18.10.2018

TINFO-tiedote 33 / 18.10.2018
 

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Taiteen kenttä on erilaisiin alakenttiin jakautunut ja pirstaleinen, juuri siksi pidän ongelmallisena taiteilijayleistyksiä, myös suhteessa yrittäjyyteen. Me tarvitsemme myös erityisyyttä.

TINFO PALVELEE

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TYÖPAIKKOJA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Taiteen arvostuksesta ja taiteilijan toimeentulosta

Taiteen arvostusta tulee lisätä ja taiteilijan toimeentuloa parantaa. Kumpikaan ei tapahdu ilman tekoja. Tästä kaikki ovat takuulla yhtä mieltä. 1 % taiteelle ja kulttuurille on useammalta taholta kuuluva viesti tuleville päättäjille. Eduskuntavaalit voisivat olla paitsi ilmastovaalit myös kulttuuri- ja taidevaalit.

Taiken blogeissa OKM:n Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat -työryhmän puheenjohtaja Paula Tuovinen ja viimeksi Suomen Kuntaliiton erityisasiantuntija Johanna Selkee pohtivat taiteilijan toimeentuloa. Työryhmän ehdotuksia koskevassa kuulemistilaisuudessa yksi ehdotus koski taiteilija-apurahojen muuttamista kilpailluiksi taiteilijapalkoiksi. Taiteilijaseuran puheenjohtaja Teemu Mäki on useissa kirjoituksissaan esittänyt konkreettisia toimenpiteitä valtion taidepolitiikkaan. 
 

Taiteilija – yrittäjä?

Jokainen taiteilija tarvitsee ”työelämävalmiuksia” tai ”toimintavalmiuksia”.  Mutta mitä se tarkoittaa? Kuka voi/haluaa toimia yrittäjänä? Mikä on eri esittävien taiteiden taiteilijaprofessioiden työmarkkina-asema, miten ne asemoituvat työmarkkinoilla ja miten taiteilijat järjestävät oman tulonhankintansa? Miten esimerkiksi näyttelijänä, esiintyjänä, ohjaajana, dramaturgina, lavastajana, puku-, ääni, valo- tai videosuunnittelijana työskentely ja yrittäjyys ovat yhdistettävissä?

TINFOn tekemästä Teatterikorkeakoulusta ja Nätyltä valmistuneet näyttelijämaistereiden työllistymisselvityksestä (2017) kävi ilmi, ettei opiskelu kovin hyvin valmistanut freelancerin/itsensätyöllistäjän/ elämään ja toimimiseen työmarkkinoilla. Tästä ja tekemästämme toisesta selvityksestä (Teakin näyttelijäopiskelijoiden tulevaisuusorientaatioista 2017) ei suoraan saanut vastauksia siihen, millaiselle arvo-pohjalle näyttelijyyttä ja taiteellista toimijuutta rakennetaan. Mutta suuntaa kuitenkin.

Taiteilijatutkimuksissa on taiteilijuutta tarkasteltu hybridisaationa (Karttunen 2017). Meillä on uudenlaisia taiteilijatyyppejä ja rajoja rikkovaa moniammatillisuutta. Kaikki tämä on haurastuttanut ja haurastuttaa modernien taiteilijaprofessioiden rajoja. Taiteilija-ammatit muotoutuvat uudelleen tilanteessa, jossa autonominen taiteilijuus on mahdollista entistä harvemmille. Samaan aika taideinstituutioiden autonominen asema on purkautunut. Samoin on käynyt/käymässä taide-erityisyydelle. Tässä tilanteessa taiteilijan selviytymiskeinoja ovat tutkijoiden mukaan joustavuus, kaupallisuus ja monitaitoisuus.

Näyttelijöiden ja näyttelijäopiskelijoiden vastauksista ilmenee kuitenkin vahvana autonominen näyttelijyys. Näyttelijän uudenlaisia työorientaatioita (kaupallisuus, yrittäjyys) ei ainakaan vielä ollut hahmotettavissa. Mutta kaukana tässä ollaan 1800-luvun taiteilijamyytistä.

Näissä selvityksissä kyse oli rajatusta joukosta – näyttelijöistä. Juuri näin. Taiteen kenttä on erilaisiin alakenttiin fragmentoitunut ja pirstaleinen, minkä vuoksi pidän ongelmallisena taiteilijoita koskevia yleistyksiä, myös suhteessa yrittäjyyteen. Me tarvitsemme myös erityisyyttä. Juuri siksi Bourdieun kenttäajattelulle on edelleen käyttöä. Bourdieuhan muistuttaa siitä, miten kullakin kentällä on aivan omat toimintarakenteessa, instituutionsa, järjestelmänsä ja käytänteensä. Niin, ja Bourdieuhan muistuttaa myös siitä, että taide on kulttuurin puhtain olomuoto, ja taidekenttä toimii talouden ja vallan suhteen toisin kuin muut kentät.
 

Taide elinkeinotoimintana?

Raija Sinikka Rantala sekä Temen Suomen teatteriohjaajien ja -dramaturgien liitto STOD on useissa eri yhteyksissä nostanut esiin valtion yrityksille suuntaamat miljardien yritystuet muistuttaen siitä, että sisällöntuotanto ja taide ovat elinkeinotoimintaa ja tuottavat yhä kasvavan osuuden BKT:stä.  .

Huomaan kaipaavani käsitteiden selvennystä ja seuraamusten pohdintaa.

Ymmärrän, mihin retoriikalla taiteesta elinkeinotoimintana tähdätään. Näen tässä kuitenkin myös uhkia. Mitä seuraa siitä, jos taiteen tekemistä tarkastellaan elinkeinotoimintana.

Käynnissä olevasta harmonisoinnista on esimerkkinä valmisteilla oleva veroesitys siitä, että yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöliiketoiminta nähtäisiin elinkeinotoiminnaksi. Elinkeinotoimintana sitä myös sitten verotettaisiin huomattavasti korkeammalla veroprosentilla, mikä tarkoittaisi noin 15-50 miljoonan lovea apurahasäätiöiden tieteen ja taiteen apurahoihin, samoin yliopistoille.  

Entä kilpailulainsäädäntö? Yritykselle myönnettävä julkinen tuki voi antaa sille muihin, kilpaileviin yrityksiin verrattuna valikoivaa taloudellista etua, mikä voi vääristää sisämarkkinoiden toimintaa ja kilpailua. Meitä ohjaa EU:n valtiontukisäännöstö, jonka sääntöjä sovelletaan, kun julkisia varoja kanavoidaan julkisiin tai yksityisiin yrityksiin, etu on valikoivaa tai vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua. Kymmenisen vuotta esimerkiksi elokuvan julkisia tukia jouduttiin vääntämään uuteen muotoon.  
 

Henkilökohtaisuus paljaana ja etsivänä kuin runo

Goodbye to All That -teoksessa Ian Hannon on kaikkea paitsi teoksen valosuunnittelija ja videosuunnittelija eli hän on käsikirjoittaja, ohjaaja, äänisuunnittelija ja osittain myös teoksessa kuullun musiikin säveltäjä, soittaja, lavastaja. Ei teoksen henkilökohtainen tunnustuksellisuus muutoin esityksellistyisikään. Sen hiljainen tunnustuksellisuus ei piiloudu ironiaan, ei aggressioon. Se on vailla minkäänlaista mahtipontisuutta. Sen esityksellinen ele on paljas ja etsivä kuin runo. Sen muoto on kirkas. Se on esityksellinen vastine Kihlmanin Ihminen joka järkkyi -romaanille. 

Esitys risteyttää kahden Ian Hannonin tarinat. Irlantilaisen, ensimmäisessä maailmansodasta kuolleen sotilaan ja Teatterikorkeakoulun ohjaajaopiskelija Ian Hannonin, joka ruumiillistaa tämän toisen minänsä elämäntarinan ja käy videokatkelmissa lävitse omaa elämäänsä. Teoksen nimi viittaa Robert Gravesin, toisen ensimmäisessä maailmansodassa haavoittuneen omaelämäkerralliseen muistelmateokseen. Haavoittumisesta, sisäisestä rikkonaisuudesta, päihteistä, väkivallasta, turhasta kuolemasta ja hengissä selviämisestä.
 

Metsäsotaa, kirjoittamisen ja esittämisen kamppailua

Heiner Müllerin, Elfriede Jelinekin ja Sarah Kanen hengessä e l i n v o i m a  on kirjoitettava juuri noin. Nuo välit pitävät sisällään kehkeytymisen, etsinnän ja itsereflektion prosessin, joka näyttäytyy sekä tekstissä että esityksessä. Se juuri on kiehtovaa. Miten kirjoittaa ja tehdä esitys metsästä ajassa, miltei metsän jälkeen -tilanteessa, jossa olemme? Miten välttää metsäjulistuksellisuus, ekopornoksi väljähtyvä aihelähtöisyys. 

Silloin pitää tehdä juuri niin kuin e l i n v o i m a n  tekijät. Otetaan tyhjä tila, annetaan äänet viidelle esiintyjälle, kuorolle, otetaan kymmeniä kopiokoneita, jotka syytävät paperia toisensa jälkeen paperikoneina ilmasta ja esiintyjien sylistä. Hajotetaan, kerrotaan fragmentteja, tuodaan kuuluviin äänien, näkökantojen moninaisuus ja ristiriitaisuus, asetetaan pääosaan itse metsä, jota tapaillaan. Luodaan historiallinen, poliittinen ja ideologinen maisema. Annetaan esiintyjille (ja heidän kauttaan katsojille) suvantoja ja raivon paikkoja, ollaan kurinalaisia. Siinä se sitten on – teksti, teos, esitys ja esittäjät kaikessa elinvoimaisuudessaan.
 

Ketkä kodissani asustavat?


Kotiesitys tekee minulle heti tepposet. Tulen tilainstallaatioon, joka tuntuu muuttuvan epäselväksi. Hitto, sumeneeko tajuntani? Esitys alkaa salakavalasti ja jatkuu samoin rajoiltaan epämääräisenä, yksinkertaisina arkisina toimintoina. Mies soittaa pianoa/kitaraa, laulaa, mies asettautuu osaksi jääkaappia, piiloudutaan maton alle, nainen siirtää viherkasvin toisensa jälkeen paikasta A paikkaan B, pestään astioita, keitetään kahviautomaatilla kahvia, istutaan sohvalla. Ihmiset ovat kuin Kantorin bioesineitä – kaiken yllä on jokin pohjaton surumielisyys – ”tää ei oo kenenkään meistä koti”.

Niin, täällä oleilevat nämä luonnosta vieraantuneet ihmiset ja sitten ne todelliset asukit pölypunkit, torakat, koiperhoset, madot/lierot, kaikenlaiset ötökät. Fasinoivaa. Me näemme miten toukasta kuoriutuu koiperhonen.
 

Suomi potenssiin kolme kiittää

Ulkomaalaistaustaisten esittävien taiteiden taiteilijoiden tutustuminen /verkostoituminen suomalaisiin teatteri-instituutioihin käynnistyi. TINFOn vetovastuulla, Suomi3 -kerhon puitteissa käydään esityksissä, tutustutaan taloihin ja tavataan teosten taiteilijoita.

Ensimmäinen kohteemme oli Helsingin Kaupunginteatteri ja Herra Puntila ja hänen renkinsä Matti. Kiitokset teatterille, on teatterilta arvokas vastaantulo ja kädenojennus tarjota taiteilijaryhmälle ilmaisliput. Pohdiskeluista kuulette myöhemmin. Erityiskiitokset teoksen lavastajalle Markku Hakurille, joka kertoi omasta lavastusajattelustaan ja taiteellisesta työskentelystään laajemminkin ja johdatti porukan Puntilan maailmaan. Tässä kuvia.

Sattumaa ja johdatusta. Vaistonvaraisesti ajattelin, että olisi hienoa käynnistää tämä verkostoituminen juuri Helsingin Kaupunginteatterin suurelta näyttämöltä ja niin suomalaiskansalliselta, ajankohtaiskriittiseltä ja karnevalistiselta visuaalisesti yltäkylläiseltä pohjalta kuin mitä Brecht (Wuolijoki) ja Puntila tarjoaa.

Prosessia kehitetään! Ei olekaan itsestään selvää saada käsiinsä englanninkielisiä käännöksiä tai synopsiksia. Nyt väänsin hikitukassa suomikässärin pohjalta pikakelauksena viime tingassa. Varaan seuraavan kerran enemmän aikaa.
 

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

TINFO PALVELEE

TINFO auttaa, kun kansainvälinen teatterikenttä kutsuu  

Tuliko tarve päivittää mille festivaalille ja mihin kulttuurisuuntaan kannattaisi tarjota esitystänne? Kiinnostaako venäläisen nykyteatterin ja esitystaiteen tuoreimmat kuulumiset? Näitä ja muita kysymyksiä voi makustella esimerkiksi TINFOn kansainvälisellä Maanantaiklinikalla. Muutakin neuvontaa ja mentorointia on tarjolla. Kurkkaa, valitse ja ota yhteyttä! Nähdään teatterisyksyssä.

Kansainvälisen liikkuvuuden valmennus

Vai oletteko jo saaneet vierailukutsun ulkomaille? Tarvitsetteko neuvoja sen suhteen? Kulttuurierot ja kielimuurit tekevät asioiden hoitamisesta aina normaalia suurempaa säätämistä. TINFOn kansainvälisen liikkuvuuden työkalupakki auttaa alkuun tarjoamalla käytännön budjetointiesimerkkejä ja sopimusmalleja.

Liikkuvuuden opaspaketti


Kansainväliset uutiskirjeemme syksyllä, tänään aineistopäivä TINFO e-Newsiin

TINFO e-News, aineistopäivä 18.10.2018 (ilmestyy 23.10.2018)

TINFO e-Nytt, aineistopäivä 1.11.2018 (ilmestyy 6.11.2018)  

Englannin- ja ruotsinkielisiä uutisia ja muita tiedotteita voi lähettää meille ehdolle sähköpostitse: tinfo(a)tinfo.fi

Tilaa erikieliset TINFO-uutiskirjeet tästä

UUTISIA

Taussin ja Bredenbergin teos nykytaidefestivaalille Länsi-Siperiaan

Nukketeatteritaitelija Mira Taussin ja näyttelijä-ohjaaja Mikko Bredenbergin yhteistyönä syntynyt visuaalinen teatteriesitys Rooms by the Sea on kutsuttu Parallels-nykytaidefestivaalille Venäjälle. Parallels -festivaali järjestetään nyt neljännen kerran 7.-11.11.2018 Kurganin kaupungissa, joka sijaitsee Länsi-Siperiassa. Festivaalin teemana on taiteidenvälisyys, ja sen ohjelmassa on teatterin lisäksi videotaidetta ja kirjallisuutta.

Rooms by the Sea pohjautuu amerikkalaisen taidemaalari Edward Hopperin (1882–1967) maalauksiin. Esitys jatkaa Taussin ja Bredenbergin yhteistöiden sarjaa, jossa tekijät ottavat visuaalisten esitystensä lähtökohdaksi jonkin taidemaalarin tuotannon tai yksittäisen maalauksen.

Teos sai ensi-iltansa vuoden 2017 marraskuussa Turussa osana Nukketeatterijuhla TIP-festin ohjelmistoa.

Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) koordinoima suomalais-venäläinen NOKKA/HOC [nos] -hanke on vierailun osamahdollistaja. Vierailua tukee myös nukketeatteritaiteilijayhdistys Aura of Puppets ry.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
ohjaaja Mira Taussi
mira.taussi(a)gmail.com   
040 540 3476


Hämeen Kuninkaallinen Nukketeatteri matkaa Keniaan

Hämeen Kuninkaallinen Nukketeatteri on kutsuttu esiintymään lokakuussa 17.- 21.10.2018 kansainvälisille IP-Fest 2018 nukketeatterifestivaalille Kenian Nairobiin Poika ja Korppi  -näytelmällä.

IP Festival on Afrikan merkittävin nukketeatteritapahtuma joka kokoaa alan tekijöitä,  esiintyjiä ja asiantuntijoita kaikilta mantereilta. Yhdeksättä kertaa järjestettävä tapahtuma järjestetään kahden vuoden välien. Festivaaleilla esiintyy ryhmiä Kuninkaallisen Nukketeatterin lisäksi mm. Saksasta, Romaniasta, Yhdysvalloista, Ugandasta ja Keniasta.  

Poika ja Korppi kertoo yksinäisen Pojan ja Korpin omalaatuisesta ystävyydestä. Koko perheelle soveltuvan näytelmän tapahtumat sijoittuvat kaukaiseen autioon kaupunkiin, jossa poika asuu yksin omillaan.  

Teatterista matkaan lähtevät teatterijohtaja Hannu Räisä ja näytelmän käsikirjoittaja-ohjaaja, näyttelijä Antti Kemppainen. Teatteri on vieraillut aiemmin Frankenstein-näytelmällä Nairobissa ja kaksi kertaa Kairossa Egyptissä.  

Teatterivierailu on totetuttu osittain Suomen Kulttuurirahaston residenssiavustuksella.

Kuninkaallinen Nukketeatteri on hämeenlinnalainen ammattiteatteri, jota johtaa  nukkemestari Hannu Räisä. Kuninkaallinen Nukketeatteri tekee esityksiä lapsille aikuisia unohtamatta ja se esiintyy niin Suomessa kuin ulkomailla.  
 
Vuosi 2019 on Kuninkaallisen Nukketeatterin 10-vuotis juhlavuosi.  

Lisätiedot:
Teatterijohtaja 
Hannu Räisä
phone: +358 40 517 3177
hannu.raisa(a)gmail.com

Antti Kemppainen
p: +358 44 3560036

www.facebook.com/kuninkaallinennukketeatteri


Viitottu Kuka lohduttaisi Nyytiä Reykjavikiin

Pirkko Uiton sooloesitys Kuka lohduttaisi Nyytiä / Vem ska trösta Knyttet vierailee Reykjavikin Pohjolan talossa 21.10.2018. Kuka lohduttaisi Nyytiä -esityksen ensi-ilta oli Jyväskylän kaupunginteatterissa 2016, jonka jälkeen sitä on esitetty eri puolilla Suomea n. 50 kertaa mm. Suomen Kulttuurirahaston 'Taidetta hoitolaitoksiin' -apurahan turvin.  
 
Kuka lohduttaisi Nyytiä on läpisävelletty lauluiksi ja viittomakieli on integroitu esitykseen sisään. Visualisointi on toteutettu projisointeina suoraan kirjan kuvituksesta ja esityksessä hyödynnetään myös nukke- ja esineteatterin keinoja sekä interaktiivisuutta. 

Esitys vieraili Kööpenhaminassa Fredriksbergin lastenkirjastossa kesällä 2017, ja se nähdään joulukuussa 2018 vielä Katmandussa, Nepalissa osana ACCAC-tapahtumaa.

Reykjavikin esitys on ruotsinkielisen version ensi-ilta.

Tiedustelut:
uitto.pirkko(a)gmail.com


Kulttuurin ja taiteen esteettömyys aiheena Nepalissa

Suomalaiset teatterintekijät Pirkko Uitto, Pekka Heikkinen ja Eero Enqvist osallistuvat 11.-14.12.2018 Nepalissa toteutuvaan ACCAC (Accessible Arts and Culture) kongressi ja kulttuuritapahtumaan. Katmandussa nähdään kaksi sooloteosta; Pirkko Uiton Kuka lohduttaisi Nyytiä laulaen ja viittoen sekä Pekka Heikkisen omiin kokemuksiin perustuva monologi Näillä mennään.
 
Maailmalla leviävä ACCAC tapahtumakonsepti on lähtöisin Suomesta. Sen on kehittänyt Esteetön taide ja kulttuuri ry Tampereelta ja idea on saanut alkunsa reilut kymmenen vuotta sitten, yhdistyksen perustajan Kirsi Mustalahden ajatuksesta muuttaa maailmaa taiteen ja kulttuurin keinoin. Aktiivisesti toimivia ACCAC keskuksia on syntynyt Nepalin lisäksi Egyptiin, Etelä-Koreaan ja Marokkoon. Kiinnostusta toiminnan käynnistämiseksi on useissa Afrikan ja Aasian kehittyvissä maissa, kuten Tansania, Sambia, Algeria, Tunisia, Laos, Mongolia, Myanmar.
 
Sen lisäksi että taiteilijat esiintyvät Nepalissa osallistuvat he myös kongressiin puhujina. Esteetön taide ja kulttuuri on 2017-2019 Suomen koordinaattorina Luova Eurooppa -hankkeessa, jossa Eero Enqvistin kaksikieliselle Tirakkor -teatteriryhmälle 2014 kirjoittama Kukunor ja Unikuu -näytelmä on saanut uudet kaksikieliset ensi-iltansa 6/12 kielisinä vuoden 2018 loppuun mennessä.  
 
Mukana EU -hankkeessa on Kroatia, Belgia, Bulgaria, UK, Portugali ja Suomi. Kaksikielisyys teoksissa toteutuu kuurojen ja kuulevien näyttelijöiden yhteistyönä näyttämöllä, molempien tehdessä itsenäistä näyttelijäntyötä. Eero Enqvist on hankkeen taiteellinen johtaja, mutta jokaisessa hankemaassa teokset toteutuvat paikallisten teatteriryhmien toteuttamana. Kukunor on syntynyt flaamin, ranskan, kroatian, bulgarian ja englannin kielisenä ja kunkin maan viittomakielellä. Viimeinen portugalilainen versio saa ensi-iltansa Lissabonissa 20. lokakuuta VoArten toteuttamana. EU-hanke järjestää samanaikaisesti avoimen seminaarin, jossa teemana teatterin inkluusio.
 
ACCAC Nepali on nostanut kaksikielisyyden yhdeksi kantavaksi teemaksi joulukuussa ja Tirakkor, Esteetön taide ja kulttuuri, EU -hanke ja DeZeyp Belgiasta osallistuvat Katmandussa paneeliin, jossa on teemana inkluusio teatterissa esiintyjän ja katsojan näkökulmasta. Tirakkor-ryhmän Nepalin matkaa on tukenut Taike.
 
Lisätiedot:
Kirsi Mustalahti
kirsi.mustalahti(a)accac.fi
045 855 7115
www.accac.fi
www.accac.global
vimeo.com/258623153


Teatterifestivaali Lainsuojattomat siirtyy syksystä kevääseen

Porissa järjestettävä Lainsuojattomat-teatterifestivaali siirtyy syksystä kevääseen. Festivaali järjestetään Porissa seuraavan kerran 11.5.-19.5.2019

Kohta 20 vuotta täyttävän teatterifestivaalin taiteellinen johtaja Angelika Meusel sanoo, että tavoitteena on uudistaa tapahtumaa.

– Festivaali tulee entistä enemmän ihmisten lähelle, kaduille, koteihin, tehtaisiin, liiketiloihin, museoihin ja muihin epätavallisiin teatteritiloihin, ehkä jopa veden päälle. Luvassa on myös entistä runsaampi katuteatteriohjelmisto, järjestäjät sanovat.

Lainsuojattomat on vapaiden ammattiteatterien oma festivaali. Tapahtuman nimi on viittaus vapaiden teatteriryhmien asemaan, koska ne ovat olleet laitosteattereille ohjatun lakisääteisen rahoituksen ulkopuolella.

Lähde Yle Uutiset Pori / Antti Laakso  

Lue koko uutinen


Iiris Rannio Lappeenrannan kaupunginteatterin johtajaksi

Teatteriohjaaja Iiris Rannio on valittu Lappeenrannan kaupunginteatterin johtajaksi. Rannio on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja teatteri-ilmaisun ohjaaja.

Iiris Rannio aloittaa teatterinjohtajana 1.8.2019. Hänen sopimuksensa päättyy heinäkuun lopussa vuonna 2022. Sopimukseen sisältyy kahden vuoden optio sekä 1-2 ohjaustyötä vuodessa.  

Lappeenrannan kaupunginteatterin johtajaksi haki yhdeksän henkilöä. Valintatyöryhmä haastatteli kahta hakijaa: teatteriohjaaja Iiris Ranniota Lappeenrannasta ja teatterinjohtaja Juha Vuorista Kokkolasta.

Lähde Yle uutiset Lappeenranta / Ulla Ylönen

Lue koko uutinen


Uuden näytelmän ohjelman vuoden 2019 näytelmäkirjailijat valittu

Uuden näytelmän ohjelman ensimmäisen kolmen vuoden (2017-2019) aikana ohjelmassa uusia tekstejään työstää yhteensä 15 näytelmäkirjailijaa. Iloksemme voimme ilmoittaa, että nämä kaikki kirjailijat ovat nyt tiedossa. Kolmas kirjoittajaohjelmakierros käynnistyy vuoden 2019 alusta kera Residenssi-kirjailijoiden Maria Kilven, Pipsa Longan ja Jussi Moilan sekä Hautomo-kirjailijoiden Valto Kuuluvaisen ja Laura Valkaman. Toivotamme joukon lämpimästi tervetulleeksi mukaan. Ohjelman uusien tulokkaiden tulevista näytelmistä kerromme lisää alkuvuonna.
 
Kunniakas joukko tekijöitä
 
Kevään 2019 ohjelmassa jatkavat vielä 2018 alusta aloittaneet kirjailijat Sofia Aminoff, Okko Leo, Veikko Nuutinen, Marjo Airisniemi ja Iida Hämeen-Anttila. UNOn yhteistyö pilottivuoden 2017 kirjailijoiden kanssa päättyi Teatterikesän Uuden näytelmän tapahtumaan, jossa kuultiin lukudraamademot Marko Järvikallaksen, Maria Kajavan, Salla Viikan, Asko Jaakonahon ja Eeva Turusen UNOssa kehittelemistä teksteistä.
 
UNOn kirjoittajaohjelmien mahdollinen jatko tulevaisuudessa selviää vuoden 2019 aikana.

www.uno-npf.fi

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


The Challenges of Artistic Freedom Symposium and Round Table | 23 Oct 2018, Maribor  

On Tuesday, 23rd October 2018, a Symposium and a Roundtable with international participants, co-organized by the Slovene Centre ITI, the German Centre ITI, the ITI ACAR and the Maribor Theatre Festival in the frame of the 70th Anniversary of ITI Worldwide will take place in the scope of the 53rd Maribor Theatre Festival.

On this one-day event, prominent specialists and guests will discuss current themes of evaluating and treating artistic (or the artist’s) freedom, mainly focusing on various forms of violation, (self-)censorship or the restriction of activity, creation, and expression. Nowadays, even in Europe, these limitations primarily appear as financial pressure, various prohibitions, sentences and forms of violence; they also hit close to home because of certain notorious events involving Slovenian artists and Slovenian theatre tours abroad.  
 
By presenting not only different cases and systems of monitoring such violations, but also the Freemuse report, we will also focus our round-table observations on the challenges of the future and possible solutions and awareness of the basic norms of democracy, so clearly stated in the Universal Declaration of Human Rights, as well as in the constitutions and other legal documents of countries worldwide.

For more information


Taideyliopiston uusi kirjoittamisen maisteriohjelma esittäytyy Kirjamessuilla | 25.-28.10.2018, Helsinki

Taideyliopiston osastolla esitetään tuoretta näytelmää lukudraamana ja tutustutaan siihen, millaista on taide ilmastokriisin jälkeen. Messuilla esittäytyy ensi kertaa myös vuonna 2019 käynnistyvä kirjoittamisen maisteriohjelma.

Taideyliopisto kokoaa Kirjamessuille Helsingin Messukeskukseen 25.-28.10.2018 tuoreimmat julkaisunsa ja joukon kiinnostavia taiteilijoita ja tutkijoita keskustelemaan teoksistaan.  

Yksi Taideyliopiston messuohjelman kiinnostavimmista keskusteluista liittyy ensi vuonna käynnistyvään kirjoittamisen koulutukseen. Uusi ohjelma käynnistyy Otava kirjasäätiön ja Otava Oy:n tekemän suurlahjoituksen tuella. Ohjelma tarjoaa ensimmäistä kertaa maisteritutkintoon johtavaa kirjoittamisen koulutusta monitaiteisessa opiskeluympäristössä.

Katso Taideyliopiston ohjelma Kirjamessuilla

Tervetuloa Taideyliopiston messuosastolle (6k60) tutustumaan kirjoihin ja levyihin sekä kuuntelemaan keskusteluja. Osaa keskusteluista voit seurata myös Facebookissa suorina lähetyksinä. Kaikki kirjat ovat messujen ajan myynnissä alennettuun hintaan.

Yhteydenotot: 
Tiedottaja Anna-Elina Matilainen, p. 040 860 9515

Suorat lähetykset ja lisätietoa tapahtuman Facebook-sivulla.


Keskustelu kotimaisen musikaalin tulevaisuudesta | 8.11.2018

Mitä kuuluu kotimaiselle, sisältölähtöiselle musikaalille? Millaisena Suomen parhaat musiikkiteatterintekijät näkevät musikaalitaiteen tulevaisuuden? Miten ja millä tavoin uusia musiikkinäytelmiä pitäisi tehdä? Mitä säveltäjät ajattelevat Broadway-musikaaleista?

Kotimaiseen kärkikaartiin kuuluvat säveltäjä-muusikot Eeva Kontu, Jussi Tuurna, Anna-Mari Kähärä ja Markus Fagerudd kokoontuvat Lavaklubille 8.11.2018 klo 17–18 keskustelemaan muiden muassa näistä kysymyksistä Mika Myllyahon johdolla.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy – tervetuloa!
Keskustelutilaisuutta voi seurata suorana myös Facebook-tapahtumassa.


Yksin Sateessa? -nykytanssifestivaali |  28.11.-1.12.2018, Joensuu

Yksin Sateessa? -nykytanssifestivaali järjestetään marraskuun viimeisellä viikolla, 28.11.-1.12.2018, Joensuussa ja Outokummussa. Rohkeasta ja ajankohtaisesta ohjelmistosta kiitelty festivaali tarjoilee tänä vuonna lähelle tulevia henkilökohtaisia tanssiesityksiä, jotka ravistelevat stereotypioita ja haastavat vallalla olevia normikäsityksiä.

Katso ohjelma


100 ideaa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi -keskustelu Lavaklubilla | 8.12.2018

Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho toivottaa kaikki halukkaat lämpimästi tervetulleiksi 100 ideaa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi –keskusteluun Lavaklubille lauantaina 8.12. klo 11.00‒13.00. Kaikille kansalaisille avoimen tapahtuman tarkoituksena on ideoida yhdessä sata ehdotusta, joista voisi olla apua ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Ehdotukset kirjoitetaan muistiin ja toimitetaan eduskunnalle. Ehdotukset käännetään myös englanniksi ja toimitetaan Euroopan parlamentille.

YK:n alaisuudessa toimivan ilmastopaneeli IPCC:n tuore ilmastoraportti on saanut yhä useammat huolestumaan yhteisestä tulevaisuudestamme. Ongelman ratkaisu on viime kädessä poliittisten päättäjien vastuulla, ja yksittäisen ihmisen vaikutuskeinot ovat rajatut, mutta yhdessä voimme vaikuttaa asioihin kenties paremmin.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tarjolla kahvia ja keksejä! Tervetuloa!

Keskustelun Facebook-tapahtumaan pääset täältä.

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Ajankohtaiset apurahahaut löydät Apurahavahdista


OKM: Valtakunnallisten taide- ja kulttuurifestivaalien toiminta | Haku 20.11.2018 mennessä

Avustuksella edistetään vakiintuneiden valtakunnallisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuurifestivaalien toiminnan edellytyksiä.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille

Hakuaika alkaa 15.10.2018 ja päättyy 20.11.2018 klo 16:15.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa edellyttäen, että eduskunta myöntää tarkoitusta varten määrärahat.

Päätökset pyritään tekemään tammi-helmikuussa 2019. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Lue lisää

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


SparrausPori – Avoin haku | Haku 28.10.2018 mennessä

Sparrausohjelma ja esityskeikka Suomessa työskenteleville performanssi- ja esitystaiteilijoille

Taiteilijaseura NYTE ry ja Taiteen edistämiskeskus järjestävät yhdenvertaisuuden teemaan paneutuvan sparraus- ja mentorointiohjelman marras-joulukuussa 2018.
 
Ohjelmassa keskitymme siihen, mitä yhdenvertaisuus on taiteen praktiikassa ja teosprosesseissa.  

Hae ohjelmaan teosidealla ja CV:llä. Valikoimme haun kautta kolme teosta keskustelevaan jatkokehittelyyn ja lopulta esitettäväksi Porin Juhlaviikoilla 15.12.2018. Hakuun voi osallistua myös ryhmänä.
 
Teosten eteenpäin kehittäminen on vaiheittaista vuoropuhelua:

  • Haun yhteydessä valitsijaraati laatii taiteilijalle palautteen valituista teoksista.
  • Valitut taiteilijat kutsutaan sparrausviikonloppuun, jossa he antavat ja saavat palautetta teoksista. Sparrauksen järjestävät Porin Juhlaviikkojen tuotantoryhmä, esitystaiteen läänintaiteilija Marika Räty ja ohjelman mentori, esitystaiteilija Emilia Kokko.
  • Tapahtuman jälkeen tapaamme ryhmän ja mentorin kanssa arvioimaan työskentelyä ja lopullisia teoksia.

Porin Juhlaviikot maksaa teoksesta esiintymispalkkion. Työstöprosessista ei makseta erillistä palkkiota, mutta sparrausviikonlopun kulut katetaan.  
 
Teokset esitetään Porin Juhlaviikoilla 15.12.2018. Taiteilija ja festivaali neuvottelevat teoksen tarkemmasta toteutuksesta, esiintymisajasta ja -paikasta.
 
Hakuun voit osallistua, jos:
- olet Suomessa toimiva performanssi- tai esitystaiteilija (hakea voi myös ryhmänä)
- et opiskele taidekoulussa tällä hetkellä, vaan toimit jo ammattilaiskentällä
- haluat ja pystyt sitoutumaan dialogiseen ja kollegiaaliseen teosprosessiin
- haluat kehittää työskentelyäsi feministisestä näkökulmasta
- olet rakentamassa täysin uutta esitystä tai haluat kehittää merkittävällä tavalla jotain aiemmin esitettyä teosta

Lue hakemisesta tarkemmin
 
Valitut teokset ilmoitetaan kaikille hakijoille 31.10.2018
Sparrausviikonloppu järjestetään Porissa 9.-11.11.2018
Porin Juhlaviikot järjestetään Galleria 3h+k:ssa, Porissa 14.-15.12.2018
 
Haun deadline on 28.10.2018.
 
Vapaamuotoiset hakemukset, sis. teosehdotus ja CV, sähköpostitse (liitteenä pdf-muodossa, yhtenä tiedostona) osoitteeseen: marika.raty(a)taike.fi. HUOM! Kirjoita hakemuksen otsikkokenttään Porilainen performanssisparraus ja oma nimesi.


Open Forum of Experimental Physical Theaters of Belarus | 31 Oct 2018

PlaStforma Minsk 2019 will take place in Minsk (Belarus) on February 11th-17th, 2019.

PlaStforma Minsk is an independent and non-profit art project.

It has been functioning for 6 years as a platform for interaction of various types of body performative arts. During this period of time we have represented art projects from 12 countries, have mastered a lot of Minsk venues and have gathered a spectator audience of more than 2000 people.

Where: Minsk, Republic of Belarus
When: 11-17 February 2019

Deadline for applications: 31 October 2018

The program will include Belarusian and foreign performances, discussions with spectators and experts, workshops, lectures, etc.

 Physical and object theaters, theaters of pantomime, contemporary dance, Butoh dance, as well as critics, researchers and experts in the field of theatrical art are invited to participate.

PlaStforma Minsk can provide:

  • Accommodation with a discount in hostel-partners or for free at festival friends’ apartments.
  • Visa and registration support (an official invitation from the Belarusian side).

 Please note that for foreign citizens who arrive by air there is a 30-day visa-free regime. All foreign citizens staying in Belarus for more than five days require registration.

  • Technical equipment (within our capabilities).
  • Broad coverage of your projects in press, online media and social networks.
  • Possibility to attend all festival events.

Unfortunately, PlaStforma cannot offer the performance fee and cover travel and other expenses. But we are working on this and will do our best to help our participants get travel grants, and are also ready to discuss individually the possibility of financial support from partners.

To apply
Costs for participants: travel & accomodation
If you have any questions, don’t hesitate to write us: plastforma.minsk(a)gmail.com

Read more


Liisa Pentti + Co hakee esiintyjiä | Avoin koetanssi 3.11.2018

Liisa Pentti +Co järjestää avoimen koetanssin lauantaina 3.11. klo 11-16. Tilaisuus pidetään Zodiakin studiossa B2 (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 B, 00180 Helsinki).

Koetanssin kautta etsimme 1-2 esiintyjää 19.3.2019 ensi-iltansa saavaan produktioon Fragile Eyes – Hauraat Silmät (työnimi) sekä vuonna 2020 Helsingissä esitettävään teokseen. Fragile Eyes -teoksen harjoitukset alkavat 14.1.19. Etsimme eri-ikäisiä ja -tyyppisiä ammattiin valmistuneita tanssijoita, näyttelijöitä ja esiintyjiä.

Ilmoittaudu koetanssiin 28.10.2018 mennessä osoitteeseen info(a)liisapentti.com. Liitä mukaan ansioluettelosi ja kasvokuva itsestäsi.


Squeeze It Trieste Contemporanea Contest | Deadline 12 Nov 2018

Squeeze It Trieste Contemporanea Contest 2018, third edition
a contest open to young Europeans under the age of 30  
for a small format / low budget project merging theatre, visual arts and new media

The competition deadline is 12th November 2018.  The entry is free.
Students and young professionals born in EU and CEI member countries are asked to create an original theatrical action, organically connected to the issues of contemporary visual arts, taking into account the opportunities offered by information technologies and new media.   
 
The applying theatrical action must be able fit in an ideal 4mx4mx4m size box and last no longer than 16 minutes.  The 2018 winner of the 2018 Franco Jesurun Award, decided on the stage of the final evening of the 15th of December, 2018, will work with guest director Mirosław Bałka at a production of a video work from the action presented.

Read more and check the competition notice
Share the news on facebook
INFO info(a)triestecontemporanea.it


Kalasatamaan haetaan tapahtumia tarjouskilpailulla | Haku 21.11.2018 mennessä

Helsingin Kalasatamaan haetaan tarjouskilpailulla tapahtumia, esityksiä ja kulttuuri- ja taidehankkeita, jotka elävöittävät uutta asuinaluetta, lisäävät alueen viihtyisyyttä ja edistävät yhteisöllisyyttä alueella.

Kalasataman rakentaminen kestää 20–30 vuotta. Kalasataman tapahtumat ovat osa Kalasataman ympäristötaidehanketta, jonka tavoitteena on asukkaiden viihtyvyyden parantaminen pitkän rakentamisvaiheen aikana. Hankkeen avulla toteutetaan pysyvää ja väliaikaista taidetta sekä tapahtumia.

Tarjouksen jättäjän tulee olla rekisteröitynyt yhteisö, esimerkiksi taiteen ammattilaisyhteisö, taidelaitos tai asukasyhdistys. Tapahtumat voivat ajoittua alkukeväästä marraskuun 2019 loppuun. Haettavana on 40 000 euroa, jolla on tarkoitus saada Kalasatamaan useampi esitys tai tapahtuma.

Ympäristötaidehanketta koordinoi kaupungin eri virastojen edustajista muodostettu ryhmä. Toiminta rahoitetaan rakennuttajilta perittävällä tontin kerrosneliömetrikohtaisella maksulla. Tarjouskilpailu järjestetään nyt viidettä kertaa.

ietoa aiemmin toteutetuista hankkeista löytyy Uutta Helsinkiä -sivuilta.
Tarjouspyyntö Helsingin kaupungin sivuilla

Lisätietoja
Kulttuurisuunnittelija Anna von Bagh, puh. (09) 310 37934, anna.vonbagh (at) hel.fi
Projektinjohtaja Hannu Asikainen, puh. (09) 310 79787, hannu.asikainen (at) hel.fi
Projekti-insinööri Anni Bäckman, puh. (09) 310 25822, anni.backman (at) hel.fi

Kalasatamaa rakennetaan Helsingin itäiseen kantakaupunkiin. Entinen satama- ja teollisuusalue on muuttunut 3 000 ihmisen kaupunginosaksi, ja lisää on tulossa. Koko Kalasatama valmistuu 2040 mennessä. Silloin asukkaita on 25 000 ja työpaikkoja 10 000.


FinFringe 2019 esiintyjähaku | Haku  28.11.2018 mennessä

* The First FINFRINGE Brings Spring  

Turussa järjestetään toukokuussa 2019 uusi kansainvälinen esittävän taiteen kaupunkitapahtuma. Kolmen kiivaan keväisen päivän aikana katsoja voi ahmia useita eri tyylisiä esityksiä, uppoutua niiden uusiin kiinnostaviin näkemyksiin sekä tulla osaksi kaikkia yhdistävää kansainvälistä tapahtumaa. Turun ensimmäinen Fringe-festivaali, FINFRINGE, järjestetään 10.-12.5.2019 Åbo Svenska Teaterin kolmella näyttämöllä ja läheisissä kaupunkitiloissa.  

FINFRINGE on nopeiden esitysten kansainvälinen tapahtuma. Esiintyjä tuo tapahtumaan alle tunnin kestävän esityksen, markkinoi sitä annetuissa raameissa, huolehtii esityksen lavalle, esiintyy ja vie esityksen pois. Järjestäjä hoitaa loput, kuten esiintymispaikan, etukäteismarkkinoinnin, tekniikan, lipunmyynnin, myynnin tuloutuksen esiintyjälle sekä yhden aterian päivässä per esiintyjä festivaalin ajan.  

Fringe-festivaaleja on ympäri maailmaa yli 250. FINFRINGE on sisartapahtumiensa tapaan todella avoin esittävän taiteen festivaali. Kaikki lajit ja niiden kombinaatiot ovat tervetulleita hakemaan mukaan. Etsimme esim. teatteria, sirkusta, tanssia, nukketeatteria, burlesqueta, tarinankerrontaa, performanssia, poikkitaiteellisia esityksiä sekä kaikkea muuta, mitä voi kutsua esitykseksi. Esiintyjähaku on nyt auki!  

Lisätietoja ja kansainvälinen esiintyjähaku: www.finfringe.fi


Hordaland kunstsenter residency for writers, Norway | Deadline 30 Nov 2018

In 2019 Hordaland kunstsenter continues its themed artist-in-residence programme focusing on the various incarnations of writing in connection with art and art publishing.

Although art criticism has dominated the canon of art-writing in the 20th and early 21st century, non-expository, ‘involved’ forms of writing have long existed alongside the plastic arts. In the present this is evident in the increasing visibility of contemporary literary forms such as the artist’s novel, and historical forms of artist’s writing such as modernist concrete poetry.  

Through sequential residencies hosted throughout the year, Hordaland kunstsenter hopes to create an ongoing forum for thinking about, reading, and disseminating forms of writing that cross thresholds between art criticism, philosophy, descriptive writing, artist’s statements, fiction, poetry, writing for performance, text art, and any other genres of writing that might be relevant.

Applications are invited from all kinds of arts professionals whose work significantly involves writing, typography, text and publishing. The residency is available both for individual artists as well as group projects or collaborations. Each residency lasts for 4 to 8 weeks and should focus on the development of new or existing projects that will be enriched through their stay at Hordaland kunstsenter.  

The aim of the residency is to provide artistic professionals with a platform for research and production, one they may leave from with expanded possibilities, a broader network. Successful applicants will be provided with a fully furnished and equipped apartment in the vicinity of Hordaland kunstsenter. Travel costs will be covered the art centre along with a stipend to help cover the high cost of living in Norway.

Deadline: 30 November 2018

Find all details online


Theatertreffen International Forum: Open Call 2019, Germany | Deadline 15 Dec 2018

The International Forum is a 18-day scholarship programme that promotes young theatre makers from all parts of the world.

The open call is aimed at theatre makers up to the age of 35 from the fields of directing, acting, design, dramaturgy, writing, music, video, performance, choreography and other artistic disciplines. The International Forum sees itself as a platform for comprehensive theoretical and practical exchange. The programme includes the presentation of the invited theatre makers and their aesthetic practice in lectures, the participation in workshops held by renowned artists, experts from various disciplines and scholars, opportunities to see theatre productions invited to Theatertreffen and Stückemarkt, open space events and discussions on contemporary art as well as excursions into the diverse cultural landscape of Berlin.

The scholarship normally includes: all costs of participation for the programme tickets to Theatertreffen performances and Stückemarkt events, travel expenses (depending on the country of origin, the costs for the use of the cheapest travel option possible, will be completely or partially covered, or no travel costs will be covered at all), hotel accommodation with breakfast (excluding fellows resident in Berlin); per diem (according to the performance agreement, this depends on the country of origin and does not apply to fellows resident in Berlin), catering.

Read more


ACT Festival for emerging performing artists, Spain| Deadline 15 Dec 2018

ACT Festival is a call for emerging artists from the contemporary Performing arts scene. It is not just a Festival but also a Performing Arts Fair, attended by international programmers. This XVI edition will take place in Bilbao and Barakaldo (Spain) from 29th of May to 1st of June of 2019. There is a contest with different awards: ACT main award, ACT-DURI Korea award and ACT-BAD Bilbao award.  
 
Deadline: 15 December 2018.  

Read more


8th Colombo International Theater Festival 2019 Call for Entries | Deadline 15 Jan 2019

Inter Act Art is happy to announce the Call for Participation in the eighth Colombo International Theatre Festival – 2019 (CITF)

CITF 2019 will feature performances from across the globe, formal and informal interactions between artists from Sri Lanka and abroad. This festival is the eighth edition towards a sustained effort in curating a festival with a purpose of bringing innovative performances to Sri Lanka.

If your performance is selected, we will send you a formal invitation letter to attend the festival.

The organizers will cover the local hospitality of the group up to 7 during the festival, and provide the meals, accommodation, performance venue, local transport and publicity.

Other expenses shall be borne by the participating group, including their travel to Sri Lanka and back, visa if applicable and insurance, etc.

Jayalath S. Gomes 
Festival Secretary 
+ 94 758 521 126

M.Safeer
Festival Director
+94 773 129 749

Email: interactartsl(a)gmail.com
 
www.citfsrilanka.com
web.facebook.com/CITFSriLanka/


Call for Articles and Essays Theatre in an Aging World | Deadline 1 Sep 2019

Editors: Manabu Noda and Yun Cheol Kim

According to the UN, population aged 60 or over is growing faster than all younger age groups. The extremely rapid aging around the world requires us to adopt new perspectives at our political, social, cultural, and artistic life.
   
To home in on this urgent issue, Critical Stages/Scènes critiques invites essays for its upcoming special issue focusing on the problematics and challenges of Theatre in an Aging World, as well as theatre reviews concerning stage productions on, of, for or by the elderly. We are also interested in papers on theatre in the aging world with a demographical, sociological, or psychological perspective.

Length: Maximum 3,000 words
Language: English or French
Deadline: September 1, 2019
Publication Date: Dec. 2019
 
Submission Address: Submission should be made to cs.aging.2019(a)gmail.com
 
Submission guidelines

Submission: Please submit your article as an e-mail attachment, double-spaced in MS Word.  We assume that an article submitted for consideration has not been published and is not being considered for publication elsewhere, either in the submitted or in a modified form.
   
Permissions: Critical Stages publishes writings that have not been previously published in English or French. Permission to reprint articles is granted with the requirement to include “First published in Critical Stages,” along with other citation information and the web address of the journal.
   
Photos: Photos (JPEG) and other types of illustrations are encouraged. The position of the photo should be designated in the article. A personal photo and a short biography of the author should be included. All necessary permissions for images should be provided. These can be in the form of an e-mail from the company, or documentation that you have procured the images from an official website. Note: If the performance the author attended is other than the opening night, please include mention of the actual date in the text itself. General information regarding the production, however, should match the date recorded in national and international databases.
   
Photo Captions: Each photo of a performance needs a caption including title of the performance; names of playwright, director, company, venue, the date of the première, and photo credits.  Names of actors (clockwise from top left) can also be added.
   
Author Information: Author’s name, photo, e-mail address, and professional affiliation, and short profile should be given with your submission, separately from the article file. Only the article title should appear at the head of the article file.


Teatterifestivaali Lain§uojattomat Porissa | Haku 31.1.2018 mennessä

Vapaiden ammattiryhmien teatterifestivaali Lain§uojattomat järjestetään vuonna 2019 jo kahdettakymmenettä kertaa! Juhlavuoden kunniaksi festivaali tulee olemaan erityinen ja täynnä yllätyksiä.  

Esityshaku vuoden 2019 festivaalille on nyt auki! Etsimme vapaan teatterikentän ammattiproduktioita osaksi monipuolista festivaaliohjelmaa.  
 
Sisällytä hakemukseesi ainakin:

- ryhmän kokoonpano (taiteellinen ja tekninen työryhmä, jotka paikan päällä festivaalilla)
- esityksen nimi ja lyhyt esittely sekä esityksen kesto ja mahdollinen väliaika
- esityksen tekniset tiedot; mahdollisuus muokata vierailua varten katsotaan eduksi (sis. ainakin valokartta, ja lista tuomastanne kalustosta, arvioitu pystytys- ja purkuaika, esitystilan kokotoive)
- videotallenne, mikäli sellainen löytyy, mieluiten linkin takana
- käsiohjelma, arvosteluja, kuvia tai muuta materiaalia

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan tulla katsomaan esityksiä paikan päälle, mutta lähetäthän silti myös tallenteen!

Lähetä hakemuksesi 14.2.2019 mennessä sähköpostilla osoitteeseen lainsuojattomat(a)rakastajat.fi

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja ja työpajoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Englanninkielisen näyttelemisen työpaja | 22.-24.2.2019, Helsinki

Kaiken keskus järjestää ensi keväänä englanninkielisen näyttelemisen työpajan. Työpaja on avoin kaikille, jotka pystyvät työskentelemään englanniksi. 

Acting in english workshop

This course approaches acting using the English language. It’s an introductory course.  

We start with physical exercises, move on to voice work, and then combine these in the scene study from contemporary plays in English. We will be focusing mostly on acting methods derived from Stanislavski, but will also use other approaches to widen the scope. The main focus of the course is on how to act and react intuitively, resolving in fully embodied acting.  

The use of English as a language in acting is not just a question of language. A whole culture is codified in the how you use language, the how being what an actor mostly does. For non-native speakers this presents a fruitful acting challenge: when acting in a language other than your own you have a possibility to stretch your capabilities as an actor to the limits.  

The working language throughout the course is English. This way you will learn to use the language as an organic and instrumental part of your overall expression. The course is meant both for those who want to try out English as a language in acting and for those to whom it’s a native language.  

FOR WHOM: The workshop is meant for everyone, but ability to work in English is essential. If you are unsure or have any questions, send a message to sami(a)centerforeverything.com before registering.  

REGISTRATION AND PAYMENT: Both happen at the same time at The Center for Everything webshop at holvi.com/shop/everything

TIME AND PLACE: Fri 22. 2. at 6pm – 10pm, Sat 23. 2. at 1. 30pm – 5. 30pm and Sun 24. 2. 2019 at 1. 30pm – 5. 30pm at Eskus – Performance Center, Puhdistamo (building n:o 6) 2. fl. Official address: Kaasutehtaankatu 1/33, 00540 Helsinki. PRICE: 90 ¤  

TEACHER: Sami Henrik Haapala is an actor FIA, dancer, live art maker and a dj. They have produced, directed and performed 20 years both in institutions and as a freelancer in Finland and abroad. They graduated with an MA in Acting from Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) in the UK. They are currently finishing their artistic doctoral thesis in the Theatre Academy at the University of the Arts Helsinki with a focus on acting in immersive and participatory performances. They are the artistic director of The Center for Everything. 

www.centerforeverything.com

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Taiteen edistämiskeskus hakee kahta erityisasiantuntijaa | Haku 26.10.2018 mennessä  

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntijavirasto, joka palvelee maamme ammattitaiteilijoita sekä taiteen ja kulttuurin alan yhteisöjä. Taike tukee taiteilijoiden luovaa työtä ja kehittää taiteen tekemisen edellytyksiä sekä taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Työ Taikessa on taiteen edistämisen asiantuntijatyötä, jota tehdään eri toimipisteistä käsin. Päätoimipiste on Helsingissä.

Erityisasiantuntijan tehtäviin kuuluvat taiteen edistämiseen liittyvät asiantuntija- ja kehittämistehtävät sekä taidetoimikuntien esittelijän ja sihteerin tehtävät. Tehtävä sisältää erityisasiantuntijan vastuulla olevia taiteenaloja ja taidetoimikuntia koskevien asioiden suunnitteluun ja päätösten valmisteluun, esittelyyn, toimeenpanoon ja tiedotukseen liittyviä tehtäviä. Erityisasiantuntija vastaa myös toimikuntiensa määrärahojen seurannasta. Lisäksi tehtäviin kuuluu yhteistyössä viraston muiden työntekijöiden kanssa koko taiteen tukemisen vastuualueen toimintaa koskevia kehittämistehtäviä. Haettavana on kaksi virkaa.

Lue työstä ja hakemisesta tarkemmin

Lisätietoja tehtävästä antaa taiteen tukemisen päällikkö Esa Rantanen, 0295 330 720, 10.10. klo 9.00-10.00, 12.10. klo 9.00-11.00, 17.10. klo 14.00-15.30, 19.10. klo 14.00-15.00 ja 24.10. klo 9.00-10.00


1-3 uuden sukupolven edustajaa tekemään URB 19 -festivaalia | Haku 31.10.2018 mennessä

Haluatko tulla kanssamme uudistamaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan 20 vuotta täyttävää urbaania festivaalia? Puuttuuko Helsingin nuoriso- ja kaupunkikulttuurista jotain, mitä haluaisit järjestää? Keitä haluaisit kutsua mukaan?

Haemme URB 19 -festivaalitiimiin yhdestä kolmeen uuden sukupolven edustajaa ideoineen. Osana festivaalitiimiä pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan festivaalia yhdessä Kiasma-teatterin tuottajien ja teknisen henkilökunnan kanssa. URB 19 järjestetään 6.-13.6.2019.

Maksamme työstä kertaluonteisen palkkion.

Laita meille vapaamuotoinen hakemuksesi, jossa on liitteenä alustava ideasi URB-festivaalille (max. kaksi sivua). Myös pienet työryhmät voivat hakea, sillä tiimiin voidaan valita maksimissaan kolme hakijaa. Kerrothan hakemuksessa ikäsi, asuinpaikkasi, tämänhetkisen työ/opiskelutilanteesi sekä kiinnostuksen kohteesi.

Lähetä hakemuksesi ja ideasi 31.10.2018 mennessä: urb(a)kiasma.fi
Lisätietoja saat lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: urb(a)kiasma.fi

Lue työstä ja hakemisesta tarkemmin 


Tekninen vastaava Susanna Leinonen Companyyn | Haku 31.10.2018 mennessä

Huolehdit esitystemme teknisestä toteutuksesta ja esitysten ajamisesta. Toimit tärkeänä neuvottelijana vierailukohteidemme suuntaan. Käyt keskustelua aikatauluista, lisäkaluston tarpeesta ja muista kiertueisiin liittyvistä yksityiskohdista. Keskustelet teknisistä ratkaisuista koreografin ja muun tiimin kanssa. Etsit olosuhteisiin sopivat ratkaisut. Varmistat, että esiintymiset toteutetaan korkeatasoisesti, mutta kustannustehokkaasti. Pidät huolta, että paikallinen tiimi toimii jouhevasti ja aikataulussa. Työhön kuuluvat myös muut näyttämötoimintaan liittyvät teknistuotannolliset tehtävät.  

Lue työstä ja hakemisesta tarkemmin

Tehtävä on osa-aikainen ja määräaikainen. Parhaiten tehtävä soveltuu henkilölle, jolla on myös muita työllistäjiä. Tarjoamme innostuneen ja päämäärätietoisen työyhteisön sekä työlokaatioita Meksikosta Viroon.

Toimita hakemuksesi ja ansioluettelosi 31.10.2018 mennessä osoitteeseen info(a)susannaleinonen.com.   
Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Salla Mistola (+358 45 1380 336, salla(a)susannaleinonen.com).


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.