Tietopalvelu

Selvitykset ja kyselytutkimukset   
ILONA-esitystietokanta
Muut tietokannat

TINFO on suomalaisen esittävän taiteen asiantuntijaorganisaatio, jonka tieto perustuu tilastoihin ja analyysiin, ja jonka osaamisen pohjana ovat kokemus, jatkuva oppiminen ja kouluttautuminen. 80 prosenttia Cuporen kyselytutkimuksen vastaajista koki vuonna 2020, että TINFO on helposti tavoitettavissa, ja että TINFO tuottaa hyödyllistä tietoa sekä edistää alan myönteistä kehitystä.
Puoleemme kääntyvät niin taidepolitiikan päättäjät ja valmistelijat, media kuin tekijäkuntakin, kun tarvitaan tietoa suomalaisen esittävän taiteen kentästä, sen tekijöistä ja toiminnasta. TINFO on seurannut toimialakenttäänsä aktiivisesti mm. kartoittamalla esityksiä – niin fyysisiä kuin digitaalisia –olemalla yhteydessä tekijöihin, tuottamalla selvityksiä ja antamalla lausuntoja sekä pitämällä yllä avoimia verkkopalveluja.

Selvitykset ja kyselytutkimukset   

TINFO kokosi Suomen Teatterit ry:n ja Teatterikeskuksen kanssa laskelmat ja arvion teattereiden tulojen menetyksistä kevään 2020 aikana.

TINFO kokosi teatterin, esitystaiteen ja näytelmäkirjallisuuden osalta keväällä 2020 Opetus- ja kulttuuriministeriön tekemän kyselyn vastausten pohjalta raportin. Koronan vaikutuksia kartoittavaan kyselyyn vastasi 155 toimijaa. OKM:n raportti Koronapandemian vaikutukset kulttuurialalla: Raportti kyselyn vastauksista on luettavissa Valtioneuvoston kotisivuilla.

TINFO laati 7.5. oman raportin Teatterin tilannekuva koronakeväänä OKM:n kyselyaineiston pohjalta. Raportissa hahmoteltiin teatterin ja esitystaiteen kentän kohtaloa sillä hetkellä sekä tilannekuvaa tulevasta kesästä 2020.

TINFO osallistui myös loppuvuonna EU:n rahoittamaan Perform Europe -hankkeeseen kartoittamalla kansainvälisen liikkuvuuden (niin fyysisen kuin digitaalisen levityksen) tukimuotoja Suomessa. Hanketta johti IETM – International Network for Contemporary Performing Arts, yhteistyössä olivat EFA – European Festival Association, IDEA Consult, ARTCENA ja EDN – European Dancehouse Network -järjestö. Hanke ulottuu vuodelle 2021. 

ILONA-esitystietokanta

ILONA-esitystietokanta on suomalaisten teatteriesitysten tietopankki, joka sisältää esitysdataa aina 1800-luvulta saakka ja vuodesta 2002 tiedot myös esitysten tekijöistä. Tietokantaa käyttävät laajasti teatterialan opiskelijat, tutkijat ja alalla toimijat sekä median edustajat.  
TINFO tekee yksityiskohtaisten tuotantotietojen syöttämisen sadoista esityksistä joka vuosi kerryttäen näin alan tietovarantoa. Tietokantaa ylläpidetään Teatterimuseon kanssa.

ILONA-esitystietokannasta löytyy:
38 401 esitystä
19 593 kirjallista teosta
28 066 tekijää

ILONA-tietokantaan lisättiin vuonna 2020:
550 ensi-iltaa tekijätietoineen
350 kantaesitystä teostietoineen
Yhteensä 1 000 tuotannon esityskerta- ja katsojaluvut  

Muut tietokannat  

Apurahavahti

Apurahavahti on ainutlaatuinen TINFO-palvelu. Apurahavahdista löytyy tiedot erityisesti teatterialalla työskenteleviä hyödyttävistä apurahoista. Käyttäjä saa tilattua sähköpostiinsa Apurahavahdin ”hälytyksen” siitä, kun tietokantaan tulee uutta tietoa, esimerkiksi julkaistaan uusi apuraha tai jokin haku aukeaa tai tulee muutoksia hakuaikoihin. Vuonna 2020 Apurahavahdilla oli 3157 tilaajaa.

Ammatti- ja harrastajateatterien ensi-illat

Ensi-iltalista on suosittu TINFO-palvelu, josta löytyvät paitsi ammattiteattereiden ja kesäteattereiden, niin nyt myös harrastajateatterien tulevat ensi-illat. Myös tämä verkkopalvelu perustuu tietokantaan. Ensi-illoista voi tehdä hakuja esimerkiksi teatterin, vuoden tai tiettyjen asiasanojen – esimerkiksi yhteistuotanto tai kotimainen kantaesitys – mukaan. Koronapandemian vuoksi Ensi-iltalistaa päivitettiin vuoden aikana jatkuvasti tilanteen muuttuessa.

New Plays From Finland

Verkkopalvelun avulla hankekumppanit ja muut ulkomaiset alan ihmiset voivat hakea uusia suomalaisia näytelmiä kirjoittajan, näytelmän nimen lajityypin tai asiasanan mukaan. Tietokantaan on lisätty vuoden aikana 11 näytelmää.

Näytelmäkäännöstietokanta

Näytelmäkäännöstietokanta sisältää tiedot suomalaisten näytelmien erikielisistä käännöksistä. New Plays from Finland -tietokanta käyttää automatisoidusti tämän tietokannan tietoja. Tietokantaa päivitetään jatkuvasti yhteistyössä suomalaisten näytelmäagentuurien kanssa.

On Stage in Finland Now!

Ajankohtaisten teatteriesitysten esittelyt englanniksi. TINFO-viestintä päivittää tietokantaa aina uuden näytäntökauden alussa. Vuonna 2020 esiteltiin Juha Jokelan Dosentit, Studio Totalin Dreams for Sale, Ishmael Falken Väistämätön, Oblivian Verdrängen Verdrängen Verdrängen, Red Nose Companyn Keisarin uudet vaatteet, Esitystaiteen seuran Kuunteleminen, Espoon Kaupunginteatterin Harhama, Rovaniemen Teatterin Lempi, Helsingin Kaupunginteatterin/Lilla Teaternin Män kan inte våldtas, Hirvanen & Valkeapään Life as we know it, ja Q-teatterin Pääomani.

Teatterihaku

Teatterihaku on TINFO-verkossa sijaitseva tietokanta, josta löytyy paitsi ammattiteatterien ja kesäteatteria esittävien tahojen myös harrastajateatterien yhteystiedot. Yksittäisen teatterin tietojen kohdalta näkyvät myös kyseisen teatterin tekemät kaikki esitykset vuodesta 2011, jolloin verkkosivusto avautui uusittuna ja sen sisältöä alettiin nykyisessä muodossa kerätä. Ensi-
iltatietokanta ja Teatteri-haku toimivat näin yhteen.

Touring performances – esitykset kiertävät

Suomalaisten vierailuille valmiiden teatteriesitysten karusellista (16 tuotantoa) ulkomainen festivaali tai vierailunäyttämö löytää kätevästi kaikki sisällölliset ja tekniset esitystiedot yhte- yshenkilötietoineen sekä linkit videoihin ja valokuviin. Esityksiä lisätään tietokantaan pyynnöstä.