13.12.2018

TINFO-tiedote 41 / 13.12.2018

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFO PALVELEE

UUTISIA

HAKUJA

KURSSEJA JA KOULUTUSTA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Joulun mieli – missä pelastuksemme

Bachin Jouluoratorio ja maalaukset Marian ilmestyksestä, Marian ja Joosefin matkasta, Jeesuksen syntymästä, paimenista, itämaan tietäjistä osoittavat, miten antoisa taiteen ja hengellisten liikahdusten lähde joulu on kuulijoilleen ja katsojilleen. Mitä olisi länsimainen taide ilman joulua ja pääsiäistä. Oratorioiden hengellisenä musiikkina oli tarkoitus liikuttaa, vaikuttaa ja vedota tunteisiin.

Koivuryhmän Jouluevankeliumi Kiasmassa tekee päivitetysti saman. Nyt meitä ei kannatella Bachin Jouluoratoriolla, mennään syvemmälle. Olivier Messiaenin katseilla jouluun. Piano takoo kirkonkellojen raivoisaa iloa. Bachin kantaatti kertoo, miten syvälle olemme vajonneet, mutta pelastuskin on luvassa. Teoksen päättävät Riikka Talvitien säveltämät laulut Teemu Mäen runoihin Jotta ehditte pettyä ja Tänään sataa lunta.

Mutta nyt hyppään jo ylitse. Ei meitä tällä päästetä. Haastatteludokumenteissa joulua pohtimassa ovat kaksi kokoomuspoliitikkoa, pappi/kirjailija, politiikan ja talouden tutkija sekä Aatos ja Armas Mäki. Wille Rydmanin haastattelu päättyy Ayn Randin yltiöindividualismin ja ääriliberalismin sävyihin. Haastattelun käänne on pelottavan hieno.  Viimeiseksi jää ilmaan lapsen kokemus siitä, ettei jouluna koskaan kuitenkaan saa sitä, mitä toivoo. Teemu Mäki on Brechtin läpäisemä.

Haastattelut risteyttävät eriäänistä ja -ideologista ajattelua. Jouluevankeliumi laittaa kaksi joulun yksinäistä sankaria, joulupukin ja Jeesuksen tarvitsemaan ja tukemaan toisiaan ja lähtemään yhdessä saunomaan. Saunomisen jälkeen elämä ja tulevaisuus alkavat, nyt-hetkessä. Roolikuteet pannaan narikkaan. Myös enkeli luopuu siivistään.

Minua ei liikuteta vain musiikilla, äänellä (enkelin ilmestys), joka värehtii lumen kiteytymistä. Minua liikutetaan esiintyjien liikkeillä, ekologialla, hauraankauniilla, luonnostelevilla liikkeillä, joilla nämä kasvi-ihmisten taimet kurottavat kohti valoa (niin: kohti valoa, tästäkö ekologisesta tosiasiastako uskonnot sikiävät), ja syntymillä, syntymillä. Esiintyjät ovat kollektiivisena elävänä veistoksena jatkuvassa tulemisen, uudelleen muotoutumisen tilassa. Miten hellää ja kaunista on tämä toinen toisistaan tuleminen, syntyminen. Jeesus ilmestyy, kasvaa koivuna, joka sekin synnyttää uutta. Erilaisten kehojen myötätuntoista rakastavaa kieltä – joulun sanoma. Toivo.

Kiitos tästä joulun lahjasta. Toivon, että Riikka Talvitien ja Teemu Mäen yhteistyö jatkuu. En kuullut/nähnyt heidän kamarioopperaansa Tuomarin vaimoa.

Ei varmaan ole pelkkää sattumaa, että vuoteen 2018 mahtuu enkeleitä ja Bachia (Toinen luonto, Ateria ja Jouluevankeliumi, onko vielä muutakin).
 

Teatteri ja digi – tasavertaisen toimijuuden haasteet

Humakin, Aalto-yliopiston laserkeilauksen huippuyksikkö ja Jyväskylän kaupunginteatterin yhteistyöhanke Virtuaaliseikkailu teatterin maailmaan on päättynyt. Hankkeessa haluttiin uusia teknologioita hyödyntämällä kehittää teatterien yleisötyötä. Tällä kertaa tutkittiin mittaus- ja mallinnustekniikoita, joita voitaisiin hyödyntää teatterissa. Jyväskylässä järjestetyssä seminaarissa jaettiin kokemuksia, nähtiin sitä, mitä oli saatu aikaan. Seminaarin tallenteet ovat vuoden loppuun katsottavissa tästä: aamupäivän osuus, ja iltapäivä

Tuoreesta julkaisusta on nyt luettavissa hankkeen toteuttajien ja muiden asiantuntijoiden näkemyksiä. Se on mainio tietopaketti siitä, mitä digitalisaatio edellyttää, millaista uutta osaamista, ammattitaitoa, yhteistoimijuutta ja -tekijyyttä, millaisia uudenlaisia taiteellis-tuotannollisia prosesseja ja teknologiaa tarvitaan. Julkaisu on hyvä yhdistelmä teknologiaa, taidelähtöisyyttä ja teoriaa.

Teattereilta digitalisaatio edellyttää oman mukavuusalueen ulkopuolelle astumista, niin kuin Hilkka Hyttinen omassa kirjoituksessaan toteaa. Uudenlaisia mediasisältöjä ei teattereiden perinteisellä ammattitaidolla toteuteta, mutta digitaalisiin tuotantoihin sopivaa osaamista voi löytyä läheltäkin, kuten hankkeen teknologia-asiantuntijat toiveikkaasti kirjoittavat. Teoreetikko (Riku Roihankorpi) pohtii sitä, miten suurin haaste on säilyttää esittävien taiteiden ominaispiirteet. Teatteri on sitä, että ”jotakin tehdään läsnäolevaksi sillä, että jotkut ovat läsnä (esiintyjät, esitys ja katsojat), ja jotakin ei aiemmin läsnä ollutta halutaan luoda tai luodaan näiden välille”. ”Uusien teknologioiden tehtävä teatterissa onkin asettaa ruumiiden suvereniteetti yhä uusiin nollapisteisiin toimijuuden, välineellisyyden ja utopioiden suhteen.” Eikä tätä eettis-poliittista haastetta voi koskaan yliolkaisesti sivuuttaa.  

Teatteri on välineenä pohdiskeleva ja hitaahkosti syttyvä. Se ei ole ilmeisin nopean toiminnan joukoiksi”, pohdiskelee Riihimäen Teatterin #digiteatteri -hankkeen Maria Oiva, mutta kehottaa samaan hengenvetoon tekijöitä tarttumaan ”kriittisellä ja kiinnostuneella otteella digitaalisuuden mahdollisuuksiin” ja ”hackaamaan teknologioita niiden alkuperäistarkoituksia vastaan kohti omia, yleviä päämääriään”. Digi ei teatterissa voi tarkoittaa vain trendikästä ja mediaseksikästä sisäänheittotuotetta.

Vielä on matkaa kuljettavana. Raadollinen realismi varovaisuuden kaavussa suhteessa digitaalisuuteen nousee esiin kulttuurilaitosten ja niiden yleisöjen haastatteluista (Arto Lindholm): kulttuurilaitoksissa ei juurikaan löytynyt intoa visioida digitalisoitunutta taiteen tulevaisuutta. Siihen eivät toisaalta yleisötutkimuksetkaan rohkaisseet. Digitaalisuus ei ole se ikääntyneen ja ehkä konservatiivisen yleisön juttu.
 

Hienostunutta barbariaa, erehtymättömyyden arroganssia

Tampereen yliopiston aate- ja oppihistorian dosentti Juhani Sarsila käy jäähyväisluennossaan dialogia antiikin Rooman ja nykyhetken Tampere 3:n kesken – sanoja säästelemättä.

Konformismin on hallittava, jumalat täytyy aina keksiä, Roomaakin hallittiin uskonnolla, keisarikultilla, ei legioonilla. Tampere 3:n Sarsila näkee feodalismin paluuna ja uuden keskiajan koittona. Vallan on aina kuuluttava jonnekin. Nyt meillä on voittoja korjaava konsulttiarmeija niin kuin keskiajan lopulla katolinen kirkko. Sarsilalle tämä näyttäytyy hienostuneena barbariana, jossa valta ja väkivalta kätkeytyvät rakenteisiin, struktuureihin. Lisäksi käynnissä on vulgarisoituminen tai popularisoituminen, kaiken kansanomaistuminen ja banalisoituminen.

Nyt puhuu raha ja luonnonlakina ylistetään ikuista muutosta. Sarsilan mukaan valta on taloustotalitarismissa ja konsultivismissa, sen erehtymättömyyden gloriassa, arroganssissa ja itsevarmuudessa.


Parhaita käytäntöjä ja tutkimustuloksia

Meillä työmarkkinaosapuolet ovat parhaillaan valmistelemassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutusta alalle. Hollannissa elokuva-, televisio ja esittävät taiteet ovat yhteistyössä toteuttaneet yhteisen tukipuhelin-verkkosivuston, jolla asiantuntijat ehdottoman luottamuksellisesti avustavat häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun kokeneita. Norjassa on vastikään valmistunut meidän Valta, vastuu, vinoutumat -kyselyn kaltainen tutkimus, jonka tulokset löytyvät täältä, samoin norjalaisten eettinen säännöstö.


Ehdokkaita palkintojen saajiksi 

Kiitokset kaikille. Saimme liki 30 ehdokasta Thalia-palkinnon arvoisiksi esityksiksi. Saimme parisenkymmentä Silmänkääntäjä-palkintoehdokasta ja kymmenisen TINFO-palkintokandidaattia. Tämä ylittää kaikki aiemmat ehdokasmäärät. TINFO jakaa nämä kolme palkintoa alan yhteisessä Thalia-juhlassa 11.3.2019.


Väliaikatietoa tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskyselystämme 

Yli 300 kollegaamme on jo vastannut kyselyyn. Vielä on matkaa tavoitteeseen. Älä luovuta. Tee tämä pois tieltä, sitten pääset joulurauhaan!
 

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

TINFO PALVELEE

Valta, vastuu, vinoutumat – kysely tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta esittävien taiteiden alalla

Valta, vastuu, vinoutumat – kysely tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta esittävien taiteiden alalla.

Kyselyyn toivomme vastauksia kaikilta teatterin, tanssin ja sirkuksen parissa työskenteleviltä. Kysely on auki 15.11.2018-15.1.2019.

Kysymykset voi valita vastattavakseen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Näitä asioita selvitämme

 • Kohdellaanko jokaista tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti riippumatta sukupuolesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, äidinkielestä, ulkonäöstä, taustassa tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta?
 • Minkälaista ja miten paljon esiintyy syrjintää, häirintää, kiusaamista, epäasiallista käyttäytymistä, yliolkaista tai vähättelevää suhtautumista työkumppaneiden tai johdon taholta?
 • Miten paljon joutuu kohtaamaan sukupuoli- ja muita stereotypioita – kaikenlaisia kaavamaisia oletuksia? 
 • Toiminko minä, toimiiko työkumppani, toimiiko esimies/johtaja yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti?  Miten toimin tilanteissa, joissa tasa-arvoa tai yhdenvertaisuutta loukataan? Puutunko, olenko huomaamatta vai hiljaa?

Tällä kyselyllä selvitämme alalla vallitsevan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilaa. Jotta vinoutumat ja vääristymät saadaan korjatuksi, tarvitaan tietoa siitä, miten teatterin, tanssin ja sirkuksen alalla erilaisissa asemissa ja työtehtävissä toimivien tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat työn arjessa ja käytännöissä.  

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat yhteisiä asioita

Emme tee kyselyä vain kyselyn vuoksi. Teemme julkaisun, nostamme kyselyn tulokset esiin seminaareissa, keskusteluissa ja kirjoituksissa. Tuotamme yhdessä toimenpide-ehdotuksia ja -suosituksia, joilla rakennetaan nykyistä yhdenvertaisempaa ja tasa-arvoisempaa työtä. Seuraamme toimenpiteiden vaikuttavuutta. 

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen on (itse)kriittistä hereillä oloa ja valppautta, jatkuva prosessi.

Kyselyssä yhteistyökumppaneita ovat Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) rinnalla Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer (CEFISTO), Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto (Teme), Suomen Näyttelijäliitto, Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat (Sunklo), Teatterikeskus, Suomen Teatterit (STEFI), Globe Art Point sekä Tanssin tiedotuskeskus ja Sirkuksen tiedotuskeskus.

Tule mukaan tekemään asioita näkyviksi työpaikoilla vastaamalla tähän kyselyyn!

https://www.webropolsurveys.com/S/68DC97C09C920EC5.par


Kyselyä koskevat tiedustelut:

TINFO / tutkimus- ja hallintokoordinaattori Mikko Karvinen, mikko(a)tinfo.fi tai                                                 
TINFO / johtaja Hanna Helavuori, hanna(a)tinfo.fi


Antologia Den Andra Naturen tilattavissa TINFO-verkkokaupassa

Linnea Staran toimittama Näytelmäantologia Den Andra Naturen on nyt tilattavissa TINFOn verkkokaupassa.

Teos sisältää näytelmät:
Pipsa Lonka: Den andra naturen
Susanne Ringell: De langerhanska öarna
Joakim Groth & Anders Slotte: Jag, Inga Finne

Löydät verkkokaupasta myös mm. Teatteritilastot 2017 ja Suomalaisia nykynäytelmiä –kirjasarjan.

www.tinfo.fi/verkkokauppa


TINFO-joulukalenteri ja muita teatterilaisten joulukalentereita Instagramissa

Olethan huomannut TINFO-joulukalenterin Instagramissa?

Tutustu tästä linkistä ja ryhdy seuraajaksi: www.instagram.com/theatreinfofinland/

Muita teatteriaiheisia joulukalentereita, joihin tonfulaiset ovat törmänneet Instagramin maailmassa

Kuopion kaupunginteatteri
www.instagram.com/kuopionkaupunginteatteri

Oulun Teatteri
www.instagram.com/oulunteatteri

Oulun teatterin valo-osasto
www.instagram.com/oulunteatteri_valo

Teatteri Vertigo
www.instagram.com/teatterivertigo

Kansallisooppera
www.instagram.com/oopperabaletti

Teatteri Vanha Juko
www.instagram.com/teatterivanhajuko

Ahaa Teatteri
www.instagram.com/ahaateatteri

Teatteri ja Museo Hevosenkenkä
www.instagram.com/hevosenkenka_teatteri_ja_museo


TINFO-tiedote ilmestyy jouluviikolla tiistaina

TINFO-tiedote ilmestyy jouluviikolla tiistaina 18.12.2018. TINFOn toimisto viettää joululomaa 19.12.2018-4.1.2019.

UUTISIA

Vuoden 2018 viimeiset TINFO-apurahat jaettu

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) on jakanut vuoden 2018 viimeiset apurahat näytelmien ja esitysten tekstitysten kääntämiseen. TINFO-apurahan sai viisi käännöshanketta.

Apurahalla tuetaan kahden näytelmän kääntämistä viroksi. Mika Myllyahon Korjaamosta tulee Polygon Teaterin ja Vana Baskini Teaterin yhteinen tuotanto, jonka ensi-ilta on keväällä 2019 ja joka sen jälkeen kiertää Virossa. Näytelmän kääntää Tamur Tohver. Nina-Häggblomin ja Piret Jaaksin kirjoittama Rakentajat taas on saanut kutsun Vaba Lavan ohjelmistoon, ja sitä silmällä pitäen teoksen kääntää Tiina Randus.

Alzbeta Stollova kääntää Pipsa Longan näytelmän Toinen luonto tsekiksi. Käännöksen on tilannut prahalainen agentuuri DILIA, jonka katalogiin näytelmä tulee. Heini Junkkaalan kirjoittama monologi Homoäiti on esillä Proud Performing Arts -tapahtumassa Tukholmassa kesällä 2019. Kansainvälistä saavutettavuutta varten teoksen kääntää englanniksi Kristian London. Myös Leea Klemolan ja Miko Kivisen Viettelyksen asuntovaunu käännetään englanniksi, sen toteuttaa Juha Mustanoja.

Nykytaiteen festivaali CAFe Budapest on kutsunut Todellisuuden Tutkimuskeskuksen teoksen Platonin valtio lokakuussa 2019 ohjelmistoonsa kuudeksi päiväksi. Tätä ja muita suunnitteilla olevia kansainvälisiä vierailuja varten Sarka Hantula kääntää Tuomas Laitisen, Maria Oivan ja Jani-Petteri Olkkosen teoksen tekstimateriaalin englanniksi.
 

Tarve apurahoille viisinkertaisesti suurempi

TINFO-apurahat on mahdollistanut opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain tähän tarkoitukseen osoittama määräraha, joka oli vuonna 2018 yhteensä 25 000 euroa. Tällä summalla pystyttiin tukemaan 14:ää käännöshanketta.

Hakemuksia näytelmien ja esitysten tekstitysten käännösapurahoista saatiin monikertaisesti enemmän kuin mitä niitä voitiin myöntää. Tarve kääntämisen tuelle on lisääntynyt vuosi vuodelta, vuonna 2018 haettiin yhteensä yli 132 000 euroa.

Apurahojen myöntämisestä päättää asiantuntijaraati, jonka TINFO kutsuu koolle pariksi kaudeksi kerrallaan. Apurahojen tarkoitus on suomalaisten näytelmien tunnetuksi tekeminen maailmalla. Käännettävien näytelmien valinta perustuu vertaisarviointiin.

Mikäli käännöshankkeeseen liittyy esitystuotanto tai suunnitteilla olevan produktion aiesopimus, TINFO-apuraha voi olla vain osa käännöksen rahoitusta. Esittävän teatterin tai festivaalin asemalla kohdemaassa on merkitystä apurahaa myönnettäessä. 
 

Tiedustelut: TINFO / johtaja Hanna Helavuori, hanna(a)tinfo.fi, 044 363 1722


Kuolemaesitys R.I.P. Services syntyy uudelleen Wienissä

Helpotusta kuoleman tuomiin haasteisiin tarjoaa esitysinstallaatio R.I.P. Services, joka kaksi ja puoli vuotta Helsingin ensi-iltansa jälkeen sovitetaan taidehalliympäristöön Wienissä viiden päivän ajaksi 5.-9.1.2019. Yhteistuotannossa kumppanina on merkittävä, vanhaan vuonna 1980 vallattuun veturitehtaaseen kehkeytynyt taide- ja kulttuurikeskus WUK. Joonas Lahtinen soolotaiteilijana ja hänen johtamansa kollektiivi onemorequestion ovat jo aiemmista teoksistaan tuttu wieniläisellä esitystaiteen kentällä. Kansainvälisissä yhteistuotannoissa yhtenä osapuolena on toiminut brut Wien, joka WUKin ohella on keskeinen esitystaiteen solmukohta Keski-Euroopassa.

Valmiskeittiön rakentumisesta koostuva esitysinstallaatio EIN.KÜCHEN.BAU oli oikea kiertuehitti, joka vieraili Itävallan lisäksi Saksan ja Sveitsin tunnetuissa esitystaiteen keskuksissa osana Freischwimmer-festivaalin ohjelmistoa 2012-2013. Keittiöesitys nähtiin tämän jälkeen myös Helsingissä Stage-festivaalilla. Suomessa Lahtisen ja kollektiivin teosten tuotantoalustoja ovat olleet Stagen lisäksi Kiasma-teatteri sekä Mad House ja URB-festivaali, jonka siipien suojissa syntyi myös R.I.P. Services.

Suomalais-itävaltalaisen onemorequestion -kollektiivin teokset rakentuvat usein paikka- tai tilalähtöisesti, esityksiä on nähty esimerkiksi väestönsuojassa, barokkikirkon hautaholvissa ja teollisuusrakennuksessa. Tekijät puhuvat teoksistaan esitysinstallaatioina, joissa yhtä tärkeää kuin esiintyjät ovat tila ja katsojien suhde kulloiseenkin paikkaan.

Joonas Lahtinen on esitystaiteilja ja tutkija, joka on asettunut asumaan Wieniin ja omien taidetöidensä lisäksi työskentelee Wienin Kuvataideakatemiassa. Vuoden 2019 kuluessa Lahtiselta on luvassa yhdessä Miriam Lausseggerin kanssa toteutettava, pitkäkestoinen Wienissä julkisessa tilassa tapahtuva valokuva- ja tilainstallaatio “out there”. onemorequestion -kollektiivin ydinjäseniä Lahtisen lisäksi ovat Mikko Niemistö, Eero Erkamo ja Luzie Stransky.

(TINFO 12.12.2018)


Pakolaislapset oppivat teatteri- ja sirkustaitoja suomalais-brittiläisessä työpajassa Istanbulissa

Suomen Kansallisteatteri ja Suomen Lontoon instituutti järjestivät viisipäiväisen teatteri- ja sirkustyöpajan syyrialaisille pakolaislapsille Istanbulissa 3.-7.12.2018. Draamatyöpajan veti lontoolainen yhteisötaiteilija Arjunan Manuelpillai ja sirkustyöpajan suomalainen sirkustaiteilija Kalle Lehto.  

Työpajaan osallistui 9-12 -vuotiaita lapsia, jotka tulivat mukaan Zad Al-Ghanaa -järjestön kautta. Järjestö jakaa ruoka- ja vaateapua ja antaa työelämävalmiuksia Istanbulin alueen syyrialaispakolaisille.

Kaikki työpajaan osallistuneet lapset ovat menettäneet Syyrian sodan seurauksena isänsä. Perheet ovat köyhiä, joten monet lapset työskentelevät iltaisin koulun jälkeen esimerkiksi kerjäläisinä tai kaupustelijoina perheen elättämiseksi. Työpajojen tarkoituksena oli antaa lapsille hengähdystauko arjesta sekä opettaa heille ja järjestön vapaaehtoisille uusia luovia taitoja.

Työpajaviikko on osa Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön dokumenttiteatteriproduktiota Undocumented Love, jonka ensi-ilta on keväällä 2020. Suomen Lontoon instituutti auttaa näytelmän taustatutkimuksen teossa.

Syyrian sisällissota alkoi rauhanomaisista protesteista vuonna 2011. Seitsemän vuoden aikana on kuollut tai kadonnut yli puoli miljoonaa ihmistä. Noin 5 miljoonaa syyrialaista on paennut maasta ja 6 miljoonaa elää maan sisäisinä pakolaisina.   

Lue Istanbulissa mukana olleen Kiertuenäyttämön taiteellisen suunnittelijan Jussi Lehtosen kirjoitus työpajasta Kansallisteatterin Avauksia-blogista.

Lisätiedot:

Suomen Kansallisteatteri
Kiertuenäyttämön taiteellinen suunnittelija Jussi Lehtonen jussi.lehtonen(a)kansallisteatteri.fi, 050 441 7611
Viestintäpäällikkö Linda Lopperi linda.lopperi(a)kansallisteatteri.fi, 050 540 5062

Suomen Lontoon instituutti
Yhteiskunta- ja kulttuuriohjelman päällikkö, viestinnän päällikkö Ninni Lehtniemi ninni.lehtniemi(a)fininst.uk


Taiteilijoille Pro Finlandia -kunniamerkkejä

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi Pro Finlandia -kunniamerkkejä mm. teatterin alalla ansioituneille taiteilijoille.

Ahvo-Saartamo, Eija Helena, taiteilija, Kirkkonummi
Korhola, Marja Anitta, teatterinjohtaja, tanssitaiteilija, Vantaa
Lavaste-Ailio, Aila Mirjam Kaarina, dramaturgi, teatterinjohtaja, Laukaa
Liulia, Marita, taiteilija, ohjaaja, Helsinki
Peltola, Sirkka-Liisa, näytelmäkirjailija, Tampere

Katso muut Pro Finlandian saaneet  Ritarikunnan sivuilla.

Lähde: https://www.presidentti.fi/uutinen/tasavallan-presidentti-antoi-kunniamerkkeja/


Koko Jazz Clubille myönnetty Suomi-palkinto

Koko Jazz Clubille on myönnetty Suomi-palkinto yhdessä seitsemän muun palkinnonsaajan kanssa. Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho palkitsi seitsemän ansioitunutta taiteilijaa ja ryhmää Suomi-palkinnoilla. Palkinnon saivat muusikko Remu Aaltonen, Alt Arkkitehdit, Finnish Game Jam, kirjailija ja suomentaja Jyrki Kiiskinen, Koko Jazz Club, taiteellinen johtaja Paola Suhonen ja elokuvaohjaaja Selma Vilhunen.

Suomi-palkinto myönnetään tunnustuksena merkittävästä taiteellisesta urasta. Perusteena voi olla myös huomattava saavutus tai lupaava läpimurto. Vuodesta 1993 jaettujen Suomi-palkintojen suuruus on tänä vuonna 24 700 euroa, ja ne myönnetään Veikkauksen tuotosta.

Palkintoperustelut:

Koko Jazz Club on muusikoiden perustama yhteisö, joka on tarjonnut säännöllistä, kuratoitua jazzohjelmistoa vuodesta 2010 lähtien. Koko Jazz Clubin taiteellinen johtaja on ollut alusta alkaen muusikko Timo Hirvonen. Koko Jazz Club on muusikkojen olohuone ja yhteisön kokoon keräävä voima. Koko Jazz Clubin toiminnan tarkoituksena on parantaa jazzmusiikin asemaa tarjoamalla taidemuodon parhaille tekijöille asianmukainen korvaus työstä sekä taiteellinen vapaus uuden musiikin synnyttämiselle.  

Koko toimii myös Ylä-Savossa ja sen toiminta on otettu erinomaisesti vastaan. Koko kehittää jatkuvasti erityisesti kansainvälistä toimintaa. Koko Records julkaisee ja vie levyjä Japaniin ja fokusoi markkinointiaan turisteille, joille jazz kansainvälisenä taidemuotona ja jazzklubi paikkana on suurkaupungin tunnusmerkki.

Lue lisää


Taike: Lapin taidetoimikunta palkitsi 7 sooloa -nukketeatterifestivaalin

Lapin taidetoimikunta palkitsi 7 sooloa -nukketeatterifestivaalin sinnikkäästä työstä, jolla se on lisännyt Lapin esittävän taiteen monimuotoisuutta. Veikkauksen tuotosta maksettava palkinto on 5 000 euroa.

7 sooloa -nukketeatterifestivaalin takana on Lapin nukketeatteriyhdistys ry, jonka aktiiviset taiteilijat ovat jo seitsemän kertaa toteuttaneet pohjoismaisella mittakaavallakin mitattuna ainutlaatuista festivaalia: soolonukketeatteriin keskittyvää teatteria. Esityksiä on ollut niin lapsille kuin aikuisille.

Nukketeatterifestivaali on tarjonnut yleisölleen tematiikaltaan ja tekniikaltaan hyvin erilaisia esityksiä. Vaikka puitteet ovat saattaneet olla pienet, tarinat esityksissä ovat olleet suuria. Eräässä arvostelussa on todettu: ”Kurpitsakakku, pilkkujaan viskovat leppäkertut ja kaiken kattava mummoluokittelu …. mitähän ihmettä seuraavaksi?”

Lapin nukketeatteriyhdistys ry:n toiminta-alue on koko laaja Lapinmaa. Nukketeatterifestivaalillaan yhdistys edistää esittävän taiteen saavutettavuutta pohjoisessa Suomessa.

Lapin taidetoimikunta on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää alueensa apurahoista ja taidepalkinnoista. Taidepalkinto jaetaan vuosittain alueen ansioituneelle taiteilijalle, taiteenalalla toimivalle yhdistykselle tai muulle yhteisölle. Palkinto on tunnustus kuluvan vuoden ansiokkaasta ja merkittävästä työstä. Se voidaan myöntää myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta elämäntyöstä tai toiminnasta.

Lisätietoja: Ulla Lassila, erityisasiantuntija, ulla.lassila(a)taike.fi, 0295 330 860.


Koneen Säätiön apurahansaajat julkistettu

Koneen Säätiö on myöntänyt syksyn 2018 apurahahaussa 26 miljoonaa euroa tieteen ja taiteen rohkeisiin avauksiin. Apurahan saa yhteensä 277 henkilöä, organisaatiota tai työryhmää. Moni uusi rohkea tekijä ryhtyy rakentamaan nykyistä parempaan ymmärrykseen perustuvaa suhdetta ihmisen ja muiden lajien välille. Tieteen ja taiteen tekijöitä yhdistää halu luoda nykyistä oikeudenmukaisemmat edellytykset omalle työlleen. Useissa hankkeissa etsitään ratkaisuja polttaviin ongelmiin, kuten ympäristökriisiin tai demokratian haasteisiin. 

Koneen säätiön apurahan saaneet 2018

Lue lisää


Maria Baric Company avasi uuden teatteritilan Itä-Helsinkiin

Itä-Helsinki sai oman ammattiteatterin, kun Kulttuurimylly avasi ovensa. Kulttuurimyllyn avajaisviikkoja vietettiin 21.11.-9.12.2018 Myllypurossa. Kulttuurimylly tuo taidetta ja kulttuuria  lähelle ihmisiä ja tarjoaa elämyksiä myös uusille yleisöille.  

Kulttuurimyllyssä erikoistutaan esittävän taiteen harvinaisempiin lajeihin kuten varjoteatteriin, vesinukketeatteriin ja black light eli mustaan teatteriin. Ohjelmistoon tulee tarjontaa kaikenikäisille; sekä esityksiä että mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja uusien ihmisten kohtaamiseen.  

Sijainti Liikuntamyllyn tiloissa mahdollistaa myös tiiviin yhteistyön liikuntatoimijoiden kanssa. Yhteistyö synnyttää tulevina vuosina aivan uudenlaisia liikuntaa ja kulttuuria yhdistäviä toimintamuotoja Kulttuurimyllyn ja Liikuntamyllyn tiloihin.

- Olemme olleet nomaditeatteri jo vuosia, emmekä aio jäädä Kulttuurimyllyn myötäkään neljän seinän sisälle. Meille on yhä tärkeää jalkautua kaduille, päiväkoteihin, kouluihin ja palvelukeskuksiin ja sairaaloihin, Baric kertoo.

Kulttuurimyllyn avaaminenkin on vuosia jatkuneen alueellisen yhteistyön tulosta. Maria Baric Company on yhdessä Teatterimuseon kanssa työskennellyt Mellunkylän alueen päiväkotien ja koulujen sekä muiden alueellisten toimijoiden kanssa jo kolmen vuoden ajan. Hanke päättyy vuoden 2018 lopussa ja vakiintuu Itä-Helsinkiin entistä laajemmalle alueelle Kulttuurimyllyn myötä.

Maria Baric Company on sekä Suomessa että kansainvälisesti palkittu esittävän taiteen ammattilaisryhmä. Company yhdistelee taiteen eri muotoja kuten visuaalista teatteria, nukketeatterin uusia muotoja, musiikkia, tanssia ja uutta sirkusta. Ryhmältä on ilmestynyt yhteensä 18 kantaesitystä ja yksi levy. Maria Baric Companyn toiminnan taustalla vaikuttaa Voimauttavan taiteen äärellä ry. Yhdistys edistää taiteen saavutettavuutta ja lisää ihmisten hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin. Kulttuurimyllyn avaamisen on mahdollistanut Helsingin kaupunki.

Lisätietoja:
Elina Kesäniemi, elina(a)mariabaric.com / 044 578 3933


OKM: Hallitusohjelmaesitykset 2019-2023

Taiteen ja kulttuurin toimiala on monella tavalla merkitykseltään vahvistumassa suomalaisessa yhteiskunnassa. Kävijämäärät teattereissa, orkestereissa ja museoissa ovat kasvussa. Esimerkiksi museot ovat lisänneet kävijämääriään kahtena perättäisenä vuonna miljoonalla vuodessa kokonaiskävijämäärän ollessa nyt jo 7 miljoonaa kävijää vuodessa. Kulttuuritapahtumien kirjo ja kävijämäärät ovat suuret. Visit Finlandin välittämän tutkimustiedon mukaan yleisin syy tulla nykyisin Suomeen ovat museot, linnat ja monumentit, siis kulttuurikohteet. Suomalainen kirjastolaitos on edelleen erinomainen esimerkki ”kaikkien” kirjastona.

Kulttuurin hyvinvointivaikutuksia on tutkittu ja tiedot ovat kulttuurin kannalta positiivisia. Taiteen ja kulttuurin sisältöjä sisällytetään yhä enemmän rakennusprojekteihin, ja taide nähdään monella tavalla merkityksellisenä rikkaalle ja tasapainoiselle elämälle. Kulttuurin saatavuus ja saavutettavuus ovat tärkeitä tavoitteita ja niihin tulee paneutua yhä vahvemmin, jotta eriarvoistumisen, yksinäisyyden ja syrjäytyneisyyden kierre on mahdollista katkaista.

Samaan aikaan luovien alojen työllisyydessä Suomessa on ongelmia. Alan koulutus on korkeatasoista, mutta taiteilijoiden työttömyys on suurta ja asema työmarkkinoilla heikko. Taiteilijoiden koulutukseen tehtyä investointia ei siis hyödynnetä riittävästi.  Rahoitusjärjestelmämme luoville aloille eivät ole tarpeeksi joustavia eivätkä elinkeinopolitiikan rahoitusrakenteet tue eivätkä tunnista näiden alojen ansaintalogiikkaa tarpeeksi hyvin. Vaara on, että sisältöjen luonti, mikä on kulttuuripolitiikan ydintä, ei kehity tarpeeksi voimakkaasti verrattuna muihin maihin.   
 
Pienelle kansakunnalle omakielisten ja itse tuotettujen sisältöjen merkitys on ratkaisevan tärkeä. Ne ovat se pääoma, johon ansainta perustuu ja jota on mahdollista viedä. Vienti on kasvussa monilla taiteen aloilla, mutta on vielä vaatimatonta verrattuna moneen muuhun maahan.

Hallitusohjelmaesityksemme 2019-2013

Hyvää taustaa hallitusohjelmaesityksillemme antaa vuonna 2017 valmistunut opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025. Se sisältää ajantasaisen kuvauksen kulttuuripolitiikan toimintaympäristömuutoksista ja kehittämisen tavoitteista.
 
Samoin lokakuussa 2018 julkaistu työryhmäehdotus taide- ja taidepolitiikan kehittämisen suuntaviivoista antaa lisäperusteluja mm. taiteen ja kulttuurin rahoitusta koskeville esityksillemme.

Riitta Kaivosoja, ylijohtaja
opetus- ja kulttuuriministeriö


KULTA-foorumi: Kulttuuri on tärkeämpää. Kulttuuribudjetti kasvuun

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry järjesti maanantaina 10.12.2018 ensimmäisen kulttuuri- ja taidealan järjestöjä kokoavan KULTA-foorumin, jossa keskusteltiin kulttuuri- ja taidealan yhteistyöstä.  
 
Yleinen kokemus alalla on, ettei kulttuurin poliittinen painoarvo vastaa sen nykyistä yhteiskunnallista merkitystä. Tämän vuoksi kulttuuri- ja taideala lähettää vahvan viestin alkaviin hallitusneuvotteluihin: vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen nimettävässä hallituksessa kulttuuriministerin salkkuun on saatava painoa ja haluttavuutta, jotta kulttuuriministerillä mahdollisuus keskittyä alan edistämiseen ja uudistamiseen. 

KULTA ry yhtyy opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepoliittisen osaston tavoitteeseen nostaa taiteen ja kulttuurin määrärahaa1 prosenttiin talousarvion kaikista määrärahoista. Summa on tällä hetkellä 0,8 prosenttia ja siitä yli puolet kustannetaan Veikkauksen voittovaroista. Tämä 0,2 prosentin lisätavoite tarkoittaa noin 110 miljoonaa euroa. Tämä hallitusohjelmatavoite saa laajasti kannatusta kulttuuri- ja taidekentällä. 

Kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta on selvitetty Sitrassa. Sitran neuvonantaja Nina Honkala ja Turun AMK:n Taikusydän-yhteyspisteen projektikoordinaattori Liisa Laitinen ovat koostaneet KULTA ry:tä varten vaikutuksia koskevista tutkimuksista A4-koon tietokortteja, joissa käsitellään kulttuurin talousvaikutusten lisäksi kulttuurin vaikutuksia terveyteen, hyvinvointiin, ympäristöön ja osallisuuteen. Nämä tietokortit ovat tämän tiedotteen liitteenä ja toimivat hyvänä taustatietona vaalikevään poliittiseen keskusteluun. 

Lisätietoja:  

puheenjohtaja Kimmo Levä: 040 166 2816 
pääsihteeri Rosa Meriläinen: 050 432 6679 
Tietokortit laatinut Nina Honkala: nina.honkala(a)sitra.fi

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


ZK/U Center for Art and Urbanistic’s residency programme, Berlin | Deadline 16 Dec 2018

ZK/U - Center for Art and Urbanistic’s residency programme is open for applications from artists, scholars and practitioners that concern themselves with the phenomenon of ‘the city’. Proposals for a residency at ZK/U Berlin can be in the range of contemporary artistic positions that are conceptual, interventionist and contextual. The work at ZK/U is informed by theoretical and practice-based critiques within the fields of urban research, geography, anthropology, urbanism, architecture and the humanities. Residents are encouraged to involve themselves with ZK/U’s programme and to propose their own formats.

Within the frame of this Open Call, ZK/U is particularly interested in initiatives that create spaces for encounter and exchange between citizens from diverse backgrounds; formats that question and reclaim urban infrastructure and public space for the commons; practices that make global complexities graspable in a local context; and projects that imagine forms of local belonging within post-migration societies.  

For individual fellows or groups, depending on the type of studio-apartment and the length of stay (3-8 months), the residency costs are between ¤550 and ¤850 per month. The price covers all utility costs, space usage and participation in the residency programming. The residency period can take place anytime within the next two years after the selected resident is notified. 

The guidelines can be found here

Residency Programme & Application Process

Conceptual Frame and investigation leads

Contact for inquiries:
Lotta Schäfer, Head of the ZK/U Residency
residency(a)zku-berlin.org
+49.30.39885840


Call for Entries Residency programme PACT Zollverein, Essen | Deadline 20 Dec 2018

From August to December 2019 PACT Zollverein is offering a residency programme for the development and realisation of projects and productions, which is open to professional artists from both Germany and abroad working in the fields of dance, performance and media art. Residencies are planned individually and include a working space and local accommodation as well as financial support in the form of a weekly grant allowance and travel costs. By arrangement and subject to requirement, PACT Zollverein also offers its residents technical support. In keeping with its unique structure, PACT Zollverein sees itself as a place of encounter and exchange and, together with all its contributors, welcomes the readiness of others to share their own work processes in open and freely definable forms.

We only accept residency applications submitted via our online residency application process. To access the online application form please go to: www.pact-zollverein.de/en/artists-centre/residencies.

Read more 


Make a Move Project: Open Call to three labs in Ireland, Croatia and Romania | Deadline 30 Dec 2018

Make a Move project, An Art incubator for contemporary European non-institutionalised and independent theatre
Call (Ireland, Croatia and Romania)

The incubator is aimed for all independent theatre makers, be it individual artists or collectives (companies), in the field of contemporary movement-based theatre practices (such as physical theatre, mime, improvisational theatre and other forms with a strong relation to the body and movement). The organisers are using the terms “non-institutionalised” or “independent” theatre to refer to practices that take place outside and beyond established institutions or repertory theatres.  
 
There are three topics related to the labs: Digital Practices, Site-specific theatre and audience outreach and Positioning non-institutionalised theatre practices in a critical journalistic and business context. Deadline: 30 December 2018.  

See the detailed criteria

Read more


An innovative workshop of self-development for the artist, Italy | Deadline 31 Dec 2018

Discover ALthattheatre, an innovative project of self-development for the artist. This is a chance to explore the most complex ideas and questions about the Theatre and your place within its sphere. The aim is not to pass on knowledge, but to engage everyone in the development of knowledge for each individual to become a master.

The project consists of several weeks of self-preparation already in dialogue with a teacher  followed by three work-intensive weeks in Sestola (Italy) conducted by Jurij Alschitz and his team of teachers.

This methodological experiment is limited to a selected number of participants to allow for each artist’s individuality to shine through and continuously develop.

Programme information (pdf)

Application form


Open Access Project – Call-Out Selection Workshop | Deadline 10 Jan 2019

"Open Access calls for a new narrative on a European level, shared with the people from the upstream of its conception based on a responsible, collective and collaborative approach by experimenting with live arts and transmedia creation."

Call-Out Open Access Workshop, Deadline to apply : January, 10th, 2019

The workshop is the first stage of the Open Access project, supported by the Creative Europe programme from the European Union and by the Saison France-Roumanie 2019 of the INSTITUT FRANÇAIS led by 4 European partners.

It is designed as a full-fledged workshop for 20 artists to discover and work around issues related to forms of transmedia and live performance. At the end of this process, the organisers of the project will be looking to invite 8 artists to join the process of the entire OPEN ACCESS project (including notably 4 prototyping labs and 3 showcases within the partners' festivals).

FOR WHOM ?
For 20 Emerging or mid-carrier performing, digital and visual art (with performing arts experience) or multi-disciplinary professional artists from whole Europe, with no or little experience in transmedia, looking for an opportunity to gain insight into live arts and transmedia creation.

More about the CALL-OUT and application form here 

More about the project


X Dance Festival teoshaku 2019 | Haku 15.1.2019 mennessä

Kaaos Company toivottaa lämpimästi tervetulleeksi X Dance Festival 2019 -festareille Helsinkiin!  X Dance Festival haastaa, yllättää ja laajentaa tanssin rajoja tarjoamalla työpajoja, keskusteluja ja esityksiä, joissa hehkuu integroitu ja inklusiivinen tanssi sen eri muodoissa.

Pe 7.6.19: Lasten X Dance Festival @ Annantalo
La-su 8.-9.6.19: Päivisin työpajoja, keskusteluja ja videoita osana  
La-su 8.-9.6.19: Iltaisin esityksiä

Avoimessa haussa on kolme kategoriaa:

 • Esitykset
 • Työpajat
 • Videot

Teoshakuun voit osallistua yksityishenkilönä, työryhmänä tai organisaationa. Lähetä 01.12.18-15.01.19 mennessä osoitteeseen kaaos(a)danceabilityfinland.com avoin hakemus, josta selviää seuraavat tiedot:

 • Hakijan/Työryhmän nimi ja yhteyshenkilö
 • Haettava kategoria: 1. Esitys (max 15 min.); 2.  Työpaja (max 90 min); 3. Video (max 15 min)
 • Teoskuvaus: 1) Nimi; 2) Lyhyt kuvaus (max 200 sanaa); 3) Kesto; 4) Tekniset vaatimukset; 5) Budjetti
 • Työryhmän kokoonpano ja rooli ja työryhmän erityistarpeet festivaalilla
 • Työnäytteet (nettiosoite tai max 5 liitettä)
 • Yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Kaikille hakijoille ilmoitetaan 28.2.2019. Päätös sähköpostitse.

Kaaos Company on Suomen johtava inklusiivinen tanssiryhmä, joka haastaa teoksillaan ja taiteellisella työskentelyllään olemassaolevia stereotypioita. Kaaos Companyn taustayhteisö on DanceAbility Finland ry, joka perustettiin edistämään DanceAbilitya ja inklusiivista tanssia Suomessa.

Lisätiedot englanniksi: Sally Davison, Kaaos Companyn taiteellinen johtaja, sally(a)danceabilityfinland.com, +358(0)40 0843689

Read more


Paikallisliike-tanssifestivaalin ohjelmistohaku | Haku 20.1.2019 mennessä

Itä-Suomen tanssin aluekeskus etsii toiminta-alueeltaan Pohjois-Savosta, Etelä-Savosta ja Pohjois-Karjalasta teos- ja tapahtumaehdotuksia Paikallisliike-tanssifestivaalin ohjelmistoon. Festivaali järjestetään Kuopiossa 13.-16.6.2019 ja ohjelmisto kuratoidaan paikkasidonnaisuus-teeman ympärille.

Jos sinulla on jo valmis, työskentelyn alla tai konseptivaiheessa oleva teos tai happening, jonka haluaisit toteuttaa festivaaleilla ja nimenomaan epätavallisessa esiintymistilassa, lähetä meille ehdotus. Tuotokset voivat olla niin tanssin ammattilaisten kuin ammattiin opiskelijoiden suunnittelemia ja toteuttamia. Tanssin genreä ja teoksen/tapahtuman pituutta ei ole rajattu.  

Festivaalin ohjelmiston kuratoi Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen taiteellinen johtaja Jaakko Toivonen. Vapaamuotoisen hakemuksen tulee pitää sisällään taiteellisen konseptin esittelyn, työryhmän ansioluettelot sekä idean/toivomuksen mahdollisesta esityspaikasta.

Hakemukset tulee lähettää 20.1.2019 mennessä osoitteeseen itak(a)itak.fi.

Itä-Suomen tanssin aluekeskus järjestää Paikallisliike-festarin aikaan myös tanssin kentän valtakunnallisen Kiertoliike-ammattilaisfoorumin yhteistyössä Tanssin Talon ja muiden tanssin aluekeskuksien kanssa.

Lue lisää

KURSSEJA JA KOULUTUSTA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja ja työpajoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Hakuaika Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto- ja maisteriohjelmiin  9.-23.1.2018

Hakuaika Tampereen yliopiston 5-vuotiseen teatterityön tutkinto-ohjelmaan sekä 2-vuotiseen teatterityön maisteriohjelmaan alkaa 9.1.2019 ja päättyy 23.1.2019 klo 15.

Teatterityön tutkinto-ohjelma (3+2v)

5-vuotisen tutkinto-ohjelman valintaperusteet ja hakuohjeet löydät täältä.
5-vuotisen tutkinto-ohjelman ennakkotehtävät löydät täältä.

Teatterityön maisteriohjelma (2v)

2-vuotisen maisteriohjelman valintaperusteet ja hakuohjeet löydät täältä.
2-vuotisen maisteriohjelman ennakkotehtävät löydät täältä.


MetaWORKSHOP-työpajat: naamioita, klovneriaa ja esineteatteria

Näin pimeimpään aikaan on hyvä jo asettaa tavoitteita tulevalle kaudelle. Teatteri Metamorfoosin kevään ja kesän fyysisen teatterin opetustarjontaan kuuluu puolinaamioita, klovneriaa, esineteatteria ja yleisön pyynnöstä, pitkästä aikaa myös naamionvalmistusta. 

MetaWORKSHOP-työpajat ovat toisille ensikosketus fyysisen teatterin maailmaan, toisille ruosteen poistoa ja toisille ruosteen estoa. Tervetuloa rohkeasti mukaan, mutta varoitus...tähän voi jäädä koukkuun.

Ilmoittautumiset ovat alkaneet, eli voitte rekisteröityä kurssille vaikka heti. Maksut toivotaan suoritettavan vasta 2019 puolella, kirjanpidollisista syistä, kiitos.

MetaWORKSHOPS kevät/kesä 2019

PIRULLISTA KYYTIÄ PUOLINAAMION SEURASSA  
10.1.–14.2.2019

MAAILMAN PIENIN NAAMIO - PUNAINEN NENÄ (25h)
16.–20.2.2019

ESINE- JA MATERIAALILÄHTÖINEN ILMAISU (24h)
19. –22.4.2019

NAAMIONVALMISTUSTYÖPAJA (53h)
9.–19.6.2019

KURSSIPAIKKA
Teatteri Metamorfoosi / Point Fixe
Suvilahdenkatu 10 a 4.krs
00500 Helsinki

Lue lisää kurssien aikatauluista ja hinnoista


TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Höyhentämö etsii tuottajaa | Haku 16.12.2018 mennessä

Höyhentämö-teatteriyhdistys etsii puolipäiväistä tuottaja-teatterisihteeriä vakituiseen työsuhteeseen vuoden 2019 alusta. Työaika on 19h/vko ja palkka n. 1000 e/kk. Tuottaja-teatterisihteerin  työ sisältää tehtäviä taloushallinnosta ja vaihtelevista toimistotrutiineista tiedotukseen ja markkinointiin.

Vapaamuotoiset hakemukset 16.12. mennessä osoitteeseen info(a)hoyhentamo.fi. Liitä hakemukseen ansioluettelo ja tieto millä aikataululla voisit aloittaa. Haastattelut pyritään järjestämään ajalla: 19.-22.12.2018.

Höyhentämö on nykyteatteria, tanssia ja muita esityksiä tuottava taiteilijayhteisö. Toimintamme perustuu monipuoliseen kiinnostukseen  esittävien taiteiden eri lajeja ja suuntauksia kohtaan. Höyhentämön ohjelmisto koostuu usean rinnakkaisen taiteellisen ohjelman toiminnasta.

Tuottaja-teatterisihteerin työtehtäviin kuuluvat yhdistyksen taloushallinnon hoitaminen, esitysten tiedotus, rahoituksen hakeminen  yhdessä hallituksen kanssa, tilavuokrauksen koordinointi sekä muut esitysten tuottamiseen ja yhdistyksen hallinnointiin liittyvät tehtävät. Höyhentämön toimintaa johtaa yhdistyksen hallitus, joka koostuu taiteellisten ohjelmien vetäjistä. Hallitus toimii myös tuottaja-teatterisihteerin esimiehenä ja lähimpänä työyhteisönä.

Pitkäaikainen tuottajamme siirtyy kokopäivätyöhön ja etsimme nyt uutta tekijää melko nopealla aikataululla. Arvostammme mm. kykyä työskennellä itsenäisesti ja joustavuutta. Työn kiireellisyys vaihtelee ja työajan suorittaminen voidaan sopia tarkoituksenmukaisella tavalla.

Lue lisää


Seinäjoen kaupunginteatteri etsii näyttelijöitä | Haku 28.12.2018 mennessä

Seinäjoen kaupunginteatteri oy etsii NAISNÄYTTELIJÄÄ JA MIESNÄYTTELIJÄÄ 1–2 vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2019 alkaen Seinäjoen kaupunginteatteri hakee 1–2 vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen 25–35-vuotiasta laulutaitoista naisnäyttelijää sekä 25–35-vuotiasta laulutaitoista miesnäyttelijää. Työsuhde alkaa 1.8.2019 ja päättyy 31.7.2020 tai sopimuksen mukaan.  Syksyllä ensi-iltansa saavien näytelmien harjoitukset alkavat huhti-toukokuussa 2019.  
 
Tehtävään valituilta edellytetään osallistumista kevään harjoituksiin. Kuvalliset hakemukset ja CV pyydetään lähettämään 28.12.2018 mennessä osoitteeseen rekry.teatteri(a)seinajoki.fi. Tiedustelut sähköpostitse: taiteellinen johtaja christian.lindroos(a)seinajoki.fi  ja toimitusjohtaja markko.heinonen(a)seinajoki.fi.

Seinäjoen kaupunginteatterin kuudella näyttämöllä on puolisen tusinaa ensi-iltaa vuodessa. Kaikkiaan esityksiä on noin 250. Teatterin näytöksissä käy vuosittain noin 50 000 katsojaa. Seinäjoen kaupunginteatterissa työskentelee liki 80 henkeä. Teatterin toimintaa ohjaavat arvot ovat ammattitaito, laadukkuus ja jatkuva kehittyminen.


Hangö Teaterträff söker en verksamhetsledare | Ansökningar senast den 8 jan 2019

Hangö Teaterträff söker en verksamhetsledare för verksamhetsåret 2019!  

Vi söker dig som:

 • Har god sakkunskap om konst- och kulturfältet med tyngdpunkt på scenkonst
 • Har erfarenhet av projektledarskap och är bra på att hålla i många trådar samtidigt
 • Har goda färdigheter i ekonomi, budgetering och administration
 • Har kunskap om kulturfältets strukturer och finansieringsmodeller
 • Är bra på att kommunicera och upprätthålla en god arbetsmiljö
 • Har goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska, finska och engelska

Tjänsten tillsätts för 12 månader men eftersträvas att göras kontinuerlig. Tjänsten är en halvtidstjänst 8 mån/år och heltid 4 mån/år, företrädesvis så att mars-juni är heltid, och juli-februari är halvtid. Arbetet inleds i januari eller enligt överenskommelse.

Arbetsplatsen är i Helsingfors, med undantag för festivalveckan då arbetet sker i Hangö. Distansjobb är delvis möjligt enligt överenskommelse.  

Skicka ansökan, CV och löneanspråk till info(a)hangoteatertraff.org senast 7.1.2019

Om Hangö Teaterträff

Hangö Teaterträff är en årlig professionell scenkonstfestival som sedan 1992 utvecklats till att bli en central samlingsplats för det finlandssvenska teaterfältet.  

Hangö Teaterträff verkar för att:

- erbjuda ett högklassigt finlandssvenskt, finländskt och internationellt program som inspirerar till dialog mellan publiken, det finlandssvenska teaterfältet och övriga aktörer

- vara ett forum för teaterns utveckling som konstform där teaterns olika uttryck kommunicerar snarare än skiljs åt. Detta innefattar teater för alla åldrar och teater som bottnar i olika konstnärliga diskurser.

- utmana och utvidga uppfattningen om vad teater kan vara, för att på sikt bidra till ett mer mångfacetterat teaterutbud i Finland

- etablera en festivalorganisation som kan arbeta långsiktigt, professionellt och kontinuerligt och initiera samarbeten och projekt som både gynnar festivalens genomslagskraft och teaterfältets utveckling

Verksamhetsledaren bär det övergripande ansvaret för festivalens förverkligande tillsammans med festivalens personal och volontärer. Verksamhetsledaren arbetar i nära kontakt med Hangö Teaterträffs styrelse som också ansvarar för festivalens konstnärliga planering.

På frågor svarar Hangö Teaterträffs styresleordförande Jonas Welander welanderj (a) gmail.com 045 164 6004  


Aalto University is looking for a Lecturer in Cinematography | Deadline 22 Jan 2019

The Aalto School of Arts, Design and Architecture is a Nordic leader in higher education for design, fashion, games, media, architecture, film, art education and art. We produce world-class research in art education, design and design thinking, digital media and visual culture, urban planning and architecture. Our graduates innovate in and beyond their fields, drawing on over a century of tradition, a humane and forward-looking approach, and the latest technologies. Our new campus in Espoo, west of Helsinki makes working together among and across disciplines easier than ever before.

The Department of Film, Television and Scenography is looking for a

Lecturer in Cinematography

The position will be filled on a fixed term (5 years) or permanent basis at the (University) Lecturer or Senior University Lecturer level on the Aalto University lecturer track depending on the competence and merits of the applicant. The position will begin latest in August 2019.

See more in details 

Ready to apply?

If you want to join our community, please submit your application through our recruitment system by 22nd of January 2019.   

If you wish to hear more about the position, you can contact Chair of the Departmental recruitment committee Anna Heiskanen, email anna.heiskanen(at)aalto.fi. In questions related to the recruitment process, please contact HR Coordinator Katju Helminen, katju.helminen(at)aalto.fi.

 To apply, please share the following application materials with us:

-          Application letter/your personal motivation for the position (max 1 page)
-          Your vision on teaching and development of Cinematography (max 2 pages)
-          Curriculum vitae
-          Filmography (defining your role in each production)

All material must be in English. The Departmental Committee carrying out the recruitment process will request short-listed candidates to submit additional material. The most qualified applications will then be submitted for review by external experts, and the applicants will be invited to visit the School of Arts, Design and Architecture on the 13th of March 2019.


Aalto University is looking for a Lecturer in Digital Design Methods | Deadline 28 Jan 2018

The Department of Film, Television and Scenography at Aalto University is looking for a

Lecturer in Digital Design Methods

The position will be filled on a fixed term (5 years) or permanent basis at the (University) Lecturer or Senior University Lecturer level on the Aalto University lecturer track depending on the competence and merits of the applicant. The position will begin latest in August 2019.

Your role and goals

You will be developing the field of digital design methods at the department of Film, Television and Scenography. This field includes various computer-assisted design methods such as digital sketching and 3D modeling, as well as different forms of virtual scenography, visual effects (VFX/CGI) and digital visualization and presentation techniques.

See more in details

If you want to join our community, please submit your application through our recruitment system by the 28th of January 2019.   

If you wish to hear more about the position, you can contact Chair of the Departmental recruitment committee Anna Heiskanen, email anna.heiskanen(at)aalto.fi. In questions related to the recruitment process, please contact HR Coordinator Katju Helminen, katju.helminen(at)aalto.fi.

The position will be filled on a fixed term (5 years) or permanent basis at the (University) Lecturer or Senior University Lecturer level on the Aalto University lecturer track depending on the competence and merits of the applicant. The position will begin latest in August 2019.

MUITA ILMOITUKSIA

Uusi julkaisu: Virtuaaliseikkailu teatterin maailmaan

Digitaalisen tekniikan käyttö on yleistynyt ihmisten työssä ja arkielämässä. Digitalisaatio valtaa alaa myös kulttuurialalla: teknologiakehitys vaikuttaa merkittävästi kulttuurin tuotantoon, välitykseen ja vastaanottoon. Kulttuuriorganisaatioiden yleisösuhde perustuu pitkälle digitaalisiin välineisiin. Kulttuurin myynti on siirtynyt verkkoon ja markkinointi sosiaaliseen mediaan.  
 
Taiteesta itsestään on hyvää vauhtia tulossa enemmän tai vähemmän digitaalista. Puhutaan digitaalisen ajan taiteesta.

Teos on loppujulkaisu Humanistisen ammattikorkeakoulun, Aalto-yliopiston ja Jyväskylän kaupunginteatterin vuosina 2017–2018 yhteistyössä toteuttamalle Virtuaaliseikkailu teatterin maailmaan -hankkeelle. 

Pasi Toivanen (toim.): Virtuaaliseikkailu teatterin maailmaan – Katsauksia kulttuurialan digitalisaatioon


Lea-palkinto 2018 näytelmäkirjailijalle

Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat on jakanut näytelmäkirjailijoille suunnattua Lea-palkintoa vuodesta 1985 lähtien. Palkinto myönnetään tekstin, ei esityksen perusteella näytelmäkirjailijalle vuoden parhaasta näytelmäteoksesta. Palkinnon arvo on 5 000 euroa.

Palkinnon ehdokkaiksi voivat asettua kaikki 1.1.2018–31.12.2018 välisenä aikana maassamme kantaesitettävät kotimaiset näytelmät, jotka ovat saaneet ensi-iltansa suomalaisessa ammattiteatterissa suomen, ruotsin tai saamen kielellä.

Mikäli kyseessä on dramatisointi, teos voidaan hyväksyä ehdokkaaksi, jos alkuperäisteoksen tekijä on kirjoittanut itse teoksensa näytelmäksi tai ollut kirjoittavana osapuolena mukana teoksen dramatisoinnissa.

Teoksia otetaan vastaan sähköpostitse osoitteessa lea-palkinto(a)sunklo.fi. Postitse näytelmiä voi lähettää osoitteeseen: Lea-palkinto, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat, Meritullinkatu 33 G, 00170 Helsinki.

Näytelmien tulee olla toimitettuna perille viimeistään 31.1.2019.


Ehdota Vuoden Teatteriteko -palkinnon saajaa

Teatterikeskus myöntää vuosittain Vuoden Teatteriteko -palkinnon, jolla nostetaan esiin merkittävä taiteellinen, taidepoliittinen tai uutta luovan teko.

Vuoden Teatteriteko -tunnustuksen voi saada suomalainen esittävän taiteen tekijä, -tutkija, teatteri, ryhmä, yksittäinen produktio ja sen jäsenet tai taidepoliittinen vaikuttaja. Se voidaan myöntää myös henkilölle tai instituutiolle, jonka toiminta on teatteritaiteen näkökulmasta merkittävää.

Vuoden Teatteriteko 2019 -palkinnon saajan/saajat päättää Teatterikeskuksen hallitus ja palkinto jaetaan Thalia-juhlassa 11.3.2019.

Ehdota kenet tai mikä taho tulisi palkita Vuoden Teatteriteko -palkinnolla! Lähetä ehdotuksesi viimeistään maanantaina 7.1.2019.

Ehdokaslomakkeeseen tästä: goo.gl/forms/aWO74gMgR7zBwqqn2


Ehdota Säde-palkintoehdokasta

SVÄV hakee Säde-palkintoehdokkaita vuosittain! Säde-palkintoja on kolme: Valo-, Ääni- ja Videosäde.

Vuoden 2018 Säde-palkintoehdotukset tulee tehdä tammikuun 2019 loppuun mennessä.

Ehdotettavan esityksen ensi-illan tulee olla välillä marraskuu 2017–joulukuu 2018. Marras–joulukuun esitykset voivat siis olla ehdolla sekä kuluvana että seuraavana vuonna, mutta sama esitys ei voi olla ehdolla kahta kertaa.

Mainitse ehdotuksessasi:
– suunnittelijan nimi
– esityksen nimi
– teatterin nimi
– ehdokkuuden kategoria (valo/ääni/video)
– lyhyt perustelu
– oma nimesi ja yhteystietosi

HUOM. Kahden viime vuoden voittajia ei voi asettaa ehdolle.

Kenet ja minkä esityksen sinä haluaisit nähdä vuoden 2018 Säde-ehdokkaiden joukossa? Lähetä ehdotuksesi sähköpostilla pienen perustelun kera osoitteeseen: sadepalkinto(a)gmail.com

Säde-sivut löydät osoitteesta: sadepalkinto.wordpress.com


Kenelle Sirkuksen lumo -palkinto 2018?

Tee ehdotuksesi ensi keväänä kymmenenen kerran jaettavan Sirkuksen Lumo -palkinnon saajaksi!

Kuka sirkustaiteilija, opettaja, sirkusalan toimija, sirkusryhmä tai alan muu organisaatio on mielestäsi tehnyt erinomaista työtä sirkustaiteen edistämiseksi Suomessa? Onko jokin tänä vuonna ensi-illassa ollut sirkusesitys mielestäsi lyönyt läpi merkittävänä sirkustekona?

Sirkuksen Lumo -palkinto myönnetään suomalaisen ammatillisen sirkustaiteen tuomisesta esiin näkyvästi ja merkityksellisesti. Palkittava voi olla henkilö (myös elämäntyöstään), ryhmä, esitys (ensi-ilta vuoden 2018 aikana), tapahtuma tai joku muu sirkusalan teko tai toiminta.

Palkintoraadissa ovat toimittajat Annikki Alku ja Nina Jääskeläinen sekä taiteilijaprofessori Pirjo Yli-Maunula. Raadin puheenjohtajana toimii Sirkuksen tiedotuskeskuksen toiminnanjohtaja Lotta Vaulo.

Lähetä ehdotuksesi perusteluineen 28.12.2018 mennessä raadin sihteerille Johanna Mäkelälle: johanna.makela(a)sirkusinfo.fi

Aikaisempien vuosien palkitut löydät täältä.


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.