25.01.2018

TINFO-tiedote 3 / 25.1.2018


MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFO PALVELEE

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Mitä mieltä on esittävien taiteiden edunvalvoja?   

Rahoitusuudistusta koskevan esityksen lausuntokierros ei ole vielä käynnistynyt. Esittävien taiteiden edunvalvojien ja kulttuuripoliittisten vaikuttajien kantoja oli kuitenkin jo heti tuoreeltaan luettavissa. Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto:

Jos uudistuksen tueksi ei tule lisärahoitusta, jää järjestelmän uudistus laihaksi ja tarkoittaa teatteri-, tanssi- ja sirkusalan kannalta suuria huononnuksia”, kiteyttää Keskusliiton lausunnon. Keskusliiton muodostavat 12 alan järjestöä mm. Suomen Teatterit, Teatteri- ja mediatyön Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme, Teatterikeskus, Suomen Näyttelijäliitto, Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat Sunklo.

Teme ilmaisee omassa lausunnossaan asian näin: ”Ilman lisärahoitusta esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoitus uudistaminen jää torsoksi.

Suomen Näyttelijäliitto näkee vos-teatterit uudistuksen häviäjinä, eikä se voi hyväksyä Tampereen Työväen Teatterin alasajoa. Kolmen miljoonan lisärahoituksella teatteriryhmien asema ei korjaannu. Lisäksi lausunnon vaikutukset ovat Näyttelijäliiton mukaan epäselviä eikä Taiteen edistämiskeskukselle sen mielestä voi asettaa lisävastuita.

Tanssin tiedotuskeskuksen verkkosivuilla julkaistussa artikkelissa uskotaan tanssin rahoituksen epävarmuuden jatkuvan. ”Esityksessä kuuluu edelleen vahvasti niin sanottujen vanhojen alojen ääni, eikä nykyisen teatteri- ja orkesterilain taustalla olevista perusolettamuksista päästä juurikaan irti.” Eriävä mielipiteen esitykseen jättänyt työryhmän jäsen, Tero Saarinen Companyn toiminnanjohtaja Iiris Autio: ”Esitys on edelleen tiukasti kiinni kunnallisessa kulttuuripalvelumallissa”.

Uudessakin järjestelmässä rahoitus ohjautuu ensisijaisesti koon [henkilötyövuosien] mukaan eikä ota riittävästi huomioon laatua ja vaikuttavuutta. Se on epäedullinen pienille toimijoille, joita kaikki tanssiryhmät ovat.” Tanssin tiedotuskeskuksessa uskotaan uudistusesityksen heikentävän tanssialan kulttuuripalvelujen tuottamista ja saatavuutta ja jarruttavan kehitystä. Vain lisärahoituksella toiminta- ja tuotantotapoja pystytään uudistamaan. 

Työryhmän jäsen, Teatterikeskuksen toiminnanjohtaja Maaria Kuukorento on jo eriävässä mielipiteessään lausunut näkemyksensä. Teatterikeskus edistää ryhmämuotoisten ammattiteattereiden ja -ryhmien toimintaa ja vahvistaa niiden asemaa. Samoin työryhmän jäsen Suomen Teatterit ry:n toimitusjohtaja Tommi Saarikivi on lausunut oman eriävän mielipiteensä.

Nämä lausunnot näyttävät kiintoisalla tavalla alan edunvalvontaverkostot ja miten ne ovat toisiinsa kietoutuneet. TINFO ei ole Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliiton jäsen, se ei myöskään ole edunvalvoja. Se on asiantuntijaorganisaatio, toki sen jäsenistö koostuu alan järjestöistä (Suomen Näyttelijäliitto, Teme, Teatterikeskus, Suomen Teatterit ry, Työväen Näyttämöiden Liitto, Sunklo) ja muista yhteisöistä (mm. Teatterikorkeakoulu, Tampereen yliopiston viestintätieteiden laitos, Nordic Drama Corner, Tampereen Teatterikesä). Kentän moninaiset äänet kohtaavat meidän toiminnassamme. Hyvä on joskus pohtia, kenen ääni kuuluu ja missä kontekstissa.

Tässä vielä tämä esittävän taiteen ja museoiden rahoituksen uudistamista koskeva esitys. Sen lopusta löytyvät viisi esitykseen jätettyä eriävää mielipidettä. 

Keitä esittävien taiteiden kentällä

Mitä esittävien taiteiden eri ammattiryhmiä kuuluu alan ammattiliittoihin? Millaisista lukumääristä me puhumme? Kaikki eivät toki liittoihin kuulu, mutta yhden referenssin näiden lukujen kautta saa eri kenttien ja ammattikuntien suuruuksista Temessä ja Suomen Näyttelijäliitossa. Temessä on myös muita ammattikuntia.

Vapaan kentän rahoitusta Ruotsin malliin

Pientä vertailua ja suhteellisuutta. Ruotsin Kulturrådet tukee 55:ttä vapaata teatteriryhmäänsä 50,8 miljoonalla kruunulla (5,2 miljoonaa euroa). Lisäksi on vielä 1,5 miljoonaa (154 000 euroa) jaossa projekteihin.

Ruotsin vapaiden ryhmien edunvalvojan Teatercentrumin sivuilta voi lukea lisää.

Sisällissodan rintamilla

Kiersin 1980-luvun loppupuolella voikkaalaisia, kymintehtaalaisia ja kuusaalaisia työväenteatteriveteraaneja haastattelemassa. Yksi haastateltavista etsii kaapistaan vanhan ja kuluneen muistikirjan, jonka sivuille oli kauniilla käsialalla kirjoitettu sisällissodan runojen ja laulujen sanoja.

Tämä aarre nousi mieleeni, kun luin Taideyliopiston Sibafestin #KANSALAISRAUHAsta. Muistikirjassa on uhoa ja vihaa, mutta ehkä sitäkin enemmän surua, kaipausta, hiljaisuutta. Nyt kädessäni on kansistaan rikkirepeytynyt teos Kuoleman kentiltä – Muistojulkaisu vuoden 1918 ajoilta, jonka Hämeen eteläinen sos-dem piiritoimikunta julkaisi vuonna 1924. Se alkaa runolla Uhrien haudoilla. Tässä katkelmia: ”Vuodet ne vierivät. ei mene arpeen/syvälle, syvälle isketyt haavat. /Lohdutus tarpeen on, hellyys on tarpeen,/suuret on takana surujen aavat,/mustat ja hyiset on murheemme pellot,/--- Tule jo lempeä unhoitus, meistä/pois ota karvas ja katkera kaipuu,/mut jätä muisto ihanin heistä,/---"

Lueskelin viikonloppuna Juhani Ahon Hajamietteitä kapinaviikoilta. Hätkähdyttää. Löytyy sähköisenä. Mietin ylipäätään vuoden 1918 kirjallisia ja teatterillisia rintamia.  

Viikonloppuna ensin Työväen Näyttämöpäiville Mikkeliin. Sotilaan tarina odottaa sunnuntaina Sibafestissa.

Futuristiklubbaajien ja Turkan oppilaiden ruumiit   

Marja Silden väitöskirja Poseeramisia ja itsensä ylittämisiä: Habituksen esteettinen muokkaaminen 1980-luvun alkupuolen Helsingin kaupunkikulttuurin murroksessa on riemastuttava syväsukellus kahteen erilaiseen ruumiintodellisuuteen ja jälkimoderniin zeitgeistiin. Väitöskirja todistaa, mitä kaikkea annettavaa teatteritieteilijän monitieteisellä työkalupakilla on tutkimukselle. Silde on lisäksi kehittänyt itse väitöksessään käyttämänsä habitus-analyysin, johon on yhdistänyt omaa ja haastateltavien kokemustietoa.

Ruumis on tässä kahden toisistaan poikkeavan ruumiintekniikan muokkauksen kohteena ja näyttää miten erilaista habitusta rakennettiin. Yhtenäiskulttuurin konsensuksen rikkoutuessa ja Suomen jakautuessa erilaisiin osakulttuureihin vallitsevia normeja ja hierarkioita ravisteltiin kahdella rintamalla. Yhtäällä hierarkioiden ja normien kimppuun käytiin ironialla ja parodialla. Futuristiklubbaajat harjoittivat eräänlaista urbaania performatiivista ITE-taidetta, jonka hedonistisena näyttämönä oli oma ruumis. Toisaalla näyttelijäopiskelijoiden sovinnaisuuden kuonaa kuorittiin pois hiellä, askeesilla ja itsekurilla. Turkan koulussa näyttäytyivät itsensä altistamat, täynnä viettienergiaa ja affekteja olevat ruumiit. Mediatisoitunut yhteiskunta tarjosi kaikupohjaa.

Silde käyttää hienoa verbiä ”hätkähdyttää”. Se tarkoitti tavanomaisuuden horjutusta, irtiottoa siitä. Taviksella tai joukolla ei tässä ollut sijaa. Mutta kyse ei Silden mukaan ollut yksioikoisesti yksilöllisestä projektista. Nyt luotiin uudenlaista kollektiivisuutta, jonka perusta oli tapahtumien luomissa tunteissa ja affekteissa.

Silden väitöskirja tarkastetaan ensi lauantaina.

 

Aiemmin ilmestyneet Hanna Helavuoren Merkinnät työpäiväkirjasta

 

twitter.com/tinfotweets

TINFO PALVELEE

Uudet eurooppalaiset yleisöt -kansainvälistymisohjelma | Haku 31.1.2018 mennessä

Uusien teatteri- ja esitystaidetuotantojen kansainvälistymisohjelma 2018-2020

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt Teatterin tiedotuskeskukselle (TINFO) kolmevuotisen hankeapurahan, jonka turvin suomalaiset teatterintekijät ja esitystaiteilijat (tarpeen tullen koko esittävien taiteiden cross-over -taiteilijakunta) luovat taiteellisia ja tuotannollisia yhteyksiä eurooppalaisiin festivaaleihin, vierailunäyttämöihin, residensseihin ja agentuureihin.

TINFO avaa nyt julkisen haun kaikille Suomessa toimiville työpareille, työryhmille ja yhteisöille, joiden tavoitteena on suuntautua taiteen tekemisessään Suomen rajojen ulkopuolelle. Kansainvälistymisohjelmaan valittaville palkataan ulkomainen mentori, jonka kanssa käynnistetään tiivis tuotannollis-taiteellinen yhteistyö, joka tapahtuu Suomessa ja ulkomailla.

Hakuaika: 1.12.2017-31.1.2018

Haku on englanninkielinen ja se tehdään sähköisellä webropol-lomakkeella https://www.webropolsurveys.com/S/98BE3202CBE9A807.par

Tarvittava liite:
Alustava budjetti 2018-2020 = kustannusarvio + rahoitussuunnitelma

Valmis budjettipohja löytyy täältä: https://www.tinfo.fi/documents/budget-sample-malli-tinfo.xlsx

Budjetti lähetetään hakuajan loppuun mennessä sähköpostitse: haku(a)tinfo.fi

Lue lisää

Ansökninsinfon på svenska


Apurahavahti ilmoittaa avoimia hakuja sähköpostiisi

Apurahavahti auttaa pysymään kärryillä apurahojen ja avustusten hakuajoista. Apurahavahti ilmoittaa sähköpostitse hakuajan alkamisesta. Se myös kertoo, mikäli jotain apurahahakua on päivitetty tai jos vahtiin on lisätty uusi apuraha.

Ottaaksesi apurahavahdin käyttöön, sinun tarvitsee antaa vain sähköpostiosoitteesi täällä.

Huom! Tarkista aina hakuaika ja -ohjeet jakajan kotisivuilta. Meille voit myös ilmoittaa muutoksista tai uusista jaettavista apurahoista niin Suomessa kuin ulkomaillakin tinfo (at) tinfo.fi

UUTISIA

Sonjan kuiskauksia – Rikos ja rangaistus jälleen Avignonin teatterifestivaalille

Viime kesän menestys Avignonin teatterifestivaalilla kirvoitti helsinkiläiselle sadsongskomplex:fi -teatteriryhmälle tervetulotoivotuksen myös tulevalle festivaalille. Les Murmures de Sonia – Crime et châtiment nähdään kesällä 2018 jo toistamiseen Paavien palatsin kaupungissa Etelä-Ranskassa. Ranskankielinen monologiesitys nähdään 21 iltana moderneihin klassikoihin keskittyvässä avignonilaisteatterissa Théâtre Au Bout Là-bas 6.-29.7. 2018.  
 
Kristian Smedsin alun perin Liettuaan kirjoittama näytelmä – muualla nimeltään Sad Songs from the Heart of Europe – pohjautuu Dostojevskin klassikkoon Rikos ja rangaistus. Raskolnikovin sijaan teoksen näkökulmana on hiljainen sankaritar, prostituoiduksi ajautunut Sonja. Tekstin esitysoikeuksia valvoo Nordic Drama Corner.

Esityksen on ohjannut valtion viisivuotisella taiteilija-apurahalla työskentelevä Jari Juutinen. Sonjan roolissa kansainvälisesti palkittu Liisa Sofia Pöntinen. Valosuunnittelu on mm. Kansallisteatterista tunnetun Teemu Nurmelinin käsialaa.  
 
Maamme kansainvälisimpiin lukeutuva teatteriesitys on jo useiden vuosien ajan ollut osa Euroopan festivaalikentällä tunnetun sadsongskomplex:fi -teatteriryhmän kiertuerepertuaaria.  
 
Avignonin festivaali on Ranskan vanhin ja yksi maailman suurimmista teatterifestivaaleista.Vuonna 1947 perustettu Avignonin teatterifestivaali houkuttelee vuosittain paikalle yli 50 000 katsojaa. Avignonin festivaalilla on suomalaisista näytelmäteksteistä aiemmin nähty vain Reko Lundánin Teillä ei ollut nimiä (Compagnie Circonflexe 2005), Jari Juutisen Minä olen Adolf Eichmann (Théâtre du Centaure 2008) sekä viime kesänä Kristian Smedsin Avignonin ensi-iltansa saanut Les Murmures de Sonia – Crime et châtiment (sadsongskomplex:fi 2017-2018).


TelepART-kansainvälisyysohjelma laajeni käsittämään myös Saksan, Unkarin ja Viron

TelepART-hanke käynnistettiin keväällä 2016 Suomen ja Benelux-maiden vuorovaikutusta esittävän taiteen saralla edistävänä ohjelmana. Vuoden 2017 huhtikuussa Suomen Lontoon-instituutti liittyi ohjelmaan ja TelepART-tukea pääsivät hakemaan taitelijat myös Ison-Britannian ja Irlannin alueelta.

TelepART-ohjelma laajenee entisestään, kun Finnagora –Suomen Unkarin instituutti, Suomen Saksan-instituutti ja Suomen Viron-instituutti lisäävät ohjelman osaksi omaa toimintaansa. Uusien instituuttien mukaantulo laajentaa TelepART-ohjelman kattavuutta lukuisiin uusiin maihin. Jatkossa Suomen, Belgian, Alankomaiden, Luxemburgin, Ison-Britannian ja Irlannin lisäksi myös Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Unkarissa, Slovakiassa, Sloveniassa, Romaniassa, Kroatiassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa päästään nauttimaan TelepART-ohjelman hedelmistä.

Hakuprosessi ei laajennuksen myötä muutu. Verkkopohjainen haku on avoin esiintyville taiteilijoille TelepART-alueelle suuntautuvia matkoja varten ja päinvastoin. TelepART-matkatukea voidaan myöntää erityisesti uransa alku- ja keskivaiheilla olevien tekijöiden kansainvälisiin esiintymistilaisuuksiin musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen sekä esitystaiteen aloilla. Matalan kynnyksen nopeaa pienoistukea voivat hakea esiintyvät taiteilijat, taiteilijoita edustavat tahot ja tapahtumajärjestäjät TelepART-maissa ja Suomessa.

Jatkuvasti avoimen haun päätökset tehdään kahden viikon sisällä kussakin instituutissa taiteen ammattilaisorganisaatioiden Music Finlandin, Teatterin tiedotuskeskuksen, Sirkuksen tiedotuskeskuksen sekä Tanssin tiedotuskeskuksen tuella.

Tavoitteena on reagoida nopeasti ja kevyesti tekijöille tarjoutuviin esiintymismahdollisuuksiin. Edellytyksenä tuen myöntämiselle on järjestäjän ja esiintyjän molemminpuolinen sitoumus, taiteellinen laatu, vähintään kahden toimialueen maan mukanaolo, kohtuullinen esiintymispalkkio, sekä riittävän suuri muu rahoitusosuus.

Tammikuun laajennuksen myötä on avautunut uusi TelepART-verkkosivu.


Turun Teatterisäätiö palkitsi näyttelijä Riitta Salmisen ja ohjaaja Lauri Maijalan

Turun Teatterisäätiö jakoi näyttelijä Riitta Salmiselle vuoden 2017 tunnustuspalkinnon, joka on suuruudeltaan 15 000 euroa. Salminen palkittiin taiteellisista ansioistaan ja pitkästä urastaan Turun Kaupunginteatterissa.

Riitta Salminen on työskennellyt Turun Kaupunginteatterissa vuodesta 1991 alkaen ja tehnyt siellä uransa aikana noin 60 roolia. Palkitsemisperusteissaan Turun Teatterisäätiö nostaa esiin erityisesti Salmisen roolit näytelmissä Neljän tien risteys, Seili ja Kirsikkapuisto. Nämä kaikki myös Salminen itse lukee uransa tärkeimpien roolien joukkoon. Kevätkaudella 2018 Riitta Salmisen työtä voi ihailla musikaalissa Viimeinen laiva sekä komediassa Dreamteam.

Ohjaaja Lauri Maijalalle jaettiin Suomi 100 -juhlavuoden erityispalkinto Seitsemän veljestä -näytelmän ansiokkaasta sovituksesta ja ohjauksesta Turun kaupunginteatterissa. Maijala on onnistunut päivittämään Turussa erityisasemassa olevan suomalaisen klassikon rohkeasti, raikkaasti ja taiteellisesti korkeatasoisesti tämän ajan katsojille. Myös tämän palkinnon suuruus on 15 000 euroa.

Seitsemän veljestä sai ensi-iltansa Turun kaupunginteatterissa 3.11.2017 ja on siitä lähtien pyörinyt täysille katsomoille. Näytelmä jatkaa ohjelmistossa vielä kevätkauden. Tammi- ja helmikuu ovat käytännössä loppuunmyytyjä, ja koko kevään esityksistä on myyty 60 prosenttia. Maijala on aiemmin ohjannut Turussa kolme näytelmää Linnateatterille. Mahdollisesta jatkosta kysyttäessä hän vastaa, että tulee mielellään uudelleen Turkuun ohjaamaan, jos pyydetään.

Lisätiedot:
Riitta Iivonen, Turun Teatterisäätiön asiamies, 050 5217204


Taikessa aloittaa viisi uutta läänintaiteilijaa

Taiteen edistämiskeskus (Taike) vahvistaa asiantuntijuuttaan viidellä uudella läänintaiteilijalla. He aloittavat Taiken kehittämisohjelmissa 1. helmikuuta. Toimikausi on kolme vuotta.

Taiken tuoreimpia kehittämisohjelmia ovat kulttuurisen moninaisuuden ja liikkuvuuden sekä taiteen asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan ohjelmat. Niihin saatiin nyt lisävahvistusta, samoin kuin lasten- ja nuortenkulttuurin sekä taiteilijoiden työskentelyedellytysten ohjelmiin.

Taiken kulttuurisen moninaisuuden ja liikkuvuuden kehittämisohjelmassa aloittavat FM Maija (Maikki) Kantola (s. 1967) ja FM Milja Guttorm (s. 1978). Kantola käynnistää kulttuurisen moninaisuuden ja taiteen soveltavan käytön projekteja Satakunnassa. Guttorm edistää saamelaiskulttuuria Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin kaupunkiympäristöissä. Kantola työskentelee Porin ja Guttorm Oulun toimipisteessä.

Kantola on aiemmin työskennellyt monikulttuurisissa yhteisöissä, erityisesti lasten ja nuorten parissa. Hänellä on erityisosaamista mediakulttuurista. Guttorm on toiminut muun muassa saamenkielen opettajana ja saamelaiskulttuuria edistävissä projekteissa koordinaattorina. Kulttuurisen moninaisuuden läänintaiteilijan tehtävään oli 23 hakijaa ja kaupunkisaamelaisuuden tehtävään 7 hakijaa.

Lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelmassa Taiken Jyväskylän toimipisteessä aloittaa viestinnän ja taiteen medianomi Marko Hämäläinen (s. 1972). Hän vahvistaa valokuvataiteen ammattilaisuutta ja eri ikäryhmien valokuvakasvatusta Keski-Suomessa. Hämäläinen on aiemmin työskennellyt vapaan taiteilijana ja valokuvakasvatuksen ammattilaisena. Tehtävään oli 13 hakijaa.

Taiteilijoiden työskentelyedellytysten kehittämisohjelmassa Taiken Tampereen toimipisteessä aloittaa FM Anna Isoaro (s. 1981). Hän kehittää kirjallisuuden alan freelancereiden työskentelyolosuhteita ja tuotannollista osaamista Pirkanmaalla. Isoaro on aiemmin toiminut muun muassa Työväen kirjallisuuspäivien koordinaattorina ja sanataideopetuksen parissa. Tehtävään oli 18 hakijaa.

Taiteen asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan kehittämisohjelmassa Taiken Turun toimipisteessä aloittaa HuK Annika Dahlsten (s. 1975). Hän vahvistaa taiteiden välistä sekä taiteen ja muiden alojen yhteistyötä Varsinais-Suomessa ja tarvittaessa muilla alueilla. Dahlsten on toiminut kuvataiteilijana ja opetustehtävissä Turun seudulla. Tehtävään oli 69 hakijaa.

Taiteen edistämiskeskulla on 40 läänintaiteilijaa eri toimipisteissä.

Lisätietoja:
Taiteen edistämiskeskus,
Kehittämispäällikkö Eva-Maria Hakola, 0295 330 830
Johtaja Minna Sirnö, 0295 330 702

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


Helsingin Flamencofestivaali | 3.-11.2.2018

Pohjoismaiden suurin flamencotaidetapahtuma juhlii 20-vuotista taivaltaan. Helsingin XX Flamencofestivaali kokoaa yhteen 3.-11.2.2018 flamencomusiikin, -tanssin sekä näyttämötaiteen ystävät juhlistamaan syntymäpäiviään. Juhlavuoden teema on osana laajempaa eurooppalaisen kulttuuriperinnön teemavuotta, joka kulkee ”European Heritage: The Art of Sharing”-sloganin alla. 

Flamencofestivaalin ohjelmistoon on koottu kattaus korkeatasoisia näyttämöteoksia niin kotimaisilta kuin kansainvälisiltä taiteilijoilta. Festivaaliviikon pääesiintyjänä nähdään sevillalainen Rafaela Carrasco.

Haastattelupyynnöt, pressikuvat & lisätiedot:

Nea Granlund, tuottaja
Helsingin XX Flamencofestivaali  
041 519 7003, nea.granlund(a)gmail.com
 
Lisätietoja ja tuotanto: Helsingin XX Flamencofestivaali
Helsingin XX Flamencofestivaalin mahdollistavat: Suomen kulttuurirahasto
Yhteistyössä: Espoo Ciné, Kulttuuritehdas Korjaamo, Mene Creative, Kirjasto 10, Lavaklubi, Flamencokoulu Fiesta Flamenca 


Bravo! -Kansainvälinen lasten - ja nuortenteatterifestivaali | 10.-18.3.2018

Bravo! -kansainvälinen lasten- ja nuortenteatterifestivaali juhlii tänä vuonna 10-vuotissyntymäpäiviään. Festivaalin ohjelmassa on kahdeksan kansainvälistä esitystä sekä kaksi kotimaista ensi-iltaa. Esityksiä saapuu eri puolilta maailmaa: Israelista, Etelä-Koreasta, Belgiasta, Iso-Britanniasta, Tanskasta, Italiasta, Virosta ja Suomesta. Esitykset sekä runsas oheisohjelma valtaavat pääkaupunkiseudun kulttuuritalot 10.-18.3.2018.

Ohjelmisto


Pieni Krepsko-festivaali | 15.-17.3.2018

Pieni Krepsko-festivaali 15.-17.3.2018 tuo Helsinkiin nähtäväksi teatteriryhmä Krepskon esityksiä pitkältä ajalta. Krepsko on Prahassa perustettu kansainvälinen teatteriryhmä, jonka sanattomat teokset hyödyntävät muun muassa fyysisen teatterin, nukke- ja esineteatterin esitysmuotoja. Ryhmän esitykset perustuvat lumoaviin tunnelmiin, tummaa puhuviin satuihin sekä absurdeihin tragikoomisiin hetkiin.  
 
Krepsko on kiertänyt esityksineen yli 30 maata ympäri maailmaa. Nyt näemme Helsingissä yhden ryhmän vanhimmista esityksistä - Fragile (2003), joka on nähty ympäri Eurooppaa ja Israelista Pakistaniin sekä palkittu mm. parhaana esityksenä Islannissa ja parhaasta ohjauksesta Puolassa. Suomessa ensi kertaa nähdään esitys Erorrism (2006), yksi ryhmän omista suosikeista. AnnaBerthaCecilia (2016) on taas Krepskon uusimpia esityksiä. Lisäksi nähdään pieni ja morbidi puolalainen tango kolmelle (2006), sekä esitysten jälkeen yllättävää klubiohjelmaa, kabaree-numeroita ja konsertteja.  
 
Varaukset ja tiedustelut:020 735 2235, toimisto(a)nukketeatterisampo.

www.nukketeatterisampo.fi


LAVA-teatteritapahtuma | 23.-25.3.2018, Pieksämäki

Uusi festivaali Pieksämäellä. LAVA-teatteritapahtuma 23.–25.3.2018

LAVA-teatteritapahtuma on vuonna 2018 ensimmäistä kertaa järjestettävä kiertävien teatteriesitysten festivaali, joka kokoaa yhdeksi maaliskuiseksi viikonlopuksi Pieksämäellä niin teatterialan ammattilaiset kuin harrastajatkin. Tapahtuman rungon muodostaa kiertävien esitysten katselmus, joka tarjoaa laajan kattauksen kotimaisten kiertävien esitysten tarjonnasta.  
 
Tapahtumaviikonlopun ohjelmisto julkaistaan kulttuurikeskus Poleenin sivuilla: www.poleeni.fi

Lisätietoja: tuottaja Janne Jämsä: janne(a)tuottajanne.com ja Mikko Väänänen: mikko(a)tnl.fi.   


Toinen Kulttuurin yhdenvertaisuus foorumi | 23-24.5.2018, Tukholma

Tervetuloa Kulttuurin yhdenvertaisuus foorumiin / The Forum of Equality in Culture -seminaariin Tukholmassa 23-24.5.2018. Seminaarissa teillä on oiva tilaisuus kehittää omaa työtänne yhdessä pohjoismaalaisten kollegoidenne kanssa. Tavoite on tuoda yhteen näyttämötaiteen ammattilaiset ja tiedekeskukset keskustelemaan ja edistämään areenoidemme saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Painopiste tulee olemaan uudessa tekniikassa ja luovissa menetelmissä.  

Tämä foorumi on järjestyksessään toinen Kulttuurin yhdenvertaisuus foorumi. Ensimmäinen  Kulttuurin yhdenvertaisuus foorumi Saavutettavuus 3.0 järjestettiin Helsingissä marraskuussa 2016 yhteistyössä Kulttuuri kaikille -palvelun ja suomalaisen taiteen ja esteettömyyden alalla toimivien järjestöjen kanssa. Tällä kertaa tapaamme Tukholmassa tasavertaisuuden, esteettömyyden ja teknisten ratkaisujen erityisaiheena esittävät taiteet ja tiedekeskukset.

Lähetä mielellään tietoa eteenpäin kaikille organisaatiossanne, erityisesti suunnittelun, mediatekniikan, kasvatuksen ja saavutettavuuden parissa työskenteleville. Kaikki ammattiryhmät ovat tervetulleita ja mieluiten saa osallistua 2-3 hengen ryhmissä.

Yksityiskohtainen ohjelma sekä ilmoittautumislinkki tulevat maaliskuussa.

Seminaarin tilat ovat esteettömiä ja tavoitteemme on, että tapahtumaan voi osallistua kielestä riippumatta.

Lisätietoa, järjestäjät ja yhteystiedot:

Lue lisää Forumista ja yhteystiedot englanniksi täällä.


Kiertoliike | 24.-26.5.2018, Tampere

Tanssin ammattilaiskentän vuosittainen Kiertoliike-tapahtuma järjestetään Tampereella 24.-25.2018. Yhteistyöfestivaalina on Tanssivirtaa Tampereella -nykytanssifestivaali. Kiertoliikkeen teemana on tanssin tekijät yhteiskunnallisina vaikuttajina.

Kiertoliike on vuosittain järjestettävä tanssin alan merkittävin ammattilaisfoorumi.

Kiertoliike 2018 -tapahtuman ilmoittautuminen alkaa 9.4.2018.

Tutustu Kiertoliike 2018 -ohjelmaan tästä!

Lisätietoja:
Piia Kulin, toiminnanjohtaja, Sisä-Suomen tanssin aluekeskus, 050 552 1138
Tiia Lappalainen, tiedottaja, Tanssin talo, 040 733 2036

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Ajankohtaiset apurahahaut löydät Apurahavahdista


TelepART -tuki taiteilijoiden kansainväliseen liikkuvuuteen laajeni 

TelepART-hanke käynnistettiin keväällä 2016 Suomen ja Benelux-maiden vuorovaikutusta esittävän taiteen saralla edistävänä ohjelmana. Vuoden 2017 huhtikuussa Suomen Lontoon-instituutti liittyi ohjelmaan ja TelepART-tukea pääsivät hakemaan taitelijat myös Ison-Britannian ja Irlannin alueelta.

TelepART-ohjelma laajeni nyt entisestään, kun Finnagora – Suomen Unkarin instituutti, Suomen Saksan-instituutti ja Suomen Viron-instituutti lisäävät ohjelman osaksi omaa toimintaansa. Uusien instituuttien mukaantulo laajentaa TelepART-ohjelman kattavuutta lukuisiin uusiin maihin.  
 
Jatkossa Suomen, Belgian, Alankomaiden, Luxemburgin, Ison-Britannian ja Irlannin lisäksi myös Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Unkarissa, Slovakiassa, Sloveniassa, Romaniassa, Kroatiassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa päästään nauttimaan TelepART-ohjelman hedelmistä.

Lue lisää liikkuvuustuen hakemisesta:


OKM: Erityisavustukset alueelliseen taide- ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen ja kokeiluihin | Haku 15.2.2018 mennessä

Avustuksella edistetään taide- ja kulttuuripalveluiden tasa-arvoista saatavuutta koko maassa alueellisilla ja valtakunnallisilla toimintatavoilla. Avustuksella poistetaan palveluiden käyttämiseen ja osallistumiseen liittyviä alueellisia, sosiaalisia ja taloudellisia esteitä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä noin 900 000 euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Hakuaika päättyy 15.2.2018 klo 16.15.

Avustuspäätökset pyritään tekemään vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Lue lisää

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Open Call: Cinars Biennale | Deadline 9 Feb 2018

The CINARS Biennale 2018 Official Programming will feature selected full-length showcases as well as showcased excerpts of works in dance, music, theatre, multidisciplinary arts and circus. The call is open to artists from all countries and applications must be sent before February 9, 2018.

A real success story, this not-to-be missed international networking event now brings together more than 1500 professionals in the performing arts, hailing from 40 countries around the world, who discover, over the course of a week, more than 190 shows, participate in workshops and share in their practices. The 18th edition the CINARS Biennale will also be the occasion to celebrate CINARS’s 35th anniversary.

For more information


NuoraNORD workshops for producers | Deadline 14 Feb 2018

NuoraNORD is a one year project for young circus companies and communities in the Sweden, Finland, Latvia and Lithuania with an ambition to become established and increase their international capacity. NuoraNORD aims to contribute to the development of sustainable structures of production for circus companies from the Baltic-Nordic region.
 
The project is coordinated by Circus Info Finland and focuses on providing young circus companies with knowledge and skills on strategic thinking and planning as well as long-term sustainable development.
 
The international project partners from the Baltic-Nordic region are Pievilcigas pilsetvides biedriba/ReRiga! Festival/VSIA Rīgas cirks (Latvia), Menu spaustuve/Arts Printing House (Lithuania), Manegen (Sweden) and Baltic Nordic Circus Network with support from Nordic Culture Point (Nordisk kulturkontakt).

The project is carried out through a series of workshops to improve production skills and competence needed in producing circus arts. Four workshops will be arranged in total across the region, with one 2-day workshop in each partner country.  

Via this open call two producers/artists (working within a producing capacity) will be selected to participate from different companies within each partner country. Thus, the aim of the project is also to create new international connections between participating producers/artists in order to lay solid foundations for future collaboration.

For more information

The project will cover travel, accommodation and per diems for all the workshops.

To apply please follow this link.

Deadline for applying is 14th of February 2018.

Selection schedule:
15-16th of Feb – short-listing
19th of Feb – first selection participants notified
21st of Feb – final selection
23rd of Feb – public announcement

For further questions and information contact Isabel Gonzalez on isabel.gonzalez(a)sirkusinfo.fi


TurgenevFEST | Deadline March 2018

2018 is 200th anniversary of famous Russian writer Ivan Turgenev birthday and ’The year of Turgenev’ in Russia.

Since the writer graduated from Saint Petersburg state university, during 2018 the University together with the Alumni association organize International student theatre festival TurgenevFEST.

There are two stages of the festival.

First stage:
Student creative collectives present portfolios and videos (up to 20 min) with any of their works. Deadline is in March, 2018.
Student or university collectives with any of performing art projects (drama, musical, choreography, performance, video, animation, etc.).
The professional jury will choose 10 finalists in absentia. 

Second stage: 
The finalists - 10 collectives are welcome in Saint Petersburg in November, 2018. 
They perform their projects, devoted to works and ideas of Ivan Turgenev. On University theatre and other stages in the city.
Travel and accommodation costs of collectieves with up to 10 participants are covered by the Festival.

Festival information page with application form


Teatterimuseo kutsuu pukuammattilaisia tallentamaan työnsä arkea | 30.4.2018

Teatterimuseo käynnistää joukkoistetun nykydokumentointihankkeen, jonka tavoitteena on saada talteen tämän päivän pukutyötä. Pukupäivä 2018 kutsuu pukualan ammattilaisia – pukusuunnittelijoita, pukujen toteuttajia, pukijoita ja pukuhuoltajia – dokumentoimaan työtään valokuvien, kirjoitusten, videoiden ja äänitteiden muodossa.

Pukuammattilaisten työn jälki näkyy pukuluonnosten, esitysvalokuvien ja -tallenteiden kautta Teatterimuseon kokoelmissa, mutta työn arkea tallennetaan vähemmän. Pukututkimuksen kannalta työn arki ja prosessit ovat myös kiinnostavia, joten Teatterimuseo toivottaa hankkeen myötä saatavat aineistot tervetulleiksi kokoelmiin.

Idean taustoista kerrotaan Teatterimuseon blogissa. Tarkemmat osallistumisohjeet löytyvät Pukupäivä 2018 -hankesivulta.

Hankesivu, toimintaohjeet

Facebook-tapahtuma

Hankkeen taustoista kerrotaan blogissamme

Tiedustelut:
Eeva Mustonen, arkistonhoitaja, 040 1922 308, eeva.mustonen(a)teatterimuseo.fi
Sanna Brander, amanuenssi (esinekokoelmat), 040 1922307, sanna.brander(a)teatterimuseo.fi

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja ja työpajoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Kehollisen äänen työpaja | 12.-15.2.2018, Helsinki
 

Body is voice – kehollisen äänen työpaja esittävän taiteen ammattilaisille

Body is Voice vahvistaa kehon ja äänen luovaa yhteistyötä. Laajennamme äänen ilmaisullisia mahdollisuuksia hengityksen ja liikkeen kautta. Keskitymme kehon eri osiin ja kerroksiin ja annamme niille äänen. Tarkoituksena on saada ääni ja liike resonoimaan vapaasti koko kehossa. Vapautamme hengitystä, ravistelemme ja irrottelemme kehoa niin, että energia alkaa virrata ja kehon, mielen ja äänen mahdolliset solmut alkavat avautua.  
 
Soolo-, pari- ja ryhmäharjoitukset tarjoavat työkaluja, joiden avulla voimme löytää itsestämme uusia äänellisiä ja liikkeellisiä puolia ja johdattaa meidät luontevaan improvisaatioon. Body is Voice -työpaja pyrkii kannattelemaan jokaisen yksilöllistä matkaa kehoonsa unohtamatta positiivista synergiaa, joka yleensä syntyy, kun ryhmä ihmisiä herkistyy kuuntelemaan toisiansa.

Opetuksessaan Heini ammentaa monivuotisesta kokemuksesta esiintyjänä ja kehon mahdollisuuksien tutkijana. Hän on saanut vaikutteita mm. Roy Hart -teatterin äänimetodista, Release-tekniikasta, kontakti-improvisaatiosta, Buto-tanssista, joogasta, Qigongista, Body-Mind Centeringistä ja Autenttisesta liikkeestä.

Heini Nukari on tanssi- ja äänitaiteilija sekä keho- ja ääni-ilmaisun opettaja. 

www.body-is-voice.com

Aika: 12.-15.2.2018 klo 9.30-12
Paikka: Eskus – Esitystaiteen keskus, Kaasutehtaankatu 1, Suvilahti, Helsinki.

Hinta: 80 euroa

Ilmoittautumiset: info(a)oblivia.fi; 045 131 8313, Jenny Nordlund
Sisältöä koskevat tiedustelut: 044 231 64 55, Heini Nukari


Biomechanics. Psychological Gesture Theatre Lab | 19-24 Feb 2018, Austria

Intensive Theatre Lab
Several supporting scholarships for participation can be provided! 

Meyerhold. Chekhov. Stanislavsky.
Biomechanics. Psychological Gesture. Physical Action.

Traditional theatre through modern approach!
This intensive, creative practical course will help you.  

Information: www.performancemaking.com


Saavutettavuuskartoittajan peruskurssi | 23.4.–21.5.2018, Helsinki

Saavutettavuuskartoittajien pilottikoulutus järjestetään Helsingissä keväällä 2018. Saavutettavuuskartoitus tarkastelee kartoitettavassa kohteessa tehtävää suunnittelutyötä, palveluiden ja viestinnän toimivuutta sekä tiedon ja elämysten välittymistä. Kartoitus huomioi etenkin toimimisesteiset käyttäjät ja täydentää rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitusta. Perustana ovat esteettömyyttä ja saavutettavuutta koskevat määräykset ja suositukset sekä kokemukset toimivista ratkaisuista.

Saavutettavuuskartoitus auttaa kohdetta kehittämään tarjontaansa ja viestintäänsä siten, että mahdollisimman moni pääsisi osalliseksi. Saavutettavuuskartoituksille on kysyntää, mutta tekijöille tarvetta. Toivommekin, että saavutettavuuden edistämisestä innostuneet eri alojen ammattilaiset löytäisivät tiensä pilottikoulutukseen. 

Koulutuksen tavoitteena on antaa kurssin hyväksytysti suorittaneille riittävät valmiudet saavutettavuuskartoittajina toimimiseen. 

Saavutettavuuskartoittajan koulutus sopii esimerkiksi palvelusuunnittelijoille ja muotoilijoille, asiakas- ja yleisösuhteissa toimiville sekä viestintää ja tiedotusta tekeville.

Koulutukseen kuuluu neljä lähiopetuspäivää Helsingissä. Lähiopetuspäivät ovat 23.–25.4. ja 21.5.2018. Tarkempi ohjelma julkaistaan verkkosivuilla www.esteeton.fi

Opettajina toimivat pääosin Kulttuuria kaikille -palvelun ja Esteettömyyskeskus ESKEn asiantuntijat.

Koulutuksen hinta on 400 euroa (sis. alv. 24 %) ja se sisältää opetusaineiston lisäksi lounaat ja kahvit lähiopetuspäivinä. 

Koulutuksen järjestävät Kulttuuria kaikille -palvelu ja Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Sari Salovaara sari.salovaara(a)cultureforall.fi ja
saavutettavuusasiantuntija Aura Linnapuomi aura.linnapuomi(a)cultureforall.fi sekä
vastaava esteettömyysasiantuntija Marika Nordlund p. 050 4923020 marika.nordlund(a)invalidiliitto.fi.

Ilmoittautuminen viimeistään 6.4.2018 osoitteessa www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus tai toimistosihteeri Tarja Lukjanov, p. 09 613191. Koulutukseen otetaan enintään 15 henkilöä. Koulutukseen hyväksytyille lähetetään sähköpostitse vahvistusilmoitus.

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Musiikkiteatteri Kapsäkki etsii tuotantokoordinaattoria  | Haku 1.2.2018 mennessä

Kapsäkki on Helsingin Vallilassa sijaitseva palkittu musiikkiteatteri, konserttiareena ja teatteriravintola. Musiikkiteatteri Kapsäkki on osuuskunta, taiteilijajäsentensä omistama yhteisö, joka tuottaa vuosittain yli 200 esitysiltaa. Etsimme helposti innostuvaan ja värikkääseen joukkoomme monipuolista tuotantokoordinaattoria.

Tuotantokoordinaattorin tehtävänä on rakentaa Kapsäkin konsertti- ja klubiohjelmistoa. Osallistut uusien musiikillisten ohjelmakonseptien kehittämiseen yhdessä tuottajan ja toiminnanjohtajan kanssa. Vastaat artistien viihtyvyydestä sekä muun muassa siitä, että keikat toteutuvat suunnitelmien mukaisesti ajallaan ja oikealla miehityksellä. Kapsäkki vuokraa teatterisaliaan myös muille taiteilijaryhmille ja yrityksille. Tuotantokoordinaattorina vastaat siitä, että vuokralaiset saavat hyvää palvelua osakseen.
 
Etsimme henkilöä, jolle suomalaisen kevyen musiikin kenttä on tuttu ja joka tunnistaa myös nousevat tähdet. Olet käytännönläheinen ja rivakasti toimeen tarttuva henkilö, jolla on pelisilmää ja palveluasennetta. Erityisen iloisia olemme hakijoista, joilla on kokemusta hektisestä festarituotannosta. Budjetointi, paperityöt ja tilastot eivät ehkä ole suurin intohimosi, mutta suhtaudut niihinkin tunnollisesti ja osaat kiteyttää ajatuksesi myös sanallisesti. Käytät sujuvasti niin Wordia kuin Exceliäkin. Teatteritekniikan tuntemus on plussaa.

Jos tunnistat itsesi tästä kuvauksesta, anna meille merkki. Lähetä hakemuksesi, ansioluettelosi  ja palkkatoivomuksesi viimeistään 1.2.2018 osoitteeseen tiina.kristoffersson(a)kapsakki.fi.  
 
Hakemuksen haluamme mieluiten videohakemuksena (enintään 2 min, linkki videoon), jossa kerrot itsestäsi  ja siitä mikä työkokemuksesi ja koulutuksesi kautta tekee sinusta oikean henkilön tehtävään. 

Tuotantokoordinaattorin työaika on 37,5 tuntia  viikossa ja työajat sijoittuvat myös iltoihin ja viikonloppuihin. Työsuhde on vakituinen, sovellamme kuuden kuukauden koeaikaa. Työ alkaa 1.3.2018 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoa tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Tiina Kristoffersson, 045 120 1200. Puhelinaika pe 26.1.2018 klo 9:30-10:30 ja ti 30.1.2018 klo 13-14.

www.kapsakki.fi


Åbo Svenska Teater palkkaa teatteriteknikon | Haku 26.2.2018 mennessä

Åbo Svenska Teater (ÅST) palkkaa teatteriteknikon. Etsimämme henkilöllä tulee olla monipuolista osaamista puu- ja metallitöissä sekä osaamista valo- ja äänitekniikassa, mielellään myös C- tai E-ajokortti. Työkielinä toimivat ruotsi ja suomi, englannin kielen osaaminen katsotaan eduksi. Työtehtävien sujuva hoito edellyttää joustavuutta työaikojen suhteen.

Tarjoamme vakituisen työpaikan Suomen vanhimmassa teatterissa, työyhteisössä joka on tunnettu hyvästä ilmapiiristään.  

Näyttämöteknikon työtehtäviin kuuluu mm.:äänten ja valojen ajo kiertueilla sekä vierailevien ääni- ja valoteknikkojen avustaminen vierailujen yhteydessä

  • lavastustuotantoon osallistuminen, mikä mm. edellyttää työpiirustusten lukutaitoa
  • näyttämöteknikkona toimiminen harjoitusten ja esitysten aikana.
  • Palkka on teatterialan työehtosopimuksen mukainen.

Onko sinulla toivomamme pätevyydet ja palava halu työskennellä teatterin parissa?  
 
Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen ÅST:lle viimeistään 26.2.2018 klo 16:00, sähköpostilla osoitteeseen tina.grabber(a)abosvenskateater.fi. Lisätietoja antaa verstaan esimies Jon Fredriksson, 044 344 5066, jon.fredriksson(a)abosvenskateater.fi sekä valomestari Antti Niitemaa, 040 734 5786, antti.niitemaa(a)abosvenskateater.fi.

MUITA ILMOITUKSIA

OKM: Digitaalisuus kulttuurialan toimijoiden yleisötyössä -kysely

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt selvityshankkeen Digitaalisuus kulttuurialan toimijoiden yleisötyössä. Hankkeessa kartoitetaan organisaatioiden käytäntöjä, haasteita ja tarpeita digitaalisessa yleisötyössä sekä lisätään yhteistyötä ja tuetaan kulttuuritoimijoiden työtä.

Verkkokyselyyn

Tavoitteena on tiedontuottamisen lisäksi parantaa kulttuurin sisältöjen, palveluiden ja toimijoiden läsnäoloa verkossa sekä lisätä osallisuutta ja osallistumista digitaalisten keinojen avulla.

Selvityshankkeessa toteutetaan kulttuuritoimijoille suunnattu verkkokysely, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen yhteistyössä toteuttama.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään OKM:n selvityshankkeen jatkosuunnittelussa, ja tuloksista julkaistaan kooste talven 2018 aikana.

Digitaalinen toimintaympäristö muuttaa taiteen tuottamisen ja kokemisen tapoja ja mahdollistaa aiempaa suoremman vuorovaikutuksen kulttuuritoimijoiden ja kulttuuriin osallistuvien välillä. Kulttuurilaitokset ja muut kulttuurialan toimijat hyödyntävät digitaalisia toteutustapoja esityksissään, näyttelyissään ja palveluissaan. Myös kulttuurilaitosten tekemä yleisötyö tapahtuu entistä enemmän digitaalisten kanavien välityksellä.

Lisätietoja: ylitarkastaja Tapani Sainio, OKM, 02953 30336, tapani.sainio(a)minedu.fi

Mikäli haluat tietoa hankkeen etenemisestä sähköpostitse, voit ilmoittaa yhteystietosi tällä lomakkeella.


Kohtaamisia nukketeatterin keinoin -opas ilmestynyt

Kohtaamisia nukketeatterin keinoin - opas nukketeatterista vuorovaikutuksen tukena on julkaistu.

Nukketeatteritaiteilija/säveltäjä Roosa Halme ja nukketeatteritaiteilija/psykologi Marja Susi ovat työskennelleet syksyllä 2017 varsinais-suomalaisissa hoitolaitoksissa Suomen kulttuurirahaston Taidetta hoitolaitoksiin -apurahan turvin. He ovat koonneet työskentelyn päätteeksi kokemuksistaan oppaan, jonka tarkoituksena on tarjota käytännön neuvoja sekä näkökulmia siihen, miksi ja miten nukketeatteria voi käyttää vuorovaikutuksen tukena esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalojen toimintaympäristöissä.  
 
Oppaan tekijöitä kiinnostaa muun muassa se, miten nukketeatterin erilaiset muodot ja ominaisuudet näyttäytyvät kohtaamisissa ihmisten kanssa sellaisissa elämäntilanteissa, jossa omia tunteita tai ajatuksia on vaikea ilmaista sanallisesti. Yhteistyötahoina olivat Turun ensi- ja turvakoti ry, Paimion kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus sekä palvelukeskus Kotikunnas.

Materiaali on julkaisupäivän 25.1.2018 jälkeen ladattavissa vapaasti nukketeatteriverkosto Aura of Puppetsin ja KO-KOO-MO ry:n sivuilta.  
 
Lisätietoja: roosa(a)ko-koo-mo.fi, marjasusi(a)me.com 


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.