07.05.2020

TINFO-tiedote 16 / 7.5.2020

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Sumean tulevaisuuden synkeät skenaariot. Teatterit ovat kompleksinen, dynaaminen järjestelmä, jonka toimijoiden välillä on vahva keskinäisriippuvuus. Kun yksi palanen sakkaa, syntyy dominoefekti.

TINFO PALVELEE

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Sumean tulevaisuuden synkeät skenaariot

Opetus- ja kulttuuriministeriö kohdisti pika-aikataululla koko toimialalle Webropol-kyselyn koronan vaikutuksista. Pika-aikataululla alan tiedotuskeskusten ja eräiden muiden organisaatioiden oli analysoitava oman kenttänsä vastausaineisto.

Kyselyn onnistuminen on lomakkeen kohdakkaisuuden ja vastaajien jaksamisen varassa. Pitää kysyä oikeita kysymyksiä ja varmistaa, että vastaajat ymmärtävät kysymykset. Ei sovi vastaajia syyttää (ei ehkä raportin tekijääkään, eikä kyselyn tekijöitäkään), jos koko taiteen ja kulttuurin toimialalle on pitänyt laatia yksi yhteinen kysely ja toteuttaa normaaliin valmisteluun nähden sika-aikataulussa.

Tunsin suuren suurta voimattomuutta ja turhautumista kysymysaineiston äärellä. En pystynyt tarkastelemaan vastauksia taustamuuttujittain, koska käsissä oli 155 vastaajan noin 150 sivua käsittävä yhteismitaton aineisto kokonaisuutena. Vastaukset 41 kysymykseen.

Vastaajilla tässä on ollut suuri työ. Vastaajilla oli selkeä tarve myös avata avoimissa vastauksissaan koronatodellisuuksiaan – ja juuri tuo laadullinen aineisto on arvokkainta. Sen kautta hahmottuu työvoimavaltaisen, livekontaktiin tässä ja nyt perustuvan taiteenlajin taiteellis-taloudellis-tuotannolliset reunaehdot tekemiselle, suunnittelupalapelin monimutkaisuudelle, pääsylippu- ja muiden omien tuottojen ja julkisen tuen tarkoin lasketulle balanssille, ohjelmistosuunnittelulle, suunnittelun pitkille aikajänteille.

Teatterit ovat kompleksinen, dynaaminen järjestelmä, jonka toimijoiden välillä on vahva keskinäisriippuvuus. Kun yksi palanen sakkaa, syntyy dominoefekti. 

Taustamuuttujakysymyksistä ei saanut riittävästi selkoa, oli väärinymmärryksiä. Venkoile siinä sitten. No, ei pidä nillittää. Ymmärrän tiedon tarpeen, kun kerran tietopohjaista politiikkaa tehdään. Ymmärrän hyvin, että päätöksenteon ja tulevien toimenpiteiden tueksi tarvitaan dataa, onhan jaossa nyt 40,3 miljoonaa euroa (kansallisille taidelaitoksille 3,15 miljoonaa, kulttuurin ja taiteen toimijoille noin 18 miljoonaa, valtionosuutta saaville museoille, orkestereille ja teattereille 18 miljoonaa sekä taiteen perusopetuksen ylläpitäjille 3 miljoonaa ja elokuva-alan toimijoille 1 miljoona euroa). 

Sitä paitsi on muistettava, että moneen muuhun maahan verrattuna meillä Suomessa on valtion tasolla reagoitu myös kriisin aiheuttamaan taide- ja kulttuurikentän kurimukseen todella nopeasti. Tätä kenttää ei ole jätetty oman onnensa nojaan. Siitä hatunnosto poliittiselle ja virkakoneistolle!

Tein työtä käskettyä, niin hyvin kuin annetuissa olosuhteissa pystyin. Oli pakko taustoittaa ja sanoittaa asioita myös muun datan valossa. Siihen onneksi on mahdollisuus. On Teatteritilastot, on muiden yhteisöjen keräämä tieto.

Ehkä kaiken tämän pohjalta syntyy yhteiskäsitys siitä, mitkä ovat 31.5. mennessä koronan vaikutukset ja mitkä tulevat olemaan vaikutukset 1.6.-31.8.2020 Tälle(kin) alalle koronan taloudelliset, sosiaaliset ja taiteelliset vaikutukset ovat mittavat.

Kokosimme raportin pohjalta olennaisimmat viestit siitä, mistä tämä 155 vastaajan joukko kertoi. Koronan laskua maksetaan menetettynä työnä ja ansiotuloina, menetettyinä yleisöinä ja pääsylipputuloina – liven näivettymisenä. Tämä taiteenlaji perustuu yhteisöllisyydelle, jakamiselle, erisuuruisen esiintyjäjoukon ja erisuuruisen yleisö- ja osallistujajoukon yhteiselle mielenliikutukselle yhteisessä tilassa – tila on ymmärrettävä laajasti myös näyttämöiden ulkopuolisina ympäristöinä.

Kinesteettisen myötätunnon harjoittamisesta on LIVESSÄ kyse.
 

Jälleenrakennussuunnitelma uuden normaalin varalle

Tässä kyselyssä toimijat ennakoivat tulevaa, jo ajassa ennen hallituksen hybridistrategiaa. Miten käy syksyn, siis tulevan näytäntökauden? Miten teatteria tehdään uudessa normaalissa, jossa ainoa varma asia on epävarmuus. Oli sitten hybridistrategiaa tai ei.

Epävarmuudessa teatterien on erittäin ongelmallista suunnitella toimintaansa syyskaudella. Kokoontumisrajoitukset (ylärajoja mahdollisesti kasvatetaan jatkossa) ja turvavälit tekevät käytännössä mahdottomaksi teatterituotannot. Puolityhjille katsomoille ei ole varaa tehdä esityksiä.

Teatterit, joiden tuotantoihin kiinnitetään henkilöt tuotantokohtaisesti freelancereina, ovat löysässä hirressä: entä jos rajoituksia muutetaankin. Useiden teattereiden talous perustuu tietylle täyttöasteelle, joka useinkin on 70-80 %, jopa tämän ylitse pienissä teattereissa. Ne eivät pysty näillä premisseillä taloudellisesti toimimaan. Jokaisesta esityksestä maksetaan aina jokaiselle näyttelijälle ja muille teoksessa työskentelevälle kaikkine iltakorvauksineen jne. Repertuaariteattereissa, joissa on vakinainen kuukausipalkkainen henkilökunta, puolestaan on sitten toisenlaiset, kiinteiden kulujen ongelmat.

Tarvitaan pitkän tähtäimen jälleenrakennussuunnitelma, jossa toimintaa tarkastellaan eri skenaarioiden pohjalta, ei sen pohjalta, että voitaisiin palata vanhaan.
 

Koronahaut – vielä seitsemän päivää aikaa

Opetus- ja kulttuuriministeriön koronahaut ovat vielä viikon verran auki. Tässä haussa myönnetään avustuksia koronakriisin (ajanjaksolla 13.3.- 31.5.2020) synnyttämien taloudellisten vahinkojen lieventämiseen. Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt, kuten yhdistykset ja yritykset, eivät kunnat, kuntayhtymät tai rekisteröimättömät yhteisöt.

Eri toimijaryhmille on omat hakulomakkeensa – niiden täyttämisessä kannattaa olla enemmän kuin tarkka, ihan ensiksi lukea ohjeet kunnolla, täyttää tarvittavat liitteet ja toimia ohjeiden mukaan. Ja parasta on saada hakemus valmiiksi ennen viimeistä päivää, ettei joudu kuormittuvan järjestelmän kurimukseen. Tästä OKM varoitteli. Ja määräkellonaika ei ole puoliltaöin, vaan virastoajan päättyminen.

Taiken henkilökohtaiset apurahat (haku päättyy 15.5.) Taiken korona-apuraha on tarkoitettu luovien alojen sekä kulttuuri- ja taidealan ammattilaisille. Korona-apuraha on suuruudeltaan 3 000 euroa.     

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä hakevat mm. kulttuurialan yhteisöt, valtionosuustoimijat sekä kansalliset taidelaitokset.

Avustusta ei voida myöntää yhteisöille, jotka ovat saaneet samaa tarkoitusta varten avustusta Business Finlandilta tai ELY-keskukselta. Avustusta ei myöskään voida myöntää elokuva- tai av-alan tuotantoyhtiöille tai elokuvateattereille, jotka voivat saada avustusta Suomen elokuvasäätiöstä.
 

Työkaluja inklusiiviseen, antirasistiseen ja feministiseen toimintaan

Urban Aban #Stophatrednow 2020 toteutuu onlinena  11.5. Tärkeää! Taide- ja kulttuuri-instituutiot, taiteilijat ja muut taidetoimijat, kaikki mahdolliset inkluusiosta, antirasistisesta ja feministisestä toiminnasta kiinnostuneet mukaan. Ilmoittautukaa! Kenttä tarvitsee tietoa, ravistelua ja työkaluja normikriittiseen työskentelyyn. Actionia uusien standardien luomiseksi.
 

Fantastista tulevaisuutta paikallisesti

Santarcangelon festivaali lähestyy koronaa toisesta näkökulmasta. Se päätti olla perumatta heinäkuista festivaaliaan ja toteuttaa sen hätätilaversiona. Festivaali uskaltaa unelmoida – kriisit merkitsevät myös mielikuvituksen kriisiä. Festivaalia tehdään nyt paikallisyhteisössä ja italialaisille taiteilijoille, ei pelätä paikallisuutta.

Kuraattorit oikovat yksipuolisia käsityksiä festivaaleista yhdentekevänä eksklusiivisena ylellisyytenä tai viihteenä. Festivaalia voidaan ajatella uudelleen. Voidaan luopua, vähentää tuottavuuspaineita, toimia uudessa taloudessa, jossa ympäristöä kunnioitetaan ja jossa vastustetaan kilpailuajattelua. Järjestäjät ovat tietoisia siitä, millaisissa olosuhteissa ja hätätilanteessa suuri osa italialaisista elää. He uskovat, että festivaalin on mahdollista tukea haavoittuneimmassa asemassa olevia avoimuudessaan ja saavutettavuudessaan – myös niitä, joilla ei teknisiä laitteita ole.
 

Uusia muotoja ja dramaturgiaa – digiliveä

”I cannot hear a fucking thing.”  ”Can anyone see me?”

Minun on tunnustettava, että kaikki se yltäkylläinen digitaalinen tarjonta, josta koronan kylkiäisenä on voinut katsoa, ei ole liiemmälti kyennyt herättämään affekteja. Kaikki tapahtuu etäällä ja kaukana. Esiintyjän liha ei kosketa. Liven kestollisuus ei toimi tallenteessa.

Tätä kokemusta vasten Forced Entertainmentin fragmentaarinen online-esityssarja oli järisyttävä kokemus. HAU:nMousonturmin ja Pact Zollvereinin End Meeting for All  -digitaaliesitysten sarja osoittaa, että ajan ja energian voi saada virtaamaan liven tavoin myös digillä. Tämän Forced Entertainment osaa.

Eristystilan ihmettelyn, melankolisuuden ja surun (myös epätoivoisen esittämisen ylläpitämisen) tunnot tulevat lävitse vajaan puolituntisissa esityksissä. Ne on oikeasti tehty tälle välineelle – ikään kuin näyttelijöiden zoomkokoontumisesta – mutta niin taitavasti dramatisoituna, kuin kuunnelmana (mikä äänidramaturgia) että FE:n ensemblen ilmiömäinen esittämisen improvisatorinen keveys yhtyneenä koronaeristyksen sietämättömään raskauteen tihkuu lävitse screeniltä.

Kuuden tarkasti asemoitujen kasvojen, kunkin yksittäisen näyttelijän hiljaisen kiireetön pohdinta ja puuhailu, näyttelijöiden intensiivisten äänien, ympäristön äänien, naurettavan naamion tai peruukin, itkettävien sipulinpalasten ja ginipullon yhdistelmällä mennään pitkälle olemassaolon perustaan (milloin olet ollut onnellisin), koska kukaan ei kuule, ei tarvitse olla poliittinen, onko kaikki ookoo, näytät surulliselta, stressaantuneelta – satunnaista puhetta, yritystä tavoittaa toinen, tympääntymistä siihen, ettei mitään kuule tai kysymystä siitä, näkeekö joku. 

Alcoholic vai melancolic? Gin makes you sad, red wine makes you mellow, beer makes you fat… kaikki tämä koronahetkisyys ja välineen esteet yhdistyneenä metateatteriin – näyttelijä laittaa sipulia silmiinsä tai vettä kasvoille, jotta syntyy illuusio surusta. Tai yksi laittaa naurettavan harmaan peruukin päähäänsä voidakseen teeskennellä, mitä vuoden eristys on saanut aikaan ja valittaa, että tämä on paljon raskaampaa kuin tavallinen näytteleminen.

Tässä minimalismia – vähemmän on toden totta enemmän! Forced Entertainmentin ihmeelliset näyttelijäolennot ja heidän tavastaan esittää ja käyttää ääntään, olla kontaktissa toisiinsa ja meihin yleisöön. Nämä kaksi ensimmäistä End Meetingiä naurattivat ja itkettivät. Alasdair Robertsin Slowly growing old albumilta Farewell sorrow.

End Meeting for All  #1 ja #2  ovat nähtävissä HAU:n YouTube -kanavalta

Forced Entertainment End Meeting for All #1

Forced Entertainment  End Meeting for All #2

Kolmas osa tulossa.
 

Esitys ja kuolema

Muistan  Forced Entertainmentin Void Storyn, joka nähtiin kymmenen vuotta sitten Helsingin Juhlaviikoilla. End Meeting For Allin äänensävy on jotenkin samankaltainen melankolisuudessaan.

Esitys-lehdessä oli FE:n Tim Etchellsin hieno haastattelukeskustelu, jonka Katariina Numminen teki. Tässä katkelma siitä.

KN: Ajatteletko että teatterilla, tai esityksellä, on taiteena erityinen suhde kuolemaan?

TE: Ajattelen, siksi että esitys on niin sidottu ajan kulumiseen, hetken kulumiseen, siihen että nykyhetki  koko  ajan katoaa.  Ja koska esityksessä kaikki näyttämöllä olijat, kaikki salissa olijat, kaikki jotka ovat  esitystilassa hengittävät. Ovat tilassa yhdessä  ja hengittävät. Ihmisten virittäminen siihen on aina tärkeää esityksessä.  Ihmisten pysäyttäminen kyllin pitkäksi aikaa että  he tuntevat oman läsnäolonsa tilassa yhdessä muiden kanssa, huoneen mittasuhteet ja yhteisen tilan – luulen että se on niitä asioita, joissa esitys on todella hyvä. Ja tietenkin kuolema on aina sen kääntöpuoli.

 

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

TINFO PALVELEE

Ruotsinkielinen uutiskirje TINFO e-Nytt ilmestyy 19.5.2020

TINFO e-Nytt ilmestyy ja lähetetään sen tilanneille tiistaina 19.5.2020. Otamme vastaan ruotsinkielisiä uutisianne ja muita tiedotteitanne. Lähetä niitä meille ehdolle osoitteella: tinfo (a) tinfo.fi vaikka samantien, mutta viimeistään perjantaina 15.5.2020.

Seuraavat suomenkieliset uutiskirjeet: to 14.5., to 28.5., to 4.6., to 11.6., ti 16.6.2020


Ilmoita ensi-illat TINFOn verkkosivuille helposti lomakkeella

Ilmoita teatterisi tiedossa olevat ensi-iltapäivämäärät TINFOn verkkosivuilla olevalle Ensi-iltalistalle.

Ilmoittaminen on helppoa ja nopeaa tällä lomakkeella: www.tinfo.fi/ilmoita-ensi-ilta. Jos pelkkä päivämäärä on muuttunut, voit laittaa muutospyynnön sähköpostilla osoitteeseen tinfo(a)tinfo.fi.

Jos teatterisi puuttuu teatterilistalta, tai tietoihin on tullut muutoksia, voit ilmoittaa tiedot tällä lomakkeella: www.tinfo.fi/fi/Ilmoita-teatteri


Teatteri kotisohvalle -poimintoja

Täsmäteatteri lähettää Terveisin, Teatteri -esityksen kirjeitse kotiin -  Ensipostitus 7.5.2020
ValveLive: Etsivä Koistinen -virtuaalipaneeli 8.5.
Teatteri Tuike: Kreivi Hohoo Youtubelive 9.5.
#Digiteatterin Autiosaarella -tekoälyseikkailu muuttaa kodin fantasiamaailmaksi 11.5. alkaen
Helsingin Kaupunginteatteri: Taidetta koteihin runoestitys Puiden oksilla on valoa 15.5.
Karanteeniteatteri: Maltti ja Valtti 15.5.
Karanteeniteatteri: Martti Suosalo - Palvelija 16.5.
Euron viisut -verkkoshow 15.-22.5.
Tanssiteatteri ERI: Kaksin vai yksin - ensi-ilta 19.5.
Teatteri Hevosenkä: Kummituskekkerit 20.5.2020
Ryhmäteatteri: Usko, toivo, huijaus livelähetyksenä 27.5., 29.5. ja 30.5.
Joensuun kaupunginteatterin Improlive torstaisin ja uusi ensi-ilta lauantaisin

Teatteri kotisohvalle päivittyy sitä mukaa, kun saamme tietoja. Teatterilaiset, ilmoitelkaa: tinfo (a) tinfo.fi

UUTISIA

Teatterin tilannekuva koronakeväänä 

 
TINFO listasi 10 seikkaa, jotka piirtävät isoa kuvaa siitä, missä nyt mennään teatterin ja esitystaiteen alalla. 

Toukokuun loppuun mennessä teattereiden sulkuaika tulee kestäneeksi noin kaksi kuukautta ja kaksi viikkoa, toimijasta riippuen. Aiemmat Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) ja Suomen Teatterit ry:n ja Teatterikeskuksen tekemät laskelmat ja arviot kertovat teatterien tulojen menetysten olevan 16,2 - 18,6 miljoonan euron luokkaa. 
 
Nyt opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) pääsiäisen jälkeen julkaiseman kyselyn tulokset ovat käytössä: siinä toimijat itse arvioivat sitä, mitä koronakevät niille maksaa. Hintalappu teatterien koronakeväästä on ainakin 19,7 miljoonaa euroa. TINFO on lisäksi laskenut, että näytelmäkirjailijoiden tekijänoikeustulojen menetykset kotimaisten teosten osalta ovat noin 450 000 euroa.

Kaikkea ei voi mitata rahassa eivätkä peruttujen esitysten vaikutukset rajoitu pelkästään teatterien kassavirtojen massiivisiin kutistumisiin. Teatterin ekosysteemiin kuuluvat paitsi erikokoiset teatteritoimijat, niiden vakinaiseen työsuhteeseen palkattu tai produktiokohtainen henkilökunta ja vierailijat (iso taidetekijöiden joukko erilaisissa ja usein vaihtuvissa työmarkkina-asemissa, toimeksiantosuhteissa tai yrittäjinä), myös näytelmäkirjailijat, näytelmäagentuurit ja muut välittäjäorganisaatiot, työmarkkinaosapuolet, alan erilaiset toimijayhteisöt, järjestöt, festivaalit, alan palveluyritykset ja koulutus. 
 
Ekosysteemille luonteenomaisesti kaikki nämä toimijat ovat keskinäisessä riippuvuussuhteessa: kun teatterit eivät voi esittää, tuloutukset jäävät kaikilta saamatta. 

OKM:n kyselyyn vastasi 155 toimijaa. Kyselyn tuloksista, Teatteritilastojen datan ja erilaisten pienempien tutkimusten perusteella TINFO koosti ministeriön käyttöön tausta-aineiston. Julkaisemme tässä aineistosta poimintoja, jotka muodostavat sitä suurta tilannekuvaa, jonka äärellä nyt ollaan.

Teatterin tilannekuva kevät-kesällä 2020: 
  

Dominoefektit

Syyskauden näytännöt ovat vaaravyöhykkeessä, kun poikkeustilanne vaatii poikkeuksellisia järjestelyjä. Rahakaan ei ratkaise kaikkea eikä kaikkea voi mitata euroissa. Työvoimavaltaisena alana teatteri on riippuvainen osaavista tekijöistä, joiden luottamusta ei voi menettää. 

Kevään ja kesän saamatta jäävät tulot jäävät pakottavat lomautuksiin ja freelancertyövoiman oston lakkauttamiseen, ei ole ketään tekemässä syksyn ja tulevien kausien esityksiä. Töissä olevilla etäyhteyksien varaan perustuvat harjoitusolosuhteet ovat elävän taidemuodon kannalta hankalat. Keväältä peruttuja ensi-iltoja on yritettävä sijoittaa seuraaviin kausiin, niihin suunnitellut esityksen puolestaan siirtyvät. 

64 % OKM:n kyselyyn vastanneesta kertoi toiminnan vaarantuneen olennaisesti, kolmannes vastaajista uskoo toiminnan vaarantuvan olennaisesti vielä seuraavien 12 kuukauden aikana. 
 
Kevään 2020 vaikutukset siirtyvät dominona vuosiin 2021, 2022...
 

Suunnittelun epävarmuus 

“On pari muuttujaa” eli tuotantosuunnittelu on usean muuttujan yhteissummapeliä, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tulevan ja tulevien kausien esitysten suunnittelua ja harjoittelua ei voi aloittaa, jos väki on lomautettuna tai irtisanottu ja vierailijoiden keikat peruttu ja uudet työtilaukset pantu jäihin. 
 
Suunnittelun aikajänteet ovat pitkät, esimerkiksi vuosi, ja sen aikana valmistetaan tuote eli teos, johon myydä lippuja. Kulut toteutuvat siis jo ennakkoon, kauan ennen tulovirtaa. Teattereissa, joissa ei ole kiinteää ensemblea, jokainen produktioon kiinnitetty freelancer maksaa jokaiselta esitykseltä. 
 
Kun turvavälejä koskevia määräyksiä on mahdollisesti syksylläkin ja lippuja esityksiin on myytäväksi puolta vähemmän kuin tavallisesti, toiminnasta ei tällaisella laskukaavalla saa kannattavaa. Puolityhjällä salilla ja täysillä kuluilla ei teatteria pysty pyörittämään. 

Entä mitä tapahtuu, jos ohjeet muuttuvat ja melkein valmis esitys ei voi tulla ensi-iltaan syksylläkään?
 

Miten reagoi yleisö? 

Vaikka rajoituksia ei tulevana syksynä olisikaan, uskaltavatko katsojat tulla tai onko ihmisillä ylipäänsä rahaa teatterilippuihin. Pelätäänkö teatteria tulevaisuudessa viruslinkona? 

Teatterit eivät voi toimia vastuuttomasti ja epäeettisesti myöskään yleisöään kohtaan. Katsojien on voitava turvallisesti luottaa teatteriin taidepalvelujen tuottajana.
 

Erilaiset toimijat erilaisessa asemassa 

Isoilla teattereilla juoksevat isot kiinteät kulut joka tapauksessa, vaikka lomautuksia tehtäisiin ja vierailijoiden keikkoja peruttaisiin. Yli kolmannes vastanneista on jo lomauttanut henkilökuntaansa ja 11 toimijaa piti lomautuksia todennäköisinä. 

Pienemmiltä saattaa puuttua kaikenlainen taloudellinen puskuri kokonaan: lipputulot ovat normaalitilanteessa suurin tulonlähde. Ainoan vakituisen työntekijän lomauttaminen pysäyttää toiminnan kokonaan. 

Yksittäinen taidetyöläinen menetti kaiken tulovirtansa kuin veitsellä leikaten. Vierailijasopimukset purettiin ensimmäisenä. 

Kansainvälisistä yhteistuotannoista ja kiertueista riippuvaiset teatterit ja ryhmät ovat törmänneet globaaliin epävarmuuteen, joka aiheuttaa residenssien ja tuotantojen peruutuksia ja festivaaleille sovittujen esitysten siirtymistä hamaan tulevaisuuteen.
 

Näytelmäkirjailijat väliinputoajina 

Tekijänoikeustuloihin ja ennakkotilausmaksuihin perustuvat näytelmäkirjailijan tulot leikkautuivat. Iso osa näytelmäkirjailijoiden elannosta on sidottu pääsylipputuloihin. Teatterien tuotantojen siirtäminen siirtää myös uusien näytelmien tilaamista kirjailijoilta.
 

Freelancerit, yksinyrittäjät

Toimeentulo loppui kuin seinään, kun teatterien kulujen karsiminen alkoi näiden ihmisten työpanoksesta. He joutuvat kamppailemaan TE-keskusten, Kelan ja verottajan erilaisten tulkintojen kanssa. Yksinyrittäjät ja freelancerit ovat saaneet vasta nyt oikeuden työttömyyspäivärahaan, työttömyysturvan omavastuuaika poistui ja työssäoloehtoa on lyhennetty.
 

Kesäkin peruttu

Teattereissa, joissa kesä on kolmas kausi panostukset siihen ovat kovat, lipputulojen lovi jopa 700 000 e. Monelle freelancerille keikoista kesäteatterissa tulee olennainen osa vuositienesteistä.
 

Tasa-arvon kuilu kasvaa entisestään

Taidetyöntekijöiden työmarkkina-asema ja sukupuoli ovat suurimmat esteet tasa-arvon toteutumiselle. Tämä kävi ilmi jo Valta, vastuu, vinoumat – tasa-arvo ja yhdenvertaisuus esittävissä taiteissa -selvityksestä (TINFO, 2019). Korona-kriisi tullee lisäämään tätä epätasa-arvoa. Koronan sukupuolittuneita ja työmarkkina-asemaan sidoksissa olevia vaikutuksia tulisikin selvittää tulevaisuudessa.
 

Digitaalisuus

Virtuaaliset esitysmuodot eivät korvaa menetyksiä, sillä teatteri on pitkälti livelaji eikä digitaalisesta esittämisestä ole vielä saatavissa vakiintunutta ansaintaa. Digitaalisen toiminnan kehittämisen aika ja paikka on hyvässä lykyssä juuri nyt. Käytäntö on kuitenkin toisenlainen: noin viidennes toimijoista ei katso tässä tilanteessa repeävänsä innovoimaan uudenlaisia palveluja.
 

Elämän ja kuoleman kysymys

Osa teatterilaisista on normaalistikin tottunut aaltoliikkeeseen työmarkkinoilla, mutta tämän kevään tuomat näkymät ovat täysin omassa luokassaan arvaamattomat.

Tilanteesta selviämiseksi kaikki mahdolliset kulut on karsittu ja käytössä oleva ihmisten työpanos suunnattu tulevaisuuden tekemiseen. Rahoitusta haetaan luovasti eri kanavista, muunnellaan muunneltavissa olevia tiloja ja laitetaan ohjelmistosuunnitelmia uusiksi. Kaikkeen eivät yhteisötoimijat ja yksittäiset taidetyön tekijätkään kuitenkaan veny. 
 
Tulevan kauden pelastamiseksi ja koko vuoden tulojen paikkaamiseksi teatterit ovat kehitelleet esimerkiksi esityskalenteria, jossa on tuplanäytöspäiviä. Kansainvälisillä teattereilla on usein kokemuksen tuomia eväitä suunnitella ansaintaa digitaalisten esitysten myynnistä. Suomen ulkopuolelta myös saatetaan etsiä töitä.

Yksittäisten tekijöiden osana saattaa olla keksiä jostakin se “pyhä taiteellinen henki”, joka auttaisi selviämään. Sillä ei silti maksettaisi vuokraa ja ostettaisi ruokaa.

Tiedustelut:

TINFO / johtaja Hanna Helavuori, 044 363 1722, hanna.helavuori (a) tinfo.fi


Lauri Maijala KOM-teatterin taiteelliseksi johtajaksi

KOM-teatterin johtoon nimitetty Lauri Maijala ja Tiina Kristoffersson. Hallituksen puheenjohtajana aloittaa Minna Sirnö.

KOM-teatterin kannatus ry:n hallitus on nimittänyt teatterin taiteelliseksi johtajaksi teatteriohjaaja Lauri Maijalan (1.1.2021 alk.) ja hallintojohtajaksi KTM Tiina Kristofferssonin. Lisäksi KOM-teatterin jäsenkokous on valinnut hallituksen puheenjohtajaksi pitkän linjan kulttuurivaikuttajan, FM Minna Sirnön.  

Johtajanimitykset ovat osa yhdistyksen vuosikokouksen tekemää päätöstä KOM-teatterin johtajuusmallin uudistamisesta. Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti teatterissa siirrytään parijohtajuuteen, jossa taiteellinen ja hallinnollinen johtajuus on jaettu kahteen hierarkkisesti tasa-arvoiseen positioon. Lisäksi yhdistyksen hallitukseen päätettiin valita teatterin työyhteisön ulkopuolinen hallituksen puheenjohtaja.  

KOM-teatteri viettää ensi vuonna 50-vuotisjuhlavuottaan. Edistyksellisenä kiertueteatterina 1971 aloittanut KOM-teatteri on syntynyt palosta vaikuttaa yhteiskuntaan ja tehdä taiteellisesti kunnianhimoista teatteria. Johtajuusmallin uudistamisen tavoitteena on vahvistaa KOM-teatterin taiteellista toimintaa ja sitä tukevaa organisaatiorakennetta.

Lauri Maijala aloittaa tehtävässään KOM-teatterin taiteellisena johtajana tammikuun 2021 alussa. Maijala on työskennellyt KOM-teatterissa ohjaajana ja teatterin toisena taiteellisena johtajana vuosina 2014-2018. Syksyllä 2018 hän siirtyi ohjaajaksi Helsingin kaupunginteatteriin, jonne hän ohjaa tulevana syksynä Anneli Kannon kirjoittaman Punaorvot-näytelmän.

Hallinnolliseksi johtajaksi nimitetty KTM Tiina Kristoffersson on työskennellyt KOM-teatterissa vuodesta 2018 talous- ja hallintopäällikkönä. Sitä ennen hän työskenteli Musiikkiteatteri Kapsäkin toiminnanjohtajana ja kirjallisuusagenttina perustamassaan pohjoismaisessa Stilton Literary Agency -kirjallisuusagentuurissa.

Minna Sirnö on Orimattilan tuore kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja ja väitöskirjatutkija. Aikaisemmin hän on toiminut mm. Taiteen edistämiskeskuksen johtajana ja Vasemmistoliiton kansanedustajana.

Teatterinjohtajana KOM-teatterissa työskennellyt Juho Milonoff haluaa keskittyä taiteelliseen työhönsä teatterin ensemblen näyttelijänä ja ohjelmistotoimikunnan jäsenenä.

Lisätietoa:
Tiina Kristoffersson, 0400 815912, tiina.kristoffersson (a) kom-teatteri.fi
Lauri Maijala, 044 565 6180 | Minna Sirnö, 0400 010 430

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia
Lisää teatterielämyksiä Teatteri kotisohvalle -sivulta: www.tinfo.fi/fi/Teatteri_kotisohvalle


TEHDAS Teatteri: Poikkeus-tila-taidetta

Taide syntyy. Se on yhtä varma kuin muutos. Se (kun itsessään) on muutos.

Näinä (meille) erikoisina aikoina kiinnostaa se, mitä ja miten taidetta tuotetaan ja koetaan poikkeusolosuhteissa, miten taide syntyy.

TEHDAS Teatteri on palkannut joukon taiteilijoita toteuttamaan miniatyyriteoksia, jotka ovat virtuaalisesti jaettavissa, yhden kodin kokoisia ja kukin omalla tavallaan maailmanlaajuisia.

Teokset on luotu toteutettaviksi ja koettavaksi kotosalla, yksin tai yhdessä samaa taloutta asuttavien kanssa.

Etsi itsellesi TEHDAS Teatterin nettisivuilta teos, ovi, josta hetkeksi astua toisenlaisille pihamaille.

Me kaikki muistamme sen maaliskuisen hämmennyksen kun kaikki pysähtyi. Teatterisaleista sammutettiin valot ja taiteilijoiden kalenterit tyhjenivät kuin taikaiskusta. Ihan ensimmäisenä nousi pintaan huoli vapaan kentän taiteilijoista, joihin isku osui heti ja näkyvästi ja joiden työmarkkina-asema on erityislaatuisuudessaan hyvin haavoittuvainen. Tuntui, että jotakin pitää tehdä, jotenkin reagoida.

Samaan aikaan, vääjäämättä, nousi pintaan myös kutkuttava tietoisuus siitä, että juuri tällaisina aikoina taiteilijat, nuo epävarmuuden ja ei-tietämisen ammattilaiset, ovat ne, joilta löytyy myös annettavaa.

Sähköpostien täyttyessä töiden peruutusilmoituksista me TEHDAS Teatterilla halusimme lähettää taiteilijoille toisenlaisen viestin. Kutsun tulla tekemään Poikkeus-tila-taideteoksia ja jakamaan niitä yleisön kanssa.

Poikkeus-tila-taide on TEHDAS Teatterin nettisivuilla oleva kokoelma miniatyyriteoksia. Kukin neljästätoista teoksesta on omalakinen, itsenäinen ja tekijänsä näköinen. Taiteilijoille lähteneessä kutsussa luki: ”Ennalta päätettyä teemaa ei esityksille ole, mutta toivoisimme niissä olevan jonkinlainen, livetaiteelle tunnusomainen, aktivoiva/reaktiivinen yleisösuhde (mitä se sitten kullekin merkitsee).”

Taiteilijoille on maksettu työstään palkkio. Yleisölle nettisivuilta löytyvät teokset ovat ilmaisia.

Poikkeus-tila-taideteokset löytyvät TEHDAS Teatterin nettisivuilta http://www.tehdasteatteri.fi/poikkeus-tila-taide/

Kevään 2020 aikana sivustolle kootaan yhteensä 14 teosta erilaisilta taiteilijoilta tai taiteilijaryhmiltä. Uudet teokset päivitetään sivuille heti kun ne valmistuvat.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

TEHDAS Teatterin teatterinjohtaja Venla Luoma 0449679093 / venla.luoma(a)tehdasteatteri.fi

Poikkeus-tila-taidetta toteuttaneille taiteilijoille voidaan mielellään välittää haastattelupyyntöjä!

Taiteilijat: Ishmael Falke / Maiju Tainio / Johanna Latvala / Sandrina Lindgren + Antti Tolvi / Emma Puikkonen + Henriikka Tavi + Markus Heino / Joona Lindberg / Veera Alaverronen / Janna Haavisto / Maria Laitila + Marja Haapakangas / Maija Westerholm / Antti-Juhani Manninen / Toisissa tiloissa kollektiivi / Huoneiden kirja työryhmä / Valtteri Alanen 


Jälkiä -ääniteossarja Helsingissä

Jälkiä on ympäristöön jalkautuva 14-osainen ääniteossarja, joka  tarkastelee erilaisia kaupunginosia ja ympäristöjä jälkien näkökulmasta.  Teokset sisältävät ääntä, musiikkia ja tekstimateriaalia, jotka ovat  syntyneet vuorovaikutuksellisessa suhteessa ympäröivään. Kukin  teossarjan osa rakentuu yhdessä ympäröivän kanssa neuvotellen ja  improvisoiden, siitä vaikuttuen, ollen jokainen omanlainen kokonaisuutensa. Teokset voi käydä kokemassa mihin vuorokaudenaikaan  
tahansa. Kokeaksesi teokset tarvitset älypuhelimen tai -tabletin internetyhteydellä, kuulokkeet ja sään mukaiset varusteet. 
 
Jälkiä teossarja tulee käsittämään yhteensä 14 uniikkia ääniteosta, jotka levittäytyvät ympäri Helsinkiä vuosina 2019-2021. Sarjan uusimmat teokset ovat huhtikuussa 2020 avatut Jälkiä Tapulikaupunki ja Jälkiä Malminkartano. Entuudestaan sarjassa on julkaistu teokset Kruunuvuorannassa ja Suomenlinnassa*. Vuoden 2020 aikana avataan teokset  
Kulosaareen, Jakomäkeen, Haagaan, Arabianrannan Annalaan, Vuosaareen ja Itäkeskukseen. 
 
Kokeaksesi teokset tarvitset älypuhelimen tai -tabletin, jossa on  internetyhteys, sekä kuulokkeet. Kaikista teoksista löytyy  
internet-osoite, jonka avaamalla ääniteos on kuunneltavissa. Ääniteosten  kesto on noin 35 minuuttia, jonka aikana on mahdollista liikkua  ympäröivässä maisemassa. Teokset ovat esillä sekä suomeksi että  englanniksi vuoden 2021 loppuun saakka.
 
Ääniteosten tarkemmat sijainnit ja kartta löytyy osoitteesta:  https://jalkia.com 
Työryhmä: Petra Vehviläinen ja Aino Juutilainen 
Lisätiedot: Petra Vehviläinen, 040-8462663, jalkiateos@gmail.com 
Teosten asennus: Lauri Myllylahti 
Tuotanto: Teatteri Circus Maximus 
Teos toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon kanssa 
Projektia tukee Koneen Säätiö #rohkeaavaus


Täsmäteatteri lähettää Terveisin, Teatteri -esityksen kirjeitse kotiin | Ensipostitus 7.5.2020

Tamperelainen Täsmäteatteri toteuttaa poikkeusoloissa Terveisin,Teatteri -esityksen, joka postitetaan katsojan kotiin kirjeenä. Kirje sisältää viisi “näytöstä” eli pienempää kirjekuorta, joista löytyvät ohjeet esityksen toteuttamiseen. Teoksen esiintyjinä ja näyttämönä toimii vastaanottajan lähiympäristö, kun taas vastaanottaja itse on teoksen aktiivinen katsoja-kokija ja ohjaaja. Yksi kerrallaan avattavissa kirjekuorissa on tehtäviä, jotka kannustavat poistumaan omasta asunnosta ja havainnoimaan ympäröivää maailmaa esityksenä.

Esityksen tavoite on nostaa keskiöön katsojan rooli ja teatterin kokemuksellisuus virtuositeetin sijasta. Vaikka teatterit ovat kiinni, voimme silti vastaanottaa esiintyjän taidetta ja tarinoita virtuaalisesti. Jotain jää silti puuttumaan, mutta mitä?

Osassa esityksen tehtävistä osallistuja tuottaa valokuva- ja äänimateriaalia, jotka hän voi halutessaan lähettää Täsmäteatterille. Materiaaleista kootaan myöhemmin yhteisötaideteos.

Terveisin, Teatteri on osa Tampereen kaupungin Yhdenvertaisesti sinun -kokonaisuutta. Tampereen kaupunki rahoittaa teosta niin, että tarjolla on 100 kpl Pirkanmaalaisille tarkoitettuja ilmaisia “pääsylippuja” esitykseen. Täsmäteatteri myy lisäksi 5¤ (materiaalit katettu) ja 10¤ (kaikki kulut katettu) paketteja Holvi.fi-palvelussa (maksulliset paketit myös Pirkanmaan ulkopuolisille). Kaikki paketit ovat sisällöltään samat ja paketin voi tilata itselleen tai toiselle. Median edustajat voivat tilata teoksen arvostelukappaleena kotiinsa.

Teoksen ensipostitus on 7. toukokuuta 2020

Esitys säilyy Täsmäteatterin ohjelmistossa ainakin niin kauan, kuin teatterit ovat kiinni.

Etätyöryhmä: Meri-Maija Näykki, Iira Halttunen ja Markus Tapio

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt:

Meri-Maija Näykki 
040 567 3128 
teatteritasma(a)gmail.com


PedApproach –seminaarin ohjelma 7.-8.5.2020

Teatteri- ja tanssinopettajaopiskelijat järjestävät maisteriopintojensa päätteeksi PedApproach -seminaarin 4.-8.5.2020, jossa he esittelevät opinnäytetöidensä prosesseja, tuotoksia ja niissä käsittelemiään aiheita ja tutkimiaan praktiikoita. Koronatilanteesta johtuen tämän vuoden tapahtuma on siirtynyt verkkoon. Mukana on sisältöä, johon voi tutustua milloin vain — tekstejä, videoita — mutta myös työpajoja, keskusteluja ja esityksiä, jotka striimataan.

Pyrimme parhaamme mukaan tekemään tapahtumista mahdollisimman saavutettavia ja inklusiivisia. Suurimpaan osaan ohjelmasta on saatavilla käännös sekä viittomakielinen tulkkaus.

Katso tapahtuman ohjelma alta. Huomaathan, että joihinkin tapahtumiin pitää ilmoittautua ennakkoon. Tervetuloa!

Torstai 7.5.

08.00-24.00 REMOTE GALLERY X (Noora Karjalainen)

 • alusta: Instagram @uniartshelsinki #remotegalleryx

12.00-14.00: Under the Bridge (Verna Laine) – aerial-esitys

18.00-18.20: MANIFESTIVAL – esitysluonnos (Minttu-Maaria Makkonen)

 • alusta: Facebook Live
 • ei erillistä ilmoittautumista
 • kieli: suomi (vähän puhetta)

19.00-20.30: Nocturnal discussions/paneeli: Ethical issues around participatory performance.

 • alusta: Zoom, videoyhteyden tunniste: 839 2439 3541, salasana: 380839

Perjantai 8.5.

18.00-22.00: fe(a)tus (Nori Varga).

 • yhden esiintyjän ja katsojan välinen videoperformanssi
 • alusta: Zoom
 • kesto 15 minuuttia per yksi katsoja
 • ennakko-ilmoittautuminen vaaditaan, ilmoittaudu lomakkeella

19.00-20.30: Nocturnal discussions/paneeli: Art Pedagogy in time of a Pandemic: How has Covid-19 affected your practise? Panelistit: Marisa Martin, Mary Kate Sheehan, Elinor Tollerz Bratteby ja Aurélien Peillex, keskustelua fasilitoi David Scarantino

 • alusta: Zoom, videoyhteyden tunniste: 839 2439 3541, salasana: 380839

20.00-22.00: fe(a)tus (Nori Varga)


#StopHatredNow 2020 – Ohjelma on nyt julkaistu! | 11.-15.5.2020

Vuoden 2020 ohjelma tarjoaa maksuttomia luentoja, keynote-puheita, keskusteluja, työpajoja ja taiteellisia tuloksia. Tapahtumaviikon avaa maanantain Redefining Standards -instituutiopäivä, jonka keynote-puheet, luennot ja työpajat keskittyvät siihen, kuinka muutosta ja uusia standardeja voi tuoda esille instituutioiden sisältä. Muun muassa Arts Council England -järjestön Abid Hussein, Mustarindan Alma Heikkilä ja Taiteen edistämiskeskuksen Marika Räty, Julian Owusu ja Esa Vienamo luovat tilaa keskustelulla kestävyydestä, mukaan ottamisesta ja siitä, kuinka toimia instituutioiden sisällä yhdessä. Päivän päättää keskustelu feministisestä johtamisesta.

Tänä vuonna virtuaalisesti toteutettavaa #StopHatredNow’ta varten käytetään niin livestriimausta kuin valmiiksi taltioituja luentojakin. Yleisön ei kuitenkaan tarvitse viettää koko päivää ruudun edessä, sillä suuri osa ohjelmasta jää #StopHatredNow -nettisivuille myöhempiä katselukertoja varten, ja luentoihin, keskusteluihin ja paneeleihin voi halutessaan palata vielä tapahtuman jälkeen.

Tapahtuma on kokonaisuudessaan maksuton! Tapahtuma pidetään pääsääntöisesti englanniksi, mutta myös muita kieliä käytetään. Käytetty kieli on merkitty ohjelmaan jokaisen tilaisuuden kohdalle.

#StopHatredNow järjestetään virtuaalisesti 11.-15.2020. Tapahtuman tuottavat yhteistyössä UrbanApa, Kulttuuria kaikille -palvelu, Kulttuurikeskus Caisa, Goethe-Institut Finnland, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu ja Kuvataideakatemia, Kiila ry, Helsingin kaupunki, Interkult ry, Globe Art Point sekä Zodiak – Uuden tanssin keskus. Yhteistyökumppaneina ARMA Alliance, Art for Equ(al)ity, Feminist Culture House sekä Fem-R.

Ohjelman voi nähdä kokonaisuudessaan täällä: http://urbanapa.fi/event/stophatrednow-2020/

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/3390377374337043/

Taiteellinen johtaja: Sonya Lindfors // sonya(a)urbanapa.fi // +358 40 516 4420
Tuottaja: Lisa Kalkowski  // producer(a)urbanapa.fi // +358 44 238 7933

#StopHatredNow on usean eri taideinstituution sekä interkulttuurisen ja rasismin vastaisen organisaation yhteinen tapahtuma-alusta monimuotoisen ja avarakatseisen Suomen puolesta. Toiminnan keskiössä ovat yhteisöllisyys, voimaantuminen, yhteistyö ja tiedon sekä resurssien jakaminen. Tapahtuma-alusta on luotu pidempiaikaiseksi ja sen puitteissa voidaan toteuttaa erimuotoista toimintaa. #StopHatredNow toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016.


#Digiteatteri: Autiosaarella-seikkailu | 11.5.2020 alkaen

Lukutaitoisille alakoululaisille suunnatussa Autiosaarella-seikkailussa tekoäly muuttaa kodin fantasiamaailmaksi. Älypuhelimilla toimiva Autiosaarella tapahtuu lasten omissa kodeissa.

Tarina etenee interaktiivisesti lasten lähettämien kuvien sisältöjen perusteella. Koti muuttuu yhteisen tarinan tapahtumapaikaksi, esityksellistää vaatekaapin ja kääntää arkisen ympäristön loputtomaksi mahdollisuuksien saareksi. Kertojana toimii Autiosaarelainen-niminen tekoäly.

Seikkailu käynnistyy maanantaina 11.5. ja siihen voi osallistua sunnuntaihin 21.6. asti. Ohjeet seikkailuun liittymiseen julkaistaan 11.5. osoitteessa digiteatteri.fi/autiosaarella.

Seikkailu on suositeltavaa aloittaa yhdessä vanhempien kanssa. Tarinan edetessä seikkailijat pärjäävät omillaan.

Autiosaarella on #digiteatterin toteuttama, Helsingin kaupungin pika-avustusta saanut teos. Se on seikkailijoille täysin maksuton.

Linkki kuvapankkiin tässä ja lisätietoja tarjoavat:

#digiteatteri
www.digiteatteri.fi
digiteatteri(a)digiteatteri.fi

Aku Meriläinen
045 6500 865
aku.merilainen(a)gmail.com

Maria Oiva
044 516 1061
maria.k.oiva(a)gmail.com


Webinaari saavutettavuusselosteesta | 12.5.2020

Tule mukaan seuraamaan Etelä-Suomen AVI:n järjestämää maksutonta webinaaria tiistaina 12.5. kello 9.30 – 10.30. Webinaarissa kerrotaan, miten saavutettavuusseloste tehdään ja mitä tietoja siinä pitää olla.

Webinaarin verkkosivulle lisätään lähempänä tapahtumaa linkki, josta pääsee seuraamaan webinaaria.

Webinaari tallennetaan ja tallenne lisätään myöhemmin verkkosivuillemme saavutettavuusvaatimukset.fi

Webinaarissa on viittomakielentulkkaus ja kirjoitustulkkaus.

Webinaarisivu


Tripit! Toisissa tiloissa harjoitefestivaali | 17.5.2020

Sunnuntaina 17.5. klo 12-14.15
Etänä omalla pihalla tai turvallisella näköetäisyydellä muista

Toisissa tiloissa -ryhmä on vuodesta 2004 kehittänyt kollektiivisia ruumiillisia muodonmuutostekniikoita, joiden avulla ihmiset pääsevät kokemukselliseen yhteyteen ei-inhimillisten ilmiöiden ja olomuotojen kanssa. Vuosien varrella erilaisia harjoitteita on kehitetty yli sata. Yhdessä tehtävät harjoitteet ovat nautinnollisia. Ne vapauttavat osallistujan ainakin hetkellisesti ihmisen hahmosta ja identiteetistä.

Tänä keväänä TRIPEISSÄ tehdään harjoitteita, jotka voit tehdä itseksesi joko yksin tai yhdessä muiden kanssa turvaetäisyydellä.

Tämän kevään TRIPIT ovat maksuttomat.

Ilmoittautumalla sähköpostiin info(a)toisissatiloissa.net torstaihin 14.5. mennessä saat 15.5. ohjeet osallistumiseen.

Tervetuloa outoon seuraan!

Tapahtuman Facebook-sivu


Volter Kilpi verkossa -etätapahtuma 15.-18.7.2020

Kustavin kirjallisuusyhdistyksen hallitus on kokouksessaan 28.4.2020 päättänyt perua Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon kesältä 2020 koronavirusepidemian takia. Päätös pohjautuu Valtioneuvoston suositukseen perua yli 500 henkilön yleisötapahtumat 31.7.2020 asti. Kirjallisuusyhdistys haluaa kunnioittaa suosituksen henkeä, eikä katso tapahtuman järjestämistä siten mahdolliseksi. Perinteikäs tapahtuma oli tarkoitus järjestää tänä vuonna 15.-19.7. Kustavissa.

Lipun jo ostaneisiin asiakkaisiin ollaan yhteydessä. Maksetut lippurahat voi lahjoittaa tukemaan Kustavin kirjallisuusyhdistyksen toimintaa tai pyytää takaisin maksettaviksi.

“Epidemia on osunut raskaasti kaikkiin kulttuurialan toimijoihin. Oli surullista perua monien pienituloisten esiintyjien keikat, mutta se oli tässä tilanteessa ainoa mahdollisuus. Toivotan jaksamista kaikille tässä vaikeassa tilanteessa”, toteaa tapahtuman taiteellinen johtaja Anni Mikkelsson.

Kirjallisuusviikon henki ei kuitenkaan katoa tulevalta kesältä kokonaan. Peruuntuneen tapahtuman tilalla järjestetään Volter Kilpi verkossa -etätapahtuma, josta voi nauttia ympäri Suomen. Volter Kilpi verkossa -etätapahtuma soveltaa peruutetun tapahtuman Tuleville polville -teemaa. Luvassa on luento-ohjelmistoa sekä taiteellista sisältöä.

“Olen kuullut, että moni on tarttunut Alastalon saliin ja muihin kirjallisuuden merkkiteoksiin näinä poikkeuksellisina aikoina. Volter Kilpi verkossa -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden mietostella klassikoista heränneitä ajatuksia yhdessä. Virtuaalisesta ohjelmistosta voi nauttia vaikkapa mökillä riippumatossa lojuessa tai puistossa aurinkoa ottaessa”, maalailee Mikkelsson.

Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko haluaa olla levittämässä inhimillisyyden ja sivistyksen viestiä myös poikkeusoloissa. Taiteellinen johtaja Anni Mikkelsson muistuttaa kulttuurin voimasta koronan jälkeistä yhteiskuntaa rakentaessa.

“Toivon, että epidemia saa meidät pohtimaan Kilven hengessä yhä enemmän sitä, minkälaisen maailman me jätämme tuleville polville. Kulttuuri ja kirjallisuus auttavat meitä uudistamaan ajatteluamme ja suuntaamaan kohti tulevaa!”, Mikkelsson sanoo.

Tarkempia tietoja Volter Kilpi verkossa -etätapahtumasta julkaistaan toukokuun lopussa. Pyydämme yleisöltä kärsivällisyyttä lippupalausten suhteen. Toivomme yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse info(a)vkkustavissa.fi.

Lue koko tiedote Volter Kilpi Kustavissa -verkkosivulta

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Sara Koiranen Iris Ahtola

tuottaja tuottaja 040 5093363 / sara.koiranen(a)vkkustavissa.fi 050 5254825 / iris.ahtola(a)vkkustavissa.fi


ANTI-festivaali siirtyy loppusyksyyn

Kuten kaikki organisaatiot seuraamme koronavirustilanteen maailmanlaajuista kehitystä tarkasti. Kansainvälisenä festivaalina meidän on huomioitava maailmanlaajuinen tilanne ja Suomen lisäksi myös muiden maiden viranomaisten määräämät rajoitukset. Jo tällä hetkellä on selvää, että tavallisesti syyskuussa järjestettävä ANTI-festivaali täytyy siirtää loppusyksyyn. Seuraamme huolellisesti tätä koko ajan muuttuvaa tilannetta ja julkaisemme festivaalin uudet päivämäärät sekä ohjelmiston vasta kesän jälkeen.

ANTI-festivaali tulee näkymään ja kuulumaan sosiaalisessa mediassa jo kevään aikana. Meitä kannattaa seurata erityisesti Instagramissa ja Facebookissa!

Lisätietoja: Elisa Itkonen, elisa(a)antifestival.com, 050 305 2005


Tampereen Teatterikesä järjestetään seuraavan kerran 2.-8.8.2021

Tampereen Teatterikesän hallitus on päättänyt 27.4. pitämässään kokouksessa, että perinteisesti elokuun alussa pidettävää Teatterikesää ei järjestetä tänä vuonna koronavirustilanteen vuoksi. Festivaali järjestetään seuraavan kerran 2.–8.8.2021.

”Vaikka päätös festivaalin perumisesta on raskas, on se meidän tapauksessa ainoa vastuullinen ratkaisu. Vallitsevassa tilanteessa on ennen kaikkea ajateltava ihmisten terveyttä ja turvallisuutta. Päätöksellä voimme myös taata festivaalin jatkuvuuden tulevaisuudessa. Tapahtuman siirtäminen myöhempään ajankohtaan ei ole mahdollista, sillä teatterit käynnistävät kautensa syksyllä”, sanoo Teatterikesän toiminnanjohtaja Hanna Rosendahl.

”Olemme saaneet neuvoteltua pääohjelmiston kansainväliset esitykset ensi vuodelle. Myös Ohjelmateltan esitykset pyritään siirtämään. Sen sijaan kotimaista pääohjelmistoa ei valitettavasti pystytä siirtämään aivan sellaisenaan ensi vuodelle. Kunnianosoituksena valituille kotimaisille ryhmille julkaisemme esitykset verkkosivuillamme taiteellisen johtoryhmän saatesanoin. Toivotamme kaikille valtavasti voimia sekä luottamusta siihen, että kohtaamme jälleen, myös teatterifestivaalin parissa”, toteaa Rosendahl.

Järjestyksessään 52. Teatterikesää oli tarkoitus viettää 3.–9.8. Pääohjelmiston ja Ohjelmateltan esitykset oli suunnitelmissa julkistaa toukokuun lopulla.

Vuoden 2021 festivaalin kansainvälisiä vierailuesityksiä pyritään julkistamaan mahdollisuuksien mukaan jo tämän vuoden puolella. Teatterikesä järjestetään seuraavan kerran 2.–8.8.2021.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Hanna Rosendahl, p. 040 5944 600, hanna.rosendahl(at)teatterikesa.fi 
Teatterikesän hallituksen puheenjohtaja Reino Bragge, p. 040 552 7271

Black & White Theatre Festivali järjestetään kesällä 2021                               

Mustan ja Valkoisen Teatteri-yhdistyksen hallitus on päättänyt, että vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi 17. Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaalia (Black & White Theatre Festival) ei järjestetä tänä vuonna heinä-elokuun vaihteessa.

Olemme tästä muutoksesta pahoillamme, mutta tilanteen ollessa näin epävarma, tämä päätös on välttämätön. Ajattelemme tässä ennen kaikkea katsojien terveyttä. Lisäksi ulkomaisten artistien saapuminen Suomeen on epävarmaa lentoliikenteen puuttumisen tai epävakauden takia.

Olemme ajatelleet pitää marras- tai joulukuussa lyhyen, kaksipäiväisen, kolmen esityksen teatteritapahtuman, jos lentoliikenne palautuu ja meidän on mahdollista saada esiintymistiloja. Tästä tiedotamme tarkemmin elokuussa.

Perinteinen Black & White Theatre Festival järjestetään seuraavan kerran kesällä 2021. Tarkat päivämäärät ilmoitamme kesän aikana.

Nyt jo ostetut pääsyliput ovat voimassa seuraavalla festivaalilla joko syksyllä 2020 tai kesällä 2021. 

Ostetuista lipuista hyvitetään lipunhinta (ei palvelu- tai toimitusmaksuja).          

Toivomme terveyttä ja hyvää kesää kaikille!

Kamran Shahmardan 

Taiteellinen johtaja  
Mustan ja Valkoisen Teatteri
mustanjavalkoisenteatteri(a)gmail.com


Hailuoto Teatterifestivaali järjestetään heinäkuussa 2021

Festivaalin taiteellinen johto ja festivaaliyhdistys Luovontunkki ry ovat päättäneet yhdessä että Hailuoto Teatterifestivaalia ei järjestetä vuonna 2020 Covid-19 pandemian vuoksi. Vallitsevassa tilanteessa on ajateltava ihmisten terveyttä ja turvallisuutta.

Tilanne on valitettava mutta festivaali pyritään järjestämään heinäkuussa 2021 vuoden 2020 ohjelmiston mukaisesti.

Lisätietoja:

Hanna Hautala, festivaalin toiminnanjohtaja
+358 407575 912

Jouni Rissanen, Taiteellinen johtoryhmä
+358 442624 264

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Ajankohtaiset apurahahaut löydät Apurahavahdista


Yleisavustus kansallisten taidelaitosten toiminnan tukemiseen koronapandemian johdosta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen | Haku 14.5.2020 mennessä

Avustus on tarkoitettu toiminnan tukemiseen koronaepidemiasta aiheutuvien toiminnan rajoitusten johdosta. Tarkoituksena on toiminnan jatkumisen turvaaminen mahdollisimman joustavasti poikkeustilanteen päätyttyä.

 Avustusta voivat hakea Kansallisgalleria, Suomen Kansallisooppera ja -baletti ja Suomen Kansallisteatteri.

Tavoitteena on, että kansallisten taidelaitosten taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset säilyvät ja tuotannon ja jakelun muodot sekä osallisuus kulttuuriin monipuolistuvat koronaepidemiasta liittyvästä poikkeustilasta huolimatta. 

Hakuaika alkaa 30.4.2020 ja päättyy 14.5.2020 klo 16.15.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa. 

Lue lisää apurahasta OKM:n verkkosivulta


Yleisavustus valtionosuutta saavan museon, orkesterin ja teatterin koronapandemian johdosta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen | Haku 14.5.2020 mennessä

Yleisavustus on tarkoitettu valtionosuuden piirissä olevien museoiden, orkestereiden ja teattereiden toiminnan tukemiseen koronapandemiasta aiheutuvien toiminnan rajoitusten johdosta. Tarkoituksena on myös edistää toiminnan jatkumista mahdollisimman joustavasti rajoitusten päätyttyä.

Tavoitteena on tukea teattereiden ja orkestereiden edellytyksiä jatkaa taiteellista ja muuta luovaa työtä sekä museoiden edellytyksiä hoitaa kulttuuriomaisuuden suojeluun, kulttuuriperinnön ja taiteen saatavuuteen sekä asiantuntijapalveluihin liittyviä tehtäviä.

Hakuaika alkaa 30.4.2020 ja päättyy 14.5.2020 klo 16:15.

Lue lisää OKM:n verkkosivuilta


Korona-avustus kulttuurialan yhteisöille | Haku 14.5.2020 mennessä

Avustus on tarkoitettu luovien alojen, taiteen ja kulttuurin ammatillisten yhteisöjen toimintaan, jonka harjoittamista ovat vaikeuttaneet tai estäneet koronapandemiasta aiheutuneet rajoitukset 13.3.-31.5.2020.

Avustusta voidaan myöntää koronapandemiasta johtuvaan lisärahoitustarpeeseen taide-, kulttuuri- ja luovien alojen, kuten musiikin, näyttämötaiteen, sirkustaiteen, tanssitaiteen, kuvataiteen, kuvitustaiteen, sarjakuvataiteen, valokuvataiteen, arkkitehtuurin, muotoilun, audiovisuaalisen kulttuurin sekä elokuva- ja mediataiteen, kirjallisuuden ja sanataiteen, kulttuuriperinnön sekä muut taiteen ja kulttuurin yhteisöille.

Avustusta ei voida myöntää sellaisille edellä mainittujen alojen yhteisöille, jotka ovat saaneet samaa tarkoitusta varten avustusta Business Finlandilta tai ELY-keskukselta. Avustusta ei myöskään voida myöntää elokuva- tai av-alan tuotantoyhtiöille tai elokuvateattereille, jotka voivat saada avustusta Suomen elokuvasäätiöstä.

Avustusta voidaan käyttää 31.12.2020 saakka.

Hakuaika alkaa 30.4.2020 ja päättyy 14.5.2020 klo 16:15.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä enintään 9,3 miljoonaa euroa.

Älä jätä hakemuksen tekoa viimeiseen hakupäivään 14.5.  – Sähköinen hakujärjestelmä kuormittuu muutoin liiaksi useasta meneillään olevasta korona-avustushausta, joiden hakuaika päättyy samana päivänä.

Lue lisää apurahasta OKM:n verkkosivuilta


Taike: Korona-apuraha yksityishenkilöille | Haku 15.5.2020 mennessä 

Hakuaika1.5.2020 - 1505.2020

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.  

Apurahoihin voidaan käyttää yhteensä enintään 8,7 miljoonaa euroa. 

Mihin ja kenelle apuraha on tarkoitettu?  

Korona-apurahoitus on tarkoitettu luovien alojen sekä kulttuuri- ja taidealan ammattilaisille, joiden työskentelymahdollisuudet ovat vähentyneet ja toimeentulo on heikentynyt koronapandemian vuoksi 13.3.-31.5.2020 välisenä aikana. 

Hakijoina voivat olla mm. muusikot, näyttelijät, tanssijat, kuvataiteilijat, muotoilijat, kirjailijat, lavastajat, ääni- ja valoteknikot, leikkaajat, maskeeraajat, lavakoomikot ja kuvittajat. 

Korona-apurahoitus on tarkoitettu koronapandemiasta johtuvaan muuttuneeseen työtilanteeseen. Tukea voidaan myöntää keskenjääneiden tuotantojen loppuunsaattamiseen, uusien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä hakijan ammatillisen toiminnan ylläpitämiseen. 

Korona-apurahan suuruus yksityishenkilöille on 3 000 euroa. Apurahan käyttöaika on 31.12.2020 saakka. 

Tuen tavoite

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on, että luovien alojen ja kulttuuri- ja taidealan toimijoiden työn tekemisen edellytykset säilyvät koronaepidemiasta johtuvien toimintaolosuhteiden muutoksista huolimatta.

Myönnetyllä tuella turvataan hakijan työskentely- ja toimintaedellytyksiä sekä varmistetaan toiminnan jatkuminen mahdollisimman joustavasti poikkeustilanteen päätyttyä.


Suomen arvostelijain liiton Korona-apurahat kriitikoille | Haku 15.5.2020 mennessä

Hakuaika: 1.5.–15.5.2020

Korona-apurahan suuruus on 2000 euroa, ja se on tarkoitettu kriitikkona työskentelyyn / kriitikon ammatillisen osaamisen kehittämiseen ajalla 1.6.–31.8.2020.

Apuraha on tarkoitettu kritiikkiä kirjoittaville freelancereille. Apurahat ovat henkilökohtaisia, ja niitä eivät voi hakea työryhmät, toiminimet, yritykset, yhdistykset tai osuuskunnat.

Korona-apuraha on tarkoitettu työskentelyedellytysten lyhytaikaiseen turvaamiseen hakijalle, joka on koronaepidemian vuoksi menettänyt kriitikon työhön perustuvia työtilaisuuksia tai ansaintamahdollisuuksia. Korona-apuraha on tarkoitettu hakijan henkilökohtaiseen käyttöön ja työsuunnitelman mukaiseen työskentelyyn / kriitikon ammatillisen osaamisen kehittämiseen.

Työskentelyn / ammatillisen osaamisen kehittämisen tulee liittyä kritiikkiin tai kriittiseen esseistiikkaan. Koronatilanteen takia työskentelyn / ammatillisen osaamisen kehittämisen tulee olla sellaista, jota voi tarvittaessa tehdä kotona, ja joka EI edellytä matkustamista tai massatapahtumiin osallistumista.

Apurahat rahoitetaan SARVin saamilla Kopioston tekijänoikeuskorvausten tuotoilla. Apurahojen jaosta päättää SARVin hallitus. Suosittelemme Kopiosto-valtakirjan jättämistä SARViin arvostelijan ominaisuudessa.

Tieto päätöksestä: 
Kaikki hakijat saavat sähköpostitse tiedon päätöksestä 1.6.2020 mennessä. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa. Kannattaa tarkistaa myös roskaposti.

Maksaminen: 
Apuraha maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille 1.6.2020 alkaen.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Riikka Laczak, 041 5065594, info(a)sarv.fi


OKM: Avustus taiteen perusopetuksen koulutuksen ylläpitäjille | Haku 25.5.2020 mennessä

Erityisavustus muille kuin opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluville taiteen perusopetuksen ylläpitäjille koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen

Avustus on tarkoitettu tukemaan taiteen perusopetuksen jatkuvuutta ja vahvistamaan taiteen perusopetuksen ylläpitäjien vaikeutuneita edellytyksiä järjestää taiteen perusopetusta. Avustusta myönnetään ajalla 13.3. – 15.8.2020 koronapandemiasta poikkeusolosuhteiden ja toiminnan rajoitusten vuoksi aiheutuneiden tai aiheutuvien kustannusten kattamiseen ja toiminnan kehittämistarpeisiin. Avustusta on mahdollista käyttää 31.12.2020 saakka.

Hakuaika alkaa 30.4.2020 ja päättyy 25.5.2020 klo 16:15.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä enintään 3 miljoonaa euroa.

Päätökset pyritään tekemään kesäkuussa 2020. Hakijoille ilmoitetaan päätökset kirjallisesti.

Lue lisää apurahasta OKM:n verkkosivuilta


Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahat | Haku 31.5.2020 mennessä

Jenny ja Antti Wihurin rahasto rakentaa hyvinvoivan yhteiskunnan perusedellytyksiä mahdollistamalla tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa. Apurahaa tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan alojen hankkeisiin voi hakea kerran vuodessa keväisin järjestettävän apurahahaun kautta. Lisäksi olemme mukana säätiöiden yhteisissä apurahapooleissa.

Taiteen alojen apurahojen tarkoitus on luoda edellytyksiä taiteellisen toiminnan harjoittamiselle ja taiteen kohtaamiselle sekä kokemiselle yhteiskunnassa.

Säätiöltä voi hakea esimerkiksi työskentelyapurahaa taiteelliseen (musiikki, tanssi- tai teatteritaide) tai kirjalliseen työskentelyyn sekä apurahoja soitinhankintoihin tai esitysten ja tapahtumien järjestämiseen. Säätiöltä voi myös hakea apurahaa taiteen alojen kehittämishankkeisiin ja pilotointiin.

Taiteen apurahoissa rajoitettu ala on kuvataide, jota tuemme pääasiassa kartuttamalla Rovaniemen taidemuseossa sijaitsevaa taidekokoelmaa ja ylläpitämällä kuvataiteen residenssiohjelmia. Emme siis lähtökohtaisesti myönnä apurahoja kuvataiteelliseen työskentelyyn tai näyttelyiden järjestämiseen.

Lue lisää apurahahausta Jenny ja Antti Wihurin rahaston verkkosivulta


Taideapuraha, Espoon kaupunki | Haku 31.8.2020 mennessä

Taideapuraha on tarkoitettu espoolaisille ammattitaiteilijoille taiteenalasta riippumatta. Apuraha on tarkoitettu lyhytaikaiseen, yhden tai kolmen kuukauden kestoiseen taiteelliseen työskentelyyn.

Apuraha noudattaa Taiteen edistämiskeskuksen myöntämien taiteilija-apurahojen tasoa (1.1.2020 alkaen 1 939 euroa kuukaudessa).

Hakuohjeet

Yhden ja kolmen kuukauden taideapurahat ovat jatkuvasti haettavissa helmikuun alusta elokuun loppuun. Haku päättyy elokuun viimeisenä päivänä klo 15.45. Mikäli haun viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, hakuaika päättyy viikonloppua seuraavana arkipäivänä klo 15.45. Lautakunta päättää näistä taideapurahoista hakuajankohtaa seuraavissa kokouksissa.

Taideapurahaa haetaan hakulomakkeella, jonka yhteydessä toimitetaan vaaditut liitteet eli ansioluettelo sekä työsuunnitelma haettavalle työskentelyjaksolle.

Tarkemmat hakuohjeet


Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Projekti- ja kehittämisavustukset kulttuuritoimintaan | Haku 31.8.2020 mennessä

Projekti- ja kehittämisavustuksilla pyritään toteuttamaan erilaisia festivaaleja ja muita taidetapahtumia, järjestämään asukkaiden osallisuutta lisääviä kulttuuritapahtumia ja tukemaan taiteilijoiden työskentelyä. Avustusta voi hakea myös taideharrastamisen käynnistämiseen ja kehittämiseen. Projekti- ja kehittämisavustuksilla tuetaan sellaisia hankkeita, jotka uudistavat espoolaista kulttuuritoimintaa tai kehittävät tapahtuma- ja projektitoimintaa.

Lähikulttuuriavustukset
Kenelle: Avustus on tarkoitettu kulttuuritoimijoille, yhteisöille, työryhmille ja yksityishenkilöille.
Mihin tarkoitukseen: Kulttuuritapahtumien ja muiden kulttuuriprojektien toteuttamiseen sekä kuntalaisten osallisuutta lisäävien kulttuuritapahtumien toteuttamiseen ja alueellisen osallistavan kulttuurityön hankkeisiin.

Kehittämisavustukset
Kenelle: Avustus on tarkoitettu espoolaisille ammattimaisille taide- ja kulttuurialan yhteisöille.
Mihin tarkoitukseen: Uusien toimintamallien kehittämiseen taide- ja kulttuuriorganisaation sisällä tai alan toimijoiden yhteistyönä, voidaan käyttää myös hankerahoituksena monivuotisia EU-tukia haettaessa. Mikäli kehittämisavustusta haetaan EU-hankkeen hankerahoituksen osaksi, mukaan tulee liittää myös selvitys haettavasta EU-tuesta ja projektin hankemallista.

Avustukset taideharrastamisen käynnistämiseen ja kehittämiseen
Kenelle: Avustus on tarkoitettu kulttuuritoimijoille, yhteisöille, työryhmille ja yksityishenkilöille.
Toiminnassa tulee huomioida harrastuksen taloudellinen ja maantieteellinen saavutettavuus, perheiden arki ja erilaiset taustat sekä monenlaiset oppimistavat. Taidesisältöjen tulee olla harrastuksen ytimessä ja harrastuksen ohjaajalla tulee olla asiantuntemus ao. taiteenlajiin. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan ensisijaisesti hankkeet, jotka kohdentuvat niille suuralueille, joilla taideharrastamisen tarjontaa on niukasti. Avustusta voidaan myöntää myös koulujen loma-aikoina tapahtuvaan toimintaan.

Tarkemmat hakuohjeet

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Etstikö töitä? -taideteos – Hakuaikaa jatkettu 7.5.2020 

Etsitkö töitä? -taideteos haastaa uudelleen ajattelemaan työtä ja katsoo kriisin jälkeiseen aikaan – taiteilijat näkevät kriisissä muutoksen mahdollisuuden. Vapun kunniaksi vielä viikko lisää hakuaikaa.

Etsitkö töitä? tekee työn antamisesta taidetta kutsumalla ihmiset unelmoimaan töitä, joita ei muuten olisi mahdollista toteuttaa. Arvonnan kautta seitsemän ihmistä valitaan tekemään kahden kuukauden ajaksi itse ehdottamaansa työtä 2400e / kk apurahalla. Hakemuksia on tähän mennessä tullut yli 1800. Vapun kunniaksi hakuaikaa jatkettiin viikolla. Lisää hakemuksia toivottaisiin etenkin alaikäisiltä ja senioreilta. 

Etsitkö töitä? haku sulkeutuu 7.5. 2020 Hanke toteutetaan yhteistyössä Esitystaiteen seuran, Circus Maximuksen ja Työväenmuseo Werstaan kanssa. Hanketta rahoittavat Koneen säätiö, Alfred Kordelinin säätiö ja Taike.
 
Yhteydenotot ja haastattelupyynnöt: 
Juhani Haukka 
ju.m.haukka (a) gmail.com 
040 509 1208 
 
Lauri Antti Mattila 
lauriantti.mattila (a) gmail.com 
040 742 7787


Japan Foundation: Call for Proposals for International Cultural Exchanges During the COVID-19 Crisis | Deadline 30.5.2020

The Japan Foundation, Bangkok is seeking project proposals for new ideas and approaches on how to implement and/or experiment with cultural exchange projects.

The Coronavirus outbreak has spread in many places all over the world. The lockdown has been implemented in order to halt the spread of virus; however, it is placing pressure on the economy and on social mechanisms. Just like many sectors, this crisis has disrupted cultural and creative production and gradually shifted the world to a ‘new normal’ with the culture of ‘social distancing’. Amidst this social distancing, how can we engage in cultural exchanges?

Eligibility:

 • This call is open to individuals, teams and non-profit organisations (e.g. universities, research institutes and academic associations, NGO/NPOs) of any nationality. 
 • Project site should be in Thailand or implemented via online platform.
 • Project details are expected to promote cultural exchange between Japan-Thailand and/or regional exchange in Asia.

Budgets are assigned according to the specific needs of each proposal and applications are open to both individuals and groups.

Deadline: 30 May 2020


Ehkä-tuotanto: Avoin haku vuoden 2021 ohjelmistoon | Haku 31.5.2020 mennessä

Ehkä-tuotanto hakee ehdotuksia nykytaidetila Kutomon vuoden 2021 ohjelmistoon. Vapaamuotoinen ehdotus voi olla esimerkiksi yhteistuotantona tuotettava kantaesitys, vierailuesitys, projekti, työpaja, keskustelu, tapahtuma tai 1–3 viikon työskentelyresidenssi. Hakemuksia otetaan vastaan ensisijaisesti tanssi- ja esitystaiteen ammattilaisilta, ja hakijana voi olla yksittäinen taiteilija tai työryhmä.

Ehkä-tuotannon ja Kutomon ohjelmisto rakentuu eri reittejä: avoimen haun, kutsumenettelyn ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kautta. Avoimen haun kautta valitun ehdotuksen toteutuksesta neuvotellaan Ehkä-tuotannon ja tekijän välillä. Kaikki Kutomolla toteutuva toiminta perustuu yhteistyöhön, jossa tekijöiltä edellytetään omarahoitusosuutta sekä omaa panosta työn kokonaistoteutuksessa. Taiteilijavetoisen Ehkä-tuotannon resurssit ovat rajalliset ja harkinnanvaraiset, ja Ehkän tuki määräytyy aina kulloinkin käytettävissä olevien taloudellisten ja muiden resurssien mukaisesti.

Viime vuosina Ehkä-tuotannon yhteistuottamiin kantaesityksiin on suunnattu tuotantoraha (1–2 viikon palkka/työryhmän jäsen), esityskorvauksia sekä mahdollinen residenssijakso Kutomolla. Vierailuesityksistä on maksettu esityskorvaukset ja kohtuulliset matkakulut, sekä tarvittaessa mahdollistettu muutaman päivän työskentely Kutomolla. Työskentelyresidenssi sisältää taiteilijalle tai ryhmälle ilmaisen työtilan, sekä asuintilat Kutomolla.

Hakuaika: 1.31.5.2020

Vapaamuotoinen hakemus lähetetään sähköpostitse 31.5.2020 mennessä osoitteeseen ehkatuotanto (a) gmail.com.

Kirjoitathan hakemukseen selkeästi minkälaisesta yhteistyöstä olet kiinnostunut. Mainitse ehdotuksesi alussa erikseen hakemasi yhteistyömuoto tai -muodot (esim. kantaesitystuotanto, kantaesitystuotanto ja residenssi, vierailuesitys, residenssi, työpaja jne.) sekä mahdolliset ajankohdat.

Valinnoista päättää Ehkä-tuotannon taiteellinen työryhmä. Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse 9.9.2020 mennessä.

Lisätietoja hausta Ehkä-tuotannon verkkosivulta


Call for Proposals: Pleasure and Playfulness in Times of Crisis | Deadline 31 May 2020

Artistic Research | Performing Heterotopia study circle invites proposals for contributions and events on the theme of Pleasure and Playfulness in Times of Crisis.

Summer (Dis-)Symposium 26 July – 2 August 2020
Distant and Dispersed 

We invite artists and researchers from all fields to take part in our artistic research circle, a migratory non-hierarchical group of international participants. We welcome participants from all geographical, artistic, cultural and academic contexts and backgrounds, both outside and within universities and other institutions. 

The circle is developed within the framework of Nordic Summer University, which consists of thematic study circles that meet twice a year on a three-year cycle. Our 2019–2021 cycle is called Artistic Research | Performing Heterotopia and this summer symposium will be the fourth of six symposia taking place during this time period. The circle aims to share ways artistic research can explore, experiment with, critique, create and perform heterotopias, which are spaces, temporalities and practices that disrupt the continuity and the norms of ordinary reality. We hope not only to engage with heterotopic concepts, but to be a heterotopic space.


Lastenteatterin ideahautomo hakee vuoden 2021 ITU-esitystä | Haku 9.6.2020 mennessä

ITUjen näyttämölle voi hakea esitysidealla, tekstikatkelmalla, kohtauksella tai demolla uudesta, pienille lapsille suunnatusta näyttämöteoksesta. Esityksen muotokieli on vapaa. Se voi edustaa nukketeatteria, sirkusta, musiikki- ja tanssiteatteria, puheteatteria tai performanssitaidetta. Kutsu on suunnattu taiteen ammattilaisille ja teoksen takana tulee olla laskutuskelpoinen rekisteröity yhteisö. 

Hakemuksien perusteella 6–8 ehdotusta valitaan Itujen näyttämö katselmukseen, joka järjestetään Hämeenlinnan Verstas-näyttämöllä 18.9.2020. Näistä taiteen ammattilaisraati valitsee vuoden 2021 ITU-esityksen. Esityksen ensi-illan tulee olla vuonna 2021 ja se toivotaan järjestettävän näyttämön tuotantotukitahojen kanssa yhteistyössä. Valitulle ITU-esitykselle myönnetään tuotantotukea 8000 ¤, josta myönnetään laskua vastaan 6000¤ vuonna 2020 ja 2000¤  vuonna 2021.

Näyttämön järjestävät lastenkulttuurikeskukset ostavat valmiista teoksesta yhteensä vähintään 10 esitystä. ITU-esityksien määrä riippuu myös siitä, kuinka teos mukautuu erilaisiin esitystiloihin. 

Lisäksi voidaan valita Pikku-Itu-esitys, jolle myönnetään 3000 ¤ tuotantotuki. Pikku-Itu-esityksiä ostetaan vähintään yhteensä 4 kpl.

Haku päättyy 9.6.2020 minkä jälkeen valitaan katselmukseen osallistuvat esitysehdotukset.  

ITU-esitysehdotuksen hakemuksen tulee sisältää seuraavat seikat: tekijät yhteystietoineen ja esittelyineen, teoksen työnimi sekä kuvaus suunnitellusta teoksesta tuotantoaikatauluineen ja alustava rahoitussuunnitelma.

Hakulomake ja liitteet lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla: katariina.metsalampi (a) hel.fi

Tulostettu hakulomake perillä liitteineen viimeistään 9.6.2020 klo 16: 

Annantalo 
Katariina Metsälampi 
PL 10417 
00099 Helsingin kaupunki 

ITUjen näyttämön järjestävät Helsingin Annantalo, Vantaan Lastenkulttuurikeskus Pessi, Turun Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto, Hämeenlinnan Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX, Päijät-Hämeen lastenkulttuurikeskus Efekti ja Espoon Lasten kulttuurikeskus Aurora

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja ja työpajoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


MetaPlatform: Clown (135h) | Haku 15.5.2020 mennessä

Koulutus on suunnattu esittävän taiteen ammattilaisille tai ammattiin opiskeleville, jotka kaipaavat lisäpotkua fyysiseen ilmaisuunsa ja joita kiinnostaa oppia lisää fyysisen teatterin eri lajeista. Koulutus voi olla joillekin ensikosketus fyysiseen lähestymistapaan, toisille ruosteen poistoa ja joillekin ruosteen estoa 

Laajamittaisen ja pitkälle aikavälille sijoittuvan MetaPLATFORM-koulutuskonseptin puitteissa sukelletaan syvälle teatteriklovnerian ytimeen ja valmistetaan klovninumeroista koostuva koulutusproduktio ryhmästä nousevaa materiaalia hyödyntäen. Opetuksesta ja ohjauksesta vastaa Soile Mäkelä. 

Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujen ammatillista osaamista ja sen toivotaan olevan myös paikka missä syntyy sähköisiä ammatillisia kohtaamisia ja mahdollisesti kipinöitä pitkälle tulevaisuuteen.

KURSSIHINTA 890¤ (Sis. 135h opetusta/ ohjausta)

Lähetä hakemuksesi sähköpostitse 15.5.2020 mennessä Soile Mäkelälle soile(at)metamorfoosi.com
Tiedot valinnoista ilmoitetaan pe 29.5. mennessä.


Lähestymistapoja immersiivisyyteen ja paikkasidonnaisuuteen kolmesta eri näkökulmasta | Ilmoittautuminen 24.5.2020 mennessä

Työpaja toteutetaan etäohjauksena Zoom-palvelun kautta. Osallistumista varten jokainen osallistuja tarvitsee oman älylaitteen verkkoyhteydellä. 
Mikäli korona rajoitustoimenpiteet sallivat järjestetään osa työpajasta ulkotilassa yhteisesti niin että osallistujat voivat toimia yhdessä turvallisen välimatkan päässä toisistaan. Lähetämme lisätietoa osallistujille tästä lähempänä ajankohtaa. 
 
Kolme immersiivisistä ja paikkasidonnaisista esityksistä kiinnostunutta koreografia, Sami Henrik Haapala, Jenni Kivelä ja Sari Palmgren esittelevät kukin omia lähestymistapojaan tällaisiin esityksiin. Jokainen koreografi esittelee ensin omaa lähestymistapaansa, jonka jälkeen ne työpajan lopuksi yhdistetään. Kaikki kolme koreografia ovat paikalla koko työpajan ajan. Työpaja on pienimuotoinen alku näiden koreografien tulevalle, yhdessä suunnittelemalle immersiiviselle esitykselle. Koreografit ovat kiinnostuneita tapaamaan erilaisia tanssijoita ja esiintyjiä työpajassa. 

Sami Henrik Haapala esittelee sekä immersiivisten esitysten historiaa että yleisimpiä ominaisuuksia tiiviin luennon kautta. Osallistujien tekemissä harjoituksissa hän kiinnittää erityistä huomiota esiintymiseen immersiivisissä esityksissä.

Jenni Kivelän osuudessa tutkimme aiheen kautta lähtöjä työskentelyyn ja teemme tehtäviä kotiympäristössä. Kuvittelemme ja hahmottelemme minkälaisia ulostuloja näistä voisi tulla immersiiviseen kontekstiin.

Sari Palmgren liikuttaa eri ympäristöissä ja ympäristöjen läpi spiraalimaisen rakenteen sekä kuihtumisen ja kukoistamisen teemoista käsin. Sään salliessa sunnuntaina kohdataan kaapelitehtaan alueella, jossa liikutaan niin, että muut osallistujat ovat näkösällä.

Lauantai-sunnuntai 6.-7.6. klo 12-15

Ohjaajat: Sami Henrik Haapala, Jenni Kivelä, Sari Palmgren
Kesto: 6 h

Kurssimaksu: 50 euroa

Ilmoittautuminen 24.5. mennessä. Ilmoittautumislinkin löydät täältä.

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Konstuniversitetets Teaterhögskola söker professor i skådespelarkonst | Ansök senast 24.5.2020

Konstuniversitetets Teaterhögskola (Helsinki) söker PROFESSOR I SKÅDESPELARKONST (på svenska)
med ett föränderligt ansvarsområde för en tidsbunden femårsperiod som börjar 1.1.2021.

Ansökningstiden för anställningen har förlängts med tre veckor. Ansökningarna ska lämnas in senast den 24 maj.

Beskrivning av anställningen och andra vidare information på Uniarts webplats.


Teatteri Avoimet Ovet hakee teatterisihteeriä | Haku 29.5.2020 mennessä

Teatteri Avoimet Ovet hakee teatterisihteeriä vakituiseen työsuhteeseen 80 %:lla työajalla (n. 28,4 h/vko) 3.8.2020 alkaen.  

Oletko toimeen tarttuva, ratkaisukeskeinen asiakaspalvelun ammattilainen ja teatterialaa tunteva tehopakkaus? Tule meille töihin! Teatterisihteerinä työskentelet Avoimien Ovien lipunmyynnissä asiakaspalvelu- ja toimistotehtävissä. Vastaat lipunmyyntijärjestelmän ylläpidosta, päivität teatterin kotisivuja ja sosiaalista mediaa, avustat tuottajaa erilaisissa kirjanpito- ja tilastointitehtävissä sekä pääset kehittämään teatterin markkinointia ja viestintää.

Tehtäviin kuuluu

 •     asiakaspalvelu lipunmyynnissä
 •     iltalipunmyyjien esimiestehtävät
 •     lipunmyyntijärjestelmän, asiakasrekisterin ja teatterin kotisivujen pääkäyttäjä
 •     erilaiset markkinointi- ja viestintätehtävät (some, uutiskirjeet, kampanjat, ryhmämyynti)
 •     tuottajan avustaminen kirjanpito- ja tilastointitehtävissä (myynninseuranta, tilitykset jne.)

Edellytämme

 •     Lippupisteen InHouse-järjestelmän tuntemus
 •     MS Office-ohjelmien osaaminen (erityisesti Excel)
 •     WordPress-pohjaisten kotisivujen tuntemus
 •     itsenäistä ja aktiivista työotetta

Eduksi luetaan

 •     kokemus asiakaspalvelusta
 •     hyvät ja monipuoliset viestintätaidot
 •     nopeaa tietojärjestelmien oppimista
 •     kiinnostus teatterialaa ja markkinointia kohtaan

Tarjoamme

 •     vakiintuneen teatterin toimivan hallinnon ja tuotantorakenteen
 •     itsenäisen ja laajan toimenkuvan
 •     pienen työyhteisön tuen ja sparrauksen
 •     teatterialan työehtosopimuksen mukaisen palkan ja työsuhdematkalipun

Teatteri Avoimien Ovien Kannatusyhdistys ry:n hallitukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 29.5.2020 mennessä osoitteeseen rekry (a) avoimetovet.fi. Hakemukseen tulee liittää CV. Tehtävässä on 4 kk koeaika.

Lisätietoja antavat:

Teatteri Avoimien Ovien teatterinjohtaja Hanna Kirjavainen, puh. 040 531 5138, hanna.kirjavainen (a) avoimetovet.fi
Teatteri Avoimien Ovien tuottaja Inka Kunnala puh. (09) 4342 5113, inka.kunnala (a) avoimetovet.fi

MUITA ILMOITUKSIA

Saimaan Teatteri kerää uutta produktiota varten tarinoita ja muistoja seuran- ja työväentaloista!  

Saimaan Teatteri kerää uutta produktiota varten tarinoita ja muistoja seuran- ja työväentaloista! Näiden pohjalta rakennetaan jokaiselle tämän kesän kiertuepaikkakunnalle oma etä-esitys paikkakunnan seuran- tai työväentaloon liittyen.

Käy ihmeessä vastaamassa tai jaa tietoa eteenpäin tutuille, jotka ovat käyneet kiertuepaikoillamme tai tuntevat yhteisön niiden ympärillä. Arvostamme jokaista vastausta suuresti!

Erityisesti etsimme tarinoita seuraavista paikoista: Anttola (Koivula), Himalansaari (Koivula), Joutseno (Työväentalo), Juva (Jukola), Kokonsaari (Tanssitalo), Moinsalmi (Nuorisoseurantalo Kielo), Oravi (Nuorisoseurantalo), Puumala (Nuorisotalo), Sulkava (Sulkavan Työväentalo), Taipalsaari (Väinölä), Virmutjoki (Seurojentalo.

Vastausaikaa on 24.5. saakka! 
Lisätiedot ja tarkemmat vastausohjeet löytyvät linkistä: https://webropol.com/s/SaimaanTeatteri2020


Sateenkaarihistoriakuukausi tulee taas!

Suomen sateenkaarihistoriakuukautta vietetään kolmatta kertaa jälleen marraskuussa. Sateenkaarihistoriakuukauden tavoitteena on nostaa esiin ja tehdä näkyväksi lhbtiq-näkökulmaa osana yhteistä kulttuuriperintöä.

 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historia on ollut piilotettua, sen löytäminen vaatii usein herkkyyttä ja toisin katsomista. Jotta aikanaan piilotettu historia tulisi paremmin näkyviin haastamme sinut ja edustamasi tahon mukaan viettämään sateenkaarihistorian kuukautta. Sateenkaarihistoriakuukausi on kaikille avoin tapahtumakokonaisuus.

Miten voit osallistua?

 • Järjestämällä näyttelyn tai tapahtuman
 • Järjestämällä teemaopastuksen tai työpajan
 • Julkaisemalla artikkelin
 • Jakamalla ja nostamalla esiin edustamasi organisaation aineistoja omissa tiloissa
 • Jakamalla ja nostamalla esiin organisaatiosi aineistoja omilla nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa
 • Jakamalla tietoa sateenkaarihistoriakuukaudesta

Kokonaisuus toteutetaan osallistuvien organisaatioiden ja tekijöiden omalla rahoituksella. Sateenkaarihistoriakuukauden omat nettisivut ovat työn alla ja ilmoittautumislomake tapahtumaan avautuu myöhemmin.

Dekriminalisaatiosta 50 vuotta vuonna 2021

Samalla kun vietämme tämän vuoden sateenkaarihistorian kuukautta, on hyvä muistaa tuleva merkkivuosi. Ensi vuonna tulee Suomessa kuluneeksi 50 vuotta homoseksuaalisten tekojen dekriminalisoinnista. Tämän olisi hyvä näkyä myös suomalaisten muistiorganisaatioiden ja kulttuuritoimijoiden toiminnassa tulevana vuonna.

Järjestäjät

Sateenkaarihistorian kuukautta ovat toteuttamassa monet eri toimijat. Tapahtumaa koordinoi vuonna 2020 Työväenmuseo Werstas, yhteyshenkilönä museonjohtaja Ulla Rohunen, 050-440 1157, ulla.rohunen(a)tyovaenmuseo.fi


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.