03.10.2019

TINFO-tiedote 31 / 3.10.2019

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFO mukaan Tekstin taloon. Meitä innoittaa ekoriittisen ajan verkostomainen toimintayhteisö, joka jakaa yhteisen intohimon kieltä ja kirjoittamista kohtaan sekä tekstin eri ilmentymismuotoja kohtaan.

TINFO PALVELEE

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFO mukaan Tekstin taloon

TINFO on liittynyt Tekstin talo -yhdistykseen. 11 perustaneen yhdistyksen avoin yhteisö: tähän kannattaa ja pitää tarttua. Näemme TINFOssa Tekstin talon kiinnostavana uudenlaisena taiteilija- ja taidelähtöisenä yhteenliittymänä. Meitä innoittaa ekoriittisen ajan verkostomainen toimintayhteisö, joka jakaa yhteisen intohimon kieltä ja kirjoittamista kohtaan sekä tekstin eri ilmentymismuotoja kohtaan. Tekstit elävät eri muodoissaan myös lavalla.

Meille tinfolaisille Tekstin talon näyttäytyy sisaruksena Norjan Dramatikkens Husille. Suomessa kaivataan tekstin koelaboratoriota, joka mahdollistaisi pitkäjänteisen kehittelyn ja antaisi tilan ennenkokemattomalle. Ajattelemme saman katon alla toimimisen tuomia ilmeisiä ja vielä ilmentymättömiä etuja, kaikki laadukkaan tekstuaalisen materiaalin puolesta. Ajattelemme kohtaamisia, jotka synnyttävät luottamusta ja tuottavat kahdensuuntaista kansainvälistä liikkuvuutta. 

Aika on se, mikä se on. Juuri silloin ja kaikesta huolimatta pitää, pitää unelmoida, etsiä yhteyksiä. Yhdessä ollaan enemmän.

Projektiprolet ja aukikeriytyvän toisenlaiset kysymykset

”Ovatko apurahat, eri tahojen vaatimukset ja toinen toisillemme lörpöttelemämme hankekuvaukset tehneet sinustakin projektiprolen, joka sylkee sisällöllisesti onttoa mutta käsitteellisesti ajanmukaista konseptia, koska kuvittelet joku päivä pääseväsi tekemään sitä omaa juttua, jos vain jaksat projektitykittää ja työpajauttaa?” Lainaamani katkelma on äänisuunnittelija, esitystaiteilija Kimmo Modigin pysäyttävästä kirjoituksesta Metelissä.

Modig kirjoittaa jättäneensä apurahakierroksia väliin. Itsekunnioituksen ja omanarvontunteen palautuksesta tässä on kyse. Niin, ja halusta ja paluusta itselle oikeasti merkityksellisten kysymysten kysymiseen ja tekemisestä niiden kanssa, joiden kanssa sinulla on oikeasti jaettavaa.  

Performanssipäivien kohtaamisten odotuksessa

Ensi viikon maanantaina vietetään Turussa Performanssipäiviä. Tulemme varmaan liikkumaan osin myös Kimmo Modigin mielenmaisemissa. Odotan.
 

Väestöennusteet epävarmuuksien ajassa

Tilastokeskuksen väestöennusteet ovat synkät. 2030-luvun alussa Suomen väkiluku lähtee laskuun. Luotto tulevaisuuteen on vähissä. Pätkätyöläiset eivät hevillä lapsia hanki, ja globalisaatio on tuonut rakenteellista epävarmuutta. Vakautta ja varmuutta ei ole missään. Erikoistutkija Hanna Sutelan pohdintaa kuultavissa täältä.

Hanna Sutela on väitöskirjassaan tutkinut määräaikaisten ja vakinaisten työsuhteiden yhteyttä lastenhankintaan, erityisesti naisten kohdalla. Työelämän murroksessa nuoret naiset ovat Sutelan mukaan kuormittuneita ja Suomessa määräaikaisuuksia on naisilla huomattavasti enemmän kuin miehillä. Suomessa miesten ja naisten määräaikaisuuksien välinen ero on suurin Euroopassa. Syyt lykätä lasten hankintaa liittyvät uramahdollisuuksiin. Sutela puhuu ”mahdollisuuksien hinnasta”, jolloin nainen ei halua ottaa riskiä jäämällä äitiyslomalle.  

Tiedetään, että toistaiseksi voimassa oleva kokoaikatyö on miesten kohdalla yleisempää kuin naisten. Tiedetään, että naiset tekevät miehiä enemmän työtä määräaikaisissa tai osa-aikaisissa työsuhteissa. 

Sutelan pohdinnat koskettavat varmasti myös esittävien taiteiden alaa. Valtaosa taidetyötä tällä alalla tekevistä työskentelee vailla vakinaista työsuhdetta, tekee työtä itsensä työllistäjänä ja freelancerina osa-aikaisesti, keikkoina, tai palkkatyösuhteen ulkopuolella erilaisissa toimeksiantosuhteissa. 

Ja jos tähän maahan ei päästetä eikä haluta keitään ja muuttoliike on yhtä vähäistä kuin nykyisellään, Suomi näivettyy.
 

Kantaväestön ulkopuolella

Tutkimus Ollako vai eikö olla? selvittää, miten pääkaupunkiseudulla asuvat venäjän-, viron-, somalin-, arabian- ja länsimaiset englanninkieliset asemoivat itsensä, mikä on heidän identiteettinsä ja miten he ovat kiinnittyneet Suomeen ja tuntevatko he suomalaisuuden omakseen.

Yli kolme neljäsosaa pääkaupunkiseudulla asuvista viron-, venäjän- englannin-, somalin- ja arabiankielisistä kokee olevansa täysin tai jossain määrin osa suomalaista yhteiskuntaa, mutta suomalaiseksi itsensä kokivat paljon harvemmat. Englanninkielisillä oli suomenkielisiä ystäviä ja tuttavia, eikä syynä ollut hyvä suomen kielen taito. Heistä vain 40 % puhuu suomea aloittelijan tasoisesti tai ei puhu suomea lainkaan. Somalinkieliset puhuvat parhaiten suomea, mutta kantaväestöön kuuluvia ystäviä oli vain 45 %:lla, arabiankielisillä vain noin kolmanneksella.

Miten oppia suomen kieltä tai miten kotoutua vailla kontakteja?
 

Niin paljon tiedettävää, niin paljon tehtävää ja korjattavaa

Kaiken edellä kirjoittamani jälkeen on entistä pakottavampi tarve tehdä asioille jotain, tehdä siis sitä, mitä me TINFOssa edes jollain tavoin osaamme – tunne omasta riittämättömyydestä riivaa kyllä entistä voimakkaampana. Ajattelen tilastoja ja tilastojen tietovajeita.

Yritämme ainakin jollain tavoin selvittää vailla vakituista työsuhdetta olevien taidetyötä teatterissa tekevien työstä saamaa toimeentuloa suhteessa tehdyn työn määrään sekä työn ja tulon oikea-aikaisuutta suhteessa työskentelyprosesseihin. Lisäksi selvitetään tekijöiden koulutustaustaa ja työympäristön ja toiminnan moninaisuutta. Vapaan kentän ohjelmistotietoja tulemme täydentämään sukupuolirakennetta koskevilla tiedoilla. Tässä on yritystä tehdä näkymätöntä näkyväksi ja täydentää palkkatilastojen antamaa kuvaa. En tiedä vielä, miten tämä on mahdollista, mutta ainakin yritämme tehdä jotain.

Valta, vastuu, vinoutumat -selvityksemme monikymmensivuiseen kvalitatiiviseen aineistoon, joka koostuu vastaajien sanallisista kommenteista, emme vielä yksinkertaisesti ole ehtineet käydä käsiksi. Analysoitavaksi tulemme ottamaan myös erilaisia, koko vastaajajoukkoa pienempiä osajoukkoja, jotka voivat edustaa esim. tiettyjä ammattiryhmiä, genreä, sukupuolta tai ikäryhmää.
 

Esityksistä kirjoittaminen jää nyt tyngäksi

Trilogia on kasassa. Koivuryhmän satubaletti Sinusta tulee koivu ja Jouluevankeliumi ja nyt Teatteri Telakalla Homo Secundus – Sekundaihminen (Teemu Mäki ja Miko Kivinen) Tanssiteatteri Minimin, Teatteri Telakan sekä Tanssiteatteri Tsuumin yhteistuotantona. Vaikutuin näyttelijöiden voimasta.

Vaikutuin kielen ja mielen voimasta Rosa Liksomin Everstinnassa, joka ruumiillistui Heidi Heralassa Susanna Airaksisen dramatisoimana ja ohjaamana. Everstinna on sietämätön kertomus fasismin lumosta, vallasta, väkivallasta, itsen alistamisesta, halusta ja himosta, ja selviämisestä. 

Fasismista ja vahvan johtajan kaipuusta. Niin Eino Salmelainenkin IKL:n äänenkannattajassa Ajan suunnassa haastattelussaan ylisti Hitleriä tämän noustua valtaan.  Maailma kaipasi vahvaa johtajaa, sellainen herätti toivoa. Tähän suuntaan Salmelainen pohdiskeli. Everstinnassa tuo fasismin juovuttama on nuori tyttö.

Olen varma, että Everstinna tullaan näkemään useina eri versioina eri puolilla Suomea.
 

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

TINFO PALVELEE

Ei TINFO-tiedotetta viikolla 42

Seuraavat TINFO-tiedotteet ilmestyvät torstaina 10.10. ja 24.10. Viikolla 42 TINFO-tiedotetta ei ilmesty.

Englanninkielinen uutiskirje TINFO e-News julkaistaan 5.11.2019.

Tiedotteita ehdolle uutiskirjeisiin voi lähettää osoitteeseen tinfo(a)tinfo.fi

UUTISIA

Tekstin talo ry perustettu. TINFO mukana

Yksitoista kirjallisuuteen, käsikirjoittamiseen, kirjoittajakoulutukseen, kirjallisuuden kääntämiseen, sananvapauskysymyksiin ja tutkimukseen erikoistunutta järjestöä on perustanut Helsingissä Tekstin talo - Textens hus -yhdistyksen.
  
Yhdistyksen tavoitteena on saada Helsinkiin Tekstin talo. Tekstin talon ideana on toimia taiteilijoiden kohtaamis- ja kotipaikkana ja luoda yhteistyötä taiteen tekemisen, alan koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen välille. Taloon kaavaillaan kirjoittajien työtiloja, monipuolista esitys- ja koulutustoimintaa, alan järjestöjen ja organisaatioiden toimitiloja ja kahvilapalveluita. 
 
Yhdistyksen perustivat Helsinki Poetry Connection, Kriittinen korkeakoulu, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Labbet, Nuoren Voiman Liitto, Poesia, Runoyhdistys Nihil Interit, Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat, Suomen PEN, Teatterin tiedotuskeskus TINFO ja Tutkijaliitto. 
 
Tekstin talo onkin tekemisen paikka, tekijöiden avoin yhteisö, johon on helppo tulla mukaan. Se myös madaltaa rajaa tekijöiden ja kokijoiden välillä ja kokoaa tekstien tekijöitä ja niistä kiinnostuneita yhteen. 
 
- Tällainen talo toimii vetovoimatekijänä myös kansainvälisesti. Tulemme verkostoitumaan kansainvälisesti muiden samantyyppisten talojen kanssa, linjaa Tekstin talon puheenjohtaja Laura Serkosalo (kuvassa). 
 
- Tilakysymys on vielä avoinna. Kartoitamme tilaratkaisuja parhaillaan ja rakennamme yhteistyötä kaupungin, eri toimijoiden ja rahoittajien kanssa, täsmentää varapuheenjohtaja Jari Nikkola.
 
Uuden yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimii Laura Serkosalo (Nuoren Voiman Liitto) ja varapuheenjohtajana Jari Nikkola (Nihil Interit). 

Lisätietoja:
Laura Serkosalo, 044 207 4650, laura.serkosalo(a)nuorenvoimanliitto.fi 
Jari Nikkola, 040 566 0405, tjnihilinterit(a)gmail.com 
 
***

Miksi TINFO mukaan Tekstin taloon?
 

Näemme Tekstin talon kiinnostavana uudenlaisena taiteilija- ja taidelähtöisenä yhteenliittymänä. Meitä innoittaa ekoriittisen ajan verkostomainen toimintayhteisö, joka jakaa yhteisen intohimon kieltä ja kirjoittamista kohtaan sekä tekstin eri ilmentymismuotoja kohtaan. 

Me tinfolaiset ajattelemme nyt muotoutuvan Tekstin talon sisaruksena Norjan Dramatikkens Husille. Ajattelemme tekstin koelaboratoriota, joka mahdollistaisi pitkäjänteisen kehittelyn ja antaisi tilan ennenkokemattomalle. Ajattelemme saman katon alla toimimisen tuomia ilmeisiä ja vielä ilmentymättömiä etuja, kaikki laadukkaan tekstuaalisen materiaalin puolesta. Ajattelemme kohtaamisia, jotka synnyttävät luottamusta ja tuottavat kahdensuuntaista kansainvälistä liikkuvuutta. 

Tekstin talosta tulee tällä porukalla enemmän kuin sitä tekemässä olevien yhteisöjen summa, vapaamuotoinen toiminta-alusta, puitteet ja mahdollistaja. 

TINFO on teatterin ja esitystaiteen kansainvälisen liikkuvuuden, tilastoinnin, tiedon- ja tekstintuotannon sekä viestinnän asiantuntija.

***
Lisätietoja Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) puolesta asiassa antaa:
Johtaja Hanna Helavuori +358 44 363 1722, hanna.helavuori(a)tinfo.fi


TINFO-apuraha kahdelle käännöshankkeelle

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) on jakanut syksyn 2019 ensimmäiset apurahat näytelmien ja esitysten tekstitysten kääntämiseen. TINFO-apurahan sai kaksi käännöshanketta.

Zinaida Lindén kääntää Jessica Edén-von Numersin Kvinnor 3 venäjäksi. Lindén tekee myös tekstitykset esitykseen, kun Åbo Svenska Teater vierailee Pietarissa 13.-14.3.2020 Fontanka-teatterin kutsumana.

Louna-Tuuli Luukka kääntää englanniksi Anna-Mari Karvosen käsikirjoittaman teoksen Asentoja esitystekstit. Teos osa kansainvälisen teatterifestivaalin Baltic Circlen ohjelmistoa marraskuussa Helsingissä.

Apurahojen myöntämisestä päättää asiantuntijaraati, jonka TINFO kutsuu koolle pariksi kaudeksi kerrallaan. Apurahojen tarkoitus on suomalaisten näytelmien tunnetuksi tekeminen maailmalla ja esitysten kansainvälisen liikkuvuuden tukeminen. TINFO-apurahalla tuettavien käännöshankkeiden valinta perustuu vertaisarviointiin.

Mikäli käännöshankkeeseen liittyy esitystuotanto tai suunnitteilla olevan produktion aiesopimus, TINFO-apuraha voi olla vain osa käännöksen rahoitusta. Esittävän teatterin tai festivaalin asemalla kohdemaassa on merkitystä apurahaa myönnettäessä. 

Lue lisää TINFO-apurahasta ja sen kriteereistä

Tiedustelut: TINFO / johtaja Hanna Helavuori, hanna(a)tinfo.fi, 044 363 1722


Black & White Theatre Festivalin ajankohta muuttui keväästä kesään  

Kaakkois-Suomen suurin ja yksi Suomen kansainvälisimmistä teatterifestivaaleista järjestetään Imatralla 28.7.-1.8.2020. Festivaalin teemana on "Jälki”. Festivaalia vietetään kotimaisten ja kansainvälisten taiteilijoiden parissa. Festivaalin taiteellinen johtaja Kamran Shahmardan kokoaa Imatralle jälleen monipuolisen ohjelmiston.  

Olemme saaneet Imatran kaupungilta ehdotuksen festivaalin siirtämisestä heinä-elokuun vaihteeseen ja tavoittaa siten enemmän lomailijoita ja matkailijoita. Mielestämme elokuu sopii myös hyvin festivaalin ajankohdaksi, sillä silloin on tunnelmallista pimeyttä, lämpöä ja monella loma-aika. Haluamme tavoittaa uusia kansainvälisiä matkailijoita Keski-Euroopasta. Haluamme yhdistää tapahtumia yhteiseksi kaupunkifestivaaliksi. Ohjelmaa voidaan järjestää myös myöhään iltaisin.   

Festivaalin tarkoituksena on esitellä kansainvälistä teatteria sen kaikissa ilmenemismuodoissaan ja koota yhteen teatterialan ammattilaisia ympäri maailmaa houkuttelemalla kaiken ikäisiä katsojia tutustumaan teatterin ihmeellisen traagiseen ja jopa hullunhauskaan maailmaan. Ennen kaikkea kysymys on kansainvälisen teatteritaiteen tuomisesta Imatralle ja Etelä-Karjalaan. Festivaalin ohjelmistossa esitetään draamaa, tanssiteatteria, katuteatteria, sirkusta, balettia, klowneriaa, akrobatiaa, lastenteatteria, pantomiimia, nukketeatteria, katumusiikkia ja elokuvaa. 

Etelä-Savon maakuntaliitto myönsi 31.8.2019 Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaalille SAIMAA-ILMIÖ- tunnustuksen. Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaali on ollut osa Imatran, Etelä-Karjalan ja Suomen teatterikesää jo 16 vuoden ajan.  Imatralla on vieraillut tähän mennessä yli sata eri teatteria ja 200 erilaista näytelmää ainakin 45 eri maasta ympäri maailmaa.   
 
Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaali on ilmiö, joka elää rajapinnoilla – niin konkreettisilla rajoilla kuin kulttuurien ja esittävän taiteen rajoilla.

Katri Lätt
puheenjohtaja
Mustan ja Valkoisen Teatteri


Esittävän taiteen valtionosuusuudistusta valmistelevan työryhmän tueksi verkkoaivoriihi

Esittävän taiteen eli musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen ja performanssitaiteen valtionrahoitusta uudistetaan. Valtionosuusjärjestelmän uudistus sisältyy hallitusohjelmaan. Uusi VOS-järjestelmä valmistellaan vuonna 2018 annetun esityksen pohjalta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän tehtävänä on valmistella loppuun esittävän taiteen rahoitusuudistus. Valmistelu pohjautuu aiemman kulttuurin valtionosuus työryhmän (KVOS) työhön ja siinä huomioidaan työryhmän ehdotuksesta saatu palaute.  

Uudistuksella parannetaan hallitusohjelman mukaisesti taiteen toimintaedellytyksiä. Uudistus koskee kaikkia esittävän taiteen toimijoita. Uudistuksessa turvataan Svenska Teaternin ja Tampereen Työväen Teatterin asema ja rahoitus kansallisina päänäyttämöinä.  

Valmistelun yhteydessä arvioidaan eri mallien vaikutukset esittävän taiteen rahoitukseen ja toiminnan kehitykseen. Työryhmä voi teettää selvityksiä sekä kuulla eri sidosryhmien edustajia, asiantuntijoita sekä muita tahoja.

Esittävän taiteen valtionosuusuudistusta valmistelevan työryhmän verkkoaivoriihi

Opetus- ja kulttuuriministerin nimittämä työryhmä esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi avaa verkkoaivoriihen tukemaan työskentelyään uudistusta koskevissa kysymyksissä. Vuorovaikutteisen verkkoalustan tuottaa työryhmän toimeksiannosta Fountain Park Oy. Verkkoaivoriiheen osallistumalla on mahdollista tuoda esiin näkökulmia työryhmän vaikeimpien kysymysten ratkaisemiseksi.

Verkkoaivoriihen tavoitteena on saada esittävän taiteen kentän ääni mahdollisimman laajasti työryhmän käyttöön ja työn tueksi. Verkkoaivoriiheen on mahdollista osallistua yksittäisenä taiteilijana ja työntekijänä, tai taustaorganisaationsa edustajana (teatteri, orkesteri, sirkus, tuotantoalusta, liitto jne.).

Verkkoaivoriihen toimintaperiaatteena on fasilitoitu keskustelu, jonka avulla on mahdollista yhteisesti työskennellä alustalle syötettyjen ideoiden jatkokehittämisen ja -jalostamisen eteen. Keskustelun fasilitoinnista vastaavat työryhmän sihteeristö ja Fountain Park.

Verkkoaivoriihen materiaalit ja kysymykset perustuvat vuosien 2017 ja 2018 läpi viedyn taiteen valtionosuusjärjestelmää uudistaneen työryhmän työlle, sekä tämän työryhmän saamalle lausuntopalautteelle. Kyseiset teemat ja aihealueet ovat uuden työryhmän työn kannalta kaikkein keskeisimpiä ratkaistavia kysymyksiä.

Vastaajien on prosessin edetessä mahdollista palata myös uudelleen verkkoaivoriihen keskusteluun sen kasvaessa ja kehittyessä.

Osallistu tämän linkin kautta:
http://www.fountainpark.fi/esittavataide/ 
http://www.fountainpark.fi/utovandekonst/     

Lisätiedot liittyen verkkoaivoriihen tekniseen toteutukseen:
tuomo.lahdeniemi(a)fountinpark.fi
anu.valtari(a)fountainpark.fi

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


Turkulaisteattereilta uusi näytelmä 24 tunnin aikana kirjamessuilla | 4.-5.10.2019, Turku

Turun Kirjamessuyleisö pääsee seuraamaan uuden näytelmän valmistumista ideasta ensi-iltaan saakka. Amerikkalainen näytelmäkonsepti The 24 Hour Plays toteutetaan Kirjamessuilla Turun Kaupunginteatterin, Åbo Svenska Teaterin ja Linnateatterin yhteisponnistuksena. Näytelmä kirjoitetaan ja valmistetaan esitykseksi yhden vuorokauden aikana ja prosessin eri vaiheet ovat osa messuohjelmaa.

Näytelmän kirjoittaa Turun Kaupunginteatterin dramaturgi Satu Rasila ja sen ohjaa Tove Appelgren, Åbo Svenska Teaterin dramaturgi. Musiikin säveltää Linnateatterin taiteellinen johtaja Jussi Vahvaselkä. Näyttelijöinä mukana ovat teatterijohtaja Jukka Aaltonen ja näyttelijä Jerry Wahlforss Åbo Svenska Teaterista sekä Turun Kaupunginteatterin näyttelijät Ella Lahdenmäki ja Ulla Reinikainen. Mukana on myös Suomen The 24 Hour Plays -konseptin asiantuntija Angelika Meusel Porin Rakastajat teatterista.

Näytelmän valmistumista on mahdollista seurata kolmessa osassa: Projekti starttaa perjantaina 4.10. klo 16.30-17 Agricola-salissa A-hallissa. Avoin harjoitus nähdään lauantaina 5.10. klo 13 D-hallissa. Lyhyen näytelmän ensi-ilta on Auditoriossa lauantaina 5.10. klo 16.20-17. Luvassa on myös mainosvideo ja teatteriperinteeseen kuuluva käsiohjelma. Näytelmän syntyprosessia pääsee seuraamaan Instagramissa aihetunnisteella #the24hourplaysturku.

The 24 Hour Plays -konseptin tarkoitus on tuoda yhteen taiteilijoita ja luoda uusia, vuorokauden aikana valmistettuja esityksiä eri puolilla maailmaa. Ensimmäisen kerran The 24 Hour Plays näki päivän valon Tina Fallonin johdolla Manhattanilla vuonna 1995. Innoittajana toimi sarjakuvataiteilijoiden 24 hour comics -konsepti.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:  

Satu Rasila 
Turun Kaupunginteatterin dramaturgi 
040 582 6383 
satu.rasila(a)turku.fi


Teatterimuseon syksyn taiteilijatapaamiset alkavat Mikko Roihan vierailulla | 19.10.2019, Helsinki

Teatterimuseon taiteilijatapaamiset jatkuvat. Ensimmäisenä vieraanamme lauantaina 19.10. on teatteriohjaaja Mikko Roiha. Häntä haastattelee toimittaja Kirsikka Moring. Tilaisuuteen pääsee museon pääsylipulla tai Museokortilla.

Mikko Roiha on omaleimainen teatteriohjaaja, joka on työskennellyt useassa suomalaisessa teatterissa, niin suurissa kaupunginteattereissa kuin vapaissa ryhmissäkin. Roiha tunnetaan erityisesti klassikkonäytelmien ohjaajana. Hän on saanut näyttämötaiteen valtionpalkinnon vuonna 2008 juuri klassikoiden moderneista tulkinnoista. Teatterimuseon taiteilijatapaamisessa Mikko Roihan kanssa keskustellaan erityisesti hänen Minna Canth -ohjauksistaan.

Taiteilijatapaamisessa Mikko Roiha Lauantaina 19.10. klo 13–14.30

Syyskauden muut taiteilijatapaamiset:

 9.11. Sirkku Peltola
14.12. Turun Kaupunginteatterin vuoden 1972 Seitsemän veljestä - Esko Salminen, Juha Muje, Heikki Kinnunen

Lue lisää


Open Lecture: The art and culture sector and cultural policy in Finland | 14 Oct 2019, Helsinki

In Autumn 2019, the Avaus project organizes an open lecture series on topics related to cultural diversity. The series of three lectures is part of the Diversity Agent Course carried out by Culture for All Service, Globe Art Point and the Center for Cultural Policy Research Cupore in 2019. The events are open and free of charge to everyone interested. The language is English.

Monday, 14 October 2019, 16:00-18:00, Globe Art Point, Malminkatu 5, 00100, Helsinki

The facilities are accessible on the street level, assistant dogs are welcome, there is no accessible toilet in the space.

A Conversation with Marjo Mäenpää (Center for Cultural Policy Research Cupore) and Maija Lummepuro (Ministry of Education and Culture)

In this session we will learn about the structure and funding system of the Finnish arts and culture field and what kind of context this is for arts and culture institutions to operate in. We will also hear about how diversity is seen on the cultural policy level and in practice. This session is open to all artists and cultural workers who want to understand how the arts and culture field works here in Finland.

The lecture is streamed live on the Facebook-page of the Culture for All Service.

Read more about the first lecture of the series which took place in August 2019 by and the second lecture which took place in September 2019 in our events section. 


Kotimaisen näytelmän festivaali | 24.-26.10.2019, Helsinki

Suomalainen näytelmäkirjallisuus ja kirjailijat saavat puheenvuoron, kun näytelmäkirjailijayhteisö TEKSTI järjestää yhteistyökumppaneiden ja Kansallisteatterin kanssa Kotimaisen näytelmän festivaalin.  

Festivaali tekee näytelmäkirjailijan työtä tunnetuksi yleisölle, tuo esiin suomalaisia nykynäytelmiä sekä tarjoaa ammattilaisille mahdollisuuden kollegojen kohtaamiseen.  

Festivaalilla nähdään mm. uusia kantaesittämättömiä nykynäytelmiä lukudraamaesityksinä.  

Katso ohjelma täältä

Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

 KNF järjestetään yhteistyössä Teksti - näytelmäkirjailijayhteisö, Labbet r.f., Uuden näytelmän ohjelma UNO ja Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry.   

Tukijatahoina myös Goethe-Institut Finnland, Agency North, Nordic Drama Corner, Kansallisteatteri, Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen ja Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse. 


Köyhyys ja kulttuuriset oikeudet -tilaisuus | 1.11.2019, Helsinki

Puheenvuoroja ja keskusteluja köyhyydestä ja kulttuurisista oikeuksista perjantaina 1. marraskuuta 2019 klo 12.45-15.00 Eurooppasalissa, Malminkatu 16, 00100 Helsinki. 

Kulttuuria kaikille -palvelu järjestää yhteistyössä Ihmisoikeusliiton, Koulutetut Kokemusasiantuntijat (KoKoA) ry:n, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n ja Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston (EAPN-FIN) kanssa iltapäivätilaisuuden köyhyydestä ja kulttuurisista oikeuksista.  

Tilaisuudessa nostetaan esiin keinoja vahvistaa köyhyyttä kokeneiden ääntä kulttuuritoiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa, kuullaan kokemuksia Kaikukortti-verkostoon kuuluvalta kulttuurikohteelta ja keskustellaan kulttuurisista oikeuksista ja esteistä niiden toteutumiselle. Sarjakuvapiirtäjä Aino Sutinen livekuvittaa tilaisuudessa eli tekee tilaisuuden sisällöstä visuaalisia muistiinpanoja! 

Tilaisuuden kieli on suomi. Salissa on käytössä induktiosilmukka ja kirjoitustulkkaus. Tarvittaessa tilaisuuteen järjestetään myös viittomakielen tulkkaus. Ilmoitathan tarpeestasi viittomakielen tulkkaukseen tilaisuuden ilmoittautumislomakkeen kautta viimeistään torstaina 24.10.2019. Eurooppasali on esteetön. 

Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 24.10.2019. Ilmoittautumislomake: https://forms.gle/sWSvyHxwbzognxkDA       

Tilaisuutta on mahdollista seurata Facebookin kautta live-lähetyksenä osoitteessa: www.facebook.com/kulttuuriakaikille   

Tilaisuuden ohjelma

Lisätietoa:  
Mira Haataja 
hankekoordinaattori, Kaikukortti kaikuu -hanke 
Kulttuuria kaikille -palvelu 
mira.haataja(a)cultureforall.fi 
puh: 040 213 6339 


Valtakunnallinen kulttuurimatkailuseminaari | 7.11.2019, Helsinki

Taiteelle ja kulttuurille uusia yleisöjä, matkailumarkkinoille uusia vetovoimaisia sisältöjä!

Tervetuloa valtakunnalliseen kulttuurimatkailuseminaariin Konepaja-saliin, Helsinkiin, torstaina 7.11.2019!

Seminaari tuo yhteen kulttuurimatkailutoimijat: matkailuyritykset, matkailuorganisaatiot, alueelliset matkailun kehittäjät ja taiteentekijät, vapaan kentän taiteilijaryhmät, freelancerit, taidelaitokset, kulttuurituottajat ja muut välittäjäportaan toimijat.

Seminaarin aamupäivässä kuullaan inspiroivia puheenvuoroja suomalaisesta kulttuurimatkailusta juuri nyt. Iltapäivän fasilitoidussa keskustelussa tartutaan suomalaisen kulttuurimatkailun haasteisiin ja mahdollisuuksiin alan asiantuntijoiden johdolla, yhdessä keskustellen ja ratkaisumalleja etsien.

Ilmoittautuminen seminaariin on auki 1.10 - 28.10.2019. Ilmoittaudu täältä

Veera Nurminen
Tuottajaharjoittelija, +358503592006
Culture Tourism for City Breakers -hanke
Metropolia Ammattikorkeakoulu


Encounters in Art III – Taide ja kehollisuus monikielisissä ja -kulttuurisissa konteksteissa | 28.-30.11.2019, Joensuu  

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi kolmanteen valtakunnalliseen Encounters in Art -seminaariin (English language invitation here). Teemana on tänä vuonna kehollisuus monikielisissä ja kulttuurisissa konteksteissa, erityisesti yhteisötaiteessa ja kieltenopetuksessa. Taide piirtimen jälkenä paperilla, tanssin liikkeenä ja musiikin rytminä on ruumiillisen toiminnan tulosta. Se tarjoaa tekijälleen mahdollisuuden käsitellä subjektiivisia tuntemuksiaan, havaintojaan ja aistimuksiaan irrottautuneena rationaalisen ajattelun ja reflektiivisen tietämisen säännöistä. Parhaimmillaan taide avaa tekijälleen uusia tapoja olla yhteydessä omaan minuuteen, mutta myös toisiin ihmisiin ja maailmaan.

Seminaarissa kysymme, millä tavoin yhteisötaideprojekteissa ja niihin liittyvissä tutkimuksissa on tarkasteltu ruumiillisuutta, tai miten taide ja kehollisuus liittyvät kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen. Millä tavoin ruumiillisuus ja ruumiin esitykset kytkeytyvät kokemuksellisuuteen, tietämiseen, muistamiseen, vuorovaikutukseen, kieleen ja luovuuteen? Miten ruumiillisuus liittyy yhteisöllisyyden muotoutumiseen? Kuinka yhteisötaiteessa on huomioitu erilaiset keholliset toimijuudet? Millaiset – ja mistä syystä – tietynlaiset kehot tai kehollisuuden kokemukset saavat muita vähemmän tilaa?

Ohjelma käynnistyy torstai-iltana 28.11. saunaseminaarilla Joensuun Jääkarhujen avantouintikeskuksessa. Perjantain 29.11. pääesiintyjiä Joensuun kaupunginteatterilla ovat kutsupuhujat, tanssipedagogiikan professori ja ArtsEqual-hankkeen Arts@School-tutkimusryhmän johtaja, tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila Taideyliopistosta sekä Crossing Borders -hankkeen toinen johtaja, soveltavan kielentutkimuksen professori Sari Pöyhönen Jyväskylän yliopistosta. Perjantain hjelmaan sisältyy myös Joensuun kaupunginteatterin monikulttuurinen Selviytyjät-forumteatteriesitys. Seminaari on aikataulutettu sopimaan yhteen samana viikonloppuna järjestettävän Yksin sateessa -festivaalin ohjelman kanssa, jotta osallistujat voivat paneutua kehollisuuden tematiikkaan myös nykytanssin muodossa.

Kutsumme tutkijoita liittymään vuoropuheluun ja esittelemään omaa aiheeseen liittyvää tutkimustaan esitelmissä ja postereissa lauantaina 30.11. Taidekeskus Ahjossa. Lauantain ohjelma sisältää myös kaksi taidealan ammattilaisten työpajaa. Pyydämme lähettämään esitelmästä tai posterista noin 300 sanan kuvauksen 13.10.2019 mennessä osoitteeseen heli.paulasto(at)uef.fi. Esitelmä tai posteri voi olla suomen- tai englanninkielinen.

Seminaari toteutetaan kaksikielisesti niin, että myös ei-suomenkielinen yleisö pystyy seuraamaan ohjelmaa. Se on avoin yleisölle ja suunnattu erityisesti yhteisötaiteilijoille, tutkijoille sekä julkisen ja kolmannen sektorin taide- ja kulttuuri- sekä opetus- ja kasvatusalan toimijoille. Seminaarin järjestävät Joensuussa pohjoiskarjalainen Tutkiva ja mahdollistava taide -hanke (TuMaTa) yhteistyössä Joensuun kaupunginteatterin Polkuja teatteriin -yhteistyöhankkeen ja Yksin sateessa -nykytanssifestivaalin kanssa. Yhteistyökumppaneina toimivat lisäksi Itä-Suomen yliopiston Border, Mobilities and Cultural contacts -tutkimusalue, Taikusydän, Taidekeskus Ahjo sekä Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahasto. Seminaariin on vapaa pääsy, mutta tilarajoitteiden ja lauantain tarjoilun vuoksi pyydämme osallistujia ilmoittautumaan alla olevalla lomakkeella.

Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja toivomme, että tapaamme Joensuussa!

Anna Logren, Heli Paulasto & Minni Hirvonen (TuMaTa-hanke): anna.logren(at)uef.fi, heli.paulasto(at)uef.fi, minni.hirvonen(at)gmail.com

Merja Pennanen (Joensuun kaupunginteatteri): merja.pennanen(at)joensuu.fi

Lue lisää

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Ajankohtaiset apurahahaut löydät Apurahavahdista


Kopiosto-apurahat vuodelle 2020 | Haku 31.10.2019 mennessä

Kopiosto-apurahat myönnetään kohdeapurahoina arvostelijan ammattitaitoa kehittävään työskentelyhankkeeseen tai opintomatkaan. Kaikkien työskentelyhankkeiden ja opintomatkojen tulee liittyä kritiikkiin, kriittiseen esseistiikkaan ja/tai kriitikon työhön.

Hakemusten tulee olla hyvin perusteltuja, ja niissä tulee olla yksityiskohtainen työsuunnitelma ja budjetti. Apurahaa ei myönnetä sosiaalisin perustein, työvälineisiin tai jo toteutuneisiin hankkeisiin. Pienin myönnettävä summa on 500 euroa.

Apurahaa voivat hakea kaikki kritiikkiä kirjoittavat. Apurahat rahoitetaan arvostelujen valokopioinnista maksetuilla tekijänoikeuskorvausten tuotoilla. Apurahojen jaosta päättää SARVin hallitus. Suosittelemme Kopiosto-valtakirjan jättämistä SARViin arvostelijan ominaisuudessa.

Apurahaa ei myönnetä hakijalle, joka on saanut edellisessä haussa SARVilta Kopiosto-apurahan.

Juhlavuoden teemahaku

Suomen arvostelijain liitto myöntää 70-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi 3–5 isompaa teema-apurahaa (kuitenkin enintään 5000 euroa), joita voivat hakea myös työryhmät. Apurahojen tulee liittyä SARVin juhlavuoden teemaan, joka on yhteisöllisyys/yhteisöt taiteessa ja kritiikissä.

Teema-apurahaa voi hakea työskentelyyn, artikkeleihin (tai muihin julkaisumuotoihin) tai teemaan liittyvään tutkimustyöhön. Apurahoja myönnetään erityisesti aihetta kritiikin näkökulmasta tarkasteleviin ja analysoiviin artikkeleihin, joiden julkaisumuoto voi olla muukin kuin teksti eli esim. podcast tai vlogi.

Apurahoista ja myönnetyistä residenssipaikoista tiedotetaan joulukuussa 2019. Myönnetyt apurahat maksetaan 20.1.2020 jälkeen.

Apurahan saajan on annettava apurahan käytöstä alkuperäisiin tositteisiin perustuva selvitys liiton hallitukselle apurahan käyttövuoden loppuun mennessä. Selvityksen laiminlyöjälle ei enää myönnetä Kopiosto-apurahaa.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Riikka Laczak, info(at)sarv.fi, 041 506 5594

Lue lisää apurahasta ja hakemisesta


Suomen Kulttuurirahasto (SKR): Keskusrahasto | Haku 31.10.2019 mennessä

Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto myöntää apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Hakea voivat kaikki suomalaiset, Suomessa asuvat tai toimivat henkilöt ja yhteisöt. Hakea voivat myös muut, jos hakemuksella on selkeä, vahva yhteys Suomeen tai suomalaiseen kulttuuriin.

Lokakuun haun apurahat jakaantuvat työskentelyapurahoihin ja kuluapurahoihin.

Lokakuun haun apurahoista päätökset kerrotaan noin viikkoa ennen tammikuun hakuajan päättymistä.

Lue lisää


Suomen Kulttuurirahasto (SKR): Eminentia-apuraha | Haku 31.10.2019 mennessä

Suomen Kulttuurirahasto myöntää vuosittain hakemusten perusteella yhden tai useamman Eminentia-apurahan varttuneelle tieteenharjoittajalle ja/tai taiteilijalle.
 

Apuraha on tarkoitettu työskentelyyn virkavapaana omasta ansiotyöstä. Eläke ei estä hakemasta apurahaa.

Eminentia-apurahat on tarkoitettu tieteellisen tai taiteellisen elämäntyön ja siitä saadun kokemuksen pohdiskelevaan työstämiseen, tieteiden- tai taiteidenvälisyyden edistämiseen tai aloitteelliseen työskentelyyn kulttuurin yhteiskunnallisen merkityksen lisäämiseksi.

Eminentia-apuraha mahdollistaa esim. kirjallisen työskentelyn tai retrospektiivisen näyttelyn.

Lue lisää apurahasta

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Liikelaiturin kesäresidenssi | Haku 13.10.2019 mennessä

Pirkanmaan Tanssin Keskus julistaa haettavaksi Liikelaiturin kesäresidenssin vuodelle 2020.

Liikelaiturin kesäresidenssi myönnetään kesä-heinäkuun ajalle ensisijaisesti pirkanmaalaisille tanssitaiteilijoille tai ryhmille taiteellista työskentelyä varten. Liikelaiturin kesäresidenssi voidaan myöntää myös alueen ulkopuolelta tuleville yksittäisille tanssitaiteilijoille tai työryhmille. Pirkanmaan ulkopuolelta tulevan hakijan tulee huomioida, että residenssi ei kata palkka-, matka- tai majoituskustannuksia.

Kesäresidenssitaiteilija voi työskennellä teoskeskeisesti tai halutessaan tehdä taiteellista työtään myös work in progress -periaatteella. Residenssitaiteilija voi työskennellä Liikelaiturilla yksin tai työryhmän kanssa. 

Taiteilijalle tarjotaan työskentely- ja esitystila Liikelaituri 1-4 viikoksi. Pääsääntöisesti työskentely on 6 h/pv, siten että se voi mahdollistaa kahden taiteilijan työskentelyn saman päivän aikana. Tarpeen mukaan ja perustelujen kera Liikelaituri voidaan myöntää taiteilijalle myös pidemmäksi ajaksi. 

Liikelaiturin kesäresidenssitoimintaan kuuluu, että valitut taiteilijat esittäytyvät julkisesti alueen ammattilaisille. Ammattilaisille kesäresidenssitaiteilijat antavat mahdollisuuden perehtyä syvällisemmin työskentelymetodeihinsa mm. avointen harjoitusten, työpajan, kurssin, demon tai ammattilaistapaamisen kautta. Lisäksi halutessaan taiteilijat voivat pitää julkisen näytön omasta työstään joko esityksen, presentaation, työpajan tai installaation muodossa.

Liikelaiturin kesäresidenssiä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään sähköpostitse 13.10.2019 klo 23.59 mennessä osoitteeseen: haku(a)sisasuomentanssi.fi Kirjoita otsikoksi: Kesäresidenssi. Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää:

 • hakijan tiedot ja lyhyt esittely sekä työryhmän jäsenten esittelyt
 • tiivis työskentelysuunnitelma
 • alueen ammattilaisille suunnattu toiminta
 • mahdollinen julkinen esiintyminen
 • aikataulutoiveet, jos pidemmästä ajasta kyse perustelujen kera

Tiedustelut

Toiminnanjohtaja Piia Kulin p. 050 552 1138 / piia.kulin(a)sisasuomentanssi.fi

Päätökset Liikelaiturin kesäresidenssistä tehdään lokakuun 2019 aikana.


PhD Scholarship in Early Years Performance, Galway Ireland | Deadline 16 Oct 2019

Baboró International Arts Festival is inviting applicants for a fully funded scholarship, in collaboration with Branar Téatar do Pháistí & NUI Galway.

This PhD is an opportunity for a doctoral student to explore the area of the impact of live performance on early years children (0 – 6 years) in a national and/or international context. The successful applicant will be working in close partnership with Baboró International Arts Festival for Children, Branar Téatar do Pháistí and NUI Galway. This research opportunity will follow a Creative Europe funded project, MAPPING, a pan-European project with 18 partners from 17 European countries running from 2018 – 2022, investigating the relationship between performer and early years audiences.

Deadline: 5pm, Wednesday, October 16, 2019. 

Information and application details


Fiskarsin residenssi luovan alan ammattilaisille | Haku 20.10.2019 mennessä

Fiskarsin ruukin vierasateljeehen voivat hakea kaikki luovan alan ammattilaiset. Ulkomaiset taiteilijat ovat etusijalla, mutta myös suomalaiset taiteilijat voivat hakea residenssiin.  ”Self directed” residenssi tarjoaa taiteilijalle mahdollisuuden keskittyä omaan työskentelyyn. Residenssikaudet ovat 1-2 kk. Vierastaiteilijoiden käytössä on yksi täysin varusteltu asunto sekä erilliset työtilat. Taiteilijoilta peritään käyttökorvaus, joka on vuonna 2018 300 ¤/kk.  Residenssi edistää yhteistyötä Fiskarsin kylän luovan alan ammattilaisten ja ulkomaisten taiteilijoiden välillä.

Lue lisää residenssistä (englanniksi)


Uuden näytelmän ohjelman verkostoon etsitään uusia teattereita | 31.10.2019 mennessä

Uuden näytelmän ohjelman (UNO) viimeisten vuosien 2020-2021 Verkosto kootaan syksyn 2019 aikana. Teatteri 2.0:n vuonna 2016 käynnistämän, suomalaisen näytelmäkirjallisuuden edistämistyötä tekevän hankkeen yhteistyötahoina on vuosien aikana ollut yhteensä 27 vos-teatteria ja vapaan kentän teatteriryhmää eri puolilta Suomea. Lisäksi UNOn yhteistyöverkostoon kuuluu 12 muuta teatterialan toimijaa. Hankkeessa Verkoston rinnalla toimii kirjailijaohjelma, jossa on vuosien 2017-2019 aikana kehitelty yhteensä 15 uutta näytelmätekstiä. 

UNOn Verkosto on mahdollisuus kaikille ammattiteattereille, jotka ovat kiinnostuneita uudesta näytelmästä ja halukkaita panostamaan omassa toiminnassaan näytelmään liittyvien käytäntöjen ja osaamisen kehittämiseen. Osallistujilta edellytetään UNOn arvojen ja Verkoston toimintaperiaatteiden jakamista (ks. www.uno-npf.fi/verkosto) sekä omarahoitusosuuden maksamista hankkeen toteutukseen (350-2500e/v). Teattereilta ei edellytä UNOn Kirjailijaohjelmassa kehiteltävien näytelmien tilaamista/tuottamista.

Verkoston kokoonpano (15–20 teatteria) vahvistetaan viimeistään vuoden 2020 alussa. Mukana jatkaa myös joukko jo aiempina vuosina mukana olleita teattereita. 

Mitä UNOn Verkostossa tehdään?

UNOn Verkosto toimii alustana teatterin ammattilaisten yhteiselle ajattelun ja alan käytäntöjen kehittämiselle, kollegiaaliselle kokemusten ja tiedon jakamiselle, osaamisen päivittämiselle sekä näytelmäkirjailijoihin ja uusiin näytelmäteksteihin tutustumiselle. 

Yhteiset työskentelyt ja kohtaamispaikat

UNO järjestää Verkostolle noin kerran kuussa yhteisiä tilaisuuksia, joihin kukin teatteri osallistuu oman kiinnostuksensa ja aikataulujensa puitteissa. Toiminnalliset ajatushautomo-työskentelyt, tekijöitä toisiinsa tutustuttavat kohtaamispaikat, ammatilliset työpajat sekä laajempia näkökulmia avaavat seminaarit kokoavat teattereiden eri ammattiryhmien edustajat uuteen näytelmään ja niiden kanssa työskentelyyn liittyvien kysymysten äärelle. 

Teattereihin jalkautuva yhteistyö 

UNO jalkautuu myös teattereihin paikan päälle: UNOn kirjailijat tekevät tutustumisvierailuja teattereihin ja henkilökunnille voidaan toteuttaa koulutuksellisia työpajoja esim. näytelmän lukemisesta tai palautteen antamisesta. Verkoston panosta hyödynnetään myös UNOn kirjailijaohjelmassa työstettävien näytelmien kehittelyssä (mm. näyttämötyöpajat / lukudraamat) mikä samalla vahvistaa teatterin henkilökunnan omaa näytelmäosaamista. UNO on avoin ehdotuksille myös muista tavoista tehdä yhteistyötä teattereiden omaan toimintaan liittyen.

Yhteys UNOn Kirjailijaohjelmaan 

UNOn Verkoston toiminta linkittyy pääosin edellä mainituin tavoin (kirjailijoiden teatterimatkat, tekstien kehittely) UNOn kirjailijaohjelmaan. Lisäksi teatterit pääsevät seuraamaan ohjelmassa kehiteltävien näytelmien prosesseja puolivuosittaisten materiaalipakettien muodossa sekä osallistumalla tilaisuuksiin, joissa kuullaan otteita teksteistä ja tutustutaan kirjailijoiden ajatteluun. 

Vuosina 2020-2021 järjestettävään uuteen kirjailijaohjelmaan osallistuu enintään 4 kokenutta ammattinäytelmäkirjailijaa, joiden lisäksi yhteistyö UNOn aiempien vuosien kirjailijaohjelmiin osallistuneiden kirjailijoiden kanssa jatkuu erilaisin tavoin. 

Teema 2020-2021: ohjelmistosuunnittelun taide 

UNOn pääteema vuosille 2020–2021 on ohjelmistosuunnittelun taide. UNOn aiemman toiminnan havaintojen pohjalta kiinnostavaksi yhteiseksi nimittäjäksi noussut teema ohjaa tulevien työskentelyjen sisältöjä. Teemaa lähestytään myös kansainvälisestä näkökulmasta. Tuoretta tuulahdusta haetaan muissa maissa vaikuttavien alan toimijoiden ja tekijöiden inspiroivista esimerkeistä ja ajattelusta.

Aiemmasta toiminnasta tärkeinä näkökulmina jatkavat näytelmän lukemisen taito, palautteeseen liittyvät kysymykset sekä dramaturgien työ ja merkitys. Vuosina 2020-2021 pilotoidaan uutta dramaturgista työtä välittävää palvelua. Lisäksi panostetaan mm. lukudraamojen toteuttamiseen yhteistyössä Verkoston teattereiden kanssa.

Lisätietoa vuosien 2020-2021 linjauksista, toiminnan laajuudesta ja yksityiskohdista julkaistaan viimeistään vuoden 2020 alussa hankkeen rahoituksen kokonaisuuden varmistuttua. 

Kiinnostaako yhteistyö – vastaa kyselyyn viimeistään 31.10.2019

UNOn toiminnasta kiinnostuneilta teatterilta toivotaan yhteydenottoja oheisen linkin takaa löytyvällä kyselyllä viimeistään 31.10.2019. Kyselyyn vastanneille teattereille toimitetaan infopaketti toiminnasta ja samalla sovitaan yhteistyökeskustelujen järjestämisestä (tapaaminen/puhelu). Lomakkeen täyttäminen ei sido vastaajaa vielä mihinkään.

Huom! Kaipaamme vastauksia kyselyyn vain uusilta teattereilta eli toimijoilta, jotka eivät ole olleet mukana Verkostossa vuonna 2019.

Kyselyyn: https://forms.gle/fvkbkqEu33nq8y549

Lisätiedot

UNOn johtaja, Saara Rautavuoma, 050 302 0706, saara(a)teatterikaksipistenolla.fi
Ajankohtaista tietoa toiminnasta sekä UNOn nettisivuilta että Facebookista @uudennaytelmanohjelma


SARVin Kopiosto-apurahat ja residenssipaikat vuodelle 2020 | Haku 31.10.2019 mennessä

Suomen arvostelijain liitto ry, SARV, julistaa haettavaksi kriitikoille suunnattuja Kopiosto-apurahoja sekä residenssipaikkoja vuodelle 2020. Hakuaika on 1.10.–31.10.2019.

Lue lisää

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Riikka Laczak, info(at)sarv.fi, 041 506 5594


Call for Proposals: Performing Arts Japan Programme for Europe | Deadline 31 Oct 2019

The Japan Foundation is now accepting proposals for projects, which take place between 1st April 2020 and 30th June 2021, for Touring and Collaboration grants.

To apply for the programme, please read the guidelines carefully, complete the attached Application Form and submit it along with other necessary materials to the Japan Foundation offices in Europe (See Page 9-10) no later than 31st October 2019 (receipt deadline).

Guidelines & Application form

Performing Arts Japan Programme for Europe (PAJ Europe) was started by the Japan Foundation in 2006 to revitalise and facilitate the exchange between leading artists in Europe and Japan. The main feature of this scheme is that this grant will be made available to those organisers based in Europe who are planning to organise Japan-related performing arts projects in European regions. The applications will be screened by an annually appointed panel of advisors who are specialists in the area of performing arts in Europe. Successful applicants will receive grants towards part of the cost of implementing their project.

The PAJ Europe programme comprises of the following two categories:

TOURING GRANT: assists the presentation process of Japan-related performing arts projects in which the Japanese artist is included in the tour at multiple cities in Europe, with emphasis on locations outside major capital cities where there is no regular exposure to Japanese performing arts. Please note: The PAJ definition of ‘Touring’ means a project that is presented as one continuous tour without large gaps of time between performances.

COLLABORATION GRANT: assists the development stage of a project in which Japanese and European artists work collaboratively in order to create a new work through research, residencies, artists’ discussions etc., that has the potential of being developed into a touring project in the future, enhancing the understanding of Japanese culture when presented to European audiences.

Click here to read the invitation as a .pdf


Performing Heterotopia study circle invites proposals | Deadline 1 Nov 2019

Artistic Research | Performing Heterotopia study circle invites proposals for workshops, interventions, presentations, performances and experiments on the theme of Disorientations

We welcome proposals for presentations of artistic research in various formats including: indoor and outdoor experiments, workshops, demonstrations, collaborations, performances, presentations or excerpts of on-going work. We also welcome more traditional, theoretical reflections and short papers. Participants are encouraged to form constellation presentations with other members. We aim to allocate each presentation/performance a 30-minute time slot.

Artistic Research | Performing Heterotopia 
Winter Symposium
5 – 8 March 2020
University of Wrocław, Wrocław, Poland

Read more

www.nordic.university


Accelerate Suomi: Avoin haku taiteilija-residenssiin CERNiin | Haku 4.11.2019 mennessä

Accelerate Suomi on suomalaisille tai Suomessa asuville taiteilijoille kohdistettu tutkimusresidenssi CERNissä, Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaitoksessa Sveitsissä. Residenssi tarjoaa taiteilijalle ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä omaa taiteellista tutkimustaan huippututkimuksen kehdossa dialogissa CERNin tutkijoiden, insinöörien ja muun henkilökunnan kanssa.

Avoimen haun toteuttaa Arts at CERN yhteistyössä suomalaisen Capsula ry:n kanssa. Residenssi kestää kuukauden ja se tapahtuu vuoden 2020 aikana. Accelerate-ohjelma pyrkii tukemaan taiteilijoita yhdistämään oman taiteellisen työnsä hiukkasfysiikan ja maailmankaikkeuden tutkimukseen.

CERN tunnetaan World Wide Webin syntykotona. Siellä sijaitsee Large Hadron Collider, maailman tehokkain hiukkaskiihdytin, jonka avulla tutkijat hakevat vastauksia suuriin maailmankaikkeutta koskeviin kysymyksiin. CERNissä tehdään huippututkimusta ja luodaan aikalaiskulttuuria. Se on yksi maailman johtavista tutkimuslaboratorioista, joka tarjoaa stimuloivan ympäristön myös taiteelliselle tutkailulle ja ilmaisulle.

Accelerate Suomi hakee taiteilijoita ja taiteilijayhmiä, joita kiinnostaa työskentely taiteen ja fysiikan rajapinnalla. Odotamme lennokkaita projektiehdotuksia, joista voi lukea, miten työ saa vaikutteita CERNin hiukkasfysiikan ja -tekniikan tutkimuslaboratorioista ja niissä tehdyistä havainnoista ja tutkimuksesta.

Lue lisää


Open call for the third round of TRAVERS, Copenhagen | Deadline 8 Nov 2019

This is the call for the third round of TRAVERS, which will take place at the international arts centre Copenhagen Contemporary between 27 May – 6 June 2020.  

TRAVERS is a two-year laboratory for artistic practice and theory, and a journey of exploration into cross-artform creation. Three separates camps provide professional artists, scholars and other people involved in the arts, with an opportunity to come together and take part in an event that crosses disciplines and borders.   

The third, and currently the last, camp will explore the theme CONFRONT THE FUTURE. Artists and researchers from around the world will explore how the perspective of the future could incite new ideas, work methods and artistic interactions. What stories and processes lie ahead? How do we educate ourselves for the future? What might we learn from coming generations? And where is our current cross artistic practice heading?  

The examination will be qualified by a number of hosts from both Denmark and abroad. Together with the participants, the hosts will examine how their artistic practice can have an impact on the future, and vice versa. CONFRONT THE FUTURE will consist of workshops and seminars ranging in length in which artists will undertake a collaborative approach to examine and develop new ideas.

Read more


United Solo Theatre Festival | Deadline 26 Nov 2019

September 16 – November 22, 2020 at Theatre Row on 42nd Street, New York City

UNITED SOLO THEATRE FESTIVAL™ is an annual international festival for solo performances held in New York City. The Festival explores and celebrates the uniqueness of the individual through a variety of one-person shows. Productions are selected from open submissions and presented at the highly acclaimed Theatre Row, located in the heart of the New York City theatre district on 42nd Street. 

Early Submissions Deadline: November 26, 2019
Early submissions will be considered with priority, and must be accompanied with $49 application fee

Regular Submissions: November 27 – December 30, 2019
Submissions received between November 27, 2019 and December 30, 2019 must be accompanied with $59 application fee

Read more


Tohmajärven taiteilijaresidenssi | Haku 30.11.2019 mennessä

Tohmajärven kulttuuritoimi hakee taiteilijoita työskentelemään kunnan taiteilijaresidenssiin kesäkaudelle 2020. Tarvitsetko esimerkiksi rauhallista harjoittelu- ja sävellystilaa, kylpyä suomen kielen kehdossa Maiju Lassilan jalanjäljillä tai työtiloja teostesi valmistamiseen?

Kaksi taiteilijaa voi työskennellä yhtä aikaa joko kuukauden jaksoissa ajalla 1.-30.6. tai 1.-31.7., tai vaihtoehtoisesti koko kesäkauden 1.6.-11.8.2020.

Residenssi on vanha Kemien kansakoulu, joka on talvisin Keski-Karjalan musiikkiopiston käytössä. Tilat on äänieristetty, ja talo on residenssiaikana varattu taiteilijoiden käyttöön.

Asuminen residenssissä on taiteilijalle maksutonta. Vastineeksi residenssiajasta voit jättää jonkinlaisen jäljen Tohmajärvelle: järjestää työpajan, taiteilijatapaamisen/ -esittelyn, esiintymisen tai lahjoittaa vaikkapa teoksen.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 30.11.2019 mennessä joko postitse osoitteeseen Tohmajärven kunta, Taiteilijaresidenssi, Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi tai sähköpostilla osoitteeseen residenssin hoitajalle kaisahannelejussila(a)gmail.com.

Residenssiin valitaan työskentelemään 2-4 taiteilijaa. Ideana olisi, että samaan aikaan työskentelisi 2 eri alan taiteilijaa. Kesän 2020 valinnoista ilmoitetaan viimeistään tammikuun alussa.

Lisätietoja antaa residenssin hoitaja Kaisa Jussila puhelimitse numerossa 040 771 0729 tai sähköpostilla kaisahannelejussila(a)gmail.com.

Katso tarkempia tietoja

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja ja työpajoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Improvisaation perusteet Kurssi | 13.-27.10.2019, Helsinki

Tämä nauruhermoja kutkuttava kurssi tarjoaa lähtölaukauksen improvisaation ihmeelliseen maailmaan. Sääntöjä kurssilla ei ole kuin yksi: se, ettei sääntöjä ole. Kaikki on siis sallittua, erityisesti mokaaminen – tällä kurssilla et voi epäonnistua!

Improvisaatio naurattaa, koskettaa, rohkaisee ylittämään rajoja ja herkistää kuuntelemaan sekä itseä että kaveria. Improvisaatiosta saat elinikäisen ystävän – näyttämölle ja omaan arkeen.

Kurssilla etenemme ryhmän tahdissa yksinkertaisista harjoitteista kokonaisiin kohtauksiin. Kurssille osallistuaksesi et tarvitse aiempaa kokemusta improvisaatiosta.

Kurssin vetää Elina Aalto, Teatterikorkeakoulusta vuonna 2009 valmistunut näyttelijä. Hänet on nähty Jurkassa esityksessä Snap! – leipää ja sirkushuveja (2016) ja hän on yksi pitkään improvisoituun näytelmään erikoistuneen Riskiryhmän perustajajäsenistä.

Lisätietoja Elinasta www.elinaaalto.fi

Kolme tapaamista, 3*4h
Su 13.10. klo 13:30-17:30, Esitystaiteen keskus
Su 20.10. klo 13:30-17:30, Esitystaiteen keskus
Su 27.10. klo 13.30-17:30, Teatteri Jurkka

Hinta: 135 euroa

Osta paikkasi kurssille Holvi-palvelun kautta: https://bit.ly/2nab9UN
Kurssimaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Holvin kautta.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumalla kurssille sitoudut myös maksamaan kurssimaksun. Mikäli kurssi on ehtinyt täyttyä, voit ilmoittautua jonoon sähköpostitse teatteri(a)jurkka.fi.

Kurssi järjestetään Opintokeskus Kansalaisfoorumi tuella.

Lue lisää


W A U H A U S - esitys ja ääni -kurssi | 19.-20.10.2019, Helsinki

Syksyllä 2019 W A U H A U S-ryhmä valmistaa Kansallisteatterin suurelle näyttämölle esityksen Sapiens, joka perustuu historioitsija Yuval Noah Hararin samannimiseen menestyskirjaan. Syksyllä 2019 ryhmä järjestää Zodiakilla kaksi ammattilaistyöpajaa teoksen teemoihin liittyen. Kurssin osallistujien toivotaan käyvän katsomassa Sapiens-esitys ennen kurssin alkua.  

Ääni ja esitys -kurssilla tutustutaan siihen, millaisia äänellisiä konsepteja esittävien taiteiden kontekstissa on käytetty sekä pohditaan, miten ääni voi toimia esityksen lähtökohtana. Kurssin aikana katsotaan ja kuunnellaan esityksiä, joiden lähtökohtana on ollut äänellinen konsepti sekä analysoidaan niiden keinoja, rakenteita ja erityispiirteitä. Kurssilla pyritään löytämään uudenlaisia tekemisen ja keskustelun tapoja, sillä äänellinen konsepti esityksen lähtökohtana haastaa koreografin, äänisuunnittelijan ja esiintyjän tekemään työtä yhdessä rinta rinnan. Ääneen liittyvän ajattelun ja kommunikaation kehittäminen on kurssin keskeisiä tavoitteita.  

Lauantai-sunnuntai 19.-20.10.2019 klo 10-16  
Ohjaaja: Anni Klein & Heidi Soidinsalo  
Paikka: Zodiak studio C4 Kesto: 12 h Kurssimaksu: 120 euroa Ilmoittautuminen 3.10.2019 mennessä  

Lisää infoa ja ilmoittautuminen Zodiakin nettisivuilta:


Harrastajateattereiden tuottajakoulutus | 26.-27.10.2019, Helsinki

Ilmoittaudu mukaan tuottajantyön tehokurssille!

Kurssi pidetään Teatterikulman Komedia-kokoushuoneessa (Meritullinkatu 33 2.krs, hissi sisäpihalla).
Kurssin kouluttajina toimivat TNL:n tuottaja Mikko Väänänen sekä Kouvolan Teatterin tuottaja ja yleisötyövastaava Anne Jokivirta.

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia asioita:

TUOTTAJANTYÖ HARRASTAJATEATTERISSA
– asema työyhteisössä, odotukset vs. resurssit
– vastuukysymykset
– työn oikeanlainen ”roolitus”

TUOTTAJAN TYÖVÄLINEET
– aikataulutus & vuosikello
– budjetointi, eri tilanteisiin sopivat budjettimallit ja niiden tehokas hyödyntäminen
– avustukset & sponsorointi

TIEDOTUS JA MARKKINONTI
– suunnitelmallinen toiminta: seuranta & korjausliikkeet
– sosiaalisen median tehokäyttö
– yleisötyö

Kurssin aikataulu:
la 26.10. 10.30-17.30
su 27.10. 10.00-14.00
Yhteensä 14 oppituntia. Tauoista sovitaan erikseen opetusryhmän kanssa.

Kurssimaksu 60 euroa /osallistuja. Kurssille otetaan enintään 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
 
Sitovat ilmoittautumiset 4.10.2019 mennessä osoitteeseen kurssit(a)tnl.fi
Voit laittaa myös avoimia kysymyksiä ja kurssilla käsiteltäviä teemoja ilmoittautumisen yhteyteen!


Kate McIntosh: Misuse / Displace: strategies for installation and performance -workshop | 14 15 Nov 2019, Helsinki

In this workshop with Kate McIntosh participants will be working in the studio and the surrounding area. Participants concentrate on the interaction of objects, materials and locations as strategies to build metaphoric imagery and action. Kate presents development tools and games that she used during the making of two of her works - the performance Dark Matter and the video installation De-Placed (a collaboration with Eva Meyer-Keller). Both of these pieces rely on the interaction of objects and materials to push forward the ideas in the work - in a sense making the materials become performers. Kate presents these strategies as working tools, which the participants can then explore and extend practically for themselves, both individually and in collaboration with other participants.  

The work comes directly from Kate's fascination with scenography, with the physical traces left by actions, and with the ambiguity of metaphors generated by playing with materials. In her work this is often explored through the tension of misusing or displacing objects in unexpected and disconcerting relations. The workshop also circles around ideas to do with the performativity of demonstrations and material processes, around language and non-language metaphors, and around installations built in found locations.  

Kate's own background is in performance, but the workshop is also useful for scenographers and visual artists who are interested in developing their play with materials, towards a possible performance element.  

Thursday-Friday 14.-15.11.2019 at 10-15 Instructor: Kate McIntosh Place: Zodiak studio C4 Duration: 10 h Participation fee: 100 euro Enrolment by 30.10  

More info and enrolment from Zodiak’s website


Teatteri Jurkan Huonon teatterin kurssi | 17.-24.11.2019, Helsinki

Huonon teatterin kurssi on teatteriohjaaja ja näytelmäkirjailija Elina Kilkun vetämä työpaja, jossa nimensä mukaisesti treenataan huonoa teatteria. Huonoon lopputulokseen pyrkiminen on vapauttavaa ja käsittämättömän hauskaa. Toisaalta kun määrittelemme tarkasti, mikä mielestämme on huonoa, piirtyvät hyvinä pitämämme asiat kirkkaina esiin kuin huomaamatta.

Mikä estää meitä olemasta loistavia? Pelko, estot ja häpeä. Huonon teatterin treenaamisessa keskeistä on pelon ja muiden esteiden poistaminen. Olennaisen tärkeää on myös tekemisen ilon löytäminen vailla pelkoa epäonnistumisesta.

Työpajan rakenne on kolmiosainen: käsittelemme huonoa näyttelijäntyötä, käsikirjoittamista ja ohjaamista. Teemme runsaasti harjoitteita, joissa esimerkiksi kokeillaan, miten näytelmäkirjallisuuden hienoimmat monologit saa pilattua. Tekemisen ohella keskustelemme suhteestamme hyvyyteen, huonouteen, epäonnistumiseen ja täydellisyyteen.

Lisätietoja Elinasta www.elinakilkku.com

Kaksi tapaamista, 2*6h
Su 17.11. klo 11-17, Esitystaiteen keskus
Su 24.11. klo 11-17, Teatteri Jurkka

Hinta: 135 euroa

Osta paikkasi kurssille Holvi-palvelun kautta: https://bit.ly/2oRslyH
Kurssimaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Holvin kautta.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumalla kurssille sitoudut myös maksamaan kurssimaksun. Mikäli kurssi on ehtinyt täyttyä, voit ilmoittautua jonoon sähköpostitse teatteri(a)jurkka.fi.

Kurssi järjestetään Opintokeskus Kansalaisfoorumi tuella.

Lue lisää


W A U H A U S - esitys ja dramaturgia -kurssi | 23.-24.11.2019, Helsinki

Syksyllä 2019 W A U H A U S-ryhmä valmistaa Kansallisteatterin suurelle näyttämölle esityksen Sapiens, joka perustuu historioitsija Yuval Noah Hararin samannimiseen menestyskirjaan. Syksyllä 2019 ryhmä järjestää Zodiakilla kaksi ammattilaistyöpajaa teoksen teemoihin liittyen. Kurssin osallistujien toivotaan käyvän katsomassa Sapiens-esitys ennen kurssin alkua.  

Kuten dramaturgi Juha-Pekka Hotinen on todennut, dramaturgia on minkä tahansa materiaalin järjestämistä esitykseksi. Kurssin tavoitteena on avata erilaisia lähestymistapoja dramatugiseen ajatteluun. Kurssilla käytetään esimerkkinä W A U H A U S-ryhmän Sapiens-esitystä, jonka kautta tutustumme tekijöille keskeisiin dramaturgisiin kysymyksiin, käsitteisiin ja käytäntöihin. Tarkastelemme yhdessä osallistujien kanssa muun muassa teoksen äänen, valon, tilan ja esiintyjäntyön dramaturgiaa. Lisäksi fokusoimme näyttämön ja katsomon sekä teoksen ja maailman välisiin suhteisiin.  

Lauantai-sunnuntai 23.-24.11. klo 10-16 Ohjaaja: Anni Klein & Jarkko Partanen Paikka: Zodiak studio C4 Kesto: 12 h Kurssimaksu: 120 euroa, kurssin hintaan sisältyy esityslippu Ilmoittautuminen 7.11. mennessä  

Lisää infoa ja ilmoittautuminen Zodiakin nettisivuilta


Renessanssifemiinin tunteellinen näyttämö II -kurssi | 7.-8.12. 2019, Helsinki

Renessanssifemiini on taiteilija, joka janoaa intuitiivisia ja affektiivisia ajattelu- ja kokemusprosesseja tässä ajassa sekä haluaa heittäytyä intertaiteellisiin materiaaleihin näyttämön kanssa. Renessanssifemiini soittaa ja laulaa ja kirjoittaa ja juo ja polttaa ja syö ja näyttelee ja ohjaa ja tanssii ja analysoi ja raivoaa ja maalaa ja itkee ja piirtää ja neroilee ja installoi ja kuvanveistää ja rakastaa ja videosuunnittelee ja valosuunnittelee ja äänisuunnittelee ja heittää läppää ja vakoilee ja tekee uusia teorioita - avoimesti ja muilta ja itseltä salaa.  

Tämän ympärille rakentuva ammattilaiskurssi tarjoaa erilaisia tehtäviä, jotka rohkaisevat ja tukevat uskallusta ajatella ja juhlia itseään ja renessanssifemiinikavereitaan taiteen tekemisen kontekstina. Erilaiset henkilökohtaiset ja jaetut intimiteetit voivat olla upea lähde tutkia erikoismeininkejä ja syvää luovuuden iloa sekä uhmata ohikiitäviä taidetrendejä. Tästä käsin on mahdollisuus myrskyttää, kokea ja reflektoida itselle mielekkäitä ja merkityksellisiä maailmoja sekä politiikkoja.  

Renessanssifeminiin tunteellinen näyttämö - kurssi II on tarkoitettu kaikille sukupuolille ja on itsenäinen jatko-osa Renessanssifemiinin tunteellinen näyttämö I:lle. Uudelle kurssille osallistuminen ei edellytä osallistumista aiemmalle. Intertaiteilijat Pirinen ja Väätänen kutsuvat 15 ammattilaista nautiskelemaan näistä lähdöistä yksin ja yhdessä.  

Lauantai-sunnuntai 7.-8.12.2019 klo 10-15 Ohjaajat: Elina Pirinen & Heidi Väätänen Paikka: Zodiak studio C4 Kesto: 10 h Kurssimaksu: 120 euroa Ilmoittautuminen 21.11. mennessä  

Lisää infoa ja ilmoittautuminen Zodiakin nettisivuilta

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Nurmijärven musiikkiopisto ja tanssiopisto hakee talouspäällikköä | Haku 8.10.2019 mennessä

Tule talouspäälliköksi innostavaan tiimiimme Nurmijärven musiikkiopisto ja Nurmijärven tanssiopisto muodostavat yhdessä korkeatasoisen taiteen perusopetusta antavan noin 2000 oppilaan yhteisön. Opistot ovat tunnetut tiiviistä keskinäisestä yhteistyöstään, toimivista organisaatioista ja laadukkaasta opetuksesta tanssin ja musiikin parissa. Vuotuinen liikevaihto molemmilla opistoilla on yhteensä n. 2,6 milj. euroa ja opistoissa työskentelee noin 60 henkilöä. Päätoimipisteet sijaitsevat rinnakkain Klaukkalassa uusissa ajanmukaisissa monitoimitalo Monikon toimitiloissa. Opetustoimintaa on myös Nurmijärven kirkonkylällä ja Rajamäellä. 

Etsimme joukkoomme molempien opistojen yhteistä joustavaa ja yhteistyökykyistä talouspäällikköä. Talouspäällikön tehtäviin kuuluvat opistojen talouden suunnittelu ja seuranta, palkkojen laskenta ja maksaminen, TES- ja työsopimusasiat, ostolaskut ja muu rahaliikenne, tilinpäätös, avustukset, vuokra- ym. sopimukset, toimitilojen ylläpitoasiat, vakuutukset, viranomaisasiat sekä opistojen yleishallintoon liittyvät asiat. 

Valitulta henkilöltä edellytämme soveltuvaa koulutusta, eteenpäin katsovaa suunnitelmallisuutta, kokemusta talous- ja palkkahallinnon tehtävien itsenäisestä hoitamisesta sekä ymmärrystä eri tietojärjestelmistä. Lisäksi arvostamme taideoppilaitoksen opetus- ja esiintymistoimintaan sopivaa monitaitoisuutta. 

Tarjoamme palkitsevan ja vakituisen työn lasten ja nuorten taideharrastusympäristössä. Tehtävään valittavalla on 6 kk koeaika. 

Lähetä hakemuksesi palkkatoiveineen cv:n kera tanssiopiston rehtorille mia.mironoff(a)nto.fi 8.10.2019 mennessä. Lisätietoja avoimesta tehtävästä antaa 2.10. klo 10-12 talouspäällikkö Joonas Stenman 040 709 4326, 3.10. klo 10-12 tanssiopiston rehtori Mia Mironoff 040 582 6806 ja klo 12-14 musiikkiopiston rehtori Urpo Rauhala 050 550 4426. Haastattelut pidetään maanantaina 14.10.2019. Työ alkaa 1.11.2019 tai sopimuksen mukaan.

Lue lisää (pdf)


Kaupunkifestivaali Yläkaupungin Yö etsii toiminnanjohtajaa | Haku 14.10.2019 mennessä

Yläkaupungin Yö on Jyväskylässä vuosittain järjestettävä yhdistyspohjainen kaupunkifestivaali, joka avaa toukokuussa Keski-Suomen kesän festivaalikauden. Vuonna 2020 Yläkaupungin Yötä vietetään 16.5.2020. Tapahtuman monitaiteinen ja kauttaaltaan pääsymaksuton ohjelma suunnitellaan laajalle kohderyhmälle lapsista ikäihmisiin, ja tapahtumapaikkojen lähekkäinen sijainti sekä runsas päällekkäinen ohjelmatarjonta takaavat yleisölle monia vaihtoehtoja oman mielenkiinnon mukaan. Festivaalin ohjelmassa nähdään mm. tanssia, teatteria, elokuvia, performansseja, luentoja, kuvataidetta, elävää musiikkia, sanataidetta, työpajoja, lastenohjelmaa sekä pelejä ja liikuntaa. Vuonna 2019 tapahtumaan osallistui arviolta 50 000 henkeä.

Festivaali etsii nyt uutta toiminnanjohtajaa edellisen siirryttyä toisiin tehtäviin. Toiminnanjohtaja vastaa mm. tapahtuman jatkuvuudesta sekä kehittämisestä ja työskentelee yhdessä tuottajan ja/tai projektityöntekijöiden kanssa. Toiminnanjohtaja vastaa tehtävistään Yläkaupungin Yö ry:n hallitukselle. Uusi toiminnanjohtaja aloittaa työssään tammikuun alussa kokopäiväisenä tai sopimuksen mukaan. Työstä maksetaan 1 500 euron suuruinen kuukausittainen peruspalkka tammikuusta toukokuun loppuun. Palkkaukseen on mahdollista vaikuttaa onnistuneella rahoituksen suunnittelulla.

Toiminnanjohtajalta odotamme

 • Kokemusta talouden hallinnasta
 • Erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja johtamiskokemusta
 • Tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai työkokemuksen kautta hankittua vastaavaa tapahtumatuotannon osaamista
 • Kulttuuri- ja festivaalikentän tuntemusta
 • Laaja-alaista tuntemusta tai kiinnostusta Jyväskylän kulttuurikenttää kohtaan

Toiminnanjohtajalle tarjoamme

 • Ammattitaitoisen ja osaavan työyhteisön
 • Mahdollisuuden vaikuttaa rahoituksen suunnittelulla palkkaukseen
 • Mahdollisuuden ideoida ja kehittää festivaalia
 • Pääsyn mukaan Yläkaupungin laajaan toimijaverkostoon

Vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen tulee lähettää 14.10.2019 kello 23:59 mennessä osoitteeseen rekry(a)ylakaupunginyo.fi. Haastattelut järjestetään lokakuun lopun ja marraskuun aikana.

Lisätietoja

Anniina Hartikainen, Yläkaupungin Yö ry:n puheenjohtaja 
040 585 9575, anhartik(a)gmail.com


Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri hakee Taiteellista johtajaa | Haku 18.10.2019 mennessä

Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri hakee Taiteellista johtajaa, joka vastaa teatterin taiteellisesta linjauksesta ja sen toteuttamisesta. Tavoitteena on tehdä yhdessä henkilöstön, hallituksen ja toimitusjohtajan kanssa Hämeenlinnan Teatterin näköinen toimintamalli.

Taiteellisen johtajan tehtävää voi hoitaa työsuhteessa tai ostopalveluna. Taiteellisen työn osalta työnkuva räätälöideään yhdessä valitun henkilön kanssa.

Lähetä hakemuksesi palkkatoivomuksineen, ansioluetteleoineen ja suosituksineen 18.10.2019 mennessä. Hakemus lähetetään osoitteeseen: pasi.ruohonen(a)hmlteatteri.fi tai Hämeenlinnan Teatteri, Pasi Ruohonen, Keinusaarentie 1, 13200 Hämeenlinna.

Lisätietoja toimitusjohtaja Pasi Ruohonen pasi.ruohonen(a)hmlteatteri.fi tai p.040 053 1778


Helsingin Kaupunginteatteri hakee tanssiryhmän johtajaa | Haku 20.10.2019 mennessä

Helsingin Kaupunginteatteri hakee TANSSIRYHMÄN JOHTAJAA määräaikaiseen työsuhteeseen.

Johtaja toimii tanssijoiden esimiehenä, ja hänen ensisijaisena tehtävänään on vastata ryhmän taiteellisesta laadusta ja toiminnan kehittämisestä.

Hakijalta edellytetään tanssikentän tuntemusta, taiteellista näkemystä ja johtajakokemusta.

Tehtävä voi olla osa-aikainen tai kokoaikainen. Sopimuksen alkamisajasta, kestosta ja työajoista sovitaan tarkemmin valittavan henkilön kanssa.

Avoimet hakemukset tulee lähettää sähköisesti 20.10.2019 mennessä osoitteeseen rekry(a)hkt.fi. (Aihe: Tanssiryhmän johtaja).

Lisätietoja antaa tarvittaessa teatterinjohtaja Kari Arffman. Varaa soittoaika osoitteesta kati.mykkanen(a)hkt.fi


Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Espoon Kaupunginteatteriin | Haku 23.10.2019 mennessä

Nykyisen markkinointi- ja tiedotuspäällikkömme jäädessä äitiyslomalle 30.1.2020 etsimme monipuolisesta tehtäväkentästä innostuvaa, luovaa ja sujuvakynäistä ammattilaista määräaikaiseen työsuhteeseen. Vastaat Espoon Kaupunginteatterin viestinnästä, markkinoinnista ja myynnistä. Keskeiset tehtäväsi ovat markkinointiviestinnän sisältöjen tuottaminen sekä myyntitiimin vetäjänä toimiminen.

Tehtävässä tarvitaan kykyä nopeaan ja monipuoliseen, sisällöllisesti rikkaan ja kiinnostavan suomenkielisen tekstin tuottamiseen. Myynnistä vastaaminen edellyttää myös kykyä budjettivastuulliseen ajatteluun. Eduksi on, jos sinulla on kokemusta vastaavista tehtävistä teatterissa tai kulttuurialalla tai vähintään aitoa kiinnostusta alaa kohtaan.

Sinulla on itsenäinen työote sekä avoin ja innostunut asenne toimimiseen kansainvälisessä ympäristössä. Toinen työkielemme on englanti, muustakin kielitaidosta on hyötyä. Esihenkilökokemus on eduksi, mutta ei välttämätöntä.  

Haluamme Espoon Kaupunginteatterissa katsoa myös markkinoinnissa ja viestinnässämme tulevaisuuteen. Siksi uusi tiimin jäsenemme on avarakatseinen ja rohkea. Hän hallitsee uusimmat markkinoinnin ja viestinnän keinot ja menetelmät, osaa organisoida työt tehokkaasti ja työskentelee määrätietoisesti myös paineen alla. Teatterissa työtä tehdään ajoittain myös iltaisin.

Espoon Kaupunginteatteri tarjoaa pääsylipun kiehtovaan teatterimaailmaan, mielenkiintoisen ja vastuullisen työn sekä rennon ja eteenpäin katsovan työyhteisön. Teatteri sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Espoon Tapiolassa.  

Lähetä avoin hakemus palkkatoiveineen ja CV mahdollisimman pian, mutta viimeistään 23.10.2019 mennessä osoitteeseen ulla.hamalainen(a)espoonteatteri.fi. Käsittelemme hakemuksia jo hakuajan ollessa käynnissä ja täytämme paikan heti sopivan henkilön löydyttyä.  
 
Lisätietoa työtehtävästä antaa nykyinen markkinointi- ja viestintäpäällikkö Karoliina Kuosmanen, puh. 050 411 5936 tai karoliina.kuosmanen(a)espoonteatteri.fi.

MUITA ILMOITUKSIA

Osallistu esittävän taiteen valtionosuusuudistusta valmistelevan työryhmän verkkoaivoriiheen

Opetus- ja kulttuuriministerin nimittämä työryhmä esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi avaa verkkoaivoriihen tukemaan työskentelyään uudistusta koskevissa kysymyksissä.

Verkkoaivoriihen tavoitteena on saada esittävän taiteen kentän ääni mahdollisimman laajasti työryhmän käyttöön ja työn tueksi. Verkkoaivoriiheen on mahdollista osallistua yksittäisenä taiteilijana ja työntekijänä, tai taustaorganisaationsa edustajana (teatteri, orkesteri, sirkus, tuotantoalusta, liitto jne.).

Vastaajien on prosessin edetessä mahdollista palata myös uudelleen verkkoaivoriihen keskusteluun sen kasvaessa ja kehittyessä.

Osallistu tämän linkin kautta:
http://www.fountainpark.fi/esittavataide/ 
http://www.fountainpark.fi/utovandekonst/     

Lisätiedot liittyen verkkoaivoriihen tekniseen toteutukseen:
tuomo.lahdeniemi(a)fountinpark.fi
anu.valtari(a)fountainpark.fi 


Taide- ja kulttuuritoimija: vaikuta Helsingin taide- ja kulttuurivisioon 2030  

Helsinki on asettanut työryhmän valmistelemaan kaupungille taide- ja kulttuurivision vuosille 2020–2030. Visiota valmisteleva työryhmä haluaa keskustella taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa työn tässä vaiheessa esiin piirtyvistä tavoitteista ja hahmotella yhdessä konkreettisia toimenpiteitä tulevaisuudelle. Kaikille taide- ja kulttuuritoimijoille avoimet keskustelut järjestetään 22. ja 29. lokakuuta sekä 5. ja 12. marraskuuta.

Taide- ja kulttuuritoimijoille suunnatut keskustelut ovat samansisältöiset, ja niistä kolme järjestetään suomeksi, sekä yksi englanniksi ja yksiruotsiksi. Voit ilmoittautua alla olevasta linkistä itsellesi parhaiten sopivaan tilaisuuteen, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Keskustelujen ajankohdat  

22.10. klo 9-10:30 Oodi/Maijansali, max 100 osallistujaa 
29.10. klo 9-10:30 Oodi/ Kino Regina, max 150 osallistujaa 
5.11. klo 9-10:30 HAM Helsingin taidemuseo/ HAM-sali, tilaisuus on englanninkielinen, max 50 osallistujaa
12.11. klo 9-10:30 Oodi/Kino Regina, max 150 osallistujaa 
12.11. klo 12-13:30 HAM Helsingin taidemuseo/HAM-sali, tilaisuus on ruotsinkielinen, max 50 osallistujaa

Käyntiosoitteet: 
Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki
HAM Helsingin taidemuseo, Eteläinen Rautatiekatu 8, 00100 Helsinki

Ilmoittaudu täällä

Lisätiedot 
hel.fi/taidejakulttuurivisio2030 
Aleksi Malmberg 
Taide-ja kulttuurivisiotyöryhmän puheenjohtaja 
09 3102 2701 
aleksi.malmberg(a)hel.fi  

Ulla Laurio 
Taide-ja kulttuurivisiotyöryhmän sihteeri 
09 3107 0137 
ulla.laurio(a)hel.fi 


Kivi kääntyy -artikkelikokoelma on julkaistu verkkojulkaisuna

Aleksis Kivestä ja hänen teostensa näyttämötoteutuksista kertovan Kivi kääntyy -näyttelyn näyttelyjulkaisu on nyt saatavilla verkossa. Julkaisuun on koottu viisi artikkelia kirjoittajilta, joille kaikille Kivi on läheinen, mutta joilla kaikilla on häneen hyvin erilainen kytkös.

Vesa Tapio Valo on tutustunut Kiveen ennen kaikkea ohjaajan ja kirjailijan ominaisuudessa. Hän pohtii Kiven persoonaa luovana henkilönä 1800-luvun Suomessa ja nostaa esiin teemoja, jotka ovat vaikuttaneet myös hänen omaan näyttämösovitukseensa.

Riitta Pohjola-Skarp on kirjallisuudentutkija, joka muun muassa on tutkinut kansainvälisiä vaikutteita suomalaisessa kirjallisuudessa. Nyt hän tarkastelee Kiven tuotantoa eurooppalaisessa kirjallisuuskentässä ja nostaa esiin keskeisiä taustavaikuttajia Kiven teksteissä.

Pentti Paavolainen on tutkinut lähes koko uransa suomalaista teatteria ja erityisesti Kaarlo Bergbomia. Hän kytkee Kiven oman aikansa teatteriin ja luo katsauksen Seitsemän veljeksen esitysperinteeseen.

Pekka Niemelä on biologi ja metsätutkija, joka aiemminkin on tarkastellut taiteilijoiden ja kirjailijoiden luontosuhdetta ja sen merkitystä heidän tuotantoonsa. Artikkelissaan hän johdattaa meitä siihen metsään, joka toimi Kiven keskeisenä inspiraation lähteenä.

Julkaisuun ovat kirjoittaneet lisäksi museonjohtaja Raija-Liisa Seilo ja museolehtori Heini Räsänen ja Topi Vainikainen. Kuvatoimitus on Pälvi Laineen.

Suora linkki Kivi kääntyy -verkkojulkaisuun

Verkkojulkaisun verkkosivu


Kajaanilainen Vaara-kollektiivi aloittaa teatteriaiheisen podcastin Esirippukunta

Esirippukunta on Vaara-kollektiivin podcast, jossa mennään ryminällä yhteiskunnan ja näyttämötaiteen kulissien taakse.

Sarjan kymmenen jakson aikana selvitetään ammattiteatterin tilaa pienissä kaupungeissa. Mitä mahdollisuuksia, haasteita, toiveita ja uhkia teattereilla ja sen tekijöillä on muuttotappioseuduilla? Miten kaupunkilaiset suhtautuvat taidelaitokseensa? Miltä näyttää teatterin tulevaisuus? Onko sitä?

Esirippukunta-podcastissa ääneen pääsee iso joukko teatterinjohtajia sekä muita näyttämötyöläisiä Raumalta Kemiin ja Kajaanista Imatralle. Podcast alkaa 25.10. ja uusi jakso ilmestyy kuunneltavaksi viikoittain 27.12. saakka. Jaksot voi kuunnella osoitteessa https://esirippukunta.podbean.com sekä monessa audiosuoratoistopalveluissa.

Taiteen edistämiskeskus on tukenut Esirippukunta-podcastia.


Tanssin talon harjoitussali avaa ovensa

Tanssin talon uusi harjoitussali on käytettävissä marraskuusta 2019 alkaen tanssiteosten ja -esitysten harjoittamiseen, tanssikurssien järjestämiseen sekä tanssikoulujen käyttöön.

Tanssin talon harjoitussali sijaitsee Kaapelitehtaan nykyisissä tiloissa. Tilaan kuljetaan Kaapelitehtaan A-rapun kautta. Salin koko on 12 x 14 m ja korkeus noin 2,5 metriä. Salista löytyvät peilit ja balettitangot, verhojärjestelmä, äänentoisto, kevyt valotekniikka sekä projisointimahdollisuus. Tila on esteetön ja sen yhteydessä sijaitsevat wc:t, suihkut, pukuhuoneet ja taukotila ovat vuokraajien käytössä.

Tilan voi vuokrata esimerkiksi tanssiteosten ja -esitysten harjoittamiseen tai tanssikoulu- ja -kurssitoimintaan. Salin hinnoittelu perustuu sen käyttötarkoitukseen: vuokrauksen tuntihinta on 15 euroa tanssiteoksen harjoitteluun ja 40 euroa tanssikoulu- ja tanssikurssi- sekä esitystoimintaan. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.

Tutustu tiloihin Tanssin talon sivuilla www.tanssintalo.fi/harjoitussali

Kysy lisää tai varaa tila käyttöösi:
Mirva Tamppinen
041 536 8034
mirva(a)tanssintalo.fi


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.