02.12.2019

Inkluderingsdag

Inkluderingsdag införs inom teaterbranschen

Teaterinfo Finland (TINFO) har tillsammans med servicen Kultur för alla, Ursa Minor, DuvTeatern, Globe Art Point och Finlands Teatrar (Stefi) rf. meddelat att Inkluderingsdagen firas fredagen den 27 mars 2020. Inkluderingsdagen är en kampanj som omfattar bland annat ett officiellt budskap och en enkät riktad till teatrar som får finansiering genom statsandelssystemet. Inom ramen för denna enkät kartläggs mångfald bland personalen, i teatrarnas repertoarer, samt i annan konstinriktad verksamhet.

Genom denna kampanj med temat Inkluderingsdagen vill vi fästa uppmärksamhet vid att alla ska ha lika möjligheter att arbeta som konstnärer eller som andra proffs inom teaterfältet, samt att alla ska ha åtkomst till och kunna njuta av teaterupplevelser. Vi frågar oss om jämställdhet och jämlikhet uppnås till exempel när det gäller valet av skådespelare och andra proffs som vi ser på teatern. Inom ramen för denna kampanj lyfter vi fram föreställningar som genomförts väl, till exempel teckenspråksteater och andra teaterformer där de skådespelare vi ser på scenen har många olika typer av funktionsnedsättningar.

Om kulturell och språklig mångfald garanteras vid rekryteringar, kan teatrarna ha större samhällspåverkan.

Temat för kampanjen är inkludering inom teaterfältet, i fråga om både teaterproduktionerna och publiken. I en välfungerande teater uppnås framkomlighet, tillgänglighet och mångfald. Detta omfattar allt från den byggda miljön och kommunikationen till planeringen av teaterns repertoar.

Tillgänglighet inom teatern innebär exempelvis att föreställningar regelbundet tolkas till teckenspråk, syntolkas eller textas. För att jämlikhet ska uppnås vid rekryteringen kan det förekomma positiv särbehandling i fråga om sådana personer som exempelvis på grund av en funktionsnedsättning har en sämre ställning än andra på arbetsmarknaden. Om kulturell och språklig mångfald garanteras vid rekryteringar, kan teatrarna ha större samhällspåverkan.
 

Inbjudan till teatrar och teateranställda

Världsteaterdagen, som traditionellt infaller den 27 mars, är en dag då man firar teatern. I teatern som konstart ingår även målsättningar om jämlikhet. I Finland vill vi lyfta fram det viktiga temat inkludering som en del av teaterdagen och vid sidan om den.

Mer information om denna kampanj är på väg i början av år 2020. Redan nu lönar det sig att bekanta sig med temat exempelvis genom att läsa Noora Karjalainens blogg (på finska). Noora är konstnärlig chef vid Ursa Minor.

Vi vill bjuda in alla teatrar och teateranställda att delta i kampanjen under Inkluderingsdagen!

Budskapet på svenska

#inkluderingsdagen #världsteaterdagen

Julistimme Inkluusiopäivän teatterialalle (original text på finska)
På finskt teckenspråk

Mer information:

TINFO / Hanna Helavuori, hanna(a)tinfo.fi, +358 44 363 1722
Servicen Kultur för alla / Outi Salonlahti, outi.salonlahti(a)cultureforall.fi, +358 40 963 9908
Ursa Minor / Noora Karjalainen, noora(a)ursaminor.fi, +358 45 7871 3401

 

Ytterligare information om detta tema finns under nedanstående länkar i det material som tagits fram av servicen Kultur för alla.

På finska:
http://www.kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus_tietopaketit_ja_oppaat_teatterit

http://www.kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus_esimerkit_ja_kokemukset_teatterit_ja_tanssi

På svenska:
http://www.kulttuuriakaikille.fi/tillganglighet_guider_teatrar