02.04.2020

Linnea Stara keväällä 2020

TINFO har valt en ny verkställande direktör

Fil.mag. Linnea Stara har valts till verkställande direktör för Teaterinfo Finland (TINFO). Hon tillträder på tjänsten 1.9.2020. TINFO är teaterns och scenkonstens sakkunnigorganisation i Finland. TINFO ansvarar för branschens statistikinsamling och agerar som mentor och samarbetspart för internationell mobilitet, samt producerar kommunikationsmaterial om finländsk teater, finländska verk och scenkonstnärer. Den nuvarande direktören Hanna Helavuori övergår till undervisnings- och skrivuppdrag.

I mitt kommande arbete är det möjligt att granska teaterns utveckling från en central plats, och förutberäkna det som möjligen kommer att ske. TINFO:s statistikinsamling berättar om teaterns tillstånd, trender och om publikens förhållande till scenkonsten på en nationell nivå. Genom TINFO:s informationskanaler och mobilitetstjänster främjar TINFO finländsk scenkonst och lyfter stolt upp såväl verk som aktörer, också över gränser”, säger Linnea Stara.

Linnea Stara arbetar för närvarande som verksamhetsledare på de finlandssvenska dramatikernas intresseförening Labbet tillsammans med Christoffer Mellgren. Under åren 2013-2018 var hon dramaturg på Svenska Teatern. Stara har skrivit teaterkritik som frilansrecensent för bl.a. Hufvudstadsbladet och Teatteri&Tanssi+Sirkus -tidningen, och skrivit artiklar till teatervetenskapliga verk. Hon har redigerat pjäsantologier och skrivit en utredning om det finlandssvenska teaterfältet. Linnea Stara har en magisterexamen i teatervetenskap från Helsingfors universitet, och har därutöver studerat teater och drama på Northwestern University i Chicago.

Linnea Staras kunskap om teaterbranschen i förhållande till det kommande direktörsarbetet på TINFO har både djup och bredd. Hennes uppfattning om den kommande arbetsbilden är varierande, mångsektoriel, internationell och samtidigt realistisk. Dessutom är hennes kännedom om teaterfältet gedigen. Allt det här gör Linnea Stara till det bästa möjliga valet att leda TINFO”, säger TINFO:s styrelseordförande, teaterchefen Mikko Kanninen.

 

Tillafrågningar:

TINFO / styrelsens ordf. Mikko Kanninen, 050 532 6500, mikko.kanninen (a) tampereenteatteri.fi

Linnea Stara, 050 301 2723, linnea.stara (a) gmail.com

www.tinfo.fi

Linnea Staras CV

TINFO on valinnut uuden johtajan

Fotograf: Linda Sundberg