09.04.2019

TINFO e-Nytt 1 / 2019

TEATERNYTT I FINLAND

TINFO BETJÄNAR

EVENEMANG

FESTIVALER

WORKSHOPS

STIPENDIER OCH BIDRAG

OPEN CALLS

LEDIGA JOBB

twitter.com/tinfotweets

TEATERNYTT I FINLAND

Synnerligen tungt vägande skäl

DuvTeatern och Kvartira-gruppen har funnit varandra genom Teaterinfo Finlands projekt NOKKA / NOC (näsa) och planerar samarbete. DuvTeatern har fungerat sedan 1999 och har haft regelbunden föreställningsverksamhet i 20 år, medan Kvartira är en grupp som i sin nuvarande form har fungerat endast några år. Kvartiras teaterverksamhet har som mål att stärka samhällelig gemenskap och motverka segregation.

Kvartiras regissör Boris Pavlovitj talar om horisontell teater, och med det avser han en situation då det inte finns några hierarkier och då hela arbetsgruppen deltar i att färdigställa produktionen. Men det är inte allt! Också publiken börjar kommunicera och det har lett till att såväl skådespelare som publik deltar så som det skedde i Kvartiras produktion Diskussioner, som utspelades i en tidigare så kallad kommunalka-lägenhet på Moika-gatan i St. Petersburg. Pavlovitj har en speciell förmåga att sammanföra folk med olika bakgrund och få dem att göra teater. Kvartiras arbetsgrupper kan bestå av professionella skådespelare, professionella scenografer och ljusdesigners eller av personer med funktionsvariationer och autistiska teateramatörer.

TINFO intervjuade DuvTeaterns verksamhetsledare Sanna Huldén och producent Annina Blom om samarbetsplanerna för kommande år på axeln Helsingfors- St. Petersburg.
 

Vad är det som förenar DuvTeatern och Kvartira från St. Petersburg?

Tack vare TINFOs NOKKA/NOC- projekt har vi haft möjlighet att bekanta oss med varandra och med varandras arbetssätt. Våren 2018 reste DuvTeaterns regissör Mikaela Hasán och producent Annina Blom till St. Petersburg för att träffa några ur Kvartira-arbetsgruppen och se en av deras föreställningar. Den här våren (2019) besökte Kvartiras konstnärliga ledare Boris Pavlovitj och producent Nika Parkhomovskaja DuvTeatern i Helsingfors. Boris höll en workshop för DuvTeaterns skådespelare och övriga personal på dagen och på kvällen höll Nika en öppen föreläsning om Kvartira, om hur de arbetar och om inkluderande teater i Ryssland.

Det var givande att få prova på Kvartiras arbetsmetoder i workshopsform. Kvartira och DuvTeatern liknar varandra på många sätt. För båda grupperna står skådespelarna med funktionsvariation och deras konst i centrum. Båda grupperna vill skapa rum för mångfald både bland konstnärer och i det konstnärliga uttrycket.

I båda grupperna är samarbetet mellan konstnärer med och utan funktionsnedsättning viktigt och båda grupperna samarbetar även med etablerade och framgångsrika konstnärer och teaterarbetare utan funktionsnedsättning. Både DuvTeatern och Kvartira värnar om konstnärlig kvalitet och professionalism och strävar efter att göra konstnärligt utmanande och orädda produktioner.

Trots många likheter kan man ändå inte bortse ifrån att Kvartira och DuvTeatern existerar i väldigt olika samhällen med olika teatertraditioner och olika ekonomiska förutsättningar. DuvTeatern har under 20 års tid samverkat med det omgivande samhället och konstfältet, medan Kvartira endast har verkat i några år. Därtill är situationen för en konstnär med funktionsvariation väldigt olika i St. Petersburg och i Helsingfors.

Vilka framtidsplaner har ni och Kvartira?

DuvTeatern fyller 20 år 2019 och firar det med en stor musikteaterproduktion. Föreställningen I det stora landskapet - en sagolik familjekrönika är ett samarbete mellan DuvTeatern, Svenska Teatern, Resonaarigroup och Wegelius Kammarstråkar med premiär på Svenska Teaterns Stora Scen 26.10.2019. Kvartira-gruppen planerar att besöka DuvTeatern och se jubileumsföreställningen på hösten. Det finns även planer på att ordna möten mellan Kvartira och andra liknande aktörer och organisationer i Helsingfors i samband med att gruppen kommer för att se DuvTeaterns föreställning.

DuvTeatern planerar också ett besök till St. Petersburg under 2020. Preliminärt är planen att dela med sig av arbetssätt och erfarenheter i form av en workshop och en diskussion/presentation. Därefter hoppas vi på att tillsammans fundera på hur vi går vidare med samarbetet och hur vi på bästa sätt kan lära oss av varandra och av andra likasinnade teatrar i framtiden. En av DuvTeaterns grundidéer är att skapa möten mellan olika mänskor, konstformer och aktörer. Vi tror att vi genom att möta andra kan förstå, lära oss och förändras.

Har DuvTeatern andra internationella planer än samarbetet med Kvartira?

DuvTeatern har under sina 20 år mött ett stort antal intressanta konstnärer, konstaktörer och teaterarbetare och vi har planer på att initiera ett internationellt nätverk för att kunna dela erfarenheter och inspireras av varandra. Under det kommande året fokuserar vi ändå främst på vår jubileumsproduktion och på att knyta kontakter med andra teatrar för skådespelare med funktionsvariation, något som glädjande nog har dykt upp i Finland under de senaste åren.

Upplever ni språken och språkens mångfald som en mur eller möjlighet?

DuvTeatern har alltid jobbat med många språk: svenska, finska, stödtecken och andra alternativa kommunikationsmetoder… Med hjälp av en tolk fungerade Kvartiras workshop på ryska utmärkt. Teatern som konstform möjliggör också en mer fysisk kommunikation och ett ordlöst berättande. Språkens mångfald - och uttryckens mångfald - är absolut en möjlighet och inte ett hinder.

***

Enligt Boris Pavlovitj måste konsten ha förmågan att föra en ny dialog för att teatern ska födas på nytt som en för alla öppen och inkluderande gemenskap.  För att göra teater måste det alltid finns synnerligen tungt vägande skäl, för att världen omkring oss skulle bli mer öppen.

(TINFO / Sari Havukainen, 4.4.2019)

Ursprunglig artikel här i sin helhet


#digiteaterns arv

Maria Oiva, som fick ta emot årets TINFO-pris, har gjort ett banbrytande arbete på Riihimäen Teatteri under åren 2017-2018 då hon var ansvarig digikonstnär för #digiteatern. Motsvarande, konstnärliga digiprojekt har inte tidigare genomförts på någon institutionsteater i Finland och veterligen finns det inte heller några liknande internationella satsningar. Inom scenkonsten har det fria fältet redan länge gjort teknologiska experiment och i teatrarnas publikarbete har man utnyttjat digitala medel. Vad betyder det då att teaterkonsten ses som digi?

Pionjären Maria Oiva tog alltså smarttelefonen i vacker hand, började filma innehåll, hittade på historien om den fiktiva teaterchefen och den spreds på YouTube. Via Tinder inbjöd hon folk till en ritualistisk föreställning i ett rivningshus. I det senaste #digiteaterverket kunde man möta en fjärrstyrd människa i ett hotellrum eller följa med skeendena på Facebook.

Digikonstnärens arbetsplats var på en institutionsteater i en småstad, hon var medveten om att de konstnärliga idéerna ännu var outvecklade, men lät sig inte förfäras av publikens och kollegernas kommentarer och med tankens kraft bröt hon teaterns konventioner. Maria Oiva skriver i boken  Virtuaaliseikkailu teatterin maailmaan – Katsauksia kulttuurialan digitalisaatioon (red. Pasi Toivanen, 2018, råöversättning av titeln/ Ett virtuellt äventyr i teaterns värld – Om digitaliseringen på kulturfältet):

”Man kunde tänka sig att teaterns grundväsen har något digitalt, något som snabbt förändras och utvecklas och som tar avstånd från tid och ägarskap. För en konstnär är dialogen mellan två världar intressant: hur kommer teatern att tåla ett massivt element som heter digitalitet, som i sig själv inte längre betyder något alls och vars betydelse är omöjlig att greppa i dess totalitet.”

Vad har gloendet på den lilla skärmen att göra med den levande konstformen, teatern? Känns det inte litet ytligt och halvfärdigt? För #digiteaterns utvecklare Maria Oiva och hennes kolleger, scenografen och mediakonstnären Jyrki Pylväs och mediakonstnären Aku Meriläinen är det betydelsefullt att ändå pröva om man genom digitaliteten kan få teatern att attrahera dem som aldrig har haft någon kontaktyta till teatern. Det lönar sig inte att överlåta teknologin endast till de som gör business:

”Det vore mycket viktigt att utveckla nya områden för teknologin och digitaliteten med andra utgångspunkter än endast de kommersiella. Digitaliteten har strålande möjligheter att fungera som katalysator och vägvisare för vår mänsklighet.” (Toivanen, 2018)

Vad har gloendet på den lilla skärmen att göra med den levande konstformen, teatern?

#digiteatern som ett särskilt konstnärligt projekt vid Riihimäen Teatteri är nu över. Men det får inte ta slut just nu då man har kommit igång, tänkt och experimenterat och producerat kunskap, som måste tas i bruk och utvecklas vidare. 

Därför ställde jag frågan om digiteaterns framtid till konstnären Maria Oiva: Kan #digiteaterns idéer och metoder användas konstnärligt i framtiden?

”Framförallt och naturligtvis: man kan, med inspiration av oss, pröva och börja med vad som helst på sin egen arbetsplats eller i egna produktioner! Det finns flera andra scenarier. Allt handlar om vårt kunnande, att överföra vetande och kunnande.

Hur ska det göras? Anställ oss för en produktion eller för att utbilda. Vårt arbete handlar hela tiden om att vi redan har ett slags sceniskt substanskunnande och med det som bas har vi börjat bygga #digiteatern: jag är regissör och performativ konstnär, Aku Meriläinen är mediakonstnär, som kan allt om att koda och arbetar med artificiell intelligens och Jyrki Pylväs är både mediakonstnär och scenograf.

För att få fram något nytt behövs det förstås resurser. Och att man stannar upp ett tag och tillsammans med ledning och personal funderar på vad det kunde vara, vad vill vi berätta, hur kunde detta användas, varför?”

(TINFO / Sari Havukainen 5.4.2019)

Bildtext: I det senaste #digiteaterverket kunde man möta en fjärrstyrd människa i ett hotellrum eller följa med skeendena på Facebook. Foto: Maria Oiva

Ursprunglig artikel här i sin helhet
 

Och årets pris går till...

Teaterinfo Finland TINFO delar ut tre pris vartannat år. Dessa tre är Illusionistpriset, som utdelades för första gången redan år 1998,TINFO- priset samt Thalia-priset som inrättades år 2010.

TINFO-pristagaren år 2019 samt motivering:

TINFO-priset går digikonstnären och regissören Maria Oiva. Som kritisk tänkare inom digitalteatern har Oiva sedan år 2017 gjort banbrytande konstnärs- och konstbaserat forsknings- och utvecklingsarbete inom konceptet #digiteatteri på Riihimäen Teatteri.

Maria Oivas forskande arbetsmetod har gett insikter i hur framtidens digitala scener kunde se ut och var deras potential finns. I sina verk har Oiva pekat på det digitalas möjligheter på teaterscenen. Oiva har modigt försvarat teaterns innersta väsen: dess grubblande natur och långa startsträcka.

Oiva har även upprepade gånger påmint oss om att det digitala inte endast ska betraktas som ingenjörsvetenskap. Hon har uppmuntrat konstnärer att kritiskt ta tag i digitalitetens möjligheter och hacka in i teknologier för egna konstnärliga syften. Oiva har också formulerat de utmaningar som digitaliteten för med sig och som gäller traditionella arbetsbilder och produktionsmodeller.
 

TINFOs traditionella Illusionistpris går Saara Rautavuoma, som är är producent och verksamhetsledare inom teaterkonsten. Saara Rautavuoma har utvecklat ett konstnärligt-produktionsmässigt tänkande. Rautavuomas passion, kunnighet och samarbetsförmåga har resulterat i teatergruppen Teatteri 2.0 och nu senast i projektet New Play Finland.

TINFO delar också ut Thalia-priset, som denna gång går till fyra verk. Juryn ville lyfta fram föreställningar som förverkligats som samarbeten mellan teatrar, samt verk som förverkligats i marginalen, delvis osynliga och gömda.

Thalia-pristagarna år 2019 är:

Klockriketeatern, Sirius Teatern, Teater Mestola: Marat / Sade 
Grus Grus Teatern: Picknick vid vägkanten
Valtimonteatteri: Syklit (Cyklerna)
Anna Ackerman – Minna Hokkanen: Vaahtoa! (Skum!)

Ursprunglig artikel här i sin helhet

                             
Vägvisare och idoga teaterarbetare belönades på Thalia-galan


Okunskap och nonchalans

Arbetslivets allmänna problem med jämlikhet och jämställdhet gäller också scenkonstfältet.
Det finns mycket att göra för att bättra på jämställdheten mellan kvinnor och män. Sådant arbete som utförs i fastanställning enligt arbetsavtal garanterar bättre jämlikhet och jämställdhet. Det framgår av Teaterinfo Finlands (TINFO) enkätundersökning. Här nedan några första iakttagelser. Enkätens resultat, helhetsanalys och åtgärdsförslag publiceras i början av maj.

Enkätens första fråga gäller den allmänna jämlikheten och hur den förverkligas när individuella egenskaper som ålder, kön, sexuell läggning, språklig minoritetsställning, särbehov, utländsk bakgrund och arbetsmarknadsposition leder till ett icke-jämlikt bemötande. Uppfattningarna om hur jämlikheten har realiserats eller inte är tudelad. Det finns stora brister i kunskap och medvetenhet om vad som utgör hinder för jämlikhet och jämställdhet och hur det påverkar dem som p.g.a. individuella egenskaper hör till någon minoritet.

Frågan om hur jämlikheten förverkligas lyfter fram jämlikhetens och jämställdhetens sektoröverskridande karaktär. När det gäller kön, sexuella minoriteter och olika åldersgrupper anser man att principen om jämlikhet förverkligas väl, medan upplevelserna i dessa grupper pekar på motsatsen. Det samma gäller erfarenheterna bland äldre och yngre. Förmågan att identifiera brister och problem i jämställdheten är dålig.  

En fjärdedel av respondenterna hade ingen kunskap om läget för språkliga minoriteter och personer med utländsk bakgrund. Endast ett fåtal personer med utländsk bakgrund besvarade frågorna. 

Ursprunglig artikel här i sin helhet

TINFO BETJÄNAR 

TINFO stipendium för översättning  

Teaterinfo Finland (TINFO) delar ut 25 000 euro som stipendier för översättning av finska pjäser, dramatiseringar och textning av föreställningar.     

Expertgruppen som besluter om TINFO-stipendiet sammanträder fyra gånger per år. För nästa ansökningsomgång bör ansökningar med bilagor skickas in senast den 26.5.2019.

Syftet med stipendierna är att göra finsk dramatik känd utomlands. Urvaldsmetoden för översättningsstipendierna är kollegial utvärdering. TINFO-stipendiet betalas direkt till översättaren.     

Läs mer

Eventuella frågor kan skickas till: tinfo(a)tinfo.fi


Informera om sommarens och höstens premiärer på TINFOs nätsidor

Teaterinfo Finland TINFO samlar information om teatrarnas premiärer såväl på professionella teatrar som på amatörteatrarna. Du kan anmäla premiärerna på TINFOs databas med premiärer med ett nätformulär. Ifall din teater inte finns med på teaterlistan kan du anmäla din teater med detta formulär.  

Du kan även uppdatera information om teatern på samma formulär eller meddela om uppdateringar per e-post till: tinfo(a)tinfo.fi


Frågeförmulär om sommarteatrarnas publikmängd år 2018

Hej alla ni som jobbar med sommarteater!  

TINFO ber om information om sommarteatrarnas publikmängd sommaren 2018.

Vi ber dig svara på frågeformuläret även ifall ni inte spelade något sommaren 2018.
För oss är det viktigt att veta om er sommarteater fungerar trots att ni eventuellt har haft ett mellanår eller om er verksamhet har avslutats.

Det finns ett allt större behov av information om sommarteaterverksamheten i Finland. Vi behöver information av er för att kunna informera vidare på ett rättvisande sätt.

Här finner du frågeformuläret

Kontakt: tinfo(a)tinfo.fi 

EVENEMANG

All Women Story Sharing Café | 12.4.2019, Helsingfors

Välkomna till ett avslappnat berättar café där människor från olika delar av värden och med olika bakgrund kan träffas vid ett cafebord och lyssna till varandras historier, handledda av vår Story Sharing grupp. På programmet har vi inbjudna historieberättare, levande musik och en öppen mikrofon del.

Cafét den 12.4 är ämnat för kvinnor. Kom ensam eller tillsammans med t.ex. en väninna och bekanta dig med de andra deltagarna på ett roligt och avspänt sätt.

Vi pratar åtminstone svenska, finska, engelska, arabiska, kurdiska, hindi, farsi, franska och ryska.

Musiker: Charlotta Kerbs

PLATS:
African Care
Meri-Rastilan kuja 2B, Rastila

TID:
fredagen den 12.4
Kl. 18.00-20.30.

Gratis inträde men reservera plats via mail: universum(a)universum.fi / 09 611 003, skriv ett meddelande på fb eller en kommentar i eventet.

Arrangör: Story Sharing Universum -projektet i samarbete med Alba ry, Universum ry och African Care.
All Women Café har fått understöd av Stiftelsen Wilhelminahemmet.

www.storysharinguniversum.fi
www.facebook.com/storysharinguniversum
www.universum.fi/universum/story-sharing-universum


International Conference on Business Models in Art Organisations | 24-25 Apr 2019, Helsinki
 

On 24-25 April 2019 leading art and cultural professionals, policymakers and researchers will meet in Helsinki, Finland to discuss business model innovation in the sector. The “Creative Lenses Final Conference: Culture and Business Models in Challenging Times” will take place in the largest cultural centre in Finland, the Cable Factory (Kaapelitehdas).

This two-day conference will explore how arts and cultural organisations can adapt to the changing environment and strengthen their business models accordingly. Specifically, the participants of the conference will explore three main themes:

 • Business Model Thinking: Why are the business models of arts and cultural organisations increasingly discussed? What are the different approaches arts and cultural organisations take to thinking about or changing their business models? What are the implications of business model thinking?
 • Value and Valuing in Arts and Cultural Organisations: What are the different ways of understanding the value that arts and cultural organisations embody, create and realise? How do they balance conflicting missions and priorities?
 • Making Sense, Impact and Research: How can arts and cultural organisations learn from, about and with their audiences and stakeholders? What are the different ways of re-imagining impact and knowledge co-creation?

Keynote Speakers:

Alison Tickell  

Alison founded and leads Julie’s Bicycle, a UK-based organisation which advocates for and demonstrates through collaborative projects how arts organisations catalyse, inspire and deliver environmental sustainability. 

Teemu Mäki  

Teemu is a Finnish artist, director, writer, researcher and chairman of The Artists' Association of Finland. To him, art is the most flexible, versatile and holistic form of philosophy and politics. It is the best way to respond to questions such as how should we live and what is a good life.

Price and Registration

The two-day conference is 40 euros. Download the programme and register for the event here

Creative Lenses project

This international conference will close the four-year (2015-2019) project, Creative Lenses, that was funded by Creative Europe programme and strives to improve arts and cultural organisations business models by developing their long-term strategic and innovation capacities.

More about Creative Lenses

More about Cable Factory (Kaapelitehdas)


Networked Actor Theory research day  | 3 May 2019, Helsinki

Contemporary stages and performing bodies are imbued, permeated and produced with technologies and they rest on technological infrastructures. At the same time, systemic changes within techno-conditioned realities entangle with planetary ecological, political and economic crises, destabilizing divisions between human and non-human, living and dead, past and present, close and distant. These shifts have profound implications for practices of living, and the practices of art and research are no exception.  

Media art, critical media theory and communication studies as well as live and performance art have addressed and operated within the (new) technological turns. Lately also performing arts and theatre have seen an emergence of artistic research engaging with the performativity of technology, questioning its neutrality and transparency, and supplementing human sense making and embodiment with algorithmic, machinic, and virtual performing bodies.  

Open to the public, Networked Actor Theory research day brings together various approaches in this framework and it aims to explore the expansion of conceptions and practices of acting, performance, and the stage within the contexts of theatre and performing arts. Along with critical techno-speculation the research day invite artistic research projects and proposals that share an interest in performing bodies as complex, networked assemblages which extend beyond the human as a distinct, sovereign figure.

The performers, speakers and proposals of the day come from professor of Sound Design Jari Kauppinen, dramaturg Otso Huopaniemi, philosopher Esa Kirkkopelto, visual artist Henna Riikka Halonen, Zimbabwean-Swedish scene artist Stacey Sacks, French-Basque metteur en scène Vincent Roumagnac and actor Outi Condit.  

Time: 3.5.  between 10 – 20
Place: Maijansali, Helsinki Central Library
Language: Finnish/English 
The event is free of charge: the event has 70 places, no pre-registration or booking 
In case the event is full, the organizers need to limit the entrance to the space. 

Read more


Svenska Teaterns Scenmåndag | 6.5.2019, Helsingfors

Författarsamtal med Claes Andersson, Märta Tikkanen och Peter Sandström  

Välkommen till Svenska Teaterns sista Scenmåndag för säsongen. Kom och möt tre intressanta författare på Svenska Teaterns AMOS-scen.  

Peter Sandström, Märta Tikkanen och Claes Andersson diskuterar författarskap på svenska i Finland under de senaste 100 åren. Författarna blickar tillbaka och siktar mot framtiden. Programmet ordnas för att fira Finlands svenska författareförening som i år fyller 100 år. 
 
Måndag 6.5 kl. 19  
Plats: AMOS-scenen
Längd: 1-2 h
Biljett 10 ¤ . (11,50 från Lippupiste direkt)  

Facebook-evenemang - Dela och visa att du deltar  

Detta är Scenmåndag!  

Första måndagen varje månad ordnar vi diskussioner, debatter, artistsamtal och liknande program.
Vi bjuder på aktuella teman och intressanta gäster, ofta med anknytning till Svenska Teaterns repertoar. I augusti återkommer vi med programmen som sker under hösten.  

Läs mer


First Session – Conference at the crossroads of arts and technology | 30 – 31 May 2019, Helsinki

First Session is a 2-day conference at the crossroads of arts and technology, with a special focus on immersive mediums and performing arts.

30th – 31st May 2019, Helsinki, Finland

The conference will offer new ideas and knowledge for professionals, creators and artists of all medias and arts. First Session will help you envision how to immerse and enthrall your audience or customers. We will be exploring technologies such as virtual and augmented reality, artificial intelligence, projection mapping and spatial sound – the latest trends in audio, visual, and spatial art.

For those working in stage arts – be that theatre, dance, opera, music – the conference will impart you with enough knowledge of the current and future techniques so that your team and association can implement future thinking into your performances.

Conference sessions include keynotes, demos, hero cases, master classes, workshops and networking. Among our speakers are award winning producer at Royal Shakespeare Company Sarah Ellis, Head of Experiments in Art and Technology at Nokia Bells Labs Domhnaill Hernon, awarded VR/AR directors Gabo Arora and Jessica Brillhart and immersive artist and composer Mathis Nitschke.

On the conference’s second day we will also hear the concepts of the First Session competition. We will see international creative teams answer our call for projects with a concept for an immersive art piece. The chosen conceptual piece will be realised in association with Opera Beyond by 2020, and internationally promoted, so to inspire and spread the word of a new age in the performing arts.

Download the program


Save the date: Performing HEL Showcase | 29 Aug-1 Sep 2019, Helsinki

Arranged for the first time in 2018, performing arts showcase Performing HEL will take place on 29th of August – 1st of September 2019 in Helsinki, Finland. Performing HEL happens at the same time with Helsinki Festival – the largest arts festival in Finland.

With performances, demos and production pitches, the event will showcase the finest work from Finland right now. Performing HEL will encompass the full range of performing arts, including circus, dance and theatre, also delivered in exciting yet difficult-to-define combinations.

In 2019 the showcase is organised by Dance Info Finland and CircusInfo Finland in cooperation with Helsinki Festival, the Finnish National Theatre, Svenska Teatern (the main Swedish-language theatre in Helsinki), Espoo City Theatre and Theatre Info Finland TINFO.  

The program of the showcase will be published during Spring 2019.

For further information, please contact Anni Leino, Producer, anni.leino(a)danceinfo.fi | +358 (0)40 1823 722

FESTIVALER

Ruutia! International Dance Festival for Children and Young Audiences | 24-27 April 2019

Ruutia! International Dance Festival for Children and Young Audiences , Cable Factory, Helsinki

The Ruutia! Festival is a rendezvous point for dance and movementbased theatre from Finland and abroad. The festival, founded in 1997, offers high quality performances for children and young audiences as well as workshops, meetings with the artists and public discussions about subjects related to the performances.

Next Ruutia! Festival 24.–27.4.2019

Read more


REXIT – Projekt REKO tar slut! | 9.-12.5.2019, Helsingfors

Välkommen på teaterfestivalen Rexit 9-12.5.2019 till Viirus, Medelhavsgatan 14.

Genom Teaterfestivalen Rexit avslutas Kulturfondens treåriga strategiska projekt REKO – för ny dramatik på svenska i Finland. Under fyra dagars tid framförs sju nyskrivna pjäser producerande av Rexitfestivalen, Teater Mars, Kompiani Nord och Utbildningen för scenkonst vid YH Novia. De debuterande dramatikerna är Johan Fagerudd, Maria Kallio, Mikael Sjövall, Jolin Slotte, Karin Tötterman, Andreas Westerberg och Robert Åsbacka.  

Läs mera om festivalen och pjäserna

Biljetter www.lippu.fi /+358 (0)9 440 224 / viirus(a)viirus.fi


FinFringe Den internationella scenkonstfestivalen | 10.-12.5.2019, Åbo

Över 20 artister från Finland och världen tar över Åbo Svenska Teater och hämtar med sig ett varierande utbud av högst en timme långa föreställningar.

Den första FINFRINGE-festivalen ordnas 10-12.5.2019 på Åbo Svenska Teater, Vimma, Skärgårdsbaren samt i den närliggande stadsmiljön. Fringe-festivalen är en internationell rörelse för att form av scenkonst, i vars namn man organiserar över 250 evenemang över hela världen. De världsomfattande kontakterna är även utgångspunkten för evenemanget i Åbo. Festivalen får besök av internationella gäster från Storbritannien, Italien, Estland, Ryssland, Schweiz, Island och Sverige.  
 
Under tre intensiva dagar kan man uppleva bl.a. dans, stand up och teater i Åbo centrum. Artisterna kommer till Åbo från hela Finland och världen, och hämtar med sig rörande, underhållande och tankeväckande konst.  

Läs mer


Kuulas Children's Theatre Festival | 15-18 May 2019

Kuulas is an annually arranged Children’s Theatre Festival in Finland in Kouvola. Next time the festival will be arranged from 15th to 18th of May 2019.

Fascinating and high-class performances

The festival hosts performances by Finnish and foreign professional and amateur theatre groups. In every year there are few foreign theatres performing in the festival. It also includes workshops for children.

The performances are in Finnish language or wordless.

http://kuulas.info/wp/esitykset/


Black & White Theatre Festival | 4.-8.6.2019, Imatra

Theatre, dance and circus around the world

The Main Theme of the Festival 2019 is ”Emotions as a medicine for the soul”

Full Black and White Theatre Festival programme


SAVE THE DATE – Hangö Teaterträff arrangeras för 28de gången | 6–9.6.2019, Hangö

Enligt tradition blir Hangös vackra skärgårdsmiljö under andra veckoslutet i juni en plats där scenkonst uppförs, upplevs, diskuteras och utvecklas. Även i år kommer Hangö Teaterträff att erbjuda sin publik nyskapande föreställningar, intressanta diskussioner och minnesvärda fester. 

Det fullständiga programmet publiceras lite senare i vår, men för att väntan inte ska bli för lång, vill vi redan nu ge några smakprov på vad som är på kommande. Årets festival kommer att ha ett starkt fokus på nya verk med premiär i Hangö:

Oblivia, som hör till Finlands internationellt mest framstående grupper, kommer att presentera sitt nya verk Light & Easy, en strukturerad improvisation som tangerar teman som tid, död och förlust. Efter att ha presenterats som demo i Tyskland, blir det finlandspremiär i Hangö.

Blaue Fraus stora nordiska samarbetsproduktion Harlequin undersöker romantisk, tvåsam kärlek ur ett normkritisk perspektiv. Utgående från Harlequinromanernas värld förbereder Blaue Frau och ÖFA-kollektivet från Sverige varsin föreställning och tre scenkonstnärer från Island tolkar temat visuellt. Delarna sammanställs till en helhet och presenteras i Hangö.

Efter succén med 10 journeys to a place where nothing happens, fortsätter Juha Valkepää sitt samarbete med Taito Hoffrén. Pelko/Fear betraktar hur rädslor rör sig mellan det privata och universella. Föreställningen är en internationell samproduktion mellan Hangö Teaterträff, Kanuti Gildi Saal och BIT Teatergarasjen.  

Slutligen vill vi ännu avslöja ett av våra internationella gästspel; Mumiebrun, av den norska gruppen Susie Wang, är andra delen i en skräcktrilogi om den mänskliga naturen. Med rötter i bl.a. Baktruppen, har Susie Wang övergett den performativa postdramatiska traditionen för att återutforska mimetisk närvaro och fiktion. Susie Wangs föreställningar leker med en teatralisk “nästan-verklighet” i gränslandet mellan naturligt, onaturligt och övernaturligt. 

Fler programuppdateringar är på väg! Följ vår Facebook och Instagram för fler nyheter om övriga premiärer, gästspel, workshops och annat program som årets Hangö Teaterträff erbjuder!

Följ oss: 
Facebook: facebook.com/hangoteatertraff
Instagram: instagram.com/hangoteatertraff
www.hangoteatertraff.org

WORKSHOPS

Workshop och föreläsning med Trine Falch på Hangö Teaterträff | 6-9.6.2019, Hangö

LUST arrangerar workshop och föreläsning med Trine Falch på Hangö Teaterträff 6-9.6.2019.

Trine Falch (1963) är scenkonstnär med bakgrund i teatervetenskap (UiB), Verdensteatret (1986-88) och Baktruppen (1988-2007).

I föreläsningen utgår Trine Falch från hennes arbete med gruppen Susie Wang och deras försök att göra representation, dramatik och narrativ relevant för experimentell, samtida teater. Ytterligare behandlas horrorfiktion och kuslighet och varför Falch ser dessa uttryck som lämpliga för teatern just nu. 

Workshopen på 4 timmar kommer dels att bestå av diskussion och dels av lek och försök att omvandla en situation till fiktion. Tillsammans undersöks det kusliga som finns i representation och den dramatiska potential som finns sammanhanget av en workshop.  

"Jag kommer från den del av teatern som verkar med det performativa, postmoderna och postdramatiska. Efter att jag tröttnat på att betrakta världen som fragment, beslöt jag mig för att börja samla upp de dekonstruerade bitarna igen och pussla ihop dem. Inte pussla ihop dem igen, men pussla ihop dem på något sätt, som dramatiska narrativ. 

2017 slog jag ihop mig med några vänner och kolleger och grundade teaterkompaniet Susie Wang. Min huvudsyssla just nu är att skriva manuskriptet för den sista delen i vår horrortrilogi om den mänskliga naturen." 

Workshopen är riktad till scenkonstnärer. Information om tider och anmälan uppdateras inom kort på www.lust.fi  Det går också bra att skicka en intresseanmälan till lustrf(a)gmail.com.

Jonas Welander
www.lust.fi
lustrf(a)gmail.com
+358 45 164 6004

STIPENDIER OCH BIDRAG

Fler aktuella stipendier och bidrag: Stipendievakten (på finska) och Fyrk.fi.


Svenska Kulturfonden: Turnébidrag | Ansök senast 30.4.2019

För turnéer i Finland och utomlands. Turnéer inom Norden prioriteras.  Ansökningstiden 1-30.4.2019
 
Bidragen riktar sig till konstnärer och arbetsgrupper som är yrkesverksamma på svenska i Finland inom alla konstområden.  
Obs! Om projektet förverkligas med nationellt kulturexportstöd ska du kontakta kulturombudsmannen.  

Ansökan ska innehålla ett tydligt program och en tydlig budget.  
 
Bidraget är avsett för rese- och logikostnader enligt billigaste rimliga alternativ.  
 
Om ni är flera personer som ansöker om bidrag för en turné ska ni göra en gemensam ansökan. Personuppgifterna för arbetsgruppens alla medlemmar ska framgå ur ansökan.

Läs mer


Svenska Teaterföreningen i Finland: Stipendier för scenkonstnärer | Ansök senast 2.5.2019

Svenska Teaterföreningen i Finland r.f. lediganslår varje vår i april sina stipendier genom annonser i de lokala dagstidningarna och genom anslag på teatrarna. Stipendierna kan sökas av finlandssvenska scenkonstnärer, teatergrupper och teatrar. Verksamhet inom eller till förmån för amatörteater kan också komma ifråga. Styrelsen understöder även gärna arbete med barnteater. Den regionala fördelningen beaktas vid utdelningen.

Av ansökan skall framgå det ansökta beloppets storlek, projektplan - och budget, samt (Obs!) kontaktuppgifter (gärna även e-postadress), personnummer och bankkonto. Ansökan bör vara undertecknad. Ofullständiga eller försenade ansökningar eller ansökningar som endast insänts per e-post utan underskrift beaktas ej. Ansökan skall vara föreningen till handa senast i 2.maj 2019, adress: Svenska Teaterföreningen c/o Old Times, Annegatan 12, 00120 Helsingfors.

Redovisning med kopior på verifikat bör inlämnas då projektet förverkligats, senast 1. mars 2020.

För ytterligare information se www.teaterforeningen.fi


Nordisk kulturfond: Projektstöd | Ansök senast 2.5.2019

Nordiska kulturfonden stödjer konst- och kulturprojekt med samarbetspartner från flera av de nordiska länderna (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland). Nordisk relevans och nordiskt samarbete ska vara en grundpelare i projektet.

De sökande kan vara privatpersoner, grupper, organisationer, institutioner, föreningar eller företag. Man måste inte vara bosatt i Norden eller ha nordisk nationalitet för att söka.

Läs mer


TINFO stipendium för översättning | Ansök senast 26.5.2019

Teaterinfo Finland (TINFO) delar ut 25 000 euro som stipendier för översättning av finska pjäser, dramatiseringar och textning av föreställningar.     

Expertgruppen som besluter om TINFO-stipendiet sammanträder fyra gånger per år. För nästa ansökningsomgång bör ansökningar med bilagor skickas in senast den 26.5.2019.

Syftet med stipendierna är att göra finsk dramatik känd utomlands. Urvaldsmetoden för översättningsstipendierna är kollegial utvärdering. TINFO-stipendiet betalas direkt till översättaren.     

Läs mer

Eventuella frågor kan skickas till: tinfo(a)tinfo.fi


Centret för konstfrämjande: Mobilitetsstipendier | Ansök senast 15.8.2019

Mobilitetsstipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer och arbetsgrupper som de bildar samt för sakkunniga inom konst. Stipendiet är avsett för privatpersoner, inte för sammanslutningar. Sökande kan även vara en enskild näringsidkare (firma).

Målet med mobilitetsstipendierna är att främja internationell mobilitet och internationellt samarbete bland konstnärer och konstexperter som bor i Finland.

Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00. 

Läs mer


i-Portunus supports short-term mobility between European countries  

i-Portunus is a pilot project that will test different approaches to supporting short-term mobility of artists and culture professionals between European countries.  

The European Commission is considering the launch of a large-scale initiative to help individual artists and culture professionals “take advantage of flexible and short-term result-oriented opportunities”: to move between European countries, develop audiences and collaborations, find new inspiration and opportunities, and fully benefit from – and contribute to – Europe’s diverse cultural ecosystems.  

This pilot is limited to two sectors: the Performing Arts (theatre and dance) and the Visual Arts. It is open to artists and culture professionals, from all Creative Europe countries, of all ages, nationalities, educational qualifications and levels of experience.  

Full details on the pilot mobility scheme – terms and conditions, how to apply, evaluation procedures etc - will be available on this website on 15 April 2019.

www.i-portunus.eu

OPEN CALLS

Tbilisi International Festival of Theatre, Program NEW | Deadline 15 April 2019

Program New this year returns with the main purpose to present the diversity of performing arts in Tbilisi (music, theatre, circus, dance and street art…)

Program NEW was presented to the Georgian audience as a part of International Program with an aim to attract new to international scene and emerging artists, to challenge the audience with different forms and disciples of contemporary arts and the same time to encourage artists from all around the world.
  
So, this is announcement for participation in program. Theatre, Circus, Dance, Street Art, Installation and Digital artists and their companies are invited to discover Georgia, meet the most magical audience and promote their work internationally!
 
We also would like to inform you that this year, the festival will announce special prizes for the companies:  
The Special Prize of  Georgian Theatre Critics Association and “Caucasian Business week” newspaper special Prize

The Deadline for call of applications - April 15, 2019  

The program is based on selection;  
The organizers will select productions of official invitations and a certain number of productions as fringe productions, for which applicants can bring their productions at their own expense.
   
Selected performances will be announced by e-mail not later than April 25, 2019
 
For selected participants festival provides following:

 • Venue and technical support
 • General publicity
 • Accommodation during the stay
 • Airport transfers
 • Per-diems (25 USD per person per day)

Please take into consideration following points:

 • The set-up day and performance day will be appointed by the festival and it varies from 2 to 3 days, accommodation is set accordingly;
 • TBS international does not cover your travel costs and does not provide an artistic fee.  

How to apply:

 • We receive online application forms only.
 • Please send filled application form together full DVD record of performance on vimeo and the requested appendixes to: new(a)tbilisiinternational.com (Download The Application Form)

Tinatin Kalatozishvili, International Program “NEW” Coordinator
TBILISI INTERNATIONAL FESTIVAL OF THEATRE
8 Marjanishvili Street  | Tbilisi 0102, Georgia
Tel: + 995 322 95 35 82, Cell: +995 597 51 07 57
new(a)tbilisiinterantional.com www.tbilisiinternational.com


Archa Theatre Summer School | Deadline 30 April 2019

This year the summer school will be held between 23 August – 6 September 2019. 

Archa Theatre promotes artistic practices that have the courage to examine topical issues expressed in a specific theatrical language.  

The International Summer School is a platform for experimentation and investigation in the field of contemporary theatre.

Theatrical creation has focused on topical social and political issues.  

The summer school promises students to get acquainted with theatre in social context with the help of Archa Theatre’s artistic vision and advanced theatrical tools.  

Working language of the school is English.

The application deadline is 30 April 2019.

Read more


Call for Proposals: Take Part in Art 2019 | Deadline 30 April 2019

Open Call for Productions for the International Festival of Theatre for Early Years: Take Part in Art 2019

Teatr Malego Widza (Warsaw, Poland) would like to announce a call for productions to be presented during next edition of the International Festival of Theatre for Early Years “TAKE PART IN ART”. Fourth edition will take place in Warsaw between September and December 2019. The formula of the Festival is specific. During two weekends of each month we invite different international shows and we present the same show for 3 days. On Friday morning there are shows for schools (kindergartens and creches), on Saturday and Sunday for families.

Submissions to TAKE PART IN ART

Productions (theatre, dance or concert) submitted shall fulfill the following criteria:

 • they should be addressed to children 1-6 years old
 • if the production uses words, it should be presented, at least in part, in English

TAKE PART IN ART will offer:

 • a basic technical equipment
 • technical support for get-in and get-off

Read the entire call and apply before April 30th 2019


Invitation to participate in Freedom Festival 2020 in Estonia | Deadline 1 May 2019

The second edition of Freedom Festival will take place from 21-23 February 2020. The festival is being organised by the Vanemuine Theatre in Tartu, Estonia. It was first held in 2018. Among the participants were theatres from Georgia, Finland, Latvia and Estonia.

The Vanemuine Theatre is the oldest theatre in Estonia and will be celebrating its 150th anniversary in 2020. All three genres are represented in the theatre: drama, ballet and opera. Plays are performed on three stages of varying sizes offering different opportunities. 

Freedom Festival is organised by the Drama Department of the Vanemuine Theatre.

The focus of the programme for Freedom Festival 2020 is documentary theatre. We are looking to invite three productions from different countries in Europe to take part in the festival, as well as 3-4 productions from Estonian theatres.

We are grateful if this invitation is of interest to you. If you are interested, please send us a description of your production (name, overview of content, technical requirements, number of people and photographic and video material) and dates on which the festival curators could view the play. The deadline for applying is 1th of May 2019.

We offer technical support for performing the plays, free transport and accommodation in Estonia and participation in all festival events.

Questions and contact:
Heli Anni
Producer, Vanemuine Theatre Vanemuine St 6, 51003 Tartu, Estonia +372 56901329 heli.anni(a)vanemuine.ee

www.vanemuine.ee


Open Call GBG Mime Fest, Sweden 2019 | Deadline 30 June 2019 

GBG Mime Fest are looking for performances rooted in the theatrical expression of Mime and welcome applications from individuals and companies alike. The festival presents performances for all ages and offers a program encompassing all the various traditions of mime from around the world.  

Where: Gothenburg, Sweden 
When: 14-17 November 2019 
Deadline for applications: 30th of June 2019  

This year we will present the 3rd edition of GBG Mime Fest at various stages in Gothenburg, Sweden.  

GBG Mime Fest is a festival that offers high-quality live performances within the expression of mime along with workshops, master classes and academic lectures within theatre and mime. The festival aims to push the boundaries of what mime is and can be in the 21st century by inviting both established and emerging artists to share their work with a wider audience. In addition to stage performances, the festival presents installations, alternative performance settings for shorter pieces and music acts.

There are three (3) categories for which you can apply:

1. Stage performances
2. Alternative performance settings/ Installations/ Site-Specific Performance/ Music Acts
3. Workshop/Master class

How to apply, read more at: www.gbgmimefest.se

Compile ONE PDF form that includes:

1. Description of workshop/master class (1 A4 maximum)
2. Short CV of workshop/master class leader(s)

All applicants, selected or not, will receive notification from GBG Mime Fest by August 15th 2019 the latest.

You can send the application in English OR in Swedish.

If you have any questions please contact us at opencall(a)gbgmimefest.se

For further information

LEDIGA JOBB

Viirus rekryterar: Teatertekniker | Ansök senast 14.4.2019

Viirus är en svenskspråkig ensembleteater på Busholmen i Helsingfors. Teaterlokalerna på Medelhavsgatan 14 inhyser en stor och en mindre scen samt ett galleri, där vi uppför såväl egna produktioner som gästspel. Dessutom bedriver Viirus aktiv turnéverksamhet. Viirus tekniska team ansvarar för teatertekniken och tekniska ärenden i utrymmena.

Vi söker nu en TEATERTEKNIKER med förmåga att arbeta både självständigt och i team, inledningsvis för ett ettårigt heltidskontrakt. Arbetet omfattar både Viirus egna produktioner, turnéer och gästspel. Arbetsspråket är huvudsakligen svenska och finska, ibland även engelska.

Till huvuduppgifterna hör att

 – fungera som ljud-, ljus- och videotekniker
– fungera som turnétekniker
– bygga och nedmontera scenografi och läktare
– bygga och nedmontera föreställningarnas teknik
– köra ljud, ljus och video i Viirus egna produktioner
– sköta uppehåll och service av teknisk utrustning
– delta i det gemensamma arbetet för teaterns väl

Vi förutsätter för arbetet lämplig utbildning, kännedom om ljud-, ljus- och videosystem, körkort (B) samt minst två års relevant arbetserfarenhet. Dessutom uppskattar vi om du har C-körkort samt erfarenhet av audiovisuell planering och design.

Vi erbjuder en konstnärligt ambitiös arbetsplats med en stark arbetsgemenskap och varierande uppgifter. Arbetet inleds hösten 2019 och anställningstiden är ett år med två månaders prövotid. Lön betalas i enlighet med rådande branschavtal.

Tilläggsuppgifter ges vid behov av Viirus tekniska chef Atte Pukero +358 40 538 7068, vardagar kl. 12-15. Ansökningar skickas per e-post till atte.pukero(a)viirus.fi senast 14.4.2019.

Läs mer


Theatre Academy: Postdoctoral Researcher | Ansök senast 28.4.2019

We are now opening a call for applications in the field in artistic research of performing arts for Postdoctoral Researcher position at the Performing Arts Research Centre at the Theatre Academy for the fixed-term 1.8.2019 – 31.7.2020.

We are looking for an artist-researcher who are motivated to participate and actively develop research activities in the Performing Arts Research Centre TUTKE. The Postdoctoral Researcher has the obligation 1) to further their own research project, 2) to work towards at least one peer-reviewed article or publication, and 3) to prepare a personal or participate in the preparation of a collective funding application in artistic research. The Uniarts Helsinki research services will offer support regarding funding applications.

As a Postdoctoral Researcher, in addition to personal research, publication activities, project planning and applying for funding, your tasks may include other communal university activities according to agreement. These individually agreed upon tasks may not exceed an approximate of 25% of your total working time. Preference will be given to recently graduated artistic doctorates.  

As a Postdoctoral Researcher in the environment of TUTKE we expect that

 • Your research plan is connected to the fields of performing arts represented at the Theatre Academy
 • Your research plan is compatible with Tutke’s mission and vision, and executable in Theatre Academy’s context
 • You have artistic experience in the fields of performing arts represented at the Theatre Academy
 • You have the ability to work both independently and in groups and to commit to creative artistic research.

Further details of our Performing Arts Research Centre below.

Eligibility requirements

We expect you to have the following:

 • a suitable doctoral degree from a Finnish or an internationally recognised university
 • a demonstrated record of activities in artistic research including publications
 • the skills to carry out independent research
 • good presentation and interaction skills
 • the ability to work as part of a team of researchers and an international research network
 • the capacity and willingness to contribute to the community of TUTKE

Working time and salary

The total working time of researchers is 1624 hours per annum. Salary is determined in accordance with the Salary System for Finnish Universities and the task-specific salary component will be level 5. In addition, the personal salary component will be paid. At the beginning of the employment, the total salary will be 3,300-3,500 ¤ / month. In addition, the university offers comprehensive services to its employees, including occupational health care and health insurance, sports facilities, and opportunities for professional development.

The deadline for all applications is April 28, 2019 (23:59 Finnish time). All applications must be sent as single PDF files to the Uniarts registry via email to teak.kirjaamo(at)uniarts.fi, with the subject title “TUTKE-tutkija/TUTKE researcher”. Shortlisted applicants may be interviewed via SKYPE. The applicants will be further informed about this by Friday May 24, 2019. Confirmation of receipt will be sent to the sender’s email address.

Enquiries

For more information about the positions, please contact Director of Performing Arts Research Centre TUTKE, Professor Leena Rouhiainen via email, leena.rouhiainen(at)uniarts.fi

For queries related to the application process, please contact Senior Advisor Riitta Pasanen-Willberg via email, riitta.pasanen-willberg(at)uniarts.fi

Read more


twitter.com/tinfotweets