15.06.2017

TINFO-tiedote 20 / 15.6.2017

MIKROPISTOJA ITSENÄISEN SUOMEN TEATTERIIN

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFO PALVELEE

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

KOULUTUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MIKROPISTOJA ITSENÄISEN SUOMEN TEATTERIIN

1958

Suomen Näytttämöiden Liitto muistuttaa suomentajien merkityksestä. Näytelmän suomentajakin tekee ”luovaa työtä”, painottaa toimitusjohtaja Albert Saloranta. ”Näytelmän suomentaminen ei suinkaan ole samanlaista työtä kuin proosakirjallisuuden kääntäminen. Parhaita kääntäjiä ovat sellaiset, joilla on kielitaitonsa lisäksi myös teatterintuntemusta. Onneksi heitä on nykyisin käytettävissä. Teatterituntemusta omaamattomat suomentajat ovat käännöksissään usein liian kirjallisia, hei eivät osaa käyttää elävää puhekieltä. --- Lausetarkkuus ei yksin riitä. On saatava esille kielen rytmi ja melodia sekä jokaisen kohtauksen atmosfääri.”

Näyttelijä Veikko Jääskeläinen pohtii, miten rohkeita rakkauskohtauksia pitää teatterissa esittää. Moraali ja taiteellisuus ratkaisevat, mikä on pornografiaa, mikä ei. ”Sielutiede on julistanut ihmisen jaloksi olioksi, koska sillä on eläimistä poiketen myöskin henkiset tarpeet. On siis kunniakasta olla ihminen. --- Eläimillä on siis ravinnontyydyttämis- ja seksuaaliset tarpeet. Joten näyttelijäkin eroaa esim. apinasta huomattavasti, vaikka jotkut ihmiset ovatkin tehneet rumia vertailuja. Tätä apinamaisuutta kannattaa varoa. On syytä pitää kiinni niistä jaloista eduista, jotka tekevät meistä ihmisen. --- Jos kohtaus on viety niin pitkälle, että siinä seksuaalisuus juhlii voittoaan ja on vailla voimakasta taiteellisuutta, tuskin apinamaisuus on kovinkaan kaukana.”

Jääskeläisen mukaan ”ihmisissä on eläintä aivan tarpeeksi. On siis ylieläimellistä kiihottaa ja korostaa sitä.”

”Vapaus on tämän hetken polttavin sana.” Vapaus voi Jääskeläisen mukaan muodostua kohtalokkaaksi, koska ihmiskunta ei ole kehittynyt henkisesti riittävästi. ”Täydellinen vapaus merkitsee täydellistä anarkiaa. Toisaalta vapauden liikarajoittaminen saattaa merkitä kehityksen pysähtymistä.”

1959

Suomalaiset teatterit kaipaavat dramaturgeja, jotka ohjaavat kirjailijoita, tekevät dramaturgisia tarkastuksia, kirjoittavat teksteistä lausuntoja, tekstiesittelyjä. Ja dramaturgit ovat oikeutettuja myös palkkaan.

Suomen Teatterinjohtaja- ja Ohjaajaliitossa pohditaan syitä teatterinjohtajien eroamisiin. ”Suurin heikkous on johtajan työn ja vastuun epämääräisyys. Johtokunta odottaa ja vaatii häneltä ehdotuksia ja suunnitelmia ja hyväksyy sopivaksi katsomansa, mutta ei pidä asianaan puolestaan noudattaa sitä vaan pyrkii muuttelemaan sovitut asiat toisiksi milloin tahansa. Tuloksena on hapuileva toiminta, työrauhan puute, hätiköinti ja hermostuminen.”

Aiemmin ilmestyneet Mikropistot ja lähdeluettelo

Katso myös Teatterien esityksiä, tapahtumia ja hankkeita juhlavuodelle 2017

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Selkäranka on selvillä

Kulttuuri-vosin asiantuntijaryhmän ehdotus julkistettiin ja altistettiin heti kentän moninaisten toimijoiden kommenteille. Meillä on nyt olemassa selkäranka tulevalle laille esittävistä taiteista. Suuri askel! Periaate ja henki ovat selvillä. Toimijat samalla viivalla, määräaikaistarkastelu, ja ei ikuista automaattirahoitusta. Ja kaikki hakisivat rahoitusjärjestelmään uudestaan. 

Ehdotuksen mukaan tulisi olemaan kolme rahoituskategoriaa ja lisäksi kertaluonteiset hankeavustukset.  

Kuuden ja kolmen vuoden ryhmissä käytettäisiin valtionosuuksien laskennallisina perusteina henkilötyövuosia. Kansallisesti ja/tai kansainvälisesti merkittävät ja laajan palveluvelvollisuuden toimijat kuuluisivat kuuden vuoden kerhoon. Valtionosuutta ja sen oikeutusta arvioitaisiin kuuden vuoden välein. Tätä kuuden vuoden joukkoa tulisi olemaan melkoisen vähän. 

Kolmen vuoden määräaikaisen htv-rahoituksen piiriin tulisivat kuulumaan muut vakinaista esitystoimintaa harjoittavat.  

Harkinnanvaraisen valtionavustuksen katergoriassa olisivat niin lupaavat tulokkaat, vakiintuneet toimijat kuin uudistajat ja kokeilijatkin. Harkinnanvaraista toiminta-avustusta valtiolta voisi saada jopa viideksi vuodeksi. Lisäksi olisivat haettavissa harkinnanvaraiset, kertaluonteiset hankeavustukset. 

Ehdotettu järjestelmä vaikuttaa oikeudenmukaiselta, se korostaa toiminnan itsearviointia ja muutakin arviointia, se asettaa rahoittajat ja toimijat vuoropuheluun. Se erottaa seinät ja sisällöt toisistaan.

Tämä on siis vasta selkäranka. Kriteereistä ei vielä ole tietoa, ei liioin kategorioiden rahasummista tai siitä, miten liikkuvuus kategorioista toiseen varmistetaan, jotta pysähtymiseltä vältytään. Sitäkään ei vielä tiedetä, kuka mistäkin päättää ja kuka arvioi.

Sitten tietenkin se pihvi, jonka olemassaolo on kummitellut koko prosessin ajan: rahoitusnäkymät ovat staattiset. Hieno ilmaisu sille, että lisää rahaa tuskin on järjestelmään tulossa. 

Näillä mennään. Nyt odotetaan selkärangan kaveriksi verisuonistoa ja lihaksistoa. Sykkivä sydän sillä jo on. Se sykkii määräaikaisuutta, arviointia, keskinäistä vuoropuhelua. Toisille se on uhka, toisille mahdollisuus.

Vieraskieliset taiteilijat sisään suomalaiseen kenttään 

Yli 2000 Suomessa asuvaa ulkomaalaista ammattitaiteilijaa on voimavara ja rikkaus, joka jää näkymättömiin ja käyttämättä, koska sisäänpääsy ja suunnistaminen suomalaisissa taidelaitoksissa, -hankkeissa, -järjestöissä tai rahoituslähteiden viidakossa ei ole ihan helppoa. Tämän ongelman ratkaisuksi taiteilijayhteisöt perustivat viime syksynä Suomen Kansainvälisten taiteilijoiden keskuksen (International Artists´ Center Finland Association) ry:n. Nyt yhdistys on perustanut ja ylläpitää keskusta Globe Art Point, joka tähtää tasa-arvoon ja integraatioon.  Hienoa! Onnittelut! Olemme mukana!

Kulttuurinen moninaisuus – asenteet testissä

Suomalaisesta näkökulmasta katsottuna monikulttuuriset britit ovat paljon pidemmällä pohdinnoissaan ja käytännön toimenpiteissään siitä, mitä monimuotoisuuden lisäämiseksi pitäisi tehdä. Arts Council on jo 1980-luvun lopulta saakka yrittänyt tehdä asian hyväksi jotain. Tällä hetkellä moninaisen saavutettavuuden ja moniäänisyyden kysymykset ovat entistä ajankohtaisempia ja polttavampia. Kyse ei ole vain valkoihoisten näyttelijöiden etuoikeutetusta valta-asemasta vaan esimerkiksi naisten aliedustuksesta taide- ja kulttuuri-instituutioiden johtotehtävissä, teattereiden usein huonosta fyysisestä saavutettavuudesta tai vastahakoisuudesta, jolla ei-perusbrittitaustaisten taiteilijoiden teoksia otetaan ohjelmistoihin. 

Arts Professional on digialusta ja keskustelufoorumi, jonka kautta saa hyvin tietoa siitä, missä taiteen kentillä Isossa-Britanniassa mennään. Sivustolla muistutetaan taannoisesta moninaisuutta koskevasta kyselystä, jossa kartoitettiin taideinstituutioiden asenneilmastoa ja pohditaan tilannetta 
 
Hyvät uutiset ensiksi. Valtaosa pitää aidosti tavoiteltavana sitä, että monimuotoisuus lisääntyy. Hurskastelua ja silmänpalvontaako? Instituutioissa on kyllä opittu sanojen tasolla kertomaan, että toki kaikenlainen monimuotoisuus on tärkeätä, mutta ääni kellossa on toinen, kun kyse on työntekijöiden rekrytoinnista. Asia on monimutkainen, eikä mitään yksimielisyyttä ole siitä, miten epäkohtia parhaiten korjataan – kannustimin vai rangaistuksin ja julkisella paheksunnalla. Ja itse käsitekin uhkaa hämärtyä, kun sen alla on kaikkea mahdollista. Vastaajien avoimet kommentit kyselyssä ovat lukemisen arvoisia. Ei yksinkertaistettuja totuuksia.

Meillä Kulttuuria kaikille -palvelu tekee asian eteen niska limassa töitä. Aivan kuten nyt myös Globe Art Point. Olisi tavoiteltavaa, että meillä tehtäisiin – edes kerran –  julkista tukea saaville yhteisöille vastaava selvitys tai kysely asenneilmapiiristä ja lattiatason todellisuudesta: keitä meillä on töissä. 

Noo, sitten meillä on EU, joka pykää kaikenlaista. Palikkaversio yleisöjen sitouttamisesta käyttöömme.

Valoa Hampuriin Suomesta

Hampurin Thalia-teatterin toinen näyttämö Gaustrassella on jälleen koko saksalaisen kielialueen (120 miljoonaa asukasta) tulevan ohjaajasukupolven näytön paikkana. Kymmenisen ohjaajantyön koulua ja kunkin koulun valitsema ohjaus (ja ohjaaja) kilpailevat voitosta. Lauantaina raati antaa palautetta ja valitsee voittajan. Aika rankkaa.  

Viime vuoden voittajakoulun Ludwigsburgin ADK Baden-Wurttenbergin proffa kertoi heti kättelyssä viime voitosta ja siitä, miten voitto parantaa sijoitusta koulujen rankinglistalla. Ohjaajaopiskelijat toivovat tulevansa nähdyiksi ja löydetyiksi. Täällä ohjaajanpolku tuntuu kulkevan paljolti myös ohjaaja-assistentuurien kautta.  

Tänä vuonna erityisteemana on valo, yhteistyökumppanina meidän VÄS. Täällä halutaan tietää, mitä Suomessa tehdään, mitä ohjaaminen Suomessa tarkoittaa, mitä nuori ohjaajasukupolvi ajattelee ja tekee.

Nuori ohjaus

Kaksi saksankielisten koulujen ohjaustyötä takana tätä merkintää kirjoittaessa. Vaikea vielä sanoa mitään. Skenografinen ajattelu tuntuisi eroavan siitä, mitä meillä nähdään. Näyttämöllä keskeismetaforat, aineellista lavastusta. 

Pohdin omassa puheenvuorossani tekijyyksiä ja suomalaista poliittista, esityksellistä todellisuutta tai todellisuuksia. Yksi tärkeä juonne koski etiikkaa. Onko etiikasta tulossa ilmaisunvapautta sensuroivaa ja rajoittavaa poliittista korrektiutta, uusmoralismia, jopa fundamentalismia? Tätä aion pohtia edelleen. Syvällisen pohtimisen arvoista, koska sillä on vaikutusta tekijäidentiteetteihin ja teoksiin.  

Kansallinen kesäteatteripäivä 

Perjantaina 30.6.2017 vietetään Kansallista kesäteatteripäivää. Varsinainen superviikonloppu luvassa. Seitsemisenkymmentä ensi-iltaa.

Suomi100 näkyy kesäteattereiden ohjelmistoissa vahvasti. Isänmaan asialla ollaan. Suomen historiaa näyttämöllistetään. 1900-luvun alun vapaus- ja itsenäistymishaaveita, kuten Frihetsdrömmar Pedersöre Teaterissa. Sotavuosiin palataan Mikkisteatterin Koti, uskonto, isänmaa -esityksessä tai Ähtärin musiikkiteatterissa ja Aisamäen kesätetterissa, joissa molemmissa ollaan Kotirintamalla, samoin Suomusjärven kesäteatterissa näytelmässä Täällä jossakin.  
 
Vuonislahden oman pojan Heikki Turusen Raivaaja-sarjan dramatisointi Maan veri  rintamalta raiviolle on kunnianosoitus jälleenrakennussukupolvelle. Tietenkin kesäteatterissa ruumiillistuu myös Mannerheim, tamperelaisen Eliisa-teatterin Muistoissa autonomian ajalta tai Mäntsälän Latoteatterille Kirsti Mannisen kirjoittamassa Mannerheimissa.

Suomi ei ole pelkkää sotaa. Myös 1990-luvun lama, köyhyyden häpeä ja leipäjonot tulevat esiin. Rintamateatterin Kotimaassa ja Huuhkajavuoren kesäteatterin Leipäjonoballadissa. Ja kotimaa on naistenkin. Musiikkinäytelmässä Suomen neidot pikkutytöstä palvelutaloon seurataan neljän naisen elämänvaiheita (Veikkolan kartanoteatteri). Sote-terveisiä lähtee kuudesta teatterista: ohjelmistosuosikki Rollaattorikapinassa vanhusten palvelutalon asukkaat ryhtyvät taistoon. 

Kesäteatterissa ulkomaiset klassikot ovat harvinaisuus. Muutama Shake ja ilahduttavasti Tsehovin Kirsikkatarha Päivölässä. 

Ilahduttavaa, että kesäteattereihin mahtuu myös nuorta voimaa ja muita uusia tulokkaita. Tässä lajissa on potentiaalia.

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

TINFO PALVELEE

Palveluaikamme kesällä, uusi toimisto elokuussa

Tämä on kevätkauden viimeinen TINFO-tiedote. Seuraava TINFO-tiedote ilmestyy Teatterikesä-viikon tiistaina 8.8.2017.

Tinfolaiset ovat tavoitettavissa normaalisti puhelimitse ja sähköpostitse juhannukseen saakka. Sen jälkeen pidämme toimistorutiineista tauon ja olemme kukin vuorollamme kesälomalla. Katso kaikki yhteystietomme

TINFO on kiinni 22.6.-31.7.2017. 

Muutamme kesällä uusiin tiloihin. Keskiviikkona 2.8.2017 avaamme kauden ja uuden toimiston osoitteessa Maneesikatu 2, 00170 Helsinki.

TINFO toivottaa kaikille aurinkoista kesää!


Teatteritilastot 2016 ilmestyvät kesällä

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) tuottaa Teatteritilastot 2016, jotka ilmestyvät kesän aikana. Sähköinen versio tilastosta on saatavana viimeistään 7.7.2017, ja se tulee löytymään verkkosivuiltamme: www.tinfo.fi/fi/teatteritilastot

Verkosta löytyy tilastojen osia sitä mukaa, kun ne valmistuvat. Teatteritilastot 2016 painettuna kirjana ilmestyy elokuussa. 

Teatteritilastoja koskevat tiedustelut:
TINFO, johtaja Hanna Helavuori, hanna.helavuori(a)tinfo.fi, +358 44 363 1722


Harrastajateattereiden esitys- ja taloustietoja kerätään parhaillaan 

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) tilastoi myös harrastajateattereiden toimintaa. Keräämme parhaillaan tietoja vuodelta 2016. Tässä lomakkeet esitystietojen ja taloustietojen antamista varten (excel/pdf):  

Harrastajateattereiden esitystiedot 2016 (excel)                      Harrastajateattereiden esitystiedot 2016 (pdf)

Harrastajateattereiden taloustiedot 2016 (excel)                     Harrastajateattereiden taloustiedot 2016 (pdf)

Pyydämme lähettämään täytetyt lomakkeet 31.8.2017 mennessä sähköpostitse Piia Volmarille: piia.volmari(a)tinfo.fi. Piialta myös tarvittaessa lisätietoja. 

Harrastajateatteritilastot on koottu edellisen kerran vuosista 2008, 2009 ja 2010. Nyt tekeillä on tilasto kolmesta peräkkäisestä vuodesta 2014-2016.


Syyskauden ensi-illat ammattiteattereissa 18.8.2017 alkaen, selaa ohjelmistoja 

TINFO kerää tiedot ammattiteatterien ensi-illoista. Ensi-illat ovat avoimesti selattavissa verkkopalvelussamme. Tällä hetkellä syksylle on näkyvissä  ensi-iltaa ja lisää tulee. Teatterien kesätauon jälkeen ensimmäiseksi ehtii 18.8.2017 Oulun kaupunginteatterissa ensi-iltaan tuleva Iloisia aikoja, Mielensäpahoittaja.

Meille voi jatkuvasti ilmoittaa tulevista syksyn ja ensi vuoden ensi-illoista: tinfo(a)tinfo.fi


Kansallinen kesäteatteripäivä 30.6.2017: haaste teattereille

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) julistaa Kansallisen kesäteatteripäivän perjantaille 30.6.2017. Kesäteatterikausi on tuolloin kuumimmillaan, päivälle on luvassa yli 30 ensi-iltaa. 

Kansallisen kesäteatteripäivän kunniaksi TINFO haastaa kesäteatterikansan ideoimaan kesäteatterijulistuksen luettavaksi juhlapäivän esityksen yhteydessä. Ikioman kesäteatterijulistuksen tyyli ja muotohan ovat villejä ja vapaita: se voi olla lyhyt, pitkä, runo, satu, haiku, räppi, laulu... Mikä vain!

Kesäteatterijulistuksenne, tekstin, kuvan tai videon voitte jakaa Kansallinen kesäteatteripäivä 2017 Facebook-tapahtumassa tai tunnisteella #kesäteatterijulistus.

TINFO lanseerasi Kansallisen kesäteatteripäivän viime vuonna. Ajatus herätti innostusta, joten juhlimme merkittävää suomalaista kesäilmiötä myös 2017.

TINFO kerää kesäteatterien ensi-illat avoimeen verkkopalveluun. Kesäteatterikausi alkaa perinteisesti vappuaatosta ja jatkuu elokuun loppuun.

Kesäteatteri-info TINFO-verkkosivuilla.

Tiedustelut: tinfo(a)tinfo.fi

UUTISIA

Nokka kohti uusia rajanylittäviä haasteita 

Suomalaisilla ja venäläisillä teatterintekijöillä riittää jaettavaa. Niinpä onkin hienoa, että opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää taiteen ja kulttuurin yhteistyöhankkeille vuosittain erityisavustusta. Teatteriyhteistuotantoja on ollut työstämässä myös Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) muun muassa Lappeenrannan kaupunginteatterin, helsinkiläisen Sadsongskomplex:fi-teatteriryhmän ja imatralaisen Mustan ja Valkoisen Teatterin kanssa. Venäläisinä osatuottajina ovat olleet Semjon Aleksandrovskin Pop-Up Teatr, Veliki Novgorodin Dostojevskin mukaan nimetty Draamateatteri ja Aleko Pietarissa. Suomenruotsalaisella Klockrike-teatterilla on jo pitkään ollut säännöllistä yhteistyötä rajan takana, viimeksi työpaja pietarilaisessa Bolshoi Drama Teatrissa (BDT.ru).

Klockrike ja Q-teatterin tuottama Baltic Circle -festivaali ovat myös tarjonneet yksittäisille venäläistaiteilijoille mahdollisuuden puhua työstään ja ilmaisunvapaudesta nyky-Venäjällä. TINFO on ollut tukemassa Vapaan vyöhykkeen, Ruska ensemblen ja Quo Vadiksen esiintymismatkoja hankekumppanina. Davide Giovanzana ja Lauri Maijala ovat käyneet ohjaamassa legendaarisessa Moskovan Taiteellisessa Teatterissa. Samalla on tehty suomalaista näytelmää tunnetuksi Venäjällä. SAVOTTA-hankkeena tehty yhteistyö päättyy elokuussa, jolloin Toisissa tiloissa -kollektiivi toteuttaa ensimmäisen Susisafarinsa Pietarin keskustassa. 

Seuraava suomalais-venäläinen teatteriyhteishanke NOKKA/HOC käynnistyy marraskuussa ja kestää vuoteen 2019. TINFO on jälleen koordinaattorina ja sisällöistä vastaavat Kajaanin ja Joensuun kaupunginteatterit, Riihimäen Teatteri, Baltic Circle -festivaali ja Tampereen Yliopiston Näty. Esitysvientien yhteydessä neuvotellaan taiteilijavierailuista molemmissa maissa. OKM:n erityistuki mahdollistaa myös ketterän reagoinnin yllättäviinkin festivaalikutsuihin, joissa isännät hoitavat kaikki kustannukset esityspalkkioineen Venäjällä, mutta Suomen pään lähtömatkarahat eivät ole mistään anottavissa. Prosentuaalisesti pieni osuus on kokonaistoteutuksen kannalta joskus elintärkeä.

Venäläisten kanssa tehtävä yhteistyö avaa ovia myös muun kansainvälisen teatterikentän suuntaan. Entisten neuvostotasavaltojen teatterintekijöiden yhteydenpito ei suinkaan ole katkennut. Virolaiset, latvialaiset, liettualaiset, valkovenäläiset, kazakstanilaiset, ukrainalaiset, armenialaiset ja georgialaiset festivaalijohtajat ovat vakiovieraita ympäri laajaa Venäjää. Poliittisten ilmapiirimuutosten tahdissa. Tähän joukkoon suomalaisetkin mahtuvat hyvin. 

---

Hyde  

Jukka Hyde Hytti 

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO)
Kansainvälisten asioiden päällikkö //
Executive producer of international projects


Susilauma metsästää öisin Pietarin kaduilla 

Toisissa tiloissa -kollektiivin Susisafari-esitys järjestetään osana Access Point – Summer Festival of Arts -festivaaleilla Pietarissa 4.- 5.8.2017 kello 19.00. Pietarissa esityksen taiteellisen työryhmän muodostavat Antti Halonen, Eija Ranta, Mikko Lehtonen ja Minja Mertanen. He kouluttavat yleisön kohtaamaan öisen Pietarin villin, sosiaalisen pedon näkökulmasta.  

Susisafari -teoksessa sivistynyt kaupunkitila ja kesyttämätön luonto kohtaavat yöllisessä vaellusesityksessä. Teoksen ensi-ilta järjestettiin Kampnagelin Urban Species / Nordwind Festivaaleilla Hampurissa vuonna 2014, jonka jälkeen teosta on esitetty mm. Il Giardino delle Esperidi festivaalilla Italiassa (2016) ja Baltic Circle –festivaalilla Helsingissä (2016), josta teos löysi tiensä myös Access Point festivaalille. 

Pietarin jälkeen teosta esitetään Tanskassa osana Århusin, Euroopan kulttuuripääkaupunki-vuoden ohjelmistoa 19.8.-26.8. sekä Kööpenhaminassa 1.-2.9. yhteistyössä Secret Hotel´n kanssa. Tanskan esitysten työryhmä on Eeva Kemppi, Minja Mertanen, Eija Ranta ja Veera Turunen.

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) on sekä Pietarin että Kööpenhaminan esitysten hankekumppani. Århusin esityksiä ovat lisäksi tukeneet Kulturkontakt Nord ja Suomalais-Tanskalainen kulttuurirahasto. 


Break the Fight! -työpajat Pietariin sekä kiertue- ja mallinnushanke 

Break the Fight! breakdance- ja graffitipajoja viedään Pietariin Uppsala Zirkin sosiaalisen sirkuksen katulapsille ja muille Pietarin nuorille. Suomi - Venäjä Seuran tilaamat kymmenen Break the Fight! työpajaa vievät väkivallattomuuden sanomaa venäläisille nuorille 7.-10.9.2017. 

Breikkityöpajoja vetävät b-girl Emko aka Elena Ruuskanen ja b-boy Svengi aka Arttu Halmetoja. Graffitipajoja ohjaa graffititaiteilija Hende Nieminen. 

Break the Fight! Kiertue- ja mallinnushanke potkaistaan käyntiin Suomen Kulttuurirahaston hanketuella elokuussa 2017, jolloin tiedotamme lisää hankkeen toiminnoista. 

Break the Fight- I was here! -tanssiteos ja siihen liittyvät brikkityöpajat vievät väkivallattomuudensanomaa kouluikäisille Suomessa. Monialaisessa tanssitaidetta, katukulttuuria ja nuorisotutkimusta yhdistävässä hankkeessa nuorille tarjoutuu mahdollisuus breakdancea, nykytanssia, räppäystä ja videoanimaatiota yhdistävän tanssiteoksen näkemiseen sekä yhdessä tekemiseen, liikkumiseen, itseilmaisuun ja onnistumiseen. Kiertuehankkeeseen liittyy breikkityöpajoja break-tanssin ammattilaisten johdolla sekä tutkijatohtorin seurantaa, arviointia ja raportointia hankkeesta mm. Nuorisotutkimusverkoston julkaisujen kautta. 

Hankkeen keskiössä ovat nuorille suunnattu tanssiteos Break the Fight – I was here! 45 min. ja Break the Fight! - breikkityöpajat á 90 min, joita voidaan toteuttaa peruskouluissa, maakuntateattereissa sekä nuoriso- ja kulttuuritaloissa. 

Arja Tiili
Break the Fight! projektijohtaja
050-375 67 28 arja(a)arjatiili.fi


Markku Hoikkalan teatterijurtta paloi – muistoteos Kajaanin Runoviikolla

Paljon maailmaa nähnyt, yleisöä ja rakentamisen asiantuntijoita ihastuttanut teatterijurtta paloi Salossa kesäkuun alussa. Jurtan suunnitellut ja rakentanut runoilija, teatterintekijä ja puuseppä Markku Hoikkala valmisteli parhaillaan teosta, jonka päähenkilö, rakenne ja esitystila olisi ollut nyt tuhoutunut jurtta. Surutyönään Hoikkala valmistaa installaatiomaisen esityksen Kajaanin Runoviikolle, johon jurtan kanssa oli tarkoitus matkata. 

"Eihän jumalanpalveluskaan voi epäonnistua. Tämä on raskasta, ja tämä on yhden aikakauden loppu", sanoo Markku Hoikkala.

Vuonna 2007 valmistunut teatterijurtta oli ainutlaatuinen rakennelma, optimaalinen teatterin esittämiseen. Jurtan sisätilan korkeus riitti esittämiseen, siihen mahtui tarpeeksi katsojia, se oli nopeasti pystytettävissä ja purettavissa, materiaalit viimeisen päälle mietittyjä. Jurtta ehti matkata vuosikausia esimerkiksi Teatteri Quo Vadiksen kansainvälisenä kiertueareenana.  

Markku Hoikkala menetti jurtan mukana osan elämäntyötään ja elintärkeitä vuokratuloja, mutta eniten Hoikkalaa kirpaisee taiteellisesti, kun esitystila meni. 

(12.6.2017 / TINFO)


Sirkus vahvistaa asemaansa - esityksiä enemmän kuin koskaan

Suomalaiset sirkusryhmät ja Cirko - Uuden sirkuksen keskus järjestivät vuonna 2016 yhteensä 1302 esitystä, jotka keräsivät Suomessa ja ulkomailla kaiken kaikkiaan 234 943 katsojaa. Esityskertojen ja katsojien määrän nousu on vuoteen 2015 verrattuna huomattava. Esitysten määrä on noussut 27 prosenttia ja katsojien määrä 32 prosenttia. 
 
Kaiken kaikkiaan sirkusesityksiä tilastoitiin vuodelta 2016 yhteensä 1726 esityskertaa ja ne keräsivät yhteensä 446 650 katsojaa. Tässä luvussa ovat nykysirkuksen lisäksi mukana perinteisten kiertävien sirkusten - Sirkus Caliban ja Sirkus Finlandian - esitykset ja katsojat. Tanssiteatteri Hurjaruuthin järjestämää 92 sirkusesitystä ja niiden keräämä 30 943 katsojaa ei ole laskettu lukuun mukaan. Tiedot käyvät ilmi Sirkuksen tiedotuskeskuksen julkaisemista vuoden 2016 esitys- ja katsojatilastoista.
 
Lisätietoja: 
Toiminnanjohtaja Lotta Vaulo 
Puh. +358 50 386 6971 
lotta.vaulo(a)sirkusinfo.fi


Selvitys: Luovat alat ja kulttuuri maakuntauudistuksessa

Missä menee maakuntauudistus kulttuurin ja luovien alojen näkökulmasta? Uudet maakunnat tulevat olemaan merkittäviä tahoja kulttuurin edistämisessä, mutta toistaiseksi useimmissa maakunnissa ei asiaa ole erityisesti valmisteltu. Creative and Inclusive Finlandin selvityksen mukaan sekava nykytilanne on uhka, jonka alueiden toimijat voivat itse kääntää mahdollisuudeksi.

Kulttuurin edistäminen on yksi tulevien maakuntien lakisääteisistä tehtävistä. Vaikka kulttuuripalveluiden tuottamisvastuu on kunnilla, linjaa maakuntalain luonnos maakuntien tehtäviksi kulttuurin edistämisen, kulttuuriympäristön hoidon sekä kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittamisen. Kulttuuri sisältyy olennaisella tavalla myös hyvinvoinnin edistämisen ja maakunnallisen identiteetin edistämisen keinoihin. Samoin kulttuuri ja luovat alat ovat yksi aluekehittämisen välineistä sekä yritys- ja työvoimapalveluiden kohdealoista. Kulttuurin ja luovan osaamisen maakunnallisen tehtävän kenttä kattaa näin laajan kaaren identiteettityöstä yritysten kehittämiseen. Maakuntalain perusteluissa todetaankin, että kulttuurin tulisi olla kiinteä osa maakunnan kehittämistä.

Lue lisää selvityksestä (PDF)

Lue selvityksen tarkat tulokset täältä (PDF).

Lisätietoja: 
Kirsi Siltanen, aluekoordinaattori, Creative and Inclusive Finland / Taideyliopisto 
kirsi.siltanen(a)uniarts.fi, 050 577 2934

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


Laatukeskustelua pohjoismaisessa kulttuuripolitiikan konferenssissa

Elokuun 23. – 25. päivinä kokoontuu Helsingissä joukko pohjoismaisia kulttuuripolitiikan tutkijoita kahdeksanteen yhteispohjoismaiseen konferenssiinsa. Taike on konferenssin yhteistyökumppani ja olemme sopineet konferenssin yhteyteen erillisen, temaattisen osion, jossa käsitellään taiteen laatua ja sen arviointia. Työryhmä järjestetäänperjantaina 25.8. klo 9 – 11 Helsingissä, Hakaniemessä Taiken toimitiloissa.

Taike toteuttaa työryhmän yhteistyössä Norsk Kulturrådetin kanssa. Norjalaisessa Taiken sisarorganisaatiossa on meneillään laadun käsitettä käsittelvä tutkimusprojekti ja sieltä tulee myös työryhmän pääpuhuja. Alustavia puheenvuoroja kommentoidaan paneelissa, jossa on osallistujia eri pohjoismaista. Suomalainen panelisti on Moninaisuuden ja liikkuvuuden toimikunnan jäsen, säveltäjä Kimmo Hakola. Myös Ruotsin Konstnärsnämndenistä sekä Tanskan Statens Kunstfondista on tulossa puhujat.

Kulttuuripolitiikan konferenssi kokonaisuudessaan on maksullinen, mutta mainittu työryhmä on avoin kaikille ilman konferenssimaksua. Tilajärjestelyjen vuoksi pyydämme etukäteisilmoittautumista tästä linkistä

Alla lyhyt kuvaus työryhmästä:

Thematic Session: Understanding quality 

Arts Council Norway and Arts Promotion Centre Finland (Taike) are organising a thematic session within the NCCPR. The session is open without conference fee also for those who are not NCCPR-participants, for example peer reviewers and administrators from different Nordic countries. 

The aim of the session is to discuss, among other things, peer review practices in Nordic art support agencies. The programme will consist of keynote presentations and panel discussion. 

The language will be English. 

Contact: Oyvind.Prytz(a)kulturradet.no, paula.karhunen(a)taike.fi

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan! 


Toisissa tiloissa: Kosmisen myötätunnon harjoitus | 16.6.2017, Mynämäki 

Toisissa tiloissa Pyheen kylätorilla 16.6.2017 klo 15.30–16.30 

Toisissa tiloissa -kollektiivi kutsuu ihmiset kosmisen myötätunnon harjoitukseen! Tapahtumapaikkana on Pyheen kylätori, Pyhäntie 2, 23140 Mynämäki.

Toisissa tiloissa -työryhmä: Outi Condit, Timo Jokitalo, Esa Kirkkopelto, Kati Korosuo, Minja Mertanen, Sanni Priha, Eija Ranta, Paula Tella.

Saaren kartanon taiteilijaresidenssissä Mynämäellä parhaillaan työskentelevä Toisissa tiloissa -ryhmä järjestää residenssityöskentelyjaksonsa lopuksi kaikille avoimen demonstraation perjantaina 16.6. klo 15.30–16.30. Tapahtumapaikkana on kesäinen Pyheen kylätori (Pyhäntie 2, 23140 Mynämäki) ja sen läheinen Pyheen lava. Lähtö klo 15.30 Pyheen kylätorilta.

Tervetuloa! 

https://www.facebook.com/Toisissa.tiloissa/ 
http://www.toisissatiloissa.net


Avoin yleisöseminaari Tampereen Teatterikesässä: Nuori katsoja ja nuori tekijä | 11.8.2017 

Nuori katsoja ja nuori tekijä – miten tulevaisuutta teatterissa rakennetaan? 

Avoin yleisöseminaari Tampereen Teatterikesässä perjantaina 11.8.2017 

Teatterikesän kaikille avoimessa seminaarissa tarkastellaan nuoria ja teatteria. Puheenvuoroissa pohditaan nuoria sekä yleisöinä että teatterin tekijöinä. Mikä nuoria kiinnostaa teatterissa ja miten nuoret ammattilaiset näkevät alan tilanteen ja tulevaisuuden? 

Tampereen Teatterin yläsali, Keskustori 2 (sisään pääovista) 

Järjestäjät: Suomen Teatterit, Teatterikeskus, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto, Näyttelijäliitto ja Teatterin Tiedotuskeskus. Seminaari on maksuton, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista.  

Tutustu seminaarin ohjelmaan

Lisätietoja: Hanna-Reetta Schreck, Suomen Teatterit ry, p. 09 25112150, hanna-reetta.schreck(a)suomenteatterit.fi


Korjaamon Stage | 21.-27.8.2017, Helsinki 

Monialaiseksi festivaaliksi laajentuva Korjaamon Stage kääntää tänä vuonna katseensa tulevaisuuteen. Mihin suuntaan taide ja yhteiskunta kehittyvät? Miten taide suhtautuu tulevaisuuteen?

Töölön Kulttuuritehdas Korjaamolla elokuussa järjestettävän Stage-festivaalin sydämessä on entiseen tapaan rohkea kansainvälinen teatteri. Ulkomaisia vierailuja ovat tänä vuonna ranskalaisen Halory Goergerin Corps Diplomatique ja saksalaisen Showcase Beat Me Lot -ryhmän Nazisupermenschen sind euch allen überlegen – The Horror of the Ordinary. Molemmissa visioidaan tulevaisuutta ja taiteen asemaa siinä: ensimmäisessä matkataan avaruuteen perustamaan uutta, taiteelle perustuvaa yhteiskuntaa, jälkimmäisessä taas seurataan Supernatsien yritystä raivata tieltään kaikki heitä häiritsevä. Agrupación Señor Serranon Birdie on multimediaperformanssi, jossa live-video, tuhannet pienoismallit ja Hitchcockin Linnut kohtaavat kolme esiintyjää sekä yrityksen ymmärtää sotkuista maailmaamme. Australiasta asti saadaan vieraaksi Nicola Gunn, jonka Piece for Person and Ghetto Blaster käsittelee moraalin ja etiikan kysymyksiä lähtökohtana tilanne, jossa taiteilija näkee miehen kivittävän ankkoja. Nassim Soleimanpourin TYHJÄ on jatkoa menestyksekkäälle Valkoinen kani, punainen kani -muotokokeilulle. TYHJÄ kääntää perinteisen teatterielämyksen päälaelleen: tyhjiä kohtia vilisevä käsikirjoitus antaa yleisölle vastuun päättää tarinan kulusta. Näytelmä täydentyy joka ilta uudelleen uuden näyttelijän kanssa. Mukana on Suomen eturivin näyttelijöitä, mm. Hannu-Pekka Björkman. 

Kotimaista tuotantoa edustaa Essi Räisäsen ja kollektiivin NIGHTSCHOOL. Immersiivisessä teoksessa yleisö lähtee kirjaimellisesti yökouluun – paikkaan, jota ei paljasteta etukäteen. Lue lisää teoksesta: TINFO-tiedote 17 / 2017: Pelastetaan maailma yö kerrallaan – Nightschool on uusi kansainvälinen konsepti

Festivaalin ohjelmistossa pohditaan tulevaisuutta niin taiteen tekemisen ja kokemisen kuin tieteenkin näkökulmasta. Osana puheohjelmaa kuullaan Tulevaisuuden teatteri -dialogeja, joissa kiinnostavat henkilöt saatetaan yhteen keskustelemaan teatterin tulevaisuudesta. Keskusteluja käydään myös lukuisien teatteri- ja elokuvaesitysten yhteydessä. Laatukirjallisuuden tulevaisuus -keskusteluun osallistuvat mm. Rax Rinnekangas, Miki Liukkonen, Saara Turunen ja Tommi Melender. Stage järjestää yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa myös ohjelmaa tiedettä ja taidetta yhdistävistä teemoista. Käsittelyyn tulevat mm. tekoäly, avaruus ja ilmastonmuutos. 

"Stage kurottautuu tänä vuonna tulevaisuuteen ja on ensimmäistä kertaa myös aidosti monitaiteellinen. Festivaali kohtaa tällä tavoin muuttuvan todellisuuden ja luo rakenteitaan uusiksi. Esitykset ja ohjelmisto kysyvät isoja kysymyksiä luoden valppaan, humoristisen ja kysyvän katseen maailmaan. Tulevaisuus on jo alkanut, eikä takaisin ole palaamista", sanoo Akse Pettersson, yksi Stagen kuraattoreista.

Korjaamon Stage -festivaali järjestetään 21.–27.8.2017. Se on Helsingin juhlaviikkojen yhteistyöfestivaali.

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Ajankohtaiset apurahahaut löydät Apurahavahdista


Uusi tuki taiteilijoiden kansainväliseen liikkuvuuteen

Taiteilijoille avautuu uusi tukimuoto kansainvälisen liikkuvuuden lisäämiseksi. Suomen Kulttuurirahasto julistaa haettavaksi apurahoja ulkomaisen oleskelujakson kuluihin vapaavalintaisessa kohteessa. Lisäksi Kulttuurirahaston residenssiohjelma laajenee uudella kohteella Sydneyssä.

Kulttuurirahasto tuo elokuussa 2017 haettavaksi uuden liikkuvuusapurahan, jolla voi kattaa taiteellisen työskentelyn kuluja ulkomailla. Liikkuvuusapurahaa voivat hakea taiteilijat yksin tai työryhmänä kaikilta taiteen aloilta yli kahden viikon kestoisiin ulkomaanmatkoihin. Haettava apuraha on suuruudeltaan 3 000–10 000 euroa.

”Oman residenssiohjelmamme lisäksi haluamme tarjota taiteilijoille tukea myös muuhun kansainväliseen toimintaan, ja siten luoda mahdollisuuksia uusiin taiteellisiin avauksiin”, Kulttuurirahaston erityisasiantuntija Johanna Ruohonen kuvailee.

Uusi residenssikohde Australian Sydneyssä

Kulttuurirahaston monipuolinen residenssiohjelma laajenee, kun elokuussa 2017 aukeaa haku Artspaceen Australian Sydneyssä. Residenssiin myönnetään kolmen kuukauden työskentelyapuraha yhdelle taiteilijalle tai taiteilijaparille kesäkuusta elokuuhun 2018. Artspace tarjoaa residenssitaiteilijoilleen paitsi tukea taiteelliseen työskentelyyn myös pääsyn University of New South Walesin Paddingtonin kampuksen työtiloihin.

Residenssiohjelman kohteiden valinnassa asiantuntijana toimivan HIAP:n (Helsinki International Artist Programme) johtaja Juha Huuskonen iloitsee Australian lisäyksestä residenssikohteisiin: ”Australian nykytaidekenttä on erittäin dynaaminen. Artspace on yksi vanhimmista ja arvostetuimmista residenssiorganisaatioista, joka on nykyisen johtajan Alexie Glass-Kantorin toimikaudella laajentunut monipuoliseksi taideorganisaatioksi. Ohjelma on hieno mahdollisuus suomalaisille taiteilijoille kehittää omaa taiteellista toimintaansa.”

Residenssikohteita eri taiteen aloille

Muita vuodelle 2018 haussa olevia residenssikohteita ovat O Espaço do Tempo Portugalissa tanssijoille ja näyttämötaiteiden työryhmille, Hôtel Chevillon Ranskassa kirjailijoille, kääntäjille sekä kuvataitelijoille ja SeMA Nanji Soulissa Etelä-Koreassa sekä Tokyo Wondersite Japanissa kuvataiteilijoille.

Työskentelyapuraha residensseihin on 2 000 euroa kuukaudessa, O Espaço do Tempoon 500 euroa viikossa.

”Residenssijakso tarjoaa taiteilijoille työskentelyaikaa irti omasta arjesta ja myös tärkeitä verkostoitumismahdollisuuksia. Residenssikumppanimme ovat erittäin korkeatasoisia kohteita, joihin on ilo lähettää suomalaisia taiteilijoita”, toteaa Ruohonen.

Residenssipaikat vuodelle 2018 ovat haettavissa 10.–31.8.2017. Lisätietoja liikkuvuusapurahasta ja residensseistä

Lisätietoja:

Johanna Ruohonen, erityisasiantuntija ja museonjohtaja, Suomen Kulttuurirahasto, p. 09 6128 1247, johanna.ruohonen(a)skr.fi

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Ammattiteatteri – kiinnostaako uusi kotimainen näytelmä? Hae UNO-verkostoon 

Haluatteko mukaan Uuden näytelmän ohjelman (UNO) verkostoon 2018? 

Uuden näytelmän ohjelman vuoden 2018 verkostoa aletaan koota syksyllä. Kartoitamme nyt uusien teattereiden kiinnostusta osallistua verkostoon vuoden 2018 alusta. 

Uuden näytelmän ohjelma UNO on Teatteri 2.0:n vuonna 2016 käynnistämä monivuotinen hanke, jonka pilottivuosi on parhaillaan käynnissä. Tavoitteenamme on UNOn avulla synnyttää uudesta suomalaisesta näytelmäkirjallisuudesta vertaansa vailla oleva ilmiö kansallisesti ja kansainvälisesti. Haluamme edistää uuden suomalaisen näytelmän esittämistä ympäri Suomen ja laajentaa sen yleisöpohjaa. Tarjoamme hyville ammattinäytelmäkirjailijoille mahdollisuuden kehittyä vieläkin paremmiksi ohjaamalla heidän työskentelyynsä lisää resursseja.  

Luomme alustan, jossa ammattiteatterit voivat yhdessä kehittää uuteen näytelmään liittyvää osaamistaan ja tuotantokäytäntöjään. UNOssa on kyse tinkimättömästä taiteellisesta laadusta, ammatillisesta kehittymisestä sekä halusta toimia yhdessä muiden kanssa. Toiminta rakentuu erilaisten toimijoiden ja tekijöiden väliselle avoimelle dialogille. 

UNOn toiminta koostuu kolmesta toisiinsa limittyvästä osa-alueesta: ammattinäytelmäkirjailijoiden KIRJOITTAJAOHJELMISTA, ammattiteattereiden ja muiden teatterialan toimijoiden VERKOSTOSTA sekä uuden näytelmän NÄYTTÄMÖSTÄ.   

UNOssa työskentelevät näytelmäkirjailijat valitaan vuosittain järjestettävällä avoimella haulla. 2017 Residenssi-ohjelmassa työskentelevät Marko Järvikallas, Marie Kajava ja Salla Viikka, Hautomo-ohjelmassa Asko Jaakonaho sekä Eeva Turunen. 2018 Residenssissä aloittavat Sofia Aminoff, Okko Leo ja Veikko Nuutinen. Joukkoa täydentävät kaksi Hautomo-kirjailijaa valitaan lokakuussa. 

UNO-verkosto 

Vuonna 2017 UNO-verkostoon kuuluu 20 ammattiteatteria ja 9 muuta alan toimijaa. Kaikki verkoston toimijat osallistuvat UNOn rahoittamiseen teatterin budjetin suuruuden mukaan määräytyvällä omarahoitusosuudella (2017: 350–3000 euroa/teatteri).  
 
Verkostossa mukana olevat teatterit jakaantuvat aktiivisemmin mukana toimiviin YDINTEATTEREIHIN sekä toimintaan rajallisemmin resurssein osallistuviin JÄSENTEATTEREIHIN. Vain Ydinteattereiden määrä on rajattu – joukko päätetään teattereiden osallistumismahdollisuuksien ja yhteisten intressien pohjalta. Vuoden 2018 verkoston kokoonpano vahvistetaan lokakuun loppuun mennessä.  

Uuden näytelmän ohjelman suunnitelmat vuodelle 2018 laaditaan syksyllä 2017 pilotoinnin kokemusten pohjalta. Lisätietoa Uuden näytelmän ohjelmasta sekä osviittaa verkoston tulevasta toiminnasta saa vuoden 2017 toiminnan pohjalta, josta lisätietoa www.teatterikaksipistenolla.fi/uno  

LISÄTIEDOT 

Saara Rautavuoma, toiminnanjohtaja, Teatteri 2.0 // UNO
p. 050 302 0706 | saara(a)teatterikaksipistenolla.fi  

HERÄSIKÖ KIINNOSTUS – VASTAA KYSELYYN 15.8. MENNESSÄ   

Mikäli teatterillanne on alustavaa kiinnostusta osallistua UNOn verkostoon, vastatkaa oheisen linkin takaa löytyvään kyselyyn mielellään mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään tiistain 15.8. aikana.  

Linkki kyselyyn: https://goo.gl/forms/jRiKNoUl7p27rTb73

Kyselyyn vastaaminen ei vielä tarkoita sitoumusta verkostoon vaan sen tarkoituksena on kartoittaa teattereiden osallistumishalukkuutta, erityisiä kiinnostuksen kohteita sekä uuteen näytelmäkirjallisuuteen liittyviä toiveita ja tarpeita. Tietojen pohjalta kaikkien kiinnostuneiden teattereiden kanssa käydään yhteistyökeskustelut (tapaaminen / puhelimitse) mahdollisesta verkostoon osallistumisesta.  

Mikäli ilmaiset kiinnostuksesta osallistua verkostoon, UNO ottaa teatteriinne yhteyttä elokuun aikana keskustelun jatkamiseksi. 

UNO TEATTERIKESÄSSÄ – TULE KUULEMAAN SUUNNITELMISTA, SOVI TAPAAMINEN 

Tervetuloa kuulemaan lisää UNOn pilottivuodesta ja ohjelman näytelmäkirjailijoista sekä keskustelemaan UNOn tekijöiden kanssa tulevista suunnitelmista. Kaikille avoin infotilaisuus järjestetään Teatterikesässä torstaina 10.8. klo 11.30-12.30 Telakalla (2. Krs).  

UNOn tekijöitä on myös mahdollista tavata Teatterikesän aikana Tampereella, yhteistyötapaaminen voidaan siis tarvittaessa sopia jo heti elokuun alkuun. 


Avoin ohjelmahaku: DiDa – Disability Day Art & Action | haku 6.8.2017 mennessä 

DiDa - Disability Day Art & Action 2017 järjestetään toista kertaa viikolla 48 (27.11.-3.12). Kyseessä on verkostofestivaali, joka toteutetaan yhdessä vammaisjärjestöjen ja kulttuurialan toimijoiden kesken. Tapahtuman tarkoitus on tuoda vammaisia ja vammattomia yhteen kulttuurin, taiteen ja yhdessä tekemisen äärelle. Samalla nostetaan esiin vammaisten oikeutta itsenäiseen ja omannäköiseen elämään.  

Etsimme nyt ohjelmaa sunnuntaina 3.12.2017 Helsingin Ruoholahdessa järjestettävään DiDan päätapahtumaan. Päätapahtuma järjestetään Ruoholahden ostoskeskuksessa Ruohis tapahtumatilassa. Voit ehdottaa mukaan ohjelmaan esimerkiksi esittävää taidetta, musiikkia, kuvataidetta tai puhe-esityksen. Arviointikriteereinä avoimessa haussa ovat ehdotetun ohjelman sopiminen tapahtumakokonaisuuteen ja ehdotuksen sopivuus tapahtuman teemaan. 

Ehdotuksia toivotaan niin ammattilaisilta kuin harrastajilta – tärkeintä on halu osallistua vaikuttavan DiDa 2017 -tapahtuman tekemiseen. Toivomme, että tekijöiden joukossa on vammaisia henkilöitä.  

Voit ilmoittaa ohjelmasi mukaan hakuun tällä lomakkeella. Hae mukaan 6.8.2017 mennessä! 

Maksamme esityksistä mahdollisuuksien mukaan. Katamme kuitenkin vähintään esiintyjien matka- ja ruokakulut. Huomioithan, että esitysten maksimikesto päätapahtumassa on 20 minuuttia. 

DiDan pääyhteistyökumppaneita ovat Kynnys ry, Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry, Abilis-säätiö, Tukilinja ja Kulttuuria kaikille -palvelu. Etsimme myös uusia yhteistyökumppaneita mukaan verkostoon. Jos organisaatiosi on kiinnostunut tekemään kansainvälisestä vammaisten päivästä näkyvän ja kuuluvan tapahtuman, ole yhteydessä tapahtuman tuottajaan. 

Sydämellisesti tervetuloa mukaan!  

Lisätietoja: 
Disabilityday.fi
Oona Simolin, tapahtuman tuottaja, info.disabilityday(a)gmail.com, puh. +358 44 2909 651


Open Call: The Guest Theaters Project, Antalaya City Theater 

Antalya City Theater has been hosting different theater companies every month during the season. This year we, again, would like to announce that the applications for “the Guest Theaters Project” has just started.  

Below you will see the date options that you can apply for.  

For the application, we will need you to fill the form and send us 5-6 photos and the full video of the performance. You can apply with more than 1 performance.  

We will be covering the hotel including meals and local transport.  

Date options: 

1.   2017, December 21, 22, 23
2.   2018, January 25, 26, 27
3.   2018, March 29, 30, 31
4.   2018, April 19, 20, 21, 22 (Only for Children’s Performances)
5.   2018, May 17, 18, 19


Open Call: 13Festivalen, Sweden | deadline 30 Aug 2017 

13Festivalen was founded in 2015 by Anna Carlson and Jill Lindstrom as an attempt to create a platform and a venue for performance art in an enlarged view. A cross scene where both visual artists, musicians, sound artists, actors, dancers etc. can meet. An expression that can be seen as performative is what ties them all together. Both established artists and students are welcome to perform.13festivalen takes place at Konstepidemin in Gothenburg. 

To apply, briefly describe your idea, location preferences (look at map and overview of available spaces) and approximate length of your performance.  

All participants get their work documented and receive a small fee to cover materials (the size of the fee will depend on pending funding). Free food will be provided for the duration of the festival and participating artists will have free access to the seminars and to one of the two workshops. There is a limited budget for travel and accommodation for artists who do not live in Gothenburg. 

Deadline: 30 August 2017 

Find all details online


ZARYA Artist-in-Residence, Russia | deadline 31 Aug 2017

ZARYA Artist-in-Residence programme based on ZARYA Center for Contemporary Art in Vladivostok is a project aimed at provision of support to professionals in the field of contemporary art that welcomes artists regardless of their preferred genres and techniques, as well as age and nationality. ZARYA A-i-R offers the young artists an opportunity to live and work in the new environment and conditions conductive to intensive work that provide a chance for successful implementation of creativity projects. 

Eligibility of participants:

Individual artists or teams (age requirements – not younger than 18 years), working with painting, sculpture, graphics, photo and video, installation, performance, choreography, theater, music and street art.

Conditions: 

- a grant for development and implementation of project (~700 USD); 
- compensation of air ticket and/or railway fare (~385 USD); 
- compensation of the project materials (up to ~140 USD); 
- accommodation in a furnished studio apartment; 
- a workshop (33 m2); 
- PR support and assistance in coordination of the developing project. 

Deadline: 31 August 2017 

Find all details online

KOULUTUKSIA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja koulutuksia löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Maksuton rahoitusvalmennus, CCF Culture Creative Fund, Turku | ilmoittaudu nyt 

CCF Culture Creative Fund -hankkeen maksuton rahoitusvalmennus saapuu Turkuun! 

Neliosainen luovien alojen rahoitusvalmennus starttaa 5.9.2017 Turku Science Park Oy:n Potkurin tiloissa. 

5.9.2017, osa 1 
5.10.2017, osa 2 
24.10.2017, osa 3 
22.11.2017, osa 4 

Kaikki valmennukset klo 12-16. 

Ilmoittaudu heti, sillä mukaan mahtuu 30 nopeinta: 
www.lyyti.fi/reg/CCFrahoitusvalmennus_0516

Tutustu CCF -hankkeeseen ja rahoitusvalmennuksen tarkempaan sisältöön: www.ccfund.fi

Valmennuksen järjestää Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)Mesenaatti.me ja Fundu

Tervetuloa mukaan! 

#CultCreaFund


Kulttuurituottaja YAMK - koulutusta kulttuurisektorin ammattilaisille | hakuaika 6.-20.9.2017

Kulttuurituotannon kentän moninaisissa toimintaympäristöissä tarvitaan vahvaa erikoistumista sekä ammattiosaamisen syventämistä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamassa asiantuntijaosaamisessa korostuvat laaja-alaisuus ja sovellettavuus, mikä mahdollistaa työskentelyn monenlaisissa kulttuurialan työtehtävissä ja työpaikoissa. YAMK-tutkinnossa painotetaan kulttuurituottajan kykyä johtaa yhteistoiminnallisia kehittämisprosesseja.  

Kulttuurisektorin tuotannollisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville suunnattu Kulttuurituottaja YAMK -koulutus järjestetään Helsingissä monimuoto-opetuksena. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja sen suoritusaika on 1,5 vuotta. Lähiopetuspäiviä on 2-3 kuukaudessa.  

Koulutuksesta ovat vastanneet yhteistyössä Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Metropolia Ammattikorkeakoulu jo vuodesta 2009. Viime vuosien aikana tutkinnon suorittaneista on muodostunut ainutlaatuinen kulttuurialan asiantuntija- ja kehittämisverkosto.  
 
Tutustu koulutuksen sisältöön ja hakuohjeisiin


twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi