22.03.2018

TINFO-tiedote 11 / 22.3.2018

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFO PALVELEE

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Lainsäädännöllisesti outo maa

Suomi on lainsäädännöllisesti outo maa. Kun muissa EU-maissa seksuaalisesta häirinnästä säädetään yhdessä laissa, niin meillä seksuaalista häirintää säädetään kolmessa eri laissa. Meillä on työsuojelulaki, meillä on tasa-arvolaki, meillä on vuonna 2015 voimaan astunut yhdenvertaisuuslaki. Tasa-arvolaki velvoittaa työnantajan huolehtimaan siitä, ettei työntekijä joutuisi sukupuolisen häirinnän ja ahdistelun kohteeksi. Jos työnantaja tämän velvollisuutensa laiminlyö, on kyse syrjinnästä. Työoikeudellisesti kyse on fyysisestä mutta yhä enemmän myös psyykkisestä työturvallisuudesta.

Nykytilanne asettaa kysymyksen, eikö meillä sittenkään riittävästi tunnisteta sukupuolittuneisuutta lainsäädännössä? Estääkö sukupuolineutraalius näkemästä sukupuolittuneisuutta?

Häiritsijä ei ole se, joka määrittelee, mitä häirityn on siedettävä

Sukupuolista häirintää, kaikenlaista vallan väärinkäyttöä, työsuojelun ja yhdenvertaisuuden puutteita koskeva keskustelu on vasta alussaan. #metoo -liike mursi padon. Keskustelu on osoittanut, miten erityisen vaikeita ovat työtilanteet, joissa kyse on riippuvuussuhteesta häiritsijään tai vallan väärinkäyttäjään ja ylipäätään epätasa-arvoisesta suhteesta, jossa häiritty on monessa mielessä puolustuskyvytön. Vaikea on välttyä ajatukselta, että Suomessa ilmenee jopa misogyynistä kiusaamiskulttuuria.

Mistä me puhumme? Tasa-arvolain mukaan seksuaalinen häirintä on sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Kyseessä ovat ei-toivotut vaatimukset ja teot, seksuaalisesti tungetteleva käytös, ei-toivottava tunkeutuminen tunteisiin, ajatuksiin, toimintaan, tilaan, aikaan, ruumiiseen.

Sukupuoliseen häirintään ja vallan väärinkäyttöön ylipäätään liittyy usein valtasuhde, jossa hierarkkisesti korkeammassa asemassa oleva käyttää asemaansa väärin. Myös nainen voi häiritä miestä, nainen naista, mies miestä. Häirintää on sekin, että ruumis seksualisoidaan. Häirintä voi olla myös visuaalista.

Lainsäätäjät ja tutkijat kokevat ongelmalliseksi ambivalenttiuden: liikutaan usein harmaalla, epäselvällä ja vaikeasti määriteltävällä alueella. Mutta yksi asia on selvä: häiritsijä ei ole se, joka määrittelee, mitä häirityn on siedettävä. Kysymys on aina kokijan tai uhrin tulkinnasta. Työsuojelu antaa selkeät ohjeet epäasiallisesta kohtelusta.

Meillä vallitsee tunnistamis- ja ymmärtämisvaje. ”Huonon kohtelun käytännöt ovat usein kiinni työyhteisöjen kulttuurissa, näkymättömissä itsestäänselvyyksissä. Niiden tekeminen näkyviksi ei synny käden käänteessä. Eikä aina ilman ristiriitoja tai konfliktejakaan.” (Seksuaalinen häirintä ja työsuojelu, Olavi Parvikko)

Ei kai ihannetila voi olla sellainen, että häirinnän ja kaikenlaisen epäasiallisen kohtelun määrittely tapahtuisi oikeusistuimissa?

Ei ihannetila voi olla myöskään sellainen, että näyttelijät, jotka jälkikäteen tuovat väärinkäytöksiä esiin, tuomitaan ja heidän kokemuksiaan mitätöidään?

Tasa-arvon päivän jälkeen – Mitä on tapahtunut?

Minnan Canthin ja tasa-arvon päivänä Yle uutisoi ja Susanna Päivärinnan ohjelma käsitteli Aku Louhimiehen kyseenalaisia työtapoja ja vallan väärinkäytöksiä. Radion ykkösaamussa viisasta pohdintaa esittivät Tampereen yliopiston sukupuolentutkimuksen professori Johanna Kantola, näyttelijäntyön professori Elina Knihtilä (TeaK), teatterityön professori Pauliina Hulkko (Näty) ja Suomen näyttelijäliiton toiminnanjohtaja Elina Kuusikko, MTV:n Huomenta Suomessa puolestaan Leea Klemola ja Tiina Lymi.

Teatterialan työnantaja- ja työntekijäliitot esittivät yhteisen sitoumuksensa rakentaa tasa-arvoisia ja turvallisia työpaikkoja häirinnän nollatoleranssilla. Se tarkoittaa mm. seuraavia toimenpiteitä: työnantajien ja luottamusmiesten kouluttaminen, tasa-arvosuunnitelmien laatiminen kaikkiin organisaatioihin koosta huolimatta sekä tasa-arvoteeman käsittely, siitä puhuminen ja tiedottaminen alan yhteisissä tapaamisissa ja verkostoissa. Terveen toimintakulttuurin luomisen edellytyksenä ovat myös tehokkaat ja aktiivisesti käytössä olevat matalan kynnyksen prosessit. Samaan aikaan myös valtioneuvosto julkaisi tietoa työmarkkinakeskusjärjestöjen tekemästä tasa-arvosuunnitelmien toimivuudesta ja palkkakartoituksista . Näyttelijäliitto edellyttää näyttelijöihin kohdistuneet väärinkäytökset tuomitsevassa kannanotossaan, että jatkossa näyttelijöiden kohtelu ja työolot ovat kunnioittavat ja asianmukaiset ja kaikkiin väärinkäytöksiin puututaan välittömästi. ”Metodi tai taiteellinen kunnianhimo eivät oikeuta vallan väärinkäyttöön tai näyttelijöiden epäasialliseen kohteluun.”

Kyse ei ole vain Näyttelijäliiton esiin nostamasta elokuva-alan työehtosopimuksen puutteesta. Työolosuhteista ja työsuojelusta työnantajan vastuu on tuotantoyhtiöillä, kuten Turun yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen on muistuttanut. Työnantajan edustajana toimii elokuva-alan työtilanteessa ohjaaja. Sama ongelma koskee kaikkia rahoituslain ulkopuolisella kentällä ja teatteri-TESin ulottumattomissa toimivia freelancereita. Miten työnantajan vastuu määritellään tuolloin? Kenellä on työnantajan vastuu? Kenellä on tiedotus- ja perehdyttämisvastuu yksittäisissä määräaikaisissa tuotannoissa? Tilannetta vaikeuttaa vielä sekin, ettei itsensä työllistävällä ole työterveyshuoltoa työnantajan taholta.

Lakeja noudattamaan ja tasa-arvosuunnitelmia tekemään

Tasa-arvolaki velvoittaa työnantajia edistämään tasa-arvoa työpaikalla yhteistyössä henkilöstön kanssa. Vähintään 30 työntekijän työpaikoilla on tehtävä tasa-arvosuunnitelma, johon tulee sisältyä palkkakartoitus. Teatterialan yhteisöt asettavat nyt tavoitteekseen tasa-arvosuunnitelmat myös alle 30 työntekijän työpaikoilla. Ohessa tasa-arvosuunnittelun tarkistuslista.

Entä jälkihoito?

Nykylainsäädäntö ei edellytä mitään pakollista henkistä jälkihoitoa. Se, joka joutuu väkivallan tai väkivallan uhan tai seksuaalisen häirinnän kohteeksi, kantaa fyysisiä ja psyykkisiä seurauksia. Nykytilanteessa työnantajalla ei ole velvollisuutta järjestää henkistä jälkihuoltoa häirinnän uhriksi joutuneelle. Suomessa olisi varmasti tarve tarjota jälkihoitoa; se työnantajan vastaantulona osoittaisi vähintäänkin jälkiymmärrystä.

Vuoropuhelua, ennaltaehkäisyä, sovittelua – Ei moraalipaniikkia

Terveeseen työ- ja toimintakulttuuriin on vielä aimo matka. Some-keskustelu on tuonut näkyviin asenneilmapiirin, naisvihamielisyyttä, kostomentaliteettia, lynkkausmielialaa. Kiinnostava esimerkki asenneilmapiiristä ovat Louhimiestä peukuttavat mainosgurut.

Meillä ei ole riittävästi työvälineitä ja toimintatapoja rakentaa tervettä työyhteisöä ja ehkäistä ennalta tilanteita. Meillä ei ole ongelmaa ratkovia sovitteluprosesseja, eikä meillä ole esimerkiksi syrjintäasiamiestä kuten Ruotsissa. Meillä ei ole luottamuksellista ja puolueetonta sovittelua, joka mahdollisesti tarvittaisiin työyhteisön ulkopuolelta. Tilanteissa tarvitaan nopeaa puuttumista.

Pelottavaa kuitenkin on, jos seurauksena on moraalipaniikki. Sosiologi Stanley Cohen (1972/2002) luonnehtii moraalipaniikiksi tilannetta, jossa lait tai muut normit ja asenteet koetaan olevan epäsuhdassa harjoitetun käyttäytymisen kanssa. Moraalipaniikin syntyä selittää pelko, turhautuminen, voimattomuus.

Seurauksena ei myöskään voi olla julkinen ajojahti. Kulturhuset Stadsteaternin itsevaltaisista otteista ja vaikenemisen kulttuurin luomisesta syytetty johtaja Benny Fredriksson irtisanoutui joulukuussa ja teki myöhemmin itsemurhan. Raportista käy ilmi, ettei kyse ollut minkäänlaisista seksuaalisen häirinnän syytteistä.

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

TINFO PALVELEE

Ilmoita kesäteatterisi ensi-illat TINFO-verkkosivuille 

Keräämme kesän teatteriensi-illat verkkosivuillemme. Ensi-iltoja kannattaa ilmoittaa meille heti, kun ne varmistuvat.
   
Tarvitsemme seuraavat tiedot:    

 • Kesäteatterin nimi    
 • Lyhyt esittelyteksti    
 • Yhteystiedot (osoite, kunta, maakunta, verkkosivut, sähköposti)    
 • Esityksen nimi ja ensi-illan päivämäärä    
 • Tekijät: käsikirjoittaja, dramaturgi, ohjaaja, muu työryhmä    
 • Muita tietoja: onko esitys kotimaisen tekstin kantaesitys, suunnattu lapsille ja/tai nuorille, musiikkiteatteria tms.?

Ilmoita kesäteatterisi tiedot osoitteeseen tinfo(a)tinfo.fi.


Maailman teatteripäiväjulistukset 2018 saatavilla

Maailman teatteripäivänä on ollut tapana, että

 • teattereissa juhlaliputetaan Maailman teatteripäivänä 27.3.,
 • Maailman teatteripäiväjulistus pannaan esille yleisön nähtäville – sen voi panna esille ilmoitustauluille lippumyymälään tai muualle jo ennen varsinaista päivää,
 • Maailman teatteripäiväjulistus luetaan teattereissa ennen esityksen alkua näyttämöltä 27.3, tai mikäli tuolloin ei ole esitystä, Maailman teatteripäivän lähelle sijoittuvan muun esityksen yhteydessä.

Maailman teatteripäivän julistus 2018 (suomeksi). Kirjoittaja Sabina Berman, suomennos Tanja Roinila (pdf)

Maailman teatteripäivän julistus 2018 (ruotsiksi). Kirjoittaja Ram Gopal Bajaj, ruotsinnos Katinka Richter (pdf)


Millainen tulee Maailman teatteripäivästä teidän teatterissanne? Keräämme tietoja

Maailman teatteripäivän 27.3. juhlinnan perinteisiin kuuluu julistus, jonka kirjoittajaksi Kansainvälinen teatteri-instituutti (ITI) valitsee vuosittain maineikkaan teatterintekijän jostakin jäsenmaastaan. Julistus luetaan teatteripäivänä teattereissa ennen illan esitystä. 

Vuonna 2018 ITI täyttää 70 vuotta, ja juhlan kunniaksi se on tilannut viisi julistusta kirjoittajilta viideltä eri mantereelta. TINFO julkaisee näistä Maailman teatteripäivän julistuksista yhden suomeksi ja yhden saameksi käännettynä. Lisäksi saamme käyttöömme Scen Sverigen tuottamat ruotsinnokset julistuksista. Julkaisemme Maailman teatteripäivän erikielisiä julistuksia verkkosivuillamme

Useissa maissa teatteripäivän viettoon liittyy gaalailtoja, teatteripalkintojen jakoja, juhlaliputuksia ja muita tapahtumia. Kerro, kuinka teidän teatterissanne tulee näkymään ja kuulumaan Maailman teatteripäivä 27.3.2018.

Lähetä mainosteksti tapahtumastanne: tinfo(a)tinfo.fi

Voit lisäksi jakaa Maailman teatteripäivään liittyviä suunnitelmianne #munteatteri #minteater -kampanjan Facebook-sivulla. 


TINFO haastaa tekemään #munteatteri -meemin

#munteatteri on sosiaalisen median kampanja, joka antaa jokaiselle mahdollisuuden revitellä ja tunnustaa rakkautensa teatteria kohtaan.

Osallistuminen on helppoa: kerro suhteestasi teatteriin laatimalla kuva, runo, räppi, video, haiku, joiku, mikä vaan, ilmaisumuoto on vapaa. Jaa tämä tuotos somessa. Liitä mukaan tunniste #munteatteri ja/tai #minteater, niin liityt mukaan sankkaan joukkoon meitä teatteri-ihmisiä.

Tänä vuonna TINFO haastaa kaikki, erityisesti teatteriväen, tekemään oman meemin ja jakamaan sen #munteatterin tunnusten alla. Kuinka moni ehtii jakaa oman meeminsä Maailman teatteripäivään 27.3.2018 mennessä?

Kaikki #munteatteri-hengessä syntyneet tunnot voi jakaa myös kampanjan Facebook-sivulla

Lue muita vinkkejä kampanjaan osallistumiseen täältä. Verkkosivuilta löydät myös #munteatteri-bannerit, jotka ovat vapaasti käytössänne tässä yhteydessä.

Kahden edellisen vuoden kampanjan saldona #munteatteri ja #minteater -tunnisteita on käytetty pelkästään Instagramissa jo 6200 kertaa.

Haaste on heitetty, tule sinäkin mukaan!

#munteatteri on kaikkien yhteinen, mutta me autamme mielellämme, jos jokin askarruttaa: tinfo(a)tinfo.fi


Teatteri yhdistää globaalisti, osallistu #ourtheatre -kampanjaan

TINFO on haastanut ITI-kumppaninsa noin 90 maassa ja siten koko teatterimaailman mukaan #ourtheatre -sosiaalisen median kampanjaan, joka ajoittuu Maailman teatteripäivän jälkeiselle viikolle 27.3.-3.4.2018.  

Tässä kutsu, huolehditaan, että meiltä Suomesta lähtee suuri määrä #outheatre-merkattuja postauksia!
 
Meitä teatterin tekijöitä, katsojia ja kokijoita on paljon, me muodostamme yhteisön. Osallistumalla #ourtheatre-kampanjaan viestit taiteenlajimme merkityksestä.

Mitä näet teatterissa?
Mitä koit teatterissa?
Miltä teatteri tuntuu?
Mikä teatterissa koskettaa?
Mikä on teatterin merkitys?
Mikä teatterissa on tärkeää?
Miten teatteri yhdistää?

Helppoa: jaa teatterikokemuksesi 27.3.-3.4.2018 valitsemissasi sosiaalisen median kanavissa ja lisää tunniste #ourtheatre.

UUTISIA

New Performance Turku Festivalilla uusi esiintymisohjelma nouseville taiteilijoille

New Performance Turku Festival järjestetään tänä vuonna 21.-23.9.2018. Kansainvälinen performanssitaiteen festivaali kokoaa jo seitsemäntenä peräkkäisenä vuonna yhteen taiteilijoita ja asiantuntijoita, monipuolisia yhteistyökumppaneita ja tuoreita näkökulmia sekä taiteenlajiin että yhteiskuntaan.
 
Festivaalin tapahtumapaikkoina nähdään syksyllä tuttuun tapaan paikallisia esitystiloja sekä julkista kaupunkitilaa. Paikallisen yhteistyön lisäksi kansainvälinen ulottuvuus on vahvasti läsnä. Tänä vuonna festivaalin yhteydessä toteutetaan myös laaja pohjoismais-afrikkalainen yhteistyö, josta tiedotetaan lisää kevään kuluessa.
   
Uutena avauksena festivaalilla nähdään Taiteen edistämiskeskuksen kanssa yhteistyössä toteutettava FRESH-ohjelma, joka on taiteellinen kehittämis- ja esiintymismahdollisuus Suomessa työskenteleville, nouseville performanssi- ja esitystaiteilijoille. FRESH on alle 10 vuotta alalla työskennelleille taiteilijoille suunnattu ohjelma taiteellisen teosprosessin jalostamiseksi ja uusien kiinnostavien taitelijoiden esittelemiseksi. Avoin haku FRESH-kokonaisuuteen avataan perjantaina 16.3.2018 ja haku jatkuu 16. huhtikuuta asti.
 
Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet FRESH-projektiin löytyvät New Performance Turku Festivalin nettisivuilta: www.newperformance.fi
   
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Anni Sundbacka, toiminnanjohtaja, New Performance Turku
puh. 0400 510 730 | info(a)newperformance.fi  
 
Lisätiedot FRESH-ohjelmasta:
Marika Räty, esitystaiteen läänintaiteilija, Taiteen edistämiskeskus
marika.raty(a)taike.fi


Vuoden 2017 teatterinäyttelijäksi kymmenen ehdokasta

Näyttelijäliitto järjestää taas Vuoden Teatterinäyttelijästä jäsenäänestyksen. Äänestystulos julkistetaan maanantai-iltana 9.4.2018.

Näyttelijäliiton hallitus on kokouksissaan kerännyt ehdokkaita jäsenäänestykseen, joista kymmenen eniten ääniä saanutta ovat ehdolla vuoden 2017 teatterinäyttelijäksi:

Petra Ahola
Annukka Blomberg
Ritva Jalonen
Santtu Karvonen
Antti Laukkarinen
Antti Lang
Anne Niilola
Taisto Oksanen
Janne Raudaskoski
Linda Zilliacus

Vuoden teatterinäyttelijää voivat äänestää vain liiton jäsenet. Mutta myös kaikki muutkin voivat kannustaa suosikkiaan ja lähettää terveisiä.

Lue ehdokkaiden esittelyt 

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


Mad House Think Thank: uusien taidesuuntauksien tilantarve | 23.3.2018, Helsinki

Mad Housen viides kausi huipentuu yhteiseen Think Thankiin, jossa keskustellaan tiloista, rakenteista, mahdollisuuksista, mahdottomuuksista, tarpeista ja unelmista Mad Housen väen, kutsuttujen vierailijoiden sekä kaikkien halukkaiden kanssa. Think Thank käydään pyöreän pöydän keskustelussa ja keskiössä ovat kysymykset: millaiset rakenteet ja tilat tarvitaan uusille taidesuuntauksille ja miten niitä pystytetään kaupungissa, jossa on hyvin korkeat vuokrat?

Mad House on luonut tärkeän kontekstin esitystaiteen esittämiselle ja olemassaololle viiden vuoden aikana, miten toimintaa jatketaan niukilla resursseilla?  

Mukana keskustelemassa muun muassa Heidi Backström, Riitta Heinämaa, Veikko Kunnas, Henni Oksanen ja Jonas Welander. Loput vieraat ilmoitetaan myöhemmin. Moderoinnista vastaa Annika Tudeer.  Avoin kaikille, tarjolla kasviskeittoa à la Juha Valkeapää. Tervetuloa!

Moderointi: Annika Tudeer

Lue lisää


Artisti maksaa –paneelikeskustelu | 28.3.2018, Helsinki

Paneelikeskustelussa mukana kirjailija, juristi Lottaliina Pokkinen, oopperalaulaja Waltteri Torikka, tanssija Marko Keränen ja kirjailija, taidehistorioitsija Anna Kortelainen.

Panelistit pureutuvat Lottaliina Pokkisen kirjan ydinkysymyksiin: Millainen on hedelmällinen neuvottelutyyli? Miten neuvottelukumppanin kohtaamiseen voi valmistautua? Miten rahasta kannattaa puhua? Miten välttää "hankalan tyypin" maine?
 
Artisti maksaa -kirja esittelee neuvottelijan työkalupakin, jonka avulla
luovan työn tekijä rohkaistuu neuvottelijana, ja oppii neuvottelemaan itselleen paremmat sopimusehdot. Lisäksi kirjaan on haastateltu Suomen menestyneimpiä luovien alojen ammattilaisia. Marco Bjurström, Lenita Airisto, Sofi Oksanen ja muut valitut kasvot kertovat, miten he ovat onnistuneet neuvottelemaan itselleen järkevät edut tyytymättä pelkkään näkyvyyteen.
 
Lottaliina Pokkinen on Suomen Muusikkojen Liitto ry:n lakiasiainpäällikkö, jolla on myös viulistin koulutus. Lisäksi hänen yrityksensä Lehtinen Legal Oy edustaa useita muiden luovien alojen ammattilaisia, kuten kirjailijoita.
 
Tilaisuudessa kirjamyynti, tervetuloa!

Tapahtuma Facebookissa


Miten taiteesi tallentuu? -seminaari 9.4.2018 | Ilmoittaudu 28.3.2018 mennessä

Teatterimuseo, Arkadia-teatteri 9.4.2018 klo 9.30–16.00

Esittävien taiteiden kentällä tehty työ synnyttää monipuolista arkistoaineistoa ja esineistöä. Osa tästä aineistosta tulisi voida säilyttää myös tuleville polville. Erityisesti pienten ja produktiokohtaisten yhteisöjen sekä freelancereiden saattaa kuitenkin olla vaikea löytää resursseja aineistoista huolehtimiseen. Nämä aineistot jäävät helposti myös muistiorganisaatioiden työssä katveeseen. Tärkeän kulttuuriperinnön säilyttäminen edellyttää toimia sekä taidekentällä että muistiorganisaatioissa – ja ennen kaikkea yhteistyötä.

Millaista aineistoa olisi tarpeen säilyttää ja miten? Millaisin tavoin omaa työtä tulee dokumentoitua, ja millaista tietoa silloin tulee luoneeksi? Millaisia tekijänoikeudellisia seikkoja olisi tarpeen huomioida aineistoja luodessa ja sopimuksia tehdessä? Millaisia aineistoja muistiorganisaatiot ottavat vastaan, ja miten aineistojen luonne muuttuu osana muistiorganisaatioiden kokoelmia? Entä millä tavoin muistiorganisaatioiden tulisi huomioida esittävien taiteiden kentällä ja siellä tehdyssä työssä tapahtuneet muutokset?

Miten taiteesi tallentuu? -seminaarissa annetaan vastauksia ja esitetään jatkokysymyksiä, kuullaan kokemuksia ja keskustellaan.

Seminaari on maksuton ja avoin kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Ilmoittautuminen viimeistään keskiviikkona 28.3.2018 sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautuminen(a)teatterimuseo.fi.

Seminaarin aiheisiin liittyviä kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää etukäteen ilmoittautumisaikaan mennessä osoitteeseen tietopalvelu(a)teatterimuseo.fi.

Lue lisää ja tutustu ohjelmaan


Taidetestaajat –seminaari | 13.4.2018, Helsinki

Tervetuloa Taidetestaajat-seminaariin perjantaina 13.4.2018! Tilaisuus järjestetään Kiasma-teatterissa Helsingissä. Se on suunnattu erityisesti taidelaitosten, sivistystoimien ja koulujen edustajille sekä lasten- ja nuortenkulttuurin parissa työskenteleville. Seminaari tarjoaa mielenkiintoisia näkökulmia myös tutkijoille, toimittajille ja päättäjille. Seminaarin tuottaa Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto yhteistyössä Suomen Kulttuurirahaston, Svenska kulturfondenin, Kansallisgallerian ja Helsingin kaupungin kanssa. Tule mukaan!

Voit ilmoittautua seminaariin täyttämällä lomakkeen.

Välkommen på Konsttestar-seminarium 13.4.2018! Seminariet går av stapeln i Kiasma-teatern i Helsingfors och det riktar sig till representanter för konstinstitutioner och skolor samt personer som arbetar med kultur för barn och unga. Häng med!

Lue lisää ja tutustu ohjelmaan


Kuulas-festivaali | 16.-19.5.2018, Kouvola

Teatteriesityksiä koko perheelle: Kuulas-festivaalilla mm. lastenkonsertti ja rock-musikaali nuorille  

Lasten Teatteritapahtuma Kuulas järjestetään 31. kertaa Kouvolassa, pääosin Kuusankoskitalossa, 16.–19.5.2018. Neljän festivaalipäivän aikana tapahtumassa esiintyy yhdeksän suomalaista ammattiteatteria sekä italialainen katuteatteriryhmä. Ohjelmiston valinnassa on painotettu musiikkiteatteria sekä nuoriin vetoavia aiheita perinteisen lastenteatteritarjonnan lisäksi. Uutta on esitysten vienti Taideruukkiin ja yhteistyö Tampereen yliopiston näyttelijäopiskelijoiden kanssa. Ryhmien lipunmyynti alkaa 21.3. ja yksittäisten lippujen myynti 3.4.

Festivaalille valitut esitykset

Satu Tuomisto +Comp, Helsinki: VAUVAVAU. Ihania aistikokemuksia vauvoille. 0–2-vuotiaille.

Nukketeatteri Sytkyt, Helsinki: ALADDIN JA TAIKALAMPPU. Klassikkosatu päiväkoti-ikäisille. Yli 2-vuotiaille.

Linnateatteri, Turku: TATU JA PATU TYÖN TOUHUSSA. Lyömätön parivaljakko duunailee. Yli 3-vuotiaille.

Kajaanin kaupunginteatteri: VIHREÄN VIHTAMETSÄN UUTISIA. Ovela ilottelu maatilalla. Yli 4-vuotiaille.

Kouvolan Teatteri: MAUKKA, VÄYKKÄ JA SUURI SEIKKAILU. Hyvää mieltä, tanssia ja laulua. Yli 4-vuotiaille.

Teatteri Taimine, Helsinki. APOLLO 21. Tietokonepelejä ja nettimaailmaa letkeällä otteella. Yli 6-vuotiaille.

Tampereen yliopisto/Näty: PEER GYNT. Huikea rock-musikaali nuorille. Yli 9-vuotiaille.

Loiskis & Satu Sopanen, Jyväskylä: SATUJA JA TARINOITA. Koko perheen konsertti. Kaikille.  

Bubble on Circus, Italia: BUBBLE ON CIRCUS. Kuplivaa karnevaalitunnelmaa. Kaikille, ilmainen.

Ahaa Teatteri, Tampere: BETONIVIIDAKKO. Rap-näytelmä unelmien voimasta. Vain tilausnäytöksiä.

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Ajankohtaiset apurahahaut löydät Apurahavahdista


Pohjoismainen kulttuuripiste: Volt – Kulttuuri- ja kieliohjelma lapsille ja nuorille | Haku 25.4.2018 mennessä

Haku­ajat: 22.03.2018 – 25.04.2018 15:59  

Tukea voi hakea hankkeisiin, jotka on suunnattu lapsille ja enintään 25-vuotiaille nuorille ja joissa painotetaan lasten ja nuorten omaa luovaa tekemistä ja osallisuutta kulttuuriin ja taiteeseen. Tukea myönnetään kaikille kulttuurin ja taiteen aloille, kuten elokuville, kirjallisuudelle, näyttämötaiteelle, kuvataiteelle, kulttuuriperinnölle ym., mikäli kaikki muut ehdot täyttyvät.

Lue lisää

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Osuuskunta Noidanlukko kutsuu taiteilijat ja tutkijat tutkimaan ihmisen luontosuhdetta | Haku 31.3.2018 mennessä  

Osuuskunta Noidanlukko kutsuu taiteen ja tieteen keinoin tutkimaan niin ihmisen luontosuhdetta, kuin Pyhäjoelle suunnitellun ydinvoimalan vaikutuksia.  

Me etsimme ryhmiä, yksilöitä, tutkimushankkeita ja verkostoja tuottamaan uutta tietoa, mikä liittyy ihmisen ja ympäristön väliseen harmoniaan tai konfliktiin. Pyrimme yhteistyöhön riippumattomien tahojen kanssa. 

Ensimmäinen haku on avoinna Maaliskuun 2018 loppuun asti. Voit lähettää hakemuksen sähköpostilla: infocenterhanhikivi(at)riseup.net.  

Osuuskunta Noidanlukko voi tarjota:  

 • Tiedotuskeskus Hanhikiven tuen resurssien mukaan  
 • residenssiä muistuttavaa toimintaa Tiedotuskeskus Hanhikiven talolla, mikä erityisesti soveltuu jaksoittaiseen pienryhmätyöskentelyyn, työpajoihin, journalistiseen ja dokumentointityöhön, pieniä näyttelyitä ja tapahtumia varten
 • tapahtumia ja tilaisuuksia Pyhäjoella ja lähialueella, joissa toteuttaa taidetta ja tutkimusta, kerätä ja jakaa tietoa  
 • pihapiirin, jossa toteuttaa ekologisesti kestävään elämäntapaan perustuvia kokeiluja  
 • naapurisopua, luontoa ja eläimiä kunnioittavaa toimintaa  
 • ilmapiiriä, joka kannustaa kansalaisia keräämään itse tietoa ja toimimaan aktiivisesti  
 • asennetta, jossa kaikki ovat tasa-arvoisia oppijoita, kokemuksen ja tiedon jakajia  

Hakiessa vastaa seuraaviin kysymyksiin vapaamuotoisen hakukirjeen muodossa:  

1. Projektin nimi, sen toteuttajat ja vastuuhenkilöt, ja haetaanko projektin toteuttamiseen muita ihmisiä mukaan? 
2. projektin tieteellinen/taiteellinen/muu tausta (esim. kuuluuko jonkin organisaation projekteihin, mitä tahoja siinä on mukana, onko taustalla jokin selkeä tavoite/rahoitus/päämäärä) 
3. projektin sisältö pääpiirteittäin, mm. mitä tehdään, kenelle, miksi ja milloin 
4. mitä haluat saavuttaa projektillasi, onko siinä selkeä tulos tai suunta, jota haetaan? 
5. mitä tukea toivoisit osuuskunnalta/osuuskunnan hallitukselta/tiedotuskeskukselta/alueen ihmisiltä/alueen järjestöiltä (esim. kansalaisten keräämiä uutisjuttuja, tapahtumajärjestelyä tm.) 
6. mihin työsi tulos (esitys, tutkimus, teksti, juttu jne...) on tarkoitus päätyä? 
7. oletko kiinnostunut osallistumaan muuhun osuuskunnan toimintaan?  
Talolla ollessa kaikki osallistuvat omalta osaltaan ruokahuoltoon, kierrätykseen, siivoukseen jne., mutta onko sinulla jokin työpaja, luento, jonka haluaisit toteuttaa osuuskunnan piirissä? 
8. oletko kiinnostunut osuuskunnan jäsenyydestä? 
9. yhteystietosi 

Osuuskunta Noidanlukko
www.noidanlukko.wordpress.com
infocenterhanhikivi(at)riseup.net

Lue lisää


Globe Art Point (G.A.P) etsii taidelaitoskumppaneita Gap Lab –PROJEKTIIN | 6.4.2018 mennessä

GAP LAB on 2018-2020 toteutettava, Suomen Kulttuurirahaston tukema hanke, jossa luodaan taideprojektien kautta uutta yhteistyötä ja synergiaa suomalaisten ja ulkomaalaissyntyisten taiteilijoiden, taidelaitosten ja kulttuurisesti monimuotoisten yleisöjen välille. 

Haemme nyt hankkeeseemme taidelaitoskumppaneita, jotka haluavat kehittää ja kokeilla kulttuurisesti monimuotoisia toimintamuotoja, jakaa ja saada uusia sisältöideoita sekä tavoittaa uusia monimuotoisia yleisöjä ja ystäviä. Kumppaniemme kanssa rakennamme yhteistyötä yhdessä, kunkin taidelaitoksen tarpeista lähtien.

GAP LAB -hankkeeseen valittavissa eri alojen taideprojekteissa työskentelee sekä suomalaisia että ulkomaalaissyntyisiä ammattitaiteilijoita. Valinnat tekee ryhmä, joka koostuu eritaustaisista kuraattoreista/asiantuntijoista, kumppanitaidelaitosten edustajista sekä eri kieli- ja kulttuuriyhteisöistä kutsuttavista taiteenharrastajista. Valittavat taiteilijaryhmät valmistavat teoksensa (näyttely, näyttämöteos, yhteisöprojekti tms.) sovitulla tavalla yhteistyössä kumppanilaitoksen kanssa. Projektiin kuuluu myös tapaamisia ja keskusteluja paikallisten eri kulttuurien yhteisöjen kanssa. Projektin lopputulos esitetään osana taidelaitoksen ohjelmistoa.

GAP LAB -hanke vastaa valitsijaryhmän palkkioista sekä osasta osallistuvien taiteilijoiden palkkioista. Yhteistyön muodot kumppanilaitoksen kanssa neuvotellaan tapauskohtaisesti.

Globe Art Point ry on saanut hankkeelle Suomen Kulttuurirahaston myöntämän, yhteensä 240 000 euron apurahan vuosille 2018-2020. 

Apurahalla toteutetaan GAP LABin lisäksi GAP INFO -hanke, jossa kootaan ulkomaalaissyntyisille taiteilijoille suunnattu englanninkielinen internetpohjainen, Suomen taide- ja kulttuurialaa kattavasti kuvaava tietopankki (Artist´s Welcome Package) sekä toteutetaan käytännöllisten työpajojen ja taidelaitosvierailujen sarja (Artists´ Welcome Program).

GAP LAB käynnistyy kumppanien ja kuraattoriryhmän haulla keväällä 2018. Ensimmäinen teoshaku on meneillään yhteistyössä Espoon kaupunginteatterin kanssa, jonka ohjelmistossa GAP LABia pilotoidaan syyskaudella.

Haemme nyt projektiin taidelaitoskumppaneita vuosille 2018-2020 teattereista, museoista/gallerioista, orkestereista ja kulttuurikeskuksista.

Mikäli yhteistyö tuntuisi kiinnostavalta uudelta mahdollisuudelta, otathan yhteyttä 6.4.2018 mennessä sähköpostitse tomi.purovaara(a)globeartpoint.fi tai puhelimitse 044 29 87 531. Tai sovi tapaaminen GAPissa Helsingin Kampissa (Malminkatu 5).

Lisätietoa


Call for the 12th edition of Skupi Festival | Deadline 20 June 2018

The International Theater Festival Skupi Festival is announcing an open call for participation at this year’s 12th edition, which will take place with duration of six days, from 24th of October till 29th of October 2018, on the stage of The Youth Cultural Center in Skopje,Macedonia.

We are looking for high-quality, contemporary, and inventive performances which use the theater as a media for advocating changes within the society.

ITF Skupi Festival open call for admission is open for professional theater groups from 20th of March till 20th of June. All selected participants will be announced by e-mail by September 2018.

HOW TO APPLY  da ostane isto samo da se smeni datumot vo ovoj del:

Please send your application together with the required documents not later than 20th of June 2018 to skupifestival(a)gmail.com 

Read more

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja ja työpajoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Elekrtoniikka-laboratorio ja improvisaatiokurssi 3.-9.7.2018, Viitasaari | Haku 31.3.2018 mennessä

Viitasaaren Musiikin ajan korkeatasoisille kursseille on vielä hakuaikaa jäljellä. Tulevana kesänä Viitasaarella järjestetään elektroniikka-laboratorio muun muassa IRCAMin asiantuntijoiden johdolla sekä improvisaatiokurssi Jennifer Walshen ja Tomomi Adachin kanssa. Kurssihaku on avoinna 31.3. asti ja lisätietoa sekä hakulomake löytyy osoitteesta musiikinaika.org/kurssit/ 

Elektroniikka-laboratorio tarjoaa moduleita säveltäjille, esiintyjille ja musiikkiteknologian opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita nykymusiikista ja teknologian käytön eri osa-alueista ja uusimmista tuulista, kuten liiketunnistusteknologiasta musiikissa. Kurssilla osallistujien on mahdollista syventää omaa teknistä osaamista teknologian käytöstä (esim. liiketunnistusteknologia) nykymusiikissa IRCAMin asiantuntijoiden (mm. Serge Lemouton ja Frederick Bevilacqua) sekä elektroniikan käyttöön perehtyneiden, festivaalilla vierailevien säveltäjien (mm. Rolf Wallin, Alexander Schubert ja Sampo Haapamäki) ja defunensemblen sekä ICE ensemblen muusikoiden kanssa. Kurssilla käsitellään mm. Chaya Czernowinin ja Sampo Haapamäen teosten elektroniikkaa säveltäjien itsensä johdolla. Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijat ovat paikalla esittelemässä tutkimusprojekteissa kehiteltyjä uudenlaisia käyttöliittymiä. Kurssi koostuu kaikille yhteisistä luenn  oista ja workshopeista sekä yksilöllisesti muotoilluista sisällöistä. Kurssia isännöi defunensemblen taiteellinen johtaja, säveltäjä Sami Klemola.

Laulaja-säveltäjä Jennifer Walshe ja japanilainen äänirunoilija ja improvisaattori Tomomi Adachi saapuvat Viitasaaren Musiikin aikaan pitämään improvisaatiokurssia. Adachi ja Walshe ovat esiintyneet yhdessä tavattuaan New Yorkissa vuonna 2010, keskittyen teoksissaan yhdistämään ääniään elektroniikan, esineiden ja instrumenttien kanssa. Kurssi päättyy festivaaliohjelmaan kuuluvaan konserttiin.

Osallistujat voivat tuoda mukanaan minkä tahansa haluamansa soittimen / objektin. Kurssilla painotetaan improvisaation ja ääni-improvisaation fyysisiä ja spatiaalisia näkökohtia. Hakijan ei tarvitse omata aiempaa kokemusta tanssin tai laulun alalta, vaan avoin mieli ja kokeilunhalu riittävät. Työskentely tapahtuu sekä sisä- että ulkotiloissa. Kurssilla käydään läpi tavanomaisia  lähestymistapoja improvisaatioon johtamisena, mutta myös epätavallisia keinoja, kuten telepatiaa ja okkultisia ennustamiskäytäntöjä.

Lue lisää
lotta.vartiainen(a)musiikinaika.org


Cantabile 2 Workshop | 24 May – 1 June 2018, Denmark

May 24 - JUNE 1 2018 Vordingborg (Denmark)

An International Intensive Workshop in Participatory and Human Specific Performance

CANTABILE 2 will conduct a workshop in Participatory and Human Specific Performance open to English-speaking participants from all countries. The workshop is addressed at professional performers, live artists and theatre makers.

The nine days long, intensive workshop will be focused on exploring interactivity, participation and intimacy in different spaces, mainly away from the classical theatre stage. Participants will investigate how emotional and sensorial responses, are created together with their spectators, through sincere, non-fiction-based communication. 

Creating Transformative Encounters is a residential course. The participants will spend all 9 days at Cantabile 2’s facilities. The course involves a total of 75 hours of intensive work, over a period of 9 days, culminating in the creation of a short public presentation.

Prices for the workshop are as follows:
Net workshop price (including full accommodation): 1.200 ¤ or 9.000 Dkr.
Accommodation will be at Cantabile 2s facilities or in private homes nearby (single rooms). If you have own accommodation, the price can be reduced to 1.040 ¤ or 7.800 Dkr.

Discounted payment (total 710 ¤ or 5.320 Dkr including accommodation):  

If you are selected as a participant, you can apply for the reduced price if you fulfill one or both of the following criteria:
- you have previously participated in a Cantabile 2 workshop/master class
- you pay the deposit of 200 ¤/ 1500 Dkr no later than March 31st 2018.

Read more


Improvisaation Kesäyliopisto |25-27.7.2018, Jyväskylä

Tervetuloa Suomen Improvisaatioteatterit ry:n järjestämään Improvisaation Kesäyliopistoon!

 Jyväskylässä järjestetään 25.-27. heinäkuuta 2018 ainutlaatuinen improvisaation koulutuskokonaisuus, joka sisältää improvisaatiotyöpajoja alkeisimprosta aina improvisoituun näytelmään asti. Järjestetään yhteistyössä Jyväskylän Kesäyliopiston kanssa.

Olit sitten noviisi tai  monta vuotta improa tehnyt, niin kurssitarjonnasta löytyy takuuvarmasti kaikille jotain. Kouluttajat tulevat improvisaatioteattereista ympäri Suomen, ja heillä on vuosien vankka kokemus improvisaation opettamisesta sekä näyttelijäntyöstä.  

Tutustu kurssitarjontaan

SUITEN:n Kesäyliopisto on verraton tapa oppia uutta ja kehittyä improajana, mutta se on myös loistava paikka verkostoitua ja tutustua Suomen parhaisiin improajiin. Tällä huikealla kesäleirillä pääset osaksi kesäyliopiston ensimmäistä vuosikurssia ja vietät elämäsi parhaat kolme päivää samanhenkisten ihmisten seurassa.

Varaa paikkasi heti, niin tiedät mitä kesältä odottaa... tai improstahan ei koskaan tiedä. Kesäyliopisto tarjoaa myös monipuolisia improvisaation liittyviä iltatapahtumia!

Lue lisää ja ilmoittaudu

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Espoon esittävän taiteen koulu etsii Teatteritaiteen tuntiopettajia | Haku 3.4.2018 mennessä

Teatteritaiteen tuntiopettaja toimii työssään itsenäisesti. Työ tapahtuu yhdessä tai useassa toimipisteessä. Työ on iltapäivä-/iltatyötä. Opetuksen tuntimäärä on 5 - 13 opetustuntia/viikko. Palkkaus ja työehdot ovat Sivistystyönantajat ry:n mukaiset. Opettajan työhön kuuluu koulun opettajakokouksiin ja opetuksen kehittämispäiville osallistuminen.   

Opettaja osaa suunnitella lukuvuoden opetuksen koulun opetussuunnitelmaa apuna käyttäen. Opettaja osaa myös aikatauluttaa, luoda ja ohjata jokaiselle ryhmälle esityksen, jossa näkyy kuluneen lukuvuoden opitut taidot. Opettaja tuntee teatterin tradition – ja myös sen yhteiskunnallisen ja vuorovaikutuksellisen aspektin. Teatteritaide näyttäytyy hänelle moninaisena kenttänä, ja hän on avoin uusille tutkimuksille ja kokeiluille. Häntä kiinnostaa sirkus – ja teatteritaiteen yhdistäminen ja esiintyjyyden tutkiminen.

Teatteritaiteen opettaja edustaa koulun arvomaailmaa, jossa keskiössä on lasten- ja nuorten hyvinvointi sekä ihmisenä kasvu. Hän ymmärtää positiivisen ajattelun ja kannustamisen hyvää tekevän vaikutuksen. Hänelle on tärkeää ryhmän hyvä ilmapiiri ja hän osaa omalla toiminnallaan tukea sitä.  

Edellytämme tehtävään soveltuvaa tutkintoa (AMK, TeM) tai vastaavaa tutkintoa. Eduksi katsomme pedagogiset opinnot (60 ov). Arvostamme kykyä toimia työyhteisön tasavertaisena jäsenenä ja uutta luovana ajattelijana. Ongelmaratkaisutaidot ja vastuullisuus ovat työssä onnistumisen kulmakiviä. Eduksi katsomme työkokemuksen lasten ja nuorten kanssa toimimisesta, opettamisesta ja ohjaamisesta niin taiteen perusopetuksessa kuin muissakin yhteyksissä. 

Hakuun liittyvät haastattelut pidetään viikoilla 15. ja 16. Työsuhde alkaa 15.8.2018.  

Lisätietoja tehtävästä antaa Eskon rehtori Terhi Perälä p. 040 592 8969. Odotamme hakemuksia ansioluetteloineen 3.4. mennessä sähköpostitse terhi.perala(a)esko.fi.


Zodiak hakee äänimestaria | Haku 9.4.2018 mennessä

Haemme osa-aikaiseen (75%) työsuhteeseen pienen, osaavan asiantuntijatyöyhteisömme vakituiseksi jäseneksi

ÄÄNIMESTARIA

Tehtäviin kuuluu äänimestarin työtehtävät sekä näyttämö-, video- ja valoteknikon työtehtäviä. Painopiste on äänipuolen osaamisessa: äänijärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa.  

Hakijalta toivotaan soveltuvaa koulutusta, vahvaa kokemusta vastaavista tehtävistä ja laajaa osaamista esitystekniikan puolella. Hyvät tietotekniset valmiudet ja nykytanssin tuntemus katsotaan eduksi. Kielitaitovaatimuksena on suomen ja englannin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä, organisointitaitoja, joustavuutta ja paineensietokykyä.

Tarjoamme monipuolisen tehtäväkentän mielenkiintoisessa ja innostavassa toimintaympäristössä sekä näköalapaikan kotimaiseen ja kansainväliseen nykytanssiin ja esitystaiteeseen.

Vakinainen työsuhde alkaa 1.8.2018. Koeaika on viisi kuukautta.

Hakemukset maanantaihin 9.4.2018 klo 16 mennessä

Hakemuslomakkeeseen tulee liittää vapaamuotoinen hakemus ja CV palkkatoivomuksineen. Kerro hakemuksessa lyhyesti hieman itsestäsi sekä kiinnostuksestasi tätä työtehtävää kohtaan.   

 
Tiedustelut ke 28.3.. klo 13–17 ja pe 6.4. klo 13–17 äänimestari Esa Mattila puh. 040 8356 671 tai sähköpostitse esa.mattila(a)zodiak.fi.


Hakuaikaa jatkettu: Mikkelin Teatteri hakee teatterinjohtajaa | Haku 27.4.2018 mennessä

Mikkelin Teatteri hakee 3-4 vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen teatterinjohtajaa

Keskeisiä tehtäviä

 • taiteellisen työn suunnittelu
 • ohjaustyö
 • toiminnan ja talouden johtaminen
 • yhteiskuntasuhteiden hoitaminen

Edellytämme

 • alalle soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • hyvää teatterialan tuntemusta ja kokemusta
 • riittävää johtajakokemusta ja johtamistaitoja
 • talous- ja henkilöstöhallinnon osaamista
 • hyvää organisointikykyä

Tehtävässä on 6kk koeaika

Hakemukseen tulee liittää CV sekä palkkatoive. Hakemukset pyydetään toimittamaan 2.4.2018 mennessä sähköisessä muodossa osoitteella: outi.kasanen(a)mikkelinteatteri.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa hallituksen puheenjohtaja marjukka Tikka p. 0500 653 998 marjukka.tikka(a)kolumbus.fi

Lue lisää

MUITA ILMOITUKSIA

Uusi julkaisu: Eila Ileniuksen Näyttelijän yökirja

Eila Ileniuksen Näyttelijän yökirja on näyttelijän henkilökohtainen kurkistus kulissien taakse. Ileniuksen työpäiväkirjoihin pohjautuva teos piirtää kaaren näytelmän harjoitusprosessista aina teoksen viimeisiin esityksiin.  

Näyttelijän yökirja keskittyy suomalaisen teatterin arkeen 1970-1980 -lukujen kulttuurimurroksessa ja on arvostuksen osoitus suomalaiselle teatterikentälle. Näyttelijä Eila Ilenius kertoo teoksessaan työn euforiasta, riittämättömyyden häpeästä ja taistelusta ahneen egon kanssa hyvin julkisuuskeskeiseksi muodostuneessa maailmassa. Yrityksestä hypätä itsen yli, tehdä tila roolille. Näyttelijän itsensä tuottamaa sisäisten prosessien kuvausta ei ole kirjallisuudessa aiemmin juurikaan käsitelty, useimpien muistelmateoksien keskittyessä uran ulkoisiin tapahtumiin. 

Näyttelijän yökirjaan on valittu 128:n roolityön joukosta muutama näytelmän työprosessien kuvaukset aina ensi harjoituksista teoksen viimeiseen esitykseen asti. Ilenius nostaa kirjassaan esille muun muassa Lauri Väärän tulkinnat suomalaisten teatterinkatsojien rakastamasta Juurakon Huldasta, sekä kansainvälisten ohjaajien kanssa tehdyt teokset: Shakespearen Miten Äkäpussi kesytetään -näytelmän ylistetyn saksalaistulkinnan toisen ihmisen alistamisesta ja Tallinnan Draamateatterin johtajan Mikk Mikiverin virolaistulkinnan Vilden Kilisevistä kulkusista, taiteilijan etiikasta julkisuuspaineissa.  

Eila Ilenius FIA on helsinkiläinen näyttelijä. Hän on työskennellyt useissa Suomen teattereissa, joista pisimpään Kotkan kaupunginteatterissa. Hän työskenteli myös Yhdysvalloissa 1970-luvulla. Ilenius on tehnyt 128 roolityötä teatterissa ja televisiossa. Ilenius on kirjoittanut kirjan Dementia, opettajamme. Äidin ja tyttären tarina.


Vuokrattavana asunto Töölössä

Näyttämöväen Vanhuudenturvasäätiöllä on tarjolla tilava asunto hyvällä paikalla Etu-Töölössä Helsingissä. Rauhallinen sijainti talon kuudennessa kerroksessa. Isot saneeraukset on taloyhtiössä tehty. Asunnossa tehdään parhaillaan kylpyhuoneremonttia ja huoneiden perusparannusta. Loistava kaupunkiasunto esim. perheelle.

Osoite: Oksasenkatu 3b C 53, 00100 Helsinki
Koko: 3-4 h + k + kh + 2 x wc, 116 m2
Vuokra: 1970,00 euroa/kk
Vuokratakuu: 2 kk:n vuokraa vastaava summa
Muut taloyhtiön maksut erikseen. Esim. vesimaksu tällä hetkellä 19,50 ¤/hlö/kk.

Remontin arvioitu valmistuminen ja vapautuminen käyttöön: 6/2018

Tiedustelut:
Näyttämöväen Vanhuudenturvasäätiö
Mikko Karvinen
mikko.karvinen(a)tinfo.fi
050 353 7874


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.