26.04.2021

Thalia2021

Pionjäranda, mod och föredömlighet gav pris

Tjugo pris inom teater-, dans- och cirkusbranschen har delats ut. Tidsandan kan anas i prisen: man vill uppmärksamma diversitet, ekologi, kommunikation och nya öppningar som utvecklar branschen. Även pandemitiden märks, då frågor om uppehälle samt publik- och arbetstrygghet lyfts fram i prismotiveringarna.

Scenkonsten lever trots coronaår och undantagstider, branschen har delat ut pris till förtjänstfulla aktörer även år 2021. Sammanlagt delades 20 pris ut av 12 teater-, dans- och cirkusorganisationer med respektive juryer.

Thalia-priset för Årets föreställning utdelades till I det stora landskapet, ett samarbete mellan Svenska Teatern, Resonaarigroup och Wegelius kammarstråkar. Verket premieras både för sin unika teaterestetik och för sitt samhälleliga budskap: teaterscenen bör vara ett utrymme där likställdhet kan förverkligas och teatersalongen en plats där man kan uppleva likhet och samhörighet. Även priset Årets teaterbragd lyfte fram frågan om representation då man belönade komediklubben The Punch Up! Resistance&Glitter. Klubbaftnarna som förenar stand up, burlesk och dragshow befrämjar tillgänglighet och inklusion genom konkreta gärningar, upphovsmännen har även deltagit i diskussionen om hur transpersoner representeras inom finsk teater.

Även priset Årets bragd inom danskonst betonar scenkonstens möjlighet att aktivt skapa förändring. Routa Company tilldelades priset för en nydanande anställningsmodell för dansare. Enligt det pågående experimentet dansteatern i Kajana kan en danskonstnär använda en del av sin arbetstid till att utveckla sitt eget konstnärskap och sin yrkesskicklighet.

En lång konstnärskarriär belönades med utmärkelsen Årets bragd inom dockteaterAnne Lihavainen erhöll priset. Hon har varit verksam som professionell dockkonstnär sedan 1993 och har uppträtt, förutom på sin soloteater, även på internationella turnéer, på många inhemska scener som regissör, dockmakare, manusförfattare och artist.

Årets bragd inom cirkus framhävde likaså det långsiktiga arbetet då man belönade gruppen Agit-Cirk, som under sin 15-åriga verksamhet har hunnit verka i mer än 20 länder. Agit-Cirk uppskattas för sin kulturella aktivitet och sina verk med nydanande virtualteknik.

Den stora familjen av Strål-pris är ägnade att premiera ljud-, ljus-, video- scenografi- och kostymdesigners. Taito Kantomaa fick Ljudstrålen för det klingande landskap som ledsagar åskådaren till krigstiden i turnéföreställningen Lempi Rovaniemen teatteri. Ljusdesignern Kalle Ropponen fick ta emot Ljusstrålen för sitt unika handlag, som sägs göra ljuset synligt. Videostrålen tilldelades Teppo Järvinen och Juha Haapasalo för projektionerna i verket Aalto – Don’t forget to play. I motiveringen uppskattades videodesignens optiska illusioner och dynamiska dialog med utrymmets ytor och ljus. Förutom dessa pris utdelades ett hedersomnämnande till Vespa Laine och Samuel Salminen för deras artöverskridande ljusdesign i verket Mareld, där den tredje ”ljusdesignern” var ett ljusreflekterande plankton, dinoflagellat. Scenografen Markku Hernetkoski å sin sida belönades med ett Strål-pris för det ekoscenografiska tänkandet i verket Hylje Kajana Stadsteater. Kostymstrålen gick till Tuomas Lampinen för kostymdesignen i Babe – urhea possuÅbo stadsteater. Lampinens färg- och materialval skapade igenkännliga karaktärer i samklang med den stora scenens proportioner.

Priset för barn- och ungdomsteater gick till två föreställningar: Kaboom ja kuvittelun voima på Uleåborgs stadsteatersamt Chevalier av Race Horse Company och Kalle Lehto. Med priset ville man dels uppmärksamma en stor teaters risktagning och satsning på barnkultur och dels en pietetsfull barn- och ungdomsföreställning skapad av en frilansare.

Teaterbranschen premierar även andra än konstnärer. Kraftkällapriset utdelades till tre personer som förtjänstfullt har bidragit till ett fungerande samarbete på den egna arbetsplatsen, den här typen av färdigheter framhävs särskilt i undantagstider. Kraftkälla-priser gavs till producent Anette Vihanto vid Keski-Uudenmaan Teatteri, kundrådgivare Tiina Bergman vid Helsingfors stadsteater samt informatör Kristiina Vaalasmaa vid Vasa stadsteater. Samkraftspriset ges till ett arbetsteam som på ett exemplariskt sätt skapat en jämställd och kommunicerande arbetsatmosfär. Samkraftpriset går till kanslipersonalen vid Kouvolan Teatteri: biljettansvariga Merja Mouhu, försäljningssekreterare Anna Malén-Oksa, informatör-producent Anne Jokivirta, ekonomisekreterare Anne Henttonen, försäljnings- och marknadsföringschef Topi Talasranta och serviceproducent Elisa Sola.

Till scenkonstens ekosystem hör, vid sidan av själva det sceniska arbetet, självklart även journalistik, scenkonstkritik och forskningspublikationer. Dramaturgpriset utdelades till Katariina Numminen och Maria Kilpi för boken DramaturgiakirjaKaikki järjestyy aina, det genom tiderna första finskspråkiga verket i ämnet. Numminens och Kilpis bokidé och arbete har resulterat i ett tidståligt mästerprov, där en brokig skara skribenter utmanar läsaren att tänka själv. TINFO-priset gavs till redaktionen för webbpublikationen T-efekti. Studerande och nyligen färdigblivna magistrar inom teatervetenskap får tack för en publikation, där man diversifierar teateressäistiken och där den vetenskapliga expertisen syns i kreativa analyser.

Pandemin ger sig till känna särskilt i två utmärkelser. Finlands nationalopera och balett, som valdes till Årets teater, prisas för förtjänstfullt arbete för att säkra publikens och personalens trygghet och för att ha utarbetat goda rutiner för hela teaterfältet. Adressen Tack för den inhemska pjäsen tilldelades fonden Suomen Kulttuurirahasto för snabbt och väl dimensionerat stöd till dramatiker, vars utkomst råkat i kris under coronatiden

Till årets teaterskådespelare valdes Markku Haussila för sin roll som Hindley i Helsingfors stadsteaters föreställning Humiseva harju. Kollegerna, som röstat fram Haussila, beskriver honom som en lyskraftig, energisk och multibegåvad skådespelare och det ifrågavarande rollarbetet som våldsamt hotfullt och tragiskt.

TINFO / 26.4.2021

 

Ytterligare info och kontaktuppgifter:

Centralförbundet för Finlands teaterorganisationer / sekreterare Anu Karanto, 045 896 4024

 

Edelläkävijyys, rohkeus ja esimerkillisyys toi palkinnon

Det här kan också intressera dig

Aktuellt Prisen