13.02.2020

TINFO-tiedote 6 / 13.2.2020

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Kehykset 2021-2024 – toivon vai toivottomuuden torstait? Miltä tulee näyttämään valtion tulevien vuosien kulttuuribudjetti Suomessa? Miten Veikkauksen tuleva gappi kurotaan umpeen?

TINFO PALVELEE

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Kehykset 2021-2024 – toivon vai toivottomuuden torstait?

Miltä tulee näyttämään valtion tulevien vuosien kulttuuribudjetti Suomessa? Miten Veikkauksen tuleva gappi kurotaan umpeen? Mikä tila on muulle kuin lakisääteiselle – mikä tila on organisaatioille – esimerkiksi tiedotuskeskusten kaltaisille opetus- ja kulttuuriministeriön strategisille kumppaneille? 

Tänään opetus- ja kulttuuriministeriökin saa valtiovarainministeriön ehdotuksen hallinnonalojen kehyksiksi. Kuinkahan kuristava tuo kehys tulee olemaan? Maaliskuussa 10.-11.3. käy kukin ministeriö VM:n kanssa neuvotteluja, sitten 7.4. vuorossa hallituksen ja VM:n neuvottelut.

Torstaina 16.4. julkaistaan vuosien 2020-2024 kehys. Tuleeko tuo torstai 16.4. olemaan toivottomuutta täynnä? Laitetaan päivämäärä kalenteriin!
 

Tulevaa kulttuuripolitiikkaa Irlannissa

Irlannissa on nyt kaikkien aikojen ensimmäinen kansallisen kulttuuripolitiikan viitekehys Kulttuuri 2025 – Kansallinen kulttuuripolitiikkakehys vuoteen 2025. Sen mukaisesti taiteen ja kulttuurin julkista rahoitus kaksinkertaistetaan (288 miljoonasta 576 miljoonaan euroon). Väkiluvultaan Irlanti on hieman pienempi kuin Suomi. En tiedä, mitä Irlannin kulttuuribudjettiin kuuluu tai ei kuulu, mutta hämmentävän vähäinen on tuo nykyinen alle 300 miljoonaa... Tältä verkkosivustolta löytyy tietoa Euroopan maiden kulttuuripolitiikoista. 

Prosentti kulttuurille

Culture Action Europe haastaa meidät jokaisen kampanjoimaan EU:n kulttuuribudjetin puolesta. Täältä löytyy erikielisiä manifesteja. Täältä voit allekirjoittaa.

Taide- ja kulttuurilaitosten aluetaloudelliset ja hyvinvointivaikutukset

Cuporen tutkimus jyväskyläläisten taide- ja kulttuurilaitosten vaikutuksista kulukoon kaikissa käsissä. Tällainen tutkimus on tärkeä juuri nyt!  Nyt on kovaa dataa siitä, että kulttuuri kannattaa.

Taidelaitosten aluetaloudelliset tuotantovaikutukset ovat vähintään 14,9 miljoonaa. Rahaa virtasi taidelaitoskäynneissä 8,4 miljoonaa. Taidelaitosten vaikutus alueen työllisyyteen oli 149 henkilötyövuotta, eikä se sisällä näiden laitosten henkilökuntaa. Tässä oli tulos laskettuna silkassa rahassa ja työllistämisessä. Sitten päälle vielä imagovaikutukset, vetovoimavaikutukset, hyvinvointivaikutukset. Sen sijaan osallisuutta taide- ja kulttuurilaitosten tulisi edistää paljon nykyistä voimallisemmin. Koskee varmaan muitakin kuin jyväskyläläisiä…
 

Hallituksilla velvollisuus suojella taiteilijoiden ilmaisunvapautta

Taiteilijoiden ilmaisuvapautta puolustava Freemuse on julkaissut raportin Security, Creativity, Tolerance, and their co-existence. Siinä muistutetaan, että Euroopan maiden hallituksilla on vastuu kunnioittaa ja suojella taiteellista ilmaisuvapautta ja täyttää sitä koskevat velvoitteet. Freemuse on huolissaan siitä, miten hallitukset esimerkiksi terrorismin vastaisten lakien varjolla rajoittavat taiteilijoiden ilmaisuvapautta. Taiteilijoita vastaan hyökätään myös käyttämällä tekosyynä lakeja uskonnollisten tunteiden loukkaamisesta, jumalanpilkasta tai yleisestä säädyttömyydestä.
 

Vankilateatteri – muutosvoimaa ja irtiottoja ahtaasta roolista

Taittuu ry on suomalaisen vankilateatterin konkaritoimija, joka on kehittänyt vankilateatterityön pedagogiikkaa. Se tekee vankilateatteria Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyösopimuksen turvin eri puolilla Suomea. Kolmivuotinen hanke on ollut käynnissä vuodesta 2017. Tämän viimeisen vuoden jälkeen sillä on vielä optio jatkoon. Aiemman pilotin aikana toteutettiin Punahilkka ja Kuningas Lear.

Tammikuussa nähtiin yhteistyökumppani Zodiakissa – Uuden tanssin keskuksessa Maan päällä paikka (Vanajan vankilan naiset), vankilateatteria tanssin ja liikkeen kielellä. Maaliskuussa Turun kaupunginteatterin, Taittuu ry:n ja Käyrän vankilan yhteistuotantona syntyy Yksinäisten vallankumous Orwellin Eläinten vallankumouksen pohjalta.

Rikosseuraamuslaitoksen raportista vankilateatterin vaikutuksista (2018) kuuluvat vankien ja vankilan henkilökunnan kokemusäänet. Situationaalisuus, kehollisuus ja yhteisöllisyys ovat keskiössä. Valtaosa vankilateatteriin osallistuneista koki prosessin minuutta vahvistavana ja kuntouttavana.

Teatterin arvo oli sen ammattimaisuudessa ja irtiotossa vankilan repressiivisistä käytännöistä. Vaikkei kaikkien mielestä vankilateatterilla ollutkaan ehkä pitempiaikaista kuntouttavaa hyötyä, niin se toi kuitenkin itseluottamusta, lisäsi avoimuutta ja rohkeutta arkipäivän tilanteissa. Teatterin avulla saattoi irrottautua vankilarutiineista, vangin roolin ahtaudesta ja osallistua yhteisölliseen toimintaan.

Vankilateatteri edesauttoi luottamuksen saavuttamista, minkä konkreettisesti osoittivat hyväksytyt loma-anomukset ja avovankilahakemukset. Joillekin osallistujille teatteri muutti kokonaisvaltaisesti elämän suuntaa uusien opintojen kautta. Draamaprosesseissa koettiin porukan yhteisöllisyyttä, sosiaalista tukea ja yhteenkuuluvuutta, toista autettiin ja tultiin itse autetuksi.

Vankilan henkilökunnan kokemukset olivat valtaosin myönteisiä, mutta osin myös vahvasti kahtiajakautuneita. Työtaakka lisääntyi, mutta vankiosallistujien kuntoutusvaikutukset olivat ilmeiset. Ihan kaikki eivät vangin ja vartijan raja-aitojen liudentumisesta olleet hyvillään. Vankilateatteri haastaa vartijoiden säänneltyä työnkuvaa ja ammattiminää.
 

Vapausteatteria Porttiteatterissa

Vankilasta vapautuvalla on oikeus jättää vangin rooli taakseen ja elää vailla lainrikkojan stigmaa. Kun vankilan portti sulkeutuu takana, pitäisi portilla olla joku vastassa. Porttiteatteri voi olla yksi vastaanottaja. Siellä on jälleen haku käynnissä.

Teatteri tuottaa 1-2 ensi-iltaa vuodessa. Kevätkauden päättyessä meillä on jälleen mahdollisuus kokea nähdä kiinnostavaa teatteria, jota tämä entisten vankien ja taiteilijoiden yhteisö tulee tekemään. Kuikuilin jo toiveikkaana verkkosivuille. Vielä pitää odottaa.
 

Esitykset prosessina Teatterikorkeakoulussa

Opintokokonaisuus Esitys prosessina Teatterikorkeakoulussa tarjosi intensiivisen myöhäisiltapäivä-ilta -session. Tähän miltei minifestivaaliin mahtui viisi teosta, joita Teakin ja Aallon (lavastus ja pukusuunnittelu) kakkosvuosikurssilaiset olivat tehneet. Yhteisen prosessoinnin tuloksina materiaalia/aihetta (kirjallista), näkökulmaa ja esitysdramaturgiaa ja ilmaisua kehittämällä nähtiin hyvin, hyvin erilaisia teoksia.  

Hyvän ja pahan tuolla puolen meni psyykensä räjäyttäneeseen Nietzsheen ja nihilismiin älykkäänraivoisalla, pitkälle menevällä ajattelullaan ja kokonaisvaltaisella itse löydetyllä omaäänisellä estetiikallaan ja ilmaisullaan. Musikaalisuuden, liikkeen ja energian läpäisemä teos voi syntyä yhteisessä rohkeassa (ohjaajan ja dramaturgin ja koko työryhmän) prosessissa. Nämä androgyynit näyttelijät artikuloivat ajatusta ääni-ilmaisullaan ja ruumiillaan.    
 

Tehdään se yhdessä Nätyllä

Nätyllä on ensi viikolla Tehdään se yhdessä -opintojakson esitykset. Siellä näkee Nätyn ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat. Opintojaksolla opiskellaan näyttelijän itsenäistä taiteellista ajattelua ja esityksen tekemisessä tarvittavia taitoja. Jaksolla työstetään esimerkiksi omaelämäkerrallista tai dokumentaarista materiaalia. Siihen on liittynyt teoriaa ja taiteen historian, filosofian ja kulttuurien opintoja.  

Tää ois nyt, Unhola ja Vastha mää tän tuli. Esitysten kuvaukset ja ekavuosikurssilaiset koukuttavat katsomaan.

Hanna: Kyl mää varmaa sin mene.


Neiti Nieminen vankilassa ja paossa

”Koti on yhteiskunnan sydän” alkoi aikakauslehti Kotiliesi julistaa joskus 1930-luvulla. Samalla se ryhtyi ammatillistamaan perheenemännän roolia. Se opetti, millainen oli puhdas ihannekoti ja millaista oli perheenemännän roolitus tai esimerkiksi millaisessa kodissa naimattoman naisen tuli elää. Tällaista kansalaiskasvatusta jatkoivat sitten sotien jälkeen miesten ja naisten kultaisen käytöksen oppaat ja kodin oppaat familismin hengessä. Tällä ideologialla normitettiin kansalaisia kunnolliseksi keskiluokaksi.

Neiti Niemisen täydellinen koti Musiikkiteatteri Kapsäkissa esityksellistää naisen perfektionismin ja itsekontrollin ja poliittisen puhtaanapidon vankilan, paot ja Neiti Niemisen pelastavat lipsumiset. Hoida oikein kotisi (1950) teos on tämän esityksen suuri innoittaja, ja sen rinnalla 1950-luvun mccarthyismin häpeällinen, poliittinen puhtaanapito.
 

Vuoden 2020 päätöksiä odotellaan

TINFOn vuosikertomus ja tilinpäätös 2019 ovat piakkoin plakkarissa. Nyt odotellaan päätöstä toiminta-avustuksesta ja käännös- etc. apurahoista, joita TINFO jälleen saa jakaa.
 

Teatteri-Suomen todellisuuksissa

Pitääkö olla huolissaan? Sekoilen pahemman kerran ensi-iltakalenterini kanssa. Ensi-iltojen ruuhkaviikot näyttävät käyvän ylipääsemättömiksi hörhö-Hannalle. Teen tuplabuukkauksia, esitysmerkintä on kalenterissa väärän päivän kohdalla jne. jne. Esitysten katsomista torpedoi vielä oma elämä. No, on siis muutakin elämää…  

Ensi viikon hiihtolomaviikolla TINFO-tiedotekin lomailee. Nyt viikonlopuksi lumen keskelle Kajaaniin teatteriin kantaesitykseen Syyllinen ja uusperheseminaariin. Minkäänlainen uusperhe- tai perusperhekokemusasiantuntija en ole, mutta ulkopuolelta olen katsastellut sitä, miten moninaiset perhemallit ovat tehneet tietään myös näyttämöille. Tällaiset tripit toisiin esityksellisiin todellisuuksiin ovat aina innostavia. Teatteri-Suomi on monta erilaista Suomea.
 

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

TINFO PALVELEE

Umpihangesta-blogi teatterifestivaalilla Teheranissa: Teatterin ja runon maa totalitarismin varjossa

38. kerran järjestettävä Teheranin Fadjr-teatterifestivaali esittelee kansainväliselle kutsuvierasjoukolle lähes 40 iranilaista teatteriryhmää Bazaar-nimisenä katselmuksena. Kymmenminuuttiset esittelyt antavat kuvan erittäin laajasta teatterikirjosta. Festivaalijärjestäjän mukaan koko Iran on täynnä teatteria. Yhden illan aikana eri teattereissa yhteensä 22 000 katsojaa, kertoo Dramatic Arts Centerin johtaja koko kansainvälisen tapahtuman avajaispuheessaan. Fadjr-festivaalin ja Bazaar-katselmuksen keskuspaikka on massiivinen kaupunginteatterikompleksi kaikkine näyttämöineen ja auditorioineen.

Fyysinen, non-verbaalinen teatteri on monimuotoista perinteisemmästä mimiikasta butō-vaikutteiseen esittämiseen. Osa teatteriryhmistä nojaa vanhaan persialaiseen kansanperinteeseen lauluineen ja tansseineen. Teatteria lähellä on myös täz’iye-perinne, joka on osa muharram-kuun juhlallisuuksia ja kuvittaa marttyyri Husseinin kuoleman vuonna 680. Iranilaiset teatterintekijät tuntevat hyvin alan klassikot, omansa ja länsimaiset. Niistä tehdään koko ajan uusia sovituksia. Myös uusia näytelmä- ja esitystekstejä syntyy ja osa näytelmäkirjailijoista työskentelee tiiviisti mukana esityksen valmistamisprosessissa.

Taiteilijoilla on tarve sanoa, puhua ja kertoa.

Taiteilijoilla on tarve sanoa, puhua ja kertoa. Täyttä ilmaisunvapautta ei ole, mutta teatteriohjaajat tietävät tarkkaan, missä kulkee esimerkiksi näyttämöliikunnan ja tanssin raja. Tulevat ensi-illat tarkastetaan etukäteen. Nainen ei voi tanssia tai laulaa näyttämöllä, mutta hyräily osana kaiuttimista kuuluvaa äänimaailmaa tuntuu olevan mahdollista. Ulkomaisten vierailuesitystenkin kanssa sopivuudet käydään tarkasti läpi ennen ensimmäistä julkista esitystä. Porsaanreikä ei ehkä ole islamilaiseen kulttuuriin sopiva termi, mutta niitä löytyy tarvittaessa.

Blogin kirjoituspäivänä luennoin suomalaisesta teatterista ja Suomen teatterifestivaaleista. Aloitan esitelmäni kertomalla, että Ferdousin (k. 1020), Háfezin (k. 1390) ja Mawlana Rumin (k. 1273) suomentaja Jaakko Hämeen-Anttila on myös Teheranissa ja että hänet palkitaan työstään farsin kielen parissa. Kyseisten runoilijoiden teokset ovat minulla matkalukemisena, sillä Iran on todellinen runouden maa. Varsinkin Háfezista irtoaa jutunjuurta lähes joka tapaamisessa. Ensi kerralla pitää päästä Shiraziin, runoilijan kotikaupunkiin.

Porsaanreikä ei ehkä ole islamilaiseen kulttuuriin sopiva termi, mutta niitä löytyy tarvittaessa.

Kun katson Teheranin miljoonakaupungin kuhisevaa elämää, alan mielessäni leikitellä Rumin ajatuksella siitä, että maailmankaikkeudessa kaikki on koko ajan pyörivässä liikkeessä ja tämä liike synnyttää uutta energiaa. Uutta kohti ollaan menossa Teheranissakin. Teatterintekijäkollegat eivät tyydy nykytilanteeseen eivätkä siihen millainen kuva iranilaisista on maailmalla. Osa nimekkäimmistä teatterintekijöistä boikotoi myös festivaalia, sillä sen järjestäjä Dramatic Arts Center on osa valtionkoneistoa. Festivaalin oudoin piirre on se, että sen johtaja vaihtuu vuosittain. Uusi johtaja valitsee sitten omasta lähipiiristään koko tuotantoryhmän ympärilleen. Jatkuvuutta ja kestävyyttä ei synny, festivaali ei kehity siihen suuntaan, mihin teatterikenttä tuntee tarvetta.

Iranilaisten ihmisten lämmin ystävällisyys sykähdyttää. Armenialaiseen ja georgialaiseen ruokaan ja vieraanvaraisuuteen ihastuneet eivät pety Teheranissakaan. Ihan pienellä kielenopiskelulla (numerot ja perustervehdykset) saa vastaukseksi ystävällisiä hymyjä. Suomalaistyylinen suoruus (esimerkiksi suoraan kysymykseen suora ei-vastaus) voi aiheuttaa hetkellistä ihmettelyä, mutta kaikki selviää kulttuurieroista puhumalla ja vilpittömällä otteella. Samassa teatteriveneessä, samaa teatteriperhettä ollaan.

Lukurepussa oli myös Joonas Mariston mainio Persia: matkasanakirja ja -kulttuuriopas, joka vihjaa, että ensi kerraksi kannattaa perehtyä myös paikalliseen kohteliaisuusfraasien kulttuuriin.
 

Jukka Hyde Hytti

Kirjoittaja on teatterituottaja vuodesta 1992 ja Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) kansainvälisten asioiden päällikkö. Umpihangesta-sarja on kuin kirjoittajansa, avarakatseinen ja maailmasta utelias.

 

Lisää Hyden Teheranin-matkasta ja festivaaliesityksistä voi lukea Teatteri&Tanssi+Sirkus -lehdestä 2/2020.

Muut kirjoitukset TINFO-blogissa


Vielä ehdit ilmoittaa! Kesäteatteriesitysten 2019 katsojamäärien kysely

TINFO kysyy kesäteatteriesitysten katsojamääristä kesältä 2019. Kyselyyn vastaaminen on helppoa ja nopeaa.

Tietojen pohjalta voimme vastata yhä kasvavaan tiedontarpeeseen, joka koskee kesäteatteritoimintaa Suomessa.

Vastaa ja olet mukana tekemässä kesäteatteria näkyväksi!

Iso kiitos jo etukäteen, kun olet mukana!

Tästä pääset kyselylomakkeeseen.   

Yhteydenotot: tinfo(a)tinfo.fi

Pst! Muistathan ilmoittaa myös tulevan kesän ensi-illat TINFOn verkkosivuille: www.tinfo.fi/ilmoita-ensi-ilta


Ilmoita ensi-illat TINFOn verkkosivuilla

Ensi-iltalistallamme alkaa jo pilkahtelemaan tulevan kesän ja syksyn ohjelmistoa. Ilmoita sinäkin teatterisi tiedossa olevat ensi-illat tällä lomakkeella: www.tinfo.fi/ilmoita-ensi-ilta

Jos teatterisi puuttuu teatterilistalta tai tietoihin on tullut muutoksia, voit ilmoittaa tiedot tällä lomakkeella.


Ensi viikolla TINFO-tiedote on hiihtolomalla

Ensi viikolla TINFO-tiedotteemme on hiihtolomatauolla. Siispä seuraava uutiskirjeemme ilmestyy torstaina 27.2.2020.

Aiemmat TINFO-tiedotteet voi lukea täältä

UUTISIA

Paula Salmisen ja Pipsa Longan näytelmät Chicagossa

Pohjoismaisen nykydraaman esittämiseen keskittynyt Akvavit Theatre Chicagossa tekee lukuteatterituotannot Paula Salmisen ja Pipsa Longan teksteistä. Salmisen näytelmä 13 uponnutta vuotta kuuluu Nordic Spirit Festivalin ohjelmistoon 27.2.-1.3.2020. Teoksen ohjaa Akvavit Theatren ensembleen ja taiteelliseen johtoon kuuluva Breahan Pautsch.

Näyttelijätaustainen, useissa yhdysvaltalaisissa teattereissa ohjaajana toiminut Pautsch on ohjannut mm. Vera Kiiskisen Sisäistetyt teoriat rakkaudesta, joka nähtiin The International Voices Project -festivaalin ohjelmistossa 2018.

Akvavit Theatren toiminta-ajatukseen kuuluu valmistaa kiinnostavista teksteistä lukuesitys ja samalla testata teosten toimivuutta teatterissa. Okko Leon kirjoittama Orkesteri (käännös Kristian Londonin) päätyi teatterin ohjelmistoon 2015-2016 sen jälkeen kun siitä oli ensin tehty lukudraama.

Vuonna 2012 Suomen Kansallisteatterissa kantaesityksensä saaneen 13 uponnutta vuotta on kääntänyt englanniksi Eva Buchwald. 13 Sunken Years nähtiin jo vuonna 2014 osana Edinburgh Fringen ohjelmistoa, Lung Ha -teatteriryhmän tuotantona.

Seuraava suomalainen teksti Chicagossa on Pipsa Longan Toinen luonto. Second Nature Kristian Londonin käännöksenä saa lukuteatteritulkintansa The International Voices Project -festivaalilla kesällä 2020.

Salmisen ja Longan teosten esitysoikeuksia valvoo Agency North Oy. Suomalaisia uusimpia näytelmiä englanniksi esittelee Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) verkkopalvelun, New Plays from Finlandin valikoima.

TINFO / 13.2.2020


Poika ja Korppi lentää Intiaan

Kuninkaallinen Nukketeatteri on kutsuttu esiintymään Poika ja Korppi -näytelmällä kansainvälisille Ishara Puppet Theatre Festivaaleille Delhiin Intiaan. Festivaalin johtajana toimii kansainvälisen UNIMA:n puheenjohtaja, teatterijohtaja Dadi Pudumjee Ishara Puppet Teatterista. Festivaali järjestetään tänä vuonna 18. kerran Delhissä ja Ghandigarhissa 14.-22.2.2020. Ishara Puppet Festival on Intian merkittävin nukketeatteritapahtuma, joka kokoaa alan tekijöitä, esiintyjiä ja asiantuntijoita kaikilta mantereilta. 

Festivaaleilla esiintyvät ryhmät Kuninkaallisen Nukketeatterin lisäksi ovat Grupo Sobrevento Brasiliasta, Figurentheatre Vlinders & Co Belgiasta, La Puntual Espanjasta, Nina Theatre Italiasta, Manet Sangsahwa Koreasta, Sevincer Puppet Theatre ja Flying Hands Puppet Theatre Turkista ja festivaaleja isännöivä The Ishara Puppet Theatre Trust. Kuninkaallisesta Nukketeatterista matkaan lähtevät teatterin johtokaksikko, nukkemestari Hannu Räisä ja näytelmän käsikirjoittaja, ohjaaja-näyttelijä Antti Kemppainen.

Teatteri on vieraillut viime vuosina säännöllisesti ulkomailla, Poika ja Korppi sekä Frankenstein-näytelmillä Nairobissa ja kaksi kertaa Kairossa Egyptissä. Poika ja Korppi kertoo yksinäisen Pojan ja loukkaantuneen Korpin omalaatuisesta ystävyydestä. Koko perheellesoveltuvan satunäytelmän tapahtumat sijoittuvat kaukaiseen autioon kaupunkiin. Nukketeatteria ja fyysistä teatteria yhdistävä humaani näytelmä käsittelee ystävyyttä ja selviämistä lapsen näkökulmasta. 

Esityksen näyttelijöinä nähdään Hannu Räisä ja Antti Kemppainen. Antti Polameri on säveltänyt esityksen musiikin.  
 
Haastattelut ja lisätiedot: Hannu Räisä: +358 40 5173177
kuninkaallinennukketeatteri(a)gmail.com


Vuoden 2019 Nukketeatteriteko -palkinto 10-vuotiaalle TIP-Festille

Vuoden 2019 nukketeatteriteoksi on valittu 10-vuotias TIP-Fest. Palkinto luovutettiin juhlaseremonioin TEHDAS Teatterissa.

Samalla juhlittiin Suomalaisen nukketeatterin päivää, sen julistuksen vuodelle 2020 löydät Uniman verkkosivuilta.

Suomen Unima onnittelee lämpimästi 10-vuotiasta TIP-Festiä.

TIP-Fest on kasvanut vuosien kuluessa merkittäväksi nukketeatteritaiteen huipputekijöiden kansainväliseksi tapahtumaksi. Festivaalin ohjelmistoon on kymmenien esitysten lisäksi sisältynyt seminaareja, näyttelyitä, taiteilijatapaamisia, kansainvälisiä verkostoitumisia ja muita kohtaamisia.

Festivaali on tarjonnut tilaisuuden nähdä nykynukketeatterin eri tekniikoita mm. paperiteatterin, varjoteatterin, hybridi- ja käsinukkien, esine- ja nukkemanipulaation sekä visuaalisen teatterin muodossa.

TIP-Festin kymmenvuotisfestivaalia vietettiin vuonna 2019, jolloin tapahtumassa esiteltiin myös ammattimaisen nukketeatteritaiteen kasvua ja kehitystä Suomessa. Mittavassa juhlanäyttelyssä oli esillä festivaalin elinkaari ja turkulaisen nukketeatteriskenen monipuolinen maailma. Yksi festivaalin taiteellisista johtajista ja perustajista, nukketeatteritaiteilija Roosa Halme jatkaa edelleen tämän merkittävän festivaalin johtoryhmässä. Kymmenen TIP-Festin tuottamiseen oheistapahtumineen ja käytännön järjestelyihin on osallistunut vuosittain kymmeniä ammattilaisia ja vapaaehtoisia voimiaan säästämättä.

Suomen UNIMA ry on myöntänyt Vuoden 2019 nukketeatteriteko -palkinnon TIP-Festille, jonka merkitys ja vaikutus ovat laajakantoiset ja uraauurtavat sekä suomalaisella että kansainvälisellä nukketeatteriskenellä.

Helsingissä, 11.2.2020 Suomalaisen nukketeatterin päivänä

Suomen UNIMA ry, Kansainvälisen nukketeatteriliiton Suomen keskus

Lisätiedot: Maiju Tawast 050 5839401


Esa Kirkkopelto Malmön teatteriakatemian professoriksi

Esa Kirkkopelto aloittaa Lundin yliopistoon kuuluvan Malmön teatteriakatemian taiteellisen tutkimuksen professorina. Työjakso on aluksi kolmivuotinen. Tehtävässään Kirkkopelto tulee edistämään taiteidenvälisyyttä ja pyrkii lisäämään yhteistyötä oppialojen kesken mm. tutkimushankkein.

Kirkkopelto toimi taiteellisen tutkimuksen professorina Taideyliopistossa vuosina 2007-2018, josta viimeisen vuoden Taiteellisen tutkimuksen keskuksen (CfAR) johtajana, Toisissa tiloissa -kollektiivin koollekutsuja ja esitysten tekijä. Esitysten tekeminen jatkuu myös uuden professorin pestin aikana, nyt Helsinki-Malmö -akselilla. Kirkkopelto on vastuussa Performance Philosophy -konferenssin järjestämisestä Taideyliopistossa Helsingissä kesäkuulle 2021.

Lue lisää:


Teatteri Hevosenkenkä juhlistaa 45. toimintavuottaan  

Teatteri Hevosenkengän vuoden 2020 ensimmäinen ensi-iltanäytelmä on tuttuun Tuhannen ja yhden yön satuun pohjautuva klassikko, Aladdin ja taikalamppu. Patrik Drake on dramatisoinut ja ohjannut hauskan ja vauhdikkaan seikkailutarinan, jossa tapaamme nuoren sankarin Aladdinin ja hänen rottaystävänsä Baban, ihanan prinsessan, lampun hengen, kieron suurvisiirin ja tietenkin lentävän maton. Esitys käsittelee tärkeitä ystävyyden ja rohkeuden teemoja. Värit ja musiikki loihtivat näyttämölle satumaista tunnelmaa.  

Yleisön sydämet syksyllä lämmittäneiden Viirun ja Pesosen yhteiset lokoisat päivät hukkuneine ruuveineen ja lettukesteineen jatkuvat Teatteri Hevosenkengän kotinäyttämöllä huhtikuussa ja lisäksi esitys kiertää. Olka Horilan ohjaama näytelmä käsittelee tuttujen hahmojen kautta ikuisia teemoja, ystävyyttä ja yksinäisyyttä. Esitys saa ruotsinkielisen ensi-iltansa Annantalossa helmikuussa.

Teatteri Hevosenkenkä – Satujen koti 45 vuotta, juhlanäyttely aukeaa Espoon kulttuurikeskuksen Ahjoon. Espoon ensimmäinen ammattiteatteri esittelee taivaltaan kansainvälisesti tunnetuksi korkeatasoiseksi taidelaitokseksi hauskassa ja elämyksellisessä näyttelyssä Espoon kulttuurikeskuksessa, Tapiolassa 12.3.2020 alkaen.  

Hevosenkenkä esiintyy tilauksesta ympäri Suomen ja myös ulkomailla. Kiertävässä ohjelmistossa jatkavat Viiru ja Pesonen, Kummituskekkerit, Mimmi Lehmä ja Varis, Maalaishiiri ja kaupunkilaishiiri, Pippuridino, Kani Untuvakerä sekä Kultakutri ja kolme karhua. Kaikki kiertävät näytelmät ovat tilattavissa sekä suomeksi että ruotsiksi.  

Yhteydenotot:  

Teatteri Hevosenkenkä, Juhannusmäki 2, Mankkaa, ESPOO 
Teatterisihteeri Johanna Bergman 09 4391 220 
Kulttuurituottaja, tiedottaja Pirta Laaksonen 09 4391 2212  
Teatterikuraattori, taideterapeutti, Tusculum Sanna Hallén 09 4391 2221 
hevosenkenka(a)hevosenkenka.fi 

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


Uusperhe-seminaari | 15.2.2020, Kajaani

Kajaanin kaupunginteatterin seminaari käsittelee uusperhettä ja sen dynamiikkaa, erilaisia rooleja uusperheessä sekä myyttejä, joita uusperheeseen liitetään. Seminaari järjestetään lauantaina 15.2.2020 kello 12-15 Kaukametsän Kouta-salissa.

Seminaari kytkeytyy samana iltana klo 19 Kajaanin kaupunginteatterin suurella näyttämöllä ensi-iltansa saavaan Syyllinen -näytelmään. Se on herkkä ja vilpitön uusperhedraama, joka käsittelee uusperheproblematiikkaa ja vanhemmuutta erityisesti äitipuolen näkökulmasta. Näytelmä on kantaesitys. Sen on käsikirjoittanut ja ohjaa Sanna Heikkinen.

Näytelmä on saanut Suomen Uusperheiden Liitto ry:n Supli suosittelee -sertifikaatin.

Seminaarin järjestävät yhteistyössä Kajaanin kaupunginteatteri, Kaukametsän opisto ja Kajaanin Kaupunginteatterin Tuki ry. 

Lue lisää seminaarista Kajaanin kaupunginteatterin sivuilta


Piste Kollektiiville uusi esitystila | Avajaiset 15.2.2020, Rovaniemi

Piste Kollektiivi avaauuden esitystilan Sipola 11:een Rovaniemelle. Tilaa juhlistetaan avajaisviikolla useiden eri esitystaiteiden teoksilla, kohtaamisilla, yllätyksillä, musiikilla ja yhdessäololla. Avajaisjuhla pidetään iltatilaisuutena lauantaina 15.2.2020 Esitykset ja avajaisjuhla ovat avoimia kaikille – tervetuloa!

Pisteen ylläpitämä tila toimii sen Rovaniemellä asuvien ja rovaniemeläislähtöisten, nykyisin kansainvälisillä kentillä toimivien vapaan kentän esitystaiteilijoiden työskentelyn keskuksena. Siellä luodaan, harjoitellaan ja tuodaan ensi-iltaan esitystuotantoja, pidetään yllä ammattitaitoa työpajoissa, treeneissä ja kohtaamisissa ja ollaan residenssissä yksin tai yhdessä. Tila soveltuu esitysten harjoitteluun, työpajoihin ja kursseihin ja yleisötilaisuuksien järjestämiseen. Kollektiivi antaa mielellään tilan myös muiden taideammattilaisten käyttöön ja kutsuu venyttämään sen rajoja.

Koko ohjelmisto, lisätiedot esityksistä ja lipputiedot täältä! Esityksiin pääsee Kaikukortilla (2 paikkaa/esitys. Huom! Ei Kissanristiäiset). Lisätiedot täältä.

Kysyttävää?  
Otathan yhteyttä pistery(a)gmail.com tai puhelimitse 0400 21 555 9 (tuottaja Laura Rekilä, ti-to klo 10-15).

Lue lisää


Valtaa Kaapelitehdas vol 2 | 22.2.2020, Helsinki

Kaapelitehtaan Merikaapelihalli on jälleen vapaana tanssijoiden, esiintyvän taiteen harrastajien ja ammattilaisten tai ihan kenen tahansa vain vallattavaksi!

Tule yksin tai yhdessä, ota tila haltuun juuri niin kuin itse haluat. Olipa lajisi mikä tahansa, tule harrastamaan, harjoittelemaan, fiilistelemään. Ota omat musiikkilaitteet ja harrastusvälineet mukaan tai tule ilman! Merikaapelihalli on auki juuri sinulle lauantaina 22.2. klo 11–19.

Joulukuussa ensimmäistä kertaa järjestetty Valtaa Kaapelitehdas keräsi satakunta kävijää ja sai innostunutta palautetta.

Merikaapelihallin jättimäisen yli 3 000 neliön tilan ottivat haltuunsa niin salsaajat, katutanssijat, tanssielokuvan tekijät, sirkustaiteilijat kuin monet muut esiintyvän taiteen harrastajat ja ammattilaiset – yksin ja yhdessä kavereiden, muiden harrastajien tai perheen kanssa.

Nyt on sinun vuorosi!

Tule valtaamaan Kaapelitehdasta 22.2.2020 klo 11–19! Tapahtuma Facebookissa

Lue lisää tapahtumasta Kaapelitehtaan verkkosivuilta


Uuden näytelmän ohjelman viimeisen vaiheen avajaiset | 10.3.2020, Helsinki

Uuden näytelmän ohjelman (UNO) neljäs vuosi käynnistetään kaikille avoimella tilaisuudella, jossa kuullaan hankkeen toteutuneesta toiminnasta ja viimeisten vuosien 2020-2021 suunnitelmista sekä nautitaan näytelmäkirjallisuudesta.  
 
Otteita UNOn kirjailijaohjelmassa vuosina 2017-2019 työstetyistä näytelmistä lukevat UNOn Verkoston teattereiden näyttelijät. Lisäksi tilaisuudessa toivotetaan tervetulleeksi elokuussa 2020 kirjailijaohjelmassa työskentelynsä aloittavat uudet näytelmäkirjailijat Kati Kaartinen, E.L. Karhu, Marjo Niemi ja Minna Nurmelin.  

UNOn vuoden 2020 avaus järjestetään Ryhmäteatterissa (Helsinginkatu 25, Helsinki) ti 10.3.2020 klo 10-12.30. Tilaisuuteen on vapaa pääsy eikä osallistuminen edellytä ennakkoilmoittautumista.

Uuden näytelmän ohjelma on Teatteri 2.0:n vuonna 2016 käynnistämä suomalaisen näytelmäkirjallisuuden kehittämishanke, jonka toiminta päättyy vuoden 2021 loppuun. UNOn kirjailijaohjelmassa on hankkeen päättyessä kehitelty yhteensä 19 uutta näytelmätekstiä ja hankkeen yhteistyöverkostoon on kuulunut vuosien varrella 30 ammattiteatteria ympäri Suomen sekä 12 muuta teatterialan toimijaa. 

Lisätiedot: Saara Rautavuoma, UNOn johtaja, 050 302 0706, saara(a)teatterikaksipistenolla.fi


Teatteri Hevosenkenkä – Satujen koti 45 vuotta, juhlanäyttely | 12.3.2020, Espoo

Espoon ensimmäinen ammattiteatteri esittelee taivaltaan kansainvälisesti tunnetuksi korkeatasoiseksi taidelaitokseksi hauskassa ja elämyksellisessä näyttelyssä Espoon kulttuurikeskuksessa, Tapiolassa 12.3.2020 alkaen. Retrospektiivisessä näyttelyssä on esillä kuvia, nukkeja ja lavasteita vuosien varrelta.  
 
Näyttelyssä järjestetään myös Hevosenkengästä tuttujen satuhahmojen, kuten Kreivi Konrad von Knackenhausin ja Hyperkybermiehen vetämiä satuopastuskierroksia.

Lue lisää näyttelystä ja muusta juhlavuoden ohjelmasta Teatteri Hevosenkengän verkkosivuilta


Fiksu taiderahoitus -aamukahvitilaisuus Lauttasaaren kartanolla | 12.3.2020, Helsinki

Huhtikuussa 2019 aloitettua Fiksu taiderahoitus -keskustelua jatketaan Koneen Säätiön yhteistyössä muiden taiderahoittajien kanssa järjestämällä aamukahvitilaisuudella Lauttasaaren kartanolla. Tervetuloa kysymään ja keskustelemaan taiteen ja kulttuurin avustuksista ja apurahoista sekä pohtimaan kahvittelun lomassa toimivampaa taide- ja kulttuurirahoitusta! Tällä kertaa erityisenä teemana ovat hakemusten arviointikäytännöt.

Aika: torstai 12.3.2020 klo 8.30-10.30
Paikka: Lauttasaaren kartano, Otavantie 10, Helsinki

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Lämpimästi tervetuloa!

Lue lisää tapahtumasta


Save the date: Kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen -työryhmän työpaja | 16.3.2020, Helsinki

Kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen –työryhmä kutsuu kaikki sidosryhmänsä ja muut aiheesta kiinnostuneet tahot hankkeen 1. työpajaan, joka järjestetään maanantaina 16.3.2020 klo 12.30-16.  

Työpajan teemana on maahanmuuttajien ja Suomessa syntyneiden ulkomaalaistaustaisten mahdollisuudet harjoittaa ammattimaista ja muuta taide- ja kulttuuritoimintaa Suomessa.

Paikka: Opetus- ja kulttuuriministeriö, nh Jukola, Meritullinkatu 1, Helsinki.

Työpajassa haetaan vastauksia siihen, miten jokaisella voisi olla mahdollisuus tavoitella taiteen ja kulttuurin ammattilaisuutta sekä osallistua suomalaiseen taide- ja kulttuurielämään tekijänä ja tuottajana. Työpajassa kysytään muun muassa, mitkä konkreettiset tekijät luovat mahdollisuuksia ja mitkä estävät niitä toteutumasta? Miten yhteiskunnan eri toimijat vaikuttavat ovien avautumiseen ja sulkeutumiseen? Minkälaisilla ratkaisuilla voisimme edistää yhdenvertaisuuden ja mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumista taiteen ja kulttuurin kentällä?

Lisätietoja:

erikoistutkija Pasi Saukkonen, p. 09 310 36405
kulttuuriasianneuvos Maija Lummepuro, p. 02953 30198
kulttuuriasianneuvos Sini Keinonen, p. 02953 30145

Lue myös: Työryhmä laatimaan ehdotukset kulttuurisen moninaisuuden edistämisestä


#StopHatredNow 2020 -viikko | 11.-15.5.2020, Helsinki

#StopHatredNow 2020  – New Standards

Työkaluja inklusiiviseen, antirasistiseen ja feministiseen toimintaan.
11.–15.5.2020

Taiteen kenttä tarvitsee työkaluja vastatakseen muuttuvan maailman tarpeisiin. Tästä tarpeesta on syntynyt #StopHatredNow.

#StopHatredNow on interkulttuurinen ja antirasistinen tapahtuma-alusta, joka luo uutta diskurssia moninaisuudesta. Usean taide- ja kulttuuriorganisaation yhteistyönä toteuttama tapahtuma rakentaa positiivisessa hengessä keskustelua diversiteetistä, inklusiivisuudesta, valtarakenteista, toiseudesta, sekä intersektionaalisista feministisistä strategioista. Tapahtuma on suunnattu taide- ja kulttuuri-instituutioille, yksittäisille taiteilijoille ja toimijoille sekä kulttuurivaikuttajille, mutta kuka tahansa aiheista kiinnostunut on tervetullut mukaan keskustelemaan.

Inklusiivisuus, moninaisuus, syrjimättömyys, saavutettavuus ja sosiaalinen ja ekologinen kestävyys ovat jokaisen taide- ja kulttuuri-instituution tulevaisuutta määrittäviä kysymyksiä. Vuoden 2020 teemana onkin New Standards eli uudet standardit.
 
Vuonna 2020 #StopHatredNow tapahtuman toteuttavat yhteistyössä:  UrbanApa, Kulttuuria kaikille -palvelu, Kulttuurikeskus Caisa, Kiila, Taideyliopisto, Goethe-Institut Finnland, Interkult ry, Helsingin kaupunki, Kiila ry, Globe Art Point sekä Zodiak – Uuden tanssin keskus.

Tapahtuman kielet ovat suomi ja englanti. Käytetty kieli on merkitty ohjelmaan jokaisen tilaisuuden kohdalle.
Tapahtuma on kokonaisuudessaan maksuton!
 
Lisätietoja tulossa pian!
 
https://www.facebook.com/stophatrednow/

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Ajankohtaiset apurahahaut löydät Apurahavahdista


Kontsamfundet, Scenkonst 2020 | Ansök senast 28.2.2020

Vem?

 • Professionella organisationer och arbetsgrupper
 • amatörorganisationer och –arbetsgrupper 

Vad?

 • verksamhetsbidrag
 • utvecklingsprojekt
 • uppsättningar
 • turnéerStöd beviljas intetill: enskilda personer

Hur?

 • ansökningarna indelas i fleråriga och återkommande ansökningar med en regelbunden uppföljning samt i korta projekt med en mindre krävande uppföljning
 • stöda nytänkande, utveckling och samarbeten
 • stöda fortbildning, viktigt för att utveckla och inspirera i arbetet
 • bygga broar till det nordiskaoch hitta det gemensamma
 • stöda ansökningar av god kvalitet

Läs mer: www.konstsamfundet.fi/stipendier/


Taike: Alueiden apurahat | Haku 12.3.2020 mennessä

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.  

Apurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille ja/tai heidän muodostamilleen työryhmille.

Voit hakea apurahaa joko työskentelyapurahana tai kohdeapurahana.

Työskentelyapuraha on tarkoitettu työskentelyedellytysten turvaamiseksi hakijan henkilökohtaiseen käyttöön. Työskentelyapuraha käytetään 4-6 kuukauden mittaiseen yhtäjaksoiseen ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn ajalla 1.6.-31.12.2020. Työskentelyapurahakausi ei voi alkaa takautuvasti.

Työskentelyapurahan laskennallinen suuruus on 1900 euroa/kk. Apuraha sisältää Maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen eläke- ja tapaturmavakuutusosuuden. Muu palkattu ansiotyö apurahakauden aikana on sallittu.

Lue lisää apurahasta ja hakemisesta Taiken sivuilta

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Open Call for Startas 2020 Residency, Lithuania | Deadline 22 Feb 2020

For the fourth time, the International Contemporary Art Festival STARTAS takes part in Roki¨kis, Lithuania, organized by the Culture Center of Roki¨kis, which is responsible for cultural activities in Roki¨kis town and its region. Partly funded by Lithuanian Council for Culture and Rokiskis region municipality.

Festival aims to present various contemporary art forms to Roki¨kis community, to begin new collaboration among Lithuanian and foreign visual and performing arts performers. The event will focus on public attention to small towns in Lithuania and attract new cultural investments to Roki¨kis.

Festival aim:

 • to explore new performance spaces and step out of the traditional venues. (Most of our performances are happening on a street, park, parking lot, pub, museum. So technical side of the project is very essential);
 • to explore new and experimental ideas that corresponds with nowadays cultural, social and political topics.

Year 2020 festival will take place from May 18th to May 24th 2020.

 • Residency program May 18-23, 2020
 • Education program May 18-22, 2020
 • Performance platform May 22-24, 2020
 • Application deadline – February 22nd, 2020 at 23:59 EEST

Basic information about the residency:

1. For this year residency program we are looking for artists who are willing to interact with locals and audience through the art form. Who is willing to provide a workshop for a different ages groups. An applicant(s) should be willing to experiment, step out of their comfort zone, explore new ways of working and work under pressure and on a deadline. The goal of this residency – is to push your artistic boundaries, explore the unknown and experiment with art forms, perhaps make future collaborations for other productions.

2. This year we are willing to invite two artists: One from the performance art and one from visual arts fields to join two other artists, a performer and sound designer/musician.

3. Residency consist of 4 artists working in a group on a common production, meaning: Each artist comes prepared to be experimental and open to possibilities; artists have 6 days to put ONE production/show/can be a work-in-progress, all together and presents in the festival program on the last day.

5. The festival leaves the rights of project development to the group of artists, thou keeps the right to use video material for festival organizer The Culture Center of Rokiskis events with an indication of project authors and the whole team.

6. An artist must be available during whole festival period, meaning: arrival to the festival – May 17, 2020; Departure – May 25, 2020

7. The final project, should be executed with maximum of 1.5 hours of preparation.

8. Festival do not cover flight tickets, props transportation costs to/from Lithuania.

Festival will provide:

 1. 1. Catering during your stay here (lunch and dinner);
 2. 2. Accommodation (shared room with other participants). Private rooms can be arrange for a fee;
 3. 3. A total budget of 300 Eur for the residency production;
 4. 4. A performance fee of 300 Eur per person.

if you have any questions – contact us via email: startasfestival.rkc(a)gmail.com

Application form

https://www.facebook.com/startasfestival/


The SPILL OPEN, England | Deadline 24 Feb 2020

The SPILL OPEN is aimed at early makers and artists whose practices may have been overlooked, regardless of age, working in between or across forms, and with something meaningful to say. It offers 10 opportunities for exceptional artists or groups to present work as part of SPILL Festival this Autumn. We aim to support makers whose work is grounded in generosity – to audiences, peers and cultural dialogues.

The SPILL OPEN is open to artists of any age, based anywhere, undertaking considered formal experimentation and / or investigation through research, that seek to offer some new ways of looking or thinking about the world and how we are in it together. It will support work which is considered and meaningful. We are also keen to hear from people specifically developing new forms tailored to the needs of kids or teenagers.

SPILL 2020 will take place between Wednesday 28th October and Sunday 1st November at venues and sites across Ipswich, England. The SPILL OPEN will be within these dates.

For more information and how to apply, check out the guidelines


Nordic Match Ajatushautomo ja verkostoitumisalusta | Haku 29.2.2020 mennessä

Ajatushautomo ja verkostoitumisalusta Nordic Match kokoaa 29.3-3.4.2020 Helsinkiin joukon pohjoismaisia luovan alan ammattilaisia. Nordic Matchin tavoitteena on taiteen ja kulttuurin keinoin luoda yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Luovan alan pohjoismaiset ammattilaiset työskentelevät yhteiskunnallisesti tärkeän teeman parissa. Tämän kevään teemana on sananvapaus.

Nordic Matchin taustalla vaikuttavat helsinkiläiset toimijat Pohjoismainen kulttuuripiste ja luova toimisto Måndag. Työpajojen ja verkostoitumisohjelman lisäksi osallistujat tutustuvat Helsinkiin paikallisten näkökulmasta. Rento yhdessäolo ja yhteiskunnallinen muutos ovat Nordic Matchin kantavia teemoja. Yhteistyökumppanina huhtikuun Nordic Matchissa on Taiteen edistämiskeskus Taike

Hae mukaan

Haemme luovan alan ammattilaisia kaikista Pohjoismaista, jotka haluavat kokoontua Helsinkiin 29. maaliskuuta – 3. huhtikuuta (ensimmäinen ja viimeinen päivä varattu matkoille) ideoimaan sananvapauden ympärillä. Taike käyttää ideat omassa työssään julkisen taiteen asiantuntijapalveluiden kanssa. Hakemuksen deadline on 29. helmikuuta.

Julkisen taiteen asiantuntijapalvelut jatkavat Taiken työtä taiteen prosenttiperiaatteen edistämisessä.

Taike tarjoaa asiantuntijapalveluja julkisen ja yksityisen sektorin toimijoille rakennetun ympäristön taideprosessien kehittämiseen sekä myöntää avustuksia uusille prosenttiperiaatteen mukaisille hankkeille.

Nordic Matchin kevään työpajat tulevat keskittymään kysymyksiin liittyen julkisiin tiloihin ja sananvapauteen. Kuka päättää ympäristöstä, jossa elämme? Mikä on taiteen rooli asuinpaikoissamme? Mitä tarkoitamme “julkisella taiteella”. Ottavatko pohjoismaiset taitelijat sananvapauden itsestäänselvyytenä? Miten markkinatahot ja länsimaalaiset arvot rajoittavat sananvapauttamme?

Hakulomake ja lisätietoja 


Suomen Viron-instituutti ja Vaba Lava -keskus: Residenssi Narvassa | Haku 1.3.2020 mennessä

Suomen Viron-instituutti pilotoi esittävän taiteen residenssiä Narvassa vuosina 2019–2020 yhteistyössä Vaba Lava -taidekeskuksen kanssa. Syksyllä 2019 järjestettiin kaksi residenssijaksoa. Kolmas ja viimeinen jakso toteutuu keväällä 2020. Residenssi edellyttää työskentelyä paikallisten koululaisten kanssa, mutta suurin osa ajasta on varattu omaan taiteelliseen työskentelyyn. Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella residenssistä ei tule taiteilijoille kuluja.
Avoin haku

Suomen Viron-instituutti ja Vaba Lava -keskus odottavat hakemuksia suomalaisilta tai Suomessa työskenteleviltä esiintyviltä taiteilijoilta tai taiteilijaryhmiltä (sirkus, tanssi, teatteri, performanssi). Haku päättyy 1.3.2020. Residenssijakso kestää kolme viikkoa (7.-28.5), ja järjestetään Narvassa, Itä-Virossa. Ohjelmaa tukee Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Residenssiin valitaan maksimissaan 4-henkinen taiteilijaryhmä. Residenssin päätarkoitus on tarjota aikaa ja tilaa taiteelliseen työskentelyyn. Työskentelemme Narvassa tiiviisti paikallisten yleisöjen kanssa. Tästä syystä edellytämme taiteilijoita tekemään residenssin aikana yleisötyötä kuten työpajoja paikallisten koulujen kanssa 2 tuntia viikossa sekä pitämään yhden yleisölle avoimen tilaisuuden, kuten demoesityksen. Instituutti ja Vaba Lava koordinoivat ja fasilitoivat työpajoja.
Haku

Viimeinen hakupäivä: 1.3.2020
Päätökset: 5.3.2020
Residenssijakso: 7.-28.5.2020

Residenssi tarjoaa

 • Matkakulut (meno-paluu Suomesta Narvaan edullisinta vaihtoehtoa käyttäen. Emme tue lentomatkoja).
 • Majoituksen (koko ryhmän yhteinen asuminen Vaba Lavan tiloissa)
 • Stipendin 600 euroa residenssijaksolta per taiteilija. Maksimissaan neljä taiteilijaa per jakso. 500 euron materiaalibudjetin työpajoihin ja demoesitykseen.

Tilat

 • Harjoitustilana on Vaba Lavan pieni sali, 82 m2, 52 paikkaa (Ei mahdollisuutta ripustaa valoja)
 • Studio-sali (136m2, 52 paikkaa) tai Black box (370m2, 270 paikkaa) demoesitykselle / yleisölle avoimelle tapahtumalle
 • Vaba Lava keskus on avoinna 10–22, muutokset mahdollisia.
 • Toimistotilojen käyttö tarpeen mukaan.

Majoitus

Majoittuminen tapahtuu Vaba Lavan tiloissa. Keskuksella on kahden hengen huoneita ja yhteistilat (keittiö, wc, kylpyhuone), wifi.

Hakemuslomake ja lisää tietoa residenssistä


Kolibrí festivaali | Haku 2.3.2020 mennessä

Kulttuurikeskus Ninho kutsuu eri taustan ja kokemuspohjan omaavia, Suomessa asuvia taiteilijoita, tutkijoita ja muita kasvatuksen, taiteen ja kulttuurin ammattilaisia lähettämään ehdotuksensa Kolibrí festivaalin ohjelman aktiviteeteiksi. Valitut ehdotukset tulevat olemaan osa 9. Kolibrí festivaalin ohjelmaa. Se pidetään 25.-27.09.2020 Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla.

Tämä kutsu sulkeutuu 2.3.2020 klo 24.

Etsimme lapsille suunnattuja aktiviteettejä, jotka noudattavat festivaalimme päämääriä ja metodiikkaa, jaettavaksi monimuotoisen ja -kielisen, eri sukupolvista koostuvan yleisön kanssa. Hyväksymme ehdotuksia mm. seuraavilta aloilta ja niiden yhdistelmiltä: kirjallisuus, grafiikka, visuaaliset taiteet, design, arkkitehtuuri, musiikki, tanssi, teatteri, sirkus, tieteet ja ruokakulttuuri. Kolibrín ohjelma koostuu monista toiminnoista, perinteisistä, taiteellisista ja kulttuuri-ilmaisuista aina teknologian ja tieteiden viimeisiin edistysaskeliin.

Formaatti voi olla:

 •     lyhyt- (45 min) ja/tai pitkäkestoinen (180 min) työpaja.
 •     performanssi (45 min): kerrontaa, näytös, näytelmä, konsertti, jne.
 •     installaatio (riippuen tapahtumapaikkana toimivan kulttuurikeskuksen tai kirjaston tarjoamista puitteista).

Kulttuurikeskus Ninho kattaa valittujen korvaukset seuraavasti:

 •     Tunti työpajaa: 65¤/taiteilija (sosiaalimaksut mukaan lukien).
 •     Performanssi: 170¤/taiteilija (sosiaalimaksut mukaan lukien).

Lisäksi tarjoamme tukea (kohtuullisiin) materiaalikuluihin ja katamme tilan sekä ääni- ja valolaitteiden ja niitä käyttävien teknikoiden aiheuttamat kulut. Valitettavasti varamme eivät riitä korvaamaan Helsinkiin matkustamisen kustannuksia, eikä myöskään minkäänlaisen laitteiston vuokraa.
Tärkeää

Kolibrí Festivaali on uusi tapa kokea ja luoda Suomen monimuotoisuuteen perustuvaa lastenkulttuuria. Festivaalin tarkoitus on tarjota turvallinen ja positiivinen tila, jossa viettää laatuaikaa perheen kanssa ja oppia uutta taiteista, tieteistä ja kulttuurista ja jossa vuoropuhelu, keskinäinen kunnioitus ja yhteisymmärrys vallitsevat varhaislapsuudesta alkaen.

Hyvin tärkeää: vaikka Kolibrí festivaalin juuret ovat ibero-amerikkalaiset, ehdotukset taiteilijoilta muilta maailman kolkilta, muilla ilmaisutavoilla, ovat yhtä tervetulleita

Lisätietoa: info(a)ninho.fi

Lue lisää Kolibrí Festivaalista ja hakemisesta

 


Open call for M1 Singapore Fringe Festival 2021: Quiet Riot | Deadline 6 March 2020

The call for applications for Fringe 2021 is now OPEN  

The next edition’s theme of ‘Quiet Riot’ invites us to consider what resistance means today.  

Where: Singapore 
When: 20 – 31 January 2021 
Deadline for applications: 6 March 2020  

Description of opportunity: Do protests necessarily have to be associated with destruction, or is there a place for quiet riots?

We are looking for performance and live art works that will fall within that theme. Specifically, we are interested in original, process-driven, well researched works that prioritise social engagement and critical inquiry in the creation process.

How to apply: www.singaporefringe.com/fringe2020/Fringe2021

Contact details: info(a)singaporefringe.com

For further information, please visit www.facebook.com/m1sff/


Teatterikorkeakoulu etsii uusia teoksia julkaisusarjoihinsa | Haku 10.3.2020 mennessä

Julkaisuhakuilmoitus - hakemukset 10.3.2020 mennessä  

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu etsii keväällä 2020 uusia teoksia julkaisusarjoihinsa. Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunnalle voi ehdottaa uusia teoksia julkaisuprosessiin, hakea niille rahallista avustusta julkaisutoimikunnan avustusperiaatteiden mukaisesti, tai esittää julkaisutoimintaan liittyviä avauksia ja ideoita. Julkaisutoimikunta myöntää avustusta julkaisuhankkeille, jotka edistävät Teatterikorkeakoulun toimialan opetusta tai tutkimusta, toimivat esittävien taiteiden ajankohtaisina keskustelunavauksina tai käännöshankkeina.

Rahallista avustusta voi hakea taitto- ja painokustannuksiin sekä kielentarkistukseen. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun teokset julkaistaan ensisijaisesti sähköisinä, avoimina julkaisuina (Open Access).

Julkaisutoimikunta ei pääsääntöisesti rahoita kirjoittaja-, toimittaja- eikä käännöspalkkioita. Näiden kulujen kattamiseen tulee hakijan hakea ulkopuolista rahoitusta tai rahallista tukea Teatterikorkeakoulun jonkin koulutusohjelman kautta. Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunta ja sarjaa hallinnoiva taho (yleensä koulutusohjelma) voivat myöntää julkaisuhankkeelle sitovan rahoituksen vain kuluvan vuoden (2020) kuluihin. Tuleville vuosille voidaan myöntää ehdollinen rahoituspäätös Teatterikorkeakoulun vuosittain laadittavan budjetin puitteissa.

Julkaisutukea hakevaa pyydetään ilmoittamaan missä Teatterikorkeakoulun julkaisusarjassa toivoo teoksen julkaistavan. Hakijan tulee myös olla hakiessaan yhteydessä Teatterikorkeakoulun koulutusohjelmaan, jonka alaan julkaisu sijoittuu. Koulutusohjelman yhdyshenkilö toimittaa julkaisuehdotuksen laatijan (hakijan) pyynnöstä lausunnon julkaisuehdotuksesta julkaisutoimikunnalle. 

Lue hakuohjeet ja lisätiedot Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun sivuilta


HIGH FEST International Performing Arts Festival  | Deadline 15 March 2020

1 – 8 October 2020 / Yerevan, Armenia (Seventeen Edition)

We are pleased to inform, that the HIGH FEST International Performing Arts Festival welcomes performing arts companies and artists to present their productions in all genres of performing arts including theatre (drama, comedy, mime, movement, circus, street performances, puppet/marionette, fingers theatre, visual etc.), dance (contemporary, modern ballet, folk, classic etc.), music (opera, classical, musical, contemporary, jazz, folk etc) and other forms of performing arts.

Here are ourProgrammes, which will be held in the framework of the Festival:  

 • Main program
 • Fringe Program
 • ARMS FEST – Armenian International Student and Youth Program;

Note!!! If your work is out of the format of the festival or the deadline has already passed, we can offer you to participate at the Fringe Program which means you take care of all your expenses (including travel, accommodation, meals, technical costs, venue rent) and pay the participation fee (200 Euro).  The Organizing Committee provides to/from airport local transport, marketing and publicity costs, as well as free access to all performances and connected events.

If you are interested in participating at the HIGH FEST 2020, please read carefully the information here: Application form, and send the application form and the info pack before the March 15th 2020 to the following address:  

HIGH FEST International Performing Arts Festival
Yerevan State Institute of Theatre and Cinema
Amiryan 26
Yerevan 0002
Armenia
highfest.am

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


TINFO hakee johtajaa | Haku 15.2.2020 mennessä

Teatterin tiedotuskeskus TINFO hakee johtajaa. Tule meille työtoveriksi ja johtamaan teatterialan asiantuntijaorganisaatiota.

TINFO

… on suomalaisen teatterin asiantuntija ja yhteistyökumppani. TINFO on teatterin rohkea puolestapuhuja, luotettava viestijä ja välittäjä.

… on suomalaisen teatterin ja esitystaiteen asiantuntija ja yhteistyökumppani Suomessa ja kansainvälisesti.

… huolehtii alan tilastoinnista, tekee selvityksiä ja jalostaa ja analysoi tietoa.

… tarjoaa kaikille avoimia digitaalisia palveluja.

… tuottaa erikielisiä viestintäaineistoja.

… edistää alan kansainvälistymistä ja liikkuvuutta tukemalla tekijöiden verkottumista ja näkyvyyttä.

… toimii yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa.

... on opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustusta saava rekisteröity yhdistys, jonka hallitus toimii työnantajana.

TINFOn johtaja vastaa TINFOn strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Lisäksi työtehtäviin kuuluu hankkeiden ja verkostojen kehittäminen.

TINFOn tulevalta johtajalta edellytetään laajaa teatteri- ja esitystaiteen sekä toimintakentän tuntemusta, johtajakokemusta, ylempää korkeakoulututkintoa, molempien kotimaisten kielten ja englannin hyvää hallintaa ja sosiaalisia taitoja. Laajempi kielitaito, toiminta kansainvälisissä verkostoissa ja kulttuuripolitiikan tuntemus luetaan eduksi.

TINFOn tulevalta johtajalta edellytetään myös vankkaa kokemusta talousvastuusta johtotehtävissä. Arvostamme myös työkokemusta teatterialan tai muiden taiteen alojen yhteisöissä.

Työ edellyttää matkustamista Suomessa ja ulkomailla.  

Uusi johtaja aloittaa vakinaisessa työsuhteessa 1.9.2020 lukien tai sopimuksen mukaan.

Vapaamuotoiset hakemukset (enintään kolme sivua) ja ansioluettelo (enintään viisi sivua) yhtenä PDF-tiedostona on lähetettävä 15.2.2020 mennessä. Hakemukset pyydetään ensisijaisesti sähköpostitse haku(a)tinfo.fi. Postitse lähetettävät osoitteella Teatterin tiedotuskeskus TINFO, Maneesikatu 2 A, 00170 Helsinki (kuoreen merkintä Johtajan haku).

Haastattelut järjestetään Helsingissä maalis-huhtikuussa 2020.

Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Mikko Kanninen
050 318 7348
mikko.kanninen(a)tuni.fi

www.tinfo.fi


Musiikkiteatteri Kapsäkki hakee tiimiinsä asiakasvastaavaa | Haku 20.2.2020 mennessä

Musiikkiteatteri Kapsäkki on 42 jäsenensä omistama osuuskuntamuotoinen ammattilaisteatteri.

 Kapsäkin monipuolisessa ohjelmistossa on musiikkiteatterin kantaesityksiä, oopperaa, lasten näytelmiä ja konsertteja. Kapsäkki tavoittaa esityksillään vuosittain lähes 25 000 katsojaa ja eri esityksiä on vaihtelevasti 100-150. Teatteri sijaitsee Helsingin Vallilassa.

Etsimme tiimiimme nyt asiakasvastaavaa. Sinulla tulisi olla:

 •     intohimoinen suhtautuminen myyntityöhön ja asiakaspalveluun
 •     hyvä teatterialan tuntemus ja halu tavoittaa Kapsäkin nykyiset ja uudet asiakkaat
 •     erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen ilmaisu
 •     hyvät taidot digitaalisessa viestinnässä ja markkinoinnissa

Tehtäviisi kuuluu mm. suunnitella ja toteuttaa:

 •     esitysten myynti (erityisesti ryhmille),
 •     myyntiin liittyvä materiaali, kuten uutis- ja ryhmäkirjeet,
 •     asiakkaiden palveluviestit,
 •     esitysten digitaalista markkinointiviestintää sekä ryhmäasiakkaiden
 •     lipunmyynti, lippuvaraukset ja laskutus.

Arvostamme oma-aloitteellisuutta, teatteri- ja esitystaiteen toimintakentän tuntemusta, soveltuvaa koulutusta ja riittävää työkokemusta. Tarjoamme vaihtelevan, mutta joustavan ja mukavan työympäristön.

Työsuhde on vakinainen ja täytetään sopimuksen mukaan.

Ansioluettelo ja hakemus palkkatoivomuksineen tulee lähettää 20.2.2020 mennessä sähköpostitse stiina.laakso(a)kapsakki.fi. Hän myös vastaa mahdollisiin lisäkysymyksiin puh. 040 544 1690.

Lue koko ilmoitus Kapsäkin verkkosvuilta


Taike hakee kahta Taideasiantuntijaa, Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija- ja neuvontapalvelun pilotointiin | Haku 24.2.2020 mennessä

Taike hakee kahta määräaikaista taideasiantuntijaa viisivuotiseen kehittämisprojektiin, jossa pilotoidaan kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija- ja neuvontapalvelutoimintaa. Pilotoitava palvelu edistää taiteen käyttöä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä vahvistaa taiteilijoiden työllistymistä sosiaali- ja terveydenhuollon kentälle.  

Taideasiantuntija toimii kulttuurihyvinvoinnin monipuolisena asiantuntijana ja taiteen puolestapuhujana. Hänellä on tietoa taiteen käytön mahdollisuuksista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, osaamista taiteen menetelmistä ja niiden vaikutuksien todentamisesta.  

Taideasiantuntijan tehtävänä on kehittää kulttuurihyvinvointipalveluja, niiden sisältöä, toimintatapoja ja osallistua menetelmien kehittämiseen, pilotointiin ja arviointiin. Taideasiantuntijan toimintaverkosto on taiteen monipuolisen kentän ja soten yhdyspinnoilla mukaan lukien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijat. Verkostoon kuuluu myös kansainvälisiä kumppaneita.  

Tehtävä sijoittuu Taikessa kehittämisen vastuualueelle ja asiantuntijat työskentelevät erityisasiantuntijan alaisuudessa.  

Tehtävä on määräaikainen ja sijoittumispaikka neuvotellaan osana rekrytointiprosessia. Taideasiantuntijan toimialueena on koko maa ja tehtävä edellyttää matkustamista. 

Lisätietoja tehtävästä  

Johanna Vuolasto Erityisasiantuntija 0295 330 870 johanna.vuolasto(a)taike.fi 
Eva-Maria Hakola Kehittämispäällikkö eva-maria.hakola(a)taike.fi  

Toimipiste

Kouvolan toimipiste
Kauppamiehenkatu 4
45100 Kouvola 

Lue lisää työpaikasta ja hakemisesta

MUITA ILMOITUKSIA

Musikaalimatkassa-podcastin kevät: ohjelmistovalintoja, omstarteja ja paljon muuta

Suomen ainoa musiikkiteatteriaiheinen podcast Musikaalimatkassa käynnistää kevätkautensa!

Keväällä 2020 ilmestyvissä jaksoissa tutustutaan mm. opiskelijavoimin syntyviin spekseihin ja Skandinaviaa valloittavaan menestysmusikaaliin Så som i himmelen. Uudet jaksot ilmestyvät joka toinen tiistai toukokuulle asti.

Kevään ensimmäisessä jaksossa kysytään Svenska Teaternin johtajalta Joachim Thibbliniltä, mitä kaikkea teatterinjohtajan on otettava huomioon, kun ohjelmistoon valitaan uutta musikaalia: https://soundcloud.com/musikaalimatkassa-podcast/miten-ohjelmisto-valitaan-haastattelussa-joachim-thibblin

Musikaalimatkassa-podcastin uudet jaksot ja yli 60 pidemmän ja lyhyemmän jakson arkisto ovat kuunneltavissa Spotifyssa, iTunesissa, Soundcloudissa ja Androidin podcast-sovelluksissa.

Jaksot Soundcloudissa: https://soundcloud.com/musikaalimatkassa-podcast

Antoisia kuunteluhetkiä toivottavat

Musikaalimatkassa-podcastin juontajat
Siiri Liitiä & Laura Haajanen


Kansallisteatterin puvuston aarteita myynnissä kirpputoritapahtumassa  

Kansallisteatterin puvusto järjestää tapahtuman Kansallisteatterin Pienen näyttämön lämpiössä tiistaina 18.2.2020 kello 13 -19.

Kansallisteatterin peruskorjaus on alkamassa tämän vuoden aikana.  Puvusto on tehnyt mittavan inventaariotyön, sillä varastotilat pienenevät jatkossa huomattavasti. Osa historiallisesti merkittävistä vaatteista lahjoitetaan Teatterimuseolle, osa pukusuunnittelijoille.  

”Meillä on Kansallisteatterissa tahto tehdä töitä kestävän kehityksen periaatteella. Kierrätämme mahdollisimman paljon käyttövaatteita uusiin produktioihin. Nyt myyntiin tulee vaatteita, kankaita, hattuja ja kenkiä, jotka eivät välttämättä enää ole edelleen muokattavissa tai jotka on tehty tarkasti johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen. Toivomme, että aarteet päätyvät niitä arvostaville", puvuston päällikkö Heli Hynynen kuvailee.

Sisäänkäynti kirpputoritapahtumaan on Pienen näyttämön yleisöovista, jotka avataan tiistaina kello 13.

Maksuvälineinä käyvät käteinen, Mobilepay ja korttimaksu.

Lisätiedot

puvuston päällikkö Heli Hynynen heli.hynynen(a)kansallisteatteri.fi
tiedotus(a)kansallisteatteri.fi

Lue koko uutinen tästä


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.