10.10.2019

TINFO-tiedote 32 / 10.10.2019

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA
Periferioiden kulttuurit näkyviin. Mitä olisi opittavissa näiden yhteisöjen taiteilijoilta ja muilta toimijoilta, jotka luovat toisenlaisia osallistumisen muotoja ja representaatioita ja vahvistavat yhteisöjen kestävyyttä.

TINFO PALVELEE

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

KURSSEJA JA KOULUTUSTA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Periferioiden kulttuurit näkyviin

Culture Action Europen liikkuvassa konferenssissa ja työpajoissa, tullaan pohtimaan kulttuuria syrjäseuduilla kaupunkikeskusten ulkopuolella. Parempaa paikkaa kuin Kreuzlingen ja Konstanz tuskin voi kuvitella. Kreuzlingen Sveitsissä ja Konstanz Saksan puolella ovat rajakaupunkeja. Kreuzlingenin 22 000 asukkaasta yli puolet ovat muita kuin Sveitsin kansalaisia. Saksan ja Sveitsin suurten kaupunkikeskittymien näkökulmasta ne ovat periferiaa. Nyt siellä pohditaan, mitä kulttuuri täällä tarkoittaa ja miten se on organisoitunut. Järjestäjät uskovat, että luovuus sikiää myös urbaanien keskusten ulkopuolella, mutta sitä ei tunnisteta ja sen merkitystä aliarvioidaan.

Mitä tarkoittaa työskentely taiteilijana? Mitä olisi opittavissa näiden yhteisöjen taiteilijoilta ja muilta toimijoilta, jotka luovat toisenlaisia osallistumisen muotoja ja representaatioita ja vahvistavat yhteisöjen kestävyyttä. Rajaseudulla mietitään myös ihmisten liikkuvuutta ja nomadismia.

Miksi minä nyt tällaisesta keuhkoan? Ehkä siksi, että ajattelen esimerkiksi Suomen suurinta kuntaa Inaria. Inarin väkiluku kasvaa vuoteen 2040 väestöennusteen mukaan neljällä prosentilla. Ajattelen koko Saamenmaata pohjoissaameksi Sámeeana(n), inarinsaameksi Sämieennâm ja koltansaameksi Sää´mjânnam.

Sápmi -klubeilua

Nuoren Voiman Saame-teemaisella klubilla 25.10. nähdään Marja Helanderin teos Maan sisällä linnut, Niillas Holmberg ja Petra Laiti keskustelevat saamelaisesta kirjallisuudesta. Kritiikistä, taiteesta ja aktivismista keskustelemassa ovat Pauliina Feodoroff, Kukka Ranta ja Maaria Ylikangas.
 

Kapinaan ihmisarvon puolesta

Milo Rau tekee Italian Materassa elokuvaa Uusi Evankeliumi. Rau on aktivisti nytkin. Elokuvan tekoon liittyen hän laati manifestin ihmisarvon kapinastaJulistuksen voi käydä allekirjoittamassa.

Raun mukaan Euroopan Unioni on perussopimuksessaan sitoutunut arvoihin vapaudesta, tasa-arvosta ja ihmisarvosta, jotka nyt on korvannut pelon, syrjäytymisen ja hyväksikäytön politiikka. Voittoja tavoittelevat eurooppalaisyritykset tuhoavat alueita pakottaen asukkaita pakenemaan tehden miljoonista ihmisistä maattomia ja kodittomia.

Julistus on kuin päivitetty ja politisoitu versio YK:n ihmisoikeuksien julistuksesta tai Matteuksen evankeliumin 5. luvusta. Raun julistus vaatii ihmisille inhimillisiä työoloja ja oikeudenmukaista palkkaa vailla syrjintää. Se vaatii rankaisemaan yrityksiä, jotka rikkovat näitä periaatteita. Tuotteiden hintojen tulisi heijastaa työvoiman käyvää arvoa, eikä Euroopassa tai muualla maailmassa tulisi kuluttaa tavaroita, joiden valmistaminen on perustunut inhimillisen työvoiman hyväksikäyttöön. Ihmisarvoa ei voi erottaa luonnon arvosta.

Manifesti päättyy kapinakäskyyn: ”Nouskaamme ihmisarvon nimissä ja nykyisten ja kaikkien tulevien sukupolvien puolesta! Kun epäoikeudenmukaisuudesta tulee laki, vastarinnasta tulee velvollisuus!”

Kunnioitus – Respect

Miten kunnioitus toimii? Miten kunnioitusta ilmaistaan tai miksi koemme kunnioituksen puutetta? Tällaisia ihmisarvoon liittyviä periaatteellisia kysymyksiä pohditaan Glims & Glomsin / Tuomo Railon esseemäisessä näyttämötutkielmassa Kunnioitus – Respect. Viisihenkinen esiintyjäjoukko koostuu Suomessa syntyneistä ja Euroopan ulkopuolelta Suomeen muuttaneista taiteilijoista.

Tärkeää!
 

Työkalupakki auttaa työn saavuttamisessa

Vammaisista ani harvalla on mahdollisuus työhön. Britanniassa tehdään työtä kaikenlaisten esteiden poistamiseksi, jotta osatyökykyiset vammaiset pääsisivät kiinni töihin. Pyrkimyksenä on luoda työskentelymalleja, jotka poikkeavat normista.

Disability Arts Online on luonut työkalupakin Access to work, jossa on omat osionsa työnantajille, työntekijöille ja itsensätyöllistäjille.
 

Taiteilijaksi Suomessa?

Joulukuun 3. päivänä vietetään vammaisten päivää. 11.12. keskustellaan taiteesta, taiteilijoista ja vammaisuudesta tilaisuudessa, jonka Kulttuuria kaikille järjestää yhdessä Kiasman ja DiDa-tapahtumakokonaisuuden osana. DiDa on ilmainen, raja-aitoja rikkova ja esteetön Disability Day Art & Action -verkostofestivaali Helsingissä.  
 

“Jos et itse käytä valtaa, joku käyttää sitä puolestasi.”

Performanssipäiville Turkuun kokoontui kolmisenkymmentä alan taiteilijaa, kuraattoria ja muita alan ammattilaisia. Tulemme laatimaan päivästä raportin, jossa julkaisemme työpajan tuotokset, sekä keskustelut ja Antti Majavan (BIOS, Mustarinda) alustuksen.

En malta kuitenkaan olla välittämättä joitain osia Majavan alustuksesta, joka herätti myös vastustusta. Majava kehotti taidekenttää pitämään huolta myös rakenteista ja olemaan tietoinen vallasta, luopumaan punk-asenteesta ja kehittämään työelämätaitoja, osallistumaan yhteiskuntaan sekä olemaan yhteydessä päätöksentekijöihin. Hänen mukaansa meidän taiteenlajiemme taiteilijoilla on heiveröinen rooli suhteessa taideinstituutioiden käyttämään valtaan.

Antti Majava kävi lävitse New Public Managementin managerialistisen kurimuksen, joka luikerteli yliopistoihin ja osittain myös taideinstituutioihin kaiken laskettavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden muodoissa korvaten perinteisen tieteen ja taiteen asiantuntijat ulkopuolisilla hallintoasiantuntijoilla. Majavan mielestä taiteilijoilla on heikot työelämävalmiudet ja ryhmätyökyvyt. Kritiikki ei riitä, on esitettävä myös vaihtoehtoja.

Toiveikkaasti Majava ajatteli, että taiteilijat voisivat ottaa vastuun ja haltuunsa taidekentän toiminnan. Tulisi pystyä rakentamaan uusi käsitys taiteellisesta asiantuntijuudesta. Päätöksentekoa ei pidä jättää vain Kauppakorkeasta valmistuneille. Mustarinda-yhteisössä taiteilijat ovat pystyneet luomaan omat taidelähtöiset toimintakäytäntönsä, irrottautuneet projektien pakkovallasta ja ulkoa tulevista epäolennaisista toimintasäännöistä. Mustarindan synnytti havainto talouden tuhoavasta vaikutuksesta ekologisiin ja kulttuurisiin järjestelmiin.

Majava kyseenalaisti myös outouttamisen relevanttina avantgardistisena strategiana ja oudon teoretisoinnin taiteellisena strategiana. Hänen mukaansa taiteen tulee puhua suoraan. Tällainen parresia (Michel Foucault) on luonteeltaan poliittista ja eettistä. Parresia tarkoittaa myös poliittista toimijuutta ja tässä tapauksessa taiteilijoiden suhdetta vallanpitäjiin.
 

Arvo ruumiilliselle tiedolle

Huomaan tällä viikolla vapaassa leijunnassa liikkuneeni keskustojen ulkopuolella. Sattumaa vai johdatusta? Huomiot kiinnittyivät syrjässä olemiseen. Mieli poimi sellaisia asemointeja, joissa ollaan vailla valtaa ja joissa ei edes tavoitella valtaa. Mieli poimi myös sen todellisuuden, jossa ihmiset ovat ulos suljettuja vallasta.

Performanssipäivillä valtaan tarttumisen vaade ja tietoisesti valitun vallattomuuden konflikti oli läsnä. Näille vaihtoehtoisille strategioille tulisi olla tilaa.

Ruumiillinen tieto on rankasti aliarvostettua. Pilvi Porkolan sanoin tiedontuotannossa tulisi antaa arvoa myös materiaalisille prosesseille, affekteille, ruumiillisuudelle. Tästä Pilvi puhui. Tässä ajattelua Laundry Casen ympäriltä. 

Valta tai sen poissaolo koskettaa jokaista ihmistä, jotka on suljettu ulos ihmisoikeuksista. Me olemme epäinhimillistäneet pakolaisuuden ja samalla menettäneet kykymme myötätuntoon. Siitä puhuu Milo Raun manifesti. Siitä puhui Hannah Arendt.
 

Onnellisten saaresta myöhemmin

Tunnen suurta tarvetta pohtia Okko Leon Onnellisten saarta, joka sai ensi-iltansa Ryhmäteatterissa. Odotan saavani käsiini näytelmän. Pohdin keskiluokan kapinaa ja ahdistusta, mietin Juha Siltalan Keskiluokan nousu, lasku ja pelot -teosta.

Historiallisesti olemme nähneet monta kertaa kehityksen, jossa asemastaan suistunut tai sen uhan alaiseksi joutunut keskiluokka radikalisoituu ja etääntyä tai suorastaan hylkää perustavanlaatuiset demokraattiset arvot.” Lausunto tulevaisuusvaliokunnalle 29.1.2019 johtaja Markku Kangaspuro, Aleksanteri-instituutti, Helsingin yliopisto VNS 5/2018 vp Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa Ratkaisuja työn murroksessa.
 

Hyvää Aleksis Kiven päivää!

TINFOssa on laskettu kuuden Aleksis Kiven teosten esityskerrat eri vuosikymmeninä. Pyysimme teatteritieteen professori Hanna Korsbergia kommentoimaan tuloksia.
 

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

TINFO PALVELEE

TINFO-tiedote syyslomailee ensi viikolla

Viikolla 42 TINFO-tiedote syyslomailee. Seuraava TINFO-tiedote ilmestyy torstaina 24.10.

Tiedotteita ehdolle uutiskirjeisiin voi lähettää osoitteeseen tinfo(a)tinfo.fi


TINFO e-News 5.11.2019 - Lähetä englanninkieliset ilmoitukset ehdolle

Englanninkielinen uutiskirje TINFO e-News julkaistaan 5.11. Voit lähettää ehdolle englanninkielisiä uutisia ja ilmoituksia osoitteeseen tinfo(a)tinfo.fi

UUTISIA

Koko Suomen Aleksis Kivi

Aleksis Kiven näytelmät ja Seitsemän veljestä -romaanin dramatisoinnit ovat pitäneet pintansa teattereiden kesto-ohjelmistona. Teosten suosio lähti jyrkkään kasvuun 1890-luvulla ja oli huipussaan 1920- ja 1930-luvuilla. Toisen maailmansodan jälkeen alkoi tasainen lasku, mutta esitysten määrän kääntyi pieneen nousuun vuosituhannen vaihteessa.

Suosituin näytelmä on ollut Nummisuutarit, jonka esityskertojen määrä on miltei kaksinkertainen verrattuna seuraavaan, Kihlaukseen. Eskon rooli on ollut monen sukupolven ajan nuorten miesnäyttelijän tulikoe. Ylipäätään voi sanoa, että ne Kiven näytelmät, joissa on merkittäviä naisrooleja, eivät tilastojen perusteella ole niitä esitetyimpiä. Nummisuutarien esityshistorian kohdalla huomio kiinnittyy erityisesti suosioon 1950- ja 1970-luvuilla, jolloin Suomi kaupungistui. Nummisuutareita on esitetty paljon juuri suurimmissa kaupungeissa.

Seitsemän veljestä -romaanin dramatisointeja on esitetty tasaisesti eri vuosikymmenillä. Niiden kohdalla nousee esiin kaksi huomattavan paljon esitettyä tulkintaa, Wilho Ilmarin ohjaus Suomen Kansallisteatterissa 1950-luvulla ja Kalle Holmbergin ohjaus Turun Kaupunginteatterissa 1970-luvulla. Muuten juuri noilla vuosikymmenillä esitysmäärät laskivat.

Nummisuutareita on esitetty paljon juuri suurimmissa kaupungeissa.

Ilmarin ohjaus pysyi ohjelmistossa 1950-luvun ja vieraili yhdessä Kolmen sisaren kanssa Tukholman Dramatenissa 1956. Siinä missä ruotsalaiskriitikoiden kehut siivittivät Kansallisteatterin Tshehov-tulkintoja monille vierailuille, Seitsemän veljestä herätti kysymyksiä. Kriitikot ihmettelivät kohteliain sanankääntein näyttämöllä nähtyä rohdinpaitaista kohellusta. Holmbergin ohjaus tuntuu olevan monille synonyymi Holmbergin ja Ralf Långbackan menestyksekkäälle kaudelle Turun Kaupunginteatterin johdossa ja esityksen televisiotaltiointi on tuonut sille katsojakunnan, joka ei ollut vielä syntynytkään esityksen ollessa ohjelmistossa.

Vaikka Kiven näytelmiä on rinnastettu moniin länsimaisen draamakirjallisuuden klassikoihin, ne ovat pääasiassa innostaneet vain suomalaisia teatterintekijöitä ja katsojia. Tilastoissa ulkomailla nähdyt ensi-illat on niputettu yhteen, mutta jotain niiden määrästä kertoo se, että Seitsemän veljestä on saanut suunnilleen yhtä monta ensi-iltaa ulkomailla ja Tampereella. Nummisuutarien ensi-iltojen määrässä teatterikaupunki Tampere voittaa muun maailman.
 

Hanna Korsberg, professori

Aleksis Kivi 185. Teosten ensi-illat teatterissa kautta aikojen.


Oblivia Aalborgiin Live Art for Children -festivaalille

Esitystaideryhmä Oblivian Children and Other Radicals vierailee Live Art for Children -festivaalilla Aalborgissa 12.-13.10.2019. Joka toinen vuosi järjestettävän festivaalin teemana on tänä vuonna lapset kanssatekijöinä.

Children and Other Radicals käsittelee rahan, talouden ja demokratian teemoja ja sen keskiössä on lasten ja aikuisten tasavertaisuus esiintyjinä.  

Esityksen ensi-ilta oli Kampnagelissa Hampurissa toukokuussa 2018 ja Suomen ensi-ilta Suomen ensi-ilta oli Helsingin juhlaviikoilla elokuussa 2018. Oblivia teki esityksestä myös version tuotantotalo PACT Zollvereinissa Essenissä yhdessä paikallisten nuorten kanssa.  

Vuonna 2000 Helsingissä perustettu esitystaideryhmä Oblivia on kehittynyt useiden vaiheiden kautta työryhmästä kansainvälisesti tunnustetuksi jatkuvatoimiseksi ryhmäksi. Oblivia tekee yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten teatterien, ryhmien ja taiteilijoiden kanssa ja tutkii nykyisyyttä uuden näyttämötaiteen keinoin.

Oblivia: Children and Other Radicals

12.-13.10.2019, Live Art for Children, Nordkraft, Aalborg (DK)

Yhteistuotanto: FFT (Düsseldorf), Goethe-Institut Finnland, Helsingin juhlaviikot, Kampnagel (Hamburg), PACT Zollverein (Essen)  

Tukijat: Elbkulturfonds der Kulturbehörde Hamburg, Finnland-Institut, Helsingin kaupunki, Konstsamfundet, Stiftelsen Tre Smeder, Svenska kulturfonden, Taiteen edistämiskeskus, TINFO – Teatterin tiedotuskeskus/MOTI

Lue lisää teoksesta: https://bit.ly/2PUDJ8F 
Live Art for Children: https://www.teaternordkraft.dk/forestillinger-arkiv/live-art-for-boern/

Lisätiedot: Jenny Nordlund; jenny(a)oblivia.fi; 045 131 8313


Teatteri Taiga-maton Viikinkiseikkailu palkittiin musiikistaan Viipurissa

Taiga-maton esitys Viikinkiseikkailu- saaga pienestä viikingistä, Audunista valittiin Viipurin kansainvälisille ammattinukketeatteri festivaaleille ”Baltic Puppetwihrl” syyskuussa 2019. Viikinki saaga sai erityispalkinnon Musiikin originaalista toteutuksesta esityksessä.

Lue lisää Teatteri Taigamaton verkkosivuilta


Näytelmäkirjallisuuden Lea-palkinnon finalistit on valittu

Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry palkitsee vuosittain parhaan kantaesitetyn näytelmän. Vuoden 2018 näytelmistä on valittu nyt kolme finalistia.

Vuoden 2019 Lea-palkintofinalistit ovat näytelmäkirjailija Heini Junkkaala teoksellaan Homoäiti, Okko Leon näytelmä Ateria ja Pipsa Lonka ruotsiksi kantaesitetyllä näytelmällään Den andra naturen (kääntäjä: Sofia Aminoff).  

Lea-palkinto on Suomen Näytelmäkirjailijoiden ja Käsikirjoittajien vuodesta 1985 jakama kirjallisuuspalkinto, ja tällä kertaa finalistit on valinnut kolmihenkinen raati, johon kuuluvat näytelmäkirjailija ja dramaturgi Iira Halttunen, ohjaaja Sirpa Riuttala sekä teatterikriitikko Matti Tuomela.  

Vuoden 2019 Lea-palkinnon voittaja julistetaan Kotimaisen näytelmän festivaaleilla Kansallisteatterin Lavaklubilla 26.10.2019. Voittajan valitsee kolmen finalistin joukosta ohjaaja ja dramaturgi Aila Lavaste

Finalistit uudistavat muotoa ja venyttävät rajoja 

Raadin perustelujen mukaan yhteistä kaikille finalisteille on, että ne eivät ole perinteisiä näytelmätekstejä vaan uudistavat muotoa ja venyttävät rajoja. Ne määrittävät uudestaan, mitä näytelmä voi olla.   

”Nämä kolme tekstiä ovat vahvoja puheenvuoroja. Ne lähestyvät aiheitaan uusista kulmista ja ovat kunnianhimoisia. Finalisteista näkyy, että ne ovat pitkälle ajateltuja ja hyvin viimeisteltyjä tekstejä, jotka antavat esteettisen elämyksen jo lukuvaiheessa”, raati ilmaisee perusteluissaan. 

Raadin arvion mukaan Heini Junkkaalan näytelmä Homoäiti on yksityinen lukukokemus, jossa essee muuttuu näytelmäksi ja päinvastoin. Lopputuloksena on kokoaan suurempi teksti, joka ei tarkastele äitiyttä pelkästään vanhemmuuden näkökulmasta vaan myös osana identiteettinä ja sukupolvien ketjua.  

”Junkkaalan kerronta limittää onnistuneesti yhteen arjen rosoisuuden sekä toisaalta sen pinnan alle jäävän herkkyyden”, raati summaa. 

Okko Leo tutkii näytelmässään Ateria rohkeasti kieltä ja sen tuhovoimaa. Raadin arvion mukaan nuhjuiseen pikaruokaravintolaan sijoittuva teksti huokuu väsynyttä ja voimatonta aggressiota kurjistuvaa yhteiskuntaa kohtaan. Se käyttää banaaliutta polttoaineenaan ja kierrättää populaarikulttuuria tuoreella tavalla. Näytelmä ei moralisoi eikä romantisoi kohteitaan paljastaessaan nykyisissä tuotanto-oloissa elämisen raa’an yksitoikkoisuuden. 

Pipsa Longan näytelmä Den andra naturen johdattelee lukijansa hienovaraisesti katsomaan toisia eläinlajeja silmästä silmään. Raadin arvion mukaan rohkeasti toistoa ja leikkauksia hyödyntävä teksti haastaa lukijan tutkimaan suhdettaan toisiin eläinlajeihin ja pohtimaan suhteen taustalla olevia moraalin ja konventioiden kysymyksiä.  
 
Alkuteoksen Toinen luonto käänsi kantaesitystä varten ruotsiksi Sofia Aminoff.  

”Näytelmän luettuaan voi todeta, että raja ihmisen ja eläimen välillä on utuisempi kuin olemme uskaltaneet ajatella”, valintaraati tiivistää.

Lisätietoja:
Sara Vogt, Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry, +358 44 961 0891

Uutinen Sunklon verkkosivuilla


Suomen Kansallisteatteri ja Tampereen Työväen Teatteri aloittavat yhteistyön

Suomen Kansallisteatteri ja Tampereen Työväen Teatteri (TTT) aloittavat pitkäjänteisen yhteistyön. Tavoitteena on yhteistuotantojen kautta tarjota molempien kaupunkien yleisöille kiinnostavia ja laadukkaita esityksiä kustannustehokkaalla tavalla. Molempien talojen kokonaisohjelmistot rakentuvat luonnollisesti jatkossakin pääosin omista tuotannoista, mutta yhteistuotantojen määrä tulee lisääntymään.

Ensimmäinen yhteistuotanto on Kansallisteatterin dramaturgin ja ohjaajan Michael Baranin Hitler ja Blondi. Kantaesitys on TTT:n Eino Salmelaisen näyttämöllä 19.2.2020. Helsingin ensi-iltansa teos saa Kansallisteatterin uudessa esitystilassa The Train Factoryssä Vallilan Konepajalla syksyllä 2020.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt 
Kansallisteatteri: viestintäpäällikkö Mia Hyvärinen, 050 540 5062, mia.hyvarinen(a)kansallisteatteri.fi
Tampereen Työväen Teatteri: tiedottaja Mika Kauhanen, 050 401 8252, mika.kauhanen(a)ttt-teatteri.fi


Teatterikeskuksen vos-teatterit siirtyvät Suomen Teatterit ry:n jäseniksi

Teatterikeskukseen jää siirtymän jälkeen 36 esittävän taiteen vapaan kentän teatteria ja ryhmää.

Teatterikeskuksen vos-teatterit siirtyvät vuoden 2020 alusta alkaen Suomen Teatterit ry:n jäseniksi. Siirtyvät teatterit ovat KOM-teatteri, Q-teatteri, Ryhmäteatteri, Tanssiteatteri Hurjaruuth, Teatteri Rollo ja Teater Viirus.  

”Siirtyminen Teatterikeskuksesta STEFIin liittyy ensisijaisesti siihen, että teatterialan rahoituspohja on uudelleenneuvottelun kohteena. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää, että istumme STEFIn kautta niissä neuvottelupöydissä, joissa uudistuvaa vos-rahoitusta työstetään.  

Haluamme toteuttaa siirtymän siten, ettei lähtö heiluta Teatterikeskuksen venettä liikaa. Keskustelut käytännön toimista siirtymän toteuttamiseksi on jo aloitettu Teatterikeskuksen ja STEFIn välillä.

Tavoitteenamme ei ole luoda vastakkainasettelua vos-teattereiden ja vapaan kentän välille. Päätös ei ollut helppo, mutta olimme kuitenkin yksimielisiä päätöstä tehdessämme. Osa nyt eroavista teattereista on ollut perustamassa Teatterikeskusta lähes puoli vuosisataa sitten, joten päätökseen liittyy luonnollisesti myös haikeutta. Uskomme kuitenkin, että tämä päätös edesauttaa Teatterikeskuksen työtä vapaan kentän ryhmien edunvalvojana.  

Tanssiteatteri Hurjaruuthin Kannatus ry
KOM-teatterin Kannatus ry
Q-teatteri ry
Ryhmäteatterin Kannatus ry
Teatteri Rollon Kannatus ry
Viirus rf ”

Teatterikeskuksen vt. toiminnanjohtaja Kaisa Paavolainen ja Suomen Teatterit ry:n toiminnanjohtaja Tommi Saarikivi korostavat, että järjestöjen välinen yhteistyö tulee jatkumaan yhtä hyvänä ja tiiviinä kuin tähänkin saakka. Yhteisenä tavoitteena on turvata koko esittävän taiteen kentälle laadukas edunvalvonta riippumatta teattereiden tai ryhmien rahoitusratkaisuista.

Teatterikeskus järjestää syksyn aikana ylimääräisen jäsenkokouksen, jossa keskustellaan järjestön tavoitteista ja strategisesta suunnasta uudessa tilanteessa sekä valitaan hallitukseen uudet jäsenet eroavien vos-teattereiden edustajien tilalle.

Lisätietoja:
Kaisa Paavolainen,
vt. toiminnanjohtaja, Teatterikeskus
p. 040 731 3655

Alkuperäinen uutinen Teatterikeskuksen verkkosivuilla


Espoon Kaupunginteatteri 30 vuotta ja kannatusyhdistys 35 vuotta

Espoon Kaupunginteatteri täyttää tänä vuonna 30 vuotta ja teatterin kannatusyhdistys 35 vuotta. Espoon Kaupunginteatterin ensimmäisiä esityksiä oli Lautta vuonna 1989 Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa, Tapiolassa. 

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen lähetti onnittelut teatterille ja kannatusyhdistykselle. Onnitteluissa Kosonen kirjoittaa, että ”Espoon Kaupunginteatteri on valtionosuusteattereiden joukossa aivan erityinen teatteri. Espoossa esitetään aina maamme parhaimmistoa ja sen lisäksi hyvin mielenkiintoista kansainvälistä teatteria. Ei siis ole ihme, että espoolaiset ovat ottaneet teatterin omakseen.”

Teatterin 30-vuotisjuhlassa jaettiin ensimmäinen Liisa ja Olli Männikön rahaston stipendi. Esitystalous -teosarja on merkittävällä tavalla sekä taiteellisesti että taloudellisesti edistänyt teatterin toimintaa tällä vuosikymmenellä ja lisännyt teatterin tunnettavuutta Espoossa, koko pääkaupunkiseudulla ja valtakunnallisesti. Stipendi annettiin teossarjan käsikirjoittajalle ja ohjaajalle Juha Jokelalle.

Lisätiedot:
Karoliina Kuosmanen / Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Espoon Kaupunginteatteri
karoliina.kuosmanen(a)espoonteatteri.fi, 050 411 5936, www.espoonteatteri.fi

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


Valtakunnallinen Satupäivä | 18.10.2019

Valtakunnallista Satupäivää juhlitaan Sadun nimipäivänä 18. lokakuuta. Iltojen pimetessä on aika astua sadun maailmaan – tervetuloa mukaan kaikki keijujen, peikkojen, haltioiden, jättiläisten, lohikäärmeiden, prinsessojen, prinssien ja varsinkin sammakoiden ystävät!

Valtakunnallisen teemapäivän tavoitteena on luoda lapsille, nuorille ja aikuisille yhteinen elämys arjen kiireiden keskellä ja tarjota kaiken ikäisille mahdollisuus uppoutua yhdessä sadun maailmaan. Saduilla, lastenkirjallisuudella ja -kulttuurilla on valtava merkitys lapsen kielen kehitykselle, mielikuvituksen mahdollisuuksien käsittämiselle ja taiteen vastaanottamisen oppimiselle. Laadukas lastenkulttuuri antaa mahdollisuuksia myös vaikeiden kysymysten, kuten kuoleman, eron tai kiusaamisen käsittelyyn.

Satupäivään voi osallistua monin tavoin. Yksinkertaisimmillaan siihen voi ottaa osaa avaamalla satukirjan ja viettämällä yhteisen lukuhetken. Erilaiset lähestymistavat ovat tervetulleita sarjakuvasta teatteriin ja satuhetkestä seminaariin – tyyli on vapaa! 

Satupäivän taustalla ei ole erillistä yhdistystä, vaan Satupäivän suunnittelusta ja toteutuksesta huolehtii Teatteri Hevosenkenkä yhteistyössä eri kulttuuri- ja kansalaisjärjestöjen edustajista koostuvan toimikunnan kanssa. Satupäivä perustuu vapaaehtoisuuteen ja yhdessä tekemiseen.

Lue lisää Satupäivästä


LIFT 2019 | 24 Oct 2019, Helsinki

LIFT is a new kind of event for media, arts and culture.  
 
LIFT is an open forum for anyone with a keen interest in media and culture, be it professional or otherwise. LIFT challenges and inspires to cross borders.   
 
Join us! Together we can build a better, more meaningful future for all of us.

The world is not finished. Right now, it needs joint action, creativity and new stories.

Read more


Sanoista tekoihin! – Taidevoimaa varhaiskasvatukseen  | 20.11.2019, Helsinki

Seminaari pienten lasten parissa työskenteleville Lapsen oikeuksien päivänä ke 20.11. klo 8.15–16
Paikka: Kino Regina, Oodi, 1. krs, Töölönlahdenranta 4, Helsinki

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 yhdeksi kärjeksi on nostettu elinikäinen oppiminen ja koko kaupunki oppimisen ympäristönä. Taide ja kulttuuri ovat mitä parhainta oppimisympäristöä myös kaikkein pienimmille kaupunkilaisille. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan taide ja kulttuuri ovat jokaisen lapsen oikeus.

Mikä on taiteen ja kulttuurin rooli päiväkodeissa ja esiopetuksessa? Pitäisikö sitä vahvistaa?

Seminaarissa kuulemme sekä tutkijoiden että taiteilijoiden puheenvuoroja: mm. FT Mirja Köngäs puhuu tunneälyn merkityksestä lasten vuorovaikutuksessa, teatteriohjaaja Hanna Ryti taiteesta lapsen ja aikuisen yhteisenä ja erillisenä kokemuksena ja tanssitaiteilija Veera Lamberg residenssitaiteilijoiden kokemuksista varhaiskasvatusympäristössä. Arviointiasiantuntija Maiju Paanasen puheenvuorossa on esillä 6.9. julkaistu Karvin tutkimus opetussuunnitelmien toteutumisessa päivähoidossa, fokuksessa puheenvuorossa on taidekasvatus. Runoilija Anja Erämaja kertoo lapsuuden taikakuvien ja sanaleikkien merkityksestä taiteilijuudelleen.   

Seminaari on maksuton.

Katso ohjelma

Ilmoittautumiset seminaariin 13.11. klo 18 mennessä.

Lisätietoja kulttuurituottaja katariina.metsalampi(a)hel.fi 

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Ajankohtaiset apurahahaut löydät Apurahavahdista


Kulttuurin pohjoismainen ja eurooppalainen rahoitus, info ja hankesparraus | 31.10.2019, Helsinki

31.10.2019 klo 14-17, Pohjoismainen kulttuuripiste, Kaisaniemenkatu 9, Helsinki

Tervetuloa mukaan kuulemaan kulttuurin ja luovien alojen kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista! Esittelyssä ovat pohjoismaisten tukiohjelmien sekä EU:n Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelman tuet.

Voit ilmoittautua mukaan

 • Rahoitusohjelmainfoon, jossa kuulet lisää rahoitusohjelmista ja rahoitusta saaneista hankkeista.
 • Erilliseen hankesparraustilaisuuteen. Sparraus on suunnattu pohjoismaista tai eurooppalaista yhteistyöhanketta aktiivisesti suunnitteleville organisaatioille. Mukaan mahtuu noin 10 osallistujaa.

Tietoa rahoitusohjelmista klo 14.00-16.00

14.00    Tervetuloa, Ola Kellgren, Pohjoismainen kulttuuripiste
14.05    Pohjoismaiset kulttuuritukiohjelmat, Anna Skogster, Pohjoismainen kulttuuripiste
14.25    Hanke-esimerkki: IRIS – Nordic-Baltic Networks, Hanna Nyman, Q-Teatteri, Baltic Circle
14.45    EU:n Luova Eurooppa -ohjelma, Riikka Koivula, Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspiste
15:05    Hanke-esimerkki: Heritage Hubs, Hanna Lämsä, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
15:30    Verkostoitumista & kokemustenvaihtoa (virvoketarjoilu)

Sparraa hanke kuntoon klo 16.00-17.00

Tarjoamme 10 eurooppalaista tai pohjoismaista hanketta aktiivisesti suunnittelevalle organisaatiolle mahdollisuutta hankesparraukseen. Tilaisuudessa pääset kehittämään omaa hankeideaasi rahoitusohjelman asiantuntijoiden, hankkeita jo toteuttaneiden sekä muiden osallistujien avustuksella. Olet myös aktiivisesti mukana kehittämässä muiden ideoita.

Osallistujat jaetaan 2 ryhmään, joista toisessa kehitetään eurooppalaisia, Luova Eurooppa -ohjelmaan tähtääviä, toisessa pohjoismaisia, pohjoismaisen tuen hakemista suunnittelevia hankkeita.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspiste ja Pohjoismainen kulttuuripiste.  
 
Paikka: Pohjoismainen kulttuuripiste, Kaisaniemenkatu 9, Helsinki

Tilaisuutta ei striimata, mutta mikäli et pääse paikan päälle, niin tervetuloa seuraamaan Luovan Euroopan ja Pohjoismaisen kulttuuripisteen yhteistä ohjelmainfowebinaaria 26.11. klo 14-15! Lisätietoja webinaarista saat myöhemmin näiltä sivuilta.

Ilmoittaudu molempiin kokonaisuuksiin viimeistään 18.10. 

Lisätietoja tilaisuudesta saat osoitteesta kulttuuri(a)oph.fi

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspiste ja Pohjoismainen kulttuuripiste.

Tilaisuutta ei striimata, mutta mikäli et pääse paikan päälle, niin tervetuloa seuraamaan Luovan Euroopan ja Pohjoismaisen kulttuuripisteen yhteistä ohjelmainfowebinaaria 26.11. klo 14-15! Lisätietoja webinaarista löydät sivustoltamme.


Luova Eurooppa työpajapäivä hakuun valmistautuville | 1.11.2019, Helsinki

Suomen Luova Eurooppa -yhteyspiste järjestää työpajapäivän ohjelman yhteistyöhankkeita erityisesti syksyn 2019 hakuun valmisteleville. Tervetuloa mukaan niin koordinaattorit kuin hankkeisiin partnereina osallistuvat!

Tilaisuudessa Luova Eurooppa -ohjelman asiantuntijat avaavat ohjelman sisältöä ja käyvät läpi hakuprosessin vaatimuksia. Lisäksi EU-hankkeita arvioinut Laura Serkosalo Nuoren Voiman Liitosta jakaa huomioitaan hakemuksen muotoiluun. Vertaistukea ja vinkkejä hankkeen valmisteluvaiheeseen tuovat Eeva Teräsvirta ja Marianne Koski Museoviraston Museums of Impact -hankkesta.
OHJELMA

09.30  Aamukahvi
09:45  Tervetuloa - esittäytymiskierros ja päällimmäiset kysymykset
10.00  Ohjelman esittely
11:00  Kokemuksia hankkeiden arvioinnista, Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto
11:45  Lounas (omakustanteinen)
12:30  Hakuprosessi
14:00  Vinkkejä hankkeen ja hakemuksen suunnitteluun, MOI! Museums of Impact,  Eeva Teräsvirta ja Marianne Koski, Museovirasto
14:45  Keskustelu ja miten tästä eteenpäin

Lisätietoja tilaisuudesta saat Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä.

Ilmoittaudu viimeistään 28.10.


Luova Eurooppa: Yhteistyöhankkeet | Haku 27.11.2019 mennessä

Luova Eurooppa -ohjelman (2014-2020) rahoitus eurooppalaisille yhteistyöhankkeille on haettavissa tänä syksynä viimeistä kertaa

Nykyisen EU:n Luova Eurooppa -ohjelman (2014-2020) rahoitus eurooppalaisille yhteistyöhankkeille on haettavissa tänä syksynä viimeistä kertaa. Haettavana on lähes 50 miljoonaa euroa kulttuurin, taiteen, kulttuuriperinnön ja muiden luovien alojen eurooppalaiseen yhteistyöhön. Nyt jaossa oleva summa on ohjelmakauden suurin.

Hankkeet toteutetaan aina usean maan välisenä yhteistyönä; toimijoita on mukana hanketyypistä riippuen vähintään kolmesta tai kuudesta Kulttuurin alaohjelmaan osallistuvista maasta. Rahoitusta voi hakea mm.

 • liikkuvuuteen ja teosten levitykseen
 • yleisötyöhön
 • osaamisen vahvistamiseen ja uusien toimintamallien kehittämiseen
 • kulttuurienvälisen vuoropuhelun vahvistamiseen ja kotouttamiseen
 • kulttuuriperinnön vaalimiseen kulttuuriperinnön teemavuoden 2018 hengessä.

Hakuaika päättyy 27.11. klo 18 (klo 17 Brysselin aikaa). Tulokset julkaistaan keväällä tai alkukesästä 2020 ja hankkeet voivat käynnistyä aikaisintaan syyskuussa 2020. Hankkeiden kesto voi olla korkeintaan neljä vuotta.

Lue lisää

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


TACT Festival, Trieste, Italy | Deadline 15 Oct 2019

On the occasion of the election of Trieste as European Capital of Science 2020, TACT Festival will be part of ESOF (EuroScience Open Forum) – Science in the City Festival.

The seventh edition will therefore present some news:

 • At least half of the selected shows will focus on the theme of science and innovation
 • Shows will be performed on an open-air stage in the historical city centre
 • It is possible to apply with production projects to be realized ad-hoc

SHARING:

TACT2020 is a festival built on the concept of “exchange’’. It is a real barter of artistic knowledge and techniques, thus the complete absence of awards and rankings. During TACT Festival, companies belonging to different artistic realities interact with each other.

 It is therefore requested that:

 • Each company has to be actively present during the whole festival from the 5th until the 11th of July 2020, both included;
 • Attendees have to take part in one of the workshops for the whole week;
 • Each group has to present A PLAY which will be performed for the public.

YOUNG:

TACT is a “young” theatre festival; 70% of the group has to be under 35 years old. 10 groups will be selected and will have the chance to perform; each play must have at least 5 actors on stage (this criteria is not valid for the category “performance”)

INTERNATIONAL:

 Companies from every nation can apply to join the festival. Plays will be performed in the original languages. English and Italian surtitles will be guaranteed during each performance; thus it is requested that each group send an English translation of the script, divided in surtitles for each scene, to the Organizing Committee before the 15th February 2020.

WHERE:

 Shows will take place in two places of the city center, where open-air stages will be set.

TECHNICIANS:

 Each group has to bring along a technician of his own. Along with a technician provided by TACT festival, he will coordinate the preparation of the audio and light settings.

BENEFITS:

 TACT2020 will provide free accommodation, meals (breakfasts and dinners)  and a remuneration according to the category the group applied for.

WORKSHOP:

 Every company is invited to present a workshop proposal conducted by their own director or pedagogue. If, apart from the company, the proposed workshop is selected, the company will receive an additional bonus of ¤ 500.

About application


Goethe-Institut Finnlandin kielikurssistipendi | Haku 18.10.2019 mennessä

Goethe-Institut Finnland tarjoaa vuosittain Suomessa toimiville kulttuurialan ammattilaisille kaksi stipendiä Goethe-Institutin saksan kielen kursseille Saksaan. Hakuaika vuoden 2020 stipendeihin loppuu 18. lokakuu 2019.

Jos hallitset jo saksan kielen alkeet ja toimit kulttuurialalla esimerkiksi tuottajana, taiteilijana, toimittajana tai kirjastoalan ammattilaisena, tässä voisi olla sinulle mahdollisuus parantaa kielitaitoasi ja Saksan kulttuurin tuntemustasi.

Stipendi kattaa

 • Goethe-Institutin kahden viikon intensiivisen kielikurssin Saksassa
 • Goethe-Institutin järjestämän majoituksen, ylläpito kurssipäivinä
 • Korkeintaan 200 euroa tukea matkakuluihin

Hakeminen

Valitse kaksi vaihtoehtoista kurssia kurssitarjonnastamme sinulle sopivalla paikkakunnalla (tasot A2-C2, huom. ei alkeiskursseja). Sopivia kursseja ovat esimerkiksi ”Intensiv 2 Sprache und Kultur” tai ”Intensiv 2”

Goethe-Institutin kielikurssit Saksassa

Hakemuksen tulee sisältää

 • Lyhyt CV suomeksi, englanniksi, ruotsiksi tai saksaksi yhteystietoineen
 • Saksankielinen, korkeintaan yhden sivun mittainen motivaatiokirje, jossa kerrot työstäsi, kiinnostuksestasi saksalaiseen kulttuuriin sekä aiemmista saksanopinnoistasi tai oleskelusta Saksassa.

Valitut stipendiaatit suorittavat online-tasotestin ennen lopullista kurssivalintaa.

Lisätietoja:

https://www.goethe.de/ins/fi/fi/kul/ser/hak/skk.html (suomeksi)
https://www.goethe.de/ins/fi/en/kul/ser/hak/skk.html (englanniksi)


Platform: Residency Programme, 'Don't Sweat It', Finland | Deadline 20 Oct, 2019

The Finnish organisation Platform (based in Vaasa) is seeking artists in residence for the period June 2020 - June 2021. Applicants are expected to apply with projects that have a minimum of two months - and preferably three months - duration, and that respond to this year's theme, 'Don't Sweat It'.

Artists will be expected to to realise a project which can be presented either during their residency or at a later stage. The artist is expected to give a public talk, performance or workshop about his/her/their work, or an introduction to themselves at the beginning of the residency. Artists are also expected to be able to communicate in English, Swedish or Finnish, and should spend at least 80% of their residency’s duration in Vaasa, with the working grant proportional to days spent in Vaasa. Artists are required to submit documentation of the produced project to Platform, as well as a press release, information text, informal report, or equivalent.

Platform offers:

 • Accommodation (an apartment located near the city centre in Vaasa) and travel expenses (one return trip, cheapest possible).
 • A working grant (approx. ¤300 per week).
 • A small production budget of ¤1000, which the artist may reimburse by presenting original receipts of purchases, specifically connected to the project produced during the residency.
 • A bike, a set of tools, and some equipment.

Platform does not currently house a studio. However, a project space in the city centre may be available. Planned projects should take this into account; space can be rented or borrowed if needed for the realisation of the project but has to be negotiated in advance.

Deadline: 20 October 2019

More information


Stückemarkt – Open Call 2020 | Deadine 17 Nov 2019

Who tears down the walls of artistic and aesthetic conventions, who thinks about the theatre beyond what we are used to, who designs new worlds, who reflects and questions socially established models?

Under the heading “Against Separation”, Stückemarkt is looking for works from all parts of the world that explore the concept of solidarity from a perspective of art and aesthetics. What could our drafts for an open, equitable coexistence look like? How can they be expanded into the future? What exactly is an act of solidarity? What would a society where solidarity no longer exists look like? What happens when individuals no longer believe in the big picture, when the private has replaced the public sphere? And: Who owes what to whom exactly?

The Stückemarkt’s jury of renowned international artists will select a total of five works from among the submissions. One of the invited artists or groups will be awarded a commission of work, funded by the Federal Agency for Civic Education (Bundeszentrale für politische Bildung/bpb). The commission entails 10,000 Euro for the realisation of a new production at a partner theatre in Germany. The partner theatre for the implementation of the 2020 commission of work is Schauspiel Dortmund under its artistic director Julia Wissert, who will take over the theatre from the 2020/21 season.

Various forms of authorship lead to a theatre piece, therefore submissions can include plays and projects – e.g. site-specific projects, theatrical interventions, narrative spaces – as well as performances that are based on documentary material and located on the interface of different artistic disciplines. We are particularly interested in young authors and artists who explore new narrations and perspectives, creating innovative, world-building languages.

Application details for the Stückemarkt 2020

Deadline for applications: 17 November 2019
Jury decision: mid-February 2020

More information


Theatertreffen: International Forum 2020 | Deadline 8 Dec 2019  

The International Forum is a 18-day scholarship programme that promotes young artists from all parts of the world.

The open call is aimed at artists interested in theatre up to the age of 35 from all artistic disciplines. The International Forum sees itself as a platform for comprehensive theoretical and practical exchange. The programme includes the presentation of the invited artists and their aesthetic practice in lectures, the participation in workshops held by renowned artists, experts from various disciplines and scholars, opportunities to see theatre productions invited to Theatertreffen and Stückemarkt, open space events and discussions on contemporary art as well as excursions into the diverse cultural landscape of Berlin.

The International Forum 2020 will take place from 1 to 17 May.

The participants will receive a scholarship.

Detailed information about the scholarship programme and applications for the 2020 International Forum can be found here: International Forum: Open Call 2020 PDF, 134 KB  

We kindly ask applicants to fill out the registration form:
Application form International Forum 2020 PDF, 3.0 MB  

Deadline for applications 8 December 2019

Read more

KURSSEJA JA KOULUTUSTA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja ja työpajoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Valo- ja varjoilmaisun viikonloppu | 12.-13.10.2019, Kuopio

Ilmoittautua voi vielä 10.10. asti sähköpostitse katriina.andrianov(a)taike.fi  
 
Lauantaina 12.10. klo 18.00 Paula Vilmin ensi-ilta Seuranani Varjot
 
Sunnuntaina 13.10. klo 10-16 Valo- ja varjoilmaisun ammattilaisforum
 
Puhujina ja demoajina varjotaitaja Paula Vilmi Kaavilta, tutkija Nanni Vapaavuori Helsingistä, Suomen Varjoteatteriyhdistyksen Tytti Marttila ja Petri Lappalainen Tampereelta sekä valotaiteen läänintaiteilija Leevi Lehtinen Oulusta. Forum on maksuton. Tarkka ohjelma ja puhujatiedot


Performing artists Imaginary School gathering | 2 - 6 Dec 2019 Giessen, Germany

We are inviting young artists, students, professionals, writers and thinkers to engage together in the imagining of the alternatives of working and being together, reacting to the populist and nationalist wave in Europe. We would like to examine new institutionalization, practices and modes of producing, especially related to the work of the young artists, who are working in the increasingly but also precarious international field and at the same time fighting for the right to work and remain in their local surrounding, fighting nationalism and populist pressure.  

We will exchange and share models and practices, current and historical one, which insist on the creation of experiments, feminist, radical and progressive practices, which insists on equality, solidarity and work against the populist political imagination.

2nd-6th of December 2019, Giessen, Germany

More information


Glims & Gloms / Tuomo Railo: Repertuaarikurssi ja koe-esiintyminen | Haku 28.10.2019, Espoo

Tuomo Railo kutsuu sekä tanssijoita että näyttelijöitä viisi päivää kestävälle repertuaarikurssille ma 11.11. – pe 15.11.2019. Kurssi tapahtuu Espoon Tanssiopistossa (os. Piispanportti 12 B, 2 krs) klo 10 - 13. Kurssilla tehdään koreografiaa ja puheilmaisua yhdistäviä kohtauksia teoksista Valkoisten vankina (2018) ja Kunnioitus – Respect (2019). Kurssin työkielet ovat englanti ja suomi, joista osallistujan tulee hallita ainakin toista. Osallistujalta edellytetään repliikkien opettelua kahdesta kohtauksesta ennen kurssia, sekä läsnäoloa kaikkina viitenä kurssipäivänä. Kurssi on ilmainen.

”Etsin esiintyjiä kaudella 2020/-21 toteutettavaan teokseen, jossa yhdistyy dialogi ja tanssi, kuten kahdessa aiemmassa teoksessani. Toivon samalla tutustuvani uusiin monilahjakkuuksiin, kurssi on sekä mahdollisuus oppia että esittäytyä.” – Tuomo Railo

Kurssille haetaan sähköpostitse: tuomo.railo(a)glimsgloms.com, hakemukseksi riittää kuvallinen CV. Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on ma 28.10. Valituille ilmoitetaan pe 1.11.2019.

Tanssiteatteri Glims & Gloms on espoolainen ammattitanssiteatteri, jonka esitykset kiertävät Suomessa ja ajoittain myös ulkomailla. Teatteri noudattaa palkkauksessaan tanssin alan työehtosopimusta.

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Viirus söker en ny administrativ ledare | Ansök senast 20.10.2019

Viirus söker en ny administrativ ledare som samtidigt fungerar som teaterns producent från och med 18.11.2019 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Teaterns ledarskap delas med den konstnärliga ledaren. 

Läs mer


IHME Helsinki hakee ekokoordinaattoria | Haku 4.11.2019 mennessä

Ovatko ekologisesti kestävän kehityksen periaatteet sinulle tuttuja? Oletko osaava tuottaja ja hallitset hyvin erilaiset viestintäkanavat? Ehkä olet etsimämme ekokoordinaattori!

IHME Helsinki etsii osa-aikaista ekokoordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen ajanjaksolle 7.1.-31.12.2020. Työ on puolipäiväinen, 20 h viikossa, mutta on mahdollista, että IHME Helsinki -teoksen valmistelu ja toteutumisajankohtana kesällä 2020 työsuhde on tilapäisesti kokoaikainen.

Ekokoordinaattori vastaa IHME Helsingin ympäristöasioista. Ekokoordinaattori suunnittelee ja toteuttaa ekologisesti kestäviä ratkaisuja ja mittareita IHME Helsingin nykytaide- ja tapahtumatuotantoihin sekä viestii ja raportoi niistä. Tehtävä on keskeinen kolmihenkisessä tiimissä.

Kiinnostuitko? Lähetä hakemus 4.11.2019 klo 16 mennessä!

Tutustu hakuilmoitukseen


Näyttelijöitä ja näyttämötyöntekijä Varkauden teatteriin | Haku 1.12.2019 mennessä

Jos viihdyt Savossa kun muikku Saimaassa – valitset meidät. Jos meillä on sama DNA – valitsemme sinut.

Miesnäyttelijä | Haku 1.12.2019 mennessä
Haemme nuorta musikaalista näyttelijää 1-2 vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen alkaen 1.8.2020.  
Palkkaus TES:n mukaan.

Naisnäyttelijä | Haku 1.12.2019 mennessä
Haemme musikaalista näyttelijää 1-2 vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen alkaen 1.8.2020.  
Palkkaus TES:n mukaan.

Näyttämötyöntekijä | Haku 1.12.2019 mennessä
Haemme näyttämötyöntekijää 1-2 vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen alkaen 1.8.2020.
Työtehtävät koostuvat pääasiassa näyttämömiehen ja tarpeistonhoitajan tehtävistä. Tehtävä on itsenäinen ja vaatii organisointi- ja ryhmätyöskentelytaitoja ja sopeutumista nopeisiin muutoksiin sekä vaihtuviin työtehtäviin.  
Palkkaus TES:n mukaan.
 
Vapaamuotoiset kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen pyydämme lähettämään teatterinjohtaja Kari Suhoselle sähköpostilla 1.12.2019 mennessä osoitteeseen: kari.suhonen(a)varkaudenteatteri.fi.  
Kirjoita aihekenttään vakanssi, jota haet: Miesnäyttelijä / Naisnäyttelijä / Näyttämötyöntekijä.

Lisätietoja tehtävistä saat osoitteesta kari.suhonen(a)varkaudenteatteri.fi. 

varkaudenteatteri.fi

MUITA ILMOITUKSIA

Kysely taiteen ja kulttuurin ammattilaisille toimintamahdollisuuksien parantamisesta

Taiteen ja kulttuurin ammattilainen: Kuka toimialaasi edistää ja miten? Kuinka alasi toimintamahdollisuuksia voisi parantaa?

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore kartoittaa tällä kyselyllä taiteen ja kulttuurin eri toimialoja edistäviä keskeisiä tahoja sekä näkemyksiä toimialan tarpeista. Keskeisiin tahoihin kuuluvat taiteen tiedotuskeskukset, joista kukin omalla tavallaan edistää toimialaansa:

 • Archinfo – Arkkitehtuurin tiedotuskeskus
 • Frame Contemporary Art Finland
 • Kirjallisuuden vientikeskus FILI
 • Music Finland
 • Neogames – Suomen pelialan keskus
 • Sirkuksen tiedotuskeskus
 • Suomen elokuvasäätiö
 • Tanssin Tiedotuskeskus
 • Teatterin tiedotuskeskus TINFO

Kysely liittyy kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen Taiteen tiedotuskeskusten toiminnan kartoitus ja arviointi -tutkimushankkeeseen. Vastaukset kootaan hankkeen loppuraporttiin, joka julkaistaan keväällä 2020.

Vastaaminen kestää noin viisi minuuttia. Kyselyn lopuksi voit tilata kopion vastauksistasi omaan sähköpostiisi.

Emme kerää henkilötietoja. Raportoimme tulokset siten, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa.

Toivomme vastauksia 1.11.2019 mennessä.

Linkki kyselyyn: https://q.surveypal.com/Kysely-toimintamahdollisuuksien-parantamisesta-taiteen-ja-kulttuurin-eri-aloilla

Lisätietoa kyselystä:
Sakarias Sokka, erikoistutkija
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore
sakarias.sokka(a)cupore.fi, 050 387 2728


Sateenkaarihistoriakuukausi: ilmoita tapahtumasi mukaan

Seta ja Kulttuuria kaikille -palvelu kutsuvat niin muistiorganisaatioita, kouluja, taideorganisaatioita kuin järjestöjä viettämään Suomen toista sateenkaarihistoriakuukautta koko marraskuun ajan 2019. Sateenkaarihistoriakuukauden tavoitteena on tarkastella suomalaista historiaa ja kulttuuria lhbtiq-näkökulmasta ja tallentaa niitä osaksi yhteistä kulttuuriperintöämme. Suomen Queertutkimuksen Seura myönsi Vuoden pervoteko 2018 -palkintonsa Sateenkaarihistoriakuukaudelle.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oma historia on aina ollut olemassa, mutta monesti se on pidetty piilotettuna. Se on läsnä kaikkialla, kaikissa aikakerrostumissa, yhteiskuntaluokissa ja kulttuureissa, mutta sen löytäminen vaatii herkkyyttä ja toisin katsomista.

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen yhteistä kulttuuriperintöä esiin nostava kuukausi toteutui Suomessa ensimmäistä kertaa vuonna 2018 ja silloin mukana olivat muun muassa Aineen taidemuseo, Ateneumin taidemuseo, AV-arkki, Goethe-instituutti, Helsingin kaupunginmuseo, Kansallismuseo, Kansallisteatteri, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Svenska litteratursällskapet, Työväenarkisto, Työväenmuseo Werstas ja Yle Elävä arkisto.  

Haastamme sinut ja edustamasi tahon mukaan tekemään vaietusta historiasta kaikkien jaettua kulttuuriperintöä!

Ilmoittamisohjeet ja lisätietoja


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.