27.03.2020

inkluusio_seitsemankohtaa

Jokainen päivä on inkluusiopäivä: seitsemän tekoa

Julistimme Suomessa Maailman teatteripäivän 27.3.2020 Inkluusiopäiväksi. Haastoimme teattereita kampanjoimaan. Jokaisen päivän tulisi olla inkluusiopäivä, kuten Noora Karjalainen viittomakielisessä inkluusiopäivän julistuksessaan toteaa.

Inkluusiopäivän kampanjassa kumppaneinamme ovat olleet Kulttuuria kaikille -palvelu, Globe Art Point GAP, Ursa Minor, DuvTeatern ja Suomen Teatterit Stefi. 

Koronakriisi ja ekokriisi voivat rohkaista teattereita kriittisesti arvioimaan omaa kestävyyttään, sisään kutsuvaa tai ulossulkevaa toimintalogiikkaansa ja aktiivisesti kehittää tapoja olla yhteydessä monenlaisiin yleisöihin ja olemaan entistä saavutettavampi.

Tilastokeskuksen (2018) mukaan Suomessa muuta kuin äidinkielenään suomea, ruotsia tai saamea puhuvan väestön osuudet olivat seuraavissa kaupungeissa suurimmat: Vantaa 19,3 %, Espoo 17,0 %, Helsinki 16 %, (Närpiö 16 %!), Turku 11,8 %, Kotka 9,6 %, Vaasa 9,2 %.

Kysyimme näissä kaupungeissa toimivien teatterien johtajilta muuta kuin äidinkielenään suomea, ruotsia, saamea puhuvien työllistymisestä teatteriin. Osa johtajista ehti vastata, sitten korona ehti väliin. Teatterinjohtajilla on nyt kädet täynnä akuutisti ratkaistavia asioita.

Seitsemän inkluusiotekoa, jotka on sovellettu teattereiden saavutettavuuden tarkistuslistasta:

 1. Jokainen yhteisössämme sitoutuu saavutettavuuden ja moninaisuuden edistämiseen. Palkkaamme joukkoomme eritaustaisia, eri kieltä puhuvia ihmisiä, vammaisia ihmisiä, erilaisia ihmisiä. Olemme valmiita harjoittamaan positiivista erityiskohtelua työhönoton yhteydessä ja soveltamaan koulutus-, kielitaito-, kokemusvaatimuksia.
   
 2. Etsiydymme aktiiviseen yhteistyöhön erityis- ja vähemmistöryhmien kanssa ja otamme heidät osaksi kehittämään toimintaamme. Käymme heidän kanssaan aktiivista vuoropuhelua ohjelmistovalinnoistamme. Teemme aktiivista työtä, jotta moninaiset yleisöt tuntisivat olonsa tervetulleeksi esityksiimme.
   
 3. Otamme ohjelmistosuunnittelussa huomioon moninaisuusnäkökulman ja vältämme ohjelmistoissamme ja esityksissämme kaikenlaisten (mm. Vähemmistöihin ja erityisryhmiin liittyvien) ennakkoluulojen ja stereotypioiden vahvistamista.
   
 4. Yleisötyömme sitoutuu moninaisuustyöhön. Vahvistamme eritaustaisten ihmisten identiteettiä ja osallisuuden kokemusta.
   
 5. Teemme esityksemme ja verkkosivustomme saavutettavammiksi. Viestimme selkokielellä, verkkosivustoamme voidaan vastaanottaa monin eri aistein ja eri välinein. Palautetta meille voi antaa eri tavoilla ja välineillä.
   
 6. Viestimme selkeästi eri kielillä teatterimme esteettömyydestä ja saavutettavuudesta kaikilla välineillä, turvaamme ilmaisen sisäänpääsyn avustajille ja tulkeille. Huolehdimme siitä, että jokainen teatterissa tietää esteettömistä palveluistamme.
   
 7. Järjestämme säännöllisesti vähintään 1-2- kuvailutulkattuja, viittomakielelle tulkattua näytäntöä ja tekstitettyä näytäntöä näytäntökausittain. Annamme kuvailu-ja viittomakielen tulkeille tilaisuuden seurata harjoituksia ja esityksiä maksutta.
   

Sinua voisi kiinnostaa

Inkluusio Kampanja