13.09.2018

TINFO-tiedote 29 / 13.9.2018

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFO PALVELEE

UUTISIA

TAPAHTUMIA

HAKUJA

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Pikaremppa ei riitä

Onko Suomi häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun suhteen kehitysmaa vai lainsuojaton villi länsi?

Ainakin olemme vasta aivan alussa ja korjausprosessi on pitkä, pikarempasta ei ole apua. Tuli mieleen Bertolt Brechtin näytelmä Galileo Galilein elämä: Wir wissen bei weitem nicht genug, Guiseppe. Wir stehen wirklich erst am Beginn. 

Alan rakenteissa ja työskentelykulttuureissa muhii häirinnän ja epäasiallisen kohtelun laaja kirjo, joten korjattavaa on paljon.

Selvityshenkilö Jaana Paanetojan liki 200-sivuinen selvitysraportti julkaistiin eilen (12.9.2018). Se on enemmän kuin selvitysraportti. Se on mainio oppikirja, käsikirja tai käyttöopas. Paanetoja toteaa: ”Raporttini rakentuu kerroksittain. Se on luettava kokonaisuudessaan, jotta saa oikean kuvan toimenpide-ehdotuksistani.” 

Raportti paljastaa laajan hiljaisuuden kulttuurin – #metoon jälkeen on toki tehty korjauksia, ohjeistuksia ja toimintamalleja – mutta vastuut ja velvoitteet ovat epäselviä tai hahmottumatta, eri lakien velvoitteita ei tunnisteta eikä niitä noudateta. Eikä laeista aina ole edes apua. Työlainsäädäntö on jäänyt osittain muun toiminnan varjoon, prosessit ovat puutteellisia eikä asioihin ole riittävästi varauduttu. Häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua ei kyetä riittävästi ehkäisemään ennakolta. Näin erityisesti elokuva-alalla.

Teatterialalla epäasiallinen kohtelu tunnistettiin laajaksi ilmiöksi eikä sitä rajattu vain seksuaaliseksi häirinnäksi. Mutta alan toimintakulttuuri saattaa ylläpitää hiljaisuutta ja puuttumattomuutta. Häirintää saattaa myös harjoittaa työyhteisön ulkopuolinen. Toimintamalleja kaivataan ongelmatilanteisiin.

Paanetojan selvitys ei jätä yhtään kiveä kääntämättä. Raporttinsa alussa Paanetoja käy lävitse oikeudellisen perustan ja teatteri- ja elokuva-alan koulutuksen. Sen jälkeen Paanetoja nostaa esiin selvitysprosessin aikana järjestetyn keskustelutilaisuuden antia, arvioi kenttiä sekä esiin tuo laajennettujen kuulemisten esiin nostamia seikkoja. Näitä Paanetoja täydentää vielä omilla muilla havainnoillaan. Sitten Paanetoja arvioi olemassa olevia malleja, tapoja ja sopimusehtoja ja suuntaa toimenpide-ehdotuksensa (15 sivua) laajasti OKM:lle, SESille, tuotantoyhtiöille ja teattereille, alalle kokonaisuutena, liitoille ja yhdistyksille, oppilaitoksille sekä Taikeen ja AVEKiin – meille kaikille toimijoille. Selvityksessä on vertailtu myös Ruotsin ja muiden maiden tilannetta.


Toimintakulttuuria ja rakenteita muutettava

Millaisia parannuksia tulevaisuus toivon mukaan tuo tullessaan? Millaisia ovat Jaana Paanetojan ehdotukset?

Toimintakulttuuria ja rakenteita tulee muuttaa, mikä on pitkällinen prosessi. Valtionavustusten saajilta tullaan edellyttämään selvitystä työnantajavelvoitteiden noudattamisesta ja asiallisen työympäristön luomisesta. Valvontaa tulee lisätä. Täsmennetään työturvallisuuslakia, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakia, laaditaan alan eettinen normisto ja perustetaan eettinen toimielin, vahvistetaan alan toimijoiden osaamista koulutuksella ja alalle räätälöidyillä materiaaleilla, laaditaan omat toimintamallit ja hyvät käytännöt, vahvistetaan henkilökunnan edustusta tuotantovaiheessa, selvitetään mahdollisuutta sopia kollektiivisesti näyttelijöiden työsuhteen ehdoista elokuva-alalla. Lisäksi tulee luoda seurantamekanismi ja toteuttaa seurantaselvitys.  

Pikaisimpana toimenpiteenä, jo syksyllä on alalle luvassa 50 000 euroa räätälöidyn koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Näin totesi ministeri Sampo Terho.

Keskeistä on, että häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua ryhdytään kitkemään kaikella mahdollisella asiantuntijan ja ministeriön arvovallalla ja yli sektorirajojen.

Nyt epätervettä toimintakulttuuria ja rakenteita korjaamaan! Hus! Raportin kehotus ei saa jäädä – tuskin jääneekään – marginaaliin, kuolleiksi kirjaimiksi. Häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua eivät oikeuta alalla vallitsevat lyhyet työsuhteet. Vetoaminen alan erityisyyteen tai ajatukseen ”taide edellä” eivät voi olla tekosyitä. Esteenä ei myöskään saa olla vallan keskittyminen tai näyttelijöiden tai kenenkään muunkaan heikko neuvotteluasema, ei neromyytti tai taiteilijakulttuuri tai se, ettei työyhteisöstä välttämättä löydy tukea. Toivottomuuden ja avuttomuuden sijaan tarvitaan luottamuksellisessa ilmapiirissä ja rakentavassa hengessä tapahtuvaa kehittämistyötä.

Me olemme aivan alussa.

Selvityksestä järjestetään keskustelutilaisuus 17.9.2018.


Toisella kelalla – asioita jakoon!

Viikkoon on mahtunut TINFOn omia kehittämissessioita, tulevaisuusorientaatiota, innoittavaa dialogia alan taiteilijoiden ja hallituksen kanssa, satunnaisia kohtaamisia tekijöiden kanssa, lausuntojen kirjoittamista ja tietenkin esityksiä.

Meidän oma tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme on nyt valmis. Olemme päivittäneet myös meidän henkilöstöpoliittista ohjelmaamme ja reilun työpaikan pelisääntöjä. Nämä molemmat aiomme piakkoin laittaa verkkoon – kättä pidemmäksi, sovellettavaksi ja käytettäväksi myös muille. Ei kenenkään tarvitse tehdä kaikkea tarvitse tehdä yksin.
 

Sienirihmastoista ja solidaarisuudesta

Ohjaaja Boris Pavlovitsh ohjasi Vvedenskin Joitakin keskusteluja Nätyn 3.vuosikurssin opiskelijoiden vieraalla kielellä näyttelemisen jaksolla. Teatterimonttu alkaa näyttäytyä vankilalta tai miltä tahansa maailman tai mielen klaustrofobiselta tilalta. Pavlovitsh kutsuu Vvdenskia ”järjettömyyden auktoriteetiksi”.

Voisiko parempaa tekstimateriaalia olla? Opiskelijoiden tapa ilmaista, jokaisen oma materiaalisuutensa ja tapansa käsitellä vierasta kielimateriaalia kuin vierasta instrumenttia nostaa musiikillisuuden tai musikaalisuuden, soinnin ja tekstin kokonaiskomposition esiin. Katselen ja kuuntelen Vvedenskiä esiintyvien kehojen ja äänten soitinnuksena.  Aistit herkistyvät venäjän kielen ja näyttelijöiden kehojen materiaalisuudelle. Sanan ja ruumiin poetiikkaa!

Jälkikäteen juttelemme Boriksen kanssa tilanteesta Venäjällä, tavoista, joilla toimintatilaa voi venyttää. ”Siperia on paras vaihtoehto”, Boris vastaa ja hymyilee vinosti. Mitä kauempana Moskovasta, sen vapaampi voi olla. Eikä tarvitse välttämättä mennä Novosibirskiin. Riittää jo, jos menee 900 kilometriä Moskovasta itään. Boris työskenteli pitkään Spasski-teatterissa, Kirovin Teatterin nuorisoteatterissa. ”Jos ei omassa elämässä kaipaa rahaa tai muuten tulee vähällä toimeen, voi hyvin toimia Kirovissa tai jossain muualla marginaalissa ja näkymättömissä.

Boris Pavlovitsh ottaa esiin Freiren Sorrettujen pedagogiikan. Se on hänen työvälineensä. Teatterityö voi tarkoittaa ihmisen varustamista muuksi kuin yhteiskunnan ohjaaman ja valvoman koneiston osaseksi. 

Vvedenski johdattaa keskustelumme Venäjän politiikan mielettömyyteen ja ennakoimattomuuteen. Puhumme Dostojevskin Riivaajista, Karamazovin veljeksistä. Mitä tahansa voi tapahtua koska tahansa. Sen kanssa on elettävä ja tultava tavalla tai toisella toimeen. Boris avaa puseronsa. Sieltä paljastuu t-paita, sienten kuvia täynnä. Sienet ovat selviytymisen mestareita. Maan päällä oleva sieni kätkee laajalle levittäytyneen maanalaisen yhdyskunnan. Sienirihma kasvaa ja haaroittuu loppumattomiin. Sienirihmasto ja useat eliöt muodostavat yhdessä vuorovaikutusverkoston. Ja jopa pieni sienirihmaston osanen voi jatkaa toimintaansa. Se voi koteloitua tai toimia alkuituna uusille sienille. ”Ilman sienirihmastoja ei pärjää”, Boris sanoo.
 

Nora – Ibsenin parasta ennen päivämäärää ei olekaan

Hedda Gablerin päällekirjoitus Kotkassa (E.L. Karhu ja Hilkka-Liisa Iivanainen, Emilia Kokko) teki minuun aikoinaan suuren vaikutuksen. Nyt Marie Kajavan, Alma Lehmuskallion, Viljami Lehtosen, Veera-Maija Murtolan, Saku Kaukiaisen – ja Rosanna Kempin sekä Kreeta Salmisen –  Nora Teatteri Jurkassa uhkaa irrottaa hiuskarvat päästä. Jurkassa ovat mestarit asialla.

Uppoan viktoriaaniseen maalaukseen tai valokuvaan, naisen eksistentiaaliseen valinnan hetkeen. Siitä esitys karkaa pidättelemättä esittämisen ja tunteiden leveleille, joiden jänneväli kattaa likipitäen kaiken; vapaudentunteen, leikin, vaimon ja äidin roolien esittävät elkeet, raivon, epäilyn, yksinäisyyden. Mitä tulikaan tehtyä.  

Nora kahdentaa protagonistinsa ja liikkuu suvereenin notkeasti näkökulmista ja todellisuus-, aika-, tapahtumatasoista ja esittämisen rekistereistä toiseen. Se on tutkimusmatka viktoriaanisen ajan naisen kiellettyyn ja kutistettuun elämään ja yhtä hyvin nykynaisen valintoihin ja tilaan. Siihen sisältyy kahden naisnäyttelijän maskuliinisen tilanoton parodiset sooloperformanssit, näyttelijöiden pudotettua keskinäistä sanatonta tai pienieleistä kommunikaatiota ja yhdessä oleilua nyt-hetkessä.

Nautin tarkasta rytmistä, rytminvaihdoksista, tavasta jolla koko teos ja esiintyvät veistävät aikaa ja jossa äänimaailma on kuin kolmas esiintyjä.  
 

Osattomien ooppera

Musiikkiteatteri on muutakin kuin tuontitavarana tänne Broadwaylta tai West Endiltä rantautunutta anglo-amerikkalaista kulinarismia. Brechtin poliittisen musiikkiteatterin traditio on toinen, ja myös Brecht rules! Tämän Tuurnan-Saision ja koko työryhmän Musta Saara https://kansallisteatteri.fi/esitys/musta-saara/ osoittaa. Kovat konkarit, joilla useilla 1970-luku on osa kirjoittavaa ja esittävää DNAta, tekevät nyt poliittista osattomien oopperaa eurooppalaisesta populismista, rajat kiinni -politiikasta ja vahvan johtajan kaipuusta. Kulttuurisesta omimisesta tietoinen teos tekee whitefacingin kantasuomalaisille romaneita esittäville näyttelijöille. Muu ei ehkä olisi mahdollista.

Nautinnollista estradiesittämistä. Ladyt lavalla vallankumouksen sulottarina tai valkyrioina, näinä Odinia palvelevina naissotureina ja brehctiläisinä kertojina, juontajina – kuin kehollisina väliteksteinä. Kenellekään ei jää epäselväksi, missä ollaan ja mitä tulee tapahtumaan tässä Transilvaniassa, Euroopan taivailla, populistipuolueen sisäisissä valtakamppailussa ja Välimeren rannalla Camarguessa vikkelätahtisesti liikkuvassa teoksessa.

Mietin osattomien hiljaista vallankumousta. Teoksen dystooppista – vai eikö sittenkin utopistista toivon pilkahduksen tarjoavaa kehityskulkua. Mietin, miten Mustan Saaran orwellilainen poliittinen strategikkosika – uusi vahva johtaja – luo nahkansa ja poliittisen voimansa, mutta tuhoutuu tai valitsee kunniallisen tien poistua.

Valistunut, sukupuolentutkijaopiskelija katsojakumppanini muistutti René Girardin ajattelusta (Väkivalta ja pyhä). Olisiko tässä kyse myös eurooppalaisesta puhdistautumisrituaalista. Saisio tuo romanien Pyhän tai Mustan Saaran eläväksi todellisuudeksi. Kuulen paljon kaikuja kristillisestä teologiasta. Matteuksen evankeliumi, 13 luku. Saisio puhuu vertauksin. Viesti on suunnattu meille.

Pieni anteeksipyyntö. En pystynyt vielä lukemaan tekstiä. Siihen on palattava! Ja musiikkiin haluan palata myös. Tämän sykkivän kollektiivisen musiikkikehon musiikki menee suoraan suoneen. Voisiko tämän musiikin saada ostetuksi kokonaisuutena itselleen. Yhtä hyvin Musta Saara kuin Mahagonny!  

Musta Saara on fabulointia, fantasiaa, satiiria, parodiaa ja esityksellistä karnevalismia. Alussa on brechtiläinen puoliesirippu, muuri, meri. Missä silmämme ja myötätuntomme? Kenet tai ketkä me näemme?

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

TINFO PALVELEE

Ruotsinkielinen TINFO e-Nytt ilmestyy tiistaina 18.9.2018

Seuraava ruotsinkielinen TINFO e-Nytt -ajankohtaistiedotteemme ilmestyy 18.9.2018

Ruotsinkielisiä uutisia ja muita tiedotteita voi lähettää meille ehdolle 17.9.2018 klo 12 saakka sähköpostitse: tinfo(a)tinfo.fi

Tilaa erikieliset TINFO-uutiskirjeet tästä


TINFO-apuraha käännöstyöhön | Haku 22.11.2018 mennessä

TINFO jakaa apurahoja suomalaisten näytelmien käännöstyöhön. Apurahaa on mahdollisuus saada myös esitysten tekstitysten kääntämiseen. TINFO-apurahasta päättävä asiantuntijaraati kokoontuu vuosittain neljä kertaa.

Seuraava hakemusten ja liitteiden määräpäivä on 22.11.2018.

Hakuohjeet

UUTISIA

OKM: Selvitys häirinnästä ja muusta epäasiallisesta kohtelusta elokuva- ja teatterialalla valmistunut

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetojan selvitys häirinnästä ja muusta epäasiallisesta kohtelusta elokuva- ja teatterialoilla luovutettiin kulttuuriministeri Sampo Terholle 12. syyskuuta. Selvityksen mukaan eri työlakien velvoitteiden tunnistamisessa on jonkin verran puutteita, samoin on epäselvyyttä vastuu- ja valtasuhteista. Ennaltaehkäiseviin toimiin ei aina ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Selvityksen mukaan myös lainsäädännössä on jonkin verran tarkistamisen ja täsmentämisen varaa. Selvityksessä tuodaan lisäksi esiin alojen toimintakulttuuriin ja -rakenteeseen liittyviä epäkohtia.

Vaikka Terhon mukaan askeleita oikeaan suuntaan on jo otettu, nyt on syytä ryhtyä rakentamaan aktiivisesti ja systemaattisesti uusia käytäntöjä ja toimintamalleja kaikenlaisen häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen ennaltaehkäisemiseksi, epäkohtien havaitsemiseksi, esilletuomiseksi ja selvittämiseksi luovilla aloilla.

Paanetoja esittää useita toimenpiteitä, jotka liittyvät muun muassa alojen sisäisen toiminnan kehittämiseen, vastuiden, velvoitteiden ja oikeuksien selkeyttämiseen sekä luottamuksellisen yhteistyön vahvistamiseen. Selvityksessä tehdään ehdotuksia lainsäädännön kehittämiseksi ja ehdotetaan uusia toimintamalleja ja käytäntöjä. Toimenpide-ehdotuksia on kohdistettu muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriölle, työnantajana toimiville tuotantoyhtiöille ja teattereille, Suomen elokuvasäätiölle, oppilaitoksille ja työmarkkinaosapuolille.

Selvityksessä ehdotetaan muun ohessa työturvallisuuslain, tasa-arvolain, yhdenvertaisuuslain ja työterveyshuoltolain velvoitteiden tuntemuksen parantamista koulutuksen ja yhteisten toimintamallien keinoin.

Taustaa

Ministeri Sampo Terho asetti huhtikuussa 2018 OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetojan selvittämään häirintää sekä muuta epäasiallista kohtelua elokuva- ja teatterialoilla. Toimeksiannon pontimena olivat muun muassa syksystä 2017 lukien #metoo-kampanjan myötä elokuva- ja teatterialan tekijöiden - erityisesti naisnäyttelijöiden julkisuudessa esille tuomat häirinnän ja muut epäasiallisen kohtelun kokemukset sekä keskusteluun nousseet elokuvan ohjauksen työkäytännöt.

Lisätietoja:

- selvityshenkilö, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja, p. 0295 047 104, jaana.paanetoja(a)tem.fi
- erityisavustaja Toni Kokko, p. 050 591 6221

Selvitys: Häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu elokuva- ja teatterialalla (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:31)

Lue koko uutinen tästä


Taike jakoi 304 taiteilija-apurahaa, joista kuudesosan nuorille

Taidetoimikunnat ovat jakaneet 304 taiteilija-apurahaa. Eniten apurahoja jaettiin kuvataiteen, kirjallisuuden, musiikin ja näyttämötaiteen ammattilaisille.

Taiteilija-apurahojen pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen. Apurahat alkavat vuoden 2019 alusta.

Taiteilija-apurahan saajista yli puolet on naisia, kuten myös hakijoista. Naisten osuus on suurin muotoilun alalla, lähes 90 prosenttia. Tanssitaiteessa, esitys- ja performanssitaiteessa sekä taidejournalismissa noin kaksi kolmasosaa apurahan saajista on naisia.

Musiikin kaikista taiteilija-apurahoista lähes puolet jaettiin naisille. Heidän osuutensa hakijoista oli runsas kolmannes. Naismuusikot ja -säveltäjät hakivat enimmäkseen lyhempiä apurahoja. Vain viidennes viisivuotisten hakemuksista tuli naisilta, ja näiden apurahojen saajista kaikki ovat miehiä.

Joka kuudes apurahan saaja on nuori

Taiteilija-apurahoista tulee vähintään 30 apurahavuotta myöntää nuorille tai uransa alussa oleville taiteilijoille. Tänä vuonna nuoria, alle 35-vuotiaita apurahan saajia on 49.

Nuorten osuus vaihtelee taiteenaloittain. Sarjakuva- ja kuvitustaiteessa puolet apurahan saajista on nuoria. Vähintään neljännes saajista on nuoria myös musiikissa, tanssi- ja sirkustaiteessa sekä performanssi- ja esitystaiteessa. Esittävistä taiteista ainoastaan näyttämötaiteessa nuorten osuus jää alle kymmeneen prosenttiin. Apurahan saaneiden mediataiteilijoiden joukossa ei ole yhtään nuorta. Kääntäjissä ei ollut nuoria liioin hakijoina.

Valtion taiteilija-apurahalla työskentelee vuosittain runsaat 600 taiteilijaa, mikä on kolmisen prosenttia maan taiteilijakunnasta. Veroton apuraha on 1 709 euroa kuukaudessa, josta apurahan saaja maksaa pakollisen eläke- ja tapaturmavakuutusmaksun. Vuositasolla taiteilija-apurahoja maksetaan kaikkiaan noin 11,5 miljoonaa euroa. Apurahojen jakaminen perustuu valtion taiteilija-apurahoista annettuun lakiin.

Lisätiedot: Esa Rantanen, taiteen tukemisen päällikkö, esa.rantanen(a)taike.fi, p. 0295 330 720

Kahdeksan apurahan saajaa ei ole antanut suostumustaan tietojen julkaisemiseen.

Lue koko uutinen ja lista apurahan saajista tästä

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


New Performance Turku Festival | 21.-23.9.2018

New Performance Turku Festival järjestetään tänä vuonna 21.-23.9.2018.

Kansainvälinen performanssitaiteen festivaali kokoaa jo seitsemäntenä peräkkäisenä vuonna yhteen taiteilijoita ja asiantuntijoita, monipuolisia yhteistyökumppaneita ja tuoreita näkökulmia sekä taiteenlajiin että yhteiskuntaan.

http://newperformance.fi


Tutustumiskierros  Turun teatteritiloihin | 1.10.2018

Aura of Puppets järjestää kaikille vapaan kentän taiteilijoille taidelajiin katsomatta teatteritiloihin tutustumiskierroksen Turussa 1.10. 2018

Tarkoituksena on tutusta tiloihin, löytää uusia esitys- ja harjoitustiloja sekä luoda avointa keskustelua eri teatteritilojen suuntaan vierailu ja vuokraus mahdollisuuksista vapaan kentän taiteilijoille. Kierroksella vieraillaan kulttuuritehdas Manillan teatteritiloissa,Turun kaupunginteatterilla, Linnateatterilla, Tanssiteatteri Erissä ja Barkerilla. Kierrokselle osallistujat voivat avoimesti kysellä teatteritilojen edustajilta mm. vierailujen käytännöistä. 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 26.9. sanna(a)auraofpuppets.com  

Kierros alkaa 1.10. klo 11: 00 Barker teatterilta. 


Paranee vanhetessaan? Seminaari työhyvinvoinnista | 7.10.2018, Helsinki

Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat STST ry jatkaa keskustelua työhyvinvoinnista yhdessä Teatterialan ammattilaiset TAM ry:n kanssa.   Onko ikääntyvä työntekijä kallis kuluerä vai arvokas aarre?   Seminaarissa kootaan ajatuksia ja kokemuksia siitä, millaisia ratkaisuja työyhteisöissä on kehitetty kokeneiden työntekijöiden tietojen ja taitojen käyttöön saamiseksi.   Seminaari on osa Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry:n 80-vuotisen olemassaolon juhlistamiseksi järjestettävää työhyvinvointiin keskittyvää seminaarisarjaa. Se on suunnattu kaikille työhyvinvoinnista kiinnostuneille tanssi-, sirkus- ja teatterialalla.   

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton Temen, STOPPin ja STEFIn jäsenille.  Muille osallistumismaksu on 30 euroa.  

Sunnuntaina 7.10.2018  

Teatterikulmassa Helsingissä (os. Meritullinkatu 33 A).  

Ohjelma:
10.00-10.30 Aamukahvit
10.30-12.00 Anniina Aunola (Laatuhuoltohanke): "Yhteisöissä toimivien taiteilijoiden työhyvinvoinnin kehittäminen." 12.00-13.00 Lounas (omakustanteinen)
13.00-15,00 Susanna Kultalahti (Vaasan Yliopisto): "Työyhteisötaitojen vaikutus työhyvinvointiin."
15.00-17.00 Paneelikeskustelu (Panelisteina: Riitta Raunio (LP), Pasi Kuronen (TAM), Hannele Niiranen (STOPP), Anna-Maria Vairio (STOPP), Anniina Aunola (STST), Leena Porri (STST) ja Hanna Fontana (STEFI). Moderaattorina toimii Satu Tuittila (STST).  

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumiset 23.9. mennessä. 

Ilmoittautumislomake


Liikkeellä marraskuussa -nykytanssifestivaali | 3.-10.11.2018, Helsinki

Vuoden 2018 Liikkeellä marraskuussa -nykytanssifestivaali järjestetään Helsingissä 3.-10.11.2018
 
Festivaalin ohjelmassa nähtävät teokset artikuloivat kehollisuuksien, inhimillisyyksien ja kulttuuristen viittaussuhteiden moninaisuutta. Ne eivät muodosta yhtä näkyä maailmaan, eikä kokonaisuus pyri esteettiseen yhdenmukaisuuteen.
  
Vuonna 1986 perustettu Liikkeellä marraskuussa on pääkaupunkiseudun merkittävin kansainvälinen nykytanssifestivaali, joka esittelee vuosittain ohjelmistossaan uusia näkökulmia avaavaa, ajankohtaista ja kiinnostavaa nykytanssia.  
 
www.liikkeellamarraskuussa.fi 

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Kammari Residency open call for researchers, writers and artists

Open call for researchers, writers and artists in the Troodos mountains of Cyprus.

The Kammari residency for researchers, writers and artists is opening a new season of autumn/winter 2018 with an open call. In the summer season we had a dozen artists, researchers, filmmakers, writers and musicians working in the residency. Now we welcome artists and researchers to apply for the autumn season with a free form application by email to residency(at)kammari.org.

Information about the residency

The call in Resartis.org


Open Call: Northern Network for Performing Arts | Deadline 3 Oct 2018

Northern Network for Performing Arts announces an Open Call for artists related to the Northern region to participate in a performing arts co-creation.

Any art professional related to the Northern region can apply to be part of the working group, which creates a new performance during 2019. The working time, travels and accommodation costs will be covered during the working period.

Northern Network for Performing Arts administrates a new performance project called Northern Creation (working title). Through the project the network supports artistic work in the High North region, fosters new regional relations within the performing arts field and builds bridges between art communities. Northern Creation is a collaboration between max. 8 artists. The artists are selected through an Open Call in 2018. The call is open for all professions such as performers, designers, writers, composers, choreographers, researchers etc. from all art fields.

The artistic work will start with planning and independent preparation in the spring 2019. A four-week residency period takes place in Kaukonen, Finland, in August-October 2019. The performance will premiere in Iceland in October 2019 during Cycle – Music and Art Festival.

The applications shall be submitted online. The applicants need to attach their CVs, links to work examples, letter of motivation and to present an idea/ideas about what they would be interested in working with in this collaboration. 

Apply here

The selected artists will be announced by the end of the year 2018.

The working language in this project will be English.

Read more


European Media Art Platform Residence Exchange 2019 | Deadline 3 Dec 2018

The new European Media Art Platform offers residencies for media artists in the fields of digital media including Internet and computer-based artists, filmmakers, and those working in media based performance, sound or video as well as robotics or bio-art.

Artists with an EU passport can apply for a two-months residency within April and August 2019 (exact timing has to be negotiated with the host) at one of the following institutions.

 • Ars Electronica Center, Linz
 • Bandits Mages, Bourges, France
 • Foundation for Art & Creative Technology (FACT), Liverpool, United Kingdom
 • IMPAKT, Utrecht, Netherlands
 • Kontejner, Zagreb, Croatia
 • LaBoral Centro de Arte y Creación Industrial, Guijón, Spain
 • M-Cult, Helsinki, Finland
 • Onassis Cultural Centre, Athens, Greece.
 • RIXC, Riga, Latvia
 • WRO Center for Media Art Foundation, Wroclaw, Poland
 • Werkleitz Centre for Media Art, Halle (Saale), Germany

EMARE includes a grant of 3.000,- Euros, project budget of 4.000,- Euros, free accommodation, travel expenses up to 500,- Euros, free access to the technical facilities and media labs within the host institution, consulting by production and market experts and a professional presentation as well as the option to participate in exhibition tours at our members’ festivals in 2019-2021. All selected artists will be invited for a networking kick-off conference 1st to 3rd of March in Utrecht in the Netherlands.

Deadline: 3 December 2018

For more information

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja ja työpajoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Kuinka puramme vallan epätasapainon -työpaja | 21.9.2018, Turku

Työpaja: pe 21.9. klo 14-17
Osallistuminen vaatii ennakkoilmoittautumisen ja paikkoja on rajoitetusti

Työpajassa pohditaan keinoja ajatella yhdessä. Työpajassa haetaan erilaisia kokemuksia ja tietouksia hyödyntämällä vastauksia kysymykseen: Kuinka purkaa vallan epätasapainoa?

Työpaja alkaa Maryan Abdulkarimin lyhyellä alustuksella, jonka jälkeen työpajan osallistujat työskentelevät pienryhmissä. Lopuksi keskustellaan yhdessä tuloksista, mutta työpajan tarkoituksena ei ole löytää yhtä yksiselitteistä vastausta esitettyyn kysymykseen.

Lisätiedot

Työpajaan valituille ilmoitetaan viikolla 38.


Dokumenttiteatterikurssi | 17.-18.11. Ja 24.-25.11.2018, Helsinki

Dokumenttiteatterikurssi Helsingissä 17.-18.2018 ja 24.-25.11.2018 (32 oppituntia)
Kouluttaja: Janne Junttila
Kurssipaikka: Teatterikulma (Meritullinkatu 33, Helsinki)
Osallistumismaksu: 100 euroa
Max. 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy: 26.10.2018
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: kurssit(a)tnl.fi  

 Jokaisessa teatterissa ei ole omaa juhajokelaa, mutta onneksi esitystekstin voi rakentaa
myös dokumentoimalla! Ympäristömme on täynnä tarinoita, jotka ansaitsevat tulla kuulluksi.
Haastattelemalla tekstiin tulee mukaan myös ihmisten aito puheenparsi.
Dokumenttiteatterin menetelmien avulla on mahdollista löytää tarina paikallisyhteisöstä,
tutkia lähihistorian tapahtumaa, syventyä ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen ilmiöön tai
esimerkiksi luoda moniääninen henkilökuva.

Toimittaja, FM Janne Junttila on tutkinut dokumenttiteatterin menetelmiä parhaiden
kansainvälisten esitysesimerkkien ja tekijähaastattelujen kautta sekä pitänyt aiheesta
työpajoja Turun taideakatemiassa sekä Metropoliassa. Koulutus perustuu Junttilan tietokirjan
“Dokumenttiteatterin uusi aalto” (Like, 2012) aineistoihin. www.dokumenttiteatteri.fi

Työpajassa osallistujat tekevät harjoituksena dokumentaarisen kohtauksen: ensin valitaan aihe ja tutkitaan sitä, sitten tehdään haastatteluja sekä editoidaan näistä teksteistä draamallinen kohtaus. Kohtausta voidaan myös testata lavalla. Tapaamisten välissä osallistujat keräävät aineistoa omatoimisesti. Haastatteluihin valmistautumiseen, niiden tekemiseen sekä audion litterointiin on siis syytä varata aikaa.
 
KURSSIN OHJELMA:

1. päivä 17.11.2018 klo 10.00-16.00
Mitä on dokumenttiteatteri? Katsotaan esitysesimerkkejä. 3h
Haastatteleminen ja muut aineistot. Tiedonhaku ja arkistoaineistot. 3h
 
2. päivä 18.11.2018 klo 10.00-16.00
Aiheen valinta, työpareina tai yksin. 3h
Haastatteluharjoitukset. Kuunteleminen ja näkökulman vaihto. 3h
 
Kurssitauko: haastattelut, ja haastattelujen litterointi.
 
3. päivä 24.11.2018 klo 10.00-16.00
Luetaan kerättyjä aineistoja. Taiteen ja journalismin etiikka. 3h
Tekstien editointia pienryhmissä. 3h
 
4. päivä 25.11.2018 klo 10.00-16.00
Tekstien editointia pienryhmissä. Esityskonsepti, dramaturgia, partituuri. 3h
Tekstien testaamista näyttämöllä. Eeppisen teatterin keinot. Taiteen “dokumentaarisuus”. 3h

Lue lisää TNL:n sivulta

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Hämeen kuninkaallinen Nukketeatteri hakee tuottaja, markkinointi- ja myyntihenkilöä  

Hämeenlinnalainen nukketeatteri etsii joukkoonsa uutta tekijää.

Hämeen Kuninkaallinen Nukketeatteri täyttää ensi vuonna 10 vuotta. Olemme nyt järjestämässä juhlakiertuetta, johon haetaan lisätyövoimaa. Tehtävään kuuluvat kiertueen tuottaminen, markkinointi ja myynti yhdessä taiteellisen työryhmän kanssa.

Työstä maksetaan palkkaa/apurahaa, alustavasti on suunniteltu 4 kk jaksoa ja sen voi toteuttaa pääosin etänä.  

Työ alkaa välittömästi koeajalla, jonka pituus ja korvaus sovitaan erikseen.

Ota yhteyttä:
Hannu Räisä
ohjaaja - taiteellinen johtaja
tel +358(0)40-5173177
hannu.raisa(a)gmail.com


Taideyliopiston Avoin kampus etsii opintosihteeriä | Haku 26.9.2018 mennessä

Taideyliopiston Avoimelle kampukselle haetaan Opintosihteeriä määräaikaiseen tehtävään 30.12.2019 saakka. Toivomme henkilön aloittavan tehtävässä mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin 1.11.2018

Opintosihteerin tehtävänä on:

 • avoimen yliopiston opetuksen käytännön järjestelyt, ml. opintoviestintä
 • opintotietojärjestelmän ylläpitäminen
 • opiskelijaneuvonta
 • ilmoittautumisten hallinta

Odotamme hakijalta:

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • oma-aloitteellisuutta sekä joustavaa ja positiivista työotetta
 • asiakaspalveluhenkisyyttä
 • tarkkuutta ja täsmällisyyttä
 • kokemusta opintohallinnon tietojärjestelmien käytöstä
 • hyvää englannin kielen taitoa, ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.
 • eduksi katsomme taide- ja kulttuurialojen tuntemuksen sekä edeltävän työkokemukse korkeakoulujen opintohallinnon ja/tai avoimen yliopiston työtehtävistä.

Tarjoamme monipuolisen työn mukavassa ja kehittämishenkisessä Avoimen kampuksen tiimissä. Osana tiimiä pääset näköalapaikalle työskentelemään Taideyliopiston kaikkien kolmen akatemian rajapinnassa.

Tehtävän tarkempi sisältö ja palkkaus määritellään valittavan henkilön koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasokartan tasoon 6.

Hakemukset liitteineen toimitetaan yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen kirjaamo(at)uniarts.fi viimeistään 26.9.2018.Vastaanotetuista hakemuksista lähetetään automaattinen saapumisilmoitus.

Tiedusteluihin vastaa 17.9. klo 13-14 koulutuspäällikkö Sanna Takala, sanna.takala(at)uniarts.fi, puh. 040-7104399, sekä 20.9. klo 10-11 erikoissuunnittelija Mari Karjalainen, mari.karjalainen(at)uniarts.fi, puh. 050-3843452.

Lue koko ilmoitus


Myllyteatteri hakee osa-aikaista tuottajaa | Haku 1.10.2018 mennessä

Myllyteatteri hakee joukkoonsa osa-aikaista tuottajaa vähintään vuoden pituiseen, toistaiseksi voimassa olevaan toimeen. Työtehtäviin kuuluvat teatterin tuotannolliset työt, markkinointi ja tiedotus sekä apurahahaut. Teatteri valmistaa keskimäärin yhden produktion vuodessa. Työ edellyttää työtehtävien itsenäistä organisointia ja aikataulujen hallintaa, sekä Suomen apurahahakukäytäntöjen tuntemusta. Tuottajan työparina on taiteellinen johtaja. Työaika on 25% kokoaikaisesta työstä, ja tehtävät jakautuvat vuoden aikana projektien mukaan. TeMen tuottajan palkan mukainen palkka (25%) voidaan maksaa säännöllisenä kuukausipalkkana tai työtehtävien painottumisen mukaisesti. Työ alkaa vuoden vaihteessa sovitellen tai viimeistään 1.3.2019.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus CV:n kera 1.10.2018 mennessä osoitteeseen info(a)myllyteatteri.fi.
Lisätiedot: Reetta Linnea, puh. 040-7753743


Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskukset hakevat tilastonlaatijaa | Haku 10.10.2018 mennessä

Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskukset hakevat tilastonlaatijaa määräaikaiseen 6 kk työsuhteeseen alkaen 1.1.2019.

Tehtävänä on laatia tanssin ja sirkuksen vuoden 2018 vapaan kentän esitys-, katsoja- ja taloustilastot sekä kansainvälisen esitystoiminnan tilastot. Lisäksi tilastoidaan muun muassa yleisö- ja yhteisötoiminta.

Tilastonlaatijalla olisi tarpeen olla

 • osaamista tilastotietojen keräämisestä ja käsittelystä
 • Excel-laskentaohjelman perustaidot sekä mielellään kokemusta FileMaker-ohjelmasta
 • kärsivällisyyttä ja tarkkuutta numeroiden käsittelyssä ja analysoinnissa

Arvostamme

 • esittävän taiteen kentän tuntemusta
 • tanssin ja sirkuksen vapaan kentän toimintaympäristön ja toimijoiden tuntemusta
 • kykyä analysoida ja nähdä todellisuus numeroiden ja tilastolukujen takana

Tarjoamme näköalapaikan kiinnostaviin ja kansainvälisiin esittävän taiteen lajeihin sekä koko esittävien taiteiden kenttään.

Pääset osaksi kahden esittävän taiteen asiantuntija- ja kehittäjäorganisaation monipuolisia työyhteisöjä ja tulet kasvattamaan omaa asiantuntemustasi ko. taiteenaloilta.

Lähetä hakemuksesi palkkatoiveineen 10.10.2018 mennessä osoitteeseen hakemukset(a)danceinfo.fi. Liitä hakemukseen CV.

Tiedusteluihin vastaavat:

Lotta Vaulo, toiminnanjohtaja, Sirkuksen tiedotuskeskus, p. 050 386 6971, perjantaina 5.10. klo 10–12 ja maanantaina 8.10. klo 13–16 tai sähköpostitse lotta.vaulo(a)sirkusinfo.fi

Sanna Rekola, toiminnanjohtaja, Tanssin tiedotuskeskus, p. 09 612 1075 torstaina 27.9. klo 13–16 tai sähköpostitse sanna.rekola(a)danceinfo.fi

Sirkuksen tiedotuskeskus
Mariankatu 15 b B 7
00170 Helsinki
www.sirkusinfo.fi

Tanssin tiedotuskeskus
Kaapelitehdas
Tallberginkatu 1 C
00180 Helsinki
www.danceinfo.fi

MUITA ILMOITUKSIA

Lappeenrannan kaupunginteatteri etsii avustajia 70-vuotisjuhlanäytelmäänsä

Lappeenrannan kaupunginteatteri etsii avustajia 70-vuotisjuhlanäytelmäänsä. Teatterin uuden ohjaajan Sirpa Riuttalan esikoisohjaus Lappeenrannassa on musiikkiteatteriesitys, jossa tekijät pääsevät laulamaan ja liikkumaan.  

Riuttala kertoo, että teos etsii myös uusia muotoja, suurta spektaakkelia, komediaa ja kaiken tämän yhdistelmää.  

– Jos olet innostunut teatterista ja valmis sitoutumaan produktioomme, saatat olla etsimämme tyyppi! Tanssi- ja laulutaito on etu, mutta älä jätä hakematta, vaikka sisäinen ballerinasi tai laulajasi ei olisi vielä löytynytkään. Etsimme ensisijaisesti porukkaan sopivia, raikkaalla asenteella varustettuja esiintyjiä, iältään viidestätoista ylöspäin.  

Harjoitukset alkavat joulukuussa 2018 ja ensi-ilta on 23.2.2019. Avustajien harjoitukset järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin.  

Avustajaksi mieliville järjestettävä casting-tilaisuus alkaa Lappeenrannan kaupunginteatterissa lauantaina 6.10. klo 10. Kokoontuminen tapahtuu teatterin yleisölämpiössä. Osallistujia pyydetään varaamaan aikaa klo 16.45 saakka. Riuttalan mukaan kannattaa varautua liikkumiseen sopivalla vaatetuksella.  

– Valmistaudu esittämään lyhyt, yleisesti tunnettu kappale, ei säestystä, sekä tee lyhyt korkeintaan 1 minuutin pituinen esitys aiheesta rajanylitys. Tervetuloa hakemaan mukaan tuotantoomme!

Lisätietoja: 
Ohjaaja Sirpa Riuttala, puh. 050 431 7888


Galleria Kajaste vuokraa tilaansa esittävän taiteen esityksiin

Galleria Kajaste sijaitsee Helsingin Punavuoressa Design District -alueella. Se on monipuolinen taidegalleria, joka tarjoaa asiakkailleen nykytaidetta sen eri muodoissa.  

Vuokraamme galleriatilaa taidenäyttelyiden lisäksi myös pienimuotoisiin tanssi- tai muihin esittävän taiteen esityksiin. Vuokrattavissa on katutason galleriatila tai alakerran ns. Studiogalleria, jossa on kaksi erillistä huonetta.  Katutason galleriassa on suuret näyteikkunat kadulle. Tila on valkoista, valoisaa ja siistiä.  

Tai ota yhteyttä meihin helsinki(a)galleriakajaste.fi tai galleristiin Tarja Lamberg 044 200 9625.

Tutustu gallerian nettisivustoon


European Theatre Lab: Two publications

The EU funded project, European Theatre Lab, co-ordinated by European Theatre Convention, published two final publications to share its experiences and learning to the wider theatre communities and interested professionals:

- Digital theatre a casebook

- Drama goes digital vs Theatre invades digital — Suggestions and recommendations for publicly funded theatres, policymakers and funders at the local, national and European level

On the Move was associated to the evaluation of this project.


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.