22.11.2018

TINFO-tiedote 38 / 22.11.2018

TÄRKEÄÄ: Valta, vastuu, vinoutumat -kysely tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta esittävien taiteiden alalla
Kyselyyn toivomme vastauksia kaikilta teatterin, tanssin ja sirkuksen parissa työskenteleviltä. Kysymykset voi valita vastattavakseen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

On tärkeätä yrittää vääntää rautalangasta tätä uudenlaista alusta-ajattelua, sen arvoperustaa, estetiikkaa, yleisösuhteita. Ei ole aivan yksinkertaista selittää tätä monikollisuutta, joka hylkii kaikenlaista lokerointia.

TINFO PALVELEE

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

KOULUTUKSIA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Kolmannen aallon alustat

Esimerkillistä vaikuttajatoimintaa! Esitystaiteen keskuksenEskuksen järjestämässä keskustelussa meitä oli kolmisenkymmentä pohtimassa ekokriisin ajan uudenlaisia organisoitumisen tapoja ja yhteistyöalustoja. Lähtökohdaksi keskustelulle saimme hyvän taustoituksen siitä, miksi esitystaidetta ylipäätänsä on, mitä se tekee ja mihin sitä tarvitaan ja minkälaiset ovat sen suhteet katsojiin, osallistujiin ja kanssatekijöihin.

Tästä selkoa olivat tekemässä Eskuksen hallituksen puheenjohtaja, Toisissa tiloissa -ryhmässä toimiva taiteellista väitöskirjaansa Kuvataideakatemiassa tekevä Jaakko Ruuska, Todellisuuden tutkimuskeskuksen (ja Riihimäen teatterin) taiteellinen johtaja Janne Saarakkala, ohjaaja ja esitystaiteilija Lauri A Mattila Esitystaiteen seurasta, nykytanssikoreografi Satu Tuomisto, Oblivian taiteellinen johtaja Annika Tudeer ja esitystaiteilija ja tuottaja Eeva Kemppi Toisissa tiloissa -ryhmästä. 

Eskus on lyhyessä ajassa kasvanut merkittäväksi, 18 erilaisen yhteisön taiteilijalähtöiseksi yhteistyöalustaksi. Se on alan taiteilijoiden ja ryhmien kohtauspaikka ja kotipesä, joka tarjoaa harjoitustiloja, yhteisiä kokoontumistiloja sekä harjoittaa residenssitoimintaa. Sen taiteilijakunta toteutti 101 salaisuutta -pilottihankkeessa nuorille eri puolilla Suomea työpajoja, joiden pohjalta toteutetaan erilaisia taideakteja. Taide ja evoluutio -verkosto puolestaan on kohtaamispaikka ja esiintymisfoorumi posthumanististen taiteellisten ja esityksellisten kysymysten parissa työskenteleville taiteilijoille.

Tämä keskustelu toivon mukaan loi ymmärrystä siihen, mitä kolmannen aallon alusta oikeastaan tekee ja miksi se on juuri sellainen kuin on. Esitystaiteen keskus on luotu ekokriisin ajan posthumanistisista kysymyksenasetteluista ja huolenaiheista, esitysmuotojen ja rakenteiden haurastumisesta. On tärkeätä yrittää vääntää rautalangasta tätä uudenlaista alusta-ajattelua, sen arvoperustaa, estetiikkaa, yleisösuhteita. Ei ole aivan yksinkertaista selittää tätä monikollisuutta, joka hylkii kaikenlaista lokerointia.

Erilaisia taiteilijalähtöisiä alustoja koskeva taidepoliittinen keskustelu on enemmän kuin tarpeen. Tällainen keskustelu jos mikä on Taiken taide- ja taiteilijapoliittisen vastuun ytimessä. 
 

Ekokriisin hauras aikakausi vaatii monikollista 

Lauri A Mattila hahmotteli Eskuksen tilaisuudessa sitä, mitä tarkoittaa taiteilijan taiteen ja yleisön rooli ekokriisin aikakaudella, joka radikaalilla tavalla muokkaa kulttuuria. Esitystaide on juuri se, joka kysyy ja kartoittaa laajennetun taiteen mahdollisuuksia.

Nyt puhutaan kevytrakenteisesta, vailla raskaita tuotantokoneistoja toimivasta väliaikaisuudesta, jota leimaa näyttämöiden, esityskäsitysten, yleisösuhteiden monikollisuus. Esitystaide tuottaa erilaisia toimijuuksia.  Miten me yhdessä mielikuvittelemme, miten jaamme aikaa, millaisissa tiloissa ja vuorovaikutuksessa?  Esitystaiteessa katsominen on kantamista ja myötätunnon harjoittamista.  
 
Ylirajaiset taiteilijat tekevät ylirajaisia esityksiä kysyvästi koetellen, haurastuttaen ja laajentaen esityksen ja yleisösuhteen rajoja. 
 

Räpiköintiä väliaikaisissa tiloissa

Räpiköintiä 2018 on ele, jolla tuoda esiin taiteen tekemisen ylijäämää, harmaita alueita, epäonnistuneita ja keskeneräisiä tekoja, alitajuista pöytälaatikkoa, yhteistä hapuilua ja erilaisia hauraita toiveita siitä, miten ja miksi taidetta tehdään.  
 
Räpiköintiä -teokset käsittelevät eri näkökulmista käsin erilaisia luovia strategioita, jotka mahdollistavat taiteellisen työn tekemistä, kuten mm. Rakennetietoisuus, Tilan tekeminen, Alisuoriutuminen, Vatulointi, Hapuilu, Poistuminen, Hiekoittaminen, Kikkailu, Luovuttaminen, Kierto, Solidaarisuus, Uhriutuminen, Supistaminen, Lokeroiminen, Syyllistäminen, Julkistaminen, Uppoaminen ja Antautuminen.

(...) Mitä on olla tietoinen omasta etuoikeutetusta positiosta taiteilijana, mutta mitä työlle tapahtuu, kun teosten rahoituksesta leikataan? Mitä tehdä, kun rahoitus ei tue odotettua lopputulosta? Minne kaikki leikattu taide menee?

Ylläoleva sitaatti Circus Maximuksen Räpiköintiä -esitysinstallaation esittelystä on ytimekäs artikulaatio siitä, mitä prekaari taiteilijuus on. Ryhmän esitysinstallaatio on väliaikaisvallannut Verovirastolta tyhjiksi jääneet tilat Helsingin Kaisaniemessä. 

Tilassa esitellään vuoden aikana tapahtuneita taiteellisia ulostuloja sekä ajatuksia siitä, miltä tuntuu, kun taiteen arvo ja merkitys mitataan rahassa, minkälaista taidetta rahoitusmallit ehdottavat ja mikä jää näkymättömäksi taiteen rahoituksessa ja puheessa taiteilijoiden työstä.

Jälkiä-teossarja tuo Vuosaaren ja Itäkeskuksen Aino Jutilaisen ja Petra Vehviläisen luomien äänen, musiikin ja tekstimateriaalin kautta kokemukseksi. Nyt minulla on tuo linkki tulitikkurasiassa odottamassa retkeäni Vuosaareen. Keväällä maiseman kanssa voi olla suhteessa Kulosaaressa ja Suomenlinnassa. 

Nyt otin suhdetta videoteoksesta. Löhöän tyynyillä ja painan kultaista tyynyä korvaani vasten, kuuntelen taiteilijoiden suunnittelua. Voisin jäädä tähän ikuisuuksiksi. Prekaariterapiaa. Videotriptyykki Kellokortti (Markus Lindén) kiteyttää yritystä ja epäonnistumista mitata taiteilijan työaikaa. 

Itsenäisyyspäivän jälkeen tilassa avautuu esitystaiteilija Milla Martikaisen ja hänen isänsä, biogeokemian emeritusprofessori Pertti Martikaisen esitysinstallaatio tai kineettinen veistos Global Food, joka nähtiin aiemmin ANTI-festivaalilla. Pertti Martikainen on nyt luonut koneen, joka demonstroi sitä, mitä ihminen toiminnallaan nostaa ilmakehän kasvihuonepitoisuuksien nousua. Se on eräänlainen kosmologinen malli kuvata maapallon geofysiologiaa, tieteellistä Gaiaa ja sitä, minkä häiriön ihminen aiheuttaa. Tätä odotan – enkä vähiten siksi, että myös ajatus tiedemiesisän ja taiteilijatyttären ylisukupolvisesta yhteistyöstä kiinnostaa.
 

Dramaturgia – teorian ja praksiksen vahvaa verenkäyntiä

Nyt se on täällä! Dramaturgiakirja – kaikki järjestyy aina, jonka Katariina Numminen, Maria Kilpi ja Mari Hyrkkänen ovat taiten toimittaneet, on kaivattu ja ohittamaton ymmärryksen lisääjä! Dramaturgiakirja luo erilaisia reittejä ymmärtää 2000-luvun dramaturgisoitumiskehitystä 
 
Teos ponnistaa Maria Kilven ja Katariina Nummisen historia- ja käsitejohdannosta kohti konkareiden (Tuomas Timonen, Seppo Parkkinen, Jusa Peltoniemi ja Juha Siltanen) näytelmän kirjoittamista ja kirjoittamisen opettamista koskeviin henkilökohtaisiin näkemyksiin. Se laajenee ontologisiin pohdintoihin vuoropuhelussa filosofian ja toisten taiteenlajien kanssa (Esa Kirkkopelto ja Pauliina Hulkko).  
 
Tekijöiden keskustelu avaa monimielistä suhdetta henkilöön. Lopuksi se liikkuu katsojan dramaturgiaan (Tuomas Laitinen), tanssin dramaturgian moniaistisuuteen ja jaettuun tilaan (Jarkko Partanen ja Anni Klein), algoritmeihin kanssatekijöinä täysin automatisoidussa dramaturgiassa (Otso Huopaniemi) ja pohtimaan dramaturgian prosessia leikkinä (Katariina Numminen).  

Teos avaa dramaturgian asiantuntijoiden moninaisia positioita ja ammattipraktiikkoja suhteessa kieleen tai esitykseen materiaalina. Eri traditioita edustavien kirjoittajien teksteistä välittyy kuin vaivihkaa kehitysprosessi jälkimodernista 1980-luvusta posthumanistiseen ekokriisin ja digitalisaation nykyhetkeen.

Sokerina pohjana on dramaturgisten käsitteiden termipankki, reilut viisikymmentä käsitettä, liki neljälläkymmenellä sivulla, purettuina auki ja pohdittuina. Tule, vapise ja opi. Tämän käsitteistön tulee nyt kuulua jokaisen tekijän ammattisivistykseen.

Teoksen lukeminen on ollut minulle kuin vuorelle nousua, hengästyttävää mutta niin palkitsevaa: aina avautuu uusia näköaloja. On se kysynyt melkoista kuntoakin, että matkassa pysyy. Nyt kirjani on täyttynyt pikkulappusista täynnä merkintöjäni. Ne ovat vähän kuin leiripaikkoja. Palaan sivuille. Voin viipyillä, asettua pidemmäksi aikaa hengittelemään ja sulattelemaan. Tämä kirja ei kulu.

Dramaturgiakirja ravistelee ja kyseenalaistaa. Sen hetki on n-y-t.  Se välittää liikkeessä olevaa taiteellisen työn käytäntöihin konkreettisesti linkittyvää ajattelua. Avoimessa sallivuudessa, oleilevuudessa, kysyvässä ja liikkeessä olevassa eleessä on sen suurin anti. 
 

Nuoret ohjaajat meet teatterinjohtajat

Teatterikorkeakoulun ohjaajien ulostulo Lavaklubilla. Valmistuneita ohjaajia ja teatterinjohtajia kohtautettiin toisiinsa. Mainio konsepti ja toimintamalli. Jokaisella viidellä ohjaajalla parikymmentä minuuttia aikaa esitellä omaa ajatteluaan, tähänastisia töitään ja tulevaisuuden työsuunnitelmiaan. Sitten aikaa kysymyksille.  
 
Mukana tässä ensimmäisessä kohtaamisessa oli kahdeksan teatterinjohtajaa. Toivon mukaan seuraavalla kerralla enemmän. Kandien työelämäkurssilla täytyy valaista ohjaajakandeille teattereiden ohjelmistosuunnittelun aikatauluista, päätökset tehdään vuosi pari etukäteen. Sitä eivät ohjaajaksi opiskelevat aina tiedä.
 

Sieluruumis ja liha

Pieni kirjahelmi Sielu, ruumis ja liha  Näkökulmia Sannan Kekäläisen työhön tarjoaa maallikko/filosofin, politiikan tutkijan, tanssitaiteilija/tanssin tutkijan, feministisen kulttuurintutkijan, kuvataiteilija/tutkija/ politiikan tutkijan ja teatteriohjaaja/käsikirjoittaja/esiintyjän ajattelua ja oleilua Kekäläisen äärellä. En voi sanoa teosten äärellä, koska tuo ajatuksellinen oleilu asettuu Kekäläisenruumiillaan ajattelevan, taiteilijanytimiin, pureutuu sieluun, ruumiiseen ja lihaan, niin kuin kirjan nimi sen jo sanoo. 

Tällaiset kirjat ovat tärkeitä sanoittaessaan koreografi-tanssija-esiintyjän tekijyyttä ja materiaalisuutta. Teoksesta piirtyy Kekäläisen ”avoin, läsnäolon ja ajattelun lävistämä ruumis”, joka luo ”häiritseviä kuvia”, jotka yhdistyvät kauneuteen. ”Elävä, rehellinen ja haavoittuvainen ruumis” haluaa elvyttää primitiivisen energiansa.  
 
Teos valottaa tämän ”hauraan ja ristiriitaisen otuksen, vieraan ja oudon” ”vastakehoa” ja ”kehollista eetosta”, ja sen omalajistaan filosofis-poliittista sisältöä ja harjoituskäytäntöjä, teosten ”seksuaalisuuden ja ennalta arvaamattoman eloisuuden” yhdistelmää. Kekäläinen on ”kapitalismikriittinen, feministifilosofioiden kanssa dialogiin asettuva taiteilija”, kaikenlaisten hierarkkisten dikotomioiden purkaja.

twitter.com/tinfotweets

TINFO PALVELEE

Valta, vastuu, vinoutumat – kysely tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta esittävien taiteiden alalla

Valta, vastuu, vinoutumat – kysely tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta esittävien taiteiden alalla.

Kyselyyn toivomme vastauksia kaikilta teatterin, tanssin ja sirkuksen parissa työskenteleviltä. Kysely on auki 15.11.2018-15.1.2019.

Kysymykset voi valita vastattavakseen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Näitä asioita selvitämme

 • Kohdellaanko jokaista tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti riippumatta sukupuolesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, äidinkielestä, ulkonäöstä, taustassa tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta?
 • Minkälaista ja miten paljon esiintyy syrjintää, häirintää, kiusaamista, epäasiallista käyttäytymistä, yliolkaista tai vähättelevää suhtautumista työkumppaneiden tai johdon taholta?
 • Miten paljon joutuu kohtaamaan sukupuoli- ja muita stereotypioita – kaikenlaisia kaavamaisia oletuksia? 
 • Toiminko minä, toimiiko työkumppani, toimiiko esimies/johtaja yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti?  Miten toimin tilanteissa, joissa tasa-arvoa tai yhdenvertaisuutta loukataan? Puutunko, olenko huomaamatta vai hiljaa?

Tällä kyselyllä selvitämme alalla vallitsevan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilaa. Jotta vinoutumat ja vääristymät saadaan korjatuksi, tarvitaan tietoa siitä, miten teatterin, tanssin ja sirkuksen alalla erilaisissa asemissa ja työtehtävissä toimivien tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat työn arjessa ja käytännöissä.  

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat yhteisiä asioita

Emme tee kyselyä vain kyselyn vuoksi. Teemme julkaisun, nostamme kyselyn tulokset esiin seminaareissa, keskusteluissa ja kirjoituksissa. Tuotamme yhdessä toimenpide-ehdotuksia ja -suosituksia, joilla rakennetaan nykyistä yhdenvertaisempaa ja tasa-arvoisempaa työtä. Seuraamme toimenpiteiden vaikuttavuutta. 

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen on (itse)kriittistä hereillä oloa ja valppautta, jatkuva prosessi.

Kyselyssä yhteistyökumppaneita ovat Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) rinnalla Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer (CEFISTO), Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto (Teme), Suomen Näyttelijäliitto, Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat (Sunklo), Teatterikeskus, Suomen Teatterit (STEFI), Globe Art Point sekä Tanssin tiedotuskeskus ja Sirkuksen tiedotuskeskus.

Tule mukaan tekemään asioita näkyviksi työpaikoilla vastaamalla tähän kyselyyn!

https://www.webropolsurveys.com/S/68DC97C09C920EC5.par


Kyselyä koskevat tiedustelut:

TINFO / tutkimus- ja hallintokoordinaattori Mikko Karvinen, mikko(a)tinfo.fi tai                                                 
TINFO / johtaja Hanna Helavuori, hanna(a)tinfo.fi


Tänään vielä ehtii! TINFO-apurahan vuoden 2018 viimeinen hakukierros

TINFO jakaa apurahoja suomalaisten näytelmien käännöstyöhön. Apurahaa on mahdollisuus saada myös esitysten tekstitysten kääntämiseen. TINFO-apurahasta päättävä asiantuntijaraati kokoontuu vuosittain neljä kertaa.

Seuraava hakemusten ja liitteiden määräpäivä on 22.11.2018.

Hakuohjeet


Ehdota Silmänkääntäjä-, Thalia- ja TINFO-palkintojen saajia

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) jakaa kolme palkintoa Thalia-juhlassa 11.3.2019. Kutsumme nyt kaikki ehdottamaan palkinnon saajia.  
 
Tässä alla ovat palkintojen kuvaukset ja linkit, joiden kautta ehdotuksensa voi jättää nimettömänä. Jokaiselle palkinnolle on oma linkkinsä. Ehdotuksia otetaan vastaan 10.12.2018 saakka. Tervetuloa osallistumaan!
 

Silmänkääntäjä-palkinto

Silmänkääntäjä-palkinnon kautta TINFO haluaa nostaa esiin mahdollisimman monipuolisesti sitä työtä, jota teattereissa tehdään maan teatteritaiteen hyväksi.

Silmänkääntäjä-palkinnon nimi muistuttaa ensimmäisestä suomenkielisestä näytelmästä, Pietari Hannikaisen Silmänkääntäjästä, mutta samalla se viittaa teatteritaiteen ominaispiirteisiin toden ja fiktion, katsojan ja esiintyjän väliseen vuorovaikutussuhteeseen, teatterin taikaan ja vetovoimaan.

Silmänkääntäjiä voi löytyä mistä tahansa teatterin ammattikunnasta. He ovat henkilöitä, jotka omassa tehtävässään ja omalla alueellaan ovat vaikuttaneet ilahduttavasti teatterin esitystoimintaan, työn laatuun tai imagoon. Palkintoja voidaan myöntää useampia kerrallaan eikä elämäntyönkään palkitseminen ole kokonaan pois suljettu.

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) perusti vuonna 1998 Silmänkääntäjä-palkinnon, jota aluksi jaettiin joka toinen vuosi Maailman teatteripäivänä valtakunnallisessa juhlassa. 

Kuka on Silmänkääntäjä 2019? Otamme vastaan ehdotuksia.
 

Thalia-palkinto

Thalia-palkinnon tarkoituksena on palkita yhteiskunnallista keskustelua herättävä, uusia yleisöryhmiä houkutteleva, kansainvälisesti menestynyt tai muuten erityisen ansioitunut esitys, ja siten synnyttää keskustelua esittävän taiteen merkityksestä. Palkinnon voi saada mikä tahansa pääasiassa suomalaisten tekijöiden tuottama esitys.  
 
Vuoden esitys voi olla teatteria, tanssia, sirkusta, esitystaidetta tai näitä yhdistelevä esitys. Thalia-palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2010.

Vuoden esityksen Thalia-palkinnon saavan esityksen (tai esitykset) ensi-ilta on ollut joulukuun 2016 ja joulukuun 2018 välisenä aikana.

Ehdota esitystä Thalialla 2019 palkittavaksi.

TINFO-palkinto

TINFO-palkinnolla palkitaan teatteritiedon tuottajia, tiedottajia, toimittajia, kriitikoita, alan tutkijoita tai uudenlaisia hankkeita ja nostaa esille parhaita käytäntöjä teatteria koskevassa viestinnässä. Palkintoehdokas voi olla yksityishenkilö, työryhmä, hanke, teatteri tai muu yhteisö, joka on toimitus-, tiedotus- tai tutkimustyöllään syventänyt teatteritaiteen tuntemusta.  
 
TINFO-palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2010.

Kenelle TINFO-palkinto 2019. Ehdota.

Tiedustelut: tinfo(a)tinfo.fi


Ilmoita loppusyksyn ja tulevan vuoden ensi-illat TINFOn verkkosivuille

Ilmoita loppusyksyn ja tulevan vuoden ensi-illat TINFOn verkkosivuilla avoimesti selattavaan ensi-iltojen tietokantaan.

Voit ilmoittaa tiedossa olevat ensi-illat kätevästi verkkolomakkeella. Jos teatterisi puuttuu teatterilistalta, ilmoita teatterin tiedot tällä lomakkeella. Voit myös päivittää teatterin tietoja samalla lomakkeella, tai ilmoittaa muutoksista sähköpostitse osoitteeseen tinfo(a)tinfo.fi


TINFO-tiedotteen ja toimiston poikkeusaikatauluja

TINFOn toimisto on suljettu 30.11.2018 ja itsenäisyyspäivänä 6.12.2018. Joululomia vietämme 19.12.2018-4.1.2019
 
Poikkeusaikatauluista johtuen TINFO-tiedote ilmestyy jo keskiviikkona 5.12.2018. Syyskauden viimeinen uutiskirje ilmestyy tiistaina 18.12.2018.

Kaikkiin TINFO-tiedotteeseen tarjolle lähetettävät uutiset ja ilmoitukset viimeistään edellisenä päivänä: tinfo(a)tinfo.fi

UUTISIA

Lastenkulttuurin valtionpalkinnon sai nukketeatteritaiteilija Aapo Repo

Taiteen edistämiskeskus myönsi lastenkulttuurin valtionpalkinnon nukketeatteritaiteilija Aapo Revolle. Palkinto on 30 000 euroa.  
 
Nukketeatteritaiteilija, näyttelijä Aapo Repo (s. 1977) on Mikkelistä käsin toimiva kansainvälinen taiteen ammattilainen. Repo perusti oman, yhden miehen nukketeatteri Reaktorin vuonna 2007. Repo ideoi, käsikirjoittaa, ohjaa, lavastaa, luo rekvisiitat valoineen ja äänineen, näyttelee ja leikkii esityksissään. Aapo Repo taitaa myös bunraku-nukkien rakentamisen.

Aapo Revon taiteen tekemisen maailma laajentui kansainväliseksi, kun hän liittyi tanskalais-irlantilaiseen Teater Refleksion -ryhmään vuonna 2014. Ryhmä on kiertänyt esityksineen lähes joka mantereella, viimeksi Yhdysvalloissa.
Aapo Repo on ajanut nukketeatterin asioita Suomen UNIMA ry:ssä ensin hallituksen jäsenenä ja sittemmin vuodesta 2015 alkaen sen puheenjohtajana.

Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Paula Tuovinen haluaa korostaa tänä vuonna lastenkulttuurin valtionpalkinnon vaikuttavuutta ja kannustavaa merkitystä saajalleen sillä, että palkintoja jaetaan vain yksi.

Lastenkulttuurin valtionpalkinto on Taiteen edistämiskeskuksen myöntämä tunnustus kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana tehdystä lastenkulttuurityöstä. Palkinnon voi saada myös taiteilija, joka on toiminut pitkään ja ansiokkaasti lastenkulttuurin hyväksi.  
 
Palkinto maksetaan Veikkauksen tuotosta.

Lisätietoja: Ulla Lassila, erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus, ulla.lassila(a)taike.fi, 0295 330 860.

Lue lisää Taiken sivuilta


Carl-Gustaf Wentzel tog hem det nya priset Skillnaden

Stipendie- och fördelningsnämnden tilldelar skådespelaren och teaterchefen Carl-Gustaf Wentzel priset Skillnaden 2018 med motiveringen:
 
Carl Gustaf Wentzel grundade Teater Taimine år 2002. Han har oförtrutet sedan dess fört ut nyskriven finlandssvensk dramatik till daghem och skolor i hela landet.
 
Föreställningarna levererar genomgående både kvalitet och kvantitet och han har i mötet med hundratusentals barn och unga gjort en verklig skillnad. Han drivs av en handfast idealism och utför storverk i det tysta varje dag.  
 
Skillnaden delades ut nu för första gång och prissumman är 10 000 euro.
 
Urvalsjuryn bestod av medlemmar ur stipendie- och fördelningsnämnden samt representanter för Labbet r.f., Finlands Svenska Skådespelarförbund r.f., LUST r.f., Cefisto samt Artistföreningen vid Svenska Teatern, som sållade fram en priskandidat bland nomineringarna.
 
Teater Taimine är en turnéteater för barn och ungdom grundad år 2002. Taimine turnérar i daghem, lågstadier, högstadier och gymnasier. De producerar nyskriven finlandssvensk dramatik för barn och ungdom som lever i den finländska verkligheten. Med ett direkt tilltal och en repertoar som består av aktuella teman har Taimine uppträtt främst i Finland men också i övriga Norden. Teatern består av professionella yrkesutövare och spelar för 45 000 åskådare årligen.  

Närmare information:  
Nina Gran, ordförande för stipendie- och urvalsnämnden vid Svenska Teatern, tfn 050 552 1199

Läs mer


GLIMS & GLOMS avaa pop up -teatterin kauppakeskukseen

GLIMS & GLOMS tanssiteatteri vastaa viime aikoina paljon puhuttaneeseen kysymykseen kauppakeskusten "sivistysärsykkeistä" pystyttämällä pop up -teatterin Espoon keskuksessa sijaitsevaan kauppakeskukseen. Teatterissa esitetään Raxu Taskunen -nukketeatterimusikaalia jouluun saakka.

Simo Heiskasen Raxu Taskunen on nukketeatterimusikaali, jossa Heiskanen tulkitsee kaikki tarinan hahmot. Raxu Taskunen on verbaalinen ja visuaalinen ilotulitus, jonka tarina kiepsahtelee mantereelta toiselle, maan pinnalta maan alle ja takaisin loruriimittelyn tahtiin.

”Raxu Taskunen esitetään suomeksi, mutta visuaalisena, toiminnallisena nukketeatterimusikaalina se riemastuttaa myös niitä, jotka vasta opettelevat suomen kieltä.” kertoo Tuomo Railo tanssiteatterin taiteellinen johtaja.

Entressen-kauppakeskuksesta vuokrattuun tilaan rakennetaan teatteri, jossa Raxu Taskunen -esitys nähdään 21 kertaa 28.11.-22.12.2018.  

Videotraileri
 
Lisätietoa:
Simo Heiskanen, 040 5701129, simo.heiskanen(a)glimsgloms.com


Tamperelaiset kesäteatterit uudenlaiseen yhteistyöhön

Tamperelaiset ammattikesäteatterit tiivistävät yhteistyötään. Pyynikin kesäteatteri, Tampereen Komediateatteri ja Viikinsaaren kesäteatteri työskentelevät yhdessä tuodakseen esiin Tampereen hienoa kesäteatteritarjontaa paikallisesti ja valtakunnallisesti. Ensimmäisenä uuden yhteistyön merkkinä teatterit ovat ottaneet käyttöön KesäTREatteri-kimppalipun.
 
Kimppalippu sisältää teatterikäynnin kesällä 2019 Tampereen Komediateatterin farssissa Voi veljet!, Viikinsaaren kesäteatterin musiikkikomediassa 506 ikkunaa sekä Pyynikin kesäteatterin komediassa Nuotin vierestä.  Kimppalippu on myynnissä kaikissa kolmessa teatterissa vuoden 2018 loppuun saakka 99 euron hintaan.  
 
”Uskomme kaikkien hyötyvän siitä, että kilpailutilanteesta huolimatta jokainen meistä kannustaa asiakkaitamme käymään myös muissa teattereissa” kertoo Pyynikin kesäteatterin toiminnanjohtaja Hanna Suurhasko.  
 
Lisätietoja KesäTREatteri-kimppalipusta:
Panu Raipia, Tampereen Komediateatterin teatterinjohtaja, puh. 0400 625 566.
Hanna Suurhasko, Pyynikin kesäteatterin toiminnanjohtaja, puh. 050 325 0275.
Birgitta Putkonen, Viikinsaaren kesäteatterin toiminnanjohtaja, puh. 040 535 0440.

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


Tripit! Harjoitefestivaali | 1.12.2018, Helsinki

Lauantaina 1. joulukuuta ESKUKSELLA, Suvilahdessa
(2.krs, Puhdistamo, rakennus 6, Kaasutehtaankatu 1, Helsinki)
Klo 11-16. Voit saapua sekä lähteä milloin haluat.
 
Toisissa tiloissa -ryhmä on vuodesta 2004 kehittänyt kollektiivisia ruumiillisia muodonmuutostekniikoita, joiden avulla ihmiset pääsevät kokemukselliseen yhteyteen ei-inhimillisten ilmiöiden ja olomuotojen kanssa. Vuosien varrella erilaisia harjoitteita on kehitetty yli sata. Yhdessä tehtävät harjoitteet ovat nautinnollisia. Ne vapauttavat osallistujan ainakin hetkellisesti ihmisen hahmosta ja identiteetistä.
 
Joukukuun alussa Suvilahdessa järjestettävällä TRIPIT! -harjoitefestivaalilla ryhmä toteuttaa joukon mojovimpia harjoitteitaan yhdessä yleisön kanssa. Päivän aikana tarjotaan maksuton kasvislounas.
 
Osallistuminen harjoitteisiin on 2 euroa / harjoite. 8 eurolla niin monta harjoitetta kuin jaksat tehdä! Varaa mukaan käteistä.
 
Harjoite-menu paljastetaan 28.11. festivaalin FB-tapahtumassa sekä ryhmän nettisivuilla.
 
Lisätietoja: Jenni Kokkomäki info(a)toisissatiloissa.net
 
TERVETULOA OUTOON SEURAAN!


Fyysisen komedian NouNous Festival | 4.-9.12.2018, Helsinki

Toista kertaa järjestettävä fyysisen komedian NouNous Festival palaa joulukuussa Cirkoon. Kallo Collectiven järjestämä festivaali tuo tänä vuonna fyysisen teatterin kotimaista ja kansainvälistä parhaimmistoa. Vieraat Argentiinasta, Norjasta ja Uudesta-Seelannista täydentävät kotimaista ohjelmistoa ja kuusi eri tuotantoa tarjoavat lähes viikon ajan jotain uutta, jotain vanhaa ja jotain sinistä.

Festivaalin kuratoinnista vastaavat Jenni Kallo ja Kallo Collectiven taiteellinen johtaja Thom Monckton.  

Paikka: Cirko - Uuden sirkuksen keskus, Maneesi, Solmu, Kojehuone (rakennus 8), Suvilahti
 
Lue lisää ja tutustu ohjelmistoon

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Ajankohtaiset apurahahaut löydät Apurahavahdista


Tanssi kiertää -apuraha | Haku 16.12.2018 mennessä

Tanssin talo ja Suomen Teatterit ry avaavat haettavaksi Tanssi kiertää -apurahan tanssiesitysten kiertuetoiminnan edistämiseksi. Haettavana on kokonaisuudessaan 8000 euroa, josta myönnetään kiertuetoiminnan tukea yhteensä 1-4 tanssituotannolle.

Tanssituotannon kiertuetoiminnan tulee olla kaupunkien välistä ja tapahtua vuoden 2019 aikana. Hakijana voi toimia ammattimainen tanssin tuottaja tai tanssiryhmä yhdessä vastaanottajanäyttämön kanssa.

Hakemuksessa tulee esittää vierailevan tanssituotannon ja vastaanottavan näyttämön välinen suunnitelma esitysten toteutusaikataulusta, suunnitellusta näyttämöstä ja realistinen arvio kiertuetoiminnasta aiheutuvista kuluista sisältäen matkat, rahdit ja päivärahat. Tuotantokustannuksia voidaan sisällyttää hakemukseen siltä osin kuin niitä syntyy siitä, että esitys saatetaan liikkuvaan muotoon.

Hakemukseen tulee lisäksi liittää teosesittely, työryhmän esittely, sekä tanssituotannon raideri.

Hakemukset tulee osoittaa Tanssin talon johtajalle Matti Nummiselle (matti.numminen(at)tanssintalo.fi) sähköpostilla 16.12.2018 mennessä. Päätökset tehdään 21.12.2018 mennessä.

Tiedustelut Matti Numminen, 050 467 0276.

Tanssi kiertää -kiertuetukihaku jatkaa Taiteen Edistämiskeskuksen työtä tanssin kiertuetoiminnan vahvistamiseksi.
 
Lue lisää


Samuel Huberin Taidesäätiö: Apurahat vuodelle 2019 | Haku 1.-28.12.2018

Samuel Huberin Taidesäätiö jakaa vuosittain taideapurahoja yksityisille henkilöille ja ryhmille, jotka toimivat nykytaiteen parissa musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen tai performanssin alalla. Tukea annetaan kaikenkielisille ja sanattomille kotimaisille hankkeille. Etusijalla ovat freelancerit.

Apurahat on suunnattu ammattilaisprojektien rahoitukseen. Emme rahoita harrastaja-, koulutus- tai opiskelijatöitä. Apurahat ovat kohdeapurahoja, eli hakemus on kohdennettava tiettyyn produktioon.Vain yksi hakemus per produktio. Huom! Yhtiöille ja yrityksille ei voida myöntää apurahoja.

Yksityisille apurahan hakijoille myönnetään max 1.500 euroa. Ryhmille myönnetään max 2.500 euroa.
Hakuaika on 1.-28.12.2018.

Lue lisää apurahasta ja tutustu hakuohjeisiin


Taike: Liikkuvuusapurahat | Haku 28.2.2019 mennessä

Liikkuvuusapurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille sekä taiteen asiantuntijoille. Apuraha on tarkoitettu yksityishenkilöille, ei yhteisöille. Hakijana voi olla myös yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi).

Liikkuvuusapurahojen tavoitteena on edistää Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä.

Liikkuvuusapurahat on tarkoitettu ulkomaan matkojen kuluihin. Matkan tulee liittyä taiteellisesti tai jonkin taiteenalan kannalta merkittävään projektiin, jonka yhteydessä hakija

 • esiintyy tai esittää taidettaan Suomen ulkopuolella
 • työskentelee taiteilijaresidenssissä
 • kehittää omaa työtään
 • edistää taiteenalan toimintaedellytyksiä.

Lue lisää

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Arte Laguna Prize, Open Call for performances | Deadline 27 Nov 2018

There will be five performances that will be selected for the exhibition at the Venice Arsenale and will perform in front of over 3 thousand people.  
There is still time to apply and ...  

 • submit up to four works to present to the jury  
 • win the Art Residency at Centrale Fies  
 • win the ¤ 7,000 cash prize or one of the 24 special prizes

Apply now
 
Art residencey dedicate to performing art
 
From hydroelectric plant to creative station. In the mountains of Trentino in Italy, Centrale FIES art work space is a centre of production of performing arts and will host one of the artists of Arte Laguna Prize for an Art Residency.  

Arte Laguna Prize, International contemporary art competetion
Contact us: +39 041 5937242, info(a)artelagunaprize.com

Read more


North AiR: Looking for artists for sustainable residencies | Deadline 7 Dec 2018

In collaboration with The Finnish Institute in London, North AiR -network is looking for Finnish and Scottish artists to apply for a residency exploring environmentally conscious ways of mobility and production within the arts.

North AiR network consists of six organisations, situated mainly in the rural areas. The two selected artists will spend one month in each three organisation in Scotland or Finland. Because the project aims to promote a more ecologically aware network, artists’ travel is supported only through land or sea travel.

The North AiR -network consist of Mustarinda, KulttuuriKauppila Art Centre and Bioart Society from Finland, andScottish Sculpture Workshop (SSW), Taigh Chearsabhagh and Timespan from Scotland.

Deadline for applications is 7th December 2018, 10pm GMT / 12pm EET

Read more about the residency and applying here.


Open Call for applications: TESZT 2019 | Deadline 15 Dec 2018

The Csiky Gergely Hungarian State Theatre in Timişoara invites theatre companies, independent groups and artists to send applications for the 12th edition of the Euroregional Theatre Festival Timișoara - TESZT in Romania, to be organised during May 19-26th 2019.
 
Our main focus for 2019 is: new theatre aesthetics, contemporary writers, alternative and new forms of performing arts and challenging subjects in this ever-changing world. The open call is aimed at performances from Eastern Europe and the Balkans, inviting institutions as well as independent projects.
 
Deadline: the 15th of December 2018.
 
More info about the open call


Käännösnäytelmien avoin haku | Haku 31.12.2018 mennessä

Eurodram-verkoston Suomen komitea valitsee 2019 suomenkielelle muusta eurooppalaisesta/ Välimeren alueen/ Keski-Aasian kielestä käännettyjä näytelmiä. Käännösnäytelmät voivat olla enintään viisi vuotta vanhoja. Näytelmien on oltava kokoillan esityksiä, min. 60min.

Voidaksemme listata ehdotetut näytelmät pyydämme täyttämään esittelylomakkeen. Lisäksi näytelmän lähettäjä vastaa kirjailijan ja kääntäjän suostumuksesta osallistua Eurodram valintoihin sekä näytelmän mahdollisiin julkisiin lukuihin. Näytelmien lähettäjä voi lähettää useita tekstejä komitealle. Ehdotuksia voi lähettää kääntäjät, agentuurit, näytelmäkirjailijat, oikeuksien haltijat ja muut yksityishenkilöt.
 
Lähetettäessä näytelmiä on myös ilmoitettava seuraavat tiedot:

 • Ehdotuksen jättäjän nimi
 • Email
 • Näytelmän nimi
 • Näytelmäkirjailijan nimi
 • Kääntäjän nimi
 • Alkuperäiskieli
 • Ensiesitys/Julkaisupäivä/Kirjoitettu alkuperäiskielellä päivämäärä
 • Tiedot tuotannoista/Julkaisut muilla kuin suomenkielellä
 • Tiedot julkisista lukuesityksistä/Workshopeista suomenkielellä
 • Näytelmän lyhyt synopsis (200 sanaa max)

Näytelmiä voi lähettää 31.12. 2018 mennessä PDF-muodossa: eurodramfinland(a)theatrecollective.com.
Lisätiedot: +358505213334/ Salla Kozma
www.theatrecollective.com


Re–Directing: East – curatorial residency and seminar | Deadline 6 Jan 2018

Re–Directing: East – curatorial residency and seminar Designing Futures in 2019 | Deadline 6 Jan 2018

The Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art and Biennale Warszawa invite professionals such as curators, researchers and art managers to apply for a one-month-long residency.

The Re–Directing: East Curatorial Residency is a peer-learning workshop, a curatorial seminar, extended site exploration and a research opportunity for a group of six individuals together with the teams of U–jazdowski, Biennale Warszawa and local actors.  

The participants are expected to share their experience and understanding of respective artistic and socio-political contexts and to actively participate in the discussion on alternative models of the transnational collaboration as a form of practicing planetary commons. We’d like to widen our political imagination, formatted by both neoliberal TINA ideology, identity politics and right-wing politics of memory, and speculate about the possible future relations between the former Eastern Block, Middle East and North African countries, focusing more on the commons, than on the cultural differences, discussing possibilities of creating alliances and forms of solidarity beyond the framework of the nation-state. This curatorial residency is a platform for developing a possible working collaboration with U–jazdowski,Biennale Warszawa and other concerned parties in the years to come.

Biennale Warszawa is a public institution focusing on a long-term artistic,research and activist program and operating on the basis of 2-year work cycles which terminate with a several-weeks-long festival that is taking place in May and June 2019. The first edition of this interdisciplinary event will focus on the abilities and possibilities of creating and shaping alternative socio-political and economic models and positive scenarios for the future.

Support:

 • Individual living space connected with working space
 • A grant of 3 200 PLN
 • Reimbursement of travel costs
 • Customised programme of lectures, presentations and study visits in and outside Warsaw
 • Admission to the Biennale Warszawa and U–jazdowski programme
 • The possibility to take an active part in the Biennale Warszawa 2019 transnational assembly

Please note that we do not cover visa fees or insurance costs connected to visa applications.
Deadline: 6 January 2019

Read more


Open call for dance writers: Springback 2019, France | Deadline 7 Jan 2019

Springback Academy at Spring Forward, Val-de-Marne, near Paris (France) Friday 5, Saturday 6 and Sunday 7 April 2019

Springback Academy is project designed to stimulate dialogue about dance and performance whilst striving to improve and promote written criticism online.

After Umeå, Barcelona, Pilsen, Aarhus and Sofia, Springback Academy will once again offer aspiring dance writers the chance to be mentored in the fundamentals of quality dance criticism in the action-packed environment of Spring Forward, Aerowaves annual festival which will be hosted by La Briqueterie CDNC du Val-de-Marne near Paris from Friday 5 to Sunday 7 April.

PLUS - Earlier this year Springback Magazine was launched. The publication’s contributors are drawn exclusively from writers who have participated in the Springback Academy programme and who are part of the ever-growing community of Springback Academy ‘graduate’ writers.

If selected for the project, Aerowaves will provide mentorship, accommodation, hospitality, a pass to the festival and the opportunity to participate in future Springback activities and, possibly, to be commissioned to contribute to Springback Magazine. However, participants will be required to organise and fund their own return travel to Paris.

Read more


Open call for participation: Mais Imaginarius, Portugal | Deadline 15 Jan 2019

Mais Imaginarius is an international competition that challenges emerging artists to present creations for public space at the Imaginarius – International Street Theater Festival of Santa Maria da Feira.

The selected projects will benefit from support for travel (reinforced in this edition), food and lodging, technical support and dissemination of creations in the networks of the festival and participation in the professional space Imaginarius PRO. The selected projects will be presented at the 19th edition of the Festival and will automatically be candidates for a final prize, consisting an invitation for an artistic residence to debut in the main program of the following year’s edition.

Deadline: 15 January 2019.  

Read more


Mikä kritiikki! Kritiikkiaiheinen kirjoituskilpailu nuorille | Osallistu 15.3.2019 mennessä

Suomen arvostelijain liitto ry, SARV järjestää Kritiikin Uutisten 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kritiikkiaiheisen kirjoituskilpailun lukio- ja ammattikouluikäisille nuorille (syntymävuodet 2000–2002). Kirjoituskilpailun tarkoituksena on saada nuoret tarkastelemaan ja analysoimaan taidetta, perustelemaan näkemyksensä, innostumaan kirjoittamisesta sekä pohtimaan kritiikkiä tekstilajina. Mitä kritiikki oikeastaan on? Millainen on hyvä kritiikki? Mikä on kritiikin ja mainoksen ero?
Osallistumisaika on 17.11.2018–15.3.2019.

Kilpailuun osallistutaan kirjoittamalla suomeksi tai ruotsiksi kritiikki vapaavalintaisesta taideteoksesta. Sellainen voi olla esimerkiksi maalaus, veistos, esitys, runo, kirja, elokuva, valokuva, konsertti, musiikkikappale, levy, sarjakuva, peli tms. Tekstissä voi myös pohtia laajemmin kritiikin merkitystä.

Kilpailutekstin pituus on 3000–6000 merkkiä välilyönteineen. Kirjoituksella tulee olla otsikko. Teksti (tai osia siitä) ei saa olla aiemmin julkaistu missään. Kirjoituksen yhteydessä tulee olla mainittuina: kirjoittajan nimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Kilpailuteksti ja kilpailijan tiedot lähetetään yhdessä pdf-tiedostossa 15.3.2019 mennessä osoitteeseen: kilpailu(a)sarv.fi

Palkinnot
I palkinto 1500 euroa
II palkinto 800 euroa
III palkinto 400 euroa
Otso Kantokorpi -stipendi 300 euroa
Tuomaristo voi harkintansa mukaan tehdä toisenlaisen päätöksen.

Palkitut kirjoitukset julkaistaan Kritiikin Uutiset -verkkolehdessä keväällä 2019.

Kilpailun tuomaristoon kuuluvat kirjailija Taina Latvala, elokuvakriitikko Kalle Kinnunen sekä Kritiikin Uutisten päätoimittaja Martti-Tapio Kuuskoski. Lisäksi kilpailussa jaetaan Otso Kantokorpi -stipendi rohkealle ja omaperäiselle kirjoitukselle. Stipendin saajan päättää ohjaaja, käsikirjoittaja Pauliina Feodoroff.

Kirjoituskilpailun suojelijana toimii muusikko, näyttelijä Olavi Uusivirta, joka jakaa palkinnot huhtikuussa 2019 Helsingissä järjestettävässä palkinnonjakotilaisuudessa.

Kirjoituskilpailu rahoitetaan SARVin Kopiosto-varoista.

Lisätietoja:
SARVin toiminnanjohtaja Riikka Laczak, 0415065594, info(at)sarv.fi
Kritiikin Uutisten päätoimittaja Martti-Tapio Kuuskoski, kritiikinuutiset(at)sarv.fi
 
Lue lisää

KOULUTUSTA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja ja työpajoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu | Haku 9.1.-23.1.2019

Valitsemme uusia opiskelijoita kerran vuodessa keväisin. Seuraava hakuaika syksyllä 2019 alkavaan koulutukseen alkaa 9.1.2019 ja päättyy 23.1.2019 klo 15.

 • Täytä hakulomake 23.1.2019 klo 15 mennessä.
 • Palauta ennakkotehtävät hakuajan päättymiseen 23.1.2019 klo 15 mennessä.
 • Palauta koulu- ja kielitaitotodistukset hakuajan päättymiseen 23.1.2019 klo 15 mennessä. 

Päätös hakijan hakukelpoisuudesta (maisteriohjelmat ja -opinnot) tehdään viikoilla 9-10.
 
Valintakokeita järjestetään huhti-toukokuussa.
 
Valintakokeiden tulokset julkaistaan 6.6.2019 klo 9.
 
Opiskelupaikka tulee vastaanottaa viimeistään 8.7.2019 klo 15.
 
Tutustu koulutustarjontaan

Lue lisää hakemisesta: www.uniarts.fi/hae-teatterikorkeakouluun

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Ahaa Teatteri hakee kahta naisnäyttelijää | Haku 30.11.2018 mennessä

Ahaa Teatteri hakee kahta naisnäyttelijää 1.8.2019 alkaen määräaikaiseen työsuhteeseen. Edellytämme koulutuksen tai ammatissa toimimisen tuomaa pätevyyttä.

Ahaa Teatteri on tamperelainen lasten- ja nuortennäytelmiin erikoistunut ammattiteatteri. Esityksiä on vuosittain kiertueella ympäri Suomen 60 – 80 kpl ja Tampereella kotinäyttämöllä n. 30 - 50 ohjelmistosta riippuen. Ohjelmisto painottuu uusiin kotimaisiin kantaesityksiin.  

Kirjallinen hakemus, CV ja max 3 kuvaa kaikki samassa tiedostossa (docx tai pdf) ensisijaisesti sähköpostilla 30.11.2018 mennessä: pia.hakala(a)ahaateatteri.com tai vaihtoehtoisesti osoitteella: Ahaa Teatteri, Hatanpään valtatie 6, 33100 Tampere.

Lisätietoja tarvittaessa antaa Tiina Järvi tuottaja puh. 050 322 5644 arkisin klo 9 - 15.30. 


Svenska Teatern etsii nais- ja miesnäyttelijöitä, laulajia ja tanssijoita | Haku 30.11.2018 mennessä

ETSIMME NAIS- JA MIESNÄYTTELIJÖITÄ, LAULAJIA JA TANSSIJOITA
tulevaan perhemusikaaliimme, joka saa ensi-iltansa syyskuussa 2020.  
Valituilta edellytetään ruotsin kielen hallintaa.  
Koe-esiintymiset järjestetään 12.-13.1. sekä 26.-27.1.2019 Svenska Teaternissa Helsingissä.
Hakemukset sekä kuvallinen CV lähetetään viimeistään 30.11.2018 osoitteeseen audition(at)svenskateatern.fi
 
VI SÖKER KVINNLIGA OCH MANLIGA SKÅDESPELARE, SÅNGARE OCH DANSARE  
till vår kommande familjemusikal med premiär i september 2020. Auditionen äger rum 12-13.1 samt 26-27.1.2019 på Svenska Teatern i Helsingfors.
Sista ansökningsdagen är 30.11.2018.
Ansökningar med fotografi och CV:n skickas till audition(at)svenskateatern.fi
 
Lue lisää


Tanssin talo hakee ohjelmistotiimiä | Haku 16.12.2018 mennessä

Olemme nyt hakemassa OHJELMISTOTIIMIÄ. Tiimiin voi hakea valmiina työryhmänä, -parina tai yksittäisenä asiantuntijana.
 
Ohjelmistotiimi vastaa Tanssin talon sisältöjen suunnittelusta ja tuotannosta. Tanssin talon ytimessä on taidesisällöt. Tiimi osallistuu organisaation strategiseen ja liiketoiminnan suunnitteluun ja raportoi suoraan Tanssin talon johtajalle. Muu vakituinen henkilökunta rekrytoidaan vuosina 2020-2021.
 
Ohjelmistotiimi tulee työskentelemään tiiviissä vuorovaikutuksessa sisältökumppaneidemme kanssa suunnittelen ja kehittäen Tanssin talon vision mukaista ohjelmistoa, yleisötyötä ja tapahtumia. Tiimin jäsenillä tulee olla valmiudet tehdä myös käytännön tuotantoon liittyviä työtehtäviä.
 
Vaatimukset:
Tiimin tulee hallita seuraavat osaamisalueet:
Suomalaisen tanssitaiteen ja -kulttuurien ymmärtäminen
Kansainvälisen tanssitaiteen ymmärrys
Tuotanto
Tekninen tuotanto
Yleisötyö
Yksittäisen asiantuntijan ei tarvitse hallita kaikkia osa-alueita, mutta ymmärrys niiden vaikutuksesta koko ohjelmistotiimin työhön lasketaan eduksi.
 
Yksittäiseltä hakijalta odotamme laajaa ammatillista verkostoa ja vahvaa näyttöä ohjelmistosuunnittelusta ja/tai tuotannosta. Erinomaiset vuorovaikutustaidot ja kokemus erilaisten organisaatioiden kanssa työskentelystä ovat välttämättömiä tiimin työn näkökulmasta. Ohjelmistosuunnittelun toteuttaminen sisältökumppaneiden mahdollistamien sisältöjen avulla on lähtökohta menestyksekkäälle työskentelylle.
 
Ohjelmistotiimi  muodostetaan enintään kolmesta vakituisesta työntekijästä. Ohjelmistotiimin tehtävät ovat kokoaikaisia. Tiimi raportoi työstään Tanssin talon johtajalle. Mikäli toivot voivasi työskennellä osa-aikaisesti tiimin jäsenenä, kerro toivomasi kuukausittainen työaika.
 
Hakemukset ja CV:t tulee lähettää 16.12.2018 mennessä Mercuri Urvalin hakujärjestelmän kautta www.mercuriurval.fi (hakutunnus FI-13426) Kerrothan meille palkkatoiveesi ja mahdollisen aloitusajankohtasi.
 
Lisätietoja antaa johtaja Matti Numminen (+358 50 467 0276). Numminen vastaa tiimiä koskeviin kysymyksiin 22.11.2018 klo 10.00-11.00, 29.11.2018 klo 14.00-15.00 ja 5.12.2018 klo 11.00-12.00.
 
Haastattelut pidetään tammikuussa 2019 ja työ alkaa huhtikuussa 2019.
 
Artikkeli ohjelmistotiimin hausta (Tanssin talo)

Hakuilmoitus (Mercuri Urval): 

MUITA ILMOITUKSIA

E.L. Karhu ja Otto Sandqvist UNO podcastin vieraina

Uuden näytelmän ohjelman (UNO) ja Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) yhteistyönä syntyneet kolme kirjailijakeskustelua ilmestyvät syksyn aikana podcasteina.

Ensimmäisenä eetterissä E.L. Karhun ja Otto Sandqvistin keskustelu. Haastattelijana Hanna Helavuori.
 
https://soundcloud.com/user-367032165/uno-podcast-32018-el-karhu-ja-otto-sandqvist
 
Seuraavissa kahdessa osassa keskustelijoina ovat Marie Kajava ja Laura Valkama sekä Pipsa Lonka ja Iira Halttunen.


Voiko tekoäly edistää rauhaa? -keskustelu tallenteina

Klockriketeaternin johtaja Dan Henriksson on kirjoittanut libreton uuteen musiikkiteokseen, Aniara - tilan ja ajan fragmentteja. Teksti perustuu Harry Martinsonin klassikkoon Aniara (1956), jossa esiintyy - tulevaisuutta ennakoiden - koneäly Miima. Tekoälytutkija Timo Honkela ja Henriksson keskustelivat Rauhankoneesta, sekä tekoälyn ja taiteen yhteyksistä. Katso nyt julkaistu videohaastattelu sekä kuuntele pidempi podcast-versiona täältä.

Syvästi henkilökohtaisessa teoksessaan professori Timo Honkela hahmottelee idean Rauhankoneesta, joka auttaisi ihmiskuntaa rauhanomaisemman maailman luomisessa. Rauhankone perustuu tekoälyyn, koneoppimiseen ja muihin kehitettäviin teknologisiin menetelmiin. Sen perimmäisenä tavoitteena on lisätä ihmisten välistä ymmärrystä, taltuttaa tunnemyrskyjä yhteisöissä ja edistää oikeudenmukaisuutta teknologian avulla.
 
Rauhankone - tekoälytutkijan testamentti ilmestyi vuonna 2017 (Gaudeamus). Kirjaa käännetään parhaillaan useammalle kielelle.  

Lue lisää Aniara - tilan ja ajan fragmentteja -esityksestä, ja tulevasta kantaesityksestä Philadelphiassa, kesäkuussa 2019.
Klockriketeatern järjestää seminaarin Tekoäly ja taide syksyllä 2019. 


Millä perusteella teatterinne on nimetty: osallistu tutkimuskyselyyn

Millä perusteella teatterinne on nimetty? Millaisia tarinoita liittyy teatterinne nimeämiseen?  
 
Itä-Suomen yliopiston suomen kielen ja kirjallisuuden maisteriopiskelija Mirva Mustonen tekee pro gradu -tutkielmaa suomalaisten ammatti- ja harrastajateattereiden nimeämisperusteista. Tutkimusta varten kerätään tutkimusaineistoa sähköisen kyselylomakkeen avulla teattereilta, joiden nimeämisperuste ei ilmene teatterin virallisesta nimestä.  
 
Kyselylomake on avoinna to 22.11.2018 -  to 17.1.2019.

Kyselyyn pääsee oheisesta linkistä: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/21445/lomake.html
 
Lisätiedot: Mirva Mustonen mirvamu(a)uef.fi


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.