Tekniset tiedot

Keskeinen osa esitysvierailun suunnittelua on teknisten tietojen tarkka kokoaminen yhtenäiseksi esitteeksi. Valo-, ääni-, näyttämö- ja videotekniikan pystytys vaatii usein paljon aikaa ja työvoimaa. Tärkeää on myös muistaa lavasteiden ja joskus pukujenkin palosuojakäsittely, varsinkin jos näytelmässä käytetään tulta ja/tai pyroteknisiä erikoistehosteita.

Joihinkin maihin - muun muassa Venäjälle - ei saa viedä raakapuutavaraa, joten puiset lavasteet, huonekalut ja tarpeisto on myös käsiteltävä erikseen ja niistä on oltava erillinen todistus.

Liitteenä olevassa teknisen riderin mallipohjassa on pyritty huomioimaan nykyteatterin tarpeet, mutta parhaiten tekniset tiedot päivittyvät esityksen ohjaajan, tuottajan ja suunnittelijoiden yhteisessä tapaamisessa.