22.08.2019

TINFO-tiedote 25 / 22.8.2019
 

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Mihin esittävien taiteiden rahoitus kohdistuu? En varmaankaan ole ainoa naiivi, joka toiveikkaasti kuvitteli alalle kertaluonteisia kehittämis- ja investointipanostuksia – tulevaisuusinvestointeja – jo tulevalle vuodelle.

TINFO PALVELEE

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Mihin esittävien taiteiden rahoitus kohdistuu?

Opetus- ja kulttuuriministeriön talousarvioehdotus  taiteen ja kulttuurin osalta ei ole aivan sellainen, mitä hallitusohjelma antoi odottaa. En varmaankaan ole ainoa naiivi, joka toiveikkaasti kuvitteli alalle kertaluonteisia kehittämis- ja investointipanostuksia – tulevaisuusinvestointeja – jo tulevalle vuodelle. VM:n pihdeissä ja kehysten kurimuksessa ollaan.

Indeksikorotuksettomuudessa pitkään kamppailleet vos-teatterit voivat huokaista helpotuksesta. Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä keskimääräinen arvonlisäveroton yksikköhinta tulee olemaan teattereilla 58 452 euroa. Vuonna 2019 arvonlisäveroton HTV oli 52 225 euroa, mikä tarkoittaa kasvua 6 227 euroa (12 %). Henkilötyövuosien määrä säilyy ennallaan. Henkilötyövuosia on 2469.  

Esittävän taiteen valtionosuusuudistuksen toimeenpanoon liittyvään vapaan ammattilaiskentän kehittämiseen on luvassa harkinnanvaraista valtionavustusta enintään kolme miljoonaa.

Minkälaiset pohjat tämä luo uuden rahoitusjärjestelmän kehittämiseen? Miten etenee taiteilijapolitiikan kehittäminen? Taiteilija-apurahoihin olisi tulossa korotusta, ja taiteilijaeläkkeitä on luvassa lisää. Talousarviossa on edelleen ilahduttavasti taiteilijoiden sosiaaliturvan kehittäminen. Kiinnostavaa tulee olemaan Taiteen edistämiskeskuksen tulevaisuudensuunnitelmat ja visiotyö, jossa kehitellään kenttää paremmin palvelevia rahoitusmuotoja.

Huoleni kohdistuu momenttiin 52, siihen osaan, josta monia meitä valtionavustuslain mukaisesti rahoitetaan ja josta me saamme toiminta-avustuksemme. Siellä ei ole luvassa kasvua latin latia, siellä ollaan pakkasen puolella. Mitä se tulee tarkoittamaan? Epätietoisuuksia on, toivottavasti epätoivoisuuksilta vältytään. Talousarvioprosessi jatkuu. 18.9. olemme kaikki viisaampia.


Turbonappia työllisyyteen ja osallisuuteen!
 

Nyt pitäisi painaa investoinneissa turbonappia”, sanoi valtionvarainministeri Lintilä. Toivottavasti työ- ja elinkeinoministeriön asettamissa työllisyystyöryhmissä ymmärretään myös taiteen ja kulttuurin työllistävät vaikutukset ja toivottavasti alustavissa linjauksissa, joita odotetaan syyskuun alkuun mennessä, taide ja kulttuuri näkyvät edes jollain tavoin.

Postimerkkirahan suuruiset investoinnit kulttuuriin ja taiteeseen ovat investointeja työllisyyteen ja osallisuuteen. Tällekin alalle kehittämis- ja riskirahoitusta, kiitos! Tulevaisuusinvestointeja!
 

Sairaalaklovnit Suomessa – moniäänisesti 

”Pienin mahdollinen teatteri – suurin mahdollinen tehtävä.” Näin tiivistää professori Hanna Suutela toimittamassaan Sairaalaklovnit Suomessa -julkaisussa sairaalaklovnien tehtävää ja nostaa esiin rituaalin. Sairaalaklovnit ovat teatterin juurilla.

Alaa kartoittava julkaisu paikkaa ammottavaa reikää. Sairaalaklovneriasta ei perustutkimusta ole suomeksi tarjolla. Työ jatkukoon.

Artikkelikokoelman on tuottanut Tutkivan teatterityön keskus T7 Tampereella. Hienosti toimitettu kirja. Äänen saavat sairaalaklovneina toimivien taiteilijoiden lisäksi sekä taiteilija-tutkijat, taiteilijapedagogit että kirjallisuuden- ja teatterintutkijat ja heidän rinnallaan sairaaloiden moninainen hoitohenkilökunta – kanssakumppanit. Teoksen arvokkainta antia onkin tästä moniammatillisuudesta ja keskinäisestä vuoropuhelusta syntyvä yhteys. Juuri se lisää ymmärrystä tästä vaativasta työstä ja sen merkityksestä.

Luen ilolla kutitustieteen tohtorin työstä (Tanjalotta Räikkä) ja ajatuksesta Klovnitohtorin vastaanotosta mahdollisena toimintamuotona. Lastenpsykiatrian professori Kaija Puura kirjoittaa leikistä hoitomuotona ja huumorin käytöstä. Hän muistuttaa ja viittaa vanhemman ja lapsen jaetun ilon hetkien merkitykseen lasta suojaavana tekijänä kuormittavissa kasvuolosuhteissa. Hän kirjoittaa jaetuista ilon ja naurun hetkistä lapsen selviytymiskyvyn ja kiintymyssuhteen vahvistajana. On hienoa saada tietää, miten lastenpsykiatrian ammattilainen näkee sairaalaklovnerian mahdollisuudet oman alansa hoitotyössä. Parhaillaan suunnitellaan perheinterventioita pienimpien lasten perheille. Näissä sairaalaklovni toimisi lastenpsykiatrian asiantuntijan työparina.

Minua koskettaa myös lukea, miten sairaalaklovni (Kati Keskihannu) pohtii tehtäväänsä palliatiivisen ja myös saattohoidon osana, kun potilaina ovat lapset, jotka eivät kuuluisi sairaalaan vaan elämälle.

Tästä voi kuunnella keskustelua sairaalaklovneista.
 

Tampere tulevaisuusajattelee

Tampereen kaupunki aikoo hakea vuoden 2026 kulttuuripääkaupungiksi ja tätä silmällä pitäen kaupungin asettama työryhmä, kova joukko ammattilaisia, on julkaissut loppuraporttinsa esittävien taiteiden tulevaisuudesta ja toimenpiteistä.

Vuonna 2030 Tampere on kansainvälisesti tunnettu ja valtakunnallisesti merkittävä esittävien taiteiden ja taiteen koulutuksen kaupunki. Tavoitteena on luoda taidekampus, joka kokoaisi yhteen eri toimijoita.

Tätä raporttia oli iloa lukea. Sen ydin on taiteessa, se välttää taloushöttöluovatalousretoriikan. Siksi se vakuuttaa. Se vakuuttaa asiantuntemuksellaan ja antaumuksellaan. Tampereella on uskoa, halua, tahtoa – ja osaamista.
 

Teatterin moninaisuustilastointia, malliesimerkki

Britannian National Theatren moninaisuusraportti käy malliesimerkistä siitä, miten moninaisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voidaan mitata ja tavoitteita voidaan asettaa. Numerot kertovat asioista. Naisnäytelmäkirjailijoiden osuus ohjelmiston esityksistä nousi 7 %:stä 35 %:iin. Teatteri on kuitenkin asettanut tavoitteekseen 50/50 -tilanteen vuoteen 2021 mennessä.  Ohjaajista 46 % oli naisia, nousua 13 % edelliskaudesta. 33 % esiintyvistä taiteilijoista oli mustia, aasialaisia tai muita etnisiä vähemmistöjä. Kirjailijoista heitä oli 10 %, ohjaajista 13 %.

Mikseivät teatterit meilläkin voisi vuosikertomustensa yhteydessä julkistaa tällaisia tietoja.
 

Musiikkiteatterin parasta ennen -ideologiat ja korjausliikkeet

Nuoret ihmiset (ja nuorten mielipiteeseen liittyy tässä asiassa moni vanhempikin) eivät purematta niele teattereiden ohjelmistoihin otettavien teosten tunkkaisia sukupuoli-ideologioita ja yksipuolisia ja stereotyyppisiä representaatioita. Mitä tehdä? Joutaako iso osa musikaaleja surutta tunkiolle?

Teattereilla on vaikutusvaltaa. Ne voivat tehdä häivytys- ja vaientamistyötä, tai sitten kieltäytyä sitä tekemästä. Kenenkään ei pitäisi tuntea myötähäpeää tai tuntea olevansa vieraana teattereiden ohjelmistoissa.

Vanhan ajan komposteihin heitettiin huoletta järkyttävä määrä ruokajätettä, sinne tyhjennettiin huussit… Tunkiot haisivat ja tongittavaa riitti, kun matoja etsittiin. Tunkio lipsahti paperille. Parempi puhua kompostista. Kestävyyttä ja kierrätysideologiaa ohjelmistoihin, mutta tiedostaen ja kehystäen teosta latistamatta.

Nätyn Hair oli hyvä esimerkki tällaisesta musikaalien kierrätystyöstä, samoin Taideyliopiston musiikkiteatterikurssin I love you, you´re perfect, now change.  Hämmentävää toden totta oli havaita, miten jo runsas 20 vuotta on kutonut näin huimasti välimatkaa sisältöihin. Kiitos ja onnittelut siitä, että teos ei haissut – päinvastoin.

Kestävä TINFO

Kevään aikana työstimme Ekologisesti kestävä TINFO -toimintaohjeet, jotka nyt ovat verkossa luettavana. Koimme tärkeäksi sanoittaa toimintaamme vielä strategiaamme tarkemmin, konkreettisten tekojen tasolla. Sisäinen koulutusreissumme suuntautuu Ivaloon ja Kuusimukkaan. Matkalta viestimme ekologiset kestävyyslasit silmillä. Katsomme todellisuuksia ylitse oman kuplamme.

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

TINFO PALVELEE

Ekologisesti kestävä TINFO -toimintaperiaatteet

Halusimme sanoittaa periaatteet sille, miten ekologisuus ja kestäyys käytännössä toteutuvat toiminnassamme. Konkreettinen ohjenuora on laadittu strategioidemme rinnalle ja tueksi. Nyt Ekologisesti kestävä TINFO on verkossa luettavana.

Katso myös:

Ydinstrategia
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Arvomme ja asenteemme


Venäjänkielinen TINFO Novosti teatterista ekokriisin aikakaudella

Новости TINFO – Театр эпохи экокризиса

Hanna Helavuoren blogikirjoitus aihepiiristä

Venäjäksi kääntänyt: Polina Kopylova

UUTISIA

Vuoden 2020 talousarvioehdotus ja kommentit 

 Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteen mukaan taiteeseen ja kulttuuriin ehdotetaan 498,9 miljoonaa euroa. Lisäystä edellisvuoteen on 51,2 miljoona euroa. Taiteilijoiden asemaa parannetaan ja kulttuuripalveluja ja taiteen perusopetusta kehitetään.

OKM:n ehdotus hallinnonalan talousarvioksi

Aiheesta Suomen Teatterit ry:n ja Teatterikeskus ry:n verkkosivuilla.

Hanna Helavuori kirjoittaa asiasta Merkinnöissään.


Leena Harjunpää Co:n ja Kalteva Co:n Heppatytöt vierailee Bergen Fringessä 

Koreografi Leena Harjunpään ja nukketeatteriohjaaja Maija Linturin yhteisohjaus Heppatytöt on kutsuttu Bergen Fringe Festivaaleille Norjaan 7.9.2019.  
 
Eri puolilla Eurooppaa järjestettäviä Fringe festivaaleja yhdistää pyrkimys nostaa rajoja rikkovaa esitystaidetta ja rohkeaa tekijyyttä keskiöön. Myös Leena Harjunpää Co:n aikaisempi teos HÄÄT All By Myself vieraili samoilla festivaaleilla vuotta aiemmin ainoana suomalaisena ryhmänä.  
 
Heppatytöt on nukketeatteria ja nykytanssia yhdistävä teos, joka käsittelee tyttöjä, heppoja ja näiden kahden “lajin” monimutkaista suhdetta. Eri taidemuotojen yhdistämisen saumattomuutta sekä aiheen monitasoista käsittelyä kiiteltiin mm. Helsingin Sanomissa ja Turun Sanomissa.  
 
Esityksen ensi-ilta oli 20.10.2018 Kulttuuritehdas Korjaamolla Helsingissä. Teos esitettiin myös TIP-nukketeatterifestivaaleilla Turussa marraskuussa 2019.

Maija Linturi, maijalinturi(a)gmail.com


Jyväskylän Huoneteatteri kahmi eniten palkintoja Harrastajateatterikesässä

Jyväskylän Huoneteatterin Skavabölen pojat -näytelmä palkittiin 500 euron kannustusrahalla Harrastajateatterikesän päätteeksi. Raati kiitteli esitystä syvältä riipaisevaksi, eläytyväksi tulkinnaksi erään perheen tuhosta. Huoneteatterin väkivahva ensemble johdatti pahaa-aavistamattomat katsojat perhehelvetin alimpiin piireihin.

Jyväskylän Huoneteatteri palkittiin myös neljällä kunniamaininnalla: Jani Ahonen ja Sulo Siikaranta parhaasta roolityöstä, Marjo Riuttanen lavastussuunnittelusta ja Roope Jormakka valosuunnittelusta.   

Viikonlopun aikana nähdyt seitsemän esitystä eivät väistelleet elämää eivätkä yhteiskunnallista todellisuutta. Ajankohtaisia teemoja olivat muun muassa asevelvollisuus, vanhustenhoidon tila ja parikymppisten ihmisten paineet. Päättäjäispäivän keskiössä olivat kahden aikakauden vapaustaistelijat: vuonna 1943 maanpetturina teloitettu Martta Koskinen ja muunsukupuolisen nuoren kasvutarina kaikkine paineineen.    

Suomen Harrastajateatteriliitto toteutti Harrastajateatterikesän yhteistyössä Jyväskylän kaupunginteatterin kanssa.  

Uutinen Suomen Harrastajateatteriliiton verkossa kokonaan

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


Uniman KOMEETTA2019 -katselmus | 3.9.2019, Vantaa

Komeetta 2019 -katselmuspäivssä 3.9. nähdään uutta kiertävää nukketeatteria. Vantaan Vernissassa nähdään demot seuraavista esityksistä:

Iida Vanttaja & työryhmä: Havaintoja kädellisistä
Anna Sucksdorff: Gnoseologien laboratorio
Cocoon: Fala favela
Erika Malkki: Poor butterfly
Teatteri Qo: Pilvien paino

Tämän vuoden Komeetta -workshoppiin valittiin hakijoista keväällä viisi työryhmää. Ryhmät työskentelivät esitysaihioidensa parissa workshopissa nukketeatteritaiteilija Roosa Halmeen johdolla. Nyt syyskuussa nähdään demoesitykset valituista teoksista. Komeettaan kutsuttu raati valitsee päivän lopuksi kaksi esitystä, jotka saavat 1500 ¤ Uniman tuotantotuen esityksen loppuunsaattamiseksi.

Komeetttaa tukee Taiteen edistämiskeskus.

Lue lisää


Mad House Helsingin uusien tilojen avajaiset | 13.9.2019,Helsinki

Mad House Helsingin uudet tilat Teurastamolla  
– Syksyn ohjelmisto julkistettu

Esitystaiteen talo Mad Housen uusi kotipesä löytyy aktiivisesta tapahtumatoiminnastaan tunnetulta Teurastamolta Helsingin Kalasatamasta. Kansainvälisenä näyttämönä esitys- ja performanssitaiteelle toimiva Mad House sijaitsi aiemmin Suvilahden Tiivistämössä, jossa se tuotti viisi kokeilevan esittävän taiteen täyteistä kautta vuosina 2014–2018. Uusien tilojen myötä Teurastamolle muodostuu Suomen ensimmäinen esitystaiteelle nimetty näyttämö. Samalla Mad Housen toiminta muuttuu kausimaisesta ympärivuotiseksi, mikä mahdollistaa pitkäjänteisyyttä niin Mad Houselle kuin taiteilijoille. 

Tänä syksynä Mad Housen ohjelmistossa nähdään kantaesitykset muun muassa Niko Hallikaiselta, Tellervo Kalleiselta sekä European Theatre Collectivelta. Uudistuneen toiminnan ja tilat avaa esitystaideryhmä Oblivian teos Light & Easy. Ohjelmistoon valittujen esitysten joukosta nousee esiin yhdistäviä teemoja, kuten ihmisyyden uudelleenajattelu, kuolema ja aika sekä oman tilan luominen. Syksyn kokonaisuuden ovat kuratoineet Annika Tudeer, Heidi Backström ja Emmi Vainio. 

Mad Housen avajaisia vietetään perjantaina 13.9. klo 17 alkaen. Koko illan kestävissä juhlissa on luvassa mm. puheita, livemusiikkia sekä maistiainen Niko Hallikaisen uuden teoksesta. Avajaistilaisuus on avoin kaikille!


Onko vähemmistöillä vähemmän kulttuurisia oikeuksia? -talkshow | 28.10. 2019, Helsinki

Maanantai 28.10. klo 18
Globe Art Point Talks @Svenska Teatern:
ONKO VÄHEMMISTÖLLÄ VÄHEMMÄN KULTTUURISIA OIKEUKSIA?

YLEN radio-ohjelmastaan tutut Mahadura & Özberkan johtavat keskustelua ajankohtaisessa talk showssa, vierainaan poliittisia vaikuttajia, julkisuuden henkilöitä ja taiteilijoita. Mitä maan tuore hallitus aikoo tehdä turvatakseen vähemmistöjen kulttuuriset oikeudet? Onko vähemmän todellakin vähemmän, vai voisiko se olla yhtä paljon? Vauhdikas ja ajatuksia herättävä ilta luvassa – tule mukaan!

Yhteistyössä Svenska Teatern ja Globe Art Point.

Paikka: AMOS-näyttämö
Kieli: suomi
Kesto: 1-2 t

Lue lisää

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Ajankohtaiset apurahahaut löydät Apurahavahdista


OKM: Kahden miljoonan tasokorotus taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisiin valtionosuuksiin | Haku 13.9.2019 mennessä

Taiteen perusopetuksen järjestämislupaa on mahdollista hakea opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Vuoden 2020 taiteen perusopetuksen lisämäärärahasta kohdennettaisiin 5 000 opetustuntia musiikin perusopetukselle ja 38 400 tuntia muulle opetustuntiperusteisen valtionosuuden piiriin kuuluvalle taiteen perusopetukselle. Oikeus saada opetustuntikohtaista valtionosuutta edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön lupaa.

Opetustuntikohtaisia valtionosuustunteja kohdennettaisiin sellaisille koulutuksen järjestäjille, jotka ylittävät niille valtionosuuden perusteeksi vahvistetun opetustuntimäärän, sekä uusille koulutuksen järjestäjille. Haku taiteen perusopetuksen järjestämislupien hakemiseksi on auki 16.8.-13.9.2019.

Kaikki ministeriössä jo vireillä olevat taiteen perusopetuksen järjestämislupahakemukset otetaan huomioon vuotta 2020 koskevassa päätöksenteossa. Päätökset tehdään sillä edellytyksellä, että eduskunta hyväksyy valtion vuoden 2020 talousarvioesityksen. Ministeriöön jo toimitettuihin järjestämislupahakemuksiin tullaan tarvittaessa pyytämään täydennyksiä.

Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaan kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan järjestää taiteen perusopetusta. Saadakseen valtionosuutta laskennallisen tuntimäärän mukaan myös kunnalla tulee olla ministeriön myöntämä koulutuksen järjestämislupa.

Koulutuksen järjestämisluvan myöntämisen edellytyksenä on, että opetus on tarpeellista ja että hakijalla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset opetuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Opetusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.

Taiteen perusopetuksessa noudatetaan Opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittua opetussuunnitelmaa.

Lisätietoja: ylitarkastaja Hanna Koskimies, p. 0295 330 048

Lue uutinen OKM:n sivuilta


Pohjoismainen kulttuuripiste: Kulttuuri- ja taideohjelma | Haku 19.9.2019 mennessä

Kulttuuri- ja taideohjelma tukee pohjoismaista yhteistyötä taiteen ja kulttuurin alalla. Tukea voi hakea hankkeelle, jolla on taiteellista tai kulttuurista arvoa ja joka edistää Pohjoismaiden monipuolisuutta ja kestävyyttä.

Lue lisää


Teaterstiftelsen Vivicas Vänner apurahat | Haku 27.9.2019 mennessä

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner myöntää apurahoja lahjakkaille teatterintekijöille, teatteri- ja tanssitaiteen opiskelijoille taide- ja kirjallisuusproduktioihin sekä ympäristönsuojelutieteiden opiskelijoille ja tutkijoille tutkimustyöhön sekä muihin hankkeisiin, joilla edistetään luonnon- ja ympäristönsuojelua.

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner, joka on perustettu vaalimaan Vivica Bandlerin henkistä perintöä, jakaa loka-marraskuussa 2019 apurahoina yhteensä noin 10.000–15.000 euroa. Apurahat julistetaan haettaviksi nuorille teatterintekijöille sekä teatteri- ja tanssitaiteen sekä ympäristönsuojelutieteiden opiskelijoille ja tutkijoille osarahoituksena taideproduktioihin ja tutkimushankkeisiin. Tänä vuonna hakemusten arvioinnissa kiinnitetään erityisenä painopistealueena huomiota ympäristönsuojelullisiin näkökulmiin. Yksittäisten apurahojen suuruus on 1.000–2.000 euroa. Apurahoja ei myönnetä matka- tai opiskelukustannusten korvaamiseen.

Lue lisää


TOP-Säätiö: Stipendit ja apurahat | Haku 30.9.2019 mennessä

TOP-Säätiö tukee ja edistää tieteellistä tutkimustoimintaa sekä varsinaissuomalaista kulttuuria ja taidetta apurahojen muodossa. Lisäksi säätiö myöntää stipendejä lahjakkaiden opiskelijoiden tukemiseksi. Stipendiä tai apurahaa voi hakea sähköisellä hakemuksella vuosittain elo- syyskuussa.

Lue lisää


Petra Uexküllin rahaston apuraha alle 35-vuotiaille näyttelijöille | Haku 1.-30.9.2019

Ida Aalberg -säätiö jakaa kahdesti vuodessa taidekriitikko ja -toimittaja Petra Uexküllin rahastosta apurahoja alle 35-vuotiaille suomalaisille näyttelijöille. Rahasto on perustettu Petra Uexküllin testamenttilahjoituksella, ja sitä hallinnoi Ida Aalberg -säätiö.

Toisen erän hakuaika alkaa 1.9.2019 ja päättyy 30.9.2019.

Petra Uexküllin rahaston apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse tai paperilla maapostissa. Vapaamuotoisen hakemuksen on oltava mahdollisimman konkreettinen. Sen pitää sisältää enintään 2500 merkin tai kahden liuskan mittainen työsuunnitelma, josta käyvät ilmi

 • mahdollisen työryhmän muut jäsenet
 • aikataulu
 • budjetti
 • esityspaikka / jatko-opintopaikka

Hakemukseen on liitettävä hakijan cv.

Lue lisää

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


International residency programme Print Art on Stage, Lithuania | Deadline 1 Sept 2019

International residency programme Print Art on Stage, initiated by performing arts venue Arts Printing House announces an open call to submit proposals for projects within the performing arts field (contemporary circus, physical theater, in situ, performance art, dance) to be developed in Vilnius, Lithuania in 2020.

The organisers seek to give space to artists for investigation, experiment, ideas and knowledge exchange. Besides offering the working space and the stage for work-in-progress sharings, they strongly encourage residency participants to get involved with the Lithuanian art scene, meet professionals and non-professionals during their stay – whether it’s a given lecture, a workshop or a simple morning warm-up.

There are two types of residencies:  

Residencies of creation:

These residencies will be dedicated to support the production of a new creation in an early or already developed stage. Selected artists will be expected to present the outcome to the local audience at the end of the residency.

Residencies of research:

These residencies are dedicated to the artists that are stuck in their process of a new work or rethinking an already existing creation. If you search for a break-through, come to this residency! According to artist’s needs and our resources, daily seminars with mentor, a research lab with local performers, students, non-profesionals can be proposed, or meetings with professionals. Although in these residencies the work-in-progress presentation is optional, with the autorisation of artists, meetings with mentor or research labs can be open to public for observation.

Professional artists or artist groups of all nationalities and ages working in the performing arts field – contemporary circus, physical theater, in situ, dance, dramaturgy, performing arts theory.

The usual length of the residencies is 2–3 weeks.

The organisers tend to cover as much of expenses as possible – travel, accommodation and per diems, but in case of long distances or big collectives they can only cover the residencies partly.

Deadline: 1 September 2019

Find all details online


Call for Entries: COAL Prize 2019 Climate, Disasters and Displacement | Deadline 9 Sept 2019  

For this special edition of the COAL  Prize, the laureate will receive a 10,000 euro grant awarded by the François Sommer Foundation. They will also benefit from international visibility in connection with DISPLACEMENT: Uncertain Journeys.

Since its inception in 2010 by the COAL Association, the COAL Prize has become a vehicle for identification, promotion and dissemination of these artists to the general public, political actors and professionals of culture and ecology.

Each year the ten projects are shortlisted by a committee of professionals among the projects received through the international open call. The winning project will be chosen by a jury composed of representatives of partner organizations of the 2019 COAL Prize and personalities of art and ecology.

All the artists and projects considered by COAL and the selection committee will become part of a network which COAL may invite or endorse for other relevant opportunities and projects carried out by the association.

Applicants will be judged on the following criteria: artistic value, relevance (understanding of the theme), originality (the ability to introduce new approaches, themes, and points of view), pedagogy (ability to get a message across and raise awareness), social and participative approaches (engagement, testimony, efficiency, societal dynamics), eco-design and feasibility.

The COAL Prize supports art projects in progress. Its award is not intended to cover all production costs of the project but should be considered as an aid to its development.

Read more


Viirus GUEST Open Call 2020-2021 | Haku 12.9.2019 mennessä

Teatteri Viiruksen kuratoitu GUEST-vierailuohjelma käynnistyi syksyllä 2017 uusiin Jätkäsaaren teatteritiloihin muuton myötä. Vuosien 2017-2019 aikana talossa on toteutettu yli 30 erilaista tuotantoa. Vierailuohjelmiston tarkoituksena on rikastuttaa Viiruksen ja Jätkäsaaren kaupunginosan taide-ja kulttuuritarjontaa ja tarjota vapaina olevia tiloja myös muille taiteen alan toimijoille.  
 
Open call -haku tapahtuu kaksi kertaa vuodessa ja kaikki vierailut ovat vuokrapohjaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että vierailija maksaa kohtuullisen tilavuokran, ja saa lipputulot kokonaisuudessaan. Esimerkiksi Suuren salin kuukausihinta on 7095¤+alv 24% ja Studio 1:n 1098+alv 24%. Hinnat muotoutuvat vuokrausajan pituuden mukaan.Taloudellisista syistä Viirus ei ikävä kyllä pysty tekemään tällä hetkellä yhteistuotantoja.  

Hintaan sisältyy kulloinkin saatavilla oleva teatteritekniikka, joka vaihtelee kunkin projektin ja talon omien tuotantojen tarpeiden mukaan. Studiossa on teatteritekninen perussetti. Lisäksi hintaan sisältyy tekninen apu ja konsultointi rakennukseen ja purkuun, sekä stand-by ongelmiin, markkinointi Viiruksen omissa kanavissa (sosiaalinen media, painotuotteet, pressitiedotteet, uutiskirjeet), sekä siivous ja yleinen tuotannollinen apu. 

Ajankohta ja hakuprosessi  

Syksyn 2019 open call-haku kohdistuu Suuren salin kohdalla pääsääntöisesti vuoteen 2021 ja muiden tilojen osalta (Studio 1, Amfi, Galleriet) vuosiin 2020 ja 2021. Viiruksen Suuressa salissa on vapaita aikoja huhti-heinäkuussa ja marras-joulukuussa. Muissa tiloissa vierailut ja harjoitukset ovat mahdollisia ympäri vuoden. Hakuaika päättyy torstaina 12.9.2019.  

Pyrimme vastaamaan kaikkiin hakemuksiin 2 kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Ohjelmistovalinnoista päättää Viiruksen taiteellinen kollektiivi yhdessä ohjelmatuottajan kanssa.  

Hakemuksen tulisi sisältää lyhyt ja alustava projektikuvaus, tieto työryhmän koostumuksesta, lisätietoja niin teknisistä kuin muista tarpeista (esim. istumapaikkojen määrä salissa), sekä toivottu vuokrausajankohta. Hakemukseen voi liittää myös muuta tietoa, joka auttaa Viirusta hahmottamaan minkälaisesta projektista on kyse. Valmiista tuotannoista pyydämme aina lähettämään tallenteen.  

Linkki elektroniseen hakulomakkeeseen. 

Mitä haemme?  

Toivomme vierailuohjelmistoomme taiteellisesti korkeatasoisia ja ammattimaisia tuotantoja, jotka sykähdyttävät ja innostavat niin viiruslaisia kuin yleisöämme. Valintaprosessissa painotamme erityisesti seuraavia tekijöitä:  

 • Esitystaiteen konventioita uudistava tuotanto tai uusi, kiinnostava ja yllättävä avaus  
 • Kantaesitys, Suomen ensi-ilta tai Helsingin ensi-ilta  
 • Kielellinen ja kulttuurinen monimuotoisuus ja/tai tasa-arvoisuus  
 • Alueen asukkaita aktivoiva esitys tai esitysprosessi  
 • Tuotannollisesti ja rahoituksellisesti harkittu ja suunniteltu projekti  

Lue tarkemmat tiedot Viirus GUEST -ohjelmasta

Tiedustelut avoimeen hakuun ja tilojen teknisiin yksityiskohtiin liittyen ohjelmatuottajalta: +358 505437841 (toimistoaikoina), mirkka.maikola(a)viirus.fi  

Kuratoidun GUEST-ohjelmiston ohella Viiruksesta voi vuokrata tiloja ympäri vuoden harjoituksiin, työpajoihin, seminaareihin, elokuvakuvauksiin, konsertteihin, keskustelutilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin. Lisätietoja, hinnastoa ja saatavuutta voi tiedustella ohjelmatuottaja Mirkka Maikolalta (+358 505437841, mirkka.maikola(a)viirus.fi).


L'AiR Arts: Multidisciplinary Residency for Artists and Cultural Professionals, France | Deadline 15 Sept 2019

The location of our residency, Montparnasse, is known as a historic hub for international artists, writers, performers, and musicians working and living alongside each other in this prominent artistic neighbourhood of the French capital. Montparnasse became famous as the heart of intellectual and artistic life in the 1920s, a safe haven for international artists during the interwar period of Ecole de Paris, referred to as Les Années Folles, or the Roaring Twenties.
 
OPEN CALL: Multidisciplinary Residency Program
Revisiting the Roaring Twenties: Art, Culture and the Ecole de Paris
 
The year 2020 marks the 100th Anniversary of the prolific period of intercultural artistic exchange during the 1920s. To commemorate its legacy, in January 2020 L’AiR Arts is pleased to offer a multidisciplinary residency for artists and cultural professionals dedicated to the celebration of intercultural exchange through the arts and the realization of a series of open and inclusive cultural events, including open studios, talks and showcases – each built on the generosity of the Paris based artists and cultural professionals and the curiosity and solidarity of international arts community.
 
Who should apply?
 
This residency is open to artists and cultural professionals working in all art disciplines, including but not limited to visual arts, music, dance, theatre, literature

Residency Dates
 
Three-week residency for artists: January 10 - 31
One-week residency for cultural professionals: January 24 - 31

Read more


Open Call: Actors of Urban Change | Deadline 21 Sept 2019

Do you have an idea to change your city? Do you want to work together with partners from different sectors? Would you like to learn from, exchange with and be inspired by changemakers from other European cities? If so, apply now to become an Actor of Urban Change!

Actors of Urban Change is a community-driven, international goodpractice network. We promote sustainable urban development in Europe, and believe in creating a culture of co-creation as a driving force for positive change. To do this, we foster collaboration between actors from the non-profit, public and private sectors.

Who is it for?

Our program is open to residents of all 47 Council of Europe member states, Kosovo and Belarus who:

 • Work in the nonprofit, private or public sector
 • Apply as a local team with a joint project proposal for their city
 • Want to develop their skills in cross-sectoral collaboration and participatory urban development
 • Are able to attend four international network meetings (lasting 3-4 days each) over a period of 18 months
 • Have good command of English

The project you apply with needs to address a current challenge or need related to sustainable urban development in your city, such as affordable housing, energy and climate change, mobility, social inclusion, circular and sharing economies, and so on. We’re specifically interested in projects that focus on one of these questions:

 • How can nature-based solutions make our cities better places?
 • How can communities be activated to co-shape their urban environments?
 • How can neglected spaces be re-imagined as vital and conscious hubs for cities under pressure?

Your project should be relevant to the local area/neighborhood it is based in, be innovative compared to other initiatives in your city, and involve the local community.

What do we offer?

We offer financial support to kickstart your local project, a safe space to try out new ideas, as well as international training as part of our network of 100 urban changemakers across Europe. Selected teams receive up to 13,000 Euros in grants, including:

 • Activity grants to implement your project of up to 6,000¤
 • Capacity grants for expert support and consultancy of up to 4,000¤
 • Travel grants to learn from other cities in our network of up to 3,000¤

In addition, we will reimburse all travel expenses for four international network meetings as well as selected workshops and study visits.

To find out more, please visit www.actorsofurbanchange.org


Uuden näytelmän ohjelman viimeinen kirjailijahaku | Haku 16.9.-30.9.2019

Uuden näytelmän ohjelman viimeinen kirjailijaohjelma 2020–2021 kannustaa kokeneita näytelmäkirjailijoita tarttumaan uusiin haasteisiin  

Avoin haku Uuden näytelmän ohjelman (UNO) vuosille 2020–2021 sijoittuvaan kirjailijaohjelmaan järjestetään syyskuussa 2019. UNOn neljäs ja viimeinen kirjailijaohjelma on tarkoitettu kokeneille ammattinäytelmäkirjailijoille, jotka haluavat haastaa itseään taiteellisesti kunnianhimoisen uuden teoksen kirjoitustyön äärellä. Ohjelmaan etsitään tekijöitä, jotka syttyvät mahdollisuudesta kokeilla jotain itselle uutta ja kehittyä ammatillisesti dialogissa dramaturgin, kirjailijakollegoiden ja muiden teatterin ammattilaisten kanssa. UNOn työskentelykieli on suomi.  

Ohjelman ytimessä on kirjailijan omaehtoinen työskentely uuden näytelmänsä parissa, jota tukevat yhteistyö oman dramaturgin kanssa, tekstien kehittelytyöpajat sekä kirjailijaryhmän yhteiset tapaamiset tekstien ja kirjailijantyöhön liittyvien kysymysten äärellä. Ammatillista näkökulmaa laajentavat tutustumismatkat teattereihin eri puolilla Suomea ja muut kohtaamiset teatterin ammattilaisten kanssa. Kirjailijoiden osallistumista ohjelmaan tuetaan taloudellisesti.  

Yhteistyö UNOn kanssa kestää n. 1,5 vuotta. Ohjelmaan valitut kirjailijat osallistuvat keväällä 2020 orientaatiojaksoon, joka käsittää muutamia tapaamisia Helsingissä. Tapaamisissa tutustutaan UNOn toimintaan ja Verkostoon sekä sovitaan yhdessä aikatauluista ja kirjailijaryhmän yhteistyön periaatteista. Varsinainen ohjelma sijoittuu elokuulta 2020 syksylle 2021.  

UNOn kirjailijaohjelmaan 2020–2021 valitaan enintään neljä (4) kirjailijaa, joilla on vähintään muutaman vuoden kokemus näytelmäkirjailijan ammatista ja useamman oman näytelmän kirjoittamisesta. Haku ohjelmaan on avoinna 16.9.–30.9.2019, valintapäätökset tehdään marraskuun lopussa.  

Kirjailijaohjelman toteutuminen, toiminnan laajuus ja kirjailijoille tarjottavan taloudellisen tuen määrä voidaan vahvistaa lopullisesti vasta, kun UNOn vuosien 2020–2021 kokonaisrahoitus on tiedossa viimeistään alkuvuonna 2020. Kirjailijavalinnat ovat ehdollisia rahoituspäätökseen asti.  

Teatteri 2.0:n käynnistämän Uuden näytelmän ohjelman kirjailijaohjelmissa on vuosien 2017–2019 aikana tuettu yhteensä 15 kirjailijan uuden näytelmän kirjoitustyötä ja ammatillista kehitystä.  

Hakuopas ja alustavat tiedot tulevan ohjelman sisällöistä: www.uno-npf.fi.  

Tiedustelut: 
Saara Rautavuoma 
UNO:n johtaja, Teatteri 2.0:n toiminnanjohtaja 
050 302 0706 
saara(a)teatterikaksipistenolla.fi  

www.uno-npf.fi

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja ja työpajoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Kinesteetikot ry: Chi kung -intensiivikurssi | 7.-8.9.2019, Helsinki

Chi kung -kurssilla pääset syventymään liikkeen, hengityksen sekä meditatiivisen mielen harjoittamiseen kiinalaisten perinnetaitojen avulla Sifu Markus Kahilan ohjauksessa. Intensiivi on suunnattu esiintyville taiteilijoille, taidealojen opiskelijoille ja kaikille kehollisesta ilmaisusta kiinnostuneille ihmisille. Kurssisisältö on ollut toivottu ja suosittu - vahvistathan paikkasi hyvissä ajoin!

Sifu Markus Kahilan ohjaama chi kung -intensiivikurssi tutustuttaa osallistujat perinteisiin harjoitusmenetelmiin, jotka kehitettiin Kiinan Shaolin-temppeleissä jo 1500 vuotta sitten. Kurssin tarkoituksena on tarjota osallistujille menetelmiä kokonaisvaltaiseen terveyteen, huippusuoritukseen sekä henkilökohtaiseen kehitykseen.

Tämän lisäksi opimme myös alkuperäisessä zen-harjoittelussa käytettyjä meditaatioharjoituksia, sekä kiinalaisissa harjoitusmuodoissa sovellettuja tapoja liikkeeseen, hengitykseen ja voiman kehittämiseen. Tavoitteena on auttaa kehonsa sekä mielensä korkeaan suorituskykyyn luottavia ammattilaisia ylläpitämään hyvää terveyttä, rentoutta, keskittymiskykyä ja korkeaa energiatasoa vuodesta toiseen, ja oppia tehokkaita tapoja kehonhallintaan.

Liike ja energia virtauksessa -kurssi on jatkoa Sifu Markus Kahilan vuonna 2018 ohjaamalle Energian kierrätys liikkeessä -intensiiville. Viikonlopun sisältö tarjoaa uusia harjoitteita aiemmalle kurssille osallistuneille ja on upea mahdollisuus syventyä chi kungin maailmaan uusille tulokkaille.

Kurssin ohjaaja Sifu Markus Kahila aloitti kiinalaisten perinnetaitojen harjoittelun vuonna 1999, ja on opettanut vuodesta 2005 lähtien Shaolin Wahnam -instituutin puitteissa Suomen Shaolin Nordicin pääohjaajana. Hän on erikoistunut kiinalaisiin taistelutaitoihin sekä terveyden ja huippusuorituksen saavuttamiseen sekä ylläpitämiseen aidon, alkuperäisen sisäisen harjoittelun kautta.

AIKA ja PAIKKA:
LA 7.9. klo 12-16
SU 8.9. klo 11-15
Kulttuurikeskus Sähinä
(Heikkiläntie 10, Lauttasaari, Helsinki)

KURSSIMAKSU:Kinesteetikot ry:n jäsenet 95 euroa
(+ 25¤ vuoden 2019 jäsenmaksu)
Jäsenhintainen maksu sisältää 8 lisätreenikertaa syksyn 2019 aikana. Lisätreenien sisältönä ovat Liike ja energia virtauksessa - kurssin sekä aiempien yhdistyksen järjestämien intensiivien sisältö.
Ei jäsenet 130 euroa
https://holvi.com/shop/KINESTEETIKOT/section/kurssit-workshops/

LISÄTIETOJA:
info(a)kinesteetikot.fi
www.kinesteetikot.fi
www.facebook.com/kinesteetikot.ry/
https://www.facebook.com/events/2213990285523038/

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Nordisk kulturkontakt söker en kulturproducent | Ansök senast 25.8.2019

Nordisk kulturkontakt är en officiell nordisk kulturinstitution i Helsingfors med verksamhet i hela Norden. Vi främjar, förstärker och berättar om nordiskt kultursamarbete med visionen att alla ska kunna delta i kultur- och samhällsliv på lika villkor.

Vi söker nu en KULTURPRODUCENT

till vårt mötesplatsteam som ansvarar för att producera och genomföra evenemang och aktiviteter i Helsingfors och övriga Finland. Tillsammans med teamet ansvarar du för att Nordisk kulturkontakt med vår vision som grund erbjuder ett bra, relevant och inspirerande program som profilerar nordisk kultur, kulturpolitik och Norden i Helsingfors och Finland. Du känner väl till Norden och har erfarenhet av att arbeta med nordiska frågor. 

De mångsidiga arbetsuppgifterna organiseras inom teamet med ett gemensamt ansvar för utförandet. En god samarbets- och kommunikationsförmåga är en förutsättning, också i dialogen med våra externa samarbetspartners på lokal, nationell och nordisk nivå. Arbete på kvällar och helger förekommer. 

I arbetsuppgifterna ingår: 

 • Planläggning av program i samarbete med mötesplatsteamet  
 • Produktion och koordinering av kulturevenemang, utställningar och seminarier - även arrangemang med ett bredare samhällsperspektiv kan förekomma  
 • Samarbete med andra för verksamheten viktiga institutioner eller parter. 

Vi förväntar oss att du har: 

 • en mångsidig arbetserfarenhet, bland annat av att arrangera kulturevenemang, seminarier och konferenser 
 • relevant högskole-/universitetsutbildning inom konst, kulturproduktion eller liknande ämnen  
 • erfarenhet av och intresse för nordiskt samarbete  
 • erfarenhet av samordning, koordinering, projektadministration samt budgethantering  
 • goda kunskaper om samt nätverk i det finska och nordiska kulturlivet  
 • ett lösningsorienterat och flexibelt arbetssätt  
 • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift  
 • god förmåga att möta olika människor och obehindrat framträda inför publik  
 • utmärkta kunskaper i ett skandinaviskt språk samt engelska. Kunskaper i finska är meriterande  
 • goda kunskaper om nordisk kulturpolitik, vikten av jämlik tillgång till kultur samt om kulturskapares villkor  
 • erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete är meriterande liksom erfarenhet av att arbeta mot underrepresenterade grupper. Vi värdesätter normbrytare och förmågan att införa nya perspektiv på det nordiska kultursamarbetet. 

Vi erbjuder dig:

Ett intressant och omväxlande arbete i en nordisk institution. Medarbetare som rekryteras från ett annat nordiskt land får flytten betald och ett etableringsstöd samt lönetillägg enligt Nordiska ministerrådets regler. Tillgång till en 2-rumslägenhet belägen på Sveaborg finns. Vi erbjuder ett arbetskontrakt på 4 år heltid med möjlighet till förlängning ytterligare 4 år. Nordisk kulturkontakt har två kontor i Helsingfors, ett på Sveaborg och ett i centrum. Din arbetsplats blir i huvudsak på Kajsaniemigatan i centrala Helsingfors. 

Ansökan: 

Din ansökan med bifogad CV och löneanspråk vill vi ha senast 25.8.2019 (observera att ansökningsportalen stänger vid midnatt dansk tid.) Skriv din ansökan på svenska, danska eller norska. Ansökningarna behandlas fortlöpande. Tillträde 1.10 eller enligt överenskommelse. 

För mer information:

Frågor gällande arbetets innehåll, villkor och arbetsförhållanden besvaras av direktör Ola Kellgren, tfn +358 50 302 8150, ola.kellgren(a)nordiskkulturkontakt.org 

Se även www.nordiskkulturkontakt.org


Tampereen Ylioppilasteatteri hakee teatterisihteeriä | Haku 28.8.2019 mennessä

Tampereen Ylioppilasteatteri hakee teatterisihteeriä osaksi monipuolista yhteisöään. Teatterisihteerin tehtävä on vakituinen ja osa-aikainen. Hän on yhdistyksen ainoa vakituinen työntekijä. Työtunteja on keskimäärin 20 viikossa kesä- ja heinäkuuta lukuun ottamatta.

Etsimämme teatterisihteeri on innokas, kulttuurialaa jo hieman tunteva, omatoiminen ja innovatiivinen henkilö, jolta onnistuu niin tuotanto- kuin tiedotustehtävätkin. Toivomme, että teatterisihteerillä on aitoa intohimoa kulttuurialaa kohtaan, kokemusta yhdistystoiminnasta, jo hieman osaamista tai tietoa taloushallinnosta sekä hyvät tietotekniset, sosiaaliset ja viestinnälliset taidot.

Työ on joustavaa ja sovitettavissa esimerkiksi opiskelun oheen. Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä. Tehtävästä maksetaan palkkaa 872 e / kk.

Teatterisihteerin tehtäviin yhdistyksessä kuuluvat mm. seuraavat asiat:

 • Jäsenasioiden hoito
 • Taloushallinto yhdessä rahastonhoitajan ja tilitoimiston kanssa
 • Vastaavana tuottajana toimiminen
 • Vastaavana tiedottajana toimiminen
 • Yhteys- ja edustushenkilönä toimiminen
 • Verkkosivujen päivittäminen
 • Tiivis yhteistyö ja hyvä kommunikaatio yhdistyksen hallituksen kanssa
 • Monipuolinen raportointi ja tilastointi
 • Markkinointi
 • Muut hallinnolliset tehtävät

Haku tehtävään päättyy 28.8.2019. Alamme haastatella hakijoita jo haun ollessa avoinna. Hakemukset ja ansioluettelot lähetetään sähköpostitse osoitteeseen rekry(a)tayt.fi. Lisätietoja tehtävästä voi kysyä samasta sähköpostiosoitteesta. Työ alkaa 4.9.2019 tai sovitusti mahdollisimman pian tämän jälkeen. Työ alkaa perehdytysjaksolla.

Tampereen Ylioppilasteatteri on vuonna 1960 perustettu harrastajateatteri. Monipuoliseen ohjelmistoon kuuluvat niin perinteinen teatteri ja klassikkotekstien tulkinnat kuin nykyteatteri ja uudet teatterin muodot. Pääohjelmiston lisäksi teatterissa järjestetään myös mm. muutaman esityskerran pienoisesityksiä, improa, stand uppia ja musiikkitapahtumia. Jäsenistö myös keikkailee erilaisissa tilaisuuksissa teatterin ulkopuolella.

Lue lisää

MUITA ILMOITUKSIA

Kutsu taiteilijoille allekirjoittamaan ekologinen hätätilakirjelmä

Elämme keskellä ennennäkemätöntä ekologista kriisiä. Arktiksen ja Etelämantereen jääpeitteet sulavat kiihtyvällä tahdilla, eläinlajeja kuolee sukupuuttoon tuhatkertaisesti normaalia enemmän, koralliriutat kuolevat ja kokonaiset ekosysteemit romahtavat. Ilmastotutkijoiden mukaan meillä on vain kuukausia aikaa muuttaa suuntaamme ennen kuin ajaudumme hallitsemattomaan ilmastonmuutokseen.  
 
Hallitukset eivät ole onnistuneet viestimään totuudenmukaisesti maapallon tilanteesta. Ne ovat laiminlyöneet perustuslaillisen velvollisuutensa huolehtia sekä ihmisten että ympäristön hyvinvoinnista, eivätkä siten pysty turvaamaan elinkelpoisen maapallon säilymistä tuleville sukupolville.

Yksilölliset kulutusvalinnat eivät yksin riitä tekemään tarvittavaa muutosta. Tarvitaan mittavia poliittisia ja rakenteellisia uudistuksia, jotka voidaan saavuttaa toimimalla yhdessä. Nyt on taiteilijoiden aika liittyä mukaan ilmastotoimintaan ja julistaa hätätila. Kutsumme sinut mukaan liittymään Elokapinaa tukevien taiteilijoiden joukkoon ja allekirjoittamaan allaolevan kirjelmän.  
 
Kulttuuri julistaa hätätilan -kirjelmä julkaistaan allekirjoituksineen Elokapinan Hätähuutoviikon ensimmäisenä päivänä 20.9.2019 järjestettyssä tilaisuudessa, jossa on mukana monia taiteilijoita. Kiitos että päätit tulla mukaan Kulttuuri julistaa hätätilan- allekirjoittaneiden taiteilijoiden joukkoon!

Jos tahdot auttaa Elokapinaa vielä enemmän pyrkimyksissämme oikeudenmukaisempaan maailmaan ja järjestelmän muutokseen, toivotamme sinut tervetulleeksi joukkoomme, sekä kaikki yhteistyökuviot, itsenäiset taiteelliset ilmaisut sekä ideat luovalle artivismille. Ota rohkeasti yhteyttä! kulttuuri(a)elokapina.me

Ystävällisin terveisin,

Kaisa Karekallas
Kulttuuri Julistaa Hätätilan,  Elokapinan taideryhmän koordinoija

Kulttuuri julistaa hätätilan -kirjelmä

Kulttuuri julistaa hätätilan fb-ryhmä. Tule mukaan luomaan yhteisöä!


Taiteen metsä -keräys 

Suomalainen luonto on taiteilijoille loputon inspiraation lähde. Teoksissaan taiteilijat kuvaavat luonnon monimuotoisuutta ja sen kauneutta. Kauneuden lisäksi teoksilla otetaan kantaa ympäröivän maailman tapahtumiin ja kuvataan oman ajan ilmiöitä. Taide on jo pitkään toiminut yhtenä vahvimmista luonnon puolestapuhujista.

Kiihtynyt keskustelu ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja metsätalouden koventuneista tavoitteista on lisännyt ihmisten huolta ympäristöstä. Ihmiset tiedostavat entistä paremmin oman vastuunsa ympäristöön kohdistuvan kulutustaakan kantajina. On havahduttu siihen, että lähes kaikki elämän osa-alueet kuluttavat luonnonvaroja; myös taide ja taiteen tekeminen.

Taiteen Metsä -keräys antaa taiteilijoille, taiteen parissa työskenteleville ja taiteen harrastajille mahdollisuuden kompensoida taiteen aiheuttamaa ympäristön kulutusta. Tämän ympäristön kulutuksen voi taiteilija arvioida omantuntonsa mukaan tai esimerkiksi laskemalla omien teoksiensa hiilijalanjäljen.

Keräyksen tavoitteena on kerätä varat sopivaan taiteilijoita inspiroivaan metsäalueeseen, jonka yhteydessä olisi mahdollisuus pienimuotoiseen ulkonäyttelytoimintaan.

Keräyksen idean takana on taiteilija Marika Tomu Kaipainen.

Ota keräys osaksi näyttelyäsi tai kompensoi vaikka teoksen hiilijalanjälki kauttamme! Tarkempia ohjeita keräyksen hyödyntämiseen: info(a)luonnonperintosaatio.fi

Keräyksen perustiedot:
viite 201809
tili FI78 5494 0950 0224 93
keräysaika toistaiseksi

Lue koko ilmoitus Luonnonperintösäätiön sivuilta


Suomen valo- ääni- ja videosuunnittelijoiden kirje teattereille: Krediitit kuntoon!

Arvoisa teatterin, tanssin ja sirkuksen johtohenkilö sekä tiedotuksesta ja/tai markkinoinnista vastaava henkilö!

Näin syksyn alkajaisiksi toivon teille oikein hyvää alkanutta esityskautta ja työn iloa!

Haluaisin muistuttaa ja kannustaa teitä huomioimaan tiedotuksessanne ja markkinoinnissanne niitä audiovisuaalisia suunnittelijoita, jotka työskentelevät produktioissanne. Eli muistattehan mainita valo-, ääni- ja videosuunnittelijat esitysten käsiohjelmissa sekä muissa infokanavissa, joissa työryhmätietoja jaetaan - esimerkiksi www-sivuilla ja somessa. Valitettavasti turhan usein käy niin, että valo-, ääni- tai videosuunnittelijan nimi jää mainitsematta esityskohtaisissa tiedoissa. Unohduksia ja virheitä tapahtuu toisinaan, ja tämä on toki suhteellisen vähäpätöinen asia. Mutta juuri siksi haluankin muistuttaa teitä tarkistamaan kreditoinnit ennen julkaisua. Suomen valo-, ääni ja videosuunnittelijat ry:n kanta on, että työryhmätietojen tulee olla ajantasaiset kaikkien produktioissa työskentelevien osalta.

Ystävällisin yhteistyöterveisin,

Tomi Suovankoski

Suomen valo- ääni ja videosuunnittelijat ry SVÄV
hallituksen puheenjohtaja
Tomi.suovankoski(a)teme.fi
tomi(a)suovankoski.net


Kuuntele Emmyn ja Sasin Feministinen Kirjakerho

E.L. Karhu ja Saara Turunen keskustelevat taiteesta ja elämästä. Ohjelman keskiössä ovat ennen kaikkea kirjat ja teatteri. Niiden kautta Karhu ja Turunen käyvät laajempaa yhteiskunnallista keskustelua, joka sivuaa mm. taiteen virtauksia ja tekijyyttä, feminismiä, sukupuolta, valtaa ja ystävyyttä.  

Karhu ja Turunen ovat molemmat koulutukseltaan dramaturgeja ja eräs ohjelman erityispiirteistä tulee olemaan syväluotaava katse suomalaisen ja eurooppalaisen teatterin nykytilaan. 

https://soundcloud.com/fsymposium

Jakson 1 kirjasuositukset

Jakson 2 kirjasuositukset


Pjäser belönade med det 100-åriga Boismanska priset i ny antologi

Det Boismanska pjäspriset har tilldelats tre pjäser: Christoffer Mellgrens Att dela en kaka – Sex olika stora bitar om rättvisa (första pris), Robert Åsbackas Levande och döda (andra pris) och Harriet Abrahamssons och Paul Olins Gullivers nya resor (tredje pris). Det Boismanska pjäspriset har utdelats sedan 1919 – i hundra år – till en svenskspråkig pjäs som fått sin urpremiär under det gångna spelåret.
 
De finlandssvenska dramatikernas intresseförening Labbet r.f. har publicerat nämnda pjäser i en antologi som utgör del två i serien ”Boismanska pjäser”.  

Läs mer

Att dela en kaka
– Pjäser av Christoffer Mellgren, Robert Åsbacka och Harriet Abrahamsson & Paul Olin
Linnea Stara (red.), Labbet 2019

Kontakta
Linnea Stara, verksamhetsledare och redaktör, 0503012723, labbetrf(a)gmail.com  
Maria Säkö, teaterkritiker, 0440760917,maria_sako(a)hotmail.com
Christoffer Mellgren, dramatiker, 0440913263,christoffer.mellgren(a)gmail.com


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.