14.02.2019

TINFO-tiedote 6 / 14.2.2019

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Oma jälkijättöinen, asenteellinen pökäleajatteluni siirretään kohteliaalla eleellä sivuun. Jiihaa.

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Keskustelua dramaturgiksi valmistuvien kanssa

Iira Halttunen, Tarleena Laakko, Anni Rajamäki, Juho Keränen ja Ilja Lehtinen ovat piakkoin Teatterikorkeakoulusta valmistuvia dramaturgeja, joiden kanssa keskusteltiin TINFOssa siitä, miten he näkevät oman ammattitaitonsa ja tekijyytensä.  Kysymyksistäni yksi joutaa heti tunkiolle. Säälittävä kysymykseni siitä, eikö suomalainen teatteri osaa arvostaa dramaturgien ammattitaitoa. Niin terveellistä. Oma jälkijättöinen, asenteellinen pökäleajatteluni siirretään kohteliaalla eleellä sivuun. Jiihaa.

Meitä kiinnosti dramaturgiuden potentiaalisuus suhteessa monenlaiseen taiteentekemiseen ja hyvin erilaisiin ympäristöihin. Palveluammatin harjoittajia. Entä ”kultamunadramaturgit”, ”konsultit”? Vai dramaturgit ”hyvän meiningin vihollisina”. Keskinäinen sopimus voi pitää sisällään myös pahan kytän roolin. Dramaturgi ”koirana, joka puree ohjaaja jalkaan”. Kirjoittajia? ”Dramaturgi on se, joka ajattelee, pitkään ja syvällisesti ja pystyy laittamaan ajattelunsa sanoiksi.”

Iira Halttunen toi esiin Jess Applebaumin näkemyksiä ja sinisen raamatun, The Routledge Companion to Dramaturgy. Väliviivan tai yhdysmerkin ammatti, jatkuvan muuntumisen ja uudenlaisten yhteenliittymien ammatti. Tästä lisää, kunhan saamme työstetyksi. Jatkoilla ryhdyimme pohtimaan luokka-asemia. Kiitos jo nyt keskustelusta, jaetusta ja artikuloidusta ajattelusta. Lisää tulevaisuudessa.            

Maailman Teatteripäivän julistus Kuubasta

Ei ole tarvis ryhtyä hamuamaan ”julkkiksia” Maailman Teatteripäivän julistuksen kirjoittajaksi. Meillä on suuri joukko hienoja teatterintekijöitä, joiden ajattelu ansaitsee tulla laajemmin tietoisuuteen. Kuubalainen näytelmäkirjailija ja Argos-teatterin johtaja Carlos Celdrán on kirjoittanut tämän vuoden julistuksen. Hieno valinta ITI:ltä. Parhaillaan käännätämme julistusta espanjasta suomeksi ja pohjoissaameksi suomen kautta kiepaten. Ruotsinnoksen saamme naapureilta.

Tunnustan, olen käyttänyt google translatoria, kun olen viestitellyt Carlos Celdránin kanssa, käännätän viestini englannista espanjaksi. Samoin olen tehnyt venäjännösviestieni suhteen. Onko tämä fataalia? Onko aihetta roviolle?  Näissä epävirallisissa yhteyksissä olen kiitollinen siitä, miten google translator yhdistää, meillä on edes tällainen yhteinen kieli. Mutta Carlosin haastattelun kääntää ammatti-ihminen, ei google.
 

Vastaa kyselyyn liikkuvuustuesta

Luova Eurooppa -tuella rahoitetaan EU:n taiteilijoiden liikkuvuustukipilottia. Yhtenä kumppana on Goethe-Institut, joka on tehnyt lyhyen kyselyn. Siinä kartoitetaan, millaisia liikkuvuustukia kenttä tarvitsi. Vastaa siis ja vaikuta. Vastausaikaa on vain 25.2.2019 asti.
 

Kahtiajakautunut kuntakenttä? Entä teatteri?

Viime viikkoina on tullut kyselyjä maakuntateattereiden asemasta. Olen tutkaillut Teatteritilastoja, olen käynyt kaupunkien verkkosivuilla. Kuntien kriisiytyminen tarkoittaa ikävä kyllä usein seurannaisvaikutuksia teattereille.
 

TET-harjoittelija työskentelee

Meillä on ollut ilo saada 8-luokkalainen työelämäharjoittelemaan TINFOssa. Joonas Kokkosen TET-viikon viimeiset päivät kuluvat blogikirjoituksen tekemisessä. Alkuviikon Joonas on koonnut tasa-arvon päivän Minna Canth -tarkasteluamme varten dataa Ilona-esitystietokannasta. Kiitos harjoittelijan, meillä on jo koko aineisto kasassa: Canthin merkittävimpien teosten tuotannot ja esityskerrat sodanjälkeisessä Suomessa.

Tätä dataa ryhdymme nyt työstämään graafeiksi ja kartoiksi. Harjoittelijamme ehdotuksesta teemme teatterikarttaan laskelmat siitä, miten paljon eri kaupungeissa on Canthia esitetty. TET-harjoittelijamme on myös pyynnöstämme tarkastellut kriittisesti verkkosivujamme, joiden uudistaminen on käynnissä. On kiehtovaa jakaa 14-vuotiaan kanssa havaintoja ja pohdintoja, oli sitten kyse verkkosivujen käyttölogiikasta tai datasta, joka Ilona-esitystietokannasta aukeaa.
 

Mitä tilastotieto on, mitä Ilona tietää?

TET-harjoittelija on vienyt perimmäisten kysymysten äärelle. Ilona-esitystietokannan avulla hahmottuu kokonaiskuva, muutoksen ja pysyvyyden suhteet Minna Canthin näytelmien esityksistä sodanjälkeisessä Suomessa. Ja tuo syntyvä kuva on rajaus ja yleistys – jopa yksinkertaistus. Ja Ilonassa on puutteita, aukkoja. Kaikki esitykset eivät siellä suinkaan ole ja joistain esityksistä puuttuvat esityskerrat. Esitysten tekijätiedot löytyvät vuodesta 2002 lähtien. 


Mitä Canthin näytelmiä on esitetty eniten? Onko eri vuosikymmeninä ollut eri näytelmäsuosikkeja? Onko jokin yksittäinen esitys ollut erityisen suosittu? Tilastotiedolla me luokittelemme, teemme kategorioita – sitten kysymys on jo siitä, millaisia luokitteluja teemme. Eikä kaikkea käy kategorisoiminen. Ilonasta emme saa selville sitä, miten keskeinen merkitys Kansallisen Papin perheen suosiolle oli Eeva-Kaarina Volasella, joka viidenkympin kieppeillä esitti Maijua. Eikä Ilona kerro sitä, että Helsingin Kaupunginteatterissa esitettiin käytännössä sanaton Murtovarkaus. Koko totuutta me emme näin saa. Ei kokemustietoa, ei aistimustietoa. Ja tilastot ovat vallankäyttöä, vallankäyttäjät niitä useimmiten käyttävät omiin tarkoitusperiinsä, tarkoituksenmukaisesti asioita rajaten ja selittäen.

Ajattelen tietoa, ajattelemista, kuvittelemista, tuntemista, koskemista, puhumista, lukemista, kirjoittamista, tekemistä – ajattelen tietoa sisäisenä ja ulkoisena. Pian ollaankin jo taiteen ja sen tiedon ytimessä.
 

Harriet – muistin ja muistamisen politiikasta ja etiikasta

Kuinka monta variaatiota ja tulkintaa yhdestä ja samasta tapahtumasta 20.4.1918. Milja Sarkolan Harriet Ryhmäteatterissa on demonstraatio muistamisen ja muistin sukupuolittuneesta ja nationalistisesti rakentuneesta politiikasta. Sarkola on tässä se eettinen ymmärtäjä, jolla on halu muistaa, tutkia jokainen fakta ja todistajalausunto ja levittää tuo äänten kirjo esitysmikroskoopin alle.  Esityksessä mennään tuotetun ”melun” ja hiljaisuuden taakse – hallintaan ja kontrolliin, hämmästyttävästi myös naisvihaan.

Klassisen-kliinisestä puhtaanvalkoisesta salista – mikä valkoisen Suomen poliittisen tilan metafora – aukeaa ovia vähemmän kunniakkaaseen menneisyyteen. Kuin tahraan, jonka kanssa kukin sitten elää parhaansa mukaan.
 

Esitys prosessina – tulevaisuudenuskoterapiaa

Esitys prosessina on Teatterikorkeakoulun kurssikokonaisuus, jossa toisen vuoden näyttelijät, ohjaajat, dramaturgit, pukusuunnittelijat, lavastajat sekä ääni- ja valosuunnittelijat tekevät ensimmäistä kertaa yhteistyötä keskenään. Yritän sanoittaa itselleni, mitä kaikkea kurssi pitää sisällään. Se tarkoittaa työryhmälähtöisten prosessien, ryhmäroolien ja dynamiikan opiskelua, sitoutumista ja sitouttamista kollektiivisen työhön, erilaisia hahmotustapoja, radikaalisti erilaisia sisältöjä, rajauksia, fokusointia, yhteen kuromista kokonaisuudeksi, omien tekijänidentiteettien etsintää työryhmälähtöisen prosessin kehyksissä. 

Kiinnostavaa onkin sitten katsoa, millaista ilmaisukieltä ja estetiikkaa prosessit tuottavat.  Onnistuin näkemään neljästä esityksestä kolme. Ettei vaan sattuis mitään, Tavallaan niinku ehkä – pulp fiction. Periaatteessa ja Vyöhyke. Näin kokonaisiksi muotoiltuja hämmästyttävän hienoja esityksiä, oman ilmaisukielensä löytäneitä, hyvin, hyvin erilaisia ajattelultaan, sisällöiltään, muotokieliltään. Esityksiä katsoessa tuntui siltä, että prosessit olivat olleet myös tekijöilleen antoisia – olipa kyse sitten minkälaisesta materiaalin tuottamis- tai työstämistavasta tahansa. On niin monia teitä esitykseen, joka kommunikoi myös katsojansa kanssa.

Tulevaisuudenuskoterapiaa? Niin siis, minulle. Ei minun pidä olla huolissani teatterin tulevaisuudesta. Siellä se on. Teatterikorkeakoulun, Nätyn ja Aallon opiskelijoissa.

Klassikon voi tehdä itse

Valtimonteatterissa on Tohtori Jekyllin ja herra Hyden onneton tapaus  , joka on Myy Lohen näyttelijäntyön taiteellinen opinnäyte. Lohi, Jekyll/Hyde, on itse myös sovittanut Stevensonin klassikon, tehnyt hyviä rajauksia, karsinut henkilöitä, keskittänyt. Puhdasta pertsaa, epookkia. Taiten tehtynä, täynnä tarkkaa näyttelijäntyötä, ei pintakauhua vaan tutkielmaa psyyken kontrollista ja kontrolloimattomuudesta, sijaiselämästä. Valtimonteatteri on juuri oikea tila, johon työryhmä on teoksen sijoittanut.
 

Otimme Ilmastoveivin haasteen vastaan

TINFO haastettiin Ilmastoveiviin. Ilmastoveivi2019 tavoittelee 500 000 allekirjoitusta vetoomukselle, joka luovutetaan Suomen uudelle pääministerille keväällä 2019. Siellä olemme allekirjoittaneet. Ja nyt eteenpäin haaste sinulle!

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät 

twitter.com/tinfotweets

UUTISIA

Prinsessa Hamlet jatkaa eloaan Saksassa

Kun suomalainen näytelmäkirjailija kirjoittaa teoksen, joka arvioidaan niin muodoltaan kuin kieleltään tuoreeksi, se saa huomiota. E.L. Karhun Prinsessa Hamlet tuli ensi-iltaan Schauspiel Leipzigissa joulukuussa 2017, sai kriitikoilta kehut, yleisöltä innostuneen vastaanoton ja todennäköisesti pitkän elämän Saksassa.

Nyt Lucia Bihlerin ohjaama Prinzessin Hamlet on kutsuttu ZwischenStücke -festivaalille Mülheim an der Ruhrissa, jossa se on saanut paikan tapahtuman päättävänä teoksena 19.2.2019. Leipzigin esitys vieraili viime vuonna myös Hradec Královén teatterifestivaalilla Tsekissä.

Mülheimin perinteisiä teatteripäiviä ja sen parhaan saksalaisen näytelmän Stücke-palkinnon katselmusta järjestävä taho on halunnut perustaa päätapahtumasta erillisen areenan, uutta luovan draaman esittelylle, ja näin syntyi ZwischenStücke. Kainalofestivaalin ajatus on poimia parhaimmistoa myös Saksan ulkopuolelta, kuten E.L. Karhun näytelmän, josta on olemassa laadukas saksankielinen kantaesitys Schauspiel Leipzigista.

Kirjailija on puolestaan kutsuttu yleisökeskusteluun 15.3.2019 Rendsburgiin, jossa SH Landestheater tekee Prinsessa Halmetista lukudraamaesityksen. E.L. Karhun vierailu ja lukuesitys liittyvät pohjoismaisen draaman ympärille koottuun festivaaliin. Samaan aikaan ilmestyy myös Karhun saksalaisen kustantaja-agentuurin, Rohwoltin julkaisema sähkökirja näytelmästä.

Itäisestä Saksasta, Leipzigin teatterista kiirimään lähtenyt sana Prinsessa Hamletista tulee tämän kevään aikana kuuluneeksi ensin lännessä Mülheimissa ja pohjoisessa Rendsburgissa. E.L.Karhun teoksen on saksantanut Stefan Moster, jonka työtä tuettiin TINFO-apurahalla.

 

(TINFO / Sari Havukainen, 14.2.2019)

Aiemmin meillä aiheesta kirjoitettua

German premiere of Princess Hamlet at Schauspiel Leipzig

Prinsessa Hamletille Saksan mediassa huomiota

Leipäjonoballadi ensi-iltaan Münchenissä

Süddeutsche Zeitung: Leipäjonoballadi on hämmästyttävä löytö


Nätti Gaalassa palkittiin näyttämötaiteen tekijöitä

Nätti Gaalassa on palkittu vuoden 2018 ansioituneita rovaniemeläisiä näyttämötaiteen esityksiä, tekoja, ryhmiä ja tekijöitä. Nätti Gaala on näyttämötaiteen tekijöiden ja yleisön yhteinen juhla, ja se järjestettiin nyt toista kertaa.

“Nätti Gaala on tärkeä juhla, joka toteutetaan pitkälti talkoovoimin Rovaniemen teatterin perinteikkäissä tiloissa. On hienoa nähdä, kuinka työryhmässä yhdistyvät ammattilaisten ja harrastajien osaaminen. Näinkin suuri ponnistus on mahdollinen, sillä Rovaniemellä on eloisa ja monipuolinen esittävän taiteen tekijäjoukko”, kertoo Lapin ylioppilasteatterin tuottaja Risto Ukkonen.

Nätti Gaalaa varten koottiin näyttämötaiteen asiantuntijoista, vaikuttajista ja ystävistä raati, jonka puheenjohtajana toimi ohjaaja Pieta Koskenniemi. Raati valitsi ehdotusten perusteella palkinnonsaajat neljässä kategoriassa. Lisäksi jaettiin kaksi palkintoa, joihin raati ei ole ollut vaikuttamassa.

Nätti-palkinto eli Vuoden näyttämötaideteko jaetaan vuosittain erityisen ansioituneelle teolle tai teokselle. Palkinnon sai tänä vuonna Lapin ylioppilasteatterin Aika hauska masennusnäytelmä. Kaupunkilehti Uusi Rovaniemen järjestämän yleisöäänestyksen perusteella valittu yleisön suosikki oli tänä vuonna Sinetän kyläteatterin Siunattu hulluus.

Muita palkintoja olivat Jente-palkinto eli Vuoden tsemppari, Hupsis-palkinto eli Vuoden “oho”, Näkymätön helmi -palkinto sekä vuosittain vaihtuva ja aina uudelleen nimettävä kiertopalkinto.

“Tämän vuoden gaalan teemana oli taianomaisuus, mikä näkyi juhlan ohjelmassa ja tunnelmassa. Juhla kokoaa toimijat ja yleisön iloisesti saman pöydän ääreen, mikä entisestään vahvistaa yhteistyötä”, iloitsee Rovaniemen teatterin yleisötyöntekijä Anne Niskanen. “Lisäksi haluamme korostaa, ettei gaala ole kilpailu, vaan juhlan tarkoituksena on tuoda positiivista näkyvyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta alan tekijöille.”

Palkinnonsaajat:

Hupsis-palkinto eli Vuoden “oho”: Improvisaatioteatterin henki, Lentävän Poron Teatteri
Jente-palkinto eli Vuoden tsemppari: Valo- ja äänisuunnittelija Antti Lindholm
Näkymätön helmi -palkinto: Puvuston, tarpeiston ja maskin ihmiset esityksessä Myrskyluodon Maija, Rovaniemen Teatteri
Kiertopalkinto: Rohkeuden ruhtinattaret 2018: Midnight Sun Burlesque
Yleisön suosikki: Siunattu hulluus, Sinetän kyläteatteri
Nätti-palkinto eli Vuoden näyttämötaideteko: Aika hauska masennusnäytelmä, Lapin ylioppilasteatteri

Lisätiedot:

Risto Ukkonen, tuottaja Lapin ylioppilasteatteri 
040 5861652
ukkonen.risto(a)gmail.com

Anne Niskanen, yleisötyöntekijä Rovaniemen Teatteri
0400 893329
anne.niskanen(a)rovaniementeatteri.fi


Kansallisooppera, Salonen ja Vesala toteuttavat yhteisteoksen immersiivisen teknologian avulla

Suomen kansallisooppera ja -baletti aloittaa uudenlaisen yhteistyön säveltäjä Esa-Pekka Salosen ja dramaturgi Paula Vesalan kanssa. Vuonna 2020 ensi-iltansa saava, festivaaleille ja kiertueille suunniteltu teos hyödyntää immersiivistä teknologiaa. Viiveettömät 5G-verkot, virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus ovat uudenlaisten taidekokemusten ja immersiivisyyden avainteknologiat.

Perinteisen näyttämökokemuksen ulkopuolelle sijoittuvan teoksen toteutustapa haetaan kansainvälisen kilpailun kautta. Teos voidaan toteuttaa esimerkiksi immersiivisenä tilainstallaationa, virtuaalitodellisuuspelinä tai interaktiivisena lyhytelokuvana. Kilpailu on avoin uudesta teknologiasta kiinnostuneille luoville tiimeille, kotimaassa ja ulkomailla. Kilpailu huipentuu Helsingissä 29.─31.5.2019 järjestettävään kansainväliseen First Session -tapahtumaan, jonka päätteeksi kilpailuehdotusten joukosta valitaan toteutettava idea. Voittavan idean takana oleva tiimi kiinnitetään yhteistyöhön Kansallisoopperan, Salosen ja Vesalan kanssa. 

Toteutettava teos on osa Kansallisoopperan ja -baletin viime vuonna käynnistynyttä monivuotista ja kunnianhimoista Opera Beyond -projektia. Projekti tähtää elämyksellisyyden kasvattamiseen esittävässä taiteessa sekä uusien teknologisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen oopperassa ja baletissa. Projektin takana on Kansallisoopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi, ja hanketta tukee Jane ja Aatos Erkon säätiö. Kansallisooppera ja -baletti kutsuu mukaan myös muita yksityisiä rahoittajia ja kumppaneita. 

Suomen kansallisoopperan ja -baletin taiteellinen partneri Esa-Pekka Salonen on yksi maailman tunnetuimmista kapellimestareista. Hänen sävellystuotantonsa on laaja ja taiteellisesti merkittävä. Salonen tunnetaan myös visionäärinä, joka on jo aikaisemmin tuonut klassista musiikkia ennakkoluulottomasti uudenlaisille teknologisille alustoille. Salonen toimii vielä vuoteen 2021 saakka Lontoon Philharmonia-orkesterin ylikapellimestarina ja aloittaa vuonna 2020 San Franciscon sinfoniaorkesterin musiikillisena johtajana.

Paula Vesala on yksi Suomen tämän hetken menestyneimpiä artisteja. Oman musiikkinsa lisäksi Vesala on säveltänyt ja sanoittanut kappaleita lukuisille muille artisteille. Musiikinteon lisäksi Vesala on esiintynyt elokuvissa, kirjoittanut näytelmiä sekä työskennellyt dokumentaristina. Vesala on opiskellut musiikkikasvatusta Sibelius-Akatemiassa sekä dramaturgiaa ja käsikirjoitusta Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa ja UCLA-yliopistossa Los Angelesissa.

Kilpailusta löytyy lisätietoa projektin nettisivulta: operabeyond.com

Lisätietoja:

Kansallisoopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi,+358 50 471 1495  


Taideopiskelijat lähtevät kiertueelle hoitolaitoksiin ja vankiloihin  
 

Taideyliopiston kurssilla tutkitaan, miten teatteri ja musiikki voivat toimia tasa-arvoisen kohtaamisen keinona palvelukodissa, vastaanottokeskuksessa, vankilassa tai päihdeyksikössä.

Suomessa on viime vuosina havahduttu tarpeeseen saada terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksiköissä sekä vankiloissa asuvat henkilöt mukaan taidetoimintaan. Yksi keino tähän on Taideyliopiston yleisökontaktikurssi: taideopiskelijat valmistavat esityksiä, joita viedään laitoksiin.

Uusin yleisökontaktikurssi aloitettiin viime syksynä, jolloin opiskelijat ensin jalkautuivat hoitolaitoksiin ja vankiloihin pitämään työpajoja ja kohtaamaan niissä asuvia ihmisiä. Kurssilla pyritään saamaan aikaan mahdollisimman tasa-arvoisia kohtaamisia taideopiskelijoiden ja laitoksissa asuvien henkilöiden välille.

”Tarkoituksena on lisätä korkeatasoisen taiteen tarjontaa terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksiköissä sekä vankiloissa ja samalla kehittää tulevien teatterintekijöiden ja muusikoiden valmiuksia oman ammattitaitonsa viemiseen suljettuihin laitoksiin”, kertoo kurssin vetäjä, näyttelijä ja tutkija Jussi Lehtonen.

Kurssilla valmistettiin muusikon ja näyttelijän yhteisiä esityksiä. Esitysten käsikirjoitukset syntyivät työpajojen pohjalta dramaturgin, muusikon ja näyttelijän yhteistyönä.

Yleisökontaktikurssi on ollut ensimmäistä kertaa Teatterikorkeakoulun opetusohjelmassa vuonna 2010 ja se on järjestetty yhteensä kolme kertaa noin joka toisena lukuvuonna.

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Suomen Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön kanssa.

Haastateltava:

Jussi Lehtonen, 050 441 7611, jussi.lehtonen(a)kansallisteatteri.fi

Julkiset esitykset Teatterikorkeakoululla:

Teatterikorkeakoululla järjestetään julkisia ennakoita esityksistä otsikolla ”Äänet talossa” 12.2. ja 13.2. alkaen klo 18. Yksi esitys kestää tunnin. Tarkemmat tiedot löytyvät täältä: www.facebook.com/events/2107638929272171/

Yhteydenotot ja kysymykset: Jaana Forsström 040 079 2075 / jaana.forsstrom(a)uniarts.fi


Taike jakoi kulttuurin hyvinvointiin avustuksia 452 000 euroa

Taiteen edistämiskeskus (Taike) tukee kulttuurin hyvinvointivaikutuksia 452 000 eurolla. Avustuksen sai 26 yhteisöä.

Avustuksilla Taike edistää taiteen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä ihmisten hyvinvointia taiteen keinoin esimerkiksi vanhus- ja nuorisotyössä sekä työyhteisöissä. Avustusten suuruus vaihteli 3 000 eurosta 50 000 euroon.

Taike edistää kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksia eri taiteenaloilla. Kirjan talo ry sai 27 000 euron avustuksen hankkeeseen, jossa sanataiteen taidelähtöisiä menetelmiä hyödynnetään mielenterveystyössä. Läntisen tanssin aluekeskusyhdistys ry sai 15 000 euroa lastensuojelutyötä tukevaan Tanssikummi-hankkeeseen.

Avustuksilla pyritään laajaan moniammatilliseen yhteistyöhön. Lapin Taiteilijaseura luo hoivalaitoksiin paikkasidonnaisia seinäteoksia yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa. Kulttuuriosuuskunta ILME:n yhteistyökumppaneina ovat oululaiset sairaalat ja hoitolaitokset, kun kulttuuria ja taidetta tuodaan osaksi saattohoitoa ja palliatiivista hoitoa.

Taiteen avulla tuetaan myös nuorisotyötä. Sirkus Magenta ry sai 21 000 euron avustuksen Sateenkaarisirkus-hankkeelleen, joka tukee nuorten hyvinvointia ja nuoriso-ohjaajien työtä. Sirkus Supiainen ry puolestaan järjestää 20 000 euron avustuksella Joensuussa työttömien teatteritoimintaa.

Turun Ammattikorkeakoulun Taikusydän-hanke sai 50 000 euroa. Valtakunnallinen Taikusydän-verkosto kokoaa tietoja tutkimuksista, rahoitusmalleista ja hyvistä käytännöistä. Taiteen ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyöstä on tarkoitus tehdä pysyvä osa hyvinvointipalveluita.

Hakemuksia tuli 53. Avustukset maksetaan Veikkauksen tuotosta.

Lue koko uutinen ja avustusten saajat Taiken verkkosivuilta

Lisätietoja: erityisasiantuntija Ulla Lassila, ulla.lassila(a)taike.fi, 0295 330 860


Salon Teatteri on Vuoden Harrastajateatteri 2019

"Salon Teatterilta on löytynyt 1970-luvulta lähtien kunnianhimoa kehittyä yhdessä ammattilaisten kanssa. Harrastajateatterista on pitkäjänteisen työn kautta kasvanut Varsinais-Suomen kulttuurielämän helmi. Lukuisat harrastajat ja vapaaehtoiset ovat toiminnan sydän ja tulevaisuuteen uskoen teatteri uudisti vuoden 2018 aikana perinteikkään tilansa mittavan talkootyön siivittämänä. Yhteisö näyttäytyy rohkeana, kaikkensa antavana ja kokonaisvaltaisena toimijana, joka uskaltaa haastaa omassa maakunnassaan jopa Turun kaupunginteatterin.

Salon Teatteri haluaa selvästi olla kokoaan suurempi, vaikuttavampi, näyttävämpi ja ammattimaisempi. Pyrkimys vaikuttavuuden lisäämiseen näkyy kaikessa, ohjelmistovalinnoista teatterin kuvamateriaaliin. Salon Teatteri hämärtää rajaa ammatti- ja harrastajateatterin välillä, jolloin puhutaan vain intohimoisesta teatterin tekemisestä. Ammattijohtajuus ei ole teatterille itsetarkoitus, vaan mahdollistaja.

Vuoden 2018 ohjelmistovalinnat eivät ole helpoimmat mahdolliset. Teatteri on nostanut itse rimansa ja tekee myös omalla alueellaan kulttuurikasvatustyötä, opettaen yleisöään samalla kun haastaa itse itseään."

- Vuoden Harrastajateatterin 2019 valitsijaryhmä Liina Tiusanen, Henna Kauppinen ja Sari Jaatinen 9.2.2019

Suomen Harrastajateatteriliitto palkitsee vuosittain jäsenistöstään Vuoden Harrastajateatterin hakemusten perusteella. Vuoden Harrastajateatteri saa palkinnoksi 1000 euron stipendin ja kunniakirjan. Teatterin toimintaa tarkastellaan erityisesti palkinnonjakovuotta edeltävän vuoden ajalta. 


Valtakunnallisen Monologikilpailun voittaja on Pinja Hahtolan Eino Leinon eksät

22. Valtakunnallisen Monologikilpailun on voittanut Pinja Hahtola: Eino Leinon eksät – enemmän ja vähemmän muusina (Helsinki). Kilpailun voittaja saa 3000 ¤ stipendin.

Valtakunnallinen Monologikilpailu järjestettiin Kulttuuritalo Valveella. Viikonlopun aikana nähtiin Suomen parasta monologiteatteria ja katsojia esityksissä kävi noin 1700. Tapahtuman järjesti oululainen Akseli Klonk- teatteri. Yhteistyökumppaneina olivat Kulttuuritalo Valve sekä kahvio-ravintola Konst o. Deli.  

Tämän vuoden kilpailusarjaan haki mukaan eri puolilta Suomea 34 esiintyjää ja monologia, joista mukaan valittiin 16. Kilpailun voittajan valitsi teatterialan ammattilaisista koostuva raati:

Janne Kuustie (Monologikilpailun perustaja, Akseli Klonk-teatterin johtaja)
Saku Heinonen (Monologikilpailun monivuotinen järjestäjä, ohjaaja, dramaturgi, ravintoloitsija)
Nazia Asif (Monologikilpailun monivuotinen järjestäjä, tuottaja)
Anna-Mari Laulumaa (kouluttaja, ohjaaja, näyttelijä)
Juha Vuorinen (Kokkolan kaupunginteatterin johtaja)
Maria Säkö (vapaa toimittaja, teatteri- ja tanssikriitikko)
Ahti Ahonen (teatteriohjaaja)

Jokainen tuomari antoi pisteitä kahdeksalle kilpailusarjan esitykselle. Kilpailun voittajaesitys Pinja Hahtola: Eino Leinon eksät – enemmän ja vähemmän muusina sai tuomaristolta yhteensä 52 pistettä. Toisella sijalla oli Juha Valkeapää: Juha Biitsillä yhteensä 45 pisteellä. Kolmannen sijan sai 36 pisteellä Jussi Lankoski monologillaan Valkoisen miehen taakka. Lankoski oli mukana kilpailussa myös edellisenä vuonna ja sijoitus oli tuolloinkin kolmas.

Yleisön suosikit tasaäänin ja huutoäänestyksellä olivat Hannu Rantala: Luuseri (Jyväskylä) ja Pinja Hahtola: Eino Leinon Eksät – enemmän ja vähemmän muusina

Kunniamaininnat

Teemu Sytelä: Pieni Ballerina (Tampere). Tuomariston kunniamaininta rohkeudesta ja heittäytymisestä

Sirkka Penttisen muistostipendi puheilmaisusta: Jussi Lankoski: Valkoisen miehen taakka (Helsinki)

23. Valtakunnallinen Monologikilpailu järjestetään Oulussa, Kulttuuritalo Valveella jälleen ensi vuoden helmikuussa 6.-9.2.2020


Teatterikeskuksen Vuoden Teatteriteko 2019 -palkinnosta kisaa kolme finalistia

Yhteistyön merkitys korostuu Aura of Puppetsin, Kallo Collectiven NouNous-festivaalin ja Lain§uojattomat-festivaalin työssä.

Teatterikeskus ry jakaa vuosittain Vuoden Teatteriteko -palkinnon, jonka tarkoitus on nostaa esiin merkittävä taiteellinen, taidepoliittinen tai uutta luova teko.

Vuoden Teatteriteko -tunnustuksen voi saada suomalainen esittävän taiteen tekijä, tutkija, työryhmä, yksittäinen produktio ja sen jäsenet tai taidepoliittinen vaikuttaja. Se voidaan myöntää myös henkilölle tai instituutiolle, jonka toiminta on esittävän taiteen näkökulmasta merkittävää.

Vuoden Teatteriteko 2019 -palkinnon kolme finalistia on valittu Teatterikeskuksen jäsenistöltä tulleiden ehdotusten joukosta. Finalisteja yhdistää se, miten ne tuovat esittävän taiteen eri toimijoita yhteen sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja luovat yhteistyön avulla jotain hienoa ja kestävää.

Vuoden Teatteriteko 2019 -finalistit ovat:

Aura of Puppets -nukketeatteriverkosto

Aura of Puppets on tehnyt tärkeää ja uraa uurtavaa työtä nukketeatterin saralla. Verkosto kokoaa yhteen useita erilaisia toimijoita ja tekee hienolla tavalla aikuisille suunnattua nukketeatteria tunnetuksi. Aura of Puppets on noussut kotikaupungissaan Turussa jo ilmiöksi, mutta vaikuttaa laajasti myös kansallisesti ja ulkomailla. Aura of Puppetsin taiteellisesti korkeatasoinen työ ja innostava ote pöllyttävät hyvällä tavalla koko nykyteatterin kenttää.

Kallo Collectiven NouNous-festivaali

Kaksi kertaa järjestetty NouNous-festivaali on tuonut Helsinkiin raikkaan ja hienon kattauksen fyysistä teatteria, klovneriaa ja sirkusta. Festivaaleilla on nähty sekä suomalaisilta että kansainvälisiltä tekijöiltä taiteellisesti korkeatasoisia ja teemoiltaan mielenkiintoisia, tärkeitä teoksia. NouNous-festivaalia on kiitetty myös erityisen hyvästä ja lämpimästä tunnelmasta, josta yleisö on festivaalin aikana saanut nauttia.

Lain§uojattomat-festivaali

Lain§uojattomat on vapaiden ammattiteatteriryhmien festivaali, joka on koonnut suomalaisen rahoituslain ulkopuolisen teatterikentän tekijät Poriin jo 20 vuoden ajan. Lain§uojattomat on tarjonnut paitsi esityksiä sekä Suomesta että ulkomailta, myös teatteripoliittista keskustelua, työpajoja, seminaareja ja erityisesti vapaan kentän teatteritoimijoille kokemuksen yhteisöllisyydestä ja kentän yhteisestä voimasta. 20-vuotisen historiansa aikana festivaalista on tullut tärkeä osa Porin kulttuurielämää ja se on antanut elämyksiä niin taiteilijoille, yleisöille kuin festivaalin tekijöillekin.

Teatterikeskuksen hallitus päättää voittajan kolmen finalistin joukosta. Voittaja julkistetaan ja palkitaan teatterialan yhteisessä Thalia-juhlassa maanantaina 11.3.2019 Teatteri Viiruksessa Helsingissä. Lisätietoja Thalia-juhlasta

Lisätietoja palkinnosta: Teatterikeskus ry, Kaisa Paavolainen, vt. toiminnanjohtaja, info(a)teatterikeskus.fi, p. 040-7313655, www.teatterikeskus.fi 


Taiteen tiedotuskeskukset: Prosentti budjetista taiteelle ja kulttuurille toisi kasvua ja vauhdittaisi kansainvälistymistä

Yksi prosentti taiteelle ja kulttuurille valtion talousarviossa mahdollistaa kulttuuri- ja taidealojen kehittymisen ja kasvun sekä tuo vauhtia kansainvälistymiselle, linjaavat taiteenalojen tiedotuskeskukset yhteisissä hallitusohjelmatavoitteissaan.

Taide on luovien alojen ydinsisältöä, joka tuottaa yhteiskunnallista ja taloudellista lisäarvoa. Sen yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys on kasvanut, mutta rahoitus valtion talousarviossa on pysynyt pitkään samalla tasolla, 0,8 %:ssa.

Prosentti taiteelle ja kulttuurille parantaisi taiteilijoiden toimintamahdollisuuksia, mahdollistaisi kasvun ja alan kehittymisen sekä toisi rahoituksen tasolle, joka vastaa luovien alojen yhteiskunnallista merkitystä.

Hallitusohjelmatavoitteissa linjataan myös, että tulevissa neuvotteluissa taiteen ja luovien alojen kansainvälistymiselle tarvitaan merkittävää lisäpotkua. Jotta suomalainen taide ja kulttuuri pysyisivät kilpailukykyisinä, tulee esimerkiksi taiteen tuotantoa ja levittämistä tukevaa välittäjäporrasta vahvistaa. Vain näin edistetään tehokkaasti kansainvälistä taiteen myyntiä.

EU-alueella kulttuuri- ja luovien alojen yritysten arvioidaan työllistävän jo yli 12 miljoonaa ihmistä, joka on 7,5 % EU:n työvoimasta. Suomessa suppeammin määritelty kulttuurin toimiala työllistää 3,5 % työvoimasta, mikä on enemmän kuin esimerkiksi metsäteollisuus.

Taiteen tiedotuskeskuksia ovat Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, Frame Contemporary Art Finland, Kirjallisuuden vientikeskus FILI, Music Finland, Neogames, Sirkuksen tiedotuskeskus, Tanssin tiedotuskeskus ja Teatterin tiedotuskeskus TINFO.

Lisätiedot:
Raija Koli, toimitusjohtaja, Frame Contemporary Art Finland,
raija.koli(a)frame-finland.fi, 044 728 9938
Sanna Rekola, toiminnanjohtaja, Tanssin tiedotuskeskus, sanna.rekola(a)danceinfo.fi, 050 413 6123


Esittävien taiteiden alan järjestöt kannattavat Taiteilija-allianssin kokeilua

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman selvityksen mukaan niin sanotun Taiteilija-allianssimallin käyttöönotolle ei ole työ- tai sosiaalioikeudellisia esteitä. Selvityshenkilö, oikeustieteen emeritusprofessori Seppo Koskinen esittää selvityksessään, että Taiteilija-allianssimallista tulisi tehdä kokeilu, jossa mukana olisi nyt freelancereina työskenteleviä näyttelijöitä, tanssijoita ja muusikoita.

Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus, Näyttelijäliitto, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ja Muusikkojen liitto olivat yhdessä tuottamassa tausta-aineistoa Koskisen selvitykselle. Järjestöjen yhteinen kanta on, että on hyvä, että Taiteilija-allianssin käyttöönotolle ei ole oikeudellisia esteitä ja että kokeilu olisi hyvä käynnistää mahdollisimman pian, kunhan esittävän taiteen perusrahoitusta ei leikata sen rahoittamiseksi.

Lue järjestöjen kannanotto

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:  

Tommi Saarikivi, toimitusjohtaja,  
Suomen Teatterit ry
040-1531415

Sari Lakso, Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat STST /  
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto
050-5480086 

Seppo Koskisen selvitys ”Taiteilija-allianssi Suomeen” 

www.suomenteatterit.fi
www.teatterikeskus.fi
www.teme.fi
www.nayttelijaliitto.fi
www.muusikkojenliitto.fi 

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


Circus Ruska Festival | 15.-16.2.2019, Tampere

Circus Ruska Festival uudistuu, palaa takaisin juurilleen ja ennen kaikkea tuo jälleen mahtavia esityksiä Tampereen talveen!

14. Circus Ruska Festivaali järjestetään neljän kesävuoden jälkeen jälleen alkuvuodesta. Ruska Festivaalin ohjelmisto on tiivis paketti kotimaisia ja kansainvälisiä huippuartisteja ja ryhmiä.

Luvassa on huikeaa akrobatiaa, nerokasta jongleerausta, herkkiä tunteita ja vahvaa visuaalisuutta. Uudistunut Ruska tapahtuu Hiidenrannan kulttuuritila Kuivaamossa, jossa on mahtavat puitteet monipuolisille esityksille, kuin myös yhteiselle seurustelulle!

Tutustu ohjelmistoon


Teatterimuseon kevätkauden ensimmäisessä taiteilijatapaamisessa Ritva Siikala | 23.2.2019, Helsinki

Teatterimuseon kevätkauden ensimmäisen taiteilijatapaamisen vieras lauantaina 23.2. klo 13-14.30 on teatteriohjaaja, kirjailija Ritva Siikala. Häntä haastattelee museonjohtaja Raija-Liisa Seilo. Mukaan pääsee museon näyttelylipulla, myös Museokortti käy.

Lisätietoja


Viro-viikot Espoon Kaupunginteatterissa | 25.2.-10.3.2019

Naapurimaan teatterihelmet esillä Espoon Kaupunginteatterin Viro-viikoilla 

Espoon Kaupunginteatterin Viro-viikot 25.2.–10.3.2019 tarjoaa kattavan katsauksen Viron teatteritaiteen parhaimmistoon. Jo viidettä vuotta perättäin Espoon Kaupunginteatteri tuo virolaisia esityksiä vierailulle Espooseen ja tekee näin naapurimaan rikasta ja monipuolista teatteritarjontaa tutuksi pääkaupunkiseudun teatteriyleisölle. Myös Suomessa asuvat virolaiset toivotetaan tervetulleeksi nauttimaan esityksistä. Espoon Kaupunginteatteri järjestää Viro-viikot yhteistyössä Viro-instituutin ja Viron suurlähetystön kanssa. 

Tänä vuonna Viro-viikkojen ohjelmassa on kolme eri teatteriesitystä, valokuvanäyttely Kabaree, Kabaree, sekä avoin yleisötapahtuma Viron kielen oppitunti.

Katso Viro-viikkojen ohjelma tarkemmin

Lisätiedot ja pressiliput:
Marika Agarth
markkinointi- ja tiedotuspäällikkö, Espoon Kaupunginteatteri
marika.agarth(a)espoonteatteri.fi, 050 598 4331  

www.espoonteatteri.fi


Taike & Cupore talks: Taiteilijoiden ja taiteen liikkuvuus | 14.3.2019, Helsinki

Taiteen ja kulttuurin barometrin tuloksista ja EU:n liikkuvuuspilotista tapahtumassa to 14.3.2019 klo 9.30-15.30 Keskustakirjasto Oodissa Helsingissä.

Katso tilaisuuden ohjelma


Kutsu ja kysely: Taiteilijavetoisten toimijoiden yya-tapaaminen | 16.3.2019, Helsinki

KUTSU TAITEILIJAVETOISTEN TOIMIJOIDEN YYA*-TAPAAMISEEN

*(ystävyys, yhteistyö ja avunanto)

Olemme järjestämässä vertais- ja verkostoitumistapahtumaa helsinkiläisille eri taiteenalojen taiteilijavetoisille ryhmittymille, yhteenliittymille, tiloille, verkostoille ja toimijoille. Lähtökohtana on koota toimijoita yhteen, tutustua, keskustella, kartoittaa eri toimijoiden haluja ja tarpeita sekä mahdollisesti verkoston perustaminen.

Onko jotain, missä toimijat voisivat oppia toisiltaan, jakaa toimintatapoja, resursseja tai muodostaa yhteenliittymiä? Tapahtuman tarkoituksena on verkostoituminen ja vertaistuki. Ajatuksena on, että kokoontumisen agenda määrittyisi osallistuvien intresseistä käsin. Siksi pyytäisimme organisaatiotanne täyttämään linkin takaa löytyvän kyselyn (täyttäminen kestää alle 15 min)!

https://goo.gl/forms/WXEhbDwix9o2SRo83

16.3.2019 klo 11-17 Stoassa  (Turunlinnantie 1, Itäkeskus)

Jokaisesta organisaatiosta toivomme paikalle 1-2 edustajaa. Toivomme ilmaisemaan kiinnostuksestanne ja vastauksia kyselyyn 19.2. mennessä. Mietimme kestoa ja rakennetta kyselyn vastausten perusteella ja informoimme tarkemmasta ohjelmasta kiinnostuneille lähempänä. Osallistuminen on maksutonta. Jos tapaaminen osoittautuu hedelmälliseksi, koetaan tarpeelliseksi ja halua on, kokoontuminen voisi toimia lähtölaukauksena 1-2 kertaa vuodessa kokoontuvalle verkostolle. Osallistuminen ei kuitenkaan sido mihinkään.

Tapahtumaa on järjestämässä vapaa yhteenliittymä eri taide- ja taiteilijaorganisaatioiden aktiiveja (Pois poteroista -liike, Nuoren voiman liitto, Kiila, nynnyt, Esitystaiteen seura, Euphoria Borealis, Museum of Impossible Forms, Pixelache ja Catalysti).

Toivottavasti nähdään!

Parhain terveisin,

Lauri Antti Mattila (Pois poteroista -liike ja Esitystaiteen seura)
Aino Havu (Euphoria Borealis)
Minna Henriksson (Kiila)
Matti Kangaskoski (Nuoren Voiman Liitto)
Karolina Kucia (Kiila sekä General Assembly of Workers in Arts)
Christine Langinauer (Kiila)
Paola Livorsi (Catalysti)
Juhani Maijala (Pois poteroista -liike)
Hanna Ohtonen (nynnyt)
Sirja Puurtinen (Muusikko)
Laura Serkosalo (Nuoren Voiman Liitto)
Vishnu Vardhani RAJAN (BodyPhilosopher)
Selina Väliheikki (nynnyt)

Jos on mitään kysyttävää, älkää epäröikö meilata osoitteeseen poispoteroista(a)gmail.com!


Mitkä ovat lasten roolit heille tarkoitetun esittävän taiteen tuottamisessa? Kansainvälinen Hurraa! -seminaari | 22.3.2019, Helsinki

Mitkä ovat lasten roolit heille tarkoitetun esittävän taiteen tuottamisessa?  Kansainvälinen seminaari Hurraa -festivaalilla

Asiantuntija-alustus: tohtori Ben Fletcher- Watson Edinburghista, joka on väitöskirjassaan tutkinut lasten ja teatterin suhdetta: The equality and integrity. Toinen puhuja on Eulalia Ribera Espanjasta, jonka teatteri LaSala on osallistanut yleisöään siten, että perheistä muodostunut raati on päättänyt vierailuteatterin kausiohjelmasta. Suomalaista lapsilähtöistä esityksen tekoa edustaa Hurraa! -festivaalin Unikuskit- työryhmä. Seminaaripäivän päättää lapsiraati, joka antaa palautetta Hurraa! -festivaalin esityksistä. Vuonna 2019 raatiin osallistuu kaksi varhaiskasvatuksen ryhmää sekä teinien raati.  

Seminaarin juontaa kansainvälisen Small size -verkoston puheenjohtaja Katariina Metsälampi.  

Seminaarin aika: 22.3.2019 klo 10-17.  
Paikka: Annantalon juhlasali, seminaarin kieli englanti  

Seminaarin ohjelma:  

klo 10-11.30 Ben Fletcher-Watson: Childrens role in the performances produced for them 
klo 11.30-12.30 Eulalia Ribera: Creating a theatre season with the audience 
Lounastauko 
13.15- 14.15 Unikuskit-työryhmä 
klo 14.30 -16 Lapsiraadin ja teiniraadin palautteet Hurraa! -festivaalin esityksistä 
klo 16-18 Tea time: virvokkeita, pientä syötävää ja vapaata keskustelua Hurraa!-festivaalin esiintyjien ja tuottajien kanssa. 

Seminaari on maksuton, ilmoittautuminen: annantalo.fi, Lisätiedot:katariina.metsalampi(a)hel.fi


Nukketeatterifestivaali Minifiguras | 23.3.2019, Turku

Vietä elämyksellinen päivä nukketeatterin suljettujen ovien takana ja saavu paikalle Turun Taideakatemialle. Yhden päivän ajan sinulla on mahdollisuus nähdä ja kokea nukketeatterin erilaiset vivahteet ja tulla osaksi rakastettua taideyhteisöä, joka on avoin kaikille ja kaikelle. 

Minifiguras-päivä on täynnä esityksiä, työpajoja sekä kiehtovia kohtaamisia. Festivaali tuo esiin Taideakatemian opiskelijoiden osaamista nukketeatterin ja visuaalisen teatterin saralla, jolloin tapahtuma tarjoaa osallistujille mahdollisuuden päästä kokemaan sekä kokeilemaan nukketeatterin salattuja taikoja.  

Festivaaleilla nähtävissä muun muassa opinnäytetyöt Kuoleman Kummina ja Seitsemän sisarusta.  

Lue lisää


SPOTTI lasten teatteritapahtuma | 20.-21.4.2019, Riihimäki

SPOTTI on ilontäyteinen lasten tapahtuma, jossa koko Riihimäen kaupunki vallataan teatterihulinalla. Tapahtumaan saapuu esiintyjäryhmiä ympäri Suomea ja tänä vuonna yksi ryhmä jopa Unkarista asti! SPOTTI alkaa lauantaina 20.4. klo 10:30 ja päättyy sunnuntaina klo 16:00.
 
shtl.fi/spotti


International Conference on Business Models in Art Organisations | 24-25 Apr 2019, Helsinki
 

On 24-25 April 2019 leading art and cultural professionals, policymakers and researchers will meet in Helsinki, Finland to discuss business model innovation in the sector. The “Creative Lenses Final Conference: Culture and Business Models in Challenging Times” will take place in the largest cultural centre in Finland, the Cable Factory (Kaapelitehdas).

This two-day conference will explore how arts and cultural organisations can adapt to the changing environment and strengthen their business models accordingly. Specifically, the participants of the conference will explore three main themes:

 • Business Model Thinking: Why are the business models of arts and cultural organisations increasingly discussed? What are the different approaches arts and cultural organisations take to thinking about or changing their business models? What are the implications of business model thinking?
 • Value and Valuing in Arts and Cultural Organisations: What are the different ways of understanding the value that arts and cultural organisations embody, create and realise? How do they balance conflicting missions and priorities?
 • Making Sense, Impact and Research: How can arts and cultural organisations learn from, about and with their audiences and stakeholders? What are the different ways of re-imagining impact and knowledge co-creation?

Keynote Speakers:

Alison Tickell  

Alison founded and leads Julie’s Bicycle, a UK-based organisation which advocates for and demonstrates through collaborative projects how arts organisations catalyse, inspire and deliver environmental sustainability. 

Teemu Mäki  

Teemu is a Finnish artist, director, writer, researcher and chairman of The Artists' Association of Finland. To him, art is the most flexible, versatile and holistic form of philosophy and politics. It is the best way to respond to questions such as how should we live and what is a good life.

Price and Registration

The two-day conference is 40 euros. Download the programme and register for the event here

Creative Lenses project

This international conference will close the four-year (2015-2019) project, Creative Lenses, that was funded by Creative Europe programme and strives to improve arts and cultural organisations business models by developing their long-term strategic and innovation capacities.

More about Creative Lenses

More about Cable Factory (Kaapelitehdas)


Opera beyond, First Session – Competition | 29-31 May 2019, Helsinki

We invite you – artists, builders, developers – multimedia makers, creative technologists, daring inventors – to create a concept for a unique immersive art piece.

Evolve and elucidate your idea in workshops with world-renowned creative and technological mentors. Work alongside visionary artists Esa-Pekka Salonen and Paula Vesala to prepare for your presentation among selected finalists at the First Session.  

The successful concept will be produced with the Finnish National Opera and Ballet, and will be promoted internationally in 2020.

Submit an entry by April 15th

operabeyond.com


Save the date: Performing HEL Showcase | 29 Aug-1 Sep 2019, Helsinki

Arranged for the first time in 2018, performing arts showcase Performing HEL will take place on 29th of August – 1st of September 2019 in Helsinki, Finland. Performing HEL happens at the same time with Helsinki Festival – the largest arts festival in Finland.

With performances, demos and production pitches, the event will showcase the finest work from Finland right now. Performing HEL will encompass the full range of performing arts, including circus, dance and theatre, also delivered in exciting yet difficult-to-define combinations.

In 2019 the showcase is organised by Dance Info Finland and CircusInfo Finland in cooperation with Helsinki Festival, the Finnish National Theatre, Svenska Teatern (the main Swedish-language theatre in Helsinki), Espoo City Theatre and Theatre Info Finland TINFO.  

The program of the showcase will be published during Spring 2019.

For further information, please contact Anni Leino, Producer, anni.leino(a)danceinfo.fi | +358 (0)40 1823 722

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Ajankohtaiset apurahahaut löydät Apurahavahdista


Luova Eurooppa: Kulttuurin ja luovien alojen kansainväliset rahoitusmahdollisuudet ohjelmainfo & hankesparraus | 26.2.2019, Helsinki   

Nykyisen Luova Eurooppa -ohjelman viimeinen hakukierros eurooppalaisille yhteistyöhankkeille järjestetään syksyllä 2019. Tarjoamme jo alkuvuodesta hyviä mahdollisuuksia polkaista hankevalmistelu kunnolla käyntiin ja saada apua kilpailukykyisen hankehakemuksen laatimiseen!

Kulttuurin ja luovien alojen kansainväliset rahoitusmahdollisuudet: ohjelmainfo & hankesparraus 26.2.2019   

TING-sali, Pohjoismainen kulttuuripiste, Kaisaniemenkatu 9, Helsinki

Tervetuloa mukaan kuulemaan ja keskustelemaan kulttuurin ja luovien alojen kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista! Esittelyssä ovat pohjoismaisten tukiohjelmien sekä EU:n Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelman tuet.

Voit ilmoittautua mukaan:

 • Rahoitusohjelmainfoon (klo 9-10.45), jossa kuulet lisää rahoitusohjelmista ja rahoitusta saaneista hankkeista ja/tai
 • Erilliseen hankesparraustilaisuuteen (klo 11-12). Sparraus on suunnattu pohjoismaista tai eurooppalaista yhteistyöhanketta aktiivisesti suunnitteleville organisaatioille. Mukaan mahtuu noin 10 osallistujaa.

Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 18.2.


Taike: Lastenkulttuurin kohdeapurahat | Haku 13.3.2019 mennessä

Hakuaika: 13.02.2019 - 13.03.2019

 Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.  

Lastenkulttuurin kohdeapurahoja myönnetään alueella toimiville ammattitaiteilijoille tai heidän muodostamilleen työryhmille. Hakijana voi olla myös yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi).

Apuraha on tarkoitettu yksittäisiin vuosien 2019-2020 aikana toteutettaviin lasten- ja nuortenkulttuuriprojekteihin. Projekti tulee kuitenkin aloittaa myöntövuoden aikana.

Lue lisää


Taike: Alueiden apurahat | Haku 13.3.2019 mennessä

Hakuaika:  13.02.2019 - 13.03.2019

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00. 

Apurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja/tai heidän muodostamilleen työryhmille. Kohdeapurahan hakijana voi olla myös yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi).

Voit hakea apurahaa joko kohdeapurahana tai työskentelyapurahana. Kohdeapuraha on tarkoitettu vuosien 2019-2020 aikana taiteenaloilla toteutettaviin yksittäisiin projekteihin. Projekti tulee kuitenkin aloittaa myöntövuoden aikana. Työskentelyapuraha on tarkoitettu 4-6 kuukauden mittaiseen yhtäjaksoiseen ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn ajalla 1.6.-31.12.2019.

Lue lisää

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Yhteisötaiteen ammattilaisia tekemään Yhteisötaiteen triennaalia | Haku 24.2.2019 mennessä

Koneen Säätiön Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssi järjestää tänä keväänä toisen Yhteisötaiteen triennaalin. Kolmen vuoden välein järjestettävän tapahtuman teemana on tänä vuonna äänenavaus. Tapahtumassa kiinnitetään erityistä huomiota yhteisötaiteellisten prosessien tutkimiseen ja yhteisötaiteen erilaisiin ääniin.

Touko-kesäkuussa yhteisötaiteilijat ja paikalliset yhteisöt toteuttavat eri residensseissä kuusi yhteisötaideprojektia Mynämäellä, Lempäälässä sekä Lauttasaaressa Helsingissä.

Haemme nyt neljää yhteisötaiteilijaa mukaan toteuttamaan triennaalia kanssamme ja työskentelemään yhteisöjen kanssa residenssijaksolle 13.5.–12.6.2019. Tavoitteena on toteuttaa yhteisön kanssa taiteellinen prosessi ja teos.

Residenssitaiteilijoista yksi (projekti 1) työskentelee Kulttuurikeskus PiiPoossa Lempäälässä (ei majoitusta). Kolme muuta taiteilijaa työskentelevät Mynämäellä (projektit 2-4) ja residenssijaksoon sisältyy majoitus Saaren kartanolla.

Yhteisöt ja heidän toiveensa ovat:

Projekti 1: Lempäälän kunnan henkilöstö – taiteenlaji määrittyy valitun taitelijan mukaan
Projekti 2: Wirmo-Seura – tanssi/esitystaide
Projekti 3: Nuorten työpaja – mediataide, videotaide, animaatio
Projekti 4: Mynämäen asukkaita – esitystaide, sanataide, flash mob

Työskentelyjakso käynnistyy yhteisellä starttijaksolla 13.–15.5.2019 (3 päivää) Koneen Säätiön ylläpitämässä Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssissä Mynämäellä (sisältää majoituksen), jonka jälkeen taiteilijat työskentelevät oman yhteisön kanssa (noin 3 viikkoa).

Yhteisötaiteen triennaali päättyy seminaariin pe–la 7.–8.6.2019 Koneen Säätiön Lauttasaaren kartanossa Helsingissä, johon taiteilija ja yhteisö valmistelevat puheenvuoron, kannanoton tai esityksen työskentelystä.

Tehtävään valitun taiteilijan tulee sitoutua kaikkiin työvaiheisiin. Kuukauden työskentelystä maksettava kokonaispalkka on 2 800 euroa. Työnantajana toimii Koneen Säätiö / Saaren kartano.

Hakuohje

Lähetä meille vapaamuotoinen hakemus (enintään yksi A4) sekä tiivis CV tai portfolio (pdf-muodossa), josta käy ilmi taiteellinen ja yhteisötaiteellinen työkokemuksesi viimeisen kolmen vuoden ajalta. Liitä hakemukseen tieto, mistä projekt(e)ista olet kiinnostunut. Lähetä hakemus 24.2.2019 kello 23:59 mennessä sähköpostitse osoitteilla pia.bartsch(a)koneensaatio.fi ja veera.lehtola(a)koneensaatio.fi.

Kirjoita sähköpostin aihekenttään: YHTEISÖTAITEEN TRIANNAALIHAKU 2019.

Lisätietoja:

PiiPoon residenssijakso: toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu Kulttuurikeskus PiiPoo, 0400 433 722,pilvi.kuitu(a)kulttuuripiipoo.fi
Koneen Säätiön Saaren kartanon residenssijaksot: yhteisötaiteilija Pia Bartsch, 040 720 9735, pia.bartsch(a)koneensaatio.fi

www.yhteisotaiteentriennaali.fi


Kutsu taiteilijoille ja tutkijoille tutkimaan ihmisen luontosuhdetta | Haku 1.3.2019 mennessä  

Osuuskunta Noidanlukko ja Tiedotuskeskus Hanhikivi kutsuvat eri tieteen ja taiteen alojen tekijöitä tutkimaan kukin oman alansa keinoin ihmisen luontosuhdetta ja Pyhäjoelle suunnitellun ydinvoimalan vaikutuksia ympäristöön. Etsimme ryhmiä, yksilöitä, tutkimushankkeita ja verkostoja sekä pyrimme yhteistyöhön riippumattomien tahojen kanssa.
 
Tarjoamme residenssityyppistä toimintaa Tiedotuskeskus Hanhikiven talolla; erityisesti tilat soveltuvat jaksoittaiseen  
pienryhmätyöskentelyyn, työpajoihin, journalistiseen ja dokumentointityöhön, pieniin näyttelyihin ja tapahtumiin.
 
Haku vuodelle 2019 on avoinna 1.3.2019 saakka.
 
Voit lähettää hakemuksen sähköpostilla: infocenterhanhikivi (at)riseup.net.
 
Lue kuitenkin ensin tämä kutsu kokonaan:
 
Tervetulleita ovat taiteen ja tieteen ammattilaiset, mutta myös kenen tahansa ideasta, ryhmän osaamisesta, tutkimisen halusta, ilmaisun tarpeesta tai pelkästä intuitiosta lähtevät projektit. Tärkeintä on, että voit kuvata projektisi, tavoitteesi tai toimesi etukäteen ja projekti voidaan hyväksyä kuuluvan Osuuskunta Noidanlukon tavoitteisiin ja Tiedotuskeskus Hanhikiven käytännön sääntöihin.  
 
Osuuskunta Noidanlukko on kiinnostunut esimerkiksi eri alojen ympäristönsuojeluprojekteista, ympäristön tilan mittaamiseen sekä ympäristössä tapahtuvien muutosten dokumentointiin liittyvistä hankkeista.
 
Tiedotuskeskus Hanhikiven tavoitteena on oppia sekä tiedottaa entistä paremmin ydinvoimalahankkeen yhteiskunnalle ja luonnolle aiheuttamista vahingoista. Etsimme keinoja, joilla korjata joitakin Pyhäjoella aiheutettuja vahinkoja.
 
Hakukuulutuksemme koskee toisaalta myös työtä, jolla nostaa esiin ydinvoimalaprojektin aiheuttamia laajempia ongelmia,  
kuten mm. taloudellinen kannattamattomuus, riippuvuus ydinvoimateollisuudesta, ekologisten vaihtoehtojen syrjäyttäminen, sorto ja vahinko ihmisiä, luontoa sekä valtioiden välistä rauhaa kohtaan.
 
Hanhikivenniemelle tulisi laatia vaihtoehtoisia, ekologista energiantuotantoa tukevia suunnitelmia, esimerkiksi tuuli-, aurinko- ja biomassaenergiaan tukeutuen sekä Ruotsin kanssa yhteistä merialuetta hyödyntäen ja suojellen.
 
Tarkemmat tiedot hakemisesta

Osuuskunta Noidanlukko
infocenterhanhikivi(at)riseup.net
www.noidanlukko.wordpress.com


Kotimaisen esittävän taiteen Performing HEL -katselmus | Haku 15.3.2019 mennessä

Toista kertaa järjestettävä sirkuksen, tanssin ja teatterin Performing HEL -katselmus hakee nyt teoksia, demoja ja pitchauksia. Helsingissä 29.8.-1.9.2019 järjestettävä katselmus esittelee kansainvälisille sekä kotimaisille festivaalien ja teattereiden ohjelmistosta vastaaville suomalaisen esittävän taiteen mielenkiintoisimpia, kansainvälisesti kiinnostavia ja kiertueelle sopivia teoksia.

Performing HEL -katselmukseen valitaan 4-6 koko illan esitystä, 6 demoesitystä sekä 10 pitchausta. Osa koko illan esityksistä valitaan Helsingin juhlaviikkojen vuoden 2019 kotimaisesta ohjelmistosta.

Mukaan voivat hakea ammattilaisryhmät tai taiteilijat, jotka toimivat tai saavat rahoitusta Suomesta. Teosten pitää olla soveltuvia kiertueelle. Teokset voivat olla suunnattuja erilaisille yleisöille. Hakuvaihtoehtoja on kolme:

– Täysmittaiset esitykset
– Demoesitykset jo ensi-illassa olleista tai tulevista teoksista/ideoista (20-30 min.)
– 15 minuutin pitchaukset olemassa olevasta tai tulevasta teoksesta.

Hakija voi esittää oman toivomuksensa mihin kategoriaan hakee, mutta valintaraati tekee lopulliset valinnat. HUOM! Hakea voi vain yhdellä teoksella.

Hakuaika päättyy 15.3.2019. Ohjelmistovalinnat pyritään tekemään huhtikuun aikana. Showcase-ohjelmistoon valituille taiteilijoille ja ryhmille maksetaan pieni palkkio.

Linkki hakukaavakkeeseen

Mukaan valitut ryhmät ja taiteilijat sitoutuvat osallistumaan kevään ja alkukesän aikana järjestettäviin koulutuksiin kiertuetoiminnasta (tekninen rider yms.) sekä esitysten myynnistä (mm. promomateriaali ja pitchaus).

Lisätietoja: tuottaja Anni Leino, anni.leino(a)danceinfo.fi , p. 040 1823 722

Showcase Performing HEL -katselmuksen pääjärjestäjät ovat Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskukset. Tapahtuman yhteistyökumppanit ovat Helsingin juhlaviikot, Svenska Teatern, Suomen Kansallisteatteri, Espoon kaupunginteatteri ja Teatterin tiedotuskeskus (TINFO). Tapahtumaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.


Kulttuuriosuuskunta ILME hakee taiteilijoita yhteisötaidetuotantoihin | Haku 15.3.2019 mennessä

Haemme taiteilijoita tai taiteilijoista koostuvia työryhmiä toteuttamaan yhteisötaidetuotantoja Oulun, Kempeleen ja Muhoksen alueella vuosien 2019 ja 2020 aikana.

Haussa on kaksi eri projektia joihin voit hakea:

1. Yhteisötaidetuotanto Oulun, Muhoksen ja Kempeleen alueella, kohderyhmänä mielenterveyskuntoutujat ja kehitysvammaiset

2. Elävä Kuolema -hanke, Kuolemaa käsittelevä taideprojekti Oulun kaupunginsairaalan saattohoito- osastolla, kotisairaanhoidossa ja kaupungin hoivayksiköissä.

Molempien hakujen hakuaika on 15.2.-15.3.2019

Lisätietoja: kulttuuriosuuskuntailme.fi/taiteilijahaku.html

Yhteydenotot:

Mika Kiviniemi
040-7658 147
mika.kiviniemi(a)kulttuuriosuuskuntailme.fi


Invitation to participate in Freedom Festival 2020 in Estonia | Deadline 1 May 2019

The second edition of Freedom Festival will take place from 21-23 February 2020. The festival is being organised by the Vanemuine Theatre in Tartu, Estonia.

It was first held in 2018. Among the participants were theatres from Georgia, Finland, Latvia and Estonia. You can find more information about the first festival online at https://www.vanemuine.ee/repertuaar/freedom-festival/?lang=en.

The Vanemuine Theatre is the oldest theatre in Estonia and will be celebrating its 150th anniversary in 2020. All three genres are represented in the theatre: drama, ballet and opera. Plays are performed on three stages of varying sizes offering different opportunities. https://www.vanemuine.ee/theatre-vanemuine/teatrimajad/?lang=en

Freedom Festival is organised by the Drama Department of the Vanemuine Theatre.

The focus of the programme for Freedom Festival 2020 is documentary theatre. We are looking to invite three productions from different countries in Europe to take part in the festival, as well as 3-4 productions from Estonian theatres.

We are grateful if this invitation is of interest to you. If you are interested, please send us a description of your production (name, overview of content, technical requirements, number of people and photographic and video material) and dates on which the festival curators could view the play. The deadline for applying is 1th of May 2019.

We offer technical support for performing the plays, free transport and accommodation in Estonia and participation in all festival events.

Questions and contact:
Heli Anni
Producer, Vanemuine Theatre Vanemuine St 6, 51003 Tartu, Estonia +372 56901329 heli.anni(a)vanemuine.ee www.vanemuine.ee


Kansallisooppera hakee toteutustapaa immersiiviselle teokselleen kilpailun kautta 

Suomen kansallisooppera ja -baletti aloittaa uudenlaisen yhteistyön säveltäjä Esa-Pekka Salosen ja dramaturgi Paula Vesalan kanssa. Vuonna 2020 ensi-iltansa saava, festivaaleille ja kiertueille suunniteltu teos hyödyntää immersiivistä teknologiaa. Viiveettömät 5G-verkot, virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus ovat uudenlaisten taidekokemusten ja immersiivisyyden avainteknologiat.

Perinteisen näyttämökokemuksen ulkopuolelle sijoittuvan teoksen toteutustapa haetaan kansainvälisen kilpailun kautta. Teos voidaan toteuttaa esimerkiksi immersiivisenä tilainstallaationa, virtuaalitodellisuuspelinä tai interaktiivisena lyhytelokuvana. Kilpailu on avoin uudesta teknologiasta kiinnostuneille luoville tiimeille, kotimaassa ja ulkomailla. Kilpailu huipentuu Helsingissä 29.─31.5.2019 järjestettävään kansainväliseen First Session -tapahtumaan, jonka päätteeksi kilpailuehdotusten joukosta valitaan toteutettava idea. Voittavan idean takana oleva tiimi kiinnitetään yhteistyöhön Kansallisoopperan, Salosen ja Vesalan kanssa.  

Toteutettava teos on osa Kansallisoopperan ja -baletin viime vuonna käynnistynyttä monivuotista ja kunnianhimoista Opera Beyond -projektia. Projekti tähtää elämyksellisyyden kasvattamiseen esittävässä taiteessa sekä uusien teknologisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen oopperassa ja baletissa. Projektin takana on Kansallisoopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi, ja hanketta tukee Jane ja Aatos Erkon säätiö. Kansallisooppera ja -baletti kutsuu mukaan myös muita yksityisiä rahoittajia ja kumppaneita.  

Kilpailusta löytyy lisätietoa projektin nettisivulta: operabeyond.com

Lisätietoja:

Kansallisoopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi,+358 50 471 1495

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Kajaanin kaupunginteatteri hakee näyttelijöitä | Haku 22.2.2019 mennessä

Kajaani on valtakunnallisesti tunnettu kiinnostavasta ja korkeatasoisesta teatteristaan, jolla on yli 100-vuotinen historia. 2000-luvun Kajaanin kaupunginteatteri on maineikas ja omaleimainen ammattiteatteri, jonka alueteatteritoiminta ulottuu Kainuun lisäksi Pohjois-Pohjanmaalle ja rajakuntiin sekä laajemmallekin.

Nyt haemme vahvaan joukkoomme 4–5 ammattinäyttelijää määräaikaisiin tai toistaiseksi voimassaoleviin työsuhteisiin, kuitenkin vähintään kahdeksi vuodeksi, alkaen 1.8.2019.

Edellytämme kaikilta hakijoilta yliopistotasoista näyttelijäntaiteen koulutusta tai vastaavaa ammatillista osaamista, monipuolisuutta ja erinomaisia ryhmätyötaitoja.

Tarjoamme näköalapaikan pohjoisen Suomen kulttuurielämään ja jäsenyyden kunnianhimoisessa ja sitoutuneessa teatteriperheessä.  

Jos tunnet paloa liittyä tiiviiseen työyhteisöön ja kotiutua Kainuun rauhallisiin maisemiin, olet hakemamme tulevaisuuden teatterin tekijä. Myös kimppahakemukset ovat tervetulleita. Mainitse siinä tapauksessa omassa hakemuksessasi, että haet paikkaa yhdessä jonkun toisen hakijan kanssa.

Lisätietoja antaa teatterinjohtaja Helka-Maria Kinnunen, helka-maria.kinnunen(at)kajaani.fi, p. 044 421 4191

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan 22.2.2019 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla helka-maria.kinnunen(at)kajaani.fi tai osoitteella Kajaanin kaupunginteatteri, Kauppakatu 14, 87100 Kajaani.

Tehtävän täyttämisessä otetaan ensisijaisesti huomioon Kajaanin kaupungilta irtisanotut ja lomautetut, mikäli he täyttävät tehtävän kelpoisuusehdot.

www.kajaani.fi/fi/kajaaninteatteri


Roberto Cimetta Fund: Project manager | Deadline  28 Feb 2019

The Roberto Cimetta Fund is an international association that provides support for artistic and cultural mobility in the Euro-Arab-Middle East area. It has provided 1800 travel grants to date. RCF is in touch with the emerging art scene and has a general overview of artistic and cultural projects taking shape in the Arab world and the Middle East as well as a focus on artists in exile near the conflict zones.

Context for recruting: In the last few years RCF has diversified its funding sources, widening its action and multiplying grants with success. In order to be fully operational, RCF has decided to recrute a project manager in the framework of a Government aided support programme called « parcours emploi compétences ». 

Position: Project manager

Assignment: Administration of the programmes run by RCF (announcing calls, receiving applications, liaising with the committee of experts, liaising with the successful candidates, communicating and reporting). Designing tools to valorise the artistic and cultural projects of grantees. Communication and reporting tools management. Translations. 

Specificity: in the framework of a government funded programme called “parcours emploi compétences”

Workplace: c/o ONDA, 13bis rue Henri Monnier, 75009 PARIS, FRANCE
Beginning of contract:  from March 2019
Number of working hours: 20 hours per week 
Length: one year, renewable
Daily schedule: 9h30 – 13h, 14h- 18h from Monday to Thursday 9h30 – 13h, 14h-16h on Friday
Salary: SMIC 

Qualifications: Master, in cultural management /cultural policy/international relations.
Languages required: Arabic and English, intermediary level in French
Technical capacities required: Mac environment, software (word, excel), social networks (twitter, instagram..)

Applications (motivation letter and CV) must be sent to: angie.cotte(a)cimettafund.org

Deadline for receiving applications: 28/02/19


Vaasan kaupunginteatteriin haetaan teatterinjohtajaa | Haku 1.3.2019

Vaasan kaupunginteatteriin etsitään uutta teatterinjohtajaa nykyisen teatterinjohtajan Erik Kiviniemen jäädessä eläkkeelle elokuun alussa. Haku teatterinjohtajan virkaan on auennut 11. helmikuuta. Hakuaika päättyy 1. maaliskuuta. Teatterinjohtajaa haetaan määräaikaiseen kolmen vuoden virkaan kahden vuoden lisäoptiolla 1.8.2019 lukien. 

Hakijalta edellytetään ammattiteatterin esimieskokemusta, ja kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Työpaikkailmoitus lisätietoineen löytyy täältä.


European Theatre Convention: Project & Administrative Officer | Deadline 4 March 2019

Reporting directly to the acting Executive Director, the Project & Administrative Officer shall be responsible for the various elements of the job description listed below. The duties outlined are not exhaustive and the successful candidate will be expected to undertake additional duties as reasonably directed by the acting Executive Director and the Board of Directors.

The main tasks include:

 • Organisational assistance with ETC’s conferences, projects and workshops (logistic arrangements, elaboration and editing of materials and documentation)
 • Administrative coordination of ETC’s office
 • Financial reporting support and preparation of funding reports (especially for EU-funded projects)
 • Support successful implementation of ETC’s communication strategy via internal and external channels (updating website, dissemination activities, media and press relations)
 • Maintenance of Database  

Find all details here


The Estonian Academy of Arts is looking for a Professor in Scenography | Deadline 8 March 2019

Professor of Scenography, Head of Department and Curriculum

(Employment start date is 26 th August 2019)

General job description

Professor is a leading teacher in his or her area of specialization who participates actively in creative, research or other development activities at the international level. The purpose of the position of professor is to engage and to encourage teaching, creative activity and research and development in his or her field, to organize such activities, and to educate the next generation of academics.

Required qualifications for candidate

According to the cause 13 of EAA Council regulation no 1-3/3 „Conditions and procedure for election of teaching and research staff at the Estonian Academy of Arts and requirements for filling positions”

Job responsibilities

According to the job description of professor of EAA
Workload: 1,0 (full-time); including at least 16-19 EAP of studies per academic year.

Location: Tallinn

How to apply, more information

Application materials shall be submitted not later than on March 8, 2019 at 16:00 to the Personnel Department of the Estonian Academy of Arts (room D207, Põhja pst 7, 10412 Tallinn) or in digitally signed format to the e-mail address personal(a)artun.ee with the title „Competition“.


Kuopion kaupunteatteri hakee teatterinjohtajaa | Hakuaikaa jatkettu 15.3.2019 saakka

Haemme teatterinjohtajaa 5 vuoden (+ 2vuotta optio) määräaikaiseen teatterinjohtajan virkaan 1.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Kuopion kaupunginteatteri on osa Kuopion kaupungin organisaatiota. Teatterinjohtaja toimii teatterin palvelupäällikkönä ja on yksikkönsä osalta tulos- ja tilivastuullinen.

Teatterinjohtaja johtaa toimintasäännön mukaisesti alaisuuteensa kuuluvaa palveluyksikköä ja toimii hallintopäällikön ja muun kuin hallintohenkilöstön lähiesimiehenä. Lisäksi johtaja
1. päättää johtamansa palveluyksikön ohjelmistosta sekä niihin liittyvistä sopimuksista ja kiinnityksistä
2. päättää pääsylippujen ja tilavuokrien hinnoitteluperusteista
3. vahvistaa johtamansa palveluyksikön tuotantosuunnitelmat ja työjärjestykset
4. valtuuttaa alaisensa henkilöstön allekirjoittamaan tila, leasing- yms. sopimukset
5. toimii vastuualueensa laatuvastaavana.

Hakijoilta edellytämme virkaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja riittävää johtamiskokemusta, monipuolista teatterialan tuntemusta ja tietämystä, näyttöä hyvistä henkilöstöjohtamisen taidoista, verkostoitumistaitoja, erinomaisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ja sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.
Lisäksi arvostamme strategista näkemystä ja kehittävää työotetta, julkisorganisaation tuntemusta ja liiketoimintaosaamista.

Tarjoamme monipuolisen ja haastavan näköalapaikan vetovoimaisessa kaupungissa kulttuuri-, tapahtuma- ja kokouskentän ytimessä. Tulethan tekemään kanssamme tulevaisuuden teatteria, joka vahvistaa osaltaan kaupungin vetovoimaa, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia aktiivisessa vuorovaikutuksessa kuntalaisten, alueen yritysten ja muiden kulttuuritoimijoiden kanssa osana kaupunkiorganisaatiota.

Virassa on kokonaistyöaika ja viran kokonaispalkkaus on 5 568,75 ¤/kk.
Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun tulee 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista toimittaa hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.
Virkaan haetaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuopio.fi/rekry -sivuston kautta. Viran hakuaika päättyy 15.3.2019 klo 12.

Lisätietoja: www.kuopionkaupunginteatteri.fi


Teatteri Jalostamo² etsii tuottajaa | Haku 31.3.2019 mennessä

Teatteri Jalostamo² etsii TUOTTAJAA kansainvälisiin produktioihinsa 

Tuotamme vuodessa 1-2 uutta näyttämöteosta. Kotipaikkamme on Helsinki, mutta viime aikoina olemme työskennelleet enimmäkseen Suomen rajojen ulkopuolella. Kansainvälinen vienti on toimintamme keskiössä. 

Odotamme henkilöltä kunnianhimoista suhtautumista työhönsä. Ammattitaitoa. Kiinnostusta toimia monialaisessa ammattikuvassa. Markkinointi ja myyntihommat plussaa. Kielitaitona vähintään erinomainen englanti. Työ edellyttää mahdollisuutta matkustamiseen ja ulkomailla työskentelyyn.

Ennen kaikkea etsimme hyvää tyyppiä työskentelemään kanssamme ja kehittämään asioita intohimoisesti eteenpäin. Olemme myös kiinnostuneita markkinoinnin/viestinnän ammattilaisista tai hallintopuolen henkilöistä. Kokonaisuus ratkaisee ja työnkuva on mahdollista nimetä myös esim. toiminnanjohtajaksi. Työ on aluksi osa-aikaista.  

Jalostamo² on vuonna 2012 perustettu vapaan kentän ryhmä, jonka taiteellisina johtajina toimivat näyttelijä Anna Lipponen ja valosuunnittelija-lavastaja Petri Tuhkanen.  
 
Ryhmän merkittävimpiä teoksia ovat olleet tallinnalaisen Teater NO99n kanssa yhteistuotantona tehty Narrien laiva (Kihnu Jõnn) 2018, Kädettömät (Käsist seotud), joka sai ensi-iltansa joulukuussa 2016 yhteistyössä Eesti Draamateaterin kanssa, Die Hard Tampere vuonna 2017 Tampereella Hiedanrannassa sekä 2015 ensi-iltansa saanut Rechnitz (Tuhon enkeli) Tampereen Teatterimontussa ja Kiasma-teatterissa. Vuonna 2019 ryhmä tuottaa kaksi uutta teosta.  

Jos tunnistat itsesi niin laita viestiä (31.3.2019 mennessä), kerro itsestäsi, taustastasi ja ajatuksista, miten haluaisit työskennellä unelmatyössäsi ja mikä on palkkatoiveesi. Katsotaan kohtaavatko maailmamme: 

anna (at) jalostamo2.com
+358 40 739 5514 

Lisätietoa meistä löydät:
www.jalostamo2.com tai sosiaalisesta mediasta

Ps. Kuva olis kiva :)

MUITA ILMOITUKSIA

TINFO haastaa sinut Ilmastoveiviin 2019

Vastaamme täten Twitterissä saamaamme haasteeseen, ja pistämme mailan eteenpäin sinulle, TINFO-tiedotteen lukija. Kiitos haastamisesta @SiiriInkeri 

Kaikki mukaan, viedään #Ilmastoveivi2019 maaliin niin, että tulosta tulee!

Ilmastoveivillä kampeamme Suomen ilmastoasioiden kansainväliseen kärkeen. Kiekko on jo liikkeellä, ratkaisun paikka on nyt.

Tavoite

Suomi on EU:n puheenjohtajamaa heinäkuusta joulukuuhun 2019. Ilmastoveivi2019 -kampanjan tähtäimessä on, että kansan tuella Suomi käyttää hyväksi EU-puheenjohtajakautensa mahdollisuudet ja ajaa tiukasti ilmaston lämpenemisen rajaamista 1,5 asteeseen. Tuolloin Suomella on puheenjohtajamaana valta tehdä neuvostossa aloite ilmastopaketin tavoitetasojen päivittämiseksi vuosien 2030 ja 2050 osalta 1,5 asteen mukaisiksi.

Miten se tehdään?

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Ilmastoveivi2019 tavoittelee 500 000 allekirjoitusta vetoomukselle, joka luovutetaan Suomen uudelle pääministerille keväällä 2019.

Ilmastoveivi2019 yhdistää suomalaiset iästä, taustasta ja elämäntilanteesta riippumatta toimimaan yhdessä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ilmastoveivillä vaadimme yhteen ääneen Suomea ottamaan johtoaseman ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä, ja päättäjiltä rohkeutta tehdä merkittäviä poliittisia ratkaisuja.

www.ilmastoveivi2019.fi


EU:n liikkuvuuspilotin kysely: vastaa ja vaikuta tuen sisältöihin

Huhtikuussa lanseerataan uusi EU:n Luova Eurooppa -ohjelman rahoittama kulttuurialan liikkuvuustukipilotti. Tukikelpoisten taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten on mahdollista hakea tukea huhtikuun ja syyskuun 2019 välillä ammatillisiin liikkuvuuksiin Luova Eurooppa -ohjelmamaiden sisällä.

Ennen pilottihakujen julkaisemista Goethe-instituutin vetämä konsortio kutsuu taiteilijoita ja kulttuurialan ammattilaisia vastaamaan lyhyeen kyselyyn alan liikkuvuustarpeista.

Nyt on hyvä tilaisuus vaikuttaa, sillä vastausten perusteella liikkuvuuspilottia räätälöidään alan tarpeita vastaavaksi. Vastaa siis kyselyyn viimeistään 25.2.2019 ja kerro, millaisia tarpeita sinulla on esim. liikkuvuuden sisällön, keston ja kohteiden suhteen.

Suora linkki kyselyyn

Kysely on tärkeä siitäkin syystä, että pilotin pohjalta valmistellaan tulevaa EU-ohjelmakautta. Ajatuksena on, että vuodesta 2021 alkaen kulttuurialalle olisi olemassa oma liikkuvuustukiohjelmansa EU-tasolla.

Euroopan komission viime vuonna järjestämässä tarjouskilpailussa kulttuurialan liikkuvuuspilotin toteuttajaksi valittiin Goethe-instituutin vetämä konsortio, jossa ovat mukana myös Institut français (Ranska), Nida Art Colony of Vilnius Academy of Arts (Liettua) ja Izolyatsia (Ukraina).

Lue lisää ja vastaa kyselyyn

Lisätietoa liikkuvuuspilotista tarjolla Helsingissä 14.3.2019

Luova Eurooppa -yhteyspiste on kutsunut liikkuvuuspilotin projektipäällikön Eva Blauten Goethe-instituutista Suomeen maaliskuussa ennen pilotin käynnistymistä. Blaute esittelee liikkuvuuspilottia Taiken ja Cuporen järjestämässä keskustelutilaisuudessa taiteilijoiden ja taiteen liikkuvuudesta 14.3.2019.

Tapahtuma Oodissa Helsingissä, katso ohjelma


Saamenkielinen haaste – tartu viestikapulaan!  

Tänä vuonna vietetään YK:n alkuperäiskansojen kielten teemavuotta. Teemavuoden tarkoituksena on nostaa esille maailman alkuperäiskansojen kielten tilanne. Suomen kolme saamen kieltä – pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame – kuuluvat alkuperäiskansojen kieliin. Kuten suurin osan maailman muista alkuperäiskielistä, myös saamelaiset kielet ovat uhanalaisten kielten listalla.

Kulttuuria kaikille -palvelu haastaa suomalaisen taide- ja kulttuurikentän sekä kaikki yhteiskumppaninsa osallistumaan YK:n teemavuoteen: haastamme teidät kiinnittämään huomiota saamen kielten tilanteeseen, järjestämään aiheeseen liittyviä tapahtumia, viestimään saamen kielillä sekä lisäämään saamen kielisten aineistojen ja ohjelmien tarjontaa!  

Lue lisää haasteesta Kulttuuria kaikille sivustolta: www.kulttuuriakaikille.fi/uutiset/saamenkielinen_haaste


Tukea apurahojen ja avustusten hakuun

Onko sinulla tai yhteisölläsi huippuidea, johon haluaisit saada rahoitusta, mutta idean muotoileminen hakemukseksi ei ole erityisalaasi? Kaipaatko tukea idean pukemiseen sanoiksi, idean kehittelyyn, projektin ytimen löytämiseen tai vakuuttavien perusteluiden löytämiseen?

Tässä kohtaa minä tarjoan apuani! Olen koulutukseltani sosiologi (YTM) ja Koneen säätiön rahoittama tutkija. Nyt haluan osaamisellani auttaa muita saamaan taloudellista tukea merkityksellisten projektien eteenpäin viemiseen. Kokemukseni tutkimustyöstä ja apurahahauista auttavat minua hahmottamaan kokonaisuuksia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä laajasti ja luovasti sekä viestimään monimutkaisiakin asioita selkeästi, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti rahoittajan kriteerit huomioiden.  
 
Kerro projektistasi ja siitä, mitä kaipaat ja katsotaan, voinko olla avuksi. Projektiin tutustuminen ja alkukartoitus ovat maksuttomia. Ota rohkeasti yhteyttä!

Minusta:

 • rahoittajat: SOVAKO, Koneen säätiö (3 v.), matka- ja tutkijavaihtoapurahoja eri säätiöiltä (Emil Aaltosen säätiö, Kansan sivistysrahasto, Suomalainen Konkordia-liitto)
 • osaaminen: selkeä, vakuuttava teksti, ideointi, hankkeen ”ytimen” näkeminen ja perustelujen löytäminen sille

Mirja Vihersalo mirja.vihersalo(a)gmail.com


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.