04.06.2020

TINFO-tiedote 19 / 4.6.2020

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Rinta rottingilla sirkus, tanssi ja teatteri!
Meidän joukkuelajimme peittoaa monet muut 4,5 miljoonalla kokijallaan.

TILASTOT 2019

Elävän taidemuodon kokijat
Teatterin, tanssin ja sirkuksen tilastovuoden 2019 paketti aukeaa. Katsojamäärissä hienoista kasvua.

TINFO PALVELEE

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TYÖPAIKKOJA

KYSELYITÄ JA TUTKIMUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Rinta rottingilla sirkus, tanssi ja teatteri!

Neljä miljoonaa kokijaa sirkuksen, tanssin ja teatterin esityksissä ja puoli miljoona yleisötyötapahtumissa, kertoo päivän uutisemme. Se on paljon se. Esittävien taiteiden yhteenlaskettua katsojamäärää 2019 kasvatti eritoten sirkus, jonka yleisö kasvoi 129 000 katsojalla (31 %). Vos-puheteatterit, Suomen Kansallisteatteri, rahoituslain ulkopuoliset teatterit sekä tilastoidut ammatilliset kesäteatterit muodostavat esittävän taiteen katsojamäärästä 73 %:n osuuden, tanssi, sirkus ja ooppera 27 %. 
 

Meidän joukkuelajimme peittoaa monet muut

No entä sitten, joku kysyy. No esimerkiksi sitä, että sellainen joukkuelaji kuin live esittävät taiteet peittoaa joukkueurheilumme (jääkiekko ja eräät muut lajit) katsojaluvut ihan tuosta vain. Tuoreessa joukkueurheilua koskevassa tutkimusartikkelissa Ammattilaisuus amatörismin kriisiyttäjänä suomalaisessa joukkueurheilussa 1975–2018 todetaan että SM-liigan kokonaisyleisömäärä vuonna 2018 oli 2,4 miljoonaa ja muissa lajeissa alle puoli miljoonaa. Tästä kertyy alle kolme miljoonaa.

Joku kyseli, miksei meillä ole jokailtaisia kulttuuriuutisia. Niin, miksei? Onko joukkueurheilu ja sen katsoja arvokkaampi?
 

Esityksellisen diversiteetin puolesta on taisteltava

Vuosittaiset kokonaiskatsojaluvut tulevat korostaneeksi suuruuden ekonomiaa. On tärkeää muistaa, että tuo 4,5 miljoonaa kokijaa pitää sisällään teatterin mainstreamin rinnalla koko monimuotoisen epätyypillisen, kokeellisen, yhteisö- ja osallistavan esittävän taiteen kentän. On tärkeätä muistaa, että 4,5 miljoonaa saa rinnalleen myös meidän vahvan harrastajakenttämme – kaikki ne teatterin, tanssin ja sirkuksen harrastajat.

Taiteenlaji elää tästä erilaisten lajien ja erilaisten yhteisöjen, alan taiteilijoiden ja muiden taidetyön tekijöiden ja erilaisten yleisöjen kirjosta. Ajattelen alaa omanlaisenaan ekosysteeminä, joka lisää koko alan resilienssiä ja elinvoimaa. Monimuotoinen esitystarjonta kasvattaa myös yleisön diversiteettiä.

Tästä monimuotoisuudesta pitää pitää huolta. Huolenpito tarkoittaa oikeudenmukaista rahoitusjärjestelmää, monimuotoisuutta tukevia taiteellis-tuotannollisia rakenteita ja taiteellisia praktiikoita, myös riskinottoa ja arvostavaa ja uteliasta yleisösuhdetta. Mainstream tarvitsee kirittäjänsä. Pienen säteilyvaikutus on suuri.

Kaikenlaiseen monimuotoisuuteen, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen on vielä piiiiitkä matka.
 

Voima väestössä

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa asui viime vuoden lopussa 423 494 ulkomaalaistaustaista ihmistä, joista puolet asui pääkaupunkiseudulla. Alle kouluikäisistä 25 % on pääkaupunkiseudulla ulkomaalaistaustaisia.

Ulkomaalaistaustaisen väestön joukossa on taiteilijoita ja taidetyöntekijöitä, teattereista työpaikkansa löytäviä, löytäneitä tai ulossuljettuja, heidän joukossaan on teattereiden tulevaa  ammattikuntaa ja yleisöä.

Tämä uusi moninaisuus on suuri mahdollisuus, jos sen sellaisena osaamme ymmärtää ja sen toteutumiseksi olemme valmiita näkemään vaivaa ja tekemään työtä. Tätä kysymystä on pohtinut Ceyda Berk-Söderblom.
 

Teattereiden monikielisestä ja moninaisesta tulevaisuudesta

Ceyda Berk-Söderblom pohti haastattelussamme monikielisen ja inklusiivisen suomalaisen teatterin tulevaisuutta ja edellytyksiä, joilla siihen päästään. Berk-Söderblomin mukaan nykyisessä rahoitusjärjestelmässä ei ole tilaa monikielisten ja ei-kielellisten käytäntöjen vahvistamiselle, eikä koulutus riittävästi edistä entistä osallistavampaa ekosysteemiä. Hän muistuttaa myös yleisön sisällyttämisestä keskusteltuun: vastaavatko teattereiden ohjelmistot, esiintyjät ja taidetyöntekijät ja yleisöt väestön monimuotoisuutta? Kenen tarinoita kerrotaan ja ketkä tarinoita kertovat?  

Teatterinjohtajilla ja muilla portinvartijoilla on tärkeä rooli. Berk-Söderblom haastaakin johtajia astumaan ulos mukavuusvyöhykkeeltään ja rakentamaan uusia yleisösuhteita senkin uhalla, että osa vanhoista katsojista menetetään. Inklusiivisen teatterin kehittäminen kysyy teattereilta aikaa ja resursseja, siihen tarvittaisiin julkista porkkanaa. Juuri nyt teatterit voisivat rakentaa pidemmän aikavälin inklusiivisia toimintastrategioita. Näkymä voisi olla kymmenen vuoden päässä.

Entä koulutus? Berk-Söderblom muistuttaa, että maahanmuuttajat eivät ole saman taustan ja tarpeet omaava yksi homogeeninen ryhmä. On puhuttava yksilöistä, joilla on erilaisia taitoja, erilaista koulutusta ja erilainen kulttuuritausta. Yhtenä ratkaisuna voisi Berk-Söderblomin mielestä olla kansainvälinen koulutus Teatterikorkeakoulussa, koulutuksen tulisi rakentaa legitimaatiota, ei vahvistaa segregaatiota.  
 

Arkipäivän rasismi, rakenteellinen rasismi – itsetutkiskelua

#Blacklivesmatter #Blacktuesday #Icannotbreathe. Jokin raja meni rikki, mitta tuli täyteen niiltä, jotka kerta toisensa jälkeen ovat kokeneet ja nähneet, miten mustan elämällä ei ole väliä. ”Always confronted being black and being people”, “We know no home, we know run”, kuultiin keskustelutilaisuudessa Re-imagining policies in the wake of continuing police violence. Presidentti Obama esitti useita käytännön toimia, joilla aikaansaada pysyvää muutosta, korjata epäkohtia, rakentaa luottamusta.

Myrskyn voi näkökulmasta riippuen nähdä heijastumana orjuuden historiasta, poliisiväkivallasta, koronaviruspandemiasta, ideologisesta polarisaatiosta tai talouden taantumasta. Mikään näistä ilmiöistä ei yksin selitä tilannetta, jossa Yhdysvallat on tänään. Mielenosoituksissa on kyse tästä kaikesta.” Näin kirjoitti Maryan Abdulkarim.

Itsetutkiskelua. Onko minulla kykyä, haluanko ja uskallanko tunnistaa rasismia. Mitä se on? Millaista arjen rasismia tulen harjoittaneeksi? Millaisia ovat omat ennakkoluuloni ja millaisiin stereotypioihin tulen syyllistyneeksi? Miten tulen rodullistaneeksi, millaisia mielikuvia ja stereotypioita tulen liittäneeksi ihmisryhmiin? Millaisia yleistyksiä tulen tehneeksi? Tulenko loukanneeksi, leimaanko ihmisen identiteettiä, teenkö rajauksia siitä, kuka tänne kuuluu, miten kuvaan ihmistä. Tunnistanko oman rasismini? Millainen etno- ja eurosentristi olen? Millaisia käsityksiä paremmuudesta minulla on? Miten paljon minäkin valkoisena hyödyn rakenteellisesta rasismista? Miten paljon valkoisuuteni on mahdollistanut ja mahdollistaa jatkuvasti asioita minulle ja henkilökohtaiseen hyvinvointiini? Onko minulla kykyä tunnistaa toisten arvokkuutta? Olenko tehnyt mitään ihmisten arvokkuuden lisäämiseksi? 

Entä institutionaalinen rasismi? Mitä se tarkoittaa? Se on sokeutta vallan ja hierarkian tuottamille valtaeroille, kuten Sirpa Wrede ja Anna-Leena Laurén ovat sen muotoilleet. Miten teatteri-instituutiot tulevat prosesseissaan ja työkäytännöissään tuottaneeksi epäarvoisuutta. Millaista kuulumiseen politiikkaa teatteri-instituutiomme harjoittavat (vertailuksi tutkimus oppimateriaalien monikulttuurisesta maailmankuvasta).

Suomalainen teatteri on hyvin valkoinen. Pikkuhiljaa kuitenkin tilanne muuttuu, kun rodullistettujen määrä myös esittävien taiteiden koulutuksessa kasvaa.

Odotan rodun, sukupuolen ja johtajuuden kriittisen tutkimuksen professorin Philomena Essedin teosta Understanding Everyday Racism.

Ohesta löydän lähteitä antirasistisen toiminnan tueksi. 

Yritän opetella asioita.
 

Stadi versus lande

Ei ihan näin, mutta sinne päin. Saksassa on suunnattu katse Berliinin teatterimetropolin ulkopuolisiin erilaisiin esityksellisiin todellisuuksiin ja yhteiskunnalliseen dialogiin. Theater der Zeitin erikoisnumero Stadt Land Kunst esittelee nyt erilaisia, vuosina 2015-2019 palkittuja teattereita ja niiden palkinnolla toteuttamia hankkeita. Kyse on jatkuvasta yhteiskunnallisen julkisuuden haltuunotosta, uudenlaisten roolien etsinnästä omassa yhteisössä.

 

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

TILASTOT 2019

Elävän taidemuodon kokijat

Teatterin, tanssin ja sirkuksen tilastovuoden 2019 paketti aukeaa. Katsojamäärissä hienoista kasvua.

Esittävien taiteiden tekijöiden teoksista ja yleisötyötapahtumista nautti 4,5 miljoonaa katsojaa ja kokijaa vuonna 2019. Tämä käy ilmi Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) tuottamasta Esittävän taiteen tilastot 2019 -julkaisusta, josta nyt julkaistaan katsojamäärät. Teatteria, tanssia ja sirkusta katsoi 4 miljoonaa ihmistä ja yleisötyö veti esittävän taiteen pariin lisäksi vielä 532 000 osallistujaa.

Teatterit, tanssi- ja sirkusryhmät ovat onnistuneet uusien yleisöjen houkuttelemisessa. Esityksillä oli katsojia noin 100 000 (2,5 %) enemmän kuin edellisvuonna, samoin yleisötyöllä, joka tavoittaa vuosi vuodelta enemmän osallistujia.

Esittävien taiteiden yhteenlaskettua katsojamäärää 2019 kasvatti eritoten sirkus, jonka yleisö kasvoi 129 000 katsojalla (31 %). Tilastoinnin piiriin myös pyritään samaan yhä useampi toimija, jotta kuva koko alasta olisi kattavin mahdollinen. Tilastoituja tahoja oli nyt 13 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Vos-puheteatterit, Suomen Kansallisteatteri, rahoituslain ulkopuoliset teatterit sekä tilastoidut ammatilliset kesäteatterit muodostavat esittävän taiteen katsojamäärästä 73 %:n osuuden, tanssi, sirkus ja ooppera 27 %.

Esittävien taiteiden toimijat saivat vuonna 2019 valtion tukea 111,6 miljoonaa (2018: 112,1 milj.) ja kunnat avustivat 79,2 miljoonalla (2018: 76,7 milj.) eurolla. Omia tuloja ansaittiin 88,3 miljoonan (2018: 84,9 milj.) euron edestä.

Tilastoituna on 142 teatteri-, 67 tanssi-, 43 sirkus- ja 7 oopperatoimijaa. Tilastointi kuvaa ammattilaiskentän toimintaa, mutta kasvualustan niin tekijöille kuin yleisölle luo erittäin vireä harrastajakenttä, sen tuottamat esitykset sekä kesä- että talvikauteen.

Lukuja ovat keränneet Teatterin tiedotuskeskus TINFO, Tanssin tiedotuskeskus ja Sirkuksen tiedotuskeskus. Esittävän taiteen tilastot – teatterin, tanssin ja sirkuksen vuosi 2019 ilmestyy kokonaisuudessaan 11.6.2020.
 

Esittävä taide 2019 - katsojat


Esittävän taiteen katsojalukuja 2019 kuvaavat graafit: https://www.tinfo.fi/fi/Esittava_taide_2019

Esittävän taiteen katsojalukuja 2019:https://www.tinfo.fi/fi/Katsojatilastot_2019

Tiedustelut:

TINFO / johtaja Hanna Helavuori, 044 363 1722, hanna.helavuori (a) tinfo.fi
Tanssin tiedotuskeskus / toiminnanjohtaja Sanna Rekola, 050 413 6123, sanna.rekola (a) danceinfo.fi
Sirkuksen tiedotuskeskus / toiminnanjohtaja Lotta Vaulo, 050 386 6971, lotta.vaulo (a) sirkusinfo.fi

TINFO PALVELEE

Kevätkauden viimeiset TINFO-tiedotteet ja kesäpalveluaikamme

TINFO-tiedote ilmestyy tämän jälkeen vielä ennen kesätaukoa kaksi kertaa: torstaina 11.6.2020 ja juhannusviikolla jo tiistaina 16.6.2020.

Ensi viikon torstaina julkaisemme myös uudistuneen tilastokirjan, Esittävän taiteen tilastot – Teatterin, tanssin ja sirkuksen vuosi 2019.

TINFO on kiinni 29.6.-2.8.2020 kesälomien ajan. 

TINFO-tiedote aloittaa jälleen torstaina 6.8.2020.

Otamme vastaan uutisianne ja ilmoituksianne: tinfo (a) tinfo.fi


TINFO-apuraha kääntämiseen | Haku 7.6.2020 mennessä

TINFO jakaa apurahoja suomalaisten näytelmien ja dramatisointien sekä esitysten tekstitysten kääntämiseen. Yhteensä vuodelle 2020 on jaossa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämänä määrärahana 25 000 euroa.

TINFO-apurahan jakokierroksia on neljä, joista ensimmäiseen hakemukset on lähetettävä sunnuntaihin 7.6.2020 mennessä.

Seuraavien hakukierrosten määräpäivät ovat: 6.9.  ja 29.11.2020.

Lisätietoa ja hakuohjeet: www.tinfo.fi/fi/TINFO-kaannosapuraha


Ilmoita ensi-illat TINFOn verkkosivuille

Ilmoita teatterisi tiedossa olevat ensi-iltapäivämäärät TINFOn verkkosivuilla olevalle Ensi-iltalistalle.

Ilmoittaminen on helppoa ja nopeaa tällä lomakkeella: www.tinfo.fi/ilmoita-ensi-ilta. Jos pelkkä päivämäärä on muuttunut, voit laittaa muutospyynnön sähköpostilla osoitteeseen tinfo(a)tinfo.fi.

Jos teatterisi puuttuu teatterilistalta, tai tietoihin on tullut muutoksia, voit ilmoittaa tiedot tällä lomakkeella: www.tinfo.fi/fi/Ilmoita-teatteri


Teatteri kotisohvalle -poimintoja

After 8 with @antifestival #2: Kalle Pulkkinen, Eevi Tolvanen & Marika Räty 4.6.
Hangö Teaterträff virtuaalisesti 6.6.
Ilmaisukoulu Tuikkeen kuunnelmien ensi-illat: Meren tarina 4.6. ja Noitavaino 10..6.
Tanssiteatteri ERI: Kaksin vai yksin - esitykset  4.6, 9.6 ja 11.6. klo 15
Salon Teatterin Katastrofiklubin live-esitykset suorana Kulttuuritalo Villistä 6.6., 13.6., 26.6., 4.7., 11.7.
Karanteeniteatteri:  Martti Suosalo & Mika Nuojua: Kiviä taskussa 9.6-14.6.2020
Viikinsaaren kesäteatteri: Tulitikkuja lainaamassa ensi-ilta striimattuna 10.6.
Klockriketeatern: Christer Kihlmanin Svaret är nej! -kuunnelman ensi-ilta 14.6.
Teatteri Tuike: Kerttu Kaskas ja kadonnut kummitus sekä Kummallinen kahvila 15.6.
Mamia Company: Home Delivery Teatteri kotiinkuljettaa esityksiä Vantaalla
Todellisuuden tutkimuskeskus: Utooppinen puhelinmatka
Linnateatteri:  Tilaa kesäteatteriesitys omalle pihallesi

Teatteri kotisohvalle päivittyy sitä mukaa, kun saamme tietoja. Teatterilaiset, ilmoitelkaa: tinfo (a) tinfo.fi

UUTISIA

Vuoden 2020 Antonia-palkinnon ehdokkaat

Vuoden 2020 Antonia-palkinnon ehdokkaat on valittu. Kolme teosta kilpailee palkinnosta, joka jaetaan voittajalle lauantaina 6.6. Hangö Teaterträff -festivaalin livelähetyksessä Yle Areenassa. Ehdokkaat ovat:

 1. Nya Rampen & Teatteri Viirus: Hamlet All Inclusive 

 2. Sirius Teatern: Infinito 

 3. DuvTeatern: I Det Stora Landskapet - satumainen perhekronikka

Perusteluissaan raati kehuu teosten taiteellista visiota, poeettista reflektointia ja ajatonta mutta samalla ajankohtaista kannanottoa.

Vuoden raati koostuu tanssitaiteilijoista ja sen on kutsunut koolle raadin puheenjohtaja, koreografi Liisa Pentti. Raatiin kuuluvat myös tanssitaiteilijat Aksinja Lommi ja Karolina Ginman.

Joka vuosi Hangö Teaterträff jakaa Antonia-palkinnon taiteellisen rohkeuden ja monipuolisuuden johdosta suomenruotsalaisen teatterin kentällä. Raadin jäsenet vaihtuvat vuosittain. Hangö Teaterträffin hallitus valitsee raadin puheenjohtajan, joka taas valitsee muut jäsenet. Raadin jäsenet ovat olleet muun muassa kriitikoita, yleisön edustajia, käsikirjoittajia ja näyttelijöitä. Palkinto on nimetty festivaalin perustajan, taiteilija Antonia Ringbomin mukaan.

Lisätiedot ja haastattelutiedustelut: 

Essi Brunberg
Tiedottaja
+358408699466 / media (a) hangoteatertraff.org


Tulevaisuuden teatterit -hanke kartoittaa teattereiden tulevaisuusstrategioita

Tulevaisuuden teatterit -hanke kartoittaa teattereiden tulevaisuusstrategioita. Hanke on saanut alkusysäyksensä Tampereen Teatterin ja Tampereen Työväen Teatterin kiinteistöjen tulevista remonteista. Koska teatteritalojen fyysiset puitteet kuitenkin määrittävät vahvasti taiteellisia sisältöjä, on remonttia suunniteltaessa hyvä luoda katse myös 2030-luvun jälkeiseen aikaan. Kevään 2020 poikkeustila laittoi teattereiden esitystoiminnan tauolle ympäri maapalloa. Tilanne tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden etsiä vaihtoehtoisia toimintatapoja tulevaisuuden varalle.

Tulevaisuuden teatterit -hankkeen lähtökohtana ovat Tampereen suurten ammattiteatterien strategiat ja muutostarpeet. Niiden tueksi tehdään laaja asiantuntijakartoitus rakennustekniikan, esittävän taiteen, ekologian, työkulttuurin muutoksen ja kaupunkisuunnittelun näkökulmasta.

Tiivistämällä teattereiden ja Tampereen yliopiston välistä yhteistyötä hankekumppanit haluavat samalla vahvistaa alueellisen näyttämötaiteen kentän monipuolisuutta. Tulevaisuuden tamperelainen teatteri on edelleen kehittyvä, kansainvälisesti merkittävä vetovoimatekijä, joka osaltaan tukee myös Tampere 2026 kulttuuripääkaupunkihankkeen ohjelmakokonaisuutta.

Jaakko Lenni-Taattola
+358 41 444 0138

Projektitutkija
Tulevaisuuden teatterit -hanke
Tampereen yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta (ITC)
Tutkivan teatterityön keskus T7

Lue lisää hankkeesta


Unga Teatern har valt en ny konstnärlig ledare

Skolteaterföreningen rf:s styrelse har valt en ny konstnärlig ledare för Unga Teatern. Den 1 januari 2021 tillträder Meri Anna Hulkkonen som Unga Teaterns konstnärliga ledare. Hulkkonen har byggt upp och drivit den fria barnteatergruppen Ensemble Bulleribock sedan 2010.  
 
Hulkkonen har en tydlig, spännande teatersyn som är baserad på fördomsfri påhittighet och lekfullhet. Hennes värderingsgrund bottnar i en övertygelse om allas lika värde. I Hulkkonen får Unga Teatern en konstnärlig ledare med ett mångsidigt kunnande inom scenkonst. Hulkkonen anser att teater för barn är minst lika viktig som teater för vuxna och att bägge bör göras på samma konstnärliga villkor.  
 
Teaterns nuvarande konstnärliga ledare Paul Olin slutar vid årsskiftet för att återgå till teaterfältet som skådespelare, regissör och dramatiker. Unga Teatern har ett delat ledarskap och Hulkkonens närmaste kollega är teaterns administrativa ledare Anki Hellberg-Sågfors som tillträdde i augusti 2019. Hulkkonen blir Unga Teaterns tionde konstnärliga ledare sedan teatern grundades för 60 år sedan.

Elva personer ville bli konstnärlig ledare för Unga Teatern. Teaterns tidigare konstnärliga ledare är Nils Brandt, Kristin Olsoni, Jerker Sundholm, Stina Svensson, Margret von Martens, Anneli Mäkelä, Marjaana Castrén, Christian Lindroos och den nuvarande Paul Olin.

Mer info: 

Anki Hellberg-Sågfors, anki.hellberg (a) ungateatern.fi, 040 725 2495 
Meri Anna Hulkkonen, meriannahulkkonen (a) gmail.com, 040 544 3711


Jan Liesaho on Universumin uusi toiminnanjohtaja

Universum ry:n hallitus on valinnut teatterituottaja ja luomuviljelijä Jan Liesahon, 45, uudeksi toiminnanjohtajakseen 1. kesäkuuta 2020 lähtien.

Liesaho opiskeli valtiotieteitä Uppsalassa ja Helsingissä ja löysi kotinsa teatterimaailmasta vuonna 2006, jolloin hän aloitti Ylioppilasteatterin teatterisihteerinä. Hän on tehnyt tuottajan töitä vapaalla kentällä siitä lähtien, ja ollut esimerkiksi mukana tekemässä Susanna Kuparisen poliittista dokumenttiteatterisarjaa sen alusta lähtien.

Seitsemän vuotta sitten Lieasho päätti ryhtyä torppariksi, ja on kesäisin viljellyt luomuvihanneksia Herttoniemen kartanon mailla. 

Universumin avoin työpaikkailmoitus kesken koronakevään kriisitunnelman oli hänelle kuin raikas tuulahdus ja viesti, että hänen oli aika palata teatteriin. Liesaho alkaa johtaa Universumia kesken erikoista tilannetta. Asiat, jotka olivat kulttuuripolitiikassa ajankohtaisia puoli vuotta sitten, eivät enää sitä ole.

-Elämme nyt eri maailmassa. Toivon, että tulevat kuukaudet ja vuodet eivät ole vain selviytymiskamppailua. Myönnän olevani huolissani, en ainoastaan teatterin ja kulttuurin osalta, vaan kaikkien puolesta jotka tekevät jotakin, joka kokoaa ihmisiä yhteen. Olemme kaikkisamassa veneessä.

Ja lopuksi tärkeä tieto: Janin lempivihannes on sellainen, jota on helppo viljellä.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: 
Tiedottaja Sonja Vuorisonja (a) universum.fi/ 044 0506139 (ma-ke)


Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun uudet opiskelijat on valittu

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun valintakokeiden tulosten perusteella alla mainitut henkilöt ovat hyväksytty opiskelijoiksi Teatterikorkeakouluun lukuvuonna 2020-2021 alkavaan koulutukseen.

Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelma

Alander Maija Susanna
Rajalin
Senja Sofia Elisabet
Saari Mimmi Justiina
Terho Juulia Ilona

Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma

Gyllenbögel Jesse Thomas
Ilvesniemi Akseli Pyry Benjamin
Keiramo Ronja Maria
Mandunga Betadi
Mohammadi Matouf Mitra
Onatsu Samuel Oskar Julius
Pälsynaho Emma Liisa Lyydia
Schiffer Lina Beata
Taittonen Saku-Petteri

Ohjauksen koulutusohjelma

Karvanen Miika Matti
Peura
Ismael Aslak
Ohjauksen maisteriopinnot
Ómarsdóttir Gréta Kristín

Tanssitaiteen koulutusohjelma

Fredriksson Tiia Maria
Hermunen
Heini Johanna
Högsten Johan Wilhelm
Ikonen Samuel Salvador
Ikonen Vellamo Lotta Loviisa
Koponen Jari Riku Mattias
Laisi Iiris Sylvia
Nousiainen Paula Katriina
Nurmi Joel Eemil Henrik
Palsio Miska Juhani Petteri
Pieski Pinja Aletta
Puustinen Iiris Ilona
Ritsilä Tuulia Annika
Syvälahti Ronja Piritta
NN (henkilö ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen verkkosivuilla)
Vu Ida Maria Trinh

Valosuunnittelun koulutusohjelma

Ebbe Anna Katinka
Kokkonen Pinja Matilda
Ott Saana
Seppälä Erno Ilari          

Valosuunnittelun maisteriopinnot

Hietala Lauri Gabriel
Hirvonen
Mikko Ville Oskari
Honkanen Tuomas Mikko Ilari
Kamunen Jussi Kauko Tapio
NN (henkilö ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen verkkosivuilla)
Volanen Saana Isadora

Äänisuunnittelun koulutusohjelma

Hyrynkangas Janna Fiona Annikki
Nikkilä
Henri Eevert
Pippa Ilja
Sloan Elsi Oona Sofia

Äänisuunnittelun maisteriopinnot

Kankkonen Satu Hannele
Korhonen
Iines Lahja Maija
Masalin Janne Henrik
Sikström Tony Erik Mikael
Sulalampi Johanna Elizabeth

Katso lista kaikista valituista Teatterikorkeakoulun verkkosivulta

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia
Lisää teatterielämyksiä Teatteri kotisohvalle -sivulta: www.tinfo.fi/fi/Teatteri_kotisohvalle


Livestreaming (En)forced Mobility | 9 June 2020

(9 June, 4pm, CET)

“We are all going through an experience which is humbling to all of us (or should be), whether it is about international mobility, hospitality in a time of lock-down, or limited future access to different territories and shrinking resources…” — Bénédicte Alliot, Director, Cité Internationale des Arts, Paris.

A public session presented by On the Move in partnership with HowlRound Theatre Commons about (En)forced Mobility moderated by Mary Ann DeVlieg with colleagues and artists from Tamizdat Inc., Touring Artists, the International Cities of Refuge Network (ICORN) and Cité internationale des arts, Paris.

Artists are mobile for many professional reasons, but what if an artist is constrained to leave their home due to conflict or persecution and is invited to an artists’ residency abroad to do so? What happens when such an artist gets locked down in that country due to COVID-19? What happens when temporary support for them mutates into longer-term need? Though some countries are responding to the needs of independent artists’ loss of earnings caused by the virus, what about artists without legal status who, nevertheless, have to survive, not to mention keep making art, for an audience… where?

A one-hour informal discussion of key players including artists, artist residencies, legal and political advocates and national resources that welcome foreign artists, aims to probe our current struggles with these and related questions.

Written materials relevant to the discussion will be available pre- and post-discussion on this web-page. The cultural mobility information network -On the Move - will aim to collect participants’ questions to be addressed in the following days, and depending on interest, it is possible that further online discussions may be scheduled.

For more information

Follow us this event online on:

https://www.facebook.com/howlround
https://www.facebook.com/onthemove.OTM

https://www.facebook.com/TamizdatInc/


Webinaari: Esitysten, elämysten ja työpajojen verkkomyynti | 10.6.2020

Esityksen tai työpajan ostaminen taidealan toimijalta on usein pitkä ja kankea prosessi, joka lähtee tarjouspyyntölomakkeen täyttämisestä sivustolla. Usein artistin tarjoamat palvelut eivät ole selkeästi asiakkaan saatavilla ja hintakin on piilotettu.

Tällainen ostamisen tapa ei vastaa ostajan tarpeita; nykyaikana ruoka tilataan Woltilla, parturiaika varataan Timmasta ja majoitukset verrataan booking.comissa. Parilla klikkauksella – omalta laitteelta.

Giglen tavoitteena on edistää koko taide- ja kulttuurialan verkon avulla tapahtuvaa elämysmyyntiä. Haluamme madaltaa ostamisen kynnystä ja lisätä sitä kautta elämysten kysyntää. 

Tämän vuoksi järjestämmekin nyt välittäjätoimijoille ja taidealan yhteisöille suunnatun vuorovaikutteisen tilaisuuden, jossa kerromme tarkemmin mitä Giglellä teemme ja voimme katsoa voisiko palvelumme toimia juuri teidän yhteisössä. 

KENELLE?  
Webinaari on suunnattu kaikille välittäjätoimijoille, joita kiinnostaa elämysvälityksen automatisoiminen, asiakkaiden parempi palveleminen sekä alan edistäminen Giglen kumppanina.

Pidämme webinaarin vuorovaikutteisesti, joten mukaan mahtuu 20 ensimmäistä. Varaa paikkasi pian.

MITÄ? 
– Mitä elämysten verkkomyynti tarkoittaa ja miten lähteä liikkeelle digitaalisessa myynnissä? 
– Miten rakentaa helposti ostettava palvelupaketti? 
– Kurkkaamme myös jo lanseerattuihin Stella Polariksen ja Napa Scholin kauppoihin – voisiko sama välittämisen malli toimia myös teillä (Psst, kurkkaa myös kumppanimallimme)

MILLOIN? 
Webinaari järjestetään 10.6.2020 klo 10.00 – 11.00.

Lue lisää webinaarista


Baltoscandal | 1.-4.7.2020, Rakvere

16th international performing arts festival Baltoscandal takes place in July 1-4 2020 in Rakvere. This year it will be 30 years since the first festival.

On 1st of May we announced our full programme but had to cancel it the same moment it was published. This programme contained special artists and groups with whom we have been working and keeping up hope during past 1,5 years. 18 different performances, installations and films from 8 countries, amongst it 3 premieres from Estonia. We were looking for alternative possibilities to have this festival sparkling Estonian culture summer and to bring together and mix different tastes, colours, sounds, feelings, opinions, languages, tones, rhythms and cliches. From the beginning the connecting line of this festival has been bringing out different forms, reasons and possibilities of theatre making. 

Read more

Ohjelma: https://www.baltoscandal.ee/en/programme

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Ajankohtaiset apurahahaut löydät Apurahavahdista


TINFO-apuraha kääntämiseen | Haku 7.6.2020 mennessä

TINFO jakaa apurahoja suomalaisten näytelmien ja dramatisointien sekä esitysten tekstitysten kääntämiseen. Yhteensä vuodelle 2020 on jaossa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämänä määrärahana 25 000 euroa.

TINFO-apurahan jakokierroksia on neljä, joista ensimmäiseen hakemukset on lähetettävä sunnuntaihin 7.6.2020 mennessä.

Seuraavien hakukierrosten määräpäivät ovat: 6.9.  ja 29.11.2020.

Lisätietoa ja hakuohjeet: www.tinfo.fi/fi/TINFO-kaannosapuraha


Kansan Sivistysrahasto: Apurahat vuodelle 2021 | Haku 1.8.-31.8.2020

Kansan Sivistysrahasto tukee työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä yhteiskunnallisesti painottunutta tutkimusta, taidetta, opiskelua ja kansainvälistä solidaarisuutta edistävää tiedotus- ja valistustyötä. Lääke- ja terveystieteelliseen tutkimustyöhön emme valitettavasti pysty apurahoja ohjaamaan.

Rahasto jakaa yleis-, erikois- ja maakuntarahastoistaan
apurahoja yksityisille henkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

Apurahamme rahoitetaan merkkipäiväkeräysten, muistamispalvelujen, Kulttuurilahjan, lahjoitusten,
testamenttien ja pääomamarkkinoiden tuotoilla.

http://www.sivistysrahasto.fi/apuraha/

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Maaseudun Sivistysliitto: CityTorppari -työskentelyrahoitus Itämeri-teemalla | Haku 14.6.2020 mennessä

Tarjoamme kolmelle taiteilijalle työskentelyrahoitusta kesän – syksyn 2020 aikana. 

CityTorppari-jaksot toteutetaan tänäkin vuonna. Koronan myötä olemme hieman muuttaneet työskentelytapaa. Nyt taiteilija valitsee itse missä työnsä suorittaa, kunhan työskentelyprosessi on avointa ja sitä voi seurata sosiaalisen median välityksellä. Lopputulos voi olla fyysinen, immateriaalinen tai digitaalinen. 

Teemana vuonna 2020 on ITÄMERI, jossa tarjolla on kolme erilaista näkökulmaa. Valitse näistä yksi tai useampi: Itämerimuistoni, Vedenalla,  Jokisuisto.

Työskentelyä koskevat ohjeet 

 • Maaseudun Sivistysliitto maksaa taiteilijalle tai taiteilijaryhmälle yhteensä 1 000 euron palkkion. Lisäksi taiteilijalle maksetaan työskentelyyn liittyviä matka- ja materiaalikuluja 500 euron verran, alkuperäisiä kuitteja vastaan, kulukorvauksena. 
 • Taiteilija toteuttaa teoksensa valitsemallaan ilmaisumuodolla, itse valitsemassaan paikassa. Lopputulos voi olla fyysinen, immateriaalinen tai digitaalinen. Teoksen omistajuus säilyy taiteilijalla itsellään, ellei toisin yhdessä sovita. 
 • Yleisön on mahdollista seurata teoksen toteutusta sosiaalisen median kautta vähintään viikon ajan, maksimissaan kuukauden ajan. Julkaisukanavat sovitaan yhdessä. 
 • Valmis teos tulee taiteilijan toimesta sijoittaa paikoilleen joko pysyväisluonteisena, väliaikaisena tai sen voi kiinnittää esimerkiksi YouTubeen tai SoundCloudiin. 
 • Maaseudun Sivistysliitto raportoi taiteilijoiden työskentelyprosesseista ja lopputuloksista/valmiista teoksista myös omilla sivuillaan ja somessa, tavoitteena laaja julkisuus. 
 • Taiteilijoilla on mahdollisuus tarjota teoksiaan John Nurmisen Säätiön virtuaalinäyttelyyn Digimuseo.fi-verkkopalvelussa. 
 • Toteutettavan teoksen suunnitelma ja taiteilijaesittely tulee toimittaa 14.6. mennessä sähköpostilla osoitteeseen helka.ketonen(a)msl.fi.  Taiteilijavalinnat julkaistaan ennen juhannusta. Liitä mukaan ajatuksesi sosiaalisen median käyttämisestä. Positiivisena lisänä otamme vastaan myös lyhyen esittelyvideon.
 • Otathan kaikessa toiminnassasi huomioon valtioneuvoston Covid-19-pandemiaa koskevat linjaukset.

Taustaa

Maaseudun Sivistysliitto on palkannut vuodesta 2015 eri alojen taiteilijoita yhteisötaiteilijoiksi nimellä CityTorppari tai kylätaiteilija, tai taiteilija on kutsuttu työskentelemään taiteilijaresidenssissä. CityTorppari on Maaseudun Sivistysliiton kehittämä menetelmä ja tapa lisätä maaseudun ja kaupungin välistä yhteistyötä sekä altistaa ihmiset keskustelemaan ja oppimaan toinen toisiltaan.

Eri puolille Suomea sijoittuvat muutaman viikon tai yhden kuukauden mittaiset työskentelyjaksot tarjoavat uudenlaisia tapoja maaseudun ja kaupungin välisen yhteistyön lisäämiseksi. Lopputuloksena syntyy teos, sävellys, tanssi, ympäristötekoja, osallistavia taideteoksia, yms. riippuen taiteilijasta, yhteisöstä ja paikan hengestä. Tutustu aikaisempaan toimintaan: CityTorppari

John Nurmisen Säätiön lanseeraama Itämeripäivä järjestetään valtakunnallisena tapahtumana 27.8.2020. Maaseudun Sivitysliitto osallistuu päivän viettoon tarjoamalla kolmelle taiteilijalle tämän Itämeriaiheisen työskentelyjakson. Itämeripäivä.fi #itämeripäivä

Lue lisää Maaseudun sivistysliiton verkkosivulta


Imagine Arts Festival  | Deadline 30 June 2020

Imagine Arts Festival is offering an exciting opportunity for 3 artists / groups of artists, to present a work in progress at Imagine Arts Festival 2020.

Where: Waterford, Venue TBC, Ireland
When:
October 22nd 2020
Deadline for applications: June 30th 2020

Are you in the process of creating a new work or have an idea you want to develop?

Imagine Arts Festival is offering an exciting opportunity for 3 artists / groups of artists, to present a work in progress at Imagine Arts Festival 2020. We are accepting applications from artists of all performance disciplines (Dance, Theatre, Circus, Multidisciplinary etc.) We are particularly interested in hearing from artists based in Co. Waterford and the South East of Ireland.

The Imagine In-Development performance ‘IMAGININGS’ will take place on the evening of Thursday 22nd of October with some basic tech provided – the venue is to be confirmed but will be in Waterford. The performances will be open to the public and the audience will have the opportunity to express feedback to the artists.

What we can offer

The chosen artists/companies will receive ¤500 towards producing their performance

One of these Artist’s will have the opportunity to discuss a commission of their fully developed work for Imagine Arts Festival 2021. This artist will be chosen by Imagine’s Advisory team. Minimal tech support on the day of the showing, including 1.5 hours tech time

Structured audience feedback
A film of the live performance

We will handle all marketing and promotion of the event
We cannot cover accommodation, travel or per diem costs
We cannot host aerial rigging in the venue

To apply please email imaginefestofficial(a)gmail.com with the following:

 • Title and short description of the proposed work (max 300 words)
 • Name of the choreographer/writer/director/lead artist, a short biography/CV and jpg images
 • Names of performers if different from above
 • Length of piece (20 min max).
 • A short video link of the work so far (no longer than 2 minutes) or videos of your past work if you do not yet have footage or a script if it is a text-based piece

Deadline for submissions: June 30th

For further information about the festival, please visit www.imagineartsfestival.com  

Please direct any queries for the attention of Nora at imaginefestofficial(a)gmail.com

Read more


New Settings 2021 Call | Deadline 1 July 2020

New Settings is an international programme dedicated to the performing arts, developed by the Fondation d’entreprise Hermès in France. Every year it supports the creation and diffusion of new performance works. Applications open for 2021 programme.

The New Settings programme is open to emerging and more established French and international artists. It supports hybrid performing arts projects rooted in potent dialogue with the visual and/or digital arts. The programme supports productions exploring innovative audience engagement and interaction, at the crossroads of artistic vocabularies and disciplines. Often, the supported projects take a fresh approach to the theatrical environment, developing new ways to make use of the space of the stage, objects, sound and the body.

The productions supported by New Settings are selected through an annual call for projects that is addressed to artists worldwide, as well as through discussions held with the various partners of the programme.

The Foundation accompanies projects from their production phase onwards and proposes performance dates with partner institutions in the Ile-de-France: the Théâtre de la Cité internationale, the Festival d’Automne in Paris, the Théâtre Nanterre-Amandiers, the Théâtre de la Ville and the Centre Pompidou. Some projects are also presented in the United States thanks to the Foundation’s links with the FIAF-French Institute Alliance Française in New York.

The call for applications for the 2021 New Settings programme is open online until July 1, 2020.

Read more

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja ja työpajoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Virtual workshop: Intercultural encounter and dialogue | 8 June 2020

How could Finnish cultural policy promote cultural diversity and multilingualism in arts and culture?

Take part of developing cultural policy and cultural field!

Finland’s Government Programme aims at strengthening cultural dialogue, working together, inclusion and equality in the field of culture. To this end, the Ministry of Education and Culture has appointed a working group to prepare proposals for policies that could benefit this aim.

We invite you to participate in a virtual workshop to discuss this theme and to share your knowledge, experience and views with the working group.

Virtual workshop: Intercultural encounter and dialogue (working language English)

 • Time: Monday 8.6.2020 at 14:00 – 16:00
 • Themes: Enhancing intercultural encounter, dialogue and mutual learning in arts and culture. There is first a joint section and after that, participants are divided into smaller working groups for discussion. Themes are deepened in these group discussions firstly, from perspectives of what issues prevent intercultural encounter and dialogue, and secondly, what solutions or remedies can be used to increase it, in the field of culture and the arts in particular.  Group participants make use of an online platform where they save their key findings and concrete proposals.
 • Kindly sign in via this link on Thursday June 4 at the latest.

We are interested to obtain views and ideas for new openings which can support intercultural encounters and dialogue to take place in Finland.

We hope for broad participation, everyone is welcome to join these workshops. We hope for broad participation, everyone is welcome to join these workshops.

Before virtual workshop, you can also give your input to a wider virtual brainstorming about this theme. In virtual brainstorming you can write your own opinion and assess and work on the ideas of other participants. You can participate via this link: www.fountainpark.fi/culture/


Online Summer School, ‘Performing Resistance, Dialogues on Arts, Migrations, Inclusive Cities’ | 16-20 June 2020

‘Performing Resistance, Dialogues on Arts, Migrations, Inclusive Cities, an International Online Summer School’ will take place 16-20 June 2020. It will be promoted within the framework of the Atlas of Transitions Biennale 2020, and is curated by Emilia Romagna Teatro Fondazione, Department of Sociology and Economics Law of the University of Bologna and Cantieri Meticci.

A series of online talks, lectures and meetings streamed on Facebook and YouTube will feature international scholars, curators and artists. Performing Resistance is a digital discursive platform aimed at exploring the ways in which artistic practices build spaces of resistance, forms of subversion, counter-hegemonic postures on migration, actions capable of outlining other visions of and in contemporary cities. From different perspectives, the dialogues investigate the relationship between arts, migrations and citizenship, deconstructing paternalistic, neocolonial and exoticising positions that stigmatise the migrant as a ‘figure’.

They transversally discuss issues such as the borderline between art and activism, the creation of alternative dispositif of knowledge, countering silenced and invisibilised subjectivities, the notion of participation, and forms of affective citizenship, setting them in relation with urban space, whether real or imagined.

The International Performing Resistance Summer School is free and open to all. The programme consists of two lessons per day in English, plus a l esson organised by one of Atlas of Transitions' international partners.

Read more


Teatteri Jurkan syksyn kurssit

Improvisaation perusteet 16.8. alkaen
Kaikki on sallittua, erityisesti mokaaminen – tällä kurssilla et voi epäonnistua!

Uutuus! Improvisaation pitkä kurssi, syyskausi 2020
Nyt sitä saa! Nimittäin improa tuutin täydeltä!

Näyttelijäntyön peruskurssi 10.10. alkaen
Markus Järvenpää johdattaa näyttelijäntyön perusteisiin!

Kohtauksen kirjoittamisen kurssi 22.10. alkaen
Tuomo Rämön matkassa selviää, mikä oikeastaan on näytelmäkohtaus ja opitaan, kuinka sellainen kirjoitetaan itse.

Huonon teatterin kurssi 21.11. alkaen
Nyt treenataan huonoa teatteria oikein kunnolla!

Lue lisää kursseista


Zodiakin syksyn kurssit

Kurssiohjelmassa on useita kursseja, jotka siirtyivät keväältä. Tällaisia ovat muun muassa osa Heittäydy liikkeeseen -kurssin jaksoista sekä Sari Palmgrenin Vuosikurssi. Mukana on silti myös uusia kokonaisuuksia.

Syyskuun alussa on viimeinen ilmoittautumispäivä muun muassa Annika Tudeerin ohjaamaan Facing the Unknow -viikonlopputyöpajaan. Työpaja soveltuu laajasti eri esittävän taiteen ammattilaisille ja sekä pidempään tanssia harrastaneille. Kurssiohjelmassa on myös koreografi Carl Knifin kaksi työpajaa, toinen kaikille kiinnostuneille ja toinen ammattilaisille.

Syksyn ohjelmistossa jatkaa myös yksi etäkurssi. Kati Korosuon ja Maija Nurmion ohjaama People’s Practise Group siirtyi keväällä niin suurella menestyksellä verkkoon, että ohjaajat halusivat järjestää etäkurssin myös syyskaudella.

Löydät kaikki kurssimme ja työpajamme osoitteesta zodiak.fi/kurssit.

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Catalysti is looking for an intern | Deadline 12 June 2020

Catalysti is looking for an intern for summer-autumn 2020. It will be an online work, at least until August 2020. The candidate needs to have experience in the arts field, and to be registered as unemployed with the TE-office.

The internship will include updating the association’s website (in WordPress), as well as social media (Facebook, Instagram, Twitter), working in contact with the association’s members, preparing press releases, and helping with the art events’ organisation. Languages: English, Finnish (beneficial, not compulsory).

The work is for 4 hours/day for 5 days/week. The contract is for three months (renewable for another three months) for a max. total of six months, starting on 18.6. or on 3.8.2020(to be negotiated with the candidate). The wage will depend on the person’s unemployment situation in TE-office.

** Please send a motivation letter and a CV to the email info(a)catalysti.fi before 12.6.2020. **

Read more


Oulun kaupunginteatteri hakee toimitusjohtajaa | Haku 21.6.2020 mennessä

Toimitusjohtajana johdat taiteellisen johtajan kanssa Oulun kaupunginteatteri Oy:tä hallituksen hyväksymän strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Vastaat teatterin taloudesta, hallinnosta sekä prosessien ja resurssien johtamisesta, teatterin varainhankinnasta ja yritysyhteistyöstä, kokous- ja kongressitoiminnasta, tilojen vuokrauksesta ja teatterin ravintolatoiminnasta. Vastaat myös suhteista omistajaan ja sidosryhmiin sekä huolehdit kokonaisvaltaisesti henkilöstön kehittämisestä ja työyhteisön hyvinvoinnista.

Toimitusjohtajan tehtävään edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa, aikaisempaa esimieskokemusta mielellään luovalta alalta sekä kokemusta talousvastuusta. Katsomme eduksi teatterikentän ja teattereiden rahoitusrakenteen tuntemuksen. Työparinasi ja tukenasi toimii teatterin taiteellinen johtaja, joka vastaa teatterin ohjelmiston suunnittelusta ja sen taiteellisesta toteuttamisesta. Apunasi on myös teatterin osaava ja taitava henkilökunta.

Olemme oman alueemme ylivoimaisesti suurin teatteri ja siksi erityisen vastuullisessa asemassa. Haluamme, että oululaiset voivat olla ylpeitä teatteristaan. Me haluamme olla tulevaisuuteen suuntaava, kansallisesti merkittävä teatteri, joka uskaltaa nousta puheenaiheeksi myös kurottamalla kohti uusia yleisöjä ja toimintatapoja. Olemme juuri päivittäneet teatterin strategian, jonka uusia linjauksia pääset heti soveltamaan ja toteuttamaan teatterin toiminnassa.

Lisätietoja tehtävästä saat soittamalla: hallituksen puheenjohtaja Matti Karhula, p. 044 544 4872 (to 28.5 ja pe 29.5 klo 9-16, to 4.6 ja pe 5.6 klo 9-16), toimitusjohtaja Tuija Hyppönen, p. 044 703 7010 (pe 5.6 ja pe 12.6 klo 10-12) sekä rekrytointikonsultti Petri Heikkinen, p. 040 752 9776. Valintaprosessissa avustaa Eezy Personnel Oy. Hakemuksen ja CV:n palkkatoiveineen pyydämme lähettämään 21.6. mennessä osoitteessa https://www.personnel.fi/avoimet-tyopaikat/. Tehtävä pyritään täyttämään mahdollisimman pian, joten ilmoitathan samalla, milloin aloituksesi uudessa tehtävässä olisi mahdollinen.

Lue lisää työpaikasta

KYSELYITÄ JA TUTKIMUKSIA

Kysely syksyn esitystoiminnan kapasiteetista ja talousvaikutuksista esittävän taiteen ammattiorganisaatioille

Kysely on tarkoitettu omia tiloja hallinnoiville toimijoille sekä sellaisille toimijoille, jotka esiintyvät säännöllisesti tietyssä esitystilassa aikavälillä 1.8.–31.12.2020.

Esittävän taiteen ammattikenttä valmistautuu syyskauteen 2020 epävarmuuden vallitessa sen suhteen, minkälaisten koronaepidemiaan liittyvien mahdollisten rajoitusten puitteissa harjoitus- ja esitystoiminta tulee syksyllä järjestää.

OKM ja THL ovat toukokuussa antaneet ohjeet enintään 500 hengen kulttuuritilaisuuksien järjestämiseksi. Aluehallintovirastojen mukaan päätökset ovat voimassa aina kuukauden kerrallaan, toistaiseksi kesäkuun loppuun saakka. 
 
Ymmärrämme, että taloudellisten lukujen arvioiminen voi olla tässä epävarmassa tilanteessa vaikeaa, kun syksyn rajoitteista ei ole vielä tietoa, mutta pyydämme teitä esittämään parhaan mahdollisen kesäkuun mukaisen tilanteen arvion toimintanne tuloista koskien syksyn esitystoimintaa. Tarvitsemme tiedon voidaksemme ilmoittaa OKM:lle syksyn budjettivalmistelua varten etukäteen tiedot siitä, minkälaisia vaikutuksia esittämisellä rajoitusten vallitessa on esittävän taiteen ammattiorganisaatioiden talouteen. 
 
Paremman tiedon puutteessa käytämme syksyyn liittyvän kyselyn pohjaoletuksena nykyhetken kaltaisia rajoituksia, jotka perustuvat OKM:n ja THL:n ohjeisiin: 500 henkilön enimmäiskapasiteetti, 1–2 metrin turvaväli yleisön täytössä ja oletuksena on, että max. 500 henkilön rajoitukseen sisältyy yleisötiloissa työskentelevä henkilökunta (ei esim. yleisöstä erillään olevat esiintyjät, tekniikkaa jne.). Lisäksi on toistaiseksi oletettava, että mahdollisella hengityssuojainten käytöllä ei ole vaikutusta edellytettyyn turvaväliin yleisössä, ja mm. kysymys perhekuntien mahdollisuudesta istua vierekkäisillä paikoilla on vielä auki.  
 
Käyttäkää vastauksissanne yleisötilojen täyttökapasiteetista omaa parasta arviotanne siitä, miten pystytte esitystilojanne syksyllä täyttämään, jos nykyisen kaltaisia rajoituksia vielä tarvittaisiin. Vastaukset käsitellään siten, ettei yksittäisiä organisaatioita voida tunnistaa. 
 
Pyydämme vastaukset kyselyyn pe 12.6.2020 klo 9.00 mennessä.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/953780AB6BB59429

Kiitos kun vastaatte kyselyyn!

Terveisin, 
Tommi Saarikivi, Suomen Teatterit ry 
Kaisa Paavolainen, Teatterikeskus ry 
Helena Värri, Suomen Sinfoniaorkesterit ry


Teatterialan uusia palveluita kartoitetaan kyselyllä

Teatterialan haasteisiin ja mahdollisuuksiin paneudutaan suomalaisille ammattiteattereille suunnatulla kyselyllä. Kyselyn tarkoituksena on selvittää, millaisilla asiantuntijapalveluilla teatterien toimintaedellytyksiä voidaan tulevaisuudessa parantaa, kun tilanne yhteiskunnassa asteittain normalisoituu meneillään olevan pandemian jälkeen. 

Kyselyyn on mahdollista vastata 17.6.2020 asti, ja kyselyyn vastaaminen kestää noin 5-10 minuuttia. Saadut tulokset jaetaan avoimesti osallistuneiden kesken. 

Kysely on osa Business Finlandin esiselvitysrahoituksella toteutettua esittävän taiteen kentälle suunnattua selvitystyötä. Rahoituksen saaja ja kyselyn toteuttaja on Tuotantoyhtiö Jämsä Oy.

Kyselyn linkki:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff2Cr16nn9kSazj12Vqfwx7nGpPE-swLZZbkf2b1BfHhDikw/viewform


Tutkielma: Ikäpolvet nauttivat yhdessä taidekokemuksesta

Riikka Siiralan tutkielma tuo näkökulmia ikäpolvien kohtaamiseen taide-esityksessä. Tutkielmassa käy ilmi, että vauvojen ja vanhusten yhteinen BabyTango-tanssiesitys tuo osallistujilleen iloa, merkityksellisiä kohtaamisia ja yhteisyyden kokemuksen.

Riikka Siiralan tutkielma tarkastelee BabyTango-tanssiesitystä vauvoille ja vanhuksille hoivayhteisöissä vuosina 2018–2019. BabyTango-esitys on Loiske Ensemblen, tanssija Riikka Siiralan ja muusikko Mari Kätkän toteuttama moniaistinen ja sanaton tanssi- ja musiikkiesitys. Tutkielmassa avataan esityksen elementtejä, vuorovaikutussuhteita ja esityksen vastaanottoa.

Siiralan tutkielma on YAMK-opinnäytetyö Turun Ammattikorkeakoulun Taiteen uudet kontekstit -koulutuksesta. Tutkimusaineistona on käytetty hoivayhteisössä esitettyjen BabyTango-esitykseen osallistuneiden haastatteluja, ryhmäkeskustelua sekä tekijöiden omia havaintoja ja muistoja esitystilanteista.

Tanssiesitys tukee ikäpolvien kohtaamista ja vuorovaikutusta

Tutkimus esittää, että ikäpolvien välisille taidekokemuksille on tarvetta, ja ne ovat merkityksellisiä niin vanhuksille, heidän hoitajilleen ja omaisilleen, vauvaperheille kuin taiteilijoille. Tutkimuksessa käy ilmi, että yhteinen jaettu taidekokemus toi yhteenkuuluvuuden tunteen, tunteen osallisuudesta sekä elämän jatkuvuudesta.

      Esitys, samoin kuin vauvojen kohtaaminen toi silminnähden riemua ikäihmisille, kertoo helsinkiläisen senioritalon vastaava ohjaaja Veera Sillanpää havainnoistaan.

Esittävän taiteen kehittämistyö

BabyTango-esitys uudistaa esitysmuotojen kirjoa. Tutkielma tuo uudenlaisen kohderyhmäajattelun hoivakotikontekstiin, jossa vauvat vanhempineen ja hoivakotien vanhukset hoitajineen voivat nauttia yhteisestä taidekokemuksesta tasaveroisina taiteen kuluttajina.

      Ikäpolvien välinen kommunikaatio on tärkeää, jotta empaattinen ymmärrys ikäpolvien välillä voisi kasvaa. Tanssi ja musiikki ilmaisun muotona toimivat erinomaisesti eri ikäpolvien kanssa työskenneltäessä, pohtii Riikka Siirala.

Lisätiedot:
Riikka Siirala

0503375927
riikka(a)osiristeatteri.fi
www.osiristeatteri.fi/loiske

Tutkielma on luettavissa Theseus-kirjastosta: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020052915198


Tutkimus: suomalaisten näkemykset tekijänoikeusjärjestelmästä ovat pääosin myönteisiä

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore kartoitti suomalaisten tekijänoikeusjärjestelmään liittyviä näkemyksiä sekä tapoja käyttää sisältöjä digitaalisessa ympäristössä.  

Tutkimuksen mukaan selkeä enemmistö suomalaisista pitää tekijänoikeusjärjestelmää ja -lainsäädäntöä tarpeellisena ja legitiiminä. Myös tekijänoikeuden alaisia sisältöjä luvatta käyttäneet pitävät tekijänoikeuslakia pääosin tarpeellisena. Suomalaiset kokevat yleisesti, että tekijänoikeuden loukkauksilla tulee olla seuraamuksia. Kuitenkin puolet suomalaisista kokee ainakin jossain määrin, että tekijänoikeuden pitäisi ulottua vain ansiotarkoituksessa tapahtuvaan käyttöön. 

Nuoret (15–24-vuotiaat) kannattavat muita yleisemmin luovien sisältöjen jakamisen vapautta sosiaalisessa mediassa. Internetissä luvatta jaettujen sisältöjen kuuntelu ja katselu on vähintään jossain määrin hyväksyttävää miltei joka viidennen suomalaisen mielestä. Asenteet luvatonta jakamista kohtaan ovat tuomitsevampia erityisesti silloin, jos toiminnalla on kaupallisia tarkoitusperiä. 

Laillisen tarjonnan kehittyminen on vähentänyt luvattoman käytön määriä 

Miltei kolmannes kaikista suomalaisista arvioi joskus käyttäneensä luvatta saatavilla olevaa verkkosisältöä tai luvatta kopioineensa tai ladanneensa käyttöönsä tekijänoikeuden alaista verkkosisältöä. Viimeisen vuoden aikana luvatta käyttäneitä on 13 prosenttia suomalaisista. Miehet käyttävät luvatonta sisältöä keskimäärin naisia useammin, mutta 15–24-vuotiaiden joukossa sukupuolten välistä eroa ei ole havaittavissa. Nuorten keskuudessa luovien sisältöjen luvaton käyttö on myös yleisintä. 

Tutkimuksesta selviää, että tekijänoikeuden alaisen sisällön luvatonta käyttöä ohjaavat ennen kaikkea käytännön syyt: laillisesti saatavilla oleva tuote- ja palveluvalikoima koetaan puutteelliseksi ja luvaton sisältö on helposti ja nopeasti saatavilla. Luvallisten sisältöjen valintaa luvattomien sijaan taas perustellaan periaatteellisilla syillä: suomalaiset haluavat noudattaa lakia ja luovan työn tekijän halutaan saavan korvaus tekemästään työstä. Laillisen tarjonnan parempi saatavuus on vähentänyt sisältöjen luvatonta käyttöä viimeisten vuosien aikana. Toisaalta tutkimus osoittaa, että aktiiviset luvattoman sisällön käyttäjät ovat myös ahkeria luvallisen sisällön käyttäjiä.  

Verkkoympäristössä on välillä vaikea hahmottaa, mikä on luvallista tai luvatonta 

Tutkimuksen perusteella noin kymmenen prosenttia suomalaisista on käyttänyt aiemmin luotuja sisältöjä osana itse tekemiään sisältöjä ja lisäksi jakanut näin syntyneet sisällöt internetissä. Teosten luovan jatkokäytön luvallisuudesta esiintyy kuitenkin epävarmuutta. Kaiken kaikkiaan suomalaiset kokevat tekijänoikeuteen liittyvän tietämyksensä hyväksi.

Tiedot perustuvat Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tutkimukseen, jonka tavoitteena oli tarkastella tekijänoikeusjärjestelmän toimivuutta suuren yleisön näkökulmasta. Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina osana Taloustutkimus Oy:n valtakunnallista Omnibus -tutkimusta. Cuporen tutkimuksen aineisto koostuu 1005 haastatellun vastauksista. Tutkimuksen tavoiteperusjoukkona oli Suomen 15–79 -vuotias väestö lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. Tiedonkeruu toteutettiin aikavälillä 9.10.–30.10.2019. 

Julkaisu on luettavissa Cuporen verkkosivuilla

Tiina Kautio, Katja Oksanen-Särelä ja Ari Kurlin Niiniaho 2020. Suomalaisten näkemykset tekijänoikeusjärjestelmästä. Cuporen verkkojulkaisuja 61. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Tutkimuksen tuloksia esitellään webinaarissa tiistaina 9.6. klo 15.00-16.00. Pyydämme webinaari-ilmoittautumisia 7.6. mennessä oheisella ilmoittautumislomakkeella: https://q.surveypal.com/Suomalaisten-nakemykset-tekijanoikeusjarjestelmasta-webinaari . Linkki webinaariin lähetetään ilmoittautuneille.

Lisätiedot ja yhteydenotot:   

Projektipäällikkö Tiina Kautio, tiina.kautio(a)cupore.fi, +358 50 4300658
Tutkija Katja Oksanen-Särelä, katja.oksanen-sarela(a)cupore.fi, +358 50 505 6414


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.