan erikoistunut ohjaaja, opettaja ja esiintyjä. Festivaaleilla vierailevat Suomesta myös esityksen visuaalisesta suunnittelusta vastaavat Mika Haaranen ja Elina Kolehmainen.

Lisätietoja:
Taina Mäki-Iso
taina.makiiso(a)gmail.com
+358400392071

fiaf.ae/monodrama.html

www.kiertuenayttamo.fi/esitykset/hamemo/


Salla Viikan näytelmä lukudraamana New Yorkissa 26.2.

Origin Theatre Company esittää Salla Viikan Taikanaksutin (Superswitcher 2012) -näytelmän lukudraamana Northern Lights symposiumissa New Yorkissa 26.2.2016. Vuosittain järjestettävässä teatteritapahtumassa mukana olevia maita ovat Norja, Tanska, Suomi, Ruotsi ja Islanti.

Superswitcher TINFOn New Plays from Finland -tietokannassa.

Lisätietoa:
www.origintheatre.org/

www.tinfo.fi/en/newplays


Suomalais-latvialainen yhteistuotanto 3 Musketeers – East of Vienna ensi-iltaan huhtikuussa

Klockriketeaternin  ja latvialaisen Gertrudes ielas teatriksen yhteistyönä toteutettu koko illan näyttämöteos johdattaa katsojat teatterilliselle tutkimusretkelle nykypäivän Itä-Eurooppaan; ideoihin, unelmiin, identiteetteihin ja todellisuuksiin uutiskuvien takana.

Alexander Dumas'n klassikosta inspiroitunut seikkailu on yllätyksellinen sekoitus menneiden aikojen tutkimusmatkailua, poliittista dokumenttiteatteria ja absurdia tilannekomiikkaa Euroopan itärajoilla.

3 Musketeers – East of Viennan työryhmä matkusti viime lokakuussa kirjaimellisesti Wienistä itään: Unkarin, Romanian, Moldovan ja Transnistrian kautta Ukrainaan. 10 päivän intensiivinen seikkailu fiktion ja todellisuuden rajamailla oli tärkeä osa taustatutkimusta ja itse esitykseen valmistautumista. Matkalla syntynyt laaja kuvamateriaali toimi käsikirjoituksen pohjana, ja osia taltioinneista nähdään myös esityksen lavastuksena.

3 Musketeers – East of Vienna on osa Mad House esitystaiteen talon ohjelmistoa.

Ensi-ilta 2.4.2016

Työryhmä:
Ohjaus: Valters Sīlis (LV)
Dramaturgit: Jānis Balodis (LV) ja Jesper Karlsson (FI)
Esiintyjät: Carl Alm, Noora Dadu ja Matti Raita (FI)
Video ja editointi: Dainis Juraga (LV)
Musiikki ja äänisuunnittelu: Matti Raita
Lavastus ja puvut: Ieva Kaulina (LV)
Tuottaja: Eeva Bergroth (FI)

Lisätiedot:
Eeva Bergroth, vastaava tuottaja, Klockriketeatern | eeva.bergroth(a)klockrike.fi | 040 4873620

Heidi Backström, viestintävastaava, Mad House | heidi(a)madhousehelsinki.fi | 044 5396814

www.klockrike.fi

http://git.lv/


Turun Teatterisäätiön tunnustuspalkinto Mikko Koukille

Turun Teatterisäätiö palkitsi 5.2.2016 Turun kaupunginteatterin taiteellisen johtajan Mikko Koukin 15.000 euron suuruisella tunnustuspalkinnolla.

Kouki (s. 1967) on teatteritaiteen maisteri, näyttelijä ja Turussa asuva monipuolinen teatterin ja elokuvan ammattilainen. Turun Kaupunginteatteriin Kouki on ohjannut muun muassa Kakola- ja Seili-musikaalit, Breaking the Waves -näytelmän sekä kesäteatteriesitykset Hockey Night ja tulevana kesänä nähtävän Linnan juhlat -näytelmän. Hänet on palkittu kahdella Jussi-patsaalla ja Suomen Arvostelijain liiton kilon punnuksella sekä Varsinais-Suomen liiton Aurora-mitalilla. Turun Teatterisäätiön tunnustuspalkinto myönnettiin Koukille hänen turkulaiselle teatterikentälle tekemästä ennakkoluulottomasta työstä.

"Kouki palkittiin Turun teattereille tehdystä ansiokkaasta työstä sekä Turun tunnetuksi tekemisestä kulttuurin alalla. Erityisesti Linnateatterin perustaminen ja nosto menestykseen 2000- luvun alussa sekä Turun Kaupunginteatterin menestyksekäs johtaminen haastavassa tilanteessa väistötiloissa olivat meriittejä, joiden perusteella palkinto myönnettiin Koukille. Koukin aikana Turun Kaupunginteatterin ohjelmisto on ollut onnistunut ja monipuolinen", Turun Teatterisäätiön hallituksen puheenjohtaja Risto Korpela kertoo valinnan perusteita. 

Tiedustelut:
Turun Teatterisäätiö, Riitta Iivonen
050 5217204, riitta.iivonen(a)op.fi


Vuoden Nukketeatteriteko -palkinto Punch Night Fever -tapahtumille

Suomen UNIMA ry on myöntänyt VUODEN 2015 NUKKETEATTERITEKO -palkinnon Punch Night Fever –klubitapahtumille, jotka pidettiin  Kansallisteatterin Lavaklubilla syksyllä 2015.

Klubit nostivat hienosti suomalaisen aikuisnukketeatterin näkyville ja uusille yleisöille.

Punch Night Fever toteutettiin Pääkaupunkiseudun Nukkenomadien eli Helsingissä ja lähiseuduilla toimivien nukketeatteritaiteilijoiden toimesta. Klubeilla nähtiin vaihtuva kattaus nukketeatteriammattilaisten valikoituja helmiä: nukkeja, naamioita, klovneriaa, komediaa, tragediaa ja musiikkia. Nukketeatteriklubit pääsivät keskeiseen ympäristöön Kansallisteatterin Lavaklubilla ja jokainen klubi-ilta oli menestys sekä taiteellisesti että yleisömäärältään ja klubit jatkuvat myös keväällä 2016. Päävastuun tapahtumien organisoinnista kantoi Niina Lindroos yhteistyökumppaneinaan pääkaupunkiseudun Nukkenomadit. 

Niina Lindroos on töissään keskittynyt nukenkäsittelyyn, nukenrakentamiseen ja paperiteatterin haasteisiin. Sijansa ovat myös saaneet lavastus, puvustus ja ohjaaminen. Lindroos hyödyntää projekteissaan mielellään ryhmä- ja prosessikeskeisen teatterin metodeja. Niina Lindroos työskentelee pääasiallisesti Turussa ja Helsingissä ja hän on valmistunut Turun Taideakatemian nukketeatterilinjalta vuonna 2007.

Palkinto luovutetaan Niina Lindroosille Nukketeatteripäivänä 11.2.2016 Vantaan Vernissassa.

Vuoden Nukketeatteriteko -palkinnon saajan valitsee vuosittain nukketeatterialan etujärjestön Suomen Unima ry:n hallitus.

www.unima.fi


Taiteen edistämiskeskus jakoi 412 000 euroa taiteen hyvinvointivaikutuksien edistämiseen

Taiteen hyvinvointivaikutuksien edistämiseen tarkoitetut valtionavustukset olivat ensimmäistä kertaa haettavina valtakunnallisina. Taiteen edistämiskeskus toivoi hakijoiksi ensisijaisesti sosiaali-, terveys- ja kuntasektorin toimijoita. Avustuksella on tarkoitus edesauttaa taide- ja kulttuuritoiminnan vakiintumista. Avustuksia jaettiin yhteensä 36 toimijalle ja avustukset olivat suuruudeltaan 50 000 – 1500 ¤.

Avustuksen tarkoitus on työllistää ammattitaiteilijoita yhteiskunnan eri sektoreille. Tuettavilla projekteilla mm. lisätään taiteen keinoin ihmisten yhteenkuuluvuutta, levitetään taidetta kaupunkikeskuksien ulkopuolelle, ehkäistään syrjäytymistä, kehitetään lastensuojelua ja tuodaan taidetta kotihoidon piirissä oleville ihmisille. Lisäksi tuetaan taiteilijoiden työparitoimintaa soveltavan taiteen kentällä. Avustus suuntautuu useissa hankkeissa suoraan taiteilijoiden palkka- ja materiaalikustannuksiin.

Suurin avustus, 50 000 ¤ myönnettiin Vailla vakinaista asuntoa ry:n projektiin, jonka tarkoitus on käyttää osallistavan taiteen menetelmiä yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja vakiinnuttaa taidetta eri muodoissaan osaksi yhteisön pysyvää toimintakulttuuria. Hankkeeseen työllistyy alkuvaiheessa noin 10 taiteilijaa ja se koskettaa noin 80 asukasta ja työntekijää. Suurehkoja avustuksia saivat myös Kirjan talo – Bokens hus ry 36 000 ¤, Kuopion kaupunki 35 800 ¤, Läntinen tanssin aluekeskus 30 000 ¤ ja Pitskun kyläkirkon kulttuuriyhdistys ry 25 000 ¤.

Hakemuksia tuli yhteensä 117 kappaletta. Kulttuuri- ja taidepuolen hakijoita oli 66 kappaletta, loput olivat sosiaali- ja terveyspuolen sekä kuntapuolen toimijoita ja yhdistyksiä. Hakemuksia tuli eniten Uudeltamaalta, Pirkanmaalta ja Varsinais-Suomesta, joissa taiteen hyvinvointivaikutuksia edistävää työtä on tehty jo pitkään. Itä- ja Kaakkois-Suomen alueilla toimintaa on toistaiseksi ollut Kuopiota lukuun ottamatta vähän ja tämä näkyi hakemusmäärissä.

Taiteen edistämiskeskus katsoo, että jatkossa hakijoille olisi eduksi suurempien kokonaisuuksien suunnitteleminen pääpainona pysyvien rakenteiden synnyttäminen. Apurahat myönnetään veikkausvoittovaroista.

Katso kaikki avustuksen saajat

Lisätiedot:
Johanna Vuolasto
erityisasiantuntija, FT
koordinaattori; Taiteen käytön, hyvinvoinnin ja osallistamisen kehittämisohjelma
Taiteen edistämiskeskus, Kaakkois-Suomen ja Hämeen aluetoimipiste
Kauppamiehenkatu 4, 45100 KOUVOLA
Puh. 0295 330 870
johanna.vuolasto(a)minedu.fi

www.taike.fi

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


Keskustelutilaisuus Riihimäen teatterin tulevaisuudesta | 17.2. ja 10.3.2016, Riihimäki

Riihimäen Teatteri Oy:n vuoden 2016 kaupunginavustus on ehdollinen. Jotta teatteri saa 620 000 euroa kaupunginavustusta vuonna 2016, on teatterin tehtävä selvitys kaupunginhallitukselle mahdollisen 120 000 euron avustusleikkauksen vaikutuksista toimintaan vuodesta 2017 eteenpäin. Riihimäen Teatteri on hahmotellut alustavasti neljä mallia, joiden suuntaan toimintaa voitaisiin kehittää:

  • Taiteilijavetoinen, vailla vakinaista tilaa toimiva teatteri
  • Nykyisessä tilassaan toimiva vierailu- ja residenssiteatteri
  • Nykyisen toiminnan supistaminen 25-50 %
  • Yhdistyminen Hämeenlinnan Teatterin kanssa.

Edellä listatut mallit toimivat pohjana selvitystyön tekemiselle. Ne antavat karkean suunnan toiminnan kehittämiselle.

Järjestämme kaksi avointa keskustelutilaisuutta Riihimäen Teatterin tulevaisuudesta helmi- ja maaliskuussa 2016. Lisäksi järjestämme riihimäkeläisille päättäjille keskustelutilaisuuden, jossa he voivat kertoa näkemyksensä Riihimäen Teatterin roolista yhtenä Riihimäen tulevaisuuden rakentajista. ”Emme voi tietää, mitä riihimäkeläiset ja toiminta-alueemme asukkaat toivovat tulevaisuuden teatteritoiminnalta, ellemme kysy sitä heiltä suoraan. Henkilökohtaisesti minua kiinnostaa, millainen arvo Riihimäen Teatterilla nähdään olevan omassa arjessa ja yksittäisten ihmisten näkökulmasta. Lähtökohtanamme on kehittää teatterista kiinnostava paikallinen toimija, jolla on lämmin ja avoin suhde oman toiminta-alueensa ihmisiin.” sanoo Riihimäen Teatterin toimitusjohtaja Matti Arnkil.

AVOIMET KESKUSTELUTILAISUUDET KE 17.2.2016 JA TO 10.3.2016

Ensimmäinen avoin keskustelutilaisuus järjestetään keskiviikkona 17.2.2016 klo 18-20 Taideärrällä, Peltosaaressa. Tilaisuudessa käydään ohjattua keskustelua Riihimäen Teatterin tulevaisuudesta ja paikallisesta arvosta. Läsnä ovat Riihimäen Teatteri Oy:n toimitusjohtaja Matti Arnkil ja taiteellinen johtaja Janne Saarakkala. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Toinen avoin keskustelutilaisuus järjestetään torstaina 10.3.2016 klo 17.00-18.30 Riihimäen Teatterilla. Keskustelutilaisuuteen osallistuneilla on mahdollisuus jäädä katsomaan klo 19.00 alkava Red Nose Companyn Punainen viiva –esitys.

Lisätietoja:
Matti Arnkil
toimitusjohtaja, Riihimäen Teatteri Oy
050 467 0276/matti.arnkil(a)riihimaenteatteri.fi

www.riihimaenteatteri.fi


”Yhteistyö ja koulutus” – aluepalaveri harrastajateatterilaisille | 18.2.2016, Turku

TNL järjestää aluepalaverin Turussa Jo-Jo Teatterilla 18. helmikuuta 2016 klo 18 alkaen. Palaverissa käsitellään harrastajateattereille ajankohtaisia aiheita, koulutusideointia, yhteistyösuunnittelua ym.

Tapahtuma on avoin kaikille harrastajateatterin tekijöille ja luottamushenkilöille. Mukana myös Työväen Sivistysliiton ja Työväen Musiikkiliiton edustajat. Tarjoilun järjestämiseksi ilmoittakaa teatteristanne osallistuvien henkilöiden nimet joko sähköpostitse: kurssit(a)tnl.fi tai 09 2511 2170 torstaihin 11. helmikuuta mennessä. Tapahtuma on avoin kaikille Turun ja sen lähialueen harrastajateatteritoimijoille, joten sana kiertämään!

Lisätietoja: mikko.vaananen(a)tnl.fi

www.tnl.fi


Kulttuurituotannon rahoituksen teemapäivä | 11.3.2016, Jyväskylä

Taiteen edistämiskeskus (Taike) ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) järjestävät Rahoitusta rohkeille – Keskusteluja kulttuurituotannoista, rahoituksesta ja yhteistyöstä -teemapäivän perjantaina 11.3.2016 klo 10-14 Jyväskylän Veturitallien Klubitila Kiskossa, Veturitallinkatu 6.

Tilaisuudessa kuullaan käytännön esimerkkejä kulttuurituotannoista, joissa kulttuurialan toimijat, yhteisöt ja yritykset luovat rahoitusratkaisuja yhdessä. Keskustelu rakentuu yksityisen rahoituksen ympärille. Teemoja ovat mm. yritysyhteistyö ja sponsorointi, vastikkeellisuus, yhteismarkkinointi ja joukkoistaminen.

Keskusteluihin osallistuvat Ossi Valpio (Tuff ry.), Tove Hagman (Porvoon Taidetehdas), Jaakko Blomberg (Yhteismaa ry.), Jonas Hakaniemi (Design Office Hakaniemi), Niila Tamminen (Humak), Jouni Kärkkäinen (Humak)  ja Ilkka Peltokangas (FIM). Tilaisuuden juontavat Jouni Kärkkäinen (Humak)  ja Pauliina Lapio (Taike).

Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun Hyvinvoinnin välitystoimisto ja Tuunaa Tuottoa –hankkeiden kanssa.

Tilaisuus on avoin kaikille aiheista kiinnostuneille. Ennakkoilmoittautuminen 25.2.2016 mennessä: www.webropolsurveys.com/S/CA5BC5B1CA9EBC1C.par

Tapahtuma Facebookissa

Lisätietoja:
Pauliina Lapio, läänintaiteilija, Taiteen edistämiskeskus
pauliina.lapio(a)minedu.fi / 0295330833

www.taike.fi |www.hvvt.fi |http://tuunaatuottoa.fi


Kaupunginteatteri yhteiskunnallisen osallisuuden tilana -seminaari | 16.3.2016, Lahti

Teatteri 2.0:n ja Lahden kaupunginteatterin Avoin näyttämö -hankkeen seminaari

Aika: Ke 16.3.2016 klo 14-18
Paikka: Lahden kaupunginteatterin Aino-näyttämö (Kirkkokatu 14, Lahti)
Järjestäjä: Teatteri 2.0
Yhteistyössä: Lahden kaupunginteatteri, Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) ja Teatterikorkeakoulu

Miten ja miksi tulisi pyrkiä laajempaan osallisuuteen yhteiskunnassa? Millaisia uusia merkityksiä osallistava toiminta voi tuoda kaupunginteatterille? Minkälaista imagoa, uutta ammatti-identiteettiä ja uudenlaista tietoisuutta teatterin vaikutusmahdollisuuksista? Entä minkälaisia uusia yleisöjä? Miten kouluttaa tekijöitä, jotka asettuvat yhteiskunnallisen osallistamisen ja taiteen välimaastoon?

Näiden kysymysten pohjalta käynnistyy teatterialan ammattilaisille ja opiskelijoille suunnattu seminaari, joka toimii samalla vuosina 2015-2016 toteutuvan Lahden kaupunginteatterin Avoimen näyttämön pilottihankkeen välitilinpäätöksenä. Luomme katsauksen hankkeessa tehtävään kehittämistyöhön sekä jo toteutuneeseen että parhaillaan käynnissä olevaan toimintaan.

Avoin näyttämö on ohjaaja Saana Lavasteen, tuottaja Saara Rautavuoman ja teatteri-ilmaisun ohjaaja Kati Sirénin Teatteri 2.0:ssa kehittämä konsepti. Avoin näyttämö avaa laitosteattereiden toimintaa ympäröivään yhteisöön kehittämällä teatterin rakenteita ja työskentelytapoja sekä luomalla yhteistyöverkostoja. Kolmikko toimii Avolavaksi nimetyn Lahden kaupunginteatterin Avoimen näyttämön suunnittelutiiminä hankekauden ajan.

Seminaari avaa myös laajemmin erilaisia näkymiä kaupunginteattereihin yhteiskunnallisen osallisuuden tiloina. Teemaa lähestytään niin yhteiskuntatieteen kuin yhteisöllisen taiteen tekemisen, teatterilaitoksen johtamisen sekä alan koulutuksen näkökulmasta. Vuorovaikutteisessa seminaarissa yleisö yhdessä asiantuntijoiden kanssa pohtii erilaisia osallisuuden muotoja sekä niihin liittyviä kysymyksiä.

Seminaarin asiantuntijoina toimivat:

  • Itä-Suomen yliopiston sosiaalipedagogiikan lehtori Sanna Ryynänen
  • Teatteri-ilmaisun ohjaajakoulutuksen kehittäjä Marja Louhija
  • Kansallisteatterin teatterikuraattori Pirjo Virtanen
  • Kuopion kaupunginteatterin Kommando-ryhmän perustaja ja vetäjä, näyttelijä Virpi Rautsiala
  • Seinäjoen kaupunginteatterin entinen teatterinjohtaja Vesa Tapio Valo
  • Lahden kaupunginteatterin teatterinjohtaja Ilkka Laasonen

Lisätietoa Avoimen näyttämön toiminnasta: www.lahdenkaupunginteatteri.fi/avoin-nayttamo

Ilmoittautuminen

Rajallisen tilan vuoksi seminaariin toivotaan ennakkoilmoittautumisia viimeistään ma 14.3.2016

Ilmoittautumiset nettilomakkeella tai sähköpostitse saara(a)teatterikaksipistenolla.fi

Lisätiedot:
Saara Rautavuoma
Toiminnanjohtaja, Teatteri 2.0
p. 050 302 0706
saara(a)teatterikaksipistenolla.fi

www.teatterikaksipistenolla.fi


Esittävien taiteiden tiedotuskeskusten tuottajatapaamiset | 6.4.2016, Helsinki

Teatterin, sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskukset järjestävät kukin yhden tuottajatapaamisen vuoden 2016 aikana. Tavoitteena on case-esimerkkien avulla kartoittaa kansainvälisen liikkuvuuden, yhteistuotantojen ja taiteilijavaihdon tilaa. Unohtamatta kokemusten jakamista ja vertaistuen tärkeyttä. Sarjan aloittaa:

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO)

Kansainväliset yhteistuotannot – yhteisestä taiteellisesta riskistä esityksen elinkaaren pidentämiseen

Ajankohta: keskiviikkona 6.4.2016 klo 16.30–18.30

Paikka: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1

Puhujat (case): Eeva Bergroth (Klockrike / teatteriryhmä) & Satu Herrala (Baltic Circle / festivaali) + Esitys (omakust. ale-hinta) klo 19 (a) Tiivistämö (Mad House Helsinki -ohjelmistoa): “Three Musketeers – East of Vienna” is a mockumentary European Odyssey with Valters Sīlis (LAT), Carl Alm (FIN), Noora Dadu (FIN), Matti Raita (FIN), Ieva Kauliņa (LAT), Jānis Balodis (LAT), Dainis Juraga (LAT) and Jesper Karlsson (FIN).

Sitova(hko)t ilmoittautumiset 11.3.2016 mennessä: jukka.hytti(a)tinfo.fi


Yhteisötaiteen triennaali VASTAAN+OTTO 1.4.-5.6.2016

VASTAAN+OTTO: 1. yhteisötaiteen triennaali 1.4.–5.6.2016, Helsinki–Kemiönsaari–Turku–Mynämäki–Rauma–Pori–Vaasa

Ensimmäistä kertaa järjestettävä yhteisötaiteen triennaali VASTAAN+OTTO avaa laajan näkymän taiteeseen, jonka lähtökohtana on ihmisten välinen kohtaaminen, vuorovaikutus ja yhteistyö. Teemalla VASTAAN+OTTO viitataan sekä vastaanottamisen ja vieraanvaraisuuden että vastustamisen ja vallankäytön kysymyksiin. Kenet toivotamme tervetulleeksi, kenelle käännämme selkämme? Kenen joukoissa seisomme, kenen äänet kuuluvat? Mikä herättää yhteenkuuluvuuden tunteen tässä ajassa?

VASTAAN+OTTO levittäytyy länsirannikon kaupunkeihin kevätkesällä 1.4.–5.6.2016. Tapahtumapaikkakuntia ovat Helsinki, Kemiönsaari, Turku, Mynämäki, Rauma, Pori ja Vaasa. Ohjelmisto pitää sisällään taiteilijavierailuja, työpajoja, keskusteluita, teospresentaatioita ja tapahtuma-aikana rakentuvia teos- ja ohjelmakokonaisuuksia. Kullakin paikkakunnalla yhteisötaidetta lähestytään eri näkökulmista sekä koti- että ulkomaisten taiteilijoiden toimesta.

Tähän mennessä julkistettuun taiteilijajoukkoon lukeutuvat mm. Kalle Hamm, Dzamil Kamanger, Ishmael Falke, Sandrina Lindgren, Olga Jitlina, Brynhild Bye-Tiller, Maria Nordbäck, Local A., Katriina Andrianov, Arkipelag Workshop ry, työryhmä Toivettula, Kallio, Torkkeli, Lau Nau & Toivettula, Katri Kauppala, Alkupiste ry sekä työpari Ninni Korkalo ja Anne Niskala. Taiteilijoiden yhteistyötahoja ovat muun muassa Karjalan evakot, gay-yhteisöt, pakolaiset, kaupunginosien asukkaat, lapsiperheet ja vanhan ajan kyläilyperinteestä kiinnostuneet nuoret. Tutustu osallistujiin ja sisältöihin sivuilla www.vastaanplusotto.fi.

VASTAAN+OTTO 2016 yhteisötaiteen triennaalin järjestävät Koneen Säätiön ylläpitämä taiteilija ja tutkijaresidenssi Saaren kartano ja Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen aluetoimipiste yhteistyössä yhteisötaiteen kentällä toimivien taiteilijoiden ja organisaatioiden kanssa.

Lisää taiteilijoita ja loput ohjelmatiedot julkistetaan helmikuun 2016 loppuun mennessä sivuilla www.vastaanplusotto.fi

Lisätietoja:
Suvi Solkio, yhteisötaiteen läänintaiteilija
Taiteen edistämiskeskus, Lounais-Suomen aluetoimipiste
suvi.solkio(a)minedu.fi
p. 0295 330 902
www.taike.fi

Pia Bartsch, yhteisötaiteilija
Saaren kartano, Koneen Säätiö
pia.bartsch(a)koneensaatio.fi
www.koneensaatio.fi

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Ajankohtaisia ja tulevia apurahoja myös Apurahavahdissa www.tinfo.fi/fi/Apurahavahti


Kulturkontakt Nord: Kulttuuri ja taideohjelma | hakuaika 5.2.–7.3.2016

Kulttuuri- ja taideohjelma ottaa taas vastaan hakemuksia. Tällä hakukierroksella voit hakea rahoitusta tuotantopainotteiseen toimintaan ja osaamisen kehittämiseen.

Haku päättyy 7.3.2016 (23:59 CET)

Lisätietoja ohjelmasta

Hakemukset tulee lähettää sähköisen hakujärjestelmän kautta. Kirjaudu hakujärjestelmään.

www.kulturkontaktnord.org


Turun Teatterisäätiön apurahat | hakuaika 14.2.-11.3.2016

Turun Teatterisäätiö on jo 40 vuoden ajan tukenut Turun seudun teatterialan toimijoita jakamalla apurahoja, avustuksia ja tunnustuspalkintoja. Yhteensä Säätiö jakaa apurahoina ja tunnustuspalkintoina noin 200.000 euroa vuosittain. Apurahoja myönnetään sekä yksityisille hakijoille että yhteisöille. Apurahoja voivat hakea ja saada yhtälailla teatterialan ammattilaiset kuin harrastajateatterit ja niiden parissa toimivat henkilöt.

Lisätietoa apurahasta

www.turunteatterisaatio.fi


Suomen Kulttuurirahaston Taide²-apuraha | hakuaika 15.2.-11.3.2016

Suomen Kulttuurirahaston uuden Taide²-apurahan ensimmäinen hakukierros alkaa 15.2.2016. Taide²-apuraha on tarkoitettu laajoihin taiteellista tuotantoa uudistaviin hankkeisiin, jotka pyrkivät monipuolistamaan ja parantamaan taiteen laatua sekä laajentamaan taiteen yleisöpohjaa. Yhdelle hankkeelle voidaan myöntää 100 000–200 000 euroa.

Apurahan haku on kaksivaiheinen. Ensimmäisen kierroksen haku on avoinna 15.2.–11.3.2016 ja hakijoille ilmoitetaan valinnoista huhtikuun puolessavälissä 2016. Toisen kierroksen hakuaika sulkeutuu 15.6.2016 ja apurahat julkistetaan elokuussa 2016.

Hakuohjeet

Apuraha on tarkoitettu käytettäväksi apurahan myönnön jälkeen toteutuviin kuluihin. Hankkeen kesto on korkeintaan kolme vuotta eikä jatkoapurahaa voi hakea. Apurahaa voivat hakea muun muassa taiteen alan rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt sekä poikkeuksellisesti myös julkiset taidelaitokset ja taiteen alan yritykset, halutessaan yhteistyössä keskenään tai vapaiden toimijoiden kanssa. Apurahaa eivät voi hakea yksityishenkilöt tai työryhmät yksinään.  

- Apurahalla halutaan mahdollistaa laaja-alainen yhteistyö erilaisten toimijoiden välillä, ja siksi haku avataan myös taidealan julkisrahoitteisille laitoksille. Toiveena on, että rahoituksen avulla saataisiin luotua pysyviä yhteistyön malleja taidekentälle, kertoo erityisasiantuntija Johanna Ruohonen.

Taide²-apurahalla halutaan tarjota taiteen tekijöille mahdollisuus pitkäaikaiseen suunnittelutyöhön ja suurten hankkeiden toteutukseen. Tavoitteena on tehdä taiteesta entistä kiinnostavampaa laajan yleisön silmissä.

Lisätietoa:
Erityisasiantuntija Johanna Ruohonen
(09) 6128 1247, 040 516 3475
johanna.ruohonen(a)skr.fi

www.skr.fi/taidetoiseen


2016 Grant Programme: le CouveNt (France) | Deadline 21 Mar 2016

The “le CouveNt” Grant for artists encourages the mobility of young artists as well as the expression of cultural diversity. The grant is aimed to worldwide emerging artists, from all disciplines, willing to create new works at “le CouveNt”.

To apply, the artist must have a precise project and commit themselves to execute it during his/herresidency at "le CouveNt”.

The art works produced during the residency at "le CouveNt “belong to the artist who is engaged to disclosing and introducing their artistic project to an audience in one of the exhibition areas at the end of his/her residency. LeCouveNt will publish a brochure and posters to show proof of the work achieved during the in-training residency.

The artist might be requested to introduce his/her work to visitors & outside the time dedicated to creation, the artist will be called upon to show their work to an audience. Also and upon previous agreement with the artist, meetings and workshops shall be organised for different audiences allowing exchange, and involvement in the creation process.

Further information

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Hae Asematilan maksutonta työtilaa

Asematila tarjoaa taiteen ja kulttuurin tekijöille maksuttoman näyttely-, esitys-, residenssi- ja työtilan Huopalahden vanhassa asemarakennuksessa. Vastikkeena tilan käytöstä tilaa käyttävä henkilö tai työryhmä sitoutuvat avaamaan työskentelyään esimerkiksi työpajan, luennon, esityksen, avoimen harjoituksen, näyttelyn tai minkä hyvänsä itselleen parhaaksi kokemansa avoimen tapahtuman muodossa. Tähän mennessä tilaa on käytetty näyttelytilana, ravintolana, konserttisalina, harjoitustilana, esityslavana, kirpputorina sekä keskustelualustana.

Hakua koordinoi Asematila ry:n aktiivit. Yhdistys valitsee tilaan toimijoita taiteen ja kaupunkikulttuurin monimuotoisuutta vaalien. Lisäksi arvostamme kokeilevaa ja kulttuuritoiminnan rakenteiden avarakatseiseen tarkasteluun heittäytyvää asennetta. Meitä kiinnostaa, miksi toimintasi sopii juuri Asematilaan.

Hakulomake ja lisätiedot: http://asematila.fi/avoin-haku/


Residencies for the EU and the EaP countries (Poland) | Deadline 11 Mar 2016

In the framework of the EU funded project Europe Grand Central, the European Foundation for Urban Culture (EFUC) and the Workshops of Culture (WoC) in Lublin are launching an open call to invite artists, social animators, cultural managers, curators,  researchers to submit proposals to the Community Arts Lab – Urban Residencies (Laboratorium Sztuki Społecznej – Rezydencje Miejskie) programme on the concept of borders. The residency programme will be run by the EFUC, WoC and local cultural managers and art spaces that encourage interaction between artists and local inhabitants. The programme will be based in Lublin (Poland).

A minimum of 8 residents will be selected. Profiles include artists from all artistic disciplines, curators, cultural/social animators, researchers, cultural managers, new circus / theatre / dance practitioners coming from Eastern and Western Europe (European Union and Eastern Partnership countries).

Deadline: 11 March 2016

More details online

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA 

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja löytyy myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Kutsu nuorille teatteriohjaajille kansainväliseen workshopiin | haku 1.3.2016 mennessä

Liettualainen Juozo Miltinio Dramos Teatras kutsuu nuoria, alle 35-vuotiaita teatteriohjaajia Skandinaviasta ja Baltian maista kahden viikon workshoppiin, joka järjestetään 3.-17.8.2016. Kahden viikon aikana ohjaajat valmistavat lyhyitä katkelmia, joista workshopin lopuksi yksi valitaan jatkotuotantoon. Valitun katkelman pohjalta ohjaaja pääsee toteuttamaan kokonaisen produktion, joka tulee osaksi Juozo Miltinio Dramos Teatrasin ohjelmistoa.

Nuorille ohjaajille workshop on mahdollisuus saada kokemusta kansainvälisestä teatteriliikkuvuudesta, solmia kansainvälisiä kontakteja ja kehittää omia ammatillisia taitoja.

Lisätietoa workshopin sisällöstä englanniksi (PDF)

Hakulomake (Word)

www.miltinio-teatras.lt/


The India Theatre Programme workshop, Mumbai | Deadline 15 Mar 2016

Ilmoittaja: The Drama School Mumbai

The India Theatre Programme
2nd July - 31st July 2016
Pondicherry, India.

The Drama School, Mumbai invites applications from theatre makers, actors, dancers and performance artists for this intensive 4 week training and creation workshop in Pondicherry, India.

This immersive residency is for 24 individual practitioners from across the world, seeking to inform and enhance their own personal practice through understanding universal principles of performance as found in three Indian traditional performing art forms. The training will be conducted by nationally recognized masters of these forms, and guided throughout by the award winning ex-director of The National School of Drama, India’s foremost training institution for the dramatic arts.

Indian dramatic practice dates back to the 1st century BCE, if not earlier, and its fundamental principles have informed performance practices from across the world (such as Grotowski, Stanislavsky, Zarrilli and Schechner to name a just a few). 

The first three weeks of the programme will be dedicated to training in the various forms and understanding the principles that can be taken into contemporary practice, the final week will be a guided creation exercises designed to assimilate and apply these learnings.

Deadline for Application: 15th March, 2016
Selection and Skype Interviews: March - April 2016
Final Selections Announced: 15 April, 2016
Residency: 2nd July, 2016 - 31st July, 2016

To express interest in attending the programme, and know more about application timelines and criterion, fees and funding options, please click here or write in to Ragini Khushwaha, itpcoordinator(at)thedramaschoolmumbai.in.

http://thedramaschoolmumbai.in/skills/india-theatre-programme/

Facebook: www.facebook.com/IndiaTheatreProgramme/ 

 

TYÖPAIKKOJA

Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja työpaikkoja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Käyttöpäällikkö – Lappeenrannan kaupunginteatteri | haku 3.3.2016 mennessä

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haasteellisen työtehtävän ainutlaatuisessa ja upouudessa teatteritalossa. Tehtävänä on suunnitella, kehittää ja johtaa esityksiin liittyvää näyttämöi­den ja tuotanto-osastojen toimintaa. Käyttöpäällikkö toimii teknisen henkilöstön lähiesimie­henä ja myös koko teatteritoimen turvallisuusvastaavana. Tehtäväkuvaa on mahdol­lista kehittää ja muokata tekijänsä mukaiseksi.

Edellytämme vankkaa esittävän taiteen tekniikan kokemusta, esimiestaitoja, korkeaa paineensietokykyä, organisointi-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä itsenäistä työskentelyotetta. Hakijalla tulee olla teknisen alan ammattitutkinto ja riittävän pitkä kokemus teatterialasta. Valaistus/äänipuolen kokemus katsotaan eduksi. Hyvät tieto­tekniset taidot tukevat tehtävän hoitamista onnistuneesti. Tehtävä täytetään 1.8.2016 alkaen ja palkkaus määräytyy alan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Vapaamuotoiset kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen pyydämme lähettämään 3.3.2016 klo 15 mennessä osoitteella: Lappeenrannan kaupunki, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta. Kuoreen merkintä: Käyttöpäällikkö.

Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla: kirjaamo(a)lappeenranta.fi. Aihekenttään: Käyttöpäällikkö

Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Maarit Welin, puh. 040 353 9535.

www.lprteatteri.fi

 

twitter.com/tinfotweets