15.08.2019

TINFO-tiedote 24 / 15.8.2019
 

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon – toimeen tartu!
Hyvää konkretiaa: pois sukupuolittuneista ammattinimikkeistä. Noin ylipäätään kaipaan nyt tekoja, tietoa on.

TINFO PALVELEE

UUTISIA

TAPAHTUMIA

FESTIVAALEJA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon – toimeen tartu!

Teme, Suomen teatterit (Stefi) ja Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) järjestivät Teatterikesässä seminaarin Mahdollisuuksien tasa-arvo – onko nykypäivän ammattiteatteri työ- ja uramahdollisuuksiltaan yhdenvertainen? Raportin puheenvuoroista ja keskustelusta voi lukea verkkosivuiltamme  ja kommentin T-efektin sivuilta. TINFO pyysi raportin kirjoittajiksi korkeakouluharjoittelija Sanni Martiskaisen. Sannin yhdessä muiden t-efektiläisten kanssa laatima kommentaari osaltaan lisäävät ääniä keskusteluun. Tässä pohtijoina ovat reilusti alle kolmikymppiset teatteritieteilijät.

Työehtosopimus voi olla yksi tasa-arvontyön tekemisen työkalu, esimerkiksi sukupuolittuneista ammattinimikkeistä halutaan eroon, kuten Anu Suoranta ehdotti. Hyvää konkretiaa! Noin ylipäätään: kaipaan tekoja!

Meillä on päällekkäisiä ja risteäviä sosiaalisia kategorioita, sellaisia kuten sukupuoli, ikä/sukupolvi, luokka, etnisyys, alueellisuus, jotka tuottavat marginalisaatiota ja etuasemia. Lukuisat näkymättömiin jäävät (hetero)normatiiviset käytännöt, hiljaisuudet, diskurssit ja politiikat ovat niitä, joita tulisi ravistella.  

Foucault´laisen vallan näkökulmasta tällä alalla apparaatti arvostaa kykenevää, kilpailukykyistä, toimivaa, tehokasta, kaunista, nuorta ruumista. Miten käy, onko tilaa ikääntyvälle, osittain toimintakykyiselle ruumiille? Valta, vastuu, vinoutumat -selvityksen avoimissa kommenteissa vastaajat kiinnittivät huomiota siihen, miten työyhteisössä yksi keskeinen syrjinnän syy on tavalla tai toisella ”viallinen” ruumis tai mieli, vähemmän tehokas suorittaja.

Lisää ratkaistavaa: Miten hoivavastuut ja työ-perhesuhteet hoituvat tällä alalla – ketkä hoitavat lapsia, sairaita, vanhuksia? Miten parannetaan sosiaalista ja inhimillistä kestävyyttä taidetyön organisaatioissa? Miten monimuotoisuutta työpaikoilla lisätään? Miten osatyökykyiset, vammaiset, ulkomaalaistaustaiset ja maahanmuuttajat pääsevät esittävien taiteiden työnsyrjään kiinni nykyistä enemmän? Feminismi tarjoaa näkökulmia ja välineitä kaikenlaisten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden epäkohtien poiskitkemiseen ja parempien käytäntöjen luomiseen.
 

Yleisötyö ja työn tekijät näkyviin

”Mitä yleisötyö tarvitsee teatterilta? Tilan ja ajan antamista. Luottamista yleisötyöntekijään. Kun ihminen saa työskennellä oman kiinnostuksensa pohjalta ja hänellä on tarvittava eettinen ja esteettinen vakaumus, hän löytää kyllä varmasti oikeanlaiset toimintamuodot.” (Jaana Taskinen ja Helena Ryti)

Yleisötyön kilta kokoontui Tampereella ja julkisti teoksen Ystävänä yleisö – katsaus teatterin yleisötyön muotoihin (toim. Raija Airaksinen, Milla Minerva Mertanen ja Pirjo Virtanen). Se on mainio tietopaketti ja työkalupakkikin. Ja mikä parasta, se antaa yleisötyölle kasvot, tuo tekijät näkyviin. Kirjoittajina teosten toimittajien lisäksi mm. Outi Salonlahti (Kulttuuria kaikille), Jaana Taskinen (Q-teatterin yleisötyön hankkeet), Helena Ryti (freelancer), Antti Niskanen (Jyväskylän kaupunginteatteri), Anna-Riitta Partanen (luokanopettaja, erityisopettaja, Lahti), Hilkka Lamberg (äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori), Annu Luonuansuu (Oulun teatteri), Nina Dahl-Tallgren (Wasa Teater), Noona Leppinen  (Svenska Teatern), Ida Ridberg (Åbo Svenska Teater), Disa Kamula (teatteri-ilmaisun ohjaaja, FM) ja Hanna Vähäniemi (Kemin kaupunginteatteri, Kokkolan kaupunginteatteri).

Yhteinen tapaaminen synnytti uusia ideoita laajemman esittävän taiteen ja museokentän yleisötyön yhteiseksi esiintuloksi.

Vaikka yleisötyöntekijät melkoisia ihmeihmisiä ovatkin, niin kaikkeen hekään eivät pysty. Silmiin osui Birgit Regina Mandelin (Hildesheimin yliopisto) artikkeli Can Audience Development Promote Social Diversity in German Public Arts Institutions?

Mandel on tutkinut saksalaisia taideinstituutioita ja yleisötyön mahdollisuuksia vaikuttaa yleisöjen monimuotoistumiseen. Yleisöjen yhteiskunnallisen rakenteen muuttamiseen (korkeasti koulutettu, suhteellisen pieni väestönosa) ei pelkkä yleisötyö riitä. Tällaisiin muutoksiin tarvitaan uudenlaisia kulttuuripolitiikan toimia.
 

Yhteinen uhkamme – voi Veikkaus mitä menit tekemään

Auttavatko Veikkauksen eettinen neuvosto ja palkitsemisjärjestelmän vastuullisuusmittarit  tähän hätään, kun p*ska on jo valahtanut housuihin? Monopoliasemaakin ruvettiin jo pääministerin suulla huojuttamaan.  Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko onneksi ehti vielä esittää oman näkemyksensä:

”Nykyisenä nuorisoasioista, liikunnasta, tieteestä ja taiteesta vastaavana ministerinä olen niin ikään huolestunut laukalle lähteneestä keskustelusta. Veikkaus varmasti pärjäisi kansainvälisessäkin kilpailussa yhtenä lisenssin haltijana, mutta miten kävisi edunsaajien? On erittäin vaikea kuvitella tilannetta, jossa yli miljardi euroa saataisiin raavittua kasaan osittaisella monopolilla ja mobiilipuolen lisenssimaksuilla. Edunsaajien menetettyjen tuottojen korvaaminen valtion kassasta ei olisi pitkän päälle mahdollista. Valtion kassa ei ole pohjaton.

Pahinta olisi se, että ylisäätelisimme laillista toimijaa, Veikkausta. Samalla mahdollistaisimme kansainvälisten vedonlyöntifirmojen laajemman marssin Suomen areenoille. Rahojen karkaaminen ulkomaille ja haittojen jääminen Suomeen olisi karhunpalvelus kaikille.

Puolustan suomalaista edunsaajakenttää. Moni onneksi on valmis kääntämään kaikki kivet sen eteen, että upeisiin tarkoituksiin menee jatkossakin miljardi euroa joka vuosi.”

Veikkauksen omistajaohjauksesta vastaava ministeri ei pidä lisenssijärjestelmää toimivana Suomessa (HS 15.8.2019) Lisenssijärjestelmä ei meitä pelastaisi.

Jos kiinnostaa kansallisen rahapelijärjestelmän historia, niin täältä pesee. Miltei uunituore väitöskirja  perspektiiviä antamaan.

 

Taiteen uhattu tulevaisuus B. Johnsonin Brexitissä

Tässä luettavaa:
https://news.artnet.com/art-world/boris-johnson-uk-arts-1607332

https://www.isingmag.com/glass-ceilings-in-performing-arts-how-diversity-is-under-threat-from-brexit/

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-49239002
 

Teatterin ja draaman tutkimusta – kiinnostavia opinnäytteitä

Saara Turusen teokset Tavallisuuden aave – kuvia kotimaasta ja Kim, Lekki & Namwaan avautuvat Mika Vainion pro gradu -työssä suomalaisuuden ja etnisen toiseuden kohtaamisen ja vierauden näkökulmasta. Toiseudesta maksetaan kovaa hintaa ja sillä on seurauksensa. Vainio pureutuu Tavallisuuden aaveen lintusymboliikan kautta siihen, mikä meitä riivaa. Me kotimaan ihmiset olemme värittömänharmaita lintuja, joille värillä on väliä. Värisyyttään vieraat ja erilaiset koetaan uhkana ja johtaa konflikteihin. Eikä auta Kimin, Lekkin & Namwaanin kotoutumista luonto. Tasavertaisuus on kaukana.

Mitä olisi queer-näkökulmainen yleisötyö Teatterimuseossa? Sitä pohtii Laura Tulehmo pro gradussaan. Tulehmo näkee museon tehtävän myös queeriin opastajana. Queer avaa uusia näkökulmia tarkastella ja tulkita esityksiä.

Missä menee nykynäyttelijä? Luettavaa.

Jos haluaa tietää, missä menee nykynäyttelijä, kannattaa lukea maisteriksi Nätyltä valmistuneiden kirjallisia opinnäytteitä

Tampereen Teatterikesässä kohdattuja esityksiä

Tampereen Teatterikesän ulkomaiset esitykset Keisha Thompsonin Man on the Moon, Nassim Soleimanpourin Nassim , Briefs Factoryn  Hot Brown Honey (tämänhän voi nähdä vielä Espoossa tänään!) ja NTG:n Milo Raun La Reprise muodostivat hienon identiteettien etsinnän, toiseuksien, vierauden, ulkopuolisuuden rodullistettujen kokemusten ja representaatioiden kirjon.

Tuskinpa koskaan Teatterikesällä on ollut tällaista taiteellis-poliittista täyskättä tarjolla. Pienistä, näennäisen keveistä kertomuksista konsumeristisen viihteen ja sen esineellistettyjen, rodullistettujen naisruumiiden kautta esitykseen, joka pohtii sitä, miten nykyaikana voi tehdä esityksiä, esittää ja kenen todellisuuksia. NTGentin manifestia käytännössä. 

Keisha Thomson vie meidät numerologian, numeroiden ja kirjainten ja kirjojen kautta mustan britin –tyttären ja isän todellisuuksiin. Harvoin näkee teosta, jossa runous, unenomaisuus ja arki ovat yhtä aikaa läsnä. Voin seurata bussimatkaa Manchesterin lähiöön tai lentää kuuhun unohtamatta hetkeksikään rakkauden ja epätoivonkin täyttämää huolta oudosta isästä, joka äkisti lopettaa yhteydenpidon. Näennäisen keveästä jutustelusta ja musisoinnista avautuvat kipeät identiteettien ristiriidat.

Nassimissa kohtaan näkymättömissä olevan näytelmäkirjailija/ohjaajan, näyttelijän – ja kielen! Millainen farsin kielen ja myötätuntoisen keskinäisen ymmärryksen – ihmisyyden – oppitunti! Näyttelijä antaa kielensä (nyt tosin harmillisesti englannin) avuksi, jotta kirjailija saa tarinansa kerrotuksi. Kielellä me toisiamme tapailemme, tavoittelemme. 

La Reprisestä käyn Tampereen rautatieasemalla pitkän keskustelun belgialaisen KVS:n kaupunkidramaturgin, monimuotoisuuden puolestapuhujan ja kriittisen diversiteettikatseen omaavan Tunde Adefioyen kanssa. Toivon, että Tunden ajattelua tästä asiasta olisi joskus luettavissa.
 

Klassikon raadon sisuksissa mädättäjän matkassa

Treplevin hajottajassa Tarleena Laakko, Maija Hartikainen, Markus Tapio ja Virpi Nieminen tekevät klassikosta selvää Vapaan taiteen tilassa, jonka kostea ilma haisee jo valmiiksi.

Viekää Irina Arkadina pois täältä, hänen poikansa Konstantin Gavrilovit¨ on ampunut itsensä.” Tästä repliikistä alkaa klassikon mädättäminen. Katkelmallinen, toisteinen, tietoisen vaikeasti miellettävissä oleva teksti ensimmäisistä epäonnistuneista esityksistä, ja tippuvat, kilkattavat, litisevät, kaikuvat äänet tulevat milloin mistäkin kaiuttimesta. Hartikainen turkkiloituu vikkeläliikkeiseksi raatokuoriaiseksi. Kuin olisin klassikkoruumiin sisuksissa turkkilon seurana.

Tämän intensiivisen kokemuksen jälkeen tuskin pystyn neutraalina katsomaan ainuttakaan uutta Tsehovin Lokkia. Yhdenlaista dekonstruktiota, mekaanisen tai konsumeristisen toiston vastustamista.
 

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

TINFO PALVELEE

Olisiko tietoa nyt tarpeeksi? Raportti tasa-arvoseminaarista Teatterikesässä

Tampereen Teatterikesässä järjestettiin avoin yleisöseminaari, jonka aiheena oli Mahdollisuuksien tasa-arvo – Onko nykypäivän ammattiteatteri työ- ja uramahdolliskuuksiltaan yhdenvertainen? Tilaisuuden järjesti Suomen Teatterit ry (Stefi) yhdessä Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) sekä Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto (Teme) kanssa. T-efekti raportoi paikan päältä.

Tapahtuman keynote-puhuja oli Kirsti Lempiäinen, joka on kasvatustieteen professori Lapin yliopistossa. Lempiäisen puheenvuoroa kommentoivat teatterialan näkökulmasta Temen Anu Suoranta sekä TINFOn Hanna Helavuori. Lisäksi tasa-arvon tämänhetkistä tilannetta käsiteltiin paneelikeskustelussa. Paneelin muodostivat Oulun kaupunginteatterin tuleva taiteellinen johtaja ja ohjaaja Alma Lehmuskallio, Tampereen Työväen Teatterin johtaja ja ohjaaja Otso Kautto sekä Suomen Kansallisteatterin valo-ääni- ja videosuunnitteluosaston päälliköksi valittu freelancer-valosuunnittelija Kalle Ropponen. Tilaisuutta moderoi Stefin toimitusjohtaja Tommi Saarikivi.

Kirsti Lempiäinen käsitteli puheenvuorossaan tasa-arvon esteitä ja ongelmia laajemmin työelämän näkökulmasta. Nämä liittyvät työllistymiseen ja palkkaukseen, syrjintään ja häirintään sekä työn ja perheen tai yksityiselämän yhdistämiseen. Lisäksi sukupuolitetut roolit ja tehtävät työpaikalla ovat ongelmallisia. Lempiäinen käytti esimerkkinä Lapin yliopiston tasa-arvoselvitystä, jonka mukaan naiset tekevät työpaikalla ylimääräisiä tehtäviä saamatta siitä kiitosta. Miespuolisten ei joko tarvitse ylimääräisiin tehtäviin ruveta tai niiden tekeminen huomioidaan positiivisesti tavalla tai toisella.

Sukupuolittuneita hierarkiakäytäntöjä uusinnetaan jatkuvasti arkisessa toiminnassa, joten rakenteiden tarkastelun sijaan tarvitaan toiminnan ja toimijoiden tarkastelua. Sukupuolikokemukseen ja muiden kohtaamiseen vaikuttavat yhteiskuntaluokka, ikä, ihonväri, uskonto, kulttuuri, kieli ja ruumiillisuus.

voivatko taiteilijauralle lähteä vain ne, joiden taloudellinen asema on etuoikeutettu

Temen työehtoasiantuntija Anu Suoranta valitteli alan toimintatapoja koskevan tiedon puutetta. Suurin osa teatterin ammattinimikkeistä jää kokonaan tutkimuksen ulkopuolelle.

Suorannan mukaan pätevä työkalu tasa-arvon edistämiseen on työehtosopimus. Nykyisessä muodossaan työehtosopimus on kuitenkin ongelmallinen ja ylläpitää haitallisia rakenteita. Näitä ovat esimerkiksi sukupuolittuneet ammattinimikkeet, kuten valomies, sekä sukupuolittuneet ammatit. Pulmallisena Suoranta sanoi pitävänsä myös työaikaa, joka teatterissa muodostuu kuusipäiväisistä työviikoista ja kaksiosaisista työpäivistä. Perheellisten työntekijöiden ei ole helppo sitoutua hankalaan työaikaan, kun taas perheettömien voidaan ajatella suostuvan mihin vain, kun perhe ei rajoita työntekoa.

TINFOn johtaja Hanna Helavuori huomautti, että tiedon puutetta ei saa käyttää perusteluna passiivisuudelle. Nykyisellään tietoa kuitenkin on jo melko paljon, mutta tekoja ei juurikaan näy. Pelkkä selvitystyö ja miksi-kysymykset eivät yksinään riitä. Puheenvuorossaan Helavuori käsitteli myös sitä, minkä verran esimerkiksi keikkatyössä olevan työntekijän ääni kuuluu työpaikan sisäisessä keskustelussa. Huonompaan asemaan jäävät myös esimerkiksi osatyökykyiset, ikääntyneet ja piilotyöttömät. Helavuori nosti esille myös yhteiskuntaluokan vaikutuksen ja pohti sitä, voivatko taiteilijauralle lähteä vain ne, joiden taloudellinen asema on etuoikeutettu. Millaista teatteria syntyy tällaisen luokkaepätasa-arvon tuloksena?

Teatterialan rekrytoinnissa mennään fiiliksellä


Paneelikeskustelun aloitti Alma Lehmuskallio kertomalla ohjaajien sukupuolten välistä yhdenvertaisuutta käsittelevistä selvityksistä, joita hän on tehnyt Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit (STOD) ry:lle vuodesta 2014 alkaen. Selvityksistä on käynyt ilmi, että miehet ohjaavat edelleen naisia enemmän laitosteattereissa ja suurilla näyttämöillä, joskin naisoletettujen ohjaajien osuus on noussut viime aikoina. Lehmuskallio muistutti sukupuolen vaikutuksesta mieltymyksiin: johtajan sukupuoli vaikuttaa ohjaajan sukupuoleen, sillä kukin sukupuoli suosii omaansa. Tämän asian suhteen myös naisten on oltava hereillä.

Kalle Ropponen antoi paljon puhuvan esimerkin työllistymisnäkymistä: tällä hetkellä teattereissa on kiinnityksillä 22 valo- tai äänisuunnittelijaa, joista ainoastaan yksi on nainen, vaikka alalle valmistuvien sukupuolijakauma on noin puolet ja puolet. Ropponen piti keskustelussa esillä myös freelancereiden asemaa. Freelancereiden mahdollisuus saada työterveyshuoltoa tai vaikuttaa työpaikalla ja osallistua tämän seminaarin kaltaisten tilaisuuksien keskusteluihin on heikompi kuin kiinnitetyillä kollegoillaan. Freelancerin ura voi myös kärsiä vaikkapa perheen perustamisesta, ja freelancer-naisen urakaari on näin ollen huomattavasti alttiimpi katkoksille.

Otso Kauton mukaan näillä näkymin TTT:n Suurella näyttämöllä sekä mies- että naisoletettujen ohjaajien teoksia tulee olemaan suunnilleen saman verran vuonna 2022. Kautto totesi, ettei halua palkata tai valita tekijöitä vain sukupuolen perusteella, mutta pyrkimys tasa-arvoon varmasti vaikuttaa jonkin verran päätösten taustalla. Kautto pohti myös, kuinka paljon potentiaalia alalla haaskataan tietynlaisen temperamentin ja miehisinä pidettyjen ominaisuuksien ihannoinnin takia.

Keskustelussa mainittiin useasti nuorten tulo alalle muutokseen kannustavana tekijänä. Alan kouluissa tasa-arvoasioissa ollaan työelämää pidemmällä. Työelämän käytännöt tulevat valmistuville ammattilaisille yllätyksenä, eivätkä he enää suostu työpaikalla mihin tahansa. Tästä syystä monet eivät viihdy työssään esimerkiksi kiinnityksellä. Toisaalta ei tule tuudittautua liikaa myöskään siihen, että nuoret osaavat pitää huolen itsestään ja tietävät oikeutensa. Palkka ei esimerkiksi saa riippua siitä, kuka kehtaa pyytää lisää.

Lahden kaupunginteatterin johtaja Ilkka Laasonen otti puheeksi suomalaisen teatterin rekrytointiprosessin, josta nykyisellään puuttuu tasa-arvon toteutumisen takaava rakenne. Prosessi etenee liikaa rekrytoijan “fiilispohjalta” ja sallii helpommin tietynlaisten ihmisten suosimisen. Hänen mukaansa Suomessa on vain hyvin harvoja tahoja, kuten esimerkiksi Seta, joiden rekrytointiprosessi on jo itsessään monimuotoisuutta ja tasa-arvoa tukeva. Hyvä ja jo jonkin verran käytetty työkalu on teatterikohtainen tasa-arvosuunnitelma, joiden laatimiseen on alettu järjestää koulutuksia sen jälkeen kun Jaana Paanetojan raportti  elokuva- ja teatterialalla tapahtuvasta häirinnästä julkaistiin.

Tällaista oman toiminnan reflektointia ja ratkaisujen etsimistä tarvitaan rutkasti lisää. Kuten keskustelussa paneelin ja yleisön kesken korostettiin, kehittyminen edellyttää vaikeankin palautteen vastaanottamista. Tasa-arvoa ei varmisteta vakuuttelulla vaan aktiivisella pyrkimisellä parempaan.

 

Sanni Martiskainen
Maura Minerva
Sofia Valtanen

***

Kommentoiva analyysi aiheesta löytyy T-efektin sivuilta


TINFO-apuraha näytelmien käännöstyöhön | Haku 8.9.2019 mennessä

TINFO jakaa apurahoja suomalaisten näytelmien käännöstyöhön. Apurahaa on mahdollisuus saada myös esitysten tekstitysten kääntämiseen. TINFO-apurahasta päättävä asiantuntijaraati kokoontuu vuosittain neljä kertaa.

Hakemusten ja liitteiden määräpäivä toiseen hakukierrokseen on 8.9.2019.

Hakuohjeet


Tilaa TINFOn Apurahavahti

Apurahavahti on ainutlaatuinen TINFO-palvelu. Apurahavahdista löytyy tiedot erityisesti teatterialalla työskenteleviä hyödyttävistä apurahoista. Käyttäjä saa tilattua sähköpostiinsa Apurahavahdin ”hälytyksen” siitä, kun tietokantaan tulee uutta tietoa, esimerkiksi julkaistaan uusi apuraha tai jokin haku aukeaa tai tulee muutoksia hakuaikoihin.

Ota käyttöön apurahavahti! Sinun tarvitsee antaa vain sähköpostiosoitteesi.


Teatteritilastot 2018 tilattavissa TINFO-verkkokaupassa

Teatteritilastot 2018 julkaistiin kesäkuussa, ja sähköisen tiedoston lisäksi tilasto-opus on saatavana nyt painettuna kirjana.

Teatteritilastot 2018 -kirjan hinta on 40 euroa, yli 10 kpl:n tilauksissa 30 euroa/kpl ja niitä voi nyt tilata TINFO-verkkokaupasta.

TINFO-verkkokaupassa myös muuta alan kirjallisuutta.

UUTISIA

Ruska Ensemblen Arktinen Odysseia vierailee Hongkongissa

Kokkolalainen teatteriryhmä Ruska Ensemble on kutsuttu Hongkongiiin 18.10.- 17.11.2019 järjestettävälle World Cultures -festivaalille, jonka teemana tänä vuonna on Pohjoismaat. Kysessä on yksi Aasian suurimmista taidefestivaaleista. Ruska Ensemble esittää Hongkongissa Arktinen Odysseia -dokumenttiteatteriteoksen, joka on yhteistyö Suomen Kansallisteatterin ja Grönlannin Kansallisteatterin kanssa.

 –  Olemme kiitollisia ja ylpeitä siitä, että Ruska Ensemblelle keskeinen agenda - tasavertainen yhteistyö ja dialogin rakentaminen alkuperäiskulttuurien kanssa - on nähty merkittävänä näin arvovaltaisella, kansainvälisellä foorumilla, sanoo Ruska Ensemblen taiteellinen johtaja Jarkko Lahti.

Arktinen Odysseia on ainutlaatuinen matka Grönlannin jäätikölle, Siperian taigalle ja Saamenmaan tuntureille ja teos yhdistelee traditioita ja nykypäivän pohjoisten kansojen päivänpolttavia kysymyksiä tulevaisuuden unelmiin. Teoksen on ohjannut Jarkko Lahti ja dramatisoinut Ari-Pekka Lahti. Näyttämöllä nähdään Niillas Holmberg, Connie Kristoffersen, Anra Naw jaTuomas Rounakari, joista viimeisin vastaa myös teoksen äänisuunnittelusta. Valosuunnittelijana on Nadja Räikkä, koreografina Samuli Nordberg, lavastussuunnittelijana Katri Rentto, pukusuunnittelijana Auli Turtiainen ja videosuunnittelijoina J-P Passi ja Matias Koivuniemi.

Teoksen Suomen ensi-ilta oli Helsingissä 9.3.2017 ja Grönlannin ensi-ilta Nuukissa 18.10.2017. Aasian kantaesitys on 9.11.2019 Kwai Tsing -teatterissa Hongkongissa.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Hinriikka Lindqvist/Ruska Ensemble, p. 0405706570, ruskaensemble(a)gmail.com

Ruska Ensemblen toimintaa tukee Taiteen Edistämiskeskus.


Oblivia jää historiaan ja kanonisoidaan brittiläisessä alan teoksessa
 

Esitystaideryhmä Oblivia on valittu ainoana suomalaisena mukaan arvostettuun The Twenty-First Century Performance Reader -teokseen. Elokuussa julkaistu teos kartoittaa esittävän taiteen nykyhetkeä maailmanlaajuisesti ja toimii historiankirjoituksena jälkipolville. Se sisältää haastatteluja ja tekstejä yli 70 alan tekijältä.

Uutta teosta edeltää vuonna 1996 julkaistu The Twentieth-Century Performance Reader ja sitä pidetään edelleen yhtenä alan merkittävimmistä opuksista. Molemmat teokset ovat maineikkaan brittiläisen kustantamo Routledgen julkaisemia.

”On valtava kunnia ja kunnianosoitus olla mukana näin merkittävässä teoksessa, jossa esitellään laajasti esittävän taiteen kirjoa ja tärkeitä tekijöitä. Kun meitä pyydettiin mukaan vuonna 2014, sanottiin että kirja on viimeinen tämäntyyppinen teos painetussa muodossa, joka toimitetaan Routledgessä. Sen jälkeen esittävän taiteen kaanon luodaan ainoastaan digitaalisessa muodossa. ” – Annika Tudeer, Oblivian taiteellinen johtaja 

Helsingissä vuonna 2000 perustettu esitystaideryhmä Oblivia yhdistää teoksissaan orgaanisesti nykytanssia, -teatteria ja performanssitaidetta. Poliittisesti ja eettisesti tinkimätön ryhmä uskoo taiteen voimaan ja katsojan älykkyyteen. Esittäjälähtöisesti toteutetuissa teoksissa kaikki esityksen osat ovat yhtä tärkeitä.  

Oblivia on osa 2000-luvun esittävän taiteen kaanonia ja jatkaa kansainvälisten suurten ryhmien perinnettä.
 
Kirjan kansi: https://bit.ly/2YOnm20
Lisää kirjasta: https://www.routledge.com/9781138785342

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Katja Tolonen, katja(a)rodrod.fi, +358 50 492 2017


Performing HEL houkuttelee ulkomaisia festivaali- ja teatterijohtajia suomalaisen esittävän taiteen ääreen  

Helsingissä järjestetään elokuun lopussa nelipäiväinen kotimaisten esittävien taiteiden showcase kansainvälisille festivaali- ja teatterinjohtajille. Performing HEL -nimiseen katselmukseen on tulossa lähes 70 taloihinsa ja tapahtumiinsa ohjelmistoja valitsevaa asiantuntijaa Suomen lisäksi 22 muusta maasta.

Kansainväliset vaikuttajat näkevät tapahtumassa kymmenen esityksen demot, jotka ovat noin 20 minuutin mittaisia otteita ajankohtaisista sirkus-, tanssi- ja teatteriteoksista. Demoja esittävät Raekallio Corp, Sirkum Polaris, W A U H A U S, Rossi-Holopainen-Riikonen, Circo Aereo, Kinetic Orchestra, Wusheng Company, Saara Turunen Company, Michaela-Paula Tuovinen-Go Go Dance Group Hot Tubes ja Tero Saarinen Company.

Katselmuksessa nähdään myös sirkusesitykset Ilona Jäntti/Ilmatila: Atlas, Sivuhenkilöt: Mun siivet ei mahdu kahvihuoneeseen ja Kalle Nio: The Green, jotka ovat Helsingin juhlaviikkojen ohjelmistoa, sekä tanssiteokset Petri Kekoni Companyn Sörnäistenniemen Möhkäle (ulkoilmaesitys Kalasatamassa) ja Susanna Leinonen Companyn Nasty.

Kansainvälisten käytäntöjen mukaan tärkeällä sijalla katselmuksessa ovat ns. teospitchaukset, joissa taiteilijalla tai ryhmällä on 15 minuuttia aikaa kertoa työstään ja teoksestaan asiantuntijayleisölle. 12 suomalaista taiteilijaa tai ryhmää on valittu ”pitchaamaan” kahden aamupäivän aikana: Agit-Cirk, Salla Hakanpää, Recover Laboratory, Race Horse Company, Johanna Nuutinen, Liisa Pentti, Sari Palmgren, Tanssiteatteri Minimi, Espoon teatteri, Red Nose Company, Oblivia ja Toisissa tiloissa.

Yleisölle avoin seminaari kuratoinnista

Ohjelmassa on myös kaikille avoin seminaari, jossa kansainväliset vieraat keskustelevat työstään, ohjelmistojen kuratoinnista otsikolla From gatekeeping to open platforms? Seminaari järjestetään lauantaina 31.8.2019 klo 16-17.30 Suvilahden Tiivistämössä.

Myös tapahtuman päätösjuhlat lauantai-iltana 31.8.2019 klo 21-01 Suvilahti TBA -ravintolassa ovat avoimet koko esittävän taiteen kentälle. Seminaari ja päättäjäiset ovat hyvä paikka tulla tapaamaan kansainvälisiä vieraita ja kotimaisia kollegoja.

Performing HEL -katselmuksen järjestävät Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskukset yhteistyössä Helsingin Juhlaviikkojen, Svenska Teaternin, Espoon teatterin, TINFO – Teatterin tiedotuskeskuksen ja Suomen Kansallisteatterin kanssa. Katselmusta tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.  Katselmuksen tarkoituksena on vahvistaa esittävien taiteiden kansainvälistä vientiä.

Jatkossa katselmuksen on määrä tapahtua joka toinen vuosi – seuraava Performing HEL järjestetään syksyllä 2021.

Performing HEL 29.8.–1.9.2019

Lisätietoja Tanssin tiedotuskeskuksen verkkosivuilta


Olavi Veistäjä -palkinnot Vaara-kollektiiville ja näyttelijä Tuukka Huttuselle 

Suomen Kulttuurirahaston Olavi Veistäjä -rahaston palkinnot myönnettiin tänä vuonna näyttelijä Tuukka Huttuselle ja kajaanilaiselle Vaara-kollektiiville, molemmille 10 000 euroa. Olavi Veistäjän palkinto jaetaan valtakunnallisesti merkittävästä tuoreesta, ajankohtaisesta teatteriteosta. Palkinnot jaettiin Tampereen Teatterikesän yhteydessä.

Tuukka Huttunen

Näyttelijä ja käsikirjoittaja Tuukka Huttunen (s.1976, Sonkajärvi) on teatterin lahjakas ja innovatiivinen moniottelija. Huttunen valmistui Teatterikorkeakoulusta vuonna 2002. Hänen näyttämötaiteilijan uransa alkoi Hämeenlinnan kaupunginteatterista ja on jatkunut muun muassa Tampereen Työväen Teatterissa, Tampereen Teatterissa, Suomen Kansallisteatterissa, Seinäjoen kaupunginteatterissa, Rauman kaupunginteatterissa sekä lukuisissa kesäteattereissa. Tuukka Huttunen oli mukana perustamassa Tampereelle ryhmäteatteri Siperiaa, joka aloitti toimintansa vuonna 2006. 

Vaara-kollektiivi

Vaara on tammikuussa 2014 perustettu esittävän taiteen omaperäinen kollektiivi, jonka juuret ovat Kainuussa. Vaara tuottaa korkeatasoista ja uutta luovaa esittävää ja soveltavaa taidetta paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Vaaran kotipesä on Kajaanissa, Generaattorin esittävän taiteen tilassa. Sieltä se suuntaa toimintansa sekä muihin kaupunkeihin että syrjäseuduille. Vaara on ahkerasti kiertävä nomaditeatteri, joka luo esittävän taiteen kenttään uutta, pelotonta energiaa, erilaisia yhteisöjä kuuntelevaa ja ketterää tekemisen kulttuuria. Se hakeutuu aktiivisesti kohtaamisiin muiden vapaiden ryhmien, taideinstituutioiden ja taidesektorin ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Vaara on tuottanut yli 20 kantaesitystä, joissa se on tarttunut kipeisiin, ajankohtaisiin aiheisiin kuten työttömyyteen, petokeskusteluun ja maahanmuuttajien asemaan. Valtaosa teoksista on ollut kiertäviä.  

Professori Olavi Veistäjä (1908–1988) oli Aamulehden kulttuuritoimituksen esimies ja tamperelainen kulttuurivaikuttaja. Suomen Kulttuurirahaston Olavi Veistäjän rahasto perustuu Tampereen Teatterikerhon, Aamulehden, Olavi Veistäjän ja Tampereen kaupungin lahjoituksiin. Rahaston tarkoituksena on jakaa Olavi Veistäjä -palkintoja joka toinen vuosi valtakunnallisesti merkittävistä teatteriteoista sekä edistää teatteritaidetta.

Palkintolautakuntaan kuuluivat johtaja Martti Silvennoinen (pj.), kulttuuritoimittaja Ilkka Kuosmanen,  näyttelijä Jyrki Mänttäri, vastaava päätoimittaja Jussi Tuulensuu ja toiminnanjohtaja Annukka Ruuskanen.

Lue uutinen kokonaan

Lisätiedot:
Suomen Kulttuurirahasto, kulttuurisihteeri Jaana Ortju, 09 6128 1235
Palkintolautakunnan puheenjohtaja Martti Silvennoinen, 0400 702 535
Tuukka Huttunen, 0500 773 971
Vaara-kollektiivi, Eino Saari, 050 3619439, vaarakollektiivi(a)gmail.com


Valtioneuvosto: Hanna Kosonen tiede- ja kulttuuriministeriksi

Tasavallan presidentti nimitti kansanedustaja, filosofian maisteri Hanna Kososen tiede- ja kulttuuriministeriksi. Samalla presidentti vapautti Annika Saarikon tiede- ja kulttuuriministerin tehtävästä.

Valtioneuvoston yleisistunnossa 9.8.2019 päätettiin ministereiden sijaisuuksista ja työnjaosta sekä muutoksista sote-ministerityöryhmän, osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmän sekä lapsi- ja nuorisopoliittisen ministerityöryhmän kokoonpanoissa. Ministeri Kosonen korvaa Annika Saarikon näissä työryhmissä.

Valtioneuvosto nimitti yhteiskuntatieteiden maisteri Tuomo Puumalan valtiosihteerin virkaan sekä valtiosihteeri Kimmo Tiilikaisen jatkamaan keskustan ministeriryhmän valtiosihteerinä. Ministeri Kosonen vannoi yleisistunnon alussa virkavalan ja antoi tuomarinvakuutuksen.

Annika Saarikko pyysi eroa ministerin tehtävästä syksyllä tapahtuvan perheenlisäyksen vuoksi. Saarikon on tarkoitus palata ministerin tehtävään elokuussa 2020.

Ministereiden työnjako ja sijaisuudet
Ministerityöryhmät

Lisätietoja: valtiosihteeri Raimo Luoma, p. 0295 160 751, valtioneuvoston kanslia

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


Helsingin kaupungin kulttuuriavustukset – nykytila ja tulevaisuuden kehityssuunnat -keskustelutilaisuus | 20.8.2019, Helsinki

Keskustelutilaisuus Teatterikeskuksen jäsenille ja muille avustuksista kiinnostuneille yhteisöille. Virkamiehen, poliitikon ja esittävän taiteen toimijan näkökulmat avustusjärjestelmään. Tule mukaan kuuntelemaan, kysymään ja keskustelemaan!  

Tiistaina 20.8. klo 9.00–12.30, Teatterimuseolla (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G, Helsinki)

klo 9.00 Tilaisuuden avaus
Kaisa Paavolainen, Teatterikeskus

klo 9.15 Helsingin kaupungin kulttuuriavustukset, kolme näkökulmaa
Veikko Kunnas, vs. kulttuuripalvelupäällikkö, Yleiset kulttuuripalvelut
Hannu Oskala, jäsen, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto
Maria Baric, taiteellinen johtaja, Maria Baric Company

klo 11.00 Avoin keskustelu avustusten nykytilasta ja tulevaisuuden kehityssuunnista
Yleisöllä mahdollisuus esittää kysymyksiä, keskustelua moderoi Kaisa Paavolainen

klo 12.30 Tilaisuus päättyy

Tilaisuuteen on Teatterikeskuksen jäsenyhteisöjen edustajille vapaa pääsy, muille osallistuminen 25 ¤ / henkilö, sisältää aamukahvin.

Ilmoittautumiset 16.8. mennessä


Taide osana organisaatioita (TOO) -verkostotapahtuma #7 | 23.8.2019, Helsinki

pe 23.8. kello 12.00 - 17.00 KokoTeatteri Hämeentie 3, 00530 Helsinki

TOO on kaikille vapaa kohtaamisen paikka, jossa yhteisenä nimittäjänä on kiinnostus taiteen ja työelämän kehittämisen rajapintaan.

Tapahtuman teemana: TOO-välittäjyys

Tervetuloa avoimeen ja maksuttomaan verkostotapahtumaan, jossa kuullaan tuoreita kuulumisia pohjoismaisesta Artists in Organisations AIO kesäkoulusta, jossa kokoontui n 30 suomalaista ja tanskalaista aktiviista TOO-kentän toimijaa. Mitä voidaan oppia välittämisestä, arvon viestimisestä ja miten kasvattaa TOO-toiminnan mahdollisuuksia?  

Tapahtumassa esitellään myös Espoon kaupungilla syksyllä käynnistyvä laaja taiteella kehittämisen projekti, johon kutsutaan taiteilijoita mukaan. Projektista on kertomassa Hanna Saaristo ja Jaana Lietzen Espoon kaupungilta.  

Tapausesimerkki kentältä tulee Kaakon Taiteen järjestämästä Taide ja työelämä-koulutusvalmennuksesta Lappeenrannasta, jossa on runsaan vuoden aikana pureuduttu taiteilijana työelämän organisaatioissa toimiseen. Mukana tapahtumassa on koulutuksen pääkouluttajana toiminut kuvataiteilija, kouluttaja Elina Aho-Brennan sekä koulutukseen osallistunut kuvataiteilija, muotoilija, muusikko Veera Metso. Veera valottaa kokemuksiaan, työskentelyä ohjanneita arvojaan ja työskentelyfilosofiaansa oman pilottiprojektin - Piilosta – työyhteisön voimavarat näkyviin taiteen keinoin - kautta, jonka hän toteutti Itula Oy:ssa.

Tapahtuma on avoin vanhoille tekijöille ja aivan uusille toimijoille, kaikille, joille taide osana organisaatioita ja kehittämistä on kiinnostavaa. Aihe koskettaa erilaisia ammattikuntia, mm. kehittäjiä, fasilitaattoreita ja konsultteja, taiteilijoita ja kulttuuritoimijoita, taidekasvattajia, hr-toimijoita, tutkijoita ja virkamiehiä. Tasapuolisesti tervetuloa!

Taustaa

Tapahtuman taustalla on vapaamuotoinen Taide osana organisaatioita (TOO) -verkosto, joka on syntynyt Taide & työelämä -seminaarissa. Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilija Krista Petäjäjärvi toimii verkoston ylläpitäjänä ja tämän tapahtuman koollekutsujana ja se on osa Taiteilijan asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan kehittämisohjelman toimintaa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Ilmoittauduthan tapahtumaan 21.8. mennessä. Kiitos!

Pääjärjestäjä: Taiteen edistämiskeskus 


Yleisölle avoin seminaari kuratoinnista | 29.8.2019, Helsinki

Performing HEL -katselmus järjestetään 29.8.-1.9.2019. Ohjelmassa on myös kaikille avoin seminaari, jossa kansainväliset vieraat keskustelevat työstään, ohjelmistojen kuratoinnista otsikolla From gatekeeping to open platforms? Seminaari järjestetään lauantaina 31.8. klo 16–17.30 Suvilahden Tiivistämössä.

Myös tapahtuman päätösjuhlat lauantai-iltana 31.8. klo 21–01 Suvilahti TBA -ravintolassa ovat avoimet koko esittävän taiteen kentälle. Seminaari ja päättäjäiset ovat hyvä paikka tulla tapaamaan kansainvälisiä vieraita ja kotimaisia kollegoja.

Performing HEL -katselmuksen järjestävät Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskukset yhteistyössä Helsingin juhlaviikkojen, Svenska Teaternin, Espoon teatterin, TINFO – Teatterin tiedotuskeskuksen ja Suomen Kansallisteatterin kanssa. Katselmusta tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.  Katselmuksen tarkoituksena on vahvistaa esittävien taiteiden kansainvälistä vientiä.

Jatkossa katselmuksen on määrä tapahtua joka toinen vuosi – seuraava Performing HEL järjestetään syksyllä 2021.


OPEN STAGE nukketeatterin ammattilaisille SAMPO 2019 Festivaalilla | 1.9.2019, Helsinki

Nukketeatteri Sampo järjestää jälleen nukketeatterin ammattilaisille OPEN STAGE -tapahtuman sunnuntaina 1.9. klo 11:00 alkaen. Tilaisuus järjestetään Annantalolla, Annankatu 30.

Tapahtumaan toivotaan mukaan esiintyjiä/ryhmiä esittämään 10-15 minuutin demo tai sanallinen esittely suunnitellusta / tulevasta produktiostaan palauteraadille ja yleisölle.

Esiintyjät voivat pyytää kirjallista palautetta kysymyksiinsä, jotka annetaan tilaisuuden alkaessa palautteen antajille. Palauteraati koostuu kotimaisista ja ulkomaisista nukketeatterin ammattilaisista, joilla on pitkä kokemus alalta.

Tilaisuus on ilmainen kaikille osallistujille. Tilassa on yksinkertainen kohdevalaistus ja mahdollisuus käyttää äänentoistoa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen osoitteeseen iivo.baric(a)nukketeatterisampo.fi 23.8. mennessä. Mukaan mahtuu 5-6 esiintyjää/ryhmää. Mukaan päässeille ilmoitetaan 27.8. mennessä.

Tervetuloa!


Mentorointi taiteissa – seminaari | 3.9.2019, Helsinki

Tervetuloa seminaariin mentoroinnista erityisesti tanssitaiteen alalla Pohjoismaissa. Mitä mahdollisuuksia mentoroinnin alalla on pohjoismaisella taidekentällä, erityisesti tanssitaiteessa? Millaisia kokemuksia mentoroinnista on taiteilijoilla ja taiteen tuottajilla? Millaista mentorointia tarvitaan? Miten taiteen mentorointi eroaa muiden alojen mentoroinnista?
 
Päivässä keskustellaan mentoroinnista kahdesta eri näkökulmasta: 1) tanssitaiteilijoiden mentoroinnista ja 2) tanssin ja taiteen alojen tuottajien mentoroinnista, esimerkkinä Nordic Circle of Artistic Management -hankkeen kokemukset. Seminaarissa esitellään myös uunituore ruotsalainen Mentoring Toolbox – for Artists -julkaisu.  
 
Tervetuloa keskustelemaan, tapaamaan kollegoita ja yhteistyökumppaneita. Seminaari on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumisen viimeistään 25.8.2019.
 
Yhteistyössä Arts Management Helsinki, Hanaholmen, SITE Sweden, Performing Arts Hub Norway, Dansehallerne ja Dance Atelier.

Ilmoittaudu tästä: https://www.lyyti.fi/reg/Taiteenalan_mentorointi_1284/fi


Tositarkoituksella: Löydä se oikea apuraha | 5.9.2019, Helsinki

Tervetuloa mukaan Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKUn, Suomen Taiteilijaseuran ja Tieteentekijöiden liiton järjestämään apurahapäivään Keskustakirjasto Oodin Kuutio-tapahtumatilaan (2. krs) torstaina 5.9.2019 klo 10–16. Tilaisuudessa neljä suurta taiteen ja tieteen rahoittajaa – Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus, Koneen Säätiö ja Svenska Kulturfonden – esittelevät tukimuotojaan ja neuvovat apurahan hakemisessa ja hyvän hakemuksen tekemisessä.

Päivä jakautuu kahteen osioon. Aamupäivällä rahoittajat kertovat rahoitusmuodoistaan ja painotuksistaan yhteisessä infotilaisuudessa. Iltapäivällä osallistujat voivat varata henkilökohtaisia 20 minuutin neuvonta-aikoja Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska Kulturfondenin edustajilta sekä TAKUlta ja Tieteentekijöiden liitolta.

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen. Sitovia ilmoittautumisia sekä aamu- että iltapäivän ohjelmaan pyydetään perjantaihin 30.8. mennessä. Aamupäivän ohjelmaa voi seurata myös suorana webinaarina, mikä edellyttää myöskin ilmoittautumista. Tilaisuus pidetään suomeksi, mutta sitä pystyy seuraamaan myös englanniksi esitysmateriaalien avulla. Kysymyksiä voi esittää ja neuvontaa annetaan suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi (SKF).

Lämpimästi tervetuloa niin uudet kuin jo kokeneemmat apurahanhakijat!

Ilmoittaudu täällä: https://my.surveypal.com/Tositarkoituksella-Apurahapaiva-5.9.2019

Ohjelma

9.30 Aamukahvi

10.00 Tervetuloa
Nea Leo, TAKU
Annukka Vähäsöyrinki, Suomen Taiteilijaseura
Miia Ijäs-Idrobo, Tieteentekijöiden liitto

10.20 Rahoittajatahot esittäytyvät
Suomen Kulttuurirahasto: Jaana Ortju
Taiteen edistämiskeskus: Henri Terho
Svenska Kulturfonden: Anna Wilhelmson
Koneen Säätiö: Maija Karasvaara

+ Keskustelua ja kysymyksiä

12.00 Lounas (omakustanteinen)

13.00– Henkilökohtaiset apurahaneuvontatapaamiset (20 min, varaa aika)

Mukaan infotilaisuuteen Oodissa mahtuu 50 osallistujaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Mahdolliset peruutukset tulee tehdä viimeistään ti 3.9.


Bisnes ja kulttuuri –seminaari | 16.9.2019, Tampere

Lämpimästi tervetuloa Bisnes ja kulttuuri –seminaariin Tampere-taloon maanantaina 16.9.2019 klo 12-16.

Tänä vuonna bisneksen ja kulttuurin synergiaan keskittyvä seminaari on uudistunut ja kansainvälistynyt, teemana on ”Tarinan merkitys onnistumisessa”. Mukana muun muassa TV-muumit uudessa muodossa esiintuonut Gutsy Median Marika Makaroff. Tämän vuoden kansainvälisenä vahvistuksena Helen Sildna, Tallinn Music Weekin johtaja, joka tunnetaan myös Viron itäisimmän kaupungin Narvan eheyttämisestä festivaalien ja taidetapahtumien avulla. Inspiroivan tarinansa kertovat myös viime vuoden tapahtumassa toisensa kohdanneet Ata Gears Oy ja Tampereen NMKY/YMCA. Loistava mahdollisuus oppia ja innostua toisten menestystarinoista, keskustella, kysyä ja verkostoitua! 

Seminaari on maksuton ja ennakkoilmoittautuminen 11.9. mennessä

FESTIVAALEJA

Kansainvälinen nukketeatterifestivaali SAMPO | 28.8.-1.9.2019, Helsinki

Kolmatta kertaa järjestettävä visuaalisen teatterin huipputapahtuma tuo muutaman viikon päästä Helsinkiin kiinnostavia esiintyjiä Suomesta, Sveitsistä, Espanjasta, Britanniasta, Sloveniasta ja Venäjältä!

SAMPO Festivaalin ohjelmassa on esityksiä lapsille ja aikuisille: koskettavia, mieleenpainuvia ja nauruhermoja kutkuttavia. Luvassa on myös ilmaisohjelmaa: kaikenikäisille sopivia ulkoilmaesityksiä, elokuvia ja pöytäteatterityöpaja, jossa pääsee itse kokeilemaan nukketeatterin tekemistä.

Festivaaliklubilla keskustellaan nukketeatterista, taiteesta ja elämästä.

SAMPO 2019 esittelee nukketeatterin eri tyylejä ja ylittää taidelajien raja-aitoja. Ulkomaisista esityksistä suurin osa nähdään ensimmäistä kertaa Suomessa. Tule nauttimaan tunnelmasta yhdessä Suomen suurimmista nukketeatteritapahtumista - anna nukketeatterin yllättää!

Festivaalin järjestää Nukketeatteri Sampo. Esityspaikat ovat Nukketeatteri Sampo, Teatteri Avoimet Ovet, Annantalo ja Teatteri ILMI  Ö.

SAMPO 2019 Festivaali on Helsingin Juhlaviikkojen – Helsinki Festival yhteistyöfestivaali.

Muita yhteistyökumppaneita ovat Helsingin kaupunki, Teatteri Avoimet Ovet, Teatteri ILMI Ö, ja Päivälehden museo. Olemme saaneet tukea ja apua myös mm. seuraavilta tahoilta: Alfred Kordelinin säätiö, Itävallan suurlähetystö, Pro Helvetia, Goethe Institut, Istituto Italiano di Cultura ja EUNIC – European Union National Institutes for Culture.

Lisätietoja:
Tiedottaja-tuottaja Anna Martikainen, 
anna.martikainen(a)nukketeatterisampo.fi, 020 735 2231
Teatterinjohtaja Iivo Baric, ivo.baric(a)sampofestival.fi, 020 735 2233

Nukketeatteri Sampo, Erottajankatu 7

Lipunmyynti ja toimisto: 020 735 2235, toimisto(a)nukketeatterisampo.fi
Facebook: @sampofestivaali, @samponukketeatteri
Instagram: @nukketeatterisampo
www.sampofestival.fi
www.nukketeatterisampo.fi


ITÄ-festivaali | 6.-8.9.2019, Helsinki

ITÄ on itähelsinkiläisten taiteilijoiden tuottama kolmipäiväinen esittävien taiteiden festivaali, joka on vahvasti ankkuroitunut taiteilijoiden oman asuinalueen identiteetin, yhteisöllisyyden ja dialogin kehittämiseen.

Tapahtuman ohjelmisto koostuu tanssi- ja esitystaiteesta sekä musiikista. Itä-Helsingissä asuu runsaasti Suomen eturivin taiteilijoita ja festivaali tarjoaa ainutlaatuisen kosketuspinnan alueen rikkaaseen taide- ja taiteilijakenttään.

Mukana mm. KATVE [blind spot], Satu Tuomisto Projekti, Mirva Mäkinen, Myrskyryhmä, Saara ja Tuomas Norvio, Mirva Keski-Vähälä, Pauliina Aladin, Maria Baric Company, Pia Lindy, Aino Juutilainen, Antti Vuornos, Ya Tosiba, Rea-Liina Brunou, Saara Olarte, Jaana Pirskanen sekä Otso Lähdeoja.  

Katso täältä ITÄ 2019 ohjelmisto


Tehdasfestivaali Manifesti | 5.-15.9.2019, Turku

Aurajokirannan idyllinen Manillan kulttuuritehdas täyttyy 5.-15. syyskuuta jo 25. kerran nykytanssista, teatterista, kuvataiteesta ja muusta kulttuurista. 

Tehdasfestivaali Manifesti on vuodesta 1994 lähtien järjestetty monitaidetapahtuma Manillan kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa tehdaskiinteistössä Aurajoen rannalla Turussa.

Katso ohjelma täältä


Paikallismaisemia-festivaali | 20.-22.9.2019, Helsinki

Paikallismaisemia-festivaali – Lähiympäristöihin sijoittuvien esitysten festivaali

Syyskuussa 2019 Tapulikaupungissa järjestettävällä Paikallismaisemia – festivaalilla syvennytään kävelyesityksiin. Kävellessä tulemme osaksi paikkoja, katuja ja reittejä sekä osallistumme esityksen liikkeeseen omassa kokevassa kehossamme.

Festivaalin ohjelma on kaikille avoin ja maksuton. Ilmoittautuminen kaikkiin tapahtumiin tästä.

Festivaalilla koetaan lastenteatteriesitys, neljä Tapulikaupunkiin sijoittuvaa kävelyesitystä tai konseptia, aiheeseen pureutuva seminaari ja työpaja, jossa kävelystä tehdään tanssia. Festivaalin ohjelmisto sijoittuu kaupunkitilaan ja julkisiin tiloihin Tapulikaupungissa.

Lue lisää


TIP-Fest Kansainvälinen nukketeatteritaiteen festivaali | 6.-10.11.2019, Turku

Kansainvälinen nukketeatteritaiteen festivaali Turku International Puppetry Festival TIP-Fest täyttää syksyllä 2019 jo huikeat 10 vuotta!  

Festivaali juhlii 10-vuotista elinkaartaan ja koko ammattimaisen nukketeatteritaiteen kasvua ja kehitystä Suomessa. Suomen nuori nukketeatterikenttä on kasvanut ja juurruttanut asemansa monisuuntaista yhteistyötä tekevien taiteilijoiden voimalla. Tämän vuoden ohjelmistosta löytyykin erilaisia kasvutarinoita sadun ja fantasioiden maailmoista. Ohjelmistossa nähdään kansainvälisiä vierailutuotantoja Venäjältä, Ranskasta, Itävallasta ja Tsekeistä sekä teoksia suomalaisilta nukketeatteritaiteen suunnannäyttäjiltä. Teokset hyödyntävät monipuolisesti nykynukketeatterin tekniikoita esimerkiksi paperiteatterin, varjoteatterin, hybridi- ja käsinukkien, esine- ja nukkemanipulaation sekä visuaalisen teatterin muodossa.

Lue lisää


XS – Uuden tanssin ja esitystaiteen festivaali | 27.-30.11.2019

Ehkä-tuotannon vuosittainen Uuden tanssin ja esitystaiteen festivaali XS tuo valoa marraskuuhun! Vuodesta 2009 toteutetulla festivaalilla esiintyvät tänä vuonna muun muassa Sara Gurevitsch, Marika Peura ja Anni Puolakka, Emmi Venna, W A U H A U S sekä Anne Naukkarinen yhdessä Rea-Liina Brunoun, Minna-Kaisa Kallisen, Sara Kovamäen ja Liina Kuittisen kanssa. Lisätiedot tapahtumasta päivittyvät tälle sivulle pikapuoliin!

Festivaali Kutomolla keskiviikosta lauantaihin 27.-30.11.2019

Festivaalia tukee Läntinen tanssin aluekeskus.

Lue lisää

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Ajankohtaiset apurahahaut löydät Apurahavahdista


Suomen Kulttuurirahasto (SKR): Residenssiapuraha | Haku 30.8.2019 mennessä

Suomen Kulttuurirahasto myöntää vuosittain apurahoja työskentelyyn ulkomaisissa taiteilijaresidensseissä.

Santarcangelo dei Teatri -yhdistyksen järjestämä Santarcangelo Festival on Italian vanhin esittävän nykytaiteen festivaali ja yksi tärkeimmistä teatteri- ja tanssitaiteen festivaaleista Euroopassa.  

Haettavana on:

 • kolme 2-3 viikon residenssiä tanssi- esitys- ja teatteritaiteen työryhmille (korkeintaan kuusi henkeä)
 • ajankohta: residenssit alkavat 9.9., 7.10. ja 4.11.2020
 • työskentelyapurahan määrä on 650 euroa/henkilö/viikko
 • lisäksi myönnetään matka-apuraha, jonka suuruus riippuu valitusta matkustustavasta. Matka-apuraha myönnetään korotettuna, mikäli matkat tehdään lentämisen sijaan raide- ja lauttaliikenteen avulla (katso tarkemmat ohjeet täältä)

Santarcangelon festivaali kyseenalaistaa ja uudelleenmäärittelee omia keskeisiä määrittäjiään, joihin kuuluu kansainvälisten taiteilijoiden läsnäolo, suhde Santarcangelon julkiseen tilaan sekä kaupungin asukkaiden osallistuminen. Yhdistyksen ympärivuotiseen ohjelmaan kuuluu kohtaamisia, jaettuja kokemuksia, videonäytöksiä ja yleisölle avoimia taiteilijatapaamisia. Järjestäjät tarjoavat residenssissä oleville teatteri- ja tanssiryhmille mahdollisuuden järjestää keskusteluja, liiketyöpajoja, avoimia harjoituksia, yhteisiä elokuvanäytöksiä tai vaikkapa retkiä meren rannalle. Residenssiohjelma sovitaan festivaalin henkilökunnan kanssa sen jälkeen, kun residenssin osallistujat on valittu.

Taiteilijat asuvat jaetuissa majoitustiloissa aivan Lavatoio-teatterin (Teatro il Lavatoio) vieressä. Teatteri on residenssitaiteilijoiden käytettävissä harjoitteluun ja tapahtumien järjestämiseen kuutena päivänä viikossa. Hakemukseen on hyvä linkittää videomateriaalia omasta työskentelystään, jos sellaista on.

Katso muut residenssipaikat ja lue lisää


Suomen Kulttuurirahasto (SKR): Liikkuvuusapuraha | Haku 30.8.2019 mennessä

Liikkuvuusapurahan tavoitteena on mahdollistaa taiteilijalle ulkomaisen oleskelujakson avulla uusia välineitä ja verkostoja taiteellisen työskentelynsä tueksi.
 

Haettavan apurahan suuruus voi olla 3 000–10 000 euroa kuluapurahana. Apurahalla rahoitettavia kuluja voivat olla esimerkiksi residenssityöskentelyyn, festivaaliosallistumisiin, näyttelyprojekteihin ja kansainvälisiin yhteishankkeisiin liittyvät matkat. Liikkuvuusapurahahaussa ei voi hakea työskentelyapurahaa, vaan työskentelyn rahoitus tulee toteutua muista lähteistä.

Apurahan edellytyksenä on vähintään kahden viikon kestoinen yhtäjaksoinen oleskelu kohteessa. Yhteen hakemukseen voi yhdistää useiden samaan hankkeeseen kuuluvien, vuoden sisällä tapahtuvien matkojen kuluja, joista vähintään yhden kesto ylittää kaksi viikkoa.

Yhdellä hakukierroksella voi hakea joko Kulttuurirahaston residenssikohteeseen tai liikkuvuusapurahaa, mutta ei molempia. Hakemus tehdään Kulttuurirahaston verkkopalvelussa elokuun hakuajan puitteissa. Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16.00 Suomen aikaa.

Lue lisää


Koneen Säätiön apurahahaku | Haku 1.-15.9.2019

Koneen Säätiön vuoden 2019 apurahahaku järjestetään 1.–15. syyskuuta. Tieteen ja taiteen apurahojen lisäksi haettavana ovat Lauttasaaren kartanon residenssipaikat suomalaisille tieteen ja taiteen toimijoille, jotka haluavat kutsua kansainvälisen ammattilaisen työskentelemään kanssaan Suomessa. Jo säätiön piirissä olevat apurahansaajat voivat hakea erillishaussa lisärahoitusta ympäristövastuullisia kohtaamisia varten.

Nappaa hakutärpit apurahainfosta 21.8.2019

Mitä tieteen ja taiteen rohkeat avaukset voivat olla? Miten ajatus hankkeesta siirtyy paperille? Millaisia ovat ekologiset kohtaamiset ja miten niihin voi hakea rahoitusta? Apurahainfoissa keskiviikkona 21.8. annamme hakijoille vinkkejä oman idean kehittelyyn ja muotoiluun hakemusta varten.

Lue lisää ja ilmoittaudu suomenkieliseen tilaisuuteen kello 9–11 täällä. Järjestämme tilaisuuden samana päivänä kello 15–17 myös englanniksi.

Mikäli et pääse paikalle, voit seurata suoraa striimiä Facebook-sivullamme

Pura pähkäilysi apurahaneuvonnassa 4.9. ja 11.9.

Mikäli pohdit, sopiiko tieteilijän tai taiteilijan työsi Koneen Säätiön painopisteisiin tai sinulla on muuta hakemiseen liittyvää keskusteltavaa, voit myös ilmoittautua apurahaneuvontaan. Syyskuussa järjestämme apurahaneuvontaa keskiviikkona 4.9. ja keskiviikkona 11.9. Ilmoittaudu neuvontaan varauskalenterin kautta verkkosivullamme. Pääset kalenteriin tapahtumalinkeistä edellä. Ilmoittautuminen avautuu 29.8.
 
Lisäksi järjestämme 11.9. apurahaneuvonnan avoimet ovet klo 14–17. Tilaisuuteen ei tarvitse varata henkilökohtaista aikaa, vaan keskustelut ovat kaikille avoimia.

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Teatteri Avoimien Ovien kevään 2020 vierailuohjelmisto – Teemana toiseus | Haku 30.9.2019 mennessä

Teatteri Avoimien Ovet vierailuohjelmiston käytännöt muuttuvat elokuusta alkaen. Teatteri Avoimet Ovet toteuttaa vuosina 2019–2022 kolmevuotisen projektin nimeltä TOISET. TOISET -projektin tarkoituksena on pureutua näyttämötaiteen ja aiheeseen liittyvän oheisohjelman keinoin toiseuden ja vierauden teemaan yhteiskunnallisena ja sosiaalisena ilmiönä. Toiseus määrittelee teatterin oman ohjelmiston mutta myös vierailuesitykset valitaan niistä, jotka sopivat teemaan. 

Kevään vierailuohjelmistoon haetaan esitysehdotuksella 30.9.2019 mennessä. Syksyn ohjelmistoehdotuksia otetaan vastaan 29.2.2020 asti. Tulleiden hakemusten perusteella valitaan esitykset syksyllä lokakuun ja keväällä maaliskuun aikana. Ohjelmistoehdotukset lähetetään teatterinjohtaja Hanna Kirjavaiselle hanna.kirjavainen(a)avoimetovet.fi. 

Elokuussa 2019 aloittaneen teatterinjohtaja Hanna Kirjavaisen kauden avaus on Eira Mollbergin syksyllä julkaistavaan romaaniin pohjaava Villahousuhäpeä. Villahousuhäpeä on n autofiktiodraama lamaannuttavasta häpeästä ja päihderiippuvuudesta. Esitys on uranaisen odysseia kadonneen äitiyhteyden jäljille. Sen rooleissa nähdään Laura Malmivaara ja Irina Pulkka. Esityksen ensi-ilta on torstaina 19. syyskuuta 2019.

Lisätiedot: tuottaja Inka Kunnala, inka.kunnala(a)avoimetovet.fi, 09 4342 5113. 

Villahousuhäpeä: Ensi-ilta 19.9.2019. Esitykset ajalla 18.9.–29.11.2019.

Liput (09) 4342 510 (ti–pe 11–14). liput alk. 25–35/23–33/15–25 ¤

Inka Kunnala
Tuottaja
inka.kunnala(at)avoimetovet.fi
(09) 43425113


Open for Application: Saison Foundation | Deadline 3 Oct 2019

Open for Application for activities, April 2020 - March 2021
Deadline: October 3, 2019

The Saison Foundation is a grant-making foundation established in July 1987 that supports projects and activities related to contemporary Japanese theater and dance. In order to increase the visibility of contemporary Japanese performing arts on a worldwide level, The Saison Foundation awards grants and priority use of its rehearsal/workshop and residence facilities at Morishita Studio in Tokyo.

The Saison Foundation is a grant-making foundation established in July 1987 that supports projects and activities related to contemporary Japanese theater and dance. In order to increase the visibility of contemporary Japanese performing arts on a worldwide level, The Saison Foundation awards grants and priority use of its rehearsal/workshop and residence facilities at Morishita Studio in Tokyo.

Read more

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja ja työpajoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Teatteri Metamorfoosin MetaWORKSHOPS  

Teatteri Metamorfoosi järjestää työpajoja esittävän taiteen laajalla kentällä; mm. teatterin, sirkuksen ja nukketeatterin tekijöille.

20.–22.9.  Yuko Takeda:  THE BODY OF PRESENCE (15h)
13.–19.10.  Soile Mäkelä:  HOLY CLOWN! (42h)
1.–3.11.  Matteo Fantoni:  HIDING FOR REVEALING (15h)


Taiteellis-tuotannollinen ajattelu, Taideyliopiston Avoin yliopisto | 10.9.-3.10.2019, Helsinki

Taiteellis-tuotannollisen ajattelun kehittyminen lisää taiteilijan vapautta eli mahdollisuuksia itsenäisiin valintoihin oman työn sisältöjen ja työtapojen suhteen. Tuottajalle kurssi antaa ymmärrystä taiteellisen työn luonteesta erilaisissa rakenteissa sekä siitä, miten tuotantotapa on osa sisältöä ja miten tuotannolliset ratkaisut vaikuttavat taiteelliseen sisältöön. Kurssi kehittää taiteilijan ja tuottajan välistä vuoropuhelua sekä valmiuksia tuottaa itse omia produktioita ja muokata valmiita tuotantorakenteita omaan työtapaan sopivammaksi. Kurssilla perehdytään taiteellisen tuottamisen teoriaan ja käytäntöön.

Tavoite  

 • Opiskelija ymmärtää, että taiteessa tuotannolliset ja sisällölliset ratkaisut ovat toisistaan riippuvaisia, joten niitä on tarkasteltava taiteellis-tuotannollisena kokonaisuutena
 • Opiskelija pystyy artikuloimaan taiteellis-tuotannollisia tavoitteitaan taiteilijana ja/tai tuottajana
 • Opiskelija hahmottaa, että kaikki taiteen tuotantorakenteet ehdottavat tietynlaisia, niille ominaisia taiteellis-tuotannollisia työtapoja ja työrooleja.
 • Opiskelija tutustuu case-esimerkkien kautta siihen, miten olemassaolevia tuotantorakenteita voidaan muokata tai miten voidaan luoda uusia tuotantorakenteita.  

Avoimen yliopiston kautta haku on suunnattu kentällä toimiville tuottajille. Kurssille voidaan avoimen kautta ottaa enintään 10 tuottajaa. Koulutukseen osallistuu maisteriopiskelijoita.

Opettaja: Saana Lavaste TeM, Saara Rautavuoma FM

 • Lähiopetusta 40h: 10. – 12.9.2018, 1.10. ja 3.10.2019, joka päivä 9-17
 • itsenäistä työskentelyä (ennakkolukemisto ja -tehtävä, kurssilukemisto ja -tehtävät)

Teatterikorkeakoulu, Haapaniemenkatu 6

ti 10.9.2019 9:00-17:00 
ke 11.9.2019 9:00-17:00
to 12.9.2019 9:00-17:00 
ti 01.10.2019 9:00-17:00 
to 03.10.2019 9:00-17:00

Osallistujat valitaan motivaatiokirjeen ja ennakkotehtävän perusteella. Toimita em. ennakkotehtävä ja motivaatiokirje, jossa kerrot lyhyesti omasta ammatillisesta kokemuksesta

Ennakkotehtävä:

 • Kuvaile, millaisissa tuotannollisissa rakenteissa olet työskennellyt taiteilijana / tuottajana
 • Mikä on ollut niissä mielestäni toimivaa, mitä hankalaa oman työsi kannalta?
 • Millaisiin rakenteisiin haluaisit tutustua paremmin?

Koulutuksen laajuus: 4 opintopistettä
Maksullinen: 60 euroa

Ennakkolukemisto:

Lavaste – Rautavuoma – Sirén: Avoin näyttämö – Käsikirja teatterin uudistajille (Teatteri 2.0, 2015). Teos on luettavissa / ladattavissa ilmaiseksi: www.teatterikaksipistenolla.fi/julkaisut

Häti-Korkeila: Teatterinjohtamisen dramaturgiaa. Keskeiset tehtävät, arjen ongelmat ja rakenteelliset muutostarpeet. (Väitöskirja, Helsingin yliopisto / Teatteritiede, 2010)

Lue lisää


Oblivian Do what you saw -työpaja | 21.-22.9.2019, helsinki

Oblivia jakaa kollektiivisen praktiikkansa työpajassa teemalla: Structures of Love.

Työpajassa esittelemme do what you saw -devising-metodimme. Aloitamme kehon ja äänen lämmittelyllä ja siirrymme siitä työskentelyyn do what you sawn parissa. Do what you saw on tapa tuottaa ja jakaa materiaalia kollektiivisesti. Suodattamalla (distil) ja jakamalla tuotetut materialit työpajan osallistujat luovat runsaan materiaalipankin joka käytetään päivän päätteeksi. Työpaja houkuttelee kokeilemaan ideoiden suodattamista ja jakamista ja niiden muuntamista kollektiivisesti toiminnaksi, ääneksi ja tekstiksi. Osallistujat kohtaavat tapoja työskennellä hienovaraisuuden, huumorin, läsnäolon ja ajoituksen kanssa.

Do what you saw syntyi alun perin Oblivian perustajajäsenten Timo Fredrikssonin, Anna Krzystekin (1968-2017) ja Annika Tudeerin kollektiivisena materiaalintuottotyökaluna Oblivian teoksia varten. Nyt Oblivian kollektiivinen työ on jatkunu pian kaksikymmentä vuotta.

Lauantai-sunnuntai 21.-22.9. klo 12-16
Ohjaaja: Oblivia / Annika Tudeer
Paikka: Zodiak studio C4
Kesto: 8 h
Kurssimaksu: 75 euroa
Ilmoittautuminen 8.9. mennessä
Ilmoittautuminen täällä.

Vuonna 2000 Helsingissä perustettu esitystaideryhmä Oblivia on tullut tutuksi mahtipontisista ideoistaan ja minimalistista esityksistään. Oblivian katsojat osaavat odottaa ryhmältä kaavoihin kangistumattomia, mutta obliviamaiseksi  tunnistettavia elämyksiä. Oblivia on kehittynyt useiden vaiheiden kautta työryhmästä kansainvälisesti tunnustetuksi jatkuvatoimiseksi ryhmäksi, joka tekee yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten teatterien, ryhmien ja taiteilijoiden kanssa ja tutkii nykyisyyttä uuden näyttämötaiteen keinoin.

Katso kaikki Zodiakin kurssit


Interacting with the Inner Partner as an artistic question | 12.9.-19.12.2019, Helsinki

Jenni-Elina von Baghin ja Hanna Raiskinmäen ohjaamalla kurssilla perehdytään koko syksyn ajan Interacting with the Inner Partner -harjoitteeseen. Harjoite on maksimissaan kahdentoista hengen ryhmässä tapahtuva psykosomaattiseen ja ekspressiivisen laajuuteemme keskittyvä sooloimprovisaatio -harjoite.

(Inter)acting with the Inner Partner (“IwIP”) on alunperin kirjailija, esiintyjä, psykologi ja opettaja Ivan Vyskočil:n Prahassa 1960 -luvulta tähän päivään kehittämä harjoite, jossa toimitaan ‘tyhjässä’ tilassa dialogisessa suhteessa sisäisten partnerien kanssa muiden osallistujien todistaessa. Sisäiset partnerit tai maailmat meissä ja ympärillämme tulevat näkyväksi äänellistämisen, kehollistamisen, tilallistamisen, kuulemisen, tilanteen huomioimisen, kokemuksen myöntämisen, esiintyjässä ja yleisössä tapahtuvan havainnoimisen kautta.

Kurssi on esiintymisen ammattilaisille ja eri tasoisille harrastajille avoin kurssi. Kurssiin voi osallistua joko koko syksyn ajan (yhteensä 12 viikkoa) tai kahdessa kuuden viikon erässä; vain ensimmäiselle tai toiselle jaksolle. (Ensimmäinen jakso: 12.9.-17.10., toinen jakso: 14.11.-19.12.) Von Bagh ja Raiskinmäki ohjaavat kurssin pääsääntöisesti yhdessä. Kurssin kielinä toimii suomi ja englanti.

Torstaisin 12.9.-17.10. & 14.11.-19.12. klo 18-20
Ohjaaja: Jenni-Elina von Bagh & Hanna Raiskinmäki
Paikka: Zodiak studio C4
Kesto: 12 krt / 24 h
Kurssimaksu: 240 euroa koko kausi / 140 euroa kuuden viikon jakso
Ilmoittautuminen 28.8. mennessä
Ilmoittautuminen täällä

Katso kaikki Zodiakin kurssit


W A U H A U S – kaksi ammattilaistyöpajaa Zodiakilla | 19.-20.10. & 23.-24.11., Helsinki

Syksyllä 2019 W A U H A U S-ryhmä valmistaa Kansallisteatterin suurelle näyttämölle esityksen Sapiens, joka perustuu historioitsija Yuval Noah Hararin samannimiseen menestyskirjaan. Syksyllä 2019 ryhmä järjestää Zodiakilla kaksi ammattilaistyöpajaa teoksen teemoihin liittyen. Kurssin osallistujien toivotaan käyvän katsomassa Sapiens-esitys ennen kurssin alkua.

Ääni ja esitys -kurssilla tutustutaan siihen, millaisia äänellisiä konsepteja esittävien taiteiden kontekstissa on käytetty sekä pohditaan, miten ääni voi toimia esityksen lähtökohtana. Kurssin aikana katsotaan ja kuunnellaan esityksiä, joiden lähtökohtana on ollut äänellinen konsepti sekä analysoidaan niiden keinoja, rakenteita ja erityispiirteitä. Kurssilla pyritään löytämään uudenlaisia tekemisen ja keskustelun tapoja, sillä äänellinen konsepti esityksen lähtökohtana haastaa koreografin, äänisuunnittelijan ja esiintyjän tekemään työtä yhdessä rinta rinnan. Ääneen liittyvän ajattelun ja kommunikaation kehittäminen on kurssin keskeisiä tavoitteita.

Lauantai-sunnuntai 19-20.10. klo 10-16

Ohjaaja: Anni Klein & Heidi Soidinsalo
Paikka: Zodiak studio C4
Kesto: 12 h
Kurssimaksu: 120 euroa
Ilmoittautuminen 3.10. mennessä

Ilmoittautuminen täällä.

W A U H A U S on helsinkiläinen taidekollektiivi, johon kuuluvat skenografi Samuli Laine, ohjaaja Anni Klein, koreografi Jarkko Partanen sekä äänisuunnittelijat Jussi Matikainen ja Heidi Soidinsalo.

W A U H A U S - esitys ja dramaturgia 

Kuten dramaturgi Juha-Pekka Hotinen on todennut, dramaturgia on minkä tahansa materiaalin järjestämistä esitykseksi. Kurssin tavoitteena on avata erilaisia lähestymistapoja dramatugiseen ajatteluun. Kurssilla käytetään esimerkkinä W A U H A U S-ryhmän Sapiens-esitystä, jonka kautta tutustumme tekijöille keskeisiin dramaturgisiin kysymyksiin, käsitteisiin ja käytäntöihin. Tarkastelemme yhdessä osallistujien kanssa muun muassa teoksen äänen, valon, tilan ja esiintyjäntyön dramaturgiaa. Lisäksi fokusoimme näyttämön ja katsomon sekä teoksen ja maailman välisiin suhteisiin.

Lauantai-sunnuntai 23.-24.11. klo 10-16

Ohjaaja: Anni Klein & Jarkko Partanen
Paikka: Zodiak studio C4
Kesto: 12 h
Kurssimaksu: 120 euroa, kurssin hintaan sisältyy esityslippu
Ilmoittautuminen 7.11. mennessä

Ilmoittautuminen täällä.

W A U H A U S on helsinkiläinen taidekollektiivi, johon kuuluvat skenografi Samuli Laine, ohjaaja Anni Klein, koreografi Jarkko Partanen sekä äänisuunnittelijat Jussi Matikainen ja Heidi Soidinsalo.

Katso kaikki Zodiakin kurssit

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Aurinkobaletti hakee myynti- ja markkinointisihteeriä | Haku 18.8.2019 mennessä

Vakituisen työntekijän siirryttyä muihin tehtäviin Aurinkobaletin Kannatusyhdistys ry hakee myynti- ja markkinointisihteeriä kokoaikaiseen työsuhteeseen 28.8.2019 alkaen. Työsuhde on määräaikainen 31.8.2020 asti. 

Aurinkobaletti on vuonna 1981 perustettu tanssiteatteri ja nykytanssiryhmä, joka toimii Turussa Manillan kulttuuritehtaassa Aurajoen rannalla. Aurinkobaletin teokset vaihtelevat nykytanssista tanssiteatteriin, ja monitaiteelliset yhteistuotannot sekä yleisötyö ovat myös ryhmän arkipäivää. Teoksia toteutetaan lapsille, nuorille ja aikuisille.

Haemme energistä myynti- ja markkinointisihteeriä vastaamaan teostemme myynnistä sekä avustamaan markkinoinnin ja tiedotuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tartut työhön ennakkoluulottomasti, et lannistu helposti ja jaksat ideoida uusia tapoja kertoa meistä asiakkaille. Sinulla on loistavat organisointikyvyt, pystyt työskentelemään paineen alla etkä pelkää myyntityötä. Sinusta löytyy sisua, rohkeutta ja markkinointihenkisyyttä. 

Hakijalta edellytetään soveltuvaa koulutusta sekä kulttuurialan tuntemusta. Työsuhteessa on kuuden kuukauden koeaika.

Työhakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa toiminnanjohtaja (vs.) Sami Skantsille 18.8.2019 mennessä: sami.skantsi(a)aurinkobaletti.fi

Tiedustelut sähköpostitse tai puhelimitse ti 13.8. klo 11.00–15.00 Sami Skantsille: sami.skantsi(a)aurinkobaletti.fi / puh. 050 470 1618.

Lisätietoja Aurinkobaletista ja ohjelmistosta: www.aurinkobaletti.fi

Lisätiedot:
Sami Skantsi
Toiminnanjohtaja (vs.) / Managing Director
sami.skantsi@aurinkobaletti.fi
Tel. +358 (0)50 470 1618


Helsingin kaupunki hakee taiteilijoita | Haku 26.8.2019 mennessä

Hei taiteilija!  Työtä tarjolla!

Tule toteuttamaan omaa taiteenalaasi varhaiskasvatusympäristössä! Haku päättyy 26.8.2019

Helsingin kaupungin päiväkodeissa ja leikkipuistoissa haettavana 6 taiteilijaresidenssiä työttömänä työnhakijana oleville eri alojen taiteilijoille. TaideRaide toteutetaan jo viidettä kertaa Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Siihen palkataan työttömiä taiteilijoita TE-toimiston palkkatuella.

Tehtäväkuvaus Residenssijakso kestää 8 kk. Taiteilijaresidenssin aikana taiteilijat tuovat taidetta näkyväksi lasten arjessa sekä osallistavat lapsia tekemään taidetta itse. Taiteilijat myös jakavat taiteen tekemiseen liittyvää osaamistaan varhaiskasvatuksen henkilökunnalle sekä kehittävät uusia taidelähtöisiä toimintamuotoja osaksi varhaiskasvatusta. TaideRaide rohkaisee sukupolvien väliseen vuorovaikutukseen sekä lasten keskinäisiin leikkeihin. Se solmii kontakteja ja aktivoi yhteistyötä päiväkotien ja leikkipuistojen lähialueilta löytyvien taidelaitosten ja -organisaatioiden kanssa.  

Lisätiedot residenssitaiteilijan tehtävästä
Tehtävänimike: Residenssitaiteilija leikkipuistoissa tai päiväkodissa (6 kpl) Yleistyöaika: 38 h 45 min/ vko, 8 kk määräaikainen palkkatukitehtävä Työajan jakautuminen: 20% omaa taiteellista työskentelyä, 20 % suunnittelua, valmistelua ja yhteistyön koordinointia, 60 % taiteellista työskentelyä lasten kanssa Tehtäväkohtainen palkka: 2 500 ¤/kk Tehtävä alkaa 1.10.2019

Tehtävän edellytykset: Soveltuva taiteenalan koulutus. Eduksi pedagogiset opinnot/ kokemuksen ja ruotsin sekä vieraiden kielten taidot.  

Lisäksi hakijan tulee olla 1) alle 25-vuotias, ammattiin valmistunut tai tutkinnon suorittanut helsinkiläinen, joka on ollut työttömänä työnhakijana vähintään 6 kuukautta TAI 2) 25–29-vuotias, ammattiin valmistunut tai tutkinnon suorittanut helsinkiläinen, joka on ollut työttömänä työnhakijana vähintään 12 kuukautta TAI 3) helsinkiläinen työtön työnhakija, joka on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää.

Hakemus: Hakemukseen liitetään alustava suunnitelma omasta taiteellisesta työskentelystä ja sen soveltamisesta lasten ja perheiden kanssa ja cv. Ennen työsopimuksen tekoa vaaditaan esitettäväksi rikostaustaote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä)

Katso TaideRaiteesta lisää
Instagram

Lisätiedot: Sari Karjalainen 040 768 2561, sari.a.karjalainen@hel.fi
Hakemukset lähetetään osoitteeseen rekry.kasko(a)hel.fi


Saksan-instituutti hakee kulttuurivastaavaa | Haku 31.8.2019 mennessä

Suomen Saksan-instituutti hakee kulttuurivastaavaa määräaikaiseen (kolmevuotiseen) työsuhteeseen 1.1.2020 alkaen. Työpaikka sijaitsee Berliinissä, mutta tehtävän hoitaminen edellyttää matkustamista saksankielisessä Euroopassa. Kulttuurivastaavan tehtäviin kuuluvat mm. kulttuuriohjelman suunnittelu ja toteutus sekä sen arviointi ja strateginen kehittäminen, projektinhallinta sekä varainhankinta. Suomen Saksan-instituutin kulttuurivastaava kehittää ja edistää Suomen ja saksankielisten maiden välistä yhteistyötä kulttuurin, tieteen ja talouden aloilla näköalapaikalla.

Haku tehtävään päättyy 31.8. Lisätiedot ja hakuohjeet


Teatterimuseo etsii määräaikaista kokoelma-assistenttia | Haku 1.9.2019 mennessä

Teatterimuseo etsii määräaikaista kokoelma-assistenttia ajalle 1.10.2019–31.5.2020.

Kokoelma-assistentin pääasiallisiin työtehtäviin kuuluvat järjestely- ja luettelointityöt esine- ja arkistokokoelmien parissa amanuenssin tai arkistonhoitajan ohjauksessa. Kokoelma-assistentti osallistuu museon tallennusprojekteihin ja mahdollisiin nykydokumentointiprojekteihin. Kokoelma-assistentti tekee tarvittaessa myös muita kokoelmien hoitoon tai näyttelytyöhön liittyviä tehtäviä.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto museoaineissa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää itsenäistä työskentelyotetta, järjestelmällisyyttä, joustavuutta sekä hyviä yhteistyötaitoja. Aikaisempi kokemus museotyöstä ja digitaalisesta kokoelma- ja luettelointityöstä on eduksi. Eduksi katsotaan myös valokuvaus- ja videoimistaito. Arvostamme kiinnostusta esittäviin taiteisiin.

Palkkaus ja työsuhteen muut ehdot määräytyvät yksityisiä museoita koskevan työehtosopimuksen mukaan. Työaika on 37,5 h viikossa (sis. 30 min. ruokatauko/pv). Työ on kokopäiväistä ja siihen sisältyy ajoittain ilta- ja viikonlopputyötä. Aloitus 1.10.2019 tai sopimuksen mukaan.

Työtehtävät sijoittuvat pääosin Vallilan toimitiloihin Kuortaneenkadulle, mutta museon valtakunnallisuuden vuoksi työhön voi sisältyä matkustamista ajoittain.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 1.9.2019 mennessä osoitteeseen: Teatterimuseo, Kuortaneenkatu 3 C, 00520 Helsinki tai sähköpostitse sanna.brander(at)teatterimuseo.fi. Kuoreen tai viestin otsikkokenttään tunnus ”Kokoelma-assistentti”.

Lisätietoja antavat:

Työhön liittyen: Amanuenssi Sanna Brander, puh. 040-1922 307
Palkkaan liittyen (19.8. jälkeen): Projektipäällikkö Meri Eerola, puh. 040-1922 303


National Theatre Wales (NTW) is seeking to appoint an Artistic Director | Deadline 8 Sept 2019

National Theatre Wales (NTW) is seeking to appoint an Artistic Director following Kully Thiarai’s appointment as Creative Director for Leeds 2023.

The Artistic Director will lead NTW artistically and organisationally – creating, communicating and delivering an innovative artistic programme that extends the company’s reach in Wales and beyond.

We are looking for a theatre practitioner who is ambitious to make powerful and high impact theatre created in Wales and in collaboration with a wide range of artists, companies and communities, especially from Wales.

For details of the role and how to apply, download the information pack below or contact our recruitment advisers Sue Hoyle and Shreela Ghosh on Ghosh.Hoyle.Search(a)gmail.com

Deadline for applications: 1800 hrs on Sunday 8 September 2019

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds. Applications can be received in English or Welsh.

Read more


Lappeenrannan kaupunginteatteri etsii näyttämömestaria | Haku 20.9.2019 mennessä

Haemme ainutlaatuiseen kaupunginteatteriimme vastaavaa näyttämömestaria 

Edellytämme alan soveltuvaa koulutusta, työkokemusta vastaavista tehtävistä, esimieskokemusta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä sekä tietoteknisiä taitoja. Toivomme myös lavastus- ja näyttämötyöhön soveltuvia puu-, metalli- ja pintakäsittelytyötaitoja. Työssä noudatetaan Kunnallista teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta.  

Toimi täytetään 1.11.2019 alkaen toistaiseksi tai sopimuksen mukaan. Toimeen valitun tulee ennen toimen vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Lappeenrannan kaupunginteatterille osoitetut kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen ja mahdollisine palkkatoivomuksineen tulee toimittaa määräaikaan mennessä osoitteella: Lappeenrannan kaupunki, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta, kuoreen merkintä: Vastaava näyttämömestari tai sähköpostilla: kirjaamo(a)lappeenranta.fi, aihekenttään: Vastaava näyttämömestari.  

Hakuaika päättyy perjantaina 20.9.2019 klo 12.00. 

Lisätietoja tehtävästä antavat käyttöpäällikkö Marko Sorsa, puh. 040 771 5230 ja toiminnanjohtaja Maarit Welin, puh. 040 353 9535. 

MUITA ILMOITUKSIA

Uusi julkaisu: Ystävänä yleisö – katsaus teatterin yleisötyön muotoihin

Ystävänä yleisö – katsaus teatterin yleisötyön muotoihin –kirja tarjoaa ensimmäistä kertaa kootusti tietoa yleisötyön osaamisesta suomalaiselta teatterinkentältä. Uutuusteos esittelee teattereissa tällä hetkellä tehtävää yleisötyötä, ja pohtii yleisötyön ja yleisön merkitystä teatteritalojen tulevaisuudessa. Teos tarjoaa teoreettisen tiedon rinnalle näkökulmia teatteripedagogiseen työskentelyyn sekä havaintoja taiteen saavuttamisesta. Kirjassa peilataan toimintaa suomalaiseen kulttuuripolitiikkaan, mutta tarjotaan myös ratkaisuja sekä työkaluja teattereiden toiminnan ja yleisösuhteen kehittämiseen.

Teoksen ovat toimittaneet Raija Airaksinen, Milla Minerva Mertanen ja Pirjo Virtanen.

Kirjoittajina:  

Outi Salonlahti (Kulttuuria kaikille), Jaana Taskinen (Q-teatterin yleisötyön hankkeet), Helena Ryti (freelancer), Antti Niskanen (Jyväskylän kaupunginteatteri), Anna-Riitta Partanen (luokanopettaja, erityisopettaja, Lahti), Hilkka Lamberg (äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori), Annu Luonuansuu (Oulun teatteri), Nina Dahl-Tallgren (Wasa Teater), Noona Leppinen (Svenska Teatern), Ida Ridberg (Åbo Svenska Teater), Disa Kamula (teatteri-ilmaisun ohjaaja, FM) ja Hanna Vähäniemi (Kemin kaupunginteatteri, Kokkolan kaupunginteatteri).

Lue lisää


OKM: Kulttuurilaitosten digitaalinen yleisösuhde. Kooste selvityshankkeen tuloksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2017–2018 toteuttamassa selvityshankkeessa Kulttuurilaitosten digitaalinen yleisösuhde kartoitettiin kulttuurilaitosten ja yleisöjen välistä vuorovaikutusta digitaalisissa toimintaympäristöissä. Selvityshankkeen tavoitteena oli koota tietoa kulttuurilaitosten nykyisistä käytännöistä ja haasteista, lisätä digitaalista yleisösuhdetta koskevaa keskustelua ja kulttuurilaitosten välistä yhteistyötä sekä antaa suuntaviivoja tulevaisuuden kehittämistarpeista. Selvityshankkeen taustalla oli uusien teknologioiden tuomat muutokset, jotka ovat vaikuttaneet monin tavoin viestinnän, vuorovaikutuksen ja osallistumisen muotoihin, monimuotoistaneet kulttuuriin osallistuvien yleisöjen roolia sekä muuttaneet odotuksia kulttuuriin osallistumisen tavoista ja kulttuurilaitosten palveluista. Kulttuurilaitosten digitaalinen yleisösuhde -hankkeessa toteutettujen verkkokyselyn ja seminaarien tulosten perusteella digitaalisen yleisösuhteen kehittämisen tärkeimpinä tavoitteina nähdään yleisöpohjan monipuolistuminen ja saavutettavammat palvelut. Selvityshankkeen mukaan merkittävimmät edellytykset kulttuurilaitosten menestymiselle muuttuvassa ympäristössä ovat organisaation strateginen sitoutuminen digitaalisiin toimintamuotoihin, uudenlaisen osaamisen hankkiminen, uusien yhteistyötapojen ja toimintamallien kokeilu ja käyttöönotto sekä tiedon lisääminen ihmisten tarpeista ja käyttäytymisestä.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161674


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.