06.02.2018

TINFO e-Nytt 1 / 2018

Universum är konstnärlig anarkism och ett paraply för teaterproduktioner

TEATERNYTT I FINLAND

TINFO BETJÄNAR

EVENEMANG

STIPENDIER OCH BIDRAG

OPEN CALLS

LEDIGA JOBB

WORKSHOPS

ÖVRIGT

twitter.com/tinfotweets

Universum är konstnärlig anarkism och ett paraply för teaterproduktioner

Hur får ni Universum att fungera?

TINFO bekantar sig med Universum, en förening bestående av fyra professionella teatrar, som har skapat en egen verksamhetsmodell. Vilken är er verksamhetsidé och hur placerar ni in er själva i teaterfältet i Finland / i världen, informatör Andrea Brandt?

Universum är fyra Helsingforsteatrars gemensamma förening och hus – Aurinkoteatteri (grundad 1989), Sirius Teatern (1992), Teater Mars (1985) och Teater Venus (1983). Föreningen föddes av tanken av ett annorlunda produktionsarbete – från idén att olika samarbetsformer vore grunden för mångfaldigt, högklassigt, risktagande och undersökande konstnärligt arbete, som kunde göras flexibelt och förmånligt.  

Repertoaren byggs tydligt runt ställningstagande teman, med öga för samhällets händelser samtidigt som den analyserar individens roll i samhället. Denna analys stöds oftast av en intellektuell, svart humor.


Universum är en paraplyorganisation. Vad betyder det i praktiken?

Föreningen utvecklade under sina första år en verksamhetsmodell, som fortfarande står som grund för produktion och ekonomi. Produktionsmodellen fördelar resurserna så, att utrymmen och teknik, fast administrativ personal och generell information finansieras med verksamhetsunderstöd från staden och staten. Överloppsmedel delas jämnt mellan medlemsteatrarna som produktionsunderstöd.  
 
Universum hör inte till de statsunderstödda teatrarna, utan verkar med skönsmässigt beviljade verksamhetsbidrag, projektunderstöd och egna intäkter.  

Föreningen bildades 1998 och har sedan dess genom medlemsteatrarna producerat 87 premiärer.


Hur lyckas ni passa in fyra olika repertoarlinjer under ett och samma tak?

Universums tidtabeller planeras så att varje medlemteater har en premiär och spelperiod i huset per

år. Förhandsplaneringen är viktig. Den nya program- och tidsplaneringsmodellen som togs i bruk 2017 underlättar produktionernas förhandsplanering och gör produktionsarbetet smidigare.  

Universum understöder konstnärlig och varierande scenkonst. Medlemsteatrarna är konstnärligt självständiga. Den konstnärliga friheten betyder att medlemsteatrarnas repertoarplanering inte styrs av föreningen. På Universum produceras främst uruppföranden och föreningen ger utrymme för manusarbete, regi och repetitioner.


Vilken betydelse har samproduktionerna, det verkar finnas två sådana också denna vår?  

Samarbeten med andra aktörer har alltid hört till Universums verksamhet, detta har möjliggjort flere intressanta föreställningar. Samarbetsproduktioner har även möjliggjort stora produktioner och produktioner i olika utrymmen.

Utöver Universums egen verksamhet erbjuder Universum sina utrymmen åt andra konstnärligt ambitiösa hemlösa grupper för gästspel och samarbeten. Betania-salen har under årens lopp utvecklats till en betydande scen för det fria fältets experimentella och alternativa teatervision.  

Sari Havukainen (TINFO)

 

För att vi inte ska behöva möta Atlantis öde
 

Aurinkoteatteri tilldelades i fjol Thalia-priset för en av årets bästa föreställningar. Nu gör man sin första samproduktion med Kansallisteatteri (Finlands Nationalteater). Aurinkoteatteri är en av teatrarna som finns under Universums paraply i Helsingfors.

I april är det premiär för Atlantis, där ett bestyrsamt dvärgfolk söker sin lycka men möter undergången snabbare än väntat. TINFO har intervjuat verkets regissör Juha Mustanoja, som också hör till grundarna av Universum. Han skärskådar kortsiktiga politiska beslut och deras följder som han befarar blir långtgående och tackar Universum där dörrarna alltid står öppna för konstnärlig anarki.

Varför vill ni göra Atlantis nu?

JM: Som bäst görs stora strukturella beslut i samhället, vars följder och påföljder kommer att visa sig i all sin prakt först om många år. Ett av de mest ödesdigra misstagen är den kortsiktiga, själviska och giriga politik som elitiserar utbildning, tillgång till information och forskning, samtidigt som man oåterkalleligt krossar samhällets stödkonstruktioner.

Aurinkoteatteri kämpar för sin del för att utbildning, kunskap och vetenskap en vacker dag igen ska vara alla finländares grundrättighet – Atlantis är en samhällssatir, en parallellverklighet i sagovärlden, där vetenskapen städslas att tjäna kortsiktiga ekonomiska intressen. Följderna är så pass allvarliga att berättelsen sannerligen inte lämpar sig för barn. Följderna av Sipilä-regeringens pinsamt korkade åtgärder kommer att komma till synes med fördröjning, de värsta detaljerna kanske först om tio år. I föreställningen blåser vi upp samma destruktionskraft på ett par lustiga timmar.
 

Aurinkoteatteri uppträder för första gången på nationalscenen. Vad betyder det för er?

JM: Kansallisteatteri är en naturlig partner för oss, eftersom vi orubbligt håller fast vid vår konstnärliga frihet och yttrandefrihet. Kansallisteatteri är den enda institutionsteatern som tillåter konstnärlig frihet.

Aurinkoteatteri kämpar, som de flesta yrkesgrupper som lyder under skönsmässig bedömning, för sin existens i en hård ekonomisk verklighet, där samhällsskutan styrs av ett gäng teknokrater med fyrkantiga hjärnor. Medan vi väntar på att någon av dessa beslutsfattare, kanske av en tillfällighet, upptäcker möjligheten att kultur och konst kunde ha en nyttig, produktiv roll i samhället, är vi ytterst tacksamma för att Kansallisteatteri möjliggör ännu denna sista skräniga svanesång.
 

Vad har Aurinkoteatteri för nytta och glädje av att tillhöra Universum?

JM: Universum är en polyfon arbetsgemenskap, vars produktion är riklig, oväntad och mångskiftande. Universum är Aurinkoteatteris hem, där dörrarna alltid står öppna för även våra mest bisarra och olämpliga kompisar. Aurinkoteatteris fräcka, anarkistiska avantgarde passar in där i all sin frodiga hejdlöshet.

Universum har ofta och på olika sätt stött oss, alla dess medlemmar med sina olika språkbakgrunder har burit oss då det har varit svårt. Universums folk är våra vänner.

Juha Mustanoja intervjuades av Sari Havukainen (TINFO)Fyra är lika med en
 

Universum består av fyra teatrar, som alla har sin egen profil

Aurinkoteatteri

Aurinkoteatteri grundades i Helsingfors år 1989, och kännetecknas av att göra politiskt inkorrekt teater som behandlar svåra ämnen. Teatern har hållit hårt fast vid sin konstnärliga frihet. Under årens lopp har Aurinkoteatteri formats till en vägvisare inom avantgardism och performance och dess publik består till stor del av proffs inom olika konstarter: regissörer, manusförfattare, scenografer, dräkt-, ljud-, ljus- och bilddesigners samt filmmakare, formgivare, dansare, bildkonstnärer.

Teater Mars

Teater Mars har sedan 1985 gjort innovativa produktioner, ofta med hjälp av olika arbetsmetoder och skådespelartekniker. Till att börja med var Teater Mars huvudsakligen inriktad på att omtolka klassiker, under 2000-talet har tonvikten i högre grad legat på nyskrivna texter eller processfokuserade uppsättningar.  

Av de ursprungliga medlemmarna återstår Joakim Groth och med åren har gruppen personifierats av en del återkommande skådespelare. Teater Mars har blivit något av en fristad där det är möjligt att förverkliga projekt som inte så lätt skulle få plats i ett alltmer åtstramat och resultatansvarigt teaterklimat. Det är en position som är till lika delar etisk, estetisk och krass.

Sirius Teatern

Sirius Teatern är en liten teater som gör små pjäser om stora ämnen. Sirius Teatern är en fri, professionell teatergrupp som verkat med Helsingfors som hemort sedan 1992. Sirius har specialiserat sig på experimentell, alternativ teater och sökt pjäser som inte tidigare eller sällan spelats i Finland. 

Gruppen har heller inte skytt svåra ämnen och vågat ställa frågor och vara provokativ. Sirius vill också vara ett idéforum för teaterarbetare i dagens Finland. Ett forum som tillåter och bereder möjligheter för konstnärliga risktagningar, ett experimentlaboratorium som styrs av skapande krafter framom de marknadsbaserade.

Teatteri Venus

Teatteri Venus är ett helsingforsbaserat teaterkollektiv, grundat år 1983. Venus undersöker i sina produktioner performativitet, uppträdandets väsen, performansens villkor och olika publikomständigheter. Den fritt organiserade konstnärsgruppen är känd för sina arbetsmetoder som betonar processen och gruppen. Man gör tolkningen att konst är prekariatets sätt att komma samman utan hierarkier.  

Teatteri Venus manifesterar genom sin Universum-tillhörighet att man kan göra konst obunden av kapitalistiska produktionsstrukturer och med siktet inställt på att främja solidariteten mellan det fria fältets aktörer och konstens mångspråkighet. Venus produktion uttrycker, genom sina konstnärer, en strävan att definiera en identitet och en världsbild.

TEATERNYTT I FINLAND

35 Jag på turné med Blaue Frau och Poste Restante

Den feministiska teaterduon Blaue Frau öppnade en open call i Skandinavien när de sökte professionella skådespelare med kvinnlig identitet. Inbjudan som väckte stort intresse förkroppsligas nu i ett verk, 35 Jag och några skådespelare. Det är en interaktiv föreställning vars syfte är att coacha deltagaren i att framställa sitt jag på sociala medier.

Efter premiären och spelperioden i Helsingfors åker 35 jag och några skådespelare på turné till Island och Sverige:

20-21.3 MAk, Akureyri
24-25.3 Tjarnarbió, Reykjavik 
7-9.9 Moment:teater, Stockholm
11-13.9 Inkonst, Malmö 

Sonja Ahlfors och Joanna Wingren på Blaue Frau är internationella teaterarbetare. I det nya verket samarbetar de med Stefan Åkesson från svenska Poste Restante kollektivet. När Teaterinfo Finland frågar om identitetstemat svarar Sonja Ahlfors:

Existerade frågan om olika "jag" redan i början?

SA: Frågan om de olika "jagen" och hur en ägnar sig åt olika jagframställningar var själva grundfrågan i projektet. Sedan är det väl värt att nämna att människor i alla tider har ägnat sig åt att framställa olika sidor av sina identiteter i olika sammanhang i alla tider. Det är på sätt och vis en förutsättning för att vara en social varelse.  

Men i och med internet och sociala medier, så rör vi oss i fler sammanhang och har en större frihet att välja våra sammanhang än vad en människa på 1950-talet hade. Det leder kanske i sig till att de olika "jagen" vi visar upp blir mer fragmentariska. Eller kanske inte. Det är en fråga vi lämnar över till publiken, hur känner just hen inför sina olika identiteter - online och offline.

Finns det några synpunkter eller kulturella skillnader som dök upp eller är alla nordiska länder likartade när det gäller identitetsfrågan?

SA: Det är en fråga som återstår att bli besvarad. Inom arbetsgruppen är vi så pass få att det mest rör sig om individuella skillnader, några av oss älskar internet och tillvaron online, medan andra av oss närmar sig det med försiktighet. Det är nog först när publiken kommer och prövar och pratar med oss som vi kan få syn på några tydligare kulturella skillnader. På så sätt är den här föreställningen som en fältstudie i hur människor förhåller sig till sociala medier i Norden.

Är det tack vare nya samarbetspartners från Sverige och Island som turnén kunde ordnas? Eller hur lyckades det med kontakter till MAk, Tjarnarbion, Moment eller Inkonst?

SA: Turnén har ordnats genom att det här projektet har sammanfört scenkonstnärer från Sverige, Finland, Island och Danmark - vilket gjort att vi kommit i kontakt med nya teatrar och arenor som tycker att föreställningen verkar spännande och tematiken intressant. Sedan har turnén också till stora delar möjliggjorts av stöd från Kulturkontakt Nord och Nordiska Ministerrådet.

Blaue Frau intervjuades av Sari Havukainen (TINFO)


Årets Dockteatergärning-pris till Marja Nykänen

Priset för Årets Dockteatergärning ges till franskbaserade Marja Nykänen för anordnandet av presentationen KATSOS på den internationella dockteaterfestivalen i Charleville-Mézières i september 2017. KATSOS gav en överblick av finsk dockteater på en internationell arena.

Priset delas ut av Unima Finland och överräcktes på finska dockteaterdagen den 11.2.2018 i Helsingfors, som anordnades för tionde gången.

Ytterligare information ges av Unima Finland / Maiju Tawast 050 5839401,maiju.tawast(a)luukku.com


Pipsa Lonkas pjäs får uruppförande på svenska

Pipsa Lonkas pjäs Toinen luonto får sitt uruppförande på svenska. Den andra naturen, i översättning av Sofia Aminoff, har premiär i mars på Viirus, Anni Klein står för regin. Pjäsen som ursprungligen skrevs på finska har uppförts som läsdrama på Kotimaisen näytelmän festivaali (Festivalen för inhemsk dramatik) år 2015 men har inte satts upp på ursprungsspråket.

Den andra naturen är en etisk berättelse om att leva som människa och djur. Pipsa Lonka har även tidigare behandlat människans litenhet i universum. Hennes pjäs Sånger vid randen av ett grått hav vann först pris i tävlingen New Baltic Drama 2011 och senare Lea-priset för bästa uruppförda pjäs 2014. Samma år fortsatte framgången med ett pris på Stückemarkt i Heidelberg, pjäsen är översatt till sju språk. Den andra naturen finns också i engelsk översättning, översättare är Kristian London.

Rättigheterna till Pipsa Lonkas pjäser bevakas av Agency North.

Databas för pjäsöversättningar

(TINFO 18.1.2018)


Vår situation är alltid prekär — en kommentar till Teater 3.0 utredningen

Ibland känner man sig bara som den duktigaste eleven i klassen. Kryss i alla rutorna. Just så gör vi och har gjort länge. Nyskapande, tvärkonstnärligt, samarbeten, internationellt skapande, och dessutom nu kosmopolitiskt med barn och unga. Precis som Oblivia är min första tanke när jag läser Teater 3.0 utredningen. Förnöjt pösande kunde jag nu luta mig tillbaka i min fåtölj: hah! tiden har kommit i fatt oss.

Men en alert konstnär vilar aldrig på sina lagrar för vi vet att vår situation alltid är prekär. Kast i konjunkturer, tycke och smak kan kasta oss för vargarna när som helst.

Som när det internationella försvann från agendan när den nuvarande regeringen tillträdde. Plötsligt skulle krafterna koncentreras inåt och alla vi med stora internationella planer tittade häpet på när budskapet från officiellt håll var att internationell verksamhet inte var så önskvärt just nu. Som tur tog den fasen bara ett par år.

Eller som när förra ordförande för scenkonstkommissionen på eget bevåg beslöt att köra ner verksamhetsbidragen för alla grupper på performance fältet för 2017, tydligen för att han inte tyckte om performance och nydanande scenkonst.

När vi började få statligt stöd i medlet av 2000-talet, var inställningen den att nyskapande grupper tillhörde en egen kategori med egna behov och förutsättningar. Idag är genre gränserna mera flytande och performancestrategier börjar bli mainstream.

Ändå får jag ibland frågan om varför ni (Oblivia) ska få understöd från Finland när ni arbetar så mycket internationellt? Frågan lämnar mig gapande svarslös: vi skulle inte arbeta så mycket internationellt om vi inte skulle stödas från Finland dundrar jag, vi bor och verkar här, vem skulle stöda oss om inte landet vi kommer från, alla konstnärer i hela världen stöds från sitt eget land. Give and take you know, växelverkan, bra för alla. Export.import. Hallå, wake up. Det är 2018.

Det enda som jag inte förstår mig på i utredningen är förslaget med en kurator istället för sakkunniga, det låter betydligt mera auktoritärt och godtyckligt än kutymen med sakkunniga. De av oss som varit sakkunniga någongång vet att hundratals ansökningar tar udden av egna preferenser. Dessutom tar ändå styrelsen aktivt de slutgiltiga besluten.

Men en kurator kunde hjälpa till att bana nya vägar och ordna med allt det fina: samarbeten, grupper och frilansare som huskonstnärer i olika hus, bredd, internationellt arbete, runt om i landet arbete, nytänk, barn och unga, ny publik. Hjälpsamma och stödjande strukturer behövs alltid.

Annika Tudeer


Jonas Welander skriver också om Teater 3.0 utredningen: Träffar åtgärdsförsslagen rätt? 

 


Christoffer Mellgren och Linnea Stara är Labbets nya verksamhetsledare

Styrelsen för Labbet har valt Christoffer Mellgren och Linnea Stara till nya verksamhetsledare. Under våren 2018 inleder de planeringen av den kommande verksamheten och arbetar från början av hösten båda på halvtid för Labbet.

Christoffer Mellgren är dramatiker och dramaturg utbildad vid Dramatiska institutet i Stockholm (numera Stockholms dramatiska högskola). Sedan 2010 har han arbetat som dramaturg på Teater Viirus och Svenska Teatern, med föreställningar som Förvandlingen och senast Landet.

Linnea Stara är teatervetare utbildad vid Helsingfors universitet och f.d. teaterkritiker. Hon har sedan 2013 arbetat som dramaturg på Svenska Teatern. Hon gjorde utredningen Teaterfältets aktörer: De finlandssvenska teatrarnas förutsättningar (2013) på beställning av Svenska kulturfonden.

Labbet r.f. är en förening som arbetar för att öka kvaliteten och kvantiteten av den dramatik som skrivs och spelas på svenska i Finland. Föreningen grundades 2005 och betjänar hela det finlandssvenska teaterfältet.


Reformen av den statliga finansieringen för utövande konst och museer på remiss

Undervisnings- och kulturministeriet har skickat ut förslaget till en reform av den statliga finansieringen för utövande konst och museer på remiss.

Förslaget finns i webbtjänsten utlåtande.fi.  Utlåtanden om det ska lämnas in senast den 15 mars.

För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar.

TINFO BETJÄNAR 

TINFO fick 28 ansökningar till Ny europeisk publik program

Det kom in 28 ansökningar till Teaterinfo Finlands (TINFO) internationaliseringsprogram. Motiverande faktorer för att söka till programmet var bl.a. möjligheten att dra mera nytta av de egna internationella kontakterna, att lära sig nya produktionssätt, att hitta lämpliga och betydelsefulla partners och att hitta ny publik.

Senare i vår berättar vi om de antagna och om programmets framskridande. Vi tackar alla sökande!


Teaterarbetare, samarbetar du internationellt? Berätta för oss!

Teaterinfo Finland (TINFO) förmedlar gärna information om internationellt mobila teaterarbetare och projekt. Vi informerar åtminstone på finska, svenska och engelska. Vi arbetar förutom med nyhetsbrev och webbsidor även med sociala medier.

Du kan berätta om kommande utlandsjobb och internationella samproduktioner i förväg på adressen tinfo(a)tinfo.fi.

Vi erbjuder även rådgivning och mentorskap för att göra upp planer för internationell mobilitet. Måndagskliniken har regelbunden jour, beställ tid för skräddarsydd handledning eller kom överens om annan rådgivning.

Bekanta dig med vår service för internationell mobilitet.  

Senast skrev vi om Wusheng Companys framgång i Beijing


Skicka gärna in svenskspråkiga notiser till TINFO e-Nytt

Vårt nyaste svenskspråkiga nyhetsbrev TINFO e-Nytt publiceras den 10.4.2018. Nyhetsbrevet läses både I Finland och i Sverige. Det går att skicka in förslag till svenska nyheter och notiser till adressen tinfo(a)tinfo.fi.  

Innehållet till inkommande nummer vill vi ha senast fredagen den 6.4.2017.

Här kan du läsa det senaste TINFO e-Nytt.  


TINFO på sociala medier

TINFO betjänar också på sociala medier.

Twitter: @tinfotweets
Facebook: @tinfoteatterintiedotuskeskus
Instagram: theatreinfofinland

Det lönar sig att följa oss. Vi publicerar TINFO-nytt och andra nyhetsbrev på sociala medier, samt även enskilda nyheter och tips om aktuella ansökningar. På våra Facebook-sidor är du bland de första som kan läsa Hanna Helavuoris Anteckningar.


EVENEMANG

Flamenco Festival | 3.-11.2.2018, Helsingfors

The largest Flamenco Festival in the Nordics celebrates its 20thanniversary in February 2018 by bringing on various stages both Spanish and Finnish flamenco artists.

Läs mer


Side Step Festival | 5.-11.2.2018, Helsinki

Side Step is a place for challenges, progress and dreams. This year the strong works of the featured artists deal with societal and cultural power relations.

Läs mer


LUST föreläsning med Nina Tecklenburg | 19 feb 2018, Helsingfors

LUST arrangerar ett öppet föreläsningstillfälle med Nina Tecklenburg (Interrobang). Föreläsningen arrangeras som en del av projektet Den autonoma skådespelaren#3 – Storytelling: Från samhället tillbaka till scenen. Föreläsningen hålls på engelska.
 
New Narratives. How and Why Telling Stories in Theatre Today? – Nya narrativ. Hur och varför berätta historier inom teatern idag?
 
Samla in föremål, följa spår, återberätta föreställningar, skräddarsy identiteter, utveckla spelnarrativ: konstnärer inom samtida scenkonst har utvecklat en hel rad nya tekniker för berättande. Dessa tekniker kan till exempel resultera i tvärvetenskapliga teaterinstallationer, självbiografiska berättelser, deltagande rollspel eller ljudvandringar. Föreläsningen tar en närmare titt på olika scenkonstnärliga tekniker för berättande och deras syften, funktioner, effekter och inverkan. Hur berättar teatern historier idag? Vad betyder det att berätta historier i en icke-litterär teater? Varför (fortfarande) berätta historier på 2000-talet?  
 
Nina Tecklenburg är är scenkonstnär, teaterteoretiker och gästprofessor vid Ernst Busch akademin i Berlin.  

Eftersom det finns ett begränsat antal platser ber vi er meddela om ert deltagande till lustrf(a)gmail.com 

Läs mer


Bravo! -festivalen | 10.-18.3.2018, Helsingfors

Pappersgrodor och pappkartongsbilar!
Möss och smygande tigrar!
Ägg och glitterketchup!
Leksakssoldater och små prinsar!

Bravo! – den internationella barn- och ungdomsteaterfestivalen firar 10-årsfödelsedag i år. På festivalprogrammet finns åtta internationella föreställningar och två inhemska premiärer. Föreställningarna kommer från olika håll i världen: Israel, Sydkorea, Belgien, Storbritannien, Danmark, Italien, Estland och Finland. Föreställningarna och det rikliga kringprogrammet tar över huvudstadsregionens kulturhus 10-18.3.2018. Välkommen att fira med oss!

Läs mer


Costume and Research in Finland seminar | 13 March 2018, Espoo

The Costume in Focus research group is welcoming you to the fourth Costume and Research in Finland Seminar on the 13th of March 2018 at Aalto University, Otaniemi campus. This event is designed to bring together researchers and practitioners engaged in the costume related research and studies from across the country.

We  invite  doctoral  candidates, post-doc researchers  and  academics  based  in  Finland  researching  Costume  Design  or  related  fields  to  give  a  presentation (20 min.) on  their current research at this National-level Research Seminar. We also encourage MA students to give a shorter (10-15 min) presentation on the subjects of their Master thesis. 

You will find a detailed invitation (Call for Presentations) to the event attached to this message.

Please send us your presentation proposals by the 20th of February 2018 to the email address alexandra.ovtchinnikovaf(a)aalto.fi. 

You are welcome to attend the event also without a formal presentation; in this case, you can sight up via the same email. 

We are looking forward to offering our hospitality to you again this year.


Forum of Equality in Culture | 23-24 May 2018, Stockholm

Welcome to the second Forum of Equality in Culture - Collect, Connect, Create in Stockholm, 23-24 May, 2018- Equality, accessibility and new creative technologies in the fields of Science Centers and Performing Arts.

How can we work to make a change? How can the cultural field be made more accessible from a moral, political and technical perspective? Who is the accessibility for? The programme includes inputs from experts, cases from the fields of science centers and the performing arts, idea development in advisory rings and a workshop on equality and accessibility.

The aim is to bring together professionals from science centers and the performing arts field throughout the Nordic region. We welcome executives, content planners, creators, media technicians, performance directors, including sign language theatre professionals, science center- and theatre educators, experts in technology and in accessibility. All participants will also have the opportunity to develop their own work. Choose a case, an exhibit or a play you want to develop and bring it to the forum.

Programme

On day 1 the work will be influenced by the interactive exhibition MegaMind at the National Museum of Science and Technology, and on day 2 the participants will be inspired by the work of Tyst Teater, a part of Riksteatern, the National Touring Theatre of Sweden. There will be inputs by experts, case presentations and an accessibility workshop. In Advisory Ring groups your idea is boosted by your new colleagues. This method offers everyone in the group equal time for presentation and for receiving tips and help from others. The participants will reflect on three issues to ensure a good overall experience in each case:

1. How can our work be made accessible/more accessible with new technical solutions?
2. In what way can interaction be enhanced?
3. How can we deepen the experience? (the senses, the place, the time, the distance)

More information can be found in the attachment here (PDF).

Further information:
Ann­Cathrine Fröjdö, Riksteatern ann­cathrine.frojdo(a)riksteatern.se tel. +46 70 6375976


Scenography, Production and Costume Design Lectures | Spring 2018, Espoo

The lectures are open to everyone, including the general public. Credits can be acquired only through student registration. For more info on credits, please scroll down.
ELO-E5016 Scenography, Production and Costume Design Lectures (V) (1-4 cr)
Spring 2018 schedule

Monday 9 April 9:15-12:00, room U121B, Otakaari 1
Scenography Lecture
Lajienvälisestä esityksestä
Invited Speaker: Teatteriohjaaja Tuija Kokkonen, TT (in Finnish)

Monday 16 April 9:15-12:00, room U121B, Otakaari 1
Scenography Lecture
NIGHT PIECES – 3 X SPATIAL ACCESS TO “THE VENICE” RESEARCH PAVILION: UTOPIA OF ACCESS, Camino Events 18.8 – 27.8.2017
University of the Arts Helsinki (Uniarts) in the context of the 57th Venice Biennale.
Speakers: Prof. Liisa Ikonen, DA Maiju Loukola, Post+doctoral researcher and DA Elina Lifländer, Lecturer in Design for the Performing Arts (in English)

Monday 23 April 9:15-12:00, room U121B, Otakaari 1
Costume Lecture
Invited Speaker: Iztok Hrga, Costume designer, Slovenia/Spain (in English)

Monday 7 May 9:15-12:00, room Tarkovski (331), Otakaari 7
Costume Lecture
Invited Speaker: Dr. Rosane Muniz, Costume designer and researcher, Brazil (in English)

Credits:

Attendance to four (4) Scenography, Production and Costume Design Lectures gives 1 credit (ECTS). The students are free to attend as many lectures as they wish.  

Additional credits can be given if students are interested in undertaking a written or research assignment or prepare a presentation, upon agreement with the responsible professors.

Dr. Sofia Pantouvaki
Professor of Costume Design for Theatre and Film 
sofia.pantouvaki(a)aalto.fi, +358 50 5992288

Aalto University | School of Arts, Design & Architecture | Department of Film, Television and Scenography


STIPENDIER OCH BIDRAG

Fler aktuella stipendier och bidrag: Stipendievakten (på finska) och Fyrk.fi.


UKM: Stöd för utveckling av regional och kommunal konst- och kulturverksamhet  | Ansök senast 15 feb 2018

Med understödet främjas lika tillgång till konst- och kulturtjänster i hela landet genom regionala och riksomfattande verksamhetsmodeller. Med understödet undanröjs regionala, sociala och ekonomiska hinder för att använda tjänsterna och delta i verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt ca 900 000 euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Ansökningstiden börjar 12.12.2017 och går ut 15.2.2018 kl. 16.15.

Läs mer


UKM: Rysslandsprogrammet för konst och kultur, specialunderstöd | Ansök senast 15 feb 2018

Understöd kan beviljas för sådana aktörer inom konst- och kulturbranschen som utövar gränsöverskridande kultursamarbete med Ryssland och som med hjälp av projektsamarbete främjar ett på ömsesidigt partnerskap baserat samarbete med Ryssland inom konst- och kulturbranschen.

Den sökande ska ha rättskapacitet. Privatpersoner beviljas inte understöd.

Ansökningstiden börjar den 18 december 2017 och går ut den 15 februari 2018 kl. 16.15.

Läs mer


Kulturfonden för Finland och Norge | Ansök senast 28 februari 2018

Kulturfonden för Finland och Norge skall främja kontakterna och kulturutbytet mellan Finland och Norge samt öka den ömsesidiga kännedomen om respektive länder.

Fonden beviljar bidrag och stipendier till enskilda personer, organisationer och föreningar för olika samhälls- och kulturprojekt. Bidrag beviljas för samarbete inom konst och kultur, för vetenskaplig forskning (särskilt inom humaniora och samhällsvetenskaper), för student- och skolgruppers studieresor samt för studier av kulturella, sociala och ekonomiska förhållanden i det andra nordiska landet.

Vad kan man söka till?
Bidrag beviljas i första hand till aktiviteter vars syfte är att

 • förmedla och utveckla ländernas kulturliv
 • öka intresset för det finska språket i Norge och det norska språket i Finland
 • öka kunskapen om ländernas gemensamma historia och deras samhällsutveckling
 • belysa framtida utmaningar och möjligheter för ländernas näringsliv, samhällsutveckling och kultur

Vad bör känneteckna genomförandet?
Aktiviteter prioriteras som

 • utvecklar dagens samarbete och finner nya områden/nätverk/målgrupper för utbyte mellan de båda länderna i framtiden
 • genomförs/förmedlas på orter i Norge/Finland där kunskaperna om/kontakterna med länderna är förhållandevis små
 •     är nyskapande och inte har genomförts tidigare och som ger en ny bild och förmedlar en ny kunskap, nya vetenskapliga rön om Norge/Finland och de norsk-finländska relationerna
 • har möjlighet att få långsiktiga effekter
 • i den offentliga debatten ökar intresset för Finland i Norge och vice versa

Läs mer


Kulturfonden för Finland och Danmark | Ansök senast 28 februari 2018

Kulturfonden för Finland och Danmark skall främja kontakterna och kulturutbytet mellan Finland och Danmark samt öka den ömsesidiga kännedomen om respektive länder.

Fonden beviljar bidrag och stipendier till enskilda personer, organisationer och föreningar för olika samhälls- och kulturprojekt. Bidrag beviljas för samarbete inom konst och kultur, för vetenskaplig forskning (särskilt inom humaniora och samhällsvetenskaper), för student- och skolgruppers studieresor samt för studier av kulturella, sociala och ekonomiska förhållanden i det andra nordiska landet.

Vad kan man söka till?
Bidrag beviljas i första hand till aktiviteter vars syfte är att

 • förmedla, utveckla och öka förståelse för ländernas kulturliv
 • öka kännedom och kontakter mellan de två länderna
 • öka intresset för det finska språket i Danmark och det danska språket i Finland
 • öka kunskapen om ländernas gemensamma historia och deras efterföljande samhällsutveckling
 • belysa framtida utmaningar och möjligheter för ländernas näringsliv, samhällsutveckling och kultur

Vad bör känneteckna genomförandet?
Aktiviteter prioriteras som

 • utvecklar dagens samarbete och finner nya områden/nätverk/målgrupper för utbyte mellan de båda länderna i framtiden
 • genomförs/förmedlas på orter i Danmark/Finland där fondens bidrag kan ha ett stort nyttovärde
 • är nyskapande och inte har genomförts tidigare och som ger en ny bild och förmedlar en ny kunskap, nya vetenskapliga rön om Danmark/Finland och de dansk-finländska relationerna
 • har möjlighet att få långsiktiga effekter
 • i den offentliga debatten ökar intresset för Finland i Danmark och vice versa

Läs mer


Konstsamfundet: Stipendier och understöd | 28.2.2018

Stöd ges för:Allmänna kulturbidrag, Bildkonst och konstindustri, Musik, Publikationsverksamhet, Teater, Utbildning, Journaliststipendier (beviljas på våren gemensamt med Svenska kulturfonden)

Ansökningstider: 1.-28.2. / 1.-30.9.

Läs mer


Nordisk kulturkontakt: Kultur- och konst­programmet | Ansök senast 6 mars 2018

Kultur- och konstprogrammet stödjer nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig och/eller kulturell kvalité som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden.

Vad kan du söka stöd för?

Programmet beviljar stöd till projekt inom alla konst- och kulturområden i alla projektfaser: förarbete, produktion, framförande och spridning. Däremot kan du inte ansöka om stöd för aktiviteter som redan genomförts.

Stöd kan sökas för projekt som satsar på kultur- och konstproduktioner och kreativt arbete samt för att organisera och genomföra projekt som utvecklar kompetens inom konst- och kulturfältet. Stödet kan beviljas för alla slags kostnader som är direkt kopplade till projektet.

Normkritik, tillgänglighet och mångfald av kulturyttringar

År 2018 satsar Kultur- och konstprogrammet på normkritik, tillgänglighet och mångfald av kulturyttringar. Kultur- och konstprogrammet vill nå ut till flera, och få in ansökningar som avser att utmana existerande normer samt öka tillgänglighet och mångfald av kulturyttringar. Under årets första ansökningsomgång finns öronmärkta pengar för projekt som arbetar med dessa teman.

Vem kan söka?

Alla som är aktiva inom kultur- och konstfältet kan söka, så länge projektet uppfyller programmets kriterier och samarbetet består av minst tre länder, varav minst två är nordiska, det vill säga antingen Norge, Danmark, Sverige, Island, Finland, Åland, Färöarna och/eller Grönland.

Sökande kan vara

 • individer
 • grupper
 • organisationer, institutioner och företag

Sökande behöver varken vara bosatt eller jobba i Norden. Personen eller gruppens medlemmar behöver heller inte ha nordisk nationalitet så länge projektets nordiska dimension uppfylls på andra sätt.

Läs mer

För att hitta svar på vanliga frågor om våra program, klicka här.

OPEN CALLS

Open Call: Cinars Biennale | Deadline 9 Feb 2018

The CINARS Biennale 2018 Official Programming will feature selected full-length showcases as well as showcased excerpts of works in dance, music, theatre, multidisciplinary arts and circus. The call is open to artists from all countries and applications must be sent before February 9, 2018.

A real success story, this not-to-be missed international networking event now brings together more than 1500 professionals in the performing arts, hailing from 40 countries around the world, who discover, over the course of a week, more than 190 shows, participate in workshops and share in their practices. The 18th edition the CINARS Biennale will also be the occasion to celebrate CINARS’s 35th anniversary.

For more information


NuoraNORD workshops for producers | Deadline 14 Feb 2018

NuoraNORD is a one year project for young circus companies and communities in the Sweden, Finland, Latvia and Lithuania with an ambition to become established and increase their international capacity. NuoraNORD aims to contribute to the development of sustainable structures of production for circus companies from the Baltic-Nordic region.
 
The project is coordinated by Circus Info Finland and focuses on providing young circus companies with knowledge and skills on strategic thinking and planning as well as long-term sustainable development.
 
The international project partners from the Baltic-Nordic region are Pievilcigas pilsetvides biedriba/ReRiga! Festival/VSIA Rīgas cirks (Latvia), Menu spaustuve/Arts Printing House (Lithuania), Manegen (Sweden) and Baltic Nordic Circus Network with support from Nordic Culture Point (Nordisk kulturkontakt).

The project is carried out through a series of workshops to improve production skills and competence needed in producing circus arts. Four workshops will be arranged in total across the region, with one 2-day workshop in each partner country.  

Via this open call two producers/artists (working within a producing capacity) will be selected to participate from different companies within each partner country. Thus, the aim of the project is also to create new international connections between participating producers/artists in order to lay solid foundations for future collaboration.

For more information

The project will cover travel, accommodation and per diems for all the workshops.

To apply please follow this link.

Deadline for applying is 14th of February 2018.

Selection schedule:
15-16th of Feb – short-listing
19th of Feb – first selection participants notified
21st of Feb – final selection
23rd of Feb – public announcement

For further questions and information contact Isabel Gonzalez on isabel.gonzalez(a)sirkusinfo.fi


Call for Presentations: Costume and Research in Finland | Deadline 20 Feb 2018

Costume and Research in Finland  National-level research seminar on costume and related fields    

Time and place: Tuesday, March 13th 2018 at 9:15-18  Aalto University, Otaniemi campus, Luentosali A2, Otakaari 1, 02150, Espoo    

Costume and Research in Finland is the main platform for presenting research on costume and related fields in Finland and for meeting researchers interested in similar topics. This national-level  research seminar brings together a multidisciplinary group of researchers and practitioners based in Finland, and offers peer-support for all doctoral candidates, early career researchers and academics conducting research in the field of costume or in related artistic fields involving dress and performance in a broader sense at the intersection of fashion and textiles with theatre, film and media.    
 
Following three successful events in 2014, 2016 and 2017, Costume and Research in Finland is organized for the fourth time by the Costume in Focus research group as part of the Finland Distinguished Professor (FiDiPro) research project Costume Methodologies led by Professor Sofia Pantouvaki.  Costume in Focus' primary goal for 2018 is to continue supporting and promoting costume research as a visible and dynamically developing academic research field, together with connecting the research community for the field of costume design on a national and international level.    
 
The  aim of Costume and Research in Finland is  to  offer  a  forum  for  dialogue  and  exchange  of  ideas  in  the  field,  open  for  all  researchers  based  in  Finland  who  examine costume or related areas of study.  

We  invite  doctoral  candidates,  researchers  and  academics  based  in  Finland  researching  Costume  Design  or  related  fields  to  give  a  presentation  on  their current research at this National-level Research Seminar.      
 
We welcome proposals for 15-20 min presentations on the subject of costume or on the intersection of costume with other fields, exploring diverse approaches to costume design, e.g. historical, cultural, sociological, methodological, educational, practice-based and theoretical perspectives.                                                                                                                                     
 
Please send your proposal, including your name and affiliation, a title, a 200-word abstract/summary and a 50-word biography to MA Alexandra Ovtchinnikova, email: alexandra.ovtchinnikova(a)aalto.fi.  
 
By sending your proposal, you also register to the event.     
Deadline for the submission of proposals:  20 February 2018.           
 
The seminar is organized by: Costume in Focus Research Group  Department of Film, Television, and Scenography


Open call for PREMIERE, an international program for a choreographic debut | Deadline 23 Feb 2018

PREMIERE is an international program for a choreographic debut, offering professional platform for young choreographers to introduce their artistic vision at their very first movement based dance performance.

In the framework of the program the organisers offer to maximum five selected choreographers three days long residency at the Pardimäe residency center, two- week long residency at the Sõtlumatu Tantsu Lava/ STL in Estonia or Gertrudes Ielas Teatris in Riga with the experienced dance artists mentorship. An opportunity to present oneself and one’s creation in the public showing in Sept 2018 at the STL stage. The names of the two directors/ choreographers, who will be selected out of fives based on their showing in Sept 2018 at STL, will get the production support to form their ideas together with his/her performance team into dance performance during residencies in Estonia and abroad and will be announced after the residency showcase in September.

Their performances will premiere at the STL on February 8, 2019 and will tour later on in Estonia and abroad.

The 5 choreographers selected to be part of the PREMIERE program will be engaged in a year transnational collaboration process like artistic incubator, which include:

 • Three day residency at the Pardimäe coached by Kaja Kann
 • Two week of movement based residency at the PREMIERE partner organization mentorshiped by the experienced performing and dance artists like Karl Saks, Ruslan Stepanov, Tiina Mölder, Ajjar Ausma, Kaja Kann, Andrejs Jarovojs
 • A public showing after the movement residency with the feedback session by the audience and an experienced artist
 • A media platform to introduce itself
 • Selected 2 choreographers will get help to complete their performance teams and get a second 3 week long residency with a mentorship to create a dance performance
 • For 2 selected choreographers with their teams a rehearsal and a montage period at the stage with a professional technical support and a producer
 • Coaching during the production period by experienced artists
 • Premiere at theatre stage
 • Professional feedback in a public media
 • Documentation and recording of the performances
 • International tour in partners stagesFunding for a production period
 • Becoming part of the PREMIERE network

Deadline: 23 February 2018

Find all details online


Open Call: The Festival of Instant Choreography | Deadline 23 Feb 2018

The Festival of Instant Choreography has opened a call for applications to their program in 2018. The festival will be held on 27.-29.4.2018 at Höyhentämö, Helsinki. The aim of the festival is to present new aspects of performance dramaturgy and to challenge the traditional ways of making and thinking choreography. Your proposal may be a light-structured performance, a demo, a workshop or an innovative audience-participatory concept. We are also looking for panelists to participate in a panel discussion with the theme “love and the human experience”. The festival offers a venue, technical resources and payments for performances, leading a workshop or a concept, and participating the panel discussion.

Note! As you are making your application, please pay attention to Höyhentämö’s spatial and technical restrictions. Proposals for spaces outside of Höyhentämö will be accepted gladly as well.

The performance application must include the following information:

– Title and maker(s) of the piece
– Description of the piece
– Number of people attending the festival and their job descriptions
– The artist’s/working group’s CV(s)
– Duration of the performance
– Technical needs
– Estimation of the set up and unloading times
– A link to the documentation of the piece
– Other material (trailers, pictures, texts)
– Workshop proposal, duration and content
– Anything else worth mentioning
– Contact person’s information (name, email, phone number)

Those applying to panelists should include:

– An explanation of why they want to be a panelist
– How they would approach the theme

Please send your application by email to ficfestival(a)hoyhentamo.fi by Friday 23.2.2018.

More information: ficfestival(a)hoyhentamo.fi
 
For technical questions, please turn to:
Juha Sääski juha.saaski(a)hoyhentamo.fi
+358 415116867


TurgenevFEST | Deadline March 2018

2018 is 200th anniversary of famous Russian writer Ivan Turgenev birthday and ’The year of Turgenev’ in Russia.

Since the writer graduated from Saint Petersburg state university, during 2018 the University together with the Alumni association organize International student theatre festival TurgenevFEST.

There are two stages of the festival.

First stage:
Student creative collectives present portfolios and videos (up to 20 min) with any of their works. Deadline is in March, 2018.
Student or university collectives with any of performing art projects (drama, musical, choreography, performance, video, animation, etc.).
The professional jury will choose 10 finalists in absentia. 

Second stage: 
The finalists - 10 collectives are welcome in Saint Petersburg in November, 2018. 
They perform their projects, devoted to works and ideas of Ivan Turgenev. On University theatre and other stages in the city.
Travel and accommodation costs of collectieves with up to 10 participants are covered by the Festival.

Festival information page with application form


Open Call: UNIDRAM 2018 Theatre Festival | Deadline 15 March 2018

UNIDRAM 2018  25th International Theatre Festival Potsdam
October 30th - November 03rd, 2018  

This year, UNIDRAM will once again be presenting a wide-ranging programme of diverse theatres from throughout Europe. There will be a special focus on contemporary visual theatre. Applications for the 25th edition of the festival 2018 can be submitted now together with all relevant application materials and a full version of your performance if possible on DVD by postmail. We consider all applications submitted in time except for productions in the areas of children’s and classical drama.

Please see the application form here  

Deadline for application will be March 15th, 2018

UNIDRAM Team 
unidram(a)t-werk.de
www.unidram.de
UNIDRAM, T-Werk, Schiffbauergasse 4E, 14467 Potsdam, Germany


PACT Zollverein: Research festival with residencies, talks, workshops and public moments

As the focal point of this chapter, the city will become a setting for artistic, social and political activity in which the clash of different infrastructures, needs and living realities gives rise to complexity and productive friction. Over the course of the festival period, forums, project presentations, open laboratory visits and cooperative field studies will introduce participants to new perspectives and offer them time and space in which to explore their own ideas.

URBAN FRICTIONS brings together people concerned with studying, changing or escaping the complex structure of the city and its effects.  

Over the course of several weeks, the edition invites participants from the fields of art, science, journalism, urbanism, architecture and other broader disciplines, to engage in individual research as well as joint encounters, exchanges and experiments during symposia, open labs, talks, lectures, gatherings and presentations.

At certain stages, participants will also have the opportunity to invite visiting dialogue partners to inform both their own research and that of the other residents in the form of lectures or discussions. Travel and accommodation for visiting dialogue partners as well as an expense allowance will be covered by PACT.

A residency can include:  

 • Studio space (from 69 to 173 sq. m.)
 • Local accommodation (max. 6 people)
 • Weekly grant allowance of 500 ¤ for all of the residency project participants (max. 6 people)
 • Travel costs covering one journey only per participant to and from PACT Zollverein (subject to prior agreement)
 • Technical equipment (by arrangement and subject to availability)
 • Possible lectures, workshops, exhibitions or performances (at short notice and subject to agreement)

Deadline: 19 February 2018

More information


Ett dokumenteringsprojekt gällande dagens dräktarbete | Ansök senast 30 april 2018

Teatermuseet har påbörjat ett massbaserat dokumenteringsprojekt, vars målsättning är att dokumentera vardagen för dagens dräktarbetare inom scenkonsten. Dräktdagen 2018 kallar professionella inom dräktbranschen – dräktplanerare, dem som förverkligar dräkterna, påklädare och klädvårdare – att dokumentera sina arbeten i form av fotografier, texter, videor och ljudupptagningar.

Spår av de professionella dräktarbetarna ser man i dräktskisser, föreställningsfotografier och inspelningar i Teatermuseets samlingar, men själva vardagen med arbetet och processerna finns det mindre av. Ur dräktforskningens synpunkt är även detta intressant, så därför välkomnar Teatermuseet det material vi genom projektet erhåller till våra samlingar. 

Anvisningarna översätts vid behov till svenska, ta kontakt!

Läs mer

Tilläggsinformation:
Eeva Mustonen, arkivarie, tfn 040 1922 308
Eeva.mustonen(a)teatterimuseo.fi

Sanna Brander, amanuens (föremålssamlingarna) tfn 040 1922 307
Sanna.brander(a)teatterimuseo.fi

LEDIGA JOBB

Åbo Svenska Teater anställer en teatertekniker

Åbo Svenska Teater (ÅST) anställer en teatertekniker.  Personen vi söker bör ha ett mångsidigt kunnande i trä- och metallarbeten förutom kunskaper i ljud- och ljusteknik och gärna ett C- eller E-körkort.   Arbetsspråken är svenska och finska, kunskaper i engelska är ett plus. Arbetsuppgifterna förutsätter flexibilitet visavi arbetstiderna.

Vi erbjuder en stadigvarande arbetsplats i Finlands äldsta teaterhus, på en teater som är känd för sin goda arbetsgemenskap.

Till teaterteknikerns arbetsuppgifter hör bl.a.:

 • att köra ljud och ljus under turnéföreställningar samt bistå gästande ljud- och ljustekniker under gästspel
 • att delta i tillverkningen av kulisser, vilket bl.a. förutsätter förmåga att tyda ritningar
 • att fungera som scentekniker under repetitioner och föreställningar.

Lönen bestäms enligt teaterbranschens kollektivavtal.

Har du de kvalifikationer vi söker och ett brinnande intresse för att få jobba med teater? Skicka då din ansökan jämte CV till ÅST senast 26.2.2018 kl. 16, e-post tina.grabber(a)abosvenskateater.fi. Tilläggsuppgifter fås av verkstadens förman Jon Fredriksson,  tel. 044 344 5066, e-post jon.fredriksson(a)abosvenskateater.fi eller ljusmästare Antti Niitemaa, tel. 040 734 5786, e-post antti.niitemaa(a)abosvenskateater.fi.


WORKSHOPS

Metamorfoosi Workshops

The spring 2018

17.-21.2. The Smallest Mask in the World -The Red Nose (25h)
09.-11.3. Neutral Mask - Body Awareness of the Performer (15h)
7.-8.4.  and 27.-29.4.The Thinking Body: Corporeal Mime,  weekend 1 (12h) and weekend 2 (15h)
4.-6.5. Expressive Mask  -Creating Character and Telling Stories Without Words (15h)   

Read more


Biomechanics. Psychological Gesture Theatre Lab | 19-24 Feb 2018, Austria

Intensive Theatre Lab
Several supporting scholarships for participation can be provided! 

Meyerhold. Chekhov. Stanislavsky.
Biomechanics. Psychological Gesture. Physical Action.

Traditional theatre through modern approach!
This intensive, creative practical course will help you.  

Information: www.performancemaking.com

ÖVRIGT

Teater 3.0 -rapport

Intresserad av teaterkonst? Ann-Luise Bertell och Jussi Helminen har författat en rapport för Kulturfonden om teaterkonstens förutsättningar på svenska i Finland.

www.kulturfonden.fi/wp-content/uploads/2018/01/Teater3_webb.pdf 


Body, Meat and Spirit - Perspectives to the Work of Sanna Kekäläinen published

This bilingual book about the groundbreaking work of Sanna Kekäläinen contains articles from six writers and unique photos of Kekäläinen's works. Writers are dance researcher, PhD Riikka Laakso, philosopher-writer, MA Olli Ahlroos, researcher, M.Soc.Sc Maria Svanström, visual artist/writer/director, PhD Teemu Mäki, post-doc reasercher, PhD Anu Laukkanen and director/writer/performer MA Janne Saarakkala.  

BUY IN PRINT Books on Demand (96 p.): 23,99 euro
BUY E-BOOK Elisa Kirja 11,99 euro
(E-book also at iBooks, Amazon, Google Play)


twitter.com/tinfotweets