26.04.2021

Thalia-palkitut 2021

Thalia-priset för Årets föreställning har delats ut 

I det stora landskapet belönas för sin unika teaterestetik men också för sitt samhälleliga budskap om likvärdighet.   

 
Teaterinfo Finland TINFO delar ut Thalia-priset för att uppmärksamma en särskilt förtjänstfull föreställning, som väcker diskussion om teaterkonstens betydelse och även deltar i samhällsdebatten. I det stora landskapet ansågs värdig titeln Årets föreställning och Thalia-priset 2021. Verket är ett samarbete mellan DuvTeatern, Svenska Teatern, Resonaarigroup och Wegelius kammarstråkar. Föreställningen belönas för sin unika teaterestetik men också för sitt samhälleliga budskap: teaterscenen bör vara ett utrymme där likställdhet kan förverkligas och teatersalongen en plats där man kan uppleva likhet och samhörighet. 
 
Thalia-prisvinnaren 2021 har utsetts av en jury bestående av Hilkka-Liisa Iivanainen, regissör och medlem av konstnärliga teamet vid Tammerfors teatersommar samt Ville Kurki, regissör och dramaturg vid Grus Grus-teatern. Eftersom det har gått två år sedan den förra utdelningen av Thalia-priset tog juryn i beaktande alla premiärer under tiden 11/2018–11/2020. 
 
 

Vad är Thalia-priset?  

Syftet med Thalia-priset är att belöna en föreställning som väcker samhällelig debatt, lockar nya publiksegment, är internationellt framgångsrik eller i övrigt förtjänstfull och därmed föder diskussion om teaterkonstens betydelse. Priset kan ges till en föreställning som är producerad av huvudsakligen finländska teaterkonstnärer. Årets föreställning kan vara teater, dans, cirkus, performance eller en kombination av dessa.  
 
Thalia-priset för Årets föreställning delades ut första gången år 2010 i samband med den första Thalia-galan. Priset är en utmärkelse, som delas ut i form av ett diplom till arbetsgruppen. 
 
Teaterinfo Finland TINFO delar ut tre pris i cykler. År 2021 stod Thalia-priset och TINFO-priset i tur. Det traditionella Illusionist-priset delas nästa gång ut år 2022. 
 
Tidigare Thalia-pristagare: https://www.tinfo.fi/fi/thalia-palkinto 
 
 
Förfrågningar: 
TINFO / direktör Linnea Stara, 050 301 2723 
 
 
Motiveringen för Thalia-priset i sin helhet: 
Teaterinfo Finland TINFO ger i år Thalia-utmärkelsen till föreställningen I det stora landskapet – en sagolik familjekrönika, som är ett samarbete mellan DuvTeatern, Svenska Teatern, Resonaarigroup och Wegelius kammarstråkar. 
 
Juryn har med sitt val velat premiera ett stort och betydelsefullt konstverk, som även lyckas tilltala åskådaren på ett personligt plan. Föreställningen håller respektfullt fast vid en högstämd teatertradition, samtidigt som den klingar i harmoni med ett modernt föreställningstänkande, där man understryker gemenskap, en gemensam upplevelse och diversifiering bland de medverkande. 
 
Detta teatrala ymnighetshorn svämmar över av anarkistisk humor, kollektiv koreografi och ljussättning, fin närvaro och skådespelarspecifik improvisation. Föreställningen ger en möjlighet för scen och publik att känna likhet och samhörighet. 
 
Teatern, scenen och dess salong känns som befriade platser. Verkets stora betydelse utsträcks till två parallella landskap: samhällets och teaterarbetets kontext. 
 
Scenen blir en plats för likvärdighet. Där möter man både medspelarna och åskådarna öga mot öga och hjärta mot hjärta. I det stora landskapet är en unik gärning inom det finländska kultur- och konstfältet. 
 
 

 

Med anledning av Thalia-priset återpublicerar Yle I det stora landskapet - en sagolik familjekrönika på Arenan (26.4-9.5 2021). 

 
 
Läs mera om ämnet i skådespelaren och doktorand Riikka Papunens artikel Föreställningsförmågans möjligheter.
 
 
 
 

Det här kan också intressera dig

Prisen