10.04.2018

TINFO e-Nytt 2 / 2018

GRYMHET AV GAMMAL VANA – INTERVJU MED DRAMTIKERN PIPSA LONKA

Då Pipsa Lonka arbetade med Den andra naturen, sökte hon en dramatisk form som kunde dekonstruera den antropocentriska tanke- och livsmodellen. Den andra naturen fick sitt uruppförande på Teater Viirus i Helsingfors i mars, i svensk översättning av Sofia Aminoff. TINFO intervjuade Pipsa Lonka om tematiken i pjäsen.

TEATERNYTT I FINLAND

TINFO BETJÄNAR

TEATERFESTIVALER

EVENEMANG

STIPENDIER OCH BIDRAG

OPEN CALL

WORKSHOPS

LEDIGA JOBB

twitter.com/tinfotweets

GRYMHET AV GAMMAL VANA – INTERVJU MED DRAMTIKERN PIPSA LONKA

Grymhet av gammal vana

Dramatikern Pipsa Lonka är intresserad av ekofeministiskt tänkande, av att dekonstruera hierarkier och den andre samt av en filosofi som erkänner att djur av andra arter har ett värde i sig.

Pipsa Lonkas tidigare pjäs Sånger vid ett grått hav, har översatts till sju språk. Texten erhöll priset för bästa pjäs i Finland år 2013 och renderade Lonka dramatikerpriset vid Heidelberg Stückemarkt 2014.

Då Lonka arbetade med Den andra naturen, sökte hon en dramatisk form som kunde dekonstruera den antropocentriska tanke- och livsmodellen. Den andra naturen fick sitt uruppförande på Teater Viirus i Helsingfors i mars, i svensk översättning av Sofia Aminoff. TINFO intervjuade Pipsa Lonka om tematiken i pjäsen.
 

I din pjäsvärld väntar döden bortom det löpande bandet. Man kommer att tänka på köttindustrin, som människan tycker är hennes rättighet. I Den andra naturen är det människokroppar på bandet. Vilket slag av etisk tankegång fick dig att skapa denna centralbild i pjäsen?

Jag har tänkt på dödens obegriplighet, min egen oförmåga att förstå dödens verklighet. Jag tänkte på de sällsynta stunder av klarhet då jag en kort stund har upplevt att döden är verklig.

I början av skrivarbetet övervägde jag möjligheten att använda upprepade begravningsfester. Som motbild till begravningarnas helgade död skrev jag en lite absurd och grotesk bild av döden på det löpande bandet och omvandlingen till slaktkroppar. Så uppkom scenfrekvensen med det löpande bandet, som sedan blev pjäsens centrala metafor och strukturella ornament. I det löpande bandet materialiseras för mig anpassningen till livet, glömskan av livets helgd och dödens obegriplighet.

Den andra naturen är i grunden en pjäs om vår dödlighet, som vi delar med andra djur. Pjäsen ser på människan som ett djur bland andra och studerar människans förhållande till andra djur. Den reflekterar över människans omnipotens i förhållande till andra djur, det onödiga och industriella lidandet, grymhetens vardaglighet. Löpbandsserien ställer frågan om vilken skillnaden är mellan mänsklig död och de andra arternas död.
 

Om att göra val. Den som har förmågan att göra val har ett stort ansvar. Kan vi känna empati mot dem vi äter, ”Munnen, människans mun, är en begravningsplats.” Eller handlar vi av gammal vana, vår andra natur?

Jag skriver ofta utgående från vetenskaplig eller filosofisk litteratur även om mitt sätt att behandla ämnen är mycket vardaglig, konkret och kroppslig. Bakom pjäsen Den andra naturen finns en både modern och uråldrig diskussion om djur(rätts)filosofi.

Frågan om rätten att äta och använda andra djur finns inom den västerländska filosofin redan hos bl.a. Plutharkos. För läsare som är införstådda med djurfilosofi, kan min pjäs förefalla genomstungen av referenser. Till exempel Derridas möte med en katt har genomgått en nyläsning och jag har lånat och transformerat meningen ”människans mun är en begravningsplats”.

Jag reflekterar i min pjäs över munnens och ätandets etik, vad vi tycker att är ätbart. Eftersom det anses normenligt att äta andra arter är det naturligt att i motargumenteringen försöka väcka lyssnarna ut ur vanans makt.  På basen av denna iakttagelse började jag arbeta med just vanan och då blev talesättet ”Vanan är såsom en andra natur” central i pjäsen.
Jag har tidigare arbetat en tid på en mjölkgård, eftersom jag ville förstå djurindustrins vardag i praktiken. Erfarenheten levandegjorde för mig vanans kraft och hur den fungerar som en skyddande mekanism då grymheten blir vardaglig.

”I stället för att vi bara skulle se på dem, tittar de också på oss och väntar på att vi ska reagera.”, skriver filosofen Elisa Aaltola om djurets blick på människan. I pjäsen Den andra naturen tänker jag på människans förmåga att handla utan att bry sig om den förpliktigande blicken på oss från andra arter. Vi är nog medvetna om förväntningar, blickar och önskemål om handlingar som riktas mot oss men likväl är vi kapabla att fortsätta som förut, burna av vanor och det som anses normalt.
 

I din pjäs har djuren namn. Det tycker jag är rätt och rimligt. Vill du säga något med det här?

Jag ville inte skildra en människoindivids moraliska val utan människoartens naturliga förmåga till moral. Av den här orsaken är människo-djuren representanter för sin art och jag benämner dem enligt sin mänskliga roll. Jag har också tänkt på det finska uttrycket ”elää ihmisiksi” (ung. bete sig humant, ”som människan är ämnad att leva”), ett krav som ofta styr våra handlingar.

Pjäsens ”handlare”, ”servitör” eller ”vakt” gömmer sig bakom sina roller, de talar och handlar i skuggan av sina yrken, och de handlar i situationerna ”å yrkets vägnar”. Keldjuren i pjäsen (förutom den främmande hunden som kommer till stranden) är kända vid namn, för de representerar inte sin art i scenerna, utan sig själva.
 

Människan blir irriterad när naturen kan något bättre. Man blir irriterad då allt inte kan förklaras och kommuniceras. I din pjäs kommer språket till tals förutom som talade ord, även som tigande, tystnad, en fågels kvitter, musik…

Vad kan man ha för glädje av det icke-verbala?

Tystnaden, tigandet och kommunikation bortom orden är för mig väsentliga försök att komma nära den värld där människan inte står i centrum. Talet är en nivå av samlevnad, som alltför ofta strävar till att definiera och erövra de andra och hela livsmiljön. Ett aktivt tigande är ett sätt att låta andra röster komma till tals.

Tystnaden är för mig ett tillstånd där jag kan vistas i icke-vetandet. Genom att aktivt söka mig till icke-vetandet kan jag närma mig de icke-mänskliga aktörerna i min omgivning och förstå min ovedersägliga samhörighet med dem. Jag är ingen glansbild, ingen isolerad ö, utan alltid ofrånkomligt en del av den gemensamma omgivningen. En sådan upplevelse stärker glädjen, åtminstone för mig.

Jag vill ännu säga att skrivandet för mig är mera släkt med tystnaden än med något annat. Skrivandets kärna för mig ligger i det ordlösa och i att försöka känna sig för i den ordlösa världen med hjälp av skrivna ord.
 

Hemskheten i din pjäs är likställig med verkligheten. Mänsklighetens förhållningssätt till de medlevande är förtryckande, metoderna är dödande, att förgöra naturen, att göra livsutrymmet mindre för andra organismer. Det som inte kan tämjas som en hund, måste utrotas.

Man kommer att tänka på Stanislaw Jerzy Lecs aforism, där några pojkar för sitt nöjes skull stenar grodor och grodorna dör på allvar, inte för sitt nöjes skull.

Är det en dramatikers plikt att iaktta världen och skriva utifrån sina iakttagelser?

Jag tror att alla konstnärer måste skapa sin egen uppgift. Och denna uppgift ligger ofta utanför det verbala, därför är det så svårt att tala om den. För mig hänger iakttagandet av världen ihop med att leva i världen: jag kan och vill inte lösgöra mig från min egen tid och omgivning. Jag tycker det är frigörande att förstå att man är ett barn av sin egen tid och också fånge i den. Det som är möjligt att få syn på, tänka och iaktta, hänger samman med den här tiden och den omgivande verkligheten, som jag är en del av.

Jag tror på konstens förmåga att väcka empati, som är den mest väsentliga av människans förmågor. Och jag tror att empatin leder till moraliskt grubbel och till och med till handling.

Den deus ex machina-lösning som finns i pjäsen Den andra naturen, där Tidens ängel, lånad av Walter Benjamin, förändrar människornas riktning, är inte en lösning sprungen ur tron på ödet eller en högre makt. Den är ett påstående född ur ren desperation, en önskan om att det skulle finnas hopp, att det är möjligt att byta riktning.

Intervjun med Pipsa Lonka är gjord av Sari Havukainen

Bilden: Teater Viirus uruppförande av Den andra naturen. I föreställningen används Sofia Aminoffs svenska översättning av Pipsa Lonkas ursprungstext. Fotografi: Mark Niskanen

Uppförande av Pipsa Lonkas pjäs i svensk översättning (TINFO 18.1.2018)

TEATERNYTT I FINLAND

Teaterfältet belönade meriterade personer på Thalia-galan

Vid Thalia-galan utdelades 13 teaterpris. Utdelare var 10 teaterorganisationer. Vid sidan av de traditionella erkännandena fanns i år två nya pris, Kraftkälla- och Samkraft-prisen. Kraftkälla-priset, som delas ut till en person, gavs till publikarbetare Jenny Jumppanen vid Helsingfors stadsteater medan priset Samkraft, som är riktat till en arbetsgemenskap, gick till arbetsteamet i verkstaden vid Porin Teatteri i Björneborg.

Priset med den längsta historien är Årets teaterbragd, som i år gavs till Outi Alanko-Kahiluoto, Sanna Lauslahti och Silvia Modig. Riksdagsledamöterna belönades för att de på ett initierat sätt talat för konstens sak och för initiativ att förbättra konstnärernas arbetsomständigheter.

Dansteatern Zodiak – Uuden tanssin keskus valdes till Årets teater. Zodiak får erkännande för sin starka konstnärspolitik, som stöder konstnärerna i deras professionella utveckling och ger möjligheter till nätverk i hemlandet och internationellt, vilket främjar sysselsättningen.

Till Årets teaterskådespelare valdes Antti Laukkarinen, som väckt särskild beundran för sin huvudroll i pjäsen ”Hullu” på Teatteri Telakka. Laukkarinen, som arbetat vid många stadsteatrar, har en stark anknytning även till Nälkäteatteri och gruppen Yövieraat. I medlemsomröstningen inom Finlands skådespelarförbund motiveras valet förutom med hans emotionellt intelligenta skådespelarskicklighet även med hans förmåga att skapa en positiv arbetsatmosfär.

Tre stycken Strål-pris utdelades till meriterade föreställningsdesigners. Ville Seppänen tilldelades Ljus-strålen för ljusdesignen till verket ”Seuraavat 500 vuotta” på Esbo Stadsteater. Ljuset, som Seppänen integrerat i scenografin, deltar aktiv till att skapa en stark rumsupplevelse. Ville Seppänen fick priset nu för andra gången, tidigare har han tilldelats Bild-strålen (för Broken Heart Story, 2011). Året Ljud-strålepris gick till Tuomas Norvio och Mikko Perkola för ljuddesignen till ”Licking Things” på Zodiak. Video-strålen gavs till Sanna Malkavaara för videodesignen till pjäsen ”Kybersielut” på Åbo stadsteater.

Scenografen Kaisa Rasila tilldelades Illusionist-priset och i prismotiveringarna talar man om en lyssnande scenografi, en metod där Rasila är beredd att ge verket all den tid och allt utrymme som det kräver. I Rasilas arbete är det verket och utforskningen av dess tematik som står i fokus, inte designern själv.

Cirkuspriset Lumo gavs till gruppen Kallo Collective för utveckling av den fysiska teatern och arbetet för att göra nycirkus känt i Finland och internationellt. Virpi Wirlander-Asplund, som grundat balettinstitut i Esbo och i Rovaniemi, belönades i sin tur med priset Årets bragd inom dans och cirkus.

Heta Haanperä, som efterlyser en öppen och accepterande teater, fick ta emot regipriset. Haanperä, som verkar som fast regissör vid Uleåborgs stadsteater, har öppnat dörrarna till institutionsteatern och samarbetat aktivt med kulturaktörer och olika samfund i Uleåborg.

Dramaturgpriset erhölls av Anna Simberg, som beskrivs som en kreativ eldsjäl med ett säkert dramaturgiskt öga och en djup förståelse för publikens behov och teaterns villkor. Hon är numera dramaturg på Wasa Teater men har även arbetat för jämställdhet inom teatern och verkat för en öppnare arbetskultur.

Adressen Kiitos kotimaisesta näytelmästä gick till projekten Uuden näytelmän ohjelma och Labbets Reko-projekt. Båda projekten strävar till att fler högklassiga inhemska texter skrivs för teatrarna.

Teaterfältets gemensamma Thalia-gala ordnades på KOM-teatern den 9.4.2018. En del av teaterprisen utdelas årligen, en del mera sällan. Exempelvis Teaterinfo Finlands (TINFO) tre priser delas ut om ett år, 2019. En del teaterorganisationer delar ut sina pris vid andra tidpunkter.

Förfrågningar:
Suomen teatterijärjestöjen keskusliitto / sekreterare Sofia Valtanen, +358 45 896 4024, sihteeri(a)teatterijarjestojenkeskusliitto.fi

www.teatterijarjestojenkeskusliitto.fi

Pristagarna och motiveringar samt kontaktpersoner

Först kommer en förteckning över organisationer som delar ut pris under Thalia-galan, därefter kommer prismotiveringarna och kontaktuppgifter till kontaktpersoner enligt pris. Den alfabetiska ordningen går enligt organisationens namn.

Cirkusinfo Finland: Cirkuspriset Lumo
Finlands dans- och cirkuskonstnärer: Årets bragd inom dans och cirkus
Finlands dramatiker och manusförfattare: Adressen Kiitos kotimaisesta näytelmästä
Finlands ljus- ljud och videodesigners förbund: Strål-prisen
Finlands skådespelarförbund: Årets teaterskådespelare
Finlands teaterregissörers och dramaturgers förbund: Regi-/dramaturgiprisen
Finlands teatrar r.f.: Årets teater
Scenografer och dräktdesigners: Illusionistpriset
Teaterbranschens yrkesfolk: Kraftkälla- och Samkraft-prisen
Teatercentrum: Årets teaterbragd


Süddeutsche Zeitung: Leipäjonoballadi är ett häpnadsväckande fynd

Den tyska kritikern Egbert Tholl anser att E.L. Karhus ”Leipäjonoballadi” (=Balladen om brödkön) är ett häpnadsväckande fynd. Recensenten vid Süddeutsche Zeitung karakteriserar den egenartade, kristallklara finska pjäsen som ett ”sagolikt” repertoarval för Theater Blaue Maus i München. Den tyska urpremiären gick av stapeln i februari. Pjäsen är översatt till tyska av Katja von der Ropp, på tyska heter den Wer Hunger hat soll Vögel gucken.  

En översvallande kritik i en av Tysklands största tidningar är viktig för en liten teater som kämpar om sin plats i tillvaron. Recensionen målar upp en bakgrundsbild, där teaterns finansiering är öppen och den nytillträdde konstnärliga chefen Robert Spitz ”för att finansiera teaterns verksamhet” gör en föreställning som är en polyfon överlevnadsballad.

”Leipäjonoballadi” är den andra texten av E.L. Karhu som får premiär i Tyskland inom två månader. I december uruppförde Schauspiel Leipzig Prinsessa Hamlet på tyska, i översättning av Stefan Moster. Översättningarna av pjäserna har understötts genom TINFO-stipendier.

Süddeutsche Zeitung: Ums Uberleben Pdf-Linkki

E.L. Karhus pjäs får sitt tyska uruppförande tio år efter den inhemska urpremiären.


Nolltolerans för trakasserier

Teaterinfo Finland (TINFO) har tillsammans med Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer (Cefisto) sammankallat teaterorganisationerna för att diskutera vad vi tillsammans kan göra för att man i framtiden ska kunna arbeta med teater utan risk för att bli trakasserad. Pionjärutredningen i denna fråga var jämställdhetsenkäten som Cefisto gjorde för 10 år sedan.

Verksamhetsledaren på TINFO, Hanna Helavuori, skrev i sin blogg (22.3.2018): “Finland är ett märkligt land då det kommer till lagstiftning. Då man I andra EU-länder lagstiftar om sexuella trakasserier med en lag, gör man det i Finland med tre olika lagar. Vi har arbetsskyddslagen, vi har lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män och vi har diskrimineringslagen, som trädde i kraft år 2015. Jämställdhetslagen förpliktigar arbetsgivaren att se till att arbetstagaren inte utsätts för sexuella trakasserier och ofredande.”

Det behövs mera kunskap om hur trakasserierna kommer till uttryck i olika situationer på arbetsplatserna och vilka mekanismer som finns i teaterbranschen, som kan upprätthålla förvridna maktstrukturer, vilka i sin tur kan utsätta för trakasserier.

Det finns god vilja i branschen och konkreta åtgärder har redan vidtagits. Fackförbundet för teater och media Finland (TEME), Finlands Teatrar (STEFI), Teatercentrum och Finlands Skådespelarförbund publicerade ett tillkännagivande om Nolltolerans för trakasserier på jämställdhetsdagen i mars, där teaterorganisationerna förbinder sig att agera för jämställdhet på arbetsplatserna.

Konkreta åtgärder är att utbilda arbetsgivare och förtroendemän, att skapa jämställdhetsplaner för teatrar och övriga organisationer, oavsett deras storlek. Dessutom kommer man att behandla jämställdhetsfrågan på olika evenemang i branschen och i dess nätverk.

Medarbetarna i branschen har i olika konstellationer börjat agera och det finns en tätare kommunikation än förr i frågan.

(TINFO 9.4.2018)


Paula Tuovinen blir chef för Centret för konstfrämjande

Paula Tuovinen har utnämnts till ny chef för Centret för konstfrämjande. Uppgiften är tidsbunden till en period på fem år.

Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho har tillsatt filosofie magister, prorektor Paula Tuovinen till chef för Centret för konstfrämjande. Tuovinen tillträder tjänsten i början av juni. Uppgiften är tidsbunden och tar slut 31.5.2023.

Paula Tuovinen har varit prorektor vid Konstuniversitetet sedan 2013. Före det har Tuovinen varit rektor för Teaterhögskolan under åren 2005-2012, chef för Danish National School for Contemporary Dance, lektor i modern dans vid Teaterhögskolan samt danskonstnär.

46 personer ansökte om tjänsten som chef för Centret för konstfrämjande.

- - -

Centret för konstfrämjande (Taike) är ett expert- och serviceämbetsverk för konstfrämjande, underställt undervisnings- och kulturministeriet.  Centrets uppgift är att främja konst och kultur nationellt och internationellt. I anslutning till Centret för konstfrämjande finns sakkunnigorgan för främjande av konst. Ca 80 personer är anställda vid ämbetsverket.

Mer information: överdirektör Riitta Kaivosoja, 029 533 0129

TINFO BETJÄNAR

Anmäl din sommarteaterpremiär till TINFOs webbtjänst

Vi samlar in uppgifter om årets sommarteaterpremiärer till vår webbsida. Det lönar sig att anmäla premiärer så fort fakta finns till hands.

Vi behöver följande uppgifter:  

 • Sommarteaterns namn   
 • En kort presentationstext
 • Kontaktuppgifter (adress, kommun, län, webbplats, telefonnummer, e-post)
 • Föreställningens namn och premiärdatum
 • Upphovsmän: manusförfattare, dramaturg, regissör, övrig arbetsgrupp  
 • Övriga uppgifter: är föreställningen ett uruppförande av en inhemsk text, riktad till barn och/eller unga, musikteater eller dylikt?

    Anmäl din sommarteaters uppgifter till adressen tinfo(a)tinfo.fi. 


Skicka gärna in svenskspråkiga notiser till TINFO e-Nytt

Vårt nyaste svenskspråkiga nyhetsbrev TINFO e-Nytt publiceras den 22.5.2018. Nyhetsbrevet läses både I Finland och i Sverige. Det går att skicka in förslag till svenska nyheter och notiser till adressen tinfo(a)tinfo.fi.  

Innehållet till inkommande nummer vill vi ha senast fredagen den 18.5.2017.

Här kan du läsa det senaste TINFO e-Nytt.  


TINFO på sociala medier

TINFO betjänar också på sociala medier.

Twitter: @tinfotweets
Facebook: @tinfoteatterintiedotuskeskus
Instagram: theatreinfofinland

Det lönar sig att följa oss. Vi publicerar TINFO-nytt och andra nyhetsbrev på sociala medier, samt även enskilda nyheter och tips om aktuella ansökningar. På våra Facebook-sidor är du bland de första som kan läsa Hanna Helavuoris Anteckningar.


Läs tidigare TINFO e-Nytt

Läs tidigare TINFO e-Nytt här

TEATERFESTIVALER

Oh My Puppets! | 12-14 April 2018, Helsinki

Aura of Puppets promotes contemporary puppet theatre in Finland and abroad. The professionals of AofP actively create perfomances and provide other diverse puppet theatre services. Here you can explore puppet theatre, its creators and possibilities. Welcome!

Read more


Ruutia! International Dance Festival for Children and Young Audiences | 17-21 April 2018, Helsinki

The Ruutia! Festival is a rendez vous point for dance and movement based theatre from Finland and abroad. The festival, founded in 1997, offers high quality performances for children and young audiences as well as workshops, meetings with the artists and public discussions about subjects related to the performances.

Next Ruutia! Festival 17.–21.4.2018

Read more


Festival of Instant Choreography | 28 April 2018, Helsinki

FIC festival has born from the desire to bring together new aspects of performance dramaturgy and to challenge the traditional ways of making and thinking choreography. This year’s festival consists of four innovative audience-participatory concepts that create instant choreography while operating in an intriguing way in relation to each other, generating different social spaces and challenging the existing conventions.   

FIC festival 2018 programme


Kuulas Children's Theatre Festival | 16-19 may 2018, Kouvola  

Kuulas is an annually arranged Children’s Theatre Festival in Finland in Kouvola. Next time the festival will be arranged from 16th to 19th of May 2018.

The festival hosts performances by Finnish and foreign professional and amateur theatre groups. In every year there are few foreign theatres performing in the festival. It also includes workshops for children.

The performances are in Finnish language or wordless.

Programme


15th Black and White Theatre Festival | 5-10 June 2018, Imatra

This year one of Finland’s most international theatre festivals -and the biggest in southeastern Finland- is celebrating its 15-year-long journey. The theme of the festival is ”15 1/2”. The year of celebration will be cherished with both finnish and international high level artists.  
 
The Black and White Theatre Festival also celebrates together with Imatra’s 70th birthday, taking it into account in festival programme. The festival will present many varieties of professional theatre: drama, dance theatre, street theatre, children’s theatre, experimental theatre, opera, mime and circus. Especially dance performances have reached a great popularity at the Black and White Theatre Festival, which is why we continue representing dance theatre to the festival audience in the programme.  
 
During the festival will be arranged workshops; for example workshop in dance, and other programme and events for all ages. Finnish and foreign artists will again meet in Imatra from all over the world.

Read more


Silence festival | 6-10 June 2018, Kittilä

Silence festival gathers the most interesting performances and artists from Finland and abroad to Lapland. The multidisciplinary program of art and culture is spread in and around Kaukonen village. At the Silence festival you will experience art, beautiful nature and a very special atmosphere.

Read more

EVENEMANG

Zombies, Cyborgs & Chimeras: Alternative Anatomical Architectures | 12.4.2018, Espoo

12.4.2018 1.30-4pm at Otakaari 1

Join bio-artist Stelarc for a presentation and follow-up discussion to explore what we have always been and what we have already become - zombies and cyborgs. The body has already become a prosthetic body, augmented and increasingly automated. What it means to be human is perhaps not to remain human at all.

The event is coordinated by curator Ksenia Kaverina /Aalto University

Read more


Dialog om nya kulturpolitiska riktlinjer i Sverige och Finland | 23 April 2018, Esbo

Hanaholmen, Esbo 23.4.2018 9-12:15  

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland arrangerar i samarbete med Finlands utbildnings- och kulturministeriet ett seminarium om de kulturpolitiska riktlinjerna på Hanaholmen.

Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho tillsatte hösten 2017 en arbetsgrupp för att dra upp riktlinjerna och målsättningarna för Finlands framtida konst- och konstnärspolitik. Arbetsgruppen granskar konsten och förändringar i dess verksamhetsmiljö och behoven att förändra stödet för konst och till konstnärer. Arbetsgruppen tar avstamp i uppgifter samlade av det Kulturpolitiska forskningscentret Cupore och utlåtanden om ministeriets Kulturpolitikens strategi 2025.

Den konstnärspolitiska utredningen i Sverige om statsstöd och villkor för professionellt verksamma konstnärer blir färdig i slutet av mars. Det pinfärska resultatet av utredningen presenteras vid seminariet.

Dagen erbjuder det finländska konst- och kulturfältet möjlighet till växelverkan och möjligheter att reflektera över den svenska utredningen och skapa sig en helhetsbild av den och möjliga modeller för Finland.  Den finländska arbetsgrupp som drar upp riktlinjer och målsättningar för Finlands kommande konst- och konstnärspolitik medverkar i seminariet.

Seminariet modereras av Jaana Tamminen, Hanaholmen
Språk: finska, svenska. Simultantolkning.
Arrangörer: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, undervisnings- och kulturministeriet
Ytterligare information:
Media: kommunikationschef Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, 040 767 7373.
Övrigt: projektchef Jaana Tamminen, jaana.tamminen(at)hanaholmen.fi, 040 54 54 972.

Anmäl dig senast 16.4.2018

Läs mer

STIPENDIER OCH BIDRAG

Specialunderstöd för försöks- och utvecklingsprojekt för kreativt arbete | Ansök senast 19.4.2018

Understödet ska främja förutsättningarna för kreativt arbete och internationalisering samt stärka konstens och kulturens förmedlande verksamhet på den inhemska och internationella marknaden.

Ansökningstiden är 8.3-19.4.2018 kl. 16.15

Undervisnings- och kulturministeriet förfogar över budgetmedel om högst 790 000 euro som kan beviljas i understöd för ansökningarna.  

Avsikten är att besluten fattas före utgången av maj 2018. Sökandena får beslutet i den elektroniska ärendehanteringstjänsten.

Läs mer


Volt kultur- och språkprogram för barn och unga | Ansök senast 25.4.2018

Volt är ett kultur- och språkprogram för barn och unga, som vill få fler ungdomar att bli nyfikna på varandras konst, kultur och språk.

Målgruppen är personer upp till 25 år i Norden.

Bidrag kan sökas för projekt som är till för barn och unga upp till 25 år och där deras eget kulturella och konstnärliga skapande och delaktighet står i fokus. Stöd beviljas till den konstnärliga kulturens alla områden såsom film, litteratur, scenkonst, bildkonst och kulturarv med flera – förutsatt att alla andra kriterier uppfylls.

Projekten kan exempelvis innebära:

 •  produktion av verk, projekt eller annat initiativ som innebär en kreativ process
 • planer som möjliggör utbyte och långsiktigt samarbete för projektets målgrupp (personer upp till 25 år)
 • aktiviteter som skapar dialog, diskussion och debatt om nordiska språk, konst och kultur utifrån barn och ungas perspektiv.

Vänligen notera att ansökningstiderna för samtliga program utgår kl. 15:59, finsk tid. Beviljade projekt får påbörjas tidigast 8 veckor efter deadline för ansökningar inom Volts stödprogram.

Ansöknings­tider:  22.03.2018 – 25.04.2018 15:59 

Läs mer


Svenska kulturfonden: turnébidrag | Ansök senast den 30.4.

Turnébidrag beviljas för turnéer i Finland och utomlands. Turnéer inom Norden prioriteras.

Bidragsformen riktar sig till yrkesverksamma konstnärer och arbetsgrupper inom alla konstområden. Bidraget är avsett för rese- och logikostnader enligt billigaste rimliga alternativ.

Ansökan ska innehålla ett tydligt program och en tydlig budget.

Om ni är flera personer som ansöker om bidrag för en turné ska ni göra en gemensam ansökan.

Läs mer om turnébidragen


The European Cultural Foundation: Research & Development Grants | Deadline 9 May 2018

Research & Development Grants 2018:  Courageous Citizens  

The European Cultural Foundation loves ideas that create positive change and equality through culture. With our 2018 open call for research & development grants, we are searching for daring, bold ideas that focus on inclusiveness, are minority-led, and connect people within and beyond communities on a local, regional, and/or European level .  

Our 2018 theme is Courageous Citizens: Every person living in every village, city and town is a citizen, not just a chosen few. Courageous Citizens are individuals, collectives and organisations whose energy and courage help to cultivate Europe as a home.   

All information on how to apply is available on our website. For more information including guidelines and themes, please download the detailed PDF. You can apply by filling in and submitting the online application form.   

Application deadline is Wednesday, 9 May 2018, 18.00 Central European Time (CET).    

More questions? Join us on Facebook and Twitter for our Q&A sessions on 19 April and 2 May from 17.00 - 19:00 CET.   

Find out more & apply    

OPEN CALL

Production Residency + Live Works Performance Act Award_Vol.6, Italy | Deadline 12 April 2018

Starting from the notion of performance in the visual art practice, the prize is unique in its particular attention to hybrid research, underlining the openness and fluidity of performance, its social and political implications and its level of public understandability. The competition is open to a wide range of emerging performative actions, including: Performances, sound and new media arts, text-based performances, lecture performances, multimedia storytelling, choreographic practices, relational and workshop-based projects, and other projects questioning the idea of performativity beyond the body. Deadline (extended): 12 April 2018.  

Read more


Call for entry The International Puppets Festival Lugano | Deadline 30 April 2018

The International Puppets Festival (Lugano, Switzerland) will run this year for the 36th edition, from october 13th to november 4th.

Application for children or family shows with no text, or very few, or in italian can be sent till April 30th to the Direction of the Festival: festival(a)palco.ch

www.palco.ch


Call for Artists for the Love Sharing Festival | 6 May 2018

Love Sharing Festival 2018 will focus on Migration. The Festival is open to all contemporary artists. Special attention will be paid to innovative and interdisciplinary works. All kinds of contemporary artworks and performances are acceptable: theatre, dancing, contemporary music; street theatre and circus; visual arts, video, painting, sculpture and photography.

You can apply with either an artwork or a brief workshop (2 to 3 hours long)
For more information please click here

Send your application by May 6th 2018


Call for the 12th edition of Skupi Festival | Deadline 20 June 2018

The International Theater Festival Skupi Festival is announcing an open call for participation at this year’s 12th edition, which will take place with duration of six days, from 24th of October till 29th of October 2018, on the stage of The Youth Cultural Center in Skopje,Macedonia.

We are looking for high-quality, contemporary, and inventive performances which use the theater as a media for advocating changes within the society.

ITF Skupi Festival open call for admission is open for professional theater groups from 20th of March till 20th of June. All selected participants will be announced by e-mail by September 2018.

HOW TO APPLY  da ostane isto samo da se smeni datumot vo ovoj del:

Please send your application together with the required documents not later than 20th of June 2018 to skupifestival(a)gmail.com 

Read more

WORKSHOPS

Full Moon Dance Festival courses | 25-27 July 2018

This year’s Full Moon Dance Festival features an especially extensive array of courses. Young, adult, and senior dancers alike are welcome to attend, and the level of applied teaching is suitable for first-timers and amateurs as well as professionals.

The teachers are dancers at the top of their field, all internationally acknowledged pedagogues and artists. In addition to Finnish instructors, teachers are also arriving from Spain, Germany, Taiwan, Switzerland, Burkina Faso and Senegal. The courses tie in closely with the festival program. Attendees will have the chance to see their instructors’ own performances live, offering a deeper and more comprehensive understanding of both the guidance received and the teachers’ artistic methods.

Experience something completely new and expand your expertise

Read more


International Summer School - Theatre in Social Context, Prague | 25 August – 7 September 2018

Archa Theatre, Prague, Czech Republic

Archa Theatre promotes artistic practices that have the courage to examine topical issues expressed in a specific theatrical language. The International Summer School is a platform for experimentation and investigation in the field of contemporary theatre. Theatrical creation has focused on topical social and political issues.

The summer school promises students to get acquainted with theatre in social context with the help of Archa Theatre’s artistic vision and advanced theatrical tools.

Working language of the school is English.

Application deadline: 15 April 2018

Read more

For more information please contact summerschool(a)archatheatre.cz

LEDIGA JOBB

Fler aktuella stipendier och bidrag: Stipendievakten (på finska) och Fyrk.fi.


Svenska kulturfonden söker en ny kulturombudsman | Ansök senast 18.4.2018

Vår kulturombudsman går i pension i slutet av året och vi söker nu en ny ledare för vårt kulturteam vid kansliet i Helsingfors.  

Kulturombudsmannen är medlem av ledningsgruppen och bär det övergripande utvecklingsansvaret för vårt uppdrag inom konst och kultur.

De viktigaste arbetsuppgifterna är

 • att handlägga ansökningar och initiera projekt inom konst och kultur,
 • att skapa och upprätthålla kontakter till centrala kulturaktörer, både nationellt och internationellt,
 • att leda fondens kulturteam.

Vi söker dig som har

 • lämplig högre högskoleexamen,
 • god sakkunskap om konst och kultur,
 • erfarenhet av projektledarskap,
 • förtrogenhet med strukturer, förvaltning och samhällsfrågor samt breda nätverk inom kulturfältet,
 • god kännedom om Svenskfinland,
 • ledarskapserfarenhet inom konst och kultur,
 • god kommunikations- och samarbetsförmåga.

Sänd din ansökan, CV och löneanspråk senast 18.4.2018 till vår rekryteringskonsult mail(at)ullalovholm.fi.

På frågor svarar personalchef Britt-Marie Forsell-Stenström, 0500 355 533 och direktör Leif Jakobsson, 040 152 6411.

Läs mer


Kulturhuset Lilla Villan söker en tvåspråkig informatör  | Ansök senast 11.5.2018

Kulturhuset Lilla Villan söker en tvåspråkig (finska & svenska) informatör för heltidstjänst tills vidare, som ansvarar för kommunikation och marknadsföring samt övriga sysslor.

Informatören fungerar som arbetskollega med kulturhusets verksamhetsledare. Till arbetsuppgifterna hör utformning av infromationsbrev och pressutskick, planering av marknadsföringen både i ”gammalmedia” och digitalt, upprätthållande av hemsidorna, delaktighet i ekonomihanteringen samt i de praktiska evenemangsförberedelserna. Arbetsbilden kan anspassas enligt den sökandes specialkompetenser.

Arbetet inleds 1.8.2018, eller enligt avtal. Arbetsförhållandet är 60-100 % och gäller tills vidare, och börjar med en fyra månaders prövotid.

Vi förväntar oss att Du:

 • kommunicerar obehindrat på finska och svenska
 • förmår producera korrekt, ändamålsenlig och flytande text på båda inhemska språken
 • har ett brinnande och mångsidigt intresse för kultur och uppskattar barnkultur i synnerhet
 • kan hantera Office-program och olika digitala plattformer
 • känner de olika kanalerna inom sociala medier och följer med nya kommunikationsformer
 • kan arbeta självständigt och hantera flera olika parallella projekt samtidigt

Vi uppskattar också:

 • erfarenhet av ekonomihantering
 • grundkunskaper inom grafisk formgivning
 • god kännedom om konst- och kulturfältet i Finland
 • erfarenhet inom publikarbete eller annan tillämpad kulturverksamhet

Lilla Villans vänner rf
Jussasvägen 16, 04130 Sibbo
Petri Pöyhönen, verksamhetsledare
+358 44 755 1101
info(a)lillavillan.fi

www.lillavillan.fi


Call for Dancers/Physical Theatre Performers Valletta 2018, Malta | Deadline 3 May 2018

Marie Keiser-Nielsen and Fran Zammit require four dancers for their choreography Cock and a Feather to be performed on the 2nd July, 2018.

The company is looking for performers with strong contemporary dance technique, strong physical theatre skills, a high level of confidence, good partnering and contact skills, excellent improvisation and creative skills, musicality and confidence in voice work.

The work will be part-time (20hrs/week) and the positions are paid. Applicants must be available for rehearsals in the month of June 14:00-18:00 Monday-Friday. Staged rehearsals on the 30th June, 1st July, and performance on 2nd July. Prompt and full attendence of all rehearsals is required.

Audition date: 6th May from 11:00 – 13:00 at the ŻfinMalta Studio 1 located upstairs in the MCC building in Valletta.

Deadline: 3 May 2018

Find all details online


twitter.com/tinfotweets