28.05.2020

TINFO-tiedote 18 / 28.5.2020
 

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Koronan vaikutukset jatkuvat. Raportit ovat tärkeitä, mutta tärkeämpiä ovat tulevat konkreettiset toimet.

TINFO PALVELEE

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Koronan vaikutukset jatkuvat

Opetus- ja kulttuuriministeriön raportti kertoo tiivistetysti koronan vaikutuksista. Raportin pohjana oli OKM:n kentälle suuntaama kysely ja taiteenalan tiedotuskeskusten tekemät osaraportit taiteenalaltaan. TINFOn oman raporttinsa pohjalta laatima tiivistetty koko kuva on tässä.

Raportit ovat tärkeitä, mutta tärkeämpiä ovat tulevat konkreettiset toimet.

Digi ei liveä korvaa

Ministeri Kosonen toteaa ministeriön raportin tiedotteessa: ”Toivon, että yksi koronakevään oppeja olisi se, että digitaalinen kulttuuripalvelu on todellista kulttuuripalvelua, jolla voidaan entisestään madaltaa kynnystä kulttuurin pariin ja tavoittaa aivan uusia yleisöjä. Jotta digitaaliset palvelut voisivat jatkossakin olla merkittävä osa kulttuuripalvelumme tarjontaa, tulisi niihin kyetä kytkemään riittävä ansaintalogiikka.”

Tärkeää on ollut ja toki on myös tulevaisuudessa taiteilija- ja taidelähtöisesti kehittää erilaisia tapoja olla yhteydessä erilaisiin yleisöihin. Digitaalinen kulttuuripalvelu voi toki olla ”todellista kulttuuripalvelua” ja varmasti osaan voidaan kytkeä ”riittävää ansaintalogiikkaa”, mutta näin mutkat suoraksi -suhteesta ei livessä ja digissä ole kyse. Tämä tuli selvästi ilmi kyselyyn saaduista teatterin ja esitystaiteen vastauksista, ja tätä valottaa myös IETM:n tuore raportti.
 

Live tai digi, mutta taiteen omilla ehdoilla

IETM on raportti Live arts in the virtualising world esittää juuri sen kysymyksen: onko digitaalisuudessa kyse innovatiivisuudesta ja luovuudesta vai tämän taiteenalan ainutlaatuisuutta määrittävän arvon, ”elävyyden”, väheksymisestä. Raportissa kysytään myös, mitä näiden taiteenlajien yleisöt tahtovat. 

Raportissa mennään diskurssia ”muutetaan kriisi mahdollisuudeksi” syvemmälle. Siinä korostetaan, että taiteilijoiden itsensä tulee ohjata digitaalisen läsnäolon prosessia. On epätodennäköistä, että esittävät taiteet pystyisivät kilpailemaan audiovisuaalisen alan kanssa verkossa, koska ne merkityksellistyvät internetin ulkopuolella. Tästä syystä esittävän taiteen taiteilijat eivät pysty saamaan riittävää palkkiota työstään. Esittävien taiteiden ”digiloikassa” tulee taiteilijoiden itse saada päättää, millä tavoin he digitaalisia mahdollisuuksia haluavat hyödyntää.

On ilahduttavaa, että raportissa tunnistetaan uusia kestävämpiä kansainvälisen liikkuvuuden muotoja ja todetaan, miten kriisi saattaa olla mahdollisuus keksiä ja pilotoida uusia malleja. Pää- ja suurkaupunkikeskeisen kansainvälisen liikkuvuuden rinnalle voidaan kehittää tapoja olla yhteydessä myös muihin alueellisiin todellisuuksiin ja ottaa huomioon maaseutujen ja syrjäseutujen yleisöt.

Kansainvälinen liikkuvuus voi näin muodostua ekologisesti, sosiaalisesti (ja myös taloudellisesti) kestävämmäksi. Olen erityisen iloinen tästä havainnosta ja IETM:n halusta kehittää juuri tällaisia uusia kansainvälisen yhteistyön, yhteisen työskentelyn  ja taiteellisen vuorovaikutuksen strategioita. Juuri tätä kohti myös TINFOn kansainvälisen liikkuvuuden toimintaohjelmaa ollaan parhaillaan päivittämässä.

Raportin pääviesti on selvä: Taiteilijoita ei tule pakottaa kilpailemaan keskenään apurahoista tai "kiireellisestä" digihankerahoituksesta. Nyt tarvitaan vahva visio siitä, miten live saadaan takaisin näyttämöille turvallisesti ja miten päästään COVID-19: n jälkeiseen tulevaisuuteen, miten rakennetaan entistä oikeudenmukaisempia käytäntöjä, joilla turvataan erilaisissa työmarkkina-asemissa olevien ja eri rakenteissa toimivien taiteilijoiden kestävä työura ja rakennetaan entistä vahvempia ja kestävämpiä yhteyksiä paikallisiin ja kansainvälisiin yleisöihin. Digitaalisuus on vain yksi ratkaisuyritys. Taide ja taiteilijat vastaavat ja päättävät itse, millainen.

Raportissa tunnistetaan myös digitalisoinnin mahdollinen uhka taiteen monimuotoisuudelle ja muistutetaan että live-tapahtumien korvaaminen digitaalisuudella voi jossain määrin lisätä yleisöjä, mutta pitkällä aikavälillä siinä voi piillä myös syrjäytymistekijä. Mutta me emme tiedä tarpeeksi. Tarvitaan tietoa ja tutkimusta siitä, miten yleisö käyttäytyi pandemian aikana ja miten se tulee käyttäytymään nyt uudessa normaalissa.

Fyysisesti jaettu tila ja kehojen tuntoisuus

Esittävissä taiteessa on kyse sellaisesta maailmassa olemisen tavasta ja poliittisuudesta, josta Hannah Arendt kirjoittaa. Livessä ollaan kokoontuneina yhteen, tehdään asioita yhdessä. Live tapahtuu siellä, missä ihmiset ovat tekemisissä toistensa kanssa ja kokoontuneina yhteen. Tätä fyysisen yhteen kokoontumisen elettä digi ei korvaa. Liven käyttöliittymä on yhteinen fyysinen tila ja siellä olevien kehojen materiaalisuus ja tuntoisuus.

Mutta tärkeää on jatkuvasti taide- ja taiteilijalähtöisesti pohtia, kehittää ja kokeilla, mitä digitaalisuus voi olla, mitä se voi tarjota liven rinnalle. Digi ei ole vihollinen. Tätä pohdintaa jatkamme ensi viikolla.
 

Turvalliset käytännöt teatterissa

Stefi, Teatterikeskus ja Suomen Sinfoniaorkesterit järjestävät Teams-alustalla 9.6.2020 seminaarin siitä, miten rakennetaan tuotantoja turvallisesti, miten harjoitellaan ja esitetään turvallisesti. Alalla on työskennellyt projektiryhmä, joka on valmistellut suosituksia. Seminaarin ilmoittautumiset tästä. Aiheeseen liittyviä kysymyksiä voi lähettää tämän linkin kautta.

Itsensätyöllistäjät väliinputoajina – aika pysyville politiikkatoimille

Korona ei hävitä rakenteellista tai muuta epätasa-arvoa, se paljastaa eriarvoisuuden.

Politiikasta-verkkosivustolla ilmestyi jokin aika sitten erinomainen työelämäntutkijoiden kirjoitus Itsensätyöllistäjät ovat väliinputoajia myös koronakriisin hoidossa. Karu totuus on se, että vähiten koronakriisissä tukea saavat itsensätyöllistäjät, joiden asema on muutoinkin muita haavoittuvampi.

Kirjoituksessa valotetaan, mistä tässä moninaisessa itsensätyöllistäjien joukossa on kyse, keitä he ovat, miten työtä tehdään eri ansaintatapoja yhdistellen ja missä ovat ongelmat. Tässä keskeinen pointti:Koronaepidemian kaltaisessa poikkeustilanteessa ansainnan tapojen yhdistämiseen perustuva suojautumisstrategia voi kuitenkin näyttää varjopuolensa. Kun uusia töitä ja tehtäviä on hankala löytää, saattaa esimerkiksi määräaikainen sivutoimi jäädä pitkäksi aikaa henkilön ainoaksi tulovirraksi."

Tällainen tulovirta taas saattaa vaikeuttaa työttömyysturvan piiriin pääsyä tai pudottaa korvausten määrää vielä pitkälläkin aikavälillä siitä tasosta, johon henkilö olisi oikeutettu, mikäli ansiot olisivat koostuneet yhdestä, niin kutsutusta perinteisestä palkkatyösuhteesta.”

Tutkijat nostavat esiin poikkeustilanteessa toteutetun parannuksen. Kela voi nyt maksaa väliaikaista työmarkkinatukea myös yrittäjille eikä työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä nyt ole yritystoiminnan lopettaminen. Tämä on muutos voi tukijoiden mukaan olla askel kohti perustuloa.

Tutkijoiden mukaan korona-aika osoitti, että ratkaisuja saadaan aikaan, kun poliittista tahtoa on. Mutta he muistuttavat, että toimenpiteiden käytäntöönpanoa hankaloittaa jäykkä jaottelu palkansaajiin ja yrittäjiin. Tästä jäykkyydestä seuraa hankaluuksia niille itsensätyöllistäjille, jotka ovat rakentaneet toimeentulonsa usean työ- ja ansaintamuodon varaan. Heitä on monia esittävien taiteiden alalla. Kuten tutkijat sanovat, nyt poliittisilla päättäjillä on mahdollisuus kokeilla työttömyysturvaa osalle itsensätyöllistäjistä. Nopeita muutoksia tarvitaan, mutta vailla hätiköintiä.
 

Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntijuus tehokäyttöön

Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntijan kaksivuotisesta erikoistumiskoulutuksesta (40 op) valmistuu tänä keväänä parisenkymmentä laaja-alaisia taidealojen osaajaa. Meillä on nyt entistä asiantuntevampi joukko taiteilijoita, taidepedagogeja ja eri taiteiden ja taidekasvatuksen ammattilaisia, joita toivon mukaan yhteiskunnan eri sektorit ymmärtävät työllistää – ihan oman etunsa nimissä. Näillä asiantuntijoilla on paljon annettavaa uusissa ympäristöissä monimuotoisilla laajentuneilla toimintakentillä. Yhteiskunta voi löytää ratkaisuja taiteesta ja rakentaa toisintoimimisen rakenteita.

Koulutuksen päätösseminaari Ratkaisuja taiteesta oli hieno tapahtuma ja kohtauspaikka Webinaari antoi kokonaisvaltaisen kuvan tekijäeetoksesta ja ammatti-identiteettien muutoksista, toteutuneiden hankkeiden vaikuttavuudesta – syvästä merkityksellisyydestä osallistuneille, instituutioille ja näille soveltavan ja osallistavan taiteen ammattilaisille itselleen. Nämä taidealan ammattilaiset pystyivät lyhyissä puheenvuoroissa valottamaan  kyse hienosta jaetusta asiantuntijuuksista, dialogisesta toimijuudesta ja yhteisoppijuudesta.

Tästä pääsee tutustumaan koulutukseen osallistuneisiin.
 

Entistä kestävämpi tulevaisuus soveltavalle taiteelle


Taiteella ja taidelähtöisellä ajattelulla ja taideperusteisilla menetelmillä on tilausta – myös osana ekokriisin ja postkoronan ajan jälleenrakentamista. Mutta miten tilaajat löytävät nämä osaajat? Miten projektiyhteiskunnassa varmistetaan kestävyys ja juurrutetaan toiminta yhteistöihin? 

Meillä on kovalaatuinen asiantuntijajoukko, meillä on käytännössä kehitettyjä ja testattuja, hyväksi havaittuja toimintamalleja, mutta meillä puuttuu tuotanto- ja välitysrakenne, meiltä puuttuu alusta. Nyt tarvitaan sillanrakentajia. Miten soteorganisaatioihin saataisiin myös taiteilijajäseniä.

Koulutuksen päätösseminaarin osallistujat pohtivat, voisiko olla mahdollista rakentaa esimerkiksi kuukausilahjoittajan mallille perustuvaa toimintarahoitusta? Voisiko esimerkiksi Suomen Kulttuurirahasto ottaa koppia kestävän tuotanto- ja jakelurakenteen kehittämisestä. Jos olen Amnestyn kuukausilahjoittaja, voisin olla myös soveltavan taiteen lahjoittaja. Jos ostan metsää, voisin ostaa myös soveltavan taiteen palveluita erilaisin toimintaympäristöihin. Voisin kuvitella, että meitä on monta tällaista potentiaalista maksajaa.
 

Annettavaa taiteilijakoulutukselle ja taiteelle

Tämä upea diversiteettiä ja inkluusiota juhlistava soveltavan ja osallistavan taiteen joukko herätti kysymyksen taiteen ja taiteilijakoulutuksen saavutettavuudesta ja diversiteetistä. Meidän taiteilijakoulutuksemme on edelleen ei-inklusiivinen, sitä kautta inkluusio on etäällä myös instituutioistamme. ”Omalla kokemuksella on merkitystä”, kuten Jaana Taskinen totesi.

Soveltava taide purkaa hierarkioita, kuroo umpeen eroja rakentaessaan monenlaista taiteilijuutta ja toimijuutta, moninaisia identiteettejä ja hybriditaiteilijuutta ja jäsentäessään uudelleen etiikan ja estetiikan suhdetta.

Lavastus kotipesään!

Ilouutinen! Esittävien taiteiden lavastuskoulutus siirtyy Aalto-yliopistosta Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun syksystä 2021 lähtien. Voi, miten tätä on odotettu ja tehty ajasta toiseen töitä tämän oikean kotipesän rakentamiseksi. Nyt se sitten vihdoin toteutuu, ei siihen mennytkään kuin 40-50 vuotta.

Postkoronaterapiaa turvallisissa olosuhteissa

Minun huumorintajuuni vetoaa WHS Unionin uljas turvallisuusasenne: ”Turvallisuutta lisää Unionille tyypillinen obskuuri ohjelmistosuunnittelu. Olemme huolella valinneet kaupungin oudoimmat ja epäkaupallisimmat elokuvat. Niitä katsomaan loukoistaan toivottavasti hiipii paikalle harvalukuinen mutta sitäkin laadukkaampi joukko omistautuneita filministejä, joiden eristäytynyt elämäntyyli edistää terveyttä paremmin kuin käsidesi (jota toki myös on).

Jiihaa! Karanteenikino aloittaa Viruksella maanantaina 1.6. Pahoittelut jo etukäteen, mutta nyt tilastot, ei korona estää tulemasta. Nää on kyllä niin kutsuvan hämäriä. Postkoronaterapiaa!
 

"Ei kesäteatteristakaan niin vaan eroon päästä"

Myös Turun kaupunginteatterin ja Emma Teatterin uutinen kesäteatterista riemastuttaa. Emma Teatterissa kesäteatteriperinne ei katkea Helppo ero -komedian (Satu Rasila ja Mikko Kouki) ensi-ilta siirtyy toukokuun lopusta heinäkuun alkuun ja jatkuu tavallista pidemmälle elokuussa. Ohjeita ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen kesä teatterissa on mahdollinen:

”Me teatterintekijät odotamme jo käsidesin kyllästämät sormet syyhyten, että pääsemme naurattamaan katsojia tämän vuoden komediallamme. Helppo ero kertoo tavarasta ja asioista irti päästämisen vaikeudesta hauskoin ja samaistuttavin huomioin. Kesäkomedia on loistavaa nauruterapiaa etenkin näin erikoisen kevään jälkeen”, kertoo esityksen ohjaava Turun Kaupunginteatterin taiteellinen johtaja Mikko Kouki.

Verkkosivuilla ohjeistetaan katsojia: Noudata ohjeita, liput verkkokaupasta, älä tule kesäteatteriin kipeänä, oireilevien liput vaihdetaan ja päälle tarpeeksi lämmintä.

Jiihaa, elämä voittaa!

 

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

TINFO PALVELEE

TINFO-apuraha kääntämiseen | Haku 7.6.2020 mennessä

TINFO jakaa apurahoja suomalaisten näytelmien ja dramatisointien sekä esitysten tekstitysten kääntämiseen. Yhteensä vuodelle 2020 on jaossa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämänä määrärahana 25 000 euroa.

TINFO-apurahan jakokierroksia on neljä, joista ensimmäiseen hakemukset on lähetettävä sunnuntaihin 7.6.2020 mennessä.

Seuraavien hakukierrosten määräpäivät ovat: 6.9.  ja 29.11.2020.

Lisätietoa ja hakuohjeet: www.tinfo.fi/fi/TINFO-kaannosapuraha


Monikielisyys aiheena TINFO e-Nytissä 

Tuoreessa ruotsinkielisessä uutiskirjeessämme TINFO e-Nytissä juttua mm. monikielisyydestä ja inkluusiosta teatterissa. 

TEATERN OCH FLERSPRÅKIGHETEN

Lue koko TINFO e-Nytt


Teatteri kotisohvalle -poimintoja

After 8 with @antifestival #1: Kim Modig & Johanna Tuukkanen 28.5.
Ilmaisukoulu Tuike: TUIKE AIRLINES: LENTO HE113 -kuunnelma 28.5.
Tanssiteatteri ERI: Kaksin vai yksin - esitykset 28.5, 2.6, 4.6, 9.6 ja 11.6.
Ryhmäteatteri: Usko, toivo, huijaus livelähetyksenä 29.5. ja 30.5.
Esitystaidekollektiivi Ilmastokirkko: Room of Organs – Do It Yourself Performance @ Bergen International Festival 30.5.
After 8 with @antifestival #2: Kalle Pulkkinen, Eevi Tolvanen & Marika Räty 4.6.
Hangö Teaterträff virtuaalisesti 6.6.
Viikinsaaren kesäteatteri: Tulitikkuja lainaamassa ensi-ilta striimattuna 10.6.
Klockriketeatern: Christer Kihlmanin Svaret är nej! -kuunnelman ensi-ilta 14.6.
Teatteri Tuike: Kerttu Kaskas ja kadonnut kummitus sekä Kummallinen kahvila 15.6.
#Digiteatterin Autiosaarella -tekoälyseikkailu muuttaa kodin fantasiamaailmaksi
Karanteeniteatteri

Teatteri kotisohvalle päivittyy sitä mukaa, kun saamme tietoja. Teatterilaiset, ilmoitelkaa: tinfo (a) tinfo.fi

UUTISIA

Yleisötilaisuuksissa noudatettava ohjeita koronavirustartuntojen ehkäisemisestä 

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt aluehallintovirastoille ohjauskirjeen valtioneuvoston periaatepäätöksen linjausten toimeenpanosta yleisötilaisuuksissa ja kokoontumissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat valmistelleet yleiset ohjeet sisä- ja ulkotiloissa järjestettävistä tapahtumista. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti kokoontumisrajoituksia lievennetään 1.6. alkaen. Yleisötilaisuuksien henkilömäärärajoitus muuttuu nyt voimassa olevasta 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön. Yleisötilaisuuksissa on noudatettava viranomaisten ohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. 

Myös yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa saa järjestää, jos turvallisuus voidaan varmistaa asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla. 

Kaikki yli 500 henkilön yleisötilaisuudet kielletään poikkeuksetta 31.7. saakka. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuurinimisteriön valmistelemien ohjeiden pääperiaatteet ovat kaikissa tilaisuuksissa samat: tilaisuuksiin ei saa tulla sairaana, hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä siivouksesta on huolehdittava ja muihin ihmisiin on pidettävä 1-2 metrin etäisyys. 

Aluehallintovirastot tekevät varsinaiset yleiset päätökset tilaisuuksien kokoontumisrajoituksista ja niihin liittyvistä vaatimuksista alueellaan. 

Ohjeiden yksityiskohtainen soveltaminen on aina järjestäjän vastuulla. Tilaisuuksien ja toiminnan järjestäjät voivat laatia omia tilanne-, toiminta- tai tapahtumakohtaisia tarkempia suosituksiaan, joissa on otettava huomioon aluehallintoviraston päätökset. 

Lisätietoja

johtaja Jaska Siikavirta, STM, p. 0295 163 394 
ylijohtaja Esko Ranto, OKM, p. 0295 3 30115 
ylijohtaja Riitta Kaivosoja, OKM, p. 0295 3 30129

Lue lisää OKM:n verkkosivuilta


OKM: Koronapandemia koetellut taiteen ja kulttuurin toimialaa rajusti 

Koronapandemia on vaarantanut oleellisesti taiteen, kulttuurin ja luovien alojen toimintaa selviää opetus- ja kulttuuriministeriön kyselystä. Tilanteen ei arvioida lähiaikoina parantuvan. Kyselyyn vastasi noin 1600 toimialan toimijaa, ja heidän arvioihinsa perustuvat, yhteenlasketut nettotulonmenetyksensä kevään osalta ovat noin 130 miljoonaa euroa. Todellisuudessa summa on suurempi, sillä vastaajat edustavat vain osaa alasta. 

Ministeriö toteutti huhtikuun lopussa kyselyn koronapandemian ja sen pitkittymisen vaikutuksista taiteen, kulttuurin ja luovien alojen toimijoiden toimintaan. 

Arvioitaessa koronapandemian vaikutuksia toimintaan tähän saakka, puolet vastaajista katsoi toimintansa vaarantuneen olennaisesti. Yhdelle neljännekselle vastaajista pandemia on aiheuttanut merkittäviä muutoksia toimintaan ja yhdelle neljännekselle vain pieniä muutoksia. Vastaajat arvioivat tilanteen muuttuvan huonommaksi seuraavan kolmen kuukauden aikana, mutta paranevan loppuvuonna. Parhaimmaksi toimintakykynsä pandemian aikana arvioivat julkisyhteisöt.

Lomautuksia oli vastaushetkellä (20.-26.4.2020) toimeenpantu 38 % yrityksistä sekä joka viidennessä julkisyhteisössä, yhdistyksessä ja säätiössä. Koronapandemia on vaikuttanut myös irtisanomisiin. Arvioitaessa pandemian vaikutuksia jaksolla 1.6.-31.8.2020, arvio lomautusten ja irtisanomisten todennäköisyydestä kasvaa. 

Koronapandemian arvioidaan aiheuttavan tulonmenetyksiä eniten yrityksissä, joiden arviot tulonmenetyksistä on noin 83 % koko toimialan tulonmenetyksistä. Nettotulonmenetyksissä pandemian vuoksi saamatta jääneistä tuloista on vähennetty koronan vuoksi toteutumattomat kulut. Vastaukset eivät sisällä tekijänoikeustuloja. 

Vastaajista suurin osa edusti yhdistyksiä ja säätiöitä (44 %). Taiteenaloittain vastaajista suurin osa edusti kulttuuriperintöalaa, musiikkia ja näyttämötaidetta. 

Digitaaliset palvelut koronapandemian aikana 

Valtakunnallisten taiteenalakohtaisten järjestöjen laatimissa yhteenvedoissa tuotiin esiin ne monet vaikeudet, jotka koronapandemia on aiheuttanut. Digitaalisia palveluita kuitenkin kehitetään poikkeusolojen aikana tai toiminnassa hyödynnetään aktiivisesti jo käytössä olevia järjestelmiä. Digitaalisten palveluiden koetaan olevan tärkeitä erityisesti yleisösuhteen säilymisen kannalta, vaikka tuloja ei juurikaan synny.

Eri toimialoilla tarjotaan suoratoistopalveluita, tallenteita, podcasteja, webinaareja sekä erilaisia mobiilisovelluksia. Sirkus- ja tanssitaiteen opetuksessa sekä taiteen perusopetuksessa on siirrytty mahdollisuuksien mukaan etäopetukseen. 

Kyselyn taustaa 

Opetus- ja kulttuuriministeriö teetti 20.-26.4.2020 taide- ja kulttuurialan toimijoille verkkokyselyn koronapandemian vaikutuksista toimijoiden toimintaan. Tietoja kerättiin sekä nopeiden johtopäätösten ja politiikkatoimien muodostamisen tueksi että pidemmän aikavälin politiikan ja toiminnan suunnittelemiseksi. 

Kysely kohdistui julkisyhteisöille, yhdistyksille ja säätiöille, yritykselle sekä yksityishenkilöille ja työryhmille. Kyselyn kokonaisvastaajamäärä oli 1559. Kyselyn vastauksia tulkittaessa on otettu huomioon, että vastausten edustavuus vaihtelee taiteenaloittain, mikä vaikeuttaa alojen välistä vertailua. 

Kyselyssä pyydettiin vastaajien arviota kahdelta eri ajanjaksolta: 15.3.-31.5.2020, jolloin toiminnan rajoitukset ovat täysimääräisesti voimassa ja arviota ajalta 1.6.-31.8.2020, jonka oletuksena oli, että toiminnan rajoitukset jatkuvat ainakin kauden loppuun. Kyselyn toteutuksen jälkeen hallitus on tehnyt päätöksiä kulttuurialan toiminnan vaiheittaisesta ja osittaisesta avaamisesta kesäkuun alusta alkaen. 

Julkaisu Koronapandemian vaikutukset kulttuurialalla. Raportti kyselyn vastauksistaLinkki toiselle sivustolle (Valtioneuvoston julkaisuja 2020:14)  

Lisätietoja

ylijohtaja Riitta Kaivosoja, p. 0295 330 129
kulttuuriasiainneuvos Tapani Sainio (kyselyn toteutus), p. 0295 330 336 

Aiheeseen liittyvää:

Ministeri Hanna Kosonen: Koronakriisistä uuteen alkuun (Kolumni 26.5.2020) 
Opetus- ja kulttuuriministeriö kartoittaa koronan vaikutuksia taiteen, kulttuurin ja luovien alojen toimintaan (OKM uutinen 20.4.2020)  


Ilmastokirkko-kollektiivin esitys osana Bergen International Festivalia

Esitystaidekollektiivi Ilmastokirkon digitaalinen esitys Room of Organs – Do It Yourself Performance nähdään osana Bergen International Festivalin ohjelmistoa. Bergen International Festival on Pohjoismaiden suurin monitaidefestivaali, joka toteutuu tänä vuonna täysin digitaalisena 20.5.2020 alkaen. Room of Organs – Do It Yourself Performance -esityksen ensi-ilta on 30.5.2020, jonka jälkeen esitys on koettavissa ilmaiseksi aina elokuuhun saakka. 

Room of Organs on digitaalisella alustalla toteutuva tee-se itse-esitys, jonka osallistuja voi kokea kotonaan tai muussa sisätilassa etänä. Osallistuja toteuttaa ohjeperustaisen esityksen itse itselleen video-, teksti- ja audiomuotoisia ohjeita seuraten. Room of Organs käsittelee ruumista ekologisen kriisin keskellä, haurauden ja väliaikaisuuden teemoja sekä kanssaeloa bakteerien ja virusten kanssa. 

Room of Organs on taiteellinen vastine koronaviruksen muuttamaan esittävien taiteiden toimintaympäristöön. Teos tuo digitaalisen taiteen lähemmäs katsojaa kurottamalla näyttöruudun ulkopuolelle kohti kokevia, eläviä, nyt-hetkisiä ruumiita. 

Ilmastokirkko on Laura Marleena Halosen ja Ronja Louhivuoren vuonna 2017 perustama uskonnollisesti sitoutumaton esitystaidekollektiivi, joka tutkii pyhän ja ekologisen kriisin välistä suhdetta sekä niiden kokemusta ruumiissa. Halonen ja Louhivuori vastaavat esityksen dramaturgiasta, teksteistä ja esiintymisestä. Esityksen musiikin ja äänisuunnittelun on tehnyt Ville Kabrell.  

Teoksen kieli on englanti  

Linkki teosesittelyyn:  https://www.fib.no/en/programme/room-of-organs/

Linkki Ilmastokirkko-kollektiivin nettisivuille: www.ilmastokirkko.fi


Hinriikka Lindqvististä Näytelmäkulman uusi toimitusjohtaja  

Näytelmäkulma – Nordic Drama Corner Oy:n hallitus on valinnut uudeksi toimitusjohtajaksi filosofian maisteri, toiminnanjohtaja Hinriikka Lindqvistin. Hän aloittaa tehtävässään elokuussa.  

Näytelmäkulma – Nordic Drama Corner Oy on Suomen johtava teatteri- ja elokuva-alan agentuuri, joka edustaa koti- ja ulkomaisten kirjailijoiden parhaimmistoa. Näytelmäkulma on tärkeässä asemassa niin ulkomaisten näytelmien tuomisessa Suomeen kuin suomalaisten näytelmien saattamisessa kansainvälisille näyttämöille.  

Hinriikka Lindqvist on työskennellyt useissa keskeisissä tehtävissä Suomen teatterikentällä, ja hänellä on vahva kokemus työstä suomalaisen näytelmäkirjallisuuden edistämiseksi. Lindqvist on tällä hetkellä Ruska Ensemblen toiminnanjohtaja. Lisäksi hän työskentelee näytelmäkirjailijoiden Teksti-yhteisössä sekä tuottajana Työväen Näyttämöiden liitossa, jossa hän jatkaa osa-aikaisesti kevääseen 2021 saakka. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa freelance-toimittajana ja koordinoinut lukuisia kansainvälisiä ja kansallisia ryhmiä, hankkeita ja tapahtumia, kuten Kotimaisen näytelmän festivaalia, Kuriton Companya ja Art Goes Kapakka -tapahtumaa. 

Lindqvist on toiminut myös monissa luottamustehtävissä, kuten Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton TeMen hallituksen varapuheenjohtajana ja Teatterialan ammattilaiset TAM:n hallituksessa.  

”Pyrin Näytelmäkulmassa toimimaan sekä kirjoittajien että teattereiden palveluksessa, sekä Suomessa että kansainvälisesti, jotta teksteille löytyisi uusia, yllättäviäkin areenoita ja jotta teatterit saisivat entistäkin monipuolisempaa ja kiinnostavampaa ohjelmistoa.”, sanoo Hinriikka Lindqvist.  

Näytelmäkulman pitkäaikainen toimitusjohtaja, dramaturgi Hanna Jääskinen siirtyy työskentelemään freelancerina.  

Lisätietoa:  

Hanna Jääskinen, puh. +358 50 589 7576 
Hinriikka Lindqvist, puh. +358 40 570 6570  


Taideyliopiston rehtorin haun julkista kuulemista voi seurata verkossa 

Seuraa kärkikandidaattien julkista kuulemista suorana verkkolähetyksenä 8.6.2020 klo 14-16. 

Taideyliopiston hallitus käynnisti maaliskuussa rehtorin haun viisivuotiskaudelle 1.12.2020–30.11.2025. Tehtävä oli auki 1.4.2020 asti, ja sitä haki 16 henkilöä. Lisäksi haussa kartoitettiin myös muita potentiaalisia hakijoita. 

Viisi valintakriteerit hyvin täyttänyttä hakijaa kutsuttiin rekrytoinnin toiseen vaiheeseen, jonka tuloksia käsiteltiin hallituksen muodostaman rekrytointiryhmän kokouksessa 19.5.2020 Siinä kolme hakijaa valittiin haun viimeiseen vaiheeseen: hallituksen haastatteluun 25.5.2020 ja yliopistoyhteisön kuulemiseen. Tavoitteena on, että rehtorin valinta tehdään kesäkuussa. 

Rehtorin tärkeimpinä valintakriteereinä ovat taiteen ymmärrys, kyky viedä yliopistoa strategian viitoittamaan suuntaan ja johtamiskokemus. 

Rehtorin haun viimeiseen vaiheeseen valitut ehdokkaat ovat Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaani Kaarlo Hildén, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan dekaani Satu Miettinen ja Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Paula Tuovinen. 

Kaarlo Hildén on työskennellyt Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaanina vuodesta 2017 ja klassisen musiikin osaston dekaanina vuodesta 2010. Hildén on toiminut pitkään erilaisissa musiikin korkeakoulutuksen johtamis- ja kehittämistehtävistä. Ennen Taideyliopistoa hän työskenteli ohjelmajohtajana Hanasaaren ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa, koulutusjohtajana Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja lehtorina Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa.  

Hildénillä on vankkaa kokemusta mm. erilaisten kansainvälisten organisaatioiden hallituksista sekä auditointi- ja selvitysryhmistä. Hän oli tiiviisti mukana rakentamassa Taideyliopiston uutta strategiaa. Kaarlo Hildén on koulutukseltaan musiikin maisteri (musiikin teoria).  

Satu Miettinen on työskennellyt Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan dekaanina vuodesta 2018 ja palvelumuotoilun professorina vuodesta 2011. Lisäksi hän on ollut myös yliopiston hallituksen ja kollegion jäsen. Hän johtaa yli 7 miljoonan euron rahoituksen saanutta palvelumuotoilun tutkimusryhmää.  

Miettinen on toiminut teollisen muotoilun osaston johtajana Savonia-ammattikorkeakoulussa sekä useissa eri tehtävissä Taideteollisessa korkeakoulussa. Hän on työskennellyt myös mm. vierailevana professorina Stanfordin yliopistossa ja tutkinut sosiaalisesti sitoutunutta taidetta Afrikassa. Miettinen toimii itse myös taiteilijana sosiaalisesti sitoutuneen taiteen sekä valokuvauksen alueilla. Satu Miettinen on koulutukseltaan taiteen tohtori (taideteollinen muotoilu). 

Paula Tuovinen on työskennellyt Taiteen edistämiskeskuksen johtajana vuodesta 2018. Hän toimi Taideyliopiston va. rehtorina ja vararehtorina 2013-2018 ja Teatterikorkeakoulun rehtorina 2005-2012. Tuovisella on laajaa kansainvälistä kokemusta mm. esittävien taiteiden auditointitehtävistä ja hän on toiminut Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFIn varapuheenjohtajana usean vuoden ajan. Hänellä oli keskeinen rooli Taideyliopiston perustamisessa.  

Nykyisessä työssään Tuovinen on profiloitunut aktiivisena taiteen edistäjänä ja yhteiskunnallisena keskustelijana, joka korostaa taiteilijan urapolun tukemista aina alkuopinnoista ammatilliseen kehittymiseen asti. Paula Tuovinen on tanssitaiteilija ja koulutukseltaan filosofian maisteri (kulttuuriantropologia) sekä Executive MBA. 

Kärkiehdokkaiden julkinen kuulemistilaisuus pidetään 8.6.2020 klo 14-16. Koronaepidemian vuoksi tilaisuuteen on kutsuttu rajallinen joukko osallistujia. Läsnä ovat rehtorikandidaattien lisäksi Taideyliopiston hallitus ja yliopistoyhteisöä edustavan yliopistokollegion varsinaiset jäsenet. Muu yhteisö voi seurata tilaisuutta suorana verkkolähetyksenä tällä YouTube-sivulla

Lisätietoa

Eveliina Olsson
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
050 598 6492
eveliina.olsson(a)uniarts.fi


Esittävien taiteiden lavastuksen pääaineen koulutus siirtyy Aalto-yliopistosta Taideyliopistoon 

Esittävien taiteiden lavastuksen pääaineen koulutuksen siirto Aalto-yliopistosta Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun vahvistaa esittävän taiteen opetusta, sillä sen myötä lavastus pääsee saman katon alle useiden muiden esittävän taiteen koulutusohjelmien kanssa. Aalto-yliopiston elokuva- ja tv-lavastuksen sekä pukusuunnittelun opetus ja tutkimus jatkuvat Aallossa. 

Siirto toteutuu 1.8.2021 alkaen. Muutoksella on vahva henkilöstön ja opiskelijoiden tuki. 

Lavastuksen opiskelijat ja henkilökunta ovat kannattaneet ja jopa toivoneet koulutuksen siirtoa Taideyliopistoon jo aikaisemmin. Myös Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaani Tuomas Auvinen pitää koulutuksen tulevaa sijaintia järkevänä koko alan kehityksen kannalta. 

Aalto-yliopistossa esittävien taiteiden lavastus on ollut yksi pääaine osana laajempaa koulutusohjelmaa. Taideyliopistossa lavastuksesta tulee oma koulutusohjelmansa. Käytännössä koulutus lakkautetaan Aalto-yliopistossa ja käynnistetään uutena koulutuksena Taideyliopistossa 1.8.2021 alkaen. Aalto-yliopisto ja Taideyliopisto toteuttavat siirtymäjärjestelyt ja opetuksen suunnittelun ja järjestämisen tiiviissä yhteistyössä keskinäisen sopimuksen mukaisesti.

Siirron myötä Aalto-yliopiston esittävien taiteiden lavastuksen pääaineen opiskelijat siirtyvät Taideyliopiston opiskelijoiksi. Yliopistolaki kuitenkin takaa opiskelijoille oikeuden jatkaa opintojaan alkuperäisessä yliopistossa kolmen vuoden ajan koulutuksen siirron jälkeen eli 31.7.2024 saakka. Näin nykyiset tai tänä keväänä valittavat kandidaatti- ja maisteritason opiskelijat voivat valita, suorittavatko tutkintonsa Taideyliopistossa vai Aalto-yliopistossa. Kevään 2021 hakijat pyrkivät Taideyliopistoon.

Aalto-yliopisto ja Taideyliopisto ovat selvittäneet lavastuskoulutuksen tulevaisuuteen liittyviä ratkaisuja muun muassa opetuksen, opiskelijoiden ja henkilöstön osalta vuodesta 2018 alkaen. Asiaa valmistelleen työryhmän puheenjohtajina ovat toimineet elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen johtaja Anna Heiskanen Aalto-yliopistosta sekä dekaani Maarit Ruikka Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta. 

Lisätiedot

Jari Perkiömäki 
Rehtori 
Taideyliopisto 
puh. 050 384 3454 

Tuomas Auvinen 
Dekaani 
Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu 
puh. 050 648 48

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia
Lisää teatterielämyksiä Teatteri kotisohvalle -sivulta: www.tinfo.fi/fi/Teatteri_kotisohvalle


Mad House Helsinki jatkaa esityksiä erikoisjärjestelyin

Mad House Helsingin maaliskuussa keskeytynyt esitystoiminta jatkuu kesäkuussa, kun kokoontumisrajoituksia höllennetään. Ohjelmistossa nähdään kaksi kevätohjelmistosta uusille päivämäärille siirtynyttä teosta: Rakkaudesta – sanasto tuleville vuosikymmenille sekä Liisa Pentin Cloudbody – an ecology of dreams #2, joka saa ensi-iltansa 9.6.

Rakkaudesta – sanasto tuleville vuosikymmenille -kävelyteoksessa liikutaan Kalasataman ympäristössä. Teos johdattaa yleisön vielä tuntemattomien käsitteiden ja sanojen äärelle. Maapallolla siirrytään tulevien vuosikymmenten aikana fossiilisesta aikakaudesta jälkifossiiliseen ja tarvitsemme nimiä surulle ja ajatuksille, joiden myötä pystymme muuttamaan ympäristösuhdettamme kestävämmäksi. Teos sai ensi-iltansa vuonna 2018 Cirkossa ja on kiertänyt eri puolilla Suomea. Sanoja ovat luoneet esityksen työryhmän lisäksi ryhmä kirjailijoita ja tutkijoita. Sanoista muodostuvaan Utopediaan voi tutustua ennakkoon.

Liisa Pentin uusi soolo Cloudbody – an ecology of dreams #2 on toinen osa teossarjasta, joka käsittelee muistoja, muistumia ja muodonmuutoksia. Se on tanssi unista ja aavistuksista, tilasta, joka syntyy kun maailma pysähtyy. Cloudbody #2 on teos tanssille, äänelle ja videoille – esitys, joka ehdottaa iloa ja parantavia unia. Inspiraationa teokselle toimii säveltäjä Max Richterin albumi Memoryhouse sekä uusmaterialismi filosofisena suuntauksena. Cloudbody on esitys aikana, jolloin emme tiedä, miltä maailma vuoden kuluttua näyttää.

Esitystaiteen talo Mad House iloitsee mahdollisuudesta avata ovensa kesällä ja kohdata yleisö tauon jälkeen. Turvavälit ja muut hygieniaohjeet otetaan huomioon. Niistä johtuen erityisesti Cloudbodyn katsojamäärä on hyvin rajallinen. Lisätietoa erityisjärjestelyistä täältä.

Rakkaudesta – sanasto tuleville vuosikymmenille 4.6. alkaen

Cloudbody – an ecology of dreams #2, ensi-ilta 9.6.


URB 20 – urbaanin taiteen festivaalin ohjelmisto on julkistettu  | 9.-14.6.2020

Koronaviruspandemian vuoksi Kiasma-teatterin tuottama URB – urbaanin taiteen ja kulttuurin festivaali järjestetään tänä vuonna pitkälti verkkopohjaisena. Monipuolinen ohjelma sisältää festivaalia varten toteutettuja videotuotantoja, skeittausaiheisia elokuvanäytöksiä, videotaidetta, taiteilijakeskusteluja sekä yhden fyysisen tapahtuman: näyttelyn Kulttuurikeskus Caisassa. Koko festivaaliohjelmisto on maksuton.

Katso koko ohjelma

Esittävä taide korona-aikana: ajankohtaistilaisuus esittävän taiteen ammattiorganisaatioille | 9.6.2020

Esittävä taide korona-aikana – tavoitteena yhteiset kansalliset suositukset tuotantojen turvallista rakentamista, harjoittelua ja esittämistä varten

Suomen Teatterit ry:n, Teatterikeskus ry:n ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n ajankohtaistilaisuudessa taustoitetaan yhteisten suositusten tarvetta sekä esitellään suositusten laatimista varten asetetun projektiryhmän työn vaiheita ja projektin tavoitteita. Teams-alustalla järjestettävä tilaisuus on avoin kaikille esittävän taiteen ammattilaisille ja siihen voi osallistua sekä työnantajan että työntekijöiden edustajia.

Ajankohta

Tiistai 9.6.2020 klo 09.30-12.30, etäyhteys Teams-alustalla avataan klo 9.20

Ilmoittautuminen: 4.6. mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/1EC1A748162E48E1                                                               

Ohjelma

09.20 Teams-yhteyden avaus
09.30 Avaussanat: Miksi tarvitsemme yhteiset kansalliset suositukset? / Tommi Saarikivi, Suomen Teatterit ry
09.45 Projektiryhmä
Esittävä taide korona-aikana -projektiryhmä esittäytyy ja esittelee toukokuussa alkaneen työn vaiheita sekä projektin tavoitteita. / Projektiryhmän puheenjohtaja Arto Valkama, Turun Kaupunginteatteri
10.45-12.30 Keskustelu
Kentän kokemuksia ja kysymyksiä. Keskustelua johtaa Tommi Saarikivi.

Tilaisuus tallennetaan projektiryhmän jatkotyöskentelyä varten.

Osallistujilla on mahdollisuus esittää aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja huomioita projektiryhmälle 12.6. mennessä oheisen linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/6EB44BE74197849C

Mahdolliset muut tilaisuutta koskevat tiedustelut: tiina.piispa(a)suomenteatterit.fi

Lue koko ilmoitus Suomen Teatterit ry:n verkkosivuilta


OuDance-festivaali | 9.-13.9.2020, Oulu

OuDance-festivaali 2020 – vahvistuva kansainvälisyys ja kiertävien teosten paluu 

JoJo – Oulun Tanssin Keskuksen OuDance-festivaali järjestetään 9.-13. syyskuuta. Festivaali on vakiinnuttanut paikkansa maamme tanssifestivaalien ja oululaisessa festivaaliperheessä, sillä tapahtuma järjestetään jo 27. kerran. Festivaalin ohjelmisto valitaan avoimen haun kautta. Hakemuksia tämän vuoden ohjelmistoon tuli kaikkiaan 69 taiteelliselta työryhmältä, joista 13 tuli ulkomaisilta taiteilijoilta. 

Syksyn festivaali tarjoaa kolme kansainvälistä vierailua, JoJon oman tuotannon ensi-illan SEKÄ kotimaisia vierailuja, joista osa kiertää festivaaliviikolla Oulun seudulla. Ulkomaisten vierailuteosten osuus ohjelmistossa on vahvistunut. 

Festivaali kaikkine tapahtumineen julkaistaan kesäkuussa. Luvassa on kaikille avoimia tapahtumia ja työpajoja sekä taiteen ammattilaisille suunnattuja tilaisuuksia. 

Onnistuneen festivaalin edellytyksenä ovat hyvät yhteistyökumppanit, joihin kuuluvat Oulun kaupungin kulttuuripalvelut, Kulttuuritalo Valve, Oulun Teatteri, Oulun Elokuvakeskus, Oulun kirjailijaseura, Konst o Deli, Saha Prod, Kulttuurivoimala ja Sokos Hotel Arina. 

Festivaalin lipunmyynti käynnistyy 5. elokuuta. 

Lue lisää festivaalista


Save the Date! The 5th biennial international conference on performance philosophy | 9-12 June 2021

Performance Philosophy Problems: How Does Performance Philosophy Collaborate?
 
The 5th biennial international conference on performance philosophy is hosted by University of the Arts Helsinki and arranged in collaboration with the Performance Philosophy network.  
 
Helsinki, 9-12 June 2021
 
Our times have generated problems, the scope, depth, complexity and ubiquity of which are surpassing traditional procedures for solving them. As the problems we face change in nature so too must our ways of dealing with them. Global problems require new modes of collaboration, transversal combinations and inclusiveness, enabling all kinds of agents from different fields to unite their experiences and efforts. At the same time, existing organisations are compelled to rethink their reasons for existence, their values and ways of functioning. Performance Philosophy is not immune to this challenge.
 
The 5th Performance Philosophy biennial asks: what kinds of problems does working in the field of performance philosophy lead us to encounter and to articulate, and what tools does it provide to deal with them? The conference invites its participants – artists, philosophers, scholars, artist-researchers and performance philosophers, regardless of any particular genre, school or discipline – to articulate the range of performance philosophy problems, whose treatment calls for dialogue and collaboration between philosophy and the performing arts.
 
Key-groups – no keynotes!
 
The thematic openness of the conference is matched by its strategic aim: to develop non-hierarchical interaction and self-organisation between participants and to increase inclusiveness. This is why the conference is introducing a new organisational model, in which the habitual “keynote speakers” will be replaced by collective agencies: PPP Key Groups. The Groups will be created around a common topic, a “performance philosophy problem”. Each group may consist of artists, scholars, researchers, educators and other experts from within or outside academia. The already existing working groups, also from the other associations, are welcome to apply! (For more information, check the forthcoming Call for Participation).
 
Besides PPPKGs, the conference also welcomes individual proposals for paper-presentations, no-paper presentations, lecture-demonstrations, lecture-performances, workshops, panels and other interventions fitting with the focus of the event and the given circumstances. (For more information, check the forthcoming Call for Participation).
 
Performance Philosophy Problems welcomes two types of proposals:
 
1. Individual & panel proposals
2. PPP Key Groups proposals
 
The Call for Participation for both types will be opened on 1 September 2020.
 
The already existing working groups, also from the other associations, are welcome to apply!

Please read the Vision Statement at the renewed web pages: https://www.performancephilosophy.org/2020/05/14/helsinki-2021/
 
For any enquiries concerning the conference contents, please contact Esa Kirkkopelto: esa.kirkkopelto(a)uniarts.fi

Any other enquiries concerning the organizational matters: performance.philosophy(a)uniarts.fi

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Lisää apurahahakuja löydät Apurahavahdista


TINFO-apuraha kääntämiseen | Haku 7.6.2020 mennessä

TINFO jakaa apurahoja suomalaisten näytelmien ja dramatisointien sekä esitysten tekstitysten kääntämiseen. Yhteensä vuodelle 2020 on jaossa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämänä määrärahana 25 000 euroa.

TINFO-apurahan jakokierroksia on neljä, joista ensimmäiseen hakemukset on lähetettävä sunnuntaihin 7.6.2020 mennessä.

Seuraavien hakukierrosten määräpäivät ovat: 6.9.  ja 29.11.2020.

Lisätietoa ja hakuohjeet: www.tinfo.fi/fi/TINFO-kaannosapuraha


Culture of Solidarity Fund | 22 June – 14 July 2020

We invite you to apply for the European Culture of Solidarity Fund in various application windows.

The second window will open on June 22nd, and will close on July 14th, 13:00 CET PM.

The Fund supports imaginative cultural initiatives that, in the midst of the global pandemic crisis reinforce European solidarity and the idea of Europe as a shared public space.

What we look for:

It is this moment - a European culture of solidarity - we have set out to capture and encourage. The Fund - set 
up in partnership with other foundations - is looking to support imaginative cultural initiatives - big or small - that reinforce solidarity and the notion of Europe as a shared public space in response to the current crisis and its aftershocks. It is open to individuals, collectives and organisations from all sectors and civil society at large with initiatives and ideas that:  

 • expand the notion of Europe as an open and shared public space for everybody in times of inward- looking and national decision-making;
 • express and act in hands-on solidarity with people and communities across closed borders;
 • share experiences, knowledge, skills, stories, ideas and resources of solidarity across Europe, especially outside mainstream public attention;
 • sustain people-to-people interaction beyond European borders and in times of travel restrictions and social distancing;
 • maintain cultural life and social experiences with a European outreach in times of home lockdown and prepare the ground for a cultural revival of Europe after the crisis;
 • develop new approaches in operations of cultural work and new alliances across sectors to deal with the current challenges imposed by the crisis.

What we offer:

The Fund has grants available in three amounts: 

 • ¤5.000 – 15.000 (5 - 10 awarded projects per submission round)
 • ¤15.000 – 30.000 (2 - 3 awarded projects per submission round)
 • ¤30.000 – 50.000 (1 - 2 awarded projects per submission round)

Grants can be used for financing a wide range of activities ranging from seed money for entirely new initiatives 
and (co-)funding for scaling up already existing ideas to European level. They can cover material costs, office costs, online co-working and communication tools, production costs, but also expert fees and staff costs.

Read more


Suomen Kulttuurirahasto: Liikkuvuus- ja Residenssiapurahat | Haku 10.-31.8.2020

Elokuussa 2020 on haettavana liikkuvuus- ja residenssiapurahat taiteilijoille. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa. 
 
Mullankaivajat-apuraha on toistaiseksi tauolla. Päätös uudesta hausta elokuussa 2020 tehdään toukokuussa. 

Liikkuvuusapuraha

Liikkuvuusapurahan tavoitteena on mahdollistaa taiteilijalle ulkomaisen oleskelujakson avulla uusia välineitä ja verkostoja taiteellisen työskentelynsä tueksi. Lue lisää.

Residenssiapuraha

Kulttuurirahaston residenssiohjelmassa on yhdeksän residenssikohdetta kahdeksassa eri maassa. Lue lisää.

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Buffer Fringe Performing Arts Festival, Cyprus | Deadline 31 May 2020

Buffer Fringe Performing Arts Festival (BFPAF) showcases new and experimental work by local and international artists, challenges physical and artistic barriers, and creates opportunities for artists to meet and exchange ideas. The 2020 edition will take place end of November – early December (dates tbc) with the theme ‘Displacement: people, ideas and artistic practice’.

Some questions that explore the festival concept:

 • What does ‘displacement’ mean to you (artistically and personally)?
 • How do you perceive the relationship between migration, mobility, and displacement, and how can we differentiate between them?
 • How do you understand ‘mobility’ as an experience of people, ideas and practices, in your own reality or that of others?
 • How do you understand displacement as a process, an ever-changing process that spans through time, memory, and aesthetics? Does this relate with nostalgia, and how?
 • How is displacement manifested as a day-to-day practice? What does it mean during the COVID-19 crisis, in social/physical isolation and confinement conditions?

Buffer offers performance spaces in three cities, Nicosia, Famagusta and Limassol, and invites artists to propose work that resonates with the festival theme and that is inherently process-based and collaborative. Selected artists will share their creative process (online or offline) during autumn 2020 in the lead up to performing (preferably offline) during the festival.

All forms of experimental performance work are accepted, which can contain (but are not limited to) theatre, music, dance, acrobatics, installation/visual art and other cross-disciplinary elements. Moreover, the festival welcomes proposals for participatory, durational, and/or site-specific formats.

Participating artists will receive an honorarium of ¤1500 for groups (over 3 people), or ¤800 for solo artists & duos.

Deadline: 31 May 2020

Read more


Open Call "A-Confined Place" by A-Place | Deadline 31 May 2020

The current Covid-19 crisis may have temporarily limited the activities in physical space, yet the capacity to produce meaningful spaces, that is places, has not disappeared. A-Place invites to reflect and share the experience in the confined places  –using mixed techniques including texts and storytelling, drawings, photomontages and photographs, audio-visual works and performances – along the categories #ARediscoveredPlace and #AReimaginedPlace.

Works can be posted on A-Place's Facebook event or at Instagram with a project title, in the format of A________Place (fill in the blank) to give a title to the work, accompanied with a small descriptive text (max 100 words). The entries can be in any creative format. 
 
Deadline: May 31st


Residenssitilaisuus Riiassa | Haku 7.6.2020 mennessä

Jos ja kun korona hellittää... Hieno residenssitilaisuus: valituille maksetaan matkat, majoitus, päivärahat ja palkkiokin! 

GIT (Gertrudinkadun teatteri) on kymmenvuotias virkeä ammattiteatteri Riian sydämessä. Ja Riikaanhan pääsee kätevästi osin vesiteitse ja ihan maata pitkin.

***

In the autumn we celebrated the 10th anniversary of Theatre Ģertrūdes ielas teātris and launched ĢIT artist residency programme, and now we are happy to announce the application for the first residency

We cordially invite you to apply or share this information with whom it might interest. Thank you! 
Application for the residency you can find here. Deadline for application: June 7th, 2020. Results will be announced within a week.

Residency at theatre Ģertrūdes ielas teātris offers support to young contemporary performing arts professionals of Baltic (except Latvia) and Nordic countries in the field of theatre and dance. The residency program is developed to encourage the creative process and allow young artists to undertake focused experimentation and research along with becoming acquainted with the Latvian performing arts scene. Residency offers an opportunity to work on artistic project development during the research phase for 4 weeks (20.07.–16.08.2020 and 24.08–20.09.2020). There will be selected in a total of two individual artists or artistic groups (max 4 participants).

What we offer 
– Accommodation and per diem for the residency period. 
– Reimbursement of travel expenses. 
– Fee (1500 EUR, incl.taxes per artist/team). 
– Working studios: big studio (150 sq.m.) with wooden floor and columns or small studio (75 sq.m) without columns with mixed floor. Both studios are bright, filled with daylight. A small studio is equipped with window blinders. 
– Performing space: 11 m deep, 10.5 m wide and 6m high. Space has grey walls and a black wooden plank, uneven floor. Extra proscenium stage: 4.9 m long by 9.3 m wide and 4 m high. Proscenium opening: 6.2 m wide and 3.4 m high. Windows blinded, but possible to open for daylight. 
– We provide residents with the possibility to use professional sound, light, and video equipment according to their needs; black/white or grey/white Harlequine dance floor 9 x 10 m. 
– Amenities: shower, WC available; access to office and kitchen facilities – wifi, coffee machine, tea kettle, fridge etc. 

Application link

Residency is supported financially by the Norden Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture.  

Read more about the Residency


NOCTE Digital art festival etsii teoksia ja esiintyjiä | Haku 12.6.2020 mennessä

NOCTE Digital art festival 27.6.2020 OPEN ARTIST/ ARTWORK CALL

NOCTE on Kesäyö Kollektiivin uusi verkossa tapahtuva taidefestivaali

Mitä kesäyö sinulle on? Intiimiä, salainen, pesimisaikaa, puskakusi, villiintymistä, makkaraperunat, luonto, egologisuus, taianomaisuus, mystisyys? Jotain aivan muuta?

NOCTE
Digital Art Festival on kesäkuussa 27.6.2020 järjestettävä digitaalinen taidefestivaali, joka kokoontuu juhlimaan kesäyötä ja moni taiteellisuutta. Festarit kestävät 12 tuntia, illasta aamuun ja tapahtuu täysin digitaaliset.

Teoshaku

NOCTE etsii nyt teoksia ja esiintyjiä. Haemme monipuolisia teoksia:
valmiita kokonaisuuksia tai luonnoksia. Esitykset voivat tapahtua livenä, tai ne voivat olla tallenne ja tapahtua erilaisilla esitys alustoilla. Teos voi olla musiikkia, performanssi, runoutta, tanssia, videotaidetta tai mitä vain näiden ja kesätaivaan väliltä.Teos on sijainnista ja kielestä riippumaton.

Festivaali on yleisölle maksuton, tämän takia esityksistä emme pysty maksamaan palkkiota.

Milloin: LA 27.6.2020 klo. 17-05

Teoshaun muoto on vapaa, johon voit liittää tekstiä, kuvia, videota ja ääntä.
Teoksen kesto on vapaa, mutta haemme teoksista muodostuvaa kokonaisuutta 12 tunnille. Kerro teoksesta tai teosideasta ja kerro miten se sopii kesäyön festareille.

Teoshakemukset lähetetään 12.6.2020 klo 00.00 mennessä osoitteeseen kesayonkollektiivi(a)gmail.com .
Kirjoita otsikoksi TEOSHAKU. Olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin hakuajan päätyttyä.

#nocte
#kesayonkollektiivi
kesayonkollektiivi(a)gmail.com


Läntisen tanssin aluekeskus: Aluekeskuspalkkahaku | Haku 26.6.2020 mennessä

Aluekeskuspalkkahaku vuodelle 2021 on nyt käynnissä! 
 
Aluekeskuspalkkaa myönnetään ensisijaisesti varsinaissuomalaisille ja satakuntalaisille vapaan kentän tanssitaiteilijoille taiteelliseen työskentelyyn. Sitä voidaan myöntää myös alueen ulkopuolisille tanssitaiteilijoille, jos työskentely tapahtuu alueella. 
 
Aluekeskuspalkan myöntäminen edellyttää, että työ tulee näkyväksi aluekeskuksen toimintana. Läntinen tanssin aluekeskus toimii tukijana ja taiteellisen työskentelyn mahdollistajana ja edistäjänä. 
 
Työskentely voi olla teoskeskeistä, work in progress -työskentelyä, taiteellista hanke- tai projektitoimintaa tai jotakin muuta, mikä tukee hakijan taiteellisen työn kehittymistä. Palkkaa voi saada 1-3 kk ajaksi/henkilö/vuosi ja kyseessä on aina henkilökohtainen kuukausipalkkasuhde. 
 
Palkkaa voi hakea taiteilija, työryhmä tai alueyhteistyökumppani.  
 
Lue lisää hakuprosessista ja hae aluekeskuspaikkaa täällä. Lomakkeen vasemmasta yläkulmasta voit valita lomakkeen kielen. 
 
Lisätietoja
toiminnanjohtaja Sanna Meska, sanna.meska(at)l-tanssi.fi, puh. 0400 546 016


Villa Ruffieux, Switzerland: Residency Programme 2021 | Deadline 30 June 2020 

The Villa Ruffieux was built in Sierre (Valais, Switzerland) in 1902 and is part of the Château Mercier estate. In 2011, the Villa Ruffieux was turned into an artists’ residence in close collaboration with the Canton of Valais and the city of Sierre. 

The residency is open to all professional artists working in the field of visual arts, music, literature, theatre, or cinema, with no distinction made based on age or nationality. Researchers and scientists are also welcome. Each stay should last between 1 and 3 months.

The residency will provide each resident with free use of one room and one workshop, office, or working area. It will also cover the cost of the travel to and from the residency, and grant each resident a monthly stipend of CHF 1500 (~1425 EUR).

Residents must undertake a specific project during their stay. The description of the project, and its challenges, form part of the application process and will play a key role in the jury’s decision. If possible, residents are expected to make their project accessible to the public in the form of an exhibition, concert, performance, workshop or conference etc., in collaboration with the residency staff.

Deadline: 30 June 2020

Read more about the Residency Programme

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja ja työpajoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Kohti uusia näyttämöitä -webinaari ja verkkotyöpaja | 10.-11.6. 2020 

Kohti uusia näyttämöitä on Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten järjestämä sarja seminaari- ja verkostoitumistilaisuuksia, joiden tavoitteena on vahvistaa tanssi- ja sirkusesitysten kotimaan vierailumahdollisuuksia. 

Tilaisuudet ovat avoimia sirkus- ja tanssiammattilaisten lisäksi kaikille teattereiden, festivaalien ja kulttuuritalojen vierailuesityksistä, tuotannosta ja markkinoinnista vastaaville. Tavoitteena on edistää kestävää vierailutoimintaa tiedon jakamisen ja yhdessä oppimisen keinoin.

Ensimmäinen tapahtuma toteutuu verkossa 10.–11.6.2020, tervetuloa mukaan!  

Kohti uusia näyttämöitä -webinaari ja verkkotyöpaja I

Ke 10.6. klo 10.00–12.00 Esitysvierailujen mahdollisuudet, keskustelu yhteistyössä Lahden Kaupunginteatterin kanssa.
to 11.6. klo 10.00–14.00
Esitysten markkinointi, ilmainen viestintäkoulutus ja työpaja.

Ilmoittautuminen on avoinna 4.6.2020 asti. Ohjelma ja linkki ilmoittautumiseen löytyy Facebook-tapahtumasta: https://www.facebook.com/events/590665584912132/

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Forum Artis etsii pääsihteeriä | Haku 31.5.2020 mennessä

Forum Artis on valtakunnallisten taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö. Se edistää, vaalii ja tukee jäsenjärjestöjensä edustamia taiteenaloja ja eri taiteenalojen keskinäistä kanssakäymistä sekä toimii edustamiensa taiteenalojen oikeudellisten ja taloudellisten etujen hyväksi. Järjestön jäseninä on 18 maamme merkittävintä taiteilijajärjestöä. Etsimme nyt uutta pääsihteeriä.

Tehtävänkuvaus

Pääsihteerinä olet pienen yhdistyksen ainoa työntekijä. Huolehdit siten kaikesta yhdistyksen toiminnasta, eli mm. vaikuttamistyöstä, viestinnästä, taloushallinnosta, avustuksien hausta ja raportoinnista ja hallituksen toiminnasta.

Tarjoamme itsenäisen ja vastuullisen työn, jossa pääsee työskentelemään hyvin pitkälti oman aikataulun mukaan ja paikasta riippumatta. Työ on vakituinen ja osa-aikainen, noin 48 tuntia kuukaudessa. Työ on kuukausipalkkaista.

Hakemamme henkilö

Odotamme asiantuntemusta kulttuuri- ja taidealalta ja ymmärrystä poliittisesta päätöksenteosta. Sinulla on tehtävään soveltuva koulutus ja hyvä kielitaito. Järjestötyön lainalaisuuksien tuntemus on myös tärkeää.

Yhdistyksen ainoana työntekijänä toivomme sinun olevan järjestelmällinen, vastuuntuntoinen ja itseohjautuva. Osaat myös viestiä monipuolisesti sekä sinulla on hyvät esiintymisvalmiudet.

Hakemus

Lähetä hakemuksesi palkkatoiveineen 31.5.2020 mennessä osoitteeseen forumartis(a)forumartis.fi. Kutsumme haastatteluun jo kesken hakuprosessin, eli toimithan ripeästi.

Yhteystiedot
Pääsihteeri Nina Lith
Puh 041 517 8998

Tiedustelut tehtävästä 20.5.2020 klo 13-14 ja 25.5.2020 klo 15-16.

www.forumartis.fi


Vantaan musiikkiopistoon Teatterin ja draaman opettaja | Haku 1.6.2020 mennessä

Vantaan musiikkiopistoon haetaan Teatterin ja draaman sivutoimista tuntiopettaja

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.08.2020 tai sopimuksen mukaan - 

Vantaan musiikkiopisto on musiikillisen tekemisen ja kokemisen mahdollistaja yli 2000 lapselle ja nuorelle. Työyhteisön perustana on luovuus, rohkeus, rentous sekä toistemme arvostus. Annamme musiikissa taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaisesti sekä suomen- että ruotsinkielellä koko Vantaan alueella. VMO on Vantaan kaupungin ylläpitämä, yksi Suomen suurimmista musiikkioppilaitoksista. 

Haemme osaavaa ja innostavaa sivutoimista teatterin ja draaman vakituista tuntiopettajaa vastaamaan musiikkiteatteriryhmien opetuksesta yhdessä lauluopettajan kanssa. 

Edellytämme, että teatteri- ja draamaopettajalla on

 • kyky ohjata eri-ikäisiä ryhmiä ja rohkaista heitä tuomaan omat kokemuksensa ja käsityksensä maailmasta keskinäiseen vuoropuheluun.
 • on tutkiva, kyseenalaistava ja uutta luova asennoituminen ja hän kannustaa oppilaita tekemään rohkeita valintoja ja etsimään uutta 
 • vahvaa uuden opetussuunnitelman hengen mukaista pedagogista osaamista ja sitoutumista VMO:n opetussuunnitelmaan  
 • monipuolista teatteri- ja draamakasvatuksen osaamista 
 • hyviä yhteistyötaitoja, kykyä ryhmätyöhön sekä pariopetukseen

Toivomme luovaa, kehittävää ja visionääristä otetta musiikkiteatterin opetukseen.

Arvostamme monipuolista työkokemusta ja aktiivista osallistumista musiikkiopiston toimintaan ja sen kehittämiseen.

Toimialueena on Vantaa.

Haastattelut ja opetusnäytteet pidetään jatkoon valituille hakijoille kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

Yhteystiedot:

Rehtori Relander Monna
040 5116255

monna.relander(a)vantaa.fi

Hakuaika alkaa: 18.05.2020 12:00 Hakuaika päättyy: 01.06.2020 16:00


ANTI-festivaali etsii tuotanto- ja viestintäharjoittelijoita | Haku 9.6.2020 mennessä

ANTI – Contemporary Art Festival on Kuopiossa vuosittain järjestettävä kansainvälinen nykytaiteen festivaali, joka keskittyy paikka- ja aikasidonnaiseen taiteeseen. ANTI-festivaali järjestetään seuraavan kerran loppusyksyllä 2020. Julkaisemme koronavirustilanteen takia festivaalin päivämäärät vasta elokuussa, lue tiedotteemme asiasta.

Etsimme syksyksi tuotanto- ja viestintäharjoittelijoita. Tarjoamme työharjoittelijoille näköalapaikan korkeatasoiseen nykytaiteeseen ja arvokasta kokemusta kansainvälisessä toimintaympäristössä työskentelemisestä. Tarjoamme mahdollisuuden päästä osana tuotantotiimiä järjestämään ja markkinoimaan projektejamme ja festivaalia, verkostoitumaan ammattilaisten kanssa ja näkemään koko tapahtuman kaaren. Tehtävien tarkemmat kuvaukset alla.

ANTI-festivaali soveltuu monien eri alojen opiskelijoiden ja työttömien työnhakijoiden työharjoittelupaikaksi. Työkieliämme ovat suomi ja englanti. Festivaalitoimistomme sijaitsee Kuopion keskustassa.

Harjoittelujakso voi olla pituudeltaan 2-3 kuukautta ajalla 1.8.-6.11.2020. Harjoittelun tarkka kesto sovitaan tapauskohtaisesti. Maksamme yhden kuukauden harjoittelupalkan (1200¤) kahdelle työharjoittelijalle, joiden kokopäiväinen harjoittelu sijoittuu vähintään ajalle 1.9.-1.11.2020. Harjoittelijalla on lisäksi oltava oma rahoitus (esim. opintotuki tai oppilaitoksen harjoittelutuki).

Lisätietoja: ANTI-päällikkö Elisa Itkonen, elisa(a)antifestival.com, 050 305 2005

Mikäli sinua kiinnostaa työharjoittelu (tuotanto- tai viestintäharjoittelija) ANTI-festivaalilla, jätä vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV 9.6.2020 mennessä sähköpostitse: elisa(a)antifestival.com

Hakemuksen tulisi sisältää vähintään tiedot koulutuksestasi, aikaisemmasta työkokemuksestasi, mahdollisesta ajokortista ja/tai hygieniapassista sekä kielitaidosta. Ehdota lisäksi harjoittelusi tarkkaa aloitusajankohtaa ja kestoa.


Aurinkobaletti hakee teatterisihteeriä | Haku 10.6.2020 mennessä

Aurinkobaletti hakee teatterisihteeriä kokoaikaiseen ja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 3.8.2020 alkaen. 

Aurinkobaletti on turkulainen nykytanssiryhmä ja tanssiteatteri, jonka ohjelmisto tarjoaa esityksiä niin aikuisille kuin lapsillekin. Näytöksiä järjestetään vuodessa noin 70–90, jonka lisäksi Aurinkobaletti vuokraa tilojaan myös ulkopuolisille tapahtumajärjestäjille. Vuonna 1981 perustetun Aurinkobaletin kotinäyttämö, Manilla-teatteri, sijaitsee Manillan tehdaskiinteistössä Aurajoen rannalla.

Haemme joukkoomme ulospäin suuntautunutta, iloista ja energistä teatterisihteeriä. Työssäsi vastaat Aurinkobaletin lipunmyynnistä ja kahvion toiminnasta, Manilla-teatterin tilavuokrauksista sekä produktioiden tuotannollisista tehtävistä ja tilastojen raportoinnista. Lisäksi työtehtäviisi kuuluvat yleiset toimistotehtävät ja taloushallinnon tehtäviä, kuten myynnin tilityksiä ja laskutuksia. Teatterisihteerin työhön kuuluu jonkin verran ilta- ja viikonlopputyötä.

Tartut työhön ennakkoluulottomasti, olet tarkka ja tunnollinen. Sinulla on erinomaiset vuorovaikutustaidot ja B-ajokortti. Hallitset myös yleiset tietokoneohjelmat (Word, Excel ja PowerPoint). Anniskelupassi katsotaan eduksi. Hakijalta edellytetään soveltuvaa koulutusta sekä kokemusta asiakaspalvelutyöstä.

Työsuhteessa on kuuden kuukauden koeaika. Palkkaus on Teatterialan työehtosopimuksen mukainen.

Työhakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa toiminnanjohtaja (vs.) Sami Skantsille 10.6.2020 mennessä: sami.skantsi(a)aurinkobaletti.fi. Haastattelut pidetään 16.–17.6.2020.

Tiedustelut Sami Skantsille sähköpostitse sami.skantsi(a)aurinkobaletti.fi tai puhelimitse tiistaina 2.6. ja keskiviikkona 3.6. klo 10–14: puh. 050 470 1618.

Lisätietoja Aurinkobaletista ja ohjelmistosta: www.aurinkobaletti.fi


Jyväskylän kaupunginteatteri hakee teatterinjohtajaa | Haku 11.6.2020 mennessä

Jyväskylän kaupunginteatteri hakee teatterinjohtajaa määräaikaiseen virkaan ajalle 1.1.2021 - 31.12.2025. Tämän lisäksi viran täyttämistä voidaan jatkaa kolmen vuoden erillisellä määräaikaisella optiolla 31.12.2028 saakka. 

Teatterinjohtaja johtaa kaupunginteatteria, vastaa ohjelmiston suunnittelusta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Olet osa kulttuuri- ja liikuntapalveluiden johtoryhmää ja keskeisessä asemassa kehittämässä kaupungin kulttuuritarjontaa.

Teatterinjohtajan virkaan on koulutuksellisena kelpoisuusehtona tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi kelpoisuusehtona on riittävä kokemus ja näyttö vaativista ja itsenäisistä johtamistehtävistä. Virkaan valittavalta edellytetään monipuolista teatterialan tuntemusta, näyttöjä hyvistä henkilöstöjohtamisen taidoista, yhteistyökyvystä, innovatiivisesta ja taloudellisesti tuloksellisesta toimintatavasta, paineensietokyvystä sekä valmiuksia kansalliseen ja kansainväliseen suhdetoimintaan. Eduksi luetaan kokemus ammattiteatterin johtamisesta.

Palvelussuhteesi alussa tukenasi on kaupungin uusien esimiesten perehdyttämisohjelma.

Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot perustuvat kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). 

Virka on määräaikainen. Virassa noudatetaan koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. 

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.


Teatteri Eurooppa Neljä hakee laulutaitoista miesnäyttelijää | Haku 31.7.2020 mennessä

Teatteri Eurooppa Neljä hakee miesnäyttelijää kiertuekokoonpanoonsa kevätkaudelle 2021. Tehtävä on määräaikainen ja siitä maksetaan kuukausipalkkaa. 

Hakuaika on 31.7.2020 asti.

Hakijalta edellytetään kokemusta näyttelijän työstä sekä vahvaa laulutaitoa, joka tulee osoittaa koelaulussa. Koelaulutilaisuus järjestetään elokuussa 2020 Jyväskylässä. Työ sisältää matkustamista, epäsäännöllisiä työaikoja sekä osallistumista teatterin kaikkiin tehtäviin.

Teatteri Eurooppa Neljä on vuonna 1989 perustettu Suomen suurin kiertävä ammattiteatteri. Se tuottaa vuosittain neljä ensi-iltaa, joista kolme on kiertäviä. Teatteri työllistää vakituisesti neljä näyttelijää, neljä muusikkoa ja 4-5 tekniikan, suunnittelun ja hallinnon työntekijää. Teatterin kotinäyttämö sijaitsee Jyväskylässä, mutta yli puolet esityksistä nähdään kiertueilla eri puolilla maata. Teatteri toimii Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Jyväskylän kaupungin tuella.

Vapaamuotoiset hakemukset ja tiedustelut: tuottaja Kimmo Suortamo, puh. 040 3000 805,  kimmo.suortamo(a)te4.fi


Savonlinnan Teatteri hakee Parturi-kampaaja/järjestäjää | Haku 31.7.2020 mennessä

Savonlinnan Teatteri kaipaa vahvistusta, oletko sinä etsimämme henkilö? Hallitset PARTURI-KAMPAAJAN SEKÄ JÄRJESTÄJÄN työtehtävät, hiusten leikkaaminen ja värjääminen sujuu sinulla siinä missä kampaustenkin tekeminen. Taidat myös meikkaamisen ja maskeeraamisen monipuolisesti. Hallitset erikoisefektit ja irto-osien tekemisen, peruukit ja muut karvatyöt. (viikset, pulisongit, parrat) ja kaikki kampaamiseen ja maskeeraamiseen liittyvät huoltotyöt. Osaat myös ATK:n perustaidot (työjärjestyksen pitämisen), järjestelytaidot ja aikatauluttamisen, yhteydenpitämisen koko työyhteisöön ja tarvittaessa teatterin ulkopuolelle. Lisäksi olet valmis toimimaan tarvittaessa kuiskaajan apulaisena. Ennen kaikkea osaat työskennellä paineen alla pienessä kiireessä ja sinulle sopii ilta- ja viikonlopputyö.

Mikäli tunnistit itsesi, laita meille hakemus tulemaan ja liity mukavaan joukkoomme!

Vaaditaan: parturi-kampaajan sekä maskeeraajan koulutus, sekä kokemusta teatterin tekemisestä, erityisesti järjestäjän tehtävistä. Palkkaus teatterialan TES:n mukaan.

Työ alkaa: 1.10.2020 tai sopimuksen mukaa
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta

Haku päättyy 31.7.2020 klo 16.00. Teatteri haastattelee elo-syyskuussa hakijat ja lopullinen valinta tehdään syyskuun loppuun mennessä.

Jätä hakemus: jouni.rissanena(a)savonlinnanteatteri.fi

Lisätietoja: Jouni Rissanen puh. 0505281324

MUITA ILMOITUKSIA

EU kokosi yhdelle sivustolle kulttuurille suunnattuja koronatukitoimiaan 

Euroopan komissio on koonnut yhteen toimenpiteitä, joilla se tukee koronakriisistä kärsiviä kulttuuria ja luovia aloja. Ne liittyvät pääosin Luova Eurooppa -ohjelmaan, mutta alan toimijoiden voi olla mahdollista hyödyntää myös muita tukitoimia.

Lue lisää Creatives Unite -sivustosta


Welcome to join #SoloActsUnited Video Campaign

Back by popular demand, United Solo invites you to join our second #SoloActsUnited Video Campaign. In response to the public health crisis, we had solo performers from around the world submit videos expressing their thoughts and their talents under the umbrella of three different topics. For our second campaign, we welcome all solo performers to send us a video, up to 30 seconds long, to share your perspective on why art is so crucial in the time we are living in.

Let’s take on six new themes for our second #SoloActsUnited Video Campaign:

 1. Actor training in times of quarantine
 2. Your tips for keeping social distance in theatres
 3. Challenges in creating a solo piece
 4. The best solo production you have ever seen
 5. Present a 30-second solo musical orchestrated with your kitchen supplies
 6. Create a theatre costume with pieces available at home

Please, submit your videos via a downloadable link (either through WeTransfer or Vimeo) to info (a) unitedsolo.org by Monday, June 1, 2020.

These videos will be shared on social media via Facebook, Twitter, and Instagram, so we encourage you to send a downloadable link that will be compatible for these purposes. We thank you for continuing to lend your artistic voices to bring us together during this time.

Read more


Videotervehdys Tampereen Teatterikesän taiteelliselta johtoryhmältä

Teatterikesän taiteellinen johtoryhmä, Hilkka-Liisa Iivanainen, Aleksis Meaney ja Tanjalotta Räikkä, kertoo videollaan mm. mitä kuluneesta teatterikaudesta on jäänyt erityisesti mieleen sekä keskustelee ohjelmistovalinnoista ja peruuntuneen kotimaisen pääohjelmiston esityksistä.
 
Teatterikesä seuraavan kerran 2.-8.8.2021.

Videotervehdys


Taidealan yhteisöille kehitetty uusi digitaalinen myyntialusta

Teknologiaratkaisuja kulttuurialalle kehittävä Gigle Oy on rakentanut välittäjätoimijoille ja taidealan yhteisöille suunnatun digitaalisen palvelun, jonka avulla esityksiä ja työpajoja voi myydä ja hallinnoida helposti suoraan omilta nettisivuilta. Esimerkiksi Improvisaatioteatteri Stella Polariksen ja taidetyöpajoja tarjoavan Napa Schoolin asiakkaille tämä tarkoittaa läpinäkyvää, nopeaa ja vaivatonta tapaa ostaa. 
 
Stella Polaris ja Napa School ottivat Giglen palvelun käyttöön, koska näkivät sen säästävän aikaa ja tarjoavan mahdollisuuden palvella asiakkaita paremmin. Perustarjonnan, eli hyvin vakiomuotoisten sisältöjen myynnin sijaan, tuottajilla vapautuu resursseja toiminnan kehittämiseen sekä sellaisten asiakkaiden palvelemiseen, joilla on tarve ostaa räätälöityjä kokonaisuuksia. Ostajan näkökulmasta digimalli säästää aikaa ja tarjoaa nykyaikaisen tavan ostaa kulttuurialan palveluja suoraan verkosta. 
   
Gigle syntyi kolme vuotta takaperin kulttuurituottajan ja pelintekijän saunan lauteilla ja nyt palvelua kehitetään seitsemän hengen panostuksella. Giglen visiona on luoda yhdessä koko taidekentälle ostamista ja myymistä helpottavat digitaaliset käytännöt. Napa Agencyn alla toimiva Napa School on mukana uudistamassa taidetyöpajojen ostoprosessia ja tavoitteena onkin tuottaa laajempaa näkyvyyttä ja työtilaisuuksia taiteilijoille. 
   
Alustatalous ja erilaiset digitaaliset myyntikanavat ovat olleet jo pitkään arkipäivää. Kulttuurialalle varta vasten rakennettu palvelu helpottaa niin ostajien, artistien kuin välittäjätoimijoidenkin työtä. Giglen tavoitteena on yhdistää hajanaista kenttää – luoda tehokkaampaa toimintaa alalle, joka koostuu hyvin erilaisista toimijoista ja käytännöistä. 
 
Lisätiedot: 
 
Inkeri Borgman 
inkeri (a) gigleapp.com 
044 515 1994

Lue uutinen kokonaan Giglen verkkosivuilta
 
Lisätietoa Giglen toiminnasta:  www.gigleapp.com/kumppaneille
Napa Schoolin kauppaan: https://napa-agency.fi/napa-school/ 
Stella Polariksen kauppaan: https://stella-polaris.fi/kauppa


Teatteri&Tanssi+Sirkus-lehden keväinen numero

Kansien välissä runsaasti painavaa ja kevyttä asiaa!

Tampereen Työväen Teatterin johtaja Otso Kautto ja KokoTeatterin johtaja Anna Veijalainen kirjoittivat kuukauden ajan koronapäiväkirjaa. Anna Krogerus kertoo verkkoteatterin pystyttämisestä ja näyttelijät Kaisa Hela, Rinna Paatso ja Suvi-Sini Peltola kertovat mitä kaikkea onkaan tullut uralla eteen.

Ohjaaja Jakob Öhrmanilla on erityinen suhde Hamletiin. Palkittu näyttelijä Miiko Toiviainen elää kepeää elämää kovalla työllä ja tanssitaiteilija Sanna Kekäläinen valmistaa ensi-iltaa Kansallisteatterin suurelle näyttämölle.

Arvioissa muun muassa Teatteri Taiminen Koulun Kingi, Kokkolan kaupunginteatterin, Tampereen Teatterin ja Turun kaupunginteatterin Niskavuori-tulkinnat, Svenska Teaternin Vi är bara mänskor ja Kemin kaupunginteatterin Kahlo.

Ilmassa-palstalla muun muassa Hangö Teaterträff verkossa, Zodiak suuntaa syksyyn, Saimaan Teatteri kiertää seurojentaloissa, uusia johtajia.

Kesäteatteriakin löytyy, usko tai älä!

Verkkosivuilta www.teatteritanssi.fi löydät lisää poimintoja lehdessä julkaistuista artikkeleista, ohjelmistokalenterin sekä vain verkossa julkaistavia artikkeleita ja arvioita.

Tarjous: 
Tilaa koko vuodeksi hintaan 49 euroa (norm. 59 euroa) tai irtonumero 9 euroa. 

www.teatteritanssi.fi/tilaa-lehti


Koneen Säätiön blogi: Riittääkö esittävän taiteen vastustuskyky?

Suomessa esittävä taide on näyttämöllisen normin vanki. Korona näytti, miten vaikea digiloikka muurin yli on pakkotilanteessa, kun siihen ei ollut valmistauduttu ajoissa, kirjoittaa taiteilija ja tutkija Samee Haapa Rohkeus-blogissa.

Lue kaikki Rohkeus-blogissa julkaistut kirjoitukset


Turun Kaupunginteatterin uusi Väliaika-podcast herkuttelee teatteri-ilmiöillä  

Väliaika on Turun Kaupunginteatterin upouusi podcast, jonka ensimmäiset jaksot ovat nyt kuunneltavissa suosituimmilla podcast-alustoilla. Väliajalla herkutellaan kiinnostavilla teatterikentän ilmiöillä, naureskellaan sattumuksille kulisseissa ja sukelletaan teatterintekijöiden arkeen – ja toki juhlaankin.

Podcastin vakiojuontajana kuullaan Turun Kaupunginteatterin yleisötyökoordinaattori Maria Peltoniemeä.

Väliajalla vierailee liuta teatterialan ammattilaisia ja vaikuttajia, jotka kertovat työstään, muistelevat menneitä ja maalailevat kuvia tulevaisuuden teatterista. Podcastin esittely ja kaksi ensimmäistä keskustelua on jo julkaistu. Ensimmäisessä jaksossa teatterissa sattuneita erikoistilanteita muistelevat dramaturgi Satu Rasila ja aulaemäntä Tina Koivula. Toisessa jaksossa puhutaan teatterin vähemmän tunnetuista työtehtävistä. Niitä avaavat Peltoniemen kanssa järjestäjä-kuiskaaja Lotta Vartiainen ja tarpeistonhoitaja Katja Santala. Kolmannessa, 4.6.2020 julkaistavassa, jaksossa Turun Kaupunginteatterin Mikko Kouki, Turun ylioppilasteatterin Nuppu Ervasti ja Linnateatterin Jussi Vahvaselkä keskustelevat Turusta teatterikaupunkina.

Väliaika-podcastia voit kuunnella Anchorissa sekä mm. Spotifyn ja Googlen podcast-alustoilla. Uusi jakso ilmestyy joka torstai. Kuuntelijat voivat osallistua keskusteluun ja toivoa aiheita Väliajan Instagram-tilillä @valiaikapodi.

http://teatteri.turku.fi/podcast


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.