14.06.2018

TINFO-tiedote 22 / 14.6.2018

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFO PALVELEE

UUTISIA

TAPAHTUMIA

HAKUJA

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Liukas ja läpinäkymätön valta

Luen Jaana Paanetojan, työoikeudesta väitelleen juristin, artikkelia Vallankäytöstä työsuhteessa (Työoikeudellisen Yhdistyksen vuosikirja 2012-2013). Paanetoja valmistelee opetus- ja kulttuuriministeriön selvityshenkilönä selvitystä Häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu elokuva- ja teatterialalla, jonka on määrä valmistua kesän loppuun mennessä.

Valta tarkoittaa ”oikeutta tai mahdollisuutta määrätä tai päättää toiseen vaikuttavista asioista”. Kun työnantaja on se, joka johtaa ja valvoo työtä, on työntekijä alisteisessa ja riippuvuussuhteessa. Työntekijällä on velvollisuus noudattaa työnantajan määräyksiä, mutta mihin kaikkialle tuo työnjohtovalta ulottuu? Paanetoja luonnehtii työnjohtovaltaa sopimuksenvaraisena eivätkä sen rajat ole yksiselitteisen selkeitä ja selväpiirteisiä. Työnjohtokäsky ei voi olla lain tai hyvän tavan vastainen eikä ketään voi velvoittaa rikolliseen toimintaan tai työturvallisuusvelvoitteiden sivuuttamiseen. Työnantajan käskyt eivät saa olla kohtuuttomia tai syrjiviä. Tässä Paanetojan määrittelyä työnjohto-oikeudesta

Peilaan Paanetojan ajattelua kysymykseen siitä, miten esittävän taiteen erilaisissa rakenteissa ja teatteri-instituutiossa käytetään valtaa. Tai siitä, miten valta ilmenee kaikissa niissä erilaisissa työn teettämisen ja tekemisen tavoissa, joissa taiteen ja kulttuurin kenttien taiteilijat ja muut taidetyötä tekevät kohtaavat.

”Rapautuvan palkkatyön yhteiskunnassa” (Anu Suoranta ja Sikke Leinikki), jossa työtä ei enää tehdä perinteisenä palkkatyönä, vallankäytöstäkin tulee pakenevampaa, liukkaampaa  ja läpinäkymättömpää.

Mitä jyrkemmässä alistussuhteessa olet, mitä heikommilla työehdoilla ja vajain oikeuksin, sitä helpommin olet vaarassa altistua vallan väärinkäytölle. 
 

Etiikkaa peliin

Nykyteatterin esityskäytäntöjä käsittelevillä ja nykyteatterin historian kursseilla on opiskelijoiden kanssa pohdittu etiikkaa ja valtaa.

Miten vallan(väärin)käyttäjiksi tullaan? Minkälaisia ovat vallitsevat arvot ja normit? Millaista tekijä- ja taiteilijaidentiteettiä arvostetaan? Minkälaista taiteilija ja (työn)tekijäidentiteettiä koulutus rakentaa. Millainen puhe ja toiminta rakentaa taiteilijuutta, esitystä ja esittämistä koskevia normeja? 

Valta on paitsi voimankäyttöä, henkistä tai fyysistä väkivaltaa myös manipulointia. Valtaa käytetään usein epäsuoralla tavalla. Vallankäytön hienovaraisia mekanismeja ovat esimerkiksi taiteilijamyyttejä rakentava puhe. Ohjaustilannetta tai mitä tahansa työtilannetta saattaa leimata vahva emotionaalinen manipulaatio, jossa manipuloitava sidotaan vahvasti manipuloijan arvoihin. Myös palkitseminen voi toimia vallankäytön muotona. Pakottaminen voi olla hienovireistä hienostunutta uhkaamista, painostamista, painostavan ja syyllistävän ilmapiirin luontia.

Vailla sisäistettyä, oikeudenmukaisuuteen perustuvaa työn johtamisen ja tekemisen eetosta vallan väärinkäyttöä ei kitketä. Mikään laki ja tai säännöstö ei koskaan ulotu näille vallan alueille, joista nyt puhutaan.


Psykologinen sopimus neuvottelun alaiseksi

Palasin takaisin TAIVEX-hankkeessa Nea Leon tekemään Hyvää työpäivää, tuottaja -selvitykseen, jossa työpsykologian tutkijat puhuvat työnantajan ja työntekijän välillä vallitsevasta niin sanotusta psykologisesta sopimuksesta. Se pitää sisällään sen, millaisia odotuksia, lupauksia ja velvoitteita työyhteisöissä eri osapuolet toisilleen asettavat.  Taidetyössä tai tietotyössä sopimuksen sisällöt ovat usein tiedostamattomia ja läpinäkymättömiä.

Monentasoisia odotuksia, velvoitteita ja vastavuoroisuutta ei koskaan ole avoimesti kommunikoitu. Yhä useampi työskentelee omillaan ja lähisuhteessa taiteilijaan tai keneen tahansa työnteettäjän asemassa olevaan. Intohimo-, jopa kutsumustyön perusta on luottamus. Erittäin suureen luottamukseen pohjautuva, ehkä hyvinkin kokonaisvaltaisesti ymmärretty lähisuhde on työsuhteena tai työskentelyolosuhteena vaativa, koska tiedostamattoman osuus on niin suuri ja työhön liittyy erityisen paljon roolituksia, roolittamista ja piileviä hierarkioita.

Mutta. Näkymättömät arvot ja normit voidaan tehdä näkyviksi, niiden kohtuullisuutta ja oikeudenmukaisuutta voi opetella punnitsemaan. Psykologinen sopimus voidaan tehdä näkyväksi ja siten myös neuvottelun alaiseksi.
 

Miten tämä nyt tähän meni?

Oli tarkoitus vain keveästi kosketella kysymystä vallasta, mutta nyt tästä tulikin tällainen jööti. Siitä kirjoitetaan, mikä kaihertaa! Loput Merkinnät mennään siten lyhyillä.


Ruumiillista kuvittelua kaupunkitilassa!

”Koska ilmastonmuutos ei näy arjessamme kuin välillisesti, on sitä aktiivisesti tehtävä näkyväksi esimerkiksi juuri esitystaiteen keinoin. Tiedon lisääminen ilmastonmuutoksesta on ilmeisen tärkeää, mutta yksin riittämätöntä. Tarvitaan kollektiivinen kokemuksellinen muutos ja tapoja kuvitella merkityksellisiä, kestäviä tulevaisuuksia. Tässä muutoksessa esittävä taide voi pelata avainroolia yhteisöllisenä, ruumiillisena tapahtumisena, kokemisena, kokeilemisena ja unelmoinnin paikkana.” (Laura Halonen ja Ronja Louhivuori)

Tilastojen tekoon tyssäsi minun taideaktivismini. Olisin halunnut osallistua Huomattavaa häiriötä ilmastonmuutoksesta -tapahtumaan, jonka Laura Halonen ja Ronja Louhivuori käynnistivät. Puheita, kansalaiskeskustelua, taiteellisia aktioita usean kymmenen ihmisen voimalla. Yksi aktio suunnisti eduskuntatalon portaille, johon hiilellä kirjoitettiin viestejä hiilineutraalista Helsingistä. Eduskuntatalon vahtimestarit joutuivat tekemään työtä käskettyä. Asioista olisi pitänyt sopia etukäteen, ei riitä, että sade korjaisi hiilijäljen. Poliisipartiotakin tarvittiin. Postaktio tarkoitti eduskuntatalon portaiden pesua, jotta rikosilmoitukselta (syynä lievä töhriminen) vältyttiin.
 

Onnea onnea oman tiensä kulkijalle – Myllyteatteri 15 v

Minulle Myllyteatteri on Miira Sippola ja hänen ajattelunsa ja työskentelynsä, jossa on uskaltauduttu monessa mielessä ”ulos” ja tekemään suurella pensselillä. Tuo ”ulos” on tarkoittanut esimerkiksi Tragediakilpailuja Rautatientorilla 10 vuotta sitten. ”Ulos” on tarkoittanut monia esityksiä, joiden fyysisellä ja visuaalisella muotokielellä on ollut enemmän ymmärtäjiä esimerkiksi Puolassa, Italiassa tai Portugalissa kuin Suomessa. Tämä ulkona on tarkoittanut ja tarkoittaa Miira Sippolan rohkeutta tehdä juuri sitä, mihin uskoo ja mitä haluaa. ”Ulos” on usein tarkoittanut myös ulkopuolisuutta Suomen ilmanalassa. Kunnioitettavaa! Juhlavuoden Tilaisuus-esitystä odotellessa.
 

Kuka suosii ja ketä?

Sanomalehti Kalevan kulttuuritoimittaja Eeva Kauppinen kohdistaa kriittisen katseen Oulun kaupunginteatterin roolitus- ja ohjelmistopolitiikkaan.
 

Kokoaan suurempi

Suomi on kokoaan suurempi esittävän taiteen maa. Näin me TINFOssa ajattelemme. Haluamme näyttää teatterista, tanssista ja sirkuksesta piirtyvän kokonaiskuvan. Haluamme osoittaa, että esittävän taiteen tekemiseen tarvitaan suuri joukko erilaisia taiteen ammattilaisia. Tämä 5000 ihmisen joukko on se, joka tekee meille mahdolliseksi liven kosketuksen eri muodoissaan mustissa laatikoissa ja sieltä pois mitä erilaisimmissa tiloissa ja paikoissa, ympäri Suomea ja maailmaa.

Tässä 5000 ihmisen joukossa taiteilijat ovat noin 80 %:sti niitä, joita työelämän oikeudet,  sosiaali-, eläketurva koskettavat vain nimeksi, eikä verotuskaan oikein heitä tahdo tunnistaa. Eivätkä palkkatilastotkaan tästä ryhmästä juuri mitään kerro… vielä. Syksyllä tilastosorvillamme on uutta työtä.

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

TINFO PALVELEE

Uutta TINFO-blogissa. Viestien vallassa: Konekaveri  

Viestien vallassa -blogisarja jatkuu. Uusi kirjoitus nyt TINFO-blogissa: Konekaveri 

TINFO-blogien sarjoissa ilmestyneitä tinfolaisten kirjoituksia


Teatteritilastot 2017 ilmestyvät jo ennen juhannusta

Teatteritilastot 2017 ilmestyvät juhannusviikolla. Ne tulevat olemaan saatavana keskiviikosta 20.6.2018 lähtien verkossa: www.tinfo.fi/fi/teatteritilastot  

Teatteritilastot koostuvat viidestä eri tilastosta, jotka ovat:

  • Esityskerta- ja katsojatilastot
  • Ohjelmistotilastot
  • Taloustilastot
  • Henkilöstötilastot
  • Palkkatilastot

Tiedustelut: TINFO / johtaja Hanna Helavuori, hanna.helavuori(a)tinfo.fi


Kesän TINFO-tiedotteiden aikataulut

TINFO-tiedote ilmestyy juhannusviikolla poikkeuksellisesti keskiviikkona 20.6.2018. Uutiskirje palaa kesälaitumilta Tampereen Teatterikesän kunniaksi jo tiistaina 7.8.2018.

TINFO-tiedotteeseen voit lähettää ilmoituksia ehdolle osoitteeseen tinfo(at)tinfo.fi.


Toimiston aukioloajat

Toimistomme on avoinna maanantaista torstaihin klo 10-15.

Juhannusviikolla toimisto on kiinni myös torstaina 21.6.2018.

TINFOn toimiston väki kirmailee kesälaitumilla 2.7.-3.8.2018. Normaalit aukioloajat jatkuvat kesän jälkeen 6.8. alkaen.

UUTISIA

Suomi on kokoaan suurempi esittävän taiteen maa

Teatteri, tanssi ja sirkus saavat suomalaiset liikkeelle. Esittävien taiteiden tekijöiden teoksista ja yleisötyön tapahtumista nautti liki 4,2 miljoonaa katsojaa vuonna 2017. Tämä käy ilmi Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) tuottamista Teatteritilastoista, joista nyt julkaistaan katsojamäärät. Esitystuotantojen äärelle tiensä löysi 3,7 miljoonaa ihmistä ja yleisötyö veti taiteen äärelle lisäksi vielä 437 000 osallistujaa.

Monimuotoisten esitysten ja taidekokemusta syventävien yleisötyötapahtumien tekijöinä on 4500 ammattiliittohin kuuluvaa teatteri-, tanssi- ja sirkusammattilaista.

Esittävien taiteiden toimijat saivat vuonna 2017 valtion tukea 110,8 miljoonaa ja kunnat avustivat yhteensä vajaalla 75 miljoonalla eurolla. Omia tuloja ansaittiin 78 miljoonan euron edestä.

Tilastoituina on 134 teatteri-, 59 tanssi-, 36 sirkus-, ja 12 oopperatoimijaa. Tilastointi kuvaa ammattilaiskentän toimintaa, mutta kasvualustan niin tekijöille kuin yleisölle luo erittäin vireä harrastajakenttä, sen tuottamat esitykset sekä kesä- että talvikauteen.

KATSO TIEDOT KUVINA

Yhteensä kuusi infograafia:

Esittävän taiteen katsojat 2017

Esittävän taiteen yleisötyön osallistujat 2017

Valtion tuki esittävälle taiteelle 2017

Kuntien tuki esittävälle taiteelle 2017

Esittävän taiteen omat tulot 2017

Esittävän taiteen tekijät 2017

 

Teatteritilastot 2017 ilmestyvät juhannusviikolla, ja TINFO julkaisee kattavan tilastoanalyysin keskiviikkona 20.6.2018.

Teatteritilastot koostuvat viidestä eri tilastosta, jotka ovat:

Esityskerta- ja katsojatilastot

Ohjelmistotilastot

Taloustilastot

Henkilöstötilastot

Palkkatilastot

 

Tiedustelut:
TINFO / johtaja Hanna Helavuori, hanna.helavuori(a)tinfo.fi, 044 363 1722


Vuoden toiset TINFO-apurahat jaettu

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) jakaa apurahoja näytelmien ja esitysten tekstitysten kääntämiseen. Vuoden 2018 toisella jakokierroksella TINFO-apurahalla tuetaan kahta näytelmäkäännöstä ja kahden esityksen tekstityksen käännöstä.  

Apurahan saavat Nely Keinänen, joka kääntää englanniksi Tuomas Timosen näytelmän Melusta valittanut puukotettiin ja Julija Portc, joka kääntää Sofi Oksasen Puhdistuksen sloveeniksi esitettäväksi Celjen kaupunginteatterissa Sloveniassa. Anne Aho tekee englanninkieliset tekstitykset Tampereen Teatterikesässä nähtäviin esityksiin Amor Fati ja Turkka kuolee.

TINFO on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä tälle vuodelle yhteensä 25 000 euroa jaettavaksi suomalaisten näytelmäteosten ja esitysten tekstitysten kääntämiseen. Apurahojen myöntämisestä päättää asiantuntijaraati, joka kokoontuu vuoden aikana neljä kertaa. TINFO-apurahojen tarkoitus on suomalaisten näytelmien tunnetuksi tekeminen maailmalla.

Suomalaisia näytelmien ja dramatisointien pohjalta on 2010-luvulla nähty ulkomaisissa teattereissa vuosittain 72-116:een produktiota. TINFO-apurahalla on pystytty tukemaan tukimuodon aikana vuodesta 2011 lähtien yhteensä 118 käännöshanketta.   

Lue lisää TINFO-apurahasta ja sen kriteereistä: tinfo.fi/tinfoapuraha


Tampereen Nätyn opiskelijat näyttelevät nyt venäjäksi

Vieraalla kielellä näytteleminen on yksi Tampereen yliopiston näyttelijäkoulutuksen (Nätyn) erityispiirteistä. Tätä pedagogista lähestymistapaa on harjoitettu Nätyllä jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Vuodesta 1995 lähtien jokainen Nätyllä opiskellut vuosikurssi on tehnyt opiskeluaikanaan joko erillisiä kohtauksia tai kokonaisen produktion vieraalla kielellä: espanjaksi, italiaksi, mandariinikiinaksi ja viimeksi, vuonna 2016 udmurtiksi. Opetuksessa on alusta asti ollut mukana puheen yliopistonlehtori Tiina Syrjä, joka väitteli aiheesta vuonna 2007 ja jatkaa edelleen Nätyn lippulaivaksi nousseen metodin kehittämistä. Tänä vuonna opiskelijat näyttelevät venäjäksi. 

Nätyn vieraalla kielellä näyttelemisen opintojakso toteutetaan elokuussa 2018 osana Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) koordinoimaa ja opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa kolmivuotista suomalais-venäläistä teatteriyhteistyöhanketta nimeltä NOKKA / HOC. Hankkeen avulla kolmannen vuoden näyttelijäopiskelijat pääsevät kosketuksiin venäläisen teatteriperinteen ja näytelmäkirjallisuuden kanssa. He harjoittelevat kokeellisista projekteistaan tunnetun näyttelijä-ohjaaja Boris Pavlovitshin johdolla esityksen Joitakin keskusteluja, joka perustuu Aleksandr Vvedenskin samannimiseen tekstikokoelmaan. Vvedenski oli Venäjällä 1920- ja 1930-luvuilla toimineen futuristisen Oberiu-ryhmän perustajajäsen ja tunnettu kielellisistä innovaatioistaan. Monien kohtalotovereidensa tapaan Vvedenski kuoli Stalinin vainoissa vuonna 1941. 

Kuten Syrjä väitöskirjassaan tuo esiin, näyttelijälle ennalta tuntematon kieli vaikuttaa monella tavoin hänen ilmaisuunsa. Kuulokuvaa imitoimalla ja suutuntuman kautta omaksuttu replikointi etäännyttää äidinkieleen liittyvistä, usein maneerisiksi asti kehittyneistä totunnaisuuksista. Kun sanojen semanttiseen merkitykseen ei voi nojautua, kasvaa ruumiinkielen, kielen musiikillisten merkitystasojen, puheen suuntaamisen ja äänen fyysisyyden merkitys. Näin vieras kieli auttaa vahvistamaan sekä näyttelijän puhetekniikkaa että hänen kokonaisvaltaista ilmaisukykyään.

Nätyläisten elokuun ohjelma jakautuu kolmeen osaan. Elokuun toisella viikolla he työstävät tekstiä Tampereella. Sitten opiskelijat yhdessä tulkkina toimivan fennougristi Simo Kanteleen ja opettajiensa Tiina Syrjän ja Pauliina Hulkon kanssa matkustavat Karjalankannakselle, jossa he työskentelevät Pavlovitshin johdolla viikon ajan ”maaseuturetriitissä” Metsäkylässä. Tämän jälkeen siirrytään viikoksi Pietariin, jossa harjoitukset jatkuvat. Esityksen ensi-ilta on Pietarissa sijaitsevassa Dostojevski-museossa 23.8.2018 klo 17 ja 20. Lisäksi se esitetään Tampereen yliopiston Teatterimontussa 6.9.2018 klo 18 ja 20. 

Tiedustelut: Näty / professori Pauliina Hulkko, pauliina.hulkko(a)staff.uta.fi


sadsongskomplex:fi Avignonin teatterifestivaalille – toistamiseen 

Euroopan festivaaleja aktiivisesti kiertävän näytelmän on kirjoittanut Kristian Smeds ja ohjannut Jari Juutinen. Sonjan roolissa Liisa Sofia Pöntinen.

Viimekesäinen menestys Avignonin teatterifestivaalilla kirvoitti helsinkiläiselle sadsongskomplex:fi -teatteriryhmälle uuden kutsun Festival OFF d'Avignoniin kesälle 2018. Ranskankielinen monologiesitys Les Murmures de Sonia – Crime et Châtiment nähdään 21 iltana Etelä-Ranskassa moderneihin klassikoihin keskittyvässä avignonilaisteatterissa Théâtre Au Bout Là-bas 6.-29.7.2018 (ei näytöstä 10., 17. ja 24.7.) Avignonin festivaali on Ranskan vanhin ja yksi maailman suurimmista teatterifestivaaleista.

Kristian Smedsin alun perin Liettuaan kirjoittama näytelmä – muualla nimeltään Sad Songs from the Heart of Europe – pohjautuu Dostojevskin klassikkoon Rikos ja rangaistus. Raskolnikovin sijaan teoksen näkökulmana on hiljainen sankaritar, prostituoiduksi ajautunut Sonja. Esityksen on ohjannut valtion viisivuotisella taiteilija-apurahalla työskentelevä Jari Juutinen. Sonjan roolissa kansainvälisesti palkittu Liisa Sofia Pöntinen. Valosuunnittelu on mm. Kansallisteatterista tunnetun Teemu Nurmelinin käsialaa. Maamme kansainvälisimpiin lukeutuva teatteriesitys on jo useiden vuosien ajan ollut osa Euroopan festivaalikentällä tunnetun sadsongskomplex:fi -teatteriryhmän kiertuerepertuaaria.

Vuonna 1947 perustettu Avignonin teatterifestivaali houkuttelee vuosittain paikalle yli 50 000 katsojaa. Avignonin festivaalilla on suomalaisista näytelmäteksteistä aiemmin nähty vain Reko Lundánin Teillä ei ollut nimiä (Compagnie Circonflexe 2005), Jari Juutisen Minä olen Adolf Eichmann (Théâtre du Centaure 2008) sekä viime kesänä Kristian Smedsin Avignonin ensi-iltansa saanut Les Murmures de Sonia – Crime et Châtiment (sadsongskomplex:fi 2017-2018). Tänä vuonna #OFF18 -ohjelmisto esittelee 1538 nykyteatteriesitystä.

Avignonin festivaalivierailua tukevat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus Taike ja Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) MOTI-kansainvälistymisohjelma.


Tinkimätön oman tiensä kulkija Myllyteatteri 15 vuotta

Helsinkiläinen Myllyteatteri juhlii viidettätoista toimintavuottaan. Vuosi pitää sisällään palkitun Kolga-teoksen esitykset Tanskassa ja Helsingissä. 15-vuotisjuhla huipentuu joulukuussa Kulttuurikeskus STOA:ssa nähtäviin Tilaisuus-esityksiin.
 
Myllyteatteri on vuonna 2003 perustettu helsinkiläinen ammattiteatteriryhmä, johon kuuluu teatterin, sirkuksen, musiikin ja kuvataiteen ammattilaisia. Eurooppalaiseen fyysisen teatterin perinteeseen tyylinsä ja estetiikkansa perustava Myllyteatteri on vakiinnuttanut paikkansa Suomen vapaan teatterin kenttään ryhmänä, jonka näyttämökieltä määrittää voimakas visuaalisuus, energisyys ja esitysten rakentuminen alitajunnan logiikalla. Myllyteatterin esitykset käsittelevät metafyysisiä aiheita, avaten katsojalleen ihmismielen näyttämön ja toimien elämän merkitysten hahmottajana nykyajassa.
 
Myllyteatteria on 15 vuoden ajan luotsannut ohjaaja Miira Sippola, ja historiansa aikana Myllyteatteri on toteuttanut 18 tuotantoa Suomessa ja ulkomailla. Mukaan on mahtunut suuria näyttämötaiteellisia hankkeita, kuten vuonna 2008 yhdeksänpäiväinen näytelmäkilpailu ja katutason korkeataiteellinen teatteritapahtuma TeatteriTeltta -festivaalit & Tragediakilpailut Helsingin Rautatientorilla.
 
Myllyteatterin esityksiä on vieraillut säännöllisesti mm. Puolassa, Portugalissa, Skotlannissa ja Italiassa. Teatterin monikansallinen EU-hanke Divina Commedia palkittiin parhaana esityksenä kansainvälisellä Skupi -teatterifestivaalilla vuonna 2012 Makedoniassa. Marraskuussa 2017 Myllyteatterin Kolga voitti Teresa Pomodoro –katselmuksen Milanossa.
 
Tilaisuus-juhlavuosiesitys nähdään 1.-2.12.2018 Kulttuurikeskus STOA:ssa.
 
www.myllyteatteri.fi
Kolga 2.0 traileri Vimeossa
 
Lisätiedot:
Tuottaja Reetta Kauranen
0407753743
info(a)myllyteatteri.fi


Jussi Sorjanen Viiruksen taiteelliseksi johtajaksi

Ohjaaja Jussi Sorjanen (s. 1986) on valittu teatteri Viiruksen uudeksi taiteelliseksi johtajaksi. Ehdotuksen teki Viiruksen taiteellinen työryhmä, sekä Viiruksen muu henkilökunta.  
 
Sorjanen on toiminut Teatteri Vanha Jukon taiteellisena johtajana  vuosina 2009-2015 ja on ollut vuodesta 2016 kiinnitettynä Kajaanin  kaupunginteatterin ohjaajaksi. Lukuisten ohjaustöidensä lisäksi hän on  työskennellyt myös näyttelijänä, käsikirjoittajana, lavastajana ja  dramaturgina useissa teattereissa ja vapaissa ryhmissä.
 
Viirus on jo tehnyt ohjelmistosuunnitelman syys- ja kevätkaudelle 18/19,  ja tämä mahdollistaa Sorjasen syventymisen uuteen tehtäväänsä ja  keskittymisen syksyn 2019 ohjelmistosuunnitteluun. Tuleva syksyn  esityskausi pitää sisällään mm. Roland Schimmelpfennigin näytelmän Den Stora Elden, jonka ensi-ilta on 14.9. Lokakuussa ensi-iltaan tulee konserttiesitys Chelsea Hotel, joka jatkaa Helsingin esitysten jälkeen  kiertueelle. Samoin kiertue-esityksiä jatkaa kriitikoiden ja  
lapsiyleisön suosima Berättelser 1-2-3-4, joka on tehty yhteistyössä Ensemble Bulleribockin kanssa.
 
Keväällä 2019 ohjelmistoon palaa suursuosion saanut Pipsa Longan kirjoittama ja Anni Kleinin ohjaama Den andra naturen, josta valmistuu suomenkielinen versio Toinen luonto. Maaliskuussa ensi-iltaan tulee Elisa Makarevitchin luokkahuone-esitys Så sant!, joka on suunnattu 11-13 -vuotiaille koululaisille.
 
Lisätietoa teatterin ohjelmistosta ja vierailuohjelmistosta löytyy teatterin kotisivuilta, www.viirus.fi.
 
Lisätiedot ja kontaktit:
 
Jussi Sorjanen, taiteellinen johtaja
050 380 2398
jussi.sorjanen(a)gmail.com
 
Johanna Welander, hallinnollinen johtaja
040 077 3661
johanna.welander(a)viirus.fi


Uuden näytelmän ohjelman Residenssi-kirjailijat valittu  

Uuden näytelmän ohjelman (UNO) vuoden 2019 Residenssi-kirjoittajaohjelman näytelmäkirjailijoiksi on valittu Maria Kilpi, Pipsa Lonka ja Jussi Moila. 

Uransa keskivaiheen näytelmäkirjailijoille suunnattuun Residenssiin etsittiin avoimella haulla omaäänisiä ja kunnianhimoisia tekijöitä, joilla on halua kehittyä taiteilijana ja paloa päästä ammatillisesti eteenpäin. Hakuun osallistui 14 kirjailijaa. Valinnat tehtiin kahdessa vaiheessa: esikarsinnan asiantuntijana toimi dramaturgi Kati Kaartinen, lopullisista valintapäätöksistä vastasivat ohjaaja, käsikirjoittaja Juha Lehtola ja ohjaaja Mika Leskinen.

Kirjailijoiden UNOssa kehittelemistä teoksista tiedotetaan tammikuussa 2019, jolloin ryhmän työskentely ohjelmassa käynnistyy. Työskentely kestää vähintään vuoden 2019 ajan, jonka aikana Residenssi-kirjailijat tekevät yhteistyötä oman dramaturginsa sekä Hautomo-ohjelmaan osallistuvien ammattiurallaan alkuvaiheessa olevien näytelmäkirjailijoiden kanssa. 

Avoin haku Hautomo-ohjelmaan on käynnissä 1.-19.8.2018. Kirjoittajat (2 hlö) valitaan lokakuussa 2018.

Lisätiedot ja hakukriteerit

Lisätiedot:
Saara Rautavuoma, UNO:n johtaja
050 302 0706, saara(a)teatterikaksipistenolla.fi

www.uno-npf.fi


Wasa Teaterille kansainvälinen palkinto tasa-arvotyöstä

Naisnäytelmäkirjailijoiden työtä esille nostava ICWP jakaa 50/50 Applause Awards -palkintoa teattereille, joiden viime esityskauden aikana ainakin puolet esityksistä ovat naisten käsikirjoittamia. Tänä vuonna ehdokkaina oli 103 teatteria, joista 62 täyttivät palkinnon kaikki kriteerit.  

Ainoana suomalaisena teatterina Wasa Teater vastaanottaa tänä vuonna tämän palkinnon.

Lue lisää 50/50 Applause Awards -palkinnosta


Weimar – jakten på Zodiaken fick Antonia-priset 2018

Vinnaren av Antonia-priset 2018 för konstnärligt mod och mångfald inom finlandssvensk teater går till Konstuniversitetets Teaterhögskolas föreställning Weimar – jakten på Zodiaken.   

Weimar – jakten på Zodiaken är regisserad av Anders Carlsson till Konstuniversitetets Teaterhögskolas utbildningsprogram i skådespelarkonst på svenska. På scenen ser vi Wilhelm Enckell, Minni Gråhn, Kristofer Gummerus, Petra Heinänen, Tuuli Heinonen, Alexander Holmlund, Salla Loper, Sannah Nedergård, Alexander Wendelin, Klara Wenner Tångring och Ole Øwre. Föreställningen är ett lärdomsprov för samtliga magisterstuderanden.

De övriga nominerade föreställningarna var Oblivia och Theater Rampes Nature Theatre of Oblivia och Teater Viirus’ Den Andra Naturen.   

Antonia-priset utdelades den 13e gången under Hangö Teaterträff av en jury som består av filosoferna Joel Backström, Salla Peltonen, Hannes Nykänen och Göran Torrkulla. 

För mera information och intervjuförfrågningar: Inkeri Rönnberg, +358409327155, media(a)hangoteatertraff.org

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


Kuopio tanssii ja soi | 13.-20.6.2018, Kuopio

49. Kuopio Tanssii ja Soi järjestetään 13.–20.6.2018. Lippuja pääohjelmaan on saatavana Kuopio-Infossa, Sokos Kuopiossa ja muissa Lippupisteen myymälöissä kautta maan sekä lippu.fi -sivustolla.

Koko viikon Kuopio Tanssii ja Soi -tapahtumakalenteri: www.kuopiodancefestival.fi

Festivaaliviikolla on tarjolla myös useita seminaareja: Arjen työhyvinvointi – valtakunnallinen kuntaseminaari, Minna Canth-johtamisfoorumi, Taiteilijat äänessä – Tiede, taide ja ilmastonmuutos, Tiedolla taitoa tulevaisuuteen – Intohimo vai pakkomielle? sekä Lasten- ja nuortenkulttuuri kuntien vetovoimatekijänä nyt ja tulevaisuudessa. Tarkemmat tiedot seminaareista löytyvät www.kuopiodancefestival.fi/seminaarit


Aikaa palautua -tapahtuma | 17.6.2018, Helsinki

Kutsu: Aikaa palautua  
Su 17.6. klo 11-16 @ Mestaritallin viereisellä nurmikentällä  
(Merikannontie 2, Töölö)

Pois poteroista -liike järjestää päivän levolle, hoivalle ja töistä palautumiselle. Tervetuloa!

Menu:

Lempeää kehollisuutta
Puhdistusta
Yhdessä lepoa ja hoivaa
Taakan kevennystä (Tarjolla huolten kevennys palvelua akuuttiin hätään)
Päiväunelmointia
Uimista
Nyyttärit
Juhlat

Mukaan tarvitset lautasen ja mukin, evästä yhteiseen pöytään, voit myös tuoda oman viltin jos sellainen löytyy.  
 
Tapahtuma on lapsiystävällinen!  Nähdään! <3

T: Sade, Sini ja Lauri

Ps. Vaihtoehtoinen paikka huonolla säällä

Tapahtuma Facebookissa


Open seminar: Equality, Democracy and Professionalism | 10.8.2018, Tampere

Equality, Democracy and Professionalism – When Will the new Finnish Theatre Happen?
Time:  Friday 10.8.2018 at 10.15-15.30
Place:  Tampere City Library Metso, Lehmus-Hall, Pirkankatu 2 
Organized by: Association of Finnish Theatres (STEFI), Globe Art Point and Trade Union for Theatre and Media (Teme). Seminar is free of charge. The morning session will be held in English and afternoon in Finnish.  

Contact: Tomi Purovaara, tomi.purovaara@globeartpoint.fi / Anne Saveljeff, savel@teme.fi  

The seminar is supported by Arts Promotion Centre Finland, Goethe-Institute Finnland 

Part I – Osa I, In English (englanniksi), moderated by Martina Marti

10.15 Opening words David Kozma, actor-director, chairman of Globe Art Point Maija Perho, chairman of The Association of Finnish Theatres
10.30 The Art of Representation - Political Theatre today Necati Öziri, dramaturg, artistic director, curator
11.00 Panel Discussion  David Kozma, actor-director, chairman of Globe Art Point, Helsinki Eirik Nilssen Brøyn, head of Det Multinorske actor´s program, Oslo Erik Söderblom, theatre director, Espoo City Theatre Necati Öziri, dramaturg, head of International Forum of Berliner Festspiele´s Theatertreffen Pauliina Hulkko, theatre director, professor, University of Tampere
12.15 Lunch / lounas   

Osa II – Part II, suomeksi (in Finnish), moderaattori Kalle Ropponen

Ammattilaisuuden ja taiteellisen ajattelun merkitys VOS-teattereissa  

klo 13.15-15.30  Miten tasa-arvoa tuodaan teattereihin johtamalla? Tasa-arvoasiantuntija Malin Gustavsson, Ekvalita Oy Teatterialalle koulutettu ja loistava tulevaisuus takanapäin? Teatteriohjaaja Raija-Sinikka Rantala 

Tekniikkako taiteen palveluksessa? Kuinka? Onko ammattilaisille kysyntää? Äänisuunnittelija Janne Auvinen Tarvitaanko lavastajaa? Lavastaja Laura Gröndahl Harrastaja tulee kalliilla Teatteriohjaaja Aino Kivi 

Seminaari päättyy noin klo 15.30  


Sampo 2018 kansainvälinen nukketeatterifestivaali | 22.-26.8.2018

Festivaali tuo Helsinkiin monipuolisen joukon nukketeatterin huippuosaajia Isosta-Britanniasta, Sloveniasta, T¨ekeistä ja eri puolilta Suomea. Ohjelmistossa on esityksiä lapsille ja aikuisille, musiikkia, keskusteluja, brittiläisen Stephen Mottramin vetämä Masterclass, työpajoja, elokuvia, näyttelyitä. Ulkomaisista esityksistä useita ei ole nähty aiemmin Suomessa. Nukketeatteritaiteilija Elina Lajunen haastattelee festarin esiintyjiä Elinan Olohuoneessa Sampon stagella joka ilta ja festariklubilla pääsevät kohtaamaan taiteilijat ja katsojat. 

Esityspaikkoja ovat Nukketeatteri Sampon lisäksi Teatteri Avoimet Ovet, Annantalo ja  Kulttuuriareena Gloria. Päivälehden museossa on nähtävissä nukketeatteriin liittyviä elokuvia maksutta festivaalin aikana.

www.sampofestival.fi

SAMPO 2018 -festivaali on Helsingin Juhlaviikkojen yhteistyöfestivaali. Muita yhteistyökumppaneita ovat Helsingin kaupunki, Teatteri Avoimet Ovet, Kulttuuriareena Gloria ja Päivälehden museo. 

Lisätietoja:
Tiedottaja-tuottaja Anna Martikainen, anna.martikainen(a)nukketeatterisampo.fi, p 020 735 2231 
Teatterinjohtaja Iivo Baric, iivo.baric(a)nukketeatterisampo.fi, p 020 735 2233


Discussion: Working with children in performance | 30 Aug 2018, Helsinki

Context, processes, challenges

What does working with children in performances that are meant for a mixed or for an adult audience mean to contemporary performing arts artists? How are children presented/represented on stage together with adults? Work with children is not necessarily work for children. What are the political implications in work where children are on stage together with adults, and much more. 

Thoughts, experiences, questions on the topic of working with children in performance work are addressed by our guests: Stefan Bläske (D/B), Sahar Rahimi (D), Martin Grünheit (D), Annika Tudeer (FIN) in a roundtable discussion with introductions by the artists about their work.

Together with the Goethe Institut Finnland, performance company Oblivia is organising the discussion event Thursday 30 August 2018 at 13-16 at the Goethe Institut,  Salomonkatu 5, Helsinki. 

The discussion is part of Oblivia’s Children and Other Radicals performance project where the company has worked together with a group of five youngsters on the topic of money and economic structures. The performances are during Helsinki Festival at the National Opera Almi Hall, 29.-30 August 2018 at 19.00.

Stefan Bläske is dramaturg at Institute for Political Murder founded by Milo Rau. 

Martin Grünheit is a director. Die Biene im Kopf by Schimmelpfennig was made for children using virtual reality at Theater an der Parkaue, Berlin. 

Sahar Rahimi is director, and performer in the company Monster Truck. The performance Sorry with five children from Nigeria is touring the world.

Annika Tudeer is the artistic director of and performer in the Helsinki based performance company Oblivia.

Registration: Please registrate by email to info(a)oblivia.fi by Monday August 27.

Facebook

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Hae mukaan immersiivisen rakkaussimulaation tuotantoon

Tuottajat, lavastajat, pukusuunnittelijat, pelisuunnittelijat, äänisuunnittelijat, valosuunnittelijat ja installaatiotaiteilijat

Tule mukaan luomaan immersiivistä rakkaussimulaatiota!

EVE on moniaistillinen esitys rakkautta kaipaavan Even ja rakastavaksi tehdyn keinoäly Ionin parisuhteesta. EVE on maailman ensimmäinen esityskokonaisuus, joka yhdistää yli 50:lle yhtäaikaiselle kokijalle tehtyjä huonepakopeli-mekaniikkoja, fyysistä teatteria ja vuorovaikutteista valo-installaatiota. Immersiivisessä rakkaus-simulaatiossa tulevaisuuden teknologia ja ikiaikaiset rituaalit sulautuvat yhteen. Esityksen markkinointi tapahtuu tarinamaailmaan limittyvänä, salaisena Alternative Reality Gamena (ARG). Evessä luomme kokonaisen vaihtoehtoisen todellisuuden, joka pohjautuu katsojien henkilökohtaisiin haaveisiin ja pelkoihin.

Haluatko luoda jotain mitä ei ole aiemmin tehty? Etsimme tuotantoryhmään nyt teknis-taiteellisia osaajia, joilla on innostusta uudenlaisen kerrontamuodon kehittämiseen! Tiimimme koostuu Aalto-yliopistossa opiskelevista uuden median osaajista ja esittävien taiteiden freelancereista. Mukana on mm. teatterintekijöitä, elokuvakäsikirjoittajia, pelisuunnittelijoita, mapping-videoprojisoinnin taitajia, tanssijoita ja kokemussuunnittelun ammattilaisia. Voit hakea tiimiin, mikäli sinulla on...

  • kokemusta taiteellisista, teknisistä tai tuotannollisista rooleista teatterin tai elokuvan parissa
  • pitkäjänteisyyttä olla mukana osallistavan ja vuorovaikutteisen kerrontamuodon kehittämisessä
  • yhteistyökykyä ja herkkyyttä toimia monialaisessa tiimissä
  • innostusta luoda katsojille kokonaisvaltainen, immersiivinen elämys
  • aikaa väh. 4 h viikossa välillä heinä-joulukuu ja mahdollisuus osallistua intensiivijaksoon tammikuussa 2019

EVE:n tuotantovaihe alkaa heinäkuussa 2018 ja ensi-ilta on alkuvuodesta 2019. Emme pysty valitettavasti lupaamaan tässä vaiheessa palkkaa, sillä tuotannon rahoitusjärjestelyt ovat kesken. Pääsylippu- ja oheismyyntitulot jaetaan kuitenkin tiimin kesken aikapanostusten mukaisesti. 

Hae mukaan lähettämällä ansioluettelosi: serosadita(a)gmail.com Rosa Sedita, Tuotantokoordinaattori

Kysyttävää? Ota yhteyttä! +358 407011 457, tiainen.e(a)gmail.com Eero Tiainen, Taiteellinen johtaja


Open Stage -tapahtuma Sampo 2018 Festivaalilla | Haku 27.7.2018 mennessä

Nukketeatteri Sampo järjestää nukketeatterin ammattilaisille OPEN STAGE -tapahtuman su 26.8. klo 11:00 Päivälehden museon auditoriossa osoitteessa Ludviginkatu 2, Helsinki.

Tapahtumaan kutsutaan hakumenettelyllä 5-6 esiintyjää/ryhmää esittämään 10-15 minuutin demo produktiostaan palauteraadille ja yleisölle. Esiintyjät voivat pyytää kirjallista palautetta kysymyksiinsä, jotka annetaan tilaisuuden alkaessa palautteen antajille. Tilaisuus on ilmainen kaikille osallistujille. Tilassa on yksinkertainen kohdevalaistus ja mahdollisuus käyttää äänentoistoa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen osoitteeseen iivo.baric(a)nukketeatterisampo.fi pe 27.7.2018 mennessä. Hakijoille ilmoitetaan pe 3.8.2018 hyväksynnästä tilaisuuteen.


Taiteilijahuoneisto Ateenassa | Haku 5.8.2018 mennessä

Ateenassa, Gizin kaupunginosassa, on vuokrattavissa huoneisto (43 m2) eri alan taiteilijoiden käyttöön. Se sijaitsee Suomen Ateenan-instituutin ylläpitämässä asuntolassa, Koroneos-talossa, jossa on kalustettuja huoneistoja tutkijoita, taiteilijoita, kirjailijoita ja opiskelijoita varten. Instituutti itsessään on tiedeinstituutti, joka harjoittaa, tukee ja edistää Kreikkaan liittyvää tiedettä ja taidetta.

Taiteilijahuoneisto sijaitsee asuntolan viidennessä kerroksessa. Siihen kuuluu työhuone-olohuone, makuuhuone, keittiö, kylpyhuone ja parveke-terassi. Työhuone-olohuoneessa on pesuallas maalaustarvikkeiden pesemistä ja huoltoa varten. Työskentelytila on kalustettu kevyesti niin, että huonekaluja on helppo siirtää tarvittaessa työskentelyn tieltä pois. Seinille on mahdollista kiinnittää omia töitään (valokuvia, maalauksia, luonnoksia) oleskelun ajan. Kaikki tarpeelliset liinavaatteet ja keittiötarvikkeet ovat valmiina. Asunnossa on myös astianpesukone, televisio, radio ja tulostin sekä langaton verkko. Asuntolan yhteistiloihin kuuluvat talon kattoterassi, pesutupa, seminaarihuone ja oleskelutila sohvineen, kirjoineen, televisioineen ja dvd-soittimineen.

Taiteilijahuoneiston vuokra on 500 e/kk. Asuntoon voi myös majoittua yksi lisähenkilö 25 e/vko lisävuokralla. Asuntolan osoite on Ioannou Soutsou 25.

Vapaamuotoiset hakemukset työsuunnitelmineen yhdestä kolmeen kuukautta pituiselle jaksolle toimitetaan viimeistään 5.8.2018 sähköisessä muodossa Suomen Ateenan-instituutin säätiön asiamiehelle, Tiina Purolalle (saatio(a)finninstitute.gr ja ateena.asiamies(a)gmail.com). Muistathan mainita hakemuksessa haluamasi ajankohdat (jotka otamme huomioon mahdollisuuksien mukaan) ja aiemmat oleskelut Ateenan taiteilijahuoneistossa.

Huom: Maaliskuu 2019 on jo varattu Kuvittajat ry:n käyttöön.

Päätökset residenssipaikoista tehdään syyskuun 2018 loppuun mennessä ja päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille.

Lisätietoja asiamieheltä sähköpostitse tai puhelimitse +358 50 434 5523 ja Sebastian Boulterilta (boulter(a)finninstitute.gr), suomalaiselta taiteilijalta, joka itse asuu Koroneos-talossa ja työskentelee kesän ja syksyn 2018 Suomen Ateenan instituutissa. Lisätietoa Suomen Ateenan-instituutista ja asuntolasta löytyy instituutin kotisivulta www.finninstitute.gr; kuvia asuntolasta löytyy välilehdeltä ”Koroneos-talo”.  

Lue lisää


UNO Hautomo-ohjelman avoin haku | Haku 1.-19.8.2018

Avoin haku Hautomo-ohjelmaan on käynnissä 1.-19.8.2018. Kirjoittajat (2 hlö) valitaan lokakuussa 2018.

UNOssa työskentelevät kirjailijat valitaan vuosittain järjestettävän avoimen haun kautta. Haemme kirjailijoita, joilla on jo aiempaa kokemusta näytelmän kirjoittamisesta. Etsimme omaäänisiä ja kunnianhimoisia tekijöitä, joilla on halua kehittyä taiteilijana ja paloa päästä ammatillisesti eteenpäin. UNO tähtää näytelmäkirjallisuuden kehittämiseen; haemme kirjailijoita, jotka haluavat kehittyä nimenomaan näytelmän kirjoittamisessa.

Hakuaika Hautomoon kirjailijoille ke 1.8. – su 19.8.2018.
Esikarsintapäätökset syyskuussa 2018, viimeistään vko 38 (huom! hakuoppaan tiedoista poiketen)
Valintapäätökset lokakuussa 2018, viimeistään vko 41.

Lisätiedot ja hakukriteerit www.uno-npf.fi/kirjoittajaohjelmat


Taidetestaajat-hanke etsii vierailukohteita 2019-2020 | Haku 15.8.-7.9.2018

Taidetestaajat-hanke etsii eri puolilta Suomea nuorille vierailukohteita lukuvuodeksi 2019-2020. Millaista kahdeksasluokkalaisten mielestä on laadukas ja kiinnostava taide? Millainen on jännittävä, kiehtova ja riemastuttava taide-elämys? Hakekaa mukaan ja kertokaa taideorganisaationne näkemys!  

Taidetestaajien kohteiden valinnassa painotetaan sekä taiteellista laatua että innovatiivista, nuorille suunnattua yleisötyötä.

Jokaisen lukuvuoden käyntikohteista järjestetään erillinen haku. Tällä kertaa haku koskee hankkeen viimeistä vuotta. Lukuvuoden 2019-2020 vierailukohteiden hakuaika on 15.8.-7.9.2018. Mukaan valituille taideorganisaatioille ilmoitetaan tuloksista loppusyksystä 2018, ennen tietojen julkistamista.  

Täyttäkää sähköinen hakulomake osoitteessa www.skr.fi. Esitelkää lomakkeella suunnitelmanne, johon kuuluvat myös ”etkot ja jatkot” (etukäteis- ja jälkityöskentely). Lomakkeella kysytään lisäksi muun muassa, millä yleisön vähimmäis- ja enimmäismäärällä voisitte osallistua Taidetestaajiin.  

Voitte pyytää apua suunnittelutyöhön oman maakuntanne Taidetestaajat-aluekoordinaattorilta. Yhteystiedot ovat osoitteessa www.taidetestaajat.fi/yhteystiedot. Sivulla www.taidetestaajat.fi/info on lisäohjeita hakijoille.  

Lisätiedot:  

Taidetestaajat-hankepäällikkö Anu-Maarit Moilanen / Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, 044 978 4893, etunimi.sukunimi(a)taidetestaajat.fi 
Erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio / Suomen Kulttuurirahasto, etunimi.sukunimi(a)skr.fi 
Asiamies Sonja Ollas-Airinen / Svenska kulturfonden, etunimi.sukunimi(a)kulturfonden.fi 


Call for Articles and Essays: The Art Form of Puppetry in the 21st Century | Deadline March 2019

Critical Stages/Scènes critiques, the journal of the International Association of Theatre Critics (AICT-IATC), invites material for its upcoming special issue #19 (June 2019)  on the state of contemporary puppetry and how it has developed its multiple forms together with other stage traditions. This special issue will, of course, be by no means exhaustive. However, it will be an attempt to map at least some parts of a landscape that has changed rapidly in terms of artistic quality in recent years.

For more information

Contact
Margareta Sörenson sorenson.margareta(a)gmail.com and
Jean-Pierre Han jp.han(a)free.fr

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja ja työpajoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


The Logic of Movement – Liikkeen logiikka | 25.8.2018, Helsinki 

Workshop liikkeestä ja esineiden manipulaatiosta nukeillanäyttelijöille, tanssijoille, miimikoille ja animaattoreille.

Tämä nukenkäsittelytyöpaja havainnollistaa, miten taianomaisuus animoidussa teatterissa usein riippuu liikekielen laadusta, jonka havaitsemme lähes alitajuisesti. Tämä auttaa esiintyjiä a) ymmärtämään, miten yleisö tulkitsee esineiden liikettä. Tämä johtaa puolestaan suurempaan selkeyteen heidän omassa liikekielessään. b) antaa silmäyksen siihen, miten eläimelliset aivomme käyttävät liikkeen tulkintaa hyödyksi selviytymisessä. c) auttaa ymmärtämään aiempaa selkeämmin johdonmukaisen ja ilmaisuvoimaisen nukenkäsittelyn arvoa. 

Kolmenkymmenen vuoden ajan Stephen on kiertänyt maailmaa aikuisille tehdyillä marionettiesityksillä. Tunnetuimmat niistä ovat Suspension, The Seas of Organillo, ja The Seed Carriers. Hän on työskennellyt myös sellaisissa elokuvissa kuin Pieni Kauhukauppa (The Little Shop of Horrors) ja marionettielokuva Strings. Stephen on kouluttautunut Lontoossa ja Budapestissa miimikoksi. Hän on kiinnostunut liikkeen kautta tapahtuvasta kommunikaatiosta ja viettää nykyään suuren osan ajastaan opettaen. 

Annantalo la 25.8. klo 9-12 / Sat 25.8. at 9-12 am. Hinta / Price: 45¤. Ilmoittautumiset: 020 735 2235, toimisto(a)nukketeatterisampo.fi, www.nukketeatterisampo.fi/ohjelmisto

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Savonlinnan Teatteri hakee teatterinjohtajaa | Haku 31.7.2018 mennessä

Savonlinnan Teatteri hakee teatterinjohtajaa määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2019 alkaen. Keskeisiä tehtäviä ovat toiminnan ja talouden johtaminen, ohjelmiston suunnittelu, ohjaustyö ja yhteiskuntasuhteiden hoitaminen.  

Edellytämme alalle soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muulla tavoin hankittua pätevyyttä, hyvää talousosaamista ja sosiaalisia taitoja sekä organisointikykyä.

Hakemukseen tulee liittää CV ja palkkatoive. Savonlinnan Seudun Teatteriyhdistys ry:n hallitukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 31.7.2018 mennessä osoitteeseen Kylpylaitoksentie 2, 57130 Savonlinna.  Lisätietoja antavat teatterinjohtaja Taava Hakala (taava.hakala(a)savonlinnanteatteri.fi) ja hallituksen puheenjohtaja Anneli Pulkka (anneli.pulkka(a)savonlinna.fi).  


Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti etsii johtajaa Osloon | Haku 17.8.2018 mennessä

Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti - yksi Suomen ulkomailla toimivista 16 kulttuuri- ja tiedeinstituutista etsii johtajaa Osloon.

Nelivuotinen toimikausi alkaa 1.12.2018 tai sopimuksen mukaan, ja sitä on mahdollisuus jatkaa.

Johtajan tehtäviin kuuluu johtaa, suunnitella ja kehittää instituutin toimintaa. Toiminnan päämääränä on vahvistaa olemassa olevia kontakteja ja rakentaa uusia verkostoja kulttuurialan toimijoiden välille molemmissa maissa. Johtajan vastuulla on hallituksen laatiman strategian toteuttaminen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa korkeampaa yliopisto- tai korkeakoulututkintoa ja hyvää suomen sekä jonkin skandinaavisen kielen taitoa. Suomen kulttuurielämän laaja-alainen tuntemus ja kokemus taloudellisista ja hallinnollisista tehtävistä ovat tärkeitä. Norjan kulttuurielämän tuntemus nähdään eduksi. Kulttuuri-instituutin toimialue käsittää koko Norjan ja instituutti tekee tiivistä yhteistyötä norjalaisten ja suomalaisten kulttuurialan toimijoiden kanssa. Instituutti tuottaa ohjelmansa aina yhteistyössä norjalaisen ja/tai suomalaisen toimijan kanssa.  

Johtajalla on vastuu henkilökunnasta, taloudesta ja rahoituksesta, joka koostuu pääosin hanke- ja toimintatuista. Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti toimii myös Norjalais-suomalaisen kulttuurirahaston ja Norjan Sibelius-seuran sihteeristönä.

Hakemukset ja ansioluettelot pyydetään toimittamaan 17. elokuuta mennessä ruotsiksi tai norjaksi Suomalais-norjalaiseen kulttuuri-instituuttiin: asa.juslin(a)finno.no.

Lisätietoja: www.finno.no, www.instituutit.fi ja johtaja Åsa Juslin +47 910 05 019

Lue lisää

MUITA ILMOITUKSIA

TeaKin uudet maisterit MAx-katalogissa

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu julkaisee vuosittain MAx-katalogin, jossa esitellään uudet teatteri- ja tanssitaiteen maisterit. 

Sähköinen katalogi (pdf-tiedosto) lukuvuonna 2017-2018 valmistuneista.

Tämän vuoden sekä aiempien vuosien katalogit löydätte myös täältä: www.uniarts.fi/katalogit


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.