Motikollaasi3

MOTI liikutti ja vaikutti 

Teosten elinkaarien pidentäminen, uuden yleisöpohjan hakeminen kansainvälisiltä esittävän taiteen kentiltä ja tarkoituksenmukaisten työtapojen kehittäminen kuuluivat tavoitteisiin, kun MOTI-ohjelma käynnistyi. Nyt kolmen hankevuoden ja yhden pandemian jälkimainingeissa viisi mukana ollutta ryhmittymää kertovat, mikä merkitys kansainvälistymisohjelmalla oli.  
 
"Kun sadsongskomplex:fi vuonna 2018 aloitti MOTI-ohjelmassa, sen ‘Sad Songs from the Heart of Europe’ -monologia oli esitetty jo yli 200 kertaa eri puolilla maailmaa ja sen esityskaari oli päättymässä. Olimme tienhaarassa ja oikeastaan saaneet sen ja enemmänkin kuin mistä alun perin unelmoimme", muistelee ohjaaja Jari Juutinen, joka Lappeenrannan kaupunginteatterin johtajakautensa jälkeen oli perustanut oman teatteriryhmän. 
 
MOTI on Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) käynnistämä ja johtama kolmivuotinen teatterin ja esitystaiteen kansainvälistymis- ja mentorointiohjelma. Nyt lähes viisi vuotta myöhemmin ohjelma on koronakolhuineen tulossa maaliinsa. Hankkeen mahdollisti Suomen Kulttuurirahaston Taide2-tuki.  
 
TINFO vastaanotti teatterin ja esitystaiteen kentältä peräti 28 hakemusta päästä mukaan kehittämään omaa kansainvälistymistänsä. Ulkomaisista asiantuntijoista koostunut raati valitsi MOTI-ohjelmaan viisi kokoonpanoa: Hirvanen & Valkeapää -työpari, Jalostamo² (nyk. Studio Total), esitystaideryhmä Oblivia, teatteriryhmä sadsongskomplex:fi ja taidekollektiivi W A U H A U S. 
 
Hakemukset arvioineessa raadissa oli neljä asiantuntijaa. Ragnheiður Skúladóttir johtaa nykyään Pohjois-Norjan suurinta festivaalia Festspillene i Nord-Norge Harstadissa. Max-Philip Aschenbrenner on työskennellyt festivaalijohdossa Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa. Daniel Blanga-Gubbay on kuratoinut belgialaista Kunstenfestivaldesartsia. Taidekentän aktivisti Ruth McGowan oli 2018 juuri aloittanut irlantilaisen Dublin Fringe Festivalin johtajana. Kaikki raatilaiset edustavat uutta etunojaista eurooppalaista, laajalti verkostoitunutta kuratointiosaamista, joka näkee teatterin ja esitystaiteen yhteisöllisen merkityksen. 
MOTI mahdollisti uusien kansainvälisen työn muotojen etsimisen muuttuvaa maailmaa varten.
 - Maija Hirvanen  
Maija Hirvanen ja Juha Valkeapää ovat tehneet pitkät urat kotimaassa ja ulkomailla ja ovat kumpikin tehneet usein yhteistyötä mm. Baltic Circle -festivaalin kanssa. MOTI-ohjelman avulla he päättivät yhdistää omat erityisosaamisensa ja residenssikontaktinsa TINFO-mentorointiin ja -tietämykseen kansainvälisistä verkostoitumisen alustoista. Maija ja Juha kirjoittivat projektin alussa itsestään: 
 
”Olemme kansallisesti ja kansainvälisesti kokeneita esitystaiteilijoita, uramme keskivaiheilla. Taiteellisessa työskentelyssämme on yhtäläisyyksiä, jotka luovat yhteistyömme perustan, mutta emme välttämättä etsi yksimielisyyttä. Toteutamme teoksen yhdessä, mikä tarkoittaa yhteistyötä kaikilla tasoilla. Me emme koskaan tapaa kiireessä. Olemme seuranneet toistemme teoksia vuosikymmenen ajan ja teemme nyt ensimmäisen yhteisprojektimme. Teos ei kuitenkaan keskity mihinkään tiettyyn aiheeseen, vaan muodostaa taiteellisen mikroalustan, jolla tutkimme muun muassa empatian ja pelon toisiinsa kietoutuvia kenttiä esitystaiteen keinoin. 
 
Kykymme aloittaa uutta koko elämämme ajan riippuu kyvystämme uusiutua ja kasvaa. Tämä tärkeä huomio johtotähtenämme kehitämme yhteistyön tapoja teostamme varten. Puhe, ääntely, fyysiset teot ja nonverbaaliset narratiivit ovat elementtejä, joita voi löytää meidän molempien töistä. Yhteistyössämme panemme nämä ainekset koetukselle ja päivitämme ne.” 
 
“Teosprosessin aikana MOTI mahdollisti ei pelkästään taiteellista toimintaa kuten sen aiemmin tunsimme, mutta uusien muotojen etsimistä myös tulevaa varten, pandemian muuttamaa maailmaa varten”, sanoo Hirvanen raportoidessaan ohjelman tuomia tuloksia.  
 
Yleisölle näkyvänä tuloksena syntyi Life As We Know It -esitys, jonka ensi-ilta oli kansainvälisellä Baltic Circle -festivaalilla (Espoon kulttuurikeskuksen Louhisali) ja jonka viemisestä Norjaan neuvotellaan. Tähän väliin on mahtunut MOTI-ohjelman mahdollistamia työjaksoja Amsterdamissa, Berliinissä, Brysselissä, Helsingissä, Riiassa, Santarcangelossa ja Vilnassa. Kansainvälinen työ on Hirvasen mukaan varmistanut, että solmitut yhteistyösuhteet pysyvät ja kehittyvät, uusia kansainvälisiä työtapoja pystytään rakentamaan. 
 
“Projektipohjaisesti työskentelevillä taiteilijoilla on harvoin matkabudjetteja kansainvälisen työn ylläpitämiseen ja kehittämiseen, ja siksi hankkeet, joilla tuetaan tätä osaa työstä ovat keskeisiä."    
Maija Hirvanen ja Juha Valkeapää
 
"Kansainvälisen työn kuva ja myös mielekkyys on siirtynyt pandemian aikana myös meidän osaltamme kohti kestävämpiä ja syvempiä työtapoja. Kohtaamisen ja paikallisen vaikutuspinnan merkitys on noussut uudelleen pikaisten pistokeikkojen logiikan sijalle. Esimerkiksi: toteuttaessamme teoksen vierailua Saal Biennaaleen Tallinnaan, vietin koko elokuun residenssissä festivaalilla paitsi esittäen teostamme, myös opettaen työpajoja, osallistuen toisten taiteilijoiden teoksiin, valmistaen uuden teoksen. Työn alla ovat olleet myös erilaiset etätyön ja kasvotusten työskentelyn yhdistämisen uudet tavat kansainvälisen työn saralla.” 
 
Tekemisemme on oltava yhtä merkityksellistä niin Helsingissä kuin Berliinissäkin.
 - Studio Total
Jalostamo² oli näyttelijä-ohjaaja Anna Lipposen, valosuunnittelija-lavastaja Petri Tuhkasen ja tuottaja Jaakko Lenni-Taattolan teatteriryhmä, joka teki yhteistyötä maineikkaan virolaisen NO99-teatterin kanssa, kunnes tämän toiminta yllättäen lakkasi syksyllä 2018. Seuraavana vuonna suomalaisryhmä muutti nimekseen Studio Total ja otti suunnaksi Saksan, Sveitsin, Tanskan, Norjan sekä Baltian maat. 
 
”Kansainvälisyydestä on tullut keskeinen osa Studio Totalin ydintoimintaa. Ohjelman mahdollistamien mentorien Sandra Küpperin ja Laur Kaunissaaren kanssa käydyissä laajoissa keskusteluissa hahmoteltiin niitä raja-arvoja, joiden puitteissa kaikki Studio Totalin tekeminen olisi yhtäläisen merkityksellistä niin Helsingissä, Zürichissä, Berliinissä, Bergenissä, Odensessa ja Münchenissä kuin Tallinnassa ja Vilnassa. Tämä tarkoitti taiteellisen toiminnan (teosten aiheet, muodot, estetiikka, jne), tuotantomallin, viestinnän ja organisaation rakenteiden peilaamista kansainvälisyyden kautta”, arvioi ryhmä MOTI-ohjelman vaikutuksia. 
 
Die Wohnung 2022
”MOTI-ohjelman parhainta antia on ollut henkilökohtaisten kontaktien luominen eurooppalaisten festivaalien ja tuotantotalojen taiteellisten johtajien kanssa. Ohjelman aikana Studio Total on liittynyt kansainvälisen esittävien taiteiden IETM-verkostoon osallistuakseen alalla käytävään keskusteluun sekä laajentaakseen kontaktiverkostoaan. MOTIn myötä ryhmälle on tarjoutunut mahdollisuus selkeyttää ja konkretisoida kansainvälisyys toiminnalliseksi, koko organisaation läpileikkaavaksi strategiaksi”, kiteyttää Studio Totalin tuottaja Jaakko Lenni-Taattola
 
 
Omaperäinen Oblivia tunnettiin jo monessa Euroopan maassa, kun MOTI käynnistyi. Oblivia on luonut Annika Tudeerin luotsaamana oman kollektiivisen työskentelyn metodin “do what you saw”. Työprosessit ovat intensiivisiä ja moniulotteisia, vaikka näyttämöllä nähtäisiinkin lopulta varsin vähäeleinen teos. Prosessista jääneet jäljet kuitenkin vaikuttavat esityksen tunnelmaan ja siihen, miten katsoja sen kokee.  
 
”Meille oli valtavan arvokasta saada Oblivian ulkopuolista ja saksalaisen ammattikentän sisäistä näkemystä ja tietoa tukemaan omaa kehitystämme. Verdrängen-tuotannon ja Oblivian strategiatyön kirvoittamana syntyi ajatus keskittymisestä musiikkiteatteriin saksankielisellä alueella. Työskentely kokeneen tuottajan Katja Sonnemannin kanssa auttoi meitä asemoimaan itsemme suhteessa keskieurooppalaiseen esittävän taiteen kenttään ja kysymään oikeita kysymyksiä itseltämme. Katja myös mentoroi meitä spesifeissä kaupunginteatterirakenteita koskevissa kysymyksissä, kun suunnittelimme Obsessions-projektia”, kertoo Oblivian tuottaja Jenny Nordlund
 
Oblivia valittiin ensimmäisenä ulkomaisena ryhmänä toteuttamaan NOperas-tuotanto, joka on alueellisen NRW-kulttuurihallinnon rahoittama projekti, ideanaan uudistaa musiikkiteatteria. Valinta on mahdollistanut Obsessions-yhteistuotannon tekemisen Theater Bremenin ja Oper Wuppertalin kanssa.  
 
”Vuonna 2023 teemme musiikkiteatteriesityksen yhteistyössä stuttgartilaisen Theater Rampen kanssa. MOTI-hankkeesta meille jää tärkeää osaamista, hyviä toimintatapoja ja arvokkaita yhteistyökumppaneita”, päättää Nordlund raportointinsa. 
 
Obsessions Theter Bremenissä
 
MOTI-mallissa osaamisen kehittäminen on tapahtunut ulkomaisten, kansainvälistä esitystaide- ja teatterikenttää tuntevien mentoreiden kanssa käytävissä vuoropuheluissa, joissa on kehitetty ajattelua kansainvälisissä ympyröissä toimimisesta, suunniteltu yhdessä tuotannollisia tiekarttoja ja keskusteltu jopa dramaturgisista ja yleisönäkökulmaan liittyvistä kysymyksistä. 
 
MOTI-ohjelman avulla löysimme ranskalaisen agentuurin 
- Jari Juutinen, sadsongskomplex:fi
Oblivia työskenteli MOTI-ohjelman puitteissa saksalaisten mentoreiden, Katja Sonnemannin, Elena Polzerin ja Nassrah-Alexia Denifin kanssa. Studio Total löysi mentoreikseen virolaisen Laur Kaunissaaren ja Sveitsissä vaikuttaneen Sandra Küpperin. Hollannissa ja Belgiassa työskentelevä sekä TINFOlle että Maija Hirvaselle ja Juha Valkeapäälle tuttu teatterinjohtaja Barbara van Lindt lähti työparin Hirvanen & Valkeapää mentoriksi. Baltic Circlen pitkäaikainen taiteellinen johtaja, italialaisen Santarcangelo-festivaalin johtajana toiminut Eva Neklyaeva mentoroi W A U H A U S  -taidekollektiivia yhdessä Lisa Gilardinon kanssa.  
 
Teatteriryhmä sadsongskomplex:fi puolestaan valitsi neuvonantajakseen ranskalaisen kehittämisagentuuri La Magnanerie Spectaclen, jonka avulla se esiintyi kahtena perättäisenä vuonna Avignonin jättimäisellä teatterifestivaalilla. Avignonissa kansainvälisiä yhteistuotantoja tekevä teatteriryhmä jatkoi uusien yleisöjen ja yhteistyökumppanien etsimistä. Ohjaaja-näytelmäkirjailija Juutinen oli perustanut ryhmän vuonna 2015, Lappeenrannan kaupunginteatterin teatterinjohtajapestinsä jälkeen. Sittemmin sadsongskomplex:fi on työskennellyt Georgiassa, Luxemburgissa, Ranskassa, Sloveniassa, Suomessa ja Venäjällä. 
 
and the rest is silence
 
”MOTI-ohjelman avulla löysimme ranskalaisen agentuurin, joka konsultoi meitä verkottumisessa ja yhteistyökumppaneiden etsinnässä. Tähän mennessä, siis seitsemässä vuodessa, olemme tuottaneet kaikkiaan 14 esitystä. Näistä yhdeksän on valmistunut Suomen ulkopuolella. Olemme vierailleet esityksillämme 12 maassa, 18 kaupungissa ja 20 kansainvälisellä teatterifestivaalilla, Edinburghista Jerevaniin, Tbilisistä Brysseliin. Olemme IETM-verkoston täysjäsen ja pyrimme myös sen kautta löytämään uusia yhteistyökumppaneita”, toteaa Juutinen oikeutettua ylpeyttä äänessään. 
 
Oli suuri etu pystyä tarjoamaan kuraattoreille matkat katsomaan esityksiämme
 - W A U H A U S 
Monitaiteinen W A U H A U S on käynnistänyt uudenlaisen kollektiivisen tavan työskennellä esitysten tuottamiseksi. Kollektiivi tavoittelee kansainvälisen osatuottajien verkoston rakentamista, pidempikestoista yhteistyötä, uusia yleisöjä ja sitä myötä pidempiä elinkaaria omille ja yhdessä muiden kanssa tuotetuille teoksille.  
 
Taidekollektiivin työskentelytapaa määrittää horisontaalisuus, keskustelevuus ja prosessimaisuus. Kollektiivin luomat teokset ovat kokonaisvaltaisia tapahtumia, jotka käsittelevät usein ajankohtaisia aiheita, ja niissä yhdistyvät teknologia, yhteisöllisyys, immersiivisyys ja tietoisuus taideperinteistä. Tila, erilaiset materiaalit, valo, ääni ja esiintyjät ovat teoksissa tasavertaisia aineksia. Kollektiivilla on lujat suhteet muun muassa Viroon, Latviaan ja Norjaan. 
 
”MOTIn ansiosta olemme voineet matkustaa paitsi tapaamaan potentiaalisia yhteistyökumppaneita sekä osallistua kansainvälisen yhteisön tapaamisiin, esimerkiksi IETM-verkoston kautta. Vuonna 2019 matkustimme tapaamaan muun muassa Kampnagelin dramaturgia ja vuoropuhelua hänen kanssaan on jatkettu siitä lähtien. MOTIn avulla on lisäksi voitu kutsua meille tärkeitä ihmisiä katsomaan W A U H A U S ‘in teoksia vierailuesitysten yhteydessä. 
 
A Great Mess
 
Oli suuri etu pystyä tarjoamaan kuraattoreille matkat katsomaan esityksiä ja tapaamaan meitä, mikä on aina parhain tapa tutustua ryhmämme näkemyksiin ja estetiikkaan. Tällainen tapaamisten järjestäminen onkin tuottanut tulosta ja aktiivinen kansainvälinen verkostoitumisemme on auttanut elvyttämään pandemian takia seisahtunutta kansainvälistä toimintaamme”, kirjoittaa W A U H A U S -kollektiivi loppuarvioinnissaan.  
Rakentava ja uutta luova ilmapiiri ja työtapa MOTI-hankkeessa oli korvaamatonta.
 - Maija Hirvanen
MOTI-ohjelman avulla TINFO ja teatteriryhmät ovat luoneet omien tuotantoideoidensa kansainvälisen starttimallin, joka esittelee tekijöitä ja taiteellisia visioita potentiaalisille ulkomaisille osatuottajille jo teosten suunnitteluvaiheessa. Kaikille ryhmille on koko ajan tarjolla myös tuki tietokannoista sekä mentorointi- ja kansainvälistymispalveluista, joita TINFO tuottaa. Helsingin yliopiston kulttuurin, taiteen ja historian maisteriopiskelijat arvioivat MOTI-ohjelmaa osana Murros-työelämätutkimusta (2019) ja totesivat, että jo ”hankkeeseen valituksi tuleminen on tuonut ryhmille itsevarmuutta”. 
 
”Hankehallinto toimi mainiosti. Alussa oli vähän vaikea ymmärtää hankkeen vapaata muotoa, joka poikkesi tarkasti määritellyistä sapluunoista. Sittemmin aloimme arvostaa tätä muovautuvuutta, jossa projekti mukautui Oblivian toimintaan eikä toisinpäin. Asioista oli helppo sopia ja maksatukset tulivat ajallaan”, arvioi Oblivia loppuraportissaan. 
 
Hankkeeseen ei palkattu ulkopuolisia työntekijöitä, vaan TINFO järjesti hankkeen hallinnon – projektin johtamisen, taloudenpidon, viestinnän ja tilastoinnin – omien resurssiensa raameissa. MOTI-tuet suuntautuivat näin suoraan teatterintekijöiden, esitystaiteilijoiden ja tuotantojen liikuttamiseen sekä ulkomaisten mentoreiden palkkaamiseen. Kansainvälisen IETM-verkoston jäsenyys kuului MOTI-sisältöön. Lisäksi viestintä- ja markkinointimateriaalien käännättäminen sovittiin tukikelpoiseksi toiminnaksi.  
 
Kansainvälisen liikkuvuuden strategiaa, jonka TINFO on laatinut ohjenuorakseen, on eletty todeksi mm. MOTI-ohjelmassa. Strategiassa määritelty lähialuekansainvälistyminen on entisestään tiivistynyt. Niin ekokriittinen ajattelu kuin paradoksaalisesti pandemiakin ovat lähentäneet naapurivaltioiden teatterintekijöitä ja esitystaiteilijoita toisiinsa. 
 
Maija Hirvanen ja Juha Valkeapää keskittyvät yhtä yhteistä kokemusta rikkaampana omiin projekteihinsa.  
 
Maija Hirvanen: “Olimme erittäin tyytyväisiä prosessiimme mentorimme Barbaran van Lindtin kanssa, sillä hän on taitava ja suora kommunikoija, kommenteissaan antelias. Erityisesti meitä yllätti se, että hänen kanssaan videomateriaalin lähettäminen ja siitä palautteen saaminen toimi palautemetodina. Näin ei aina ole – mielestämme prosessi toimi, koska näimme paljon vaivaa kysymyksiemme artikulaatioon ja dokumentaation tekemiseen, ja koska Barbara näki paljon vaivaa palautteen laatimiseen.  
 
Koimme, että saman keskustelukumppanin kanssa työskenteleminen koko kolmivuotisen prosessin ajan syvensi työprosessia ja tarjosi mahdollisuuden todella tutustua Barbaran kanssa monella tasolla.  
MOTI mahdollisti kansainvälisen työn ylläpitämistä ja kehittämistä - ei ainoastaan keikkamatkoja
 - Maija Hirvanen 
MOTI-hankkeessa oli taiteilijan näkökulmasta poikkeuksellista, että hanke noudatti hyvin määriteltyjä lähtökohtia ja rajauksia, mutta silti räätälöi toimintaa kunkin MOTI-hankkeen toimijan tarpeiden, tarkoitusperien ja työtapojen mukaisesti. Tämä on mahdollista vain, jos kansainvälistä hanketta toteuttavat laajan verkoston, suhteet, pitkän kokemuksen ja avoimuuden asenteen omaavat tekijät, tässä tapauksessa Hyde Hytti TINFOsta. Keskeistä oli myös, että meillä MOTIssa mukana olevilla taiteilijoilla oli jo valmiiksi kansainvälistä osaamista ja verkostoja. Näin kansainvälisen työn moninainen tuki suodattui suoraan toimintaan, ei kansainvälisen työn ensiaskelien harjoitteluun.  
 
Mielestäni kansainvälinen työ ei ole jotain, jonka voi lisätä taiteilijan työskentelyyn irrallisena. Siihen pitää olla sisällöistä ja tekemisestä lähtevä tarve, sillä vaiva ja energia, joka työhön menee on suuri ja työn luonne jatkuvaa. Kansainvälisten suhteiden ja työn kentän luomisen lisäksi työssä on kysymys jatkuvasta ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Itseohjautuvuus, motivaatio ja sitkeys on siis tärkeää.  
 
TINFOn tavassa järjestellä MOTI-työskentelyä oli toimivaa vaikkapa se, että hankkeeseen liittyviä tapaamisia oli useita ja erilaisia: kaikille mukana oleville ryhmille suunnattuja, eri projektin osaa tarkemmalla otteella työstäviä.  
 
Kommunikaatio oli juuri oikeassa suhteessa: hyvin jaksotettua, mutta ei turhien palaverien pitämistä - aina päästiin asiaan, ytimeen, itse työhön käsiksi. Tekijöiden työtä ymmärtävä, tuloksia tuottava, rakentava ja uutta luova ilmapiiri ja työtapa MOTI-hankkeessa oli korvaamatonta meille.” 
MOTI-hankkeesta meille jää tärkeää osaamista, hyviä toimintatapoja ja arvokkaita yhteistyökumppaneita
 - Jenny Nordlund, Oblivia
Teatteriryhmä Studio Total vaikuttaa muun muassa saksankielisellä alueella, ja samalla suunnalla esitystaideryhmä Oblivia tekee uutta aluevaltausta kehittämällä uudenlaista musiikkiteatterin lajityyppiä. Kansainvälisillä kentillä meritoitunut teatteriryhmä sadsongskomplex:fi verkostoituu ja työskentelee muun muassa Sloveniassa ja suunnittelee uutta, ulkomailla työskentelyä sujuvoittavaa tuotantoalustamallia. W A U H A U S -taidekollektiivi on tuottanut kansainvälistä huomiota saaneen suursatsauksen, Great Mess, Helsinki Biennalen kanssa.
 
Kytkeytyminen eurooppalaisiin esittävien taiteiden ekosysteemeihin on luonut lisätyötilaisuuksia tekijöille, pidentänyt esitysten elinkaaria ja lisännyt kiinnostusta omintakeista suomalaista teatteria ja esitystaidetta kohtaan. WAUHAUS on hankkeen aikana kehittänyt esitysmuotoja, jotka olisivat helposti liikutettavia, mutta jotka tehtäisiin aina yhteistyössä paikallisten tekijöiden kanssa, rakentanut yhteistyöverkostoja ja kiertänyt Baltiassa.   
 
MOTI-ohjelma on mahdollistanut suomalaisten ja ulkomaisten teatterintekijöiden fyysiset kohtaamiset. Mentorit ovat olleet käytettävissä neuvontaan, ohjanneet teosten markkinoinnissa ja myynnissä sekä tarvittaessa tuoneet ryhmiä yhteen agentuuritahojen kanssa.  
 
TINFO-tietoiskujen ja -mentoroinnin kautta MOTI on painottanut, että tänä päivänä kansainvälisyyden ylläpidon on oltava kaiken toiminnan ytimessä, osana arkista tuottamista. Kansainvälisyys on jatkuvaa viestintää, yhteydenpitoa ja vuoropuhelua. Suomen Kulttuurirahaston tuella olemme ottaneet isoja kehitysaskeleita eurooppalaisissa tuotantoekosysteemeissä. 
 
”Haluamme kehittää sadsongskomplex:fi -ryhmästä toimivan, luotettavan ja kulloistakin toimintaympäristöä ymmärtävän tuotantoalustan, jonka avulla ja kautta suomalaiset kansainvälisyydestä, siis Suomen ulkopuolella toimimisesta kiinnostuneet teatteritaiteilijat ja -ryhmät pääsevät toteuttamaan omia unelmiaan”, visioi Jari Juutinen tulevasta. 
 
 
TINFO / 24.11.2022
 

Kuvakollaasin kuvat vasemmalta ylhäältä:
sadsongskomplex:fi ... and the rest is silence, 2022. Kuva: Tinja Salmi
Maija Hirvanen & Juha Valkeapää: Life as We Know It, 2020. Kuva: Aki-Pekka Sinikoski
Studio Total: Die Wohnung, 2022. Kuva: Petri Tuhkanen
Oblivia: Obsessions, Theater Bremen, 2022. Kuva: Jörgen Landsberg
W A U H A U S: A Great Mess, 2021. Kuva: Katri Naukkarinen

 


Lue lisää aiheesta:

MOTI-ohjelman verkkosivu

From Finland to Beyond

Von Finnland aus in die Welt

Towards Sustainable Networking

MOTI. Taiteilijat liikkeellä

 

Ohjelman nimi MOTI on johdettu latinan liikettä tarkoittavasta sanasta motus. MOTI auttaa teatteri- ja esitystaidetta liikkeelle Suomen rajojen ulkopuolelle.

Toisaalta MOTI viittaa motivaatioon, jonka merkitys korostuu erityisesti, kun teatterintekijät päättävät lähteä hakemaan leipäpuuta ulkomailta. Tarvitaan palava halu eli motivaatio lähteä kilpailluille kansainvälisille esittävän taiteen markkinoille oman taiteensa kanssa.

"Mielestäni kansainvälinen työ ei ole jotain, jonka voi lisätä taiteilijan työskentelyyn irrallisena. Siihen pitää olla sisällöistä ja tekemisestä lähtevä tarve, sillä vaiva ja energia, joka työhön menee on suuri ja työn luonne jatkuvaa.
 
Kansainvälisten suhteiden ja työn kentän luomisen lisäksi työssä on kysymys jatkuvasta ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Itseohjautuvuus, motivaatio ja sitkeys on siis tärkeää."
 
 
- Maija Hirvanen

Sinua voisi kiinnostaa

Kansainvälisyys Hankkeet TINFO Artikkeli Uutiset