21.11.2019

TINFO-tiedote 36 / 21.11.2019

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Varoitus. "Seuraavaksi on luvassa Hanna-hallintolihan pohdiskelua tietopohjaisesta politiikasta. Jos tällainen aihepiiri kohmettaa, lukemisen voi päättää tähän."

TINFO PALVELEE

UUTISIA

TAPAHTUMIA

HAKUJA

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Varoitus

Seuraavaksi on luvassa Hanna-hallintolihan pohdiskelua tietopohjaisesta politiikasta. Vauhdinotto alkaa Tiedeakatemiasta ja päätyy sitten teatteritilastoihin. Jos tällainen aihepiiri kohmettaa, lukemisen voi päättää tähän. Hallintolihaa tämä kysymys ei jätä piinaamasta ja innoittamasta.

Tietopohjainen politiikka – esteitä ja helmasyntejä

Nykyinen hallitus lupasi sitoutua tietopohjaisen politiikan tekoon. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Tätä olemme pohtineet ja pohtimassa TINFOn tilastoininin ja muun tiedontuotannon osalta. Nyt ensin taustavauhditusta Tiedeakatemiasta.

Tiedeakatemiassa Jaakko Kuosmasen (tiedeneuvontahanke Sofin akatemiasihteeri) pohdiskelu tuo esiin tietopohjaisen politiikan esteitä ja tutkimuksen helmasyntejä.

Esteitä syntyy siitä, miten päätöksentekoa valmistellaan, miten tutkimustuloksista välitetään tietoa ja miten erilaiset tiedot pystytään erottamaan toisistaan. Tietopohjaisen politiikan toteutumista haittaavat myös siiloutuminen ja huono tietojohtaminen. Eikä sovi unohtaa liian kireiksi vedettyjä valmisteluaikatauluja tai jatkuvasti vaihtuvia tavoitteita – kuten sote-valmistelussa.

Entä sitten ne tutkimuskentän helmasynnnit. Liikaa kyselyjä, liian vähän antropologisten menetelmien käyttöä tai laskentaa helpottavia, yksinkertaistavia teoreettisia malleja. Monimutkaisia ongelmia ei yksinkertaisin kehyksin ja teoreettisin kehyksin voi tutkia.

Miten sovittaa yhteen monimutkaisia kiistanalaisia kysymyksiä koskeva poliittinen päätöksenteko ja politiikkaan sisältyvät arvot. Politiikka edellyttää kansalaisten hyväksyntää. Miten media vaikuttaa siihen, mihin kansalaiset uskovat ja luottavat. Suurelle yleisölle olisi pystyttävä kertomaan, mistä epävarmuudet johtuvat. Tiedekasvatusta tarvitaan, jotta ymmärrettäisiin, mitä tiede pystyy selittämään, mitä ei. Eikä tieteen/tutkijoiden koulukuntaeroja ja arvojakaan voi sivuuttaa. Koulukuntaerojen rinnalla tutkijoita erottavat myös sukupolvet. Tieteessä tulisikin rakentaa monisukupolvisuutta.

Tietopohjaisen politiikan onnistumista voi arvioida suhteessa tulevaan kulttuurin rahoitusuudistukseen. 
 

Teatteritilastot tiedon markkinoilla

Tietovarantojen ja tiedon merkitystä kyllä korostetaan. Hyvä niin, mutta samaan aikaan tilastointia kohtaan paljastuu rapautunutta ymmärrystä ja puutteellista osaamista. Tilastotieto tiedon muotona joutuu kilpailemaan tietomarkkinoilla. Ei teatteritilastoinninkaan asema ole itseoikeutettu.

Kulttuurin rahoitusuudistus luo OKM:lle tarpeita tarkastella koko esittävien taiteiden kenttää harmonisoituna kokonaisuutena, yhtenäisin kriteerein, omien tiedontarpeidensa pohjalta.  

Samanaikaisesti toimialan (toimijoiden kenttä, alan koulutus ja tutkimus, alan työmarkkinaosapuolet ja muut tahot) tulee itse kriittisesti reflektoida, arvioida, määrittää ja puolustaa omia tiedontarpeitaan, -intressejään ja paljastaa tiedonkatveitaan. Alahan on jatkuvassa muutoksen tilassa. Tilastointia ja tiedontuotantoa ei tehdä vain OKM:tä ja muita rahoittajatahoja, Tilastokeskusta tai muita ulkopuolisia intressitahoja varten vaan ennen kaikkea toimialaa itseään varten.

Pieni mielenkiintoinen esimerkki ovat henkilötyövuodet. Opetushallitushan ne jo kerää. Miksi sitten TINFO niitä kerää? Eikö tässä ole päällekkäisyyttä? No ei ole. OPH:n henkilötyövuosidatan pohjalta ei pystytä erottelemaan sitä, mihin henkilötyövuodet kohdentuvat. Teatteritilastoja varten henkilötyövuosien keruussa keskeistä on tieto siitä, mihin ammattiryhmiin (taiteilijat, tekniikka, hallinto, johtajat) htv:t ja siis resurssit kohdistuvat. Tämä tieto on taiteilija-, taide- ja kulttuuripoliittisesti sekä työvoimapoliittisesti äärimmäisen merkityksellistä tietoa.

Tilastotiedon tutkijat näkevät tilastojen tuotannon ja valtion yhteenkytkeytyneisyyden. Tilastollinen tieto on sekä poliittista että kvantitatiivista. Poliittiset päätökset vaikuttavat epäsuorasti siihen, miten tilastolliset kuvauskohteet muodostetaan, millaisia kategorioita, luokitteluja ja määrittelyjä tehdään, miten käsitteellistetään ja millä käsitteistöllä ja miten dataa mitataan ja tulkitaan. Kvantitatiivisella tiedolla on poliittista valtaa, kuten tilastotieteen tutkijat muistuttavat.

Nykyaikainen hallinta ja vallankäytön tapa on ongelmakeskeistä ja refleksiivistä. Politiikassa tämä tarkoittaa prosesseja, joissa nykykäytäntöjä kritisoidaan ja tulevaisuutta ennakoidaan. Tilastotiedolla on tällaisissa prosesseissa tärkeä asema.

Mitä on reilu työ vos-teatterissa?

Long Playssä julkaistiin reilu kuukausi sitten artikkeli Åbo Svenska Teaterin Kalevalan karusta palkkapolitiikasta. Asian käsittely jatkuu. Radio Vegassa käyty (21.11.2019) keskustelu on kuunneltavissa tästä

Tilanne laittaa miettimään julkisesti tuettujen instituutioiden vastuuta ja valvontaa.
 

Teatterimaan tapa ja #you too -meininki

Selvyyden nimissä. Irrottaudun nyt ÅST-casesta pohtimaan kysymystä yleisemmällä tasolla.

Ei taiteen, koulutuksen, työvoimasäästöjen nimissä voi tehdä mitä vain. On sellainen sana kuin riisto. Harjoittelulla ja koulutuksellakin on pelisäännöt. Se, että kaikkihan näin tekee, ei tee toiminnasta laillista.

Onko meillä jonkinlainen ”teatterimaan tapa”, #you too -meininki siinä, miten voidaan toimia.

Julkista tukea saavat vos-teatterit korvaavat vakituista, ammatillisesti koulutettua taiteellista henkilökuntaa halpatyövoimalla – harjoittelijoilla, avustajilla. Tehdään ”yhteistuotantoja” tai ostetaan polkuhintaan vapaan kentän ryhmiltä esitysvierailuja.

TINFOn palkkatilastoista on jo pitkään näkynyt se, miten taiteellisen henkilökunnan osuus muihin ammattiryhmiin verrattuna on jatkuvasti vähentynyt ja miten vakinaiset työsuhteet ovat vähentyneet. Valta, vastuu, vinoumat -kyselymme yksi keskeinen tulos oli se, miten erilaiset määräaikaisuudet, vierailutehtävät, toimeksiannot altistavat ihmisiä väärinkäytölle, eri muodoissaan.

Taiteilijat ovat siis se ryhmä, joiden nahasta työvoima- ja palkkajousto on otettu.
    

Seksuaalinen väkivalta, jota kutsuttiin taideharjoitteeksi

Voima-lehdessä esitystaiteen tekijä ja teatteripedagogiikan lehtori Irene Kajo Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta kirjoittaa artikkelissaan siitä, miten taiteilijamyytin suojissa on rikottu ja rikotaan henkistä ja fyysistä itsemääräämisoikeutta. ”Pahimmillaan taiteilijamyytti voi mahdollistaa sen, että ihmisen ruumiillista ja henkistä itsemääräämisoikeutta voidaan rikkoa taideyhteisön sisällä hyväksytysti. Instituutiot voivat suojella mainettaan, työryhmät pelätä rahoituksensa puolesta ja yksittäiset tekijät oman maineensa menettämistä. Hiljaisuus on turvallisempaa. Ainakin hetkellisesti”, kiteyttää Kajo.

Esitystaiteen akanan tunnustuksia

Baltic Circlen ohjelma erotteli esitystaiteen jyvät akanoista. Minä olen se akana. En millään pystynyt lähtemään Kiitoradankujalle katsomaan Emilia Kokon teosta How to host something as a cloud. En pystynyt ottamaan yli neljää tuntia aikaa. Aina ei pysty.
 

Hallintolihan kyvyttömyydestä

Esityksiä on tullut katsotuksi, työpajaa seuratuksi. Juuri nyt ei ole sanoja, mikä ei kerro esityksistä vaan esitysten katsojasta. Puolaan täytyy päivittää artikkeleita suomalaisesta teatterista. Deadline perjantaina. Niiden kimppuun, puskii.
 

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

TINFO PALVELEE

Luulis, että... -sarja: Kenen vastuu lentämisen vähentämisestä?

Lentomatkustamisesta ja sen tuottamista päästöistä on käyty viimeisen vuoden aikana ennennäkemättömän laajaa yhteiskunnallista keskustelua. Ruotsissa lentohäpeä (flygskam) -ilmiö on johtanut lentomatkojen vähentämiseen, Suomessa kansalaisaloite lentoverosta pääsee eduskunnan käsittelyyn.

Keskustelu pyörii jatkuvasti ja kiristyvästi yksilön ympärillä, jolla on viimekädessä vastuu tekemistään valinnoista. Syyllistämisen logiikka toimii, kun kyseessä on lomamatka kaukomaille, mutta jo työmatka Eurooppaan on huomattavasti mutkikkaampi tapaus.

Pohdin tässä kirjoituksessa kahta esimerkkiä, miten rakenteet voisivat olla paremmin yksilön tukena ja lopuksi esitän muutaman avauksen lentomatkustamiseen liittyvien vastakkainasettelujen purkamisesta ja nykyisen keskustelun kääntämisestä voimavaraksi ennakoiden tulevia päästöjenleikkauspolitiikkoja.


Lentoliikenteen pyhä koskemattomuus

Lentoliikenteellä on kansainvälisessä politiikassa erikoisasema, koska lentopolttoaineilla on vuodesta 1944 saakka ollut ylikansallinen verovapaus. Päätöksellä on ollut aikanaan tärkeä asema lentomatkustamisen vakiinnuttamisessa ja monien kansainvälistä liikkuvuutta edellyttävien alojen tukemisessa. Esimerkiksi massaturismi astui kuvaan vasta myöhemmin, mutta hyötyi päätöksestä merkittävästi.

Nykyisin lentoliikennettä operoidaan vahvojen keskinäisriippuvuuksien ympäristössä, jossa “pelin sääntöjä” ei uskalleta muuttaa, koska pelätään negatiivisia vaikutuksia kautta linjan. Jopa ilmastopolitiikassa on lentoliikenne jätetty omalakiseksi alueeksi, jossa luotetaan alan itse tekemiin lupauksiin mm. päästöjen jäädyttämisestä vuoden 2020 tasolle. Perusajatuksena on, että lentomatkojen määrät voivat jatkaa kasvuaan lähitulevaisuudessa, sillä uusien lentokonesukupolvien päästöt ovat ainakin 20 % edellistä pienempiä.

Toivoisin, että matkoilla korostettaisiin ihmisten välisiä suhteita, joiden ollessa kunnossa on asioiden virtuaalinen hoitaminen huomattavasti sulavampaa.

Lentovero on avaus, jossa vastuuta otetaan kansallisella tasolla. Britanniassa vero on ollut käytössä 1990-luvulta saakka ilman merkittäviä vaikutuksia. Monissa maissa harkitaan veron toteuttamista ja ainakin Ruotsissa on saatu varovaisen positiivisia kokemuksia. Ongelmana on, että verot asetetaan usein liian löperölle tasolle, jolloin varsinaisia vaikutuksia ei saada aikaan. Kriitikoille myös annetaan aseita, jos rahojen ohjaamista ilmastotyöhön ei tehdä riittävän läpinäkyvästi. Huonosti toteutettuna vero voikin kääntyä osin tarkoitustaan vastaan ilman merkittäviä hyötyvaikutuksia.

Lentämisen politiikka on äärimmäisen vaikea alue ja vaatii vahvaa poliittista tahtoa. Ratkaisut – kuten verotusreformit, kansainväliset sopimukset ja investoinnit parempaan infrastruktuuriin – ulottuvat yli maiden rajojen ja vaalikausien, joten niiden taakse on vaikea löytää vastuunkantajia. Samoin elämä pitäisi tehdä kuluttajalle vaikeaksi asettamalla jossain kohtaa kieltoja ja rajoituksia, mutta silloin olisi hyvä olla tarjolla myös kelvollisia vaihtoehtoja, jotka rakennetaan järjestelmän tasolla.
 

Milloin työnantaja on valmis?

Oma työnantajani Suomen ympäristökeskus SYKE julkaisi tänä vuonna uuden matkustussäännön. Suomen valtio on toki jähmeä toimija, mutta ympäristökeskuksen tulisi olla vastuullisuuden eturintamassa ja suunnannäyttäjä kestävyysperiaatteiden tuomisessa käytäntöön. Siksi onkin erikoista, että esimerkiksi kotimaan lentoihin puututaan vasta vuonna 2019.

Ympäristönäkökulman tuominen yhtälöön on ollut pitkään jotain ylimääräistä ja vaikeasti tunnistettavaa.

Olen selittänyt tätä taloudellisen laskennan ylivallalla organisaatioiden hallinnassa. Esimerkiksi matka Oulusta Helsinkiin on tyypillisesti halvempi lentäen ja samalla säästetään työntekijän matka-aikaa. Ympäristönäkökulman tuominen yhtälöön on ollut pitkään jotain ylimääräistä ja vaikeasti tunnistettavaa, joten on vain hedelmällistä, että asetelma käännetään nyt ympäri. Sama ongelma koskee toki julkisia hankintoja laajemminkin, eikä uusien periaatteiden kehittäminen ole kovin helppoa.

Kotimaan matkat ovat jäävuoren huippu. Eurooppaan matkustaessa olisi ilmastonäkökulmasta fiksua välttää vaihtolento valitsemalla päämääräksi kohdetta lähin suurempi lentokenttä ja tehdä loppumatka maitse. Järjestely on kuitenkin matkatoimistoille vieras ja vaihtoehtoisen matkasuunnitelman toteuttaminen vaatii työntekijältä – yksilöltä – laajaa selvitystyötä ja selittelyä.

Toivon näiden keskustelunavausten auttavan erottamaan merkitykselliset matkat merkityksettömistä.

Työnantajien kannalta ilmastoteot on toistaiseksi koteloitu strategiapapereihin ja periaateohjelmiin, joilla on melko vähän vaikutusta esimerkiksi järjestelmiin, joiden avulla ne toteuttavat toimintaansa. Vastuu toteuttamisesta on sälytetty yksilöille, joilla on lopulta varsin vähän kannustimia. Itse näen, että ilmastoa säästävän toimintatavan voisi ottaa myös lähtökohdaksi.
 

Vaihtoehtoisia tapoja lähestyä lentämistä?

Muun muassa tietokirjailija Risto Isomäki on todennut, ettei lentoliikenteestä luultavasti päästä eroon. Samoin päästöttömät teknologiat ovat vielä ainakin kahdenkymmenen vuoden päässä ja jäteperäisillä biopolttoaineilla voidaan parhaimmillaankin päästä vain murto-osaan nykyisistä lentomatkoista. Koska lentämisen päästöt on saatava kuriin, jää lentomatkustamisen vähentäminen ainoaksi vaihtoehdoksi.

Nyt vastuu matkantekoon liittyvistä valinnoista on jätetty yksilölle, joka joutuu puntaroimaan isoja vaihtokauppoja. Mielestäni yksilön kokemusta voisi käyttää hyödyksi ja etsiä myönteistä näkökulmaa yhteiskunnalliseen muutokseen korostamalla matkojen laadullista puolta.

Opi erottamaan merkitykselliset reissut vähemmän täheellisistä. Jani Lukkarisen laatimat Matkoista laadullinen hyöty irti - kysymykset auttavat:

 • Matka suorituksena? Itse olen kokenut, että työmatkoihin ulkomailla ladataan paljon suorituspaineita: matkalla on esitettävä useita tieteellisiä töitä, kehitettävä hankeideoita ja -suunnitelmia, laadittava uusia sopimuksia, esiinnyttävä edullisesti… Yleisen ihmettelyn, luovuuden ja yllättävämpien kohtaamisten tila on vedetty minimiin, vaikka juuri matkat ja arkirutiinien rikkominen tarjoavat parhaan ympäristön uusille ideoille ja avauksille.
 • Materiaalisesta virtuaaliseen ja takaisin? Nykyisessä työkulttuurissa tarvitaan entistä enemmän digitaalisia kohtaamisia sähköpostin vaihdon, pilvialustoilla työskentelyn ja videokokousten muodossa. Jatkossa siirrytään toivottavasti myös kohti virtuaalikonferensseja. Kuitenkin kaiken pohjalla on henkilökohtainen suhde ja materiaaliset kohtaamiset. Toivoisin, että matkoilla korostettaisiin ihmisten välisiä suhteita, joiden ollessa kunnossa on asioiden virtuaalinen hoitaminen huomattavasti sulavampaa.
 • Työn ja loman rajat? Työnantajat ovat kovin mustasukkaisia työmatkojen suhteen ja henkilökohtaisten matkojen liittäminen työmatkaan on usein kielletty. Miksi? Vaikkapa kaupunkiloman liittäminen konferenssimatkaan tai toisin päin tulisi olla huomattavasti vaivattomampaa, jolloin myös matkoista voitaisiin säästää. Varsinkin Suomesta käsin tämän pitäisi olla lähtökohta.

Toivon näiden keskustelunavausten auttavan erottamaan merkitykselliset matkat merkityksettömistä. Vastaavia kysymyksiä kuin edellä on kymmenittäin ja tätä pohdintaa voidaan käydä kaikilla tasoilla. Uskon positiivisten käytäntöjen olevan kieltoja ja syyllistämistä “tarttuvampia” ja jäävän paremmin kiinni työyhteisöjen käytäntöihin ja valintoihin. Silloin myös laajempiin ja nopeisiin systeemisiin siirtymiin syntyisi nykyistä parempi valmius.

Muutoksen tueksi tarvitaan kuitenkin sekä uusia yhteiskunnallisia ohjauskeinoja – kuten henkilökohtaisia päästökiintiöitä, vahvaa verotusta ja jopa kieltoja – että instituutioiden sopeutumista muuttuneeseen maailmaan – kuten parempaa etäkokousmahdollisuuksien käyttöä ja virtuaalikonferensseja, mutta vastuun ollessa yksilöllä on parasta alkaa etsiä uusia käytäntöjä hyvissä ajoin, jotta ne leviävät eri aloilla ja organisaatioissa.

 

Jani Lukkarinen on kestävyyssiirtymien tutkija, joka pyrkii elämään vähäpäästöistä arkea. Hän uskoo, että yksilöiden valinnoilla on vaikutusta, kun järjestelmätason asetukset saadaan niitä tukemaan.

Luulis, että... on sarja TINFO-blogin sisällä, johon olemme kutsuneet tutkijoita kirjoittajiksi.

Ekologisesti kestävä TINFO


Tarkista löytyykö ensi-iltasi jo TINFOn verkkosivuilla

TINFO kerää teatterien ensi-iltojen tiedot avoimeen verkkopalveluun. Tarkista, löydätkö omat ensi-iltasi jo listalta. Mikäli tietoja puutuu, voit ilmoittaa tiedossa olevat ensi-illat verkkolomakkeella milloin tahansa:

www.tinfo.fi/Ilmoita-ensi-ilta

Jos teatterisi puuttuu teatterilistalta, ilmoita teatterin tiedot tällä lomakkeella.

Jo olemassa olevien tietojen päivitystarpeesta voi ilmoittaa samoilla lomakkeilla, tai sähköpostitse osoitteeseen tinfo(a)tinfo.fi


TINFO-tiedotteen loppusyksyn aikataulu

TINFO-tiedotteen ilmestymispäivät loppuvuodesta:

Tiistai 26.11.2019
Tiistai 3.12.2019
Torstai 12.12.2019
Tiistai 17.12.2019

Uuden vuoden ensimmäinen uutiskirje saapuu torstaina 9.1.2020.

Tarmoa kaamokseen kaikille, toivottavat TINFO-tiedotteen toimituksesta 

Jenni ja Sari

UUTISIA

Milja Sarkolan näytelmä Jotain toista saksankieliseen queerantologiaan

Berliiniläinen Neofelis-kustantamo julkaisee antologian Queere Dramatik 2020, jossa on mukana myös Katja von der Roppin kääntämänä Milja Sarkolan näytelmä Jotain toista (työnimi Etwas Anderes). Näytelmävalikoiman yhdeksästä tekstistä luetaan osia 29.11.2019 Literarisches Colloquium Berlinissä järjestettävässä työpajassa. Suunnitelmissa on, että queerantologian tekstit nähdään myös lukuteatterina keväällä 2020, kun antologia ilmestyy.

Kansainvälisen queernäytelmien käännösantologian taustalla on Drama Panorama -verkosto, joka toimittaa valikoiman. Suomesta saksaan kääntävä Katja von der Ropp on jäsen tässä kääntäjien ja teatterintekijöiden verkostossa, joka paitsi toimittaa julkaisuja, järjestää teatterin kansainväliseen liikkuvuuteen liittyviä tapahtumia ja työpajoja.

Drama Panorama on Queere Dramatik 2020 -julkaisun taustatyönä käynyt läpi yli 130 eri maissa kirjoitettua queerdraamaksi laskettavaa teosta. Aineistossa, joka sisältää 2000-luvulla ilmestyneitä nykynäytelmiä on 10 suomalaista, esimerkiksi saksalaisia on 12, ranskalaisia 23 ja Yhdysvaltalaisia neljä. Aiheiltaan ja kerronnoiltaan löytyi eriteltäväksi ruumiillisuutta, rakkaussuhteita ja politiikkaa käsitteleviä sekä näitä yhdisteleviä tekstejä, ja metanäytelmiä, jollainen Sarkolan Jotain toista on.  

“Sukupuolen tai sukupuolettomuuden kääntäminen suomesta saksaksi on muutenkin mutkikasta, kun suomen kielen persoonapronominilla ei ole sukupuolta. Queerteksteissä tietenkin sukupuoli on erityisen sensitiivinen ja olennainen asia, mikä kääntäjällekin on pähkinä purtavaksi”, sanoo Katja von der Ropp.

Katja von der Roppin käännöstyötä tuettiin TINFO-apurahalla. Milja Sarkolan teosten ulkomaisia esitysoikeuksia valvoo Agency North.

TINFO / Sari Havukainen, 20.11.2019


Vihainen leski -teatteriesitys lähetetään suorana ympäri Ruotsia

Vihainen leski -teatteriesitys lähetetään suorana Helsingin Kaupunginteatterin suurelta näyttämöltä 24 elokuvateatteriin, kulttuurikeskukseen ja seurantaloon ympäri Ruotsia. Livelähetys toteutetaan yhteistyössä Ruotsin valtiollisen kiertueteatterin Riksteaternin ja Folkets Hus och Parker -verkoston kanssa 22.11.2019.

Vihainen leski pohjautuu Minna Lindgrenin samannimiseen romaaniin (2018), ja sen on dramatisoinut Henna Piirto ja ohjannut Kimmo Virtanen. Riitta Havukaisen tähdittämä näytelmä sai ensi-iltansa HKT:n suurella näyttämöllä lokakuussa. Elämänmakuinen draamakomedia kertoo tunnistettavasti maamme eniten kasvavasta ikäryhmästä, yli 70-vuotiaista.

Satelliitin kautta toteutettava Vihaisen lesken (Arga Änkan) lähetys tekstitetään ruotsiksi ja suomeksi. Katsojakunta 24 paikkakunnalla ympäri Ruotsia tulee olemaan suurelta osalta suomenkielistä yleisöä, mutta myös muuta ruotsalaista teatteriyleisöä, joka arvostaa suomalaista teatteria.

“Digitalisaatiohankkeemme pyrkii välittämään ’tässä ja nyt’ tapahtuvan esityksen ilman, että se menettää elävän esityksen intensiteettiä. Vihaisen lesken livelähetettävällä esityksellä laajennamme sen tapahtumaan ’siellä ja nyt’. Yhteistyö Kaupunginteatterin kanssa tuo tämän esityksen järjestäjiemme saataville kaikessa loistossaan”, sanoo Riksteaternin johtaja Dritëro Kasapi.

Vihaisen lesken livelähetys on osa Riksteaternin kolmivuotista, Ruotsin hallituksen tukemaa Scenkonst 3.0 -hanketta, jonka tehtävänä on lisätä teatterin ja esittävän taiteen saavutettavuutta Ruotsissa. Riksteatern tekee hankkeen tiimoilta yhteistyötä eri pohjoismaisten instituutioiden kanssa, ja aktiivisinta yhteistyö on juuri Suomen kanssa.  

Helsingin Kaupunginteatteri teki Riksteaternin kanssa yhteistyötä edellisen kerran presidentti Kekkosen naisista kertovan Sylvi ja Anita -näytelmän Ruotsin kiertueen yhteydessä vuonna 2014 ja Helsinki Dance Companyn XPSD-tanssiesityksen Ruotsin kiertueella vuonna 2010.

Riksteatern on aatteellinen kulttuuriyhdistys, johon kuuluu yhteensä 40 000 omistautunutta jäsentä. Riksteaternin tehtävänä on levittää tanssia ja teatteria kaikille ja kaikkialle Ruotsissa. Riksteatern järjestää, tukee ja tuottaa esittävää taidetta.

Lisätietoja, medialippuvaraukset ja haastattelupyynnöt:
Helsingin Kaupunginteatteri, viestintäpäällikkö Kaisa Pelkonen, kaisa.pelkonen(a)hkt.fi, 040 552 3788
Riksteatern, press- och PR-ansvarig Anna Gerdin, anna.gerdin(a)riksteatern.se, +46 8 531 99 354, +46 70 528 99 15 


Kordelinin 30 000 euron kulttuuripalkinto näyttelijä Maria Ylipäälle

Alfred Kordelinin säätiö on myöntänyt tämän vuotiset tiede- ja kulttuuripalkinnot. Palkinnon saivat näyttelijä, laulaja Maria Ylipää, Helsingin yliopiston suometsätutkimuksen professori Harri Vasander, toimittaja, humoristi Pasi Heikura sekä tanssitaiteilija ja koreografi Ismo-Pekka Heikinheimo. Jokainen palkinto on arvoltaan 30 000 euroa.

Alfred Kordelinin palkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena ja kannustuksena suomalaisen kulttuurin hyväksi tehdystä työstä. Palkinnon voi saada yksityishenkilö tai yhteisö.  

Ensi vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta ensimmäisen palkinnon myöntämisestä. Sen sai säveltäjä Jean Sibelius

Näyttelijä ja laulaja Maria Ylipää

”Ylipään esiintyminen on aina sävykästä, vahvaa, herkkää ja korkealaatuista.”

Näyttelijä ja laulaja Maria Ylipää luo vertaansa vailla olevaa monipuolista ja menestyksekästä uraa useilla eri foorumeilla, myös Suomen rajojen ulkopuolella. Hän vaikuttaa ja vakuuttaa teatterissa, televisiossa, elokuvissa sekä äänirooleissa. Mukaan mahtuu lukuisia kiitettyjä musikaalien pääosia sekä Suomessa että Ruotsissa, mieleenpainuvimpana toki koskettava esiintyminen Kristina från Duvemålana, unohtamatta tietenkään Helsingin kaupunginteatterin Wickediä ja Svenska Teaternin Chessiä. Ylipää loistaa myös kameratöissä. Parhaan naisnäyttelijän Kultainen Venla -palkinto 2018 kertoo hänen ansioistaan Aallonmurtaja -sarjan pääosan perin juurin ristiriitaisena roolihahmona.

Lue uutinen kokonaan Alfred Kordelinin säätiön sivuilta

Yhteystiedot:
Erik Båsk +358 40 8258071 | erik.bask(a)kordelin.fi


Vuoden 2019 Majaoja-palkinto 15 000 euroa Kati Outiselle

Majaoja-säätiön palkinto myönnettiin tänä vuonna näyttelijä Kati Outiselle. Palkinto ojennettiin Outiselle Tampereen Teatterikesän ja Serlachius-museoiden järjestämän Miniteatterikesä Mäntässä -tapahtuman yhteydessä. Majaoja-palkinto on suuruudeltaan 15 000 euroa.

Kati Outinen on vuosikymmenien ajan osoittanut olevansa monipuolinen, muuntautuva, rooliinsa paneutuva näyttelijä. Roolien kaari on huikea aina nuorisoelokuvasta Täältä tullaan elämä! viime vuosien monologiin muistisairaasta ihmisestä Niin kauas kuin omat siivet kantaa. Hänet tunnetaan muun muassa ajastaan taideyliopiston professorina, Aki Kaurismäen elokuvista ja parhaan naisnäyttelijän palkinnosta Cannesin elokuvajuhlilla. Outisen tunneskaala käy alistumisesta päättäväisyyteen. Uusi osaamisen osoitus on valinta Kajaanin runoviikon taiteelliseksi johtajaksi vuonna 2018.  

Lue palkinnon perustelut

Majaoja-säätiö on vuonna 2000 perustettu yksityinen säätiö, jonka tarkoituksena on tukea suomalaista kulttuurielämää sen kaikissa ilmenemismuodoissa. Vuosittainen Majaoja-palkinto on aikaisemmin jaettu kuvataiteilija Tuula Lehtiselle ja Ahaa-teatterille.

Lisätietoja:
Majaoja-säätiön asiamies, Ritva Tiainen p.  050 376 0597


Ida Aalberg -säätiön palkinnot saivat Marja Packalén, Asko Sarkola ja Aksa Korttila

Ida Aalberg -säätiö palkitsi näyttelijä Marja Packalénille vuoden 2019 Ida Aalberg -näyttelijäpalkinnolla. Palkinto on suuruudeltaan 15 000 euroa. Ida Aalberg -mitalin elämäntyöstään vastaanotti näyttelijä, teatterinjohtaja Asko Sarkola. Nuoren näyttelijän 7000 euron suuruinen kannustuspalkinto myönnettiin Aksa Korttilalle.

Palkintoraatiin kuuluivat kriitikko Rolf Bamberg, ohjaaja Johanna Freundlich, näyttelijä Leena Uotila ja säätiön edustajana naistoimikunta Idojen puheenjohtaja Ritva Rouhunkoski. Ida Aalberg -näyttelijäpalkinto jaettiin nyt jo 22. kerran. Se on merkittävin teatterinäyttelijöille myönnettävä yksityinen huomionosoitus Suomessa. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi.

Nuoren näyttelijän kannustuspalkinnon saanut Aksa Korttila on kiinnitetty Kansallisteatteriin ja nähdään tänä syksynä Lokki- ja Koiramäen Suomen historia -esityksissä.

Ida Aalberg-säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea maamme suomenkielistä näyttämötaidetta sekä vaalia näyttelijä Ida Aalbergin (1857-1915) elämäntyöhön liittyvää perinnettä.

Alkuperäinen uutinen Suomen Kansallisteatterin verkkosivuilla


Marjatta Kuivastolle Suomen näyttämötaiteen kultainen kunniamerkki  

Tampereen Teatterin lavastaja Marjatta Kuivastolle on myönnetty Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliiton Suomen näyttämötaiteen kultainen kunniamerkki valkoisella nauhalla. Kunniamerkki myönnetään valtakunnallisen taidetyön erittäin ansiokkaasta edistämisestä ja tunnustuksena Marjatta Kuivaston tuloksellisesta työstä Suomen teatterielämän hyväksi. Kunniamerkin luovuttivat Tampereen Teatterin teatterinjohtaja Reino Bragge ja hallituksen puheenjohtaja Päivi Myllykangas.

Kuivaston viimeisin ja kiitetyin työ on lavastus Tampereen Teatterin suurmusikaaliin Notre Damen kellonsoittaja.

Marjatta Kuivasto on valmistunut lavastajaksi Taideteollisesta korkeakoulusta 1977. Hän toimi lavastajana Imatran Teatterissa 1977-1980 ja Seinäjoen kaupunginteatterissa 1980–2000, mistä siirtyi Tampereen Teatterin lavastajaksi. Lisäksi hän on tehnyt lukuisia lavastajavierailuja ja suunnitellut lavastuksia mm. musikaaleihin, näytelmiin, oopperoihin ja elokuviin. Hänen viimeisimpiä töitään ovat mm. Anna Karenina, Spiraali ja 1918 Teatteri taistelussa Tampereen Teatterissa, Kolme iloista rosvoa Kuopion Kaupunginteatterissa ja Mannerheim-ooppera Ilmajoen Musiikkijuhlilla. Kuivastolle myönnettiin Pirkanmaan kulttuuripalkinto 2016.

Lisätietoja: 
teatterinjohtaja Reino Bragge, 040 552 7271, reino.bragge(a)tampereenteatteri.fi
tiedottaja Sanna Huhtala, 040 532 8838, sanna.huhtala(a)tampereenteatteri.fi

www.tampereenteatteri.fi


Pauliina Salonius on Seinäjoen kaupunginteatterin uusi taiteellinen johtaja  

Pauliina Salonius on Seinäjoen kaupunginteatterin historian toinen naispuolinen taiteellinen johtaja. Seinäjoen kaupunginteatterin hallitus päätti johtajasta kokouksessaan tiistaina 12. marraskuuta.

Uuden taiteellisen johtajan valitsemista valmisteleva työryhmä esitti Pauliina Saloniusta tehtävään, johon Seinäjoen kaupunginteatterin hallitus valitsi hänet eilen yksimielisesti.

Salon teatterin taiteellisena johtajana toimiva Salonius aloittaa Seinäjoella syyskuussa 2020. Taiteellisen johtajan sopimus on viisivuotinen. Lisäksi johtajalla on mahdollisuus kahteen optiovuoteen.

Pauliina Salonius näkee Seinäjoen kaupunginteatterin hyvin kiinnostavana talona, jossa tehdään teatteritaidetta kunnianhimoisesti ja rohkeasti. Hänen kaudellaan tullaan jatkamaan monipuolista linjaa.

Salonius (s. 1978) on koulutukseltaan teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK). Hän on toiminut vuodesta 2018 Salon teatterin taiteellisena johtajana. Salonius on työskennellyt ohjaajana ja käsikirjoittajana vuodesta 2002 eri ammatti- ja harrastajateattereissa.  Viime vuosina hän on työskennellyt mm. Salon teatterissa, Turun kaupunginteatterissa ja Uudenkaupungin teatterissa.

Seinäjoen kaupunginteatterin nykyisen taiteellisen johtajan Christian Lindroosin sopimus päättyy tämän vuoden lopussa. Väliaikaisena taiteellisena johtajana toimii toimitusjohtaja Markko Heinonen.

Lue uutinen kokonaan Seinäjoen kaupunginteatterin verkkosivuilta


Näyttelijäliiton uusi puheenjohtaja on Risto Autio

Näyttelijäliiton valtuusto valitsi uudeksi puheenjohtajaksi teatteritaiteen maisteri, näyttelijä Risto Aution kolmivuotiskaudelle 2020-2022.

Risto Autio tunnetaan Kotikadun Hanneksena, mutta hän on näytellyt useissa Ylen muissa tv-tuotannoissa ja kuunnelmissa, näytellyt Helsingin kaupunginteatterissa ja kirjoittanut mm. kuunnelmia ja näytelmiä. Kansanedustajana Autio toimi vuosina 2007-2011.

Aution mielestä liiton vahvuutena ovat sen jäsenet. Hänen mukaansa liiton puheenjohtajan tehtävä on palvella liiton jäsenistöä ja edistää jäsenille tärkeitä asioita.

Autio nosti tärkeiksi teemoiksi näyttelijöiden ammatin arvostuksen.  Keskeisiä haasteita ovat tällä hetkellä näyttelijöiden elokuva- ja tv-työehtosopimuksen puuttuminen, tekijänoikeuskysymykset sekä teattereiden rahoituksen kehittäminen.

Autio on toiminut lukuisissa luottamustehtävissä mm. Näyttelijäliiton hallituksessa, Näyttelijäliiton lehden Ämyrin toimituskunnassa, Helsingin Freelanceyhdistys pj:nä ja vpj:nä, Hämeen Taidetoimikunnan pj:nä, Filmexin pj:nä.  

Lisätietoja
Risto Autio, Näyttelijäliiton puheenjohtaja 1.1.2020 lukien, 050 512 1907
Elina Kuusikko, toiminnanjohtaja 040 835 9587

Lue koko uutinen Näyttelijäliiton sivuilta


Työväen Näyttämöpäivien esitykset on valittu

Vuoden 2020 Työväen Näyttämöpäivien esitykset on valittu. 44. kerran järjestettävälle harrastajateatterifestivaalille haki yhteensä 41 ryhmää, joista 13 valittiin tulevan festivaalin ohjelmistoon. Esitysvalinnat teki teatteriohjaaja, näytelmäkirjailija Elina Kilkku.

Tämän vuoden hakeneissa esityksissä painottuivat selvästi klassikkotekstit ja niistä tehdyt komeat tulkinnat. Sama linja näkyykin myös tämän vuoden esitysvalinnoissa. Kilkku pohtiikin, että haetaanko nykypäivän ajankohtaisiin ongelmiin ja haasteisiin vastauksia suurista klassikoista. Valitsija arvosti myös perinteisten tekstien rohkeita ohjaustulkintoja.

Maantieteellisesti esitysvalinnoissa on edustettuna koko Suomi aivan pohjoisinta lappia lukuun ottamatta. Suuri osa valituista ryhmistä on Näyttämöpäivien faneille tuttuja aiemmilta vuosilta. Etelä-Savoa festivaaleille pääsi edustamaan Mikkelin tyttöteatteri esityksellä Vaietut. 

Valitsija Kilkku kertoo, että hakeneiden esitysten taso oli todella kova. Välillä taso oli jopa liian hyvä, ja hän jäi ajoittain kaipaamaan riskinottoa, ketterämpää yhteiskunnallista reagointia ja uskaliaampaa taiteellista edelläkävijyyttä.

Lue valinnoista tarkemmin

Jokainen festivaaleilla esiintyvä ryhmä saa palautteen raadilta, joka koostuu teatterin ammattilaisista. Vuoden 2020 festivaaleilla raadeissa ovat Mikko Roiha ja Tanja-Lotta Räikkä, Sirpa Riuttala ja Kirsikka Moring ja Hanna Ryti ja Antti Mikkola.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu mukana Työväen Näyttämöpäivillä

Elina Kilkun esitysvalintojen lisäksi vuoden 2020 Työväen Näyttämöpäiville on kutsuttu Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen opiskelijoiden neljätoista monologiesitystä. Opiskelijat ovat valinneet ja dramatisoineet kotimaisten kirjailijoiden teksteistä monologit. Monologiesitykset nähdään kahdessa osassa festivaaleilla.

Työväen Näyttämöiden Liitto täyttää vuonna 2020 sata vuotta. Tämän kunniaksi tammikuun festivaaleilla on dosentti Mikko-Olavi Seppälän kirjoittaman Parempi ihminen, parempi maailma -teoksen julkistamistilaisuus. Teos on kokonaisesitys satavuotiaasta työväenteatterin historiasta. Tilaisuus jatkuu paneelikeskustelulla. Tilaisuudessa on keskustelemassa Suomen teatterialan asiantuntijoita.

Työväen Näyttämöpäiviä vietetään Mikkelissä 24.-26.1.2020. Esitysaikataulu julkaistaan joulukuun alussa ja liput tulevat myyntiin tiistaina 7.1.2020.

Lisätietoja:

Elina Kilkku
Vuoden 2020 Työväen Näyttämöpäivien esitysten valitsija
050 525 3570
elina.kilkku(a)gmail.com

Emmi Nykänen 
Tuottaja, Työväen Näyttämöpäivät  
044 236 1817  
emmi.nykanen(a)tnp.fi

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


Sosiaalisen taiteen innovaatioilta | 21.11.2019, Helsinki

Tervetuloa vaikuttamaan tulevaisuuteesi!

Taiteen Sulattamo järjestää Sosiaalisen taiteen innovaatioilta nimellä kulkevan tapahtumasarjan kolmannen osan, jossa kerätään kokemuksia, palautetta ja ajatuksia taidetta ja hyvinvointia yhdistävistä projekteista.

Takaa pääsysi tapahtumaan ilmoittautumalla ennakkoon tästä linkistä!
 
Tilaisuus on luonteeltaan vapaamuotoinen ja yleisölle avoin.

Sosiaalisen taiteen innovaatioilta vol 3
to 21.11.2019, klo 16-18
KokoTeatteri,
Hämeentie 3
00530 Helsinki

Tilaisuuden avaa Taiteen Sulattamon toiminnanjohtaja Eveliina Lafghani. Moderaattorina toimii taiteilija Helena Ryti.
Illan agendana on tällä kertaa kerätä puhujien ja osallistujien kokemuksia taidetta ja hyvinvointia yhdistävistä projekteista:

mikä on toiminut? ja mikä ei? mitä ehkä pitäisi tehdä toisin?

Asiantuntijapuheenvuoroja pitämässä:

JAANA TASKINEN - yleisötyöntekijä Q-teatteri
MARKKU SALO - tutkija, jazzmuusikko, kirjailija
RIIKKA KALLIO - toiminnanjohtaja Lilinkotisäätiö
KRISTIAN WAHLBECK - psykiatrian dosentti, kehitysjohtaja Suomen mielenterveys seura
EEVA MÄKINEN - muusikko, kehitysjohtaja Itä-Suomen Hyvinvointivoimala

Klikkaa itsesi myös tapahtumaan facebookissa täältä ja kutsu kaverisikin mukaan

Järjestimme ensimmäisen Sosiaalisen taiteen innovaatioilta tapahtuman 2018 lokakuussa KokoTeatterilla. Tilaisuuden tavoitteena oli kartoittaa tarvetta SOTE ja Taidekentän kohtaamiselle. Suuren kiinnostuksen vuoksi päätimme järjestää kokonaisen keskustelutilaisuus sarjan.

Toimintakulttuurit muuttuvat ja hoitoalalla noudatetaan yhä enemmän kokonaisvaltaisia käytäntöjä ja ennaltaehkäisyyn perustuvaa hoitoa. Taide on tässä hyvinvointikeskustelussa keskeisessä roolissa. Myös taidekentän rahoitusmallit ja rakenteet ovat murroksessa.

Kenen tulisi rahoittaa taiteella tavoiteltavaa hyvinvointia?Seminarium på internationella dagen mot våld mot kvinnor | 25.11.2019, Helsingfors

Svenska Teatern uppmärksammar tillsammans med Nordiska ministerrådet den internationella dagen mot våld mot kvinnor.

Under kvällens lopp får vi ta del av berättelser från överlevare, poesi, konst och musik. Vi diskuterar tillsammans jämställdhetsminister Thomas Blomqvist (SFP), riksdagsledamöterna Heli Järvinen (De Gröna), Veronika Honkasalo (VF) och Johan Kvarnström (SDP) om vilka åtgärder och insatser som behövs för att Finland ska leva upp till Istanbulkonventionen.
Representanter från olika mansorganisationer berättar om vilket förebyggande arbete som görs i Norden.

Måndag 25.11 kl. 18
Plats: AMOS-scenen
Längd: 2 h 30 min
Fritt inträde! Boka plats via biljettförsäljningen eller lippu.fi (serviceavgifter tillkommer).

Läs mer


TRIPIT! Toisissa tiloissa -harjoitefestivaali  | 30.11.2019, Helsinki

TRIPIT! Toisissa tiloissa -harjoitefestivaali
Lauantaina 30. Marraskuuta 2019 Eskuksella, Suvilahdessa
(2.krs, Puhdistamo, rakennus 6, Kaasutehtaankatu 1, Helsinki)
Klo 12-16. Voit saapua sekä lähteä milloin haluat.

Toisissa tiloissa -ryhmä on vuodesta 2004 kehittänyt kollektiivisia ruumiillisia muodonmuutostekniikoita, joiden avulla ihmiset pääsevät kokemukselliseen yhteyteen ei-inhimillisten ilmiöiden ja olomuotojen kanssa. Vuosien varrella erilaisia harjoitteita on kehitetty yli sata. Yhdessä tehtävät harjoitteet ovat nautinnollisia. Ne vapauttavat osallistujan ainakin hetkellisesti ihmisen hahmosta ja identiteetistä.

Vuosi 2019 on siis juhlavuosi ja Toisissa tiloissa täyttää 15 vuotta! Niinpä marraskuun viimeisenä lauantaina Toisissa tiloissa järjestää juhlavuoden toiset TRIPIT! -harjoitefestivaalit, joihin on valikoitu harjoitteita tuomaan voimaa ja valoa marraskuun hämärään. Päivään kuuluu syntymäpäiväjuhlien teemaan sopiva maksuton kahvitarjoilu.

Tarjoamme ensimmäisen TRIPIT-harjoitteen ilmaiseksi.
Seuraavat harjoitteet: Viidellä eurolla harjoittelet kanssamme puoli festivaalia ja kymmenellä eurolla koko festivaalin ajan. Varaathan mukaan käteistä!

Festivaalin harjoitemenu ja aikataulu julkistetaan keskiviikkona 27.11.2019 ryhmän nettisivuilla ja TRIPPIEN FB-tapahtumassa.

Lisätietoja: info(a)toisissatiloissa.net

Tervetuloa outoon seuraan!


NouNous Festival Cirkossa | 3.-8.12.2019, Helsinki

NouNous Festival on taas täällä! Perinteisesti joulukuun ensimmäisellä viikolla järjestettävä festivaali riemastuttaa jälleen kaikkia komiikan ystäviä. Kallo Collectiven järjestämä festivaali tuo Helsingin Suvilahteen kansainvälistä ja kotimaista fyysisen komedian parhaimmistoa. Vuoden teatteriteko -palkintoehdokas jatkaa rohkeasti komiikan ja fyysisen ilmaisun juhlintaa tämän vuoden ohjelmistollaan.

Festivaaliviikon aloittaa suositun teoskonseptin uusin versio; Only Bones v1.3 - Jenni Kallo. Loistava komedienne yllättää tässä teoksessa neliömetrin tilassa niin yleisön kuin itsensä. Maailman ensi-illasta on vain kolme esitystä Maneesin 50-hengen Marianne teltassa, joten liput kannattaa varata ajoissa.

Katso ohjelmatiedot

Festivaalin kuratoinnista vastaavat Jenni Kallo ja Kallo Collectiven taiteellinen johtaja Thom Monckton. Ehdottomasti paras tapa sukeltaa festivaalin tunnelmaan on lunastaa neljään vapaavalintaiseen esitykseen oikeuttava 60 euron sarjalippu. Tapahtuman ennakkoliput ovat myynnissä Tiketissä.

Lisätiedot: Sari Lakso, tuottaja +358 505480086


Valtimonteatterin Dräfti-klubi | 7.12.2019, Helsinki

Valtimonteatterin Dräfti-klubi avaa tilan käsikirjoittajille sekä vuorovaikutukselle yleisön kanssa.

Valtimonteatterin luoma Dräfti-klubi mahdollistaa taiteilijoiden yhteistyön sekä nostaa käsikirjoittajat ja uudet tekstit illan tähdiksi.  

Dräfti-illoissa lavalle tuodaan kohtauksia uusista käsikirjoituksista.Tekstit saavat olla joko keskeneräisiä, vähän vajaa valmiita, testausta tarvitsevia, pöytälaatikkoon unohtuneita teoksia tai tekstejä, jotka kaipaavat näkyvyyttä, tahtovat tulla tehdyiksi ja kuulluiksi.

Ammattinäyttelijät ja -ohjaajat valmistelevat valitut tekstit, jotka esitetään yleisölle.  

Kohtausten pituus on n.10 minuuttia ja ne ovat kaikki eri teksteistä. Jokaisen kohtauksen jälkeen yleisö pääsee keskustelemaan käsikirjoittajan kanssa tekstistään ja hahmoista. Tekstejä on teatterille tarjottu runsaasti, kysyntää siis valtimonteatterin konseptille on. Teatterin klubimainen miljöö tarjoaa niin yleisölle, näyttelijöille ja ohjaajille kuin tekstin kirjoittajillekin loistavat puitteet keskusteluun.

Keskustelut ja koko illan juontaa näyttelijä, käsikirjoittaja Satu Mikkelinen. Satusta lisää täältä

Dräfti-klubi Valtimonteatterilla, Aleksis Kiven katu 22, sisäpiha,00500 Helsinki

7.12.2019, showtime 19:00, ovet aukeaa 18:00  

Liput myy Tiketti tai klo 18:00 alkaen klubipäivänä ovelta. Lippuvarauksia myös liput(a)valtimonteatteri.com

Lisätietoja:
Mona Kortelampi, 045-195 8355, mona(a)valtimonteatteri.com  tai draftiklubi(a)valtimonteatteri.com

www.valtimonteatteri.com


Teatterimuseon Taiteilijatapaamisessa veljekset ja Venla | 14.12.2019, Helsinki

Joulukuun taiteilijatapaaminen on todellinen legendojen kohtaaminen, kun näyttämöllemme nousevat Maija-Liisa Peuhu (Venla), Esko Salminen (Juhani), Juha Muje (Eero) Heikki Kinnunen (Aapo) ja Arno Virtanen (Timo) Turun Kaupunginteatterin vuoden 1972 Seitsemästä veljeksestä.

Kalle Holmbergin ohjaama Seitsemän veljestä mullisti tavan, jolla Kiven romaania esitettiin näyttämöllä. Aikaisemmin identtisiin rohdinpaitoihin puetut veljekset nähtiin Turussa persoonallisina, yksilöllisinä hahmoina. Vauhdikkaasta ja hauskasta esityksestä tuli menestys, jonka kaltaista ei Turussa tai muuallakaan ole montaa kertaa nähty. Seitsemää veljestä esitettiin täysille katsomoille kolmen vuoden ajan. Kaj Chydeniuksen siihen säveltämistä lauluista tuli ikivihreitä klassikoita ja nuorista pääosanäyttelijöistä kaikkien tuntemia.

Joulukuun 14. päivä näyttämöllämme todistetaan veljesten ja Venlan jälleennäkemistä ja kuullaan muistoja ja tarinoita mieleenpainuneesta esityksestä. Keskustelua johdattelee toimittaja Kirsikka Moring.

Taiteilijatapaamisessa veljekset ja Venla
Maija-Liisa Peuhu, Heikki Kinnunen, Juha Muje, Esko Salminen, Arno Virtanen
Teatterimuseossa lauantaina 14.12.2019 klo 13-14.30
Museon pääsylipulla tai Museokortilla

Osta lippu etukäteen Teatterimuseon verkkokaupasta.

Museokortin haltijoille oma lippukiintiönsä, varaa lippu täältä.


Luova Eurooppa: kohti uutta | 16.12.2019, Helsinki

Tervetuloa verkostoitumaan,  kuulemaan uudesta EU-ohjelmakaudesta sekä eri sektoreita yhdistävästä pilottihausta!

Tule tapaamaan kulttuurin, luovien alojen ja av-alan toimijoita ja kuulemaan miltä uusi EU-ohjelmakausi näyttää näiden sektoreiden näkökulmasta.

Ohjelmassa on myös kiinnostavia hankkeita kulttuurin ja median alaohjelmista sekä tietoa Bridging culture with the audiovisual through digital -pilottihausta.

Lämpimästi tervetuloa kuulolle ja verkostoitumaan!

Aika ja paikka
16.12.2019 13.00-16.00
Suomen elokuvasäätiön auditorio, Kino K-13  , Helsinki
Kanavakatu 12

Ilmoittautumislomake
Ilmoittautumisaika 19.11.2019 – 9.12.2019 klo 16:00

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma 

Ohjelma

13.00 Tervetuloa
Hanna Hietaluoma-Hanin ja Kerstin Degerman, Luova Eurooppa -yhteyspiste

13.10 Uusi EU-ohjelmakausi ja Luova Eurooppa -ohjelma
Laura Mäkelä ja Kimmo Aulake, opetus- ja kulttuuriministeriö

Näkökulmia Luovan Euroopan rahoittamiin hankkeisiin:

13.30 Median koulutuskurssi: Torino Film Lab / Feature Lab
Emilia Haukka, Elokuvayhtiö Aamu, case Woodcutter Story
 
13.45 BEYOND MATTER. Cultural Heritage on the Verge of Virtual Reality – an example of a Culture sub-programme cooperation project combining design, media, museology, and technology.
Lily Diaz-Kommonen, Aalto-yliopisto

14.00 Bridging culture with the audiovisual through digital – tietoa pilottihausta
Riikka Koivula, Luova Eurooppa -yhteyspiste

14.15 Loppusanat, kysymyksiä & keskustelua

14.30 Glögiä & verkostoitumista

Tilaisuuden järjestää Suomen Luova Eurooppa -yhteyspiste
Kulttuuri, kulttuuri(a)oph.fi | Media, media(a)ses.fi

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Vanhan Kaivoksen residenssi Outokummussa | Haku 30.11.2019 mennessä

Taiteilijoille ja tutkijoille tarkoitettu kansainvälinen residenssi avautui Outokummussa. Majoitus- ja työtilat ovat Vanhan Kaivoksen alueella, kilometrin päässä Outokummun keskustasta. Residenssipaikkaa voivat hakea yksittäiset eri alojen suomalaiset ja ulkomaiset ammattitaiteilijat / –tutkijat sekä taiteilija- / tutkijaryhmät taiteelliseen ja tieteelliseen työskentelyyn.  

Residenssiin on myös mahdollista hakea pienen lapsen / perheen kanssa. Vanhan Kaivoksen Residenssin toiminnasta vastaa Outokummun kaupunki. Residenssi on käynnistetty Pohjos-Karjalan maakuntaliiton tulevaisuusrahaston tuella.

Residenssin asuintaloa kutsutaan insinöörikonttoriksi. Rakennus toimi 1970- ja 1980-luvuilla kaivosteknisen ryhmän konttoritiloina. Työtiloina on mahdollista käyttää Vanhan Kaivoksen tiloja. Lisäksi residenssiin kuluvat erikseen varattavat työskentelytilat Karbidi, Teatteri Kiisu, Kiisuhalli ja Kulttuuritalo Marita.

Ensimmäinen haku Vanhan Kaivoksen residenssiin on 15.-30.11.2019

www.oldmineresidency.fi 

Facebook-sivut: https://www.facebook.com/oldmineresidency/


ARS – Artist Residency Swap residenssipalvelu | Haku 30.11.2019 mennessä

Artist Residency Swaps between Finland and the UK for 2000 (FI/UK)

Swap your home AND workspace/studio with other artists.

 Funding for travel expenses will be provdied by the co-operation partner – Finnish Institute in London. As you’ll be swapping your home and studio, you will not pay any additional costs.

ARS – Artist Residency Swap on residenssipalvelu taiteilijoille ja kulttuurityöntekijöille, jossa vaihtajat vaihtavat keskenään niin asuntoja kuin työtiloja. Viidetta kertaa järjestettävä, taloudellisesti tuettu vaihto, toteutuu tällä kertaa yhteistyössä Suomen Lontoon instituutin kanssa. Vaihto toteutetaan Suomen ja Ison-Britannian välillä vuonna 2020 ja vaihtoon valittujen taiteilijoiden matkakulut korvataan.

Deadline is / Haku päättyy : 30.11.2019.

For more information and how to apply, check out / Lisätietoja ja hakulomake


Keidas-residenssi | Haku 4.12.2019 mennessä

Haku Kekäläinen & Companyn Keidas-residenssiin on nyt auki kaikille vapaan kentän taiteilijoille. Vuonna 2020 Keidas-residenssi toteutetaan aikavälillä 18.6.-11.9. ja residenssin teemana on soolotyöskentely.

Keidas-residenssi keskittyy kesällä 2020 tarkastelemaan erilaisia soolotyöskentelyn tapoja. Kekäläinen & Company ja S-projekti (Heli Keskikallio ja Linda Martikainen) toteuttavat residenssin yhteistyössä. Haluaisitko jakaa usein niin yksinäistä soolotyöskentelyä? Otamme vastaan erilaisia ehdotuksia, esityksiä ja työpajoja. Tarjoamme aikaa työskennellä kesällä residenssissä sekä paikan esittää sooloteoksesi syyskuun alussa järjestettävässä Keidas-residenssin soolotapahtumassa.

K&C:n Keidas-residenssi on vapaan kentän taiteilijoille suunnattu projekti, jonka tarkoituksena on mahdollistaa moniääninen taide. Vuosittain Keitaassa työskentelee joukko vapaan kentän taiteilijoita, jotka saavat käyttöönsä residenssi- ja esitysperiodeja K&C Tilasta Helsingin Kaapelitehtaalla.

Jätä vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteeseen sanja(a)pragmahelsinki.fi 4.12.2019 mennessä. Päätökset valinnoista ilmoitetaan hakijoille viikolla 50. 

Lisätiedot ja kysymykset

Sanja Kulomaa, Tuottaja
sanja(a)pragmahelsinki.fi


Körber-Stiftung and Kampnagel: Exile Today – Production Residencies, Germany | Deadline 7 Dec 2019

Starting in 2020, Körber-Stiftung and Kampnagel Hamburg are awarding production residencies focusing on the theme of ‘EXILE TODAY’. The residency programme will run for three years with a call for proposals each October. Two residencies will initially be awarded for the 2020 production period, with three to follow each year in 2021 and 2022.

Information about Exile Today - Production Residencies for Artists


Open Call for Belluard Festival 2020 on the theme: Looking for Monsters | Deadline 9 Dec 2019

CALL 2020 - for Belluard Festival 2020 on the theme: LOOKING FOR MONSTERS. The Belluard Festival favors the rage of creation, the need for reflection, the demand for research and the breath of poetry.

Who are the monsters? Who are your monsters? What roles do they play in your life, in your subconscious, in your nights? Are these terrifying beings causing you nightmares and preventing you from sleeping? Or are they good and loyal friends, road companions, always ready for nocturnal talk?

Beyond the dichotomy of the wicked and the kind, the monster, in its etymology and function, shows and warns. As such, the monster functions as an oracle making us attentive to what time produces as collective fears and fantasies.

Often embodying the substance of anguish and the possibility of deviance, we see in the monster a powerful subversive and emancipatory lever. It is the possibility to escape "normality", to contradict and twist it by being multiple, hybrid, and in constant mutation. The monster is an ode to metamorphosis. The monster is the need to give shape to the imaginary, to be free, to be non-consensual and where everything is possible all the time.

Good evening Dr. Jekyll, ah no sorry, Mr. Hyde, Frankenstein, werewolf, Rababou, Dracula, dragon, giant octopus, gorgon, harpy, gargoyle, sea monster and other becoming mutants, welcome to Fribourg, the Belluard Festival is waiting for you and needs your screams for its 2020 edition.

The CALL is set up in partnership between the Belluard Festival and the Migros Culture Percentage. It is aimed at artists / professional monsters from the international community and allows them to propose a new creation for the 2020 edition of the Festival.

 The projects are selected by an international jury and will receive a contribution between CHF 2'000.- and CHF 12'000.- for production.

Deadline: December 9th, 2019

For more information


Tokyo Biennale 2020 - call for proposals for overseas artists residencies | Deadline 15 Dec 2019

Calling for Overseas Artists to Dive into Tokyo - apply to Create an Artist-in-Residence Project with Tokyo Biennale 2020. Tokyo Biennale 2020 project, “Social Dive”, starts its open call for overseas artists to join in AIR projects!

As an artist-in-residence program, participants will be offered accommodation in Tokyo during their project period.

By staying and creating at the heart of Tokyo, this program offers artists the once in a lifetime chance to present their resulting work as part of the Tokyo Biennale 2020.

“Social Dive” involves artists diving into the different areas of Tokyo as part of an art project aimed at discovering both the unique traditions, as well as new values held by the people who live there. The project calls for artists whose practice deals with socially engaged art through a wide spectrum of ideas and methods of expression or action; whether it be fine art, design, performance, media art, film, architecture, academic research, social action, economic-related – all fields are welcome.

Especially concerning overseas applicants, we wish to support projects that capture through a unique lens the beauty of Japanese traditions or the diversity existing in its contemporary culture; as well as the creation of artworks that shed light on a universality existing on earth through the connections made between Tokyo localities and outside cultures.

Read more about the theme and how to apply.

Application Conditions

 • Capability to directly face the “Social Dive” theme, and connect deeply with the city of Tokyo itself, its diverse communities, or the intangible cultural values of Japan.
 • All forms of expression are accepted. Any field is welcome as long as the project deals with social engagement through a wide spectrum of ideas and methods of expression or action. This includes those such as fine art, design, performance, media art, film, architecture, academic research, social action, and economic-related.
 • Must be able to actually participate as an invited artist and carry out the preparation and development of the exhibition following the notice of their selection.
 • Must be able to stay and produce work between June to Early July 2020 in order to present works for the opening of the Tokyo Biennale (planned for July 10, 2020).

Support Offered

 • Travel expenses (within limit)
 • Accommodation
 • Coordination of venue for presentation
 • Support fee for project development
 • Interpretation and translation support

Application Deadline: December 15 (Sun) 24:00, 2019

tokyobiennale.jp


ANTI-festivaali hakee teos- ja projektiehdotuksia ruoka-teemalla | Haku 19.12.2019 mennessä

ANTI-festivaali hakee nyt minkä tahansa alan taiteilijoilta teos- ja projektiehdotuksia, jotka käsittelevät suoraan ruoka-teemaa. Tänä vuonna, yleisen teemahaun lisäksi, meillä on viisi erityistä tilausteoshakua. ANTI-festivaalilla koemme jälleen myös Todellisuuden tutkimuskeskuksen Mahdottoman esityksen residenssissä syntyneen teoksen. Lue lisää residenssin avoimesta hausta alla!
 
ANTI-festivaalin avoin teoshaku on englanninkielinen ja tapahtuu verkkolomakkeen kautta. Haku päättyy 19.12.2019 (klo 23.59).
 
Vain verkkolomakkeen kautta jätetyt hakemukset käsitellään. Lue lisää teemasta ja hakumenettelystä englanninkielisestä hakuilmoituksestamme!
 
Ehdotuksissa on otettava huomioon, että ANTI-festivaalin projektit esitetään julkisissa tiloissa, ulkona ja sisällä. Emme siis esitä teoksia perinteisissä kulttuuritiloissa, ja ehdotetuilla projekteilla tulisi olla suhde niiden esityspaikkaan.


Mahdottoman esityksen residenssiohjelma | Haku 20.12.2019 mennessä

Hae mahdottoman esityksen residenssiin!

Mikä?

Mahdottoman esityksen residenssiohjelma on tarkoitettu uraansa aloittaville taiteilijoille tai muuten utooppisille tekijöille, jotka toimivat Suomessa, ja joilla on esitystaiteellisia, vielä toteutumattomia unelmia.

Ohjelma on osa Todellisuuden tutkimuskeskuksen pääohjelmistoa vuosina 2019–2021. Pääyhteistyökumppanina toimii ANTI-festivaali Kuopiossa. Todellisuuden tutkimuskeskus valitsee residenssitaiteilijan avoimen haun kautta ja kunakin vuonna residenssi tuottaa ANTI-festivaalin ohjelmistoon syyskuussa ”mahdottoman” esityksen, jollaista ei ole vielä ennen koettu. Residenssiohjelman ensimmäinen esitys oli Mimosa Norjan Dear Deer vuonna 2019.

Mitä tarjotaan?

Vuonna 2020 residenssiin valitaan yksi taiteilija. Todellisuuden tutkimuskeskus maksaa taiteilijalle vähintään 2500 euroa esityksen tekemisestä. Sen lisäksi hän saa käyttöönsä vähintään 1700 euroa tuotantorahaa ja harjoitustilan Eskus – Esitystaiteen keskuksesta, Helsingin Suvilahdesta 22.6.–19.7.2019. Residenssitaiteilijalle korvataan matkakulut Kuopioon sekä majoituskulut siellä kahden viikon ajalta. ANTI-festivaali järjestää teokselle sen vaatiman esitystilan ja vastaa yhdessä Todellisuuden tutkimuskeskuksen kanssa teoksen tiedotuksesta ja markkinoinnista. Tämän lisäksi molemmat tuotantotahot, Todellisuuden tutkimuskeskus ja ANTI-festivaali, tarjoavat tekijälle mentorointiapua ja tuotannollisen tuen esityksen harjoitus- ja esitysvaiheessa.

Miten hakea?

Hakuaika vuoden 2020 residenssiin on 21.11.–20.12.2019. Lähetä hakemus sähköpostilla hakuajan puitteissa osoitteeseen info(a)todellisuus.fi. Merkitse sähköpostin nimikenttään ”Hakemus mahdottoman esityksen residenssiin”. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuksen tulee sisältää:

 • Yhteystietosi: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoite
 • Ansioluettelosi
 • Kuvaus mahdottomasta esityksestä, jonka haluat residenssissä toteuttaa
 • Vastaus kysymyksiin: 1) Mikä esityksen sisällössä ja/tai muodossa on mielestäsi mahdotonta tai ennenkokematonta? 2) Miksi esitys pitäisi silti toteuttaa? Huomioithan, että jos taloudelliset työskentelyolosuhteesi ovat sinusta mahdottomat ja haet residenssiohjelmaan niitä parantaaksesi, se ei vielä tee esityksesi sisällöstä tai muodosta mahdotonta.
 • Esityksen budjetti, eli arvio siitä miten paljon tuotantorahaa käyttäisit ja mihin.

Vaikka residenssiesitys esitetään ANTI-festivaalilla, sen ei tarvitse olla paikkasidonnainen.

MITEN RESIDENSSITAITEILIJA VALITAAN?

Todellisuuden tutkimuskeskuksen taiteellinen johtaja Janne Saarakkala valitsee vuoden 2020 mahdottoman esityksen toteuttajan hakemusten perusteella tammikuun aikana ja ilmoittaa valinnasta kaikille hakijoille 3.2.2020.

Lisätiedot: Titta Halinen, vt. toiminnanjohtaja, +358 400 641 989, info(a)todellisuus.fi

todellisuus.fi/2020-mahdottoman-esityksen-residenssi


Call for papers: Community works! – Contemporary Theatre Models | Deadline 31 Dec 2019

International symposium
Community works! – Contemporary Theatre Models
4 to 6 June 2020, Ljubljana, Slovenia

As the social and political climate in Europe, and even more so in its peripheries, are growing more and more intense, and social divisions in society are bigger than ever, the answer to it in art has been not just to try to reveal the oppression of many different targeted communities, but also to actively step into the situation. What sort of role in building up communities can contemporary theatre have? Is this even its purpose? How do new political and economic situations affect production models in contemporary theatre? In the Symposium we wish to explore the possibilities of contemporary theatre in relation to the concept of theatre collective creation and different forms which this might take.

Please find more information and three main topics of the international symposium.
 
We are welcoming theorists, scholars, dramaturgs, practitioners, researchers, philosophers, sociologists etc. The working language of the symposium will be English. Simultaneous translation will not be provided.
 
Please submit your paper’s title and abstract (up to 250 words) and a short CV in English to slogi(a)slogi.si, by 31 December 2019. 
 
The symposium will be held by Glej Theatre, the Slovenian Theatre Institute and Amfiteater – Journal of Performing Arts Theory. The symposium is inspired by the upcoming 50th anniversary of Glej Theatre from Ljubljana, Slovenia, the oldest non-institutionalised theatre in Slovenia as well as in former Yugoslavia).  
 
Slovenian Theatre Institute, Mestni trg 17, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
T: +386 1 241 58 00, E: slogi(a)slogi.si, www.slogi.si


FiNFRINGE esityshaku | Haku 6.1.2020 mennessä

Tervetuloa Turkuun! Toisen kerran järjestettävä esitysfestivaali on 13.–17.5. 2020. Esityshaku on nyt käynnissä ja päättyy 6.1.2020.

NORDIC FRINGE NETWORK

1 network
8 separate and unique festivals
A chance to submit one application, which will cover all the festivals.

NFN ARTIST CALL haku/ansökan/applications: https://bit.ly/2oVs1zo 
NFN ARTIST CALL general guidelines: https://bit.ly/33ohPhC

FiNFR!NGE  ohjeistus/riktlinjer/general guidelines

Linkki, jos haluat hakea VAIN FiNFR!NGE -festivaalille


Arteles residency in Hämeenkyrö | Deadline 9 Jan 2020

Arteles Creative Center runs annually 4 residency programs, welcoming over 150 selected artists per year. Our residency programs bring together creative minds & professionals from all over the world, from all fields of creativity.  
 
The residency programs take place at Arteles Creative Center, in the beautiful landscapes of Hämeenkyrö, Finland. We host 12–13 artists per month, in carefully selected multidisciplinary groups. The residency periods last 1 month. Program details vary depending on the program.

Freedom for Creativity

The main value of Arteles is to give freedom for creativity. We provide our artists an inspiring and supportive environment, with no stress or pressure coming from the outside. We embrace personal growth, mindfulness and long-term progress, and therefore our focus is in the artist and their individual aims and being, not only in production and career.

Our facilities, staff and wide selection of creative equipment & gear support the artists' individual ways of working. We understand that creative process is always in a state of flux, and we encourage taking things bravely beyond the conventional – out of the box. 

Periods: 1 month 
Months: July / August / September 2020
Where: Arteles Creative Center, Hämeenkyrö, Finland
Deadline for applications: 9th of January 2020  
 
Read more and apply


Vuoden Harrastajateatteri- ja Kantaesitys 2020 -tunnustukset | Haku 15.1.2020 mennessä

Vuoden Harrastajateatteri ja Kantaesitys 2020 -tunnustukset avautuvat haettavaksi 1.11.2019. Hae palkintoa 15.1.2020 mennessä.
 
Lisätietoa hakemisesta
Vuoden Harrastajateatteri 2020
Kantaesityspalkinto 2020


Kinono 2020 Residencies in Tinos Greece: Four (plus one) Elements

After four years of continuous presence on the island of Tinos, ΚΟΙΝΩΝΩ Tinos Art Gathering invites participants from all disciplines in the arts and sciences to apply to the ‘Four (plus one) Elements’  thematic series, which will be implemented through four distinct 15-day residency programmes (fire, water, air, earth) until the fall of 2020 on a set of more than 60 indoor and outdoor locations all around the island of Tinos.

The “Four (plus one) Elements” project is supported by the Greek Ministry of Culture, the NEON organization and in collaboration with the Athens School of FIne Arts, will accommodate up to 200 guests from the fields of art, science and research.With reference to the diverse cultural and natural landscape of Tinos, the ‘Four (plus one) elements’ thematic series adds the element of time to earth, water, air and fire, referencing both the alternation of the seasons and the era of human intervention on the natural landscape..

Residency dates:

Fire: 
Apply by: 24 November 2019
Residency: 18-31 January 2020

Water: 
Apply by: 15 February 2020
Residency: 18-30 April 2020

Air: 
Apply by: 15 June 2020
Residency:  18-31 August 2020

Earth:
Apply by: 15 August 2020
Residency: 18-31 October 2020

Participants are offered:

 • free transport for a limited number of participants (in and out of the EU),
 • free transport to the island of Tinos and all residency sites,
 • free accommodation (rooms and hostels),
 • free subsistence (common lunches-dinners, food supplies),
 • partial production and material costs.

Detailed information and instructions on the residency.

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja ja työpajoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Esitystekniikkaosaajan ja Esitystekniikka-asiantuntijan korkeakouludiplomikoulutus

StageRight-koulutustarvekysely selvitti syyskuussa esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan osaamisvajeita ja koulutustarpeita. Kyselyn keskeinen tulos oli, että esitysteknisellä alalla työskentelevien koulutustaso on alhainen eikä alalla ole riittävästi koulutettua työvoimaa. Kyselyn vastaajista 63 prosentilla on perus- tai toisen asteen koulutus ja kaikista vastaajista vain 32 prosentilla hankittu koulutus vastasi täysin työtehtävää.

Tulokset on nyt julkaistu kokonaisuudessaan ja ne on saatavilla osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-185-1.
 
Kehittääkseen alan koulutusta StageRight tuo tarjolle uutena esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan täydennyskoulutusmahdollisuutena kaksi eri tasoista korkeakouludiplomikoulutusta alkaen tammikuussa 2020. Laajuudeltaan koulutukset ovat 60 opintopistettä (n. 1 - 1,5 vuotta). Koulutukset on mahdollista suorittaa työn ohessa, ja opinnot on myöhemmin mahdollista lukea osaksi esitys- ja teatteritekniikan amk-tutkintokoulutuksia.

1) Esitystekniikkaosaajan korkeakouludiplomi tarjoaa osallistujalle mahdollisuuden täydentää käytännön osaamista ajantasaisilla tiedoilla valo-, ääni-, video- ja näyttämötekniikasta, projekti- ja produktiotyöskentelystä ja alan turvallisista työtavoista.

2) Esitystekniikka-asiantuntijan korkeakouludiplomi on tarkoitettu esitysteknisen alan ammattilaiselle, joka haluaa syventää omaa erityisosaamistaan. Osallistuja voi valita opiskeltavakseen oman erityisosaamisensa mukaisia ja asiantuntijuuttaan kehittäviä opintojaksoja.
 
Haku näihin diplomikoulutuksiin on nyt auki. Lisätietoa voi lukea nettisivuiltamme .
 
Haku koulutuksiin päättyy pe 6.12.2019.
 
Kannattaa myös tutustua Metropolian muihin koulutusvaihtoehtoihin esitystekniikan alalla:

Lisätietoja
Kiika Sarpola 
Projektikoordinaattori - Project Coordinator
StageRight - Osaajille tutkintoja - Degrees for Skilled Workers
+358 40 640 1978


Suomen Harrastajateatteriliiton kurssit 

Kevään runsasta koulutuskalenteria rakennetaan parhaillaan ja ensimmäiset ovatkin jo ilmestyneet kalenteriimme. Kevään koulutuksia lisätäänkin kiihtyvällä tahdilla näkyviin lähiviikkojen aikana.
 
SYKSY 2019
 
Puvustaminen 12h 23.-24.11. Lahti Hanna Kaitila 85¤/hlö
Improvisaatio III 10h 23.-24.11. Helsinki Kaisa Kokko 75¤/hlö
Ohjaajantyö 16h 23.-24.11. Vaasa Rosa Autio 105¤/hlö
Näyttelijäntyö IV 10h 30.11.-1.12. Helsinki  Anna Ranta 75¤/hlö
 
KEVÄT 2020 (tähän mennessä julkaistut)
 
Teatterin tyylilajit 16h 18.-19.1. Raahe Elina Kilkku 105¤/hlö
Näyttelijäntyön perusteet II 12h  8.-9.2. Kempele Marko Pohjanrinne 85¤/hlö
Psykodraama teatteri-ilmaisun syventäjänä 28.-29.3. Helsinki Päivi Rahmel 149¤/hlö
Näyttelijäntyön jatkokurssi 12h 16.-17.5. Marko Pohjanrinne 85¤/hlö
 
1h = oppitunti, a´45min

Koulutuksemme ovat avoimia kaikille. Otamme mielellämme toiveita vastaan uusista koulutuksista, aiheista, sekä kouluttajista!  
 
Lisätietoja SHTL:n sivuilta  tai mari.saarinen(a)shtl.fi / 050 4682138


Meisner-kurssi Valtimonteatterilla| 9.-13.12.2019, Helsinki

Paikka: Valtimonteatteri, Aleksis Kiven katu 22, sisäpiha, 00500 Helsinki
 
Aikataulu: Ma-pe 9.-13.12. klo 10-15

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kaikentasoisille näyttelijöille ja näyttelijän ammattiin tähtääville, mutta kurssille ovat tervetulleita myös näyttelijäntyöstä kiinnostuneet ammattiohjaajat ja -käsikirjoittajat, jotka haluavat syventää ymmärrystään näyttelijäntyöstä.
 
Kurssilla syvennytään amerikkalaisen teatterintekijän Sanford Meisnerin kehittämän tekniikan keskiössä olevaan toistoharjoitukseen (Repetition exercise), joka kehittää kykyä kuunnella ja pitää huomio kanssanäyttelijässä.  Tavoitteena tällä pidemmällä kurssilla on edetä toistoharjoitusta pidemmälle, ja tutustua myös edistyneempiin harjoituksiin. Kurssin opetus räätälöidään osallistujien mukaan.
 
Kurssin tavoitteena on:

 • kasvattaa ymmärrystä tekniikan peruspiirteistä ja soveltamismahdollisuuksista työtilanteissa
 • antaa työkaluja syvemmän tunneyhteyden saavuttamiseen näyttelijäntyössä
 • ohjata näyttelijää havainnoimaan rehellisiä impulsseja ja reagoimaan niihin totuudenmukaisesti
 • terävöittää näyttelijän kykyä kuunnella ja tehdä tarkkoja havaintoja
 • ohjata näyttelijää olemaan avoimempi tunnetasolla, ja siten laajentamaan monipuolisuuttaan

Kurssilla tehtävät harjoitukset antavat osallistujille työvälineitä työskentelyyn tässä hetkessä, hetki hetkeltä. Osallistujat saavat yksilöllistä huomiota ja keskitettyä palautetta pienessä ryhmässä ja turvallisessa ympäristössä, jossa on mahdollista tutkia henkilökohtaisia haasteita.
 
Hinta: 190 euroa
 
Kurssille otetaan 12 henkilöä.  
 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
satu(a)valtimonteatteri.com
 
Ilmoittautumiset ovat sitovia. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä lyhyesti kokemuksestasi näyttelijäntyön parissa, motivaatiostasi osallistua tälle kurssille sekä mahdollisesta aiemmasta kokemuksestasi Meisner-tekniikan parissa.

Lue lisää Meisner-kurssista Valtimon teatterin verkkosivuilla


TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry hakee koordinaattoria | Haku 28.11.2019 mennessä

Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry hakee kokoaikaista koordinaattoria edistämään kotimaista näytelmäkirjallisuutta ja liiton hallinnoimien oikeuksien myyntiä.
 
Koordinaattorin työtehtäviin kuuluu muun muassa näytelmien esitysoikeuksien myynti teattereille, esitysoikeussopimusten tekeminen ja sopimustietokannan ylläpito, näytelmät.fi-tietokannan ylläpito ja kehittäminen, esitysoikeuksiin liittyvä asiakaspalvelu, yhteydenpito teattereihin ja kirjailijoihin, näytelmäkirjallisuuteen ja näytelmäkirjailijoihin liittyvien tiedotusmateriaalien tuottaminen, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen ja muut toimistotyöt.
 
Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.
 
Edellytämme hakijalta erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja asiakaspalveluasennetta, korkeakoulututkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta, kiinnostusta teatteri-, elokuva- ja tv-alaa kohtaan sekä itsenäistä ja perusteellista työotetta. Eduksi ovat alan työkokemus ja hyvät taide- ja kulttuurialan verkostot, kokemus myynnistä ja markkinoinnista sekä ruotsin kielen taito.
 
Vapaamuotoiset hakemukset 28.11.2019 mennessä palkkatoiveineen ja ansioluetteloineen sähköpostitse osoitteella sonia.meltti(a)sunklo.fi.
 
Tarjoamme hakijalle mielenkiintoisen ja monipuolisen tehtävän mukavassa työyhteisössä sekä aitiopaikan draamakirjoittamisen etujärjestössä.
 
Lisätiedot: pe 22.11. ja ma 25.11. klo 11-13 toiminnanjohtaja Sonia Meltti p. 044 760 4263
 
Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat on kirjailijoiden itsensä perustama yhdistys, joka on toiminut vuodesta 1921. Yhdistyksessämme on noin 550 jäsentä, jotka kirjoittavat näytelmiä sekä elokuva-, tv- ja kuunnelmakäsikirjoituksia.


Cefisto söker en ny verksamhetsledare, en koordinator för Repertoar och en turnékoordinator |  Ansök senast 2.12.2019

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer söker en verksamhetsledare, en koordinator för Repertoar samt en turnékoordinator. Arbetsuppgifterna kan kombineras.
 
Skicka en fritt formulerad ansökan samt CV till cefistoinfogmail.com senast 2.12.2019 kl. 16.00. Skriv tydligt vilken/vilka arbetsuppgifter du söker.

Tilläggsinformation fås av verksamhetsledare Laura Vuori 0505409077.

Verksamhetsledare

Verksamhetsledaren arbetar självständigt och ansvarar för Cefistos verksamhet och ekonomi. Vi söker en person som tycker om att koordinera, arbeta med projekt och trivs med att skapa kontakter. Du skall kunna uttrycka dig bra i tal och skrift både på svenska och finska. Du skall ha lätt att arbeta självständigt och fatta nödvändiga beslut. Du samarbetar med en bokföringsbyrå men du ansvarar för ekonomiuppföljning, budgetering, och ansökningar för finansiering. Verksamhetsledaren rapporterar till styrelsen och förverkligar de projekt och den kompetenshöjning för teaterfältet som styrelsen fastställt, samt leder förbundets strategiarbete. Styrelseordförande är verksamhetsledarens närmaste förman. Kännedom om det svenskspråkiga scenkonstfältet i Finland är en merit liksom kunskap om kulturpolitik. Det finns möjlighet att jobba tillsammans med den nuvarande verksamhetsledaren den första tiden och på så sätt komma in i arbetet.

Anställningen är i dagsläget 40%. Anställningen börjar 1.1.2020 eller enligt överenskommelse. Prövotiden är 6 månader.

Koordinator av Repertoar broschyren hösten 2020 och våren 2021

Arbetet innebär att koordinera information till teaterfältet om material och tidtabell för broschyren samt att kommunicera med grafikern och tryckeriet. Koordinatorn korrekturläser broschyren och uppdaterar kontaktlistan till teaterfältet och distrubutionsställen. Koordinatorn distribuerar broschyren elektroniskt och ansvarar för den fysiska distributionen av broschyren. Till uppdraget hör utveckling av broschyrens innehåll, form och distribution.

Arbetet utförs främst under intensiva perioder i april-maj och november-december men arbete förekommer även under andra tider. Lönen är 2000 ¤/broschyr.

Projektkoordinator för pilotering av turnéstöd inom projektet Repertoar live

Cefistos strategiska utvecklingsprojekt Repertoar live, med finansiering av Svenska Kulturfonden, avslutas i juni 2020. Cefisto anställer en koordinator på deltid under januari till juni 2020 för en pilotering av turnéstöd för teaterfältet. Koordinatorn kartlägger behovet, etablerar stödet, erbjuder stöd till två-tre pilotföreställningar på det professionella teaterfältet och evaluerar stödets betydelse. Koordinatorn organiserar ett turnéseminarium enligt planen och kompletterar slutrapporten med resultat och analys av vårens arbete.
 
Anställningen är 50-80% och möjlighet till förlängning till slutet av året finns.

Läs mer


Helsingin kaupunki hakee kulttuurisuunnittelijaa | Haku 2.12.2019 mennessä

Haemme kulttuurisuunnittelijaa Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiajan kulttuurin edistämisen kumppanuusyksikköön määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 7.1.2020-30.12.2020

Kulttuurisuunnittelijan tehtävänä on taide- ja kulttuuritoiminnan ja avustuksin tuetun taidekentän kehittämiseen liittyvä asiantuntijatyö. Avustuspäätösten valmistelu osana avustustiimiä on työn ytimessä. Työhän kuuluu lisäksi tiedon tuottaminen, jakaminen ja verkostojen ylläpito ja kehittäminen eri osapuolten välillä. 

Tehtävän vaatimukset: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Lisäksi tehtävässä edellytetään: Hyvä suomen kielen ja riittävä ruotsin ja englannin kielen taito.

Eduksi luetaan:Hyvää perehtyneisyyttä taiteen ja kulttuurin monimuotoiseen kenttään sekä kulttuurin toimialaan liittyvää analysointi- ja arviointikykyä.

Odotamme tehtävään valittavalta aktiivista ja kehittämishenkistä työotetta.

Yhteystiedot 
Veikko Kunnas 040 334 1204 (25.11. alkaen) vs. kulttuuripalvelupäällikkö, veikko.kunnas(a)hel.fi 
Työpaikan osoite  Konepajankuja 1, 00510 HELSINKI 
Palkkaus  2973,47 ¤ 
Työ alkaa  07.01.2020, 7.1.2020-30.12.2020 
Työaika kokoaikatyö 
Työn kesto  6 - 12 kk 
Haku päättyy  02.12.2019 klo 16:00 

Lue lisää ja hae työpaikkaa


Sorin Sirkus hakee opintosihteeriä | Haku 4.12.2019 mennessä

Sorin Sirkus etsii sirkustaidetta ja nuorisotyötä arvostavaa osaajaa opintosihteeriksi. Kyseessä on äitiysloman sijaisuus viimeistään 20.1.2020 alkaen.

Opintosihteeri toimii sirkuskoulun toimistossa rehtori Merja Koskiniemen tukena. Hänen tehtäviinsä kuuluvat sirkuskoulun oppilashallinto, tilahallinta, ilmoittautumisjärjestelmä sekä taiteen perusopetuksen ulkopuolinen kurssitoiminta. Häneltä edellytetään vahvaa Primus-, Kurre- ja Wilma-järjestelmien osaamista, työhön liittyvää tietotekniikkaosaamista sekä asiakaspalveluhenkisyyttä.

Sorin Sirkus on tamperelainen, vuonna 1985 perustettu nuorisosirkus. Toiminnan tarkoitus on ylläpitää, edistää ja kehittää lasten ja nuorten sirkustaiteen harrastusta.  Sorin Sirkus antaa taiteen perusopetusta yleisessä ja laajassa oppimäärässä. Sirkuskoulussa on yli 500 oppilasta.

Taiteen perusopetuksen lisäksi Sorin Sirkus järjestää monipuolisesti muuta toimintaa. Esiintyvät-ryhmä esityksineen on tunnettu korkeasta teknisestä ja taiteellisesta tasostaan sekä Suomessa että ulkomailla. Erityisryhmille suunnattu sosiaalisen sirkuksen toiminta on kasvava ja merkittävä osa opetustoimintaamme ja olemme aloittaneet yhteistyössä Tampereen normaalikoulun kanssa Suomen ensimmäisen sirkuspainotuslinjan niin yläkoulussa kuin lukiossakin. Sorin Sirkus tarjoaa lisäksi lyhytkursseja ja koulutuksia sekä esityksiä ja elämyksiä kaikille sirkustaiteesta kiinnostuneille.

Sorin Sirkus on kansainvälisesti aktiivinen toimija. Yhteistyötä, tutkimusta, vaihtoja ja esiintymismatkoja tehdään ympäri Eurooppaa eri sirkuskoulujen, festivaalien, opettajien, lasten- ja nuorten sekä yliopistojen kanssa.

Sorin Sirkuksen opintosihteerin toimenkuva löytyy täältä.

Lisätiedot ja hakuohjeet

Vapaamuotoiset hakemukset, CV ja palkkatoivomus tulee lähettää sähköisesti 4.12.2019 klo 16 mennessä osoitteeseen merja.koskiniemi(a)sorinsirkus.fi

Tiedusteluihin vastaa klo 10–15 rehtori Merja Koskiniemi, merja.koskiniemi(a)sorinsirkus.fi,  puh. 040-706 6330 (ei 19.-20.11.). Haastattelut tehtävään järjestetään viikolla 50 tai 51 ja työ alkaa sopimuksen mukaan tammikuussa, viimeistään 20.1.2020.

Lue lisää Sorin sirkuksen verkkosivuilta


Tanssiteatteri MD palkkaa teatteri/ääniteknikon | Haku 5.12.2019 mennessä

Tanssiteatteri MD palkkaa teatteri/ääniteknikon määräaikaseen työsuhteeseen ajalle 2.1 .-31.12.2020

Etsimme Tanssiteatteri MD:n  valaistusmestarin työpariksi määräaikaista teatteriteknikkoa, jonka erikoistumisalana on äänitekniikka. 

Teatteri/ääniteknikon työtehtäviin kuuluvat näyttämötekniset tehtävät harjoituksissa ja esityksissä, äänitekniikan ylläpito, esitysten turvallisuudesta huolehtiminen sekä tarvittaessa muut tanssiteatterin toimintaan liittyvät tehtävät.

Edellytämme teatteri/ääniteknikoksi hakevilta teatterialan tuntemusta, soveltuvaa koulutusta ja teknistä osaamista sekä työkokemusta. Työtehtävien sujuva hoito edellyttää myös joustavuutta työaikojen suhteen.

Vaadittava tutkinto tai pohjataidot:  

 • Esitys- ja teatteritekniikan medianomi tai
 • Media-alan perustutkinto tapahtumatekniikka tai  
 • vastaava koulutus / kokemus 

Muut vähimmäisvaatimukset: AB-ajokortti

Teatteri/ääniteknikolta toivomme yhteistyökykyä, taitoa kohdata luontevasti erilaisia asiakkaita ja yleisöjä, energistä ja innostunutta asennetta työhön, halua kehittyä sekä hyviä sosiaalisia taitoja.

Tarjoamme määräaikaisen työsuhteen, jonka keskimääräinen viikkotyöaika on 38,25 h. Palkkaus on Teatterialan työehtosopimuksen mukainen (TeaTes 26 § Tekninen näytäntötyö) ja määrittyy valittavan henkilön koulutuksen ja kokemuksen perusteella. 

Lähetä hakemuksesi ansioluettelon kanssa viimeistään 5.12.2019 osoitteella: anniina.kumpuniemi(a)tanssiteatterimd.fi

Hakuaika: 18.11.-5.12.2019

Työhaastattelut pidetään perjantaihin 13.12.  mennessä.

Lisätietoja Tanssiteatteri MD:n näyttämöteknisestä työstä valaistusmestari Sari Mayer tekniikka(a)tanssiteatterimd.fi ja työsuhteesta toiminnanjohtaja Anniina Kumpuniemi  gsm 050 551 3846. Soittoajat: vko 47 ma-pe klo 17.30-19 ja vkot 48-49 ma sekä ke-to klo 8.30-10.

 www.tanssiteatterimd.fi

MUITA ILMOITUKSIA

Teksti kartoittaa kokemuksia apurahoista ja tunteista

Näytelmäkirjailijayhteisö TEKSTI on avannut kyselyn apurahoihin liittyvistä tunteista. Apuraha ja tunteet -kyselyn kysymykset koskevat apurahojen hakemista, hakemusten arvioimista ja apurahalla työskentelyä. Kysely on lähtenyt näytelmäkirjailijoiden aloitteesta, mutta on avoin kaikille apurahojen parissa toimiville alasta riippumatta.

”Apurahat ovat merkittävä rahoituskanava taiteelliselle ja tieteelliselle toiminnalle. Toimeentulon muotona apuraha on kuitenkin jatkuvaan epävarmuuteen perustuva, ja apurahoihin liittyy tunteita ja tuntemuksia, joita esimerkiksi palkkatyösuhteen sisällä ei välttämättä koeta”, toteaa dramaturgi ja näytelmäkirjailija Klaus Maunuksela. ”Apurahoissa on kyse yhteiskunnallisesta sommitelmasta, jossa osa tuotannosta on järjestetty avustusten varaan. Siksi apurahoihin liittyvät tunteetkin ovat yhteiskunnallisia, ja vaativat yhteistä käsittelyä.”

Kyselyn tarkoituksena on tarjota mahdollisuus jakaa omia kokemuksia apurahoihin liittyvistä tunteista, jotka voivat olla moniselitteisiä ja henkilökohtaisia. Vastaukset kysymyksiin annetaan anonyymisti ja niitä käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyvastaukset julkistetaan myöhemmin lukudraamana Tekstin tuottamassa tapahtumassa, joka käsittelee apurahoja ja tunteita.

Apuraha ja tunteet kysely netissä

Jaathan kyselylinkkiä myös muille, joilla uskot olevan aiheesta jotain sanottavaa. Kiitos!

Lisätietoja:
Teksti -yhteisö / Hinriikka Lindqvist / Projektisihteeri
www.sunklo.fi/teksti
pohjateksti(a)gmail.com
+358 405706570


Tilaa jo ennakkoon: Parempi ihminen, parempi maailma  – suomalaisen työväenteatterin päättymätön tarina

Ensimmäistä kertaa saatavilla kokonaisesitys satavuotiaasta työväenteatterin historiasta!

Suomenkielinen ja elinvoimainen teatterikulttuuri on ravistellut yhteiskuntaa 1900-luvun alusta asti. Erityisesti työväen teatterilla on ollut valtava vaikutus keskusteluun ja kulttuuriin.
 
Eri vuosikymmenet nostavat eri asioita, mutta aina päämääränä on ollut pyrkimys kohti parempaa ihmistä ja parempaa maailmaa. Juuri nyt aktiivinen harrastajateatteri elää voimakasta nousukautta vastapainona kaikelle ammattimaistumiselle.
 
Kirjailija Mikko-Olavi Seppälän uusi teos selvittää, mihin työväenteattereiden ja niiden perinteenjatkajien hämmästyttävä menestystarina perustuu, miten ammattilaiset ja harrastajat ovat tottuneet työskentelemään läheisessä yhteistyössä ja miten kansa on yhä uudestaan noussut näyttämölle.
 
Värikäs tietokirja kytkee suomalaisen työväenteatterin muodonmuutokset ja huippusaavutukset ammatti- ja harrastajateatterikentän kehitykseen. Dosentti Mikko-Olavi Seppälä on suomalaisen teatterihistorian tutkija ja tuntija.

Arvioitu sivumäärä 400.
Ilmestymissajankohta: tammikuu 2020.
Julkaisija: Vastapaino  

Teos julkistetaan Mikkelissä Työväen Näyttämöpäivillä.  
Nyt on mahdollista tilata se edullisesti ennakkoon Työväen Näyttämöiden liiton kautta. Hinta 25 euroa/kpl (ovh 42 euroa)

Tilauslomake: Työväenteatterin 100-vuotiskirja


Kuuntele Rajanylityksiä-podcastin uusimmat osat 

Rajanylityksiä-podcast vie kuulijan viiden erilaisen, Koneen Säätiön rahoittaman hankkeen mukaan tutkimuksen ja taiteen tekemisen välimaastoon. Podcastia toimittaa Veera Luoma-aho.

Sarjan toisessa osassa tutustutaan Harrieen, joka on taiteilijoiden Meri Linnan ja Saija Kassisen kollektiivinen mieli. Podcastissa kuullaan Harrien synnyn maaginen tarina ja kysytään, miten absurdeista tavoista toimia tulee osa kyseenalaistamatonta arkea.  

Podcastin kolmannessa osassa luetaan vihollista. Reading the Enemies -hankkeessa tutkijat ovat kokoontuneet työpajoihin tekemään tulkintoja omista vastustajistaan, siis lukemaan vihollisiaan. Haastateltavana on kuvataiteilija ja tutkija Jaakko Karhunen.

Kuuntele podcastia Spotifyssa   

Kuuntele podcastia iTunesissa 


Verkkojulkaisu ICE HOLE – The Live Art Journal yhdeksäs julkaisu 

Julkaisu tarjoaa taiteen munankuoressa: teoria ja käytäntö on kiedottu sileään ja tiiviiseen pakettiin, joka sulkee sisäänsä kaikki uuden elämän ainekset. Se koostuu neljästätoista minuutin mittaisesta teo(kse)sta ja on siten vastaanotettavissa varttitunnissa. Kenellä olisikaan nykyään käytettävissään enempää?
Seitsemän taiteilijaa ehdottaa minuutin mittaista taideteoriaa: Karolina Kucia (PL/FIN), Maria Matinmikko (FIN), Elina Minn (FIN), Stephanie Misa (PH/AT), Kim Modig (FIN) Jaakko Pallasvuo (FIN) ja Pärttyli Rinne (FIN).

Seitsemän taiteilijaa esittää minuutin mittaisen videon munan kanssa: Kaisa Illukka (FIN), Kurt Johannessen (NOR), Parsa Kamenkosh (FIN), Leena Kela (FIN), Aapo Korkeaoja (FIN), Loren Kronemeyer (AU) ja Harriet Rabe (GER).

Numeron ovat saaneet aikaan Nora Rinne, Pilvi Porkola ja Tuomas Laitinen.

Sukella sisään: https://icehole.fi/


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.