23.08.2018

TINFO-tiedote 26 / 23.8.2018

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA: UUTTA VIRTAA

TINFO PALVELEE

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

KURSSEJA JA KOULUTUSTA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Uutta virtaa

Viikko on mennyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn pohjia tehdessä – anteeksi työnimihirviö – ja TINFOn tulevan syksyn, ensi vuoden ja tinfolaisen tulevaisuusverstaan hahmottelussa, normikokoustelun ja tapaamisten ohella.

Vietimme etukenoisesti korkeakouluharjoittelijamme Heidi Näppilän läksiäisiä. Heidi päivitti meidän tietouttamme sukupuolentutkimuksesta: kahvittelimme peruskäsitteiden ja -ongelmien parissa. Voi, jos olisikin mahdollisuus kiinnittää enemmän harjoittelijoita – päät saavat uutta virtaa.

Vielä ei ole esityksiä. Nyt on ollut aikaa iltalukemiselle. Kulttuuripoliittisena lukemistona Euroopan komission uusi ohjelmaluonnos ja Englannin Arts Councilin tulevan strategian pohjapaperit. 
 

Kättä pidempää ohjelmaehdotuksesta

Euroopan komissio julkisti toukokuussa ehdotuksen uudeksi kulttuuriohjelmaksi vuosille 2021-2027. Euroopan talouskriisiä on seurannut sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden kasvu, populismin nousu, radikalisoituminen, terrorismin uhka. Väestö on entistä monimuotoisempaa, ja 1/3 väestön osalla kulttuurinen osallisuus ei toteudu millään tavalla. Uudella ohjelmalla halutaan nyt rakentaa yhtenäisyyttä, yhteisöllisyyttä ja oikeudenmukaisuutta – ja toki myös ”vetovoimaisempaa visiota EU:sta” (sigh).

Ohjelma lupaa lisärahoitusta, se kyllä ilahduttavasti tunnistaa kansalaisuuden ja yhteisöllisyyden, mutta taloudellisen kasvun ja työllistymisen retoriikka uhkaa sysätä syrjään taiteen ja kulttuurin ytimen – vuorovaikutuksen, kansalliset ja kaikenlaiset rajat ylittävän dialogin ja yhteistyön. Pienen toimijan näkökulmasta toivoa herättää se, että komissio on tiedostanut edellisen ja nykyisen ohjelmakauden sudenkuopat, suuruuden ekonomian. Pienten toimijoiden on ollut liki mahdotonta päästä osalliseksi Luova Eurooppa -ohjelmasta. Parannusta toivon mukaan on luvassa!

Luen ohjelman kanssa rinnan IETM:n kannanottoja ja Culture Action Europen vastinetta. Jokainen voi myös allekirjoittaa vetoomuksen, jossa vaaditaan kulttuurin tukemista. Kaikki nämä yhdessä tarjoavat jokaiselle taiteen ja kulttuurin puolestapuhujalle ja vaikuttajaviestijälle ja meille jokaiselle kansainvälisen liikkuvuuden edistäjälle kättä pidempää kulttuuri- ja taidepoliittisesta arsenaalista. IETM korostaa kansalliset rajat ylittäviä siteitä, elävien esitysten ja alan ammattilaisten liikkuvuutta ja eri väestöryhmien välillä käytävän dialogin merkitystä.

Taide ja kulttuuri ovat luomassa keskinäistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta. IETM muistuttaa myös siitä, mitä ihmisten ja live-esitysten ylirajainen liikkuvuus esimerkiksi edellyttää: kiertuetukea! Ohjelma ei toivotulla tavalla ota huomioon taiteilijoiden prekaaria asemaa, mutta se kuitenkin kehottaa jäsenmaita sitoutumaan taiteilijoiden ja tekijöiden sosioekonomisten olojen parantamiseen ja edistämään taidekoulutusta seuraavassa työsuunnitelmassa. Myös yhdenvertaisuuden ja osallisuuden haasteet ovat monimuotoisempia käsittäen eri väestöryhmiä, etnisiä taustoja, vammaisuutta, seksuaalisia orientaatioita. Ja mediaan keskittyvän sananvapauden rinnalla on syytä muistuttaa ilmaisunvapaudesta.

Ohjelmassa todetaan, että sen täytäntöönpano edellyttää läheistä yhteistyöstä Euroopan parlamentin, neuvoston ja jokaisen jäsenmaan ja sen taidetta ja kulttuuria tuottavien sidosryhmien kanssa.

Nyt siis jäämme odottamaan, mikä on ohjelmaluonnoksen vastaanotto kansallisella tasolla. Vai tyydymmekö pelkästään odottamaan?
 

Englannissa strategiaa työstetään ruohonjuuressa

Englannin taideneuvosto julkistaa piakkoin kymmenvuotisstrategiansa 2020-2030. Strategiaa on pohjustettu keskusteluissa, työpajoissa, kyselyillä, joihin sidosryhmät on kutsuttu mukaan.  Monimuotoisuudesta ja inklusiivisuudesta on pidetty huolta. Raportti erittelee tarkasti miten alueellinen, sosiaalinen, etninen, sukupuolten monimuotoisuus on prosessissa toteutunut. 100-sivuinen raportti muodostaa vakuuttavan tietopohjan siitä, mitä kansalaiset ja taiteen parissa, kirjastoissa ja museoissa työskentelevät ammattilaiset arvostavat ja toivovat.

Taiteen, museoiden ja kirjastojen julkisella tuella on vahva oikeutus. Kansalaiset tuntevat saavansa vastinetta alan tuottaessa hyvinvointia, edistäessä moninaisuutta ja saattaessa ihmisiä yhteen. Ammattilaisten on kuitenkin myös osattava tuoda esiin omaa arvoaan. Yleisöille on osattava viestiä siitä, mitä kaikkea on tarjolla. 53 % aikuisväestöstä ei tiennyt mitä taide, museot tai kirjastot omalla paikkakunnalla tarjosivat. Tietämättömien prosenttiosuus tokko olisi näin korkea Suomessa, jossa museoiden, kirjastojen ja teattereiden alueellinen verkosto on kattava. 

Englannissa 2/3 vastaajista oli sitä mieltä, että seuraavien kymmenen vuoden kuluessa moninaisuus tarjoaa suuria mahdollisuuksia, koska työpaikoilla, johdossa tai yleisöissä tämä ei vielä toteudu läheskään riittävästi. Huomiota kiinnitetään saavutettavuuteen – sukupuoli, etnisyys, asuinpaikka, sosiaalinen tausta eivät saa muodostaa esteitä.

Digitaalisuuteen uskotaan alueellisen saavutettavuuden ja osallisuuden lisääjänä, erilaisten esteiden murtajana, erityisesti nuorten yleisöjen keskuudessa. Mutta tulevaisuuteen vaikuttaa se, että nuorten silmissä ala näyttäydy mitenkään “coolina”. Ongelma on yhteydessä oppiaineiden arvostuksiin. Taideaineiden asemaa on brittikouluissa heikennetty.

Ihmiset arvostavat ja odottavat näkevänsä taidetta lähellä, ja tässä alueellisessa tasa-arvossa ja saavutettavuudessa on parantamisen varaa. Julkista tukea pitäisi entistä enemmän suunnata niin, että se taide olisi paikallistasolla ihmisten saavutettavissa. Mutta alan ammattilaiset muistuttavat, että taidetta on tuettava myös sen itsensä vuoksi.

Arts Councilia ei nähdä pelkkänä rahanjakokoneena. Sen tehtävänä on saattaa eri tahoja yhteistyöhön ja toimia erilaisten kumppanuuksien mahdollistajana, paikallistasolla ja ruohonjuuressa. Arts Council nähdään osaamisen kehittäjänä ja parhaiden käytäntöjen levittäjänä.

Nykyisessä poliittisessa ja taloudellisessa ilmapiirissä Arts Councilin odotetaan puhuvan koko toimialan puolesta ja muistuttavan siitä, miten monenlaista hyvää taide, kirjastot ja museot tuottavat.
 

Maahanmuuttajalinnuille pesiä

Päiväkodin pihamaalta kuultua.

 - Leikitteks te, että noi on pesiä, pikkutyttö kysyy ja osoittaa kahta lehtikasaa. – Joo, me tehdään maahanmuuttajalinnuille pesiä, kaksi lehtikasan kokoajaa vastaa.

Sydän sykähtää. Vieraanvaraisuutta.
 

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

TINFO PALVELEE

Uutta TINFO-blogissa. Umpihangesta: Sattumille sijaa

Miltä tuntuu näytellä kielellä, jota ei osaa eikä ymmärrä? Nätyn 12 näyttelijäopiskelijaa harjoittelee puolentoista viikon ajan Vvedenskin ”Joitakin keskusteluja” -teosta oppaanaan pietarilainen teatteriohjaaja Boris Pavlovitsh. Lue Hyde Hytin ajatuksia Venäjän Karjalan Metsäkylästä Umpihangesta-blogissa: Sattumille sijaa.

Lue muut TINFO-blogissa julkaistut kirjoitukset


Uuden näytelmän antologia tilattavissa TINFO-verkkokaupassa

TINFO-verkkokaupassa on nyt tilattavissa tuore julkaisu Uuden näytelmän antologia. Löydät verkkokaupasta myös mm. Teatteritilastot 2017 ja Suomalaisia nykynäytelmiä –kirjasarjan.

Uuden näytelmän ohjelman julkaisema Uuden näytelmän antologia sisältää viisi 2000-luvulla valistunutta ja kantaesitettyä ansiokasta näytelmää, jotka avaavat viisi erilaista näkökulmaa uuteen näytelmään.

Taija Helminen: Merkkipäivä
Marie Kajava: Nälänhätä
Pipsa Lonka: Helmi – yksi äiti muiden joukossa
Jonni Pantzar: Maa jossa sankarit saavat elää
Tuomas Timonen: Elämänmäki

www.tinfo.fi/verkkokauppa


Ilmoita ensi-iltasi uudella verkkolomakkeella

Mikäli teatterisi ensi-iltoja vielä puuttuu ensi-iltojen tietokannasta, voit ilmoittaa ensi-illat verkkolomakkeella. Jos teatterisi puuttuu teatterilistalta, ilmoita teatterin tiedot ensi-iltalomakkeessa tai sähköpostitse osoitteella tinfo(a)tinfo.fi

UUTISIA

Näytelmäkirjailjat vierailevat Kanadassa

Antti Hietala, Kati Kaartinen, E.L. Karhu on kutsuttu vieraiksi Quebeciin, jossa he esiintyvät Dramatugies en Dialogue -festivaalilla 26.8.2018. Festivaali on tuottanut Hietalan näytelmän Ihanat ihmiset, Kaartisen Toisen ääni ja Karhun Kuokkavieraat eli virkamiesten armosta lukudraamoiksi, jotka nähdään tapahtuman ohjelmistossa.

Kaikki kolme näytelmää on käännetty kanadanranskaksi, ja kääntäjien Guillaume Corbelin, Benjamin Pradetin ja Mireille Mayrand-Fisetin työtä on tuettu TINFO-apurahalla. Näytelmien esitysoikeuksia valvovat kirjailijoiden agentit, Agency North ja Nordic Drama Corner.

Dramaturgies en Dialogue on kanadanranskaksi kirjoittavien kirjailijoiden näytelmiä promoava CEAD järjestämä vuosittainen tapahtuma. Nyt jo 10. kertaa järjestettävän festivaalin historiassa on esillä ollut eri maiden tai kielialueiden näytelmäkirjallisuutta, viimeksi flaamilaista ja yhdysvaltalaista, ja nyt quebecilaisten katse suuntautuu Suomeen. Antti Hietala, Kati Kaartinen ja E.L. Karhu osallistuvat keskusteluihin kanadalaisten kollegoidensa kanssa.

Kanadalaisia kirjailijoita puolestaan on Helsingissä vierailulla syyskuussa Suomen Kansallisteatterissa.
 

(TINFO 23.8.2018)


Jalostamo²:n ja NO99:n Narrien laiva ensi-iltaan

Teatteriryhmä Jalostamo²:n vuoden 2018 pääteos NO30 Narrien laiva (Kihnu Jõnn) saa ensi-iltansa lauantaina 1.9.2018 klo 19 Tallinnassa. Esitys toteutetaan yhteistuotantona Viron kansainvälisesti menestyneimmän nykyteatteriryhmä Teater NO99:n kanssa.  

Narrien laivan lähtötilanteena on virolaisen kirjailijan Juhan Smuulin (1922-1971) eeppinen merinäytelmä Kihnu Jõnn, joka on tarina kuuluisasta merikapteenista Enn Uuetoasta ja hänen miehistöstään sekä Fortuuna -nimisestä laivasta. Virolais-suomalaisessa yhteistyöproduktiossa Narrien laiva keinuu eteenpäin keskellä ääretöntä merenselkää. Ja kun matkaa on taitettu loputtomia viikkoja, laiva alkaa vähitellen natista liitoksissaan; alkuperäinen päämäärä on hyvän aikaa sitten unohdettu, jännitteet lisääntyvät, jokainen vuorollaan yrittää tarttua ruoriin kääntääkseen sitä mihin tahansa suuntaan. 

Ohjaus: Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper (NO99)
Dramaturgi: Eero Epner (NO99)
Valosuunnittelu: Petri Tuhkanen (Jalostamo²)
Musiikki: Jakob Juhkam (NO99)

Vuonna 2012 perustettu Jalostamo² on näyttelijä Anna Lipposen ja valosuunnittelija-lavastaja Petri Tuhkasen johtama helsinkiläinen vapaa teatteriryhmä. Keväällä 2018 Jalostamo² valittiin neljän muun suomalaisen esittävän taiteen ryhmän kanssa MOTI-kansainvälistymisohjelmaan, jota koordinoi Teatterin tiedotuskeskus TINFO. 

Teater NO99 on Viron kansaivälisesti tunnetuin nykyteatteriryhmä. Vuonna 2017 Tiit Ojasoon ja Ene-Liis Semperin johtama ryhmä palkittiin arvostetulla Europe Prize for New Theatrical Realities -palkinnolla.

Lisätietoja: 
Jaakko Lenni-Taattola
tuottaja, Jalostamo²
jaakko(a)jalostamo2.com / +358 41 444 0138 

Lue myös: Immigration nation lähtee liikkeelle Suomesta ja Virosta


Suomenkielinen näyttelijänkoulutusohjelma täyttää 75 vuotta

Syksyllä 2018 tulee kuluneeksi 75 vuotta nykyisen Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun suomenkielisen näyttelijänkoulutuksen perustamisesta. Juhlaa vietetään ympäri Suomen teatteriesitysten ja -kiertueen, seminaarin, juhlagaalan sekä teosjulkistuksen muodossa.

Suomenkielisessä näyttelijänkoulutuksessa on opiskellut vuosikymmenten aikana yhteensä noin 970 henkilöä. Iso osa heistä edustaa aikansa eturivin suomalaista näyttelijäkaartia. Elokuussa 2018 koulutuksensa aloittaa jälleen 12 uutta näyttelijäntaiteen opiskelijaa.  

Suomenkielinen näyttelijänkoulutus käynnistyi syksyllä 1943 samana vuonna perustetussa Suomen Teatterikoulussa. Vuodesta 2013 näyttelijäntaiteen koulutusohjelma on ollut osa Taideyliopistoon kuuluvaa Teatterikorkeakoulua. Tällä hetkellä koulutusohjelmaa johtavat professorit Elina Knihtilä ja Kristian Smeds. Koulutusohjelman aikaisempia johtajia ovat Hannu-Pekka Björkman, Marcus Groth, Kari Heiskanen, Raila Leppäkoski, Kati Outinen, Jouko Turkka, Ritva Valkama, Vesa Vierikko ja Kari Väänänen.

75-vuotisjuhlavuosi huipentuu elo–marraskuussa. Juhlavuosi näkyy yleisölle ympäri Suomen alkaen Tampereen Teatterikesästä ja päättyen Helsingin Kirjamessuihin sekä näyttelijäntyön nykytilaa ja tulevaisuutta luotaavaan seminaariin. Syyskuun lopussa järjestetään myös koulutusohjelman alumneille ja opiskelijoille suunnattu juhlagaala. Tapahtumat kokoavat yhteen ohjelmasta valmistuneita näyttelijöitä ja teatteritaiteen maistereita kaikilta seitsemältä vuosikymmeneltä.

Lue lisää

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Emilia Koivunen, viestintäpäällikkö, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. +358 46 921 5364.
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@uniarts.fi 

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


Mitä väliä kielellä? Keskustelu suomen kielen nykytilasta ja tulevaisuudesta | 29.8.2018, Mynämäki

Mitä väliä kielellä? Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan Mynämäen Iltakouluun!  

Saarekkeessa pohditaan Anita Julinin opastuksella suomen kielen nykytilaa ja tulevaisuutta ensi keskiviikkona 29.8. klo 18–19

Mitä väliä kielellä? Mikä on äidinkieli ja sen merkitys nykypäivänä? Miten kieli yhdistää, miten erottaa? Mynämäen Iltakoulussa pohditaan ensi viikolla suomen kielen nykytilaa ja tulevaisuutta. Aiheeseen pureudutaan yleiskielen kehityksen, murteiden ja kielen muiden vaihtelujen kautta.

Suomen kieleen iltakoululaiset perehdyttää Anita Julin, joka on tullut tutuksi monelle mynämäkeläiselle lukion pitkäaikaisena äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina. Anita on toiminut myös ylioppilastutkintolautakunnan sensorina, suomen kielen lautakunnan jäsenenä sekä oppi- ja tietokirjatyöläisenä.

Lämpimästi tervetuloa syventymään suomen kieleen Saarekkeeseen keskiviikkona 29.8. klo 18–19!

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.

Iltoja ohjaavat Sanna Vainionpää ja Leena Kela. Sanna Vainionpää on mynämäkeläinen kuvataiteilija ja opettaja, joka tarkastelee Iltakoulu-tapahtumasarjassa eri-ikäisten yhdessä oppimista yhteisötaiteen keinoin. Leena Kela on Saaren kartanon residenssin toiminnanjohtaja ja performanssitaiteilija.

Saareke, Keskuskatu 20, 23100 Mynämäki

Lisätietoja
leena.kela(a)koneensaatio.fi, 044 768 1172
sanna.vainionpää(a)gmail.com, 040 756 2377


Seminaari kansainvälistymisestä | 1.9.2018, Helsinki

Performing HEL -katselmuksen yhteydessä järjestetään lauantaina 1.9. klo 14.30–17.30 WHS Teatteri Unionissa seminaari kansainvälistymisestä. Millaista tukea suomalaiset esittävien taiteiden ammattilaiset toivovat kansainvälistyäkseen. Mitä taiteilijoilta vaaditaan kansainvälisille markkinoille päästäkseen ja miten kotimaiset rahoittajatahot pystyisivät vastaamaan heidän tarpeisiinsa?

Seminaarin suomalaiset ja ulkomaiset asiantuntija-alustajat varmistuvat myöhemmin. Paneelikeskustelussa ovat mukana Johanna Rajamäki (myyntipäällikkö, Tero Saarinen Company), Kalle Nio (kuvataiteilija, ohjaaja, WHS), Kristian Smeds (ohjaaja, näyttelijäntaiteen professori) ja paneelia vetävä Erik Söderblom (Espoon kaupunginteatterin johtaja).

Katselmuksessa nähdään livenä kolme teatteriesitystä: Essi Rossin ohjaama "Tainaron", Oblivian "Children and Other Radicals" ja Heini Junkkaalan "Axel". Jalostamo2:n ja virolaisen NO99:n yhteistuotannon ensi-ilta "NO30 Ship of Fools" striimataan suorana Tallinnasta Lavaklubille lauantaina 1.9. noin klo 20.00. Neljästä teatteriesityksestä valmistetaan demot ja yhdeksän esitellään ulkomaalaisvieraille pitchauksena. 

Lisätietoja ja koko katselmusohjelma in English

Mitä sinä haluaisit kysyä seminaarissa? Briefly in English before Friday noon: jukka.hyde.hytti(a)tinfo.fi


Festivaali: EE, LV, LT x 100 | 26.8.2018- 1.9.2018, Helsinki

Festivaali Baltian maiden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi

26.8. klo 18–20 Runon ilta, Lavaklubi, Kansallisteatteri.Yhteistyössä Runokuun kanssa
29.8. kl0 14.30 Festivaali avataan, vieraat saapuvat
29.8. klo 15.30–17 Seminaari: ”Pohjola käsitteenä ja vaikuttajana”
29.8. klo 18.00–24.00 Balttilainen elokuvailta: “Rocks in my Pocket” (LV, 2014), “Owl Mountain” (LT, 2017), “The Man Who Looks Like Me“ (EE, 2017)
30.8. klo 10–11.45 Balttilaisia elokuvia kouluryhmille
30.8. klo 18–20.30 Teatteriesitys: ”Piip and Tuut Hamlet” vapaasti William Shakespearea mukaillen
31.8. klo 15–17 Seminaari: ”Pienten ja suurten maiden kirjallisuus – kiinnostus ja tunnettuus”
31.8. klo 18–20 Lyhytelokuvaohjelma: “The Master” (EE, 2015),  “Running lights” (LT, 2017), “Hunting Day” (LV, 2016), “Lords of Riga” (LV, 2016), “Hello Horse!” (LV, 2017), “Seven Awkward Sex Scenes” (LV, 2016)
1.9. klo 19.30–21 Balttilaisten jazzmuusikoiden konsertti ”Nordic Passion”, Temppeliaukion kirkko

Lue lisää


Lahti Fringe Festival | 29.8.-2.9.2018, Lahti

Lahti Fringe Festival on uusi kaupunkikulttuuritapahtuma, joka hyödyntää perinteisen Lahden Taidelauantain pohjaa, laajentaen sen nelipäiväiseksi ja kokoaa erilaiset kulttuurituotannot saman sateenvarjon alle. 

Lue lisää


OKM: Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat –kuulemistilaisuus | 5.9.2018, Helsinki

Tervetuloa taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat -työryhmän ehdotuksia koskevaan kuulemistilaisuuteen keskiviikkona 5.9.2018 klo 9.30-12 (kahvitarjoilu alkaen klo 9).

Tilaisuus järjestetään liikenne- ja viestintäministeriön tiloissa, Sonckin salissa osoitteessa Eteläesplanadi 16.

Työryhmän ehdotukset liittyvät taiteen asemaan yhteiskunnassa, taiteen rahoituksen strategiseen kehittämiseen ja taiteilijan työhön. Tilaisuudessa käsitellään mm. taiteilija-apurahoja, mm. niiden mahdollista muuttamista kilpailluiksi taiteilijapalkoiksi, taiteen tukimuotojen kehittämistä, Taiteen edistämiskeskuksesta myönnettäviä tukia, mm. erilaisten tukimuotojen määrän mahdollista vähentämistä ja keskimääräisen avustussumman nostamista, taiteen edistämistä alueilla sekä muita taiteen asemaan ja rahoitukseen liittyviä kysymyksiä.

Tilaisuuteen mahtuu 100 ensiksi ilmoittautunutta.  Ilmoittauminen tästä linkistä

Tilaisuutta voi seurata suoratoistona: videonet.fi/minedu/20180905/


Kalasataman kulttuuripilkki | 9.9.2018, Helsinki

Kalasatama tarjoaa kodin kasvavalle joukolle helsinkiläisiä. Samalla alueella kasvaa monipuolinen kulttuuritarjonta. Väestön ja kulttuurin versojen yhteen saattamiseksi Suvilahdessa järjestetään 9.9.2018 kaikille avoin ilmaistapahtuma, Kalasataman kulttuuripilkki, joka juhlistaa monien mahdollisuuksien nuorta kaupunginosaa.
 
Teatteriryhmä Red Nose Companyn kiitetyn Keisarin uudet vaatteet -esityksen sekä Susanna Leinonen Companyn uunituoreen tanssielokuvan lisäksi tapahtumassa nähdään muun muassa improvisaatiota. Musiikillisesta annista vastaavat kiertelevä pelimanni sekä Suomen kovin bhangra-yhtye, Shava.
 
Yhtenä päivän vetonauloista toimii onginnan muotoon puettu kulttuuripilkki, jossa alueen kulttuuritoimijat esittäytyvät yleisölle.  
   
Kalasataman kulttuuripilkki järjestetään sunnuntaina 9.9.2018 kello 11–17, ja sen sydämenä sykkii Cirkon Solmu-sali (Kaasutehtaankatu 1). Tapahtuman tuotannosta vastaa Red Nose Company.
   
Tutustu tapahtuman Facebook-sivuun täällä.


Luovien alojen rahoituspäivä | 11.9.2018, Turku

Tervetuloa kuulemaan luovien alojen tekijöiden rahoitusmahdollisuuksista perinteiseen infopäivään. Taiteen edistämiskeskus, Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu järjestävät Valtion virastotalossa (Itsenäisyydenaukio, Turku) Luovien alojen rahoituspäivän tiistaina 11. syyskuuta.  

Paikkana: Valtion virastotalon auditorio, Itsenäisyydenaukio 2, Turku
Järjestäjinä: Taiteen edistämiskeskus, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto

Ohjelma (tilaisuus ilmainen, vain omakustanteinen lounas):

klo 9.05- 9.20 Turun kaupungin avustukset, kulttuurisihteeri Mette Karlsson
klo 9.20 – 9.50 Starttiraha, yritysneuvoja Markku Määttänen, Yrityspalvelupiste Potkuri
klo 9.50 – 10.20 Taiteen edistämiskeskuksen apurahat ja avustukset, erityisasiantuntija Henri Terho
klo 10.20 – 10.50 Apurahat, Elina Hämäläinen, Frame Finland
klo 10.50 – 11.30 Hakijan näkökulma, KONSTa – Turun seudun kuvataidekoulu, perustaja ja opettajaTerhi Salminen
klo 11.30 – 12.30 Lounas (omakustanteinen)
klo 12.30 – 13.00 Aurora-rahoitustietokanta, tutkimussihteeri Kaisu Luotonen, Turun yliopiston tutkimusrahoitus
klo 13.00 – 13.30 Suomen kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahaston apurahat, Tytti Sokura
klo 13.30 – 14.00 Svenska kulturfondenin apurahat, Matts Blomqvist
klo 14.00 – 14.45 Millainen on hyvä avustushakemus & AVEK- audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen taiteen ja kulttuurin rahoitus, tuottaja, tuotantoneuvoja Tuuli Penttinen-Lampisuo

Tervetuloa!

Ilmoittautumiset to 6.9. mennessä

Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Tiedustelut, erityisasiantuntija Henri Terho, henri.terho(a)taike.fi, p. 0295 330 901


Bisnes ja kulttuuri -seminaari 2018 | 24.9.2018, Tampere

Maanantaina 24.9.2018 Tampere-talon Duetto-salissamme järjestettävä uudistunut ja kansainvälistynyt Bisnes & kulttuuri -seminaari keskittyy teemaan Partnerships – Miten muualla onnistutaan?

Seminaari rakentuu asiantuntijoiden puheenvuoroista ja kaikille seminaarin osallistujille tarkoitetuista pyöreän pöydän keskusteluista. Pyöreissä pöydissä osallistujat pääsevät keskustelemaan ja verkottumaan kulttuurin ja yrityselämän edustajien kanssa.  

Tilaisuuteen vaaditaan ennakkoilmoittautuminen viimeistään 19.9. mennessä, vain 150 ensimmäistä ilmoittautunutta mahtuu mukaan. Tilaisuuden juontaa Paulina Ahokas.

Puhujat: Alpo Suhonen, Jaanus Juss ja Eeva Perttula

Lue lisää

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Ajankohtaiset apurahahaut löydät Apurahavahdista


Helsingin kaupungin taide- ja kulttuuriavustukset | Haku 31.8.2018 mennessä

Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään helsinkiläisille taide- ja kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille, työryhmille, taiteilijoille, kaupunginosatapahtumille ja asukkaille yleisölle avoimen taide- ja kulttuuritoiminnan sekä taiteen perusopetuksen avustamiseen.

Avustusta on mahdollista hakea sekä pysyväisluonteiseen että projektimuotoiseen toimintaan. 

Lue lisää 


Avustusta esittävien taiteiden julkaisulle | Haku 7.9.2018 mennessä

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunta etsii uusia teoksia julkaisusarjoihinsa.

Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunta myöntää avustusta teoksille ja kirjahankkeille, jotka edistävät Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun toimialan opetusta tai tutkimusta, tai toimivat esittävien taiteiden ajankohtaisina keskustelunavauksina tai käännöshankkeina. Toimikunnalta voi hakea rahallista avustusta, julkaisulupaa julkaisuhankkeelle tai esittää muita julkaisutoimintaan liittyviä avauksia. Hakuaika on 13.8.-7.9.2018.

Julkaisutoimikunta pyrkii käsittelemään 13.8.-7.9.2018 välisenä aikana jätetyt hakemukset ja tekemään julkaisu- sekä apurahapäätökset syyskuun (27.9.2018) kokouksessaan, jonka jälkeen hakijoille ilmoitetaan julkaisutoimikunnan päätös parin viikon kuluessa.

Lisätietoja Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunnan sihteeriltä Jenni Mikkoselta: jenni.mikkonen(a)uniarts.fi, p. 0400 792 004.

Lue lisää


Pohjoismainen kulttuuripiste: Kulttuuri- ja taideohjelma | Haku 20.9.2018 mennessä

Tukea voi hakea hankkeelle, jolla on taiteellista tai kulttuurista arvoa ja joka edistää Pohjoismaiden monipuolisuutta ja kestävyyttä.

Lue lisää


TOP-säätiön stipendit ja apurahat | Haku 30.9.2018 mennessä

TOP-Säätiö tukee ja edistää tieteellistä tutkimustoimintaa sekä varsinaissuomalaista kulttuuria ja taidetta apurahojen muodossa. Lisäksi säätiö myöntää stipendejä lahjakkaiden opiskelijoiden tukemiseksi.

Lue lisää


Performing Arts Japan (PAJ) Programme for Europe | Deadline 31.10.2018

This annual grant programme is designed to provide financial assistance to UK and other European organisers such as festivals, theatres, or arts promotion companies who are planning Japan related performing arts projects in this country or other European countries.

There are two grant categories: Touring Grant and Collaboration Grant.

Read more

Further information about PAJ: www.jpf.org.uk

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Open Call: Acting for Climate | Deadline 23 Aug 2018

Acting for Climate is a performance art project, from which the goal is to inspire people to take action and act for a more sustainable future. With the performce ”Into the Water” they will create a sailing performance that can travel the world and inspire people, artists and activists through; contemporary circus; physical theatre and workshops. The performance aims to create a wave of inspiration and action. “Into the Water” is not just a small touring performance, it is also a mindset introduced to the world.

Acting for Climate is  searching for artists of all genres to join its next residency at Hawila, from the 17th to the 22nd of September, in Kastrup, Denmark. 

Acting for Climate will cover food, accommodation, as well as travel expenses for the selected artists. 

Find all details online


Kanneltalon tuotantohaku vuodelle 2019 | Haku 3.9.2018 mennessä

Kanneltalon vuoden 2019 ohjelmistoon haetaan erityisesti teatterialan kantaesitysteoksia ja esityssarjoja, myös muut taiteenlajit huomioidaan. Kanneltalo toimii ohjelmistoon valikoituvien teosten osatuottajana, tuotannoilla täytyy olla omarahoitusosuus.

Pääosa Kanneltalon ohjelmistosta toteutetaan teatteri- ja konserttisalissa. Esityskonsepteja voidaan toteuttaa myös kaupunkitiloissa Kaarelan alueella. Viime vuosina Kanneltalon edustalla sijaitseva Sitratori on ollut mm. nykysirkusesitysten areenana.

Ohjelmistoa valittaessa kiinnitetään huomiota tuotantoehdotuksen sopivuuteen Kanneltalon muuhun ohjelmistoon ja tavoiteltuihin kohderyhmiin nähden sekä taiteelliseen kokonaisuuteen. Tuotantohaku painottuu erityisesti aikuisille suunnattuun ohjelmistoon.

Tuotantoehdotus voi sisältää myös yleisötyöllisen ja yhteisötaiteellisen tulokulman. Ohjelmistoon voi hakea myös uusintaesityksellä tai vierailulla.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan osoitteeseen tiina.laukkanen(a)hel.fi 3.9.2018 mennessä. Hakemukseen olisi hyvä liittää työ- ja rahoitussuunnitelma.

Tutustu Kanneltalon ohjelmistoon: www.kanneltalo.fi

Lisätiedot 8.–31.8.2018 välisenä aikana: Tuottaja Tiina Laukkanen, p. 040-176 9173, tiina.laukkanen(a)hel.fi

KURSSEJA JA KOULUTUSTA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja ja työpajoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Ilmaisuverstaan syksyn kurssit

www.nayttelijaliitto.fi/ilmaisuverstas/kurssit/


Vielä tilaa: Taideyliopiston avoimen yliopiston yrittäjyyskurssit luovien alojen ammattilaisille

Ammattina taiteilija: Osuuskunta 

Taideyliopiston avoimessa yliopistossa järjestetään syksyllä 2018 Osuuskuntakurssi. Kurssi antaa tietoa itsensä työllistämisestä ja elannon hankkimisesta osuuskunnan kautta. Osuuskunta sopii erinomaisesti luovan alan tekijöille. Siinä yhdistyvät yrittäjämaisen ja verkostomaisen toiminnan parhaat puolet. Osuuskunnassa voit toimi yksin tai yhdessä, osuuskunnan tarjotessa työn tekemiseen liittyvät palvelut, kuten kirjanpidon, laskutuksen ja palkanmaksun.  Kurssin jälkeen opiskelija kykenee toimimaan osuuskunnan jäsenenä ja tietää kuinka osuuskunta perustetaan. Kurssin aikana käydään myös oman osaamisen tuotteistamista taiteen kentällä ja markkinoilla.

Kurssikuvaukseen ja ilmoittautuminen

Luova yrittäjä I ja II

Haluatko tietää enemmän yrittäjyydestä, yritysidean kehittämisestä, yritystoiminnasta ja siitä, miten tämä kaikki voisi yhdistyä omaan osaamiseesi tai tutkimustyöhösi? Haluatko ideoida, suunnitella tuotteen tai palvelun, löytää asiakkaan, koota tiimin ja testata yrittäjyyttä käytännössä? Taideyliopisto ja Turun taideakatemia järjestävät yhteistyössä lukuvuonna 2018-2019 kaksi kurssia, jotka tarjoavat mahdollisuuden yritystoiminnan käytännön testaamiseen jo kurssin aikana.  Voit osallistua joko molempiin tai vain toiseen kurssiin.

Luova yrittäjä I -kurssin kuvaus ja ilmoittautuminen


Draamakasvatuksen aineopinnot | Haku 31.8.2018 mennessä

Jos taustaltasi löytyvät hyvin tiedoin/arvosanalla hyvä suoritetut perusopinnot (ilmaisukasvatus/draamapedagogiikka/draamakasvatus; puhe- ja ilmaisukasvatus; draaman ja teatterin opettaminen), hae mukaan Draamakasvatuksen aineopintoihin!

Opiskelu muodostuu 15 tunnin mittaisista toiminnallisista lähijaksoista (perjantai-ilta ja lauantai päivä), jolloin perehdyt käytännön harjoituksin ja keskusteluin opiskeltavaan asiaan. Oppimistehtävin ja/tai verkkokurssein syvennät lähijaksojen asioita. Draamakasvatuksen aineopinnot on mitoitettu neljälle lukukaudelle (opinto-oikeusaika 15.10.2018–18.10.2020).

Aineopinnoissa (35 op) tavoitteena on draamaopettajalta (ilmaisutaidon opettajalta) vaadittavien opetettavan aineen opintojen suorittaminen (lukioasetus A 719/1984). Draamakasvatuksen aineopinnoissa syvennetään draaman ohjaamisen taitoja ja tietoja esittävän, osallistavan ja soveltavan draaman genreissä sekä opiskellaan draamaa eri oppiaineita integroivana tutkimusmetodina.

HAKUAIKA 6.–31.8., hakulomakkeen ja ohjeet löydät täältä!
Lue huolellisesti ohjeet hakulomakkeen täyttämiseen, lomake tulee täyttää kerralla liitteineen.

Valituille opiskelijoille tiedotetaan valinnasta syyskuun aikana.

Lisätiedot opinnoista löydät täältä


Hanna Brotheruksen ohjaamat Herätysliike-työpajat | 22.8.-26.9.2018, Helsinki

Hanna Brotheruksen ohjaamat Herätysliike-työpajat jatkuvat tänä syksynä Suomen Kansallisteatterissa. Yhteistyössä HelsinkiMission ja Yksi elämä -terveystalkoiden kanssa toteutettu matalan kynnyksen liikunnallinen aamunavaus rohkaisee kontaktiin kehon ja mielen kanssa ja kutsuu kaupunkilaisia liikkumaan ikään, sukupuoleen tai taustaan katsomatta.

Herätysliike-työpajat järjestetään keskiviikkoaamuisin Suuren näyttämön Frescoaulassa 22.8.–26.9.2018 klo 8–9. Tunnin mittaista virkistävää aamukehon avausta säestää Johannes Brotheruksen livemusiikki. Maksuttomiin liiketyöpajoihin voi osallistua kuka tahansa, ja varusteiksi riittävät mukavat vaatteet.
 
Lue lisää

Lisätiedot
Koreografi, ohjaaja Hanna Brotherus hanna.brotherus(a)gmail.com
Viestintäpäällikkö Linda Lopperi linda.lopperi(a)kansallisteatteri.fi, p. 050 540 5062


Portti lisättyyn todellisuuteen -työpaja | 13.-14.10.2018, Helsinki

La-su 13.-14.10. Klo 10-17, Esitystaiteen keskus, Kaasutehtaankatu 1, Helsinki 

Mitä on lisätty todellisuus eli augmented reality tai lyhyemmin AR? Mitä sillä tehdään ja miksi? Voiko lisätyllä todellisuudella tehdä taidetta? Millaisia tarinoita sen avulla voi kertoa?

Metaria ry. järjestää kaksipäiväisen työpajan, jossa tutustutaan lisätyn todellisuuden mahdollisuuksiin sekä teoriassa että käytännössä. Työpajaan osallistuvat valmistavat viikonlopun aikana oman AR-demonsa Arilyn-sovellukselle.  Työpaja on suunniteltu johdatukseksi lisätyn todellisuuden pariin eikä osallistuminen vaadi aiempaa kokemusta tai koodaustaitoa. Demon valmistamiseen riittää oma kannettava tietokone, kuvan tai videon käsittelyohjelma sekä oma kuvauslaite (esim. puhelimen kamera). Kurssilla valmistettavat AR-demot ovat aktivoituina vuoden 2018 loppuun asti.

Työpaja on suunnattu audiovisuaalisen alan ja taiteen ammattilaisille, journalisteille sekä opetustyön tekijöille.

Työpajan vetäjinä toimivat Jyrki Pylväs ja Tanja Bastamow, jotka ovat tehneet media- ja tilataidetta lisättyä todellisuutta hyödyntäen. Portti lisättyyn todellisuuteen -työpaja pohjautuu osittain heidän Aalto-yliopistossa pitämiinsä Storytelling in Augmented Reality -kursseihin.  

Kurssille järjestetään jos osallistujia on minimissään 10 henkilöä. Sitovien ilmoittautumisten deadline on 24.9.2018. Ilmoittautuneille tiedotetaan heti tämän jälkeen kurssin toteutumisesta. Kurssin hinta on 300 euroa.

Lue lisää

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Musiikkiteatteri Kapsäkki etsii teatterituottajaa

Oletko sinä Musiikkiteatteri Kapsäkin uusi teatterituottaja?

Tehtävään valittavalla tulee olla tulosvastuullista tuottajakokemusta luovilta toimialoilta, mieluiten näyttämötaiteen puolelta. Muita vaatimuksia ovat hyvät vuorovaikutustaidot, sujuva englanninkieli ja Excelin hallinta. Lisäksi suhtaudut intohimoisesti näytöstemme markkinointiin ja myynnin seurantaan. Teatterikentän tuntemus on luonnollisesti myös plussaa.

Kapsäkissä on kaksi vakituista tuottajaa. Toinen tuottaja vastaa konserteista ja toinen teatteriesityksistä.  Molemmat osallistuvat toiminnanjohtajan ja ohjelmistotoimikunnan kanssa ohjelmiston suunnitteluun, tuotantopäätösten valmisteluun sekä työryhmien esitysten valmistamiseen.  

Jos löysit ylläkuvatusta itsesi, niin ilmoittaudu mukaan Joustavaan, rentoon ja myönteisellä asenteella toimivaan työyhteisöömme.

Tiedustelut ja CV:t toiminnanjohtaja Stiina Laaksolle, p. 040 5441690 (päivisin 13.00-14.00), stiina.laakso(a)kapsakki.fi. 

Haku on päällä ilman määräaikaa, kunnes valittava löytyy.


Ateneumin ystävät hakee toiminnanjohtajaa | Haku 28.8.2018 mennessä

Ateneumin ystävien toiminnanjohtajan paikka on avoinna, tehtäviin kuuluu mm. yhdistyksen toiminnan suunnittelu ja toteutus, tiedotus ja markkinointi, jäsenhankinta sekä budjettiseuranta. Lisäksi toiminnanjohtaja toimii osana museon markkinointi- ja viestintätiimiä.
Työ on kokopäiväinen, ja sisältää sekä ilta- että viikonlopputöitä.
Lisätietoja tehtävästä antaa Pasi Järvinen (pasi.jarvinen(a)ateneum.fi, 040 171 9911).

Hakemukset palkkatoiveineen toimitetaan 28.8. mennessä yhdistyksen puheenjohtaja Johanna Piisille: johanna.piisi(a)pp.inet.fi

Lue lisää


Pyynikin kesäteatteri hakee näyttelijöitä | Haku 31.8.2018 mennessä

Pyynikin kesäteatteri hakee näyttämöiältään 30-60 -vuotiaita näyttelijöitä komediaan Nuotin vierestä, ohjaus Ola Tuominen.
 
Teoksen harjoitukset alkavat 13.5.2019 ja esityskausi on 11.6. – 10.8.2019. Näyttelijän edellytetään olevan käytettävissä koko harjoitus- ja esityskauden (toukokuun esitykset muissa teattereissa sovittavissa). Työstä maksetaan Näyttelijöiden teatterityöehtosopimuksen mukainen vierailupalkkio.

Hakijoilta edellytetään alan ammattityökokemusta, laulutaito on valinnassa eduksi. Myös aiemmin kevään ja kesän aikana tulleet kirjalliset työhakemukset huomioidaan.
 
Lähetä hakemuksesi viimeistään 31.8.2018 sähköpostilla toiminnanjohtaja Hanna Suurhaskolle hanna.suurhasko(at)pyynikinkesateatteri.fi tai postilla Pyynikin kesäteatteri, PL 246, 33101 Tampere.


Tero Saarinen Company etsii talous- ja toimistoassistenttia | Haku 31.8.2018 mennessä

Tule mukaan mahdollistamaan Suomen kansainvälisesti menestyneimpiin taidetoimijoihin lukeutuvan TSC:n toimintaa omalla panoksellasi!

Etsimme joukkoomme talous- ja toimistoassistenttia (Company Assistant) määräaikaiseen työsuhteeseen äitiysloman ajaksi 80 % työajalla (4 päivää / viikko). Company Assistantin työnkuvaan sisältyvät Tero Saarinen Companyn talous- ja henkilöstöhallinto sekä monipuoliset toimistotehtävät, esimerkiksi erilaisten tilaisuuksien järjestäminen, tekijänoikeuksien hallinnointi ja hankinnoista vastaaminen. Company Assistant työskentelee yhteistyössä tuotantotiimin kanssa ja osallistuu myös ryhmän koti- ja ulkomaan esitystuotantojen valmisteluihin.  

Avoin, innostunut ja sydämellä töitä tekevä yhteisömme kaipaa joukkoonsa samanhenkistä tiimipelaajaa, jolla on tavoitteet korkealla. Edellytämme hakijalta soveltuvaa korkea-asteen koulutusta, työkokemusta vastaavista tehtävistä, suuntautuneisuutta kulttuurialalle sekä itsenäistä ja vastuullista työotetta. Kokemus sähköisistä taloushallinnon järjestelmistä, kiitettävä suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito, hyvät Microsoft Office -taidot sekä tarkkuus ja halu kehittää omaa toimenkuvaa ovat keskeisiä tehtävässä onnistumisen kannalta.  

Työ alkaa 1.10. ja on määräaikainen 1.10.2018 – 31.12.2019, 80 % työajalla. Hakemukset, joiden tulee sisältää CV, palkkatoive ja mahdollisten suosittelijoiden yhteystiedot, lähetetään osoitteeseen rekry(a)terosaarinen.com tai postitse Tero Saarinen Companyn toimistoon (Aleksanterin teatteri, Bulevardi 23–27, 00180 Helsinki) 31.8. mennessä.  

Lisätietoja tehtävästä antaa tuotantopäällikkö Maiju Ristilä, yhteydenotot pe 24.8. klo 10.00-11.00 ja ti 28.8. klo 16-17 puhelimitse +358 50 377 6801.

Lue lisää


Stoaan haetaan johtajaa | Haku 3.9.2018

Stoan johtajan tehtävät kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan yleisissä kulttuuripalveluissa.  
Johtaja vastaa Itä-Helsingin kulttuurikeskuksen Stoan toiminnasta, taloudesta, henkilöstöstä ja kehittämisestä sekä keskuksen eri palvelujen välisestä yhteistyöstä.  
Stoassa tuotetaan esityksiä, näyttelyjä, taidekasvatusta ja tapahtumia sekä rohkaistaan kansalaistoimintaa.  
 
Stoassa on kaksi esityssalia, näyttelytilat, taidekasvatus- ja kokoustiloja. Keskuksessa toimivat kulttuuripalveluiden lisäksi kirjasto, työväenopisto, Arbis, nuorisopalvelut ja kahvila.  
Kulttuurikeskusta hoidetaan yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan hallinto- ja tukipalveluiden kanssa. Tehtävässä painottuu kaupungin strategian toteuttaminen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden menetelmien kehittäminen (asukkaat ja talon kaikkien palvelujen työntekijät).  
 
Kelpoisuusehto  
Ylempi korkeakoulututkinto, esimieskokemus, kulttuurikentän tuntemus. Hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, hyvä englannin kielen taito, riittävä ruotsin kielen taito (voidaan poiketa, mikäli hakijan koulutus muulla kuin kotimaisilla kielillä).  
 
Lisäksi edellytämme  
Kulttuurikentän riittävän laajaa tuntemusta ja verkottuneisuutta, taloudellista ja hallinnollista kokemusta ja kehittämistaitoja.  
 
Luemme eduksi  
Muun kielitaidon, kokemuksen yhteisöllisestä tavasta tuottaa kulttuuritapahtumia.  
Tanssin kentän tuntemuksen. Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja.  
 
Palkkaus: 3 946,19 e/kk+ mahdolliset lisät  
Työaika: 36.45 h/vko  
Palvelussuhde alkaa: 01.11.2018  
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus  
 
Lisätietoja tehtävästä antaa  
Paiju Tyrväinen, 09 310 29874, paiju.tyrvainen(a)hel.fi, +358 50 593 0951  
 
Lisätietoa 


Oulun Kaupunginteatteri hakee pukijaa | Haku 5.9.2018 mennessä

Pukijan tehtävässä edellytetään vaatetusalan koulutusta ja työkokemusta vastaavista tehtävistä. Lisäksi edellytämme paineesietokykyä, kykyä itsenäiseen ja ryhmätyöskentelyyn sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.  
Tehtäviin kuuluu roolivaatteiden huolto ja korjaus, roolivaatteiden järjestely näyttämötoimintaan ja näytöksissä pukijana työskentely. Työaika on vaihteleva, sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä.  

Lisätietoja antaa puvustonhoitaja Annukka Valta, annukka.valta(a)ouka.fi. 

Hakemukset ja cv pyydetään toimittamaan 5.9.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen annukka.valta(a)ouka.fi. Sähköpostin otsikoksi Pukija. 

Lue lisää


Taideyliopisto hakee markkinoinnin asiantuntijaa | Haku 10.9.2018 mennessä

Hakuaika päättyy 10.09.2018 08:00  

Taideyliopisto hakee viestintä- ja kumppanuuspalveluihin osaavaa ja energistä markkinoinnin asiantuntijaa monipuolisiin markkinointiviestinnän tehtäviin.

Olet etsimämme henkilö, jos osaat brändimarkkinoinnin ja haluat mm. kasvattaa Suomen kiinnostavimman yliopiston tunnettuutta sekä Suomessa että ulkomailla erityisesti potentiaalisten opiskelijoiden keskuudessa.

Olet kiinnostunut mediakentän murroksesta ja digitaalisen markkinoinnin kehitystrendeistä. Pystyt ennakkoluulottomasti löytämään uusia, kohderyhmiä puhuttelevia markkinointiviestinnällisiä ratkaisuja. Markkinoinnin tuloksellisuuden mittaamien on sinulle arkipäivää ja osaat hyödyntää tuloksia toiminnan kehittämisessä.

Etsimme tiimipelaaja, jolla on erinomaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Työskentelet tavoitteellisesti, tehokkaasti ja otat vastuun projektien onnistumisesta. Olet sinnikäs ja toimit ratkaisukeskeisesti. Sinulla on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto.

Odotamme sinulta

  • Vahvaa monikanavaisen markkinointiviestinnän osaamista
  • Kokemusta brändimarkkinoinnista
  • Digitaalisen markkinoinnin osaamista
  • Ymmärrystä digianalytiikasta, hakukoneoptimoinnista sekä sosiaalisesta mediasta
  • Näyttöjä onnistuneista kampanjoista
  • Uudistamis- ja uudistumishalukkuutta

Erinomainen suomen ja englannin kielen taito ovat tehtävässä välttämättömiä. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen tehtäväkentän taiteen parissa ja kannustavan työyhteisön.

Tehtävä on vakituinen. Palkkauksessa noudatamme yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaista muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmää.

Pyydämme lähettämään vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen kirjaamo(at)uniarts.fi maanantaina 10.9.2018 klo 8 mennessä. Merkitse hakemuksesi otsikkoon ”Markkinoinnin asiantuntija”. Vastaanotetuista hakemuksista lähetetään vastaanottokuittaus sähköpostitse automaattivastauksena.

Lisätietoja tehtävästä antaa vastaava viestintäpäällikkö Eveliina Olsson (puh. 050-598 6492) pe 31.8. klo 13-14 ja ti 4.9. klo 13-14.

Lue lisää


Yhteisötaiteilija kehittämishankkeeseen Viitasaarelle | Haku 1.10.2018  

Haetaan yhteisötaiteilijaa Hyvän mielen teot, yhteiset talkoot Kyyjärvellä ja Viitasaarella -kehittämishankkeeseen. 

Hankkeen tavoitteena on paikallisen osallisuuden, hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen  
1. rakentamalla uudenlaisia kumppanuuksia ja lisäämällä sekä kuntien että järjestöjen tietoisuutta ja osaamista tavoitteellisesta ja strategisesta kumppanuudesta  
2. lisäämällä ja kehittämällä vapaaehtoistyön sisältöjä ja muotoja tehden sen merkitystä näkyväksi kuntien, järjestöjen, kuntalaisten, koulun ja erityisesti nuorten kanssa  
3. tunnistamalla paikallisesti merkityksellisiä asioita, ymmärtämällä niiden historia ja merkitys tulevaisuudelle  
4. tekemällä yhdessä sovittuja tekoja 

Tätä kautta on mahdollista saada erityisesti lapset ja nuoret mukaan vaikuttamaan omaan arkeen, ottamaan vastuuta sekä mahdollistetaan ylisukupolvinen vuorovaikutus ja toinen toisiltaan oppiminen. 

Toiminnan kautta tuodaan myös esille nuoria oman paikkakuntansa elinvoimaisuuden rakentajina ja lisätään alueellista järjestöjen ja kuntien välistä yhteistyötä. 

Yhteisötaiteilijan työnkuvaan kuuluu säännöllisen viikkotoiminnan suunnittelu ja toteutus yhdessä projektikoordinaattorin,nuorten ja paikallisten toimijoiden kanssa. Yhteisötaiteilija toteuttaa yhdessä nuorten kanssa säännöllistä viikkotoimintaa (1krt/vk/kunta) molemmissa pilottikunnissa. Toiminta on avointa kaikille ja se suunnitellaan yhdessä nuorten ja paikallisten toimijoiden kanssa (peruskoulu, lukio, nuorisotoimi, nuorten työpaja, järjestöt jne).  

Työn tyyppi: osapäivätyö
Työ alkaa: 01.10.2018

Hakemukset: Sähköpostitse: virpi.harilahti-juola(a)msl.fi Tai postitse: Virpi Harilahti-Juola Maaseudun Sivistysliitto Kirkkokatu 4 A 35 90100 Oulu

Lisätietoja: virpi.harilahti-juola(a)msl.fi p. 040 67 81 968

Lue lisää


MUITA ILMOITUKSIA

Ilves-Teatteri etsii uusia jäseniä!

Ilves-Teatteri etsii uusia jäseniä

Haemme tänä vuonna riveihimme näyttelijöitä, ohjaajia, dramaturgeja, koreografeja, tuottajia, graafikkoja, valosuunnittelijoita, äänisuunnittelijoita, lavastajia ja pukusuunnittelijoita. Seuraa pääsykokeiden päivityksiä Facebookissa.

Näyttelijöiden pääsykokeet järjestetään 31.8.-2.9. Kokeet alkavat ilmoittautumisella perjantaina 31.8. kello 17-18. Varaathan kokeisiin perjantai-illan sekä lauantain ja sunnuntain aamusta iltaan. Kokeiden aikana suoritetaan välikarsintoja.

Ohjaajien, dramaturgien, koreografien, valo-, puku-, äänisuunnittelijoiden, lavastajien, tuottajien ja graafikoiden pääsykokeiden ensimmäinen vaihe alkaa keskiviikkona 29.8. kello 17.00. Ensimmäisen vaiheen jälkeen suoritetaan välikarsinta, jatkoon päässeet saavat lisätehtäviä viikonlopulle ja osallistuvat kokeisiin myös 1.-2.9.


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.